0

Schoolreglement Infoboekje Troevenboekje Bij ons zit je goed! 2019 -2020

Samen op tocht Kinderen gaan op tocht. Ze beleven, leren, ontdekken, genieten, groeien samen met klasgenoten, hun juf of meester. Ook jullie, mama, papa, grootouders varen mee. We zijn dicht bij elkaar, zodat jullie kunnen zien wat we doen en hoe je kind ontwikkelt. We zijn dicht bij elkaar om te kunnen luisteren naar datgene waar je als ouder fier op bent, maar ook om te luisteren naar je bekommernis, je zorgen. Kortom, we gaan samen op tocht.

“Geluksvogels” We kozen dit jaar voor het jaarthema “Geluksvogels”. Geluk valt niet uit de lucht. Het is ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en de juiste keuzes maken. Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat geven jullie als ouder en wij als juffen en meester gedeeltelijk mee, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen dus allemaal leren een beetje opener, optimistischer en gelukkiger te zijn. Deze uitdaging gaan wij dit schooljaar alvast aan. Iedereen heeft recht op zijn verdriet. Je zult niet altijd even blij en gelukkig zijn. Het leven is nu eenmaal niet elke dag feest. Niet voor volwassenen en niet voor kinderen. Maar als we er samen in slagen om zelf een klein beetje positiever en gelukkiger te zijn en die levenshouding door te geven wordt iedereen er beter van en bouwen we aan een warme school en samenleving. We werken met verhalen en geven deze een plekje in de klas, op school en bij jullie thuis. Zo worden we met z’n allen samen echte ‘Geluksvogels’! meester Gert ook een geluksvogel 2

1 september is ongetwijfeld een bijzondere dag. Na twee maanden vakantie, twee maanden tijd om allemaal leuke dingen te doen, beginnen we samen aan een nieuw schooljaar. Waarschijnlijk ben je er al even mee bezig. Misschien heb je wel een nieuwe boekentas gekocht en ligt je pennenzak al klaar. Misschien heb je al liggen dromen van al wat je gaat beleven in het nieuwe schooljaar. De poetsvrouwen hebben de ganse school een opfrisbeurt gegeven. Je merkt het meteen als je binnenkomt. De juffen en meesters hebben hun klas in orde gebracht zodat iedereen zich snel welkom zal voelen. We hebben met al de leerkrachten plannen gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Wees gerust, jullie zullen weer heel wat leren en beleven. Twee nieuwe digiborden zorgen ervoor dat ook jij het verhaal van jouw juf of meester goed mee kan volgen. Heel wat dingen op de speelplaats en in de school kregen een nieuw laagje verf. We hebben werk gemaakt van nieuwe picknickbanken, richtten een nieuwe klas in voor meester Christophe, bestelden 40 nieuwe banken en stoelen voor het zesde leerjaar en 46 frisse kleuterstoelen, we herstelden de zitbank in de binnentuin en we gaan dit schooljaar mogen genieten van een nieuw speeltuig op de speelplaats van de lagere school. We voegen het bos dan officieel toe aan de speelplaats en voorzien 2 nieuwe poorten om alles goed af te sluiten. We zijn gestart met de eerste knusse hoekjes voor kindgesprekken en een echte tipi voor kinderen die het af en toe moeilijk hebben. We hopen dat iedereen zich vlug thuis mag voelen in de nieuwe klasgroep en een leerrijk en tof schooljaar mag meemaken. Laat ons samen bouwen aan onze school. Laat ons als leerlingen, leerkrachten en ouders de handen in elkaar slaan. Deze infobrochure wil jullie wegwijs maken in het nieuwe schooljaar. Lees het even rustig door en dan … zijn we opnieuw gestart! meester Gert PS: Je vindt de volledige brochure ook op de website van de school in de klepkaftenshop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,… Start!! 3

INHOUDSTAFEL deel 1: schoolteam deel 2: wie, wat, waar schoolvisie sterke troeven een dagje schoolleven deel 3: afspraken en regels voor kinderen en ouders afspraken en regels voor kinderen enkele weetjes schoolreglement ouders, een onmisbare schakel engagementsverklaring wettelijke verplichtingen, deel 1 financiële bijdragen deel 4: kalender Onderstaande deel vindt u enkel terug op de website van de school: deel 5: wettelijke verplichtingen, deel 2 herstel en sanctioneringsbeleid blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. 6 - 10 11 - 18 19 - 22 23 - 33 34 - 36 37 - 41 42 - 45 46 47 - 53 54 - 56 57 - 62 63 - 66 67 - 70 71 - 74 blz. blz. 76 - 84 enkel online beschikbaar 85 - 90 enkel online beschikbaar 4

Beste ouders, Wij willen jullie graag van harte welkom heten op onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het ganse schoolteam wil zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw dochter of zoon. Op die manier kan uw kind een goed schooljaar doormaken. Vanuit de school mag u een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Verder hopen wij echt goed met u te kunnen samenwerken. Mochten er vragen of problemen zijn, dan staan wij steeds klaar om samen met u naar een oplossing te zoeken. We hopen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Deze schoolbrochure wil je wegwijs maken in onze school. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school, de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs en enkele afspraken en regels voor kinderen en ouders. In het derde deel vind je het eerste stuk van het wettelijke reglement. In het vierde deel krijg je alle belangrijke data op een rijtje. Deel 5 kan je enkel raadplegen op de website van de school in de rubriek “Geniet mee - klepkaftenshop”. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Beste kinderen, Ook jullie willen we natuurlijk heel erg welkom heten. In onze kleuterklassen kom je in een speelse wereld waarin je heel wat boeiende ontdekkingen kunt doen. De stap naar het eerste leerjaar opent de wereld nog veel verder. Wees gerust in elke klas zal je wel nieuwe en boeiende dingen tegenkomen. Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing misschien wat tijd vragen, maar wij willen je graag helpen je hier vlug thuis te voelen. We wensen je alvast een fijn schooljaar toe. 5

6

ONS SCHOOLTEAM Het team is één van de krachten van onze school. Zij staan er elke dag voor jouw zoon of dochter. Zij maken elke dag opnieuw mooi onderwijs. KLEUTERSCHOOL instapklas a - May Iemants b - Nathalie Aerts eerste kleuterklassen a - Karen Van Gorp* b -Tinne Wens** tweede kleuterklassen a - Lotte Verstraelen* b - Annick Geudens* c - Els Verboven derde kleuterklassen a - Simonne Meeuws b - Josina Renne* c - Femke Hendrickx* *1 dag in de week is er een vervanging ** twee dagen in de week is er een vervanging Heb je het al gehoord… „Ik wil dat de instappers me vertrouwen, zich snel thuisvoelen in de klas en met een veilig gevoel naar onze school komen.” de juf van de instapklas. 7

LAGERE SCHOOL 1ste leerjaren A - Katrien Erpels* B - Charlot Jespers C - Steffi Van Herck 2de leerjaren A - Ellen Carpentier* B - Nick Van Deuren C - Steffie Hendrikx 3de leerjaren A - Hilde Bruyninckx / Pieter Lavrysen ** B - Tanja Dickens C - Anton Vandenbosch* * 1 dag in de week is er een vervanging ** halftijdse tewerkstelling Een krachtige leeromgeving… Kinderen moeten kunnen ontwikkelen in een krachtige leeromgeving. Dit doe je ondermeer door kinderen een gedifferentieerd, uitdagend onderwijsaanbod aan te bieden, met sterke werkvormen en stimulerend tussenbeide te komen. 4de leerjaren A - Simonne Janssen B - Stef Maes* C - Joren Coertjens 5de leerjaren A - Ellen Van Cantfort B - Sien Horsting C - Dries Hutten 6de leerjaren A - Els Wuyts B - Filip De Cnodder C - Christophe Bierinckx 8

BASISSCHOOL ZORGLEERKRACHTEN Inge Van de Water - zorgleerkracht kleuterschool Lutgard Mermans - zorgcoördinator - zorgleerkracht 1ste leerjaar Marijke Van Gool - zorgleerkracht 2de leerjaar Jo Van Turnhout - zorgleerkracht 3de leerjaar Heidi Vervoort - zorgleerkracht 4de leerjaar Dirk Hermans - zorgleerkracht 5de en 6de leerjaar LEERKRACHT ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Jo Van Turnhout LEERKRACHTEN LICHAMELIJKE OPVOEDING Pam Dielis Simon Luyten Jonathan Verwaest BELEIDSONDERSTEUNING Marijke Van Gool PREVENTIEADVISEUR Simon Luyten KINDERVERZORGSTER Katleen Pottie Annick Geudens Met zorg dragen en gedragen worden „Als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, haar vleugels uitspreidt en hen opneemt en draagt op haar wieken.” Deut 23,11 9

SECRETARIAAT Veerle Jespers Hilde De Laat - boekhouding VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Annie Maes - contactpersoon Heidi Verwaest - contactpersoon Monique Leysen / Marie-Claire Castelyns / Maria Sneyers / Annick Geudens SPEEL-HUISWERK-KLAS Heidi Verwaest ONDERHOUDSPERSONEEL Carola Van Looy Linda Maeriën Ann Wildiers MIDDAGTOEZICHT SPEELPLAATS Marleen Van Cantfort / Maria Sneyers / Marie-Claire Castelyns / Monique van Loon DIRECTIE Gert Damen, Beukenlaan 16, 2470 Retie tel. privé: 0032 479/74.86.33 Indien u contact wil opnemen met één van de leerkrachten, kan u hen steeds bereiken via mail: voornaam.naam@basca.be. U schrijft alles met kleine letters. U kan ook steeds contact opnemen met het secretariaat van de school: secretariaat@basca.be of 014/678 575. Positieve aandacht Voor het bewerkstelligen van verandering is het effectiever om de aandacht te richten op wat gewenst is, dan op wat niet gewenst is. Sue Young 10

11

WIE, WAT, WAAR? De school telt verschillende verantwoordelijken die al of niet achter de schermen meewerken aan de uitbouw van onze school. Allemaal samen staan we in voor de organisatie van de school en het onderwijs. STRUCTUUR Onze basisschool Sint-Clara telt één vestigingsplaats. Er is een kleuter- en lagere school gevestigd op Kloosterbaan 1, 2370 Arendonk, tel: 014/67.85.75 email: secretariaat@basca.be website: www.basca.be SCHOOLBESTUUR KOBArT We zitten met onze school in de KOBArT-groep. Dit staat voor “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout”. De voorzitter van deze regio is Paul Proost. De afgevaardigd bestuurder is Willy Brion en algemeen directeur is Gert Damen. In KOBArT zitten 15 scholen, waaronder onze school en 4 middelbare scholen: HT²O, PT²O, Sint-Pieter en het Sint-Claracollege. Vanuit het basisonderwijs werken we samen met Trapop en Spelewei in Retie, de Weg-wijzer in Dessel, Sint-Pieter in Turnhout en Zevendonk, de Vlinder in Baarle-Hertog, de Negensprong in Ravels, de Horizon in Zondereigen, de Hoeven in Kasterlee en Sint-Franciscus in Turnhout. Dit bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs. Ze zijn verantwoordelijk voor het beleid en scheppen de noodzakelijke voorwaarden om goed onderwijs te kunnen bieden. Zij zijn als het ware de eindverantwoordelijken voor het schoolgebeuren. U kan KOBArT bereiken op onderstaand adres: Nooitrust 4, 2390 Malle, 0032 494 19 40 19 (Willy Brion) Voor meer info: http://www.kobart.be Het plaatselijke comité bestaat uit Nick Meeuwes (voorzitter), Luc Vienne (ondervoorzitter), Sandra van Us (lid), Pieter Gaukema (lid) en Patricia Wildiers (lid). Zij blijven het beleid van de school mee opvolgen en zullen eventueel advies geven aan het schoolbestuur. Zij zijn de link met de lokale gemeenschap van Arendonk en staan dicht bij het schoolgebeuren. 12

KOEPEL KOBA KOBA staat voor de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 130 scholen in het bisdom Antwerpen: 77 scholen voor basisonderwijs, 47 instellingen voor secundair onderwijs, 3 voor deeltijds onderwijs, 2 voor volwassenenonderwijs en 1 internaat. KOBArT is één van deze 9 regio’s. “Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aanbieden vanuit een christelijk opvoedingsproject”: dat is de missie van elke KOBA-school. Om directies en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze taak voorziet elk regionaal KOBA-bestuur samenwerkingsinitiatieven op verschillende beleidsdomeinen zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie, ICT en preventie. Door de regionale verankering van het schoolbestuur kunnen de directies en hun plaatselijke comités snel participeren bij het maken van beleidskeuzes. U kan KOBA bereiken op onderstaand adres: Nooitrust 4, 2390 Malle 03 304 91 00 - info@kobavzw.be Voor meer info: https://www.kobavzw.be SCHOOLTEAM Het pedagogische luik van de school wordt mogelijk gemaakt door het schoolteam. Dit team bestaat uit alle leerkrachten en wordt geleid door de directeur. Zij staan in voor het dagelijks gebeuren in de klassen en zorgen ervoor dat de kinderen volgens het leerplan onderwezen worden. Voor administratieve taken doet de school een beroep op administratieve medewerkers. Het onderhoudspersoneel zorgt voor de netheid en het onderhoud van de schoolgebouwen. OUDERRAAD De leden van de ouderraad willen op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen, zowel thuis als op school. Het oudercomité helpt mee aan de organisatie van vergaderingen en activiteiten ten voordele van de leerlingen. SCHOLENGEMEENSCHAP Onze school behoort tot scholengemeenschap De ARK. Hierin zitten de volgende scholen: vrije basisschool Trapop uit Retie vrije basisschool De Weg-wijzer uit Dessel vrije kleuterschool De Hoeven uit Kasterlee vrije kleuterschool Spelewei uit Hodonk, Looiend en Schoonbroek 13

CLB - CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. WAARVOOR KAN JE BIJ HET CLB TERECHT? Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen. Je kunt naar het CLB... • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; • als je kind moeite heeft met leren; • voor studie- en beroepskeuzehulp; • als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ; • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; • met vragen rond inentingen. Je kind moet naar het CLB... • op medisch onderzoek; • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. De maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht. Onze school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft. We zullen altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken. Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. WELKE MEDISCHE VERPLICHTE ONDERZOEKEN GAAN ER DIT SCHOOLJAAR GEBEUREN? Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren: 1ste kleuterklas (3-4 jaar) / 1ste lagere school (6-7 jaar) / 4de lagere school (9-10 jaar), 6de lagere school (11-12 jaar). Dit schooljaar worden de leerlingen van de 2de kleuterklas enkel onderzocht op uitdrukkelijke vraag van de ouders. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven. 1ste lagere school - 6-7 jaar - Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest 5de lagere school - 10-11 jaar - Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 14

RELATIE TUSSEN CLB EN SCHOOL De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. RELATIE TUSSEN CLB, DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: • de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie; • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB. Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. HET CLB-DOSSIER Als je kind bij het CLB voor begeleiding komt, dan maken ze een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. Ze houden zich uiteraard aan enkele regels: • Ze wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. • Ze behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. • Ze houden zich aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. 15

Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. Naar een andere school Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. En later? We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna wordt het vernietigd. Een klacht? Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB. 16

DE CLB-WERKING Onthaalteam Aan elke school is er een contactpersoon van het CLB verbonden. Hij of zij onthaalt elke nieuwe vraag binnen de school tijdens geplande overlegmomenten (of soms ook tussendoor). Leerlingen en ouders kunnen ook zelf de onthaalmedewerker contacteren. Dit kan rechtstreeks bij het CLB of via de school. Deze contactpersoon maakt deel uit van een team dat bestaat uit minstens 7 andere onthaalmedewerkers. Zij vormen samen het onthaalteam van het CLB. Je vindt op de website van het CLB wie onze contactpersoon is (Gilke Leysen). Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker, • hiermee zelf aan de slag gaan • doorverwijzen naar andere diensten • de vraag doorgeven aan het trajectteam van het CLB Het trajectteam werkt nauw samen met het onthaalteam. Het trajectteam bestaat uit artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam aan hen doorgeeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen. We spreken dan van een begeleidingstraject. Soms zullen ze beslissen dat het nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Ze zullen dan een diagnostisch traject starten. Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten voor hun rekening. Het infoteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studierichtingen en/of beroepsmogelijkheden en het keuzeproces. Persoonlijke vragen in verband met de studie- of beroepskeuze worden behandeld door het onthaalteam. Hiervoor kan je dus terecht bij de CLBcontactpersoon van de school. VESTIGING TURNHOUT Vestigingscoördinator: Ilse Vandepoel Rubensstraat 170 2300 Turnhout Tel: 014 41 64 39 turnhout@vclb-kempen.be ONZE ONTHAALMEDEWERKER Gilke Leysen - gilkeleysen@vclb-kempen.be 17 Het CLB is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur en elke donderdag tot 17.30 uur. Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.

HET ONDERSTEUNINGSNETWERK Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk KEMPEN DOEL VAN HET ONDERSTEUNINGSNETWERK Het ondersteuningsnetwerk heeft als doel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te laten deelnemen aan het gewoon onderwijs. Om dit doel te bereiken zal vanuit het ondersteuningsnetwerk ondersteuning geboden worden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en het schoolteam. Ondersteuning is leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht en beoogt een positief effect op de klasvloer. Ondersteuning is flexibel, vraaggestuurd en op maat. WANNEER ONDERSTEUNING AANVRAGEN? Een ondersteuningsvraag kan gesteld worden, wanneer: • de maatregelen die een school heeft genomen in de brede basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan om tegemoet te komen aan de specifieke noden van een leerling • er een duidelijke hulpvraag is van de leerkracht of het leerkrachtenteam naast de hulpvraag van de leerling • de ouders op de hoogte zijn gebracht door de school dat er een ondersteuningsvraag ingediend zal worden • het CLB mee betrokken is en er een gemotiveerd verslag werd opgemaakt dat ondersteuning mogelijk maakt • er aan de wettelijke voorwaarden voor ondersteuning werd voldaan HOE EEN ONDERSTEUNINGSVRAAG INDIENEN? Scholen stellen, na overleg met ouders, leerkrachten en CLB, via de website een ondersteuningsvraag aan het zorgloket van het ondersteuningsteam. AANSPREEKPUNT VOOR OUDERS: Mieke Quirijnen – algemeen coördinator Ondersteuningsnetwerk Kempen mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be 0472 12 36 64 Op onze school is Stien Lenaerts ankerfiguur. Je kan haar bereiken op stien.lenaerts@ondersteuningsnetwerkkempen.be MEER INFO: www.ondersteuningsnetwerkkempen.be 18

19

SCHOOLVISIE Onze school is een gemeenschap van mensen. Binnen dit samen-leven willen we drie sterke accenten leggen waarop ons schoolgebeuren steunt. We willen onze school uitbouwen als katholieke dialoogschool, met aandacht voor krachtig en eigentijds leren en het verbonden samen leven. KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL De christelijke zingeving en beleving loopt als een rode draad doorheen het hele schoolgebeuren. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Zijn leven en leer willen wij naar de kinderen toe vertalen. Het evangelie is hierbij onze leidraad. Naast deze geloofsoverdracht willen de leerkrachten zich ook inspannen om deze visie voor te leven. Van de ouders verwachten wij dat ze minstens loyaal zijn tegenover het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht. De leerlingen nemen in principe deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden. Ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging zijn welkom in onze school. Vanuit een wederzijds respect hopen we als school een plaats van ontmoeting, dialoog te zijn. KRACHTIG EN EIGENTIJDS LEREN Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs. Vooreerst betekent dit dat wij het kind centraal stellen. Wij bieden bijzondere aandacht aan de “kleinen”. Kansarme en zwakke kinderen krijgen speciale aandacht. We hebben respect voor elk kind en proberen ieder kind in zijn eigenheid te aanvaarden. We vinden dat elk kind recht heeft op vorming die aangepast is aan zijn mogelijkheden. Maximale ontplooiingskansen geven aan elk kind betekent voor ons dat we aandacht hebben voor het totale kind en aangepast onderwijs aan de noden van de 21ste eeuw. Hoofd (weten), hart (voelen) en handen (kunnen) zijn hierbij evenwaardige delen in onze opvoeding en ons onderwijs. Hierbij erkennen wij ook dat elk kind anders en uniek is. Naast het centraal stellen van het kind willen wij de kwaliteit van ons onderwijs ook verhogen door een dynamische school te zijn. Wij streven naar een verdere uitbouw en verbetering van ons onderwijs. We staan steeds open voor vernieuwing. Begeleiding en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen in het verhogen van onze onderwijskwaliteit. SAMEN LEVEN Onder “samen leven” verstaan we het verwezenlijken van een “hechte” school- en klasgemeenschap. Wij besteden daarvoor aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle betrokkenen (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB,…) zowel binnen als buiten onze school. Onze klassen en onze school zijn daarom geen eilanden. Wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook met andere scholen. Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap. Hierbinnen willen wij ook als betrokken partij meewerken. Wij willen kinderen opvoeden tot sociaal ingestelde en ruimdenkende mensen in een veelkleurige en snel veranderende samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst als van waardenbeleving en engagement. 20

KOBArT VISIE De scholengroep waarvan onze school deel uitmaakt, KOBArT, liet een onderzoek uitvoeren omdat het graag wilde weten hoe ze de manier waarop ze onderwijs aanbiedt nog beter kan afstemmen op wat leerlingen en ouders vandaag verwachten en nodig hebben. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werden een aantal waarden uitgewerkt. Deze waarden zijn een soort afspraak die we allemaal samen maken over de manier waarop we met elkaar zullen omgaan op en buiten onze school: GROEIEN, SAMENEN, ACCEPTATIE EN BETROKKENHEID. IK MAG GROEIEN Onze school wil een plaats zijn waar we mogen leren en groeien om zo steeds beter te worden. Op onze school houden we rekening met onze eigen mogelijkheden en die van de anderen. Iedereen heeft namelijk andere talenten en dus ook andere mogelijkheden. Wat voor de ene erg makkelijk is, is voor de andere dan weer heel moeilijk. Hier mogen we groeien vanuit onze mogelijkheden en worden we beloond voor onze inspanningen. Omdat ik hier mag groeien zal ik: • meer in mezelf geloven; • mezelf leuker vinden; • blij kunnen zijn met wie en wat ik ben. IK KAN HET NIET ALLEEN We willen een school zijn waar iedereen welkom is en zich aanvaard voelt. Iedereen helpt mee om onze waarden waar te maken. Dit doen we door ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en mag zijn en door mekaar te helpen wanneer we zien dat iemand hulp nodig heeft. Op die manier maken we zowel mekaar als onze school sterker. DIK OK DAT JE ANDERS BENT DAN IK We aanvaarden dat iedereen anders is en de dingen op zijn eigen manier doet. We verwachten niet dat anderen doen zoals onszelf. We aanvaarden elkaar zoals we zijn, hoe we eruit zien, waarin we goed zijn, wat we minder goed kunnen. Elk van ons kan sommige dingen heel goed en andere dingen heel slecht. We werken aan een school waar we, zonder bang te hoeven zijn, mogen zeggen dat we iets niet goed begrijpen of er iets niet lukt. 21

IK DENK MET TWEE Wij luisteren naar elkaar omdat we willen begrijpen wat de andere wil zeggen of nodig heeft. We luisteren omdat we de andere zo de kans geven om zijn verhaal te vertellen. We doen de dingen niet alleen maar samen. Dit doen we door aan de anderen hun mening of hulp te vragen. We houden rekening met de mening van de anderen, ook als die anders is dan wat we zelf denken. We zoeken bij de anderen naar de dingen waar ze goed in zijn. Aandacht geven aan de zwakte van iemand heeft geen zin omdat dit ons als groep niet verder brengt. Iedereen heeft iets waar hij slecht in is, iedereen heeft iets waar hij sterk in is en waarmee hij de andere kan helpen. Op die manier maken we samen school. 22

23

VIER STERKE TROEVEN Met onze school willen we enkele sterke troeven naar voor schuiven: team-spirit, zorgdragend, actief en wel-in-je-vel. Deze troeven maken onze school uniek. We zijn fier op deze eigenheid. We willen in de toekomst verder bouwen aan deze troeven samen met alle betrokken partners: leerlingen, ouders, leerkrachten, de parochiegemeenschap, de gemeente... TROEF 1 = TEAM-SPIRIT Ons team is erg divers. Deze diversiteit maakt dat we sterk onderwijs kunnen bieden. We vormen een hechte ploeg waar iedereen zichzelf mag zijn. Een goede teamspirit maakt enthousiaste en levenslustige collega's. De ideale ingrediënten om samen aan het schoolproject te werken. We willen goed onderwijs aanbieden. Elke dag opnieuw willen we hier aan werken. We beseffen immers maar al te goed dat de leerkracht er echt toe doet. Kijk ook op www.basca.be - Onze school - het schoolteam. 24

TROEF 2 = ZORGDRAGEND Vanuit onze visie willen we een zorgzame school zijn. We willen zorg dragen voor het kostbaarste dat u aan ons toevertrouwt. Zorg op het vlak van kennis, zorg op het vlak van "je thuis voelen”. We ondersteunen kinderen die erg moeilijk of snel leren en ontwikkelen. We gaan op weg met hen die het motorisch of sociaal moeilijk hebben. We respecteren de eigenheid van ieder kind en willen vanuit ieder zijn talenten vertrekken. Er zijn 6 leerkrachten die we inzetten om het zorgverhaal daadwerkelijk een plek te geven in elke klas en op onze school. Juf Inge neemt de zorg op in de kleuterschool. Juf Lutgard begeleidt het 1ste leerjaar en neemt ook de coördinatie van het zorgteam op zich. In de lagere school begeleidt juf Marijke het tweede leerjaar, meester Jo het derde, juf Heidi begeleidt het 4de leerjaar. Meester Dirk neemt het 5de en 6de voor zijn rekening. Zij ondersteunen in de eerste plaats de leerkrachten. Deze laatsten moeten immers de zorg op de klasvloer aanbieden. De zorgleerkrachten bieden de verhoogde zorg aan als het de draagkracht van de klasleerkracht overstijgt. Vanuit de besprekingen na de observaties en toetsen begeleidt het zorgteam een aantal leerlingen individueel en trachten zij hun werkpunten weg te werken. Deze werkpunten kunnen zowel vertragingen als versnellingen in de ontwikkeling zijn. Daarnaast zullen zij ook in de klassen meehelpen tijdens inoefenmomenten voor bepaalde vakken. Op die manier kunnen zij leerlingen die met dezelfde moeilijkheden kampen in groep ondersteunen. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. DIFFERENTIËREN MET HET TAKENBORD Als we leerlingen op ieders niveau willen begeleiden, moeten we ook verschillende leerstof aanbieden. Zo zullen de vlugge leerlingen uitbreidingsoefeningen krijgen, terwijl de tragere leerlingen meer tijd krijgen om de leerstof eigen te maken. Dit noemen we differentiatie. We proberen dit te doen aan de hand van hoekenof contractwerk. We doen dit via het systeem van takenbord. Ook binnen de turn- en zwemlessen werken we op verschillende niveaus. De reken- en taalmethode bieden eveneens heel wat mogelijkheden om zelfstandig te werken. 25

LEZEN MET EEN LEESMAATJE Doorheen de ganse lagere school werken we ook aan leespromotie. We hanteren hiervoor verschillende werkvormen. In de eerste graad is er een leescircuit. Leerlingen van het derde en zesde leerjaar doen aan tandemlezen. Voor een aantal lezers uit vier en vijf is er het ochtendlezen. Daarnaast nemen we ook deel aan de leespromotie via de kinderjury. EXTERNE HULP In laatste instantie doen we een beroep op externe organisaties, indien dit een meerwaarde heeft voor de verdere ontwikkeling van uw kind. MEERBEGAAFDENWERKING Samen met Exentra, een expertisecentrum rond meerbegaafdenwerkig, hebben we een knappe werking uitgebouwd. In de kleuterschool worden de bollenbozenkastjes de klassen binnengereden. We zorgen voor een goed screeningsinstrument zodat we juiste kleuters dedecteren. De lagere school biedt verbredingsleerstof aan voor rekenen. Kinderen leren versneld woordpakketten en/of maaltafels aan of krijgen moeilijkere toetsen voor Frans. Het zorgteam volgde een opleiding voor de kangoeroewerking. Tijdens de meerbegaafdenwerking hebben we ook aandacht voor het omgaan met klasgenoten, hun leerhouding en doorzettingsvermogen. BODYMAP Kinderen worden doorgelicht op hun motorische ontwikkeling. Sommige tekorten hebben een weerslag op de cognitieve ontwikkeling en de werkhouding van kinderen. Door hen gerichte oefeningen aan te bieden, kunnen we een antwoord bieden op bepaalde problematieken. Kinderen worden in klein groep begeleid en zetten op die manier echt stappen in hun motorische ontwikkeling. IN EN UIT DE KLAS Zorg wordt geboden vanuit een TWEEKRACHT. De leerkracht en de zorgleerkracht slaan samen de handen in elkaar. Ze staan samen voor de klas of de ene begeleidt een miniklas, terwijl de andere het traject doorloopt met de andere kinderen van de klas. Er zijn heel wat verschillende vormen mogelijk. We zoeken steeds naar de meest optimale manier van ondersteuning via CO-TEACHING. Heb je toch nog vragen omtrent de zorgwerking, spring gerust binnen. http://www.exentra.be/ 26

TROEF 3 = ACTIEF VERKEER Onze school behaalde definitief, door tal van initiatieven, het ‘10/10 label’ voor een verkeersveilige school. Jaarlijks ondernemen we ook heel wat stappen om de verkeersveiligheid te verhogen. Bovendien stimuleren we de kinderen en de ouders om te voet of met de fiets naar school te komen. Jij doet toch ook mee? We proberen onze leerlingen een goede verkeersopvoeding te geven. Dit doen we niet alleen via lessen in de klas, maar ook door praktijkgerichte oefeningen. Bij aanvang van het schooljaar vragen we aandacht aan iedereen omdat we weer op de straat verschijnen. Maar ook als leerling en ouder moeten we voorzichtig zijn. In de winter voeren we actie rond de zichtbaarheid. Vanaf de lente promoten we opnieuw het fietsverkeer en het stappen naar school. Dan is er ook de week van de zachte weggebruiker. Die week besteden we extra aandacht aan alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Tot slot bekijken we op het einde van het schooljaar hoe we veilig de vakantie kunnen doorkomen. Daarnaast zijn er voor bepaalde klassen heel gerichte acties rond verkeer en veiligheid: verkeersexamen, fietsexamen,.. Ook bij uitstappen proberen we zoveel mogelijk de fiets te nemen of de verplaatsing te voet te maken. SPORTIEF GEZOND Alle kleuters en leerlingen krijgen wekelijks hun portie bewegingsopvoeding. Alle klassen gaan zwemmen, dit start reeds na de paasvakantie in de tweede kleuterklas. Verder is er voor iedere klas een sportactiviteit tijdens de schooluren. Tevens is er voor iedere klas ook op woensdagnamiddag een mogelijkheid om aan een sportactiviteit deel te nemen. Daarnaast zijn we ook jaarlijks deelnemer aan de Arendonkse veldloop. In oktober nemen we deel aan de scholencross op het Zilvermeer. Heel wat verplaatsingen maken we te voet of met de fiets. Zo blijven we allemaal fit. We schakelen ook de kinderen in via de leerlingenraad, zetten kinderen aan om te SMOS’en (Samen Met Ons Spelen) waarbij oudere kinderen, de jongsten een leuk spelaanbod aanbieden. Speelbakken. Deze week zijn wij aan de beurt! 27

TROEF 4 = WEL-IN-JE-VEL We leven met heel wat kinderen en volwassenen samen. Het is voor ons belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school. We investeren dan ook in heel wat acties die kinderen, leerkrachten en ouders een „wel-in-je-vel-gevoel” geven. Het is een actieplan dat loopt over heel wat jaren. DE SPEELPLAATS & DE REFTER We werken aan een goede speelplaatswerking. Kinderen krijgen tijdens de middagen regelmatig een mooi spelaanbod. Bovendien splitsen we de speeltijden in de namiddag op. Hierdoor is de groep die buiten is kleiner en hebben kinderen meer speelruimte. De speelplaats van de kleuterschool kreeg al heel wat meer spelimpulsen. We willen dit blijven verderzetten, ook voor de lagere school. In de refter hebben we drie eetbeurten waardoor we voor meer comfort zorgen in de refter. Het vijfde en zesde nemen een zorgende rol op naar de kleuters toe en de kinderen van het eerste leerjaar. DENKEN-VOELEN-DOEN Hoe ga je om met conflicten op de speelplaats? Welke plaats moeten kinderen krijgen in het oplossen van conflicten? Hoe pakken we pesten aan? We willen hier ons team blijvend in versterken. We brengen kinderen inzicht bij in hun manier van “denken-voelen-doen”. We willen hen doen inzien dat je datgene wat je doet, kan bijsturen, kan veranderen…. De gevoelsmeters en voorvalrapporten zijn handige tools om hier met kinderen rond te werken. De gevoelsmeters hebben hun vaste plek in alle klassen teruggevonden. KINDGESPREKKEN We maken bewust tijd voor kindgesprekken. We vertrekken vanuit de methodiek van de gevoelsmeter en visualiseren deze voor de kinderen. We zetten praatboxen in om leerkrachten te ondersteunen, maar ook kinderen die moeilijker tot praten komen. Tijdens de kindgesprekken komt niet alleen het leren aan bod, maar ook hoe kinderen zich voelen op school, thuis,… Juf Ellen: Ik vind het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen in de klas. Het voeren van gesprekjes vraagt wel heel wat tijd, maar ik doe dit met plezier. Je leert de kinderen zo beter kennen. Ook als ik merk dat een kind zich niet zo goed voelt, probeer ik dit meteen in te plannen. „Een kind dat een taalfout maakt, geven we taalles. Een kind dat moeite heeft met rekenen, geven we bijles wiskunde. En een kind dat zich foutief gedraagt, geven we straf.” Belinda Hopkins 28

ONGEWENST GEDRAG We hopen dat kinderen zich goed voelen op onze school en respectvol omgaan met elkaar. We doen heel wat dingen preventief om dit klaar te krijgen. Jammer genoeg loopt het ook wel eens mis. We willen jullie vertellen hoe we met kinderen omgaan als het misloopt, wat we van leerkrachten, kinderen en ouders verwachten en hoe we kinderen kunnen belonen in hun groeiproces. We gebruiken hiervoor het 5-laden model, dat gebaseerd is op het 4-ladenmodel van Monique D’aes. We werken met een kast die bestaat uit vijf schuiven, met elk zijn betekenis. Met deze kast willen we kinderen doen nadenken over wat ze gedaan hebben, wat de gevolgen zijn en hoe we hen helpen. Deze kast moet ervoor zorgen dat we goed kunnen samenwerken met de kinderen, het team en de ouders. Want pas als we echt samenwerken kunnen we dingen in beweging brengen. Voor veel kinderen is dit model niet van toepassing omdat het schoolleven vlot verloopt. Soms moeten we echter verder aan de slag met kinderen. Principes 1. We streven naar een duidelijk beleid om gewenst en ongewenst gedrag van kinderen op school te kunnen plaatsen. 2. We maken gebruik van een individuele aanpak. 3. We vinden het belangrijk om samen met de kinderen na te denken over de gevolgen van hun gedrag. 4. We aanvaarden dat fouten maken bij het leren hoort en we benadrukken de veerkracht van het kind. 5. We willen met dit model de ernst van de overtreding duidelijk maken aan de kinderen. Wat doen we om ongewenst gedrag te voorkomen op de speelplaats? • We gaan een nieuw speeltuig plaatsen op de speelplaats van de lagere school. • We werken met SMOS “Samen Met Ons Spelen”. • We zetten speelboxen in per graad, die doorschuiven van de ene klas naar de andere. • We bieden samen met de sportleerkracht sportactiviteiten aan tijdens de middagen. • We hebben gesplitste speeltijden. • We zorgen op vrijdag voor muziek op de speelplaats. • We zorgen voor een groene speelzone. Wat doen we om ongewenst gedrag te voorkomen op klasniveau? • We houden twee keer per jaar kindgesprekken, we hebben hiervoor heel wat materialen ter ondersteuning. • We werken met Tom en Roos naar sociale vaardigheden toe voor de kleuterschool en de eerste graad. • We werken rond sociale vaardigheden in de vorm van mimespel, toneeltjes,… op niveau van de kleuters. Wat doen we om ongewenst gedrag te voorkomen op zorgniveau? We zetten zorgleerkrachten in om met kinderen aan de slag te gaan door in te zetten op voorvalrapporten, kindgesprekken te voeren, goede observaties te doen van kinderen en de caravan in te zetten als rustig plekje op de speelplaats. 29

De 5 schuiven uitgelegd We vertrekken bij elke schuif van een voorbeeld. Bij dit voorbeeld zetten we de mogelijke stappen die genomen kunnen worden maar we blijven altijd kijken naar de ernst van de omstandigheden en naar het kind in kwestie. Dit zijn slechts voorbeelden met de mogelijke stappen die genomen kunnen worden. Op onze website bij de rubriek ‘Onze troeven’ vind je alvast een filmpje waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. Paarse schuif In deze schuif ligt de focus op kinderen aanzetten tot positief gedrag. We leggen de focus leggen op de inspanningen die het kind levert en de kleine groeistappen die het zet. We willen kinderen hiervoor belonen, omdat positieve waardering meer rendement heeft op lange termijn. Met beloningen bedoelen we niet materiële beloningen, hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een duim, een compliment of dat het kind een spelletje naar keuze mag kiezen. Dit proces kan thuis ook verder lopen, door als ouders zelf ook aan te geven dat je het leuk vindt dat je kind deze maand gegroeid is in wie hij/zij was. Daarnaast werken we ook hard aan het creëren van een positief klasklimaat. We zorgen voor veiligheid in de klas, maken ruimte voor plezier en stimuleren open communicatie. Gele schuif Onder deze categorie vallen zware voorvalletjes, die maar uitzonderlijk voorkomen. Zo zou het kunnen dat een kind 1 keer iemand anders bewust pijn doet. Wanneer dit gebeurt kunnen we beslissen om het kind te laten afkoelen, kunnen we ervoor kiezen om de ouders op de hoogte te brengen, kunnen we het kind vragen een herstelgebaar te maken (bijvoorbeeld een brief schrijven aan het kind dat pijn werd gedaan) en kan er een straf volgen. Ook geven we het getroffen kind voldoende aandacht door in de eerste instantie al naar zijn verhaal te luisteren. Rode schuif Onder deze categorie vallen zware voorvalletjes, die meermaals voorkomen. Zo zou het kunnen dat het kind meermaals andere kinderen niet laat meespelen. In de kleuterschool kan dit gemeld worden aan de klasjuf, kan het zijn dat het kind tot het einde van de speeltijd aan de hand met de juf moet meestappen, kunnen we het kind vragen om een herstelgebaar te maken (bijvoorbeeld een tekening maken voor het kind dat niet mocht meespelen) en kunnen er mogelijks een aantal gesprekken met het kind plaatsvinden. We zullen eventueel de ouders op de hoogte brengen door een mail te versturen. Ook zal er voldoende aandacht worden gegeven aan het kind dat werd uitgesloten en kunnen we op klasniveau werken aan hoe we samen moeten spelen. In het 1ste en het 2de leerjaar kunnen we beslissen om het kind te laten afkoelen, kan het kind 5 minuten op de time-out stoel gezet worden, kunnen we het kind vragen een herstelgebaar te maken (niet gewoon sorry zeggen), zou het kunnen dat we een mail sturen met de reden van de straf zodat de mama en de papa ook op de hoogte zijn, kunnen er gesprekken met het kind plaatsvinden, maken we gebruik van voorvalrapporten en kunnen we beslissen om op klasniveau met alle kinderen samen te zitten om te werken aan ‘Hoe samen spelen’. 30

Van het 3de tot het 6de leerjaar kunnen we ook beslissen om het kind te laten afkoelen, gaan we het melden aan de leerkracht, kan er aan het kind gevraagd worden om gedurende een speeltijd 15 minuten zinvol strafwerk te maken in de klas, kunnen we beslissen dat het kind een herstelgebaar moet maken (niet gewoon sorry zeggen), kunnen we een mail sturen naar de ouders met de straf en waarom, zullen we gebruik maken van voorvalrapporten en kunnen er eventueel kindgesprekken plaatsvinden. Indien nodig kunnen we kiezen voor een langdurige begeleiding. Groene schuif Onder deze categorie vallen lichte voorvalletjes, die beperkt voorkomen. Zo zou het kunnen dat het kind een keer iemand onderbreekt tijdens een gesprek.We hanteren hier dezelfde strategie als bij de blauwe schuif. Blauwe schuif Onder deze categorie vallen lichte voorvalletjes die meermaals voorkomen. Zo zou het kunnen dat een kind elke speeltijd opnieuw voorsteekt in de rij. De maatregelen die genomen worden om het kind te laten groeien zijn voor de groene en de blauwe schuif hetzelfde. In de kleuterschool kunnen we het kind naar de herstelmuur laten gaan, dit is een plek waar je samen met het kind zoekt om de relatie te herstellen. Daarnaast kunnen we het kind vragen om een tekening te maken over zijn gedrag en kan er een duidelijke structuur aangeboden worden zoals een vaste plaats in de zithoek. In de lagere school zullen we kort op de bal spelen, we bieden duidelijkheid in de communicatie als leerkracht naar het kind toe en we proberen te achterhalen waarom de leerling zich zo gedraagt. We gaan begrip tonen voor het kind en samen zoeken naar oplossingen. Indien nodig kunnen we kiezen voor een langdurige begeleiding. DE CARAVAN Met de caravan bieden we kinderen een plekje aan waar ze tijdens de speeltijden tot rust kunnen komen. Er mogen maximum zes kinderen in de caravan. Per dag mag je er ook maar één keer in. We bieden op die manier kinderen enerzijds rust, maar blijven hen anderzijds ook prikkelen in het oefenen van het omgaan met elkaar. Kinderen houden zich rustig bezig en proberen de stilte te bewaken… 31

ARTISTIEK Doorheen de lagere school willen we onze kinderen onderdompelen in een artistiek bad van beeld, muziek, beweging, woord en drama. Van je 2,5 tot je 12 jaar unieke belevingen opdoen. We doen dit in samenwerking met heel wat externe partners: de tekenacademie, Fedasil, de Warande in Turnhout. Het is een manier om kinderen warm te maken voor het artistieke. Het draagt bij tot de ruime ontwikkeling van de kinderen. De voorleesweek, de poëzieweek… Het zijn artistieke projecten die hun plek hebben binnen de school. Gezellige activiteiten Door gezellige activiteiten te organiseren versterk je het wel-in-je-vel-gevoel Mijn vis heeft een super gedicht geschreven voor de poëzieweek. We plaatsen een klaproos voor vrede in de wereld 32

GEZONDE SCHOOL Gezondheid is een heel belangrijk gegeven. We willen er ook kostbaar mee omgaan. Vandaar dat we als school ook aan een gezondheidsbeleid werken. We denken hierbij aan lekker en gezond fruit als tussendoortjes, water als dorstlesser, actieve bewegingsmomenten tijdens de lessen en speeltijden,... FRUIT, LEKKER EN GEZOND Alle kinderen van onze school nemen in de voormiddag een fruitje mee van thuis. Bij de kleuters is het handig als dit reeds geschild meegegeven wordt. Durf gezond variëren in het fruit dat je meegeeft. Stop het fruit in een doosje waarop de naam van je kind staat. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om het terug te bezorgen als het potje toch een keer de weg kwijtgeraakt is. Gedurende 10 weken krijgt uw kind fruit aangeboden dankzij het project ‘OOG voor lekkers” GEZONDE TUSSENDOORTJES De andere speeltijden mag je kiezen wat je meebrengt, maar geen snoep of koeken met chocolade. Ook hier vragen we om de koeken in een koekendoosje te stoppen. Er mogen geen papieren of plastiek wikkels meegeven worden naar school. We brengen geen drinkbusjes of brikjes mee naar school. We werken zo aan de afvalberg op school en aan een nette speelplaats. JONG GELEERD In de klassen wordt er gewerkt rond gezondheid. In het zesde leerjaar leren jongeren bijvoorbeeld via het Mega-project ‘nee’ zeggen tegen misleidende verleiders die op hen afkomen vanuit de maatschappij. WATER, DE BESTE DORSTLESSER Rond de speeltijden krijgen alle leerlingen de kans om water te drinken. In de klas heeft iedereen een eigen drinkbeker. In samenspraak met de juf of meester mogen de kinderen hun dorst lessen. Op de speelplaats staan vier drinkfonteintjes. Ook hier kunnen onze kleuters en leerlingen terecht tijdens de speeltijden. In de refter kunnen de kinderen tijdens de middag kiezen uit water of melk. 33

34

EEN DAGJE SCHOOLLEVEN OPENINGSUREN dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag aanvang schooltijd 8.40 uur 8.40 uur 8.40 uur 8.40 uur 8.40 uur middagonderbreking 11.50-13.00 uur 11.50-13.00 uur 11.50-13.00 uur 11.50-13.00 uur aanvang opvang 6.30 uur - 08:25 uur 6.30 uur - 08:25 uur 6.30 uur - 08:25 uur 6.30 uur - 08:25 uur 6.30 uur - 08:25 uur 15:35 uur - 18:00 uur 15.35 uur - 18:00 uur 12.30 uur - 13:30 uur (tot 18 u. centraal op onze school) 15.35 uur - 18:00 uur 15.35 uur - 18:00 uur VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Iedere aanwezige wordt geregistreerd via een eenvoudige scan. In de voormiddag betaal je geen kosten voor de opvang van 08:25u. tot 08:40u. ‘s Avonds betaal je niet voor het eerste kwartier direct na schooltijd. De leerlingen die voor 08:25 u. op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na bovenstaande uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. De kosten voor de opvang bedraagt € 0,75 per begonnen half uur. Het tweede kind uit een gezin betaalt nog € 0,50, het derde kind € 0,25 en vanaf het vierde kind is de opvang gratis. Hiervoor wordt een afrekening gemaakt bij elk schoolfactuur. Je hoeft vooraf niet in te schrijven voor deze dienst. De voor- en naopvang wordt georganiseerd in de refter. Je gaat binnen langs de dubbele deur van de kleuterschool (kiss & ride) of langs het kleine groene poortje ter hoogte van de Kloosterbaan. Na schooltijd kan je de voor- en naopvang telefonisch bereiken via dezelfde telefoonnummer als de school: 014/678575. einde opvang einde schooltijd 15.20 uur 15.20 uur 12.15 uur 15.20 uur 15.20 uur 35

Na 17:00u. of in noodgevallen neem je contact op met de directie op het nummer 0032/479 74 86 33. De voor- en naopvang gebeurt door Annie Maes en Heidi Verwaest. Op woensdagnamiddag organiseert de gemeente Arendonk een centrale buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van de Arendonkse basisscholen, van 13.30u. tot 18u. Het gemeentebestuur informeert de leerlingen, die hiervan gebruik wensen te maken aan de hand van een infobrief, afsprakennota en inschrijvingsformulier. Deze documenten zijn te verkrijgen op de voor- en naschoolse opvang, op het secretariaat van elke Arendonkse basisschool en in het gemeentehuis, bij de dienst bevolking en je vindt ze ook in de klepkaftenshop op onze website. In de loop van de namiddag zullen de kinderen dan aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen. De afrekening van kinderopvang gebeurt via de gemeentelijke financiële dienst. HUISWERKKLAS Vanaf de tweede week van september hebben de kinderen vanaf het tweede leerjaar, indien ze in de opvang blijven, studie. De studie begint steeds met een kwartier speeltijd. Er is geen begeleiding van werk of huistaak, wel is er toezicht zodat er in stilte gewerkt kan worden. Als kinderen klaar zijn, mogen ze uit de huiswerkklas. Deze opvang gaat door in de bewegingsruimte achter de refter van de school. Na de huiswerkklas gaan de kinderen naar de naschoolse opvang. Iedere aanwezige wordt geregistreerd via een eenvoudige scan. Vooraf inschrijven hoeft niet. Probeer tijdens het ophalen van je kind de studie niet te storen. De kostprijs voor de studie is gelijk aan de voor- en naopvang. Op woensdag en vrijdag is er geen studie. We vragen uitdrukkelijk de tijden van de opvang te respecteren. Indien ouders hun kinderen veelvuldig te laat afhalen zijn wij genoodzaakt een boete van € 12,5 per gezin/per keer aan te rekenen. dag maandag dinsdag donderdag 15.35 uur 15.35 uur 15.35 uur aanvang 16.30 uur 16:30 uur 16:30 uur Onze kinderen en de wereld Hoe onze kinderen straks met de wereld omgaan hangt af van hoe wij vandaag met hen omgaan en naar hen luisteren. Geef hen de ruimte en de tijd om de wereld en zichzelf te ontdekken. En zie ze graag, dan zullen ze jou ook graag zien. Gerda Dendooven 36 einde

ENKELE AFSPRAKEN EN REGELS VOOR KINDEREN EN OUDERS HOE KOM IK ’S MORGENS DE SCHOOL BINNEN IK KOM TE VOET OF MET DE FIETS Je komt de school binnen en verlaat ze langs de dubbele poort ter hoogte van de Wamp. Oversteken doen we steeds langs het zebrapad. Er is een overzet-leerkracht aanwezig aan het zebrapad op de Kloosterbaan en aan het kruispunt DariesTorenstraat. De leerlingen en ouders gaan te voet naast hun fiets tot ze overgestoken zijn onder begeleiding van een overzetleerkracht. Wandel dus steeds naast je fiets. We doen dit op de speelplaats maar ook op het paadje naar het zebrapad. Het is er vaak te druk om te fietsen. IK WORD GEBRACHT MET DE AUTO Wie met de auto gebracht wordt, gebruikt de ingang aan de kleuterschool. Achter de poort tussen het middelbaar en onze school kan je kort-parkeren langs ons schoolgebouw. Een kwartier voor de schoolbel gaat, staat daar een leerkracht op je te wachten. Deze zal je helpen met het uitstappen en het binnenkomen op de school. Wie langer moet parkeren kan de parking voor het St.Claracollege gebruiken. Langsheen de Kloosterbaan zijn er voor de school geen parkeerplaatsen voorzien. Ook langs de omheining van de grote speelplaats is het verboden te parkeren. De parking voor het vroegere klooster mag niet gebruikt worden. De aanpalende straten kunnen gebruikt worden om te parkeren. De parkeerplaatsen aan het zwembad en ’s morgens de parking aan de Aldi bieden een goed alternatief vlakbij de school. Een korte gezonde wandeling brengen je dan aan de school. Ingang t.h.v. de Wamp Ingang kleuterschool Kiss & ride ’S AVONDS TERUG NAAR HUIS Wanneer de school uit is, mogen de kleuters afgehaald worden aan de klas of op de speelplaats. Daarvoor wordt de kleuteringang gebruikt. De ouders komen binnen bij het belteken. Leerlingen van de lagere school die te voet naar huis gaan richting Heikant, mogen ook van deze uitgang gebruik maken. De andere ouders komen binnen langs de dubbele poort ter hoogte van de Wamp. De ouders mogen binnenkomen bij het belteken. Bij regenweer mogen de ouders schuilen onder het afdak van de grote speelplaats. Ze mogen dan 10 minuten vroeger op de speelplaats. 37

KIJK UIT OOK MET DE FIETS Van november tot aan de paasvakantie dragen we best een fluohesje. We zijn hierdoor goed zichtbaar. We plaatsen onze fietsen in de rekken, steeds in het eerstvolgende vrij rek. Is jouw fiets ook helemaal in orde? In het belang van de veiligheid van onze jonge fietsers is het ook noodzakelijk dat de fietsen goed in orde zijn. Zorg dat de fiets ook aangepast is aan de leeftijd van de fietser. Een goede verlichting is zeker noodzakelijk tijdens de wintermaanden. Gezien worden is immers levensbelangrijk in het verkeer. Fiets op slot, dief bedot! OF MET DE AUTO Mogen wij ook vragen zo weinig mogelijk te parkeren aan het Belgacom-gebouw. Het is vooral gevaarlijk omdat heel wat fietsers en voetgangers langs daar richting zwembad en centrum vertrekken. Nogal wat bestuurders hebben zo weinig geduld dat ze onmiddellijk willen vertrekken zodat er levensgevaarlijke situaties ontstaan. Kinderen passeren er, auto’s rijden achteruit en zien niet wat er komt… Voorkomen is beter dan genezen! Vlakbij de school zijn ruime parkeerplaatsen. Vlakbij… daarmee bedoelen we zeker op wandelafstand. Gebruik deze parkeerplaatsen, zeker bij goed weer. Zo wordt de drukte rond de school sterk verminderd. Bovendien is een korte wandeling gezond. Niets dan voordelen dus. Ook zouden we willen vragen om de ruimte vanaf Aldi tot aan het paadje naar onze school, langs De Daries, zoveel mogelijk parkeervrij te laten. Dit laat toe dat de kleine voetgangers veilig naar school kunnen zonder teveel over te steken. Als iedereen hieraan meewerkt, wordt het opnieuw een stuk veiliger voor iedereen. Rij traag ter hoogte van de parkeerzone. Volg steeds de route van de “kiss & ride”. Je rijdt rechts van de poort de parkeerzone op en komt er langs de andere kant terug uit. AANWEZIGHEDEN BEN IK OP TIJD? Je vindt een mooi overzicht van de schooluren op blz. 35. Wij verwachten kleuters en leerlingen steeds op tijd in de school. Het is immers erg storend wanneer enkelen te laat komen. Heel belangrijk is te weten dat de kinderen slechts 15 minuten voor aanvang van de lessen op de school aanwezig mogen zijn. Dit wil zeggen ’s morgens vanaf 8.25u. en ’s middags vanaf 12.45u. (indien ze niet blijven eten). Wie vroeger dan 8.25u. op school komt, moet naar de voorschoolse opvang en dient een bijdrage te betalen. Leerlingen die te vroeg op de school zijn, zijn niet verzekerd wanneer er iets zou gebeuren. Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 38

TOEGANG TOT DE KLASLOKALEN Op het einde van de voormiddag en namiddag mogen de kleuters van de instapklas en van de eerste kleuterklassen afgehaald worden in de klas vanaf het eerste belteken. De leerlingen hebben buiten de lesuren zonder toezicht van de leerkracht geen toegang tot de klaslokalen. Tijdens de speeltijden is er niemand van de leerlingen in de klassen. Enkel bij ziekte kunnen andere afspraken gemaakt worden via de klasleerkracht. DE BEL GAAT! IS DAT OOK VOOR DE OUDERS? DE KLEUTERS De kleuters van de instapklas mogen door de ouders tot in de klas gebracht worden. De kleuters van de eerste kleuterklassen mogen door de ouders tot in de klas gebracht worden gedurende de eerste 2 schoolweken. Daarna mogen ze, net als alle andere kleuters, tot op de speelplaats gebracht worden. Vanaf dat moment komen de ouders niet meer op de kleuterspeelplaats. Zij nemen afscheid aan de kleuteringang of aan het knuffelhart. Twee juffen staan paraat om hen op te vangen. Vanaf het knuffelhart gaan ze naar de binnenspeelplaats waar ze veilig kunnen spelen. Het is niet de bedoeling dat de ouders op de speelplaats blijven staan tot de kleuters binnen gaan. Op het einde van de voormiddag en namiddag mogen de kleuters van de instapklas en van de eerste kleuterklassen afgehaald worden in de klas vanaf het eerste belteken. De andere kleuters worden op de kleuterspeelplaats afgehaald. LAGERE SCHOOL De leerlingen van de lagere school worden afgezet aan de poort. Bij het eerste belteken gaat iedereen in de goede rij staan. Het is niet de bedoeling dat de ouders op de speelplaats blijven staan tot de leerlingen binnengaan. De ouders van de leerlingen van de lagere school wachten na de laatste bel op de grote speelplaats ter hoogte van het oude speeltuig. Alle leerlingen komen met de rijen naar buiten. Wanneer ouders een leerkracht wensen te spreken doen ze dit best voor of na schooltijd. Tijdens de lesuren worden er geen afspraken gemaakt. DENKEN WE OOK HIER AAN Na de bel sta ik rustig op een stip van mijn klasrij! Zodra iedereen rustig is, vertrekt de rij naar binnen. Eénmaal helemaal binnen in het gebouw wordt er niet meer gepraat. Ouders verlaten ’s morgens en ’s avonds zo snel mogelijk de speelplaats. Tijd om op te staan Tijd om me te wassen Tijd om te ontbijten Tijd om m’n schoolspullen te nemen Heerlijk al die tijd…. Oei is het nu al tijd, ik moet vertrekken! 39

MIDDAG De kinderen kunnen in de school blijven eten. Carola, Annie, Heidi en Marleen zorgen samen met enkele leerkrachten voor de begeleiding. Op de speelplaats krijgen we de hulp van Marie-Claire, Maria, Monique en Marleen om de kinderen tijdens de speeltijd op te vangen. Samen met de leerkrachten zorgen zij dat daar alles vlot verloopt. De kinderen brengen zelf hun boterhammen mee. Hun drinken dienen ze via de school aan te schaffen. Er is keuze uit melk en water. Niemand brengt drank van thuis mee, tenzij dit om een zeer uitdrukkelijke reden is. Omwille van de veiligheid van de kinderen zijn thermosflessen, glas of blikjes niet toegelaten op school. Omwille van milieurespect worden enkel de flesjes van de school toegelaten, brikjes brengen we niet mee. De kostprijs per eetbeurt vindt u achteraan terug in deze brochure bij de rubriek financiële bijdragen. In de eerste refterbeurt eten de kinderen van het vijfde leerjaar samen met de instapklas, de eerste en tweede kleuterklas. In de tweede refterbeurt eten de kinderen van het zesde leerjaar, samen met de kinderen van de derde kleuterklas en het 1ste leerjaar. In de derde refterbeurt eten de kinderen van het 2de, 3de en 4de leerjaar. De oudste kinderen zijn de mama’s en de papa’s van de kleinere kinderen. We proberen elkaar te helpen, afspraken samen na te leven en te genieten van onze lunch. SCHOOLZWEMMEN Alle kinderen van de lagere school en van de derde kleuterklas gaan zwemmen. Indien iemand om een bepaalde reden een zwemles moet missen, wordt een briefje van de ouders of van de behandelende geneesheer gevraagd. Juffrouw Pam geeft alle zwemlessen. De leerlingen vanaf het vijfde en zesde zwemmen om de twee weken een beurt van 25 minuten voor een periode van een half jaar, het derde en vierde zwemmen om de twee weken voor een gans schooljaar. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zwemmen iedere week een beurt van 25 minuten. De kleuters uit de derde kleuterklas zwemmen om de 2 weken 25 minuten. Het zwemmen van de tweede kleuterklas start na de paasvakantie. Zij zwemmen vanaf dan elke week. De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis. Alle andere leerlingen betalen € 0,90 per zwembeurt. Via de schoolrekening wordt dit afgerekend. U krijgt in het begin van het jaar een zwemkalender. U vindt deze ook op de website van onze school: www.basca.be/Geniet mee/klepkaftenshop In hun badtas steken de leerlingen twee badhanddoeken, een zwembroek of badpak, een kam of borstel. Om verlies te vermijden is het best dat de leerlingen alle kettinkjes, ringen, armbandjes, horloges en dergelijke op hun zwemdag zouden thuis laten. Noch het zwembad, noch de school kan verantwoordelijk gesteld worden voor verlies. Het is ook gemakkelijk wanneer het zwemgerei voorzien is van een naam. Verder vragen we alle ouders om het reglement van het zwembad na te leven en te respecteren. 40

HANDIG WERKEN Hieronder vind je een aantal vragen vanuit de school. Als iedereen hieraan wil meewerken verloopt de organisatie van een schooldag veel vlotter. Een naam in alle brooddozen, jassen, turnpantoffels vergemakkelijkt het zoeken. Verwittig de leerkracht of het secretariaat voor 9u. bij afwezigheid van uw kind. Een grote, degelijke lus aan de jasjes maakt het ophangen van de jas makkelijker. Verjaardagen vieren wij in de klas. Het is niet de bedoeling dat kinderen iets meebrengen. Alle kinderen worden in de klas gevierd. De ouders wachten buiten de poort tot het eerste belteken om de klassen niet te storen. Enkel de ouders van de kleuters en het eerste leerjaar komen op het schoolplein. De ouders van het eerste leerjaar wachten ter hoogte van de tweede basketbalpaal. Honden of andere huisdieren zijn niet toegelaten op de school, ook niet op de speelplaats of bij het afhalen van de kinderen op het schooldomein. Op het ganse grondgebied van de school mag niet gerookt worden, ook niet op de speelplaats. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Zorg er ook voor dat de omgeving van de schoolpoort niet vol peukjes ligt. Als volwassenen kunnen we hier het goede voorbeeld geven! 41

ENKELE AFSPRAKEN EN REGELS VOOR KINDEREN Elke dag opnieuw zitten we met heel wat guitige kleuters, dappere kinderen van de lagere school, juffen en meesters samen op onze school. We moeten een hele dag samen leven, samen spelen en samen leren. Om dit vlot te laten verlopen, is het goed dat er enkele afspraken en regels zijn. Er zijn enkele afspraken die we samen met jullie willen maken. Lees ze samen met je ouders door. SAMEN LEVEN We willen op een aangename manier samen leven op onze school. Hiervoor is het belangrijk dat we elkaar, hoe of wie we ook zijn, graag zien. Dat wil niet zeggen dat we verliefd zijn op elkaar. We vinden het belangrijk dat: We bereid zijn om eens iets voor elkaar te doen. We op een veilige manier omgaan met elkaar en de plaats waarin we leven. We respect hebben voor de materialen en de schoolgebouwen. Kinderen, juffen en meesters een stem hebben op onze school waar naar geluisterd wordt. Spreken jullie in je klas verder af, hoe jullie er voor kunnen zorgen dat we op een fijne manier samen leven? SAMEN SPELEN We vinden het belangrijk dat we op onze school ook samen kunnen spelen. Jullie zijn immers gek van spelen en steken er ook heel wat van op. We vinden het belangrijk dat: We op een fijne manier spelen met elkaar. We respect hebben voor de andere kinderen. We niemand uitsluiten of pesten. We hulp vragen als het samen spelen een keertje niet lukt. Spreken jullie in je klas verder af, hoe jullie er voor kunnen zorgen dat we op een fijne manier samen spelen? SAMEN LEREN Op school leer je heel wat dingen. Je leert er getallen, verhalen lezen, mooie kunstwerken maken... Leren is een belangrijke opdracht voor de school, maar ook voor jou. We vinden het belangrijk dat: Je je inzet om samen te leren, op school, thuis, ... Je er voor openstaat dat niet iedereen even vlot leert Je aanvaardt dat het leren niet voor iedereen op dezelfde manier verloopt Je bereidt bent om anderen te helpen bij het leren en je aanvaardt dat anderen jou helpen bij het leren Spreken jullie in je klas verder af, hoe jullie er voor kunnen zorgen dat we op een fijne manier samen leren? 42

REGELS Op school zijn er ook een aantal regels waar je je aan moet houden. Dat zijn geen dingen die we samen afgesproken hebben. Ze zijn er om het leven aangenamer te maken op school. Wil je toch praten over een bepaalde regel? Bespreek het met de kinderen van de leerlingenraad. BOEKENTASSEN We plaatsen onze boekentassen netjes haaks tegen de muur. Op deze manier sparen we plaats en kunnen we niet over een boekentas struikelen. Elke klas heeft een plaats voorzien voor de boekentassen. DE SCHOOLBEL Na de bel sta ik rustig op een stip van mijn klasrij. Zodra iedereen rustig is, vertrekt de rij naar binnen. Eénmaal helemaal binnen in het gebouw wordt er niet meer gepraat. IK KOM STIL NAAR BUITEN De leerlingen stellen zich in stilte op in de rij, in de gang voor de klas. Zodra iedereen in stilte in de rij staat vertrekt de rij naar de speelplaats. Onderweg wordt er niet gebabbeld. Leerkracht begeleidt de rij tot aan de speelplaats. Vanaf het moment dat de leerlingen buiten komen mogen ze praten. EERBIED VOOR MATERIAAL De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. BEWEGINGSOPVOEDING Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 43

GANGEN We houden de gangen netjes. Er komen immers heel wat mensen op onze school. Stel je voor dat ze struikelen over een rondslingerende boekentas of turnzak. Hang alles aan de kapstok. DE SPEELPLAATS De speelplaats wordt door heel veel kinderen gebruikt. Het moet een plek zijn waar je op een fijne manier kan en mag spelen. Help jij hier ook aan mee? Afval doen we in de juiste afvalbak. In de groene containers doen we groente- en fruitafval. Potjes geraken ook al eens verloren. Handig als je je naam op het potje zet. Hierdoor kunnen wij of jij het potje terugbezorgen aan zijn baasje. Toiletten gebruiken we waarvoor ze dienen. We zorgen er voor dat ook de volgende toiletbezoeker een proper toilet heeft. Denk jij er ook aan dat de toiletten geen speelplaats zijn? Doelen zijn er om te scoren! We gebruiken ze niet om aan te hangen of om op te zitten. Langs de fietskant is er geen kaatsmuur. We blijven tijdens de speeltijden uit de fietsenstalling. Als er een bal terechtkomt in de fietsenstalling, gaat één leerling de bal halen. De palen onder het afdak zijn geen klimpalen. BALLEN De ballen slapen ’s morgens uit. Zo kan iedereen veilig op school toekomen. Ballen die we van thuis meebrengen, blijven in een zak bij de boekentassen of houden we gewoon vast. Ballen die over het hek gaan worden door slechts 2 kinderen uit de Wamp gehaald. Je vraagt hiervoor steeds de toestemming aan de juf of meester die op de speelplaats staat. Bij regenweer spelen we niet met ballen. Dit gaat niet onder het afdak. 44

WIE SPEELT WAAR? Er is de speelplaats van de kleuters, de speelplaats onder het afdak waar iedereen mag spelen en de speelplaats van de lagere school. We spelen enkel op het speelterrein dat voor jou bedoeld is. In de namiddag spelen we niet meer met z’n allen samen. BROODDOZENMUUR We zetten onze brooddozen in de brooddozenmuur. Zo moet je er niet mee blijven rondsleuren. Om 13:00 halen de kinderen van het 1ste, 3de en 5de hun brooddoos. Na de namiddagspeeltijd halen de kinderen van het 2de, 4de en 6de hun brooddoos. VAN JEZELF Een timmerman heeft een werkbak met materialen. Het is belangrijk dat deze in goede staat zijn. Met een kapotte hamer, kromme nagels of een botte zaag kan hij niks doen. Ook jij gebruikt allerlei materialen. Draag er goed zorg voor. Met materialen gooien doen we niet! Neem geen overbodige dingen mee in je boekentas. Je turnkledij zit in een turnzakje. Laat het niet overal rondslingeren. Voor een vakantie neem je je turnkledij mee naar huis. Het kan dan best een wasbeurt gebruiken. Het is goed dat mutsen, sjaals, turnkledij, potjes… genaamtekend zijn. Zo vinden we de eigenaar vlugger terug ! Een gsm hebben we op school niet nodig. Laat hem dus thuis. Moet je er toch één meebrengen van je ouders dan geef je het toestel af op het secretariaat van de school. 45

ENKELE WEETJES TIJDSCHRIFTEN EN LEESBOEKEN Via de school kunnen de leerlingen een abonnement nemen op verschillende tijdschriften aangepast aan hun leeftijd. Deze abonnementen zijn evenwel geheel vrijblijvend. Niemand is verplicht hiervoor in te schrijven. Wie een abonnement wil, kan dit bij aanvang van het schooljaar regelen via het secretariaat. WEBSITE, FACEBOOK, INSTAGRAM EN TWITTER Onze school heeft ook een eigen website, Facebook-, Instagram- en Twitterpagina. Als je surft naar www.basca.be kom je op onze website terecht. Hierop vind je ook alle informatie over onze school. Het schoolreglement, het infoboekje en de schoolkalender is er te raadplegen. Ook alle klepkaften die meegegeven worden met de leerlingen zijn daar te lezen uiterlijk zaterdagmiddag. Regelmatig vind je er ook stukjes over het schoolleven. Onze Facebookpagina vind je op: www.facebook.com/sintclara. Heb je ons al gevonden op Twitter? KLEPKAFT Wanneer er bepaalde zaken georganiseerd worden vanuit de school worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht via een nieuwsbrief. Deze kreeg de naam ‘Klepkaft’ mee. Ook als er gewoon een aantal nieuwtjes te vertellen zijn aangaande het schoolleven verloopt dit via de ‘Klepkaft’. De ‘Klepkaft’, alsook alle andere post die we mee naar huis willen geven, wordt steeds op vrijdag meegegeven of doorgestuurd. Het is belangrijk om zeker die dag de boekentas van je kind even na te pluizen of je mail te checken. Alle klepkaften en andere infobrieven vind je ook terug op de website www.basca.be. Onder de rubriek “Geniet mee - klepkaftenshop” kan je klepkaften lezen en eventueel ook downloaden. Deze manier van werken laat toe dat gescheiden ouders makkelijk allebei de informatie van de school kunnen raadplegen. Iedereen krijgt de klepkaften digitaal aan. Bij de inschrijving kan u ook kiezen voor een papieren versie. Doordat meer dan 95% kiest voor een digitale klepkaft, sparen we op jaarbasis voor de algemene klepkaft meer dan 650 euro uit. Dit geld kan terug besteed worden in materiaal dat uw kind ten goede komt. Bovendien helpen we het milieu! 46

47

SCHOOLREGLEMENT Om onze schoolgemeenschap goed te laten functioneren stellen wij volgende leefregels voorop: KLEDIJ EN UITERLIJK We verwachten dat de kinderen netjes naar school komen. Het begrip netjes vullen we voornamelijk vanuit hygiënisch standpunt in. Ook het uiterlijk van de kinderen moet verzorgd zijn. OMGANGSVORMEN Leerlingen en leerkrachten nemen een respectvolle houding aan tegenover elkaar. Ze gebruiken het algemeen Nederlands als omgangstaal met elkaar. De leerkrachten en de directeur worden aangesproken met juffrouw of meester. ’s Morgens en ’s avonds begroeten zij elkaar op een beleefde manier. Ook buiten de school zijn deze regels gangbaar. Leerlingen zijn ook tegenover elkaar hoffelijk en vriendelijk. Vechten en pesten zijn uit den boze. FOTOMATERIAAL Regelmatig worden er in klas- of schoolverband foto’s gemaakt bij diverse activiteiten. Deze foto’s worden ook gebruikt op de website, social media en het infoboekje van de school. Door de ondertekening van het schoolreglement gaan ouders akkoord met het gebruik van fotomateriaal op de website of andere publicaties in schoolverband, gedurende de ganse schoolloopbaan. Ouders die niet wensen dat hun kinderen op online foto’s staan, kunnen dit schriftelijke kenbaar maken bij de directie. SCHOOLMATERIAAL Leerlingen gaan respectvol om met het materiaal dat de school hen ter beschikking stelt. De speeltuigen op de speelplaats en in de speelweide, de banken en vuilbakken worden volgens hun functie gebruikt en mogen niet vernield worden. In de klas zorgt elke leerling mee voor een duurzaam gebruik van het beschikbare materiaal. De school stelt handboeken en leermateriaal ter beschikking van alle leerlingen zodat deze de lessen op een goede manier kunnen volgen. Ook alle andere materialen die nodig zijn om het bereiken van de eindtermen mogelijk te maken worden gratis ter beschikking gesteld door de school. DE WEG NAAR SCHOOL EN TERUG De leerlingen nemen steeds de veiligste weg van en naar school. Uitzonderingen worden gemeld aan de directeur. Deze regel is noodzakelijk omwille van verzekering. 48

ONGEVALLEN EN VERZEKERING Alle kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke schade die hen kan overkomen tijdens de schooluren. Ook op de weg naar de school en terug naar huis zijn zij verzekerd. De kinderen moeten wel de veiligste weg naar en van huis nemen. Schade aan kledingstukken, schooltassen, fietsen, … worden niet vergoed. Dit kan onderling langs de familiale verzekering geregeld worden. Wanneer een leerling tijdens de lesuren de school moet verlaten (bv. om naar de dokter te gaan) dienen de ouders de kinderen in de klas af te halen. Geen enkel kind mag alleen naar huis of naar de dokter tijdens de lesuren, tenzij mits toelating van de directie na overleg met de ouders. Daarnaast zijn alle leerlingen verzekerd bij deelname aan buitenschoolse activiteiten. Wanneer ouders instaan voor het vervoer van leerlingen zijn ook zij verzekerd. GENEESMIDDELEN Indien een leerling in de loop van het schooljaar geneesmiddelen moet innemen, geven de ouders hiervoor een schriftelijke toelating af op het secretariaat, dit om vergissingen te vermijden. Er moet tevens een formulier ingevuld worden door de arts. Medicatie die een gans jaar moet ingenomen worden, wordt jaarlijks opnieuw aangevraagd. U vindt de juiste formulieren op het secreatariaat en op onze website in de klepkaftenshop. VAKANTIEDAGEN De normale vakantiedagen worden in de maand juni meegedeeld aan de ouders. Naast de vaste vakantiedagen heeft elke school recht op twee facultatieve dagen. Deze verlofdagen worden samen met de vaste vakantiedagen meegedeeld. Tenslotte zijn de leerlingen één volledige en één halve dag of 3 halve dagen vrij wanneer de leerkrachten verwacht worden op een pedagogische studiedag. LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn opgenomen in het lessenrooster. De leerlingen van de lagere school krijgen 75 minuten per week turnen. Het zwemmen start in de kleuterschool. Vanaf Pasen starten de vierjarigen met watergewenning. Gedurende de ganse lagere school krijgen de leerlingen zwemonderricht. Alle leerlingen zijn verplicht deze lessen te volgen. Enkel met een doktersbriefje kunnen uitzonderingen toegestaan worden. De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemonderricht. Eénmaal per jaar neemt ieder leerjaar deel aan een buitenschoolse sportactiviteit. We werken hiervoor samen met externen. Ook is er jaarlijks een zomer-sportdag, zowel voor kleuters als voor de lagere school. Tijdens de wintermaanden gaan bepaalde leerjaren van de lagere school schaatsen en de oudste kleuters gaan glijden op het ijs. 49

MAILBELEID We communiceren vaak via mail met elkaar. Daarom maken we hierover graag enkele afspraken: • Geef ons 48 uur de tijd om op een mail te antwoorden. • In het weekend zijn leerkachten mail-vrij. • Bij gevoelige onderwerpen maak je best een afspraak en ga je met elkaar rond de tafel zitten. • Probeer enkel contact op te nemen voor dingen die er toe doen. Je vindt vaak al heel wat info in de klepkaften. HUISWERKBELEID Hoe zit het met huiswerk op onze school? We hebben het voor jullie in een overzicht bij elkaar gezet. Wat verstaan we onder huiswerk? Als huiswerk bedoelen we alle taken en lessen die de kinderen thuis maken of leren. Huiswerk vormt een brug tussen de school en de ouders. Het is een kans om ouders te betrekken bij het ‘leren’ van hun kind. ‘Plannen en leren organiseren’ is een eindterm. Wij vinden dit onderdeel heel belangrijk bij het geven van huiswerk. Bovendien moet huiswerk als zinvol ervaren worden door leerlingen en ouders. Onze uitgangspunten We kiezen er op onze school voor om kinderen huiswerk te geven. Wat vinden we hierbij belangrijk: • We willen kinderen ‘leren leren’, waarbij we ook het plannen een heel belangrijk onderdeel vinden. In de eerste graad vragen we hiervoor nog veel ondersteuning van thuis en ligt de focus op het samen maken van een planning. Vanaf de tweede graad proberen we de kinderen zelf hun planning te laten maken en worden er ook lessen gegeven die ze moeten leren. • We vinden het belangrijk dat onze kinderen na school de tijd krijgen om zich te ontspannen. Hoeveel tijd besteed je aan het maken van je huiswerk? We geven een richttijd mee, maar dit blijft natuurlijk zeer persoonsgebonden: - In het 1ste en 2de: maximum 15-20minuten - In het 3de en 4de: maximum 20-25minuten - In het 5de en 6de: maximum 25-30minuten Opmerking: Het leren van lessen kan soms meer tijd vragen. Het is belangrijker dat leren op verschillende momenten gebeurt dan dat het gebeurt. • Huiswerk moet zinvol zijn. Het wordt gebruikt om basisvaardigheden verder te automatiseren en leerstof beter te beheersen. Dit kan voor zowel lezen, wiskunde, spelling als voor andere vakken zijn. - In het 1ste en 2de: automatisatie van lezen, wiskunde en vanaf het 2de leerjaar ook spelling. - In het 3de en 4de: automatisatie van spelling, lezen, wiskunde en WO leren. - In het 5de en 6de: automatisatie van Frans, lezen, spelling en leren van wiskunde en WO. • “Als we alle kinderen gelijk willen behandelen, moeten we ongelijk handelen”. In de mate van het mogelijke bieden we gedifferentieerd huiswerk aan. • Feedback. We vinden het belangrijk een terugkoppeling te doen naar onze kinderen over de geleverde inspanningen. In het 1ste en 2de gebeurt dit door kindgesprekken en door een extra infomoment omtrent “Hoe ik mijn kind het best begeleid tijdens het huiswerk maken.” In de tweede en derde graad gebeurt dit ook af en toe door kindgesprekken, soms wordt er ook op klasniveau feedback gegeven. Bij huiswerk leren we kinderen werken aan het opnemen van hun verantwoordelijkheid, werken ze aan hun zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. 50

Wat verlangen we van onze leerlingen? • Kinderen maken hun huiswerk binnen de vooropgestelde termijn van hun weekplanning. • Als kinderen hun huiswerk vergeten zijn, maken ze het tegen de volgende dag. Als het dan niet klaar is, maken ze het af tijdens een speeltijd en krijgen ze een nota in de agenda die ouders moeten aftekenen of via mail. • Als kinderen hun huiswerk niet begrijpen, mogen ze uitleg vragen aan hun ouders of hen laten opschrijven dat het huiswerk niet lukte. • Kinderen maken hun huiswerk zelfstandig. • Kinderen die externe hulp krijgen, maken met de betrokken leerkracht afspraken omtrent hun huiswerk. Je zoekt samen naar een goed evenwicht. Wat verlangen we van onze ouders? • Het ABC-model is een goede methode om als ouder betrokken te zijn bij het huiswerk van het kind. ABC staat voor: • Afspraken (planning maken, schoolagenda samen bekijken), • Bemoedigen (blijf in de buurt van je kind, geef complimentjes,...) • Controleren (lukt het om taken te maken, huiswerk niet in plaats van het kind maken,...). • We pleiten ervoor dat kinderen zelfstandig hun huiswerk kunnen maken, dit zonder al te veel hulp van leerkrachten en/of ouders. Huiswerk is immers geen nieuwe leerstof. • Zorg voor een rustig werkklimaat voor je kind. Omgevingslawaai zoals TV, GSM, tablet kan beter uit de buurt blijven. Meer info vind je in de klepkaftenshop. LUIZEN We werken met een kriebelteam op onze school en controleren de haren van alle kinderen vlak na de schoolvakanties. Ze ondertekenen een engagementsverklaring waarin ze bevestigen discreet om te gaan met de info die ze hierdoor verzamelen. We vragen alle ouders om positief mee te werken aan deze luizencontroles en zorgvuldig de richtlijnen die we doorsturen na de controles op te volgen. We vragen ook om de school te verwittigen als uw kind luizen heeft. Op naar een luizenvrije school. ZORGVULDIG BESTUUR Onze school maakt geen gebruik van sponsoring of reclame om haar werking te bekostigen. Activiteiten of schoolbenodigdheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een eindterm of het nastreven van een ontwikkelingsdoel zijn gratis voor de leerlingen. Voor datgene wat essentieel is voor het volgen van onderwijs, wordt geen bijdrage gevraagd aan de ouders. Maaltijden of verplaatsingen in het kader van een schooluitstap zijn niet onderwijsgebonden en vallen dus niet onder de kosteloosheid. Commissie Zorgvuldig Bestuur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - AGODI t.a.v. Frederik Stevens Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel 02 553 65 56 zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 51

GSM Dit toestel is doorheen de tijd ook ingeburgerd geraakt bij kinderen van de lagere school. Nochtans heeft geen enkele kleuter of leerling een gsm nodig op school. Deze toestellen worden dus ook niet toegelaten op school. We vragen de ouders deze afspraak ook thuis mee op te volgen. In sommige gevallen dient een leerling wel een gsm mee te hebben. Het toestel wordt ’s morgens gelegd op het secretariaat en ’s avonds daar terug opgehaald. Indien een gsm toch gebruikt wordt door een leerling zonder toelating, kan iemand van het personeel de gsm in bewaring geven op het secretariaat. Daar kan deze ’s avonds dan afgehaald worden. PRIVACY WELKE INFORMATIE HOUDEN WE OVER JE BIJ? Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Smartschool en Informat. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met Koen Wilms - privacy@kobart.be OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 52

PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (FOTO’S, FILMPJES …) We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de klepkaft en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij het begin van je schoolloopbaan vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. RECHT OP INZAGE, TOELICHTING EN KOPIE Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via de klepkaft. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. Bijlagen zie klepkaftenshop: Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement & Infobrochure onderwijsregelgeving 53

54

OUDERS, EEN ONMISBARE SCHAKEL OUDERCOMITE / SCHOOLRAAD Een school kan pas goed draaien wanneer er een goede wisselwerking is met de ouders. Vandaar dat wij jullie graag een bevoorrechte positie geven in onze school. Hier lees je wat de ouderraad allemaal ondersteunt en in beweging brengt. Wie een nog actievere inbreng in het schoolgebeuren wil, kan lid worden van ons oudercomité. Het is een dynamische groep van mensen die een groot hart hebben voor de school. Het oudercomité werkt ten voordele van alle kinderen op onze school. Concreet houdt dit in dat er vier vergaderingen per jaar gehouden worden. Tijdens die vergaderingen wordt er afgesproken hoe ouders kunnen meewerken tijdens bepaalde activiteiten op school. We denken dan onmiddellijk aan het mosselfeest, de ontbijtslag, de quiz, … Maar er is natuurlijk nog meer. Wie ook inhoudelijk op de hoogte wil blijven van de schoolwerking kan terecht bij de schoolraad. Als ouders hebben jullie de ervaring bij uitstek over hoe een school werkt. Wij kunnen hieruit heel wat tips halen. Op die manier proberen we op een positieve manier aan de school te bouwen. Het blijft evenwel belangrijk dat ook een vrijwilliger discreet omgaat met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. Ook financieel springt het oudercomité in de bres. Zo draagt het oudercomité bij in de kosten voor de aanschaf van digitale borden, de aankoop van klasmeubilair en speeltuigen. Wie wil meewerken binnen het oudercomité kan zijn of haar naam opgeven op het secretariaat of contact opnemen met Ingrid Kuypers. Zij is voorzitster van ons oudercomité. Je kan het oudercomité bereiken op dit mailadres: ouderraad@basca.be Binnen het bestuur kan zij rekenen op Nathalie Vervecken als penningmeester, Chantal Lathouwers als secretaris en Berrie Jansen als ondervoorzitter. De ganse groep van het oudercomité bestaat verder uit nog 25 vrijwillige leden. Namens onze ganse schoolgemeenschap alvast hartelijk dank aan alle bereidwillige medewerkers. Onze school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 55

ACTIEVE OUDERS EN DE VERZEKERING We doen af en toe beroep op ouders als we kleine uitstappen maken. Hoe zit het met de verzekering en moeten de kinderen die in je wagen zitten op een kinderstoeltje? VERZEKERING Als je rijdt voor de school ben je voor materiële schade niet verzekerd door de schoolpolis. Hier moet je je eigen verzekering voor aanspreken. Lichamelijke schade is wel verzekerd via de schoolpolis. Ouders en kinderen vallen onder deze schoolpolis. Enkele dingen die je moet weten: er is geen franchise bij overlijden wordt er 5000 euro uitbetaald bij blijvende invaliditeit wordt er max. 12 500 euro uitbetaald tijdelijke ongeschiktheid is niet verzekerd verdere details zijn opvraagbaar op het secretariaat van de school KINDERSTOEL Uit de wegcode, artikel 35.1.2 In geval van incidenteel vervoer over korte afstand, in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, waarin geen of een onvoldoend aantal kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn, op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig, mogen kinderen van 3 jaar of ouder en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien zij de veiligheidsgordel dragen. Dit geldt niet met betrekking tot kinderen waarvan een ouder het voertuig bestuurt. Dat is heel ingewikkelde taal om te zeggen: in bepaalde gevallen, is enkel de gordel voldoende. Zolang je niet je eigen kind vervoert en het kind ouder is dan 3 jaar. 56

57

OUDERS EN DE SCHOOL, ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Er zijn vier thema’s waarrond de engagementsverklaring wordt opgesteld. OUDERCONTACT Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Ouders hebben op verschillende manieren contact met de school. Op vrijdag worden alle brieven meegegeven met de kinderen en/of elektronisch verstuurd. De agenda vermeldt wat de leerlingen thuis nog dienen te doen. Op die manier blijven ouders op de hoogte van de leerstof die in de school aangeboden wordt. Voor de kleuters is er het kleuternieuws met informatie. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar samen met hun ouders uitgenodigd op een instapmoment eind augustus. Voor de ouders van alle leerlingen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, zijn er in de loop van de eerste weken van september infoavonden. Daar krijgen de ouders alle nuttige informatie die voor het komende schooljaar nodig is. De vorderingen van de leerlingen worden aan de ouders doorgespeeld via rapporten. Daarnaast zijn er begin en midden het schooljaar vorderingstesten van het leerlingvolgsysteem. Deze worden gevolgd door een MDO voor iedere klas. Alle ouders worden op de hoogte gebracht van de resultaten. Wanneer leerlingen extra begeleiding nodig hebben worden de ouders individueel uitgenodigd. In november/december en maart/april is er tevens de mogelijkheid voor de ouders om de leerkrachten te spreken tijdens een oudercontact. Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je best via mail of je neemt telefonisch contact op met de school. Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van je kind. AANWEZIGHEID ZIJN OP SCHOOL EN OP TIJD KOMEN We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De klas- of zorgleerkracht zal contact met je opnemen. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen. Te laat komen kan niet! Je vindt de schooluren op blz. 35 van deze brochure. Wij verwachten dat je ons voor 09:00u. verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 58

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Als je meer dan 5 halve dagen onwettig afwezig bent, spreken we van problematische afwezigheid. Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. Wij zullen steeds in gesprek met het CLB en de school een begeleidingsplan opstellen. Dit begeleidingsdossier is ter inzage van de verificateur. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Ouders laten hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school gaan. Ze steunen ook de school in de aanpak van het spijbelen. Wat betreft de vraag omtrent vervroegde vakanties of vakanties die langer duren, is de regelgeving van de overheid zeer formeel en duidelijk. Er kan door de school nooit toelating gegeven worden om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te komen dan de aangegeven vakantieperiodes. Vanuit de school wordt er ook op aangedrongen om de schooltijd te respecteren. INDIVIDUELE LEERLINGBEGELEIDING We volgen de ontwikkeling van al onze leerlingen op de voet. Iedereen ontwikkelt immers volgens een eigen tempo. Dit hangt af van de mogelijkheden van ieder persoon. Vanuit observaties en toetsen komen we te weten waar iedere leerling in zijn of haar ontwikkeling staat. Met deze gegevens maken we afspraken over extra hulp die we iemand moeten geven, over extra uitdagingen die we andere leerlingen kunnen geven of over bijsturingen die we in de klas moeten doen. Je kan als ouder zelf ook specifieke onderwijsbehoeften van je kind melden aan de directie of zorgcoördinator. LEERLINGVOLGSYSTEEM In de kleuterschool worden de kinderen regelmatig geobserveerd. Aan de hand van observatielijsten krijgen de kleuterjuffen een beeld van de ontwikkeling van de kleuters in hun klas. In de lagere school worden er tweemaal per jaar testen gedaan voor het leerlingvolgsysteem. Deze zijn verschillend van de gewone toetsen voor het rapport. Aan de hand van scoretabellen weten we of iemand op niveau zit, of voorsprong of achterstand heeft in vergelijking met de gewone ontwikkeling. De resultaten worden tweemaal per jaar besproken. Op deze overlegmomenten zijn de leerkrachten vertegenwoordigd, alsook de zorgleerkrachten, de CLB-medewerker en de directie. Na het overleg worden er afspraken gemaakt over het extra begeleiden van leerlingen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 61 59

RAPPORTEN Er zijn 3 klasrapporten en 2 zorgrapporten per schooljaar. De zorgrapporten worden opgemaakt in overleg met de klasleerkracht en de zorgleerkracht. Je krijgt een beeld van de cognitieve en sociale ontwikkeling van je kind. Het klasrapport gaat mee vlak voor de kerst- en paasvakantie en op het einde van het schooljaar. U krijgt een gedetailleerder beeld over de ontwikkeling en het leerproces van uw kind. We koppelen aan het eerste zorgrapport en tweede klasrapport een oudercontact. Tussendoor kunnen er gelijkaardige gesprekken zijn, zowel op vraag van de ouders, als op vraag van de leerkracht. Voor de vorderingen in verband met lichamelijke opvoeding werken we in de lagere school met een portfolio. Dit is een soort van groeiboek waarin ouders kunnen volgen hoe hun kind fysiek groeit. De portfolio gaat ieder schooljaar mee verder met de leerling. In de kleuterschool gebruiken we dit ook al bij de instappers en in de eerste kleuterklas. De andere groepen volgen nog. Voor de muzische ontwikkeling maken we gebruik van een evaluatieboekje. Hierin kunnen leerlingen en leerkrachten noteren welke stappen ze zetten in hun muzische vorming. Dit groeiboekje loopt per schooljaar. 60

Godsdienst We leerden de klas en elkaar beter kennen en ontdekten elkaars kwaliteiten. Door het verhaal van NAAM:____________________ NAAM:____________________ HANDEN EN HART leerling Ik voel me goed in de klas. Ik voel me goed op de speelplaats. Ik werk flink mee in de klas. Ik werk zelfstandig. ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? Ik kan goed samenwerken met anderen. ! " # ? Ik hou me aan de klasregels en afspraken ! " # ? leerkracht ouder(s) Ik voel me goed in de klas. Ik voel me goed op de speelplaats. Ik werk flink mee in de klas. Ik werk zelfstandig. Ik kan goed samenwerken met anderen. ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? ! " # ? Ik hou me aan de klasregels en afspraken ! " # ? ! " # ? HOOFD Wiskunde O De resultaten zijn heel goed. We bieden extra uitdaging aan. O De resultaten zijn goed. Er is geen extra ondersteuning nodig. O Sommige oefeningen zijn nog niet volledig beheerst. Hiervoor bieden we extra ondersteuning aan. 1STE LEERJAAR Lezen O De resultaten zijn heel goed. We bieden extra uitdaging aan. O De resultaten zijn goed. Er is geen extra ondersteuning nodig. O Het lezen loopt niet vlot. We zetten een zorgwerking uit om je hierbij te helpen. Frans O De resultaten zijn heel goed. O De resultaten zijn goed. Er is geen extra ondersteuning nodig. O De algemene resultaten zijn voldoende. Sommige vakonderdelen zijn nog niet voldoende beheerst. Hiervoor krijg je extra ondersteuning. O Er zijn moeilijkheden bij meerdere vakonderdelen. We zetten een zorgwerking uit om je hiermee te helpen. HELPENDE HANDEN Ik krijg op school extra hulp van de leerkrachten voor: O wiskunde O lezen O spelling O Frans O ………………. Dat doen we zo: O wekelijkse individuele hulp door zorgleerkracht O wekelijkse ondersteuning in kleinere groep door klas- of zorgleerkracht O leesteksten vooraf mee naar huis geven O aanbod van uitdagende leerstof O aanreiken van specifieke hulpmiddelen: ………………………………… O meerbegaafdenwerking O ………………………………………………………………………………… Vanuit de school adviseren we om thuis dagelijks: O snel hoofdrekenen te oefenen via www.basca.be : + - x : O te lezen in boeken op niveau O extra oefeningen voor ………………… te maken via www.bingel.be O in de werkbundel te werken die je kreeg van de klasleerkracht O ………………………………………………………………………………… 5DE LEERJAAR Tot slot: O De leerkrachten vinden een overleg niet noodzakelijk. O We willen hierover graag met u in overleg en maken met u een afspraak via het agenda/via mail. Handtekening klasleerkracht basisschool Sint-Clara Kloosterbaan 1, 2370 Arendonk ZORGRAPPORT 1 basisschool Sint-Clara Kloosterbaan 1, 2370 Arendonk zorgleerkracht ouder(s) ZORGRAPPORT 1 Wereldoriëntatie Mika, Do en ik Lila links Dagen van de week: vandaag - gisteren - morgen De meester of juf wil je dit vertellen: Bij het thema ‘Mika, Dora en ik’ hebben we geleerd over de levensbehoeften woning, kleding, voeding, acties en gezondheid. Hierbij hebben we kenmerken van onszelf kunnen aanduiden in het themaboekje. Bij ‘Wég van mijn school’ mochten we onze nieuwe boekentas beschrijven en gingen we op verkenning op onze school. De eigen klas hebben we proberen na te maken in een schoendeksel. Bij ‘Lila links’ kreeg de linkerkant een lila kleur en de rechterkant een rode kleur. We keken op straat ook naar links en rechts om veilig het zebrapad over te steken. Tot slot leerden we bij ‘Knabbel’ over gezonde en ongezonde voeding en de tanden. Je kan de begrippen vandaag, gisteren en morgen juist gebruiken. Knap! Bij plattegrond van de klas was je werk slordig. Probeer rustig en vooral nauwkeuriger te knippen en plakken. Een rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. uit “Onderwijs voor de 21ste eeuw” Bewegingsopvoeding Zwemmen: Drijven op de buik in ondiep bad Balanceren: hinken en op één been staan Balvaardigheden: opgooien en vangen Roteren: boomstamrollen Gezonde en veilige levensstijl: rustige houding aannemen Algemeen Dit is je allereerste puntenrapport van de lagere school. En daar mag je best fier op zijn! Tijdens de eerste 14 weken in het eerste leerjaar heb je heel veel nieuwe dingen geleerd. Je kent nu 20 sleutelwoorden en 30 klanken. Samen met professor Odette leerde je al veel letters schrijven. Je kent de kwadraatbeelden en de getallen tot 10 en je kan ook al een aantal getallen splitsen. Binnenkort mag je genieten van een welverdiende vakantie. Alvast fijne feestdagen voor jou en je familie! De meester of juf wil je dit vertellen: Deze periode werkten we in de klas aan de splitsingen. Je kan deze oefeningen correct leggen met materiaal. Ook kan je de splitsingen juist verwoorden. Je hebt geen problemen om de splitsingen toe te passen in verschillende vormen. Knap zo ! Bij de herhalingstoets van splitsen kon je 10 oefeningen foutloos invullen binnen 1 minuut. Bravo! Bij het lezen van de getalbeelden moet je bij 6, 7 en 9 langer nadenken. Nederlands Aanvankelijk lezen Begrijpend lezen Taalbeschouwing Spreken Schrift De meester of juf wil je dit vertellen: Je kan de geleerde letters vlot en zonder fouten lezen. Ook de sleutelwoorden, afgeleiden, woorden in losse rijen en zinnen lukken goed. Je hakt en plakt nog wel vaak. Probeer dit in je hoofd te doen. Dit bevordert je leestempo. Bij de vertelkaart spreek je vlot over het onderwerp. En de bijhorende foto's waren leuk. Muzische vorming We vliegerden met vliegers op een vliegerlied. Al dansend gingen we verder met grote hemden aan. Ook toneeltjes spelen hoorde hierbij. We knutselden duikboten, werkten met klei, tekenden dromen en andere fantasieën. De speelplaats zag er ook tof uit met al onze hinkelpaden. Totaal Max 9,8 op 10 10 op 10 8,7 op 10 Zacheüs leerden we dat we iedereen moeten proberen te aanvaarden zoals ze zijn. Bij Jezus en de kinderen leerde iedereen zich welkom voelen en gevoelens herkennen. We maakten ook kennis met andere godsdiensten. Wiskunde Bewerkingen Getallenkennis Metend rekenen Meetkunde Totaal Max 9,8 op 10 9,6 op 10 9,6 op 10 9,4 op 10 Reactie ouders 61

POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. Dit kan onder meer door: - Zelf Nederlandse lessen te volgen. - Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … - Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub of academie - Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten. - Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. - Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. - Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. - Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen. - Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders - Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. - Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. - Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 62

63

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel. Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. INSCHRIJVINGSDECREET Hieronder volgen enkele wettelijke bepalingen voor het inschrijven van nieuwe kinderen voor het schooljaar 2019-2020. Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en voor kinderen van personeel. De kinderen van het personeel en broers en zussen van kinderen die reeds op de school zijn ingeschreven, mogen ingeschreven worden vanaf 1 september 2019. Vanaf 16 september mogen alle andere kinderen, geboren in het jaar 2018, zich inschrijven. Er is ook een maximum op het aantal kinderen dat we inschrijven. We willen hiermee een goed evenwicht bewaken tussen kwantiteit en kwaliteit. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd behalve uit die groepen waarvan we de kinderen, wettelijk gezien, niet mogen weigeren. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure en op de website. 64

Kleuterschool, op 30/6/2019 ingeschreven maximum geboortejaar 2017 geboortejaar 2016 geboortejaar 2015 geboortejaar 2014 25 43 58 64 69 46 69 69 nog vrije plaatsen 44 3 11 5 Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders, het CLB en indien gewenst het ondersteuningsnetwerk. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving (zie klepkaftenshop) kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. Lagere school, op 30/6/2019 ingeschreven maximum 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 65 65 66 63 67 55 69 69 69 69 69 69 nog vrije plaatsen 4 4 3 6 2 14 Vlaamse overheid Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten, t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel, 02 553 93 83 e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. Een update vindt u op www.basca.be. 65

SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject. ORGANISATIE VAN DE KLASGROEPEN In de laatste week van het schooljaar schuiven de kinderen al een keertje door naar hun nieuwe klas. We noemen dit de ‘doorschuifdag’. Op deze manier zorgen we ervoor dat kinderen en ouders met een gerust gevoel de vakantie in kunnen gaan. We maken de klasindeling met de grootste zorg en houden rekening met heel wat parameters om te komen tot een evenwichtige klasindeling. We vragen hier van ouders vertrouwen, maar reiken hen ook de mogelijkheid aan om bij de directie hun bezorgdheden te uiten of langs te komen met vragen. OVERGANG BINNEN HETZELFDE ONDERWIJSNIVEAU De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan overgaan naar een volgende klasgroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke klasgroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Klasgroepen worden jaarlijks heringedeeld op het einde van het schooljaar en op basis van een gewijzigde instroom (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). We vragen om de keuze van de school bij de klasindeling te respecteren. Indien er bepaalde belangrijke zaken zijn waar we rekening mee moeten houden, moet dit ruim voor de klasindelingen bekend gemaakt worden, aan de directie gemeld worden. De directie neemt de vraag mee in overweging. OVERGANG TUSSEN ONDERWIJSNIVEAUS Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden. 66

67

FINANCIËLE BIJDRAGEN Onze onderwijsminister wenst dat onderwijs voor alle ouders, ook voor diegenen die het minder breed hebben, zo betaalbaar mogelijk is. We kunnen dit enkel toejuichen. In onze school trachten wij ook om de kosten die rechtstreeks te maken hebben met onderwijs zo laag mogelijk te houden. Via uw kind bieden we 5 keer per jaar de schoolrekening aan. Zo vermijden we dat het bedrag dat u dient te betalen te hoog oploopt. We vragen u om binnen de 15 werkdagen te betalen. Bij een laattijdige betaling bezorgen we u via uw kind een herinnering. We rekenen hiervoor 5 euro administratiekosten. Bij de rekening krijg je een overschrijvingsformulier waarmee je de betaling kan verrichten. Je kan ook kiezen om de betaling via domiciliëring te laten verlopen. U kan hiervoor de nodige papieren aanvragen op het secretariaat. Indien de leerlingen toch geld moeten meebrengen naar de school zal dit uitdrukkelijk vermeld worden. KAN IK DE SCHOOL SPONSOREN? Het is mogelijk om de school te sponsoren. U kan steeds een gift doen aan de school of jaarlijks sponsoren. Wij bezorgen u dan een attest. Het bedrag dat u sponsort gaat integraal naar de kinderen van de school. We kopen er materiaal mee aan dat hen ten goede komt. Indien u interresse hebt, neemt u best contact op met de directie van de school. De school krijgt werkingsmiddelen van de overheid waarmee alle kosten betaald moeten worden. Een erg grote kost is de vergoeding van het dienstpersoneel, de energie-rekeningen en de kosten van werkmaterialen. De financiële toelages zijn de voorbije jaren licht gedaald en de kosten erg gestegen. Bent u niet in de mogelijkheid om op financieel vlak de school een duwtje in de rug te geven, dan kan u ons ook steeds ondersteunen door onderhoudsklussen mee uit te voeren. Hiermee kunnen we ook heel wat kosten uitsparen. Interresse? Loop gerust even binnen. HET MAXIMUMBEDRAG Het maximumbedrag dat de school aan ouders kan factureren, komt iets hoger te liggen. Dit is naar aanleiding van de stijgende index en op basis van de resultaten van een aantal evaluatieonderzoeken over de maximumfactuur. De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. 68

KLEUTERONDERWIJS elk leeftijd LAGER ONDERWIJS 45 elk leerjaar meerdaagse uitstappen 90 440 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN De school biedt een aantal diensten aan. Ouders zijn vrij om hier al of niet gebruik van te maken. We bieden ouders ook de mogelijkheid om een (zeer beperkt) aantal materialen via de school aan te kopen. Ouders zijn vrij om deze materialen al of niet te bestellen. We bieden deze diensten en materialen aan omdat dit het voor ouders gemakkelijker maakt. We rekenen dan volgende kosten (prijzen in euro) aan: Eéndaagse uitstappen activiteit Instap en 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar schoolreis schoolreis schoolreis schoolreis schoolreis schoolreis schoolreis pennenzakkenrock schoolreis pennenzakkenrock schoolreis kostprijs 13 15 17 20 20 25 27 7 20 7 25 Meerdaagse uitstappen activiteit 4de leerjaar 6de leerjaar sportbosklassen zeeklassen kostprijs 85 207 Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 69

NIET-VERPLICHTE UITGAVEN klasfoto tijdschrift Dopido / Dokadi / Doremi tijdschrift Zonnekind/ Zonnestraal / Zonneland nieuwjaarsbrieven voor- en naschoolse opvang /huiswerkklas € 2,90 per foto € 36 per jaar € 39 per jaar € 0,80 per stuk € 0,75 per begonnen half uur 1ste kind € 0,50 per begonnen half uur 2de kind € 0,25 per begonnen half uur 3de kind gratis vanaf 4de overblijven met drank tijdens de middag fluohesje van de school VERPLICHTE UITGAVEN zwemmen 2de en 3de kleuterklas en lagere school - 6de gratis lagere school turnkledij T-shirt lagere school turnkledij broekje € 0,45 per beurt € 5 € 0,90 voor een beurt tot 30 min, € 1,45 voor een beurt tot 45 min € 6 per stuk € 8 per stuk Indien u het moeilijk heeft met het betalen van schoolrekeningen dan kan u contact opnemen met de directie (014/67 85 75). Wij zoeken dan graag samen met u naar een oplossing. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Hilde zal contact met u opnemen en we maken afspraken. Als deze niet nagekomen worden, stellen we samen met de directie, Hilde en het Sociaal Huis een afbetalingsplan op. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een voor jou haalbare oplossing. Wanneer eveneens aan deze herinnering geen gevolg wordt gegeven zal er een Minnelijke Oproeping bij de Vredrechter plaatsvinden en indien nodig wordt het dossier doorgestuurd naar MyTrustO (gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout-www.mytrusto.be). Dit heeft tot gevolg dat er een bijkomende kost van 15 EUR wordt aangerekend. ONDERWIJSCHEQUE Het OCMW van Arendonk biedt onderwijscheques aan. Met de onderwijscheques kunnen ouders die het niet zo breed hebben de schoolkosten van hun kinderen betalen. Een cheque kost 2 euro per stuk, maar heeft een waarde van 10 euro. Het verschil wordt bijgepast door het OCMW. Ze kunnen alleen gebruikt worden om de schoolrekening mee te betalen. U heeft per jaar recht op 4 cheques indien u aan de voorwaarden voldoet. U vindt hier hierover een folder op onze website. U kan ook meer info verkrijgen op het secretariaat. 70

71

KALENDER INFOAVONDEN • infoavond 1ste en 2de leerjaar • infoavond 2de kleuterklas • infoavond 3de en 4de leerjaar • infoavond 3de kleuterklas • infoavond 5de en 6de leerjaar • infoavond instapklas en 1ste kleuterklas VERLOFDAGEN woensdag 2 oktober 23 december tot 5 januari maandag 27 januari woensdag 5 februari 24 februari tot 1 maart 6 tot 19 april vrijdag 1 mei woensdag 20 mei donderdag 21 mei vrijdag 22 mei maandag 1 juni di 3/9 di 3/9 do 5/9 do 5/9 di 10/9 di 10/9 18:30 u. 20:00 u. 18:30 u. 20:00 u 18:30 u. 20:00 u. pedagogische studiedag - vrijaf voor de kinderen 28 oktober tot 3 november herfstvakantie maandag 11 november Wapenstilstand - geen school vrijdag 6 december vrijaf kerstvakantie vrijaf pedagogische studiedag - vrijaf voor de kinderen krokusvakantie paasvakantie Dag van de Arbeid - geen school pedagogische studiedag - vrijaf voor de kinderen Hemelvaart - gen school vrijaf pinkstermaandag - geen school 72

ENKELE BELANGRIJKE DATA donderdag 29 augustus maandag 23 september donderdag 26 september 14 tot 18 oktober zondag 20 oktober woensdag 23 oktober maandag 25 november donderdag 5 december vrijdag 31 januari vrijdag 21 februari zondag 15 maart zaterdag 16 mei 27 tot 29 mei zondag 31 mei zaterdag 6 juni vrijdag 19 juni vrijdag 26 juni maandag 29 juni dinsdag 30 juni onthaalavond kleuters, eerste leerjaar en nieuwe kinderen schoolfotograaf veldloop zeeklassen 6de leerjaar mosselfeest grootouderfeest en Zilvermeerloop Sint Katharina de Sint op bezoek Quiz-avond Carnaval op school ontbijtslag Vormsel sport-bos-klassen 4de leerjaar Eerste communie schoolfeest gemeentelijke sportdag slot 3de kleuterklas proclamatie zesde leerjaar laatste schooldag (11u.) RAPPORTEN De zorgrapporten worden meegegeven op 25 oktober en 20 februari. De klasrapporten worden meegegeven op 20 december, 27 maart en 29 juni. OUDERCONTACTEN OUDERCONTACTEN KS dinsdag 26 en donderdag 28 november 2019 maandag 27 en dinsdag 28 april 2020 OUDERCONTACTEN LS dinsdag 5 en donderdag 7 november 2019 maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020 U kan de agenda steeds online raadplegen. 73 OPENDEURDAGEN NIEUWE KLEUTERS maandag 21 oktober 2019 maandag 16 december 2019 woensdag 29 januari 2020 woensdag 19 februari 2020 maandag 30 maart 2020 woensdag 13 mei 2020 maandag 22 juni 2020 Om 10.45 uur worden jullie aan de ingang van onze kleuterschool verwelkomd.

Bij ons zit je goed basisschool Sint-Clara - www.basca.be - 014/ 678 575 - info@basca.be

Het volgende gedeelte wordt enkel digitaal aangeboden: www.basca.be - geniet mee - klepkaftenshop 76

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN, DEEL 2 EERSTE INSCHRIJVING Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, een SIS-kaart,…) In principe zijn slechts kinderen vanaf 3 jaar tot het kleuteronderwijs toegelaten.Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool toegelaten worden (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata: • de eerste schooldag na de zomervakantie • de eerste schooldag na de herfstvakantie • de eerste schooldag na de kerstvakantie • de eerste schooldag van februari • de eerste schooldag na de krokusvakantie • de eerste schooldag na de paasvakantie • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten. Kleuters die op de eerste schooldag van februari zijn ingeschreven, tellen mee voor de berekening van het lestijdenpakket. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding en van de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht. 77

LEERPLICHT In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren (zie Afwezigheden op blz. 79, 80 en 81). OUDERLIJK GEZAG ZORG EN AANDACHT VOOR HET KIND Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. AFSPRAKEN IN VERBAND MET INFORMATIEDOORSTROOM NAAR DE OUDERS Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Alle klepkaften worden ter beschikking gesteld via de website van de school. Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: Afspraken in verband met oudercontact: Co-schoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. CO-SCHOOLSCHAP Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 78

AFWEZIGHEDEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. ANDERE VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn: het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant; de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). AFWEZIGHEDEN WAARVOOR DE TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR NODIG IS Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: de rouwperiode bij een overlijden; het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) revalidatie tijdens de lestijden; de deelname aan time-out-projecten; persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 79

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving). De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. ONDERWIJS AAN HUIS Als je kind wegens (chronische) ziekte, langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen. 80

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. Ziek?! Jakkes nu kan ik een hele tijd niet naar school. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) EÉNDAAGSE UITSTAPPEN We doen met de klassen ééndaagse uitstappen. U krijgt hierover steeds een klepkaft mee waarin het doel, het aanbod en de kostprijs omschreven staat. Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. In de loop van het schooljaar worden er een aantal mogelijkheden geboden om sportief bezig te zijn op woensdagnamiddag. Deze activiteiten zijn niet verplicht, de deelname is vrij. Voor al deze activiteiten krijgen de leerlingen een inschrijvingsformulier. Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extramurosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. MEERDAAGSE UITSTAPPEN Het vierde leerjaar gaat op sportbosklassen. Zij trekken daarvoor naar de Hoge Rielen in Kasterlee. Gedurende drie dagen combineren zij sport- en leeractiviteiten. Het verblijf telt twee overnachtingen. De totale prijs bedraagt ongeveer € 85. Het zesde leerjaar gaat op zeeklassen. U krijgt hierover steeds een klepkaft mee waarin het doel, het aanbod en de kostprijs omschreven staat. Gedurende die week lopen de lessen door maar worden ze volledig gekaderd in een project rond de zee. De totale prijs bedraagt ongeveer € 207. Deze betaling loopt over meerdere schoolrekeningen in het vijfde en zesde leerjaar. Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 81

SCHOOLVERANDERINGEN Kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen op elk moment van school veranderen. De directeur van de nieuwe school geeft de schoolverandering door aan de school die door de leerling verlaten wordt. De inschrijving is pas rechtsgeldig vanaf het moment dat deze verandering is doorgegeven. Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem/haar is aangewezen. Dit verslag wordt bezorgd door het CLB. Van zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan er van school veranderd worden. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. PROCEDURE TOT HET UITREIKEN VAN HET GETUIGSCHRIFT: Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 82

BEROEPSPROCEDURE: Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij gert.damen@basca.be. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: • De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; • De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief: t.a.v. Paul Proost, KOBArT, vrije basisschool Sint-Clara Nooitrust 4, 2390 Malle Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • het beroep is gedateerd en ondertekend; • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst). Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 83

5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen valt tussen 1 en 15 juli en 15 en 30 augustus. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht 7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 84

HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. BEGELEIDENDE MAATREGELEN Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. We hanteren hierbij het 5-laden model, waarover u meer info kunt lezen in de rubriek “Wel-in-je-vel”. Een begeleidende maatregel kan zijn: • Een gesprek met de klas- of zorgleerkracht, de CLB-medewerker, de ondersteuner, de directie… • Een time-out: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; • Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. HERSTEL Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een herstelgerichte maatregel kan zijn: • een herstelgesprek tussen de betrokkenen; • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; • een bemiddelingsgesprek; • no blame-methode bij een pestproblematiek • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals verder beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 85

ORDEMAATREGELEN Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. We hanteren hierbij het 5-laden model, waarover u meer info kunt lezen in de rubriek “Welin-je-vel”. Een ordemaatregel kan zijn: • een verwittiging in de agenda; • een strafwerk; • een specifieke opdracht; • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; • Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. TUCHTMAATREGELEN Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN ZIJN: • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen; • een definitieve uitsluiting PREVENTIEVE MAATREGEL ALS BEWARENDEN MAATREGEL In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 86

PROCEDURE TOT TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. OPVANG OP SCHOOL IN GEVAL VAN PREVENTIEVE SCHORSING EN (TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE) UITSLUITING Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 87

BEROEPSPROCEDURES TEGEN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. Paul Proost voorzitter KOBArT, vrije basisschool Sint-Clara Nooitrust 4, 2390 Malle Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 88

KLACHTENREGELING Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met met Willy Brion, afgevaardigd bestuurder KOBArT. Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie Guimardstraat 1, 1040 Brussel - klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 72 Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http:// klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld. • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 89

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: - klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); - klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; - klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; - klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http:// klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 90

Bij ons zit je goed basisschool Sint-Clara - www.basca.be - 014/ 678 575 - info@basca.be

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
Home


You need flash player to view this online publication