0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 33e jaargang januari 2018

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nijs fan Jacob Klaver Nieuwsjaarsgroet mfc Wjukken Nieuws uit de artsenpraktijk Nieuws van de Cultuurcommissie Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Ingezonden stuk Opbrengst collecte MS Nieuws uit de Mariakerk Tusken Tsjerke en Kroech 2018 Bestuurswijzigingen WWC Sint-Nicolaas in Mantgum Nieuw bruggetje geplaatst naar het spoor (foto strip) Nieuws van Dorpsbelang Mantgum (DMS) 3 5 7 9 11 13 15 15 17 21 21 22 24 25 Verenigingen 27 Activiteiten 28 Weekagenda 29 Instellingen 30 Witte jim.... dat??? 31 Kunst-viltproject 32 Verhuizing Ad en Anny Joose Nieuws van korfbalvereniging WWC Under de Toer de Bistedokter Duorsum Mantgum Minority Safepack Initiative Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG Ransuil in een tuin langs de Mantgumervaart Het volgende nummer verschijnt voor 1 februari 2018. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 januari 2018: mandeguod@gmail.com foto: Erik van der Werff www.mantgum.com Mandeguod 1 33 34 37 45 47 49 56 Politie 56 Colofon 56

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Als eerste wens ik u namens de hele Mandeguod-redactie het beste voor 2018. Als deze Mandeguod op uw mat valt, zijn wij bijna Leeuwarders. Dat maakt mij niet blij. Veertig jaar geleden ontvluchtte ik mijn geboorteplaats en verhuisde naar Baarderadiel. Dat werd Littenseradiel en nu kom ik ongewenst terug in Leeuwarden. De argumenten die deze fusie noodzakelijk zouden maken heb ik aangehoord, maar hebben mij niet overtuigd. De feiten wijzen vaak op het tegendeel. Zo zou Den Haag zoveel verantwoordelijkheden naar de gemeenten afschuiven dat de fusie onvermijdelijk is. Dat lijkt op: ‘met een fout een gat vullen dat ontstond door fouten’. De directeur van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, vertelde op 3 december in Buitenhof dat Nederland bestuurlijk zo’n doolhof is geworden dat nog slechts 30% van onze staatsuitgaven verantwoord wordt. Zo hanteren Nederlandse beleidsinstanties maar liefst 388 definities voor zwerfjongeren. Dat maakt projecten voor zwerfjongeren onvergelijkbaar, zodat we daar niets uit leren. Nederlanders die hulpbehoevend zijn, misschien u binnenkort, vinden een tombola. Daarin horen ze, na een keukentafelgesprek met een ondeskundige, of en zo ja welke hulp ze kunnen krijgen. Dat antwoord is sterk afhankelijk van waar u woont en dat kan over vier jaar zo weer veranderen. De media berichten voortdurend tot welke misstanden dit leidt. Op 28 november jl. meldde het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) dat vermeende (financiële) voordelen die bij gemeentelijke fusies worden beloofd nooit worden waargemaakt. Gefuseerde gemeenten geven evenveel geld uit als toen ze nog apart waren. Voor aan de burgers beloofde voordelen geldt hetzelfde, terwijl de democratische controle in gevaar komt. Deskundigen betogen al decennia dat fusies door cultuurverschillen en organisatieverliezen vrijwel nooit tot verbetering leiden en dat samenwerking juist vaak betere resultaten geeft. Voor de fusie met Leeuwarden zie ik vooralsnog slechts nadelen: onze OZB stijgt. Van de zes scholen in de met Leeuwarden fuserende Littenseradieltster dorpen blijft alleen De Gielguorde in Mantgum open. Wij blij, maar je zult je kinderen maar op een van die andere scholen hebben. Of het maandelijkse oud papier ophalen voor de school blijft, is de vraag. Door een ander subsidiebeleid moeten verenigingen mogelijk hun contributie verhogen en we gaan van dé veiligste naar een van de crimineelste gemeenten van Nederland. Leeuwarden zou een goed dorpenbeleid voeren, maar dat moet wel heel goed zijn om de nadelen te compenseren. Maar we wonen per 1 januari wèl in de Culturele Hoofdstad van Europa! Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Nijs fan Jacob Klaver Sponsoren Keatsferiening Jacob Klaver ferlinge kontrakten Keatsferiening Jacob Klaver is tige bliid en grutsk dat haadsponsor “Bouwbedrijf Klaversma” foar fiif jier bytekene hat. Sûnt 1998 is dizze uterst betroubere sponsor de partner fan de keatsferiening, sjoch www.klaversma.nl. Wiersma Tenten- en Partyverhuur giet it twadde lustrum yn as wedstriidsponsor fan de Jong Famme Partij. Unmisber om de organisaasje fan de Jong Famme Partij finansjeel rûn te krijen. Ek hjirmei is Keatsferiening Jacob Klaver tige ynnommen, sjoch www.wiersmatenten.nl Mandeguod 5

6 Mandeguod

Mandeguod 7

8 Mandeguod

Nieuws uit de artsenpraktijk Nieuws uit it Kleaster Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal ontwikkelingen in onze praktijk. Na zorgvuldige afweging heeft Wike Bruinsma besloten per 1 januari 2018 haar werkzaamheden in de huisartsenpraktijken Leeuwarden Zuid en it Kleaster in Wytgaard neer te leggen om elders als huisarts aan de slag te gaan. Een besluit wat Wike en ons niet onberoerd laat. “In de jaren die ik werkzaam ben geweest voor Huisartsenpraktijk Leeuwarden Zuid heb ik met velen van u een intensieve relatie opgebouwd. Dit heeft mij talrijke indrukwekkende en leerzame ervaringen opgeleverd. Ik wil u dan ook bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u voor de toekomst alle goeds en vooral een goede gezondheid toe” (Wike). We willen Wike heel erg bedanken voor al die jaren waarin zij met grote betrokkenheid haar vak heeft uitgevoerd en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan! En er is goed nieuws te melden. Al geruime tijd waren we op zoek naar versterking van ons team en hebben deze gevonden met het aantrekken van huisarts Lize Roetman. Lize zal vanaf 1 januari werkzaam zijn in Leeuwarden Zuid en in it Kleaster in Wytgaard. De volgende introductie laat u alvast een beetje met haar kennismaken. “Sinds het afronden van mijn huisartsenopleiding in 2010 werk ik met veel plezier als huisarts, waarvan de laatste 5 jaar in Stiens. Ik vind het belangrijk mijn patiënten goed te leren kennen en samen met hen te streven naar een zo positief mogelijke gezondheid. Samen met mijn man en twee dochters van 4 en 6 jaar oud woon ik in Stiens. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat ik begin 2017 ben begonnen met een extra opleiding om me als huisarts te specialiseren in het bewegingsapparaat. Ik heb ontzettend veel zin om als huisarts in Leeuwarden Zuid en Wytgaard te beginnen en één van de vaste gezichten te worden” (Lize). We heten Lize van harte welkom in onze praktijk! Voor uitgebreid nieuws kunt u ook altijd onze websites bezoeken: www.itkleaster.uwartsonline.nl of www.leeuwardenzuid.uwartsonline.nl Wij wensen u allen een gezond en voorspoedig 2018! Mandeguod 9

10 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Op 24 januari 20:00 uur in de Wjukken: Reprise van De Brekbere Sirkel van onder andere Tet Rozendal ‘De Brekbere Sirkel’ is de Friestalige bewerking van het Vlaamse theaterstuk (en film) ‘The Broken Circle Breakdown’. Afgelopen seizoen had de voorstelling zoveel succes dat besloten is de voorstelling dit seizoen nog enkele keren op de planken te brengen. Daarom heeft MFC Wjukken deze avond een reprise. ‘De Brekbere Sirkel’ is een swingende muziektheatervoorstelling over een schrijnende en schurende love-story vol Amerikaanse rootsmuziek met Tet Rozendal, Wybo Smids en Gurbe Douwstra. Elise (Tet Rozendal) en Didier (Wybo Smids) beleven samen een vurige liefde. Maar als hun dochtertje ziek wordt en overlijdt, ontvlamt Didier in woede en zoekt Elise troost. Wat gebeurt er als dat waar je het meest van houdt van je afgenomen wordt? Als het verdriet zo groot is dat je het niet hebt, maar dat je het bent. Elise vindt een uitweg. Ze beleeft haar finale. Ze treedt nog één keer op met Didier en hun band. Ze spelen nummers van Johnny Cash, Alisson Krauss, Emmylou Harris en Waylon Jennings. Datum: Tijd: Entree: woensdag 24 januari 20:00 uur € 18,50 U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) Mandeguod 11

12 Mandeguod

Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Wjukslach, 20-jarig jubileum Op 17 november was er een feestelijke avond voor de leden van Wjukslach en hun eventuele partners. In de Wjukken werd namelijk het 20-jarig bestaan van de club gevierd. Wjukslach, ooit begonnen op het grasveld aan de Gibbeflecht, kreeg later een eigen jeu de boules-baan bij de Wjukken. En Jeu de boules-leden bleken trouw: maar liefst 15 leden zijn vanaf de start lid. Inmiddels telt de club 43 leden. Ondanks dat de sport niet leeftijdsgebonden is zijn de meeste leden al iets ouder - iets wat overigens niet merkbaar is als het spel gespeeld wordt. Het sociale aspect binnen de club is heel belangrijk. Met elkaar op stap om, op mooie plaatsen in de provincie, te boulen of een toernooi nachtboulen zijn hier voorbeelden van. De feestelijke avond werd door onze voorzitster Anke van Eif geopend en iedereen kreeg een welkomstdrankje aangeboden. Daarna een lekker buffet afgesloten met een heerlijk toetje dat door een paar vrouwelijke leden was gemaakt. Tijdens het buffet was er ruimte voor een paar spelletjes maar ook voor muziek; een paar leden van de Mantgumer Maten zongen een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt jeu de boules-lied. Kortom, het was een bijzonder geslaagde avond. Ook in de winter wordt er jeu de boules gespeeld en daarnaast zijn er koersbaltoernooien. Koersbal is een spel lijkend op jeu de boules, maar je speelt dan met een bal die anders rolt dan normaal. Als u benieuwd bent naar dat spel: u bent van harte welkom op 7 januari ‘s middags om 14.00 uur in de Wjukken. Mandeguod 13

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 We zijn bezig de menukaart te vernieuwen. Houd de website in de gaten voor de wijzigingen: www.sambrinipizzas.nl. We willen alle klanten hartelijk danken voor hun klandizie in 2017 en we wensen iedereen een fantastisch en lekker 2018. Heel graag tot ziens in het nieuwe jaar. 14 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

Ingezonden stuk Hondenpoep Opbrengst Collecte De laatste maanden van het oude jaar moeten wij ons helaas vaak storen aan niet opgeruimde hondenpoep. Als wij met onze zoon naar school gaan is de brug aan De Wide Hoeke de eerste ‘vindplaats’. Jakkes. Bijna in getrapt. Vervolgens ligt er op de hoek De Wide Hoeke – De Dobbe ook geregeld een bruine hoop. Niet opgeruimd. Wat vies zeg. Zeker nu het ’s ochtends nog donker is en ’s middags na vieren ook snel donker wordt. Er lopen dagelijks veel kinderen langs deze route op weg naar school. Hoe vies is het om met poepschoenen de school en de klas binnen te lopen. Of, net zo erg, thuiskomen met vieze poepschoenen. Bedenk eens zelf: zou jij dat fijn vinden? Nee toch… Waarom moeten wij (zoon met zwangere moeder) ons schepje meenemen om jouw hondenpoep op te ruimen? Helaas hebben wij nog geen ‘op-heterdaad’ betrapt. Dit willen we ook niet. Doe ons en alle mede-Mantgumers een groot plezier en neem die verplichte poepzak mee. Ruim jouw hondenpoep op. Zo houden we Mantgum met z’n allen leefbaar. Dat is toch niet te veel gevraagd? Alvast bedankt, Familie Lok Multiple Sclerose De opbrengst van de collecte eind november in Mantgum voor het Nationaal MS Fonds bedraagt € 725,70. Gevers hartelijk dank voor hun bijdrage en collectanten voor hun medewerking. Hebt u de collectant gemist en wilt u toch doneren, maak dan een bijdrage over op NL 92 INGB 0000 0050 57. Ik erger mij elk jaar aan dorpsgenoten die een collecte als een mogelijkheid zien om van munten af te komen waar je in Nederland niet mee kunt betalen. In de collectebussen zaten dit keer munten uit Nederland (1 gulden, 1 kwartje, 4 dubbeltjes, 8 stuivers), Duitsland (3 x 10 pfennig) en uit Brazilië, Jamaica, Thailand, Zwitserland, Hongarije en Polen. Ongetwijfeld ook namens andere coördinatoren van collectes doe ik op die dorpsgenoten een beroep om te stoppen met deze misplaatste wijze van doneren. Joost Lottgering Mandeguod 15

16 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Uit de kerkelijke gemeente Mantgum Nog voor de oliebollen - of vlak daarna - hebt u het jaarboekje van de kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum in uw brievenbus aangetroffen. Daarin valt veel te lezen, onder andere aanvangstijden en plaatsen van de kerkdiensten, wie er voorgaat en wat er op die zondag aan de orde is. Als iemand met voorkennis kan ik berichten dat het aanbod veelkleurig en feestelijk is. Uit dit boekje wordt ook duidelijk dat de kerkelijke gemeenten van Mantgum en Westerwert steeds meer samenwerken. Ook de onderlinge ontmoeting rond de kerkdiensten wordt intensiever, niet in de laatste plaats door de inzet van de jeugdcommissie. Op zondag 12 november vierden wij het feest van Sint Maarten, op de tweede zondag van Advent staken we samen met de kinderen de tweede Adventskaars aan en werd er geknutseld door de kinderen. Dat alles vormde de opmaat tot vieringen in Weidum, Jorwert en Mantgum in de Adventstijd en rond het Kerstfeest. Op 14 januari is het al weer feest: dan wordt Janna Seffinga gedoopt. Als u tijdig en per e-mail herinnerd wilt worden aan kerkdiensten die samen met de predikanten worden voorbereid door de jeugdcommissie, dan kunt u dat aangeven bij Gudula van Beem, gudula@hetnet.nl. Voor de goede orde: kinderen zijn altijd welkom in de kerkdiensten in Westerwert-Mantgum. Zij horen er gewoon bij, net als thuis. Zij worden niet apart 'behandeld', mogen bij hun ouders zitten of elkaar opzoeken, mee doen met de grote mensen of wat rondkijken of tekenen. Zij mogen speelgoed mee nemen, kortom: er moet niks en er mag veel, behalve activiteiten die de overige kerkgangers het gehoor benemen. Op de tweede zondag van Advent in 2017 ondersteunden vier mensen de zingende gemeente. Meteen meldden zich nieuwe enthousiastelingen aan. We kunnen nu spreken van een mini-cantorij: een groepje mensen die van zingen houdt en wel zó dat de overige aanwezigen met nog meer plezier gaan zingen. De repetities voor het project "De man dy't hout dûnsje liet" dat tussen 20 en 28 februari ons mooie dorp Europese roem zal geven, zijn al maanden in volle gang. U kunt daarover meer lezen in het jaarboekje dat u kreeg en op vele andere plaatsen, onder andere op de webside Finster op Fryslan. Mandeguod 17

18 Mandeguod

Ruim een jaar geleden kwam ik na het afscheid van mijn laatste gemeente als 'ambteloos burger' in Mantgum wonen en al heel snel voelde ik mij hier thuis. Ik kon niet vermoeden hoe dat proces nog meer versnelling kreeg door iets wat ik niet had gezocht, maar dat mij wel in de schoot werd geworpen: een bescheiden aanstelling als predikant in Mantgum. U kunt mij altijd bereiken per telefoon per mail 0643637575 wjkeuning@me.com Met een hartelijke groet aan u allen, Willemien Keuning. Wy winskje alle lêzers fan Mandeguod in lokkich en sûn 2018. Tsjerkeried Mariatsjerke Mandeguod 19

20 Mandeguod

Tusken Tsjerke en Kroech 2018 De lêste jierren hat it bestjoer fan Frisia1874 in protte help hân fan Mantgumers by it sieden fan in streksum miel iten foar de dielnimmers oan ús kultuertocht. Der is in fêste kearn ûntstien fan keukenprinsen en keukenprinsessen dy't mei harren gerjochten hast meunsterje kinne tsjin in ien-stjerrerestaurant; mar der falle ek wer itensieders ôf, fandêr in oprop fan it bestjoer oan'e Mantgumers: hawwe jimme talint foar it meitsjen fan in goed miel iten of in kreatyf neigesetsje? Jou jim dan op by ús bestjoerslid Miranda (Frisia1874@gmail.com), dan krije jim de kommende moannen wol berjocht oft jo mei itensiede meie! It seit himsels dat de kosten dy't jim meitsje moatte foar de gerjochten troch Frisia1874 fergoede wurde. No ja, de kaviaar en de truffels net, mar dat sprekt foar himsels. Yn'e rin fan febrewaris krije jimme de trije programma's te lêzen; de plakken wêr't de barrens plakfine sille, bliuwe fansels geheim oant de dei sels. Sa, wy winskje jimme goede krystdagen ta en alfêst in goed begjin fan 2018! It bestjoer fan Frisia1874 Bestuurswijzigingen WWC Op de jaarvergadering van WWC op 7 december 2017 in cafe Bonnema vond de bestuursverkiezing plaats. Jelmer Jonker heeft als voorzitter het bestuur verlaten. Bedankt Jelmer voor al je inzet van de afgelopen 5 jaar! Bestuur KV WWC Mandeguod 21

Sint-Nicolaas in Mantgum Van onze speciale reporter Dinsdag 5 december in de vroege morgen verzamelden de kinderen uit Mantgum zich bij het treinstation. Juf had gehoord dat Sinterklaas die morgen in Sneek was. Door met elkaar heel hard Sinterklaasliedjes te zingen hoopten de kinderen dat de Goedheiligman dat zou horen en ook even in Mantgum zou uitstappen. Eigenlijk had de Sint daar geen tijd voor. Hij moest die dag immers nog bij alle kinderen in Nederland pakjes gaan brengen en ondanks zijn hoge leeftijd brengt Sint de meeste pakje nog altijd zelf. Gelukkig helpen zijn Pieten hem. En, in het Sinterklaasjournaal zagen we dat mannen met een hulpsinterklazendiploma de echte Sint ook meehelpen. Door al die hulp had Sinterklaas toch even tijd voor de Mantgumer kinderen. Maar hij kwam dan wel met de trein. Dat kostte minder tijd dan de boot waarmee hij vroeger altijd in Mantgum arriveerde. De kinderen zongen “Zie ginds komt de stoomtrein, uit Sneek weer aan. …” Jammer dat Sneek geen echte stoomtreinen meer heeft. Maar dat was niet het enige probleem. Het dak van de trein was te laag voor de Sint met zijn mijter en volgens de Sinterklazenwet van 1835 is het voor de Sint ten strengste verboden zich zonder mijter onder de mensen te begeven. Daarom draagt hij zelfs in het Pietenhuis altijd een mijter. Gelukkig had de plaatsvervangend Hoofdpiet een werkmijter in zijn zak meegenomen (zie foto). Daarmee paste de Sint wel in de trein. De Pakjespiet moest de echte mijter samen met de pakjes naar de school in Mantgum brengen, zodat Sinterklaas die daar weer kon opzetten. Zelfs nadat de Sint uit de trein was gestapt bleven de kinderen uit volle borst liedjes voor hem zingen. Velen kregen een hand van de Kindervriend en iets lekkers van de Pieten. Een rode brandweerwagen, die mooi paste bij de rode mantel van Sinterklaas, bracht de Goedheiligman en zijn Pieten naar de school. Daar kregen ze nogmaals een warm onthaal. Sint vond het zo gezellig dat hij, ondanks de waarschuwingen van zijn Pieten, te lang in Mantgum bleef. Daardoor moesten hij en zijn Pieten ’s middags en ’s avonds extra hard werken om de verloren tijd in te halen. Ze waren dan ook erg blij toen ze na een hele drukke dag eindelijk konden gaan slapen in het Pietenhuis. Zouden ze van Mantgum gedroomd hebben? De volgende morgen is SintNicolaas met zijn Pieten stilletjes met de stoomboot teruggereisd naar Spanje. De hulpsinterklazen hebben hun sinterklaaspakken en hun diploma’s zorgvuldig opgeruimd om de echte Sint volgend jaar opnieuw te helpen. Omdat Sint het zo gezellig vond in Mantgum heeft hij mij beloofd volgend jaar opnieuw tijd voor Mantgum vrij te maken. Wij zullen er voor zorgen dat het dan net zo gezellig is als dit jaar. foto’s: Reina Binnema-Dijkstra, Adrie Jansen en Peter Johan Dolstra 22 Mandeguod

Mandeguod 23

Nieuw bruggetje geplaatst naar het spoor 24 Mandeguod foto’s: Willem en Anke van Eif

Nieuws van Dorpsbelang Mantgum (DMS) In nij jier! As dizze Mandeguod by jo op 'e matte falt sil it krekt al, as krekt noch net, 2018 wêze. Ald en nij, it lykje twa gewoane dagen lykas alle oare dagen. Dochs binne se krekt wat bisûnderder. Foar guon minsken it momint om harren goede foarnimmens út te fieren. Dyjinge winskje ik in protte sukses (of miskien wol sterkte) om it fol te hâlden. Foar in protte ûndernimmers is dit it momint om de boeken ôf te sluten. De tellers steane wer op nul. En foar ús doarp? Ja, ek foar Mantgum binne it twa aparte dagen: de iene dei falle we noch ûnder de gemeente Littenseradiel. Mei it ferspringen fan de sekondewizer hearre we samar by de gemeente Ljouwert. 2018 sil in jier wurde fan ûntdekken. Fan alles is krekt wer jusjes oars as wat we wend wiene. It is ek it jier fan KH2018/LF2018. Fryslân sil brûzje: oeral en nergens kinne jo genietsje fan ferskate keunst. Ek yn Mantgum is der in fanatike groep drok mei. Der wurdt hurd wurke oan it projekt "De man dy’t hout dûnsje liet". (Sjoch efkes op de side fan www.underdetoer.nl, dêr kinne jo der mear oer fine) In sintraal tema by LF2018 is 'mienskip'. In o sa moai ûnderwerp. Mienskip: we dogge it mei inoar. Alle deistige saken, nije ûntwikkelingen, it lok en leed. En dat is krekt it tema dat goed by ús doarp past: mienskip! We moatte mei inoar troch de tiid. Mei-inoar it inisjatyf fan "De man dy't it hout dûnsje liet" stypje. Dat kin mei jild (sponsoring troch de bedriuwen en donaasjes ensfh.) en mei jo ynset. Jo krije der wat moais foar werom: tankberens. En dy mienskip jildt ek foar oare saken. Mei inoar de ferienings oan 'e gong hâlde. Komt der ien oan 'e doar te freegjen om help as bestjoerslid of as frijwilliger, hâldt dan yn jo efterholle dat we it mei inoar rêde moatte (frijwilligers binne ûnbetelber!). Mei inoar it doarp kreas hâlde (ek efkes it ôffal bûten de eigen tún meipakke). Mei inoar op de oar passe: binne der minsken yn jo strjitte dy't help brûke kinne? Bied it oan! Ha jo sels help nedich: doar it te freegjen! Troch mei inoar de skouders der ûnder te setten hâlde we ús doarp libjend en meitsje we der in moai 2018 fan! Ik winskje jo en dy in goed 2018 ta! Sipke Dijkstra, foarsitter doarpsmienskip Mantgum Mandeguod 25

26 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 27

Activiteiten Maand januari woe 3 jan zon zon 7 jan 7 jan zon 14 jan vrij 19 jan zon 21 jan di woe 24 jan di vrij zon din Open dag kunst-viltproject ‘Leeuwarden krijgt veel moois cadeau’ Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Jeu de boules, koersbal Kerkdienst (doopdienst), voorganger ds. W. Keuning Filmhuis: Carol Kerkdienst, voorganger ds. S. Leene 23 jan Uit de schatkamers van de muziek (1/5) De brekbere sirkel, Tet Rozendal 30 jan Uit de schatkamers van de muziek (2/5) 2 febr Filmnight 4 feb Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar 6 febr Uit de schatkamers van de muziek (3/5) din 20 febr Uit de schatkamers van de muziek (4/5) din Iedere don t/m maart Jeu de boules 13.30 - 16.00 uur, viltatelier Baard 09.30 uur, Weidum 14.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Jorwert 13.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken Wjukken 6 mrt Uit de schatkamers van de muziek (5/5) 09.30 uur, Weidum 13.30 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken 19.30 uur, bij Doeke Odinga Mantgum.com 28 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Inloopspreekuur politie Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow Pilates Malletband ‘Harmonie Weidum’ Bodyshake donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 20.00 uur - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 29

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0566) 65 33 88 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma T. Kuperus J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Gezondheidscentrum It Kleaster / L.J. Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest 30 Mandeguod

Witte jim… dat? De oorspronkelijke aanleg van een Vlaskamptuin letterlijk is ‘ontdekt’? Bij het herstel van de tuin van de familie Goedhart, rondom de oude pastorie, ontdekken de tuinmannen al voorzichtig gravende met de minikraan, de loop van de oude paden zoals die in de 19de eeuw door Gerrit Vlaskamp zijn ontworpen en aangelegd. De opbouw van de oude paadjes bestaat uit een vlijlaag van baksteen met daarop een laag schelpen. Deze tuin was de eerste tuin die Vlaskamp in Mantgum aanlegde! Witte jim…..dat? Freerk Smidt en Marianne Dirckx aan de Mêden zijn komen wonen? Hier hun verhaal…. Als recente inwoners van Mantgum willen wij ons graag even voorstellen. Wij zijn Freerk Smidt (65) en Marianne Dirckx (60) die per 1 november jl. in Mantgum zijn komen wonen op de Mêden 3. Een heerlijk huis met vrij uitzicht over de greiden was een droom voor ons en die is nu uitgekomen. Wij hebben de de laatste 10 jaar in Zoetermeer gewoond. Marianne heeft haar hele werkzame leven in het basisonderwijs gewerkt in Limburg en Gouda. Freerk is jaren actief geweest in de Draf- en Rensport en de laatste 15 jaar als facilitair manager binnen een grote scholengemeenschap in het westen van het land. Wij kijken uit naar een hele plezierige tijd in het schitterende Fryslân!!! Mandeguod 31

Kunst-viltproject ‘Leeuwarden krijgt veel moois cadeau’ is een kunst-viltproject van en door leerlingen van de basisscholen uit de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard, Húns, Leons, Jorwert, Jellum en Bears, en kunstenaar Truus Huijbregts. Verslag vanuit het viltatelier aan alle kinderen, ouders en overige inwoners van Nij Baarderadiel. De afgelopen tijd hebben jullie me misschien wel zien rijden in mijn autootje volgeladen met zakken wol, voorbeelden van het kunst-viltwerk en een heel grote rol. Dan was ik op weg naar een van de 6 basisscholen van Nij Baarderadiel voor het vervolg van het kunstproject. Dit keer hebben de kinderen mij geholpen met het maken van de lappen voor het uiteindelijke kunstwerk. Het wordt een groot werk en dus moeten er ook grote lappen worden gemaakt. Eén voor elk dorp. De kinderen hebben geholpen een kleur te kiezen en de plukken wol neer te leggen op een heel groot stuk plastic. Daarna hebben we met zijn allen het plastic opgerold en heb ik het meegenomen naar het atelier. Daar ga ik de wol verder bewerken tot het echt stevig vilt is geworden. Veel kinderen wisten van hun vorige viltles nog heel goed hoe je moet vilten. Dat viel me reuze mee. En dat is mooi want de kinderen die dat leuk vinden zijn van harte welkom in het atelier om eens te komen helpen (datum zie onder). Er is nog veel werk te verrichten voordat het kunstwerk af is. Zo gaan wij nog wol verven, kaarden, vilten en rollen, enzovoorts. Inmiddels zijn er belangrijke mensen van de gemeente Leeuwarden, Frouke en Walter, langs gekomen in het atelier om te praten over het cadeau dat Leeuwarden van ons allemaal gaat krijgen. Ze vonden het gelukkig een prachtig plan en waren enthousiast over het ontwerp en de delen die al klaar zijn. Daar was ikzelf natuurlijk ook wel blij mee. Een paar kinderen uit Nij Baarderadiel en ik zijn op 7 december naar het gemeentehuis van Leeuwarden gegaan om de plek waar het cadeau komt te hangen te beoordelen. Ons kunstwerk moet natuurlijk wel een mooi plaatsje krijgen! En...dat komt helemaal goed. Open dag i.v.m. kunst-viltproject ‘Leeuwarden krijgt veel moois cadeau’: Woensdag 3 januari 13.30 – 16.00 uur Vriendelijke groet, Truus Huijbregts 32 Mandeguod

Verhuizing Ad en Anny Joosse Na veertig jaar in Mantgum te hebben gewoond zijn we inmiddels verhuisd naar Donkerbroek. Het zal daar enorm wennen zijn na zo’n lange tijd in Mantgum. Bij deze zeggen we al onze lidmaatschappen en donaties op. We danken iedereen voor de ontvangen kaarten en bloemen die we vanuit het dorp hebben mogen ontvangen. Bedankt ook voor alle vriendschappen die we hebben ontvangen de afgelopen veertig jaar. Mantgum zal altijd in ons hart blijven. Het ga u allen bijzonder goed. Wie in de buurt van Donkerbroek komt, kom gerust eens even langs. Ons nieuwe adres: Schapendrift 28c 8435 WK Donkerbroek Tel: 0516 853423 Met heel veel groeten, Anny en Ad Joosse Mandeguod 33

Nieuws van korfbalvereniging Meint van der Zwaag Janne Tilma Meint van der Zwaag 34 Mandeguod

Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan WWC Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo ledensponsoring. Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging, stichting of instelling. Ook onze vereniging heeft zich aangemeld voor deze actie. Wij zijn bekend onder nummer RLS102, dit nummer heb je nodig bij het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december op de website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat. Stemmen kan de hele maand december via de website. Verschil tussen klanten en leden Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Bent u geen klant van de bank en stemt u toch? Dan is uw stem niet geldig. Wedstrijdverslag WWC A1 - Kinea A2 Afgelopen zaterdag speelde de A1 van WWC tegen Kinea A2. Met een onvolledig team trokken de Mantgumers naar De Greidhoeke. Cornelis Bonnema was twee weken geleden door zijn enkel gegaan en kon nog niet spelen. Gelukkig konden Gjalt en Rutger F. hen helpen. Zij kwamen met piepende bandjes uit Balk, waar zij zelf drie kwartier eerder hadden gespeeld. De wedstrijd kon beginnen! Het team van Kinea bestond uitsluitend uit dames. WWC had een aardig lengtevoordeel, maar kon hier in het begin nog geen verschil mee maken. Kinea kwam voor maar gelukkig kon WWC dit bijhouden door ook te scoren. Het ging gelijk op tot de 4-4 waarna WWC een lichte voorsprong kon maken tot 6-4. Verdedigend moest er een schepje bovenop want er werden eenvoudige goals doorgelaten. Vlak voor de pauze zette WWC een tandje bij waardoor het 9-5 stond in de rust. In de tweede helft had WWC duidelijk geleerd van die verdedigende fouten en Kinea kon daardoor nog maar één goal verzilveren. Dat gold niet voor WWC want zij besloten nog een versnelling hoger te gaan. De ene na de andere mooie kans werd gecreëerd én afgemaakt. Gjalt maakte nog een mooie onehand doorloopbal en Mark besloot de wedstrijd met twee mooie goals. De eindstand werd 16-6 in het voordeel van WWC. Voor aanvang hadden de spelers nog een verrassing voor de coach: 7 chocoladeletters die het woord BEDANKT vormden. Met een volle buik kan deze coach terugkijken op een top wedstrijd! Op naar de volgende overwinning! Boukje Kuipers Mandeguod 35

36 Mandeguod

De man dy’t hout dûnsje liet Dûns- en teaterfoarstelling – houtfestival Allegear de bêste winsken foar it nije jier en wy hoopje fansels op in prachtich houtfestival yn en om de Wjukken en in moaie rige dûnsfoarstellingen yn ‘e tsjerke. Op de foto’s krije jim in yndruk fan de repetysjes. Hjirby de flyertekst. Foar de ynwenners fan Mantgum ha wy noch in aardich nijtsje. De kaarten dy’t yn Mantgum by bakker Sybesma te keap oanbean wurde jilde € 12,50. Fia de webside kostje kaarten € 15,00 it stik: www.dunsjendhout.nl Dûns- en teaterfoarstelling Houtklopjen. Golvjende blombledsjes, hast echte trompetten. Bibelske taferielen oan ‘e bûtekant fan ‘e preekstoel. Tear en beweechlik… mar fan hout. It libben en it prachtige houtsnijwurk fan Hermannus Berkenbijl krijt yn de Mariatsjerke fan Mantgum romte om ferteld en útbylde te wurden troch de mienskip. Mei dûns, teater en muzyk - makke mei houtsnijgelûden - in bysûndere belevenis dy‘st net misse meist! De foarstelling is in ‘Under de toer’ projekt. Mandeguod 37

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 38 Mandeguod

Besikers wurde fan it treinstasjon ôf oer it wetter nei de foarstelling ta fearn en wurde fia it doarpshûs ‘Wjukken’ nei de Mariatsjerke tabrocht. Sjoch en erfaar hoe’t it hout dûnset! Wannear? Woansdei 21 febrewaris oant en mei 27 febrewaris; Woansdei 21 febrewaris premjêre 19.30 ûre Tongersdei 22 febrewaris: 16.00 ûre Freed Sneon Snein Moandei Tiisdei Wa? 23 febrewaris: 19.30 ûre 24 febrewaris: 16.00 ûre 25 febrewaris: gjin foarstelling 26 febrewaris: 19.30 ûre 27 febrewaris: 19.30 ûre Allegear spilers en dûnsers dy’t mâl mei Mantgum binne. Hoe let en wêr? Start 19.30 ûre op stasjon Mantgum (Arriva treinen út Ljouwert en Snits slute hjir op oan, mar der binne ek parkearplakken). Tagongskaarten: € 15,00 te bestellen fia: www.dunsjendhout.nl Houtfestivalwykein Hout libbet, hout dûnset! Dêrom is der ek in houtfestival yn Mantgum mei houtbewurkers rûnom wei. Oeral yn mfc Wjukken hearst seagjen en sjochst de prachtichste keunstwurken fan hout. Mar hout is noch folle mear, wy litte sjen wat der allegear mei hout mooglik is. Kom ek, rin lekker troch de houtspuonnen of doch mei oan in workshop. Der binne houtbewurkers út it hiele lân wei, witst net watst sjochst. Wat tinkst fan kettingseagekeunstners, hout dat bûchd wurdt troch stoom of reuzegrutte bollen dy’t út in beam seage wurde? As klap op de fjoerpylk ha wy de grutste houtboekeruilbeurs fan Europa! Kinst de boeken ruilje of keapje. Wannear? Sneon Snein Wêr? 24 febrewaris: 25 febrewaris: Tagongskaarten: Ynfo www.dunsjendhout.nl Facebook: Twitter: Regy: Tekst: Produksjelieding: 13.00 – 22.00 ûre 13.00 – 20.00 ûre Mfc Wjukken € 4,00 (ynklusyf kofje); bern o/m 12 jier €1,00 (ynklusyf ranja) @De man dy’t hout dûnsje liet @Dunsjendhout Willy van Assen en Rianne Hogeveen Raymond Muller en Zen Roorda Amarins Jansma Mandeguod 39

GEZONDHEIDSCENTRUM G.J. FOKKENS TE WINSUM Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum en biedt naast reguliere fysiotherapie o.m. ook functionele osteopathie, nek-, schouder-, armtherapie, triggerpoint therapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Tevens bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Riant aanbod van (beweeg)mogelijkheden Het gezondheidscentrum biedt tevens specifieke beweegprogramma’s aan die zijn afgestemd op Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij ieders persoonlijke doelstelling. Toekomstplannen Meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals: ▪ basisschoolkinderen; ▪ senioren; en ▪ zwangerschapsfitness. Health Check Gratis betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op basis daarvan maken wij een trainingsschema op maat, zodat u effectief aan uw gezondheid kunt werken. Informatie en contact Telefoon: 0517 - 34 24 15 mail@gezondheidscentrumfokkens.nl Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 40 Mandeguod

Oprop: wy ha in hiele protte fjoerkuorren nedich. Wa wol sines/harres oan ús útliene? Fierder ha wy noch wylgeteannen nedich en wy sykje frijwilligers dy’t tidens it festival bartsjinst draaie wolle. Dan sykje wy noch gasthearen en gastfroulju, itensieders en sliepplakken foar houtbewurkers. Graach in mailtsje nei dunsjendhout@danswil.nl Alfêst betanke. It dûnsjendhouttiim. De man dy’t hout dûnsje liet Dans- en theatervoorstelling – houtfestival Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar en wij hopen natuurlijk op een prachtig houtfestival in om de Wjukken en een mooie serie dansvoorstellingen in de kerk. Op de foto’s krijgen jullie een indruk van de repetities. Hierbij de flyertekst. Voor de inwoners van Mantgum hebben we nog een leuk nieuwtje. De kaarten die in Mantgum bij bakker Sybesma te koop worden aangeboden, kosten € 12,50 per stuk. Via de website kosten kaartjes € 15,00 per stuk: www.dunsjendhout.nl Dans- en theatervoorstelling Houtgeklop. Golvende bloemblaadjes, bijna echte trompetten. Bijbelse taferelen aan de buitenkant van de preekstoel. Teer en beweeglijk… maar van hout. Het leven en het prachtige houtsnijwerk van Hermannus Berkenbijl krijgt in de Mariakerk van Mantgum ruimte om verteld en uitgebeeld te worden door de ‘mienskip’ (gemeenschap). Met dans, theater en muziek - gemaakt met houtsnijgeluiden - krijg je een bijzondere belevenis die je niet mag missen! De voorstelling is een ‘Under de toer’ project. Bezoekers worden vanaf het treinstation over het water naar de voorstelling toe gevaren en worden via dorpshuis ‘Wjukken’ naar de Mariakerk gebracht. Zie en ervaar hoe hout danst! Wanneer? Woensdag 21 februari: Donderdag 22 februari: Vrijdag Zaterdag Zondag 23 februari: 24 februari: 25 februari: Maandag 26 februari: Dinsdag 27 februari: Woensdag 21 februari t/m 27 februari première 19.30 uur 16.00 uur 19.30 uur 16.00 uur geen voorstelling 19.30 uur 19.30 uur Mandeguod 41

42 Mandeguod

Wie? Diverse spelers en dansers die Mantgum een warm hart toedragen. Hoe laat en waar? Start 19.30 uur op station Mantgum (Arriva treinen uit Leeuwarden en Sneek sluiten hierop aan, maar er zijn ook parkeerplekken). Toegangskaarten: € 15,00. te bestellen via: www.dunsjendhout.nl Houtfestivalweekend Hout leeft, hout danst! Daarom is er ook een houtfestival in Mantgum met houtbewerkers overal vandaan. In het mfc Wjukken hoor je zagen en zie je de prachtigste kunstwerken van hout. Maar hout is nog veel meer, wij laten zien wat er allemaal met hout mogelijk is. Kom ook, loop lekker door de houtspaanders of doe mee aan een workshop. Er zijn houtbewerkers uit het hele land, je weet niet wat je ziet. Wat denk je van kettingzaagkunstenaars, hout dat gebogen wordt door stoom of reuzegrote bollen die uit een boom worden gezaagd? Als klap op de vuurpijl hebben wij de grootste houtboekenruilbeurs van Europa! Je kunt de boeken ruilen of kopen! Wannear? Zaterdag 24 februari: 13.00 – 22.00 uur Zondag 25 februari: 13.00 – 20.00 uur Waar? Toegangskaarten: Info Facebook: Twitter: Productieleiding: Tekst: Muziek: Contact: Mfc Wjukken, Mantgum € 4,00 (inclusief koffie); kinderen t/m 12 jaar € 1,00 (inclusief ranja) www.dunsjendhout.nl @De man dy’t hout dûnsje liet @Dunsjendhout Artistieke leiding: Willy van Assen Regie theater: Regie dans: Rianne Hogeveen Willy van Assen Amarins Jansma Raymond Muller en Zen Roorda Martin Kuipers dunsjendhout@danswil.nl Oproep: we hebben nog heel veel vuurkorven nodig. Wie wil de zijne of de hare aan ons uitlenen? Verder kunnen we nog heel veel wilgentakken gebruiken. We zoeken bovendien vrijwilligers die bardienst willen draaien, gastheren en gastvrouwen, koks en slaapplekken voor de houtbewerkers? Graag een mailtje naar dunsjendhout@danswil.nl Alvast bedankt! Het dûnsjendhoutteam. Mandeguod 43

44 Mandeguod

De Verandering Jarenlang draaide onze praktijk in een vaste samenstelling. Wellicht met een uniek concept. Vier dierenartsen samen met hun meewerkende partners. In een paar jaar tijd is er enorm veel veranderd. Jonge collegae deden hun intrede, de praktijk is de hele dag open en vanaf oktober heeft Sabine naast Janet haar intrede gedaan als assistente. Parttime werken wordt normaal en de digitalisering heeft een vlucht genomen. Nieuwe apparatuur maakt ons het werken makkelijker en doet de dienstverlening verbeteren. Dit allemaal om jouw dier beter te maken of gezond te houden. Nu staat er opnieuw een grote verandering voor de deur. Na het vertrek van onze ‘nestor’ en zijn vrouw drie jaar geleden, gaan Eric en Ingrid Havik onze maatschap per februari 2018 verlaten. Dat is bepaald niet uit weelde, gezondheidsredenen vormen helaas de aanleiding daartoe. Opgeven staat meestal niet in het vocabulaire van een veterinair. Maar als steeds vaker ‘de wâl it skip keart’, moet het verstand zegevieren. Net als ik is Eric het afgelopen jaar al wat minder gaan werken, maar het biedt hem te weinig soelaas. Eric en Ingrid kwamen na een periode in Canada en vervolgens in Groningen te hebben gewerkt in 1992 naar Grou. Net als Lia en ik woonden ze eerst een paar jaar in de praktijk: het kantoor was woonkamer en de huidige OK de slaapkamer. Later settelden ze zich op De Tichtset in Grou. Jarenlang waren Eric en ik de vaste aanspreekpunten op het spreekuur; net zoals Ingrid met de andere partners bij de balie. Na vijfentwintig jaar samenwerken vorm je een hecht team. Je kent elkaars sterke en minder sterke punten en je vult elkaar daarin juist prima aan. Het is bekend met welke handeling, cliënt of wat voor dier de één meer en de ander minder affiniteit heeft en dat vang je van elkaar op. Bij operaties konden Eric en ik elkaar blindelings vertrouwen. Er was een vaste verdeling van taken en handelingen en het voelde apart als we ineens van plaats aan de operatietafel wisselden. Opvallend was vooral als één van ons even geen oplossing zag bij een moeilijke patiënt, de ander ineens met een nieuwe invalshoek op de proppen kwam, zodat we weer verder konden. Nooit onenigheid? Natuurlijk wel, wat dat betreft is een maatschap net als een huwelijk. Aan deze hechte samenwerking zal een eind komen. Dat vind ik oprecht jammer. Maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Aan opvolging wordt namelijk naarstig gewerkt. De gemiddelde leeftijd in onze praktijk daalt rap. En dat is maar goed ook. Nieuwe inzichten en moderne technieken doen hun intrede en maken de praktijk beter. Ondertussen blijven we met bezieling, kwaliteit en dienstbaarheid hoog in het vaandel trouw aan ons logo: met hart voor dieren, in het hart van Fryslân. Ik wens, mede namens mijn collegae en onze partners, Ingrid en Eric samen een hele goede tijd toe. We zullen ze missen. menno@bistedokter.nl Mandeguod 45

46 Mandeguod

De werkgroep Duorsum Mantgum bestaat nu een jaar. Een jaar waarin veel is gebeurd. Wat wilden wij ook alweer? - Wij willen van fossiele naar duurzame energie. - Van centrale naar decentrale opwekking. - Zeggenschap op lokaal niveau ook als het gaat om de financiële middelen. Naast het maandelijkse overleg zijn wij naar school geweest voor een cursus die o.a. ging over de postcoderoos-regeling. Ook de volgende activiteiten zijn ontwikkeld. Zo - bezochten wij de informatieavond over het zonnepark bij Garijp - waren wij aanwezig bij de ingebruikname van het zonnedak van energie-werkgroep in Heeg. - hebben wij gestoeid met de statenfracties van de PvdA en de SP over duurzame dorpen. - hebben wij een aanvraag stimuleringsbijdrage bij de gemeente ingediend en ontvangen. - hebben wij meegewerkt aan het ontwikkelen van de Friese energiestrategie. - zijn wij aanwezig geweest bij de presentatie van de bouwstenen van de Friese energiestrategie. Studenten hebben een onderzoek verricht en de resultaten gedeeld op de algemene ledenvergadering van Doarpsmienskip. Ook praten wij met de andere energiecoöperaties in Littenseradiel (EKL) en hebben wij samenwerking gezocht met de Grieneko uit Baard. Resultaten tot nu toe De werkgroep heeft gekozen voor de postcode-regeling. Nadat was gebleken dat de dakconstructie van De Wjukken niet sterk genoeg was, is de werkgroep op zoek gegaan naar daken binnen de bebouwde kom die wel geschikt zijn. Uiteindelijk resulteerde dit in gesprekken met twee dakeigenaren. De gesprekken zijn hoopvol en wij verwachten in februari een informatieavond te beleggen. Het project moet haalbaar, zichtbaar en “tastbaar” zijn voor de dorpsbewoners. Uitbreiding van het project moet ook mogelijk zijn. De werkgroep krijgt ondersteuning van de energiewerkplaats, zowel financieel, technisch als juridisch. Mandeguod 47

48 Mandeguod

Minority Safepack Initiative Mei de merke hipten der mar nuvere lju op it fjild by it tippen – en ferhip, it famke mei sa’n drege útlânske namme wûn ek noch mei de froulju! It hat sels de Ljouwerter Krante helle en ik seach letter ek noch in spesjale fermelding stean yn ‘e Mandeguod. Mar wa wienen dy nuvere lju no? Dat wienen myn Europeeske bestjoersleden fan de Youth of European Nationalities (YEN). Dat is in Europeeske feriening om jongerein fan minderheden by-inoar te bringen. Us foarsitster Britta Lessow Tästensen, dy’t dus mei it tippen in priis hie, komt bygelyks út ‘e Dútske minderheid yn Denemarken. Iksels sit der as “Westfries,” dat nuver klinkt om’t wy dan yn Nederlân oan NoardHollân tinke, mar sa wurde wy Friezen oantsjutten yn ‘e ynternasjonale wrâld om’t der fansels ek Eastfriezen en Noardfriezen binne yn Dútslân. Ik bin by it YEN kaam fia it FYK, de jongereinferiening Frysk Ynternasjonaal Kontakt. De YEN is nammentlik in koepelorganisaasje foar allegear minderheden. Dat binne minderheden dêr’t jim miskien noch nea fan heard hawwe, lykas de Sorben, Rumantsch, Vlach of Ladin bygelyks. Mar dat binne ek minderheden dy’t fertroud klinke, mar op hiel oare plakken sitte. Wisten jim dat de Dútske minderheden bygelyks te finen binne fan België oant Kazachstan ta? Ik wist it earst ek net, mar sûnt ik by it FYK en dêrtroch ek by de YEN bedarre bin haw ik al hiel wat Europeeske plakken sjoen om oare minderheden te moetsjen. De Dútske minderheid yn Hongarije, de Sloveenske minderheid yn Itaalje, de Kashuben yn Poalen, de Vlach yn Albanië, de Rumantsch yn Switserlân…. Ik kin noch wol even trochgean. It is hiel aardich en learsum om sa’n soad minsken te treffen dy’t, ek al wenje se fier fuort, hiel ticht by dyn wrâld stean om’t se lykas dy in minderheidstaal prate. Mar ast mei minsken praatst dy’t in minderheidstaal prate … dan komst al gau op de problematyk fan alle minderheden: Kinst de taal prate op strjitte? Op skoalle? Koene jim âlders de taal goed trochjaan? Hawwe jim radio? TV? Facebook? Google translate? It docht altyd al gau bliken dat minderheden oeral yn Europa it swier hawwe om harren taal en kultuer yn stân te hâlden. Lokkich binne der tal fan inisjativen om dy sitewaasjes better te meitsjen, sawol op lokaal, nasjonaal en ynternasjonaal nivo. Ik soe it graach hawwe wolle oer in hiel bysûnder ynternasjonaal ynisjatyf om de posysje fan minderheden te ferbetterjen: the Minority Safepack Initiative Wat is de Minority Safepack? De Minority Safepack Initiative is in EU boargerinistjatyf. Dat hâldt simpel sein yn dat in foarstel iepene wurdt om te ûndertekenjen as EU-boarger. Kriget Mandeguod 49

50 Mandeguod

it foarstel binnen in jier mear as 1 miljoen hântekenings, ferspraat oer de EUlannen, dan sil it foarstel behannele wurde troch de Europeeske Kommisje. It is dus in mooglikheid om ûnderwerpen op ‘e aginda te setten dy’t oars net behannele wurde soenen. De MSPI is it inisjatyf opset troch FUEN en harren leden (ûnder oare de YEN). De Minority Safepack is in set fan foarstellen om minderheidsrjochten yn ‘e EU te ferbetterjen. Mei it ûndertekenjen fan it inisjatyf ûndertekenest it hiele pakket fan foarstellen. Wêr giet de Minority Safepack oer? De Minority Safepack is in samling fan njoggen foarstellen om de minderheidsrjochten te ferbetterjen: beskerming en befoardering fan taalrjochten en lykweardigens foar elke EU-boarger. Mei dizze foarstellen wol de Minority Safepack misstannen oanpakke. Sa behannelje de foarstellen de befoardering en beskerming fan it ferskaat fan kultuer en taal; gelikense tagong foar stipe foar de mienskippen; in sintrum foar taalferskaat; en de rjochten om media oer de grins te brûken. Foarbylden Dat rychje rjochten seit faaks noch net genôch. Hokker gefolch soe soks hawwe? Yn Fryslân wie der in soad te dwaan oer de alarmsintrale: mei der no wol of net Frysk brûkt wurde? Op libbensbedriigjende mominten is it krusiaal dat der op sintrales minsken binne dy’t de regionale talen ferstean kinne. Mei de Safepack Initiative kin it brûken fan de regionale talen yn sa’n sitewaasje beskerme wurde. Wy kinne ek wat fierder sykje; Dútsktalige minderheden - sa’t ik sei - sitte hast oeral yn Europa. Lykwols kin sa’n taalminderheid faak net gebrûk meitsje fan Dútske online media, omdat dat blokkearre wurdt mei ‘geoblocking’ (witst wol, dy pop-up “deze content is niet in uw land beschikbaar”). Sa kin in lytse Dútske minderheid yn in úthoeke gjin gebrûk meitsje fan besteand skoalmateriaal, wylst se sels ek net grut/fermogend genôch binne om dat sels te meitsjen. De Minority Safepack is dêrom tsjin geoblocking om sa minderheden te stypjen yn materiaal en media. Dêrom: Minority Safepack De wrâld en de EU hat in rykdom oan ferkaat yn talen en kultueren. Spitigernôch wurde de nasjonale minderheden en taalminderheden net yn alle gefallen respektearre. Yn in soad gefallen binne har taal en kultuer sels bedrige. As wy it Europeeske ferskaat bewarje wolle, is it tiid om de wearden fan de minderheden te erkennen en te stypjen. It Minority SafePack Initiative wol fan nimmen wat ôfnimme, net fan de mearderheid fan de befolking en ek net fan Mandeguod 51

52 Mandeguod

Europa. It wol inkeld in bydrage leverje oan it kultureel en taalkundich ferskaat. Wa kin tekenje foar Minority Safepack? Wa’t EU-boarger is en stimrjocht hat, kin de Minority Safepack ûndertekenje. Ek nonEU-boargers kinne it ûndertekenje, mar dan telt de hântekening net as jildend, mar as stypjend. Undertekenje kin online op www. minority-safepack.eu of op ‘e papieren formulieren (del te laden op deselde webside). By it Mantgumer Tippen Hoe kinst tekenje foar de Minority Safepack? Dat kin online op www.minority-safepack.eu. Dêr kinst it ynisjatyf ûndertekenje as EUboarger, mar ek ast net in boarger yn de EU bist (dan telt de hântekening net mei yn de 1 miljoen). Klik op it knopke dat fan tapassing (“EU member states”) is en selektearje dan it formulier fan it lân dêr’st boarger bist (Nederlân). Ek kinst op dy site de formulieren dellade foar wa’t it net digitaal ûndertekenje wol/kin. Mear ynformaasje Mear ynformaasje en de formulieren binne te finen op: www.minority-safepack.eu Wolst mear witte oer de organisaasjes YEN en FYK? Youth of European Nationalities: www.yeni.org Frysk Ynternasjonaal Kontakt: www.fyk.frl Ek meie jimme my altyd fragen stelle! Dat kin fia ydwine.scarse@yeni.org Ydwine Scarse Mandeguod 53

54 Mandeguod

Mandeguod 55

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk CSLdigitaal Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 27,50 510 exemplaren. Politie Service Centrum (0900) 88 44 Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 56 Mandeguod zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication