0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang juli/augustus 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Echtpear Aukes yn Mantgum wie op 14 juny 60 jier troud Nieuws van Wjukslach Circus Barani in Mantgum Sponsorloop de Gielguorde Mededeling Vishandel Bakker Let op U spreekt met de praktijk van dokter Bergwerff `Hette jout de pinne oan` Betty Noorman-Stienstra 3 5 7 9 13 15 15 17 20 Verenigingen 25 Activiteiten 26 Weekagenda 27 Instellingen 28 Seizoenafsluiting WWC Ferslag WWC1 tsjin Jubbegea Mantgumer Merke 25 t/m 27 augustus 29 31 33 AED-apparaten 35 Mantgumer Jacob Klaver keatsters winne 2e priis NK Famkes Zaterdag 2 juli de 13e Jong Famme Partij Nys Wietwetterklub Mantgum e.o. De bistedokter Recepten (Betty Noorman-Stienstra) Afmetingen advertenties 38 39 41 43 45 52 Politie 52 Colofon 52 FOTO VOORKANT OMSLAG Wjukslach op stap, een speelmoment op de paden van de tuin bij Martenastate. Het volgende nummer verschijnt voor 1 september 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 augustus 2016: mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Foto: Frits Sieperda Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Voor een deel van de Nederlanders en dus van de Mantgumers is dit een moeilijke tijd. Dat begon al met de hele dag Roland Garros op tv, vervolgens het Europees kampioenschap voetbal (EK), dan de Tour de France en tot slot nog de Olympische Spelen. Als er geen ernstige ramp gebeurt, gaat het maandenlang bij de koffieautomaat, tijdens de lunch, in het café of de supermarkt en vaak ook thuis vrijwel alleen over sport. Gelukkig zendt de tv op het tweede net extra vaak krimi’s uit, speciaal voor mensen die niet steeds naar sport willen kijken. Maar wat als je niet van sport en niet van krimi’s houdt? Er lijkt dan maar één ding op te zitten; tot september emigreren naar Verweggistan. Maar als u wel een sportliefhebber bent zijn het mooie tijden. Zeker nu Nederland steeds vaker meedoet voor de prijzen. Als u mij twee jaar geleden had verteld dat op de 100 meter atletiek bij de Olympische Spelen in Rio een Nederlandse kanshebster op Goud zou zijn, had ik u voor gek versleten. Maar soms bekruipt mij het gevoel in het land van net-niet te wonen. Net-niet gekwalificeerd voor het EK-voetbal, Dafne werd twee keer net-niet Wereldkampioen sprint (outdoor en indoor), Tom Dumoulin won net-niet de Ronde van Spanje in 2015 en Steven Kruiswijk net-niet de Ronde van Italië 2016. Kikki Bertens haalde net-niet de finale van Roland Garros. Maar gelukkig zijn de eerste net-wel voorbeelden er ook. Voor het eerst in de geschiedenis werd een Nederlandse wereldkampioen op de 200 meter atletiek en won een Nederlander een Formule-1 Grand Prix. Als zich dat doorzet krijgen sportliefhebbers nog leuke maanden. En tot slot een bijzondere gebeurtenis in Mantgum. Na bijna veertig jaar in Mantgum gewoond te hebben, voor het eerst een echt circus in het dorp. Dat bracht herinneringen in mij naar boven, waarin ik als klein jongetje graag met het circus mee wilde. Als hoofredacteur had ik nu een mooie smoes om het circus te bezoeken, zodat ik op donderdagmiddag 16 juni jl. aanschoof voor de familievoorstelling. Elders in deze Mandegoud beschrijf ik mijn wederwaardigheden over het circus en hoe een klein foutje van de messenwerper ertoe had kunnen leiden dat Mandeguod naar een nieuwe hoofdredacteur op zoek zou moeten. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Echtpear Aukes yn Mantgum wie op 14 juny 60 jier troud Op 14 juny 1956 binne Hessel Pieter Aukes en Anna Maria Vonk troud yn de gemeente Weststellingwerf. 60 jier letter winsket boargemaster Liemburg harren lok op dizze datum mei it houliksjubileum. Persoanlik Hessel Pieter Aukes is op 25 juny 1926 berne yn Indijk. Syn frou is op 28 oktober 1931 berne yn Peperga. It echtpear hat 6 bern en 15 bernsbern krigen. Wenje en wurkje De hear Aukes wie feehâlder en syn frou hat eartiids op in pastory wurke. De hear Aukes woe sels graach in buorkerij ha mar yn de jierren 60 wie it dreech omdat der net folle te keap stie. Sadwaande kaam it echtpear telâne op in pleats yn Mantgum. It echtpear is hiel bot belutsen by minsken dy’t it dreech ha yn de maatskippij. De doar stie altyd iepen foar minsken yn need om ta rêst te kommen. Hobby’s De hear Aukes mocht graach hynsteride en fytst noch in soad en mei graach kaarte. Syn frou hâldt fan rinnen en bridge en hat in soad tsjerkepastoraat dien. Troch harren goeie sûnens kinne sy tegearre noch in protte leuke dingen dwaan. Mandeguod 5

Nieuws van Wjukslach Wjukslach op stap Op zondag 29 mei zijn we met 17 jeu de boulers op stap geweest. Een middag met prachtig weer en er waren weer een paar prachtige plekken uitgezocht om te spelen. Eerst speelden we onder Beetgum. Hoewel de ondergrond niet helemaal vlak was hebben we daar met veel plezier gespeeld. Daarna in de auto naar Cornjum waar we onze partijen op de paden van de tuin bij Martenastate speelden. Natuurlijk hebben we gebruikgemaakt van de Túnmanswente waar de koffie en thee met gebak prima smaakten. Om de middag sportief goed af te sluiten zetten we vervolgens koers naar Menaldum waar we gebruik mochten maken van de plaatselijke jeu de boulesbaan. Eind van de middag belandden we bij It Holt in Deinum waar ook de partners van sommige spelers zich aansloten om te genieten van een copieus maal. De beste speler van deze middag was Doeke Odinga. Het was weer een bijzonder geslaagde Jeu de boulesdag. 6 Mandeguod

Datums voor in de agenda Donderdag 18 augustus start de najaarcompetitie. We starten altijd om 19.30 uur. Voor mensen die in de vakantie met Jeu de Boules kennis hebben gemaakt een goed moment om de sfeer te proeven! Op zondagmiddag 21 augustus wordt een zondagmiddagtoernooi gehouden. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom. Op zaterdag 3 september wordt het open kampioenschap van Littenseradiel voor de veertiende keer georganiseerd door onze vereniging. Dit open kampioenschap is voor spelers zonder licentie. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van een vereniging. Wel wordt er gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Jeu de boulesbond. Dit alles natuurlijk op onze banen bij MFC Wjukken, Om de Terp 21 in Mantgum. Spelers worden verzocht om 10.00 uur aanwezig te zijn en we starten om 10.30 uur. Het inleggeld is vijf euro per persoon en is inclusief een kop koffie en soep. Opgave per doublette voor donderdag 1 september 2016 bij wedstrijdleider Gjalt Kuperus: telefoon 058-2519717 of e-mail kgjalt@gmail.com. Gespeeld worden vier voorgelote partijen. De hoogst geëindigde doublettes spelen om de eerste en tweede plaats, respectievelijk de derde en vierde plaats. Na de finale is de prijsuitreiking in de Wjukken. Iedereen is van harte welkom. Lid worden ? Natuurlijk zou het mooi zijn als er meer mensen lid worden van onze Jeu de boulesvereniging. Elke donderdagavond hebben we competitie. Er wordt geloot wie met wie speelt en we starten om half acht. We zijn altijd voor negen uur klaar en uit ervaring kunnen we vertellen dat er een bijzonder gezellige sfeer heerst. Natuurlijk wil iedereen winnen maar iedereen weet dat verliezen bij een spelletje hoort. Veel mensen zijn in de vakantie aan het Jeu de boulen. Om alvast te oefenen nodigen wij iedereen uit om een keer een avond langs te komen. Het bestuur van Wjukslach Mandeguod 7

8 Mandeguod

Circus Barani in Mantgum Of de kaatsvereniging er blij mee is weet ik niet, maar het kaatsveld was half juni ingenomen door een heus circus dat gedurende vijf dagen haar tenten in Mantgum opsloeg. Het Circus Barani. Dat had ik in bijna veertig jaar in Mantgum nog niet eerder gezien. Zulke kleine circusjes kwam ik vroeger, tijdens mijn fietstochten door Europa, slechts in mediterrane streken tegen. De Barani’s komen uit Duitsland maar hun circus is Nederlands. Nadat ze jaren bij andere circussen hadden gewerkt besloten ze vijf jaar geleden voor zichzelf te beginnen. De familie bestaat uit vijf mensen (drie mannen en twee vrouwen) die het hele circus runnen; het verzorgen van de dieren, de kaartverkoop en alle circusacts. Ik bezocht op donderdag 16 juni de familievoorstelling die met veel dieren vooral op kinderen gericht was. Nee, geen leeuwen, tijgers of olifanten. Dat mag niet meer. Maar er zijn wel paardjes, pony’s, geiten, honden, duiven, ganzen en zelfs een aantal poezen. Ruim anderhalf uur vermaak voor een hooggeëerd kinderpubliek. Inclusief ouders en uw hoofdredacteur waren er 40 à 50 toeschouwers. De voorstelling werd geopend door de directeur, gekleed in een prachtig met glimmende paletten bezet en helderwit circusdirecteurenjas. Hij wenste het hooggeëerd publiek van harte welkom bij familiecircus Barani, waarna de show kon beginnen. De voorstelling bevatte dressuur met paardjes, pony’s, honden, bokjes en duiven. Mis Lea liet een act zien met heel veel hoelahoepels. Er waren verschillende clowns-acts en een jongleur jongleerde met brandende fakkels. Grappig was de act met een tiental ganzen die pas teruggingen in hun hok als het publiek applaudisseerde. Ook werd het solitaire karakter van de poezen zichtbaar. Waar de andere dieren steeds gezamenlijk optraden mochten de poezen hun kunstjes alleen vertonen. Blijkbaar ging dat niet gezamenlijk. De voorstelling werd door slechts vijf mensen gegeven en wie precies in welke act optrad was bijna niet bij te houden. Toch volgden de acts elkaar vlot op. Dat was te danken aan een zeer strakke regie, waarbij artiesten die even niet hoefden op te treden snel alles klaarzetten voor een volgende act. Daarbij moesten ze voortdurend van kleding wisselen. Vooral miss Lea viel op omdat zij in wel zeven of acht acts acte de présence gaf in steeds andere uitdossingen. Soms had ze nauwelijks dertig seconden om van kostuum te wisselen. Dat was een act op zich. Afsluitend trad de messenwerper op en als klap op de vuurpijl werd uw hoofdredacteur uitgenodigd om voor het werpbord plaats te nemen. Een foutje van de messenwerper en de redactie had naar een nieuwe hoofredacteur moeten uitkijken. Als ik bang was moest ik mijn ogen maar dicht doen werd mij ingefluisterd. Maar ik heb het overleefd. Natuurlijk mag u bij circus Barani geen acts verwachten op het niveau van het Monte Carlo kerstcircus. Daar treden artiesten op die één kunstje heel goed beheersen. De vijf artiesten van Circus Barani beheersen echter wel twintig verschillende kunstjes redelijk goed en runnen ook nog eens een heel circus. Dat is een prestatie op zich. Bram Brouwer Mandeguod 9

15 - 19 juni Mantgum 10 Mandeguod

Mandeguod 11

12 Mandeguod

Sponsorloop de Gielguorde Beste dorpsbewoners, Wij zijn druk bezig met de herindeling en het opknappen van het schoolplein. Om dit te realiseren zijn we in gesprek met de gemeente en dienen we subsidieaanvragen in voor onder andere speeltoestellen en gemeentegrond. Een ontwerp van het nieuwe schoolplein hangt ter bezichtiging op school. Als u hierover vragen heeft kunt u ons bereiken via e-mail. Een hele klus waar hard aan gewerkt wordt en waar we ook uw hulp zeker bij kunnen gebruiken! Ter afsluiting van het schooljaar organiseert de oudercommissie op donderdag 14 juli 2016 een spetterende sponsorloop de Gielguorde. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de realisatie van het nieuwe schoolplein. De schoolkinderen gaan hiervoor bij familie, kennissen en buren langs met het verzoek om hen te sponsoren voor een fijn schoolplein. Geef gerust gul! Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 lopen mee. We maken er een leuke én vooral sportieve ochtend van op deze laatste schooldag! De kinderen gaan hardlopen op een uitgezet parcours langs de school van 175 meter (groepen 1 t/m 3) en 350 meter (groepen 4 t/m 8). Mandeguod 13

14 Mandeguod

Het programma is als volgt: 09:00 - 09:20 uur warming up 09:30 - 09:45 uur start sponsorloop groep 1 09:50 - 10:15 uur start sponsorloop groepen 2 & 3 10:15 - 10:30 uur pauze 10:30 - 11:00 uur start sponsorloop groepen 4, 5, & 6 11:00 - 11:30 uur start sponsorloop groepen 7 & 8 11:30 uur pannenkoeken eten voor de kinderen en afsluiting schooljaar Komt u ook aanmoedigen? U bent van harte welkom. Voor ouders en andere belangstellenden is er koffie /thee met koek op het schoolplein voor € 1,-. Wij hopen op uw steun en enthousiasme en rekenen donderdag 14 juli op een mooie, sportieve dag! Zonnige groet, Oudercommissie De Gielguorde ocgielguorde@gmail.com Mededeling Vishandel Bakker Vanwege omstandigheden waren wij helaas genoodzaakt te stoppen met de wagen. Omdat dit allemaal heel snel gegaan is, konden wij niet eerder reageren. Hiervoor onze excuses. Het goede nieuws is dat zoals het er nu uitziet, vermoedelijk eind juli weer een wagen met een nieuwe eigenaar en met dezelfde vertrouwde kwaliteit in Mantgum staat. Met vriendelijke groet het team van Vishandel Bakker. Let op In verband met vakantie moet kopij voor het septembernummer vóór 15 augustus bij de redactie worden aangeleverd: mandeguod@gmail.com. Alles wat hierna binnen komt kan niet meer in het septembernummer worden gepubliceerd en zal (als het artikel nog actueel is) in het oktobernummer worden opgenomen. Wij vertrouwen er op dat hiermee rekening zal worden gehouden. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie! Redactie Mandeguod Mandeguod 15

16 Mandeguod

De praktijken waarmee wij al een aantal jaren samenwerken zijn die van Easterein, Wommels, Witmarsum en Makkum; plattelandspraktijken met een gelijksoortige doelgroep en alle vijf apotheekhoudend. Dit willen we graag zo houden; de praktijkhouders staan pal voor hun eindproduct, namelijk medische en farmaceutische zorg op hoog niveau en op maat. Vooral dit laatste is een kenmerk van de apotheekhoudende huisarts, uw specialist op het platteland. Wist u dat de apotheekhoudende huisarts wordt gedoogd in gebieden die niet apotheek ‘rijp’ zouden zijn? Terwijl wij ons bestaansrecht meer dan bewezen hebben. Daarom is er vanuit de provincie Zeeland een tegenbeweging om in de politiek juist te pleiten voor de combinatie huisartsenzorg plus farmaceutische zorg. In onze HuisArtsenGROep (HAGRO) maken we ons er hard voor om de medische EN de farmaceutische zorg te mogen blijven leveren in ons werkgebied. Goed gekwalificeerd personeel is daarbij het sleutelwoord en het naleven van afspraken een must. In ons samenwerkingsverband worden ook de nascholingsbijeenkomsten geregeld wat vaak uitmondt in intercollegiale toetsing. Vroeger werkten huisartsen vaak op eigen houtje, vrij geïsoleerd. Die tijd ligt gelukkig al lang achter ons. Op de achtergrond - buiten het zicht van onze patiënten - is praktijkmanager Josina Thibaudier werkzaam; zij ondersteunt de praktijken van ons samenwerkingsverband. Bepaalde zaken die voor alle vijf praktijken gelijk zijn regelt zij uniforme manier. U kunt hierbij denken aan het Huisarts Informatie Systeem (HIS), personeelszaken, beleidszaken en certificering. Wat dat laatste betreft: de kwaliteitscertificaten voor apotheek èn huisartspraktijk worden onder één noemer gebracht, namelijk die van certificeringsorganisatie DEKRA. De samenstelling van het team doktersassistentes is veranderd. Jessica Rutten was eerst op tijdelijke basis bij ons werkzaam, maar met ingang van mei is zij voor drie dagen aan onze praktijk verbonden. Janet de Groot helpt nog tot eind augustus om de bezetting in de vakantieperiode optimaal te houden. In september komt Debora na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof weer terug. Het contract met Femia is niet verlengd. Mandeguod 17

18 Mandeguod

Wist u al dat het Consultatiebureau/Jeugd Gezondheidszorg weer terug is in onze praktijk, nu in Mantgum? Vanaf september, op een vaste dag in de week, kunnen ouders met hun kinderen terecht aan de Wide Hoeke 10B. Makkelijk parkeren, een fijne ruimte en korte lijnen naar de verpleegkundige en de arts van het consultatiebureau. Vanaf maart is op die locatie gewerkt en de ‘kinderziekten’ zijn inmiddels aardig over. Ook geeft diëtiste Grietje van der Sluis vanuit onze praktijk voedings- en dieetadviezen. Net als voorgaande jaren is de praktijk in de vakantieperiode open. Voor spoedgevallen kunt u altijd bij ons terecht. Door uw herhaalrecepten op tijd aan te vragen kunt u ons helpen de werkdruk in de vakantieperiode wat te spreiden. Voor adviezen over reizen naar een tropische bestemming kunt u terecht bij Jantsje. ’s Middags is zij in Mantgum. U kunt haar ook bereiken via telefoonnummer 0517-342726. Zo wordt het voor iedereen een ‘long, hot summer’. Mandeguod 19

Op een gegeven moment kwam Hette van der Wal bij mij binnen vallen met de vraag of ik iets over mijzelf wilde vertellen voor Mandeguod. Ik woon namelijk al 58 jaar in Mantgum en in die tijd is er heel wat veranderd. Mijn naam is Betty Noorman, geboren Stienstra op 30 Juni 1931 op het Zuidvliet in Leeuwarden. In hetzelfde huis waar ook mr. Pieter Jelles Troelstra geboren is. Ik woon op de Gibbeflecht nummer 2 met heel veel plezier en heb hele lieve buren. Om te beginnen, na de lagere school ben ik via de brugklas naar de meisjes HBS gegaan. Die school was in de Grote Kerstraat in Leeuwarden, tegenover het museum Prinsessenhof. Na 5 jaar had ik mijn diploma en heb toen een paar jaar gewerkt op het kantoor van de wasserij Rapenburg aan de Hempenserweg. Daarna getrouwd met een hele lieve Sneker, Gerrit Noorman. Als je trouwde in die tijd nam je ontslag. We kregen een huis in Langweer waar Gerrit ging werken bij de gemeentewerken van Doniawerstal. De burgemeester heette Klaas van Douwen, heel toevallig is hij in Mantgum geboren in het huis waar nu de familie Zadelhoff woont. Zijn vader was burgemeester van Baarderadeel. Samen hebben wij nog in het bestuur van de Culturele Commissie van Doniawerstal gezeten. Hij was voorzitter en ik secretaresse. In Langweer zijn Jaap en Nico geboren. Wij hebben daar een hele mooie tijd gehad. Je had geen auto en de laatste bus ging om 6 uur’s avonds naar Sneek, daardoor was er waarschijnlijk een heel goed verenigingsleven, waar wij natuurlijk aan meededen. Na 5 jaar Langweer werd Gerrit benoemd tot direkteur gemeentewerken van Baarderadeel en kwamen we te wonen op de Searp van Galemawei waar nu de familie van Hulzen woont. Het was een ambtswoning. We hebben er 16 jaar gewoond. Mantgum was toen een klein dorp (ongeveer 600 inwoners). Er waren geen straatnamen, er waren ook niet veel straten. De Searp van Galemawei noemden wij de Stationsweg. Verderop werd het Villalaan, de Fearhûshoeke was de Oliekoekenbuurt. Ik weet nog dat de w.c.’s buiten stonden. Gelukkig zijn later van twee huisjes 20 Mandeguod

één gemaakt en zijn ze gemoderniseerd. De electriciteit was bovengronds en koken deden we op butagas. Naast ons huis was een stuk land (waar nu een parkeerterrein is) en daar liepen de koeien van Jappie Anema. Hij woonde in het huis waar Lys en David Scarse nu wonen. Er was een schuur achter, maar die is later afgebroken. De trein stopte hier wel, maar je mocht er niet in. Er reed wel een LAB-bus. Als je bij ons achter het huis stond kon je hem helemaal volgen van Dijkshoek onder Jorwerd naar Lucht en Veld. De bus stopte voor het gemeentehuis. De lagere school bestond uit twee lokalen en twee leerkrachten. Juffrouw van der Wal had klas 1, 2 en 3 en meester Scholten 4, 5 en 6. In 1962 is Ernst geboren. Gerrit zei: “Wij hebben een partuur.” Zolang onze jongens op de lagere school zijn geweest, heb ik in de oudercommissie gezeten en heb dus ook heel veel schoolreisjes meegemaakt en heel veel kinderen leren kennen. Het zijn nu 50-plussers; niet te geloven! In 1973 is Gerrit overleden aan de ziekte van Hodgkin. Dat was voor de jongens en mij een hele moeilijke tijd. We zijn toen verhuisd. Eerst 2 jaar naar de Swannedrift en later waar ik nu woon, aan de Gibbeflecht. In april 1974, vroeg de gemeentesecretaris of ik zin had op het gemeentehuis te werken op de afdeling bevolking. Na overleg met de jongens ben ik daar eerst halve dagen gaan werken en dat is goed geweest. Later werd ik ambtenaar van de burgelijke stand en heb veel paartjes in ondertrouw gedaan en veel baby’s in geschreven. In 1979 is Ernst tegelijk met Durk de Jong bij een auto-ongeluk overleden. Hij was toen 17 jaar. Je kunt je voorstellen wat dat teweeg gebracht heeft in ons leven (Dat blijft altijd). Nadat ik tien jaar gewerkt heb in Mantgum, kwam de herindeling met Hennaarderadeel en heb ik nog een jaar op het gemeentehuis in Wommels gewerkt. Maar ik vond het toen wel genoeg. Ik heb nog veel hobby’s, dus… In 1992 leerde ik Gerrit Neijman kennen, een gepensioneerd brandweerman uit Amsterdam. We hebben een poos samen gewoond. Veel gefietst en gewandeld. Vijf keer de vierdaagse van Nijmegen gewandeld en de éérste Slachtemarathon in 2000. Zes jaar geleden is hij overleden op 82 jarige leeftijd. Nu ben ik weer alleen op de Gibbeflecht. Maar gelukkig wonen de jongens met hun gezinnen dichtbij. Woensdag’s morgens doe ik met Ria Versnel de bibliotheek in Nij Dekema, ’s middag’s klaverjassen (in de wintermaanden), en op vrijdags gym. De geraniums moeten nog maar even wachten. Dit was in vogelvlucht zo’n beetje wat ik wilde vertellen over mijn leven. Het ging niet allemaal over rozen. “Van het concert des levens krijgt niemand een program!” Lieve groet van Betty Noorman Mandeguod 21

22 Mandeguod

Schoolreisje Klas 4, 5 en 6 (OLS Mantgum) 1968 rij van links naar rechts: Jaap Noorman, Jessy Stapensea, Jelle Bouma, Anneke Bijlsma, Siety Hofma, Jantsje Kirkenier, Appie Bijlsma, Vronie Aukes, Sietske Jonker. 3e rij van links naar rechts: Betty Noorman, Sieta Tjepkema, Hanny Wijnja, Tini Goïnga, Jaap Oosterwijk, Jetske de Vries, Loeske de Boer, Albert Aukes, Hendrik Kuiper, Geerten Kuiper. rij van links naar rechts: Wieke Dantuma, master en juffer Scholten, Theunis Kalverboer, Herman Oosterwijk, Jan Bottema, Auke Postma 2e rij van links naar rechts: Nico Noorman, Anne Piet Tolsma, Job Pierre Postma, Inze Jan Bosma, Franke Schuurmans, Piet Postma, Pieter Krol, Aede Stapensea, Wiemer Wagenaar. 1e Mandeguod 23 4e

24 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merkekommisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard S. de Groot R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 25

Activiteiten Maand julu-augustus zo 10 juli Ledepartij Jeugd, âlder-bern keatsen zo 10 juli Jeu de boules, instuif do 14 juli Jeu de boules do 14 juli Sponsorloop vrij 15 juli Ledepartij Senioaren, famyljekeatsen zo 17 juli Jeu de boules, instuif do 21 juli Jeu de boules zo 24 juli Jeu de boules, instuif do 28 juli Jeu de boules zo 31 juli Jeu de boules, instuif wo 3 aug Bestuursvergadering DMS wo 3 aug Bestuursvergadering MFC Wjukken do 4 aug Jeu de boules zo 7 aug Pearke teatsen, iepen Kampioenskip Littenseradiel zo 7 aug Jeu de boules, instuif do 11 aug Jeu de boules zo 14 aug Jeu de boules, instuif do 18 aug Jeu de boules, najaarscompetitie 11.00 uur, sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 09.00 uur Gielguorde 18.30 uur, sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 10.00 uur, sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken zo 21 aug Jeu de boules, Zondagmiddagtournooi 14.00 uur, Wjukken do 25 aug Jeu de boules, najaarscompetitie vrij 26 aug Merkekeatsen, ledepartij jeugd vrij 26 aug Merkekeatsen, ledepartij senioren zo 28 aug Jeu de boules, instuif 19.30 uur, Wjukken do 1 sept Jeu de boules, najaarscompetitie za 3 sep Jeu de boules, 25 t/m 27 aug Open kampioenschap Littenseradiel Mantgumer Merke Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 2 - 24 juli 10 - 18 sept 31 dec - 8 jan Keatsynformaasje Opjefte ledekeatsen oant 19.00 oere foarôfgeand oan de wedstryd Opjefte pearke teatsen oant freed 5 augustus 20.00 oere Meidwaan oan dizze aktiviteiten op eigen risiko! Kompetysjekeatsen alle wiken op freed útsein 15 july (famyljekeatsen) Kompetysje legere skoalbern op moandei nei de training, start 9 maaie 26 Mandeguod Zomer Herfst Kerst 9.00 uur, sportfjild bij de Wjukken 11.00 uur, sportfjild bij de Wjukken 14.00 uur, Wjukken 19.30 uur, Wjukken 10.00 uur, Wjukken Wjukken

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen zenmeditatie dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen bodyfit pilates donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam eind juli weer bij De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Mandeguod 27 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules competitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 28 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Seizoensafsluiting WWC De seizoensafsluiting voor de senioren en oudste jeugd was dit jaar al bijzonder vroeg, namelijk op zaterdag 21 mei. Hieraan voorafgaand speelden WWC 1, 2 en 3 de laatste thuiswedstrijden. Het eerste en tweede verloren van Lintjo en het derde won van Olympia. De seizoensafsluiting begon met het mixtoernooi. Hiervoor hadden 36 mensen zich opgegeven zodat er vier teams gevormd konden worden. Na enkele spannende wedstrijden en heel veel lol werd team 1 winnaar van het mixtoernooi. Complimenten voor alle vrienden en familieleden die normaal niet korfballen; het korfbaltalent was grootschalig aanwezig. Na deze sportieve inspanning werd de barbecue aangestoken. Tot in de late uurtjes werd er genoten van een hapje en een drankje. Bedankt voor dit sportieve korfbalseizoen en we hopen u volgend jaar weer te zien! Mandeguod 29

30 Mandeguod

Ferslag WWC 1 tsjin Jubbegea Ofrûne sneon moasten wy dizze wedstriid spylje yn Jubbegea. Troch in soad blessures, zwangerschappen en ek troch de Slachte, sieten wy net sa rom yn de dames as yn de ôfrûne wedstriden. Dus hawwe wy berop op it tredde dien en lokkich woene Maaike Faber en Rikst Cuperus wol mei ús nei Jubbegea. De opstelling wêr’t wy mei út ein setten, wie hielendal oars as oars. Hidde Jonker die wer mei, ek Fabian luts syn spilersklean oan en Anne Terpstra wie wer werom nei een blessure. De wedstriid sette út ein mei Hidde, Jelmer, Sander, Fabian, Dieuwke, Rixt, Maaike en Anna. It soe een spannende wedstriid wurde mar we wisten dat It Fean der mear lêst fan hawwe soe dan ús. It wie al in hiel skoft lyn dat WWC in beslissingswedstryd ferlern hie! It floitsignaal gie en al aardich flot iepene WWC de score troch in goal fan Fabian. En dêrnei kaam WWC yn de earste fiif minuten al op een foarsprong fan 3-1. De score gie gelyk op. Dan stie WWC twa foar en dan wer gelyk. It waard spannend. Ek op’ e bank wie it switte en neiltsjebite wylst wy nei de wedstryd seagen. WWC gie de rêst yn mei in moaie foarsprong fan 2 punten. Rikst kaam der yn foar Maaike en elkenien kriich der hieltyd mear en mear fertrouwen yn dat wy dit winne soene. Mar spitergernôch, it Fean krige ek fertrouwen en kaam mei 2 punten foar te stean. Lokkich miste It Fean in strafworp. In tige wichtig momint want fuort dêrnei scoorde WWC in kear en al gauw noch in kear. Doe stie it wer gelyk. Fabian gong de lêste fiif minuten der út foar Anne, fol enerzjy en wer top fit. It einsignaal gie, it wie 14-14. Dus fiif minuten skoft en daliks troch nei de ferlinging fan twa kear fiif minuten. WWC mocht út ein sette en daliks makke Anna in pracht goal en sette WWC op in foarsprong. Nei de earste Fiif minuten stie it 15-14 foar WWC. En yn de twadde fiif minuten makke Sander de 16-14, mei noch mar 3 minuten te spyljen. Elkenien waard hyltiid blierder en begong de oerwinning stikum al te fieren. Doe’t Jelmer in strafworp mei krige en dy prachtich ôfmakke waard troch Anne, wie it hielendal wis. It Fean wist noch ien doelpunt te meitsjen en doe gie it einsignaal. WWC 1 wint nei in hiel soad switten, nagelbyten en geraas, mei 17-15. Nei in tige spannende wedstryd. Dik en dik fertsjinne! WWC 1 bliuwt folgjend jier gewoan yn de tredde klas spyljen en hat mar wer sjen litten, dat it hiel lang lyn is dat WWC in beslissingswedstryd ferlern hat. Wisse Arendz Mandeguod 31

32 Mandeguod

Mantgumer Merke 25 t/m 27 augustus Beste dorpsgenoten, Het programma van de Mantgumer Merke 2016 hebben wij onlangs bij u thuis bezorgd. Het zal u niet zijn ontgaan; het traditionele Merkeboekje is vervangen door een opvallende en kleurige flyer waarin het volledige programma in één overzicht wordt gepresenteerd. Het formaat van de flyer is zo gekozen dat het past op een prikbord! De flyer past goed in het thema van de Merke van dit jaar: “NET NORMAAL”. Heeft u de data al in uw agenda genoteerd? De Merke wordt gehouden op donderdagavond 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus, het laatste weekend van de schoolvakanties. De Merke Commissie komt in de weken voor de schoolvakanties twee keer langs met de Merkelijst: van 1 t/m 15 juli. Mocht u ons missen dan kunt u op de eerste Merke-avond nog intekenen op de Merkelijst bij de ingang van De Wjukken. Intekenen op de Merkelijst is nu aantrekkelijker dan voorgaande jaren. Tekent u vooraf in op de lijst, dan is één avond gratis: NET NORMAAL! Daarnaast hebben wij de toegangsprijzen voor de “jeugd” van 16 en 17 jaar aantrekkelijker gemaakt. De hieronder vermelde toegangsprijzen zijn de minimale intekenbedragen; voor een hoger bedrag intekenen mag natuurlijk altijd! Leeftijd < 16 jaar 16 + 17 jaar 18 jaar en ouder Intekenen op Merkelijst Gratis € 15,-- voor 3 avonden € 25,-- voor 3 avonden Losse Entree Gratis € 7,50 € 12,50 In het kader van het thema zitten er natuurlijk NET NORMALE activiteiten in het Merkeprogramma. Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd is er op vrijdag lunch met pannenkoeken en daarna zijn er allerlei activiteiten in de Freedkelder onder leiding van super enthousiaste Vollie. Van nagels lakken tot theatersporten en buikglijden. Alle ouders kunnen na het kaatsen rustig even nazitten, de kinderen worden vermaakt door Vollie met verschillende leuke en bijzondere activiteiten. Mandeguod 33

34 Mandeguod

Voor de wat minder ervaren en niet regelmatige kaatsers is er dit jaar de NET NORMAAL klasse. Er wordt gekaatst met een zachte bal en aangepaste regels, maar dat maakt het zeker niet minder spannend en vast ook niet minder gezellig! Tip: NET NORMALE kleding, alles kan en alles mag! Wij zijn heel benieuwd naar alle NET NORMALE “kaats-creaties”. Om de spanning er in te houden gaan we nog niet alles verklappen; als u de tam tam en de media goed in de gaten houdt dan merkt u het vanzelf. Wilt u het meemaken, dan zien wij u graag op 25, 26 en 27 augustus op de Merke. We maken er met z’n allen een NET NORMAAL feest van! Er hebben zich tot nu toe nog geen enthousiaste kandidaten gemeld om Iepie op te volgen. Daarom nogmaals een oproep: lijkt het je leuk om je in te zetten voor de Merke, aarzel niet en meld je aan om ons team te versterken. Merke Commissie Mantgum Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. Mandeguod 35

36 Mandeguod

Mandeguod 37

Mantgumer Jacob Klaver keatsters winne 2e priis NK Famkes Amarins De Groot, Jennie Terpstra en Marijke Keuning winne yn Dronrijp de 2e priis. Yn de finale wiene hja net opwoeksen tsjin it trijetal fan Marsum. Hja ferlearen dizze partij op 5-2 en 6-4. Wommels wûn de 3e priis. Nettsjinsteande dat it wat minder rûn as de foargeande partijen, waard d’r troch de famkes yn de finale net min keatst. Mar Marsum keatste harren bêste partij fan de dei en wûn dizze partij dan ek terjochte. Derfoar hiene de famkes fan Mantgum yn de foargeande fjouwer partijen yndruk makke troch poerbêst keatsen sjen te litten, hja krigen yn totaal ek mar fjouwer earsten tsjin. Yn 2014 waard yn Drylts de tredde priis behelle, ferline jier waard Mantgum yn Dussen twads, it wie dan ek dúdlik wert hja dit jier foargongen. Dit slagge net, de froulju wiene wol wat teloarsteld wat te begripen is, mar it bliuwt in poerbêste prestaasje. Amarins, Jennie, Marijke en coach Albert Reitsema lokwinske mei it beheljen fan de 2e priis by it Nederlânske kampioenskip keatsen yn Dronryp. 38 Mandeguod

Zaterdag 2 juli de 13e Jong Famme Partij Zaterdag 2 juli wordt op het sportveld van Mantgum voor de 13e keer de Jong Famme Partij gehouden. Vorig jaar hadden we een mooie lijst met 19 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal want de belangstelling bij het dameskaatsen neemt toe. Een verheugende ontwikkeling! Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin deelnemers van de Jong Famme Partij eventueel (kunnen) kaatsen. Zo zijn er op die dag geen wedstrijden in de categorieën meisjes, dames senioren (1e klas) en Hoofdklasse dames. De KNKB heeft hiermee een voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Fammen. Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 12 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. De Jong Famme Partij is de enige kaatswedstrijd voor dames t/m 21 jaar en inmiddels niet meer weg te denken van de jaarlijkse kaatsagenda. K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal. Kaatsvereniging Jacob Klaver nodigt u van harte uit om zaterdag 2 juli naar het sportveld van Mantgum te komen, het begint om 10 uur en de entree is gratis! Mandeguod 39

40 Mandeguod

Nys Wietwetterklub Mantgum e.o. Op tongersdeitejûn 19 maaie hawwe wy ús earste ledengearkomste hâlden yn’e Wjukken. Dêr wiene 20 leden by oanwêzich. Inkele punten út de gearkomste wiene it goedkarren fan de statuten, it hûshâldlik- en it havenreglemint. Dizze punten binne foarlêzen troch Jack Hofma, hawwe op facebook stien en binne fanôf 10 maaie ta ynsjoch lein yn’e Wjukken. De statuten en de hûshâldlike- en havenregleminten lizze no foar ûndertekenjen troch foarsitter, skriuwer en ponghâlder by notaris Van der Hem. As dat klear is kin de hieroerienkomst fan de wâl, fanôf de daam by Om’e terp oan’t de fytsbrêge by Hoxwier, mei de gemeente Littenseradiel offisjeel makke wurde troch it ûndertekenjen dêrfan. Dêr is yn it bestjoer fan de WWK gâns wat feroare: Sietse v/d Vegt , foarsitter fanôf 2004, hat de foarsittershammer trochjûn oan Jack Hofma mar bliuwt yn it bestjoer. Teake Oosterbos bliuwt skriuwer en Gerrit Ernst bliuwt ponghâlder. De oare bestjoersleden bliuwe it kommende jier yn it bestjoer: Doeke Odinga, Pieter v/d Kooij, Nynke Rixt Jukema. Dêr binne nije bestjoersleden bykommen: Ymfried Offenga, Kees v/d Bijl en Rinse de Groot. It doel is dat de nije minsken harren ynwurkje kinne. In wat dreech punt bliuwt it swimmen fanôf de passantensteiger. Foar gasten dy’t oanlizze wolle op dizze, mei provinsjejilden oanleine steiger, is it net botte gastfry as der swimmers binne. Wy wolle dit graach feroarje om’t in protte gasten harren beklach hjiroer dien hawwe de ôfrûne jierren. Wy wolle besykje foar de Mantgumer jongerein in swimtrep del te setten tsjinoer de skatebaan sadat elkenien syn gerak kriget. Wy ferwachtsje dat elkenien dêr fan’t simmer wille fan hawwe sil. Te hurd farre yn’e feart bringt argewaasje foar minsken, skea oan briedende fûgels en ôfslaande wâlen. Ek ôfmeare boaten hawwe lest fan stûfe golfslach. Wolle jimme as boaten en boatsje farders der rekkenskip mei hâlde? Mochten der by jimme noch fragen wêze, as jimme wolle jimme opjaan as lid by de WWK meld jimme dan oan. De kosten foar in lidmaatskip binne € 15,-- yn it jier. Passanten betelje € 7,-- foar ien nacht. Allinne leden kinne in lizplak hiere. Dat kin by ien fan de bestjoersleden. Wy winskje jimme in hiele moaie simmer ta. De skriuwer fan WWK, Teake Oosterbos Mandeguod 41

42 Mandeguod

Soulmates “Rakker ligt languit midden op het kruispunt en kan helemaal niks meer”, zo luidde het dringende spoedgeval. In gedachten zag ik allemaal auto’s in een file voorzichtig om de hond heen manoeuvreren… Toen ik arriveerde bleek de ouwe Labradorreu inderdaad uitgeteld op een overigens doodstil kruispunt te liggen, recht voor het huis waar ie woont. Na onderzoek kreeg ik ‘m met enige moeite weer voorzichtig in de benen en stiefelde de grote reu zwaar hijgend naar huis terug. Ik zwaaide naar zijn baas Arjen, die steunend op de rollator voor het raam stond toe te kijken. Binnen in huis passeerden verschillende opties de revue omtrent de oorzaak. De twaalfjarige Rakker leeft al ruim twee jaar op pijnstillers c.q. ontstekingsremmers wegens chronische artrose van de achterhand, maar doet het daar prima op. Drie jaar geleden heb ik nog een rare tumor van zijn poot verwijderd en ook daar is hij volledig van hersteld. Epilepsie wat één van de vorige honden van het echtpaar destijds had was het in ieder geval niet. Dat geeft vaak een kramptoestand en nu was Rakker gewoon ineen gezegen tijdens het uitlaten. Ik kon slechts een hele vage snelle hartslag beluisteren en voelde nauwelijks een pols. Het meest waarschijnlijk was dat Rakker een flauwte heeft gehad door hartfalen en daardoor even uit de tijd was geweest. De symptomen van al enige tijd hoesten bevestigden dat ook nog eens. “Heeft ie het dus ook aan het hart, net als zijn baas”, luidde de conclusie. Arjen heeft namelijk een kleine dertig jaar geleden op zijn 46ste al een hartinfarct gehad en de eerste omleiding gekregen. En momenteel is hij herstellende van tien weken ziekenhuisopname na weer een ingreep. Ik schreef Rakker medicatie voor om zijn hart beter te laten functioneren en het overtollige vocht uit de longen af te drijven. Dan neem ik afscheid met een bemoedigende schouderklop voor de baas. Arjen kromp ineen van de pijn, want zat daar vlakbij niet de wond van het implantaat dat hij net had gekregen…? Drie dagen later bij het controlebezoek sprintte Rakker me tegemoet in de hal. Het ging zo goed dat Rakker zich teleurgesteld toonde omdat ie z’n gewone rondje niet meer mocht maken, zo vertelde de bazin mij. En dat had ik nou juist verboden om situaties als eerder te voorkomen. De vrouw des huizes heeft het overigens maar druk met haar patiënten. Vandaag heeft ze nota bene ook nog een ziek kleinkind onder haar hoede. “Gelukkig bent u heel wat mans. Bovendien is het mooi weer en kunnen ze lekker in de tuin”, opper ik. “Ja, maar die moet ik ook nog helemaal in m’n eentje onderhouden…” Het is een beetje riskant om een stukje te schrijven over beide hartpatiënten want ze leven allebei natuurlijk bij de dag. Maar als de hond zich net zo’n taaie Rakker toont als zijn baas, zal het wel loslopen. Ik hoop dat beide soulmates nog een hele poos gegund is. Mandeguod 43

44 Mandeguod

1965 - 1967 SLAGROOMTAART VAN BICUITDEEG Ingrediënten voor het deeg: 3 eieren 90 gram suiker 75 gram bloem 15 gram maizena of aardappelmeel vanillesuiker; zout voor de vulling: voor de garnering: ananasjam slagroom, stukjes ananas; pindaschaafsel Bereiding: 1 Klop de hele eieren + suiker + vanillesuiker in een verwarmde kom tot een zeer luchtige massa. (Plaats daarvoor de kom bijv. in een teil met warm water) 2 Schep gelijkmatig de gezeefde bloem + maizena of aardappelmeel + zout er doorheen 3 Doe het deeg over in een beboterde en met bloem bestrooide springvorm en plaats deze op het rooster midden in de oven. Bakken: elektrische oven: voorverwarmen O-B 15 minuten 3-3 bakken 2-1 gasoven: 10 minuten vol ongeveer 40 minuten half. Het gare gebak 5 minuten in een half geopende oven laten staan, daarna storten op een taartrooster en af laten koelen. Mandeguod 45

46 Mandeguod

4 De taart doormidden snijden en vullen met ananasjam 5 De taart door licht geroosterd pindaschaafsel rollen, hiervoor de rand van te voren met zachte boter of slagroom bestrijken. 6 De taart garneren met slagroom en stukjes ananas en met maraquin essence bedruppelen. Biscuittaart in een pan op de kookplaat 2 eieren; 50 gram suiker; vanillesuiker. 40 gram bloem; 10 gram maizena of aardappelmeel; zout. 1 Vet de bodem en een gedeelte van de opstaande wand van een aluminium pan met de boter in. 2 Leg in de pan een stuk vetvrij papier even groot als de panbodem en vet ook dit in. 3 Doe het deeg in de pan met de deksel er op. 4 Kies een kookplaat uit die past bij de pan. Baktijd: 35 à 40 minuten door kookstand; 10 minuten stand 0. WITLOFSALADE 2 struikjes witlof ½ prei 1 appel (geen Granny) Sap van ½ citroen 2 plakken ham (50 gram) 2 ons Kerhem 1 eetlepel olie 1 theelepel suiker Snuifje zout 2 eetlepels bieslook Wat peper en Aroma Mandeguod 47

48 Mandeguod

Mandeguod 49

50 Mandeguod

Mandeguod 51

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication