0

2022 HAVER Vjértjènde Editie Opgerich 11-11-1959 Scan QR-code Steunkaarten/Doneer Actie Steun de Havermennekes Donatie aan Stichting Water-stop.nu! Fotopagina 16-17 Oetgave van C.V. “De Havermennekes” Bung Bode CORONA editie nr. 2!!

2 2 Haverbode 2015averbode 2022 Ere Gilde van de ZakOplaotersj Leef luuj, Ut väörig jaor waor ut al hjél lestig um un sjtökske te sjrieve veur in de Haverbode, meh noe is ut nog väöl meuijlikker, meh …. ich gaon toch weer un poging wage: nuuj lid van ut Eregilde van de ZakOplaotersj. Veer zalle Tiny altied blieve herinnere es un positief ingesjtèlde, goodlachse en ummer gooj zin höbbende vrouw, die tot ut lètste jaor altied aanwezig waor bie ózze jaorlikse bbq- aovend. Tiny bedank dats dich zwoà prominent lid bès gewaes van ut Eregilde van de ZakOpLaotersj. Hopelik vingk ste dien rös en weursj te weer hereinigd mèt Wil. Tiny, rös zach! Veer hauwwe os al verheug op ‘t oetrope van ut nuuj Prinsepaar op 28 novèmber, meh ouch dit kós neet doorgoon en woort versjove nao 8 januari 2022. V’r blieve positief, dus veer goon d’r vanoet dat ut dan waal doorgeit. Ut väörig jaor hoopde veer es ZakOplaotersj dat veer mèt de carneval mesjiens mèt alle carneval leefhöbbersj toch eine daag un hjélle lange reijeloet door ós dörp koste make…. Jaomergenóg … dit bleek valsje hoop. Gelökkig waore d’r un aantal carnevals gèkke, die geprobeerd höbbe, unne alternatieve optoch te organizere en hie en dao woort gezörg veur get te ete en get te drinke. Chapeau allemaol!!! Ouch veer höbbe hjél kreatieve luuj in de vereiniging: In mjért krege veer van Sandra allemaol un flesjke KUT-beer met es toevoeging: “Ich wil uch in dit KUT jaor traktere op ein KUT beerke en same mèt uch proostte op eine sjwoànne carneval in 2022.” Dit gaof ut bie ós heersende geveul perfek weer. Gelökkig sjmaakde ut beer beter es tot de naam deit vermoede. D’r waore jaomergenóg nog mjé minder leuke gebäörtenisse ut aafgeloupe jaor: In juli sjtruimde gein beer, meh water, hjél väöl water door de sjtraote. Wat un ellènde waor dat en helaas zeen ouch un aantal lede van ós Eregilde door dees euversjtruiming zjwoàr getroffe. Op 25 augustus höbbe veer op gepaste wijze en in vol ornaat helaas aafsjied mótte numme van Tiny Schrouff-Engels. In 2006 woort Tiny oetgerope es Aan de ZakOplaotersj zal ut neet ligke. Veer waore d’r ‘t veurig jaor al klaor veur. Ut bewies hievan kint geer vinge op youtube via de link: https://www.youtube.com/watch?v=hZ35r_NR5Pk Helaas koste veer maar ein dingk konkludere: “D’R IS NIKS” Veer goon d’r van oet dat Corona d’r in 2022 ouch eindelik klaor veur is um de carneval op ZONDIG 27 FIBBREWARI door ózze nuuje Zakoplaoter te laote opene door de Haverzak op ut Sint Agnesplein umhwoàg te heise, zwoàdat zien/häör gedöld dan belwoànd weurt. Naomes ut Ere Gilde van de ZakOpLaotersj Bung Anita Schols Secretaris Fusie in Bung Flauwe Kwatsj In Bung geit d’r binnekort ‘n geweldige fusie plaatsvinge van tjwé lokaal bedrieve. • Gek, Niks en Nemes zitte in eine boum. Op ins vilt Nemes oet de boum. Niks zaet;”sjnel, bel eine zieke oto”. Dus Gek belt nao ut ziekehoes; “hoi, ich bin Gek. Ich bel veur Niks want Nemes is oet de boum gevalle”. • Bèrke vreug aan Huub; langs de weeg sjtoon bördsjes met de tekst “Zachte berm”. Woàrum sjtoon d´r nwoàts bördsjes met de tekst “Harde berm”?. Zaet Huub; Die kriege ze neet in de grond. • De jufrouw vreug op sjwoàl; zeve plus zeve, wat kriegs-te dan? Marieke antwoord; hjél fien zand. En dan ouch nog ins van tjwé lede van de raod van èllef van de Havermennekes. ‘t Geit um de installatie bedrieve van Johan Slangen en Alexander Hanssen. Zie bundele hun krachte um zwoà nog operationeler te kinne goon wèrke. Tegeneuver ‘t bedrief van Rene van de Rameeker (ouch raodslid) zou ‘n nuut bedrief met kentwoàr en wèrikplaats weure geboet. Hiedoor óntsjteit d’r op termijn werrik veur zoa’n 30 luuj. Johan en Alexander höbbe same veur ‘nne nuuje naam gekoze. ‘t Bedrief krieg de naam “Install 4 All”. Zwoà zeet geer mer woà tjwé van de kleinste manne van de raod grwoàt in zeen. Veer winsje hun väöl sukses toe. Bèrke de rondreizende reporter • Sjeufke is 14 jaor oud en geit beechte bie pesjtwoàr; “menhjér pesjtwoàr ich höb gezondigd”. “zo, wat höb ste dan gedoon?”. “ich höb Anneke mét nao hoes genome”. “mjér dat is toch gein zung”. “ich deeg häör sjeun en sòkke oet”. “ouch dat is gein zung, miene jong”. “ich deeg häör oonderbreukske oet en häöre BH los”. Tot noe toe is dat nog gein zung”. “toen kaom miene pap binne en betrapte os”. “Nou zaet pesjtwoàr “dat is pas zung”. • Kump eine man bie d’n dokter; “dokter, zeen moselle gezond?”. Zaet d´n dokter;” ich dingk ‘t waal want ich höb nog nwoàts ein in mien praktijk gezeen”. • Op eine aovend kump Sjra bie Regina nao binne geloupe. “Stefan doch mich ein pilske want ich höb weer ruzie gehad met m´n vrouw“. „och jao?“ zaet Stefan, „wie ging ut deze kjér d´r aan toe?”. Sjra;”nou, wie de ruzie veurbie waor kaom ze op han en veut nao mich toe gekrope”. “oh”, zaet Stefan, “dat is verrassend, en wat zei ze?”. Sjra;” bangesjieter, kom oonder dat bed oet!” • Pierre zit aan d´n toog in de Haverput en besjtèlt zich eine jonge. Eve later kik heer in zien binne tesj en besjtèlt zich nog eine jonge. En es ouch dae op is kik heer weer in zien binne tesj en besjtèlt zich weer eine jonge. Leny is toch waal get nuujsjérrig en vreug;” Pierre, wat höb ste in dien binne tesj?”. Pierre zaet;” dao zit ein foto van mien vrouw. En es die d´r good begint oet te zeen, dan weit ich dat ut tied is um nao hoes te goon” • René kump bie de sjport sjwoàl en vreug aan de instructeur;” mét welk apperaat kin ich de meiste indrök make bie de vrouwluuj?”. De instructeur kik häöm aan en zaet;”Es-te heij nao boete geis, sjteit um de hook eine pinautomaat” • Wis geer dat ózze mede-burger Bert van Marwijk de Nobelpries veur geneeskunde heit gekrege? Bert heit nl binne ein week óngevjér 16 miljoen luuj van de oranjekoorts aafgeholpe. • Löp Harrie euver sjtraot en weurt häöm door eine man gevraog woà ut kerkhof is. Harrie zaet;” op ut Sint Agnesplein”. Vreug de man aan Harrie;”weit geer of dao ouch lesbiennes zeen begrave?”. Harrie;” nou dat weit ich neet. Mer woàrum wilt geer dat eigelik weite?”. “Nou”, zaet de man; “mien vrouw heit mich gevraog um potgrond te hoole” Van ózze reporter ter plékke

Haverbode 2015averbode 2022 3 3 Wäördsje van de Veurzitter Leef carnevals vrun en lezers van de Haverbode, bie ‘t sjrieve van dit stökske besef ich dat v’r same trök kieke op ‘n bewoge lètste 2 Jaor woà-in v’r alle waereldwied de beperkinge in ós handele en bewegingsvrijheid ervare. ‘t Leek d’r eve op dat v’r langzaam ózze sociale vrijheid trök zouwe kriege, echter door de omikron variant höbbe v’r met pien in ós carnevals hart motte besluite ózze aktiviteite aan te passe en gedeiltelik te verplaatse. Ondanks dat d’r gein grwoàtte publiekelijke aktiviteite georganiseerd kinne were, zeen d’r toch diverse uitinge gewaes um ‘t carnevals geveul levende te hauwwe. ‘nne Trökblik op ‘t seizoen 2020-2021 De Haverbode editie van 2020-2021 sjtong in ‘t teike van ‘t trökblikke op de sjwoàn mominte die v’r same in ‘t verleije belaef höbbe en d’r woord ‘n handreiking gedoon nao al ós trouwe sjponsore, veur de jaore lange sjteun dae v’r van hun höbbe maoge óntvange woàveur nogmaals ózze dank. V’r waore zeukende wie v’r ’t carnevals sezoen toch nog einige vörm en kleur koste mètgeve gezeen de oetzunderlike situatie woà in v’r allemaol verkeerde. Door de inzat van de lede van CV de Havermennekes es ouch hun partners de Havervruikes zeen d’r toch grwoàtte prestasies verrich. ‘n Geweldige nonnevotte actie, ‘t vörmgeve van ‘n nuuj carnevals vlag, ‘t versere van ózze woonkern, ‘n digitale sjteunkaarte actie woà in v’r ‘n deil van de opbrings höbbe gesjponsord aan “Bunde nu Samen”. Ich es Veurzitter bin grwjétsj op de lede en hun partners väör hun biedrage aan de gemeinsjap van Bung, en spreek hie nogmaals miene dank oet. ‘t Prinsepaar 2019-2020 Stefan en Chantal zeen neet kinne aaftreije en höbbe besjlote um ouch ‘t sezoen 2020-2021 aan te blieve es ós Prinsepaar. Dit haet ‘t mäögelik gemaak um ‘t sezoen 2020-2021 toch ‘n ziekebezeuk te verrichte. De kemissie die ‘t ziekebezeuk behartig haet dit weite te organizere met inachneuming van de geldende corona regels. Door de inzat van de kemissie waor dit veural in dae tied ‘n leegpunt op vooral donkere mominte veur de luuj die nog mjér sociaal geïsoleerd waore geraak. Ontwikkelinge Jeugd carneval ‘t Bestuur van Stichting Jeugdcarnaval de Haverzekskes hauw in oktober 2021 te kinne gegeve dat zie sjtoppe met ‘t organizere van de jeug carneval Wat d’r waal en neet meugelik zal zeen is op dit momint ‘n grwoàt vraogteike mer v’r höbbe wel de volgende besjluute genómme: d’r zal dit jaor geine senioremiddig weure georganiseerd, ziekebezeuk zal waal weer weure georganiseerd met inachneuming van de geldende maotregele. Es d’r mjér dudelikheid is wie en op welke meneer aktiviteite gehouwe kinne were zalle v’r dit via ózze website, facebook, MeerVandaag en Geulbode communicere. D’r zeen dit jaor weer diverse acties gesjtart um ‘n oeting te kinne geve aan ózze gezamelikke verbongenheid. D’r kinne dit jaor raam stickers besjteld were, ‘nne set vaasjes in de carnavals kleuren, nonnevotte en ‘t is nog meugelijk um ózze carnevals vlagge te bestellen. Es g’r gaer hie ‘n besjtelling veur wunsj te doon, dan kin dat via ‘nne mail nao secretariaat@havermennekes.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en adres. Óndanks de grwoàtte ónzekerheid richte v’r ós op de nuuj mominte die v’r same zalle beleve, met de inzat van de lede van CV de Havermennekes en hun partners de Havervruikes zalle v’r blieve zörge veur aktiviteite veur alle doelgroepe in os dörp. V’r hope uch dan ouch te maoge begroete bie ein van ós eveneminte en hope dat geer ós vereiniging blief sjteune. in Bung en aan ós de vraog gesjtèld of veer bereid waore dit door te zette. Nao ‘t organizere van ‘nne informatie aovend veur ‘t werve van luuj die es werkgroep van CV de Havermennekes de jeugcarneval in Bung wille doorzette is dit ingevöld kinne weure. D’r is ‘nne hjél gemotiveerde groep gevörmp dae ‘t drejbook van de jeug reeds invulling höbbe weite te geve. Wie dit jaor met dees maotregele invölling te geve aon de jeug carneval is ’n oetdaging, echter die wille v’r gaer aan gaon. De jeug is veur ós de toekoms! Veuroetblik op sezoen 2021-2022 Door de aangesjerpte maotregele höbbe v’r ’t oetrope van ’t nuuj Prinsepaar es ouch ‘t aaftréije van Prins Stefan en Prinses Chantal wederum motte verplaatse. Dit zal noe plaatsvinge op 20 November 2022 en v’r hope dat v’r veur zowel ’t nuuj Prinsepaar es ouch ós aaftreijend prinsepaar ‘n gewéldig evenemint van kinne make. Lét op elkaar en blief gezónd! Veurzitter CV de Havermennekes Alexander Hanssen

4 4 Haverbode 2015averbode 2022 Bert van d’n Ummel met privé jet op vekansie Ózze reporter haet oet betroewbaar bron (oud prins Toon van Ette, dae wèrkzaam is bie MAA) vernómme dat döbbel raodslid (!) Dat Bert Ummels aafgeloupe zomer op vakantie is gewaes nao Tenerife. En wie. Heer is met zien privé Jet, ‘nne Boejing 747 vertrokke vanaaf MAA. Hie onder ‘n foto die Toon haet gemaak ‘n klein hawf oor veur vertrek. ‘t Vleegmesjien sjteit normaal gesjproke op Schiphol meh waor toen bie MAA veur grwoàtte ónderhoudsbäört. ‘n Bert verbleef bekans 14 daag in Hotel Riu Buenavista Locatie Playa Paraiso. ‘n Lokasie die door prinses Chantal van Travel Counsellors veur häöm waor oetgezeuk en aanbevole. De Lokasie en ‘t verblief dao zeen häöm hjél good bevalle. Ouch ‘t stalle van ziene Boejing is good verloupe meh sjteit noe weer geparkeerd op Schiphol. Um zien vleegore te hole zal Bert dit jaor nog Bert vluug.... ...Paula loert óndertössje “Goede Tijden” versjillende vlöchte motte make. Meh dat zou volleges häöm gein probleme oplevere. Van ózze razende reporter: Bèrke Beste Colofon Redaksie: Davy Luijten Bert Ummels Remco Vertommen Stan Schrouff Stefan Stijns Rene Reijnders Advertenties: Davy Luijten Frank Smeets Koert Smeets Remco Vertommen Rene Reijnders Rene Ramakers Ron Yerna Foto’s: Davy Luijten MeerVandaag Havermennekes Grafische Vörmgeving: Remco Vertommen Drök: Janssen Pers Rotatiedruk Secretariaat: secretariaat@havermennekes.nl Website: www.havermennekes.nl St.Rochusstraat 20 6241CD Bunde +31(0)43-3652244 +31(0)43-3640699 Moch geer neet benaderd zin um ós te sponsorre, dan waor dit neet opzettelijk bedoeld mhèr door plaatsgebrek. Wilt geer ‘t volgend jaor un plekske dan num gerös contact met oos op, dan staot geer volgend jaor vas en zeker weer drin. De sponsorcommissie Koert, Rene, Davy, Rene ,Johan, Ron, Remco en Stefan Dijkstra Bunde Sponsors Hofleverancier Seniorenmiddag

Haverbode 2015averbode 2022 5 5 Ós Prinsepaar van de Havermennekes Leef luuj, En zwoà is weer un joar veurbie. Un ónvergetelik joar in diverse opzichte. Un joar dat väöl luuj sjnel wille vergete maar oug un joar met väöl positieve deenger. De term “positief’ heit bekans un negatieve lading gekrege. Du zals mer positief getès zeen... Veer es prinsepaar wille uch aanmoedige um ondanks alles positief te blieve. Bekiek veural de positieve deenger um ós heer; Luuj zin elkaar sjpontaan met van alles aan ut helpe door bieveurbeeld kemissies te doon veur ander luuj die in quarantaine zitte. De diverse hulpacties veur de luuj woà de hoezer van ónder water lepe. Men realiseert zich noe, nog mjér dan anders, wie fijn ut is um elkaar te ontmoete, un tas koffie of un pilske same te drinke, of um simpelweg ós geleefde unne poen of unne knoevel te geve. Veer höbbe ‘n “nuuj” kabinet. Max Verstappen is waereldkampioen. Oug Bung leet en ljét zich in väöle opzichte van ziene positieve kant zeen; Es prinsepaar van Bung höbbe veer same met bekans alle prinsepare van Grwoàt Meersje un sjwoàn leedsje oet gebrach. Dit woort financieel mäögelik gemaak door de Gemeinte. De Havermennekes höbbe de veurige Haverbode rond gebrach woà in de advertenties van ós sjponsore gratis zin geplaats. Dit es bliek van waardering veur hun óndersjteuning, dèks al jaore langk. Mer zeker oug um ós sjponsore un hart onder de reem te sjteke. Met de carnaval waore leuke, kleinsjalige Carnevals initiatieve in ós dörp; gewoon op sjtraot met un paar luuj bie ein en op gepaste aafsjtand. Prachtig! D’r zeen positieve geluide um van de kerk un multifunctioneel geboew te make veur de ganse gemeinsjap. De Havermennekes houwe met allerlei initiatieve ut Carnavalsvuur in leve ónder andere door de sjtraote te versere. Hingk geer ouch de vlagge oet? Es prinsepaar höbbe veer de kranke luuj van Bung en de luuj met sjwoàn jubileums maoge bezeuke, uiteraard rekening houwend met de geldende reigels. Dat höbbe veer ech sjiek gevónge. Met name de werm wäörd en waardering die dit met zich met brach. Dat zalle veer es Havermennekes dit joar oug doon. In de Vleegesjtraot is ut hel rieje onmeugelik gemaak. De Bungse jeugcarneval krieg nuuj leve in gebloze. Zwoà mer un kleine greep oet de talloze positieve dinger um ós heer en in ós geleef Bung. Leef luuj; Ouch aan dizze bizarre tied kump un eind. En es dat zwoà wiet is, dan geit ut daak d’r van aaf. Dan kint eederein weer same ongeremd sjpas make en knoevele. Dan kinne veer ós prinsje sjap aafronde door de scepter te euverhandige aan de nuuje prins of aan ut nuuj prinsepaar. Dit hope veer 20 november a.s. same met uch te beleve. Hauw pin, blief positief en veer hope dat veer ós gauw weer kinne ontmoette in ut dörp. Alaaf Prins Stefan I Prinses Chantal

6 6 Haverbode 2015averbode 2022 Bung geseerd! C.V. De Havermennekes CV de Havermennekes, haet op Zaoterdig 8 jannewarie, in rege en wind en poolkouw, ‘t gans dörp weer geseerd. Alle vlègskes en borde hange weer en Bung is weer klaor um in kleur op waeg nao de Vastelaovend te gaon! Help g’r ós weer allemaol mèt? Gaot g’r ouch de vlag oethange en seere? Ger kint ós daobie hellepe door ózze nuuj ontworrepe Bungse Carnavals vlag te koupe en op te hange. De nuuje vlag is te koup via : secretariaat@havermennekes.nl veur € 17,50 ; formaat 1.50m bie 1m. Hel aan ’t wèrk…. #KUMPGOOD #HAWVOL www.ea-imagedesign.com

Haverbode 2015averbode 2022 7 7 Aafkickcentrum AA in Bung In Bung weurt ‘n Aafkickcentrum veur Anonieme Alcoholiste gebouwd. In verband met de privacy kump dit te ligke in Voelwammes. Neet eederein vingk ‘t namelik fijn um te weure herkind. En Voelwammes ligk get oet de sjlaag. En daobie dao wone ouch neet zwoà väöl luuj. Wier dinke de deskundige dat ut aafkicke hie mekkeliker geit gezeen de rös in dit gebied aan de Maas. De aanleiding van de bouw van dit centrum is ‘t grwoàt aantal laeg flessje dat sinds de corona bie de milieu stations sjteit, loer mer ins na de foto. Zwoàwaal de gemeinte es de Meersjense hoesartse zouwe aan de bel höbbe getrokke. De opening sjteit gepland medio maond juli en zal weure gepleeg door ein van de direktielede van ‘n neet nader bie naam genumde broewerie oet Amsterdam. Van ózze reporter ter plékke Klwoàster weurt Good 4 You De Lange Raodslid Wil Solberg is op zien eige begós. Heer is noe ZZP-er. Heer vingk ut geweldig um eige baas te zeen. Heer haet zich ‘nne tankwagel gelies en deit alle kroege door ‘t ganse land van beer veurzeen. Ut bedrief is netuurlik bie de Kamer van Kouphandel geregistreerd. Veer wunsje Wil es nuuje óndernummer veur de toekoms hjél väöl sukses toe. Ózze Razende reporter: Tjeu Moer Veur de klwoàster kapel bie ‘t veurmalige Huize Overbunde is eindelik ‘n besjtumming gevónge. De kapel die al jaore laeg sjteit weurt umgeboewd tot ’n wellness centrum. Bubbelbad, sauna, schoonheid- en massagesalon, pedicure, voedingsdeskundige en manicure, alles is aanwezig. In ‘t pand kómme tjwé etages. Ouch weurt d’r veurzeen in kleine horeca met allein mer gezond ete en drinke. De nuuje wagel van Willy Veer weite neet wie heer d’r aan kump meh ut bedrief haet “De Lange”. Dat sjteit ouch keurig op zien wagel. Umdat ‘t noe get röstig is veurt Wil in Frankriek um wien te transportere. Ouch zou heer veur ‘n bedrief in Spanje tomatte sap goon verveure. De investeerders en toekomstige exploitante,Good for you , ‘nne Duitsje keten, zeen erg entoezjast. Midde in ‘n prachtige bosjrieke umgeving. Dus ouch ideaal um te wandele. Dat Van ózze razende reporter: Tjeu Moer mot toch oetnwjéddige um dich ins ‘nne daag zörrigeloos en lekker te laote verwinnen. Weg met dae stress, zeet geer ut al veur uch? De Opening sjteit gepland veur september 2022 door nemes minder es ‘t Duitsje topmodel Heidi Klum, die ouch aandeilhoudster is van “Good for you” ‘t Pak ‘t Raods pak blief ouch dit jaor in de kas Benuut of ut mich volgend jaor nog pas ‘t Is gesjtaump en vaerdig um te drage Hartsjtikke zuver en klaor veur op de wage bei de oetroping of in d’n optoch. Ach wat bin ich blei es dat weer maog. Ouch de hèjsje zin gewéssje en ‘t nondezjuuke ligk gereid. Same met de sjteek dae op de sjtäönder sjteit. ‘t Deit mich toch zwoà ’n pien aan de prei. Weer ‘nne Vastelaovend verplich vrie….. ‘t is neet andersj veer zalle ‘t de met motte doon. Meh es Haverman sjnak ich de nao um ‘t weer aan te kinne doon! ‘nne Haverman

Haverbode 2015averbode 2022 CARNAVALSMAONDIG ZAAL GEOPEND VANAAF 13:00 OOR

Haverbode 2015averbode 2022 9 9 “Bung ‘t dörpke bie de Geul, Julianakanaal én aan de Maas” Carneval is van oorsjpronk ‘n gekerstend heidens Volksfjés.. ‘t Vilt binne de Christelikke traditie op de zondig, maondig, en dinsdig Veuraafgaond aan de vastentied van 40 daag.Carnaval in Bung is dan ouch bie oetsjtèk ’t fjés van zotheid, spot en uitbundigheid. Toch kint in hjélle korte tied de waereld op ziene kop sjtoon! Op ‘nne sjwoànne zomerse daag in juli 2021 sjtong veur väöl luuj in Bung, meh ouch ós ‘bure’ in Gäöl, afgeleid van de rivier de Geul, de waereld eve sjtil. Kortdeurend waor d’r ’n loch alarm te whjérre? Meh ‘t waor toch geine maondigmiddig? ’t Waor toch gein 12.00 oor? En woàrum cirkelt d’r continu ‘nne helikopter bove Bung? En dan, um 13.45 oor ....‘n NL-alert! Veer krege ‘t advies um de bove verdeping van os hoes op te zeuke. De bove verdeping? Woàrum? Tot ós ‘t berich bereikte dat d’r ‘n grwoàt gaat in de diek van ‘t Julianakanaal, offisjeel geopend op 16 september 1935, zou zin. En nao korte tied alweer ‘n nuuj berich dat de situatie gewijzig zou zeen. Alle inwonersj van Bung, Voelwammes, Brommele, en Gäöl(onder) móste ‘t gebied zwoà sjnel mäögelik verlaote. De gebiede zouwe op hjélle korte termijn onder water kómme te sjtoon. Op ‘t Kempke, ‘n woonwiek oet de jaore 70, is ‘t op ins drök, bie sommige waor d’r sjpraoke van serene ros en bie andere waor ‘t chaotisch. Buurtbewonersj wunsjde zich succes en probeerde de sjtraot met auto’s te verlaote meh zwoàwaal de Klwoàsterberg es de Prinses Ireneweeg is veranderd in ein grwoàtte file van auto’s. Ouch zin d’r inwonersj die ‘n poging óndernumme um hun Deere, woà onder paerd nao ‘n veilig onderkómme te bringe. ‘t Normaal gesjproke o zwoà röstig idyllisch dorp Bunde, met 5.525 inwonersj, genoot op ins en opnuuj landelijke bekindheid. Bung waor vreuger bekind door ‘n herstellingsen ontspanningsoord veur zwakke kinger met de naam Koloniehuis Euverbung en naoderhand woort ‘t complex ouch es opvangtehoes veur meujlik liërende kinger gebruuk. Terwiel väöl inwonersj Bung hauwwe verlaote kaome oet gans Nederland politieagente, brandweer luuj, reddingsbrigades, en ‘t leger, ‘n helpende hand beeje. D’n daag d’r nao leet ‘t zunneke zich alweer zeen woàdoor de situatie d’r veur sommige al get minder treurig oet zaog woàbie väöl bewonersj van de geëvacueerde gebiede trok mochte nao hun hoes. De situatie waor weer veilig gevónge.. Helaas waor dit neet veur eederein van toepassing. CV de Havermennekes verkoup dit jaor gein Sjteunkaarte, ipv daovan kint g’r via de QR code op de veurkant van de Haverbode een bedrag doneren nao de Havermennekes, van de totale opbrengst weurt 20% euvergemaak nao Stichting Water-Stop-Nu! (Stichting veur de afhandeling van de watersnood) Umdat in Bung de Geul, veur väöle van ons bekind es de Gäöl, ‘nne revier dae ontsjprink in de gemeinte Raeren in Belsj bie de Cycloopstenen aan de Duitse grens, naobie de plaats Lichtenbusch, neet kós aafwatere nao de Maas vanwege de hwoàge watersjtand, waor de Maer, woà Prins Leo III (1984) en Prinses Hilda Smeets sinds jaor en daag wone en umligkende sjtraote veranderd in ’n daadwerkelik Maer. Veur de inwonersj van Bung, meh ouch Wesbrook en Brommele, ‘t gehuch tossche de Bungerbosj en ‘t Julianakanaal met circa 60 hoezer meh ouch ‘t waalbekinde pittoresk geboortedörp van Sjef Diederen en Guus Smeets, begós noe pas ‘t puinruime. Op zwoà ‘n momint zaog ste prachtige burgerinitiatieve óntsjtoon um mekaar te helpe in ‘n periode woàbie väöl inwonersj sjah hauwwe opgeloupe door ‘n normaliter klein rivierke. De Gäöl heit noe weer zien ros gevónge en sjtruimp in Voelwammes tegeneuver ’t Belsj gehuch Herbricht, weer in de Maas. Marc Bartholomeus, Roadslid CV de Havermennekes Bung Bie de Köster ‘t Perceel gelege tösje de Pletsjsjtraot en ‘t nuut complex aan ‘t Agnesplein is altied es lokasie en woonhoes in gebruuk gewaes bie zich opeinvolgende köstergeneraties. Veur de nuuj besjtumming van ‘t perceel waor dao Alex Lemmens, de köster van Bung”, zien ganse leve aktief met zien klein boerterij, Mael handel en brandsjtoffe handel (Kole, gaasflessje, petroleum, benzine enz.) Heer waor opvolger van zien vader Harie dae dao ouch ‘nne Mael handel dreef. Beide waore ouch köster bie de Sint Agnesparochie en woorte door alle Bungenaere “de köster” genump. Alex waor 63 jaor lang de köster van Bung. Alex bewhjérde tot ein van de veuroetzeende óndernummersj van Bung dae al vreug tillefoon en ‘’nne auto ( auwe Jeep) tot zien besjikking hauw De köster sjtong altied veur eederein klaor en nemes dich tevergeefs ‘n beroop op häöm. Bungenaere die get nwjéddig hauwwe, örges pech met hauwwe, get met de kerk móste, verveur nwjéddig hauwwe of móste tillefonere lepe te pas en te onpas achterum “bie de köster ”. Daodoor woort de lokasie aan de Pletsjsjtraot al sinds mensenheugenis door väöl Bungenaere aangeduid es “bie de köster”. Jan Janssen Buurtnetwerk Bung

vertikaal groen — tuinontwerp — advies — tuinaanleg Haverbode 2015averbode 2022 De vaklui vaan zètte ’t gans jaor de blomkes boete (en verzörge die daan good) www.heutshoveniers.nl Prinses Ireneweg 6b 6241 GE Bunde 043 - 358 02 65 WWW.BIGSNACK.NL Veer wunsje gans Bung ‘nne te gekke Carneval!

Haverbode 2015averbode 2022 11 11 Möpkes...... Sjeet….. Ich waor mich gistere eine aan ’t drinke in de kaffee toen ich mich inins realiseerde dat ich, hopeloos opgebloze, ‘nne sjeet mós laote…. De meziek sjtong hjél hel, dus toen höb ich mien sjete gesynchroniseerd op de twoànne van de meziek. Nao tjwé leedsjes begós ich mich al väöl beter te veule. Ich wouw mien pilske wiejer opdrinke en ’t veel mich op dat eederein mich bekeek….. Toen sjoot mich te binne dat ich nao miene IPod aan ’t luustere waor…. Roddele…. Kump ’n vrouw bie d’n dokter en ze begint metein aan ein sjtök door te kleppe. Ze ratelt mer door, roddelt euver haore man, kinger, femilie, bure enz. Op ’n gegeve momint zaet d’n dokter einigszins geïrriteerd: “Mevruike, maog ich noe get zègke?” Woà-op de vrouw hjél verontwaardig zaet: “Meh dokter, geer höb toch ’n zjwiegplich?” Kinger…. ‘nne Kunssjilder zit op ‘nne duintop bie de Noordzee en sjildert de zonsóndergank. ’n Koppel mèt ‘n klein kind kiek toe. Fluustert ‘t kind: “Erg hè, dae man is vas te erm um ‘n fototoesjtèl te koupe.” De Kroege ope... Ut waor neet te geluive meh op zaoterdig 15 jannewarie waore oet protes de kroege ope. De börgemeister höbbe ‘t toegelaote zwoà dat door de horeca ‘n good signaal kos were aafgegeve aan de beleidsbepalersj van os land. Ózze Veurzitter kom op ‘t lumineuze idee um op daen daag same nao de kroeg te goon. Veural ouch um os kasteleins ‘n hart onder de reem te sjteke. En dat is gebäörd. Rond veer oor ging ‘n bewhjérlike dillegasie van de raod aangevöld met ‘n aantal dames op bezeuk bie Leny in Dr Haverpöt en bie Stephan en Sabine in café Regina. En wat waor ut gezellig. Eindelik weer ‘n veersj getap pilske. En wat woord d’r weer sjlap geawhoord. Met ander wäörd wat waor ut weer auwerwèts gezellig. De sjpraoks luuj die ‘ste dèks al weke en zelfs maonde neet mjé hauws gezeen. Allein mer lachende gezichte. Veer hope dan ouch van harte dat op 25 jannewarie weurt verkondig dat de horeca gewoon weer ope maog. Want veer höbbe dae’n daag de bevestiging gekrege dat metname de kroege waal degelik ‘n sosjaal funksie höbbe. Es geer dit lees is ‘t hopelik al zwoà wiet. ‘nne Haverman Wis geer dat....... Väöl mansluuj oet Bung ‘t jaomer vinge dat Zaodhandel De Meule in Bung gesjlote is. Noe motte ze namelik nao de sjpermabank in ‘t UMC+ gaon.. Remco Vertommen óndersjteuning geuf aan luuj van ‘t Zaelke? Heer van alles en nog get repareert? Zelfs bie de auwdsjes de TV-aansjleting installeert en aafsjteld? Noe allein al in de buurt van Bunger Veld zwoà ‘n 15 luuj höbbe aangegeve allein nog mer ‘nne Russiche zender door kriege op hunne tv en de radio allein nog mer kraak? ? Heer de luuj ouch hölp bie computer probleme? Dat veer oet onbetroewbaar bron höbbe vernómme dat zich bie Invizi en Paradiget de lètsten tied tjéntalle luuj oet Bung met kapotte laptops en pc’s höbbe gemeld? Prins Stefan Stijns euverwaeg um ’n Makelaers kentwoàr te beginne in Bung? Heer is noe driftig zeuk nao ‘n gesjik pand. Dit zal häöm zeker lökke. Heer haet al ‘nne slogan: “Bie Stijns kint geer terecht veur get grwoàts meh ouch veur get kleins....... “ Zien vruike waor neet zwoà blei met deze slogan? Sjnap geer ut? Geer bie Stephan en Sabine ouch lekker kint ete? Nao aanleiding van ‘t volgende veurval höbbe zie in augustus waal hunne ober óntsjlage, ‘t verhaol: D’r zaot op ‘t terras ‘nne man met ‘n hjél sjwoàn maedsje. De ober kaom de bestelling notere en vroog:” Wat had geer gaere wille höbbe?”. ‘n Grwoàtte pot Brand”. “En geer, mevrouw” vroog d’n ober. “Ich gaere ‘n Kleineke”, zag de leeftallige sjwoànheid . Woà op d’n ober antwoordde:”‘ T spit mich, mevrouw, ich bin hie es ober aangesjteld, neet es ooievaar”. Jéh dat kin netuurlik ouch neet....... De redaksie Carneval 2022 Kaffee “De Haverput” Ózze Veurzitter tést de nuuj jasse van ’t Hûmmeke!! Veur eederein unne gezonde Carneval! Maak d’r van wat d’r kin met z’n alle! Tiedens alle carnevals daag ‘nne DJ Woonsdig 2 Mjért Hjèrringbiete on(t)roerend goed T 043-3218111• www.pieTsTohr.nl Tiedens alle Carnevalsdaag Spek met ei ete! t.b.v. de Sjpaarclub Veer wunsje hjél Bung ‘nne feine Vastelaovend 2022! Lenie en de keender

12 12 Haverbode 2015averbode 2022 HET ORIGINEEL LIJST 5 Nr.1 Nr.6 REMCO VERTOMMEN STEPHANIE EIKENBOOM wunsje uch: Ondanks deze rare tied, toch ‘nne hjél Sjwoànne Vastelaovend! In Mjért rekene v’r ouch weer op uch STEUN! www.pgmorigineel.nl VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN VERMOGEN 043 30 30 000 INFO@ROGERMORDANG.NL WWW.ROGERMORDANG.NL 14,15 16 Mjért

Haverbode 2015averbode 2022 13 13 Breeking njoews!! Met ‘n publicatie op facebook haet Peter Vossen laote weite dat heer nao 41 jaor es kapper te höbbe gewèrk in zien kapsalon geit sjtoppe. Dat zal vraem zeen. Neet allein veur Peter meh ouch veur zien klante. Nao “hakkentak” (Frenske van Nieste ) de twjédde kapperszaak die verdwijnt op ‘t Agnesplein. Oet onbetroewbaar bron höbbe veer vernómme dat Peter geit renteneere in ‘n werm land. Jérsj waor d’r sjpraoke van dat El Zorro ( De Vos ) zou goon immigreere nao Spanje. Dat bleek echter neet te kloppe. Peter haet gekóze veur Griekenland. Heer geit dao sjus wie ózze keuning de kus onveilig make met ziene sjpiedboot. Waal krieg Peter ‘nne andere naam want Peter klink neet erg Grieks. Heer haet gekóze veur de naam Plutus ( dat beteikend “riek”). Plutus, de höbs geliek, de höbs lang genóg gewèrk. Hang de sjèr mer fijn aan de Bolide Max Verstappen De Kloomp zong al euver häöm en bie de Jumbo kreegs-te ‘n miniatuur van ziene bolide. Veer höbbe ‘t netuurlik euver Max Verstappen dae op zondig 12 december geschiedenis sjréef door waereldkampioen te were in de Formule 1. ‘n Óngekinde prestatie die waereldwied aandach kreeg en woà väöl respék veur is. kint goon numme. Raodslid Jo Habets, mesjiens waal d grwoàtste fan van Zuid Limburg, zal dae’n daag aanwezig zin um ’n korte prizzentasie te geve en alle vraoge van belangsjtèllende te beantwoorde. Ouch de vlag van Jo die heer bie eeder euverwinning van Max boete hing, krieg ‘n prominent plaetske in de tent. ’t Belaof ’nne hjélle drökke daag te were…… willige. ‘t Geit dich good dao in ‘t land van de Zorba’s. Yamaz! De zingende kappersj, Jef Verheijde en Gaston, hauwwe ‘t veurnumme um Peter Vossen ‘n serenade te kómme bringe op ‘t Agnesplein. Helaas make de geldende maotregele dit ónmeugelik. Ouch Erwin Brepoels hauw zich hie bie wille aansjlete. Heer zouw dan zien hit “ ‘N Griekse nach” goon zinge en zien lètste nuut nummer “Aan mich is niks te verdeene”. Van ózze razende reporter: Tjeu Moer Dichtte zonder ‘t humme op te lichte.. Sinas beer of limmenaad Kokos, jam of sjoklaat Droeve, proeme of banaan Kalkoen, kip of ‘nne haan Mellik, thee of zjwarte koffie Pepermunt, drop of ‘nne toffee Konjak, whisky, sjterke rum Pótlwoàd, pen of ‘nne gum Trein bös of ‘t vleegmesjien Ammonjak, spiritus, wesjbenzien Sjtrele, poene, gewone sex Reus, kabouter of ‘n heks Sjilder, metselaer, tummerman, Tandarts, sjlegter, haverman Kaffee, zaal of Agnesplein Jan Linders, Toetie Froetie, Albert Hein Amstel, Brandt of Jupilaer Vreze, rege en hjél sjlech waer Pizza, friet of ‘nne bami Hjér, Sjaan of andersj Amie Dit is gewoonweg ‘n gedich Flauweköl veur dich en mich ‘T is gewoon mer sjaele kal Meh ich dingk dat wis geer al Toch waor ‘t leuk um dit te doon Morrige koup ich mich nuuj sjoon Mestreech dach de primeur te höbbe door te sjtèlle dat de bolide van Max volgend jaor in hun sjtad te zeen zou zin. Meh veer kinne uch vertèlle dat dat neet zwoà is, Rothem krieg namelik deze primeur. De Jumbo haet namelik via hun sponsorcontract weite te bewaeriksjtellige dat de bolide in ’t kómmend veur jaor eine daag te bewonderen is op hun parkeerplaats van de Jumbo n Rothem. D’r weurt ’n tent geplaats woà onder toezich eederein ’n kiekske De Haverbode is noe good gevöld Luuj bedank veur uch gedöld! Bèrke Jo met zien inmiddels beroemde vlag! De redaksie POLITIEK In 2022 zeen weer Gemeinteraod verkezinge. Dat geit weer get geve. Ut maog deze kjér zelfs 3 daag dore. ‘t Geit gebäöre op 14, 15 en 16 mjért. Veur wat in drie daag zalt geer uch aaf vraoge? ‘t Is neet umdat de ambtenaere de sjtumme neet geteld kriege op eine daag. Volleges de deskundigen is ‘t um ‘n beter sjpreiding van de keezersj te kriege. Toch maoge sommige luuj neet allein goon sjtumme. Pak noe zwoà ‘nne René van de Rameeker. Dae laos “een hokje rood maken” en ging nao ‘n oor ‘nne nuuje pótlwoàd hole. Heer hauw eine kant van ‘t sjtumhökske al gans mèt rwoàd begaajd. René van de Reinder maakde ‘t gans sjpannend, dae naom zien gitaar met um te sjtumme?! Um ‘t sjtumme te bevordere geit de gemeinte d’r veur zörge dat de luuj ouch kinne sjtumme in de Bungse supermert-te. Ouch weurt d’r ‘nne pries verloot, ‘nne sjek ter waerde van € 250,00 te besjtaeje bie de Bungse winkeleersj. D’r weurt gehoop op ‘n grwoàtte opkóms. De redaksie CORONA HUISVLIJT

Molenweg 49 Veur ‘t bèste brwoàd en de lékkersjte kook Geit eederein nao de jónges op d’n hook 6225 NB Maastricht-Amby tel: 043-3610969 info@wijnandstilli.nl makelaardij - taxaties - verzekeringen - hypotheken Békkerie Lunchroom - Mesjtreechterlaan 1 Bung - 043-3641366 Ouch veur ’n heerlikke tas koffie en ies kint geer bie ós terech Eine hjélle sjwoànne vastelaovend same! Jo en Phil w w w.wijnandstilli.nl

Haverbode 2015averbode 2022 15 15 Zieke en zjubilarisse bezeuke Op zaoterdig vief fibberwarie trok ós prinsepaar door Bung um de kranke en auwer luuj ein hart ónder de reem te sjteke. Van ut Hoolhoes tot de Maer en van ut klwoàster tot aan de Pas. Alle kranke en auwer luuj (die zich hauwwe aangemeld) krege oet han van prins Stefan en Prinses Chantal ein lekker fruitsjeutelke en natuurlijk ein paar opbeurende weurd. Óndanks alle corona maatregelen höbbe veer binne de meugelikhede op anderhalve maeter ein bezeuk gebracht. Dat brach bie de luuj vaak eine grwoàtte lach op ’t gezicht en woort erg gewaardeerd. Ouch bie de huwelijks zjubilarisse zeen veer langs gewaes um hun te felicitere en te verwinne mét ein lekker flesjke wien. Wilt geer volgend jaor ouch dat ’t prinsepaar van de Havermennekes ein bezeuk brink bie uch (of eine andere bekinde) dan kint geer dat melde bie: ziekenbezoek@havermennekes.nl Ziekecomité CV de Havermennekes Kaffee ope Kaffee toe Kaffee ope.... ‘n lekker veersj getap glaeske beer. Jonges dat sjmaakde. Zwoà wie ut whjért heel eederein good aafsjtand en ging ouch sjwoàn zitte. Um tjén oor waor ut weer gedoon met de pret en waor ut sjletingstied. ‘t Väörig jaor sjreef René van de Rameeker nog ‘n leuk artikel euver Leny van De Haverput en de belevenisse euver carnaval. Ouch Stephan en Sabine zörgde veur ‘n leuk artikel euver wie zie carnaval altied ervare. Zie gaove aan dat carnaval 2021 ónvergetelik waor meh sjpraoke de hoop oet dat carnaval 2022 weer normaal zou kinne were gevierd. Veer weite óndertösje allemaol wie ‘t is gegange. Tösje 14 oktober 2020 en 5 juni 2021 móste de kaffees de deure grwoàttendeils sjlete. Op 29 december 2021 ging de horeca opnuuj toe um de verspreiding van ‘t virus zwoà väöl mäögelik te veurkómme. Dat waor ‘nne flinke klap veur de horeca en dus ouch veur Stephan en Sabine en Leny. Veer höbbe Stephan Sabine nog nwoàts zwoà väöl zeen wandelle. ‘t Sjient dat ze allebei al ‘n paar wandelsjeun höbbe versjlete. En bie Leny waor met tape op de vloer zelfs de loup richting aangegeve... Veer hauwwe en höbbe nog sjteeds met de horeca te doon….. meh op 14 jannewarie gaove de börgemeister dan toch toesjtumming dat de horeca op zaoterdig 15 jannewarie ope moch. Um os kasteleins ‘n hart onder de reem te sjteke höbbe veer es raod van èllef van de Havermennekes met ‘n flinke delegatie ‘n bezeuk gebrach aan De Haverput en Café Regina/Bie Stephan en Sabine. En ‘t waor gezellig. Eindelik weer ins De horeca mos weer toe. Gelökkig kaom op 25 jannewarie (eindelik) ‘t nuuts dat de horeca weer beperk ope moch. De maotregele geldt tot 9 mjért. De restaurants zaote in eine sjlaag euveral weer good vol en ouch de kaffees krege weer klante. Op zondig 30 jannewarie sjeen ouch ‘n Bung ‘t zunneke en waor ‘t 8 graoje. Dat weerheelt de luuj d’r neet van um op de terrasse te goon zitte, zwoà óndervonge ouch Stephan en Sabine. De luuj numme de boodsjap van de deskundige nog waal serieus meh höbbe ‘t tegeliekertied ouch gehad met corona. Ze voolte zich geïsoleerd en opgesjlote. Sommige zellefs einzaam. Meh noe kump netuurlik de vraog wie geit dat met carnaval, maoge de kaffees dan langer ope en kint fjés weure gevierd? Op ‘t momint van sjrieve van dit artikel waor dat nog neet bekind. De vollegende persconferentie van Mark Rutte en Ernst Kuipers is pas op 15 fibberwarie en de börgemeistersj zalle d’r ouch nog get van motte vinge. De Havermennekes höbbe veur dit seizoen alle aktiviteite geannuleerd. D’r kump in eeder geval e oetroping van de jeug en v’r loere wat nog mjér kin. Meh zwoà wie gezag, ouch dao mot de börgemeister nog get van vinge. Veer wachte de berichgeving ongeduldig en in sjpanning aaf…… Gesjreve december 2022 nestor Bèrke Priesvraog Welke HAverman zuut g’r hie? Inzendinge nao: haverbode@havermennekes.nl ****INGEZONDEN FOTO**** Nonne höbbe nuuj Hobby! Umdat de Vastelaovend neet door geit höbbe os 3 nonne zich ‘nne andere hobby gezeuk…dat weurt oplette veur Max!

16 Haverbode 2022 17 C.V. De Havermennekes presenteert: zaterdag 26-3-2022 (Halfvasten) BOETEGEWONE BUNGSE BINNEZITTING MET OPTREDENS VAN Locatie: Auw Kerk 2 Bunde Tijd: 20.00 - 1.00 uur Zaal open van: 19.30 uur Entree: €15,voorverkoop: www.havermennekes.nl of reserveren via: davy@havermennekes.nl *Mocht door de restricties van de overheid het niet mogelijk zijn het evenement op deze wijze te organiseren, dan zal het evenement verplaatst worden naar een nader te bepalen moment. Verkochte kaarten blijven dan geldig. VASTELAOVEND 2021 ! drukkerij maenen bv Ingezónde foto’s met dank aon: MeerVandaag, Sylvia Bartholomeus, Stephanie Eikenboom en Sandra Huijnen Vólgend jaor in de Haverbode? Mail dan nao haverbode@havermennekes.nl en mesjiens steit uch foto dan op dees pagina. BUNG e e S D e i W B h k i B - i k a e D e i e p e r k s n n p j i p J S S p a s’ n

18 18 Haverbode 2015averbode 2022 Uw woning verkopen? Bel team Tijs & Cyril! Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen, 043-365 56 55, tijsencyril.nl STIJLVOLLE KEUKENS, KWALITEIT, SERVICE EN BETAALBARE PRIJZEN. RUIM 30 JAAR Weerterveld 10 6231 ND Meerssen www.thewi.nl T (043) 363 03 44

Haverbode 2015averbode 2022 19 19 De parelkes van Bung Veer vinge en weite allemaol dat Bung ‘n sjwoàn dörp is. D’r zin hjél get markante geboewe en plaetskes in os dörp en daoneve ouch nog kapèlkes en veldkruuzer. En wat dach geer van de Bungerbosj, de Geul en de Maas bie Voelwammes? Allein veer zeen ‘t neet mjé. Veer rieje of loupe d’r zwoà dèks langs dat veer ze neet mjé zeen. Jaomer. In dees edisie van De Haverbode wille veer ‘n aantal dao van onder uch aandach bringe zwoà dat ze neet vergete were. ‘nne Willekeurige käös. Bung wat bès te toch sjwoàn…..

Haverbode 2015averbode 2022 Veer hange de vlag oet en hauwe ut carnavalsvuur in leve! P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht T: 043-3877996 info@flowersbymiranda.nl www.flowersbymiranda.nl DYNAMIS Makelaars Uche makeleir veur Bung en omgeving boek-offermans.nl Boek & Offermans Scharnerweg 116B 6224 JK Maastricht 043-367 15 22 maastricht@boek-offermans.nl Bij ons kunt u genieten van koffie met heerlijk gebak, lunchen of lekker dineren met bijzondere bieren en top wijnen. Natuurlijk met vanzelfsprekende aandacht. Tot snel! Frank Marting Markt 22 Meerssen * Tel. 043 364 2382

Haverbode 2015averbode 2022 21 21 Van scoutingweekend nao Carnevalsgroep Ónderwiel höbbe veer met carnavalsgroep BUWU drie carnevals optochte in Bung achter de rök en zeen d’r nog genóg ideeje veur toekomstige carnevals optochte. Meh de sjtart van carnevals vereiniging BUWU, bekind van onder andere Airbunde en Bungpop, maog gerost biezónder genump were. ’t Begós óngevjér veer jaor geleije tiedens ‘n OKIweekend van scouting Bunde. ‘n Gesjlaag weekend woà in auwersj met kids van dezelfde laeftied zich get beter lierde kinne. Van ’t ein kaom al gauw ’t ander. Van ‘n aovendsje op ’t terras met de manne tot ’n aovendsje wiene met de vrouwluuj. Totdat op enig momint de volgende vraog woord gesjtèld: zalle v’r met doon aan de carnevals optoch in Bung? Woàrum ouch neet. Wat vollegde is bienao met gein pen te besjrieve. Aovend na aovend boewe aan de carnevals wage, ‘n eige tapinstallatie, ‘n socialmediacampagne, flyere, stickers plekke, pakke make, Al tjwé joar nuchter! en zwoà wier. Op dit moment besjteit de carnevalsgroep oet zeve gezinne, 14 volwassene en 14 kinger. Neve carnaval weurt d’r same gekampeerd, same gefiets, same gewandeld, zègk mer gerös same genote. Dit zalle ‘n aantal van ós kids hopelik de carneval viere es lid van de Jeugraod van èllef of mesjiens waal es Jeugprins(es) of adjudant. Ein nuut thema veur dit jaor? Netuurlik höbbe veer dao al euver naogedach… BUWU Marco en Suzanne Ritzen jaor “pas Biejein” ’t Is alweer tjwé joar geleije dat de lètste Vastelaoves optoch van Bung woort gereeje. Veer pakte toen d’n jérsjte pries bie de categorie klein groepen. Met ózze zelfgemaakte bobsjlee rende veer vanoet de Hemelboomlaan in sjnéltreinvaart nao ’t Agnesplein, um dao op de wins te proostte met vastelaovend vierend Bung. D’n optoch loupe is os al vreug met de paplepel ingegote. In 1998 dege veer veur de jérsjte kjér met! Weit geer wae v’r zeen? Oké, mich is gevraog um ‘n sjtökske veur de Haverbode te sjrieve. Euver os carnevals groep “pas Biejein” nou wat zal ich zègke. Veer höbbe in 2019 mètgeloupe es de auwersj van de Haverzekskes. Veer ginge toen es “fjéste wie de Bjéste”. Veer hauwwe same ‘nne leuke wagen gemaak en ‘n super sjwoànne eet en drank wage. ‘t Waor ‘nne leuke en gezellige optoch en de groep klikte gewoon super good. Wat waor ‘t leuk en wat höbbe veer genote, gedans en väöl lol gehad. Umdat ‘t zwoà good klikte tösje ós alle höbbe veer metein besjlote um ‘t jaor d’r nao ouch met te doon met d’n optoch. Zwoà gezag zwoà gedoon. Veer sjpraoke aaf bie kaffee Regina en ginge aan de sjlaag veur d’n optoch van 2020. Allein dat bie ein zitte en ideeje bedinke is al ‘n grwoàt fjés. Ja thema…. Wat goon v’r doon. Mot waal actueel zeen. Nou met Prins Stefan en Prinses Chantal aan ‘t roor, kaome veer al sjnel op leuke en gekke ideeje Ich besjpaar uch alle ideeje, meh veer höbbe get aafgelache, kin ich uch vertèlle. En toen waor d’r ‘t Thema: Es ze met Chantal Sjlaope Jolanhe Demandt kins… weurt ’t doort(r)appen veur de prins. En dan begint de veur sjpas, Wage boewe, kleiding besjtèlle en alles bie ein zeuke. Ouch blieke de meiste oud Haverzekskes zellef met te wille doon. D’r óntsjteit ‘n grwoàtte groep met jóngk en auwd. En ’t sjwoànste, ’t is sjus zwoà gezellig es ‘n jaor geleije. Noe al, d’n optoch mot nog beginne. Echt de Bungse optoch is zwoà leuk en gezellig. Hie geneet ich ech van. ‘ T is ‘nne optoch met grwoàtte groepe, klein groepe en soms zellefs eine einzelgänger, meh veural ‘nne optoch veur jóngk en auwd, eederein is bliej, de luuj die mètdoon, mer ouch ’t publiek. Die dege good met. D’r waore bes get vriewilligers die ‘t bed waal wouwe oet probere. wier waore de hjérre in eine leuke fiets outfit, met ‘n toepasselik shirt. En ‘n extra buukske. Want ja nao zwoà ’nne Vastelaovend höbs te dat al snel. ’t Waor weer ’nne gesjlaagde en leuke optoch, ’t waer zaot met en veer kieke veuroet nao de jérsj vollegende optoch, meh Jéh wanhjér….. Dat blief veur eederein sjpannend…. Gesjreve december 2022 Bunderstraat 193 | 6231 EK Meerssen | 043 - 365 52 69 Uw vertrouwde adres voor verkoop & reparatie van rijwielen Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 uur zaterdag: 09.00 - 16.00 uur | dinsdag: gesloten Wilhelminasingel 68A Maastricht T. 043 - 328 17 60 www.achtenvangent.nl www.robsmeetsrijwielen.nl

Haverbode 2015averbode 2022 Kuileneindestraat 16 6231 KG Meerssen T. 043 - 601 56 88 www.hc-architecten.nl winsjuch vastelaovend sjwanne eine

Haverbode 2015averbode 2022 23 23 Prins Stefan I ( 2020-2021-2022 )Historische regeerperiode van Prins Stefan I van CV de Havermennekes In dit interview ‘nne trökblik mèt ózze huidige Prins Stefan I van CV de Havermennekes op zien regeerperiode vanaaf 2020. Uniek en historisch in de geschiedenis van ’t besjtaon van de Carnevalsvereiniging in ós Havermennekesriek. Op de aovend van de verjaordaag van zien dochter Guusje, ‘nne daag veur de oetroping bie de Havermennekes, haet heer ’t bezeuk jérder nao hoes gesjik. In vol ornaat is heer achter de bühne in Genhout getuige van de oetroping van ziene naef en petekind Stan, es grwoàtte Prins van Genhout. Veur zien femilie en vrun ’n gooj aafleidingsmanoeuvre, en zwoà de sjienwerpers op zien eige prinsesjap te were. Stefan weurt zelf op 24 november 2019 oetgerope es de 58e Prins in ‘t Havermennekesriek. Al jaore gokde väöl Bungenaere d’rop dat Stefan Prins van Bung zouw weure. Daorum mós d’r ’n truuk verzónne weure, zwoàdat neet al eederein Stefan en Chantal zou misse op ’t plein. Dus zie begaove zich mèt ’t hermenieke gewoon tössje ’t publiek. ’t Waor ’n geweldige oetroping die eederein en zelfs de auwersj totaal verrasde. Vanaaf dat momint volg ’n periode mèt carnevals aktiviteite die door de Prins en Prinses es fantastisch weurt besjtempeld. De Prinseresepsie, ’t gecomponeerde carnevalsleedsje van ziene noonk Jan Gulikers, de carnevalsmiddig in de Wilgehof bie ós seniore, de óntmoetinge met bewonersj van Aan de Pas en de Prins van ’t Zunneke, höbbe biegedrage aan väöl, werdevolle en sjwoànne blievende herinneringe en kontakte. ‘nne Prachtige optoch, bekeke vanaaf grwoàtte whjégte op de Prinsewage, met talloze sjitterende crejasies, woorte opgesjlage op de hel sjief van de Prins en Prinses Stefan is vlak veur de carneval van 2020 good krank gewaes, ’n forsje griep leek ‘t, mer mäögelik haet heer ouch toen al de jérsjte fysieke Corona klachte gehad. Op de daag van ’t oetrope van ’t Jeugprinsepaar is ózze Prins, nwoàdgedwonge krank nao hoes gegange. Mét ’t dringende verzeuk aan dokter Wiertz um häöm sjterke en gooj mediciene te geve, wis Stefan d’r nao ’n aantal daag alweer te sjtoon en aan ’t werk te goon. Jaomer genóg, mer begriepelik, haet heer waal versjtek mótte laote goon bie ’t jaorliks bezeuk aan de luuj in Bung die krank zeen. ’t Woàr ’n grwoàt gemis in zien beleving, mer zien Prinses Chantal haet de honneurs mét väöl elan woàr genómme. Nao ’t Zakaaflaote, woàbie de emoties oplaaide en weemoedig woort trökgekeke, volgde al sjnel in mjért 2020 de jérsjte vervaelend Corona berichte en lockdown beperkinge. Veur wat betref de veurbereidinge op ’t nuuj seizoen, is al sjnel dudelik dat de 11e van de 11e in 2020 neet door zal goon. Dit haet tot gevolg dat alle Bungse aktiviteite ouch nwoàdgedwonge mótte weure aafgelas. Geine nuuje Prins es opvolger en dus automaties de sjtart van de 2e regeerperiode. D’r waor geine twiefel, ’t Prinsepaar wilt boegbeeld van de Havermennekes blieve en veurop blieve goon, zwoàlang es dat gewunsj is. Bie Beats en Bars in Amby weure keersjboodsjappe ingesjproke um ’t volk van Bung ’n hart onder de reem te sjteke. Ut volksfjés van Limburg verdwient ouch in fibberwarie 2021 van de kalender. Stefan is tössjetieds de initiator en verbinger tössje alle carnevalsvereinigingen in grwoàt Meersje. D’r weurt o.a. ’n leed gecomponeerd en ingezonge um de carnevals belaeving werm en aktueel te houwe. Ouch de aksies van de Havermennekes um de bewonersj van ’t dörp bewus te make dat de Havermennekes zich toch laote zeen, ouch al is ech carneval viere ‘live’ eve neet mäögelik. Op gepasde aafsjtand en rekening houwend mèt Stefan vink ’t versjrikkelik veur ’t nuuje aansjtaonde Prinsepaar. Prins Stefan haet uiteraard waal begrip veur de besjlissing en haet inmiddels toegezag es Prins de scepter in bezit te houwe tot betere en zekere carnevalstieje. Hiedoor kint waal in de historie van de Havermennekes weure opgenómme, dat 3 regeerperiodes achter de naam van ózze huidige Prins weure biegesjreve. Dit is ech uniek! Wat dan noe waal in ’t sezoen 2022? Prins Stefan en Prinses Chantal goon opnuuj es Prins en Prinses ózze kranke bezeuke en vinge dat ouch vanzelfsjprekend. ’t Is fijn dat toch weer aan de kranke luuj gedach weurt. ’t Dörp weurt weer verseerd en de carnevalsvereiniging haet get aktiviteite stand-by sjtoan, es de maatregele dit toesjtoon. De verwachtinge zeen echter neet zwoà good. Veer mótte waal zörge dat de carneval op eederein zien netvlies blief sjtoon en dat v’r verbinding en samewèrking mèt ein houwe. Ózze Prins is ontzettend blei dat de Carnevalsvereiniging veuroetsjtrevend de jeug aktiviteite geit euvernumme. De jeug haet ummersj de toekoms, zeker mèt ’t oug op behoud van de carneval in Bung. ’t Is super, dat d’r waal willende luuj oet ós dörp zeen op gesjtange um de jeugcarneval in de toekoms wiejer gesjtalte te geven same mèt de Havermennekes. de geldende Corona-regelgeving, haet Prins Stefan same mèt Prinses Chantal in 2021 waal inkele kranke luuj ’n kort bezeuk maoge bringe. Hjél waerdevol in dizze meujlike tied. Aandach is d’r ouch veur de sjtroatverseringe um in elk geval de carnevalssfeer te blieve preuve. Wiejer kump ‘r zien belofte nao en in juli 2021 sjink heer ’n geluidsinstallasie aan de vrun van WBC Aan de Pas. Op 18 november 2021 bringk ’n delegasie van ’t bestjuur van de Auwd Prinse Garde ’n bezeukske aan ’t Prinsepaar. Ouch mèt de weitensjap, dat ’t mesjiens zwoàmer ‘ns zouw kinne zeen, dat d’r weer gein eind kump aan ’t offisjele Prinsesjap van Stefan. Dae aovend weurt, ónder ’t genot van ’n drenkske toch alvast getoos op ’t aansjtaonde lidmaatsjap bie de Auwd Prinse. Want ein dink is zeker, Stefan wil absoluut jérsj ech es Prins aaftraeje en de scepter euverdrage. De nachmerrie weurt werkelikheid, weer gein euverdrach nao ’t nuuj Prinsepaar. De carnevalsvereiniging haet in good euverlègk mèt de nuuje Prins besjlote nag ’n jäörke te wachte mèt de mach euverdrage. Carneval sjteit ónder drök van Corona en opbenuuts euverlaef ’t Coronavirus weer ’t Carnevalsvirus. En dat mót ech andersjum verandere! Carneval in de zomer? Wie dink de Prins dao euver? Heer haet altied gooj ideeje! Euversjakele nao de zomer is neet zinvol. Echter, frühsjoppe, ’n zomersje carnevaleske aktiviteit mèt Oosteriekse meziek mèt aafwisselend carnevalsartieste in de boeteloch mèt good waer zou ’n good alternatief kinne zin. Ouch dan is en blief samewèrking ónóntbeerlik. Animo liek hie zeker veur te zeen! Geine carneval mjé in Bung? Eigelik ondinkbaar. Luuj make tegewoordig ander keuzes, ouch m.b.t. vakantie numme of ’n wiekendsje weg mèt carneval. Hoop blief dat Stefan eind 2022 kint aaf traeje en dat v’r in 2023 vol gooj zin en elan same weer os jaorlikse tradisie kinne veurt zètte. Ózze Prins blief positief en is van meining dat v’r zichbaar mótte blieve, jeugdige initiatieve in Bung mótte blieve sjteune en sjtimulere! Op nao ‘nne sjwoànne coronavrieje carneval in te toekoms! Op nao 2023! Bung Alaaf! Peter Damoiseaux ( Vice-President Auwd Prinse Garde Bung)

24 24 FUNNY DECO Haverbode 2015averbode 2022 OP ZE MESTREECHS veer bedrökke veur uuch originele DIALEK tekste (ouch in ’t Bungs) op : teskes, mokke, bougies, puzzels, zeiverlapkes, tegelkes, hummekes enzoewijer op ze mestreechs Winkel & Groethandel in proffessionele ballonne Ouch veur de particuleer Clavecymbelstraot 72 6217 CW MESTREECH tillefoon : 043-3440661 de speciaol zaak in ballondecoraties, slingers en kedokes veur geboorte, kemunie, verjaordaag & houwelek www.funnydeco.nl sinds 1997 topservice voor alle automerken Weerterveld 18 | 6231 ND Meerssen | T 043 358 02 08 www.autoservicemeerssen.nl GEGARANDEERD DE BESTE PRIJS EN HOOGSTE KWALITEIT • KUBUSKOZIJN RECHTE VERBINDING, 90° HOEK, EXCLUSIEF VOOR LIMBURG • VEBRETER ED HOUTLOOK, DUIDELIJK ANDERS EN ALLEEN BIJ KURA Kunststof kozijnen met ultieme houtlook Nooit meer schilderen! KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT WEERTERVELD 1, MEERSSEN T 043 - 352 02 00 WWW.KURA.NL Nui

Haverbode 2015averbode 2022 25 25 De Haverzekskes Bung Jur Mullers Yfke Nievergeld Vince Luijten Hallo, ik ben Jur Mullers en zit in groep 7/8 A van Bs Franciscus. Ik voetbal bij de jo11-1 van VV Bunde en ben verdediger. Op vrijdagavond ga ik altijd naar de scouting bij de scouts. In mijn vrije tijd doe ik graag met mijn vrienden gamen en buiten spelen. Ik vier al van baby af aan carnaval samen met mijn ouders en broertje! Met carnaval ga ik het liefst in de optocht mee en heel veel confetti gooien. Bung Alaaf! Tygo Bijl Yfke Nievergeld is 10 jaar en zit in groep 7 van BS Franciscus. Yfke is een creatieve meid met veel humor en een volle agenda. Ze zit op hockey, scouting en sluit de week af met het repeteren voor de musical “Lewieke” bij ut Mestreechs Volleks tejater. Ze houdt heel veel van haar vriendinnetjes maar haar allergrootste vriendin is haar puppy Puck. Yfke gaat graag op vakantie met haar familie. London met oud en nieuw vond ze de allerleukste vakantie. Net als haar broer Lex, is ze opgegroeid met carnaval. Meelopen in de optocht vindt Yfke het allerleukste. Twee jaar geleden met de caranavalsgroep in Bunde de hoofdprijs met de optocht gewonnen. Mirte Aarts Mijn naam is Vince Luijten. Ik ben 12 jaar oud. Ik woon in de Bunde. Ik zit op de basisschool Franciscus in groep 8A. Ik voetbal in de JO11 bij VV Bunde, ik zit bij de scouts van scouting Bunde. Mijn grootste hobby is gamen met mijn vrienden. Alaaf! Anna Winants Ik ben Tygo Bijl, ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8 van Basisschool Franciscus. Mijn favoriete dier is een kat en mijn favoriete eten is pizza. Mijn hobby’s zijn voetbal en scouting. Lex Nievergeld Ik ben Mirte Aarts, 10 jaar en zit in groep 7 van basisschool Franciscus. Ik zit op hockey, waar ik vaak in de goal sta, daarnaast speel ik trompet en doe ik graag dansen en zingen. Teun Kurvers Ik ben Anna en ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn hockey en scouting. In mijn vrije tijd ga ik graag shoppen en ben ik bezig met mode. Ieder jaar vier ik carnaval en lopen we met onze carnavalsgroep mee in de optocht van Bunde. Daan Ritzen Lex Nievergeld is 12 jaar en zit in groep 8 van BS Franciscus. Lex zit sinds zijn vijfde op scouting, begonnen bij de bevers en nu bij de scouts. Met een zwemband de Geulle af, een greppeltocht of een dropping midden in de nacht….niets is hem te gek! Verder zit hij op voetbal bij VV Bunde en spreekt hij graag af met z’n vrienden buiten of online. Carnaval is hem met de paplepel ingegeven. Met een bomma en bompa als dé “carnavalsvierder van het jaar” en een oom als oud stadsprins van Maastricht, heeft Lex zelf een keer de eer gekregen om het elfde openingsschot van het momuskanon op het vrijthof te mogen schieten. Alaaf! Hallo Ik ben Teun Kurvers, ik ben 10 jaar en zit op basisschool Franciscus in Bunde. Ik zit op tennis en speel gitaar. Ook hou ik veel van gamen, pokemon en van afspreken met mijn vrienden. Mijn huisdier is een hamster genaamd James. Ik hou van carnaval, want dan kun je lekker feesten en je verkleden. De laatste keer was mijn zus Renee Prinses van de haverzekskes. Dat was een super leuke carnaval en vooral de optocht was super leuk. Groetjes, Teun. Hoi, ik ben Daan en zit in groep 7/8a van basisschool Franciscus. Bij VV Bunde voetbal ik in het team J011. Mijn hobby’s zijn steppen en gamen. Carnaval vieren vind ik erg leuk! Het allerleukste vind ik om samen met onze carnavalsgroep BUWU in de optocht mee te lopen.

26 26 Haverbode 2015averbode 2022 Aannemersbedrijf Heiligenbergstraat 20 6241 DG Bunde Tel: 043-3645517 Väöl sjpas en plezeer toegewunsj! www.josthewissen.nl www.thewissenmakelaardij.nl St. Agnesplein 11 Bunde Voor extra service en lage prijzen belt U : SPORTEX Tel.: 045-541 87 29 tot 21:00 uur Sportprijzen aan huis Wij laten U graag geheel vrijblijvend onze collectie zien

Haverbode 2015averbode 2022 27 27 De Haverzekskes Bung Lonne In de Braekt Ik ben Zola Thomassen, ben 11 jaar en zit bij juf Katja op basisschool Franciscus. In mijn vrije tijd speel ik graag toneel bij jeugdtheater Uitbundig en ik hockey bij HVM. Ik ben een vrolijke spring-in-het-veld en met carnaval: Staon ich drei daog laank op miene kop. Benthe Demandt er ondanks Corona toch samen een leuke tijd van kunnen maken. Alaaf! Femke van Piggelen Ik ben Lonne In de Braekt en ik zit in groep 8b van basisschool Franciscus. Ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn hockey en toneel bij jeugdtheater Uitbundig. Daar ben ik veel mee bezig. Ook doe ik graag shoppen en ben ik vaak creatief bezig.Het is hartstikke leuk dat we weer carnaval kunnen vieren. Ik ben blij dat ik toch nog bij de raad van 11 kan. Sterre Ariaans Hallo ich bin Benthe Demandt en ich bin 11 jaor aaid. Ich hosj in Bunde same mit mien Peer, Meer, zuster en de hoond. Ich gaon naor de Basissjaol St Franciscus in Bunde. Mien hobby’s zien, Hockey, Scouting, Skiën, en netuurlijk vastelaovend vieren. Ich vier al vastelaovend vaanaof det ich 5 maonde aajd bin. Det is mich met de paplepel bi gebrach. Ich vier vastelaovend in Bunde met zeker auch in Mestreech. De optoch loupe daon ich erg gere. Same mit mien awwers zit ich bij de Zaate Hermenie “Zjus Gebore” hei speel ich de zjiem. Vastelaovend is ech mien favoriete week vaan ut jaor. En ich bin chagrijn es ut dinsdag um 12 oor is aofgeloupe. Meh um good in de sfeer vaan de vastelaovend te blieve zing iech ut hiele joar door vastelaovend leedjes. Ich kin ze bekand allemaol. Vince Lemaire Ik ben Sterre Ariaan en ik ben 12 jaar. Ik heb 3 zussen en 2 honden. Mijn hobby’s zijn: bakken, koken, feestvieren en muziek luisteren. Carnaval is echt mijn feest. Ik kan wel tot 12 uur ’s nachts doorgaan. Isa Brandts Mijn naam is Femke van Piggelen en zit in groep 7 bij juf Eef en juf Gina op basisschool Franciscus. Ik heb 3 broers en een kat Minoes. Mijn hobby’s zijn hockey, lezen, scouting en bakken. Carnaval betekent voor mij vooral feesten en lol hebben met vrienden en familie. Mijn broer is al adjudant geweest van de Haverzekskes. Sanne Hensen Mijn naam is Sanne Hensen, ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7c van basisschool Franciscus. Ik heb nog een oudere zus. Mijn hobby’s zijn buitenspelen, voetballen en stunt steppen. Ik loop graag met een grote groep mee in de optocht van Bunde. Samen met mijn moeder en mijn zus ben ik lid van Zaate Hermenie “Um te Jenke”. July Sassen Ik ben Vince Lemaire, ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van Basisschool Franciscus. Ik zit op voetbal. Mijn andere hobby’s zijn gitaar spelen en scouting. Ook vind ik het leuk om te tekenen en te gamen. Ik heb een oudere broer en zus. Mijn zus heeft ook in de Raad van 11 gezeten. Maud Tilly Ik ben Isa Brandts. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7c van Basisschool Franciscus Bunde. Ik zit op voetbal en scouting en mijn hobby’s zijn tekenen, muziek luisteren en voetballen. Met carnaval ga ik het liefst hossen en springen. Zola Thomassen Ik ben July Sassen en zit in groep 8 van Basisschool Franciscus. Mijn hobby’s zijn dwarsfluit spelen, paardrijden, knutselen en lezen. We hebben verschillende huisdieren daar ben ik heel blij mee. Met Carnaval ga ik het liefst helemaal uit mijn dak, lekker springen en gek doen. Mijn naam is Maud Tilli. Ik ben 11 jaar en zit in groep 8a van de Franciscusschool. Mijn hobby’s zijn scouting en hockey. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met mijn vriendinnen en teken ik graag. Sinds mijn geboorte nemen mijn ouders mij mee met carnaval. Ik verheug me al jaren om deel te kunnen nemen aan de Raad van 11 van de Haverzekskes. Dit jaar is het dan eindelijk zo ver. Ik hoop dat we

Auch dit jaor zeen veer weer de Hofleveranceer van C.V. ‘de Havermennekes’ Bung Gasthuisstraat 28 6231 JW Meerssen Tel: 043 – 365 50 81 Fax: 043 – 365 63 49 de.zonnestraal@zonnet.nl WWW.BLOEMENHUISDEZONNESTRAAL.NL Stationstraat 10 Meerssen • T 043 - 364 22 25 • info@drukkerijmaenen.nl drukkerij maenen bv

Haverbode 2015averbode 2022 29 29 De Haverzekskes Bung Zaoterdigmörge 12 Februari, Vandaag is het zwoàwiet , ondanks alle maotregele, regelkes en beperkingen is het ós toch gelök! Vandaag goon veer ózze nuuje raod van èllef, prinsepaar en sirremoniemeister insjtallere in ‘n “laeg auw kèrk “. Allein pap mam en breurkes of zusterkes maoge vandaag aanwezig zeen. De zaal is klaor , de stoel staon op 1,5 meter aafstaand , veer goon beginne. Spannend is dit wel, tjwé kinger zitte thoes in quarantaine en doon via teams mèt. Un grwoàt scherm op het podium maak dat zie d’r toch un bitteke bie kinne zeen. Dus de belangriekste luuj van de Bungse carnaval zeen der bie vandaag, fysiek of on-line . De kinger van groep 7 en 8 van de basissjwoàlle höbbe zich kinne opgeve met de vermelding of ze prins, prinses, sirremoniemeister of lid van de raod van èllef wille weure. Ander jaore waore noe 3 gezinne hjél zenuwachtig en wiste ze al unne hjélle tied wat vandaag ging gebäöre … Dat is noe anders, allemaol zenuwachtige sjnuutskes , want eederein dae zich heit opgegeve maak kans um in de Bungse carnaval veurop te goon. En dan is ut tied , allemaol achterein in polonaise door de zaal ut podium. Jérsj weure alle kinger door ózze presentator Stan veurgesjtèld aan Bung, Dan kome oud prins Sem, Prinses Renee en Adjudant Stijn ‘t podium op um alle kinger ut Haverzekske um te hange en kinne veer door met de oetroping /loting van de nuuje prins prinses en sirremoniemeister. Sem krieg unne prikker in de han en maog eine van de drie rwoàj ballonne kepot prikke, nao ‘t aaftèlle van 11 nao 0…Op dit keertsje sjteit ……..Prins Teun Kurvers de 2e Daonao maog Renee de gele ballon kepot prikke …op dit keertsje …….Prinses July Sassen En Stijn prik unne greune ballon kepot en op dat keertsje sjteit… Sirremoniemeister Mirte Aarts. Noa de oetroping lasse v’r eve un klein pauze in um eederein um te kleije en ‘t Prinsesse pekske bie Prinses July thoes te kriege want die zit in quarantaine . Nao de pauze ..Weer in polonaise trok door de zaal ut podium op um eederein ech te insjtallere . Prins Teun 2e lees de Prinseproklemasie veur en daonao zörg Prins Stefan van de Havermennekes de veur dat Prins Teun zien medaille steek en scepter krieg um euver Bung te regere met de carnavalsdaag .Prinses July weurt thoes door heur auwersj en zus veurzeen van medaille, krwèntsje en biedermeier en dan is het de beurt aan ceremoniemeester Mirte die weurt door sirremoniemeister Bart van de Havermennekes veurzeen van heur fluitje, hoed, medaille en sirremoniestek. Dan inins is ‘t al hjél laat en beseffe v’r dat het vollek van Bung sjteit te wachte …..dus snel ‘t podium aaf en de wage op . Heerlijk genete dit, mèt de jeug in de top, de meziek aan, maoge veer in Bung veur de jérsjte kjér in tjwé jaor weer preuve van de Bungse Vastelaovend. Wat prachtig um te zeen dat väöl luuj de vlag höbbe oetgehange, de hoezer höbbe verseerd en in grwoàtte getale boete sjtoon te kiek nao ózze nuuje raod van èllef en prins prinses en sirremoniemeister.Unne sjiek optoch, mèt in de volgwage prinses July en dao achter raodslid Vince dae aug in quarantaine is . Fijn dat dit mäögelik is en de kinger der zwoà toch bie kinne zeen . Nao de optoch nog un klein fjèske op t plein en denao met de raad prins en sirremoniemeister trök nao de auw kèrk woà de Hermenie nog un leuke verrassing veur ós heit . ‘n Sjwoàn serenade en get lekkers veur alle kinger .Daonao lekker same friete ete. V’r kieke trök op ‘nne fantastische daag , veer zeen grwjétsj dat veer dit met os nuuje werkgroep höbbe kinne realizere op zwoà’nne korte tied . V’r hope dat veer nog väöl maoge organizere en same met de Havermennekes carneval in Bung tot un nuuj tiedperk kinne bringe, woà grwoàt en klein alles same kin viere en sjpas kin make met alle luuj van Bung. Bedank namens Prins Teun de 2e , Prinses July , Sirremoniemeister Mirte, de raod van Èllef :Jur Mullers, Yfke Nievergeld, Daan Ritzen, Lonne In de Braekt, Sterre Adriaans, Isa Brandts, Zola Thomassen, Benthe Demandt, Maud Tilly, Femke van Piggelen, Vince Lemaire , Lex Nievergeld , Tygo Bijl, Vince Luijten , Anna Winants, Sanne Henssen, En natuurlijk ook namens de werkgroep Haverzekskes, Didier Mouchart, Desiree Yerna, Esther Smeets, Inge Ramakers, Susanne & Ralf Inde Braekt en Chantalle Dool Bung bedank en geer zalt vas nog hjél väöl van ós goon whjérre! Jeug Comité De Haverzekskes En inins kaome de geruchte op gangk … De jeugcarneval van Bung geit sjtoppe... Nei toch gein Haverzekskes mjé???? Dat geuf ‘t neet….wieväöl kinger van Bung höbbe sjieke herinneringe aan de leukste carnevalsdaag van hun leve. En veur wieväöl auwersj waore dat geweldige daag woà ze met hun kinger door Bung en umsjtreke höbbe ge-fjés.. Ouch de Havermennekes wilde dat neet laote gebäöre en begóste al ins te polse veur get nuuj kartrekkers veur de jeug van Bung. Unne informatie aovend woort geplant bie Lenie van de Haverput en vol verwachting ginge veer dao nao toe …Wee zou dao zeen? Wee wélt mét doon ? Wat verwachtte ze van ós? En gaon veer ós opgeve? ‘t Waor bes drök en de luuj hauwwe väöl vraoge…… Der woorte veurzichtig al get ideeje geopperd, prins prinses lootte en zeker neet mjé keze waor dao ein dink van . En toen kaom de Belangriekste vraog van de Veurzitter van de Havermennekes .. WAE DEIT MET ES KARTREKKER? Dao kaome al metein 5 name nao veure…..wauw wat un gezellige club dao goon veer vas väöl plezeer met beleve, un paar daag later waore ver al met zijn zevenen. Top! De jérsjte vergaderingen zeen gewaes en de jérsjte beslissingen zeen genomen de oét-wèrking doon veer same met allemaol enthousiaste auwersj van de kinger die zich al höbbe opgegeve. En wat aug al belangriek is dat de jérsjte datums vas sjtoon: Zondag 30 januari prinse proclamatie volgens de nuuje meneer, door de huidige corona maotregele versjuuf nao Zaoterdig 12 fibberwarie. Veer hope uch te zeen met ein van ós fjéste en zeker tijdens de carnevalsdaag in Bung! Hauwt de website van de Havermennekes en de Sociale Media in de gate veur de aktiviteite die v’r mäögelik met in achneuming van de nuuje corona maotregele kinne organizere. En dan zalle veer os aug nog aan uch veursjtèlle….: Ralf In de Braekt, Didier Mouchart, Susanne In de Braekt, Inge Ramakers , Esther Smeets, Desiree Yerna en Chantalle Dool. Tot Dan! Bung Alaaf! Haverzekskes Alaaf!

30 30 averbode 2015averbode 2022 TOTALE TUINCONCEPTEN EN SLOOPWERKEN SOURENSOUR.NL ROBSOUR@ME.COM 06 15 21 13 58 | 06 15 02 23 68 WWW.SCOOTERSERVICEZUID.NL www.bakkerijpainini.nl Winst uch unne sjoane Vasteloavendj

Haverbode 2015averbode 2022 31 31 Auw Kerk Mien kemunie hub ich in de “nuuj kerk” gedoon in ‘67, de kerk woà ich ouch lang misdienaer bin gewaes en nog dèks in ‘t combo van ‘t jongerekwar hub maoge sjpele. De auw kerk waor en is nog sjteeds sjwoànner en hjéllemaol wie dat vreuger oet zaog met al dat greun d’r umheen.......En woà vreuger altied de kermis sjtong met es hwoàgtepunt de rupsj. Met dank aan Raymond Goessens veur ‘t inkleure van de auw zwartwit-foto! ‘t Klwoàster ‘n Auw foto van ‘t klwoàster tot leve gebrach…. Dink begin jaore 50? De maedsjes marcheren tjwé aan tjwé, netjes veur de zuster de poort in. Ich weit dat Pap, wie er klein waor (begin jaore 30) dao vanwege zien gezóndheid euverdaag nao toe woort gebrach. Mien eige herinneringen zeen veural aan Huize Overbunde en de sport daag (spel zonder grenzen) die veer van de Franciscus toen (begin 70?) sjpaelde met “ de kolonie-zjiebele” wie veer ze plaogend neumde. Ich weit nog dat die grwoàtte papiere camera’s maakte, es of ze ‘t opnaome veur TV. Leuk, leuk… Drukkerie Roex Van ‘n auw zjwart/wit-foto oet jaore …..50? Kleure deils gokke. Stjónge dao ech allein mer buim tösje die hoezer op de achtergrond? Dink ‘t waal. Houte elektriciteits päöl, of waor t veur telefoon? De hoezer rechts die al lang waeg zeen en waor de sjtraot toen ech nog neet geasfalteerd??? In elk geval Drukkerie Roex en ‘n sjwoàn beeld van t begin van de Vleegesjtraot. Herinner mich de winkel nog good. De inrichting, mevrouw Roex vruntelikke vrouw) en wie t rook; papier, beuk, pótlwoàjer ,…. Ouch de drukkerie woà ich later kaom veur drukwerk van t Jongerekwar. Blieve leuke foto’s! ‘t Heilig Hart Wae kint ‘t neet? Op weeg nao de kermis vreuger, aan t begin van de gats neve de Auw Kerk, woort ste verwelkomd door ‘t Heilig Hart. “Jong, bes zuinig op dien cent dao, met die botsauto’s of rupsj…”. Nooit geholpe trouwens!

BUNDE ONZE VERS GEGRILDE BOERDERIJHAANTJES ZIJN MET GOUD BEKROOND! Natuurlijk ook in 2022 weer lekker de beste! Met hygiënische zekerheid door vakmensen bereid. DÉ PLEK VOOR MÉÉR DAN EEN LEKKERE SNACK! SNACKPOINT BUNDE Sint Agnesplein 6-A, 6241 CA Bunde Bestellen om te bezorgen of af te halen www.snackpoint-bunde.nl 043 750 2649

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication