0

Warm In juni hebben we een onderzoek uitgevoerd naar uw mening over het product dat we leveren en de service die we bieden. In deze editie van de nieuwsbrief informeren we u graag over de resultaten. Daarnaast natuurlijk ook ander nieuws over warmtebedrijf Ede en de ontwikkelingen op het gebied van energie. jaargang 2, herfst editie

Product en service Informatie De prijs De energiecrisis De overheid helpt een handje Heideweek 2022 Open Energiedag 2022

Dank voor uw input! Afgelopen juni hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ons doel daarbij is om van u, onze klant, te horen wat uw ervaringen zijn met ons product “warmte”. En we willen uw mening weten over de service die we bieden, zoals onze klantenservice, onze monteurs en de informatie die we geven. Met uw feedback willen we aan de slag om daarvan te leren en te verbeteren. Een groot aantal respondenten heeft ook een mailadres ingevuld. Prettig, want deze mensen nodigen we uit voor een vervolggesprek. Op deze manier kunnen we echt met de verschillende feedbackpunten aan de slag. We delen graag de resultaten van deze enquête. Een kwart van onze klanten heeft onze enquête ingevuld. We zijn blij met het grote aantal reacties. Daarmee krijgen we namelijk een goed beeld en kunnen we een effectieve verbeterslag maken. We vinden het ook belangrijk om u te laten weten wat het resultaat van de enquête is en wat we ermee gaan doen. U leest het allemaal in deze nieuwsbrief. Sommige punten kunnen we helaas niet aanpakken. Er zijn veel wetten en regels verbonden aan ons product ‘warmte’. Neem bijvoorbeeld het tarief. Dat hangt samen met de methode van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de maximumtarieven voor warmte te bepalen. Daar hebben gasprijzen invloed op. Dat is wettelijk bepaald in de warmtewet. Dat u als klant dat onbegrijpelijk vindt, snappen we wel, maar kunnen we niet veranderen. Met elkaar zijn we bezig met een energietransitie. Dat maakt dat de manier van leveren van duurzame warmte op een aantal punten anders is dan we in Nederland gewend zijn met aardgas. Bijvoorbeeld het feit dat je bij warmte je leverancier niet kan kiezen: dat is op dit moment zo. Ook bij de levering van drinkwater is dat zo. Ook daar kun je als consument niet kiezen. De komende jaren verandert er veel. We zijn als maatschappij inmiddels veel kritischer als het gaat om fossiele energie. Dat is goed, want voor een duurzame economie moet er veel veranderen en dat kan alleen als we ons daar allemaal voor inspannen. Ons doel als Warmtebedrijf Ede is en blijft om duurzame warmte te leveren. We innoveren door te doen met als doel het behalen van de klimaatopdracht om CO2 te besparen en de opwarming van de aarde te beperken. Wij bieden een alternatief voor de manier waarop we in Ede onze woningen verwarmen. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De genoemde cijfers hebben een bepaalde mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Ons onderzoek zien we dan ook vooral als kwalitatief onderzoek, maar dat maakt het niet minder belangrijk.

Ons product, onze service en onze aanleg Wat vindt u van ons product, de warmte die we u leveren: Warmtelevering: Warm water levering: 85% tevreden 89% tevreden Heeft u contact gehad met onze klantenservice en/of monteurs? 34% had contact met de klantenservice Rapportcijfer 6,5 14% had contact met de monteurs Rapportcijfer 7+ Dit is een belangrijk begin van de resultaten. De levering van warmte voldoet aan uw verwachtingen. Veruit de meeste klanten geven aan dat de warmtelevering voldoet. Ruimte verwarming en warmwater voorziening zijn tevredenstellend. Klantenservice We lazen in de terugkoppeling over soms lange wachttijden. Als er eenmaal contact was, zijn veel mensen tevreden over de kwaliteit van het antwoord en het contact. Ook lezen we in de antwoorden terug dat er een verschil is tussen de ervaring met klantenservice tijdens kantoortijden of daarbuiten. Goed om te weEnkele reacties over onze klantenservice ● Ik werd vriendelijk te woord gestaan. ● Goed advies gehad. ● Geen bevredigend antwoord gekregen. Enkele reacties over onze monteurs ● De onderhoudsmonteur was vriendelijk en kon duidelijk uitleggen wat hij ging doen en wat uiteindelijk de uitkomsten waren. ● De monteur die kwam kon het probleem niet oplossen omdat een ander bedrijf dat onderdeel in beheer had. ● Hij heeft z’n werk naar behoren en netjes gedaan. ten dat tijdens kantoortijden de telefoontjes en mails worden beantwoord door onze eigen medewerkers. Daarbuiten maken we gebruik van een telefoondienst. Afgelopen periode is er veel gebeurd op het gebied van energie. Energie is duurder geworden, de overheid heeft een compensatie regeling gemaakt via de elektriciteitsrekening. De btw is verlaagd van 21 naar 9%. Al die veranderingen hebben ertoe geleid dat er veel meer vragen dan eerder zijn terechtgekomen bij de klantenservice, waardoor soms wachttijden zijn ontstaan. Onze oplossing Om ervoor te zorgen dat de wachttijden worden verkort, is ons team van de klantenservice uitgebreid. Om de kwaliteit buiten kantoortijden te verbeteren, starten we een verbetertraject. Dat doen we in samenwerking met de externe organisatie die onze achtervang organiseert. Monteurs Het aantal klanten dat contact heeft gehad met een van onze monteurs is veel kleiner dan het aantal dat belt of mailt met onze klantenservice. Onze monteurs scoren in deze enquête een dikke 7, met veel complimenten. Dat vinden we fantastisch om te lezen en we hebben ons monteursteam getrakteerd op gebak, namens iedereen van u die een mooi compliment heeft gegeven. Dat hebben ze verdiend.

De aanleg In Ede bouwen we aan de energietransitie en dus ook aan het warmtenet. Dat betekent dat we regelmatig een nieuw deel van het warmtenet aansluiten. Om dat mogelijk te maken moet soms de warmtelevering aan een bepaalde wijk tijdelijk worden onderbroken. 66% van de respondenten heeft dat gemerkt. In nieuwbouwgebieden wordt het warmtenet steeds in fases wordt uitgebreid, dit is de reden dat er - vaker dan in andere wijken in Ede - werkzaamheden plaatsvinden die een warmteonderbreking vragen. Onze werkwijze Om de overlast van de werkzaamheden te beperken, voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk in de zomerperiode uit, buiten het stookseizoen. We starten de werkzaamheden doorgaans ook pas na de warmtespits, ’s morgens om 09.00 uur. De warmtespits ontstaat omdat veel mensen ’s morgens douchen. Omdat we de werkzaamheden concentreren in de zomerperiode, zijn er meerdere onderbrekingen in een korte tijd geweest. Onze oplossing We vinden het natuurlijk van groot belang om al onze klanten te informeren, als er een onderbreking staat gepland. • Eén week vooraf sturen we een mail over de geplande onderbreking. • We publiceren de werkzaamheden op de website. • We zorgen ervoor dat onze afdeling Klantenservice op de hoogte is, zodat u een goed antwoord krijgt, mocht u contact zoeken. • Om 08.00 uur ’s morgens – 1 uur voor de onderbreking – sturen we een SMS als herinnering. • Als de werkzaamheden zijn afgerond, sturen we een SMS. Wat u kunt doen Wat we merken aan de beantwoording van de vraag in de enquête, is dat onze informatie wel vaak (74%) maar niet altijd (26%) op de goede plek terecht komt. Bent u een van de personen die geen SMS ontvangt? Controleer dan of uw 06 nummer bij ons bekend is. Stuur een mail met daarin uw klantnummer en uw 06 nummer t.b.v onze klantenadministratie naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl Tip: Informeer uw huisgenoten over de melding die u ontvangt. Per aansluiting krijgt maar één persoon hierover een SMS bericht. Enkele reacties over de werkzaamheden ● Fijn dat de werkzaamheden pas om 9 uur beginnen zodat ik nog tijd heb om te douchen ’s ochtends. ● Zeker goed geïnformeerd. Ook prettig dat je op de dag zelf sms’jes krijgt wanneer er wordt gestart en is gestopt met de werkzaamheden. ● Het is alleen net iets te vaak gebeurd de laatste tijd…

Informatie Om onze klanten te informeren, maken we gebruik van: de website, het verbruikskostenoverzicht en de nieuwsbrief WARM. Over de informatie hebben we uw mening gevraagd. Website Een groot aantal van onze klantenm - zo’n 40% - geeft aan weleens op de website te kijken. Deze klanten geven de website een 6,9 als rapportcijfer. Een voldoende dus. Enkele reacties over de website ● Website ziet er matig uit, maar opgezochte info wel kunnen vinden. ● Zou graag online verbruik in kunnen zien. Nu krijgen we een maandelijks rapport. Verbruikskosten overzicht Dat het verbruikskosten overzicht dat we u maandelijks toesturen in een behoefte voorziet, is overduidelijk. 81% geeft aan dat de informatie op het verbruikskosten overzicht duidelijk is en beloont dat met een 7,3 als rapportcijfer. Zowel bij de vraag over de website als bij de vraag over het verbruikskosten overzicht gaven veel klanten aan dat een klantenportaal of app gewenst is, met een online real time inzicht van het verbruik. We kunnen ons deze vraag heel goed voorstellen en we gaan hier hard mee aan de slag om deze wens te realiseren. Vastrecht Wat ook te lezen was, is dat mensen blij zijn met lage kosten van verbruik, maar moeite hebben met het – in vergelijking tot het verbruik – hoge kosten voor het vastrecht. Ook geven mensen aan moeite te hebben met de omschakeling van aardgas naar warmte. Het is moeilijk om daar een bij gevoel te krijgen omdat de referentie ontbreekt. Enkele reacties over het verbruikskosten overzicht ● Graag via een app direct het actuele verbruik kunnen zien. Dan pas kun je direct sturen en kijken waar het verbruik naar toe gaat. ● Als rapportcijfer geef ik jullie graag een 10, want ik vind het overzicht duidelijk en gemakkelijk te overzien. Verder heb ik geen tips voor jullie, dus alles prima! ● Ik wil graag een vergelijking met gasgebruik, zeker eerste jaren als je voor Gj alleen m3 gas gebruikt hebt. ● Meerdere jaren op het overzicht zou fijn zijn. ● Ook weergave van totaalverbruik tot nu toe. ● Veel te veel informatie, korter en bondiger is wenselijk of gewoon digitaal per dag/week of via een app net als alle andere energieleveranciers. ● Ik geef een 3. Ik kan niet verklaren, waarom ons verbruik iedere maand hoger is dan vorig jaar Tip Kunt u uw verbruikscijfers niet goed verklaren? Neem contact op met de klantenservice. Zij kunnen goed zien of uw verbruik opmerkelijk is en samen met u op zoek naar een verklaring. Die is soms eenvoudig. De temperatuur van de maand mei in het ene jaar is bijvoorbeeld echt anders dan in het jaar daarop..

Wat kunnen we voor u doen Natuurlijk kunnen we helpen om gevoel te ontwikkelen bij de kosten, om die te vergelijken met bijvoorbeeld de vastrechtkosten van water, elektra en aardgas. Ook kunnen we wat cijfers naast elkaar zetten om de kosten te vergelijken met de kosten van andere aanbieders van warmte. Bij aansluitingen op water, aardgas en elektriciteit wordt ook vastrecht betaald. Dat is het bedrag voor het gebruik van het distributienet. Voor warmte wordt het maximale bedrag dat daarvoor mag worden gevraagd elk jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het warmtenet in Ede is een nieuw net dat nog volop in ontwikkeling is en nog niet “afgeschreven” is. De laatste drie jaar heeft Warmtebedrijf Ede een korting gegeven op de vaste kosten, dus op dit vastrecht. Daardoor zijn de vaste kosten in vergelijking met vorig jaar voor u gelijk gebleven. In vergelijking met de kosten van vastrecht voor aardgas zijn de kosten voor vastrecht voor een inderdaad hoog. Reden hiervoor is dat het aardgasnet door de Nederlandse overheid is aangelegd met belastinggeld en bijna alle Nederlanders een aansluiting hierop hebben. Bij de energietransitie is dat een overgang, want warmtenetten zijn lokaal en hebben niet de schaalgrootte die het aardgasnet heeft kunnen bereiken. Warmte veel goedkoper dan aardgas Voor de variabele kosten ligt dat heel anders. De kosten voor verbruik zijn veel lager dan de kosten voor aardgas. Daardoor bent u als klant van Warmtebedrijf Ede veel voordeliger uit dan een aardgasgebruiker die dit jaar een nieuw contract heeft gekregen. Nieuwsbrief WARM Met een rapportcijfer 7.0 is de redactie van de nieuwsbrief tevreden. Blijkbaar voorzien we hiermee in een behoefte. 27% van de mensen die de enquête hebben beantwoord lezen de nieuwsbrief helemaal. 50% gedeeltelijk. 22% leest het nooit of kent de nieuwsbrief niet. Met alle feedback die in de enquête is gegeven gaan we als redactie aan de slag om u zo goed mogelijk te informeren. Het is mooi om te lezen dat een aantal van onze klanten meer wil weten over de ontwikkeling van de warmtebronnen in Ede. Enkele reacties over de nieuwsbrief ● Ik mis inzicht in de mate van duurzaamheid en de herkomst van de brandstof. ● Het ziet er goed uit, met leuke foto’s en leuke stukken die er toe doen. ● Meer inhoudelijke informatie over warmte opwekking. ● Iets te rooskleurig. Te positief gebracht, dat je bestolen wordt staat er niet in. ● Niet per se hele interessante informatie. Weet niet of er iets beter kan. ● Ik vind het fijn dat ik geïnformeerd wordt via een nieuwsbrief, maar ik zou graag willen weten wat het warmtebedrijf gaat doen aan het aanboren van andere warmtebronnen dan biomassa. Dit is steeds de bedoeling geweest, maar ik hoor er niet veel meer over.

De prijs Natuurlijk is de prijs van de warmte een belangrijke vraag in deze enquête. In de antwoorden die hierbij werden gegeven, blijkt duidelijk dat onze klanten geen begrip hebben voor de koppeling van de warmteprijs met die van aardgas. De productie van groene warmte is veel duurder dan de productie van aardgas en het verschil werd door de overheid vergoed in de vorm van SDE subsidie. Toen aardgas goedkoop was – tot halverwege 2021 – was die koppeling en de subsidie de garantie dat warmteklanten nooit meer zouden betalen dan klanten van goedkoop aardgas. Nu aardgas duur is, staat dit systeem onder druk. Warmte goedkoper dan aardgas Op dit moment ben je als warmteklant veel goedkoper uit dan een aardgasklant, ook al is ook de prijs van duurzame warmte gestegen. Marktregulatie ter bescherming van de consument 42% van onze klanten vindt het geen probleem dat ze niet kunnen kiezen uit andere aanbieders van warmte. 29% wil eigenlijk liever wel kunnen kiezen, omdat men denkt dat het goedkoper wordt als er sprake is van concurrerende aanbiedingen. Marktwaakhond Voor deze laatste groep is het goed om te weten dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de rol van marktwaakhond heeft. De ACM bepaalt de hoogste prijs die mag worden gevraagd, alle aanbieders moeten daaronder blijven. De ACM kijkt daarvoor naar de gemiddelde aardgastarieven die worden betaald en u betaalt daardoor nooit meer dan dat gemiddelde. Een van onze klanten schreef dat het belangrijk is dat door concurrentie de prijzen marktconform blijven. In deze situatie van warmtenetten heeft de overheid daarvoor dus maatregelen getroffen om de prijzen scherp en marktconform te houden. Vergelijking in Ede In Ede zijn enkele warmtenettten. In de wijk Kernhem is behalve het netwerk van Warmtebedrijf Ede ook een warmtenet van een andere leverancier. Ondanks dat je als particulier niet tussen warmtenetten kunt switchen, zijn er meerdere aanbieders actief en worden prijzen vergeleken.

Kostprijs plus en winst ook gemaximeerd Er zijn warmtenetten die op aardgas werken. Die passen om die reden de maximum tarieven toe. Ook warmtenetten die veel elektra gebruiken voor het produceren van warmte hebben met hoge kosten voor elektra te maken en zitten tegen de maximum tarieven aan. Wij behoren als Warmtebedrijf Ede tot de goedkopere warmteleveranciers en streven ernaar om dat ook te blijven. Duurzame energie is duurder dan aardgas. Het verschil werd via subsidie overbrugd. Nu met de hoge energiekosten is er al ruim een jaar geen subsidie meer en is er eigenlijk al sprake van een kostprijs plus systeem. We berekenen kostprijs plus een winstmarge. De winst die we wettelijk gezien maximaal mogen realiseren is namelijk ook vastgesteld. De vraagprijs berekenen we vooraf. We hadden gerekend dat de energieprijzen zouden dalen en dat er wat weer subsidie binnen zou komen. Dat is niet het geval. Dit jaar zal er daarom geen sprake zijn van winst, omdat de marge nodig is gebleken om tegenvallers op te vangen. We zijn bezig met een energietransitie, er zijn allerhande veranderingen. Zoals warmtelevering nu geregeld is, kan ook nog wel veranderen. Dat er keuze van leveranciers is bijvoorbeeld voor aardgas of elektra is niet altijd zo geweest. Dat is pas sinds 2004. We zijn er wel snel aan gewend geraakt. We werken binnen de wettelijke voorwaarden voor het leveren van warmte en worden daar streng op gecontroleerd door de ACM voor tarieven en winst. Omdat er geen directe concurrentie is heeft de overheid een controlerende rol om u als consument te garanderen dat u nooit teveel betaalt. Opgelet De elektriciteitsrekening lijkt dit jaar mee te vallen. Het bedrag aan kosten voor elektriciteit is laag, omdat het bedrag van overheidscompensatie voor de gestegen kosten van warmte en aardgas wordt verrekend via de elektriciteitsrekening. De kosten van elektriciteit worden sterk beïnvloed door de gestegen prijzen van fossiele brandstoffen, omdat elektriciteit veelal met aardgas of steenkool worden geproduceerd. Enkele reacties over de prijs: ● Is best hoog in vergelijking met mijn oude huis op gas. ● Keuze in aanbieder zou fijn zijn. De kosten zijn vrij hoog. ● Ik vind het een gore monopolie. ● De prijs lijkt mee te vallen maar uitzoeken of dit daadwerkelijk zo is vind ik veel gedoe. ● Een duurzaam warmtenet is per definitie een goede keuze, mits prijs ontkoppeld wordt van gasprijs. ● Jammer dat ik geen prijsvergelijk kan doen. ● Ik vind het jammer dat ik niet kan kiezen. Dit houdt de concurrentie scherp en prijzen marktconform.

De ongemakkelijke waarheid Sinds de oorlog in Oekraine is uitgebroken, zijn de energiemarkten ontspoord. De prijzen voor aardgas zijn geexplodeerd. Gemiddeld kostte aardgas voor oktober 2021 zo’n € 0,70 tot € 0,80 per m3 gas. Halverwege februari lag de gemiddelde gasprijs voor nieuwe vaste contracten rond de € 1,78 per m3 tussen de € 2,50 en € 3,- per m3 ven (bron: pricewise). In augustus is dat verder opgelopen tot wel € 3,45 (bron: easyswitch.nl) Dit veroorzaakt een economisch, klimatologisch maar ook sociaal probleem waar ook u mee te maken zult krijgen. De kosten van aardgas hebben overal gevolgen. Door de stijging van de aardgasprijzen worden niet alleen de kosten om de woning warm te stoken hoger, ook de boodschappen worden hierdoor duurder omdat de kosten van transport stijgen. Brood bijvoorbeeld bestaat voor een groot deel uit de kosten van energie om het brood te bakken. Als klant van het warmtenet zijn uw energiekosten voor de verwarming van uw woning en voor de verwarming van water om te douchen veel minder gestegen, dan bij mensen die dit jaar een nieuw energiecontract op aardgas hebben moeten afsluiten, Omdat de prijs van aardgas overal in doorwerkt, krijgt u toch met de stijging van de aardgasprijzen te maken. . In maart lag het variabele gastarief ongeveer , met uitschieters naarboWat kunnen we doen? Wat we de afgelopen maanden hebben gedaan in Nederland, is om energie te gaan besparen. De overheid heeft hier campagne voor gevoerd. Dat heeft tot gevolg gehad dat er inderdaad minder aardgas nodig is. Een maatregel van de overheid is dat inmiddels de kolengestookte centrales weer ingezet worden om de vraag naar aardgas te verminderen. Voor het maken van elektriciteit wordt aardgas gebruikt, maar op dit moment wordt daarvoor zoveel mogelijk steenkool gebruikt, zodat het aardgas beschikbaar blijft voor verwarming. De aanvoer van steenkool gaat vaak per schip en de lage waterstanden in Europa bemoeilijken de aanvoer. Steenkool is helaas wel nadeliger voor het klimaat dan aardgas en door de gestegen vraag ook duurder geworden. De prijs van elektriciteit Dit alles heeft weer als gevolg dat ook de prijs van elektriciteit stijgt. Op 1 augustus 2021 kostte 1 kwH € 0,24 een jaar later is dat € 0,49. (bron: anwb) Misschien heeft u een vast contract en merkt u dit nog niet, tot op het moment dat ook uw het contract wordt aangepast. De verwachting is namelijk dat deze extreem hoge prijzen nog wel een tijd zullen aanhouden. In elk geval zolang er geopolitieke spanningen zijn.

d: energiecrisis in Nederland Meer zonnepanelen dan? Het elektriciteitsnet in Nederland is zwaar belast en door massaal zonnepanelen te gaan leggen, raakt het net verder overbelast. Het nadeel van zonnepanelen is ook dat de energie wordt opgewekt op het moment dat er minder vraag is. De vraag naar energie is er namelijk vooral ‘s avonds en in de winter. Het aanbod van elektriciteit uit zon is vooral overdag in de zomer. De energieleverancier is wettelijk verplicht de zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Dit heet salderen. Waarschijnlijk gaat vanaf 1 januari 2025 de maximale saldering elk jaar omlaag. (bron: consumentenbond). Hiervoor is een wetsvoorstel in de maak. De kans bestaat ook dat energiebedrijven meer en meer de energie die u levert niet meer van u zullen willen afnemen, omdat ze die energie niet meer kunnen gebruiken op het moment dat u die wilt leveren. Waar staat het warmtebedrijf ? Zoals iedereen hebben ook wij te maken met gestegen kosten. Ook wij gebruiken een beetje aardgas voor het maken van warmte. We merken het ook aan de prijzen van houtige biogrondstoffen. Veel mensen zijn hout aan het inkopen om zich voor te bereiden op een lastige winter. De gestegen vraag heeft een prijsstijging als gevolg. Onze kostprijzen stijgen echter vele malen minder dan de prijzen die op de markt van fossiele energie worden betaald, zodat u als klant van het warmtebedrijf in elk geval goedkoper uit blijft dan mensen die aardgas gebruiken voor verwarming en zelfs als woningeigenaren die gebruik maken van een warmtepomp. Deze groep zal door de hogere elektriciteitsprijzen en het vervallen van de salderingsregeling duurder uit zijn. Is een warmtenet gunstig in deze periode? Jazeker. Bij lage gasprijzen zorgt de warmtewet ervoor dat u niet duurder uit bent dan gebruikers van aardgas. Bij hoge gasprijzen zoals dit jaar, is de warmte die wordt gemaakt met hernieuwbare energie fors goedkoper dan warmte door aardgas. De ongemakkelijke waarheid is dat door de aardgascrisis alles verandert en iedereen daarmee te maken heeft: ook klanten van het warmtenet dat duurzame warmte levert. Wel zullen de gevolgen voor u vele malen kleiner zijn dan voor mensen die aardgas en elektriciteit gebruiken voor verwarming. U bent het goedkoopst uit.

De overheid helpt een handje Afgelopen periode zijn door de rijksoverheid diverse maatregelen genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren. Hoewel de prijs van warmte veel minder is gestegen dan de prijs van aardgas, geldt voor iedereen dezelfde compensatieregeling. We zetten de maatregelen even voor u op een rij. ● lagere BTW op elektriciteit en warmte Per 1 juli is de BTW op energie verlaagd van 21% naar 9%. Deze maatregel geldt in elk geval t.m. 31 december 2022. Het voorschotbedrag voor warmte is hierdoor verlaagd, tenzij u inmiddels zelf contact hebt gezocht omdat u liever het voorschotbedrag gelijk houdt. ● lagere energiebelasting op elektriciteit Het tarief voor energiebelasting is in 2022 € 0,057 (exclusief btw) per kWh lager dan in 2021. U betaalt dit jaar € 0,0368 (exclusief btw) aan energiebelasting per kWh die u verbruikt. Hoeveel voordeel u dat oplevert, hangt dus af van uw energieverbruik. Op de jaarafrekening van uw leverancier van elektriciteit ziet u deze maatregel terug als ‘energiebelasting’. ● hogere teruggave energiebelasting De teruggave van de energiebelasting is in 2022 verhoogd van € 560 naar € 785. Hierdoor krijgen alle

e huishoudens dus € 225 (inclusief btw) extra korting. Dit is een vaste korting, die niet afhangt van uw energieverbruik. Op de jaarafrekening van de elektriciteit ziet u deze maatregel terug als ‘vermindering energiebelasting’. Deze korting is bedoeld ter compensatie van de hogere kosten voor aardgas en warmte en ontvangt u op de rekening van elektriciteit. De elektriciteitsrekening valt daardoor lager uit, waardoor wellicht niet meer duidelijk is dat de kosten van elektriciteit wel degelijk zijn gestegen. Opgelet De compensatie voor de kosten van warmte vindt u terug op de factuur van de elektriciteitsrekening. Hierdoor lijken de kosten van elektriciteit mee te vallen. Dit bedrag van € 225 (incl btw) is lager dan het bedrag van € 265 dat eerder werd genoemd. Hoe kan dat? Na het besluit om de teruggaaf te verhogen, heeft het kabinet ook de btw op energie tussen 1 juli en 31 december 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Omdat de teruggaaf inclusief btw is berekend, valt het bedrag over 2022 € 40 lager uit. Meer informatie? Klik hier >> Extra maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen via de gemeente Ede In 2022 hebben huishoudens met een laag inkomen recht op een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Ook als u een schuldentraject (WSNP of MSNP) van gemeente Ede volgt, komt u in aanmerking, ongeacht de hoogte van uw inkomen. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen. Aanvragen van deze toeslag kan tot 31 december 2022. Heeft u eerder al een toeslag van € 800 ontvangen? Dan krijgt u automatisch nog een aanvulling van € 500 op uw rekening. klik hier >>

Heideweek 2022

Openingsavond Na twee stille jaren was de Heideweek weer een echte feestweek. Warmtebedrijf Ede is sponsor van de Heideweek. Dat doen we omdat we de inzet van de vele vele vrijwilligers die zich hiervoor inspannen willen steunen en mede door onze bijdrage blijft de Heideweek een feest met heel veel activiteiten die gratis te bezoeken zijn. We zijn er dan ook trots op dat de openingsavond aan onze bedrijfsnaam is gekoppeld: een geweldige avond waarvan heel veel mensen hebben genoten. Optocht Daar laten we het niet bij. We hebben ook meegedaan met de optocht op de zaterdag. Daarbij hebben we zakjes thee uitgedeeld, onder het motto “een warm momentje voor thuis”. Verzorgings- en verpleeghuizen Verder zijn we in het gevolg van de Heidehoogheden ook op bezoek gegaan bij een aantal verzorgings- en verpleeghuizen. Hier wonen Edenaren die niet in staat zijn een evenement te bezoeken en daarom hebben wij het evenement van het bezoek van de Heidehoogheden nog iets meer luister bijgezet door te trakteren op iets lekkers bij de koffie of - wat een wens was van de Gelderhorst - een lekker zeepje. Met een paars hart De donderdag was fantastisch: het Paarse Hartenfeest op de Hartenberg. Een geweldige happing waar wij ook een bijdrage aan mochten leveren. Elk jaar worden er foto’s gemaakt van de bewoners van de Hartenberg met de Heidehoogheden. Dit jaar kon de fotograaf die dat jarenlang belangeloos heeft verzorgd het niet meer doen. Dat wilden we graag voor onze rekening nemen, dus hebben we hiervoor een fotobooth geregeld. Last minute En toen de kindermiddag een beroep op ons deed om wegens de warmte iets extra’s te doen? Natuurlijk trakteerden we de 800 deelnemertjes op ijs. Heideweek 2022? We hebben genoten. We hopen u ook.

17 september Open Energiedag van de NVDE Op 17 september organiseert de Vereniging voor Duurzame Energie een Open Energiedag. Duurzame energieprojecten in heel Nederland openen de deuren om mensen kennis te laten maken met de mensen en de technieken achter de energietransitie. Warmtebedrijf Ede heeft zich ook hiervoor aangemeld. Op die dag organiseren we een fietstocht langs alle onderdelen van het warmtenet. Waar komt de warmte vandaan, hoe wordt het naar de wijken getransporteerd. Hoe komt de warmte uit de buizen in huis en hoe wordt het water dan warm. Meedoen is gratis. Als u wilt meefietsen kunt u zich aanmelden via mail. Deelname is gratis. Wilt u bij de aanmelding uw naam, mailadres en mobiel telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u wilt meedoen? Ook voor kinderen is het een leuk evenement. Daar zorgen we voor! aanmelding: communicatie@energievoorelkaar.nu Open monumentendag Het startsein van de Open Monumentendag 2022 wordt dit jaar gegeven in Ede, op donderdag 8 september. In het weekend van 10 en 11 september 2022 openen duizenden monumenten in heel Nederland gratis hun deuren voor het publiek. Ede heeft maar liefst 350 gemeentelijke monumenten en 224 Rijksmonumenten en is druk bezig met het op duurzame wijze herbestemmen van monumenten. Een sprekend voorbeeld is het terrein van de ENKA, die dit jaar precies 100 jaar geleden werd opgericht. De Westhal (De Fietser) op dit terrein is nu het grootste energieleverende rijksmonument (9000m2 ) van Nederland. Het gebouw wekt energie op met zonnepanelen op het dak voor eigen gebruik en levert terug aan het stroomnet voor nog eens 55 huishoudens. Warmtebedrijf Ede zorgt ervoor dat De Fietser duurzaam wordt verwarmd. Stel uw vraag tijdens ons spreekuur Warmtebedrijf Ede organiseert elke twee weken een online spreekuur. Klant of geen klant, u kunt ons alle vragen stellen over groene warmte, aansluiten op het warmtenet, toekomstige ontwikkelingen, enzovoorts. Het spreekuur vindt plaats op dinsdagen tussen 19:00 - 20:00 uur. Hebt u een vraag waarvan u denkt dat onze klantenservice u er niet mee kan helpen, dan bent u van harte uitgenodigd. Aanmelden kan online via www.warmtebedrijfede.nl/spreekuur U ontvangt van ons een link naar de online meeting. Wij spreken u graag binnenkort! COLOFON Warm is een uitgave van Warmtebedrijf Ede voor de particuliere klanten en verschijnt 4x per jaar. Deze special is een eenmalige extra editie, naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek dat in juni 2022 is uitgevoerd. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van deze nieuwsbrief onvolledig en/of onjuist en/ of niet actueel is. De redactie van deze nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication