0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 35e jaargang maart 2020

Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nieuws van de cultuurcommissie Nieuws van de “Wietwetterklub” Interview Filmhuis Mantgum Rûnom Mantgum Uit de schatkamers van de muziek Tusken Tsjerke en Kroech 9 Muzykfoarstelling Friersk Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Kom tennissen bij MTC Nieuws van korfbalvereniging WWC Nijs fan Harmonie Weidum 3 5 7 8 11 13 15 16 19 19 21 23 24 Verenigingen 27 Activiteiten 28 Weekagenda 29 Instellingen 30 AED aanwezig Witte jim ..... dat??? Doarpsmienskip Mantgum Nieuws uit de dorpskerk Merkecommissie Mantgum Duorsum Mantgum Help levens redden in jouw buurt Mantgum Foar Inoar Mantgum Leeft? Mantgum Leeft! De Bistedokter Afmetingen advertenties Omslag foto Mooie zonsopkomst bij Hoxwier 30 31 31 35 38 39 Lichtjesfeest 41 Kollektes 45 47 51 51 53 56 Politie 56 Colofon Het volgende nummer verschijnt voor 1 april 2020 Kopij inleveren uiterlijk de 14de van elke maand mandeguod@gmail.com foto Peter Johan Dolstra www.mantgum.com MANDEGUOD 1 56

MANDEGUOD 2

Van de hoofdredacteur Met op de achtergrond de beruchte toegangspoort tot de hel, hield Marian Turski zijn toespraak ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van het voormalig vernietigingskamp Auschwitz. De nu 94-jarige historicus en oud-journalist begon met zich te excuseren voor het geval hij emotioneel zou worden. Hij zou er immers over vijf jaar, bij de volgende Auschwitz-herdenking, waarschijnlijk niet meer bij zijn. Turski overleefde het Getto van Lódz, Auschwitz, en de beruchte dodenmars in januari 1945. Maar aan de verhalen daarover kon Turski niets meer toevoegen. Hij wilde liever zijn dochter, kleindochter, hun vrienden, maar vooral alle jonge mensen waar ook ter wereld waarschuwen dat de holocaust niet uit de lucht kwam vallen. De oud-kampgevangene vertelde dat de Jodenvervolging begon met relatief onbetekenende verboden, zoals een bankje in het park met een bordje ‘Juden verboten’, maar daar kwamen sluipenderwijs steeds zwaardere verboden bovenop. Met een slimme politiek werd de Duitse bevolking, inclusief de Duitse Joden, gehersenspoeld met het idee dat je (groepen) mensen mocht buitensluiten en stigmatiseren. Zo ontstond stapje voor stapje het idee dat het joodse ras een gevaar was voor de Duitse samenleving en uiteindelijk als ongedierte uitgeroeid moest worden. Dat steeds verder escalerende proces, waarin het kwaad versnelde en de onverschilligheid toenam, ging door tot dat idee werkelijkheid werd, met Auschwitz als resultaat. Turski waarschuwde iedereen, waar ook ter wereld, met een uitspraak van schrijver en oud-Auschwitz gevangene Primo Levi: “Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren!” Vervolgens breidde Turski de tien geboden, waarop onze joods-christelijke cultuur is gebaseerd, uit met een elfde gebod: Gij zult niet onverschillig zijn. • Wees niet onverschillig als je historische leugens ziet! • Wees niet onverschillig als je ziet dat het verleden wordt verdraaid ten gunste van de huidige politiek! • Wees niet onverschillig als er minderheden worden gediscrimineerd! • In een democratie regeert de meerderheid, maar de rechten van minderheden moeten worden gerespecteerd. Wees niet onverschillig als wie dan ook die afspraak schendt! Turski sloot af met: “Hou je aan het elfde gebod, anders valt er zomaar weer een nieuw Auschwitz uit de lucht!” Turski’s twintig minuten durende speech werd regelmatig onderbroken door luid applaus en na afloop kreeg hij een langdurige staande ovatie. Ook ik was onder de indruk. Maar helaas, in de huidige tijd, waarin zelfs de president van het belangrijkste land ter wereld de rechterlijke macht bruuskeert en de waarheid aan zijn laars lapt, lijkt een nieuw Auschwitz niet langer ondenkbaar. Bram Brouwer MANDEGUOD 3

maand aanbieding 750 gram iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur MANDEGUOD 4 kibbeling e10,+ gratis saus

Nieuws van de cultuurcommissie Andries Kobus en Jan van Erp Na hun succesvolle concert in 2016 in de Wjukken rondom hun cd "Van weemoed en andere genoegens" komen zanger ANDRIES KOBUS en pianist JAN VAN ERP met een nieuw programma. Er zit natuurlijk onveranderlijk weer veel weemoed in maar ook een sfeer van verstilling, kwetsbaarheid, vrolijkheid en humor! En dat in meerdere talen en stijlen. Door hun intense muzikale samenspel willen ze met hun liederen herkenning oproepen, raken, en vooral samen plezier aan muziek en taal beleven! Datum: Tijd: Zondag 15 maart 11.00 uur in MFC Wjukken Toegangsprijs: € 9,50, inclusief pauzedrankje U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken, via cultuurcommissie@wjukken.nl of telefonisch via 058-2501458 (Kees van der Bijl) MANDEGUOD 5

MANDEGUOD 6

Nieuws van de “Wietwetterklub“ Nieuwe verlichting. U heeft het waarschijnlijk niet in de gaten gehad tijdens de afgelopen donkere dagen in december en begin januari, maar de verlichting van het skûtsje in de haven heeft een nieuwe verlichting gekregen. Tijdens de voorjaarsledenvergadering van Doarpsmienskip Mantgum heeft de WWK een éénmalige bijdrage van € 1.500,- gekregen uit het door de gemeente beschikbaar gestelde fonds. Voor dit bedrag hebben we in november bij de Fa. Wielsma Verlichting in Leek een compleet nieuwe verlichting kunnen aanschaffen. Dit was hard nodig, want de oude verlichting die door Sytse van der Vegt ieder jaar ter beschikking werd gesteld, begon de laatste jaren steeds vaker mankementen te vertonen. Op een woensdagochtend begin december hebben de bestuursleden en leden van de WWK de lampjes in elkaar gezet en op de snoeren geplaatst. De lampjes zijn ook veel energiezuiniger en hebben ook een veel langere levensduur (branduren) omdat het LED verlichting is. Ook de “bolletjes” van de lampjes zijn van polycarbonaat vervaardigd. Moeilijke termen, maar het voordeel is dat ze zeer schokbestendig zijn en daardoor veel minder kwetsbaar zijn. Met het heen en weer gaan tegen de mast, of tegen de giek slaan tijdens harde wind (hebben we veel gehad) gaan de lampjes niet kapot. Veel dank aan Sytse van der Vegt, die heel lang de verlichting om niet beschikbaar heeft gesteld! Hij heeft, nadat we de lichtjes op de juiste plaats hadden op het skûtsje, als eerste de lichtjes laten branden. We hopen als WWK nog een lange reeks van jaren voor deze sfeerverlichting te kunnen zorgen tijdens de feestdagen aan het eind van het jaar en dat inwoners van het dorp er nog maar lang van mogen genieten! Rinse de Groot MANDEGUOD 7

interview Ary en Yme Meintema Elke maand ploft de Mandeguod bij u op de mat in Mantgum. Wie zorgt toch voor de bezorging? Dat zijn Ary en Yme (bijna) 90 jaren oud! De vers gedrukte exemplaren worden bij Ary en Yme thuis geteld en in stapeltjes verdeeld. Op de fiets brengt Yme die bij de bezorgers. Yme werd geboren op de Skillaerderdyk 6 in Mantgum. Ary’s wieg stond in IJsbrechtum. Nu wonen ze alweer 8 jaar in Mantgum. Yme groeide op in Mantgum. Iedereen kende elkaar bij de voornaam. De kinderen maakten er een spelletje van. ‘Wie zijn J en P?’ Dat waren dan Johannes en Pietsje (enz.) Ymes vader was vertegenwoordiger bij de Sili-maatschappij ( o.a. kunstmest) en bij de VAM (Compost). Zijn moeder kwam uit een gevestigde familie, met een boerderij aan De Hegedyk. Zij betaalden voor een bank vooraan in de kerk van Mantgum. Yme speelde en logeerde vaak bij zijn grootouders. Later was hij er altijd te vinden in de hooitijd. De kruidkoek op zondag is voor hem legendarisch. Ary komt uit IJsbrechtum. Haar ouders dreven het dorpscafé tot 1940. Later ging haar vader in de veehandel. Hij hield ook vaak zelf wat koeien. Ary’s moeder vond het belangrijk dat de kinderen gingen leren. Haar broer, die 8 jaar ouder was en zelf de HBS gedaan had, vond dat Ary dat ook wel zou kunnen. Ary, die nog maar net aan de nieuwe MULO gewend was, vond dat toen niet zo’n goed idee. Jaren later kon haar schoonzus – onderwijzeres – zulke vrolijke en aanstekelijke verhalen vertellen over school, dat Ary enthousiast werd en voor het onderwijs koos. Een schot in de roos; ze heeft tot voor kort nog hier in Mantgum een Syrisch meisje begeleid. MANDEGUOD 8

Nog voordat Ary haar diploma gehaald had, werd haar gevraagd of ze in Mantgum wilde lesgeven. In de oude school kreeg zij 19 leerlingen (6, 7 en 8 jr. oud) onder haar hoede. Natuurlijk werd zij onmiddellijk bij de toneelclub ingelijfd. Ook Yme was bij het toneel. En ja - je komt elkaar ook nog wel eens ergens anders tegen – en zo is het gekomen. Ary ging na 5 jaar lesgeven in Mantgum naar Wergea. Intussen had Yme van alles gedaan, wachtend op een oproep voor militaire dienst. Hij ging zelfs een tijdje (3 mnd) naar Frankrijk. Daarna sprak hij een aardig mondje Frans! Toen uiteindelijk bleek dat Yme niet meer in dienst hoefde kwam hij, na wat omzwervingen, bij de Leeuwarder Courant als leerling-journalist. Daarna ging hij bij Wegener uitgeverij in Apeldoorn werken voor een pluimveeblad. Inmiddels waren Ary en Yme getrouwd. Via Ugchelen en een prachtig huis in de dure buurt “De Parken” in Apeldoorn (over deze geschiedenis zou ik een roman kunnen schrijven) kwamen ze terecht in Vaassen. Ze hadden inmiddels 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Fryslân bleef altijd aanwezig, dus in Apeldoorn werden ze lid van De Friese Krite. Yme begon daar het verenigingsblad “Ut’e Pinne”. Ze schrijven beide nog steeds stukjes voor het blad. Ook wonen ze nog vaak festiviteiten bij van de Krite. Maar Frieslân bleef trekken. Op Funda vond Ary een huis aan De Wide Hoeke, waarvan dochter Antke zei: “Moatte jimme no beslist yn sa’n lyts bejaardehûske wenje?” Na een grondige verbouwing en 8 jaar later zegt Yme: “It wennet hjir tige nei it sin”. Ary zingt de sterren van de hemel in een koor. Ze gaat nog steeds naar zangweek-enden op Terschelling. Dat is niks voor Yme. Vroeger bij de zanglessen bij meester Goodijk moest Yme al altijd aardijkskundekaartjes tekenen in de hoek van het lokaal. Verder kun je Ary altijd met een boek aantreffen en heeft ze in de boekenclub altijd een duidelijke mening! Ze leest nu van een tablet – moderne tijden! Oh ja, piano spelen doet ze ook nog. Is er iets te doen in de Wjukken? Ary en Yme zijn erbij. Of het nu muziek, film of een ander vrolijk feestje is. En dan nog IJsland. Elk jaar gaan ze naar IJsland waar hun dochter Marrit woont. Het eiland heeft hun hart gestolen. Ary heeft zelfs IJslands geleerd. Ary en Yme zitten vol verhalen en anekdotes. Wie weet vertellen ze die in een volgende Mandeguod. Diny de Vries MANDEGUOD 9

MANDEGUOD 10

Filmhuis Mantgum Op vrijdag 13 maart draaien wij " Youth" Italië / Frankrijk / Verenigd Koninkrijk / Zwitserland, drama124 minuten geregisseerd door Paolo Sorrentino met Michael Caine, Harvey Keitel en Rachel Weisz Lente. Fred en Mick, twee oude vrienden die de tachtig naderen, zijn samen op vakantie in een gezellig hotel aan de voet van de Alpen. Fred, een componist en dirigent, is gepensioneerd. Mick, een regisseur, is nog steeds actief. De twee vrienden weten dat ze niet veel tijd meer over hebben en kijken met nieuwsgierigheid en tederheid naar de verwarde levens van hun kinderen, de enthousiaste jonge schrijvers van Mick en de andere hotelgasten, die allen de tijd hebben waaraan het hen ontbreekt. En terwijl Mick een scenario afwerkt van een film waarvan hij denkt dat het zijn laatste belangrijke zal zijn, heeft Fred geen enkele intentie om terug te keren naar zijn muzikale carrière. Toch is er iemand die koste wat kost zijn composities wil horen en hem opnieuw een orkest wil zien leiden. Op vrijdag 27 maart draaien wij " Im Labyrinth des Schweigens" (2014) Duitsland, drama, 124 minuten, geregisseerd door Giulio Ricciarelli met Alexander Fehling, André Szymanski en Gert Voss Duitsland aan het einde van de jaren vijftig. De economie kent hoge toppen, de mensen hebben opnieuw een goed gevoel en de gebeurtenissen van minder dan twintig jaar eerder verdwijnen langzaam maar zeker naar de achtergrond. Maar op een dag moet journalist Thomas Gnielka in Frankfurt voor de rechtbank verschijnen. In verband met een voormalig kampbewaarder van Auschwitz die als leraar schijnt te werken. Aanvang: 20.00 uur Entree: € 8,- incl. consumptie Graag tot ziens in de Wjukken komende vrijdag Met filmgroet van de filmcrew MANDEGUOD 11

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Van 17.00-19.00 uur. Bestellen kan telefonisch: 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur), of aan de wagen. www.sambrinipizzas.nl Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Verdura: tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui, knoflook, zongedroogde tomaatjes, mozzarella Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Vesuvius: tomatensaus, kaas, knoflook, olijven, jalapeño, pepers, spekreepjes, ei, mozzarella Salame: tomatensaus, kaas, salami Picanto: tomatensaus, kaas, salami, jalapeño pepers, champignons Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Della Casa: tomatensaus, kaas, zwarte olijven, knoflook, zongedroogde tomaatjes, spekreepjes, champignons, gorgonzola Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spekreepjes Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui gorgonzola e 1,25 / vis e 2,25; bakje knoflooksaus e 1,00. MANDEGUOD 12 e 8,50 e 10,50 e 10,00 e 11,50 e 12,00 e 9,50 e 10,00 e 12,00 e 13,00 e 10,50 e 11,00 e 10,50 Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spekreepjes, ui e 13,00 Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees e 12,50 e 13,50 e 12,50 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,75; extra vlees, Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 12,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons

Rûnom Mantgum, beginnersclinic en loop. Hardlopen is een prachtige en gezonde sport. Het houdt je fit, maakt je botten en gewrichten sterker, ontspant, verbrandt een berg calorieën en je slaapt er goed op. Niet alleen je lijf profiteert, hardlopen is ook goed voor je brein en het maakt je gelukkig. Wil je beginnen met hardlopen? Op donderdag 2 april start Rûnom Mantgum de clinic Beginnen met Hardlopen. Hardlooptrainer Jildou Oosterhof verzorgt een programma van tien trainingen dat toewerkt naar de loop Rûnom Mantgum op zondag 7 juni. Je leert op een verantwoorde manier hardlopen in je eigen tempo en met aandacht voor hardlooptechniek. Resultaat: je kan een half uur hardlopen, je bent zomerfit en je hebt een prima basis om verder te trainen. De clinic is gericht op beginners, maar je kan ook meedoen als je al eerder hebt hardgelopen en het weer wilt oppakken, of als je voor jezelf bent begonnen en onder deskundige leiding aan de basistechniek wilt werken. De clinic is op donderdagavond om 19.30 uur en wijkt twee keer uit naar de dinsdagavond. Meer informatie en aanmelden via nummer 06 5122 1165 of de website runom.mantgum.com. Op zondag 7 juni is de loop Rûnom Mantgum. Een gezellig hardloopevenement dat begint met een kidsrun van 1 kilometer. Daarna start de 2½, 5, 10 en 15 kilometer voor de oudere jeugd en volwassenen en natuurlijk voor de deelnemers aan de clinic. Voor de loop hebben we op 7 juni veel helpende handen nodig. Dus als je niet gaat hardlopen, ben je welkom als vrijwilliger om te helpen van deze dag een succes te maken! De organisatie van Rûnom Mantgum bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma. MANDEGUOD 13

Hierbij delen we de lezers mee dat wij een nieuwe woonstee hebben gevonden in Wyckel, nabij Bos en Meer in het mooie Gaasterland. Groetend, Ann Stilma en Harm Teunissen. MANDEGUOD 14 VERHUIZING VERHUIZING

Uit de schatkamers van de muziek Charles Aznavour – wie kent hem niet? Eind januari toverde Rudolf Nammensma de eerste muzikale schat tevoorschijn uit zijn onuitputtelijke reservoir. De beroemde Armeense zanger werd in 1924 geboren in Parijs. Zijn ouders waren gevlucht uit Armenië tijdens de genocide in 1915. Hij kwam tot bloei in het artistieke Parijse leven van de jaren 50 en 60 met Edith Piaff vele jaren aan zijn zijde. Het wat zing/zeggende stemgeluid van Aznavour was het gevolg van het feit dat hij maar één goede stemband had. Het werd zijn handelsmerk. Rudolf voerde ons mee door Aznavours zingende en swingende leven. Daarbij kwamen nog vele andere chansonvertolkers voor het voetlicht. Bijna al zijn liedjes gaan over de (niet beantwoorde) liefde of herinneringen aan een verloren tijd. Wie kent niet het liedje “La Bohème”? Steevast één keer per jaar gaf hij een groot concert in Armenië ter nagedachtenis aan de vreselijke gebeurtenis in de vorige eeuw. In de jaren 2013, 2016 en 2018, inmiddels in zijn 90er jaren, trok hij nog volle zalen in Nederland. Charles Aznavour overleed in 2018. Een mooie muziekmiddag. Ook op 4 februari was er weer een kijkje in de schatkamer. Deze middag stond in het teken van de piano. Volgens Annemiek was vooral het pianoconcert van María Joao Pirès na de pauze prachtig. En Ada (beide organiserende dames van de cultuurcommissie) benadrukte dat ook de volgende voorstellingen voor iedereen te volgen zijn. (10 euro per middag) Waarmee gaat Rudolf ons de volgende keer verrassen? Diny de Vries MANDEGUOD 15

Tusken Tsjerke en Kroech 9 - 2020 sneon 4 april 2020 Wy binne drok dwaande mei de omballingen foar de njoggende edysje fan Tusken Tsjerke en Kroech en dêr kinne wy altiten noch wol wat help by brûke! Wy hawwe noch te min itensieders! Fansels, it sieden fan in miel waarm iten foar in tsiental minsken is net itselde as it bakken fan in aai, mar it soe moai wêze as der noch wat mear minsken harren hjir foar opjaan soene. Yn maart ferkeapje wy ek wer ús fertroude pûdsje mei sûkelade-peaskeaaikes, wy hoopje dat wy se wer flot ferkeapje meie! De start fan TTeK is as fan âlds yn 'e tsjerke, mei in optreden fan Popkoar Blinder, 24 entûsjaste froulju út Littens en omkriten ûnder lieding fan Baukje Hoogstins, dy't foar ús in program bringe fan pop-, musical- en jazz-lietsjes, mei begelieding fan piano, gitaar en kontrabas. Nei it waarme miel yn de Wjukken begjint it eigenlike program. Sa as wenst binne der wer trije rûtes wêr't jim út kieze kinne, yn elke rûte sit genôch ferskaat en ek dit jier besykje wy wer wat nije dingen: Giele rûte 1. Bennie Huisman: De yn Fryslân bekende trûbadoer/lietsjeskriuwer/ferhaleferteller hoecht winliken gjin yntroduksje mear! 2. Podcast: Wit jo wol wat dat is, in podcast? Undergean it, en hear it ferhaal fan dokter Haima syn 11 stêdetocht. In wintersk aventoer, fersoarge troch de Iisklub fan Jorwert. 3. Willie Zeldenrust: is troud mei in skipper en hellet út dy wrâld in part fan har ynspiraasje foar har ferhalen. Reade rûte 1. Samowar: Rob Mangus mei syn muzikale freonen Sina Keuning (sang), Geppy Haarsma (akkordeon) en Ellen Kuipers (kontrabas) foarmje de muzykgroep Samowar (in Russyske teetsjettel) en sy bringe in program mei jiddyske muzyk, siz mar klezmer-muzyk. Mar se sjonge ek yn it Ladino. MANDEGUOD 16

2. Ate de Jong: Op it eardere gemeentehûs fan Baarderadiel, hâldt Ate de Jong in bysûndere foardracht. Under mear oer wat hjir yn de 2e Wrâldoarloch foarfallen is. 3. Marleen Zweers & Liuwe van der Meer: bringe in program mei gefoelige, sentimintele en soms ûndogenske lieten fan Mozart foar sopraan en fortepiano. Griene rûte 1. Ienakter Wiuwert/Britswert: 6 jeugdleden (14-18 jier) fan Toanielferiening Vriendenkring Wiuwert/Britswert spylje de fleurige ienakter It Priisknyn. No ja, fleurich? Wêr is Harry syn kampioen-Flaamske reus eins keard? 2. Egbert van der Werff: As frontman/singer/songwriter fan 'e gitaarband William Seen’s Transport Music hat er ek by it jubileum fan De Wjukken ús fermakke; by TTeK sil him dat grif ek wer slagje! 3. Picture Poems: Tresoar en it Frysk Filmargyf hawwe, yn gearwurking mei de filmmakker Johan van Ooijen, tolve Fryske gedichten ynsprekke litten en dêrby filmbylden meitsje litten. Nei ôfrin, sa as wenst om in oere of tsien, sitte wy wer gesellich nei yn de Wjukken. Jimme kinne yn it foar kaarten bestelle fia de mail, frisia1874@gmail.com of oer de tillefoan, op nûmer 058-2504321 (op freed 20 maart en freed 27 maart, tusken 19.00 en 20.00 oere, by Mieke Peenstra). De kaarten kinne dan ôfhelle wurde tusken 16.30 en 17.00 oere op 'e dei sels yn 'e tsjerke. De kaarten kostje foar net-leden € 15,- / foar leden fan Frisia1874 € 5,-. Jimme kinne ús ek "like" op Facebook/Frisia1874! It bestjoer fan Frisia1874 MANDEGUOD 17

MANDEGUOD 18

Muzykfoarstelling Friersk Op snein 19 jannewaris hawwe wy nei wer in útfiering west fan de 4 mans muzykfoarstelling yn de Wjukken. De middenseal siet fol, tusken de tachtich en de hûndert man/frou tink ik. De trije man bestie út in drummer, in sanger/gitarist en in multytasker wat ynstruminten oanbelanget: akkordeon, mûlharp (mondharmonica), 3 soarten fluiten en alles firtuoas. Ek de frysk/ierske meldijen wiene in lust foar it ear en nûgen út om fûleindich mei te “deinen”, klappen en sjongen. Mei prachtige wizen, ôfwiksele troch in smout praatsje fleach de middei om. It skoft fan in heal oere bedimme ús as entûsjast publyk alhiel net. Nei trije oeren fermaak giene we nei “Op ‘e Clincke” om der noch efkes in ein oan te breidzjen. De thúsbliuwers lûke ek dizze kear wer oan it koartste ein: tenei wol komme dus. P.S. En o ja, de dame fan it selskip wie siik. Teake Kinderkleding- en Speelgoedbeurs 28 maart 2020 Mantgum Op zaterdag 28 maart 2020 wordt de Kinderkleding- en Speelgoedbeurs weer gehouden in de Wjukken te Mantgum. Een druk bezochte beurs waar je een stand kunt huren om nieuwe en tweedehands kleding en speelgoed te verkopen. De kleding en speelgoed die je verkoopt moet wel schoon en heel zijn. De opbrengst is uiteraard voor jezelf. De stands zijn vanaf nu te huur en bieden veel ruimte om je waar mooi uit te stallen. Dus heb je weer ruimte nodig in de speelgoed- en kledingkast van de kinderen, dan is dit het uitgelezen moment. Voor meer informatie over de kosten en reservering van een stand: mail naar pukkewjuk@hotmail.com. Zet zaterdag 28 maart 2020 in de agenda; van 10 tot 12 uur is de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Mantgum, de toegang is GRATIS! MANDEGUOD 19

MANDEGUOD 20

Kom tennissen bij MTC Nu de zonnestralen de eerste voorjaarswarmte afgeven, begint ons tennishart weer sneller te kloppen! In april start het nieuwe tennisseizoen en gaan we de buitenbaan weer op. Hoog tijd dus voor het indelen van de tennislessen. Actieve lessen Wil je leren tennissen? Of speel je al jaren tennis en wil je je spel verbeteren? Geef je dan vóór 15 maart op voor de tennislessen van de Mantgumer Tennis Club. Vanaf april tot en met oktober staat onze enthousiaste trainer Wilfred Meulman klaar om wekelijks actieve lessen te verzorgen waarin gefocust wordt op het aanleren/verbeteren van techniek en tactisch tennisspel. Het plezier in het spel staat natuurlijk voorop. Leeftijdsgroepen voor jeugd Lessen voor jeugdleden worden ingedeeld naar leeftijd. Elke groep speelt met speciale ballen die passen bij leeftijd en niveau. De grootte van het speelveld en aanbod van oefeningen worden ook op leeftijd aangepast om het plezier in de tennissport te vergroten. Er wordt getraind op techniek en het spelen van wedstrijdjes. Het leren van de puntentelling en hoe je moet dubbelen horen daar ook bij. Volwassenen worden zoveel mogelijk ingedeeld op niveau. Lesdagen De lessen zijn op woensdagmiddag en -avond, waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties en feestdagen. Gratis racket Als nieuw jeugdlid krijg je een nieuw tennisracket dat je van de vereniging in bruikleen krijgt. Dus nog een reden om te gaan tennissen! Voor vragen en/of aanmelden tennismantgum@gmail.com Of neem contact op met Wilfred Meulman: 06-54352051 of allroundtennis@hotmail.nl MANDEGUOD 21

MANDEGUOD 22

Nieuws van korfbalvereniging WWC Jubileum WWC 50 jaar Dit jaar bestaat de club 50 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd. Op zaterdag 27 juni 2020 houden we een grote reünie voor alle oud leden van WWC en natuurlijk vieren we dit feest ook met de huidige leden. Heb je ooit bij WWC gespeeld? Geef je mailadres door op wwc50jaar@hotmail.com en meld je aan via Facebook bij de groepspagina ”oud-leden korfbalvereniging WWC’’. Meer informatie volgt dan de komende maanden. Oud IJzer actie Net als vorig jaar houdt KV-WWC ook dit jaar weer een oud ijzer actie en wel op vrijdag 17 april 2020. Om deze actie wederom tot een succes te brengen, vragen wij u om zoveel mogelijk oud ijzer te bewaren en/of te verzamelen. Ook spullen van lood en koper zijn welkom. Als u de spullen op die datum langs de straat plaatst, komen wij het vanaf 18.00 uur ophalen. Lekker makkelijk toch? Wilt u zelf materiaal brengen? Dan kan dit op 17 april vanaf 18.00 uur op het terrein tegenover het voormalige gemeentehuis aan de Seerp van Galemawei in Mantgum. Heeft u groot materiaal of de spullen op een andere plek liggen? Neem dan contact op met Hendrik Grunstra op telefoonnummer 06-18413992 Paasei-zoeken We hebben een jaartje overgeslagen maar het werd zo gemist dus het is weer terug: het WWC-paaseieren zoeken! Op vrijdag 10 april en wel op twee locaties: Sportveld Mantgum (14.00 uur) en Skoalle Mantgum (14.00 uur in samenwerking met Mantgum Leeft) en Sportveld Wiuwert (15.00 uur). Houd onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Kabouter Korfbal We gaan binnenkort weer van start met kaboutertraining; spelenderwijs kennismaken met korfbal aan de hand van veel spelletjes en beweging. Vanaf 4 jaar is iedereen welkom. Tot aan de zomervakantie mag iedereen gratis proberen. Vind je korfbal net zo’n leuke sport als onze enthousiaste leden dan verwelkomen we je graag na de zomervakantie als lid. Meld je voor de proeflessen aan bij dieuwke@kv-wwc.nl Poieszactie Ook dit jaar mag WWC weer meedoen met de Poiesz Jeugdsponsoractie. Tot en met 5 april kunt u de club steunen door de munten in de WWC koker in de winkel te gooien. We sparen voor een prachtig jubileumfeest voor de jeugd. Bedankt alvast voor uw steun! Wedstrijden Wilt u eens komen kijken bij een wedstrijd van onze jeugd- en seniorenteams? Op onze website www.kv-wwc.nl staat het programma. Kom eens langs in de zaal of straks op het veld. Met supporters is het nog leuker spelen! Bestuur WWC MANDEGUOD 23

Nijs fan Harmonie Weidum Muzykles op skoalle In gearwurking fan Gearhing, fanfare Ons Ideaal (Easterwierrum) en muzykferiening Harmonie Weidum e.o. hat it mooglik makke dat alle goed 300 bern fan De Gielguorde Mantgum, It Pertoer Weidum, De Pikeloer Wiuwert, Dûbelspan Boazum en De Fôlefinne Easterwierrum, ynearsten in jier lang muzykles krije op skoalle! Fansels sille wy der alles oan dwaan om dizze termyn te ferlingjen. De opbrengst van onze deelname aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie 2020, wordt ingezet ten behoeve van het benodigde instrumentarium. Enthousiast? Word jij blij van muziekles op school? Volg dan vrijblijvend 2 proeflessen, vraag alle informatie op bij: Ons Ideaal - Easterwierrum Muziekles – Blaasinstrument (trompet, trombone, bugel, hoorn, euphonium) Muziekles – Saxofoon Harmonie Weidum e.o. | Weidum Muziekles – Blaasinstrument (trompet, trombone, bugel, hoorn, euphonium) Muziekles – Saxofoon Muziekles – Slagwerkinstrumenten Muziekles – Slagwerkinstrumenten (drums, mallets, xylofoon, melodisch, ongestemd) (drums, mallets, xylofoon, melodisch, ongestemd) Opgave proefles: ons.ideaal@gmail.com Website: www.onsideaal.frl Opgave Proefles: info@harmonieweidum.nl Website: www.harmonieweidum.nl MANDEGUOD 24

De Blêdblazers - Fryslâns jongste Dweilorkest! Op syk nei muzyk foar dyn merke, merk, Oktoberfest, festival, brulloft, doarpsfeest, feest, jubileum, iepening of persoanielsfeest? Dweilje kinne wy yn Fryslân as de bêsten, boppedat hat Fryslân in grutte blaaskultuer; heech tiid foar in eigen dweilorkest - De Blêdblazers! Ynfo & Prizen: www.harmonieweidum.nl/informatie of www.facebook.com/debledblazers/ Wûn! 'Wil jij een NNO-solist winnen?’ ‘Ja! Fansels!’ rôpen wy! Dus hop, yn ‘e pinne en nei de lêste puntsjes op de I set te hawwen, koe it plan âldjiersdei nei de organisaasje: It NNO, Fulkaan, Keunstwurk en it OMF. Healwei jannewaris hearden wy dat wy tegearre mei Wilhelmina Easterein de winners wiene; in NNO-solist sil oanskowe by ús bernefoarstelling ‘Hennie de Heks sjocht se fleanen’! MANDEGUOD 25

MANDEGUOD 26

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont J. Noorman P. Kuipers Fam. Nutma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot R. Heida J. Nijboer Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 doarpsmienskip@mantgum.com E. van der Hem info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (06) 150 47 798 (058) 250 22 41 (058) 850 63 92 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (058) 250 1090 (058) 250 10 78 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 MANDEGUOD 27

Activiteiten Maand maart snein snein snein 1 mrt Eetcafé Mantgum Foar Inoar, aanmelden vóór 20 februari tongersdei 5 mrt Jaarvergadering K.F. Jacob Klaver 8 mrt Jeu de Boules toernooi 8 mrt Tsjerketsjinst, foargonger is ds W. Keuning woansdei 11 mrt Gemeentejûn Mariatsjerke freed snein snein freed sneon tiisdei tiisdei woansdei 13 mrt Filmhuis met de film ‘Youth’, drama, 124 minuten 15 mrt Concert Andries Kobus en Jan van Erp 27 mrt Filmhuis met de film ‘Im Labyrinth des Schweigens’, drama, 124 minuten 28 mrt Kinderkleding- en Speelgoedbeurs 31 mrt Algemene Ledenvergadering Duorsum Mantgum 31 mrt Gastspreker Energiecommissaris Bouwe de Boer 4 april Tusken Tsjerk en Kroech Start is yn de Mariatsjerke fan Mantgum 17.00 oere MFC De Wjukken 20.00 oere MFC De Wjukken 14.00 oere Binnenbaan op Skillaerd 9 10.30 oere Mariatsjerke Mantgum 20.00 oere Mariatsjerke Mantgum 20.00 oere MFC De Wjukken 11.00 oere MFC De Wjukken 22 mrt Tsjerktesjinst, foargonger is ds. W. Keuning 10.30 oere Mariatsjerke Mantgum 20.00 oere MFC De Wjukken 10.00 - 12.00 oere MFC De Wjukken 20.00 oere MFC De Wjukken 21.15 uur MFC De Wjukken 17.00 oere (ynrin 16.30 oere) Oud papier wordt 13 keer per jaar opgehaald. U kunt deze data terugvinden op de afvalkalender 2020 van Omrin. De data zijn ook te vinden op de Omrin-website. https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. Of Googlen naar Afvalkalender Mantgum. Urker Vishandel Pizzabakker iedere dinsdag iedere donderdag 15.30-18.00 uur, bij de Poiesz 16.30 uur, bij de Poiesz MANDEGUOD 28

Weekagenda maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Bootcamp Medische fitness woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Biljarten 60+ Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Pianoles Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Fifty + fit. door Sander Hageman Jeu de boules competitie Clinic beginnen met Hardlopen Yoga Yoga, YogaRutger vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 08.15 - 12.15 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 19.30 uur start bij het plein van MFC De Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 08.15 - 12.15 uur, mfc Wjukken 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 08.15 - 12.15 uur, mfc Wjukken 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Gymnastiekzaal Mantgum 19.30 uur 19.30 uur, stal fam. Odinga Skillaerd 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde 08.15 - 12.15 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, Dorpshuis Weidum Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema zaterdag Bootcamp 09.00 uur start bij het plein van mfc De Wjukken MANDEGUOD 29

Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Kinderopvang It Flinterke Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Instellingen (088) 035 04 00 Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ (‘Kids First’) Mantgum Foar Inoar (088) 035 04 00 (088) 035 04 00 foarinoar@mantgum.com (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 Contact Contactpersoon E. Hartvelt E. Hartvelt E. Hartvelt C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal YogaRutger Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Gemeente Leeuwarden, klein leed K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 info@yogarutger.nl (06) 519 689 90 rsdegroot@terphus.nl (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (058) 257 66 66 G. van der Heide J. Wijnja R. van der Veen A. Wijnstra M. Ypma Rutger Feitsma R. de Groot V. Akkermans Eef Heinhuis Gezondheidscentrum It Kleaster Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. MANDEGUOD 30

Witte jim dat... … basisskoalle De Gielguorde foar de 13e kear in Garage Sale organisearret op snein 24 maaie 2020? Neiere ynfo folget yn de Mandeguod fan april en maaie, mar as jo al fêst nijsgjirrich binne: massalegaragesalemantgum.jouwweb.nl Witte jim dat… … hûnderten Fryske boeken digitalisearre en publisearre binne op de webside www.delpher.nl, en dat miljoenen digitalisearre teksten út Nederlânske en Fryske kranten, boeken en tydskriften al yn Delpher te finen binne? Dat Tresoar en de Koninklijke Bibliotheek meiïnoar sykje sille nei middels om mear digitalisearringsprojekten útfiere te kinnen? Doarpsmienskip Mantgum Vooraankondiging Jaarvergadering 2020 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Jaarvergadering, tevens de Algemene Ledenvergadering. De Jaarvergadering van Doarpsmienskip Mantgum vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 april 2020 om 20.00 uur in MFC Wjukken . Dit bericht is slechts een vooraankondiging. De officiële uitnodiging en de agenda zullen in Mandeguod van april worden geplaatst. De stukken zijn naar verwachting medio maart al te vinden op www.mantgum.com Tijdens deze Jaar/Algemene Ledenvergadering wordt onder andere de verdeling van het dorpsbudget besproken. Bovenstaande uitnodiging geldt daarom ook voor inwoners van Mantgum die geen lid zijn van Doarpsmienskip Mantgum. MANDEGUOD 31

Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum MANDEGUOD 32

MANDEGUOD 33

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand vullen naar keuze terwijl u wacht, u kunt deze ook bestellen. * Suiker/krentenbrood in cijfers. leuk voor kado verjaardag of trouwdag! Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-22632617 * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. * Bestellen kan in de winkel of via telefoon of whatsapp of website www.ambachtsbakker.nl MANDEGUOD 34

Nieuws uit de dorpskerk van Mantgum & Skillaerd In het midden van ons dorp staat een kerk met een toren. Iedereen die Mantgum nadert en die toren ziet, weet: nu kom ik thuis. In dit gebouw komen mensen samen. Heel lang heette de gemeente die in deze kerk samenkomt: Hervormde gemeente Mantgum en Skillaerd. Dat laatste herinnert ons eraan dat er een kerkgebouw is geweest op Skillaerd en ook aan het kerkhof dat daar nog steeds is. Daar liggen mensen begraven die ons zijn voorgegaan en zij horen er helemaal bij. Voor ons zijn zij mensen van voorbij en toch ook niet. Zij leven samen met ons in het licht van God. De nieuwe kerkenraad dacht na over een nieuwe naam omdat wij allang niet meer een Hervormde gemeente zijn. Sinds 2004 zijn wij officieel een Protestantse gemeente. Maar ook die naam dekt de lading niet. De kerk in Mantgum is de enige kerk in ons dorp. Er is geen Katholieke Kerk, geen Doopsgezinde Kerk of wat er nog meer te koop is. Zouden wij ons dan Protestantse Oecumenische Kerk noemen, een kerk voor alle gezindten? Dat vonden wij ook te weinig, want wij zijn kerk in en voor ons dorp Mantgum en omgeving. Zo kwamen wij tot de nieuwe naam: Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd. Op vele manieren zijn wij met elkaar verbonden, in ieder geval als dorpsgenoten. Tegen-woordig kunt u op vele manieren uiting geven aan uw verbondenheid met de kerk. Daaraan is geen voorwaarde verbonden, bijvoorbeeld dat u gelooft of gedoopt bent. Zoals je bijvoorbeeld Amnesty International een prima organisatie vindt, maar (tijdelijk) niet actief bent in deze beweging, kun je vriend worden, al of niet betalend. Zo kun je ook vriend worden van de kerk. Er is ook een vorm voor mensen die lid zijn van een kerkgenootschap dat niet is vertegenwoordigd in Mantgum en omstreken: zij kunnen zich inschrijven als gastlid. Er zijn vele mogelijkheden. Als u daarover meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeester Feikjen van der Zwaag, feikjenvanderzwaag@hotmail.com of telefoonnummer: 058 251 95 10 Om gebruik te maken van de diensten die de kerk levert, hoeft u geen enkele vastgelegde verbinding te hebben. In die zin is de kerk in deze tijd een unieke verschijning: altijd bereikbaar voor iedereen, geen wachtlijsten en directe gratis beschikbaarheid. Wat blijft, is de naam van het kerkgebouw: de Mariakerk en ook dat je weet dat je thuis-komt als je haar toren ziet. Lief en leed In elke Christelijke gemeente is het vanzelfsprekend dat zij als gist opgaat in het brood. Gist mis je pas als het wordt weggelaten. Zo bescheiden en zo MANDEGUOD 35

MANDEGUOD 36

krachtig werkt het evangelie dat door de gemeente ontvangen wordt en dat zij doorgeeft. Als u weet van lief of leed in ons dorp, wilt u dat dan doorgeven aan een van de ouderlingen? Hier zijn hun namen en telefoonnummers: Gudula van Beem (06 51 26 10 94) - Boukje Jilderda (06 45 82 75 96) Als u iemand van ons toevallig tegenkomt onderweg, dan is dat ook een goede gelegenheid om lief en leed te delen. Afscheid..... Voor lange of zeer lange tijd hebben zij in weer en wind de gemeente in Mantgum gediend: Jaap en Betty Bruijnzeel en Gea van Wieren als ambtsdrager. Aan het einde van het vorige jaar hebben zij hun ambt neergelegd. Daarnaast zijn zij lid geworden van de kerkelijke buurgemeente Westerwert. Ook Siebolt Dijkstra heeft zijn taak als koster en administrateur beëindigd. Hij heeft aangeboden rondleidingen in de kerk te blijven geven en de administratie van de kerkhoven te verzorgen. De kerkelijke gemeente van Mantgum is hen dank verschuldigd voor hun inzet. Wij wensen hen alle goeds op de nieuwe wegen die zij gaan. ..... en een nieuw begin. Maaike de Groot bood tot onze grote verrassing spontaan aan, Siebolt Dijkstra op te volgen als koster. U kunt haar bereiken op 06 12 50 49 65. Meer nieuws. Op woensdag 11 maart om 20.00 uur in de Mariakerk bent u van harte welkom op de gemeenteavond. U krijgt daar uiteraard ook nog een uitnodiging voor. Er komt een grote restauratie aan van o.a. het stucwerk van het plafond van de Mariakerk. Daarom slaan we dit jaar het schoonmaken en in de bijenwas zetten van het houtwerk een keer over. Volgend jaar, na de restauratie, nodigen we iedereen weer uit om met Mantgum Doet de handen uit de mouwen te steken. Nu wij ons hebben gemeld op het internet, verwijzen wij u graag naar website en Facebook. Daar vindt u meer nieuws en aankondigingen van kerkdiensten. Een nieuw ritme is nog niet gevonden, maar voor de komende maanden zijn er in ieder geval twee diensten per maand in de Mariakerk. Op Palmpasen drinken we samen koffie en thee en delen we iets met het dorp. Op de vier dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op het Paasfeest) is er elke dag een viering. Het Paasfeest op 12 april begint met een ontbijt in de kerk. Later meer daarover. Voor meer informatie: www.pkn-mantgum.nl Facebook Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd MANDEGUOD 37

Merkecommissie Mantgum Het nieuwe jaar 2020 is al weer begonnen. In 2019 was er nog de jaarvergadering van Merkecommissie Mantgum (MCM) waarbij de inhoudelijke en zakelijke punten zijn doorgenomen met de aanwezigen. Aftredende bestuursleden waren Margreeth Lutgendorff, Douwe Aalbers en Lennard Weijer. We willen hen allen langs deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren voor MCM. Als nieuwe leden zijn toegetreden: Bettie de Vries en Wietske Terluin, welkom bij MCM. Daarmee hebben we 2019 achter ons gelaten en afgesloten als MCM. Als MCM-bestuur hebben we de afgelopen maanden nog even kunnen genieten van de tijd en de rust. We zijn echter alweer in volle vaart actief met het programma voor 2020. De opzet voor de komende Merke zal qua tijden vergelijkbaar zijn met die van 2019. Elementen als ontbijt, kaatsen, Matinee en muziek staan weer in de planning. Als MCM-bestuur hebben we qua opzet en indeling van het Merketerrein positieve geluiden ontvangen. De komende Merke zal gehouden worden op het sportveld. Het komende jaar zal Sjouke Kerkstra weer aanwezig zijn met de oliebollen- en patatkraam, de zweef, schiettent, suikerspin etc. En voor de kinderen zal het kleine draaimolentje er zijn en natuurlijk de springkussens. Om alvast te noteren in de agenda: de Merke van 2020 zal zijn op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Dat is het laatste weekend van de schoolvakantie in de zomer. Als MCM-bestuur hopen we weer op veel dorpsgenoten die elkaar kunnen ontmoeten tijdens de Merke en deel kunnen/willen gaan nemen aan de activiteiten. Het ontbijt was afgelopen jaar een zeer groot succes. De vrijwilligers hebben aangegeven dit ook het komende jaar weer te willen organiseren. Zo kunt u nu alvast vastleggen, dat er zaterdagochtend de 15e augustus een ontbijt op het terrein zal zijn. Daarnaast willen we als MCM-bestuur een club van 50 sponsoren oprichten. De afgelopen jaren is het MCM-bestuur actief bezig geweest met het werven van sponsoren naast het intekenen op de lijst. Sponsoren kunnen zijn: bedrijven, maatschappen, zzp’ers of particulieren die de Merke een warm hart toedragen en hiervoor een klein sponsorbedrag van € 50,- belangeloos ter beschikking willen stellen. Er zijn op dit moment een kleine 20 sponsoren en we gaan als MCM een kleine campagne houden om dit aantal iets groter te maken. Het waarom hierachter is dat we als MCM-bestuur aan meer strengere regels moeten voldoen nu we zijn aangehaakt bij de Gemeente Leeuwarden. Te denMANDEGUOD 38

ken valt aan kosten vergunningen, kosten huur sportveld en eisen ten aanzien van muziek. In de Mandeguod van april kunt u hier meer over lezen. Ondertussen wordt er al weer druk gebrainstormd over het thema van de aankomende Merke. Vermoedelijk is het binnenkort bekend en zal dit gedeeld worden op de sociale media en in de Mandeguod. De komende maanden zullen we als MCM bestuur een concretere invulling maken aan de hand van het thema. Het kan het zijn dat we mensen benaderen om als vrijwilliger actief deel te nemen op een onderdeel of activiteit. Wij hebben er alweer zin in als MCM-bestuur. Geert Reitsma, Bettie de Vries, Wietske Terluin, Lucinda Weijer, Esther van Wieren, Wikje Tilma en Jan-Geert Nutma. Duorsum Mantgum Op 31 maart wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van Duorsum Mantgum. Alle 35 huishoudens die gebruik maken van de regeling verlaagd tarief (ook wel de postcoderoos regeling genoemd) ontvangen de uitnodiging en de agenda. U bent ook van harte welkom. Na de pauze om ongeveer 21.15 uur hebben wij Bouwe de Boer uitgenodigd. Hij is de eerste energiecommissaris van Fryslân. De Boer is al jaren actief met verduurzaming in Fryslân. Als energiecommissaris maakt hij deel uit van een vrijwilligersorganisatie van ondernemers, wetenschappers, ambtenaren, bestuurders en gewone burgers die zich inzetten om Nederland voor 2030 volledig te laten overgaan naar schone en veilige energie. Het is hem opgevallen dat jongeren en vrouwen flink in de minderheid zijn op vergaderingen over duurzaamheid. Hij draagt zijn boodschap dan ook extra uit op scholen en bij vrouwenorganisaties om de interesse voor verduurzamen onder deze groep te vergroten. U kent De Boer misschien van Freonen fan fossyl frij Fryslân of als organisator van de Elfwegentocht. Al met al een interessante spreker als het om verduurzamen gaat. Spreekt het u aan? U bent van harte uitgenodigd. Sijbren van der Heide info@duorsummantgum.frl MANDEGUOD 39

MANDEGUOD 40

Lichtjesfeest Van 3 tot en met 7 februari stond de hele organisatie van Kids First Kinderopvang in het teken van het jaarlijks terugkerend thema ‘Lichtjesfeest’. Dit jaar was extra bijzonder omdat: 1. Er door twee pedagogische medewerkers een prachtig prentenboek is gemaakt met de titel “Op zoek naar het Lichtjesfeest”. Alle locaties hebben een exemplaar ontvangen. 2. Leerlingen van het Friesland College een activiteitenprogramma voor alle BSO’s had opgezet. Dat zag er heel mooi en verzorgd uit. Op het KDV en de BSO deden we verschillende activiteiten (onder andere uit dat activiteitenprogramma) zoals: nachtbowlen (plastic flesjes met een gloeistaafje erin), we speelden ‘Night at the museum’ waarbij alles donker werd gemaakt met vuilniszakken. De nachtwaker (de tikker) waakte over zijn standbeelden en controleerde dat met zijn zaklamp. De standbeelden kwamen zo nu en dan tot leven maar o wee als je gesnapt werd in het licht van de nachtwaker…. De kinderen vonden het een prachtig spel en konden er geen genoeg van krijgen. En we maakten een prachtige lichttaart die we alle dagen aan konden doen. En ja, behalve een taart om aan te doen, maakten we ook lekkere taartjes met licht om op te eten. MANDEGUOD 41

MANDEGUOD 42

MANDEGUOD 43

MANDEGUOD 44

Kollektes Yn de lêste wike fan jannewaris hat de kollekte fan de Hersenstichting plak fûn. Elts jier wer, troch waar en wyn, rinne kollektanten by de doarren del. Dit jier hat de kollekte yn Mantgum € 503,74 opbrocht! Foar de minsken dy't gjin kontanten yn 'e hûs hiene, wie der dit jier in QRkoade. Mei dizze koade koe men fuortendaliks jild nei it doel oermeitsje. Dit jild is net meinaam yn de neamde opbringst. De measte kollektanten rinne omdat se fan tichtby meimakke ha dat ien rekke is troch in ûngemak of sykte yn de hersenen. Dat hat grutte gefolgen op dejinge sels mar ek seker op de omjouwing. De Hersenstichting rjochtet har ûnder oare op ûndersyk, foarljochting en soarch fan pasjinten. Wa't nijsgjirrich is of mear witte wol kin op www.hersenstichting.nl mear ynformaasje fine. En oars ris (werom) sjen nei "Niet zonder ons" fan omroep MAX. Hjir kin men sjen hoe as besocht wurdt om seis minsken mei in hersenaandoening wer oan it wurk te krijen. Ik wol hjirby noch ris de kollektanten tankje foar harren ynset en elstenien yn Mantgum tankje foar de stipe! Korrie Dijkstra, Koördinator kollekte Hersenstichting Jantje Beton collecteert voor inrichting buitenspeelplaats peuters Van 2 t/m 7 maart komen de ouders van onze peuters weer bij u langs met de Jantje Beton Collecte. De opbrengst van deze collecte is deels bestemd voor onze eigen peuterspeelzaal. Met dit geld kunnen wij eens iets extra’s doen. Zo kunnen wij voor mooi (en vooral ook sterk) speelgoed zorgen, maar ook leuke ochtenden voor de peuters organiseren, zoals bijvoorbeeld een voorleesontbijt of Sinterklaas en Kerst vieren. Dit jaar is er een speciaal project, we hebben extra grond bij de buitenspeelplaats gekregen, maar deze is nog erg kaal. Doel is om een natuurlijke speelplaats te creëren, zodat de peuters veilig buiten kunnen spelen, klimmen en klauteren. Steun de kleinsten van het dorp en geef aan de Jantje Beton Collecte. Uw gift is van harte welkom! Tot ziens van 2 t/m 7 maart! Bestuur peuterspeelzaal ‘De Pukkewjuk’ MANDEGUOD 45

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU Tel. 0566 - 60 14 64 E-mail: info@dierenartsgrou.nl Websites: www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Spreekuren gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. MANDEGUOD 46

Help levens redden in jouw buurt. Weet jij wat je moet doen bij een hartstilstand? Reanimatie redt levens. Leer reanimeren en meld je aan als burgerhulpverlener. Ook in Mantgum hebben wij een enthousiaste groep mensen die jaarlijks wordt bijgeschoold om hun reanimatievaardigheden op peil te houden. Een groot aantal van hen heeft zich aangemeld als burgerhulpverlener via “Hartslag nu”. “Hartslag Nu” is een organisatie die mensen in het bestand heeft die de AED (Automatische Externe Defibrilator) kunnen bedienen en ook kunnen reanimeren. Dit bestand is gekoppeld aan 112. Op het moment dat 112 een melding voor reanimatie krijgt, wordt een aantal van deze burgerhulpverleners opgeroepen om de AED op te halen en naar het adres van het slachtoffer te gaan om assistentie te verlenen tot de ambulance aanwezig is. Het is bewezen dat hierdoor veel mensenlevens gered kunnen worden. Om meer bewoners van Mantgum de kans te bieden ook te leren reanimeren en de AED te bedienen, willen wij graag weer een starterscursus aanbieden. Deze starterscursus zal bestaan uit twee lesmomenten van twee uur. De kosten voor deze opleidingscursus bedragen 20,-- euro per persoon. Voor vragen, nadere informatie, of om je aan te melden voor de cursus kun je contact opnemen met Sien de Groot (06-30833907). Bij voldoende aanmeldingen gaan wij de datums hiervoor plannen. Susanne en Sien MANDEGUOD 47

MANDEGUOD 48

MANDEGUOD 49

MANDEGUOD 50

Mantgum Foar Inoar Het volgende Eetcafé wordt gehouden op zondag 12 april. Dan wordt er een Paasbrunch georganiseerd vanaf 12.00 uur! Lijkt het u gezellig eens mee te eten… Dat kan! Kosten € 5.- per persoon (excl. drankjes!) Wij verwelkomen u graag! Wel graag aanmelden voor 4 april via foarinoar@mantgum.com Of bij een van de leden van de coördinatiegroep: Siebolt en Aukje 0651058186, Antje 0623301207, Ank 0582501557, Marja 0612068990 of Pieter 0683713210. Natuurlijk kunt u bij hen ook terecht voor het doorgeven van informatie of het vragen om hulp. Leuk is dat een aantal dorpsgenoten de afgelopen Eetcafés heeft meegekookt. Een succes ! Heeft u een gerecht dat u graag wilt voorschotelen tijdens het eetcafé? Wij horen graag van u! Mantgum Foar Inoar is onlangs lid geworden van de V O L, Vereniging Vrijwilligersorganisaties Leeuwarden. Op zich bijzonder omdat wij geen vereniging zijn. Men vindt echter dat een vrijwilligersinitiatief als het onze mee moet kunnen doen. In de volgende Mandeguod meer hierover. Daarnaast neem MFI deel aan de oriënterende gesprekken van de gemeente met betrekking tot het realiseren van een dorpskamer. Samen met het bestuur van de Wjukken en het kerkbestuur. Dit in het kader van de vernieuwde Wmoplannen. Tijdens de avond voor de antennes is hieraan al uitvoerig aandacht besteed. Ongetwijfeld geeft de gemeente verdere uitleg als de opzet duidelijk is. Coordinatiegroep Mantgum Foar Inoar Mantgum Leeft? Mantgum Leeft! Als je wilt dat er iets gebeurt of wordt georganiseerd in het dorp, dan moet je zelf het heft in handen nemen. Met die gedachte zijn wij, 4 enthousiaste Mantgumers, bij elkaar gekomen om na te denken over leuke, gezellige en creatieve activiteiten. We richten ons op de groep 30 tot 55 jarigen, maar uiteraard is iedereen welkom. Ook willen we activiteiten organiseren voor basisschoolkinderen. Waar mogelijk zoeken we de samenwerking op met bestaande verenigingen of commissies. Dit alles willen we doen onder de naam Mantgum Leeft! Onze eerste activiteit is het samen met de korfbalvereniging nieuw leven in blazen van het jaarlijkse paas-ei zoeken. In de volgende Mandeguod hoor je verder over ons. Zorg er in ieder geval voor dat je de avond van 14, 18 en 22 juni noteert in je agenda. Dan speelt het Nederlands elftal op het EK Voetbal......! Anne Frouk Koopman, Francisca Vogelzang, Marieke Buma en Maaike Kuipers (06-14411680) MANDEGUOD 51

MANDEGUOD 52

De vernieuwing ‘De tiid hâldt gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk enorm veel veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen; maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van echoapparatuur heeft zich al meermalen bewezen en dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en kunnen bepalen voor welke antibiotica de ziekteverwekker gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang. Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaar in ons eigen lab. De nieuwste aanwinst op dat gebied is een apparaat dat ook het bloedbeeld van patiënten kan bepalen. Het bloedbeeld wordt gevormd door de rode en de witte bloedlichaampjes. Daaruit kun je afleiden of er sprake is van bijvoorbeeld bloedarmoede of ontsteking. Hoewel het volledig bloedbeeld ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en geeft het vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt. Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt bepaald, kunnen we een trend waarnemen om de ernst van een ziekteproces aan te geven en te volgen of het proces verslechtert of verbetert. We lieten het bloedbeeld geregeld door een extern laboratorium doen, maar nu hebben we veel sneller een uitslag. Dat komt uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te eerder weet je wat je te doen staat. Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door zowel onze clientèle als door onszelf als erg positief ervaren. Er is meer tijd voor de patiënt en de wachttijden zijn danig bekort. Dat niet een ieder altijd exact op het afgesproken tijdstip kan worden geholpen wordt gelukkig niet als negatief ervaren. Als er een spoedgeval tussendoor komt dient dat uiteraard voorrang te krijgen. Gelukkig hebben we het interne klimaat dit jaar beter onder controle: er is namelijk airconditioning aangelegd! Dit voorjaar gaan we daarnaast ook nog een stap maken richting duurzaamheid. Er worden zonnepanelen aangeschaft om zelf in het toenemende stroomgebruik te kunnen voorzien. Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langzamerhand uit ons jasje te groeien. Daarom hebben we inmiddels een bouwcomMANDEGUOD 53

MANDEGUOD 54

missie benoemd om te inventariseren en verbouwing voor te bereiden. Meedenken wordt op prijs gesteld. Mocht je ons van advies willen voorzien, meld het gerust! Op de mail, via de telefoon of gewoon bij de balie. Last but zeker niet least maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) een nieuwe collega voor te stellen: Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in Terherne en in juli 2019 afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze een periode werkzaam geweest bij een dierenartsenpraktijk elders in Fryslân. Per december vorig jaar is Marije in dienst bij onze praktijk. Hoewel ze vooral op route zal zijn tussen de koeien en de paarden, zal ze ook zo nu en dan op het spreekuur opduiken. Marije draait ondertussen al ruim een maand mee en we zijn ervan overtuigd dat zij prima in ons team past en dat ze perfect in staat is ons logo te vertegenwoordigen: ‘Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân!’ Marije Kamstra menno@bistedokter.nl MANDEGUOD 55

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tenzij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Ewoud Westrik, secretaris. Bert van der Weide, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Lys Scarse eindredacteur, Maaike Kuipers redacteur, Diny de Vries redacteur, Frits Sieperda vormgever Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggever Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 160,00 e 85,00 e 47,50 www.mantgum.com Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 27,50 e 15,00 e 11,00 Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 30,00 Oplage: 505 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 14e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. MANDEGUOD 56 In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication