0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang juli-augustus 2015

M-juli-augustus 2015

INHOUDSOPGAVE Presentje voor lezers van de Mandeguod It iepen kampioenschap Pearke Teatsen Littenseradiel Zeven kerken (oude) Mobieltjes voor Stichting Opkikker Wat is een AED? Wjukslach nieuws Verslag van “Wjukslach“ op stap Zomerprogramma Jeu de Boules Open kampioenschap Jeu de Boules Dobbedagen Aktiemarathon ‘Harmonie Weidum - wer by de tiid’ (deel I) Flessepost yn de Mantgumerfeart Mooie opbrengst oud ijzer-actie KV WWC F1 twee keer kampioen Korfbalseizoen 2014-2015 weer ten einde Verhuisbericht Verenigingen Activiteiten Weekagenda Instellingen Barbecuepartij foar welpen en pupillen Barbecuepartij foar senioaren De priiswinners fan it strjitkeatsen welpen en pupillen IBS De Gielguorde fan Mantgum wint Himmelwike-bokaal de Bistedokter Cliënten van Talant glunderend in vuilniswagens van Omrin Recept Spaghetti Bolognese (Tusken tsjerke en kroech) Muziekvereniging Harmonie Nieuwsbrief juni 2015 Advertenties Politie Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Cliënten van Talant glunderend in vuilniswagens van Omrin, hier op de Seerp van Galemawei Het volgende nummer verschijnt voor 1 september 2015. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 augustus 2015 foto: Frits Sieperda juli-augustus 2015 Mandeguod 1 www.mantgum.com 3 5 7 8 9 10 11 11 12 14 17 19 19 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 37 41 43 45 52 52 52

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum www.klaversma.nl telefoon: 058 250 16 19 bouwbedrijf@klaversma.nl 2 Mandeguod juli-augustus 2015

Presentje voor lezers van de Mandeguod In de Mandeguod zijn dit keer twee kaarten toegevoegd: één van een schilderij van Janneke Hengst en één uit het archief, van de Seerp van Galemawei. Hoe zit dat? Op de afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente Littenseradiel bleek dat (weer) een Friestalig stuk uit de Mandeguod in 2014 in de prijzen viel. Ditmaal kreeg de redactie € 100! Allereerst heeft Lys Scarse, schrijfster van het stuk, een boekenbon gekregen. De rest van het geld wilden wij graag besteden aan een cadeautje voor alle inwoners van Mantgum. Wij kwamen uit op een briefkaart van werk van een kunstenaar hier in ons dorp. Toen wij Janneke Hengst hierom vroegen, vond zij het zo’n leuk idee, dat zij spontaan kaarten beschikbaar stelde. Heel hartelijk dank hiervoor! Dat gaf ons de mogelijkheid om een foto uit ‘t archief van Mantgum af te laten drukken als briefkaart. Dus vandaar deze eenmalige en unieke actie. Wij hopen dat u het op prijs stelt en dat de briefkaarten terecht komen in alle uithoeken van de wereld! Redactie Mandeguod juli-augustus 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Mandeguod Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37 juli-augustus 2015

juli-augustus 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod juli-augustus 2015

Zeven kerken Deze zomer zijn er weer verschillende kerken in Friesland op zaterdagmiddag te bezoeken. In onze regio hebben zeven kerken een gezamenlijk kunstprojekt. In de kerken van Deinum, Boksum, Blessum, Leons, Baard, Easterlittens en Mantgum hangen werken van Giovanni Dalessi, kunstenaar van het jaar 2013. In Mantgum hangt een schilderij van Maria. Het zijn hedendaagse figuratieve schilderijen die de heiligen waarnaar de kerk gewijd is afbeelden. Door hun formaat en hun kleurstelling vallen ze erg op. Ze hangen in oude kerken die te midden van de groene weilanden staan. Het geheel geeft een spirituele prikkel die stimulerend en verfrissend werkt. Daarnaast hangen er gedichten en andere kunstwerken, onder andere van Frans Franciscus, Jan Peter Muilwijk en Marc van Praagh. De kerken inclusief kunst zijn gratis te bezichtigen. Er is een fietstocht uitgezet langs de kerken. Zie zevenkerken.nl Op 1, 15, en 29 augustus is er een gezamenlijke fietstocht onder leiding van Ds. Adri Terlouw, voorzitter van de Stichting Oude kunst in nieuwe kerken. De tocht kost 10 euro, dat is inclusief koffie of thee en gebak en rondleiding. Start is op genoemde data op 13.00 uur bij de Sint Jan in Deinum. Opgave bij voorzitter@ zevenkerken.nl tot uiterlijk een dag voor vertrek. Op eigen gelegenheid een kijkje nemen kan natuurlijk ook. De kerken zijn van 4 juli tot en met 12 september ieder zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur open. Kom eens kijken. Esther Langedijk juli-augustus 2015 kerk Mantgum Mandeguod 7 kerk Deinum kerk Boksum kerk Blessum kerk Leons kerk Baard kerk Easterlittens

(Oude) Mobieltjes voor Stichting Opkikker Heeft u nog een oude mobiele telefoon liggen? Lever deze dan in bij Johan Heddema, It Spyk 20 in Mantgum. De opbrengst van deze mobieltjesactie voor Stichting Opkikker komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Kijk voor meer informatie op www.opkikker.nl 8 Mandeguod juli-augustus 2015

Wat is een AED ? (AED staat voor Automatische Externe Defibrillator). Met elektroshocks helpt het apparaat het hart op gang van iemand die een hartstilstand heeft. Tijdens de eerste minuten na een hartstilstand staat het hart doorgaans nog niet stil, maar beweegt het alleen in een ongecoördineerd ritme. Daardoor kan het bloed niet meer worden rondgepompt. De elektroshocks van de AED helpen het normale ritme weer te herstellen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er met een AED dus levens worden gered. Waar zijn in Mantgum AED aanwezig : MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. Na deze telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand worden protocollair door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's. Nadat de Meldkamer Ambulance protocollair twee ambulances naar het slachtoffer heeft gestuurd wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het slachtoffer op. Dit wordt het centrum genoemd. Vanuit dit centrum wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Het systeem streeft naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer (reanimators) en 2/3 deel via een AED (AED providers). Meer info kunt u vinden op http://www.hartslagnu.nl en op mantgum.com juli-augustus 2015 Mandeguod 9

31 mei 2015 Verslag van "de Wjukslach" op stap Verzamelen bij de Wjukken en pas op dat moment werd het eerste reisdoel bekend gemaakt. Daarna in colonne naar Sneek. De ons voorspelde regen bleef weg ! Onze eerste speelplaats was het Rasterhofpark in Sneek. Deze middag maakten boulers de paden onveilig en niet de aldaar grazende Hooglanders. Prima paden om te boulen. Een mooi park, wat weinigen van ons kenden. Bij “Hart van Friesland” in Uitwellingerga mochten we het hele terrein gebruiken voor het tweede spel. Dit werd ook volop gedaan. De aanwezige kunststof boulesbaan werd omgedoopt tot knikkerbaan. Verder was er voldoende gras en ook de verharde parkeerplaats werd gebruikt. De club trakteerde op koffie en gebak. In Sint Nicolaasga mochten we boulen in het park van Wilhelminaoord. Een mooi aangelegd park, met droge en Boulers verzamelen bij de Wjukken Durk en Peter wachten af, Pieter komt ook kijken ‘Hart van Friesland”in Uitwellingerga 10 Mandeguod juli-augustus 2015 Wjukslach nieuws

natte sloten. De sloot waar Geertje W in gleed was gelukkig een droge. De verwonding viel mee: een wat bebloede vinger. Gelukkig waren er voldoende sterke mannen om Geertje te redden. Voor elke partij werd er geloot. Wisselende partners, wisselende uitslagen. Bij “Hjir is ‘t” in St. Nicolaasga, hebben we uiteindelijk met 31 personen deze geslaagde dag met borrel en diner gezellig afgesloten. Winnaar werd Durk Swierstra en als tweede eindigde Popke Feenstra. Anke van Eif Durk ontvangt de eerste prijs uit handen van voorzitter Anke Zomerprogramma Jeu de Boules Open kampioenschap Jeu de Boules Ook al is de zomercompetitie 18 juni afgelopen, iedereen kan natuurlijk op donderdagavond en zondagmiddag gezellig naar de baan komen voor een spelletje. Zondagmiddag 23 augustus is er een grastoernooi op het veldje van de Gibbeflecht. We beginnen om 14.00 uur. We sluiten we af met een hapje, drankje en/of barbecue. Ook dit jaar organiseert onze vereniging “de Wjukslach” het open kampioenschap van Littenseradiel. Al doen er steeds meer spelers uit andere dorpen mee, toch willen weer proberen de beker in Mantgum te houden. De strijd om het kampioenschap is op zaterdag 5 september om 10.00 uur. Voldoende tijd om nog flink te oefenen. Spelvorm is Doublettes. Opgeven als Doublette vóór donderdag 3 sept. bij Gjalt Kuperus via Email: kgjalt@gmail.com of tel. (058) 2519717 Namens het bestuur, Anke van Eif juli-augustus 2015 Mandeguod 11

Dobbe Dobbedagen: weer of geen weer het was een geweldige sfeer! Klaversma schoenen “Dobbedagen” ek by ambachtsbakker Sybesma te Mantgum. In moai kreamke bûten doar mei farske produkten. De produkten mochten jo sels yn in taske dwaan en yn ús winkel ôfrekkenje. Spitich dit jier fan it waar. Dat holp ús d’r net by. Dochs hawwe wy en ús klanten genoaten fan de aksjes op ús buurtsje. Wy betankje dêrom alle minsken út Mantgum en omkriten foar harren komst. Groetnis it Ambachtsbakkerteam fan Sybesma!! 12 Mandeguod juli-augustus 2015

dagen DOBBEDAGEN, EEN MOOI EVENEMENT VOOR HET DORP MANTGUM, WAT ONDANKS HET SLECHTE WEER TOCH MEER BEZOEKERS HAD VERDIEND! Poiesz Mantgum "Kleuranalyse tidens Dobbedagen grut súkses! Dêrom is dit tenei by ús ek mooglik!" Kapsalon Nij Skjirrich juli-augustus 2015 Mandeguod 13

Aksjemarathon ‘Harmonie Weidum – wer by de tiid’ (Deel I) Actiemarathon, waarom? Vanaf juli 2015 komen wij bij u langs met een vijftal acties binnen een half jaar; een actiemarathon. Hieronder lichten wij graag toe waarom wij met een actiemarathon komen. Aanschaf nieuwe instrumenten Drie jaar geleden was een dieptepunt voor onze vereniging. Het aantal leden liep terug en nog een jaar op dezelfde voet doorgaan, zou het einde betekenen voor onze vereniging. Het dieptepunt in 2012 is aanleiding geweest voor het op touw zetten van allerlei acties om de vereniging nieuw leven in te blazen. En om ervoor te zorgen dat de vereniging haar 115-jarige bestaan kon vieren in 2013. Er is een actie gehouden om donateurs en sponsors te werven. Daarnaast is een succesvolle ledenwerfactie gehouden. De vereniging mocht zo’n tien nieuwe leden verwelkomen. Ook het jeugdleden aantal is gestegen. Daar zijn we heel blij mee! Het succes van de donateurs- , sponsor- en ledenwerfactie heeft geleid tot een tekort aan instrumenten. Daarnaast is een aantal instrumenten dringend aan vervanging toe. Het gaat om de duurdere instrumenten: bassen, euphoniums, pauken en marimba’s. Wat gaan we zelf bijdragen? Door een aantal maatregelen, het verhogen van het lesgeld en het verhogen van de contributie staat onze vereniging er weer goed voor. We hebben zelfs kunnen sparen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Maar zoals u weet zijn instrumenten erg kostbaar. Het spaargeld is lang niet toereikend om het instrumentenbestand weer bij de tijd te krijgen. Fondsencommissie Er is een commissie samengesteld om een projectplan op te stellen om fondsen te kunnen aanschrijven. Het projectplan heeft de naam gekregen : ‘Harmonie Weidum – weer bij de tijd’. De eerste aanvragen zullen begin juli 2015 verstuurd worden. We hopen op mooie bijdragen van de fondsen! Actiemarathon Het is bij het vragen van bijdragen van fondsen belangrijk om te laten zien dat de vereniging er zelf ook alles aan doet om het benodigde geld op tafel te krijgen. Om die reden hebben we een aantal acties op touw gezet en gebundeld 14 Mandeguod juli-augustus 2015

in een actiemarathon. We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij al zijn en zien u graag terug bij een van onze acties! Via de plaatselijke kranten houden we u op de hoogte. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ruurdtje Anema (058-2890200 of ruurdtje_anema@hotmail.com). Welke acties? Naast een aantal acties die u van ons gewend bent, komen daar een drietal nieuwe acties bij. Hieronder kunt u lezen om welke acties het gaat: Wanneer Vanaf 1 juli 2015 Za. 3 oktober 2015 September 2015 Wo. 30 december Maart 2015 Actie Sponsorkliks Garagesale Grote clubactie Oliebollenactie Oud IJzeractie Waar Via link op website Harmonie Weidum bestellen producten via internet Weidum Weidum, Jellum, Bears Weidum, Jellum, Bears, Jorwert, Hilaard Bouwbedrijf Van der Vegt Weidum Actie I vanaf 1 juli 2015: Sponsorkliks De eerste actie, die ingaat per juli 2015 is SponsorKliks. Harmonie Weidum heeft zich aangemeld bij Sponsorkliks. Er wordt tegenwoordig steeds meer gekocht via online winkels, als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com etc. Door een klik extra, kunt u ons steunen. Als u de bestelling doet via de SponsorKlik op de website van www. Harmonieweidum.nl, ontvangt de vereniging hiervoor geld. Dit kost u niets extra’s. Dus als u ons wilt steunen en u bent van plan iets te bestellen via internet, doet u dit dan via de link op onze website! Actie II 3 oktober 2015: Garagesale Op zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00 tot 14.00 uur wordt in Weidum een garagesale gehouden. Iedereen die zich opgeeft, kan zijn spullen op de oprit/ garage verkopen. Ook is het mogelijk om een leuke activiteit te houden op uw erf zoals schminken, spelletjes doen, workshops geven etc. Wij maken een plattegrond waarop wordt aangegeven op welke plaatsen in het dorp iets te juli-augustus 2015 Mandeguod 15

16 Mandeguod juli-augustus 2015

koop is of iets te beleven valt. De plattegronden worden huis aan huis in Weidum verspreid en worden op de dag zelf uitgedeeld aan alle bezoekers in Weidum. Wij zorgen ervoor dat op een aantal locaties in het dorp een hapje of een drankje te verkrijgen is. Doet u mee, meldt u zich dan aan bij Eelke Tamminga 0582895930 of eelkesytse@hotmail.com). Voor het meedoen betaald u € 10,-. De garagesale gaat door bij minimaal 20 deelnemers. Opgeven is mogelijk tot 21 september 2015 in verband met het maken van de plattegrond. Namens de garagesalecommissie Eelke Tamminga Flessepost yn de Mantgumerfeart Hette en Gryt van der Wal juli-augustus 2015 Mandeguod 17

Start volgende mindfulnesstraining 20 augustus Steeds meer werkgevers en ziektenkostenverzekeraars vergoeden deze trainingen Zenmeditatie wekelijks vanaf 7 september Gekwalificeerd categorie 1 trainer mindfulness MBSR & MBCL 8je praktijk voor mindfulness Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum - M: 0612822712 - www.8je.nl               18 Mandeguod juli-augustus 2015    

Mooie opbrengst oud ijzer-actie KV WWC Vrijdagavond 24 april zijn de garages van heel Mantgum, Wiuwert en Britswert een stuk opgeruimder geworden. Veel spullen van oud ijzer, koper, zink, lood, aluminium en dergelijke zijn aan de kant van de weg gezet en opgehaald door leden en vrijwilligers van KV WWC. Van alles wat Ondanks pech onderweg d.m.v. een lekke band werd er van alles wat opgehaald. Voor het goede doel werd zelfs een huis leeg gehaald. Een CV ketel en radiatoren kwamen voorbij. Ook het onderstel van een auto werd in grote containers gegooid tegenover het oude gemeentehuis in Mantgum. Onderdelen die niet van ijzer waren werden er afgesloopt en anders verwerkt. De opbrengst Uiteindelijk heeft deze actie onze vereniging €1050 opgeleverd! Net zoals vorig jaar weer en zeer welkom bedrag waar wij erg blij mee zijn. Deze actie is dan ook een jaarlijks gebeuren. Zo helpen wij u aan een opgeruimd huis en u ons aan extra inkomsten. Verzamel uw oud ijzer dus voor volgend jaar, dan komen wij het weer ophalen! Vrijwilligers, leden en natuurlijk alle inwoners van Mantgum, Wiuwert en Britswert: BEDANKT! Bestuur Korfbalvereniging WWC F1 twee keer kampioen De F1 is 2 keer achter elkaar kampioen geworden. Jorn van Zuiden gaat stoppen met korfbal en start met voetbal. Ook gaat Anna Lies en Sienna gaan naar de E, dat vinden wij erg jammer. Gelukkig blijven we met Tyme, Bente, Ate, Rikst en Rinske. En er komt een nieuw meisje uit Mantgum erbij. En wij vinden het super leuk dat Geartsje ons traint. Groetjes van Rikst Baarda en Rinske Baarda. juli-augustus 2015 Mandeguod 19

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl       20 Mandeguod T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber juli-augustus 2015

Korfbalseizoen 2014 - 2015 weer ten einde Zaterdag 30 mei was het zover: het laatste korfbalweekend van het seizoen was aangebroken. Ondanks dat alle korfballers na dit weekend letterlijk klaar waren met de competitie, waren sommige korfballers er eerder al figuurlijk klaar mee. De 'put' was er bij sommigen wel een beetje uit. Desondanks hebben alle teams tot het laatst hun best gedaan om te strijden voor de winst. Zoals al vele jaren traditie is, is ook dit seizoen afgesloten met een mixtoernooi en een gezellige barbecue. Aan het mixtoernooi deden zo'n 30 korfballers en niet-korfballers mee en de barbecue werd door minimaal het dubbele aantal bezocht. Tijdens de barbecue werden de nodige mensen bedankt voor hun inzet. Al met al een sportieve en gezellige afsluiter van het seizoen. Hieronder volgt een korte samenvatting van het laatste deel van het korfbalseizoen: Senioren WWC 1 en 3 hebben in de veldcompetitie lijfsbehoud getoond in de derde klas. WWC 2 is helaas gedegradeerd naar de vierde klas. Reden te meer om na de zomer weer fris en fruitig te strijden voor promotie. Dit seizoen is verder afscheid genomen van trainster Bontsje Jeltema. Zij maakt komend seizoen plaats voor Fabian van Krugten. Een naam die voor velen niet onbekend is. Fabian heeft de eerste oefenwedstrijden al gepland en heeft duidelijke plannen met de selectie. Verder zijn er ook dit jaar weer een aantal spelers die afscheid hebben genomen. Zo gaat Lyssa van der Ende (WWC 1) haar korfbalcarrière juli-augustus 2015 Mandeguod 21

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 22 Mandeguod juli-augustus 2015

voorzetten bij KV Drachten, is Marco Hiemstra (WWC 1) gestopt en ligt ook Hedwich Stienstra (WWC 1) er voor langere tijd uit met een blessure. Zorg dus om de jeugd door te laten stromen naar de hogere teams om toch nog steeds drie seniorenteams te laten spelen. Maar, mocht je nou vroeger gekorfbald hebben en het weer eens willen proberen? Meld je gerust bij het bestuur of kom eens een avondje vrijblijvend meetrainen! Maar ook zonder korfbal achtergrond ben je van harte welkom. Wie weet is er weer eens een Golden Oldies team samen te stellen! De jeugd Gelukkig is er bij de jeugd het afgelopen jaar de nodige aanwas gekomen. De F1 bestaat momenteel uit zo'n zeven kinderen en zijn in de zaal kampioen geworden en op het veld gedeeld kampioen. Ook bij andere jeugdteams komt er zo af en toe nog een nieuw lid bij. Desondanks blijft het voor ons als bestuur lastig om kinderen enthousiast te maken voor de fantastische korfbalsport. Kinderen hebben keus uit steeds meer sporten en andere vrijetijdsbesteding. Verder zijn de A1 en de F1 voorjaarskampioen geworden. De B1 is geen kampioen geworden op maar is wel gepromoveerd naar de 1e klas. Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en hopen alle leden, oudleden, ouders en supporters vanaf zaterdag 29 augustus weer vol enthousiasme bij de eerste veldwedstrijden te zien. Het bestuur van WWC Verhuisbericht Met veel plezier hebben wij vanaf juni 1973 in ons huis in Mantgum gewoond. Nu hebben we ons huis verkocht en gaan met ingang van 16 juli a.s. naar een appartement in Sneek. We zeggen hierbij alle lidmaatschappen met ingang van die datum op. Annie en Sieger Westra juli-augustus 2015 Mandeguod 23

24 Mandeguod juli-augustus 2015

Vereniging Vereni g ingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra M. Kuipers P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 144 11 680 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 juli-augustus 2015 Mandeguod 25

Activiteiten za. 4 juli zo. 5 juli za. 11 juli zo. 12 juli za. 18 juli za. 25 juli za. 1 aug za. 8 aug Tsjerkepaad, kerk open Kerkdienst Tsjerkepaad, kerk open 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 11.00 uur, Mariakerk 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk Pearke teatsen, Iepen kampioenskip Littenseradiel 10.00 uur, Sportveld Tsjerkepaad, kerk open Tsjerkepaad, kerk open Tsjerkepaad, kerk open Tsjerkepaad, kerk open do,vrij, za 13 t/m 15 aug Merke vr. 14 aug vr. 14 aug za. 15 aug zo. 16 aug za. 22 aug zo. 23 aug zo. 23 aug za. 29 aug zo. 30 aug za. 5 sept za. 5 sept zo. 6 sept za. 12 sept za. 12 sept zo. 13 sept zo. 13 sept Merkekeatsen, jeugd Merkekeatsen, senioaren Tsjerkepaad, kerk open Kerkdienst Tsjerkepaad, kerk open 22 aug/19 sept Iepenloftspul Jorwert Keatsen: Pupillen 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk Wjukken, Sportveld, etc 09.00 uur, Sportveld 11.00 uur, Sportveld 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 09.30 uur, Mariakerk 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 20.30 uur, Notaristún Jorwert Jongens A+B+ferliezersomloop 10.00 uur, Sportveld Grastoernooi Jeu de Boules Tsjerkepaad, kerk open Keatsen: Ledepartij jeugd, Alder-bern keatsen Open kampioenschap Jeu de Boules (Doublettes) Tsjerkepaad, kerk open Kerkdienst Tsjerkepaad, kerk open/ Nationale Orgeldag Keatsen: Lytse PC, sen. f.f. ûnbeheind Ledepartij jeugd, Geite-wolle-sokke partij Ledepartij senioaren, Ids van der Ende partij 10.00 uur, Sportveld 10.00 uur, Jeu de Boulesbaan 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 11.00 uur, Mariakerk 10.00 -17.00 uur, Mariakerk 11.00 uur, Sportveld 10.00 uur, Sportveld 12.00 uur, Sportveld 10.00 uur, veldje Gibbeflecht 13.00 - 17.00 uur, Mariakerk 26 Mandeguod juli-augustus 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd loopgroep bridgen tossen tennis volwassenen 09.00 - 09.15 uur, MFC Wjukken 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 13.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 uur, bij mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos bodyfit hardloopclinic pilates donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 14.00 uur mfc Wjukken 18.40 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 uur 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal juli-augustus 2015 Mandeguod 27

Weekagenda modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand jeu de boules yoga vrijdag 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie zondag groepstraining hardlopen jeu de boules 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 10.00 uur 14.00 uur, jeu de boulesbanen instuif Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Instellingen Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 28 Mandeguod (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Ds. G. Knol (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 juli-augustus 2015

Barbecuepartij foar welpen en pupillen Priiswinners: De earste priis by de welpen is hjoed foar Rikst Mulder. De oare prizen binne foar Tyme Jonker, Lyanne Wiedijk en Hidde Wiersma Op de bbq partij is de earste priis by de pupillen foar Jari Visser en Hessel Jonker juli-augustus 2015 Mandeguod 29

30 Mandeguod juli-augustus 2015

Barbecuepartij foar senioaren Wat in ferskil mei foarich jier. Doe gong de BBQ-partij fanwegen it minne waar net troch, no sinne by de rûs, dat eltsenien gong mei nocht oan’t keatsen. Baukje en Lyssa hiene de partoeren yndielt yn in klasse Ald (4 partoeren), in klasse Jong (6 partoeren) en in Froulju’s klass e (4 froulju). Der is tige spannend keatst, gauris 6 gelyk en faak ris “alles oan ‘e hang” De hiele dei ha de bern harren tige fermakke mei it oanwêziche springkessen, in aardichheid om dêr nei te sjen. Likernôch om 17.30 oere wie de barbecue hjit. It lyke wol at de hongerwinter fan 1945 ta in ein kommen wie, sa folle fleis is der nei binnen wurke. De barbecue en de tinte binne ek dit jier wer fersoarge troch ús sponsor Wiersma Tentenverhuur-Partyverhuur-Catering. It wie wer tige foar elkoar. Priiswinners: Klasse Ald: 1e priis: Rutger Fopma, Lyssa van der Ende en Jelmer van der Valk 2e priis: Jan Geert Nutma, Foppe Tinga en Hans de Boer Klasse Jong: 1e priis: Jente Muller en Jouke Bonekamp 2e priis: Rutger Fopma en Reinder Bonekamp Froulju’s Klasse: 1e priis: Aly Spoelstra 2e priis: Ant Fopma Foto: Jacob Klaver juli-augustus 2015 Mandeguod 31

Fj          * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 32 Mandeguod juli-augustus 2015

De priiswinners fan it strjitkeatsen welpen en pupillen By de pupillen wie de earste priis foar Thom Paternotte en Rikst Mulder en de twadde priis foar Nik de Puijsselaar en Andries Geertsma. By de welpen wie de krâns foar Tyme Jonker en de twadde priis foar Stientje Geertsma Foto Maaike Kuipers juli-augustus 2015 Mandeguod 33

34 Mandeguod juli-augustus 2015

IBS De Gielguorde fan Mantgum wint Himmelwike-bokaal Op freed 22 maaie hat wethâlder Bram Bonnema de Himmelwike-bokaal útrikt oan de learlingen fan groep sân en acht fan iepenbiere basisskoalle De Gielguorde yn Mantgum. De learlingen hellen yn ferhâlding it measte swalkôffal op fan alle dielnimmende skoallen en doarpsbelangen út de gemeente. Yn de Himmelwike leare bern hoe skealik swalkôffal is foar minske en omkriten en wat sy der sels tsjin dwaan kinne. Tsien dielnimmende organisaasjes Dizze maitiid hawwe sân basisskoallen en trije doarpsbelangen (Boazum, Easterwierrum en Easterein) út Littenseradiel meidien oan it Himmelwikeprojekt. De learlingen gongen, mei in griper en jiskepûde, de strjitte op om safolle mooglik swalkôffal te sammeljen. De bern fan basisskoalle De Gielguorde hawwe mei 42 learlingen mar leafst 13 pûden fol swalkôffal ophelle; yn ferhâlding it measte fan alle dielnimmers. Jierlikse aksje Basisskoallelearlingen út de Fryske gemeenten It Hearrenfean, Ljouwert, Littenseradiel, Opsterlân, Eaststellingerwerf, Menameradiel en It Bildt, stride alle jierren tegearre mei Omrin tsjin swalkôffal. Dit jier dogge yn totaal rom 7500 bern mei oan de Himmelwike. Mear ynformaasje Sjoch foar mear ynformaasje op www.himmelwike.nl. juli-augustus 2015 Mandeguod 35

36 Mandeguod juli-augustus 2015

Als door de bliksem getroffen… Wat als een lolletje was begonnen, eindigt als een anticlimax met een In Memoriam. Ik verhaalde over Betty, ons Zwartblesschaap, en schreef een ‘prijsvraag’ uit over hoe het kon dat Betty een zwart en een wit lam zoogde. Alle leuke oplossingen die binnen kwamen worden overstemd door een enorm verdrietig gevoel. Wat is het geval? Eind mei vond ik Betty plots dood in de wei. Ze lag met een grote oppervlakkige wond in de nek als ware ze door de bliksem getroffen. Hollands welvaren, verder geen enkele afwijking te vinden. Er waren hevige hagelbuien geweest en het heeft geonweerd, maar een grote klap hebben we nooit gehoord… Ruim zeven jaar is Betty bij ons geweest. Een tijdje met de fles gevoerd, omdat haar moeder wat moeite had om op gang te komen na de bevalling. Eerst samen met haar moeder en later alleen heeft ze altijd onze koppel Texelaars geleid. Als Betty ging, volgde de rest als vanzelfsprekend. Wat een gemak voor de hobbyboer. Betty en ik waren heel erg op elkaar gesteld. Maar ook met onze middelste zoon Jetse stond ze ‘op heel goede poot’. Als hij of ik in het land verscheen, kwam ze steevast een aai over de kop of een kriebel onder de hals halen. Vaak werd dat komen ook nog eens beloond met een brokje onzerzijds. Voor anderen was ze veel minder toegankelijk, tenzij wij erbij waren. Slechts eenmaal is ze vreselijk boos op mij geweest. Van het scheren van haar vacht (vraag het Anton maar!) en het bekappen van haar klauwtjes maakte ze immer een hele voorstelling. Dat laatste eindigde veelal in een heftige zweetpartij waarbij ik bovenop haar zat terwijl zij wild met haar poten om zich heen maaide. Toen ik haar daarbij ooit eens tot bloedens toe in het klauwtje had gesneden, heeft ze me drie weken niet meer aangekeken… Wat de prijsvraag betreft heb ik me vreselijk geamuseerd over de oplossingen. Het meest werd de theorie van Mendel te berde gebracht, waarbij Betty dan een onzuivere Zwartbles werd geacht. Er is zelfs een epistel van twee kantjes over de post gestuurd waarin dit mij nog eens haarfijn werd uitgelegd. Verder waren er creatieve antwoorden van wit verven tot gewoon ‘een wonder der natuur’. Uiteraard was de ware toedracht heel anders. Voor de kenners: Betty was 100% homozygoot Zwartbles. En bovendien was Betty naast moeder van haar eigen (heterozygote!) zwarte lam tevens een geweldige pleegmoeder van een Texels lammetje uit een drieling. Hoe simpel kan het zijn… juli-augustus 2015 Mandeguod 37

38 Mandeguod juli-augustus 2015

Ik liep door de wei de koppel te schouwen en te tellen en zag Betty liggen zoals ze wel vaker lag als ze lag te dutten. Toen ik al roepend dichterbij kwam en geen reactie kreeg sloeg de schrik me om het hart. Nee toch! Even stond ik aan de grond genageld als was ik zelf door de bliksem getroffen. Ik kon wel janken. Dat klinkt heel raar uit de mond van een bistedokter, maar het is niet heel anders dan die cardioloog bij ons uit de praktijk. De beste man moet, ondanks zijn goede zorg, menig patiënt het loodje hebben zien leggen. Hij was evenwel nagenoeg ontroostbaar na het verlies van zijn eigen dierbare poes. Ik snap dat wel. Een koppeltje schapen hebben is hartstikke leuk. Maar met Betty erbij was het nog zóveel leuker. Voor mij was ze dé toef op de taart. Mijn hemel, wat mis ik die ouwe zwarte… menno@meliawiersma.nl juli-augustus 2015 Mandeguod 39

40 Mandeguod juli-augustus 2015

Cliënten van Talant glunderend in vuilniswagens van Omrin Talant en Omrin wilden ruim 100 cliënten van Talant op zaterdag 6 juni 2015 weer een prachtige dag laten beleven met de toertocht “Met z’n Allen”. Voor de 5e keer organiseerde Omrin samen met Talant deze tocht van vuilniswagens van diverse gemeenten uit Friesland en Groningen en van Omrin, rolstoelbussen, een brandweerauto, een politiebusje, motoragenten en een ambulance. Zo’n honderd chauffeurs kregen deze dag een bijzondere bijrijder in hun vuilniswagen, die glunderend vanuit de hoge cabines alles goed konden bekijken. De toertocht startte rond 10.00 uur vanaf de Abe Lenstraboulevard in Heerenveen en ging via het zuidwesten van Friesland naar Leeuwarden. “Onze cliënten kijken erg uit naar deze dag. Ze genieten van de tocht in de wagens en de aandacht die ze krijgen van de chauffeurs en andere vrijwilligers”, vertelt Marylse van den Bosch, begeleider van Middelséhiem. “Ook de muzikale omlijsting door de onemanband ‘Waorom niet’ is erg aanstekelijk. Wij danken daarom alle vrijwilligers van harte voor hun bijdrage aan deze Toertocht! Zonder hen kunnen we niet!” Route De bijzondere colonne begint in Heerenveen en gaat via de gemeente De Friese Meren naar Hotel Gaasterland in Rijs. Hier krijgen alle deelnemers een lunch aangeboden. De toertocht gaat daarna via Littenseradiel naar Leeuwarden, om op het hoofdkantoor van Omrin te eindigen met een feestje. “We zijn er trots op dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan een mooie dag voor de cliënten”, zegt John Vernooij, directeur van Omrin. Deelnemers In de toertocht reden auto’s mee van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Dongeradeel, De Friese Meren, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Kollumerland, Opsterland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf, alsmede de Milieudienst Groningen, Regon Milieuservice, Brandweer Drachten en Omrin. juli-augustus 2015 Mandeguod 41

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 42 Mandeguod juli-augustus 2015

Recept van Tusken Tsjerke en Kroech Spaghetti Bolognese, naar recept van Nigel Slater uit zijn Keukendagboek, 2005 Ingrediënten: Boter Stukjes pancetta of gerookt spek Middelgrote ui Knoflook Wortel 2 stengels bleekselderij 100 gr champignons 2 laurierblaadjes 400 gr runder- of lamsgehakt 2 dl fijngehakte tomaten of passata 2 dl rode wijn 2 bouillonblokjes Nootmuskaat 2 dl volle melk of slagroom Spaghetti of tagliatelle Geraspte Parmezaanse kaas Smelt boter in een pan met een stevige, vlakke bodem, roer spekblokjes erdoor en bak ze een minuut of vijf uit. Pel ui en knoflook, hak ze fijn en roer ze door spek. Schrap wortel, snij bleekselderij en champignons, hak ze fijn en doe ze ook in de pan. Laurierblaadjes er tussen en 10 minuten op laag vuur laten pruttelen. Draai het vuur hoog, doe het gehakt in de pan en breek het met een vork in fijne stukjes. Roer pas weer als het gehakt bruin is aan de onderkant, doe dit tot al het gehakt bruin is. Roer tomaten, rode wijn, bouillonblokjes, nootmuskaat met zout en peper erdoor. Laat saus aan de kook komen en draai het vuur dan zo laag mogelijk, het mag niet borrelen. Deksel schuin op de pan, saus één tot anderhalf uur laten sudderen, roer af en toe en controleer of er voldoende vloeistof in de pan zit: saus mag niet te droog worden. Roer er beetje bij beetje melk of slagroom door en laat nog 20 minuten sudderen. Kook ondertussen de spaghetti of tagliatelle. Serveer met Parmezaanse kaas. Voldoende voor 4 personen. Buon Appetito! Anna Christien Piebenga juli-augustus 2015 Mandeguod 43

                  44 Mandeguod juli-augustus 2015

Nieuwsbrief juni 2015 We hebben het de afgelopen paar maanden lekker druk gehad en voor de komende tijd is de agenda ook goed gevuld. 3 mei speelde de fanfare tijdens de Bangmapartij. Voor de dodenherdenking op 4 mei in Skillaerd ging een deel van de malletband met stille trom voorop in de optocht vanuit Mantgum. Sepkje van der Vegt speelde “The Last Post”. Zaterdag 16 mei gaf de malletband samen met de malletband van CMV Oranje uit Bolsward een try-out concert. Het was een goede oefening in aanloop naar het festival in Elburg op 13 juni, waar beide orkesten heen gaan. Zondag 17 mei was het de beurt aan de jeugd. Zij lieten familie, vrienden en bekenden horen wat zij al kunnen op muzikaal gebied en wat ze geleerd hebben in de muzieklessen. Ook liet de jeugdmalletband onder leiding van Fransisca de Vries en het jeugdkorps onder leiding van Ria Fennema enkele nummers horen. Verschillende leden gaan dit jaar examen doen. Op donderdag 21 mei had basisschool “it Pertoer” de jaarlijkse wandeltocht georganiseerd. Malletband en fanfare mochten de wandelaars uitgeleide doen. Patrick Kramer is door de leden dit jaar uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. We hebben hem en zijn gezin een aubade gebracht op zondag 24 mei, samen met de vrijwilligers van het jaar van de voorgaande jaren. juli-augustus 2015 Mandeguod 45

UW ADRES VOOR: FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT · ELEKTRISCHE SCOOTERS · SERVICE EN REPARATIE (OOK AAN HUIS) · FIETSVERHUUR · FITNESS TOESTELLEN · SLEUTELSERVICE · FIETSVERZEKERINGEN · FIETSKLEDING · HEEL VEEL ACCESSOIRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 46 Mandeguod juli-augustus 2015

De volgende ochtend, 2e Pinksterdag, mochten we vroeg op om de fietsers van de fiets-Elfstedentocht uitgeleide te doen in Bolsward. Op vrijdag 29 mei heeft een groep blazers met een drumtrio van de malletband op de Dobbedagen in Mantgum gespeeld. Op 6 juni heeft de fanfare gespeeld op het muziekfestival op Schiermonnikoog en op 13 juni ging de malletband naar het festival in Elburg. Daarna hebben we op 14 juni een verrassingsoptreden bij ons erelid Jan Nauta in Stiens gegeven, die 80 jaar werd. Op 20 juni doen enkele leden van fanfare en malletband ’s morgens examen en ’s middags treedt het jeugdkorps op tijdens het jeugdorkestenfestival in Leeuwarden. Als afsluiter voor de vakantie gaan malletband en fanfare voorop in de merke optocht in Jorwert, op 25 juni. juli-augustus 2015 Mandeguod 47

48 Mandeguod juli-augustus 2015

Om alvast in de agenda te noteren: Zaterdag 3 oktober “GARAGESALE” Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Voor wie belangstelling heeft om lid te worden: u mag gerust op een repetitieavond langskomen om te zien en te horen waar we momenteel mee bezig zijn en hoe zo’n avond verloopt. De fanfare repeteert op maandagavond en de malletband op woensdagavond vanaf 19.30 uur. Mensen die alsnog donateur of sponsor van onze vereniging willen worden, kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. U kunt ons ook volgen op: Voor alle informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com Activiteiten voor de komende tijd: 3 oktober garagesale juli-augustus 2015 Mandeguod 49

50 Mandeguod juli-augustus 2015

juli-augustus 2015 Mandeguod 51

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 150,€ 77,50 € 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 24,€ 13,€ 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage € 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com juli-augustus 2015

M-juli-augustus 2015

M-juli-augustus 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication