0

Welkom 1 september: een dag om niet vlug te vergeten! Een nieuwe school, een nieuwe klas, heel wat nieuwe gezichten en misschien heel wat vragen? Welke leerkrachten zal ik hebben? In welke lokalen kom ik terecht? Hoe pak ik best een en ander aan? Waar moet ik terecht als ik te laat op school aankom? Weet dat je er niet alleen voor staat! We zullen je helpen en samen staan we sterk. De eerste schooldagen, tussen al die nieuwe gezichten op de speelplaats, in de klas… Het wordt wel wat wennen. Je krijgt een hoop informatie. Maar geen nood, deze WEGWIJZER zet heel wat zaken nog eens op een rijtje. Als een nuttige, betrouwbare reisgids doorheen dit én volgend schooljaar hou je hem best altijd bij de hand. Je klassenleraar zal er geregeld naar verwijzen. En nu hopen dat je je hier snel zal thuis voelen op onze school waar je mag groeien op weg naar morgen. Waar je kennis, vaardigheden en houdingen kan leren die je op weg zetten voor je latere studieloopbaan. We wensen jullie allen een heel fijne start toe! Mieke Bothuyne | Campusdirecteur Debbie Baert | Directeur middenschool Veel succes! Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 1

Een schooldag Kijken wij even samen hoe een doordeweekse schooldag er uitziet? Maar eerst nog een gouden tip: elke schooldag begint eigenlijk ... de avond voordien Nog eventjes controleren of je boekentas is gemaakt voor de volgende dag. Is mijn huiswerk gemaakt? Zit mijn huiswerk in mijn vervoermap? Controleerde ik mijn schoolagenda en zit die al in mijn boekentas? Heb ik die brief die ik kreeg thuis afgegeven? 7.45 uur De schoolpoort gaat open. Zorg dat je tijdig vertrekt, want je kunt onverwacht opgehouden worden. Kom je met de fiets, dan stap je af aan de ingang van de school. Een kwestie van veiligheid! Je kan je 8.25 uur Bij het eerste belsignaal ga je rustig naar je klaslokaal. Bij het tweede belsignaal zorg je dat je per 2 aan je klaslokaal klaar staat om in stilte het lokaal te kunnen binnengaan. 8.30 - 12.05 uur In de voormiddag krijg je twee lesuren van 50 minuten, een pauze van 15 minuten en dan nog eens twee lesuren. 12.05 uur Voor het middagmaal gaan alle leerlingen onder begeleiding van Mevr. Delmulle naar het Forum in het college. We verzamelen op de speelplaats aan de toegangspoort van de middenschool en gaan in een rij naar het Forum via het pad. De opvoeder geeft een signaal als je mag binnengaan. Bij het verlaten van de eetzaal ruim je alles op: dienblad, bord, glas, bestek, papiertjes… Na de maaltijd ga je via dezelfde weg terug naar de speelplaats van de middenschool. 13.15 uur De lessen beginnen opnieuw: er volgen twee lesuren met daarna een pauze en dan nog 1 lesuur. 16.00 uur De lessen zitten erop. Je dagtaak nog niet. Alles wat je op school opgestoken hebt, moet je nu nog verwerken en inoefenen. Dit kan je thuis of op school in de studiezaal. Je kan ook steeds in de huiswerkklas terecht voor studiehulp of groepswerk. Gebruik steeds je agenda voor de opmaak van je dagelijkse werkplanning. fiets naar de fietsenstalling brengen. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 2

Je lessenrooster Bij de aanvang van het schooljaar krijg je een voorlopig lessenrooster. Je noteert het op pagina 8 van je schoolagenda of op het blad apart dat je van je titularis krijgt. Als in de loop van het schooljaar het lessenrooster wijzigt, is er op deze pagina nog een tweede rooster voorzien. Hieronder geven wij je een overzicht van de leervakken in de eerste graad. Maak er een gewoonte van om direct de correcte afkortingen te gebruiken! Vakken Afkortingen Economie .....................................................Ec Economie en organisatie ..............................Ec Engels ...........................................................En Frans .............................................................Fr Godsdienst ...................................................Go ICT ...............................................................ICT Lichamelijke opvoeding ..............................LO Leren leren en leren leven ............................LL Maatschappelijke vorming ...........................MAVO Maatschappij en welzijn ..............................MW Muziek .........................................................MU Nederlands ...................................................Ne Beeld ............................................................Be Sociale vorming ...........................................SV Techniek .......................................................Te Wetenschappen ............................................We Wiskunde .....................................................Wi Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 3

Je schoolagenda (1) Je agenda: dé klasmakker in makkelijke en moeilijke tijden! • Je agenda biedt je:  extra geheugenruimte.  een ideaal planningsinstrument. • Je agenda vraagt je:  Zorg goed voor mij!  Ik ben geen graffitimuurtje: ik hou niet van stickers en ongepaste krabbels op mijn kaft. Allerhande stickers, krabbels, graffiti zijn niet toegelaten! Wie zijn agenda bekladt, zal zich een nieuwe moeten aanschaffen!  Vul me correct en volledig in. Anders heb je niets aan mij. • Digitale schoolagenda in Smartschool:  Je kan alles ook steeds terugvinden in de digitale agenda in Smartschool: huistaken, controletoetsen, grote opdrachten, grote toetsen... Een agenda met drie delen: deel 1: Algemene info Woord vooraf Communicatie Overzicht rapporten en contactmomenten Verhouding dagelijks werk en examen Gespreide evaluatie voor vreemde talen en Nederlands Permanente evaluatie Een voorbeeld van een attituderapport Lessenrooster Kalender Leefregels Da’s straf - onze visie deel 2: Planningsgedeelte deel 3: Opvolggedeelte Afwezigheidsbriefjes Je klassenleraar geeft je uitleg bij het eerste en zet je op weg in het tweede deel. In de les leren leren verken je verder het eerste en het tweede deel. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 4

Je schoolagenda (2) Deel 1: algemene info Volg de richtlijnen op die je klassenleraar je geeft of zie schoolagenda p. 2. Deel 2: planningsgedeelte Hoe ga je te werk met het planningsgedeelte van je agenda? Vak 1: Correcte afkorting van het vak Vak 2: Wat moet ik klaar hebben? Wat moet ik zeker geleerd hebben? Vak 4 Wi HT 1: bewerkingen met natuurlijke getallen (werkblad) V Be: schildergerei avondstudie Fr: woordjes herhalen Vak 5 Fr CT 1: atelier 1—voc. (hb. pag. 14) V Vak 3: V = OK!! Dat is klaar. Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven in je agenda en hoe dit dient te gebeuren. Je agenda is bedoeld als planningsagenda: een hulpmiddel om jouw schoolwerk te plannen, rekening houdend met andere activiteiten. Ook op Smartschool (in de module schoolagenda) kan je deze geplande toetsen/taken terugvinden, evenals de geziene leerstof. Jouw titularis zal geregeld jouw agenda nakijken aangezien we het heel belangrijk vinden dat je leert plannen. Opmerkingen op jouw leef- of studiehouding worden rechtstreeks via een bericht op Smartschool naar jouw ouders gestuurd. Elke vakleerkracht kan geregeld je schriften en cursussen nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen studeren. Uiteraard verwachten de leerkrachten steeds dat je jouw handboek en cursus/invulboek bij je hebt tijdens de les. Indien dit niet het geval is, dan meld je dit spontaan aan de leerkracht bij de start van de les. Daarna beslist de leerkracht of er een sanctie volgt. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 5

Je schoolagenda (3) Vak 2: wat moet ik klaar hebben en leren tegen... Dit is het vak voor de opdrachten en controletoetsen. Hier moet je alles noteren wat je thuis moet voorbereid hebben. Je noteert telkens bij de dag waarop je de opdracht moet klaar hebben. Belangrijk is dat je van bij het begin je agenda heel nauwkeurig invult. HT huistaak kleine opdracht CT controletoets kleine toets over de voorgaande les of kleinere leerstofonderdelen GT grote toets GO grote opdracht grote opdracht zoals boekbespreking, presentatie... EX examen leerstof van een volledig trimester of volgens afspraak En ja, na een al dan niet zware werkweek wacht het weekend op jou. Maar ook dan zal je voor school je handen uit de mouwen moeten steken. Daarom is er ook een weekendplanning voorzien. grotere toets over grotere leerstofonderdelen, ter voorbereiding op examen Maandag 10/09: schoolfotografie Daarnaast vind je nog enkele belangrijke vakken: • communicatie: Hier noteer je welke brieven op school worden meegegeven voor je ouders. Het gaat om belangrijke mededelingen, die je al dan niet moet laten handtekenen, maar waarvan de school verwacht dat je die zeker aan je ouders voorlegt. Hier kan ook een extra berichtje komen waarvan de leerkracht wil dat je het noteert. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat er op de volgende maandag geen studie is. • Handtekening: Elke week leg je je agenda ter ondertekening voor aan je ouders. De titularis zal ook regelmatig je schoolagenda controleren om na te gaan of je al dan niet moet bijgestuurd worden wat betreft planning en organisatie. In het begin van het schooljaar zal de titularis je agenda wekelijks nakijken en naar het einde van het schooljaar toe maandelijks. Indien we merken dat plannen en organiseren niet evident is voor jou, kan er een agendavolgsysteem opgestart worden. Dan controleren de leerkrachten telkens of je alles op de juiste plaats noteert en of je je agenda goed gebruikt als planningsinstrument. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 6

Je werkboeken, huistaken, controletoetsen (1) Ook voor deze documenten draag je best heel veel zorg! Niet enkel omdat ook deze door de inspectie het huidige en volgende schooljaar gecontroleerd kunnen worden, maar eerst en vooral omdat je hiermee aan de slag moet om je lessen te leren en je toetsen voor te bereiden. 1. Je notities In elk schrift, elke cursus komt vooraan een titelblad. Hieronder geven we je een titelblad. Maak dit correct op. In Smartschool zal je een sjabloon vinden om dit digitaal te maken. Voornaam + Naam Klas + volgnummer VAK (naam leerkracht) Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans Kasteelstraat 14 8580 Avelgem Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 7

Je werkboeken, huistaken, controletoetsen (2) • Probeer in je notities een duidelijke structuur aan te brengen. Je leerkracht zal je hierbij helpen. Zo kun je best je hoofdstukken onderverdelen: - Hoofdtitels = ROOD! - Ondertitels = GROEN! Zorg steeds dat je deze twee kleuren bij hebt (zowel balpennen als markeerstiften)! De leerkracht zal ook aan het bord deze kleuren vaak gebruiken. • Geregeld zal je leerkracht je de nodige instructies geven over hoe je bepaalde leerstofonderdelen best verwerkt. Om een en ander beter te onthouden, gebruik je best volgende symbolen. Plaats deze steeds in de marge, zowel in je werkboek als in je notities. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 8

Je werkboeken, huistaken, controletoetsen (3) 2. Huistaken en controletoetsen • Werk je op een cursusblad, dan verwacht de leerkracht dat je steeds een kantlijn voorziet. Maak het voor jezelf makkelijk en stop steeds enkele bladen, voorzien van een kantlijn, in je vervoermap. • Op elke taak en/of toets zorg je voor een correct hoofd. We geven je hieronder een voorbeeld. Klasnr Voornaam + Naam Klas VAK (naam leerkracht) OPGAVE (verwijzing uit schoolagenda) Nr. werk Datum Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 9

Je schoolgerei (1)  DE BOEKENDIENST We werken in de eerste graad bijna uitsluitend met werkboeken. De meeste leerkrachten zullen vragen om de blaadjes los te scheuren en in een map te steken. Let op: gooi de kaft en de eerste bladzijden van je werkboek NOOIT weg. De inlogcodes voor de online platforms staan vaak op de kaft of op de eerste bladzijde.  JE SCHOOLGEREI In het schoolwinkeltje kun je al het noodzakelijke schoolgerei kopen aan een voordelige prijs. Spreek eerst af met je ouders of je echt iets nodig hebt. Om je bij je aankoop wat te helpen, zetten we op de volgende bladzijde even op een rijtje wat je nodig zult hebben om dit schooljaar goed van start te kunnen gaan. Hoe aankopen? Tijdens de korte pauzes (10.10 uur, 14.55 uur) kun je in het secretariaat terecht om je materiaal te bekomen. Je bezorgt het formulier (zie voorbeeld p.12) direct aan de aanwezige opvoeder. Deze persoon geeft je het gevraagde gerei mee. Betalen gebeurt via de schoolrekening. We voorzien bij de start van het schooljaar voor elke leerling van 1OK een etui met een aantal basisbenodigdheden:  1 rode, 1 groene, 1 zwarte balpen en 2 blauwe balpennen  markeerstiften: geel, groen, rood, blauw  1 potlood  1 gom In de klas hebben we altijd passers en geodriehoeken ter beschikking. Het is de bedoeling dat deze etui altijd in de klas in jullie eigen kastje blijft. Op die manier zijn jullie steeds in orde. Je voorziet best nog een pennenzak extra met eigen materiaal voor de vakken muziek, beeld, economie, techniek en sociale vorming. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 10

Je schoolgerei (2) De leerkrachten overlopen de eerste les wat jullie nodig hebben voor hun lessen en laten dit noteren in de agenda. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 11

Je schoolgerei (3) Hieronder vind je een voorbeeld van een bestelformulier zoals je dit aantreft in het leerlingensecretariaat. De aangeduide prijzen zijn slechts richtprijzen. Hou er rekening mee dat er wijzigingen kunnen voorkomen. Artikel 1 Cursusblok - groot gelijnd 2 Cursusblok - groot lang ger. 3 Dubbele fardebladen 4 Schrift klein - gelijnd 18 blz. 5 Schrift klein - gelijnd 36 blz. 6 Schrift klein - gelijnd 60 blz. 7 Schrift groot - lang geruit 8 Kladblok - klein geruit 9 Kladblok - groot effen 10 Kladblok - groot geruit 11 Map voor tekenvellen 12 Vervoermap 13 Map met kleppen - groot 14 Ringmap - groot (smal. ring.) 15 Ringmap - groot 16 Gidsen voor ringmappen 17 Doc. houders geperf. 10 st. 18 Documentenhouder - groot 19 Plasticmap met glijders 20 Versterkingsringen 21 Balpen - blauw 22 Balpen - zwart 23 Balpen - rood 24 Balpen - groen 25 Fluoviltstift - roze 26 Fluoviltstift - geel EUR Aantal Totaal 1,90 1,90 0,55 0,28 0,45 0,80 1,52 1,25 2,10 2,10 9,50 1,32 0,35 1,45 2,30 3,00 0,90 0,35 0,35 1,45 0,65 0,65 0,65 0,65 1,20 1,20 Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Artikel 27 Fluoviltstift - blauw 28 Fluoviltstift - groen 29 Potlood - nr. 0 30 Potlood - nr. 2 31 Houtskool 32 Inktpatronen (klein) 33 Gum 34 Passer 35 Passerpuntjes 36 Liniaal - plastic 30 cm. 37 Tekendriehoek 38 Geodriehoek 39 Plakstift Pritt 40 Vloeibare lijm Velpon 41 Plakband 42 Grote schaar 43 Batterij Devicepen EUR Aantal Totaal 1,20 1,20 0,50 0,50 4,85 0,85 0,30 4,65 2,00 0,70 1,20 0,45 1,95 2,00 1,10 1,70 1,00 Wegwijzer p. 12

Waarvoor bij wie? Je klassenleraar: → bekommert zich om je klasgroep; → houdt je op de hoogte van wat er op school gebeurt; → is de contactpersoon bij wie je terecht kan met allerlei vragen of eventuele problemen. Het secretariaat en je opvoeders: → hier werkt men aan de administratie van de school. Je kan er altijd terecht voor inlichtingen en heel wat andere dingen zoals: • afwezigheidsbriefjes, maaltijdkaart… • invullen van allerhande formulieren, schoolbewijzen • hulp bij ziekte of kwetsuren (EHBO) • afhalen verloren voorwerpen…. • een telefoontje, berichtje naar huis • problemen met je laptop • ... → Je kunt er elke dag terecht vóór 8.30 uur en tijdens de voor- en namiddagpauzes. Over de middag is het secretariaat gesloten. Dan kan je bij de opvoeders op de speelplaats terecht. Ann Delmulle Sarah De Lombaerde Ruben Vlieghe Directieteam en coördinatieteam Mieke Bothuyne Campusdirecteur Debbie Baert Directeur middenschool Tom Rapoye ICT-coördinator Dieter Vercoutere ICT-coördinator Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Isabelle Gekiere Leerlingenbegeleider Natalie Huart Coördinator eerste graad Wegwijzer p. 13

Je leraars en leraressen (1) ROB BREYNE Techniek Beeld DAYLE CALLENS Aardrijkskunde Natuurwetenschappen SIGRIED COLPAERT Wiskunde 1OK VALERIE CORNE Nederlands ( + verdieping) Geschiedenis STEPHANIE DEBONNET Frans Engels EVY DEBRABANDERE Frans Nederlands PASCAL DECLERCQ Aardrijkskunde Natuurwetenschappen AMÉLIE DECOCK Godsdienst ( CLIL) STEF DECOCK Nederlands VALERIE DECOCK Techniek Begeleide studie VEERLE DECOCK Godsdienst MARIJKE DEMEESTERE Muziek YNSEN DEVOS Wiskunde INE DEWILDE Lichamelijke opvoeding IAN DE SMET Nederlands LOUIS DESMET Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen CINDY DUTRIEUX Frans Engels Moderne Talen ANN FORÊT Engels Geschiedenis ISABELLE GEKIERE Frans Leerlingenbegeleiding ISABELLE FASEUR Frans JARI HERPOL Wiskunde Latijn 1OK + 2OK NATALIE HUART Wiskunde MARIEKE JACQUES Engels 1OK (Nederlands) Moderne talen Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool JUSTINE JANSSENS Wiskunde (verdieping) Wetenschappen (verdieping) Wegwijzer p. 14

Je leraars en leraressen (2) DEBBIE KIEKENS Sociale vorming Maatschappij en welzijn Mens en samenleving TINE LLOBELL Beeld GERLINDE MORTIER Latijn NELE NAERT Lichamelijke opvoeding EVY NEERINCKX Godsdienst 1OK—2OK TINE PARET Beeld EMMELY PATTYN Techniek FLORINE PLANCKAERT Frans Economie PHEBE SERROELS Latijn MELANIE VANDENBULCKE Frans Engels EMMY VAN D’HUYNSLAGER Wiskunde Wetenschappen Techniek MAARTEN VANDROMME Wiskunde (+ verdieping) JANNE VANHAUWAERT Wiskunde Wetenschappen ALINE VERBEKE Nederlands ( + verdieping) DIETER VERCOUTERE Wiskunde Smartschoolbeheerder ICT MICHIEL VERHAEGHE Aardrijkskunde ICT CHRISTEL VERHEECKE Mens en samenleving NOÉMIE VOLCKAERTS Nederlands SOFIE WIEME Frans 1OK Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 15

Ademzone (1) Ik voel mij in de klasgroep niet thuis. Ik ben bang dat je mij zal uitlachen als ik ervoer praat! Tijdens de les durf ik nauwelijks mijn hand opsteken. Ik denk dat de leerkracht mij niet zo graag mag.? Ik ben ervan overtuigd dat ik veel studeer!!! En toch… de resultaten blijven uit. Heb ik misschien de juiste studiemethode nog niet gevonden ??? Ik word gepest! Ik voel me zo heleSummatieve toetsen !?! Ik kan alweer de slaap niet vinden. Wat scheelt er toch? Vragen? Weet je het niet zo goed meer …? SCHOOL MAKEN DOEN WE NU EENMAAL SAMEN! Elke leerkracht, elke opvoeder kan je vertrouwen waard zijn, ze staan dicht bij jou. Je klassenleraar is er speciaal voor jou en je klasgroep. De leerlingenbegeleidster kijkt op korte afstand toe en komt dichterbij als jij, je leerkracht of je ouders dat wensen. De medewerkers van het CLB zoeken mee naar allerhande oplossingen vaak ook buiten de school en ook de deur van de directie zwaait voor je open. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 16 maal alleen. Ik durf er met niemand over te praten, noch op school, noch thuis...

Ademzone (2) Concreet: Je vindt de Ademzone op de eerste verdieping in lokaal M109. Maak een afspraakje met je vertrouwensleerkacht, opvoeder of de leerlingenbegeleidster. Als je dat niet zo meteen durft, dan bezorg je maar een briefje aan één van de opvoeders of stuur je een berichtje via Smartschool. Zij regelen dan zo spoedig mogelijk een afspraakje met jou. Wat mag je in de Ademzone verwachten? De vertrouwensleerkracht: • zal naar je luisteren, ook als het een ‘moeilijk’ verhaal is; • zal mee zoeken naar wat nu precies je probleem is en waarom dat zo is; • zal daarna ook samen met jou naar een weg zoeken om uit je muizenissen te geraken; • zal samen met jou beslissen welke stappen je eventueel zet. CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding Misschien slaag je er niet in om je probleem op school aan te kaarten. Je wil een vertrouwelijk gesprek buiten de school. Of je bent op zoek naar geschikte informatie omtrent je toekomstige studieloopbaan? Onze CLB–medewerkers volgen je van heel nabij op allerlei vlakken. Zij zijn steeds bereid met jou of met je ouders een gesprek te voeren, maar dan wel na afspraak: VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem 056/60 23 93 - info@vclbweimeersen.be De vaste CLB-medewerker op onze school is:  Miet Dewitte (miet.dewitte@vclbweimeersen.be) Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 17

Avondstudie Op maandag, dinsdag en donderdag kun je terecht in de avondstudie telkens tussen 16.00 en 18.00 uur. Sommige leerlingen zullen uitgenodigd worden om aan te sluiten in de begeleide studie i.p.v. de avondstudie. Dit wordt steeds overlegd met de ouders en de leerling. Deze gaat door van 16.00 uur tot 16.50 uur. Voor deze avondstudie geldt volgend uurschema: • 16.00 u. - 16.50 u.: avondstudie deel 1 (of begeleide studie)  Wie de volledige avondstudie volgt tot 18.00 uur, krijgt voorrang.  Wie om specifieke redenen (bv. opvang thuis, gebruik lijnbus…) enkel het eerste studiegedeelte wenst te volgen, kan dit op voorwaarde dat de studiezaal nog niet volzet is.  De begeleide studie gaat door in het gebouw van de middenschool. De grote avondstudie gaat voorlopig door in de oude middenschool (Leopoldstraat). De opvoeder (Meneer Vlieghe) gaat samen met de leerlingen om 16 u. naar de oude middenschool. • 17.00 - 18.00 u.: avondstudie deel 2  Wie zich inschrijft, blijft in principe in de studie tot 18.00 u.  Afwijkingen kunnen toegestaan worden: bv. indien men naar de sportclub of de muziekschool moet of voor wie met de lijnbus vroeger naar huis vertrekt.  Ook deel 2 van de avondstudie gaat door in de oude middenschool, onder begeleiding van meneer Vlieghe. Lessen remediëring - taalplus - taalsteun Op maandag, dinsdag en donderdag kan je uitgenodigd worden door een leerkracht voor een remediëringsles (extra inoefenen van een bepaald onderdeel) wiskunde, Frans, Nederlands, Engels of geschiedenis. Deze lessen gaan ook telkens door van 16 u. tot 16.50 u. De ouders worden ook telkens verwittigd via Smartschool. We doen extra inspanningen als school om deze lessen aan te bieden, dus verwachten we ook dat de leerlingen aanwezig zijn in deze lessen. Daarnaast bieden we ook extra hulp aan voor anderstalige leerlingen door een uurtje taalplus over de middag. We nodigen leerlingen uit die thuis een andere taal spreken en die ondersteuning voor Nederlands kunnen gebruiken. Tenslotte bieden we in het uurtje taalsteun ondersteuning aan voor leerlingen die hulp nodig hebben bij begrijpend lezen. Ook een aantal basisregels voor Nederlands worden in deze uurtjes herhaald. Het uurtje taalsteun gaat ook door van 16 u. tot 16.50 u. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 18

Lessen remediëring - taalplus - taalsteun Schema eerstes Lessen remediëring - taalplus - taalsteun Schema tweedes Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 19

Leren leren Waar gaat het over? Tijdens het wekelijks klasuurtje krijg je in de loop van het schooljaar enkele studielessen. In deze lessen leg je de basis voor een aantal vaardigheden die je dan verder kunt inoefenen bij de leerkrachten in klas. ‘Leren leren’ doe je dus vooral TIJDENS de lessen MET de leerstof in de hand. Eerste leerperiode In september staan ‘plannen en organiseren’ op het programma. Hiermee willen wij je een stukje op weg helpen in je nieuwe schoolomgeving. Concreet leren wij je: • je schoolagenda gebruiken als hulpmiddel voor dagelijkse planning; • omgaan met de grote hoeveelheid boeken en schriften; • zicht krijgen op een vast studieschema en een goede werkomgeving; • via een goede planning overbelasting te voorkomen. Daarna bekijken we hoe ons brein werkt en hoe we leren op verschillende manieren. Er wordt besproken wat we hier zelf aan kunnen verbeteren door bijvoorbeeld meer zelfdiscipline. Verder maken we goede klasafspraken zodat iedereen zich optimaal kan concentreren. Tweede leerperiode In januari maken wij tijd voor een eerste zelfevaluatie. Wij helpen je wat zicht te krijgen op wat goed en/of minder goed verliep bij de voorbereiding van en tijdens de toetsen. Goed inzicht is immers noodzakelijk om tijdig te kunnen bijsturen. Daarnaast gaan we wat dieper in op herhaling en het belang hiervan voor het efficiënt leren. Derde leerperiode Bij de aanvang van het derde trimester tenslotte maken wij opnieuw tijd voor zelfevaluatie en bijsturing. Leercoaching Op maandag, dinsdag of donderdag van 16 u. tot 16.50 u. voorzien we momenten waarop mevr. Neerinckx leerlingen begeleidt rond studiemethode en plannen en organiseren. We beslissen in samenspraak met de cel leerlingenbegeleiding, de leerkrachten en/of de ouders welke leerlingen nood hebben aan deze leercoaching. Anderzijds zal mevr. Neerinckx ook in oktober in alle tweedes een herhalingsmoment voorzien rond “leren leren”. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 20

Remediëring - huiswerkklas Op maandag, dinsdag en donderdag voorzien we de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen voor het plannen en organiseren van je werk, voor het instuderen van tekstvakken... Kom je in aanmerking voor leerhulp, dan zal de leerkracht via Smartschool(leerlingvolgsysteem) een bericht sturen naar je ouders om hen te verwittigen dat jij naar de remediëringsles komt na 16 u. We zullen altijd via Smartschool communiceren en ook opvolgen als je aanwezig was in de les. We verwachten ook de nodige inzet in deze extra lessen. Vergeet niet zelf in je planningsagenda ook te noteren wanneer de leerkracht je verwacht. Op maandag, dinsdag en donderdag kun je in lokaal M309 en M301 terecht voor allerhande leerhulp. Enkele voorbeelden: • je hebt het moeilijk met het plannen van je huiswerk en wil de hulp inroepen van een leerkracht; • je moet samen met een klasgenoot voor Frans een tekst voorbereiden, maar jullie wonen te ver van elkaar; • je thuistaal is Frans: je begrijpt een aantal woorden, opdrachten,… niet en wil bijkomende uitleg; • je was enkele dagen ziek: samen met een klasmakker wil je je schriften bijwerken … Voor de opvang van leerlingen met dergelijke problemen zullen elke maandag, dinsdag en donderdag enkele leerkrachten beschikbaar zijn in de huiswerkklas.  De huiswerkklas staat open voor alle leerlingen vanaf maandag 11 september, telkens op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.00 tot 16.50 uur.  Leerlingen maken vrijwillig gebruik van de huiswerkklas of worden door een leerkracht uitgenodigd om eens langs te komen.  Wil je gebruik maken van de huiswerkklas, dan noteer je tegen de speeltijd van 15u. je naam op een intekenlijst aan het leerlingensecretariaat.  Een toets inhalen doe je in de huiswerkklas. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 21

Smartschool Voor het personeel en de leerlingen van de school beschikken we over een beveiligde webruimte die je alleen kan raadplegen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je bereikt deze elektronische leeromgeving via www.sjb-avelgem.smartschool.be of via de schoolwebsite www.sjb-avelgem.be. Dit leerplatform biedt heel wat mogelijkheden die in de lessen intensief zullen gebruikt worden. In een kennismakingsles in de loop van de maand september worden de belangrijkste functies uitgelegd en krijg je je gebruikersnaam en wachtwoord. Hier alvast een korte samenvatting van de belangrijkste modules die je kan terugvinden: Intradesk  Het schoolreglement.  Mededelingen over het begin en het einde van het schooljaar.  Praktische info over toetsen en toetsenperiodes.  Het toetsenreglement.  Brieven allerlei aan ouder(s) in verband met uitstappen, oudercontacten, studiekeuze. Skore puntenboekje  Hier kan je je resultaten van toetsen en je trimesterrapport digitaal raadplegen. Berichten  Met deze module kan je een bericht sturen naar alle personeelsleden en/of klasgenoten. Lessenrooster  Wanneer heeft je vriend(in) die in een andere klas zit het vak beeld? Hoe lang heeft het 2de jaar les op dinsdag? Je vindt er alle lessenroosters van alle klassen van de school. Nieuws  Vaknieuws, klasnieuws, schoolnieuws. Mijn documenten  Hier mag je alle bestanden die je voor school nodig hebt (spreekbeurt, powerpointvoorstellingen,…) opslaan en tijdelijk bewaren. Het grote voordeel is dat je die bestanden van op elke computer (met internetverbinding) kan raadplegen. Het gebruik van usb-sticks of andere wisselbare gegevensdragers is niet toegelaten. Vakken  Deze module is gekoppeld aan je klas.  Je kan hier de specifieke informatie vinden die per vak ter beschikking wordt gesteld: • • • vakgebonden informatie over toetsen herhalingsoefeningen Beeldmateriaal Agenda  Hier kunnen jullie de toetsen/taken die gegeven werden in de klas, terugvinden. Leerlingvolgsysteem  Hier kunnen jullie de leerlingencontacten voorbereiden. Meer uitleg volgt door de titularis.  Jullie ouders kunnen hier ook het medisch dossier aanvullen en zullen actief betrokken worden bij alle leer –en leefbegeleidingen. Zij zullen hieromtrent een handleiding ontvangen. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 22

Website—facebook Surf geregeld naar www.sjb-avelgem.be. Je vindt er een pak informatie over het reilen en zeilen op school. Op onze facebookpagina Sint-Jan Berchmans Avelgem kan je terecht voor een vooruitblik of terugblik op tal van activiteiten. Ook op Instagram posten we regelmatig info (sjbavelgem). Bij het begin van het schooljaar vragen we jou en je ouders een document te ondertekenen waarbij je de school toestemming geeft beelden van jou te gebruiken voor de website en/of de facebookpagina van de school. Indien deze beelden ook voor publicitaire doeleinden gebruikt worden (bijv. flyer, affiches, e.d.), vragen we voor elke foto expliciet jouw toestemming en die van je ouders. Aangezien we nu eenmaal leven in een gemediatiseerde wereld en ook wij als school verplicht meestappen in dit verhaal, durven we rekenen op jouw medewerking hiervoor. Infofiches op Smartschool en sjablonen Op intradesk op Smartschool kan je infofiches terugvinden die jou helpen bij het maken van opdrachten. Over volgende zaken vind je fiches terug: een sjabloon voor een uniform voorblad een sjabloon voor een uniforme hoofding een bericht sturen op Smartschool naar een leerkracht in verschillende talen een PPT bij een spreekoefening een bibliografie opstellen (aparte fiche voor 1ste en 2de graad en voor de 3de graad) maak voor elk vak een voorblad via dit sjabloon en steek dit vooraan in je map gebruik dit steeds voor al jouw huistaken en opdrachten hoe formuleer ik dit op een beleefde manier in het Nederlands, Frans en Engels ? aan welke criteria moet een goede PPT voldoen? hoe noteer ik op een correcte wijze de bibliografische verwijzing naar een film/…? Opgelet voor plagiaat: op Smartschool beschikt de leerkracht over een module die dit kan controleren! Indien je citeert, noteer dan steeds de bron op een correcte manier. een filmpje maken Welke app kan ik gebruiken om op een eenvoudige manier een filmpje te maken? (handleiding Flipgrid) Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 23

Aanpak lessen (1) GEWONE LESWEKEN Gewone lesweken bestaan uit lesweken waarin gewerkt wordt met de weekplanning (zeker in de vakken Nederlands, wiskunde, godsdienst, Engels, wetenschappen, MAVO). Met deze weekplanning gaan de leerlingen individueel aan de slag. Er staat vermeld welke bladzijden en oefeningen de leerlingen moeten maken en er staat ook vermeld wanneer er een uitlegmoment over deze leerstof is. De leerlingen kiezen wat ze eerst doen en als dit een moeilijk leerstofonderdeel is, wachten ze om dit te verwerken tot na het uitlegmoment. In elk vak zijn er MOET-opdrachten en MAG-opdrachten. De MOET-opdrachten moeten gemaakt worden. Indien je een bepaalde MOET-opdracht sneller hebt afgewerkt, kan je de MAGopdrachten maken. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 24

Aanpak lessen (2) We werken met een aantal vaste symbolen die in de meeste vakken terugkeren: Individueel werk Je gaat alleen aan de slag met deze opdracht. Partnerwerk Je kiest een medeleerling waarmee je samen deze opdracht maakt. Je gaat dus per 2 aan de slag. Groepswerk Je kiest meerdere medeleerlingen waarmee je samen deze opdracht maakt. Je gaat dus aan de slag in groep. Lesmoment Sommige onderwerpen kan je zelf volledig verwerken, maar soms wil je wat meer uitleg van de leerkracht. Computeropdracht Om deze opdracht uit te voeren heb je de computer nodig. Je mag dus spontaan achteraan aan de computer met jouw klasnummer plaatsnemen. Spreekoefening Je zal een spreekoefening moeten voorbereiden, oefenen en voor de klas of voor de leerkracht brengen. Proefje Deze opdracht is een proefje dat je in het labo, 524 moet uitvoeren. Om dit te doen gaan we met de ganse klas naar dit lokaal en volg je de instructies van de leerkracht goed op. Toets Hier staat een toets gepland! Vergeet deze niet in je agenda te noteren en grondig te studeren. Veel succes! Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 25

Aanpak lessen (3) TOETSEN Toetsen worden ook ingepland in het systeem van de weekplanning. Jullie weten dus op voorhand wanneer je een toets zal hebben. We werken niet met het klassiek puntensysteem, maar met kleurencodes. Dit is een nieuw evaluatiesysteem. GROEN: het leerdoel werd ruimschoots bereikt. De leerstof is voldoende gekend. ORANJE: het leerdoel werd bereikt, eventueel dankzij een hulpmiddel. Er is nog meer verdieping nodig, om het leerdoel blijvend en zelfstandig te kunnen beheersen. ROOD: het leerdoel werd niet bereikt. De leerstof is onvoldoende gekend en wordt niet beheerst. De bijgevoegde commentaar geeft telkens de mogelijke oorzaak van deze kleurencode. De leerkracht zal ook telkens een duidelijke commentaar geven bij een oranje of rode code. HERHALINGSWEEK De voorlaatste week op het einde van het trimester is telkens een herhalingsweek. Tijdens deze week kunnen jullie eventueel bepaalde onderwerpen die je nog niet zo goed beheerst, herhalen. De leerkrachten geven dan ook extra uitleg bij deze onderwerpen. Tijdens deze week kunnen jullie bijvoorbeeld ook een rode of groene kleurencode ombuigen naar een groene code. PROJECTWEEK De laatste week van het trimester is er telkens een projectweek. Tijdens deze week werken jullie rond een bepaald thema in alle vakken. Bijvoorbeeld in december werken we rond het thema Kerst. De thema’s voor de andere projectweken zullen pas later tijdens het schooljaar bekend gemaakt worden. Ook de inhoud van deze projectweken wordt pas later bepaald. Prima gewerkt! Je kent de 7 stappen niet. We oefeningen dit nog eens opnieuw in. Je hebt geen waarneming gedaan. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 26

Middagpauze (1) Over de middag bieden wij je een aantal mogelijkheden. We zetten ze op deze en de volgende bladzijden even op een rijtje! Je neemt je middagmaal thuis. Wie over de middag de school verlaat, mag onmiddellijk na het belsignaal (12.05 uur) vertrekken. Ga je met de fiets naar huis, dan ga je te voet tot aan de schoolpoort. Aandacht: enkel wie naar huis gaat, krijgt de toestemming om de school te verlaten! • • ’s Middags eet je op school ofwel thuis of bij familie. Andere mogelijkheden zijn niet toegestaan. Verlaat je de school zonder toestemming, dan volgt er zonder discussie strafstudie. Weet immers dat je niet verzekerd bent als je de school verlaat zonder toestemming. Je blijft op school over de middag. We verzamelen aan de toegangspoort van de middenschool en wachten op het signaal van een opvoeder (Mevr. Delmulle) om naar het Forum te gaan. We starten met een vast uurschema zodat we goed weten wie wanneer naar het Forum gaat. Dit kan bijgestuurd worden in de loop van het schooljaar. We bouwen voorlopig nog een nieuw schoolrestaurant dus in afwachting worden de maaltijden aangeleverd door traiteur Willequet. Belangrijke informatie met betrekking tot het bestellen van maaltijden  Op het moment zelf beslissen wat je eet, is onmogelijk. De maaltijden worden niet ter plaatse klaargemaakt. Bestellen kan je meteen doen voor een hele periode of per week. Op donderdagochtend om 9 u. worden de bestellingen voor de week nadien telkens afgesloten en doorgegeven aan Willequet.  Belangrijk: indien er geen warme maaltijd besteld is, kunnen we geen warme maaltijd aanbieden! Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 27

Middagpauze (2)  Bestellen doe je via deze webshop https://maaltijden.sjb-avelgem.xyz/. Er staat op Smartschool een link om door te klikken.  Je kiest per dag wat je wenst te eten. Hou rekening met de schoolkalender: je bestelt geen maaltijd wanneer je bijv. op uitstap bent met school (wanneer een speciaal evenement gepland staat in de agenda, dan staat dit ook telkens aangegeven in het bestelsysteem).  Leerlingen die hun boterhammen meebrengen, kunnen soep bestellen. Wat bieden we aan?  warme maaltijd (altijd inclusief soep)  vegetarische maaltijd (ook inclusief soep)  enkel soep  een belegd broodje met keuze tussen hesp, kaas en préparé  gratis saladbar bij elke maaltijd  je brengt je eigen picknick mee om op te eten in het Forum Wat bieden we NIET aan in afwachting van het nieuwe schoolrestaurant?  snacks tijdens de speeltijd en dessert ’s middags  frietjes zijn tijdelijk niet mogelijk, extra portie vlees ook niet  frisdrank en water in het schoolrestaurant zelf OPLOSSINGEN?  Je brengt zelf een snack mee van thuis.  Iedereen brengt een hervulbare waterfles mee, deze kan je op school vullen aan de Robinetto (drankfontein in Plaza college en inkomhal middenschool).  Je hebt ELKE DAG jouw kaart bij! FINANCIEEL?  Bij het online bestellen, betaal je meteen online.  Wat gebeurt er indien je ziek bent? Vanaf 2 dagen afwezigheid zal het secretariaat dit registreren en wordt het bedrag van de bestelde maaltijd afgetrokken van de volgende schoolfactuur. Voor afwezigheid van één dag is dit praktisch onhaalbaar.  De school maakt geen winst op de maaltijden. In de prijs zijn ook het aanleveren en de vaat inbegrepen.  Bij elke online bestelling wordt wel een transactiekost aangerekend. Het is dus voordeliger om vooraf te bestellen voor een langere periode in één keer (0,40 euro) Middagactiviteiten Wie volle maaltijd neemt en deelneemt aan middagactiviteiten (sport, dans, dactylo, leerlingenraden…) wordt bij voorrang bediend. → je mag als eerste de eetzaal binnen (vóór de overige leerlingen), maar je wacht uiteraard op het teken van de opvoeder; → je vertrekt terug naar de speelplaats van de middenschool zodra je klaar bent. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 28

Middagpauze (3) Over de middag valt heel vaak wel een en ander te beleven. Misschien ga je graag de sportieve toer op. Twee middagen per week staan er allerlei sportcompetities geprogrammeerd: ‘tussen vier vuren’, netbal, kubbspel, tafeltennis…. Aan sommige sporten neem je deel per klas, bij andere sporten kan je dan weer ploegen vormen met je vrienden. Slaag je er in om met je klas of ploeg de finale te winnen, dan mag je een poging ondernemen om het team van de leerkrachten te verslaan! En ten slotte is er ook TONZE en TVUUR. In beide ruimtes kunnen jullie tijdens de speeltijden terecht om gezelschapsspelletjes te spelen, een babbeltje te slaan... Pauzes - wanneer en waar? Pauze van 10.10 u.—10.25 u. Speelplaats Tonze Tvuur Middagpauze Speelplaats Tonze Tvuur Zie regeling p.27 Pauze van 14.55 u.—15.10 u. Speelplaats Tonze Tvuur Indien iets nodig uit de locker op de eerste verdieping dan doen de leerlingen dit meteen na de les. Leerlingen blijven niet hangen bij de lockers. Leerlingen die een locker hebben op de eerste verdieping mogen tijdens de middagpauze enkel naar hun locker van 12.05 u.—12.10 u. en van 12.45 u.—13.10 u. Indien iets nodig uit de locker op de eerste verdieping dan doen de leerlingen dit meteen na de les. Leerlingen blijven niet hangen bij de lockers. Tijdens de pauze blijven de leerlingen niet rondhangen op de eerste verdieping en in Breinbox! Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 29

Samen scholen…? Voel jij je geroepen om mee te denken en te beslissen over het alledaagse schoolleven in onze middenschool? Dit kan op geregelde tijdstippen in de loop van het schooljaar via de werking van de leerlingenraad. Met een aantal vrijwilligers denken wij na over het welbevinden op school, bespreken wij de genomen beslissingen in klas en helpen we mee aan allerlei acties. De leerlingenraad organiseert activiteiten gedurende het hele schooljaar rond bepaalde thema’s 1. Feesten We brengen wat cultuur op school met feestelijke activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, Valentijn… 2. Natuur en milieu Je krijgt daarnaast de kans om mee te werken aan een milieu– en klimaatvriendelijke schoolomgeving. In de loop van dit schooljaar ondernemen leerlingen, samen met enkele leerkrachten, actie met als doel bewust te worden van de klimaatproblematiek. Het gaat om enkele kleine acties waarmee wij meehelpen om de CO2-uitstoot naar beneden te halen. Soms organiseren wij een kringloopactie waarbij oude boeken, tweedehands speelgoed en kledij worden ingezameld. In het tweede trimester gaat de verwarming een graadje lager n.a.v. de Dikke-truiendag. Daarnaast ondernemen wij ook actie voor veiliger schoolverkeer, het verbruik van meer kraantjeswater en het verminderen van ons verpakkingsafval. We vinden het ook steeds leuk om met z’n allen tijdens de middagpauze even te ontspannen tijdens een wandel-of fietstochtje. Ook over de sportactiviteiten kan je mee beslissen. Je motiveert je klasgenoten om zich in te schrijven voor de middagsport en je helpt zelf mee bij de organisatie. Tenslotte is er de ontspanningsruimte TONZE en TVUUR! Voor een goede werking rekenen wij op de vrijwillige en enthousiaste medewerking van meerdere leerlingen. Overtuigd? Dan zijn de leerlingenraden een ideale kans om je steentje bij te dragen voor een goede werking van onze middenschool. Wij rekenen op jou! Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 30

Leefregels (1) Op onze school zijn maar twee basisregels! 1. We respecteren elkaar en dragen zorg voor elkaar, ons materiaal en ons leefmilieu. 2. We houden ons aan de regels die het samenleven makkelijker en prettiger maken. School maken doe je immers samen! 1 Respect en zorg voor elkaar en voor materiaal Respect: • We spreken elkaar steeds respectvol aan. Een medeleerling heeft een voornaam. Een leraar, opvoeder, klusjesman… spreek je op een beleefde manier aan met meneer of mevrouw. • Negatieve en kwetsende commentaren horen niet thuis op school. • Kom je binnen in een schoolgebouw, spreek je een opvoeder of leerkracht aan, dan zet je je pet (of ander hoofddeksel) af. • Als de leraar in de klas komt, ga je in volledige stilte recht staan. • Als iemand onverwacht binnenkomt (de directeur, inspecteur…) sta je op. • De klusjesmannen en schoonmaaksters, maar ook hun werk verdienen 100% respect. We houden de school dus netjes. • Je zit op een katholieke school. Allerhande vieringen, projecten, activiteiten… ondersteunen de waarden die daarmee samen hangen. Je houding getuigt van respect voor de mensen die geloven en ook van waardering van de inzet van iedereen die een steentje bijdraagt tot het welslagen van het initiatief. • Heb respect voor het materiaal van de school en van je klasgenoten. Wanneer er schade is, kom je dit direct melden aan de directie of aan de opvoeders. • Kauwgom is niet toegelaten op school! Indien je betrapt wordt met kauwgom, krijg je een verwittiging. Vanaf de derde verwittiging moet je je op vrijdag aanmelden aan het onthaal: met een krabber krijg je de opdracht om op de speelplaats minstens 10 kauwgomresten te verzamelen. Zorg voor elkaar: • We rijden met onze fiets niet over de speelplaats, maar stappen af aan de schoolpoort. We blijven niet hangen in de fietsenstalling, maar stappen meteen naar de speelplaats. • We gunnen ook anderen hun ontspanning. Wie met opzet de bal van medeleerlingen over de muur of op het dak schiet, is een echte spelbreker en kan hiervoor gestraft worden. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 31

Leefregels (2) Zorg voor materiaal: • Zet je boekentas ’s morgens in de voorziene rekken. ‘s Avonds en tijdens het weekend mag geen gerei op de rekken blijven liggen. • Gymgerei en zwemgerei horen thuis in een degelijke gymzak. Plastic zakken horen daar niet bij. Sporten is zowel voor jou als je medeleerlingen aangenamer in verse kleren. Neem dus je gym– en zwemgerei vaak mee naar huis om het te laten wassen! Turngerei dat ‘s avonds blijft liggen op de rekken, zal weggenomen worden. De leerkrachten LO koppelen hier een strafwerk aan om het turngerei terug te krijgen. • Onze speelplaatsen zijn omgeven door glas. Vandaar dat zware ballen, tennisballen... verboden zijn. Voetballen kan je enkel met een zachte bal. Let wel: ‘Potje breken is potje betalen!’ Ballen worden af en toe door een opvoeder van het dak gehaald. • Draag zorg voor je kastje. Ook bij beschadiging van een kastje krijg je de rekening gepresenteerd. Hou het proper in en om je kastje. Zorg voor het leefmilieu: • Een nette school is zoveel leuker. Als je enkele stappen zet, ben je bij de vuilnisbakken. Maak ook correct gebruik van de PMD-bakken en de papierkorven. 2 Functioneren in groep en samenwerken Samen voor nette lokalen • We houden samen het klaslokaal net. Met je klassenleraar stel je een beurtrol op voor orde en netheid. Houd goed in de gaten wanneer jij aan de beurt bent. • Maak van je kast geen prullenbak. Fijn is ook als je je stoel onder de tafel zet als je het klaslokaal of de studiezaal verlaat. Het getuigt bovendien van respect voor het werk van de schoonmaakploeg. Tussen de lessen door…. • Tussen twee lessen door blijf je rustig wachten op de leraar. Je legt alles klaar voor de volgende les. • Als je naar een ander lokaal moet verhuizen, dan verloopt dit rustig en ordentelijk. Blijf niet in de gangen slenteren. Zo kan de les op tijd beginnen en daar heeft iedereen baat bij. • Na inspanning hoort ontspanning. Bij het begin van de pauzes gaan we direct naar de speelplaats. Wie zonder toestemming van de opvoeders in de gangen blijft rondhangen, bemoeilijkt het toezicht. • Jongens hebben niets te zoeken in de meisjestoiletten en omgekeerd. Hang niet rond in de toiletten. Het toilet is geen verzamelplaats. Opvoeders zullen een sanctie geven als dezelfde personen steeds blijven hangen. • De leraarskamer en de lift zijn niet toegankelijk voor de leerlingen. • Een gsm, smartphone, I-phone, I-pod, MP3-player… zijn dure spullen en bevorderen het contact met je medeleerlingen NIET. Je mag deze dan ook niet op school gebruiken. Heb je deze toch bij je, dan berg je ze op in je kastje zodra je aankomt op school. Indien je betrapt wordt op school met de gsm, krijg je een opmerking via het leerlingvolgsysteem in Smartschool. De leerkracht bezorgt jouw gsm op het secretariaat. Je kan hem daar afhalen op het einde van de dag. Bij de de derde opmerking krijg je nablijfstudie op vrijdag. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 32

Leefregels (3) • Roken/vapen is ten strengste verboden op en in de nabijheid van de school. Indien je betrapt wordt, krijg je strafstudie en volgt er een herstelgesprek bij de leerlingenbegeleider. • Het gebruik of meebrengen van alcohol naar school is niet toegestaan. • Druggebruik op school en/of dealen zijn strikt verboden. • De school heeft een beleidsplan voor alcohol- en druggebruik opgenomen in het schoolreglement. Wie zich niet aan het rook-, alcohol- en/of drugverbod op school houdt, krijgt een ernstige sanctie en riskeert het opstarten van de tuchtprocedure, die kan leiden tot een definitieve uitsluiting. Nog enkele weetjes en afspraken. Als het fout loopt: • Strafwerk moet net en verzorgd zijn. Daarom moet je een hoofd gebruiken zoals bij huiswerk en de reden vermelden. • Elke straf laat je vooraf handtekenen door je leerkracht en nadien door je ouders. • Word je uit de klas gezet, dan moet je je onmiddellijk melden bij de opvoeders. Zij overleggen dan met de directie en indien nodig word je doorverwezen naar de direcite. • Strafwerk dien je in op de gewenste dag. Wie te laat indient, zal zijn strafwerk op vrijdag in de strafstudie van 16.00 uur tot 17.00 uur maken. Stiptheid, netheid en nauwkeurigheid • Elk huiswerk begint met een correct hoofd. • Allerhande briefjes worden alleen aanvaard als ze net en duidelijk zijn. Gebruik telkens een los blaadje om allerlei dingen mee te delen. • Als je geld moet meebrengen naar school, voeg dat dan in een gesloten enveloppe met je naam en klas erop. • Een voorziene afwezigheid meld je enkele dagen vooraf aan de opvoeders en de directeur. • Wie op de dag zelf niet komt opdagen voor een extra-murosactiviteit (bv. sportdag…) zal het volledige bedrag van de activiteit betalen indien er geen medisch attest is. • Ben je ‘s morgens ziek en kun je niet naar school, dan verwittigen de ouders de school vóór 9.00 uur. Je belt hiervoor naar het rechtstreeks nummer van het secretariaat: 056/64.42.12. • Bij pech onderweg (bv. lekke band) verwittig je de school en je ouders. • Je wordt op school verwacht vóór het eerste belsignaal. We verwachten dat je tijdig op school aankomt. Ben je te laat, dan meld je je aan het secretariaat. Je krijgt er een geschreven toestemming om naar de klas te gaan. • Kom je te laat zonder geldige reden, dan zal je steeds een opmerking krijgen via Smartschool. Bij de derde opmerking zal je moeten nablijven in de studie op vrijdag van 16 u. tot 17 u. Dit wordt genoteerd in het leerlingvolgsysteem en jouw ouders worden hiervan verwittigd. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 33

Leefregels laptopgebruik Tijdens de lessen • • • • • • Er worden geen games gespeeld, ook niet tijdens de pauzes tussen 2 lessen. Filmpjes kunnen enkel indien dit past in de les en toegestaan is door de leerkracht. Standaard sites of apps die wel mogen openstaan: Smartschool, Geogebra. Uiteraard volgen jullie ook hierbij de instructies van de leerkracht. Er wordt enkel op de laptop gewerkt na toestemming van de leerkracht. Als de leerkracht aandacht vraagt dan stopt iedereen onmiddellijk en luistert eerst naar de leerkracht. Leerkrachten zullen vragen om de concentratiehulp (via Instellingen) aan te zetten tussen 8.30 u. en 16 u. Op die manier krijgen de leerlingen geen meldingen meer tijdens de lessen. De laptop moet opgeladen worden thuis. Het is niet toegelaten om de laptop in de klas op te laden. Tijdens de studie • • • Er worden geen games gespeeld en geen filmpjes bekeken. Standaard sites of apps die wel mogen openstaan: Smartschool, Geogebra, Office. De opvoeder zal het gebruik van de laptop enkel toestaan indien deze echt gebruikt wordt voor het maken van oefeningen (bv. Bookwidgets als huistaak). We benadrukken dat het studeren in de eerste plaats nog steeds moet gebeuren m.b.v. de werkboeken. De opvoeders zijn op de hoogte welke vakken soms het gebruik van de laptop vragen. De leerlingen starten altijd met studeren via het werkboek en kunnen nadien eventueel extra oefeningen maken ter controle via de laptop (Smartschool, Pelckmans Portaal…). • Indien de regels niet gerespecteerd worden, zal de opvoeder eerst een waarschuwing geven. Bij een tweede en derde opmerking zal het gebruik van de laptop voor 1 of meerdere dagen verboden worden. Thuis • • Het is onmogelijk om exact te bepalen hoeveel en waarvoor de leerlingen de laptop kunnen gebruiken per vak, maar we benadrukken wel dat studeren voor de meeste vakken nog steeds via het werkboek gebeurt. De laptop kan zinvol zijn om nadien te kijken of de leerstof goed verwerkt is of om een taak via Smartschool te maken. Ouders maken thuis afspraken omtrent het laptopgebruik! Verkeerd laptopgebruik • Bij verkeerd laptopgebruik:    •   opmerking door de leerkracht in het leerlingvolgsysteem van Smartschool; bij drie opmerkingen volgt nablijfstudie; bij blijvende opmerkingen volgen verdere sancties door de directie. Bij opzettelijke schade aan de laptop:  gesprek met de directie en de ouders worden op de hoogte gebracht; sanctie opgelegd door de directie (strafstudie wegens vandalisme); schade moet uiteraard betaald worden (bij schade aan de laptop van een andere leerling, moet de schade aan die laptop ook vergoed worden door de leerling die de schade heeft aangebracht). Elk trimester is er een controle van de laptop door de titularis op schade. We verwachten dat iedereen respectvol omgaat met de toestellen, d.w.z. geen krassen, vlekken, deuken, opschriften... Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 34

Wachtdienst Als een leerkracht of opvoeder afwezig is, voorziet de school in een ‘wachtdienst’. Dit wil zeggen dat je dan een uur studie of een vervangles krijgt door een andere leerkracht of opvoeder. Hou elke dag het scherm in Tonze goed in de gaten ! Daar wordt immers telkens per lesuur vermeld wie afwezig is, welke leerkracht komt vervangen en naar welk lokaal je met de klas moet. Opgelet !! De gegevens op dit blad kunnen wijzigen in de loop van de dag. Op dit scherm zullen ook allerlei activiteiten aangekondigd worden. Ook het menu van de maand kan je hier terugvinden. Tussendoor … en gezond! Vermijd afval… We stimuleren het gebruik van een hervulbare drinkbus. We hebben een systeem waarmee je telkens je fles kan vullen met fris, gefilterd water. Sorteer je afval…  Resten van fruit deponeer je in de grijze vuilnisbakken met restafval.  Gebruik je toch een PET-flesje of een blikje, druk het samen en werp het in één van de blauwe PMD-afvalbakken. Evacuatieweg Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 35

Da’s straf—onze visie In onze middenschool is de belangrijkste basisregel: RESPECT! Verder zijn er nog een aantal weetjes, regels en afspraken die het samenleven van enkele honderden tieners en tientallen opvoeders en leerkrachten mogelijk en hopelijk ook heel aangenaam maken. Wij somden de meeste op in de leefregels die je vindt in deze wegwijzer. Wij rekenen er dan ook op dat jij een inspanning doet om je aan deze afspraken en regels te houden. Een inspanning! Je krijgt hiertoe van ons het volste vertrouwen en wij hopen dat je dan ook je verantwoordelijkheid zult opnemen. Lukt dit jou niet? Kun jij dit vertrouwen niet aan? Dan zien wij ons verplicht om de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ te hanteren. Wij voorzien in een aantal maatregelen en/of ook wel straffen voor wie het vertrouwen misbruikt. Halen een of meerdere mondelinge verwittigingen niets uit, dan kan je leerkracht of opvoeder je een strafwerk laten schrijven. Indien je een time-out krijgt, zal je in het secretariaat een document moeten invullen en nadien bespreken met de leerkracht. Ook een nota via Smartschool kan, eventueel samen met je straf. Maak je het te bont of halen de hiervoor opgesomde strafmaatregelen weinig uit, dan kunnen een strafstudie en/of eventueel een alternatieve straf (karwei…) volgen. Een strafstudie kan op woensdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Het kan natuurlijk ook dat we beslissen in bepaalde gevallen om een nablijfstudie te geven op vrijdag van 16 u. tot 17 u. De directie bepaalt welke strafstudie je krijgt naargelang van de ernst van de inbreuk. Enkele voorbeelden van alternatieve straffen … ?  Een alternatieve straf kan je bv. krijgen wanneer je moedwillig schade veroorzaakt op school of de school bevuilt, of wanneer je gedrag in de eetzaal niet naar behoren is. Je zal dan een handje moeten toesteken bij het keuken- of onderhoudspersoneel.  Een gsm, computerspelletjes… horen op school niet thuis. Heb je die toch bij je, dan moeten die in je kastje of boekentas van zodra je op school komt. Ze blijven er tot je de school verlaat. Gebruik je die toch tijdens de schooldag zonder toestemming van een leerkracht, dan worden die toestellen voor de rest van de dag in bewaring genomen door je leerkracht of opvoeder en wordt dit in je agenda genoteerd. Vanaf de derde maal blijf je na op vrijdag van 16 u. tot 17 u. om taken te maken. Wanneer ook na deze maatregelen je gedrag er niet beter op wordt, dan zal je een leerlingenvolgsysteem opgelegd worden: via een afsprakenblad verplichten wij jou om aan een positievere houding te werken. Dit is de laatste stap vooraleer eventuele tuchtmaatregelen opgestart worden (zie schoolreglement). Deze kunnen leiden tot een definitieve uitsluiting uit de school. Alle leefregels staan ook samengevat in jullie schoolagenda op p.12-13. Wij rekenen echter op je gezond verstand en goede wil. Wij hopen dus vooral dat het allemaal niet zo ver komt en dat je helemaal niet aan dit hoofdstukje toekomt. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 36 Jawel, dat verwachten wij van jou.

Da’s straf—onze visie Het doel van het sanctiebeleid op onze school is om jongeren gewenst gedrag aan te leren. Wij willen jullie als ouder graag duidelijk maken hoe we op een rechtvaardige en ondersteunende manier werken aan dit gewenst gedrag. Ons sanctiebeleid is gebaseerd op het 4 lademodel (zie ook schoolagenda). Dit model is een eenvoudig instrument om de ernst van een overtreding in kaart te brengen en tegelijkertijd passend én menselijk op te treden. Met het 4 lademodel willen we duidelijk maken dat in onze school niet alle overtredingen hetzelfde 'gewicht' hebben en dat we elk 'type' van overtredingen met een welbepaalde aanpak verbinden. Ongewenste gedragingen worden ingedeeld in vier categorieën en we maken een onderscheid tussen ‘zware overtredingen’ en ‘storende gedragingen’ afhankelijk van de ernst en van het aantal keren dat een leerling ze stelt. Aan elke categorie wordt een 'lade' met 'signalen' en ‘maatregelen’ toegekend. ‘Signalen’ worden gegeven als markering en worden bij iedereen op dezelfde manier toegepast. Zij hebben een preventieve waarde naar alle andere leerlingen toe. ’Maatregelen’ worden gegeven na het ‘signaal’ in functie van aanleren van gewenst gedrag en met een grote zorg voor de individuele leerling. Daaruit maken we op elk moment een passende keuze, afhankelijk van de omstandigheden en de noden van alle betrokken personen. Op onze school vinden jullie verschillende ‘schoolposters’ waarop de categorieën duidelijk staan. Op deze schoolposter staan een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter illustratie en dit lijstje kan verder worden aangevuld. De ‘zware overtredingen’ staan op de schoolposter in de gele en de rode zone. Zware overtredingen veroorzaken grote schade, letterlijk of figuurlijk. Zware overtredingen worden in onze school altijd door de directeur en de leerlingbegeleider behandeld. Er hoort altijd een sanctie bij plus een maatregel om te voorkomen dat hetzelfde nog eens gebeurt. Maatregelen hangen af van de omstandigheden en zijn meestal gericht op herstel. De schade die is toegebracht aan personen of zaken moet goedgemaakt worden. ‘Storende' overtredingen worden op de schoolposter aangegeven in het groene en het blauwe vakje. Het gaat om overtredingen van de leefregels die op het moment zelf geen zware schade veroorzaken, maar die op langere termijn wel ernstige gevolgen kunnen hebben, zowel voor de leerling als voor anderen. Voor veel van die overtredingen is er een 'leerzone'. Dat is de groene zone. In het begin van het schooljaar is het soms moeilijk om meteen alles correct te doen wat gevraagd wordt. Als dit een nieuwe school is, moet je wennen. Elk schooljaar moet je leren wat je verschillende leraren van je vragen. Als je in het begin fouten maakt, zullen je leerkrachten en opvoeders daarop wijzen door de regel te herhalen. Dikwijls volstaat een waarschuwing om te leren wat gevraagd wordt en is een straf niet nodig. Als je, ondanks de waarschuwingen, hetzelfde ongewenst gedrag blijft stellen, kom je voor die fout in de blauwe zone. In deze zone krijg je wel een sanctie en een maatregel. Het 4 lademodel vormt een maatstaf voor aanvaardbaar gedrag. We willen hiermee grenzen stellen, met respect voor de groep en het individu, rekening houdend met elke situatie. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 37

Pestactieplan (1) Wat verstaan we onder pesten? Iemand wordt gepest wanneer: • • • een andere leerling of een groep leerlingen gemene en vervelende dingen tegen hem/haar zegt; hij/zij wordt uitgesloten, bedreigd, geslagen of geschopt; iemand geregeld lastig wordt gevallen… Deze dingen gebeuren geregeld. Het is geen eenmalig feit! Voor diegene die gepest wordt, is het moeilijk om zich te verdedigen. Uiteraard spreken we NIET over pesten wanneer twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn, elkaar plagen of vechten. Plagen stopt waar pesten begint. PESTEN: - kan dus direct of indirect gebeuren; - is méér dan een eenmalige gebeurtenis; - heeft te maken met ongelijke machtsverhoudingen. Dit moet je ook weten:  Slachtoffers van pesterijen: doen niets ‘verkeerd of abnormaal’. Pesten maakt slachtoffers onzeker en ontneemt heel veel plezier op school.  Pestkoppen: zijn niet die ‘populaire’ jongens waar iedereen graag bij is. De meeste leerlingen zijn pestkoppen liever kwijt dan rijk. Bij populaire jongeren is dat niet zo.  De toeschouwers: de leerlingen die toekijken of soms meedoen. Vaak is pesten slechts mogelijk omdat precies deze groep jongeren de pestkoppen direct of indirect hun gang laat gaan. Eigenlijk is gewoon toekijken, meepesten of aanzetten tot pesten even erg als het pesten zelf. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 38

Pestactieplan (2) Het pestactieplan Dit plan werd opgesteld na overleg met een groep leerkrachten. Alle personeelsleden van de school zullen pesten of praten over pesten ernstig nemen. Vaak stellen we vast dat pesten gebeurt buiten het oog van de leerkrachten en het schoolpersoneel. Daarom richten we ook een oproep tot jou en je ouders. • Lees dit actieplan aandachtig! Dit plan heeft slechts kans op slagen als ook jullie er ten volle aan meewerken. • Zet hieronder dan jullie handtekening, net zoals de directeur dat doet, in naam van het schoolpersoneel. Dan weten we met zekerheid dat we allemaal goed op de hoogte zijn van wat er ons te doen staat en maken we samen werk van een leefbare school voor allen! HANDTEKENING Directeur middenschool leerling ouders Als je pest • Voortaan zal iedereen op school ingrijpen wanneer hij/zij ziet pesten; daarvan op de hoogte gebracht wordt; of een sterk vermoeden heeft. • Als pestkop zal je altijd voor een gesprek bij de klassenleraar, de opvoeder, de leefsleutelleerkracht of de directeur geroepen worden. Die zal je helpen de situatie recht te zetten. Er worden duidelijk afspraken gemaakt. • Leidt dit gesprek niet tot het gewenste resultaat, dan worden je ouders via Smartschool op de hoogte gebracht. Er kunnen sancties volgen. • Als dan nog blijkt dat het pesten niet vermindert, zal eventueel het CLB ingeschakeld worden: er is dan duidelijk meer aan de hand. • Materiële schade moet altijd vergoed worden. • Aanhoudend pestgedrag kan leiden tot schorsing of uitsluiting. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 39

Pestactieplan (3) Als iemand je nodig heeft om te pesten • Weiger! • Kom op voor je eigen mening en laat je niet gebruiken door pesters. Je kan de pestkop voorstellen om iets anders te gaan doen. • Weet ook dat veel leerlingen pesten om erbij te horen. Maar er niet meer bijhoren is voor je vriend even erg als voor jou. Zonder hulp staat hij nergens. • Zet de pestkop op zijn plaats als je daartoe de kans krijgt, maar opgelet: maak jezelf niet schuldig aan dezelfde dingen zoals vechten, schelden… • Zeg gerust dat je pesten flauw vindt en dat je niet begrijpt wat daar nu zo plezierig aan is. Doe dit alvast ook maar tegen leerlingen die meepesten: zij durven dikwjils niet weigeren en maken zo het pesten mogelijk. • Ga zeker naar een opvoeder of een leerkracht of stuur een berichtje via Smartschool. Als je ziet dat een medeleerling gepest wordt • Laat tegenover de pestkop en diegenen die meepesten (zoals hierboven al vermeld) duidelijk je afkeer blijken. • Ga na het voorval bij de gepeste leerling en laat die niet in de kou staan. Gepeste jongeren denken wel eens dat niemand hen nog graag heeft. Natuurlijk is dat niet zo. Nodig hem/haar uit bij jou in de groep. Als je zelf gepest wordt of je merkt dat dit met een ander gebeurt • Als er zich iets ernstigs heeft voorgedaan, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de directeur, je klassenleraar, een leerkracht of opvoeder waar je het meest vertrouwen in stelt. Durf je die persoon niet direct aanspreken, dan kan je dit anoniem doen: je geeft een briefje (met je naam, klas en de persoon die je wenst te spreken) af aan de opvoeder op de speelplaats of op het secretariaat. Die zal er dan voor zorgen dat je zo snel mogelijk een afspraak hebt met de persoon die je wil spreken. Je kan ook een bericht sturen via Smartschool naar de leerlingenbegeleiding, opvoeder of directie. Wie je ook aanspreekt • Bij hem/haar kan je rustig op verhaal komen. • Hij/zij zal met jou afspreken welke stappen er verder ondernomen worden. • Indien je vraagt om een en ander te verzwijgen, zal hij/zij die vraag ernstig nemen. Indien hij/ zij dit echt nodig acht, kan er je wel gevraagd worden om van die zwijgplicht af te zien. • Misschien durf je je verhaal niet op school kwijt. We raden je dan sterk aan er tenminste met je ouders over te spreken. Ze kunnen steeds met de directeur, een leerkracht van de school (056/64 42 12) of het CLB (056/60 23 93) contact opnemen. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 40

Een nette school Afval Als middenschool willen wij sorteren en ons steentje bijdragen tot recycleren. Zo gaan we de afvalberg te lijf en vermijden dat het milieu, wijzelf en de volgende generaties overbelast geraken. Aan ‘zorg dragen voor het milieu’ kan je meehelpen. We rekenen erop dat je volgt wat wij hieronder nastreven: Blauwe PMD-vuilnisbakken - plastic flessen en flacons - metaalverpakkingen (bv. blikjes...) - drankkartons Korven voor papier en karton Leg er al je oud kladpapier in: ongevouwen, geen proppen, geen plastic. Geregeld brengt de leerling met klasorde deze korf naar de gele container. Spreek hierover af met je klassenleraar. Oude batterijen,… zamelen we op geregelde tijdstippen in. Eventueel wordt hieraan een klasactie verbonden. Op school is er een plaats voorzien waar we dit verzamelen. Met de opbrengst kopen we materiaal voor tijdens de speeltijden. Grijze vuilnisbakken Hierin komt het overig afval terecht, wat dus niet als PMD of ander afval wordt beschouwd. Net naar het toilet Een aangename omgeving, hygiëne in de toiletten… Het moet en het kan! Op voorwaarde echter dat we ook op jouw medewerking kunnen rekenen. Jij bent immers de gebruiker van de toiletten en sanitaire voorzieningen. Samen zorgen wij voor propere toiletten door…  hier niet te roken;  geen beschadigingen aan te brengen;  telkens door te spoelen na gebruik;  defecten / beschadigingen te melden aan de opvoeder;  de zeep– en papierverdelers te gebruiken zoals het hoort;  je handen te wassen … na het plassen;  het papier in de papiermand te gooien na het afdrogen van de handen. Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 41

CLIL Wij willen als school inzetten op meertalig onderwijs. Dat wil zeggen dat we een aantal niettaalvakken in het Frans (middenschool) of Engels (college, 2de graad) aanbieden. Op die manier krijg je een bijkomende kans om die talen actief te gebruiken. Jij en je ouders kunnen echter beslissen die vakken toch gewoon in het Nederlands te volgen. De keuze die je maakt, geldt in elk geval voor het volledige schooljaar. Om met CLIL te kunnen starten, is een gunstige beslissing van de klassenraad nodig. CLIL is niet enkel geschikt voor taalsterke leerlingen. De toelatingsklassenraad zal zich baseren op het gehele beeld van jou als leerling en zich niet beperken tot de resultaten van de taalvakken alleen. Werkgroep pastoraal De werkgroep schoolpastoraal bestaat uit een groep van zo’n tiental leerkrachten. De groep staat in voor de organisatie en planning van allerhande pastorale initiatieven: eucharistie- en gebedsvieringen, de solidariteitsdag … Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 42

Taalraam Taal is iets waar je voortdurend mee bezig bent. Doorheen het schooljaar laten we jullie graag eens nadenken over jullie taalgebruik hier op school. In jullie klaslokaal verschijnt er elke periode een nieuwe poster. Zo proberen we op een ludieke manier onze actiepunten in de kijker te plaatsen. • Merci madame -> beleefdheid op school • • • Vraag en antwoord -> duidelijke vraag formuleren i.p.v. een mededeling Beleefdheid op het net Zinvol! -> Volledige zinnen formuleren / schrijven Tijd voor Taal Vind je het leuk om kleinigheden bij te leren? Pijnig je graag even jouw hersenen? Heb je na een lesuur wat tijd? Blijf dan even bij een poster van Tijd voor Taal staan! Elke week verschijnt in het schoolgebouw een nieuwe poster met een spannend raadsel, leuk gedichtje, interessant weetje of het verlossende antwoord. Maak een kleine tussenstop bij zo'n poster en laat je verrassen! Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans - middenschool Wegwijzer p. 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
Home


You need flash player to view this online publication