0

OP KOT alles wat je moet weten academiejaar 2018-2019

INHOUD Pendelen of op kot? Wanneer zoeken? De kotjacht!? Waar zoeken? Onze studentenresidenties Kamers bij particulieren Een huurovereenkomst afsluiten Algemeen De plaatsbeschrijving Huishoudelijk reglement De huurperiode De huurwaarborg De registratie De huurprijs Hoofdverblijfplaats Onderverhuren voor kortere periode Een einde maken aan je huurovereenkomst Brandverzekering Het einde van de overeenkomst Rechten en plichten Huisvuil, afval, … Tips voor een veilig kot De strenge arm van de wet Informatie - advies - betwistingen - bemiddelen Nuttige nummers 3 3 5 5 6 8 8 8 9 10 11 11 12 12 14 14 15 16 17 17 19 21 22 23 23

PENDELEN OF OP KOT/PEDA? Je gaat studeren aan Katholieke Hogeschool VIVES in Kortrijk, Roeselare of Torhout. Je studierichting is al een uitgemaakte zaak - maar ga je heen en weer pendelen, of zit je toch beter op kot? Hier enkele overwegingen die je kunnen helpen bij je keuze: · Hoeveel wil of kan je spenderen? Een kot kost geld! Voor een comfortabele kamer hou je best rekening met een maandelijkse huurprijs van € 250 à € 350. Vroege vogels hebben natuurlijk meer opties! Wat kost een trein- en/of busabonnement of vervoer per auto? Kan je carpoolen? · Hoelang doe je erover om van thuis tot aan de campus te geraken? Als je ver woont kan pendelen veel van je tijd en energie kosten. Als een enkele reis meer dan een uur duurt, vermijd je dat beter. · Op kot gaan is stilaan loskomen van thuis, zelfstandiger worden, meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheden hebben. Als kotstudent moet je toch een beperkt aantal huishoudelijke taken voor je rekening nemen. · Ben je liever thuis, of studeer je er beter? Ben je actief in een sport- of jeugdvereniging en wil je die niet opgeven? · Op kot leer je heel snel andere studenten kennen. Je kunt bij elkaar terecht voor vragen of uitleg over een bepaald vak. · Als kotstudent kan je deelnemen aan het studentenleven in je buurt. Er is regelmatig iets te beleven in de studentensteden. De kotjacht!? 3 Je hebt de knoop doorgehakt: je gaat op kot of op peda! Wij weten zeker dat deze brochure een wegwijzer voor jou kan zijn: in je zoektocht én tijdens je verblijf op kot of peda. Een studentenkamer die volledig aan je wensen voldoet vind je enkel als je voldoende tijd en geduld opbrengt om goed te zoeken. Je kunt kiezen tussen een kamer/studio bij particulieren (“op kot”) of een kamer op een studentenresidentie. Een gezellige kamer garandeert geen schitterende resultaten maar helpt je toch al een stuk op weg.

· Wat verwacht je van een studentenkamer? Voor meer comfort en privacy (eigen toilet, douche en kitchenette) kun je een studio overwegen. · Verkies je een huis met veel studenten of ben je liever alleen? · Waar wil je wonen? Dicht bij de campus of eerder in het stadscentrum? · Kies rustig en overwogen: ga zeker meerdere adressen bezoeken. Zo krijg je inzicht in prijs-kwaliteitsverhouding. · Bezoek een kot als er huidige kotbewoners aanwezig zijn. Je krijgt onmiddellijk een eerste indruk van het kotleven. · Let op minimumcomfort (lavabo op de kamer, verwarming, elektriciteit, isolatie, …), brandveiligheid (brandladders, branddetectie, brandblussers) en hygiëne. · Ga in elk geval de kamer met je eigen ogen bekijken vooraleer je een contract tekent! · Let op de huurovereenkomst die een verhuurder je voorstelt. Lees ‘m helemaal door en kom met eventuele vragen of opmerkingen eens langs bij STUVO. Doe dit vóór je er je krabbel onder zet! Wanneer zoeken? Het verhuurseizoen voor kamers, studio’s en residentiekamers start meestal rond de open campusdagen van Vives en loopt ononderbroken door tot eind september. Waar zoeken? Bij particulieren: Wil je liefst op kot gaan bij particuliere verhuurders, dan kan je een overzicht van beschikbare studentenkamers bekijken via www.kotwest.be. Dit kan vanaf de open campusdagen. Let wel: het aanbod verandert elke dag! Bezoek de website dus regelmatig. Je vindt er niet alleen adressen maar ook prijs- en overeenkomstgegevens, info rond de voorzieningen op de kamers, het aantal en soort huurders en het huisreglement. Kotwest.be is een samenwerking tussen de verschillende studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten in WestVlaanderen. Behalve het kamerbestand vinden kotstudenten en verhuurders op kotwest.be ook allerlei nuttige informatie. 5

Onze studentenresidenties: Een zeer redelijk geprijsd stulpje vlakbij, om niet te zeggen óp je campus? Het kan! STUVO VIVES heeft in Kortrijk, Roeselare en Torhout een uitgebreid aanbod aan kamers in eigen beheer. Let op: door de grote vraag zijn de kamers in kwestie vaak in een mum van tijd volzet. Voor een kamer in Kortrijk, Roeselare en Torhout schrijf je jezelf in via het formulier op de VIVES-website. Dat komt online op een vooraf bepaald tijdstip. Altijd geldt het principe dat wie eerst komt, eerst maalt - wees er dus tijdig bij! Kortrijk Vanaf academiejaar 2017-2018 opende op Campus Kortrijk een gloednieuwe residentie de deuren. Je vindt er maar liefst 126 ruime kamers, allemaal uitgerust met een eigen badkamer. Er is ook gedacht aan studenten met een beperking: voor hen zijn er 12 aangepaste kamers voorzien. De huurprijs zal € 351,97 per maand bedragen; daar zijn alle kosten bij inbegrepen. Een grote kamer komt neer op € 372,38 Pal op de campus staat een peda die in een aanbod van meer dan 50 kamers voorziet. In de huurprijs van zo’n € 245,45 per maand zitten energiekosten en je internetverbruik al inbegrepen. Je weet dus op voorhand precies hoeveel je elke maand betaalt. Ook rolstoelgebruikers kunnen terecht op peda: zes kamers hebben aangepast sanitair en zijn volledig rolstoeltoegankelijk. Vragen? Lien Reyns (lien.reyns@vives.be of tel. 056 26 41 84) heeft de antwoorden! 6 In het centrum van de stad, meer bepaald in de Meersstraat, beschikken we sinds september 2014 over een gloednieuwe residentie met maar liefst 76 enkele kamers aan € 316 en 19 dubbele kamers aan € 444 met eigen sanitair. Die zullen voornamelijk gebruikt worden om inkomende buitenlandse studenten te herbergen, maar we willen ook Belgische studenten de kans geven vrienden voor het leven uit heel Europa te leren kennen. In deze residentie kan je trouwens per semester huren. Meer info: Steve Vangroenweghe (steve.vangroenweghe@vives.be of tel. 056 26 41 84)

Roeselare Met vier adressen en elf prijscategorieën (van € 201,81 tot € 354,54 per maand) valt ons arsenaal kamers en studio’s in Roeselare behoorlijk verscheiden te noemen. De prijzen variëren, dat spreekt eigenlijk vanzelf, naargelang de ruimte en het comfort die je er in ruil voor terugkrijgt. Even de locaties opsommen: Wilgenstraat 11 (17 studio’s), Wilgenstraat 32 (op de campus, 45 kamers), Vijfwegenstraat 3 (32 kamers) en Meensesteenweg 215 (26 kamers en 4 studio’s). Bij Katrien Renier (katrien.renier@vives.be of tel. 051 23 23 30) kun je verder je licht opsteken omtrent de precieze huurprijzen en andere interessante praktische gegevens. Torhout In Torhout hebben we niet één, maar twee fijne adressen waar je terechtkunt. De peda van Sint-Rembert biedt een 80-tal kamers aan die voor VIVES-studenten voorbehouden zijn. De huurprijs hangt af van je aantal lesdagen. Reken op zo’n € 2400 tot € 3200 per jaar. Behalve de gebruikelijke kosten (huur, energieverbruik en internetverbinding) krijg je voor dat bedrag ook zomaar even 3 maaltijden per dag terug! Verantwoordelijke is Ann Quaghebeur (anq.peda@sint-rembert.be of tel. 050 23 15 10). Daarnaast zijn er ook de 47 nieuwe kamers in onze studentenresidentie in de Bruggestraat. Rolstoelgebruikers kunnen er in één van de twee toegankelijke kamers terecht. De huurprijs bedraagt € 234,54 à € 332,72 per maand, alle kosten inclusief. De contactpersoon voor dit gebouw is Claudine Moerman (claudine.moerman@vives.be of tel. 050 23 10 30). 7

KAMERS BIJ PARTICULIEREN Een huurovereenkomst afsluiten ALGEMEEN Als huurder ga je iemands woning intrekken in ruil voor een bepaald bedrag. Zoals altijd met geldzaken is daar een wettelijke overeenkomst voor nodig. Huurder (jij dus) en verhuurder leggen in zo’n overeenkomst de afspraken vast rond de huurprijs, de begin- en einddatum, waarborg, herstellingen enzovoort. Gewoonlijk is het zo dat de verhuurder op voorhand zelf een schriftelijke overeenkomst opstelt. De inhoud van zo’n overeenkomst varieert, maar sommige verhuurders durven die al eens vooral in hun eigen voordeel op te maken. Voor alle duidelijkheid: vooraleer je iets tekent kun je nog altijd onderhandelen - over de prijs bijvoorbeeld, of over verblijf in vakantieperiodes … Pas op: als je eenmaal een huurovereenkomst getekend hebt is er geen weg meer terug, ongeacht wanneer de huurperiode begint! De overeenkomst is bindend, zowel voor jou als voor de eigenaar van de kamer. 8 Een huurovereenkomst kun je zowel mondeling als schriftelijk afsluiten. Je zou het misschien niet verwachten, maar een mondelinge overeenkomst is wettelijk net zo bindend als een schriftelijke en moet je dus evengoed naleven! Alleen is het achteraf moeilijk - onmogelijk, eigenlijk - om bij onenigheid te bewijzen wat er mondeling afgesproken werd: dan is het gewoon woord tegen woord. Daarom zijn schriftelijke overeenkomsten altijd te verkiezen boven mondelinge. Als je toch mondeling afspreekt, is de wettelijke veronderstelling dat die geldig is voor een periode van een maand. De opzeggingstermijn is dan ook 1 maand. Maar we raden je dus sterk aan om een schriftelijke huurovereenkomst te verkiezen. Als de verhuurder niet goed weet hoe er één op te stellen kan je op de website van kotwest.be een gratis (model)huurovereenkomst downloaden. Deze overeenkomst (met het logo van Kotwest) is beschermd: dat wil zeggen dat de voorziene tekst niet gewijzigd mag worden! We hielden bij het opstellen ervan rekening met alle wettelijke en decretale bepalingen rond de veiligheid en kwaliteit van studentenkamers. We streefden ook naar een redelijke, evenwichtige verdeling van

rechten en plichten tussen jou (huurder) en de verhuurder. Tot slot geven we je nog enkele tips omtrent de huurovereenkomst: Controleer, als je niet met onze modelovereenkomst werkt, of volgende punten wel degelijk vermeld worden: · naam en adres van de verhuurder · je naam, rijksregisternummer, geboortedatum en -plaats · het adres van je kamer, en een omschrijving van wat je precies huurt: welke kamer op welke verdieping, gebruik van keuken/badkamer, welk meubilair, … · de huurprijs (te betalen per week of per maand?) en eventuele bijkomende kosten zoals water, gas en elektriciteit · hoe moet de huur precies betaald worden? · de begindatum van de huur · de duur van de huurovereenkomst en de opzegperiode · afspraken omtrent een eventuele tweede zittijd · belangrijk: de beginstanden van gas-, water- en elektriciteitsmeter! Een geldige huurovereenkomst moet opgemaakt worden in één exemplaar voor elke belanghebbende partij. Alle partijen moeten de overeenkomst ondertekenen en op elke bladzijde een paraaf zetten (om eenzijdige veranderingen te vermijden). Tips: · Lees alles aandachtig, ook de kleinste of saaiste artikels! · Kijk goed wat je mogelijkheden rond opzegging zijn! · Gebruik de modelhuurovereenkomst van Kotwest! Zie bijlage achteraan deze brochure. DE PLAATSBESCHRIJVING Niet verplicht, maar wel deksels nuttig: een plaatsbeschrijving. Dat is een nauwkeurige schriftelijke weergave van de staat waarin je kamer (en de woning) zich bevindt. Hoe ziet de kamer eruit, zijn er bepaalde gebreken of defecten … 9

Na het aflopen van de huurovereenkomst (of eerder als je de huur van je kamer vroeger opzegt) wordt de staat waarin je je kamer achterlaat vergeleken met wat de plaatsbeschrijving vermeldt. Eventuele verschillen kunnen je aangerekend worden. Let bij de opmaak van de beschrijving op volgende punten: · De plaatsbeschrijving moet opgesteld en ondertekend worden aan het begin van de huurperiode. Voor overeenkomsten van minder dan 1 jaar is dat tijdens de eerste 15 dagen. · Heel belangrijk: zowel huurder als verhuurder moeten bij het opmaken van de beschrijving present zijn! · Aan het einde van de huurperiode maak je samen met de verhuurder een nieuwe plaatsbeschrijving op. · Deze nieuwe beschrijving wordt dan met de vorige vergeleken om eventuele verschillen vast te stellen. Als er geen plaatsbeschrijving opgemaakt wordt is dat niet noodzakelijk in je nadeel. De huisbaas moet immers, als hij wil dat je iets vergoedt, bewijzen dat bepaalde schade is aangericht tijdens jouw huurperiode. Ook moet uitgemaakt worden of eventuele schade wel door de huurder vergoed moet worden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Behalve de huurovereenkomst is er meestal ook een huishoudelijk reglement waar je rekening mee moet houden. Afspraken rond geluidsoverlast, recyclage, hygiëne (vooral in gemeenschappelijke delen),… ze klinken je misschien een tikje betuttelend in de oren, maar kunnen erg nuttig zijn voor een prettige sfeer op kot. 10 Een geldig huishoudelijk reglement staat duidelijk en uitdrukkelijk vermeld in de huurovereenkomst, en moet beschikbaar geweest zijn voor inzage toen je je handtekening onder het contract zette. Ook mag het reglement nergens afwijken van de bepalingen in de huurovereenkomst. Bij tegenstrijdigheden heeft de huurovereenkomst het overwicht. Als het huishoudelijk reglement niet beschikbaar was bij de ondertekening van de huurovereenkomst kan de verhuurder je het niet achteraf opleggen. Aanpassingen kunnen ook niet zonder onderling akkoord.

DE HUURPERIODE Een studentenkamer huur je voor een welbepaalde periode. Meestal zal de duurtijd 10, 11 of 12 maanden zijn. Je kamer is tijdens die periode ook beschikbaar in de weekends en schoolvakanties. De verhuurder kan van die regel alleen afwijken als dat ook schriftelijk in de overeenkomst afgesproken werd! Als je je kamer wilt gebruiken in augustus en september kan dat alleen als de verhuurder akkoord is – en als je voor die maanden huur betaalt, uiteraard. DE HUURWAARBORG De waarborg waar de verhuurder je om vraagt zal doorgaans het bedrag van 1 of 2 maanden huur zijn. Dat geld dient om eventuele schade die door jou werd aangericht in de kamer te vergoeden - het is dus een soort verzekering voor de verhuurder. De waarborgsom wordt vermeld in de huurovereenkomst en mag nooit gebruikt worden om de huurprijs te dekken of als afrekening van energieverbruik. Meer dan twee maanden huur mag de waarborg niet bedragen! De som moet op een aparte huurwaarborgrekening gestort worden. Om het bedrag af te halen bij de bank moeten verhuurder én huurder voor akkoord tekenen. Op die manier kun je erop rekenen dat je, als je geen beschadigingen aanrichtte, achteraf gemakkelijk je waarborg terugkrijgt. De intresten van de rekening zijn voor de huurder. 11 Na het eindigen van de huurovereenkomst geef je je sleutels terug aan de verhuurder. Als er geen schade vastgesteld wordt, betaalt de verhuurder je de volledige waarborgsom terug. Wel krijgt de verhuurder eerst nog de kans om de eindafrekening van het energieverbruik op te maken. Let wel: de huurwaarborg mag je niet gebruiken om de laatste maand huur mee te betalen!

DE REGISTRATIE Sinds 2007 moet de verhuurder de huurovereenkomst laten registeren. Dat is kosteloos, maar het is een fiscale verplichting. Het kan ook voor jou van belang zijn, bijvoorbeeld als de verhuurder het huis verkoopt terwijl jij er verblijft. De huurovereenkomst blijft dan bindend voor de nieuwe eigenaar van het huis, waardoor jij er geen gevolgen van ondervindt. Een kopie van de huurovereenkomst moet worden geregistreerd op het bevoegde registratiekantoor. Uiterlijk twee maanden na ondertekening van de overeenkomst moet die registratie gebeurd zijn. De bevoegde registratiekantoren en alle nuttige informatie errond vind je op http://financien.belgium.be/nl/kantoren. Telefonisch kun je informatie inwinnen door te bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57. DE HUURPRIJS Op je zoektocht zul je snel merken dat het ene kot het andere niet is, en dat uit zich natuurlijk ook in de prijzen. Die zijn erg gevarieerd. Uitgebreid vergelijken is dus altijd aan te raden. De huurovereenkomst moet ondubbelzinnig vermelden wat in de huurprijs inbegrepen zit en of er nog eventuele extra kosten bijkomen. In de regel zijn alle kosten en lasten verbonden aan het bezitten van de woning voor de verhuurder; kosten en lasten gelinkt aan het gebruik van de woning (energieverbruik …) zijn voor rekening van de huurder. 12 Als huurder moet je de huur tijdig betalen – wanneer dat precies is wordt vastgelegd in de huurovereenkomst. Je bewaart best het bewijs van elke betaling die je doet. De huurprijs wordt bij het begin vastgelegd en mag tijdens de huurperiode niet zomaar veranderd worden. Opgelet! Wie betaalt de vuilniszakken? Wie onderhoudt de keuken, badkamer, gangen? Is internet inbegrepen? Is er een garage of fietsenstandplaats? Hoe zit het met het gebruik van de sleutels, de sleutelwaarborg …? En met de betaling van water, gas, elektriciteit?

In huurovereenkomsten voor studentenkamers wordt de betaling van kosten op verschillende manieren geregeld: All-in Alle kosten zijn inbegrepen. Het voordeel van zo’n all-in huurprijs is dat zowel jij (huurder) als de verhuurder vooraf weten welk bedrag er elke maand als huur verschuldigd is. Je energieverbruik heeft geen invloed op de huurprijs. Als die kosten niet inbegrepen zitten in de huurprijs moet je ze uiteraard afzonderlijk betalen. De overeenkomst moet duidelijkheid brengen over hoe de kosten berekend worden. Ze kunnen op twee manieren aangerekend worden: via een forfaitair bedrag of met periodieke voorschotten. Forfait Als je voor een forfaitair bedrag kiest betaal je periodiek (bv. maandelijks) een vast bedrag ongeacht je verbruik. Als je verbruik meer kost dan dat bedrag moet de verhuurder het verschil bijpassen. Verbruik je minder dan waar je voor betaalde, dan maakt je verhuurder een beetje extra winst. Semi-forfait Bij een semi-forfait verrekent de verhuurder de energiekosten in de huurprijs of in een forfaitair bedrag, maar enkel tot op zekere hoogte. Als je een bepaalde grens overschrijdt moet je de meerkost betalen. Op die manier dekt de verhuurder zich in tegen plotse stijgingen in de energieprijzen, of tegen een huurder die bijzonder veel verbruikt. Je betaalt maandelijks een voorschot op je energieverbruik en hebt recht op inzage van de facturen. Let wel: als de echte kosten lager liggen dan het semi-forfait krijg je als huurder het teveel betaalde bedrag niét terug. Deze formule is dus vooral interessant voor de verhuurder. Periodieke voorschotten Bij dit systeem betaal je periodiek (bv. maandelijks) een voorschot. Op het einde van de huurperiode maakt de verhuurder dan een eindafrekening op waarin de werkelijke kosten – op basis van de facturen van elektriciteit, water, gas … - verrekend zitten. Dan wordt de som van je voorschotten vergeleken met die eindafrekening. Het vervolg is logisch: als het totaal van je voorschotten hoger ligt dan de werkelijke kostprijs krijg je het verschil terug, als de 13

werkelijke kostprijs hoger ligt moet je bijbetalen. Wel moet de verhuurder altijd de facturen die de kosten bewijzen beschikbaar hebben: als je die niet kunt inkijken is er geen bewijs van eventuele extra kosten en hoef je die dus ook niet te betalen. Tip: Zijn er in je gebouw individuele tellers per kamer voorzien? We raden je aan om bij het begin van de huurovereenkomst de tellerstand voor jouw kot te noteren. Leg die tellerstand dan voor aan de verhuurder ter ondertekening. Zo zorg je ervoor dat er achteraf geen meningsverschillen zijn over je energieverbruik. HOOFDVERBLIJFPLAATS (domicilie) Je domicilie of hoofdverblijfplaats is – het woord zegt het zelf – de plaats waar je het vaakst verblijft en waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Toch mag je als kotstudent je domicilie niet veranderen, want volgens het K.B. van 16 juli 1992 wordt wie omwille van studieredenen buiten de gezinswoonplaats verblijft als tijdelijk afwezig beschouwd. Een studentenkamer huren verandert dus in wezen niks aan je officiële hoofdverblijfplaats. Je kunt je kotadres niet als je domicilie laten registreren. Dat kan enkel als je geen studentenhuurovereenkomst maar een huurovereenkomst hebt. (Dat valt onder de Woninghuurwet van 20 februari 1991.) 14 In theorie heb je na je 18de geen ouderlijke toestemming nodig om je domicilie te veranderen. Bij studenten is dat echter niet zo eenvouding. Een ongetrouwde student(e) kan in de meeste gemeenten pas afzonderlijk ingeschreven worden als hij/zij duidelijk kan aantonen dat hij/zij het gezin effectief verlaten heeft en dus zelf instaat voor alle kosten (studies en levensonderhoud). Je studentenkamer onderverhuren, of iemand anders bij je laten inwonen op je kamer, kan alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder. ONDERVERHUREN VOOR KORTERE PERIODE Misschien kom je midden het academiejaar tot de conclusie dat je je kot (al dan niet tijdelijk) niet meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je op Erasmus vertrekt,

of omdat je richting toch niet is wat je ervan verwachtte. In zulke gevallen kun je ervoor kiezen om je kot onder te verhuren aan een andere student. Daar heb je, we herhalen het nog eens, wel schriftelijke toestemming van je kotbaas voor nodig! Als je die op zak hebt kan de huisvestingsdienst van STUVO je verderhelpen. Geef ons je kamergegevens door: dan voegen we je adres toe aan de lijst van kortverblijven die we verspreiden onder geïnteresseerde (uitwisselings-) studenten. Vermits jij verantwoordelijk blijft voor je kamer en die in dezelfde staat moet teruggeven aan je verhuurder, is het belangrijk dat je onderhuurder een goede brandverzekering heeft afgesloten voor het geval hij aansprakelijk wordt gehouden voor brand of aanverwante gevaren. Doorgaans zijn onderhuurders niet verzekerd via de polis van de eigenaarverhuurder en internationale studenten die maar voor een korte tijd hier verblijven laten vaak na een brandverzekering af te sluiten. De Huisvestingsdienst biedt een polis voor onderhuurders aan die de huurdersaansprakelijkheid van de student-onderhuurder en de inboedel van de student dekt. JE WIL EEN EINDE MAKEN AAN JE HUUROVEREENKOMST Hoe een huurovereenkomst (verschillend van de modelhuurovereenkomst van Kotwest) voortijdig stopzetten? De opzeggingstermijn die in de huurovereenkomst is opgenomen is bindend. Als er geen termijn afgesproken werd is opzegging niet mogelijk zonder onderlinge overeenstemming tussen huurder en verhuurder. In dat geval moet je de afspraak vastleggen in een schriftelijk document, ondertekend door beide partijen. Let wel: het gaat hier om huurovereenkomsten van bepaalde duur (bv. 10 of 12 maanden). HOE GEBEURT DE OPZEG BIJ ONZE MODELOVEREENKOMST? Bij onze modelovereenkomst kunnen zowel verhuurder als huurder de overeenkomst voortijdig beëindigen met een aangetekend schrijven, en dat 2 maanden op voorhand. Er is wel een ernstige reden nodig. Hieronder sommen we ze op: 15

Mogelijkheid tot opzegging door de student: · bij het overlijden van één van de ouders of de voogd van de student; · bij langdurige ziekte; · bij een ernstig gebrek aan isolatie of veiligheidsinstallatie, of om een andere ernstige reden waardoor de kamer niet kan worden gebruikt als studieverblijf; · bij huwelijk van de student. Mogelijkheid tot opzegging door de verhuurder: · om ernstige reden te wijten aan het gedrag van de huurder waardoor de bestemming van het huis tot studieverblijf in het gedrang komt. Mogelijkheid tot opzegging door de student en /of de verhuurder: · bij officiële stopzetting van alle studies door de student in de gemeente waar de student onderwijs volgt. Ook wordt de huurovereenkomst ontbonden bij overlijden van de verhuurder. In elk geval moet de opzegging met aangetekend schrijven betekend worden, en dat met opgave van de reden en eventuele bewijsstukken. De opzegging gaat dan in op de eerste dag van de huurmaand na de maand van betekening. Je bezorgt best een kopie van je schrijven aan onze huisvestingsdienst. Meer informatie nodig? Contacteer STUVO. BRANDVERZEKERING 16 Als je een kamer of studio huurt ben je zelf aansprakelijk voor de gevolgen van brand, waterschade of ontploffing, behalve bij overmacht of als de problemen veroorzaakt werden door derden. Je moet dus een verzekering tegen brand, waterschade en ontploffing afsluiten om geen risico te lopen. In sommige gevallen zal de verhuurder al een brandverzekering afgesloten hebben voor het hele gebouw. Sympathiek, maar toch raden we je aan om ook zelf een verzekering af te sluiten die je kan indekken in geval van brand. In een gebouw met meerdere kamers is het risico op brand immers relatief groot. Het is trouwens mogelijk dat de verplichting om een brandverzekering af te sluiten opgenomen is in je huurovereenkomst. Check zeker ook eens de brandverzekeringspolis van je ouders: er kan eventueel een clausule in staan rond de studentenkamer van hun zoon of dochter. Als er al dekking voorzien is hoef je natuurlijk geen aparte verzekering meer aan te gaan.

Let wel op: vaak gaat het hier enkel over het verzekeren van de inboedel van de student en niét over zijn of haar huurdersaansprakelijkheid! HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST Aan het einde van je huurperiode trek je niet zomaar de deur achter je dicht: · Zorg ervoor dat je al je spullen mee hebt, herstel eventuele schade (gaatjes in de muur,…) en vooral: poets je kamer grondig! · Regel een afspraak met de verhuurder om de plaatsbeschrijving nog eens te bekijken. · Bezorg je sleutels terug aan de verhuurder en zorg ervoor dat je er een schriftelijke ontvangstbevestiging voor in de plaats krijgt. Laat ze niet zomaar achter in een brievenbus! · Ga samen met de huisbaas langs bij de bank om de terugbetaling van de huurwaarborg te regelen. Wil je huisbaas die niet teruggeven? Neem zo snel mogelijk contact op met de huisvestingsdienst van STUVO JE RECHTEN EN PLICHTEN ALS HUURDER 1. JOUW PLICHTEN · BETALINGSVERPLICHTING: De huurprijs en de overeengekomen bijkomende kosten en lasten moet je volledig en op tijd betalen. · STOFFERINGSPLICHT: Als je een ongemeubelde kamer huurt, moet je ze van voldoende meubelen en huisraad voorzien. · DE VERPLICHTING HET GEHUURDE GOED ALS EEN GOEDE HUISVADER/MOEDER TE GEBRUIKEN: In de regel ben je zelf verantwoordelijk om je kot regelmatig te onderhouden. Als je je kamer aan het einde van de huurovereenkomst vuil achterlaat, kan de verhuurder een schoonmaakfirma inschakelen. De rekening zal dan gepeperd zijn en van je waarborg afgetrokken worden: vermijd dat en poets je kamer grondig vooraleer je eruit vertrekt! Verwittig de huurder ook tijdig als er herstellingen moeten gebeuren - als je dat niet doet kan de verhuurder je achteraf aansprakelijk stellen voor eventuele schade veroorzaakt door nietherstelling. Herstellingen die nodig zijn door schade die je zelf toebracht zijn natuurlijk voor jouw rekening, net als schade aangericht door bezoekers! 17

· RUSTIG GENOT: JE BENT ALS HUURDER VERPLICHT: · Het onderhoudspersoneel binnen te laten in je kamer zodat ze kunnen schoonmaken (dat als het onderhoud van de kamer ten laste van de verhuurder is); · De verhuurder toegang te verschaffen tot je kamer als er sprake is van dringende noodzakelijkheid. Dit kan ook gebeuren na overleg; · Schriftelijk akkoord te vragen aan de verhuurder als je dieren in je kamer wilt toelaten – zonder toestemming mag dat niét; · De rust van iedereen (medebewoners en buren) te respecteren. Die regel geldt uiteraard ook voor je bezoekers. 2.DE PLICHTEN VAN DE VERHUURDER · AFLEVERINGSVERPLICHTING: De verhuurder moet jou het gehuurde goed en de bijhorigheden in goede staat van onderhoud ter beschikking stellen. · ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN: Alle herstellingen en technisch onderhoud moeten door de verhuurder zo snel mogelijk uitgevoerd worden. De verhuurder moet kunnen bewijzen dat de verwarmingstoestellen en schoorstenen regelmatig door bevoegde personen worden onderhouden. Ook is hij verplicht alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties en apparatuur ter beschikking van jou, zijn huurder, te stellen. Net als jij mag de verhuurder geen wijzigingen aanbrengen of verbouwingen laten uitvoeren in je kamer, behalve met jouw schriftelijke toestemming. Tijdens de blok- en examenperiode mag het sowieso niet. 18 · VRIJWARINGSVERPLICHTING: De verhuurder moet je “rustig genot” verzekeren door de vrijwaring: · voor de eigen daad: het rustig genot niet zelf verstoren. (Hij mag bijvoorbeeld niet ongevraagd je kamer betreden.) · voor andermans daad: ervoor instaan dat derden geen rechten op de kamer laten gelden.

· COMFORTVERPLICHTING: De kamer moet in overeenstemming zijn met alle geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Bovendien moet de kamer voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd zijn. De verhuurder waarborgt een temperatuur van tenminste 20°C tussen 7 en 24 uur, en tenminste 12°C ’s nachts indien er centrale verwarming is. Als de verwarming gebeurt met een ander toestel, waarborgt hij de mogelijkheid tot het bekomen van een temperatuur tot 20°C. HUISVUIL, AFVAL … Wat doe je met je huisvuil? Hoe zit het met de sorteerregels? Waar koop je huisvuilzakken? Wanneer wordt welk huisvuil in jouw straat opgehaald? Neem zeker een kijkje op de website van IMOG SORTEREN: HOE DOE JE DAT?! Restafval (huisvuil) · Wanneer buitenzetten? De dag voor de ophaling vanaf 19.00 u. Als je je afval op de verkeerde dag buitenzet, of het verkeerde soort afval achterlaat (bv.glas in een kartonnen doos) ben je officieel aan het sluikstorten, en daar kun je een fikse boete aan overhouden (al vlug 250 euro)! · Restafval is brandbaar, niet-recycleerbaar huishoudelijk afval. · Je mag het huisvuil enkel in vuilniszakken van de betreffende stad buiten zetten! Deze zakken zijn te koop bij de meeste supermarkten, buurtwinkels, het stadhuis … Let wel: een grote zak mag maximum 10 kg wegen! · Raadpleeg de ophaalkalender voor de juiste ophaaldata. 19 PMD · Vallen hieronder: plastiek flessen, metalen verpakkingen en drankkartons. · PMD is een verzamelnaam voor verschillende soorten verpakkingsafval die samen ingezameld worden. Probeer overbodige verpakkingen te vermijden, dat is beter voor het milieu! · Gebruik de speciale blauwe zakken voor PMD-afval, te koop bij alle grootwarenhuizen, buurtwinkels … · Opgelet: PMD wordt maar tweewekelijks opgehaald! Kijk op je ophaalkalender!

· WEL bij PMD: plastiek flessen en flacons van frisdrank, water, melk …; metalen verpakkingen van frisdrank, bier, conservenblikken, aluminiumschaaltjes, metalen deksels en schroefdoppen; drankkartons: brikverpakkingen van melk, fruitsap … · NIET bij PMD: yoghurtpotjes, flessen van drinkyoghurt, botervlootjes, injectienaalden, wegwerpluiers, kleine en grote plastiek zakken en folies ... · Druk je drankkartons en flessen plat voor je ze in de zak doet! Karton en papier · Kranten, tijdschriften, kartonnen dozen, boeken … · Stevig samengebonden met een touw of in een kartonnen doos op straat zetten. · Oude, nog bruikbare boeken? Breng ze naar de Kringwinkel voor een tweede leven! Glas · Glas deponeer je in één van de vele glasbollen die over de hele stad verspreid staan. · WEL voor de glasbol: glazen flessen en glazen bokalen. · NIET voor de glasbol: aardewerk, porselein, steen, pyrex, spiegels, deksels, kurken, kroonkurken, lampen … Met die materialen kun je terecht in het containerpark. · Wit glas moet van gekleurd glas gescheiden worden! Grof huisvuil · Je hebt je inboedel vernieuwd, maar weet geen blijf met je oude onbruikbare meubeltjes? Breng ze naar het containerpark of bel de huisvuildienst van de stad om ze te komen ophalen. Klein gevaarlijk afval (KGA) · Klein gevaarlijk afval bestaat voornamelijk uit resten van chemische producten 20 die je onder andere aantreft in de keuken, de garage, de badkamer …. Voorbeelden zijn batterijen, spuitbussen, frituurvet, TL-lampen, verven, vernis … · Heb je KGA, breng het naar het containerpark. Maak gebruik van het kringloopcentrum Het kringloopcentrum zamelt herbruikbare goederen in, herstelt ze en verkoopt ze in de kringloopwinkel. Je kunt er terecht om je oude huisraad of kledij af te geven, voor zover ze nog bruikbaar zijn uiteraard. Heb je spullen nodig voor de inrichting van je kot? Spring eens binnen bij de kringloopwinkel, je zult versteld staan van het ruime aanbod aan bruikbare én betaalbare items. Misschien vind je er wel hebbedingen die je al jaren zoekt! Meer info op www.kringwinkel.be

TIPS VOOR EEN VEILIG KOT 1. Brandveiligheid De veiligheid van het gehuurde kot wordt vaak over het hoofd gezien tijdens de zoektocht naar een kot. Nochtans is de afgelopen jaren bewezen hoe belangrijk de (on)veiligheid van een studentenkot is. We geven je dan ook graag een checklist mee waarbij je zelf de brandveiligheid van je kot kan evalueren. · Hangt er een rookmelder op in de kamers, hall en gangen? Test maandelijks de rookmelder in je kamer! · Is er een vluchtplan? Ga na hoe snel en veilig je kamer en het gebouw kan verlaten. Verken de evacuatiewegen. · Is er een veilige tweede vluchtweg? De eerste vluchtweg is de trappenhal. De tweede vluchtweg voor kamers aan de straatkant is het raam waarlangs de brandweer kan evacueren; voor kamers aan de achterkant is dat bv. brandladder, plat dak, ... · Controleer of de vluchtwegen vrij zijn. Staat er geen fietsen, bierkratten, vuilniszakken, ... in de inkom/trappenhal? · Zorg dat je altijd uit je kot kan! · Hangt er veiligheidsverlichting in de gangen en in de trappenhal? · Kijk na of er brandblusapparaten aanwezig zijn. Zijn ze nog ok? Controleer de controledatum van het brandblusapparaat. Jaarlijkse controle is verplicht! · Let op bij het gebruik van stekkerdozen. Koppel de stekkerdozen niet aan elkaar, ze raken snel overhit, waardoor brand of kortsluiting kan ontstaan. · Rook nooit in bed! En gooi je sigarettenpeuken niet in de papiermand of door het raam. Heb je vragen of opmerkingen over de mistoestanden rond brandveiligheid op je kot, wend je dan tot STUVO of de woondienst van je stad. 21

2. CO-vergiftiging We willen je niet onnodig angst aanjagen, maar als CO in je kot binnensluipt is het niet bepaald je geluksdag. CO (koolstofmonoxide) is behalve reukloos, kleurloos en niet-irriterend ook nog eens heel giftig … een killer op kousenvoeten dus. Het gas komt vrij als een brandstof niet volledig verbrand wordt. Als je vermoeidheid, hoofdpijn, braken, duizeligheid, misselijkheid,… ondervindt, is er misschien sprake van een CO-vergiftiging. Herken deze symptomen bij jezelf of bij je kotgenoten, reageer dan als de bliksem: · open eerst alle ramen en deuren · schakel dan onmiddellijk het verwarmingstoestel uit · breng de slachtoffers zo snel mogelijk uit de kamer · zijn ze bewusteloos: bel onmiddellijk het noodnummer 112 · zijn ze niet bewusteloos: bel de huisarts meer informatie: www.koolstofmonoxide.be DE STRENGE ARM VAN DE WET In Kortrijk, Roeselare en Torhout is er een streng politiereglement van kracht voor het verhuren van studentenkamers. Die regels komen nog in aanvulling op de gewestelijke normen, en moeten net zo goed nageleefd worden. Of anders…! Wil je meer weten? Neem contact op met de stadsdiensten. 22

INFORMATIE - ADVIES - BETWISTINGEN - BEMIDDELEN Op je kamer komt geen warm water meer uit de kraan, de verwarming laat het afweten of het is weer hommeles met de kotbaas… allemaal mogelijke situaties waarbij we jou kunnen bijstaan met gratis en vrijblijvende info, advies of bemiddeling. Contacteer bij dit soort kotzorgen zeker de huisvestingsdienst van STUVO! We proberen je zo goed mogelijk te helpen en bemiddelen indien nodig. Als we je niet kunnen helpen zoeken we iemand die dat wél kan. STUVO is dan ook aangesloten bij de Huurdersbond. Wat breng je mee? Je huurovereenkomst, huishoudelijk reglement, eventuele facturen en correspondentie. STUVO VIVES - huisvesting Steve Vangroenweghe steve.vangroenweghe@stuvoloods.be tel. 056 26 41 84 NUTTIGE NUMMERS Aidstelefoon Antigifcentrum Brandweer Card stop Druglijn Elektriciteitspanne De Watergroep Medische spoeddienst Politie Tele onthaal Vlaamse infolijn Zelfmoordlijn +32 78 15 15 15 +32 70 245 245 112 +32 70 344 344 +32 78 15 10 20 +32 78 35 35 00 +32 2 238 96 99 of +32 16 30 13 40 (wachtdienst) Europees noodnummer 112 Gaslekken +32 800 65 065 112 101 106 1700 1813 23

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF ACADEMIEJAAR: …………….. - …………….. Tussen de ondergetekende partijen: enerzijds, (naam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wonende te (straat + nr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (postnummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gemeente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (telefoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verder genoemd de VERHUURDER, enerzijds, (naam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . student aan (onderwijsinstelling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (studiejaar en -richting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wonende in hoofdverblijf te wonende te (straat + nr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (postnummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gemeente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (telefoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verder genoemd de HUURDER, wordt overeengekomen wat volgt: ART. 1. De verhuurder geeft in huur een studentenkamer, bestemd voor bewoning door 1 persoon, gelegen te (straat + nr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (postnummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gemeente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aan de voorkant/achterkant/zijkant van het gebouw, op de . . . . verdieping/het gelijkvloers, met kamernummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , voor de periode van het studieverblijf gedurende het academiejaar . . . . . . . . De huurder verklaart de woongelegenheid te bestemmen tot studieverblijf en zijn hoofdverblijf niet in de woning te hebben. ART. 2. In het gehuurde goed is voorzien (schrappen wat niet past en aankruisen waar nodig) : a) meubilering (bed met matras, matrasbeschermer en hoofdkussen, bureau, tafel, stoel, zetel, boekenrek, kleerkast); eventuele andere meubelen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) sanitaire installatie warm/koud stromend water ❍ in de kamer bad/stortbad toilet c) kookgelegenheid d) telefoonaansluiting e) kabelaansluiting f) gemeenschappelijke ruimte ❍ neen g) ruimte voor fiets h) ruimte voor auto i) verwarming j) andere ART. 3. ❍ in de kamer ❍ in gemeenschappelijk lokaal ❍ in de kamer ❍ in gemeenschappelijk lokaal ❍ in de kamer ❍ in gemeenschappelijk lokaal ❍ in de kamer ❍ in gemeenschappelijk lokaal ❍ in de kamer ❍ in gemeenschappelijk lokaal ❍ ja, waar : . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ ja, waar : . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ ja, waar : . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ centrale verw. ❍ gasradiator ❍ elektrische ❍ andere verwarming : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLAATSBESCHRIJVING: Gedurende de eerste 14 dagen van het effectief gebruik van het verhuurde goed en wanneer tijdens de huurperiode in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, hebben beide partijen het recht op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een omstandige plaatsbeschrijving op te maken. Hetzelfde geldt bij het einde van de huur. Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving wordt de huurder, behoudens het tegenbewijs, geacht het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat. TERMIJN: De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maanden. Deze periode neemt een aanvang op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en eindigt op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenzij de huurovereenkomst aanvangt op de 1ste van een maand, vangt een huurmaand aan op de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van een kalendermaand en eindigt op de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART. 4. ❍ neen ❍ neen

van de volgende kalendermaand. ART. 5 HUURPRIJS EN ONKOSTEN: De huurprijs bedraagt €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per maand. In dit bedrag is begrepen wat aangeduid is: a) de huur van de kamer b) €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor de huur van de meubels c) de levering van water in de kamer en de gemeenschappelijke delen d) het schoonmaken van de gemeenschappelijke lokalen e) de levering van elektriciteit voor standaardverlichting, radio, wekkerradio, scheerapparaat, handhaardroger, PC, printer, … f) de kosten voor verwarming in de kamer g) het energieverbruik (verwarming en elektriciteit) van de gemeenschappelijke keuken en van het gemeenschappelijk sanitair h) internetgebruik In dit bedrag is NIET begrepen wat aangeduid is: ❍ € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vaste kost per maand voor water / elektriciteit / verwarming ❍ € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voorschot per maand voor water / elektriciteit / verwarming Het verschil tussen de werkelijke kosten en de reeds betaalde voorschotten wordt op het einde van de huur in een afzonderlijke rekening opgegeven. De verhuurder bezorgt de eindafrekening uiterlijk drie maanden na het einde van de huurperiode. Indien geen individuele tellers voorzien zijn, en voor zover het gaat om woongelegenheden met vergelijkbaar comfort, worden de kosten verdeeld op basis van volgende verdeelsleutel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❍ € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . internetgebruik ❍ € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bijdrage in de brandverzekering ❍ € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART. 6. BETALINGSWIJZE: Dit bedrag wordt betaald in maandelijkse betalingen tegen kwijting of overschrijving op rekeningnummer IBAN ���� ���� ���� ���� BIC ���� ���� t.n.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De betaling moet gebeuren uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen na de aanvang van de huurmaand. ART. 7. WAARBORG: De huurwaarborg bedraagt één/twee maand(en) huurprijs, zijnde € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ❍ De huurder zal de waarborg deponeren bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op zijn naam. De waarborg kan slechts worden vrijgemaakt op het einde van de overeenkomst mits schriftelijk akkoord van huurder en verhuurder. ❍ De huurder betaalt aan de verhuurder tegen ontvangstbewijs. De waarborg kan door de huurder nooit als huur worden gerekend en kan uitsluitend dienen tot vergoeding van de schade aan het gehuurde goed, toegebracht door de huurder of door derden aan wie hij de toegang tot de kamer verleende. Schade door normaal gebruik, slijtage of ouderdom komt niet ten laste van de huurder. De waarborgsom of het saldo ervan komt aan de huurder toe bij het inleveren van de sleutels en uiterlijk bij het einde van de overeenkomst. De terugbetaling zal contant gebeuren of door storting op rekeningnummer IBAN ���� ���� ���� ���� BIC ���� ���� t.n.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en dit binnen de acht dagen na het beëindigen van de huurovereenkomst. Indien de huurder de beschikking heeft over de kamer tijdens de vakantieperiode volgend op de huurovereenkomst, wordt de waarborg geregeld op de datum waarop de huurder de kamer verlaat. ART. 8. HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST: De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum zonder opzegging. Stilzwijgende wederinhuring kan niet worden ingeroepen. Behoudens een andere regeling moet de huurder de kamer op dat ogenblik volledig ontruimen en in elk geval de sleutels terugbezorgen aan de verhuurder, zelfs indien de huurder nog over de kamer mag beschikken tijdens de periode van de tweede zittijd. Wanneer een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde student, komen beide partijen onderling overeen in welke mate de kamer moet worden ontruimd. In elk geval dienen de sleutels terugbezorgd te worden bij het einde van de eerste huurperiode, ook indien de huurder nog over de kamer mag beschikken tijdens de periode van de tweede zittijd. Indien de partijen geen schikkingen treffen om de sleutels persoonlijk te

overhandigen, zal de huurder de sleutels aangetekend terugsturen. ART. 9. twee maanden huur. VAKANTIEREGELING EN REGELING TWEEDE EXAMENPERIODE: De huurder mag ononderbroken beschikken over de kamer tijdens de huurovereenkomst. De huurder kan - mits uitdrukkelijk akkoord van de verhuurder - vrij over de kamer beschikken tijdens de vakantieperiode volgend op het einde van de huurovereenkomst. Hiervoor dient een daghuur betaald te worden gelijk aan ten hoogste 1/30 van de maandelijkse huurprijs. In geval van herexamen voor opleidingsonderdelen van hetzelfde studiejaar, kan de student beschikken over een gelijkwaardige kamer en dit vanaf vijf dagen voor de aanvang van dit examen tot de dag na het laatste herexamen. Hiervoor dient een daghuur betaald te worden gelijk aan ten hoogste 1/30 van de maandelijkse huurprijs. De student die van dit recht wenst gebruik te maken, moet de verhuurder hiervan tijdig op de hoogte stellen en dit ten laatste op 15 juli. ART. 10. ONDERVERHUREN EN HUUROVERDRACHT: Onderverhuring en huuroverdracht zijn verboden behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder. De verhuurder stemt erin toe dat de huurder zijn kamer mag onderverhuren wanneer de huurder deelneemt aan een studieuitwisselingsprogramma of een stage moet volbrengen. ART. 11. VOORTIJDIGE BEËINDIGING a) De partijen kunnen deze overeenkomst beëindigen door het geven van een opzegging van twee maanden: de verhuurder - om ernstige redenen te wijten aan het gedrag van de huurder waardoor de bestemming van het huis tot studieverblijf in het gedrang komt de huurder - om reden van ernstig gebrek aan de isolatie of veiligheidsinstallatie of om een ernstige reden waardoor de kamer niet geschikt kan worden beschouwd als studieverblijf - bij overlijden van één van de ouders zowel de huurder als de verhuurder - bij officiële stopzetting van alle studies door de huurder in de gemeente waar de student onderwijs volgt. b) De huurovereenkomst wordt ontbonden door het overlijden van de huurder. c) De huurder kan deze overeenkomst beëindigen door het geven van een opzegging van twee maanden bij huwelijk. Als geen plaatsvervanger wordt gevonden, kan de verhuurder een wederverhuringsvergoeding eisen van maximum De opzegging moet in alle gevallen per aangetekend schrijven worden betekend met opgave van de reden en bijvoegen van de bewijsstukken. De opzegging gaat in op de eerste dag van de huurmaand volgend op de maand van betekening. Een kopie van dit schrijven wordt aan de huisvestingsdienst van de onderwijsinstelling overgemaakt. Indien zich tijdens de opzegtermijn een nieuwe huurder aanbiedt voor de kamer die door beide partijen kan worden aanvaard, wordt de bestaande huurovereenkomst ontbonden op het ogenblik dat de nieuwe huurovereenkomst in werking treedt. ART. 12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN Het technisch onderhoud en de herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De huurder zal de verhuurder zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen van iedere beschadiging, schade of defect, die een herstelling noodzaken. De verhuurder verbindt er zich toe de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. De verhuurder moet het bewijs kunnen voorleggen van het regelmatig onderhoud door bevoegde personen van alle verwarmingstoestellen en schoorstenen. De verhuurder is verplicht alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften toepasselijk op elektrische installaties en apparatuur ter beschikking te stellen van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor schade of waardevermindering toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij de toegang tot de kamer verleende. De huurder neemt mede alle voorzorgen om vorstschade in de kamer te vermijden. De verhuurder is verantwoordelijk voor de bescherming van alle installaties tegen vorst. De huurders worden vermoed solidair aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan de gemeenschappelijke delen en aan de veiligheidsinstallaties, voor zover het niet gaat om herstellingen ten laste van de verhuurder, normaal gebruik, onderhoud of slijtage. De verhuurder mag geen verbouwingswerken / wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde goed zonder schriftelijke toestemming van de huurder en in geen enkel geval tijdens de blok- en examenperiode. Hetzelfde geldt voor de huurder. De aangevraagde verbouwingen of veranderingswerken dienen duidelijk omschreven te worden. ART. 13. RUSTIG GENOT: De verhuurder verbindt er zich toe het rustig genot

te verzekeren. Hij heeft slechts toegang tot het gehuurde goed met het oog op schoonmaak, in geval van overmacht of mits toestemming van de huurder. Het is niet toegelaten dieren in het gehuurde goed te houden of te laten vertoeven, tenzij met schriftelijk akkoord van de verhuurder. Beide partijen dienen zich te onthouden van alles wat de rust van de medebewoners of buren zou kunnen storen door henzelf of derden aan wie zij toegang hebben verleend. ART. 14. COMFOR: De kamer moet in overeenstemming zijn met de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Bovendien moet de kamer voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd zijn. De verhuurder waarborgt een temperatuur van 20° C tussen 7 en 24 uur, en 12° C ‘s nachts indien er centrale verwarming is. Indien de verwarming gebeurt met een ander toestel, waarborgt hij de mogelijkheid tot het bekomen van een temperatuur tot 20° C. Verwarmingstoestellen waarbij het verbrand gas niet afgevoerd wordt naar buiten zijn verboden. ART. 15. BRANDVERZEKERING: De verhuurder verbindt er zich toe voldoende de huurdersaansprakelijkheid van de huurder voor brand en aanverwante gevaren, elektriciteit en waterschade te laten dekken. Het niet nakomen van deze verbintenis heeft automatisch tot gevolg dat de verhuurder elk verhaalrecht tegen zijn huurder verliest. Overeenkomstig art. 5 verbindt de huurder er zich toe aan de verhuurder die daarom verzoekt, zijn aandeel te betalen in de meerpremie die voortvloeit uit het onderschrijven van de verzekering. De persoonlijke inboedel van de huurder is niet gedekt via de brandverzekering van de verhuurder. Tenzij hij hiervoor gedekt is via de brandverzekering van zijn ouders (hoofdverblijfplaats), zorgt de huurder zelf voor de verzekering van zijn inboedel. ART. 16. BEMIDDELING HUISVESTINGSDIENST VAN DE ONDERWIJSINSTELLING De partijen verbinden zich ertoe elk geschil over de interpretatie, die uitvoering of de beëindiging van deze huurovereenkomst aan de huisvestingsdienst van de onderwijsinstelling voor te leggen, vooraleer het bij de rechtbank aanhangig te maken. Deze dienst doet zo snel mogelijk een voorstel om de partijen tot verzoening te brengen. Het initiatief tot verdere, desgevallend gerechtelijke ART. 18. De verhuurder verbindt er zich toe de brandveiligheidsvoorschriften van het huis aan de huurder te overhandigen. De huurder verklaart een exemplaar van deze voorschriften ontvangen te hebben. Deze documenten maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Deze huurovereenkomst kan eveneens aangevuld worden met een huishoudelijk reglement. In dat geval dient de huurder zich naar de bepalingen ervan te gedragen, op voorwaarde dat de huurder er kennis heeft van kunnen nemen vóór de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit reglement dient ondertekend te worden door beide partijen en gehecht te worden aan alle exemplaren van de huurovereenkomst. De inhoud ervan mag in geen geval strijdig zijn met, of afbreuk doen aan de bepalingen vervat in de huurovereenkomst. Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in vier exemplaren, waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Het derde is bestemd voor de registratie, het vierde voor de huisvestingsdienst van de onderwijsinstelling. DE HUURDER DE VERHUURDER stappen, ligt bij de partijen zelf. ART. 17. REGISTRATIE: De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst te registreren. De registratie is gratis en dient te gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. De kosten verbonden aan een laattijdige registratie zijn volledig ten laste van de verhuurder. Het niet naleven van de registratieverplichting door de verhuurder geeft de huurder bij verkoop van het goed recht op schadeloosstelling door de verhuurder wanneer de huurovereenkomst niet wordt gerespecteerd door de nieuwe eigenaar/verhuurder.

MEER INFO voor al je vragen en problemen over studentenhuisvesting Steve Vangroenweghe tel. 056 26 41 84 steve.vangroenweghe@stuvoloods.be STUVO VIVES Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk STUVO VIVES staat in voor de studentenvoorzieningen voor studenten van de Katholieke Hogeschool VIVES en de KU Leuven campus Brugge.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication