0

VOOR ONDERNEMERS ADV I SEURS IN DE ADMINI S T RAT IE VE EN FI S C A LE SEC T OR PAGINA 10 ICT, je nieuwe medewerker PAGINA 20 Een nieuwe economische orde PAGINA 5 Corona als aanjager van kantoorinnovatie JAARGANG 1 UITGAVE 3. 2020

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 1, uitgave 3, september 2020 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Janine Molin, Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker Eveline aan de Wiel, Chris Wolters VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Paul Tolenaar, Maarten van der Wal COVERFOTO Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 Creatief koken in coronatijd IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 Corona als aanjager van kantoorinnovatie 10 ICT, je nieuwe medewerker 12 Goed voor jezelf zorgen is persoonlijk 14 NOW-regeling bevestigt toenemende adviesrol salarisprofessionals 2 &GO magazine 16 Creatief koken in coronatijd 18 Online werken versus op kantoor 20 Een nieuwe economische orde 22 Bestemming: coach 24 True cost accounting 28 De fiscale coronareserve 32 De jaarrekening moet foutloos zijn 36 FFP en NOAB bundelen krachten 40 Van uitvaart naar inzicht Goed inzicht geboden 16 32 De jaarrekening moet foutloos zijn True cost accounting 24 INDEX

Tussen de regels door Het is medio september terwijl ik dit schrijf en ik constateer dat er een kentering gaande is. Alles is weliswaar nog steeds doorspekt met corona, maar het gaat er allemaal wat relaxter aan toe. De anderhalve meter wordt ruim geïnterpreteerd door er een metertje vanaf te halen. Met een mondkapje op ben je een watje eerste klas en klassikale bijeenkomsten stromen weer vol. Blijkbaar is het verlangen om elkaar in levenden lijve te spreken sterker dan de angst voor een besmetting. Of het allemaal verstandig en van lange duur is, laat ik hier in het midden. Maar zo zie je maar weer hoe weerbaar en veerkrachtig de mens is. Corona is een moordenaar die tallozen heel veel ellende bezorgt. De keerzijde is dat de gebeurtenissen andere mensen inspireert en zelfs nieuwe hoop geeft. De aandacht voor een meer duurzame toekomst is groter dan ooit tevoren. Je leest erover op pagina 20 “Een nieuwe economische orde”. En ook “True cost accounting” op pagina 25 heeft hiermee te maken. Corona lijkt hiermee prioriteiten te verleggen. Een opmerkelijk gegeven. Corona inspireert ondernemers tot andere vormen van diensten. Je leest erover op pagina 17 en 41. Corona initieert ook zaken, met name die rondom ICT. Zaken worden versneld geïmplementeerd omdat het nu lonend is. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar. Zie pagina 10 “ICT, je nieuwe medewerker”. Ondanks al deze goede ontwikkelingen blijft een gevoel van onbehagen hangen. Dat heeft te maken met het dwingende karakter van sommige ontwikkelingen. Het zullen en moeten kiezen. Zie de coverstory op pagina 5 “Corona als aanjager van kantoorinnovatie”. Daarmee is corona verworden tot een inspirerende moordenaar met dictatoriale trekjes die zo nu en dan initieert. Dat lees je alleen tussen de regels door. Ed de Vlam, directeur NOAB NOAB.NL 3 VOORWOORD

Topper als jazzmuzikant, de juiste toon als boekhoudtrainer Twinfi eld Boekhouden De passie van Martijn voor muziek, zie je terug in zijn bevlogenheid als trainer bij Twinfi eld. Twinfi eld is hét online boekhoudpakket voor professionals. Met uitgebreide functies, meer dan 300 koppelingen én persoonlijke service! Kijk voor een persoonlijke demo op twinfi eld.nl 4 &GO magazine Twinfi eld maakt professioneel boekhouden persoonlijk

DOOR: HANS PIETERS CORONA ALS AANJAGER VAN KANTOORINNOVATIE De coronacrisis raakt ook de accountancysector. Het gedwongen thuiswerken zorgt voor een innovatieversnelling en heeft de acceptatie van online samenwerken versneld. Het is een impuls voor de sector op de langere termijn. NOAB.NL Fotografie: Maarten van der Wal 5 COVERARTIKEL

“ JE MOEST AL NADENKEN OVER SLIMMER WERKEN. DAT PROCES WORDT NU VERSNELD” Bijna drie op de tien accountants- en administratiekantoren verwachten over 2020 een omzetdaling. Een even grote groep verwacht juist groei. Vaak spelen onderliggende problemen, meent Marcel Maassen van Full Finance. De coronacrisis heeft de acceptatie van online samenwerken versneld, constateert Stephan Burg van ConnAcct. Een kwart van de accountancykantoren verwacht door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen te komen, blijkt uit een recente enquête onder lezers van Accountancy Vanmorgen. Eén op de vijf kantoren tot tien werknemers heeft gebruikgemaakt van coronaregelingen zoals de NOW. “Bij de kantoren die een daling van de omzet verwachten, spelen vaak al onderliggende problemen die door de crisis extra urgent zijn,” meent Marcel Maassen. “Uit onderzoek van Full Finance komt naar voren dat tussen de 20 en 23 procent van de kantoren een overwinst maakt van minder dan vijf procent van de omzet. Dan is er geen vet op de botten voor tegenvallers of een crisis.” Hij wijst ook op de benchmark van NOAB onder de eigen leden, waaruit blijkt dat de eigen beloning van een derde van de kantoorhouders lager is dan € 60.000. PROBLEMEN VOORUITGESCHOVEN Stephan Burg maakt een onderscheid tussen kantoren met veel ondernemers in sectoren waar de klappen vallen – “Dan is het logisch dat je je zorgen maakt over de omzetontwikkeling” – en de groep die in het generieke mkb opereert met een goede spreiding over de sectoren. “Die hebben een enorme veerkracht. Voor de klanten die in zwaar weer verkeren, zijn ze het eerste aanspreekpunt. Zo’n klant verlies je nooit meer als je hem er doorheen helpt.” Maassen gebruikt een rekensom om de omvang van de crisis te relativeren. “Als het BBP ruim 800 miljard euro bedraagt, dan is 6,5% krimp een verlies van 45 miljard euro.” Hij maakt een vergelijking met de kredietcrisis van tien jaar geleden. “Op grond van de faillissementscijfers van toen verwacht ik ook nu niet al te veel problemen voor het gemiddelde kantoor.” INNOVATIEVERSNELLING Burg verwacht dat de omzetdalingen en coronacrisis een innovatieversnelling teweegbrengen. “Kantoren denken na hoe ze de omzet een nieuwe impuls kunnen geven. Er is een drang naar digitalisering als gevolg van de crisis. Die tendens om in een portal online te samenwerken is opeens geen issue meer. Het is veel aantrekkelijker om dossiers uit te wisselen en projectmatig online samen te werken. In die zin heeft de coronacrisis veel positiefs opgeleverd. Op de langere termijn is dat een pluspunt voor de sector. Daarmee kun je de efficiency enorm verhogen. Dat is ook nodig, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Je moest al nadenken over slimmer werken. Dat proces wordt nu versneld.” 6 &GO magazine

“HET KABINET HEEFT MET HET NOODPAKKET DE LIQUIDITEITSPROBLEMEN VOORUITGESCHOVEN. ZO SIMPEL IS HET” HET GESPREK AANGAAN “Kantoren maken zich vooral zorgen over de levensvatbaarheid van klanten op wat langere termijn,” is het signaal dat Maassen in gesprekken oppikt. “Het kabinet heeft met het noodpakket de liquiditeitsproblemen vooruitgeschoven. Na kwartaal drie moet gewoon worden betaald. Zo simpel is het.” Hij meent dat adviseurs juist nú de moeilijkere thema’s ter sprake moeten brengen, zoals stoppen met de onderneming of snijden in kosten. “Een klant die er na twee jaar nog geen hout van bakt of z’n zaken niet op orde heeft, kun je nu aanzetten om wat anders te gaan doen. De tijd is er rijp voor. Het gesprek aangaan met klanten is iets wat je in slechte én goede tijden moet doen.” Hij vraagt zich hardop af of wel iedere kantoorhouder dat aandurft. “Ik weet het niet. Het betekent dat je je klantenportefeuille gaat opschonen. Dat vinden veel kantooreigenaren moeilijk om te doen.” HERIJKING BUSINESSMODEL De houding bij veel kantoren was lange tijd een van ‘het gaat toch goed zo’, stelt Burg. “Die mindset is door de huidige situatie totaal omgekeerd. Bij kantoren én ondernemers is een veel grotere acceptatie van online werken.” De kosten voor administratieve ondersteuning en advisering zullen per saldo lager komen te liggen door de digitalisering. Het vraagt om een herijking van het verdienmodel, meent Burg. “Kantoren worstelen om vanuit de traditionele modellen nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.” “De basale ‘commoditydiensten’ die ondernemers nodig hebben, worden in toenemende mate in een abonnementspakket verkocht. Dat levert een vaste omzet op. Bijkomend voordeel is dat de abonnementen automatisch worden geïncasseerd, waardoor je een constante liquiditeitsstroom hebt. Diensten met toegevoegde waarde – denk aan herstructurering, de oudedagsvoorziening of financiële planning – kun je prima op offertebasis verkopen.” “ DIE MINDSET IS DOOR DE HUIDIGE SITUATIE TOTAAL OMGEKEERD” NOAB.NL 7 COVERARTIKEL

CORONA DWINGT KEUZE AF . 8 &GO magazine

COVERARTIKEL

ICT, je nieuwe medewerker DOOR: FERDINAND DEN HARTOG Vennoot Den Hartog & Hoogveld, NOAB kantoor van de toekomst Als ik terugga naar de tijd dat wij net begonnen met ons kantoor, nu alweer negen jaar geleden, dan is er nogal wat veranderd. Wij hadden destijds een maandplanning voor het verwerken van de administratie. Elke week haalden wij bij klanten de administratie op en verwerkten die op kantoor. Facturen werden gestempeld, gecodeerd en ingeboekt, de verkoop en inkoop werden geboekt, de bankmutaties werden handmatig ingevoerd. De administratie werd gecontroleerd en de boekhouding ging terug naar de klant. Tjonge, als ik dit nu zo opschrijf dan voelt het bijna prehistorisch aan. En toch was dit maar een paar jaar geleden! MODERN INZICHT Hoe anders gaat het nu. Klanten (of hun leveranciers) leveren dagelijks hun facturen digitaal bij onze software aan. 60% daarvan wordt volledig automatisch geboekt en klaargezet voor betaling, klanten sturen verkoopfacturen direct vanuit de software en de banktransacties worden elke nacht grotendeels automatisch geboekt. En de klant heeft realtime inzicht in de resultaten via het financiële dashboard. ICT zal in de komende jaren zeker meer administratieve werkzaamheden gaan overnemen en waarschijnlijk op termijn ook samenstelwerkzaamheden en een groot deel van het fiscale werk. SUPEREFFICIËNT, MAAR LEUK? Onze softwarekosten zijn met 400% gestegen, maar de “ VOOR HET EERST KEKEN WIJ DOOR DE BRIL VAN DE KLANT NAAR ONS KANTOOR” tijdsbesparing die daar tegenover staat is nog veel groter. Op het ‘standaardwerk’ van 20 tot 65%! We vulden de vrijgekomen tijd op met nieuwe klanten. Resultaat was dat we het alleen maar drukker en drukker kregen en niet aan het innoveren waren. We zaten vast in de waan van de dag en verloren langzaam ons werkplezier! DOOR DE BRIL VAN DE KLANT Op het moment dat mijn vennoot Tim en ik dit naar elkaar uitspraken, besloten we het roer om te gooien. Samen met een innovatiecoach en de MKB Ondernemerscoach 10 &GO magazine

werkten we aan onszelf en ons bedrijf. Voor het eerst keken wij door de bril van de klant naar ons kantoor. Waar zit de waarde van onze dienstverlening en waar is de klant bereid voor te betalen? Dat is de essentiële vraag voor je businessmodel. Alhoewel de uitkomsten soms nog best divers waren, waren onze klanten het over één ding eens: de waarde zat niet in een jaarrekening of in het verwerken van de administratie… DOOR: EVELINE AAN DE WIEL “ BETREK JE PERSONEEL TIJDIG IN HET VERANDERTRAJECT DAT JE ALS KANTOOR MEEMAAKT” ANDERE KANSEN, ANDERE SKILLS Kunnen we er dan maar beter mee stoppen? Nee, juist niet! Alleen de kansen zullen op andere gebieden komen te liggen. Ondernemers zullen meer dan ooit behoefte hebben aan een sparringpartner die hen kan begeleiden in alle zaken waar ze als ondernemer tegenaan lopen. Iemand die alle financiële data voor hen kan vertalen in begrijpelijke ondernemerstaal en hem kan helpen om zijn doelen te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat er ook andere kennis en vaardigheden van ons personeel wordt gevraagd. Het is dus ook zeer belangrijk om je personeel tijdig te betrekken in het verandertraject dat je als kantoor meemaakt. Tijdens het traject van de MKB Ondernemerscoach wordt hier ook uitgebreid bij stilgestaan en ook in NOAB Next wordt hierop gefocust. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat als je als kantoor niet meegaat in deze veranderingen en je gewoon blijft werken zoals je dat altijd hebt gedaan, je binnen afzienbare tijd tot de conclusie zal komen dat je overbodig bent geworden. De markt van de reisbureaus stortte in een tijdsbestek van een jaar helemaal in toen de consument voldoende vertrouwen had gekregen in het online boeken van een reis… WERK-PRIVÉBALANS ALS KLEINE ONDERNEMER Als ondernemer bepaal je zelf wanneer en hoeveel je werkt. Wil je op een zonnige dag met je partner naar het strand? Dan hoef je aan niemand vrij te vragen. Toch ervaren zelfstandig ondernemers meer spanning in de balans tussen werk en privé dan werknemers, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Hoe komt dat? En hoe zorg je als kleine ondernemer voor een goede verhouding tussen werk en privé? Last-minute opdrachten, onrealistische verwachtingen van klanten en de neiging om klanten altijd tevreden te willen stellen: vooral ondernemers met een klantgericht bedrijf hebben moeite met het combineren van werk en hun privéleven. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundige Anne Annink, waarmee zij in 2017 promoveerde aan de Erasmus Universiteit. Ondernemers ervaren over het algemeen een hogere werkdruk, meer financiële zorgen en minder steun van collega’s dan werknemers. Met een verstoorde werk-privébalans ligt stress of zelfs een burn-out op de loer. Wat kun je zelf doen om de balans tussen werk en privé te bewaken? Denk allereerst goed na over de vraag of je wel écht zelfstandig ondernemer wil zijn, adviseert Annink. Verder lezen? Lees de gehele blog op www.noabkeurmerk.nl NOAB.NL 11 BLOG

“ LEKKER IN JE VEL ZITTEN? ZORG VOOR BALANS!” DOOR: FEMKE HELLINGS Blijf vitaal. Zorg goed voor jezelf. Als we deze adviezen ooit veelvuldig op ons afgevuurd hebben gekregen, is het wel dit afgelopen half jaar. Maar wat is dat precies, vitaliteit? Op de redactie gingen we op onderzoek uit, om erachter te komen wat nu eigenlijk de sleutel tot een vitaal leven is.

Goed voor jezelf zorgen is persoonlijk Moeten we massaal vegan eten en vijf keer per week een rondje joggen voor werktijd? Zijn we een dief van onze gezondheid als we blijven doorlopen met psychische klachten en stress krijgen van overwerk? Onze conclusie: goed voor jezelf zorgen is een optelsom van vele factoren. En die som ziet er – heel geruststellend – voor iedereen anders uit. GEEN GOUDEN REGEL Voor de één is sporten het antwoord, de ander wordt al chagrijnig bij het idee. Persoon A springt opgewekt zijn bed uit om zes uur ’s ochtends, persoon B functioneert pas na tien uur slaap. Er is geen gouden regel die voor iedereen werkt. Wil je krachtiger en vrolijker in het leven staan, ga dan vooral niet mediteren of bootcampen omdat dat voor je collega werkt. Misschien laad jíj wel op tijdens een goed gesprek, met een goed boek of een avondje uit. LICHAAM EN GEEST IN LIJN Is er dan geen gemene deler? Iets wat levenslustige en veerkrachtige mensen doen en waar we wat van kunnen opsteken? Jawel: het toverwoord lijkt balans. En dan bedoelen we zowel fysieke als mentale en emotionele balans. De ideale levensstijl bestaat dan ook uit een combi van de factoren goede slaap, gezonde voeding, voldoende beweging, stressreductie en een positieve mindset. Heb je de juiste mix gevonden, dan is de kans groot dat je barst van de energie. En creativiteit, enthousiasme en vertrouwen, om nog wat andere fijne bijkomstigheden aan te stippen. INVESTEREN IN VITAAL PERSONEEL Als werkgever profiteer je natuurlijk ook van fitte en energieke medewerkers. Vitale medewerkers zijn over het algemeen meer betrokken, flexibeler, productiever en minder vaak ziek. Om duurzame organisaties te creëren hebben we organisaties nodig met oog voor vitaliteit in hun teams. Genoeg reden dus om te motiveren en vitaliteit te stimuleren. Maar hoe ga je hier als kantoor mee aan de slag? Volg de workshop ‘Het vitale kantoor’ (via www.noab. nl/educatie) en ga weg met een praktisch actieplan onder de arm om de vitaliteit van je medewerkers te verhogen. VITALE TIPS Voer flexibele werktijden in. Niemand die zo goed kan bepalen wat goed is voor hem of haar dan je medewerker zelf. Stel een lunchwandeling voor, initieer lopend vergaderen of schaf een kantoorfiets aan. Geef mensen invloed op hun dagindeling en sta open voor hun ideeën. Het ervaren van verantwoordelijkheden en vrijheid zorgt voor meer initiatief en geluk. Beviel het thuiswerken goed? Geef mensen dan de mogelijkheid dit er (deels) in te houden. Faciliteer een gezonde lunch. Informeer regelmatig naar iemands welzijn en thuissituatie. De waarde van oprechte aandacht en een goede werk/privé balans zijn niet in cijfers uit te drukken. NOAB.NL 13 VITALITEIT

NOW-regeling bevestigt toenemende adviesrol salarisprofessionals DOOR: HENK POKER Het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020 is de vijfde editie van dit onafhankelijke onderzoek naar de functie van salarisprofessionals. Het onderzoek is een initiatief van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). “We zien al een aantal jaren dat de adviesrol van de salarisprofessional toeneemt,” zegt Marcel van der Sluis, directeur van NIRPA.* VAN SECRETARESSE TOT PARTNER Deelname aan het onderzoek staat open voor alle salarisprofessionals in Nederland. Met 987 deelnemers kan er worden gesproken van een representatieve afspiegeling van de beroepsgroep salarisprofessionals. Maar liefst 65% van de respondenten is werkzaam bij een accountantsof administratiekantoor. “Elk jaar merken we dat de belangstelling voor de uitkomsten van het onderzoek toeneemt. Dat is logisch. Het vak ontwikkelt zich snel, de verbreding en verdieping gaan door. Net zoals de complexiteit, mede als gevolg van nieuwe of veranderende wetgeving. En daar kwamen dit jaar de Covid-19-maatregelen bij.” * NIRPA staat voor kwaliteitsborging en certificering van de salarisprofessionals in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). 14 &GO magazine

“ ER LIGGEN KANSEN VOOR NOAB-KANTOREN MET SALARISDIENSTEN” THEMA’S De gevolgen van de maatregelen die de overheid nam na de corona-uitbraak, werden in het onderzoek meegenomen. Logisch, salarisprofessionals hebben daar direct mee te maken. Van der Sluis: “Het verbaast niet dat de NOW volgens 40% van de respondenten dit jaar één van de twee dominante beleidsthema’s is. De WAB, die op 1 januari van dit jaar is ingevoerd, werd door 62 procent als belangrijkste thema genoemd. ”Gevraagd naar de informatievoorziening rondom de NOW gaven respondenten aan tevreden te zijn. “Een derde kwalificeert die informatie als goed en nog eens 60 procent als voldoende. De regelingen waren helder en goed uitvoerbaar en konden daardoor snel worden uitgevoerd, wat voor talloze organisaties cruciaal was. Een mooi compliment voor de overheid.” WERKDRUK Uit het onderzoek blijkt verder dat vaak meerdere afdelingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Covid-19-maatregelen. “Dat zien we direct terug in een toename van het overleg tussen de salarisprofessional en HR, maar ook met het algemeen management. De conclusie dat de adviesrol van de salarisprofessional toeneemt, is daarmee gerechtvaardigd. Daarnaast geeft 40 procent van de respondenten aan dat door Covid-19-maatregelen een toename van de werkdruk is ontstaan. Overigens was een toename van het arbeidsverzuim minder aan de orde en wordt dat ook voor de rest van dit jaar niet voorzien. ”Corona heeft gevolgen voor veel salarisorganisaties. Zo zien respondenten nu al effecten op de werkgelegenheid binnen de organisatie. Er is een afname van de inzet vanuit de flexibele schil en bijna 30% verwacht dat tijdelijke contracten niet worden omgezet naar vaste contracten. 13% houdt rekening met reorganisaties en/of ontslagronden. Dit percentage zal komend jaar stijgen, is de verwachting, zeker wanneer de overheidsmaatregelen worden afgebouwd. “ NIETS GAAT VANZELF, DE ONTWIKKELINGEN GAAN SNEL” KANSEN Volgens Van der Sluis liggen er voor NOAB-kantoren die een eigen salarisdienst voor klanten inzetten kansen en hij doelt daarbij vooral op de adviesfunctie. “Zij kunnen met hun salarisadministratie en advies het onderscheid maken, omdat ze klanten via de salarisadministratie kunnen adviseren en ontzorgen. Dat kan extra werk opleveren. Cruciaal is daarbij wel dat er wordt geïnvesteerd in opleiding en trainingen van de salarisadministrateurs en -adviseurs. De jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving en investeren in trainingen rondom adviseren en communiceren zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. NOAB-kantoren die voor klanten extern de salarisverwerking onderbrengen, doen er dan ook goed aan om dit te checken bij de daarvoor ingeschakelde organisatie. Niets gaat vanzelf, de ontwikkelingen gaan snel. Dat vergt van een organisatie dat je investeert in de salarisadministratie.” Cursus ‘Salaris actualiteiten’ volgen? Kijk op www.noab.nl/educatie NOAB.NL 15 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“ MIJN KEUKENPERSONEEL HAD DE BUIK SNEL VOL VAN THUIS ZITTEN. WE WILDEN AAN DE BAK!” 16 &GO magazine

DOOR: FEMKE HELLINGS Creatief koken in coronatijd Eén van de branches waarin het al maanden om creativiteit draait, is de horeca. Ondernemers die stil bleven zitten, zagen het spek op hun botten rap afnemen. En zij die nieuwe dingen uitprobeerden, zagen in veel gevallen succes en blije gezichten. Zo ook Fred Mustert, eigenaar van tweesterrenrestaurant Fred in Rotterdam. “Afwachten past niet bij ons. We willen lekker bezig blijven.” THUISKOOKBOXEN “Het eerste idee van een verkoopbox waarmee mensen thuis de sterren van de hemel konden koken, kwam van de jongens uit de keuken,” vertelt Fred. “Ik was niet direct een voorstander. Ik zou de kwaliteit en controle immers deels uit handen geven, voor een sterrenrestaurant niet de fijnste gedachte. Dankzij een goede voorbereiding en een video met stap-voor-stap kookinstructie ging het toch hartstikke goed. ’s Morgens zette ik een menu in elkaar, ’s middags waren de opnames. Mijn medewerkers verwerkten alle bestellingen en reikten de boxen uit. Op de bewuste avond kregen we allerlei foto’s en complimenten van de thuiskoks. Leuk om te zien dat onze inzet werd gewaardeerd.” 800 VAKANTIECOUVERTS Het tweede corona-initiatief betreft een samenwerking met Feyenoord en Droomparken. In een luxe vakantievilla konden gasten genieten van een heus sterrendiner. “Vooral het logistieke gebeuren was een uitdaging. De voorbereiding kwam uit eigen keuken. Vervolgens gebruikten we de keuken van het park en gingen dertien golfkarretjes met sommelier, kok en bedieningsmedewerkers op pad om het menu te serveren bij de mensen in hun vakantiehuis. Coronaproof uiteraard. In eerste instantie dachten we aan twee dagen en 200 couverts. Het werden uiteindelijk 800 couverts in zeven dagen!” DAGELIJKSE REGELUPDATE Vanaf maart veranderden de maatregelen voor de horeca zowat voortdurend. “Heel fijn dat administratiekantoor MG Horeca ons dagelijks via een groepsapp op de hoogte heeft gehouden van alle ontwikkelingen,” vindt Fred. “Elke ochtend ontvingen we relevante info uit persconferenties en tips voor administratie en vastlegging. Vanaf 1 juni mochten we weer dertig gasten ontvangen in ons restaurant, dat was een fijne stap in de goede richting. Ook de verplichte gastenregistratie is bij ons prima uit te voeren. Ik hoop van harte dat alles weer snel bij het oude normaal is.” Fotografie: William Rutten NOAB.NL 17 DE ONDERNEMER

DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Online werken versus op kantoor Ineens moesten we wel: in de strijd tegen het coronavirus riep de overheid op om zoveel mogelijk thuis te werken. We ontdekten het videovergaderen, voerden telefonische klantgesprekken en volgden cursussen online in plaats van op locatie. Organisatiepsycholoog dr. Kiki de Jonge hoopt dat we na de crisis terugblikken en de best practices meenemen. Voor Pieter Smolders, vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs, heeft persoonlijk contact de voorkeur, maar kunnen videogesprekken een goede aanvulling zijn. “Hoe persoonlijker de relatie, hoe groter de advieskansen.” THUISWERKEN Sinds maart ziet de wereld er een beetje anders uit. Nederland ging massaal thuiswerken. “Het was een soort gedwongen experimenteerfase,” stelt De Jonge, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en eigenaar van Groeiflow Coaching & Training. “Er ging veel online door, wat we eerder niet voor mogelijk hielden of te risicovol vonden. Het zou goed zijn om na deze crisis te reflecteren: wat nemen we mee uit deze tijd? Wat werkt wel en wat niet?” Daarbij is het goed om te beseffen dat de omstandigheden niet ideaal zijn geweest, zegt De Jonge. “De ervaringen met online werken van de afgelopen tijd kunnen een vertekend beeld geven. Veel mensen kwamen abrupt thuis te zitten, zonder goede voorbereiding of thuiswerkvoorzieningen, terwijl ze ook nog stress hadden van de coronacrisis.” Dat was voor sommigen meer wennen dan voor anderen. “Het hangt van je persoonlijkheid af. Als je veel behoefte hebt aan structuur, dan kan thuiswerken lastiger zijn, omdat je meer op jezelf aangewezen bent. Vind je autonomie prettig? Dan kan thuiswerken juist heel goed werken. Dat verschilt per persoon.” “ OF THUISWERKEN GOED WERKT, VERSCHILT PER PERSOON”

“ ALS JE NIET DE INS EN OUTS VAN JE KLANT KENT, WORD JE MINDER SNEL BETROKKEN BIJ BELANGRIJKE BESLISSINGEN. DAN LAAT JE OMZET LIGGEN” PERSOONLIJK CONTACT Ook Smolders moest snel schakelen. Als docent zette hij de cursus die hij normaal gesproken op locatie verzorgt voor NOAB om in een online cursus. Een flinke omslag. Wat hij vooral miste, waren de kleinere groepjes en het persoonlijke contact. “Bij een klassikale cursus begin ik met een voorstelrondje, om het niveau van de groep te peilen. Ik wil iets kunnen meegeven aan iedereen die de cursus volgt. Digitaal is dat lastiger, zeker met een grote groep. Je kunt als cursist een vraag stellen via de chatfunctie, maar daarmee krijg je niet dezelfde interactie. Ik wil kunnen zien of een antwoord landt en verduidelijking geven als dat nodig is.” Ook in een klantgesprek ziet Smolders de toegevoegde waarde van een face-to-facegesprek. “Als adviseur moet je weten wat er speelt bij een klant. Je bespreekt niet alleen de jaarrekening, een aangifte of een advies, maar vraagt ook hoe het verder gaat.” In een telefonisch gesprek kom je sneller tot de kern, ervaart Smolders. “Daardoor mis je ‘het praatje eromheen’ waar vaak advieskansen uit voortkomen. Bijvoorbeeld als een ondernemer laat vallen dat hij overweegt om zijn zaak te verkopen. Als je alleen op afstand werkt en niet de ins en outs van je klant kent, word je minder snel betrokken bij dat soort beslissingen. Eigenlijk laat je dan omzet liggen.” De Jonge vermoedt dat een videogesprek het informele contact al makkelijker zou kunnen maken. “Dat is persoonlijker dan bellen. Je kunt dan misschien geen koffie aanbieden, maar je ziet wie je voor je hebt, in zijn of haar thuisomgeving.” Videobellen kan zeker efficiënt zijn, heeft Smolders geleerd. “Waar ik vroeger altijd in de auto stapte om naar klanten toe te rijden, zou ik voor een korte kennismaking nu misschien eerder een gesprek via Zoom plannen. Dat is wel zo efficiënt, zeker als een klant ver weg woont.” EFFICIËNTER WERKEN Zo gaan we steeds meer toe naar blended working, een combinatie van thuis en op kantoor werken, verwacht De Jonge. “De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat er veel meer online en thuis mogelijk is dan we van tevoren mogelijk hadden geacht. Dat kan vertrouwen geven om de positieve ervaringen mee te nemen en een transitie te maken naar een nieuwe vorm van werken. Als we daarbij rekening houden met persoonlijke voorkeuren en werkstijlen, dan biedt dat volop kansen. Denk aan een teamoverleg waarbij medewerkers die op kantoor werken fysiek aansluiten, en de collega’s die thuiswerken meepraten via een videoverbinding. Zo blijft iedereen betrokken. Op die manier biedt de crisis ook kansen: we zien mogelijkheden om efficiënter te werken die we eerder niet zagen.” NOAB.NL 19 IN GESPREK

Een nieuwe economische orde DOOR: HENK POKER “Steeds meer bedrijven willen circulair ondernemen, accountants- en administratiekantoren hebben daar nog te weinig oog voor.” Dat vindt Jos Reinhoudt, kennismanager bij MVO Nederland. “Natuurlijk zijn en blijven cijfers belangrijk, maar er zijn ook andere zaken die de financiële waarde van een bedrijf kunnen bepalen. Die worden vaak niet meegenomen in de jaarrekening.” Echter, pessimistisch is hij zeker niet, want er zijn allerlei positieve ontwikkelingen gaande. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO Nederland is een beweging van duurzame ondernemingen, waarbij circa 2.000 grote en kleine, nieuwe en oudere bedrijven zijn aangesloten. “Het zijn ondernemers die iets willen doen met duurzaamheid en dat is heel breed. Je hebt het dan bijvoorbeeld over eerlijke ketens, een inclusieve economie, biodiversiteit enzovoorts. MVO Nederland helpt met innovatieve projecten en het opschalen daarvan en verzorgt de lobby richting Den Haag en Brussel.” “ MEEDOEN AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE BETEKENT VOOR ELK BEDRIJF EEN GROTE TRANSITIE” TOEKOMST De aandacht voor de circulaire economie groeit, geeft Reinhoudt aan. “Dat wil niet zeggen dat het goed en vanzelf gaat. Meedoen aan een circulaire economie betekent voor elk bedrijf een grote transitie. Het brengt vaak veel gedoe met zich mee, het is een kwestie van de lange adem. Maar, steeds meer ondernemers zien in dat het niet anders kan en 20 &GO magazine

“ER IS HEEL VEEL TE DOEN, DIT RAAKT IEDEREEN. DAARBIJ IS ZEKER EEN ROL WEGGELEGD VOOR ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKANTOREN” willen bijdragen aan een betere toekomst. Sterker nog, steeds meer ondernemers vinden dat hun bedrijf pas toekomstbestendig is, wanneer ze met respect voor mens en milieu ondernemen.” “We hebben nu nog een economie die voornamelijk draait op grondstoffen. Dat is de realiteit. Doen we het dan slecht? Nee, want vergeleken met andere landen in Europa doet Nederland het goed. Zo storten we nauwelijks afval meer, wordt er veel minder afval verbrand en vinden reststromen hun weg naar andere bedrijven. Kortom, de bewustwording neemt toe en we zijn ook bereid om daarin te investeren.” NATUUR “We zijn er met elkaar van overtuigd dat je een bedrijf niet alleen kunt laten draaien op een zak geld,” vervolgt Reinhoudt. “Elk bedrijf maakt deel uit van een netwerk, een keten, zit in een omgeving. De meeste ondernemers hebben geen idee van hun impact op en afhankelijkheid van de natuur. In jaarverslagen zie je concrete en toetsbare gegevens daarover nauwelijks terug. Dat is vreemd, want je bent als bedrijf afhankelijk van die buitenwereld en allerlei zaken bepalen hoe levensvatbaar je bedrijf op de langere termijn is. Daarbij horen zeker ook allerlei ecologische wetmatigheden.” ONOMKEERBAAR “Accountants- en administratiekantoren zouden dan ook op die manier naar een organisatie moeten gaan kijken. Is een bedrijf bijvoorbeeld energie-intensief, dan is dat een risico richting toekomst. Bovendien willen we dat ook niet meer. Elk bedrijf is afhankelijk NOAB.NL 21 van biologische processen en dat zou je moeten opnemen in de bedrijfsvoering. Dat gebeurt nog maar heel weinig en eigenlijk is dat ook wel logisch. De financiële boekhouding is al eeuwen dichtgetimmerd, voor biodiversiteit, voor circulair ondernemen, is dat niet het geval. En dus zie je het ook nog niet in de jaarrekening terug. Toch wordt daar hard aan gewerkt. Ik ken bedrijven die er al ver mee zijn. Het is een ontwikkeling die onomkeerbaar is.” “Er is heel veel te doen, dit raakt iedereen. Daarbij is er zeker een rol weggelegd voor accountants- en administratiekantoren. Zij zouden zich meer moeten gaan verdiepen in de niet-financiële waardebepaling van bedrijven. Want, één ding staat vast: we gaan op weg naar een andere economische orde, naar een nieuwe inrichting van de economie. Steeds meer ondernemers gaan daarmee aan de slag.” ICT & INNOVATIE

” COACHEND LEIDERSCHAP ZIT ‘M IN SKILLS ÉN INZICHT IN HET GEDRAG VAN MENSEN” DOOR: FEMKE HELLINGS Coachend leiderschap. Coachend adviseurschap. Je hoeft LinkedIn maar te openen of een webinar te volgen, en het wordt duidelijk dat je je coachende vaardigheden moet ontwikkelen om in de toekomst nog mee te kunnen doen. Maar hoe doe je dat? Hoe word jij die coach waar de nieuwe generatie werknemers en klanten om vraagt? We gingen in gesprek met Ivor Veldman, consultant bij Eiffel.

BESTEMMING: COACH SKILLS BOVEN KENNIS “De veranderende rol van directief leidinggevende of traditioneel adviseur naar coach, vraagt meer om skills dan om kennis,” begint Ivor. “Natuurlijk blijft vakinhoudelijke kennis relevant, maar het zijn vooral je vaardigheden die je een coach maken. Kun je goed luisteren? Jezelf inleven, écht verbinding maken en ben je flexibel genoeg om die diepgang bij meerdere soorten mensen te bereiken? Inzicht in menselijk (leer)gedrag is hierbij onmisbaar. De een is visueel ingesteld, de ander heeft woorden nodig. Als coach moet je continu kunnen switchen.” HET GROTE PLAN OVERBRENGEN “Wat je ook nodig hebt, is de vaardigheid mensen mee te nemen in de overall strategie. Stel, je bent steensjouwer en degene die het huis laat bouwen vraagt wat je doet. Is het antwoord ‘ik sjouw stenen’, dan zijn je motivatie en veelal het resultaat totaal anders dan bij iemand anders die op dezelfde vraag antwoordt: ‘we bouwen hier het mooiste huis van de hele straat’. Als coachend leider moet je het grote plaatje zelf begrijpen én kunnen vertalen naar anderen. Met name dit laatste gaat in veel grotere organisaties mis! Vraag medewerkers maar eens wat er gebeurt als ze bijvoorbeeld onder hun KPI van 80% tijdig afgehandelde klantverzoeken komen. Velen hebben geen idee wat zij er morgen aan kunnen doen. Het is dus zaak mensen te laten begrijpen wat het hogere doel van hun werkzaamheden is zonder ze te vertellen wat ze moeten doen. En toegegeven, hierin een balans vinden kan een uitdaging zijn. Conventioneel leiderschap kenmerkt zich door het aandragen van oplossingen. Een coach laat mensen zelf ontdekken.” GEBOREN OF GEWORDEN COACH? Op de vraag of coachingsvaardigheden zijn aan te leren, antwoordt Ivor bevestigend. “Het is te trainen, ik denk alleen wel dat de een er van nature beter in is dan de ander. Polls en talenten motivatieanalyses kunnen je helpen inzicht te krijgen. In de drijfveren van jouw team én die van jezelf! Hoe gedraag jij je in rustige situaties en hoe anders wordt dit onder druk? Mensen die van zichzelf meer directief sturend zijn, hebben bijvoorbeeld de neiging het over te nemen en in te grijpen bij achterblijvende resultaten. Dit laat direct een van de moeilijkste aspecten van coachend leiderschap zien: anderen de ruimte geven fouten te maken. Je hebt een langere adem nodig, wat knap lastig kan zijn als er iemand van bovenaf in je nek staat te hijgen.” SKILLS TRAINEN DOE JE ZO Oefenen, oefenen, oefenen. Daar komt Ivors advies op neer. “Er is geen panklare oplossing voor iedereen. De een doet er goed aan zijn didactische vaardigheden te versterken, de ander moet beter leren luisteren.” Toch heeft hij wel wat algemene tips voor coaches-to-be. “Vraag je ten eerste af hoeveel inbreng je mensen hebben op hun dagelijkse werk en de uitvoering van de strategie. Besef ten tweede dat je zélf het voorbeeld moet geven. Als jij geen vragen stelt of niet openstaat voor feedback van anderen, creëer je nooit een sfeer van coachend leiderschap. Ten derde zou ik je willen uitdagen: meet eens hoe vaak je contact hebt met je team. Hoe toegankelijk en bereikbaar ben je écht? Feeling houden met de werkvloer. Daar draait ’t om.” NOAB.NL 23 SKILLS

True cost accounting Fotografie: Paul Tolenaar

DOOR: HANS PIETERS Het berekenen van de integrale kostprijs van een product of dienst vertelt vaak niet het hele verhaal over de werkelijke kosten. Bij het rekenen met échte prijzen – true cost accounting – worden duurzaamheid en een eerlijk loon doorberekend in de prijs, zoals bij CO2 en landbouw in lagelonenlanden. De accountancysector kan hier een cruciale rol bij spelen. Het betalen van ‘echte prijzen’ – true cost – vormt een belangrijk uitgangspunt op het pad naar duurzaam ondernemen. “True cost accounting houdt in dat je de verborgen kosten gaat uitrekenen. In het geval van bananen of chocolade gaat het dan om het ‘leefbaar inkomen’ en bij arbeiders gaat het om ‘leefbaar loon’. Bij kleding gaat het bijvoorbeeld om de verborgen kosten van milieuvervuiling en intensief watergebruik. Veel van deze kosten zijn bekend, maar worden niet beprijsd,” vertelt Joost Oorthuizen, CEO van IDH, The Sustainable Trade Initiative, met hoofdkantoor in Utrecht. De organisatie zet zich in voor duurzame, eerlijke ketens en een leefbaar loon. NIEUWE BUSINESSAGENDA 2020 Er is een groeiend aantal ondernemers die vragen stelt bij de ‘race to the bottom’. Want goedkoop komt vaak met een verborgen prijs. In de vorm van milieuschade of boeren en textielarbeiders die worden onderbetaald. Tweeduizend bij MVO Nederland aangesloten bedrijven verzetten zich tegen een economie die alleen is gericht op financiële winst. Ze hebben een agenda opgesteld voor een nieuwe economie, de Nieuwe Businessagenda 2020 (nieuwebusinessagenda.nl), met oog voor waarden als gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. En een eerlijke prijs als een van de zeven agendapunten. “Het is evident dat er allerlei verborgen kosten in onze productieprocessen zitten, die niet op de balans of de winst-en-verliesrekening verschijnen. Daardoor tellen ze niet. Ze worden afgewenteld op de samenleving, maar ze zíjn er wel,” benadrukt Oorthuizen het belang van een eerlijke prijs. “De kracht van true cost accounting en true pricing is dat we één denominatie (etiket, red.) hebben, en dat is geld. Op het moment dat het lukt om iets in geld uit te drukken, wordt het meetbaar en kun je erop sturen. Dat is de essentie.” ” OP HET MOMENT DAT HET LUKT OM IETS IN GELD UIT TE DRUKKEN, WORDT HET MEETBAAR EN KUN JE EROP STUREN. DAT IS DE ESSENTIE” Daarmee wordt meteen de achilleshiel aangestipt, want hoe bereken je hoe hoog die kosten zijn? In de ogen van Oorthuizen en anderen ligt hier een cruciale rol voor de accountancysector. “Peter Bakker, de oud-ceo van Post NL en huidige voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), heeft de uitspraak ‘accountants are going to save the world’ gemunt. Op het moment dat bedrijven ‘accountable’ zijn voor hun ecologische en sociale winst-enverliesrekening, en die kosten worden meegenomen, zijn ‘people, planet & profit’ in geld uitgedrukt. True cost accounting vraagt veel methodologie. Daar kunnen mensen met een accountancyachtergrond enorm bij helpen.” NOAB.NL 25 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

” JE MOET MEE WILLEN DOEN. DE STEUN VANUIT DE OVERHEID IS BELANGRIJK. SOMS ZIT CONSUMENTENREGELGEVING IN DE WEG” LEEFBAAR LOON Een voorbeeld is het begrip leefbaar loon, het minimum dat iemand nodig heeft om veilig te leven, met toegang tot schoon water, onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg en verzekeringen. “Achter onze aanvoerketens uit lageloonlanden zitten kleine boeren en fabrieksarbeiders die ons van de producten voorzien die we eten of aan hebben. Die zitten over het algemeen op een derde tot de helft van het leefbaar loon,” vertelt Oorthuizen. “Het bedrijfsleven heeft zich lang verschuild achter het wettelijk minimumloon. Dat is behoorlijk aan het kantelen. Je kunt goed uitrekenen wat het leefbaar loon is binnen een bepaalde context. Het is een goed ontwikkelde methodiek. Jij en ik zouden er absoluut niet van kunnen leven.” “Het goede nieuws is dat de meerprijs voor de consument reuze meevalt,” vervolgt Oorthuizen. “Betaal je twee cent extra voor je chocoladereep, dan vertaalt zich dat in achthonderd dollar per ton meer voor de boer. Dat is ongeveer wat je nodig hebt voor een leefbaar loon in de cacaocontext. Met andere woorden, het is een organiseerprobleem. Het is niet écht een probleem. Wat maakt het ons uit als we twee cent meer kwijt zijn voor iets als chocola. En tóch lukt het ons maar niet om er met elkaar een oplossing voor te vinden.” Tony Chocolonely doet het en Albert Heijn gaat het doen voor z’n huismerk. “Daar ben ik heel blij mee.” Volgens Oorthuizen staan eerlijke ketens synoniem aan langdurige relaties. “Vroeger waren veel voedselmarkten zogenoemde spot markets, waarbij je koopt via tussenhandelaren. In twintig jaar tijd is in allerlei ketens een relatie aangegaan van boer tot afnemer. Niet alleen vanwege eerlijkheid, geen kinderarbeid in je cacao of chemicaliën in je bananen, maar ook omdat supermarkten vanwege voedselkwaliteit willen weten waar producten vandaan komen.” GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN Sinds het begin van de coronacrisis doen duurzame beleggingen het beter dan gewone beleggingen. “Bedrijven die goed scoren op duurzaamheidscriteria zijn doorgaans goed geleid en conservatief gefinancierd,” constateert Morningstar-analist Hortense Bioy tegen Reuters als een van de redenen. Oorthuizen denkt dat de langetermijnvisie medebepalend is. “‘Build back better’ is een gevleugelde leidraad waar mensen het over hebben. Beperk je je tot het klimaat, dan zie je dat de bedrijven die daar al mee bezig zijn niet afwijken van hun pad.” Als voorbeeld noemt hij de klimaatcommitment die Unilever middenin de coronacrisis naar buiten heeft gebracht. “In 2039 willen ze al hun producten CO2-neutraal produceren. Je hebt het dan over het één na grootste voedingsconcern ter wereld dat zijn verantwoordelijkheid pakt.” De stap zetten naar echte prijzen vraagt om gezamenlijke actie op sectoraal niveau, zoals bij eerlijke kleding, koffie, chocolade en bananen. Waarbij de ketenpartners, NGO’s en consumentenorganisaties de handen ineen slaan. “Je moet mee willen doen. De steun vanuit de overheid is belangrijk. Soms zit consumentenregelgeving in de weg.” Als voorbeelden noemt hij het blokkeren van de sluiting van vijf vervuilende kolencentrales door de ACM in 2013 en gezamenlijke afspraken in 2015 om de plofkip uit het winkelschap te verbannen. In beide gevallen met het argument dat dit tot ongewenste prijsstijgingen voor de consument zou leiden. Inmiddels waait er een andere wind en is er meer ruimte om op sectoraal niveau afspraken te maken. ACM heeft onlangs haar beleid aangepast. Bedrijven krijgen ruimte tot samenwerking en afspraken rondom het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2-uitstoot, en verbeterde arbeidsvoorwaarden en dierenwelzijn. De hogere prijs moet wel in verhouding staan tot het doel. 26 &GO magazine

‘Meer tijd voor de klant’ DOOR: HENK POKER Al sinds 2010 biedt Visionplanner een cloudoplossing voor online managementrapportages en prognoses. Zo’n vijf jaar later volgde de samensteloplossing in the cloud. “Minder tijd kwijt zijn aan standaard processen, waardoor je meer tijd en aandacht hebt voor de klant, dat is waar het bij Visionplanner om draait,” legt productmanager Arjan van Beek uit. Het is een aanpak waarmee het bedrijf een vooraanstaande positie in de markt heeft veroverd. Zo heeft Visionplanner koppelingen met alle gangbare boekhoudpakketten in Nederland. Deze koppelingen waarborgen dat efficiënt tussentijdse cijfers en jaarrekeningen kunnen worden samengesteld. “Correcties in het jaarwerk kun je daardoor meestal ook direct in de boekhouding verwerken, waarna ze automatisch ook weer in Visionplanner terechtkomen. Hierdoor sluit de boekhouding altijd aan en reduceer je ‘gedoe’ met VJP’s en auditfiles.” JAARREKENING Naast de beknopte SBR-jaarrekening kan tegenwoordig ook een uitgebreide PDF-jaarrekening worden gemaakt. “De klant houdt met Visionplanner zelf de controle. Heeft hij alleen een jaarrekening nodig als verantwoordingsdocument of heeft hij een uitgebreidere versie nodig, bijvoorbeeld omdat hij externe financiers wil aantrekken? Bij Visionplanner kan het allebei.” Het innovatieve bedrijf heeft onlangs diverse functionaliteiten toegevoegd. Zo zijn de inhoud en de lay-out van de jaarrekening sterk verbeterd, waardoor er een professionele jaarrekening kan worden gepresenteerd, met inhoudelijk alle gewenste informatie. “Daarnaast zijn we bezig met de NOAB samenstellingsverklaring, die we standaard in Visionplanner gaan aanbieden. Daardoor krijgt het kantoor de jaarrekening die ze offline gewend waren, voortaan in Visionplanner. En daarmee wordt Visionplanner Cloud een goed alternatief voor kantoren die nog niet in de cloud werken. Een mooie toegevoegde waarde voor het product.” DASHBOARD Bekend is Visionplanner natuurlijk vanwege haar dashboard, waarmee het veel meer informatie biedt dan de standaardoplossingen van andere bedrijven. “Dat klopt,” zegt Van Beek, “veel boekhoudpakketten hebben een dashboard dat zich beperkt tot de informatie die in de boekhouding staat. Met de actuele cijfers die beschikbaar zijn, produceert Visionplanner prognoses die in één oogopslag zijn te zien, afgestemd op de individuele wensen van de betreffende klant.” KWALITEIT VAN DE CIJFERS Visionplanner richt zich te allen tijde op de wensen van de kantoorhouder. “Zo kunnen NOAB-kantoren die gebruikmaken van het NOABkwaliteitssysteem (NKS) de checklists opnemen in Visionplanner. Om daarmee de kwaliteit van de cijfers te borgen. Dat zit er niet standaard in, maar bestaande kantoren en kantoren die willen overstappen ondersteunen we daarin. Net zoals we dat doen bij de uitrol en inrichting van de dashboards.” www.visionplanner.com NOAB.NL 27 Fotografie: Paul Tolenaar ADVERTORIAL

DOOR: EVA MIJNHARDT & RICK VAN PELT Adviseurs bij Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs De coronapandemie laat diepe sporen na. Veel ondernemingen zullen dit jaar verlies lijden en financieel in zwaar weer terechtkomen als gevolg van de coronacrisis. Om de nood van getroffen bedrijven te lenigen, zijn er aanvullende fiscale maatregelen gepubliceerd. Een goed inzicht in de mogelijk nadelige effecten bij toepassing is echter geboden. VERLIESVERREKENING VENNOOTSCHAPSBELASTING 2020 Verliezen in 2020 kunnen achteraf worden verrekend met de winst over 2019 (carry back), maar dan moet eerst de aangifte over 2020 worden ingediend en in de praktijk duurt verliesverrekening vaak heel lang. Goedgekeurd wordt dan ook dat vennootschapsbelastingplichtigen die verlies verwachten in 2020 in 2019 al een fiscale coronareserve mogen vormen.1 coronaverlies in 2020 kan door het vormen van de fiscale reserve eerder ten laste van de winst van 2019 worden gebracht. VOORWAARDEN CORONARESERVE Voor het vormen van de reserve gelden de volgende vijf voorwaarden: 1. Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd’ verlies in 2020. Het gaat dus bijvoorbeeld om verliezen die zijn ontstaan door de door de overheid genomen maatregelen. 2. De reserve mag niet groter zijn dan het totale verlies over het boekjaar 2020. Er kan dus geen reserve worden gevormd, indien ingeschat wordt dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst zal worden behaald. 3. De coronareserve is gelimiteerd tot de hoogte van de behaalde winst in 2019. 4. De reserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij. 5. De dotatie aan de coronareserve dient in de aangifte Vennootschapsbelasting 2019 te worden opgenomen. De vrijval dient in de aangifte Vennootschapsbelasting 2020 als onttrekking te worden opgenomen. Het te verwachten 28 &GO magazine DE FISCALE CORONARESERVE

AANVRAGEN CORONARESERVE Dit kan enerzijds via een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2019, anderzijds via het indienen van de aangifte Vennootschapsbelasting 2019. Zo kan (een deel van) eerder verschuldigde vennootschapsbelasting over 2019 worden verminderd of worden teruggevraagd. Of indien de aangifte Vennootschapsbelasting 2019 reeds is ingediend via een aanvulling op die aangifte door het indienen van een nieuwe aangifte over 2019. Na het vormen van de reserve kan een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019 worden aangevraagd. Indien er al een definitieve aanslag over 2019 is opgelegd, dan is ons advies om te verzoeken om een ambtshalve vermindering en een herziene aangifte ter motivering bij te voegen. GEBROKEN BOEKJAAR Indien de belastingplichtige een gebroken boekjaar hanteert, kan in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve worden gevormd. In dat geval wordt de reserve uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen. AANDACHTSPUNTEN Het vormen van de reserve kan gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting, zoals nog overrekende verliezen uit oudere jaren. De coronareserve vermindert de winst over 2019, als door het vormen van een coronareserve minder verliezen uit oude jaren verrekenend kunnen worden of die oude verliezen zelfs verdampen, kan het gunstiger zijn om de coronareserve niet te vormen. Al met al wordt met het vormen van een coronareserve of voorziening de winst over 2019 verminderd. “ DE CORONAPANDEMIE LAAT DIEPE SPOREN NA” De te vormen coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over het boekjaar 2019. Met het vormen van de coronareserve is verliesverrekening met boekjaar 2018 niet mogelijk. CORONAVOORZIENING Voorafgaand aan de maatregel is ervoor gepleit om het ondernemers toe te staan een eenmalige coronavoorziening (op basis van goed koopmansgebruik) voor de kosten waartegen zij in verband met de coronacrisis in 2020 aanlopen, op te nemen op de balans. Het vormen van een voorziening zou wel een liquiditeitsnadeel kunnen hebben voor de schatkist, iets wat de nu goedgekeurde coronareserve niet heeft: als een voorziening een dusdanige omvang heeft waardoor het jaar 2019 een verliesjaar wordt, dan kan dat verlies worden teruggewenteld naar 2018. Overigens wordt er verschillend gedacht over het antwoord op de vraag of het vormen van een voorziening in 2019 überhaupt wel mogelijk zou zijn. TOT SLOT Al met al kan door het vormen van een fiscale coronareserve de winst over 2019 worden verminderd en zo worden gevraagd om een lagere aanslag vennootschapsbelasting over 2019. Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Rick van Pelt of Eva Mijnhardt van Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs. 1 Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 9 mei 2020, nr. 2020-9594, Stcrt. 2020, 26066 NOAB.NL 29 ADVIES

NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl Advocatuur Dijkstra & Van den Ende Advocaten T: 06 - 22 56 85 66 Hilmar Dijkstra 06 - 53 45 92 98 Lilian van den Ende E: secretariaat@de-advocaten.nl W: www.de-advocaten.nl Accountancy KRC Van Elderen Accountants | Belastingadviseurs T: 038 - 4 231 583 E: info@krcvanelderen.nl W: www.krcvanelderen.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP STILSTAAN IS GEEN OPTIE 30 &GO magazine

‘Samenwerken zit in ons DNA’ DOOR: HENK POKER Daar is Wil de Vries van Asperion van overtuigd. “We zijn softwareleverancier, maar bovenal businesspartner voor vele administratie- en accountantskantoren.” Samenwerken is voor Asperion meer dan alleen maar het doorschuiven van software, juist daarna begint het pas. “Wij denken mee met kantoren hoe software het beste bij hun klanten kan worden ingezet. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.” Zo blijkt regelmatig wanneer Asperion bij nieuwe kantoren over de vloer komt. “Administratie- en accountantskantoren kiezen niet voor niets voor Asperion,” legt De Vries uit. “Uiteraard leveren we slimme boekhoudsoftware, waarmee kantoren tot vijf keer zo veel klanten kunnen bedienen met dezelfde bezetting. Maar, Asperion is en doet veel méér. We denken mee hoe software het best kan worden ingezet afhankelijk van het soort klant. Daarom vinden we persoonlijk contact zo belangrijk. Daarnaast beschikt Asperion over een deskundige helpdesk, die gebruikers te allen tijde kan bijstaan. Tegelijkertijd luisteren we goed naar waar gebruikers tegenaan lopen, waardoor we onze producten steeds verder kunnen verbeteren.” SAMENWERKEN Met Asperion sta je er nooit alleen voor. De Vries: “Het is mooi wanneer een administratie- of accountantskantoor kiest voor Asperion. Immers, wat de software van Asperion onderscheidt is dat het niet alleen geschikt is voor kantoren, maar juist ook voor de klanten van die kantoren. Asperion biedt namelijk een ideaal pakket om in samen te werken. We begeleiden daarnaast de kantoren stap-voorstap bij de overstap. “Asperion helpt kantoren bij de inrichting, training en ondersteuning van hun klanten en de eigen medewerkers. En dan maakt het niet uit of die kantoren startend zijn, éénpitter of over honderden administraties beschikken. Het zit in het DNA van Asperion om met kantoren en hun klanten samen te werken. En dat allemaal tegen een vast en helder tarief.” BUSINESSPARTNER “De transitie naar online boekhoudsoftware is in volle gang,” vervolgt De Vries. “De behoefte om software slimmer in te zetten groeit. Asperion begrijpt dat en is daarom veel méér dan alleen maar softwareleverancier. Wij willen juist een betrouwbare businesspartner voor onze klanten zijn. Een partner die beseft dat software de dagelijkse praktijk van het kantoor moet ondersteunen en een partner die daarvoor software ontwerpt die uitermate geschikt is om met ondernemers samen te werken, in één pakket. Kortom, software gemaakt voor zowel ondernemers als financiële professionals.” www.asperion.nl NOAB.NL 31 Fotografie: Paul Tolenaar ADVERTORIAL

DOOR: HENK POKER De jaarrekening moet foutloos zijn Fouten maken mag, maar niet in de jaarrekening. Dit stond bovenaan een artikel dat advocaat Bert van Mieghem eerder dit jaar publiceerde en waarin hij zich afvraagt waarom bestuurders wél fouten mogen maken, maar de organisatie die verantwoordelijk is voor de jaarrekening, niet. “De tijd waarin de accountant of het administratiekantoor alleen het werk netjes moest doen, ligt achter ons. Je moet tegenwoordig serieus rekening houden met procedures, met een toenemende claimcultuur. Dat maakt het werk wezenlijk anders.” Het klinkt logisch: fouten maken mag, maar niet in de jaarrekening. Dat is het volgens Van Mieghem echter niet: “Het is vreemd dat we een hoge tolerantie hanteren wanneer een bestuurder een fout maakt, dat accepteren we vaak nog wel. Maar het contrast met de strengheid waarmee een jaarrekening wordt beoordeeld is wel heel groot. Een jaarrekening wordt bijkans als heilig gezien. Zit er een fout in of dien je een jaarrekening te laat in, dan loop je een behoorlijk risico. Daarbij wordt niet gekeken naar de vraag hoe erg zo’n fout is. Heeft het bijvoorbeeld alleen materiële gevolgen of worden er mensen door geschaad?” ONDERNEMEN Van Mieghem pleit er overigens niet voor dat bestuurders met de rem ingedrukt hun werk gaan doen. “Iedereen mag fouten maken, het is zelfs onvermijdelijk. Er zijn voldoende ondernemers die vinden dat je af en toe fouten moet maken om succesvol te kunnen zijn. En je wilt ook niet dat bestuurders heel krampachtig gaan opereren, dat komt een bedrijf vaak niet ten goede. Ondernemers moeten risico’s durven blijven nemen, omdat daar vaak de mooiste dingen uit voortkomen. En gaat er iets mis, dan moet men dat durven te benoemen en daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Dat is ondernemen.” Hoe anders is dat met de jaarrekening. Daar mogen geen fouten in worden gemaakt en deze moet per se op tijd worden ingediend. 32 &GO magazine Fotografie: Maarten van der Wal

DOOR: FEMKE HELLINGS “DAT EEN EXTERNE DIENSTVERLENER WORDT AANGESPROKEN OP DATGENE WAT HIJ HEEFT GEPUBLICEERD, IS VEEL GANGBAARDER DAN VOORHEEN” Echter, gaat een bedrijf als gevolg van nalatigheid failliet, dan is de bestuurder ineens wél verantwoordelijk. En dat is gek. Immers, een fout in de jaarrekening of het te laat indienen daarvan is vaak niet de oorzaak van een eventueel faillissement, maar een bestuurder kan er dus wel voor aansprakelijk worden gesteld.” AANSPRAKELIJK “De meeste bestuurders doen hun werk naar eer en geweten,” gaat Van Mieghem verder. “Ze zijn zich ook bewust van de gevolgen van hun handelen. Wat je echter ziet toenemen is dat steeds meer partijen de bestuurder aansprakelijk stellen voor bijvoorbeeld een te rooskleurige jaarrekening. Dit zegt echter niets over het functioneren van een bestuurder in het algemeen. Want, uit een jaarrekening kun je niet ventileren wat het beleid is, waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Daarin zit een zekere discrepantie. Aan de ene kant laten we allerlei fouten die gemaakt kunnen worden in het beleid toe, wat ik prima vind, want dat is ondernemen. Maar, staat er een fout in de jaarrekening of wordt een bedrijf daarin te rooskleurig voorgesteld, dan is de wet niet vergevingsgezind en is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.”“De CFO moet extra goed oppassen,” aldus Van Mieghem. “Is een jaarrekening bijvoorbeeld misleidend, dan zullen de bestuurders al snel met hun vinger naar de CFO wijzen, hij is tenslotte de eerstverantwoordelijke voor de jaarrekening.” HANDELEN Zit een organisatie in zwaar weer, dan neemt de vrees voor persoonlijke aansprakelijkheid toe. “Sommige beslissingen die dan moeten worden genomen, kunnen verkeerd uitpakken, terwijl je wel moet handelen om een bedrijf overeind te houden. In zo’n geval zou een bestuurder juist geen angst moeten hebben om actie te ondernemen. Want, doet hij niets, dan gaat het zeker mis.” NIET ZWART-WIT De boekhouder heeft meestal met een ander soort aansprakelijkheid te maken. In de basis dekt hij zich in voor eventuele gevolgen van foutieve cijfers, door te stellen dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens bij de klant zelf ligt. Van Mieghem: “Dat wil niet zeggen dat de boekhouder dan vrijuit gaat, mocht een jaarrekening achteraf niet kloppen. Het is namelijk niet zo zwart-wit. Heeft hij bijvoorbeeld gevraagd naar meer informatie en heeft hij geconstateerd dat de cijfers compleet zijn en kloppen? Hij is dus niet voor alle gevolgen gedekt, door alleen zo’n tekst in de jaarrekening op te nemen. Wettelijk zijn er ook steeds meer mogelijkheden om beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor fouten.” “Van accountants en boekhouders wordt meer verwacht dan voorheen. Externe partijen, beleggers en anders belanghebbenden zijn eerder bereid om actie te ondernemen tegen bestuurders, accountants en boekhouders. Ja, wat dat betreft neemt de claimcultuur ook in ons land toe. Dat een externe dienstverlener aangesproken wordt op datgene wat hij heeft gepubliceerd is veel gangbaarder dan voorheen. Of dat een goede ontwikkeling is laat ik in het midden. Maar, alleen netjes je werk doen is niet meer genoeg.” Bert van Mieghem is advocaat-partner bij Wybenga Advocaten in Rotterdam en houdt zich vooral bezig met ondernemingsrecht. Daarnaast is hij docent aan The Finance Academy, een online leeromgeving voor opleiding en training. NOAB.NL 33 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

ERP-totaaloplossing voor elk kantoor DOOR: CHRIS WOLTERS “AFAS heeft één ERP-totaaloplossing voor zowel grote als kleinere accountants- en administratiekantoren,” aldus Charlotte de Lange van AFAS. “Het interessante voordeel bij ons is dat gebruikers ook een grote vrijheid behouden. Na een aanloopjaar kan het contract maandelijks worden opgezegd.” “Gemiddeld blijven gebruikers ruim tien jaar bij dezelfde leverancier. Dat is uiteraard heel plezierig voor de leverancier,” zo geeft Charlotte de Lange aan. “Geïntegreerd werken met één leverancier is echter nog lang geen gemeengoed. Kennelijk is er een bepaalde terughoudendheid uit angst voor langlopende contracten waar je niet makkelijk van af kunt.” En dan is er nog die vraag ‘Past dit wel optimaal bij ons bedrijf en onze situatie?’. De ERP-software van AFAS heeft alle modules die een kantoor nodig heeft in ieder geval écht geïntegreerd. Met één pakket kan een kantoor volledig worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd met een hoogwaardige best practice. “Je koopt in één keer het hele pakket, nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen zijn inbegrepen. Ze worden verrekend met het maandbedrag,” vult Charlotte de Lange aan. “JE LEGT ALLE GEGEVENS IN ÉÉN KEER VAST” BOEKHOUDEN MET HET LICHT UIT De AFAS-ERP software is een totaaloplossing voor HRM, Payroll, Fiscaal, Financieel, CRM, Projectadministratie en workflow- en documentmanagement. Van organisaties vanaf vijf medewerkers tot corporates met duizenden medewerkers. “Je legt alle gegevens in één keer vast.” Charlotte de Lange vervolgt: “Neem een NAW-wijziging. Die gaat direct naar de relatiebeheerder, naar de administratie, de salarisadministrateur en de aangiftemedewerker. Past ook uitstekend in AVG, Wwft en UBO.” Niet meer handmatig doorvoeren verkleint daarbij de kans op fouten en spaart tijd. “Met dit complete ERP-systeem kan iedere medewerker zich weer op de kerntaken richten. Dat past in ons streven naar optimale automatisering van financiële processen zodat je kunt ‘boekhouden met het licht uit’. “ JE BETAALT PER GEBRUIKER, NIET VOOR EXTRA MODULES” Dat lukt door software zoveel mogelijk handelingen te laten uitvoeren en de boekhouding een logisch gevolg te maken van je bedrijfsprocessen.” 34 &GO magazine

BEWUST KIEZEN VOOR AFAS “Kiezen voor AFAS Software is kiezen voor een Nederlands familiebedrijf. Niet beursgenoteerd, een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vol met passie als het gaat om klanten en het inspireren van ondernemers.” Charlotte de Lange vervolgt: “We ontwikkelen letterlijk voor iedere branche en bedrijfsgrootte software. Van zorginstellingen tot accountantskantoren en van bakkerijen tot bouwbedrijven. Ons ERP-systeem is geschikt voor iedere bedrijfsgrootte en iedere branche. Groeit of krimpt de organisatie? De software zorgt ervoor dat de kwaliteit en schaalbaarheid gewaarborgd blijven.” Ze herhaalt de voordelen graag nog eens: “Na een jaar kun je maandelijks opzeggen en je betaalt per gebruiker. Dus niet het aantal facturen, transacties of andere zaken. Wat het vooral uniek maakt is dat je ook echt alleen maar betaalt per gebruiker en niet voor de losse modules.” Charlotte de Lange is duidelijk: “Iedereen moet wennen aan een nieuw systeem. Geen enkel systeem is direct beter dan een ander, maar je kunt met de Accountancy Suite van AFAS heel snel aan de slag en je voldoet aan alle gestelde normen. Klanten worden niet blij van administratieprocedures, wel van goede, gerichte ondersteuning en advisering. Met Accountancy Suite werk je aan een uitstekende en efficiënte automatisering die steeds wordt aangepast aan de eisen van de tijd.” www.afas.nl/accountancy Met de software maak je het verschil niet! Software is essentieel voor ieder accountants- of administratiekantoor. Maar wat je uit die software haalt maakt je onweerstaanbaar. Met de accountancy software van AFAS heb je een compleet pakket in handen. Voor zowel grote als kleine kantoren, volledig online en tegen een voordelige vaste prijs per maand, maandelijks opzegbaar. Overstappen is eenvoudig, meer weten? afas.nl/NOAB NOAB.NL 35 ADVERTORIAL

DOOR: CHRIS WOLTERS ” ER ZIT IN ONS PE-REGLEMENT VEEL GEMEENSCHAPPELIJKS. DUBBEL WERK WILLEN WE UITERAARD VOORKOMEN” 36 &GO magazine De digitalisering grijpt steeds sneller om zich heen. Het domein van administratieen belastingadviseurs, accountants en fiscalisten niet uitgezonderd. Een aantal insiders ziet daarin kansen om bijvoorbeeld het persoonlijke (financiële) klantadvies van financieel dienstverleners verder uit te breiden. FFP EN NOAB BUNDELEN KRACHTEN [VOOR BREDERE DIENSTVERLENING]

De Federatie Financieel Planners (FFP) en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden en kansen om de dienstverlening vanuit hun expertise te versterken. Rob van den Aker (voorzitter FFP, partner O&i management consultants) en DirkJan van Blijderveen (voorzitter NOAB, directeur Van Blijderveen BV) zijn heel positief over de mogelijkheden. In hun ogen is de basis het zorgen voor een compleet en passend financieel advies aan de klant, waarbij de haalbare financiële doelen en wensen op korte en lange termijn maatgevend zijn. Leden van FFP en NOAB kunnen zich over en weer kwalificeren en dus deskundigheid op elkaars vakgebied vergroten. VOORDELEN OVER EN WEER Als eerste komen mogelijke voordelen en aarzelingen van kwalificeren naar voren. DirkJan van Blijderveen gaat als eerste in op de voordelen: “Gebruikmaken van de opleiding en kwalificatie van FFP (en het bijbehorende PE-programma) leidt tot kennisverbreding en daarmee tot verbetering van de dienstverlening. Een enorme verrijking voor onze NOAB-leden.” Rob van den Aker zegt over de aarzelingen: “Begrijpelijk. Als accountant of administrateur ben je van oudsher een ‘trusted advisor’. Als er al zo’n sterke band met de cliënt is, dan lijken een extra keurmerk en titel weinig toe te voegen. Het leidt wel tot een extra PE-verplichting.” DUBBEL WERK VOORKOMEN Van Blijderveen vult aan: “Aarzelingen zijn er vast, veelal uit angst voor het onbekende. Als ‘trusted advisor’ sta je zo dichtbij de ondernemer, dan moet je die ook in optima forma adviseren en begeleiden.” Van den Aker: “Als gecertificeerd “ DE WERELD IS COMPLEX EN ER WORDT STEEDS MEER VAN EEN ADVISEUR GEVRAAGD” planner bij FFP heb je toegang tot hoogwaardige en toepasbare content op het gebied van financiële planning en het kennisdomein van de ondernemer. Daarnaast is zichtbaar te maken wat de effecten van FinTech zijn op adviesconcepten bij financiële planning. Zeker actueel als je ziet welke beweging accountants en belastingadviseurs maken om zichzelf als het ware opnieuw uit te vinden. Wat betreft de PE: NOAB en FFP maken afspraken zodat een deel van de PE voor allebei kan gelden. Er zit in ons PE-reglement veel gemeenschappelijks. Dubbel werk willen we uiteraard voorkomen.” KANSEN IN DE TRANSITIE Je kunt je afvragen waarom men zich, juist nu, zou moeten verdiepen in de wederzijdse werk- en kennisterreinen. Past het bij de zich snel voltrekkende transitie in de ooit betrekkelijk rustige wereld van de cijferaars? Rob van den Aker meent: “De wereld is complex en er wordt steeds meer van een adviseur gevraagd. Je moet dus ook buiten je eigen vertrouwde werkterrein gaan kijken. Leren van andermans expertise is in mijn beleving een must. Daarom geloof ik in dit verband echt in het samenwerkingsmodel. Ik zeg dan: als voor jouw cliënt, ondernemer of DGA financiële planning onderdeel van de oplossing is, zoek dan de samenwerking met een financieel planner. NOAB.NL 37 EDUCATIE

En andersom.” Blijderveen stelt: “De ontwikkelingen in procesoptimalisatie, waaronder standaardisatie, gaan zo snel, dat het heel belangrijk is je te oriënteren en een keuze te maken welke diensten je als adviseur kunt leveren naast de bestaande.” DIENSTVERLENING VERDER VERBETEREN We komen op de ideale taakinvulling van de moderne FFP-er en NOAB-leden waarbij het de cliënt nog beter van dienst zijn centraal staat. Rob van den Aker stelt: “De klantgerichte skills worden steeds belangrijker. Wie zich écht verplaatst in de cliënt kan het verschil maken als de werkelijke drijfveren boven water komen. Pas dan krijg je aansluiting met de financiële doelen en is een echt passend advies te geven. Dat raakt ook de mindset van de adviseur. Lastig, maar wel een voorwaarde om relevant en van waarde te blijven.” Van Blijderveen schetst: “NOAB-leden staan dicht bij hun cliënten en weten als geen ander wat hen drijft. Eenmalig een plan van 25 kantjes maken is voorbij. Je moet ook steeds deelvragen blijven oplossen en het geheel goed blijven monitoren. Daarnaast is het zaak cliënten steeds attent te maken op actuele ontwikkelingen. Men moet op elk moment vragen kunnen voorleggen. De financiële technologie helpt, maar je wordt steeds meer coach of proactief begeleider naast de cliënt. Dus dienstbaar blijven, helpen en richting geven, maar niet zelf aan het stuur gaan zitten.” Van Blijderveen vult aan: “De veranderingen zijn groot en niet tegen te houden. Moet je ook niet willen. Bij besluitvorming wordt vaak nog, omdat het niet anders kan, teruggekeken. We zullen, op basis van realtime informatie, steeds meer toekomstgericht kunnen adviseren. Zo word je een proactieve, adviserende ‘reisleider’ die vaker, intensiever en efficiënter contact heeft. Eentje die komt met een sterk, betrouwbaar en toekomstgericht advies.” “ DE KLANTGERICHTE SKILLS WORDEN STEEDS BELANGRIJKER” Naast kennis en ervaring zijn de juiste skills nodig om de cliënt te triggeren over zijn of haar droom. Samen kunnen ze de weg naar deze droom bewandelen.” VERANDERINGEN IN ADVISERING Verschuift de focus naar proactieve begeleider en als adviseur naast de ondernemer? En hoe kijkt de ondernemer daarnaar? Van den Aker: “Wat mij betreft zijn deze opties complementair. Je moet proactief zijn, dat heeft de financiële planning ons wel geleerd. HERKENBARE FINANCIËLE PLANNING Terug naar de gemeenschappelijke inspanningen. Van den Aker meent dat de uitdaging van de FFP vooral zit in het feit dat iedereen die aan financiële planning doet aan één community zou moeten worden verbonden. “In het belang van de branche en de consument.” Van den Aker doelt ook op de versnippering door al die verschillende keurmerken en verenigingen in Nederland. “We moeten verschillen overbruggen en samen optrekken!” Blijderveen rondt af: “We zouden moeten beginnen met als doel te stellen: laten wij er als adviseurs toe doen! Realiseren dat wij gevraagd én ongevraagd de cliënt optimaal van dienst kunnen zijn. Dan heeft de investering van de cliënt in onze dienstverlening effect. Samen met een sterke financiële planning kan dit uiteindelijk een groot succes worden!” Volg de verkorte FFP-opleiding, kijk op www.noab.nl/educatie. 38 &GO magazine

In minder tijd een goede jaarrekening met Visionplanner Meer dan 2100 accountants - en administratiekantoren, waaronder vele NOAB-leden, gebruiken al Visionplanner voor het maken van de jaarrekening. Het jaarrekening rapport is uitgebreider dan ooit. Meer informatie? Samen maken we ondernemers succesvoller. Unit4 Accountancy Tour Online 1 - 20 OKTOBER 2020 1 OKTOBER 11:00-12:30 HR & Salaris Gemak: Optimale dienstverlening door inzet van slimme salarissoftware 6 OKTOBER 11:00-12:30 Kantoor Gemak: Hoe Kantoor Gemak je helpt om eenvoudig de voortgang van projecten bij te houden 8 OKTOBER 11:00-12:30 Boekhoud Gemak: Een administratieplatform waar accountants èn ondernemers op accelereren 13 OKTOBER 11:00-12:30 Fiscaal Gemak: Hoe gebruik je Fiscaal Gemak optimaal? 15 OKTOBER 11:00-12:30 Communicatie Gemak: Stroomlijn je werkprocessen door eenvoudige communicatie en creëer meerwaarde met unieke domein overstijgende inzichten Meld je aan voor een of meerdere webinars via www.unit4bedrijfssoftware.nl/accountancy-tour 20 OKTOBER 11:00-12:30 Rapportage Gemak: Van Audition naar Rapportage Gemak in je eigen snelheid NOAB.NL 39 Nu ook Noab samenstelverklaring beschikbaar

Fotografie: Paul Tolenaar DOOR: FEMKE HELLINGS De afgelopen periode liepen werk en privé nogal eens door elkaar heen. Zo zaten we in pyjama achter de computer, deden we tussendoor boodschappen voor de buren en volgden we online begrafenissen onder werktijd. We gingen van thuiswerken naar videobellen, volgden webinars en ontdekten de mogelijkheden van digitale acquisitie. “Ja, het was een uitdaging en voor een deel behelpen. Maar het coronatijdperk bracht ons ook waardevolle inzichten voor de toekomst,” vertellen Karin Lala en Claudia van Grinsven, eigenaren van Quality Finance in Geldrop. 40 &GO magazine VAN UITVAART NAAR INZICHT

Karin Lala en Claudia van Grinsven, eigenaren Quality Finance. “In eerste instantie dachten ze nog dat het allemaal wel los zou lopen. “Die anderhalve meter was wel te regelen op kantoor en doordat we al jaren werken met digitale dossiers, konden we het klantcontact ook goed beperken,” begint Karin. “Maar toen overleed mijn buurman aan corona. En werden zijn vrouw en kinderen ook ziek. De ellende kwam zo dichtbij, dat we op kantoor ook direct verdere maatregelen troffen. We wilden immers niet dat een van onze werknemers zijn of haar ouders, opa of oma zou besmetten.” ALLE MONITORS VERZAMELEN “Ten eerste gingen we alle zes thuiswerken,” gaat Claudia verder. “We inventariseerden wie al een werkplek en wie welke spullen van kantoor nodig had; in twee uur tijd was alles geregeld. Overal waar internet is, kunnen wij immers werken. Ten tweede werden meetings verzet naar online videocalls. Zelfs gesprekken met potentiële nieuwe klanten vonden digitaal plaats, wat voor een eerste kennismaking prima bleek. En alle ontwikkelingen in de branche volgen? Dat deden we bij gebrek aan seminars gewoon met webinars.” BALANS VINDEN EN BEWAKEN Tuurlijk, het was even wennen. “Mijn ontbijt en lunch verorberde ik achter de computer en zeker in de drukke BTW-maand april werd de afstand tussen thuis en werk letterlijk nihil,” vertelt Karin. “Ik werkte geregeld ’s avonds door en als iemand aan mijn dochter vroeg ‘waar is je moeder?’ antwoordde ze ‘achter haar computer, wat denk je anders?’. De structuur die we invoerden bood uitkomst. We spraken af dat we allemaal om negen uur ’s ochtends begonnen en dat we om vijf uur via Teams samen de dag afsloten. Hoe ver ben je? Wat moet er nog gebeuren en wie doet wat? Dat half uurtje vinger aan de pols was nuttig én gezellig.” AKELIG DICHTBIJ Tussendoor gebeurde er om ons heen van alles. “Naast mijn buurman verloor ik mijn tante en de vrouw van mijn neef. Mijn vriendin verloor haar schoonmoeder, een van onze collega’s zijn opa en we zaten op een gegeven moment tijdens het werken naar de online uitvaart van een cliënt te kijken. Uit voorzorg had ik thuis een overall van mijn mans werk klaarliggen, voor als de zieke buren me nodig zouden hebben.” Ook op Claudia hebben de gevolgen van het coronavirus diepe indruk gemaakt. “Ik deed boodschappen voor een zieke vriendin die met haar gezin in quarantaine zat. En dan hebben we nog een cliënt die door corona in het verzorgingstehuis terecht is gekomen. Samen met zijn dochter zijn we bezig met de financiële afwikkeling van zijn winkelverkoop.” “ WE BLEKEN FLEXIBELER DAN WE VOORAF DACHTEN. EEN DEEL VAN DEZE WERKWIJZE HOUDEN WE ERIN!” FYSIEK BOVEN DIGITAAL? Na zeven weken volledig thuis te hebben gewerkt, gingen ze weer voorzichtig naar kantoor. “Het was fijn om klanten weer live te spreken. Bij non-verbale interactie pik je emoties toch beter op en hoor je sneller wat iemand tussen de regels door zegt,” vindt Claudia. “Er is ook weer meer ruimte voor small talk, wat het face-to-facegesprek weliswaar minder efficiënt maar wel persoonlijker maakt. Juist via koetjes en kalfjes kom je vaak op een hulpvraag of stukje advies uit.” Over de voordelen van het digitale werken zijn de dames het ook meteen eens. NOAB.NL 41 COMMUNITY

“ ALLE ONTWIKKELINGEN IN DE BRANCHE VOLGEN? DAT DEDEN WE BIJ GEBREK AAN SEMINARS GEWOON MET WEBINARS” “De coronaperiode was voor een aantal klanten reden om de stap naar online boekhouden te zetten. We hebben nu nog minder papieren mappen in huis dan voorheen. Daar hebben we in de toekomst mooi profijt van!” LESSEN EN INZICHTEN “We hebben ervaren dat videobellen in sommige gevallen best een goede optie is, zelfs als het gaat om stagebegeleiding en zeker als klanten verder weg wonen,” concludeert Karin. “Ook de webinars houden we erin. Vooral korte actualiteitencursussen hoeven niet op locatie plaats te vinden om effectief te zijn. En wat ons vooral trots maakt op onze groep? Dat is onze gebleken flexibiliteit. Flexplekken bijvoorbeeld waren voor sommigen een tijdje terug nog echt een ding. Nu kregen we geen weerstand en hadden we er nul discussie over! We zijn op afstand met elkaar door een emotionele periode gegaan, dat maakt je sterk. We waren er voor elkaar en hadden meer contact dan voorheen op de werkvloer. Ook een mooie bijkomstigheid is dat we in de afgelopen tijd meer en eerder zelfstandig beslissingen maakten, om de ander niet te hoeven belasten. Ja, ik zie het wel gebeuren dat we een aantal van de veranderingen blijvend doorvoeren.” Slim verzekeren? Beroepsaansprakelijkheid & datarisk www.bav.covermij.nl 42 &GO magazine

Meer tijd over met Minox VERWERK ADMINISTRATI ES TOT 3 KEER SNELLER Realtime inzicht in je werkvoorraad met het accountancy dashboard, voorkom piekdrukte. Met één druk op de knop overzichtelijke rapportages maken en vraagposten ophalen en deze doorsturen naar je klanten. Eenvoudig administraties van andere boekhoudpakketten toevoegen voor een compleet overzicht. Beheer 40 administraties vanaf € 67 per maand. Laat je kantoor groeien met Minox online Ga naar www.minox.nl of bel 085 0643060 NOAB.NL 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication