0

03 22 JONGEREN MAKEN KENNIS MET VASTGOEDONDERHOUD leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudNL WAT GEBEURT ER MET DE BEDRIJFSTAKHEFFING? DUURZAME MOBILITEIT: VAN MOSSEL AUTOMOTIVE VEILIGHEIDSTRAININGEN TIJDELIJK 100% SUBSIDIE

NIEUWE LEDEN 03 22 Schildersbedrijf Nijhof & Zn. • Sinds 2001 gevestigd in Twello • Aantal medewerkers: 5 • Werkt voor: particulieren, bedrijven en instellingen • Activiteiten: binnen- en buitenschilderwerk en behangen Seinstra Schilderwerken • Sinds 1991 gevestigd in Vegelinsoord • Aantal medewerkers: 2 • Werkt voor: particulieren en een stichting met opvanghuizen • Werkgebied: stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen • Directie: Jan en Shane Nijhof Wij zijn lid geworden omdat: “we het belangrijk vinden om terug te kunnen vallen op een brancheorganisatie. Vooral nu we in een overdrachtsfase zitten van vader op zoon kunnen we informatie en ondersteuning goed gebruiken.” OnderhoudNL kan ons helpen met: “het professionaliseren van onze bedrijfsvoering, waaronder de administratie. Ook maken we graag gebruik van het uitgebreide trainingsaanbod, zodat onze medewerkers hun vakkennis op peil kunnen houden.” • Activiteiten: binnen- en buitenschilderwerk en glaszetten • Werkgebied: Friesland, deels Groningen en Drenthe • Directeur: Henk Seinstra Ik ben lid geworden omdat: “we pasgeleden personeel hebben aangenomen. Dan moet je het nodige regelen aan contracten, salarisadministratie en dergelijke. OnderhoudNL biedt daarvoor handige hulpmiddelen, informatie en een aanspreekpunt.” OnderhoudNL kan mij helpen met: “informatie over wet- en regelgeving bij het in dienst nemen van personeel, ondersteuning bij personeelsbeleid, het voldoen aan de verplichte RI&E en vast nog heel veel meer. Dat gaan we allemaal ontdekken.” Bent u al langer lid van OnderhoudNL en wilt u ook een keer vertellen wat het lidmaatschap u brengt? Laat het ons weten via l.kortenbout@onderhoudnl.nl. 2 ONDERHOUDNL

03 22 INHOUDSOPGAVE 4 Jongeren maken kennis met vastgoedonderhoud 8 Bedrijfstakheffing: wat is het en wat gebeurt daarmee? 12 Van Mossel Automotive: partner in duurzame mobiliteit 14 25 jaar Opstap: zij-instromers niet onderschatten 18 Verdiepen in pensioenkeuzeloon loont 22 Veiligheidstrainingen tijdelijk met 100% subsidie Op prijs (s)tellen Ik hoef u niets te vertellen: kostprijs en vraagprijs staan al geruime tijd op gespannen voet met elkaar. Ook in 2022 komen we nog niet van die hoge inkoopprijzen van materialen af. Daarbij komt nog eens de hogere ‘inkoopprijs’ van arbeid. Welke kant de afgesproken automatische prijscompensatie uitgaat, is momenteel punt van gesprek met de bonden. Natuurlijk is het daarvoor ook noodzakelijk om de verdeling van de 14 miljard euro, die het kabinet beschikbaar maakt voor koopkrachtreparatie en lagere belasting op arbeid, goed te kennen. COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Media Center Rotterdam, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * iStock.com/OnderhoudNL * Glashandel Van Ooyen * Meesterschilders Friesland ONDERHOUDNL 3 En wat dacht u van de plannen rond de verhoging van het minimumloon en de vpb? Zogenaamd om iets te doen aan de vermogensongelijkheid. MKBNL-voorzitter Jacco Vonhof noemt dit ‘het nivelleringsfeestje’ van het kabinet. Maar ondertussen zijn het wel allemaal zaken die er voor zorgen dat uw kostprijs nog verder onder druk komt te staan. Dat kan niet anders dan leiden tot een aanpassing van uw tarieven. Omdat u dat op prijs (s)telt…. Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

OPLEIDEN 03 22 Jongeren maken kennis met de wereld van het vastgoedonderhoud WADDINXVEEN - Meer dan ooit moet onze branche haar best doen om jongeren te interesseren voor een toekomst als schilder, glaszetter of andere functie in het vastgoedonderhoud. En dat begint al op de basisschool. Wat gebeurt er zoal in het land? Wij maakten een compilatie. 4 ONDERHOUDNL

03 22 OPLEIDEN al van lidbedrijven en Schildersvakopleidingen laten leerlingen kennismaken met de wereld van het vastgoedonderhoud. Ze steken veel energie in goede contacten met de basis- en vmbo-scholen in hun regio. Ze organiseren snuffel- en bliksemstages, techniekdagen, geven voorlichting in de klas en presenteren zich op onderwijsbeurzen. Een greep uit wat er zoal gebeurt: T Menno Boelens, directeur Meesterschilders Friesland: “Wij hebben een aantal keren een bliksemstage voor basisscholieren georganiseerd in ons bedrijf, in samenwerking met Jinc*. Dat was fantastisch! De leerlingen kwamen hier op kantoor waar onze medewerkers vertelden wat hun werk precies inhoudt. Daarna mochten de leerlingen een kleur uitzoeken waarmee ze later op de dag gingen werken. Deze kleur werd bij de groothandel in de buurt gemengd tot verf. Hier zijn we heen gefietst, zodat de leerlingen konden zien hoe de verf gemaakt wordt. Bij terugkomst op ons bedrijf maakten ze een werkstuk met hun gekozen kleur. De kinderen waren allemaal erg enthousiast. Ze vertellen hierover thuis, op school en aan hun vrienden. Het visualiseren van ons beroep en beroepen in het algemeen is voor kinderen erg verhelderend. Ze hebben vaak geen idee wat er allemaal kan.” Erwin Brouwer, bestuurder Schildersvakopleiding Rosmalen, Nijmegen, Nuenen, Tilburg en Breda: “Wij gaan veel naar vmbo’s toe. Onze coördinatoren leggen de contacten met de scholen, waarna onze instructeurs daar voorlichting verzorgen. Daarna nodigen we steeds een klas uit op een van onze vestigingen. Leerlingen die dan enthousiast geworden zijn, bieden we nog een dag aan waarop ze wat opdrachten gaan maken. Zo doorlopen we dus een heel traject met vmbo-leerlingen, vanaf het tweede leerjaar. We bereiken er ONDERHOUDNL 5

OPLEIDEN 03 22 geïnteresseerden mee die normaal niet bij ons terecht zouden komen. Vorig jaar leverde dat per saldo zo’n 40 nieuwe leerlingen op per locatie! Met Jinc* hebben we inmiddels ook kennisgemaakt. Zij hebben een groot netwerk binnen het basisonderwijs. Dat is erg interessant, want daar moeten we al beginnen om de jeugd te enthousiasmeren.” Francesco van Ooyen, directeur Glashandel Van Ooyen: “We geven al langer gastlessen op scholen, dat is leuk om te doen. Ook onze ervaringen met de bliksemstages die Jinc* helpt organiseren zijn heel goed. Samen hebben we leuk programma voor ze opgezet: we ontvangen de leerlingen op ons bedrijf, vertellen wie we zijn en wat we doen. Tijdens een quiz doen ze spelenderwijs kennis op van onze glaszetters. Ook gaan ze aan de slag: ze ontdekken wat er met verschillende soorten glas gebeurt als je het kapot gooit, ze gaan glas snijden en een ruitje zetten. Aan deze bijeenkomsten hebben we twee vakantie werkers overgehouden. Je merkt dat als je nét dat stapje meer zet, er deuren opengaan. Het is dus zeker de moeite waard om meer energie te steken in voorlichtingsactiviteiten!” * Jinc is een landelijke organisatie die onder andere Bliksemstages organiseert voor leerlingen van de basisschool en het vmbo. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek van 2,5 uur mogen de leerlingen zelf de handen uit de mouwen steken. Door rond te lopen op ‘de werkvloer’ ontdekken ze wat voor sectoren en beroepen er bestaan en wat past bij hun interesses. OnderhoudNL Opleidingen heeft speciaal voor deze doelgroep een ‘schildersmemory’ laten ontwikkelen. Alle Schildersvakopleidingen hebben dit spel in hun bezit om samen met Jinc de leerlingen in het basisonderwijs te informeren en te enthousiasmeren voor ons mooie vak. OnderhoudNL draagt Jinc een warm hart toe, u ook? Neem contact op met Jinc in uw regio, kijk op www.jinc.nl 6 ONDERHOUDNL

03 22 PRODUCTEN EN DIENSTEN Tip van Ledenadvies: Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof WADDINXVEEN – Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten of diensten. Zoals dit keer de nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof die per 2 augustus is ingegaan. N aast geboorteverlof (5 dagen direct na de bevalling, betaald door de werkgever), aanvullend geboorteverlof (max. 5 weken binnen 6 maanden na geboorte, uitkering van UWV) kunnen uw medewerkers nu ook een beroep doen op betaald ouderschapsverlof met een uitkering van het UWV. Bij beide regelingen bedraagt de uitkering 70% van dagloon. Onbetaald en betaald Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Een deel (9 weken) hiervan kan nu in het eerste geboortejaar van het kind betaald worden opgenomen: • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind, of binnen 1 jaar na opname in het gezin als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is. • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschaps verlof. • De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen. OnderhoudNL Ledenadvies Floris Visser en Chi-Ling Chu van OnderhoudNL Ledenadvies staan u graag te woord via 088-0188 155. • Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV. ONDERHOUDNL 7

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN 03 22 De bedrijfstakheffing: wat is het precies en wat gebeurt daarmee? WADDINXVEEN - Als lid van OnderhoudNL betaalt u jaarlijks een deel van uw omzet aan de zogeheten ‘bedrijfstakheffing’. Wat is dat eigenlijk precies en wat gebeurt er met dat geld? We spraken erover met Pieter Hans de Goede van De Goede Vastgoedonderhoud in Vlaardingen en Dordrecht. Hij is voorzitter van de Stichting Bedrijfstakheffing. 8 ONDERHOUDNL

Foto Pieter Hans de Goede 03 22 OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN ONDERHOUDNL 9

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN 03 22 E ven terug in de tijd: jarenlang kende de schilders bedrijfstak het zogeheten O&O-fonds. In dit fonds legden zowel ondernemers als medewerkers - via een bijdrage gekoppeld aan de loon som - een bedrag bij elkaar voor Opleiding & Ontwikkeling. Ze beslisten gezamenlijk over de besteding van de gelden. In 2016 veranderde dat op initiatief van OnderhoudNL, vanuit de wens om als ondernemers zelf activiteiten te organiseren voor de leden. Activiteiten op het gebied van onderwijs, arbeidsomstandigheden en brancheversterkende projecten. Gefinancierd met uw bedrijfstakheffing: Arbo en Onderwijs Een greep uit de projecten: • Gratis licentie voor de erkende branche RI&E • Workshops voor bedrijven om de RI&E in te voeren • Ontwikkeling standaardmethode verwijderen asbesthoudende kit • Ontwikkeling nieuwe trainingen, onder andere over fysieke belasting van medewerkers, klimaat- en energietransitie en RGS Brancheprojecten Een greep uit de initiatieven: • Campagne ‘Klaar voor de Toekomst’ • Technische bijeenkomsten voor de sector Industrieel • Gratis QuickScan Kantfocus voor de sector Schilders • Ondersteuning leden bij digitalisering & informatisering • Van-baan-naar-baanplan • Inspecteren met drones Mooie initiatieven De bedrijfstakheffing maakt het mogelijk om tal van activiteiten te ontwikkelen op diverse terreinen, denk aan de instroomcampagnes, het organiseren van de basisberoepsopleidingen in het land, het ontwikkelen van trainingen, maar ook aan marktversterking, arbo 10 ONDERHOUDNL Efficiënter en goedkoper Het loslaten van het O&O-fonds destijds past binnen de visie om een toekomstgerichte vereniging te zijn, met dito cao. Het was de overtuiging dat de ondernemers de activiteiten zelf efficiënter en tegen veel lagere kosten zouden kunnen invullen. Dat blijkt te kloppen: vergeleken met de oude O&O-constructie zijn de lijnen korter. Het heeft het ervoor gezorgd dat ondernemers nu zeker 50% minder premie afdragen. Zelf de regie Sinds 2016 betalen alle leden van OnderhoudNL een premie die is gebaseerd op de omzet. De ondernemers hebben zelf de regie over de gelden. De Stichting Bedrijfstakheffing die werd opgericht, ziet toe op de juiste besteding daarvan. Dat bestuur bestaat uit een drietal lid-ondernemers. De penningmeester van het OnderhoudNL-bestuur is ook penningmeester van BTH. “We beoordelen de projectvoorstellen die worden ingediend”, vertelt De Goede. “We kijken daarbij naar nut en noodzaak en de verhouding tussen kosten en baten. Ook houden we rekening met een evenwichtige verdeling van activiteiten over de diverse sectoren van OnderhoudNL. Daarnaast beoordelen we ook sectoroverstijgende voorstellen. Uiteindelijk moeten alle leden er profijt van hebben.”

03 22 OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN en milieu. Zo heeft de BTH het mogelijk gemaakt dat de branche-RI&E voor alle leden gratis beschikbaar kwam. Dit is inmiddels door OnderhoudNL voor de komende drie jaar voortgezet uit eigen middelen. “We steken veel geld in het werven en opleiden van ‘extra handen’ via grote projecten”, aldus De Goede. “Denk aan het van-baan-naar-baanplan en het arbeidsmarktproject van een paar jaar geleden. Daarnaast financiert BTH mankracht bij OnderhoudNL voor activiteiten op de genoemde terreinen. De training en ondersteuning aan leermeesters van de Schildersvakopleidingen bijvoorbeeld, is een mooi initiatief. Ook is het super dat er met geld vanuit de BTH een standaardmethode is ontwikkeld voor het verwijderen van asbesthoudende kit. Daar hebben de leden direct voordeel van.” Ook een idee? Heeft u een idee voor een project dat met subsidie vanuit de bedrijfstakheffing gerealiseerd zou kunnen worden? Bespreek het met uw sectormanager. Hij of zij verzorgt de aanvraag bij BTH. Van-baan-naar-baanplan: zij-instroomtraject waarbij werkzoekenden omgeschoold worden tot schilder, met behoud van uitkering en vrijstelling van de sollicitatieplicht. Houtrotonderzoek: onderzoek naar nietdestructieve, snelle en betrouwbare methoden voor houtrotdetectie, in samenwerking met een aantal lidbedrijven en TNO. Licentie erkende Branche RI&E: schilders- en onderhoudsbedrijven met (inhuur) personeel moeten verplicht een ingevulde RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) hebben. Leden van OnderhoudNL kunnen tot 15 juni 2025 kosteloos gebruik maken van de erkende online basismodule. ONDERHOUDNL 11

ONDERHOUDNL PARTNER 03 22 Eric Berkhof, directeur Van Mossel Automotive Groep Van Mossel Automotive Groep: Partner in duurzame mobiliteit WAALWIJK - OnderhoudNL ondersteunt u op verschillende manieren bij de overstap naar elektrisch rijden: met handige tools en informatie bijvoorbeeld. En ook door partnerschappen aan te gaan met passende leveranciers. Wij zijn er trots op dat we tijdens onze Ondernemersdag een partnerschap hebben ondertekend met een topspeler in de Nederlandse autosector: de Van Mossel Automotive Groep. 12 ONDERHOUDNL

03 22 ONDERHOUDNL PARTNER V an Mossel Automotive Groep is met ruim 300 vestigingen en dealer van 35 automerken, waaronder Volkswagen, Opel, Fiat, MercedesBenz en Peugeot, het grootste automotive bedrijf in de Benelux. In Nederland telt het bedrijf bijna 200 vestigingen. Ook heeft het met ruim 150 onderhoudslocaties een landelijke dekking. Er is een ruim aanbod van personen- en bedrijfswagens, zowel nieuw als gebruikt, met mogelijkheid voor lease, financiering en verzekering. ‘Best in class’ “We hebben alles in huis om klanten volledig te ontzorgen op het gebied van mobiliteit”, vertelt directeur Eric Berkhof. “Met eigen dealerbedrijven, leasemaatschappijen, schadeherstelbedrijven en onderhoudslocaties kan elke klant rekenen op een totaalpakket. En ik durf te stellen dat wij, als het gaat om prijs en service, behoren tot ‘the best in class’.” Elektrisch Als het om bedrijfswagens gaat, valt er te kiezen uit een groot aantal merken. “Een behoorlijk aantal van die merken biedt ook elektrische wagens aan”, aldus Berkhof. “Wij helpen de onderhoudsbedrijven graag met advies om tot een goede keuze te komen. Ook kunnen we voorrekenen wat de total costs of ownership zijn, en bieden mogelijkheden voor financiering of leasing. Bovendien denken we mee over de benodigde infrastructuur, zoals laadpalen.” Enthousiasme Berkhof ziet uit naar de samenwerking met OnderhoudNL: “Ik was positief verrast over de opkomst en het enthousiasme van de leden tijdens de Ondernemersdag. We staan graag klaar voor de lidbedrijven, of het nu gaat om één personenwagen, bestelbus, of over een heel wagenpark!” Ledenvoordeel OnderhoudNL en de afschaffing van de BPM-vrijstelling Het kabinet wil de vrijstelling van belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm-afdracht) voor bestelwagens met een fossiele verbrandingsmotor tussen 2024 en 2026 geleidelijk afschaffen. Met deze maatregel verwacht het kabinet de elektrificatie van het bestelwagenpark in Nederland te versnellen. OnderhoudNL heeft bezwaar tegen deze maatregel. Het betekent een onredelijk hoge lastenverzwaring voor ondernemers. OnderhoudNL ondersteunt daarom de oproep van MKB Nederland en VNO-NCW om met het kabinet in gesprek te gaan. Als OnderhoudNL-lid heeft u een ruime keuze uit (elektrische) personenauto’s en bedrijfswagens die u kunt kopen, financieren of leasen. Van Mossel Automotive Groep organiseert dit najaar een kennissessie waarin alles wat daarbij hoort aan de orde komt. U kunt rekenen op een exclusief aanbod en een aanspreekpunt voor uw vragen op het gebied van mobiliteit. Nadere informatie volgt. www.vanmossel.nl/ bedrijfswagens ONDERHOUDNL 13

INSTROOM 03 22 25 jaar Opstap “Zij-instromers niet onderschatten” ENSCHEDE- OnderhoudNL doet er alles aan om de instroom van arbeidskrachten in de branche te bevorderen. Zo ging er onlangs een nieuwe campagne van start: ‘Werk in vastgoedonderhoud’, gericht op de omscholing van zij-instromers tot schilder. In dit traject werkt OnderhoudNL ook samen met Opstap Personeelsdiensten. 14 ONDERHOUDNL

03 22 INSTROOM O pstap bemiddelt al 25 jaar personeel in de bouw-, infra-, schildersen afbouwbranche. In 1997 werd Opstap opgericht op initiatief van het Sociaal Fonds Schilders, de vakbonden, FOSAG (de voorloper van OnderhoudNL) en de Schildersvakopleidingen. Doel was én is nog steeds, om naast vaklieden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scholen, begeleiden en te bemiddelen. In het begin lag de uitvoering bij Start Uitzendbureau, sinds 2003 zijn de activiteiten – inclusief die van Start Bouw – volledig in handen van Opstap Personeelsdiensten. René Hoogenberk en Joey Krabben van Opstap Personeelsdiensten nemen een kijkje bij zij-instromer/ schilder Steven Bekamp Partners Met 11 vestigingen heeft Opstap een landelijke dekking. “We hebben ook een aantal vestigingen in huis bij een vakopleiding”, legt directeur Klaas Bakker uit. “Zo zitten we dicht bij onze klanten: de bedrijven in de sector. We werken altijd nauw samen met diverse partners: de opleidingsbedrijven, het UWV - waarmee we een landelijk samenwerkingsverband hebben -, de werkgeversservicepunten (WSP’s) en sinds kort de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Ook moet je denken aan gemeentes, VluchtelingenWerk, vakbonden, werkgeversverenigingen (Bouwend Nederland, NOA en uiteraard OnderhoudNL) en diverse regionale partners.” Sociaal Sociaal ondernemen is voor Opstap het uitgangspunt. Elke kandidaat die aan de slag wil als schilder, stukadoor of timmerman, kan op hulp rekenen. “Feit is dat de vaklieden in de branche allemaal wel aan het werk zijn” legt René Hoogenberk, landelijk adviseur bij Opstap, uit. “Als werkgever moet je je medewerkers dus ergens anders vandaan halen. Je ziet inmiddels in heel Nederland dat uitkeringsgerechtigden, statushouders, Wajongers enzovoorts worden uitgenodigd om zich te laten omscholen. Daar hebben wij ruime ervaring mee. Het zijn intensieve, maatwerktrajecten die we van a tot z regisseren. En met succes: de afgelopen jaren hebben vele kandidaten een leerwerktraject met succes afgerond. Ze zijn door ons bemiddeld naar een mooie, duurzame baan in de branche.” Open vizier Vorig jaar hielp Opstap 125 kandidaten via een leerwerktraject aan een baan. Joey Krabben is landelijk manager HR-projecten: “Dit geeft aan hoeveel potentie en motivatie er zit in mensen, die om diverse redenen net dat extra ‘duwtje’ ONDERHOUDNL 15

INSTROOM 03 22 alweer vier trajecten succesvol afgerond, met zo’n 40 schilders en 20 stukadoors.” Korte lijntjes Het succes is niet alleen afhankelijk van de wijze van selecteren, maar ook van de coaching die Opstap biedt, zo ondervinden de heren. “Als je deelnemers goed begeleidt en behandelt, merk je dat hun motivatie groeit en ze veel meer leren. Steeds meer werkgevers zien dat ook in”, legt Krabben uit. “De korte lijntjes die we hebben met onze samenwerkingspartners zijn daarbij essentieel”, vindt Bakker. “We hebben bijvoorbeeld goed contact met alle 35 werkgeverservicepunten van het UWV. Ze weten ons inmiddels te vinden in plaats van andersom.” nodig hebben. Uit eerdere trajecten met OnderhoudNL hebben we geleerd dat het loont om met een heel open vizier te selecteren, met oog voor motivatie en leervermo16 ONDERHOUDNL gen. We geven mensen van buiten de branche een kans om kennis te maken met het vak. Per persoon bekijken we wat nodig is om aan de slag te gaan. Dit jaar hebben we Financiering Naast commitment bij het personeel van Opstap is volgens Bakker ook de financiering van belang voor een goed resultaat. “Er zijn allerlei subsidiemogelijkheden, maar vaak is dat geld bestemd voor de scholing zelf, terwijl de begeleiding ook veel tijd en energie kost. We zijn continu bezig om daarvoor allerlei fondsen aan te boren. Het blijft een uitdaging om dit soort trajecten gezamenlijk vorm te geven en de risico’s te dragen.”

03 22 INSTROOM Publiciteit Bakker verwacht dat er ook dit jaar weer minstens zoveel kandidaten als vorig jaar met succes een instroomtraject zullen volgen. “Wij zetten ons daarvoor in. Hoe het uitpakt wordt mede bepaald door de markt: de bedrijven, de vakopleidingen en OnderhoudNL. OnderhoudNL doet veel aan publiciteit. Uit de campagne die nu loopt, komen weer nieuwe kandidaten onze kant op.” “Werkgevers die op zoek zijn naar personeel nodigen we van harte uit om ook de deur open te zetten voor zij-instromers” zegt Hoogenberk. “Heb een open vizier, deze mensen gaan je verrassen!”, vult Krabben aan. Lees de ervaringen van kandidaten die kozen voor ‘Werk in vastgoedonderhoud’ op onze website: Eric Overmars vond zijn droombaan dankzij corona www.onderhoudnl.nl/ werkinvastgoedonderhoud/eric Maarten verloor zichzelf in Thailand, maar vond de weg terug www.onderhoudnl.nl/ werkinvastgoedonderhoud/maarten ‘Ik ben dankbaar dat mijn vader dit nog heeft meegemaakt’ www.onderhoudnl.nl/ werkinvastgoedonderhoud/marjo Chardley volgde zijn hart en is weer blij: ‘Het is een prachtig vak’ www.onderhoudnl.nl/ werkinvastgoedonderhoud/chardley ONDERHOUDNL 17

PENSIOENDIALOOG 03 22 “Ik ga me toch eens verdiepen in het pensioenkeuzeloon!” OVERZANDE – ZZP’er Martijn van de Graaf (39) werkte 14 jaar bij een schildersbedrijf en besloot acht jaar geleden voor zichzelf te beginnen. Hij is blij dat zijn pensioenopbouw gewoon doorgaat en is benieuwd welke mogelijkheden hij heeft wanneer hij met pensioen gaat. Zijn vragen stelt hij aan Marlies van Loon, zij vertegenwoordigt de zzp’ers in het bestuur van BPF Schilders. Op een warme zomerdag bezocht ze Martijn op een project in Ovezande (ZL). 18 ONDERHOUDNL

03 22 PENSIOENDIALOOG ONDERHOUDNL 19

PENSIOENDIALOOG 03 22 Martijn: “Ik ben er wel blij mee, het geeft me zekerheid. Zelf sparen doe je veelal toch niet. De premie die ik betaal is trouwens relatief laag. Klopt dat?” Marlies: “Dat kan. De hoogte van jouw premie hangt van een aantal factoren af. Als zelfstandig schilder geef je jaarlijks de gewerkte uren en de hoogte van je fiscale winst door. Ook kies je jaarlijks een pensioenkeuzeloon. Er geldt een minimum- en een maximumbedrag. Veel schilders kiezen het minimumbedrag. Of ze kiezen niets, en dan wordt uitgegaan van het minimum. In dat geval is de premie relatief laag. De vraag is of dat verstandig is, want een minimum pensioen keuzeloon kiezen betekent ook een minimale pensioenopbouw.” Martijn: “Waarom moet ik mij als zelfstandig schilder verplicht aansluiten bij BPF Schilders en geldt die verplichting niet wanneer ik bijvoorbeeld als klusbedrijf werk?” Marlies: “De sociale partners hebben in 1951, bij de oprichting van het pensioenfonds, besloten dat iedereen die in de schilderssector werkt – in loondienst of als zzp’er – verplicht onder de regeling valt. Men ging er destijds vanuit dat iemand die schilder wordt, dat veelal z’n hele leven blijft en dat collectief sparen voor het pensioen dan een goed idee is. Een ander argument was dat men concurrentie op arbeidsvoorwaarden wilde voorkomen. Om die verplichtstelling te behouden, moeten we trouwens iedere vijf jaar opnieuw een toets doen bij het ministerie. Dat betekent dat we moeten aantonen dat minstens de helft van de schilders het nog steeds een goed idee vindt.” 20 ONDERHOUDNL Martijn: “Ik ga me er toch eens in verdiepen. Kan ik het pensioenkeuzeloon tussentijds verhogen? En wat betekent dat voor mijn premie?” Marlies: “Je kunt het pensioenkeuzeloon twee keer per jaar aanpassen. Op de website van BPF Schilders vind je rekenvoorbeelden en een keuzehulp. Daarmee zie je wat je naar verwachting opbouwt en wat je betaalt bij het gewenste pensioenkeuzeloon. We spreken over ‘verwachting’, want je pensioenuitkering is onder andere afhankelijk van de beleggingsresultaten.” Martijn: “BPF Schilders doet het vergeleken met andere branches goed toch?” Marlies: “Ja, we kunnen dit jaar indexeren. Dat betekent dat de pensioenen 2,57% omhoog gaan. Jij ziet dat aan je opgebouwde pensioen en de gepensioneerden zien het maandelijks terug in hun uitkering. Ieder jaar bekijken we of we de pensioenen kunnen verhogen. Dat is nu best lastig, met de hoge inflatie. We hebben gelukkig nooit hoeven te verlagen, in tegenstelling tot sommige andere pensioenfondsen.” Martijn van de Graaf

03 22 PENSIOENDIALOOG Martijn: “Als ik ander werk ga doen, kan ik dan bij BPF Schilders blijven?” Marlies: “Nee, alleen als je in schildersbranche blijft. Wat je hebt opgebouwd, blijft staan. Je wordt dan een ‘slaper’ zoals dat heet. Je kunt ervoor kiezen om nog drie jaar vrijwillig voort te zetten, als je aan de voorwaarden voldoet. Ga je ergens anders werken en daar in een ander pensioenfonds deelnemen? Dan kun je niet vrijwillig voortzetten. Eventueel kun je wat je hebt opgebouwd dan overdragen naar de andere pensioenuitvoerder.” Martijn: “Stel dat ik nog twee jaar langer wil doorwerken na mijn pensioenleeftijd, bouw ik dan verder op?” Marlies: “Nee, dan bouw je geen pensioen meer op. Het gaat in op je pensioenleeftijd, die is nu bijna 67 jaar. Je kunt ervoor kiezen om tijdens die twee jaar een lager pensioen te laten uitkeren. Er zijn ook mensen die tijdelijk een hoger pensioenbedrag per maand laten uitkeren, bijvoorbeeld omdat ze een reis gaan maken. Er komt (waarschijnlijk) volgend jaar nóg een mogelijkheid aan: op het moment dat je met pensioen gaat, kun je 10% van jouw opgebouwde kapitaal in één keer opnemen. Uiteraard betekent dit wel minder pensioen voor de tijd erna.” Martijn: “En als ik eerder stop, krijg ik mijn pensioen dan eerder?” Marlies: “Ja, je kunt al vanaf 55 jaar geheel of gedeeltelijk met pensioen gaan. Als je inlogt in je eigen omgeving op de website van BPF Schilders, kun je met behulp van de rekentool bekijken wat deze verschillende opties betekenen voor je pensioen. Je kunt ook de helpdesk van BPF Schilders bellen. Handig, dan weet je alvast wat je straks kunt verwachten!” Marlies van Loon: “Een minimum pensioenkeuzeloon kiezen betekent ook een minimale pensioenopbouw.” ONDERHOUDNL 21 Marlies van Loon

TRAININGEN 03 22 Veiligheidstrainingen tijdelijk met 100% subsidie WADDINXVEEN - Veilig werken leidt tot minder ongelukken, minder uitval én lagere kosten. Ook is het goed voor de werksfeer en verbetert het de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Alle reden dus om hen regelmatig te laten deelnemen aan een veiligheidstraining. En het mooie is: dat kan tijdelijk met 100% subsidie van Stichting Mijn Carrière! OnderhoudNL organiseert diverse trainingen op het gebied van veilig werken. 22 ONDERHOUDNL

03 22 TRAININGEN John van der Meer, voorzitter Stichting Mijn Carrière ONDERHOUDNL 23

TRAININGEN 03 22 40 euro verletkostenvergoeding. Voorheen was de subsidie maximaal 50%. “Hiermee willen we deelname aan deze specifieke categorie trainingen een extra stimulans geven”, legt John van der Meer uit. Hij is voorzitter van de genoemde stichting. V an 1 oktober dit jaar tot en met 31 maart volgend jaar vergoedt Stichting Mijn Carrière alle kosten van trainingen die de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Werkgevers krijgen dus 100% terug van de scholingskosten. Verder is er ‘Effe snel’ “Veiligheid in de bouw en schildersbranche is superbelangrijk”, zo stelt Van der Meer. “Elk ongeluk is er één te veel. De meeste ongelukken gebeuren met steigers, ladders, of door vallende voor werpen, zo blijkt uit cijfers. Tip: kijk voor de voorwaarden op www.startmijncarriere.nl en vraag de subsidie direct online aan. Het gaat vaak (net) goed, maar minstens zo vaak komen er onnodige ongevallen voor: als je ‘effe snel’ iets wilt doen of denkt dat het wel even kan zonder steiger, helm of handschoenen.” OnderhoudNL-trainingen met subsidie: • Asbest herkennen • Saneren asbesthoudende beglazingskit • Saneren asbesthoudende vensterbanken • Veilig werken met de hoogwerker • Veilig werken met de rolsteiger • Fysieke belasting • Basisveiligheid VCA • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOLVCA Meer weten? Kijk op www.onderhoudnl.nl/trainingen of neem contact op met de afdeling trainingen via trainingen@onderhoudnl.nl. Tip: wacht niet te lang met inschrijven, de actie loopt van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023, de trainingen lopen snel vol. Stimulans Veiligheid is niet alleen in het belang van de werkgever en de medewerkers, het is ook een plicht: werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. De subsidie van Stichting Mijn Carrière helpt om aan deze verplichting te voldoen. Trainingen zijn essentieel Werkgevers én medewerkers zien steeds meer het belang in van veilig 24 ONDERHOUDNL

03 22 TRAININGEN werken, zo constateert Van der Meer. “Dat komt onder andere doordat het veelvuldig, ook door OnderhoudNL, onder de aandacht wordt gebracht. Trainingen zijn essentieel, maar brengen kosten met zich mee. Gelukkig zijn er dan de vergoedingen van Mijn Carrière dus ik raad iedereen aan: maak er gebruik van!” Veilig werken met de hoogwerker Wat zijn de risico’s van het werken met de hoogwerker en hoe zijn deze te vermijden? Dat komt aan bod in deze eendaagse cursus, met praktijktoets. Wie daarvoor slaagt, ontvangt een certificaat. Veilig werken met de rolsteiger Een korte, praktische training waarin de veiligheidsregels voor het monteren, demonteren en verplaatsen van een rolsteiger centraal staan. Wie slaagt voor de toets ontvangt een certificaat. Fysieke belasting In deze training leren medewerkers in de uitvoering om handelingen te herkennen die risicovol zijn voor hun houdings- en bewegingsapparaat. Ook oefenen ze volop met het toepassen van een goede werktechniek om klachten te voorkomen. ONDERHOUDNL 25

ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN 03 22 5 tips om uw ziekteverzuim onder controle te houden CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De arbeidsmarkt is gespannen, ook in de schilders- en onderhoudsbranche. U moet flink concurreren met andere werkgevers om het beste personeel binnen te halen. En wat als ze dan ziek worden? Om u te helpen, geeft OnderhoudNL Verzekeringen tips om het ziekteverzuim en de daaraan verbonden verzuimkosten van uw personeel onder controle te houden. 26 ONDERHOUDNL

03 22 ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN Tip 1: houd het ziekteverzuimpercentage in de gaten Want een zieke medewerker kost u al snel € 250,- per dag (denk aan loondoorbetaling, kosten arbodienstverlening, verzuimbegeleiding, verlies aan productiviteit). Zorg dus dat u het ziekteverzuimpercentage van uw organisatie in de gaten houdt en tijdig in gesprek gaat met een medewerker die regelmatig verzuimt. Alleen zo kunt u eventueel langdurig verzuim zien aankomen en hierop anticiperen. Tip 2: zorg voor een veilige werkplek Ongelukken op de werkvloer leiden vaak tot (langdurig) verzuim. Niet alles is te voorkomen, maar door te zorgen voor een veilige werkplek waar iedereen de veiligheidsvoorschriften toepast, kunt u het risico op ongevallen in ieder geval verminderen. Tip 3: creëer een prettige werkplek Een tevreden medewerker is vaak ook een gezonde medewerker. Creëer een goede werk-privébalans, praat regelmatig met uw medewerker over wat er speelt en wat zijn of haar ambities zijn en of hij of zij nog op de goede plek zit. Tip 4: voldoe aan alle (wettelijke) verplichtingen Bij een zieke medewerker krijgt u te maken met verschillende partijen. Zorg dat u de regie niet verliest en zet tijdig de juiste (juridische) stappen. Daarnaast zijn er diverse regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken bij zieke medewerkers. Heeft u er al eens over nagedacht om uw bedrijf bij te laten staan door een Verzuimregisseur? Deze kijkt over uw schouder mee, zorgt dat u de juiste stappen zet en signaleert tijdig voor wanneer u bepaalde regelingen aan moet vragen. Daarnaast kan deze Verzuimregisseur uw jaarlijkse Whk-beschikking (gedifferentieerde premie Werkhervattingskas(Whk)) controleren zodat u niet betaalt voor uitkeringen die eigenlijk niet doorberekend hadden mogen worden. Tip 5: zorg voor een goede ziekteverzuimverzekering Een zieke medewerker brengt een hoop kosten met zich mee. Een ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening bieden uitkomst. Die zorgen dat (een deel van) de kosten aan u vergoed worden. Daarnaast kunt u advies krijgen over preventie, duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van uw verzuimpercentage. Meer weten? Het Verzuimpakket van OnderhoudNL Verzekeringen bestaat uit de verzuimverzekering, de arbodienstverlening én de unieke Verzuimregisseur. De Verzuimregisseur is een aanvulling op de arbodienst en helpt u bij vraagstukken rondom de wet- en regelgeving, de communicatie met betrokken partijen, het aanvragen van diverse uitkeringen en hoe u moet omgaan met een zieke medewerker. Meer weten of een offerte aanvragen? Check onderhoudnlverzuim.nl. ONDERHOUDNL 27

masters of maintenance. MASTERSOFMAINTENANCE.NL Hét event voor de schilder- en onderhoudsbranche RESERVEER UW TICKET SAVE THE DATE 2 + 3 november 2022 Hart van Holland, Nijkerk Het programma van het evenement voor de verf- en schildersbranche wordt nu ingevuld met sprekers en veel activiteiten. Na twee jaar digitaal is het tijd voor het opdoen van ervaringen. Het evenement Masters of Maintenance van 2 + 3 november 2022 staat daarom bol van actie. Het programma van Masters of Maintenance bestaat niet uit een seminarprogramma met een serie sprekers met lange verhalen. Integendeel, er komt een aantal sprekers met een inhoudelijk verhaal, andere sprekers houden een vermakelijk betoog. Ook is er ruimte voor vertier met optredens en muziek. Tussendoor is er een uitgebreid programma met workshops om zelf zaken uit te proberen. Ook staan er demonstraties op het programma, zoals vastgoedinspectie via drones, eigentijds verftransport via ebikes, en andere verrassende zaken voor de verf- en schildersbranche. Workshops, demonstraties en innovaties op Masters of Maintenance Laatste meters Het evenement staat helemaal in de steigers om op 2 + 3 november 2022 te bruisen. Fabrikanten, leveranciers en groothandelaren die belangstelling voor de laatste vierkante meters exposantenruimte, kunnen contact opnemen met Suzanne Schoehuijs-Van der Knaap van de VVVF, communicatie@vvvf.nl of tel. 06 371 402 41. 40 VERF& INKT #63/2022

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication