0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 33e jaargang november 2018

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Lytse PC 2018 Nieuws van de Cultuurcommissie Nieuws van het BijenFlinterLint Nijs fan De Gielguorde Kids First Nieuws uit de artsenpraktijken Opbrengst collectes Nijs fan Doarpsmienskip 3 5 7 9 11 12 Pukkewjuk 13 Filmhuis Mantgum 17 18 20 23 Verenigingen 27 Activiteiten 28 AED aanwezig 28 Weekagenda 29 Instellingen 30 Actie4Kids 31 Nederlands Kampioen Soneo Dance Challenge Kerstboomactie WWC Nijs fan Harmonie Weidum Boekbespreking Theo Kuipers Afmetingen advertenties 33 35 37 43 Tresoar 48 De Bistedokter 51 56 Politie 56 Colofon 56 Omslag foto BijenFlinterFUGELLint op syn moaist Fûgel is in Putter, der wienen ek jonge fûgels Foto Frits Sieperda Het volgende nummer verschijnt voor 1 december 2018. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 november 2018: mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur In 1973 opende het treinstation Mantgum, met overdag twee treinen per uur naar Leeuwarden en naar Sneek. Enkele jaren geleden werden dat drie treinen per uur. Dat heb ik nooit begrepen. Behoudens in de spits of bij bijzondere gebeurtenissen waren de treinen hooguit half vol, zodat reizigerscapaciteit de reden niet kon zijn. Mogelijk was er destijds behoefte aan meer reizigerscapaciteit in de spits. Maar dat had opgelost kunnen worden met langere treinen. Speciaal daarvoor waren de perrons eerder verlengd. Ook sprak ik nooit iemand die twee treinen per uur te weinig vond, zodat behoefte ook geen reden kon zijn. Wel sprak ik mensen die graag een latere laatste trein wilden. Twintig over elf als laatste mogelijkheid uit Leeuwarden maakt een avondje theater per trein onmogelijk. Met de laatste trein van kwart voor twaalf uit Sneek is dat, zoals ik zelf heb ervaren, risicovol. Ik ga dan ook met de auto, hoewel ik liever de trein zou pakken. Maar de kans dat ik dan terug naar Mantgum moet lopen is te groot en een taxi maakt zo’n avondje wel erg kostbaar. Ik bracht dit zowel per brief als per e-mail onder de aandacht van de Arriva-directie. Daar is nooit op gereageerd. Nu zijn er plannen voor zelfs vier treinen per uur tussen Leeuwarden en Sneek. Maar reken u niet rijk. Slechts in twee van die vier mag u in Mantgum in- of uitstappen, terwijl ze hier allemaal moeten stoppen om elkaar te passeren. Ik begrijp dat opnieuw niet, omdat eerdergenoemde argumenten nu nog zwakker zijn. Ja, kreeg ik te horen, met vier treinen per uur zijn de aansluitingen naar Groningen en het zuiden beter. O, reageerde ik, dan hebben de treinen waar Mantgumers kunnen instappen waarschijnlijk een slechte aansluiting. Maar dat was niet zo. Juist die treinen zouden beter aansluiten. Maar dan begrijp ik het helemaal niet meer. Als de twee treinen, waarin in Mantgum ingestapt kan worden, de beste aansluiting hebben voor doorreizen, dan zijn die andere twee treinen toch overbodig? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ons met deze drogredenering een lekkere worst wordt voorgehouden, om een addertje onder het gras te verbergen. Mijn voorstel: twee keer per uur een trein die vaker stopt, zoals ik kortgeleden het boemeltje tussen Heerlen en Sittard nam: 18 kilometer met 5 tussenstops, dus één per 3 kilometer. Dat is toekomstgericht openbaar vervoer. Arriva geeft zelf het goede voorbeeld. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Lytse PC 2018 Op snein 9 septimber wie de 68ste Lytse PC. It partoer fan Remmelt Bouma (Weidum), Jelte Visser (Seisbierrum) en Willem Heeringa (Ljouwert) wûn dizze 68ste edysje. Willem Heeringa waard mei 7 stimmen útroppen ta kening. It partoer fan Elgar Boersma (Stiens), Bauke Dijkstra (Easterein) en Jelte Pieter Dijkstra (Hearrefean) waard twadde. It partoer fan Jan Dirk de Groot (Driezum), Hyltsje Bosma (Makkum) en Evert Pieter Tolsma (Winsum) waard tredde. Utslag ferlotting: De winnende lotten dy’t noch net ophelle binne: Drumgrill BBQ : Sandwich maker: Tomado Blender: Digitale keukenweegschaal: Lotnummer 363 Grillpan Fissler + koekenpan Lotnummer 886 De prizen kinne ophelle wurde by H. Poppema, Swannedrift 9, tel: 058-2501636 Mandeguod 5 Lotnummer 340 Lotnummer 152 Lotnummer 1186

6 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Zondagmiddag 18 november komen de Volksmuzikanten van Wiltsje fan Peazens naar de Wjukken voor een middag met muziek en verhalen. Wiltsje fan Peazens bestaat nu al zo’n 35 jaar. Het trio is begonnen als pauzeorkestje bij het Iepenloft-spul van Jorwert. De eigen nummers van Wiltsje van Peazens zijn geschreven in het Fries of in het Snekers. Geen wonder, want twee van de leden zijn geboren en getogen in Sneek. De violist, Hylke Tromp, is geboren in de Peperstraat en de accordeonist, Joop de Jong, groeide op aan de Troelstrakade. De gitarist, Jan Willem Bleijswijk, is geboren in Loenen op de Veluwe. Maar de mannen komen niet alleen om muziek te maken; er valt ook heel wat te vertellen. Wie dat wil weten is zondagmiddag 18 november van harte welkom. En wie nog meer wil weten, mag het gerust vragen, want het programma kan alle kanten uit. Het blijft tot en met het laatste nummer een verrassing. Ook voor de mannen zelf. Zondagmiddag 18 november 2018: 15.00 uur Entree: € 8,50 euro (excl. consumptie) U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) Mandeguod 7

8 Mandeguod

Nieuws van het BijenFlinterLint (Keal is neat) Rûch is it nije moai Freed 28 septimber wie in minne dei foar it BijenFlinterLint. Moarns seagen wy dat de insiedde bermen tusken Tsjeintgum en Lucht en Veld kompleet keal meand wiene. Letter die bliken dat itselde jildt foar de bermen tusken Lucht en Veld en Jorwert, by it Hoxwiersterbinnenpaad lâns en ek by it paad fan de Hegedyk nei de Swette del. De bermen wienen noch prachtig moai yn ‘e bloei, de wiete en warme neisimmer hat in skitterende twadde bloei jûn, ik telde de deis derfoar noch wol 10 - 12 ferskillende bloeiende blommen….. Om te gûlen, sa alderferskuorrendst slim. Safolle bern by belutsen, safolle partikulier jild fergriemd, safolle enerzjy en tiid ferlern. De ôfdieling Grien fan de gemeente Ljouwert fûn it ek spitich, it hie net de bedoeling west. It leanbedriuw, dat letterlik alles ien kear yn it jier meant, hat der gjin each foar hân. Moraal fan it ferhaal: takom maitiid op ‘e nij besykje safolle mooglik bermen in te siedzjen, en dan noch better beskermje tsjin masines, net allinne mei buordsjes, mar ek mei linten ensafuorthinne. Underwilens hat de Grienôfdieling fan de gemeente Ljouwert witte litten graach mei bewenners yn petear te gean oer it grienbelied. Wy binne fan doel yn it winterskoft trije jûnen te organisearjen yn Weidum, Easterlittens en Mantgum, al dan net yn gearwurking mei de ferskate Doarpsbelangen. Hâldt de Mandeguod yn ‘e gaten, jo binne fansels tige wolkom!!! Anna Christien Piebenga, BFL Nij Baarderadiel Mandeguod 9

10 Mandeguod

Nijs fan De Gielguorde Van 29 oktober tot en met 9 november a.s. gaan we op school werken aan het thema Verkeer. Doel hiervan is om leerlingen bewust te maken van (de gevaren in) het verkeer en hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Tijdens deze twee weken zullen er ook buiten school extra activiteiten georganiseerd worden, waarvan we u graag op de hoogte brengen. Op donderdagochtend 1 november a.s. mogen de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 namelijk in de buurt van school, samen met een VVN vrijwilliger, met een lasergun meten hoe hard auto’s rijden. Wees gerust, met de metingen wordt verder niets gedaan. Op maandagochtend 5 november a.s. vanaf 9 uur laten vrijwilligers vanuit verschillende verkeersinstanties leerlingen, rondom school, kennis maken met verkeersveiligheid. Zo krijgen de jongste leerlingen bijvoorbeeld les in het veilig leren oversteken en zullen de groepen 5 en 6 gaan ervaren wat een ‘dode hoek’ van een vrachtwagen is. Groep 3 en 4 zullen aan de slag gaan met fietsles. Hoe blijf je in balans als je achterom kijkt en welke taken heb je eigenlijk als fietser? In de Master Jansenstrjitte zal een remwegdemonstratie gehouden worden. We willen een ieder van harte uitnodigen om deze dagen een kijkje te komen nemen! Namens de verkeerscommissie, Heleen van der Veen (ouder) en Marjo Zeilstra (team) Escher Die ochtend gingen we naar het Fries Museum om naar de tentoonstelling van Escher te gaan. We gingen met de trein en er gingen twee moeders mee. We werden in twee groepen verdeeld. We begonnen boven in het museum. Escher reisde tijdens zijn leven veel naar Spanje en Italië en woonde ook lang in Nederland. Hij werd geboren in 1898. Hij is bekend van zijn houtsneden. We kwamen ook in een grijs/witte kamer om te zien hoe het is als je kleurenblind bent. Het bekendste schilderij is Dag en Nacht. We kregen ook een boekje en moesten daarin details tekenen van een schilderij. Het is een mooie tentoonstelling om te bekijken. Op school hebben we nog les over Escher van een mevrouw die ook met ons gestempeld heeft. Kyra en Jimte groep 6. Mandeguod 11

Nieuws van kinderopvang Kids First COP groep. De zomer is weer voorbij! De kinderen en pedagogisch medewerkers van Kids First COP groep hebben genoten van het mooie weer. We hebben lekker veel buiten gespeeld in de tuin van de kinderopvang of gingen naar de speeltuin. Intussen is het alweer herfst geworden en zijn de kinderen druk bezig met allerlei herfstknutsels. Op het kinderdagverblijf zijn slakjes, spinnetjes, egeltjes, herfstbomen en nog veel meer gemaakt. Op de BSO zijn mooie uiltjes en herfstbladeren gemaakt en hebben de kinderen en medewerkers buiten naar binnen gehaald door takken, bloemen en bladeren te zoeken. Deze hangen nu ter versiering op de buitenschoolse opvang. In de gezamenlijke speelhal staat een herfsttafel waar de kinderen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hun meegebrachte kastanjes, bladeren, eikels en dennenappels in kunnen leggen. Zo kunnen we met z´n allen kijken wat voor moois allemaal gevonden is. Waarschijnlijk bent u ons wel tegengekomen tijdens een wandeling door het dorp op zoek naar nog meer schatten voor de herfsttafel. 12 Mandeguod

Pukkewjuk Algemeen De Pukkewjuk in Mantgum is een peuteropvang – voorheen peuterspeelzaal – voor kinderen van twee tot vier jaar. De opvang is open op dinsdag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend. De peuters komen minimaal twee ochtenden per week. De Pukkewjuk bereidt kinderen voor op de basisschool. De peuters leren omgaan met leeftijdsgenootjes, knutselen met verschillende materialen, zingen liedjes, en doen spelletjes. Zo wordt de wereld van de kinderen geleidelijk groter – in een uitdagende en veilige omgeving. Juffen (en meesters) Ida Bosma en Yke Smidstra zijn de vaste gezichten op de peuteropvang in Mantgum. Zij zijn in principe alle ochtenden aanwezig. Bij afwezigheid door vakantie, ziekte of opleiding zoekt Kids First vervanging – bij voorkeur een bekend gezicht voor de peuters. Omdat juf Yke dit jaar op woensdag een opleiding volgt, is er op woensdagochtend een vaste vervanger: meester Sander Over. Thema’s Peuteropvang ‘Pukkewjuk’ werkt met thema’s die vaak enkele weken duren. Op het moment is het thema ‘Hatsjoe’. De peuters begonnen met een kleurplaat van Tomke. Deze moesten zij niet alleen inkleuren, zij moesten ook pleisters plakken op bijvoorbeeld de hand, de buik en de neus. Zo oefenden zij de fijne motoriek – en leerden tegelijkertijd op een leuke manier over het menselijk lichaam, met vrolijke pleisters van onder andere Frozen en Cars. Naast knutselen binnen het thema, lezen de meesters en juffen boekjes voor over ziek zijn en staat er een ziekenhuisbed in het hoekje van het lokaal. Hier spelen de peuters doktertje met mooie verkleedkleding en dokterspullen. Ontwikkelingen De vaste juffen bekijken met de oudercommissie of de app Klasbord mogelijk is voor de Pukkewjuk. Klasbord is een app waarin scholen veilig berichten en foto’s kunnen delen met ouders. De ouders die al kinderen op de Gielguorde hebben, kennen de app en zijn hier over het algemeen erg enthousiast over. Mandeguod 13

iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur maand november aanbieding 2 haring en een gerookte makreel voor e 5,00 14 Mandeguod

Kledingbeurs Op 13 oktober organiseerde de oudercommissie van de Pukkewjuk weer de halfjaarlijkse kinderkledingbeurs. Hier huurden mensen een stand, waar zij hun kleding en speelgoed verkochten. De opbrengst hiervan is voor henzelf! Er waren deze dag ruim 15 stands, dus er was weer voor ieder wat wils. Er kwamen dan ook veel mensen af op de beurs. We hopen dat zowel de kopers als de verkopers een heel fijne ochtend hadden. De oudercommissie overlegt met de juffen over de besteding van de opbrengst uit standhuur. In het voorjaar staan we er weer, op zaterdagochtend 13 april. Graag tot dan! Mandeguod 15

Biologische streekwinkel op De Him * vlees * kaas * eieren * aardappelen * brood Open op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdags van 10.00 tot 18.00 uur Auke en Rennie Stremler 16 Mandeguod De Him 4 - Jorwert 0582501327 www.opdehim.nl

Filmhuis Mantgum Op 9 november draaien wij Veer-Zaara (2004) > nummer 19 in de top 250! India / Romantiek / Muziek 208 minuten geregisseerd door Yash Chopra met Shahrukh Khan, Rani Mukherjee en Preity Zinta Beginnend juriste Saamiya Siddiqui (Rani Mukerji) brengt een bezoek aan de Indiase reddingswerker Veer Pratap Singh (Shak Rukh Khan), die al 22 jaar in een Pakistaanse gevangenis zit. Al die jaren heeft Veer geen woord gesproken, maar nu verbreekt hij zijn stilzwijgen en doet aan Saamiya zijn verhaal. Dat begint met zijn ontmoeting met Zaara (Preity Zinta) tijdens een van zijn reddingsacties. Zaara is de dochter van een invloedrijke Pakistaanse politicus en stond destijds op het punt te trouwen met een man, die haar vader om politieke redenen voor haar gekozen had. Op 14 december draaien wij Wonder (2017) Verenigde Staten / Drama / 113 minuten geregisseerd door Stephen Chbosky met Jacob Tremblay, Julia Roberts en Owen Wilson 'Wonder' vertelt het verhaal over een 10-jarig jongetje, August Pullman genaamd, met een zeldzame, aangeboren aangezichtsafwijking. Doordat August vele operaties heeft doorstaan, krijgt hij thuisonderwijs van zijn moeder. Zijn ouders besluiten hem echter naar een privéschool te sturen, maar niet iedereen is blij met mismaaktheid in hun midden. Entreeprijs : € 7.50 incl. consumptie Aanvangtijd: 20.00 uur Plaats : MFC de Wjukken te Mantgum Wij hopen u weer te kunnen ontmoeten om samen naar deze mooie films te kijken en na te praten tijdens de nazit. Tot ziens in de Wjukken, de filmcrew Anne, Durk, Karin, Leo, Wiebe en Christa. Mandeguod 17

Nieuws uit de artsenpraktijken Informatie van huisarstenpraktijk it Kleaster Binnenkort verhuist onze locatie in Mantgum van de Wide Hoeke 12A naar het praktijkpand van Fysiotherapie Jelle Sybesma aan de Seerp van Galemawei 10 in Mantgum. Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 2 november kunnen er in verband met de verhuizing geen spreekuren van de huisarts en praktijkondersteuner plaatsvinden in Mantgum. Voor deze spreekuren kunnen patiënten terecht op onze praktijklocatie in Wytgaard. Vanaf maandag 5 november kunnen patiënten weer terecht in Mantgum op onze nieuwe locatie. Voor de spreekuurtijden verwijzen we naar de website. Met vriendelijke groet, Karin Lycklama à Nijeholt Praktijkmanager hagro Grou, Akkrum en Wytgaard Praktijk Bergwerff (najaar 2018) Het is al weer even geleden dat u iets hoorde van de huisartsenpraktijk van dokter Bergwerff. De zomermaanden hebben plaatsgemaakt voor de herfst en zoals hoort bij de tijd van het jaar vallen de bladeren van de bomen! Het was een long hot summer, en over deze herfst met zijn hoge temperaturen mogen we evenmin klagen. Maar we moeten ons niet van de wijs laten brengen door deze prachtige maanden. Het gaat om de juiste voorbereiding op de koude winter en de griepvirussen die ons van slag kunnen brengen; daarom worden er griepprikken gegeven in oktober en november, zodat we beschermd zijn tegen een influenza-aanval. Dan heb ik het over een echte griep: spierpijn, hoofdpijn, algehele malaise. Niet over een neusverkoudheidje of zoiets. Op dinsdag 30 oktober of 6 november bent u van harte welkom respectievelijk in de praktijken van Winsum of Mantgum. Tussen 17.00 en 19.00 uur wordt er gevaccineerd. Wanneer u geen oproep heeft ontvangen maar wel een griep18 Mandeguod

prik wilt hebben dan kunt u contact opnemen met de praktijk(0517-341272). Normaalgesproken komt u vanaf uw zestigste* in aanmerking voor een griepprik. De kans dat u echt griep krijgt vermindert door de vaccinatie; ook bent u minder ernstig ziek .* De griepprik is voor u gratis. In oktober vieren we het dertig- jarige jubileum van onze praktijk. Op 17 oktober 1988 nam Bergwerff de praktijk over van dokter Mauser, die in Baard 37 jaar huisarts is geweest. We begonnen met een apothekersassistente vers van de opleiding, en zo is Jantsje de Beer al 30 jaar werkzaam in onze praktijk. Nooit een dag overgeslagen, soms verhinderd door hevige sneeuwval of gladheid, maar dan was zij gewoon iets later op haar werk! Niet alleen Jantsje is al 30 jaar onderdeel van de praktijk, ook de bezorger van medicijnen, Gerrit Wieringa (en later met zijn vrouw Sietske) is 30 jaar van de partij, en ook vanuit Easterlittens bezorgt Meindert van der Kooi al meer dan 25 jaar de medicijnen. We prijzen ons rijk met al deze trouwe medewerkers. In 2009 vertrok de apotheek naar Winsum en ook de praktijkmedewerkers verhuisden mee; intussen zijn er doktersassistentes, praktijkondersteuners en andere huisartsen bij gekomen en is het totale team opgelopen naar 13 personen. Inclusief onze praktijkmanager die allerlei praktijk overstijgende zaken behartigt. In 2014 breidde de praktijk zich uit met een nieuwe locatie in Mantgum; hier kunnen ook andere disciplines terecht, zoals de verloskundigen praktijk van de Swanneblom en de diëtiste. Helaas is het consultatiebureau vertrokken na de gemeentelijke herindeling, jammer! We gaan dit jubileum vieren met alle medewerkers en hun partners en hopen op een feestelijke avond! Soms is het ook tijd om afscheid te nemen, Ankie van der Veen gaat haar uren uitbreiden in een praktijk in Sneek en we wensen haar een goede tijd toe in deze praktijk, die zij al goed kent. Een nieuwe praktijkondersteuner hebben wij al kunnen vinden: Geerike Boven is zich al aan het warm draaien en zij gaat zich bezighouden met diabetes, cardiovasculair risicomanagement en chronische longaandoeningen. Dokter Snoek, Urff en Bergmans blijven vooralsnog werkzaam als huisartsen in onze praktijk. Wanneer u meer wilt weten van onze praktijk kijkt u dan ook eens op www.huisartswinsum.nl. Onze praktijk verwelkomt nieuwe patiënten en onze assistentes staan u graag te woord. Namens mijn man en het gehele team tot ziens in onze praktijk! Aukje Bergwerff- de Boer Mandeguod 19

Opbrengst collectes Kollekte foar de Kankerbestriding De kollekte yn Mantgum hat dit jier € 888,97 opbrocht. Tige tank! Coby Kirkenier 20 Mandeguod

NIERSTIFTING Mei út namme fan de kollektanten wol ik de Mantgumers tankje foar it moaie bedrach fan € 556,08 dat jimme skonken ha oan de Nierstifting. Elts bedrach bringt de draachbere keunstnier wer in bytsje tichterby. Nochris tige tank! Jitske Agema-Bijlsma Laat mensen met MS niet aan hun lot over Van 19 tot en met 24 november 2018 organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met multiple sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Met de opbrengst van de collecte kunnen we investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Het fonds initieert en financiert innovatief wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar uiteindelijke genezing van MS. Het fonds heeft sinds de oprichting in 1993 een nationale functie als MS-expert en is uitgegroeid tot dé organisatie die voorlichting geeft over en onderzoek doet naar MS in Nederland. Laat mensen met MS niet aan hun lot over Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie – groot of klein – is welkom! Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057). Mandeguod 21

Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum 22 Mandeguod

Nijs fan Doarpsmienskip Mantgum Foar Inoar In de Dorpsvisie 2015-2020 is onder meer de visie vastgelegd op Zorg en Welzijn in ons dorp. Hierin wordt een beroep gedaan op de Mienskip. Zorg en welzijn heeft ook te maken met wonen, leefklimaat en leefbaarheid. Vanuit het bestuur van Doarpsmienskip is aan een aantal dorpsgenoten gevraagd te bekijken hoe we een en ander als dorp vorm kunnen geven. Wat willen we, wat doen we al, wat kunnen we met elkaar doen om Mantgum leefbaar te houden zodat ieder zich welkom voelt, er aandacht is voor elkaar en we zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (wordt ook gesteld door de gemeente vanuit het sociaal domein). Een sterk dorp krijgt ook steeds meer de gelegenheid om zaken zelf te regelen. Voorbeeld is Reduzum, waar 10 jaar geleden met de opzet van een dergelijk plan is begonnen. De werkgroep heeft een eerste opzet gemaakt. Een stratenplan waarbij in iedere straat een of twee mensen gevraagd wordt, contactpersoon te zijn. Met als (1e) doel doorgeven als er een kaartje of attentie moet worden gestuurd bijvoorbeeld aan nieuwe dorpsgenoten, bij geboorte of overlijden. Als meerdere dorpsgenoten meedoen is het voor niemand een grote belasting. Daarom is er op: WOENSDAG 7 NOVEMBER a.s. een Brainstormbijeenkomst in de Wjukken, aanvang 19.30 uur. Om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we een en ander, het opzetten van een dorpsnetwerk, vorm gaan geven. Wat kunnen en willen we gezamenlijk doen om de sterke dorpsgemeenschap te blijven, te zijn of te worden. Dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden en Dorpenteam worden ook uitgenodigd. Een aantal dorpsgenoten is of wordt de komende tijd al gevraagd om mee te denken, mee te doen. Wij zien u daar graag! Voorbereidingsgroep Aukje en Siebolt Dijkstra Ank van Eif Pieter van der Veen Antje Kuipers Marja Reijndorp Mandeguod 23

24 Mandeguod

Zwartrijders traject Leeuwarden-Sneek Wie met de trein reist, heeft daarvoor een geldig vervoersbewijs nodig. Helaas vergeet een enkele treinreiziger wel eens dat een kaartje moet worden gekocht, met als gevolg dat door de conducteur een boete wordt opgelegd. Wanneer de reiziger zonder kaartje zich niet kan legitimeren of om andere redenen niet langer welkom is in de trein, dan kan de conducteur beslissen de reiziger op het eerstvolgende station uit de trein te zetten. Met enige regelmaat werden zwartrijders ook op station Mantgum uit de trein gezet. In Mantgum zijn vrij weinig andere voorzieningen om verder te reizen, waardoor de zwartrijders er soms voor kiezen de fiets van een ander ongevraagd te lenen. Doarpsmienskip Mantgum vindt dit ongewenst en heeft daarom contact gezocht met de vervoerder. Arriva begreep onze bezwaren en heeft toegezegd de medewerkers te instrueren de ongewenste reizigers mee te nemen naar een groter station met meer omliggende voorzieningen en een nabij gelegen politiebureau. Doarpsmienskip Mantgum is blij dat Arriva samen met ons wil werken aan een prettig en veilig stationsgebied. Gezien de gemaakte afspraak wil het bestuur u vragen met ons op te letten of er geen zwartrijders meer uit de trein worden gelaten in Mantgum. Merkt u wel iets op, dan kunt u dat aan ons laten weten. Het bestuur van Doarpsmienskip Mangtum Mandeguod 25

26 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 27

Activiteiten Maand november don 1 nov Start Stâlkompetysje Jeu de Boules zon 4 nov Kerkdienst, Risping Brea en Wyn, voorganger ds. H. Wagenaar woe 7 nov Brainstormsessie ‘Mantgum foar inoar’ don 8 nov Stâlkompetysje Jeu de Boules vrij 9 nov Filmhuis, Veer - Zaara zon 11 nov Kerkdienst, voorganger ds. W. Keuning zon 11 nov Jeu de Boulestoernooi woe 14 nov Erwin de Vos over zijn werk op een ambulance don 15 nov Stâlkompetysje Jeu de Boules 19.30 uur, bij Doeke op Skillaerd 09.30 uur, Weidum 19.30 uur, Wjukken 19.30 uur, bij Doeke op Skillaerd 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 14.00 uu, bij Doeke op Skillaerd 20.00 uur, Wjukken 19.30 uur, bij Doeke op Skillaerd zon 18 nov Kerkdienst, Kleastersnein, voorganger ds. H. Wagenaar 09.30 uur, Jorwert zon 18 nov Cultuurcommissie: Wiltsje fan Peazens zon 25 nov Kerkdienst, Betinksnein, voorganger ds. H. Wagenaar 10.00 uur, Jorwert zon 18 nov Wiltsje fan Peazens don 22 nov Stâlkompetysje Jeu de Boules zat 24 nov Koersbaltoernooi iedere dins. Visboer iedere don. Pizzabakker 15.00 uur, Wjukken 15.00 uur, Wjukken 19.30 uur, bij Doeke op Skillaerd 14.00 uur, Wjukken 15.30 - 18.00 uur, bij de Poiesz 17.00 - 19.00 uur, bij de Poiesz Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 28 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Visboer Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.30 - 18.00 uur, bij de Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 29

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes Gemeente Leeuwarden, klein leed 30 Mandeguod K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 (058) 257 66 66 G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster

Actie4Kids is voor de 24ste keer weer van start gegaan in Nederland! Samen met jullie willen wij tenminste 45.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Daar zijn veel kinderen die het moeilijk hebben. Miljoenen kinderen hebben het anno 2018 nog steeds heel moeilijk. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”: jouw speelgoed delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. We horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de schriften en pennen uit de schoenendozen. Naast een schoenendoos ontvangen de kinderen ook een kleurrijk boekje met bijbelverhalen. Doe mee! Versier en vul een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed en lever hem in. De diaconie van de kerk van Mantgum betaalt de bijdrage per doos van € 5,- voor transport- en organisatiekosten. Alle kinderen van de basisschool in Mantgum krijgen een informatiefolder mee. Wat doe je wel in de doos? - Pennen, (kleur)potloden, schrijfblok, schriften, gummetje, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek - Pop, auto, kleine bal, jojo, pet, knuffel, puzzeltje, ballonnen, knikkers, springtouw, muziekinstrumentje - Haarspelden, tandpasta, tandenborstel, kam of borstel, zeep, washandje, toilettasje, t-shirt - Tas, slipper, plastic beker Wat doe je niet in de doos? - Eten, snoepjes, oorlogsspeelgoed, varkensknuffel of kapot speelgoed. Belangrijk! De ideale schoenendoos heeft het formaat hxbxd van 12-15 cm x 30-35 cm x 21-22 cm. Dus geen laarzendoos! Plak de doos niet dicht maar doe er een elastiek om heen. Je kunt een doos maken voor een jongen of een meisje in de volgende leeftijdscategorieën: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Extra oproep: graag extra schoenendozen voor jongens! Elk jaar zijn er te kort aan dozen voor jongens. Meer informatie: http://www.actie4kids.org Schoenendozen inleveren kan bij Suzan, It Hiem 2, t/m 17 november tussen 17.00-20.00 uur. Mandeguod 31

32 Mandeguod

Nederlands Kampioen Soneo Dance Challenge Op zondag 7 oktober was het Nederlands kampioenschap Soneo Dance Challenge in theater de Spiegel in Zwolle. Op dit kampioenschap deden ook meiden uit Mantgum mee. Met Dansen in Friesland zijn Megan Haerden en Sterre Vogelzang Nederlands Kampioen geworden! Megan werd met de groep DIF Jungle Vibes 1e in de categorie Showdance. Sterre werd met de meiden van DIF Impressive 1e in de categorie Jazz. Tevens kreeg DIF Impressive de Provincie cup voor de hoogste score. Dansen in Friesland (DIF) is een dansschool met meerdere vestigingen in Friesland, zo ook in Easterwierrum. Je kunt bij DIF op meerdere niveaus dansen. Recreatief maar ook op wedstrijdniveau. De dansstijlen zijn Hiphop, Jazz, Modern en Showdance. In juni organiseert DIF in theater de Harmonie een eindvoorstelling voor alle dansers Op de Facebooksite van Stichting Soneo staat een mooi fotoverslag van deze danswedstrijd. Sterre Vogelzang: 3e van rechts bovenste rij Mandeguod 33

34 Mandeguod

Megan Haerden: 2e rechts middelste rij Kerstboomactie WWC: bestel een boom en steun de club! Dit jaar komt WWC met een nieuwe actie (ter vervanging van de grote club actie) en wel: KERSTBOMENVERKOOP. Wij hebben prachtige Nordmannsparren ingekocht. Deze worden eind november gekapt en zijn dus vers en van zeer goede kwaliteit. Bestel je boom op www.kv-wwc.nl en steun WWC Nordmannspar 125-160 cm zonder kluit Nordmannspar 160-200 cm zonder kluit Nordmannspar ca. 100 cm in pot met kluit € 30,00 € 35,00 € 35,00 Voor € 5,00 extra zorgen wij voor een houten kruis onder de boom. Begin december kunnen de bomen worden opgehaald op de Dobbe in Mantgum (bij de Poiesz). Wij zorgen voor een hapje en een drankje en kerstsfeer! Over de exacte datum en tijd van het ophalen informeren wij je nog. Betalen kan bij het ophalen. In overleg kunnen we de boom eventueel bij je thuis bezorgen. Een boom van WWC, daar vier je prachtige en sportieve kerstdagen mee! Mandeguod 35

36 Mandeguod

Nijs fan Harmonie Weidum najaar 2018 Lûd fan de Middelsee Snein 30 septimber wie it, nei oardel jier wurk, dan einliks sa fier; Lûd fan de Middelsee. In muzikale fytstocht troch it eardere Middelseegebiet mei in slotspektakel oan de foet fan de Aldehou, in gearwurking fan muzykfederaasje ‘Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden’. Middeis brochten wy mei Brassband Hosannah (Ljouwert) in bysûnder program. Net gewoan om’t de besikers tusken de ferienings yn sieten, net gewoan om’t it op in prachtlokaasje wie, Taniaburg, net gewoan om’t it yn in pear repetysjes ta foarstelling makke wie en net gewoan om’t wy it ferhaal fertelden oer ús muzykferienings, de Aldehou en it finen en opnij útfinen fan jesels. Tank ek oan Tjitte Anema, ús ferteller. Omrop Fryslân frege in taskôger wat no krekt it moaiste wie: “Bij de Oldehove vond ik heel mooi, maar bij Taniaburg vond ik het ook prachtig. Dat was fantastisch. Wat een mooie dag!” It slotspektakel oan de foet fan de Aldehou brocht hûnderten minsken nei de muzykferienings ta. Mei muzikanten op 5 poadia en Fabian Janssen as Aldehou wie it in waarm muzikaal bad. Mandeguod 37

38 Mandeguod

Iepenloftspul Jorwert Septimber wie in moanne fol muzyk; 14 kear mochten wy de taskôgers fan Iepenloftspul Jorwert fermeitsje oant foarsitter Harry Kaspers it wurd naam. It stik fan dit jier ‘De famylje Bellier’ wie opnij in boppeslach foar it Jorwerter iepenloftspul, de reaksjes dêr op wiene hertferwaarmjend. Oant takom jier! Sneintemiddeikonsert Uniastate Snein 23 septimber sleat Uniastate Bears it seizoen ôf mei in dûbelkonsert fan manljuskoar ’t Franeker Akkoord en it koperensemble fan Harmonie Weidum, beide ûnder lieding fan Ria Fennema. Hjerstich waar soarge foar in smûke, folle tsjerke wêryn’t de muzyk hiel goed ta syn rjocht kaam. Fernijing Sûnt 2012 hâlde wy ús as muzykferiening dwaande mei fernijing; it finen en opnij útfinen fan jesels. Nei ferskate suksesfolle tema- en bernekonserten wolle wy dizze ynstek ferdjipping jaan. Yn it Friesch Dagblad fan 1 oktober stie noch in artikel wêr’t je wol bang fan wurde kinne: Tusken 2016 en 2017 wie der in daling yn it Fryske ledetal fan sawat 6 prosint, wat stiet foar 400 muzikanten. Harmonie Weidum bestiet dit jier 120 jier, om de feriening klear te meitsjen foar de takomst is der dit neijier in takomst-kommisje foarme. Hasto goeie ideeën of tips; lit it ús witte! Mail dan nei: info@harmonieweidum.nl of skilje Janneke > 058-2519402 Mandeguod 39

40 Mandeguod

En fierder… Dit nije seizoen start ús koperdosint Andrys Kramer mei mar leafst 14 koperlearlingen en Johannes Terpstra nimt de slachwurklessen oer fan Jeroen Oosterwijk, dy’t spitigernôch troch drokte ien en oar net mear kombinearje koe. Johannes is de dirigint fan ús Malletband en hat in protte nocht om de lessen op te pakken. Tegearre mei Kees Romers (saksefoandosint) foarmje ús trije dosinten in topteam dy’t jong & âld mei passy de leafde foar muzyk bybringt. Nijsgjirrich nei ús muzyklessen? Jong of al wat âlder; elts is wolkom. Foar kontakt oer de lessen fynst ûnderoan dizze nijsbrief de kontaktgegevens! Op de aginda: 28 oktober 2018: 16 maart 2019: Zondagmiddagconcert, Ljouwert OareFyzje Sjongfestival, grut temakonsert, doarpshûs Weidum Mear witte? Freegje dan ynfo by: Sepkje van der Vegt of Janneke de Boer info@harmonieweidum.nl 058 251 9402 Foto’s: Piet Douma Mandeguod 41

42 Mandeguod

Boekbespreking Theo Kuipers Wij hebben onze ex-medewerker Jehannes Weerklank, kenner van het stadsfries, bereid gevonden om een interview te houden met dorpsgenoot Theo Kuipers. Deze laatste heeft een boek geschreven over Franeker deugnieten en ondeugden rond 1800. Omdat het boek geschreven is in het stadsfries hebben wij Jehannes op hem afgestuurd. Op verzoek van beiden is de tekst afgedrukt zoals aangeleverd. De redactie Mantgumer skriift boekje over deugnieten in Franeker Nou Theo jongu, de redaksy fan Mandeguod het mij fraagd om us met dij te praten over dat boekje dast skreven hest. Ut het wel wat un aparte titel: 'Skandebankjes, Franeker deugnieten en ondeugden ronôm 1800'. Kinst ok útlêge wat un Skandebank is en wêr dyn boek over gaat? 'Nou dat sil ik dij fertelle Jehannes. Kyk at je wat útfrete dat nyt deur de beugel kin, dan kinst foar de rechtbank komme. Dêr staatst as deugniet dan 'te skande'. Myn boek bestaat út un seary fan 65 waar gebeurde ferhaaltsys út de 18de eeuw dy allegaar te maken hè met deugnieten en ondeugende saken in Franeker. ' Maar wêrom in fredesnaam over Franeker? Wêrom nyt over Leewarden, dêr gebeurde tòg feul mear? En wêrom over su'n skoft leden? 'Dat is nyt su moeiluk. Ik bin in Franeker geboaren en opgroeid. Ik kin dêr hast elk steegje en glopke en at je dan dy ouwe argyfstukken leze wêrin fertelt wurdt over un dyfstal of slaanderij op un bepaalt plak in Franeker dan siën ik dat su foar mij. Ut is krekt of bin ik der bij. Suks hè ik met Liwwadden nyt. En ik hè met opset koazen foar de 18de ik over deugnieten fan end 19de of 20ste eeuw omdat dy tiid mij intereseart. En at eeuw skrive sú (wêr ik overuguns wel over nadocht hè) dan krij je ok geen geëamel met meensen dy fiene dat je nyt over de ondeugden fan hun pake of beppe skrive magge. Dêr hè je geen last fan at ut mear dan twee honderd jaar leden is.' Mandeguod 43

44 Mandeguod

Dou seidest krekt dat ut 65 ferhaaltsys binne. Hoe komstou in hemelsnaam an su'n karrefracht misdaadferhalen? 'Nou Jehannes jongu, dat sit su. Ik werk bij Tresoar en dêr beware se alle dosjees fan rechtsaken út ut ferleden. Suks is fansels un goudmyntsje fòl smeuige ferhalen, dat kinst begripe. Komst fan alles teugen fan krúmeldyfstal tot doadslag. Maar ok overspel, skellerij, dronkenskap, fechtpartijen, hofkesingen etc. Kinst ut su gek nyt bedinke. Maar ut mooiste fyn ik foaral saken dy eigenluk nergens over gaan of wêrfan wij ôns teugenwoardug hast niks mear foarstelle kinne.' Kinst fan dat laatste un foarbeeld geve? 'Ut earste ferhaal gaat over un frou dy inwoande bij un slager. Se wurde anklaagd omdat se bij dy slager un koeietong stoalen had. Maar at se ferhoard wurdt seit se dat hur kat dy tong stoalen het en dat sij de koeietong su lang in ut sout leit het omdat de slager nyt thús was. Suks fyn ik machtug om te lezen en dêr hè 'k dan un soad wille om. Maar der binne ok un soad ferhaaltsys wêrin ik simpaty of in elk gefal gefoel opbringe kin foar meensen dy bij de geboarte un ferkeard lòtsje trokken hè. Ut gaat dan over meensen dy stele omdat se ferrekke fan de honger en geen sent op hun melus hewwe. Ut teugendeel is ut gefal bij 'hoge omes' dy der goëd foar weg komme omdat se wat konneksys hewwe. Un foarbeeld fan dat laatste is un student an de Franeker Akademy dy met syn maten in un dronken bui un mooi soadsy rúten insloeg en ok andere fernielingen pleegde. Hij wurde feroardeeld om alle kosten te betalen en fan de Akademy skopt. Maar omdat hij de bui al hangen sag, was hij um smeart. Un antal jaren later staat hij op ut punt om benoemd te wurden tòt konsul in Messina op Sicilië. Hy skriift dan un sleimeruge bryf an ut Akademybestuer om syn jeugdsonden te fergeven. Maar over ut betalen fan de skade skriift hij niks. Ik hè dat ferhaal dan ok einduge laten met de Franeker folkswiishyd: "Hoe hoger de man op ut peard, des te minder is hij weard.' Wêr is dat boek te krijen en wat kost ut? 'Ut boek is foar 14.50 te krijen bij de Primera en de Bruna in Franeker en de AFUK in Leewarden. Maar ik hè thús ok nòg wel wat.' Jehannes Weerklank Mandeguod 45

46 Mandeguod

Mandeguod 47

Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar zoekt hulp bij groot invoerproject Friese overlijdensaktes Fan wa bisto der ien? Om digitaal ûndersyk nei Fryske foarâlden makliker te meitsjen siket Tresoar frijwilligers dy’t famyljerelaasjes tafoegje wolle oan in heal miljoen ferstjeraktes yn it projekt ‘Heden is overleden’. Eltsenien kin op syn eigen kompjûter in bydrage leverje op it platfoarm FryskeHannen.frl. It ultime begjinplak foar in syktocht nei Fryske famyljeskiednis is de grutte genealogyske database op AlleFriezen.nl. Dêrop steane de ferstjeraktes fan 750.000 Friezen. By likernôch in heal miljoen aktes binne allinne de nammen fan de ferstoarnen ynfierd, mar net dy fan de âlden en partners. En krekt dy gegevens binne sa belangryk: dêrmei kin Tresoar persoanen firtueel oan mekoar keppelje en bygelyks stambeamûndersyk in stik makliker meitsje. No’t de technyk ús helpe kin, wol Tresoar besykje om dêryn in grutte stap te setten. Wolle jo meihelpe? Jo kinne josels oanmelde by it projekt ‘Heden is overleden…’ op it platfoarm FryskeHannen.frl en fuortdaliks begjinne. Over FryskeHannen.frl Met het tweetalige platform FryskeHannen wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn, maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Eerder al beschreven vrijwilligers op FryskeHannen.frl duizenden onderduikerskaarten en dia’s van Friese monumenten. Samen met Omrop Fryslân wordt gewerkt aan het project Omroplûden, waarbij vrijwilligers helpen met de beschrijving van duizenden uren omroepmateriaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Inge Heslinga van Tresoar: Tel.: 06-49934177 Tel.: 058-7890789 (algemeen) inge.heslinga@tresoar.nl www.fryskehannen.frl www.tresoar.nl 48 Mandeguod

Mandeguod 49

50 Mandeguod

Nieuwe collega In minder dan twee jaar tijd ga ik de vierde nieuwe collega aan je voorstellen. Is er zoveel verloop in onze praktijk? Allerminst. We hebben het afgelopen jaar alleen van Eric Havik afscheid genomen. Vanwaar dan deze ‘invasie’? Wel, drie van de vier nieuwe dierenartsen werken parttime in onze praktijk en zelf werk ik inmiddels ook een dag minder in de week. Bovendien is het immer drukker aan het worden. En dan bedoel ik niet alleen de extra drukte door regelgeving en administratieve rompslomp. De spreekuren worden alsmaar intensiever en we zijn daarnaast steeds meer in staat extra zorg te bieden aan zieke dieren die anders werden doorgestuurd naar specialisten en klinieken elders. Per september is Anneke de Vries-Huizinga ons team komen versterken. Anneke is al bijna twintig jaar dierenarts voor gezelschapsdieren. Ze komt van oorsprong uit Groningen en is opgegroeid in Apeldoorn op de Veluwe. Ze woont met haar gezin met drie jongens in Oranjewoud en haar man is dierenarts in Heerenveen. Anneke heeft de afgelopen 17 jaar in Franeker gepraktiseerd en was toe aan verandering. We zijn Mandeguod 51

52 Mandeguod

erg blij dat zij na rijp beraad voor onze praktijk heeft gekozen! Haar ervaring zal zeker van toegevoegde waarde zijn voor de gezelschapsdieren in onze praktijk. Anneke ziet ernaar uit kennis te maken met de dieren en hun baasjes die bij ons over de vloer komen. Ik kan me voorstellen dat onze vaste klanten door de bomen het bos niet meer dreigen te zien met al die nieuwe gezichten in de spreekkamer. Dat hebben wij voorzien. Afgezien van de vakantieperiodes zal elke dierenarts zoveel mogelijk vaste dagen op de praktijk zijn. Zo zullen we de continuïteit voor onze patiënten zoveel mogelijk trachten te waarborgen. Bovendien zullen we steeds meer op afspraak gaan werken zodat je kunt kiezen bij wie je op welk moment terecht kunt. Wellicht is dat binnen afzienbare tijd zelfs online via onze website mogelijk! Er wordt namelijk op dit moment ook druk gewerkt aan een vernieuwde praktijksite. En wat betreft de open spreekuren? Een telefoontje volstaat om te informeren wie er wanneer in de spreekkamer staat. Anderzijds is het soms juist goed dat er ook iemand anders zijn licht laat schijnen over een bepaalde kwaal of patiënt. Niemand is alwetend; geen enkele dierenarts is onmisbaar. En de individuele patiëntkaart zorgt voor de consistentie. Ik heb er alle vertrouwen in dat Anneke goed in ons team zal passen en ik weet zeker dat zij haar uiterste best zal doen jouw geliefde huisdier gezond te houden of beter te maken! Mandeguod 53

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 54 Mandeguod

Mandeguod 55

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 www.mantgum.com Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 27,50 Oplage: 515 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 56 Mandeguod In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication