0

02 23 ARBEIDSMARKTCAMPAGNE ONDERHOUDNL GESTART leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudNL Wij onderhouden van nederland VOORDELEN ONDERHOUDNL VOOR ZZP’ERS MEER MET KLANTGROEPEN GAAN WERKEN TRAININGEN VITALITEIT EN LIFESTYLECOACHING

NIEUWE LEDEN 02 23 OnderhoudNL verwelkomt: Rob van der Kooi Schilderwerken • Sinds 2011 gevestigd in Harlingen • Aantal medewerkers: 2 vast, 1 in deeltijd + 1 à 2 leerlingen • Wij werken voor: particulieren, bedrijven, VvE’s • Activiteiten: binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerking, glaszetten • Werkgebied: voornamelijk Friesland en op Vlieland • Directeur: Rob van der Kooi OnderhoudNL verwelkomt: Eggelen • Sinds 2007 gevestigd in ’s-Hertogenbosch • Aantal medewerkers: circa 15 • Wij werken voor: particulieren, bedrijven, horecagelegenheden, VvE’s, instellingen (musea, gemeente, Monumentenwacht) • Activiteiten: monumentaal en exclusief schilderwerk. Met ‘Eggelen Store’ dealer van Ressource Peintures, KEIM en Eijffinger wallpapers. Ook kleur- en decoratieadvies. • Werkgebied: ’s-Hertogenbosch en omgeving • Directeur: Gijs van Eggelen Wij zijn lid geworden omdat: de vereniging de veranderingen in de markt ziet en goed aansluit op wat de bedrijven nodig hebben. Ook werk ik graag mee aan het opleiden van nieuwe schilders via de Schildersvakopleiding. OnderhoudNL kan ons helpen met: advies en ondersteuning, bijvoorbeeld bij het voldoen aan de RI&E-verplichting. Daarnaast met cursussen, zoals communicatie en management. Daarmee breng ik de professionaliteit van mijn bedrijf naar een hoger niveau. Wij zijn lid geworden omdat: ons lidmaatschap een toegevoegde waarde kan zijn voor ons gehele team. Gezamenlijk werken we namelijk aan het continu optimaliseren van onze (indirecte) processen. OnderhoudNL kan ons helpen met: ondersteuning bij indirecte werkzaamheden zoals juridisch advies, personeelszaken, contracten e.d. Ook is het handig dat we tools kunnen gebruiken om onze organisatie verder te professionaliseren en de actualiteiten in ons vakgebied kunnen volgen. Bent u al langer lid van OnderhoudNL en wilt u ook een keer vertellen wat het lidmaatschap u brengt? Laat het ons weten via l.kortenbout@onderhoudnl.nl. 2 ONDERHOUDNL

02 23 INHOUDSOPGAVE 4 Jaarverslag OnderhoudNL 2022 9 Zelfstandig, maar niet alleen 14 Zij-instromers vinden weg naar werkgevers 16 Klantgroepen binnen OnderhoudNL: particuliere opdrachtgevers 18 Van schaftkeet naar escaperoom 24 OnderhoudNL ontwikkelt trainingen vitaliteit Hete zomer op de arbeidsmarkt COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Media Center Rotterdam, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * Schildersvakopleiding Zutphen * iStock.com/OnderhoudNL ONDERHOUDNL 3 Op het moment dat ik dit schrijf, heeft net de lancering plaatsgevonden van de arbeidsmarktcampagne voor OnderhoudNL-leden. Onder de titel ‘Wij onderhouden van Nederland’ willen wij de vaktrots van onze mensen laten zien, het ‘domein’ onderhoud nadrukkelijk claimen (wij zijn ‘de bouw’ niet) en de veelheid aan (nu nog onvervulde) baanmogelijkheden presenteren aan werkzoekenden. Alle leden en werkzoekenden kunnen daarbij gebruik maken van het vacatureplatform www.wijonderhoudenvan.nl. De campagne is gewenst en noodzakelijk omdat sprake is van een structureel tekort aan personeel. Randstad zegt deze week zelfs dat Nederland ‘vastloopt’ door het tekort aan vakmensen. Dat kan wel kloppen: er staan ruim 400.000 vacatures uit, waarvan de helft in de categorie ‘praktische beroepen’ (techniek, handel, dienstverlening en zorg). Uit een inventarisatie onder onze leden blijken er gemiddeld 4,1 vacatures per bedrijf te zijn. Dat betekent bij onze leden een behoefte aan zomaar 5.000 nieuwe medewerkers! Had ik dit aantal niet al eerder geroepen bij de presentatie van ons ‘Baan-naar-Baan plan’ aan toenmalig minister Wouter Koolmees? Hoezo een structureel tekort….. Dat belooft een hete zomer te worden op de arbeidsmarkt. Ik wens ‘ons’, maar ik bedoel dan echt ‘ons allen’ veel confrontaties met onze campagne-uitingen op radio, Instagram, Facebook, LinkedIn, tankstations, winkelcentra enz. Succes met de vacaturevervulling! Zo blijven ook wij Nederland onderhouden… Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL

JAARVERSLAG 2022 02 23 ONDERHOUDNL IN 2022 Jubilea: 1 4 2 5 19 15 125-jarig lid 100-jarige leden 75-jarige leden 50-jarige leden 25-jarige leden 10-jarige leden 9 geschillen bij Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken 1.662 leden 142 deelnemers VGO-keur Belangrijkste deelnames / samenwerkingen - Hoofdbestuur MKBNL - Bestuur VNO-NCW - Raad van Advies VvE Belang - Cencobouw - Stichting USAG (cao) - BPF Schilders (pensioen) - Renovatieversneller (Bouwagenda) - TKI Bouw & Techniek (Bouwagenda) - Nationaal Renovatie Platform (NRP) - Stichting RGS - Leercirkel RGS - Stichting VGO - Studie Club Schilders (SCS) - Schilders van Nu - Stichting ERM - GA-Platform Restauratie - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO) - Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid (SBIB) - NEN Verfwaren - NEN Glas voor Bouwwerken - Kenniscentrum Glas - Ministerie EZK - RVO 621 erkende Garantie bedrijven 23 ERM-gecertificeerde Restauratieschildersbedrijven Restauratieschilders Landkaart, met publicatie in Erfgoed Magazine € 950.000,gebruikt voor projecten BTH-heffing omzet 3,3 miljard LEDEN 264 deelnemers Ondernemerspanel 4 ONDERHOUDNL

02 23 JAARVERSLAG 2022 90 digitale nieuwsbrieven 6 Campagnes 13% 259.807 websitebezoekers @ downloads126.149 10.619 volgers Social media LinkedIn COMMUNICATIE 371 posts, 5.113 likes 244.000 views Instagram Facebook 14.000 views 294.000 views 27 ledenmails Word Glaszetter Industrieel Schilder De Wereld van Glas De Winterschilder VN Jaar van het Glas Deelname aan Vakbeurs MONUMENT 9.671 binnenkomende gesprekken 2.463 ledenadvies 6 webinars Isocyanaten Verzuim onder de duim - samen met Schouten Zekerheid CAO Update - RVU, Generatiepact, premies, inflatie en lonen Veilig werken met je leerling - OnderhoudNL opledigen Prijsstijgingen - Hoe ga je hier mee om? Circulair onderhoud meetbaar maken Lobby Den Haag 2 Vakbeurzen (Monument en Masters of Maintenance) 24 partners Van Mossel Groep NIEUW: 16 bijeenkomsten netwerk2 kenniskring Restauratieschilders 2 boardroomsessies Vastgoed 1 online imagosessie 4 online kennismakingssessies 1 RWS leveranciersmanagement Industrieel 1 grensoverschrijdend gedrag P&O netwerk 2 duurzame inzetbaarheid P&O netwerk 1 Glas Event 1 ALV OnderhoudNL 1 Schilders Event 4 OnderhoudNL magazines 1 special ‘Ketensamenwerking’ 4 Tools Mobiliteit & Materieel ontwikkeld: 2Webinars Brochure ‘Hulp bij keuze elektrische bestelauto’ Brochure ‘Op weg naar de emissieloze projectlocatie en transport’ Infographic ‘Duurzame mobiliteit schilders- en onderhoudsbranche’ CO2 -calculator Transport MKI-onderhoud 9 februari Subsidieregelling SSEB i.s.m. RVO 29 maart Handreiking RWS duurzame metaalconservering Events 5 infobladen duurzaam schilderen ontwikkeld Werken met lijnolieproducten Werken met hybride producten Werken met minerale producten Werken met biobased producten Blik op de toekomst Glas bedrijfsbezoek FINEO-fabriek Boardroomsessies sector Vastgoed inzake verduurzamingskansen Masterclass MKI Onderhoud 1 nieuwe partner i.h.k.v. Duurzame Mobiliteit Van Mossel Groep 4 3 bijeenkomsten Stuurgroep interviews koplopers over duurzame verfproducten KLIMAAT & ENERGIE TRANSITIE 2tools circulair renoveren ontwikkeld Milieukosten indicator (MKI-onderhoud) CO2 -reductiekaarten Belangrijkste deelnames / samenwerkingen - Overleg Branches met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes - Verbouwstromen i.s.m. TKI Bouw en Techniek - Nationale Milieu Database (NMD) - Nationaal Isolatieprogramma met NRP en Stroomversnelling - Uniforme Agenda Stadslogistiek - VNO-NCW/MKBNL werkgroep e-transitie mkb - VNO-NCW/MKBNL commissie Milieu, Energie en Verduurzaming - VNO-NCW/MKBNL commissie Transport en Infrastructuur - Building Holland / Future Building - Isolatie coalitie RVO / Ministerie EZK (ISDE-subsidie) Start met implementatie van de Milieukostenindicator (MKI) in de Nationale Milieudatabase (NMD) 55 duurzaamheidscans voor schilders en 20 aanvullende bezoeken door adviseur Subsidieregelingen Emissieloze bedrijfsauto (SEBA) Schoon en emissieloos bouw materieel (SSEB) Investering duurzame energie en energiebesparing (ISDE) Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE+) Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) Fiscale regelingen Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA) Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 6 trainingen beschikbaar BENG in de praktijk Bouwkunde voor EP-adviseurs Installatietechniek voor EP-adviseurs EPA woningen basismethode Energiecoach Nieuwe bouwfysica Project ‘Verminderen afvalstoffen’ i.s.m. VVVF ONDERHOUDNL 5

JAARVERSLAG 2022 02 23 Webinar ‘Prijsstijgingen en hoe dan om te gaan met opdrachtgevers’ 21 april Special ‘Ketensamenwerking’ Onderzoek naar meerwaarde RGS RGS-scan voor opdrachtgevers en opdrachtnemers KETENSAMENWERKING Handreiking ‘Duurzaamheid metaalconservering’ In samenwerking met RWS 10 mei Ondernemersdag in Rijtuigenloods Amersfoort 11 mei Belangrijkste deelnames / samenwerkingen - Stichting RGS - Leercirkel RGS - Nationaal Renovatie Platform - Stichting Pioneering - Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland - Kennisplatform Renda - Stichting VGO-keur - Programma Verbouwstromen Brochure ‘Strategische keuzes maken in duurzame installaties’ In samenwerking met Aedes, BouwendNL, TechniekNL en Stroomversnelling sector Industrieel en RWS inzake ‘Leveranciersmanagement metaalconservering’ 10 mei Meeting 25 Subsidie Stichting Mijn Carrière Tot 100% subsidie en verletkostenvergoeding trainingen (behalve veiligheidstrainingen) Vergoeding verletkosten bij volgen training schildersvakopleidingen 73 medewerkers > 10.000 m2 opleidingsoppervlakte 1.157 leerlingen 48 zij-instromers 17geslaagden Kader- en Ondernemersopleiding LEVEN LANG ONTWIKKELEN 4 Landelijke onderwijsbeurzen Circa 50 open dagen/ avonden Daarnaast gastlessen VMBO’s Belangrijkste deelnames / samenwerkingen: - Stuurgroep Nimeto flexibel onderwijs - SBB Marktsegment Afbouw en Onderhoud - SBB samenwerkingsovereenkomst inzake kwaliteitsverbetering BPV - Opleidingscommissie Metaalconservering (OCM) - Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren (OGOS) - Programmaraad RGS - VNO/MKBNL commissie Beroepsonderwijs - Stuurgroep Examinering - NCE opleiding Erfgoedschilder - Raad van Toezicht Stichting Mijn Carrière - Convenant MBO- aanbod ‘Klimaattechniek’ - Subsidieregeling ‘Sterk Techniekonderwijs 2020-2023’ - Start ontwikkeling Keuzedeel voor de niveau 3 opleiding over Erfgoedschilderen Webinar Op MijnVakMijnOntwikkeling.nl geplaatst: 6 e-learnings in Leerlijn Verf e-learning Glas - een kennismaking 9 Toolboxen 4 instructievideo's e-learnings over verf en glas Instructeursdag SVO over onboarden, MVMO, veilig werken Beste leerbedrijf van het jaar Wolters Deventer Aanvullende module leerlingen SVO: Perfect schilderen zonder roller of kwast. In ontwikkeling: Wie is de Baas en Tillen met je kop! 3 Restauratieschilders Kenniskringen: MONUMENT, Paleis Het Loo en Escher in het Paleis NCE Opleiding Erfgoed Schilderen te Goes gestart 2Verkiezingen Beste leermeester van het jaar Orlando Miguel, Helder Vastgoedonderhoud Den Helder Nieuwe training Isocyanaten Werkgroep Scholing Leer Management Systeem MijnVakMijnOntwikkeling.nl 2.346 cursisten 6 ONDERHOUDNL RGS

02 23 JAARVERSLAG 2022 Cao USAG duurzame inzetbaarheid met LBV MDIEU-subsidie Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 AVV vanaf 5 februari 2022 Nieuwe 'zwaarwerkregelingen': RVU en generatiepact (GP) en een compensatieregeling GP voor werkgevers. In 2022 een premiepauze vanaf periode 6 t/m periode 13 van 2%-punt (RVU) waardoor de totale Susag premie 1,42% was in die periode i.p.v. 3,42% in de periode 1 t/m 5. 1 16.450 deelnemers collectieve ongevallenverzekering 1.648 Gezondheids- en Bodychecks (PAGO’s) uitgevoerd Sessie Stuurgroep 'Ondernemingsorganisatie' Bijeenkomst P&O-netwerk over Grensoverschrijdend Gedrag ARBEIDS CAO vergelijking cao SAVG en Vlakglas in handzamer formaat VERHOUDINGEN (CAO & PENSIOEN) Cao SAVG met drie vakbonden LBV, CNV en FNV Looptijd: 1 oktober 2021 t/m 31 oktober 2025 AVV per 15 januari 2022 Loonsverhoging per week 1 2023van 10,3% 4 Belangrijkste deelnames / samenwerkingen: - VNO/MKBNL commissie Sociale zekerheid - VNO/MKBNL commissie Arbeidsverhoudingen branches - VNO/MKBNL Platform Arbeidsvoorwaardenbeleid - Susag Pensioen interviews Bestuurders Bedrijfstak Pensioenfonds Schilders in gesprek met klanten in OnderhoudNL Magazine 34.315 deelnemers bedrijfstakpensioenfonds schilders (BPF) waarvan 2.138 werkgevers belegd vermogen € 7,6 Miljard gemiddelde dekkingsgraad 122,1% (minimaal vereist 104,1%) beleggingsredement 0,1% deelnemer internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen Start participatie-ontwikkeling nieuwe pensioenregeling BPF Schilders 2187 vragen via telefoon 2340 afgehandelde vragen per e-mail 143 contracten nagekeken 53 zaken (arbeidsrecht/contractenrecht) 150 incasso/juridische brieven verstuurd Van het ministerie SzW is subsidie ontvangen in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarhheid en Eerder Uittreden (MDIEU) voor actualisering proces Gezondheids- en Bodychecks, pilot Exoskelet, onderzoek fysieke belasting e.d. Model Arbeidsovereenkomst vernieuwd Digitale versie Loonkompas 2 29 858 Deelnemers Trainingen Veiligheid (met tijdelijk 100% subsidie Stichting Mijn Carrière okt '22 - mrt '23) 678 Deelnemers Branche RI&E 42 Nieuwe producten Chroom-6 in historisch schilderwerk (Stichting ERM) LMRA Rolsteigers ARBEIDS VERHOUDINGEN (ARBO & MILIEU) Toolbox 'Veilig en gezond glaszetten' Belangrijkste deelnames / samenwerkingen: - Stichting Veilig Werken op hoogte (SVWOH) - Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) - NEN-commissie Glas voor Bouwwerken - NEN-commissie Verfwaren - NEN-commissie Verf op Staal - Gebruikersgroep VVVF ‘Veilig met Verf’ - Platform Preventie Valgevaar - Raad van Toezicht Duurzame Aanbieder - VNO/MKBNL commissie Milieu, Energie en Verduurzaming - VNO/MKBNL commissie Arbowet - Werkgroep 'Isocyanaten' - Werkgroep 'Bewust Veilig Dag' - Implementatie werkgroep nieuwe asbestregelgeving - Veiligheidsoverleg 12 branches met Code van de Bouw - Expertcommissie Veilig en Gezond werken VNO/MKBNL Deelnemers trainingen Werken met de Branche RI&E E-learnings ‘Werken met isocyanaten’ ontwikkeld Duurzame Aanbieder Deelnemers Webinars Gevaarlijk werken op hoogte - hoe doe je het veilig? Isocyanaten met >60 deelnemers 30 november Stuurgroep 906 Deelnemers e-learnings / toolboxen Mijnvakmijnontwikkeling.nl Veilig werken met verf Alles op rolletjes Werken met een hoogwerker Alcohol, drugs en medicijnen Veilig en gezond glaszetten Machineveiligheid Events Bewust Veilig Dag 30 maart met krant en digitale games Week van de RI&E 20-24 juni Werkgroep Chroom-6 (voor opstellen aanvullende handleiding) Klankbordgroep Arbo & Milieu Met KAM/HSQE/VHK-medewerkers uit alle sectoren Technische Commissie Industrieel Met Arbo-managers voor arbo-technische zaken Reach-overleg Overleg met REACH-deskundige in het kader van Europees programma ONDERHOUDNL 7

JAARVERSLAG 2022 02 23 Glasdag Normenset AFAS Leusden 9 juni StrategieScans voor Glas, Industrieel en Restauratieschilders Vernieuwing Normenset Kwaliteit in Balans in ontwikkeling Industrieel event met diverse Innovatiepitches cybersecurity en forecasting 17 maart, Utrecht UPDATE ERM Certificeringswerkboek Events Infoblad ‘Grensoverschrijdend gedrag’ Vastgoed Boardroomsessies Vastgoed Intervisiesessies Vastgoed Innovatie Event op Circuit Zandvoort met ruim 80 deelnemers (12 juli) INNOVATIE Inspiratiesessie ‘Cybersecurity’ 18 mei Onderzoek Uitvoering vervolgonderzoek naar niet-destructieve technieken om houtrot op te sporen Cyberverzekering van de OnderhoudNL Verzekeringsdienst Belangrijkste deelnames / samenwerkingen: - NEN commissie Vlakglas - NEN commissie Verfwaren Ontwikkeling exoskelet met Festool Samenwerkingsovereenkomst met UWV inzake baan-naar-baanplan Imago Wervingsvideo's sector Glas en Industrieel Voorbereiding 9 sessies i.h.k.v. imagocampagne VERANTWOORDELIJKEN Bestuur en Directie De heer H.W. den Boer voorzitter De heer E. Janssen vice-voorzitter De heer L. Smits penningmeester (vanaf 15 september) Mevr. M. Bloem penningmeester (tot 17 februari) De heer J. Peeters lid De heer J. van Olst lid (tot 28 oktober) Mevr. A. DavidsonOerlemans lid De heer G. J. van den Berg lid De heer O.O. Spruijt secretaris bestuur en directeur van het bureau Raad van Toezicht De heer I. Koster voorzitter De heer T. Schilders lid namens leden OnderhoudNL De heer J. Baarends lid namens leden OnderhoudNL (tot 22 november) De heer T. Smeulders lid (tot 22 november) De heer R. Hagemans lid namens leden OnderhoudNL De heer T. van der Rijken lid (vanaf 22 november) Mevrouw C. van Vonderen lid (vanaf 22 november) Sectoroverleg De heer J. Leertouwer namens sector Schilders De heer J. Pleijsier namens sector Vastgoed De heer N. van Asten namens sector Totaal De heer B. Spoelstra namens sector Industrieel (tot 17 juni) De heer F. van Ooijen namens sector Glas (tot 9 september) De heer A. van Gemert namens sector Glas (vanaf 9 september) De heer H. Wolters namens sector Restauratieschilders De heer B. Sanders namens Jong Management 8 ONDERHOUDNL

02 23 SECTOR SCHILDERS Zelfstandig, maar niet alleen OnderhoudNL zet zich in voor alle schilders- en onderhoudsbedrijven in Nederland, ook voor zelfstandigen. Werken als zelfstandig ondernemer betekent niet dat u álles zelf moet uitvinden en regelen. OnderhoudNL ondersteunt u op alle fronten. Niels Kaag, zelfstandig schilder in Wervershoof en Bas Beugelsdijk, zelfstandig schilder in Herkenbosch, kunnen daarover meepraten. O nlangs hebben we ons pakket voor zelfstandig ondernemers vernieuwd en overzichtelijker gemaakt. Want als zzp’er heeft u soms andere behoeften dan een bedrijf met personeel. Het pakket bevat onder andere verzekeringen tegen een voordelig ledentarief (zie ook het artikel van OnderhoudNL Verzekeringen op pagina 26 en 27 van dit magazine). Daarnaast bieden we kosteloze strategische tools, juridisch advies en de RI&E voor zzp’ers. Nieuwsgierig? Kijk op www.onderhoudnl.nl/zzp voor meer informatie. ONDERHOUDNL 9

SECTOR SCHILDERS 02 23 Niels Kaag, zelfstandig schilder in Wervershoof: “Fijn om een aanspreekpunt te hebben” “ A ls schilder zie je een huis onder je handen opknappen. Dat is zo leuk aan dit vak. Ik schilder sinds mijn 15e, altijd in en om Wervershoof. Op mijn 26ste begon ik voor mezelf. Ik werk hoofdzakelijk voor particulieren, sinds 8 jaar samen met oud-collega Chris. Om in de winter en op regenachtige dagen door te kunnen werken, heb ik een kleine spuitcabine aangeschaft. Daar spuit ik vooral keukens, meubels en deuren mee. Ook heb ik twee hoogwerkertjes, dat scheelt steigers opbouwen en werkt veilig en snel. Begin dit jaar ben ik lid geworden van 10 ONDERHOUDNL OnderhoudNL omdat ik onder andere op zoek was naar juridische ondersteuning bij een openstaande factuur. Het is fijn om een aanspreekpunt te hebben voor zaken waar je zelf niet in thuis bent. Ook ben ik geïnteresseerd in de voordelen van OnderhoudNL Verzekeringen. En misschien is het OnderhoudNL Garantielabel iets voor mij. Iedereen kan een schildersbedrijf beginnen, maar ik vind dat je wel een bewijs van kwaliteit moet kunnen tonen. Verder hoop ik tijd te maken om cursussen te volgen. Daarmee daag ik mezelf uit. Het probleem is alleen dat ik alles leuk vind!”

02 23 SECTOR SCHILDERS Bas Beugelsdijk, zelfstandig schilder in Herkenbosch “Met OnderhoudNL Garantie onderscheid ik me van de cowboys” “ I k had de mogelijkheid om het bedrijf van mijn vader over te nemen, met 30 medewerkers. Maar toen ik zag wat voor sores het hebben van personeel met zich meebrengt, besloot ik als zzp’er te gaan werken. Lekker kleinschalig, met veel persoonlijke contacten. Dat bevalt goed. Ik heb een klein, vertrouwd team om me heen, waarmee ik in en rond Roermond werk voor particulieren en kleine VvE’s. Vanaf het begin ben ik aangesloten bij OnderhoudNL Garantie, vanwege de uitstraling die je ermee hebt in de markt, de algemene voorwaarden en de garantieregeling. Daarmee onderscheid ik me van de ‘cowboys’ in de markt. Ik heb de RI&E-training gevolgd en lees graag de nieuwsbrieven van OnderhoudNL. Daar staan handige tips in. Het is ook fijn te weten dat de vereniging onze belangen behartigt in Den Haag, zoals dat gedaan is voor het lage btw-tarief. Het liefst ga ik nog jaren zo door, al zullen er steeds nieuwe uitdagingen zijn. Denk aan wet- en regelgeving die verandert en nieuwe duurzame producten om aan te wennen. Maar ook daarbij kan ik vast rekenen op OnderhoudNL.” ONDERHOUDNL 11

PRODUCTEN EN DIENSTEN 02 23 Tip van Ledenadvies: Algemene voorwaarden… meesturen of ernaar verwijzen? Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten of diensten. Of helpen u bij lastige vraagstukken. Zoals dit keer de vraag wat de beste manier is om ervoor te zorgen dat uw opdrachtgever de algemene voorwaarden ontvangt. O m een beroep te kunnen doen op algemene voorwaarden moet u ze van toepassing verklaren vóór het sluiten van de overeenkomst. Én uw opdrachtgever moet de algemene voorwaarden wel duidelijk van u gekregen hebben. Dat heet officieel: ‘ter hand stellen’. Gebruik altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden. Ons advies als jurist is: altijd meesturen als bijlage. Wanneer er ooit een discussie is, dan kan worden bewezen dat de algemene voorwaarden als bijlage zijn verstuurd. Wettelijk gezien mogen de algemene voorwaarden op meerdere manieren aangeboden worden, zoals het plaatsten van de algemene voorwaarden op uw website. Zorg er echter wel voor dat het voor de opdrachtgever meteen duidelijk is welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze te vinden zijn. 12 ONDERHOUDNL

02 23 PRODUCTEN EN DIENSTEN U kunt in de offerte een tekst plaatsen die verwijst naar de verschillende algemene voorwaarden. Die tekst is toegestaan als er een constant werkende link in verwerkt is. U vindt de voorbeeldteksten op www.onderhoudnl.nl/algemene-voorwaardenonderhoudnl. Let op: bent u aangesloten bij OnderhoudNL Garantie? Dan moet een andere tekst worden gebruikt. Ook daar is een voorbeeldtekst voor opgenomen. Los van deze tekst adviseren wij ook altijd – als het niet vergeten wordt – om een set algemene voorwaarden digitaal te versturen. OnderhoudNL Ledenadvies Floris Visser en Chi-Ling Chu van OnderhoudNL Ledenadvies helpen u verder met gratis eerstelijns (juridisch) advies en staan u graag te woord via 088-0188 155. ONDERHOUDNL 13

INSTROOM 02 23 De nieuwe groep in opleiding bij Schildersvakopleiding Zutphen Zij-instromers vinden weg naar werkgevers OnderhoudNL heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven ontwikkeld om zij-instroom in de sector te bevorderen, zoals het van Baan naar Baan-plan. Een goede screening, voorbereiding én samenwerking tussen Schildersvakopleidingen, uitzendorganisaties, ROC’s en bedrijfsleven, blijken daarbij de basis voor succesvolle trajecten. Zoals in Zutphen, waar een deel van de in totaal 118 zij-instromers het afgelopen jaar hun weg vonden naar een werkgever. O p dit moment is een nieuwe groep van 11 leerlingen met uiteenlopende achtergronden in 14 ONDERHOUDNL opleiding bij Schildersvakopleiding Zutphen. Na een voorbereidend traject in de werkplaats zijn ze sinds april aan het werk bij een van de aangesloten bedrijven. We gingen bij twee van hen langs.

02 23 INSTROOM Materiaalkennis Jihad Sayed Yousef is begonnen bij Van der Veen Schilders in Dieren. Jihad komt uit Syrië, waar hij ook schilder was. Hij is nu ruim drie jaar in Nederland en werkt hard aan het leren van de Nederlandse taal. Via de gemeente kwam hij in contact met Opstap. Tijdens een stage bleek al snel zijn kwaliteit, waardoor hij kon volstaan met een verkorte training bij de Schildersvakopleiding. Zijn focus ligt vooral op nog beter Nederlands spreken en materiaalkennis. Bij Van der Veen is hij snel opgenomen in het team. “Er is een goede sfeer”, vertelt hij. “Daarom wilde ik ook graag bij een wat kleiner bedrijf werken. In de pauzes praten we over van alles, dat is gezellig én ik leer de taal nog beter.” Direct inzetbaar Voor Rens van der Veen is Jihad de tweede zij-instromer in zijn bedrijf: “Je ziet meteen dat hij vaker een kwast in zijn handen heeft gehad. Bij de Schildersvakopleiding krijgen ze een goede basis, inclusief trainingen VCA, werken met een hoogwerker en houtrotreparatie. Een compleet pakket dus. Daardoor is hij direct inzetbaar.” Rens prijst zich gelukkig met deze goede match: “Soms heb je pech en loopt het niet lekker, maar Opstap doet een nauwkeurige screening. Voorlopig kan Jihad bij ons aan de gang en wie weet groeit hij uit tot voorman.” Een echt vak In Doetinchem is Rowdey Verbucheln aan de slag gegaan bij Schildersbedrijf ‘t Wassinckhuys. Rowdey had genoeg van de onregelmatige werktijden in de logistiek. Liever leerde hij een echt vak. Hij kreeg de kans op een proefplaatsing bij ‘t Wassinckhuys nog voordat hij kon beginnen met de opleiding. “Dat was best een uitdaging, want ik had niet eerder een kwast in handen gehad”, geeft hij toe. Na veel oefenen gaat het nu beter. “Ik heb al veel geleerd van mijn leermeester en mag gelijk allerlei handelingen doen.” Lange termijn Hans Takkenkamp biedt Rowdey graag een plek in zijn bedrijf: “Hij kan zich hier verder ontwikkelen, mogelijkheden genoeg. Dit soort trajecten zijn heel aantrekkelijk én belangrijk voor ons. Opstap en de Schildersvakopleiding verzorgen het voortraject. Ook worden er terugkomdagen en extra trainingen georganiseerd. De onderlinge contacten en samenwerking zijn al jaren uitstekend. Rowdey is de achtste leerling die we op deze manier krijgen.” Lachend: “Hij moet het lef hebben om ooit nog te vertrekken! We gaan voor de lange termijn.” De Schildersvakopleiding zorgt voor een goede basis ONDERHOUDNL 15

KLANTGROEPEN 02 23 Werken voor particuliere woningbezitters, wat kan beter? Hoe kunnen we leden die werken voor particuliere woningbezitters nóg beter ondersteunen, zodat zij deze klantgroep nog beter kunnen bedienen? Die vraag staat centraal in het pilotproject ‘Klantgroepbenadering particuliere woningbezitter’. Een werkgroep waaraan meerdere leden deelnemen, kwam begin april bij elkaar om te brainstormen over dit thema. 16 ONDERHOUDNL

02 23 KLANTGROEPEN H et idee voor het gericht bedienen van klantgroepen is niet nieuw. Voor woningcorporaties bijvoorbeeld, is de afgelopen twintig jaar een aanpak ontwikkeld met een werkmethode (resultaatgericht samenwerken), een kwaliteitslabel (VGO-keur), georganiseerde kennisdeling en tal van hulpmiddelen. De gehele keten werkt hierbij samen. OnderhoudNL verkent nu de mogelijkheden om zo’n aanpak ook voor andere klantgroepen op te zetten, uiteraard in samenwerking met de betrokken leden. Die kunnen zich dan nog beter onderscheiden op de particuliere markt. Bovendien draagt het bij aan de bekendheid van alle OnderhoudNL-lidbedrijven als dé verduurzamers die staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Communicatie Bas van der Worp uit Schalkwijk nam deel aan de werksessie. Hij werkt voornamelijk voor particulieren en noemt het een ‘aparte groep’: “Particulieren vragen veel aandacht. Voordat je een project van twee dagen gaat doen, heb je meestal al drie keer telefonisch contact gehad en meerdere e-mailtjes moeten beantwoorden. Ze hebben veel vragen over wat er gaat gebeuren. Communicatie is dus superbelangrijk, maar personeel ook. Je kunt er niet iedere schilder op afsturen. Medewerkers moeten weten hoe ze met particulieren moeten omgaan. Je bent bij mensen thuis, dat vraagt om vertrouwen, sociaal gedrag, goede manieren enzovoorts. Daarentegen maken de contacten en de waardering die je krijgt het juist prettig om voor particulieren te werken.” Vragen De werksessie vond Bas erg interessant: “Wat me opviel is dat we allemaal dezelfde knelpunten ervaren, ongeacht bedrijfsgrootte. We hebben allemaal te maken met veelgestelde vragen, personeelstekorten, kostenstijgingen, weersinvloeden, garantiekwesties enzovoorts. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben en ideeën te verzamelen voor een gezamenlijke aanpak. Mijn idee zou bijvoorbeeld zijn om een lijst te maken van ‘feiten en fabels over schilderwerk’. Daarmee kun je heel veel ondervangen.” Bovag-stempel Hendrik Höften heeft een schildersbedrijf in Wierden en werkt niet alleen voor particulieren, maar ook voor zakelijke opdrachtgevers en VvE’s. “De particuliere markt is naar mijn idee altijd een markt erbij, nooit de hoofdmoot. Zeker niet als je medewerkers in dienst hebt zoals ik. Dat is gewoon te wankel vanwege de seizoensinvloeden.” Het bedrijf (Strakschilders) heeft een goede reputatie als professioneel schildersbedrijf. “Het feit dat we consistent en met de juiste mensen kwaliteit leveren én dat we een vierde generatie familiebedrijf zijn, schept vertrouwen. Dat wordt versterkt door onze aansluiting bij OnderhoudNL Garantie. Ik zie dat als een soort ‘Bovag-stempel’. Een klant baseert zijn keuze voor onze diensten voor 100% op basis van het beeld dat wij vooraf schetsen. Daar zet ik mijn persoonlijkheid voor in. Iedere ondernemer heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen ‘unique selling points’. Doe daar je voordeel mee.” Antenne Aan de werkgroep neemt Hendrik vooral deel om zijn kennis en ervaringen te delen. “Als een soort antenne voor wat er in de markt speelt.” Het grootste knelpunt waar hij, net als vele andere ondernemers, mee te maken heeft is het gebrek aan goede vakkrachten. “Dat maakt plannen lastig. Ondanks dat onze orderportefeuille vol zit, blijf ik aan de voorkant actief met acquisitie. Want er komen ook weer mindere tijden.” Na deze werksessie wordt de keuze van deze klantgroepbenadering voorgelegd aan het bestuur, zodat het bijbehorende plan kan worden uitgevoerd. ONDERHOUDNL 17

INSTROOM 02 23 Begin juni werd de Eskeetroom getest door een groep vmbo-leerlingen Van schaftkeet naar escaperoom Veel branches kampen met een tekort aan instroom. Hoe val je als schilders- en onderhoudssector dan extra op bij jongeren die voor de keuze staan om een vak te kiezen? Niet met een powerpointpresentatie, maar met iets origineels. Iets actiefs en spannends, een escaperoom bijvoorbeeld. Vertaal dat idee naar onze bedrijfstak en je krijgt: de ‘Eskeetroom’! 18 ONDERHOUDNL

02 23 INSTROOM Het projectteam van de Eskeetroom Het resultaat is een uitdagende beleving die de zichtbaarheid van onze sector vergroot bij zowel jongeren, ouders en bedrijven. De Eskeetroom is geheel in de huisstijl van de Schildersvakopleidingen uitgevoerd, inclusief ‘verborgen hints’. D e afgelopen maanden is hard gewerkt om een doodnormale schaftkeet te transformeren tot heuse escaperoom. In deze keet komen vbmo-leerlingen op een bijzondere manier in aanraking met het onderhoudsvak. Het idee hiervoor komt van Johnny Serné, leerlingencoördinator bij Schildersvakopleiding Geldermalsen. In een projectteam met Ruben Verharen van Schildersvakopleiding Zutphen en medewerkers van OnderhoudNL is het verder uitgewerkt, in afstemming met de andere Schildersvakopleidingen in Nederland. Huisstijl De escaperoom is met veel oog voor detail ontworpen en gebouwd door Gloeidraad en gedecoreerd door Props & Zo. De materialen zijn beschikbaar gesteld door acht bedrijven die het investeren in jonge vakmensen erg belangrijk vinden: Sikkens, Goudhaantje, Festool, PPG/Sigma, Showa, Deltec, Altrex en Wijzonol. Hoe werkt het? Na een korte interactieve presentatie door de instructeur van de Schildersvakopleiding, gaan de leerlingen in groepen van vier op de foto en vervolgens in de Eskeetroom aan de slag. Zij krijgen de opdracht om schilder Robin te zoeken, die aan een aantal mooie projecten heeft gewerkt. Met het oplossen van verschillende puzzels komen ze steeds dichter bij de oplossing. Spelenderwijs komen ze meer te weten over schilderen, glaszetten en behangen. Als het hen lukt de opdracht te voltooien, gaat er een verborgen deel van de keet open en ontvangen ze een ‘krant van de toekomst’ met hun foto erop met de tekst ‘deze helden maken Nederland mooi!’. Op de krant staat een QR-code vermeld die leidt naar een website met informatie over de opleidingen in onze sector. Inzet Elke Schildersvakopleiding krijgt twee weken in het jaar de beschikking over de Eskeetroom om daarmee vmbo-scholen te bezoeken. De instructeurs krijgen een korte training in het gebruik van de keet en in het vertellen van het bijbehorende spannende verhaal. De keet wordt ook ingezet op open dagen en beurzen. Voor onderhoudsbedrijven die er gebruik van willen maken, is de Eskeetroom te huur. Kijk op www.onderhoudnl.nl/eskeetroom voor meer informatie. ONDERHOUDNL 19

PENSIOENDIALOOG 02 23 Peter Postma, verantwoordingsorgaan BPF Schilders: ‘Wij zijn de oren en ogen van het bestuur’ In deze serie zetten we een lid van het bestuur van BPF Schilders aan tafel met een werkgever, medewerker, ondernemer of gepensioneerde uit de bedrijfstak. Dit jaar zijn de gesprekspartners actief in het zogeheten verantwoordingsorgaan van BPF Schilders. Deze groep beoordeelt en adviseert het bestuur. Voor deze editie gingen Peter Postma en Marlies van Loon met elkaar in gesprek. 20 ONDERHOUDNL

02 23 PENSIOENDIALOOG ONDERHOUDNL 21

PENSIOENDIALOOG 02 23 wat computerwerk doen, maar als ik nog schilder was geweest, zou ik lange tijd uit de roulatie zijn. Bij zulke dingen sta je pas stil als je ermee te maken krijgt. Eigenlijk is het met pensioen net zo.” Marlies: “Gelukkig loopt je pensioenopbouw gewoon door als je arbeidsongeschikt raakt. Ook als ondernemer trouwens, na 1 jaar arbeidsongeschiktheid. Wat je zegt herken ik, interesse voor pensioen komt bij velen pas later. Jij was al op redelijk jonge leeftijd geïnteresseerd toch?” Peter: “Dat klopt. Ik was in de dertig toen ik vragen had over het pensioen. Die heb ik toen aan de vakbond gesteld. Zo ben ik er ingerold. Klagen vanaf de zijlijn, daar houd ik niet van. Liever pak ik dan mijn verantwoordelijkheid en praat actief mee.” P eter Postma begon als leerling schilder en beklom de carrièreladder door alle vakopleidingen en tal van cursussen te volgen. Tegenwoordig is hij werkzaam als RGS Procesmanager bij Jac Ruyters Groep in Echt. In het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt hij de werknemers. Marlies van Loon is werknemersvoorzitter van het BPF Bestuur. Marlies en Peter spreken elkaar bij Peter thuis in Weert. Hij is herstellende van een gebroken heup. Peter: “Ik ben tijdelijk arbeidsongeschikt, het komt gelukkig weer goed. Toen ik in het ziekenhuis was, schoot het wel even door me heen: wat als ik langdurig arbeidsongeschikt raak? Ik kan inmiddels weer 22 ONDERHOUDNL Marlies: “Die betrokkenheid is heel fijn. Jullie input vanuit de praktijk – rechtstreeks en vaak ongefilterd – is van grote meerwaarde. Vooral omdat wij als bestuursleden zelf niet werkzaam zijn in de bedrijfstak. Jij wees ons laatst op het feit dat UTA-personeel niet altijd weten dat zij boven een bepaald salaris geen pensioen opbouwen. BPF Schilders geeft hierover nu meer informatie zodat zij eventueel zelf wat anders kunnen regelen. We hebben dit signaal doorgegeven aan onze sociale partners. Zij kunnen beoordelen of zij de grens van de maximale pensioenopbouw willen aanpassen.” Peter: “Ik beschouw het verantwoordingsorgaan als de ogen en oren van het bestuur. Op de werkvloer hoor ik hoe medewerkers denken over pensioen, vaak ongefundeerd en gebaseerd op de negatieve berichten uit de media. Hoe goed BPF Schilders ook haar best doet om helder te communiceren, er is dan toch meer uitleg nodig.” Marlies van Loon

02 23 PENSIOENDIALOOG Marlies: “Ik begrijp dat wel. Het is geen gemakkelijke materie. De huidige pensioenregeling is soms al lastig toe te lichten en we krijgen de komende jaren ook nog te maken met een nieuw pensioenstelsel (Wet Toekomst Pensioenen). Hierop is het bestuur van BPF Schilders zich aan het voorbereiden samen met het verantwoordingsorgaan, de sociale partners en de Raad van Toezicht.” Peter: “Wij letten erop dat het bestuur evenwichtige besluiten neemt. Er spelen verschillende belangen: als de premie stijgt, merkt iemand die werkt dat meteen, een gepensioneerde niet. Die zal meer gefocust zijn op de verhoging van het pensioen bij een hoge dekkingsgraad. Ik sta altijd op voor de medewerkers. Daarnaast hebben we leden die werkgevers, gepensioneerden en zelfstandigen vertegenwoordigen. Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat de regeling gebaseerd is op solidariteit. Daar zijn we ons goed van bewust.” Marlies: “Klopt, een kritische blik van het verantwoordingsorgaan – én van de Raad van Toezicht – is belangrijk, maar het gebeurt altijd met respect voor elkaar. De harmonieuze samenwerking is een goede basis om de ingewikkelde thema’s met elkaar te bespreken.” Peter: “We hebben een gezamenlijk doel: een goed pensioen voor alle generaties. Het is fijn dat we daarvoor zo’n sterke driehoek vormen én dat het overleg tussen werkgevers en medewerkers de laatste jaren is verbeterd!” Meer weten? Heeft u vragen over uw vertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan? Neem dan contact op met Peter Postma via peter@bpfsag.nl. Wilt u tekst en uitleg over het pensioen, eventueel op locatie, binnen uw bedrijf? Stuur dan een e-mail naar BPF Schilders: www.bpfschilders.nl/contact ONDERHOUDNL 23 Peter Postma

TRAININGEN 02 23 OnderhoudNL ontwikkelt trainingen vitaliteit Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en op een prettige, gezonde manier hun pensioen halen. Kunt u daar als werkgever alleen maar van dromen in deze tijden van vergrijzing, arbeidskrapte en hogere pensioenleeftijd? Het antwoord is nee: u kunt er wel degelijk invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld door actief aan de slag te gaan met vitaliteit& leefstijlcoaching. OnderhoudNL ontwikkelt hiervoor een nieuw aanbod. D e voordelen van medewerkers die zowel fysiek als mentaal goed in 24 ONDERHOUDNL hun vel zitten, zijn legio: de betrokkenheid en motivatie neemt toe en het ziekteverzuim daalt. Ook heeft het een positief effect op de productiviteit en werksfeer. Het is niet alleen voor de medewerker

02 23 TRAININGEN zelf prettig, het bedrijf wordt er weerbaarder en toekomstbestendiger door. Behoefte Chi-Ling Chu is ledenadviseur bij OnderhoudNL én meervoudig gecertificeerd vitaliteitscoach. De afgelopen maanden verzorgde ze presentaties over vitaliteit tijdens P&O-bijeenkomsten, sprak met HR-managers bij enkele grotere lidbedrijven en gaf een workshop vitaliteit aan voorlieden. “De aandacht voor dit thema bij onze leden loopt uiteen van complete programma’s tot een incidentele vraag .” Chi-Ling bestudeerde ook de resultaten van de gezondheidsen bodychecks (GBC’s) die in het kader van de cao voor de medewerkers in de bedrijfstak worden georganiseerd: “Er komen behoorlijk wat klachten voor aan het bewegingsapparaat. Ook overgewicht is een veel voorkomend probleem.” Aanbod Op basis van haar bevindingen ontwikkelde Chi-Ling een compleet pakket, dat na de zomer voor leden beschikbaar komt: 1. Een dossier op de website van OnderhoudNL met informatie, tips en toolboxen. 2. Een quickscan Organisatie in balans, waarmee ondernemers en HR-managers inzicht krijgen in de vitaliteit binnen het bedrijf en welke stappen te nemen zijn. 3. Een training ‘Vitaliteit en vitale teams’, voor leidinggevenden. 4. Een workshop ‘Wat is vitaliteit?’, voor medewerkers en hun leidinggevenden. 5. Een training ‘Werken aan je eigen vitaliteit’, voor medewerkers als verdieping op de workshop ‘Wat is vitaliteit?’. 6. Individuele leefstijl- en vitaliteitscoaching. Bewustwording HR-manager Anke Buist van SW Vastgoedverbetering vindt dit initiatief van OnderhoudNL een goede zaak. “Dit is in het belang van werkgever én medewerker. Het begint met bewustwording, zodat mensen dan zelf de volgende stap gaan zetten. Binnen ons bedrijf zijn we nu zo’n vijf jaar bezig met gerichte aandacht hiervoor. Wat voorbeelden: we promoten de vierdaagse werkweek voor 60-plussers, bieden fruit op de vestigingen en stimuleren medewerkers om mee te denken en met verbetervoorstellen te komen om het werk te verlichten. Ook bieden we coaches aan bij mentale of financiële problemen. We merken meer tevredenheid, minder over belastingsklachten en meer bewustzijn van gezond en veilig gedrag. Ze trekken ook eerder aan de bel met vragen en wensen. We zijn er nog niet. We willen nog meer toe naar preventie en vroeg signaleren van problemen. Het aanbod van OnderhoudNL kan daar zeker bij helpen.” Meer weten over het vitaliteitsprogramma? Neem contact op met Chi-Ling Chu via c.chu@onderhoudnl.nl of bel 088 01 88 155. “Vitaliteits- en leefstijlcoaching vraagt inzet van directie, leidinggevenden én van de medewerkers zelf. Het is de kunst om het structureel aandacht te blijven geven. Laat het een positieve olievlek zijn die door uw bedrijf vloeit!” Sonja van Hamersveld, expert vitaliteit en leefstijl, oprichter Charly Green ONDERHOUDNL 25

ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN 02 23 De complete verzekering voor zzp’ers die wél alles dekt Als zelfstandig ondernemer heeft u met behoorlijk wat risico’s te maken. Om te zorgen dat u het goed geregeld hebt als het even tegenzit, heeft OnderhoudNL Verzekeringen een nieuw verzekeringspakket ontwikkeld. Dit verzekert de belangrijkste risico’s voor u als zelfstandige schilder- en onderhoudsspecialist. Zo kunt u met een gerust hart uw werk doen. 26 ONDERHOUDNL

02 23 ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN OnderhoudNL Verzekeringen: ‘Binnen 5 minuten online geregeld’ Welke verzekeringen zitten in het pakket?  Aansprakelijkheids verzekering De Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers dekt de kosten van materiële- en letselschade van anderen, die u met uw bedrijf veroorzaakt. Veroorzaakt u schade door het afbranden van verf? Zelfs brandgevaarlijk werk is standaard meeverzekerd.  Spullen-in-je-opslag- verzekering U bent zuinig op uw schildermateriaal, de inrichting van uw magazijn en uw verfvoorraad. Bij brand, diefstal of waterschade heeft u vaak meteen een groot probleem. U bent dan genoodzaakt om spullen (op) nieuw aan te schaffen en uit eigen zak te betalen. Dit kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Met de Spullen-in-je-opslag-verzekering bent u hiervoor verzekerd.  Spullen-in-je-bus- verzekering Tijdens ieder transport van of naar de werklocatie, loopt u risico’s. Denk aan diefstal- of brandschade aan uw goederen, materialen of uw gereedschap. Dit kan gebeuren tijdens het laden, lossen of het transport zelf. Met de Spullen-in-je-bus-verzekering bent u in al deze gevallen verzekerd.  Ongevallenverzekering (1e jaar gratis)  Mogelijkheid tot het meeverzekeren van inkomensopvang Unieke voordelen voor zzp-schilders • Binnen 5 minuten online geregeld • Maandelijks opzegbaar • Geen extra kosten bij maandbetaling • Een eerlijke prijs zonder gedoe • Geen papierwerk. Direct dekking zonder kleine lettertjes Heeft u vragen? Ga naar www.onderhoudnlverzekeringen.nl voor meer informatie of neem contact op met OnderhoudNL Verzekeringen via 010- 288 45 40 of info@onderhoudnlverzekeringen.nl. Zij helpen u graag! ONDERHOUDNL 27

Arbeidsmarktcampagne www.wijonderhoudenvan.nl Bent u op zoek naar extra medewerkers en heeft u momenteel vacatures openstaan? Ga naar OnderhoudNL.nl en vink heel eenvoudig uw vacatures aan of uit via ‘Mijn OnderhoudNL’.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication