0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang april 2015

M-april 2015

INHOUDSOPGAVE De Massale Mantgumer Garage Sale Clinic Beginnen met Hardlopen Yn `t sin bringer: Tsuken tsjerke en kroech De voorjaarsvakantie op de BSO in Mantgum Zorgpastor Zeldenrust De Sinneblom Easterwierum en Omstreken Nieuws van de cultuurcommissie Iepening wettersportseizoen 2015 `Hette jout de pinne oan`Jan de Vries Mienskip Verhuisbericht Het clubtenue van MTV`14 is gearriveerd! Uitnodiging Jeu de Boules Muziekvereniging Harmonie: Nieuwsbrief april 2015 Verenigingen Activiteiten Weekagenda Instellingen Jacob Klaver: Keatsen 2015 Korfbal: De F1 Oprjochting feriening Wietwetterklup de Bistedokter Doarpsmienskip Mantgum Algemene Ledenvergadering 2.0 Verslag jaarlijke Algeme Ledenvergadering Werkgroep Historie Mantgum jaarverslag 2014 Mandeguod Jaarverslag 2014 gemeente Littenseradiel Littenseradiel vraagt schoolkinderen om bijdragen voor 70 jaar bevrijding Littenseradiel doet weer mee aan Frysân Woonoffensief Advertenties Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Ondertekening sponsors kontrakt 2MobileConsultancy (Mark Bosma) en Útfeartbegelieding Iepie Lindeboom-Hospes met MTV`14 foto Frits Sieperda april 2015 Mandeguod 1 Het volgende nummer verschijnt voor 1 mei 2015. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 april www.mantgum.com 3 5 7 8 10 11 13 13 15 25 26 27 27 29 33 34 35 36 37 41 43 45 49 51 60 62 65 67 68 68

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum www.klaversma.nl telefoon: 058 250 16 19 bouwbedrijf@klaversma.nl 2 Mandeguod april 2015

De Massale Mantgumer Garage Sale Zondag 31 mei 2015 Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er dit jaar voor de achtste keer een Massale Garage Sale! Op zondag 31 mei 2015 van 10.00 tot 14.00 uur kan iedereen, die zich opgeeft, zijn spullen op de oprit/garage verkopen. Ook is het mogelijk om andere dingen zoals schminken , spelletjes, muziek maken, workshops geven enz.…… te organiseren op je oprit(je). Dit laten wij graag over aan ieders creativiteit. Wij maken een plattegrond waarop wordt aangegeven op welke plaatsen in het dorp iets te koop is of iets te beleven valt. Deze plattegronden worden huis aan huis in Mantgum verspreid en worden op zondag 31 mei 2015 uitgedeeld aan alle bezoekers aan Mantgum bij de ingangswegen van het dorp en bij de opritten. Centraal punt deze dag is het schoolplein waar een hapje en een drankje te verkrijgen is. Doet u mee, meldt u dan aan bij Suzan Rienstra of via de website. De deelnamekosten zijn € 8,00. De Mantgumer Garagesale gaat alleen door bij minimaal 25 deelnemers. Opgeven is mogelijk tot 20 mei 2015 in verband met het maken van de plattegrond. Namens de oudercommissie van de Gielguorde: Suzan Rienstra tel. 058-2501130 (na 17.00 uur) Kijk ook eens even op onze website http://massalegaragesalemantgum.jouwweb.nl/ of volg ons via facebook, twitter of hyves april 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Mandeguod Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37 april 2015

Clinic Beginnen met Hardlopen Lekker buiten hardlopen! Je gaat je steeds fitter voelen en met elke kilometer verbrand je flink wat calorieën. Heb je altijd al willen hardlopen, maar kwam het er niet van? Of wil je opnieuw beginnen of hardlopen naast een andere sport? Meld je aan, ga lekker mee naar buiten en begin met hardlopen! In tien weken ga je opbouwen 1 naar 20 minuten hardlopen. Je krijgt een gevarieerd en verantwoord trainingsprogramma onder deskundige begeleiding. De clinic bestaat uit een wekelijkse training op woensdagavond begeleid door hardloopinstructeur Siebe Piersma. Siebe is een ervaren trainer die in Sneek al 25 jaar recreantengroepen begeleidt. Op zondagochtend verzorgt Mirjam Boomsma een tweede training waaraan je optioneel kunt deelnemen. Mirjam is looptrainer in opleiding en ze woont in Mantgum. Het is ook mogelijk om zelfstandig te trainen voor een derde keer, alleen of met een loopmaatje. Voor wie? Iedereen is welkom. Jong of oud, sportief of niet-actief, met of zonder loopervaring. De clinic biedt de mogelijkheid om in je eigen tempo het hardlopen op een verantwoorde manier onder de knie te krijgen! Loop je al regelmatig, maar lijkt het je leuk om aan te sluiten op woensdagavond of zondagochtend? Dan kan je je ook aanmelden. Gezondheidsproblemen (hart, gewrichten, bloeddruk) kunnen een beletsel vormen. In die gevallen raden we aan de huisarts of een sportarts vooraf om advies te vragen. En verder…         om 19.30 uur, de eerste groepstraining is op zondag 19 april om 10.00 uur.           deelname aan de loop op 28 juni      website: runommantgum.mantgum.com        Loop Rûnom Mantgum Op zondag 28 juni organiseren we Rûnom Mantgum; een loop over 2½, 5 en 10 kilometer en een kidsrun. In de volgende Mandeguod meer informatie over de loop Rûnom Mantgum. De organisatie bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma in samenwerking met buurtsportcoach Lammert Harkema van de gemeente Littenseradiel. april 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod april 2015

Yn’t sin bringer: Tusken tsjerke en kroech Toaniel, kabaret, muzyk en film op sneon 11 april. Start en ôfheljen fan de kaarten yn de Mariatsjerke 16.30 oere. Start toaniel 17.00 oere. Dêrnei waarm ite yn doarpshûs De Wjukken. Oanslutend geane jo mei in gids nei trije lokaasjes foar trije ferskate ûnderdielen. Meitsje it mei! Ynfo op www.mantgum.com en www.wjukken.nl en op Facebook: Frisia1874. Kaartsjes bestelle: oer de mail fia: Frisia1874@gmail.com of telefoanysk opjaan; dat kin jûns tusken 19.00 oere en 21.00 oere by Sien de Groot: 058- 2501108 Graach oant sjen! Reminder: Tusken tsjerke en kroech Toneel, cabaret, muziek en film op zaterdag 11 april. Start en afhalen kaarten in de Mariakerk 16.30 oere. Start toneel 17.00 oere. Vervolgens met z’n allen aan het diner in dorpshuis De Wjukken. Aansluitend gaat u met een gids naar drie locaties voor drie verschillende onderdelen. Maak het mee! Info op www. mantgum.com en www.wjukken.nl en op Facebook: Frisia1874. Kaarten bestellen : per mail via Frisia1874@gmail.com of tel. ’s avonds tussen 19.00 oere en 21.00 oere bij Sien de Groot: 058 2501108 Graag tot ziens! april 2015 Mandeguod 7

De voorjaarsvakantie op de BSO in Mantgum Het was een week vol allerlei activiteiten die in het teken stonden van het thema “beroepen”. Maandag werd er gestart met bakker. De kinderen maakten hun eigen brood in de broodbakmachine. Ze vonden het erg leuk maar vooral zeer interessant om te doen. Tussen de middag hebben ze er ook heerlijk van gesmuld. Op dinsdag ging het over de postbode. Alle kinderen schreven of tekenden een brief aan wie zij dat zelf wilden. Ze waren direct erg enthousiast. Op echt briefpapier, in een mooie envelop en deze dichtplakken met een sticker. Adres er op en postzegels kopen in de Poiesz. Zelf de postzegels er op plakken en deze in de brievenbus doen….groot geheim natuurlijk voor wie de post zou zijn. Inmiddels hebben mama’s/memmies, papa’s/heities, een broer en een aantal andere familieleden post ontvangen van de kinderen. Op woensdag was er een tuinmannen en tuinvrouwendag. ’s Morgens bloempotten geverfd en gevuld met vrolijke voorjaarsbloemen. De kinde8 Mandeguod april 2015

ren mochten aan het eind van de dag hun eigen bloempot mee naar huis nemen. Op donderdag waren de kinderen allemaal koks: een eigen pizza bakken en een cakeje als toetje gemaakt. De BSO werd omgetoverd tot restaurant met als naam: “BSO Pizza en Cake Eet Restaurant” (naam zelf bedacht). De ober (leidster) kwam de bestelling brengen en er werd heerlijk gesmuld. Onder het eten werd er druk besproken wat allemaal wel en niet mag in het restaurant. Heel gezellig. Als afsluiter stond vrijdag in het teken van boer en boerin. De kinderen zijn naar de Beleefboerderij in Lekkum geweest. Met z’n allen in de bus. Het leek bijna wel een schoolreisje. Op de boerderij hebben ze de koeien gevoerd, de kalfjes de fles gegeven, eieren gezocht, kippen en konijnen geaaid en geknuffeld. Heerlijk in het hooi en de speeltuin gespeeld. Het was een geslaagde week waarin reacties als ‘dit is de mooiste dag op de BSO’ met regelmaat voorbij kwamen! april 2015 Mandeguod 9

Zorgpastor Zeldenrust Graag wil ik mij aan u voorstellen, mijn naam is Jan Zeldenrust. Op 1 mei 1951 ben ik geboren in Gerkesklooster en woon sinds 2005, samen met mijn vrouw, in Mantgum aan It Hiem 15. Na mijn theologische opleiding en na een aantal jaren als predikant in een gemeente te hebben gewerkt, heb ik mij toegelegd om op verschillende terreinen pastorale zorg aan te bieden. Kerkelijke gemeenten zijn vaak vacant en de pastorale zorg wordt overgelaten aan de leden van de gemeente. Aangezien de leden meestal zelf een gezin en een baan hebben, is pastorale zorg niet eenvoudig te leveren. Helemaal niet wanneer er vraag is naar meer dan alleen een luisterend oor. Vooral rouw- en trouwdiensten vragen vaak meer dan een gemeenschap kan bieden. Veelal is er behoefte aan gesprekken vooraf en zeker bij een naderend afscheid kan die wens sterk aanwezig zijn. Niet alleen voor kerkelijke gemeenten en kerkgangers, maar ook voor nietkerkgangers, is pastorale zorg relevant. Regelmatig is een predikant/pastoraal werker nodig voor een trouw- of rouwdienst, wanneer men niet kan terugvallen op een kerkgemeenschap. Daarnaast hebben verzorgingstehuizen vanwege de bezuinigingen niet allemaal de beschikking over een vaste pastor en wordt gebruik gemaakt van een pastor op afroep. Vanaf 1 januari 2015 ben ik als zelfstandige begonnen onder de naam ‘Zorgpastor Zeldenrust’. Ik wil de helpende hand bieden voor een ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht de persoonlijke levensovertuiging. Mijn zorg wil ik laten samengaan met zingeving door niet alleen mee te leven, maar ook te helpen om beter te kunnen omgaan met het leven. Als pastor in een kerkgemeenschap of in een verzorgingstehuis is mijn taak afgebakend en alleen bestemd voor degenen die bij de gemeenschap behoren. Ik ben nu in staat om in breder verband pastorale zorg aan te bieden en tevens kan er een beroep op mij gedaan worden voor spreekbeurten in kerkdiensten, herdenkingsdiensten of anders. Jan Zeldenrust It Hiem 15 9022 CG Mantgum Telefoon : 8505021 / 06-11189693 Mail : info@zorgpastor.nl Website : www.zorgpastor.nl 10 Mandeguod april 2015

DE SINNEBLOM EASTERWIERRUM EN OMSTREKEN Sneon 7 maart, hie de Sinneblom, mei soarchsintrum “Nij Dekama” yn Weidum, in noflike middei foar de âlderen organisearre Tusken 14.00 en 14.30 oere, waarden wy wolkom hjitten mei tee en kofje, en dêrby sels bakte koeke en keek. Nei’t de foarsitter de middei iepene hie, en it shanty- en willekoar “de Blierbekjes” út Winsum te plak stie, gie it oan. Mei foar it skoft Fryske, Nederlânske en inkelde bûtenlânske lieten, besoargen sy ús in prachtige middei. Sy songen mei ús út de seal wei ek noch yn kanon “hjoed sille wy de jouwer slaan” en it klonk ek noch goed! Tidens it skoft mei lekkere hapkes en fansels in ferlotting, koene wy fierder ús sosjale kontakten moai efkes op helje. It twadde optreden fan “de Blierbekjes” wie hast noch moaier. Mei in pear lústerlieten en sels ien a capella, wêr’t wy tige fan genietsje koene! Mei It lêste liet “hoog is de zolder, laag is de vloer” koene wy, om de spieren wat losser te meitsjen, mei bewege. Neffens de dirigente, hiene wy doe wol in glêske en in waarm hapke ferstjinne. It wie in fijne middei! Bestjoer en frijwilligers: Tige tank út namme fan alle gasten. Willem en Jitske Agema, Mantgum de Blierbekjes” út Winsum april 2015 Mandeguod 11

KOM JIJ OOK! Start volgende mindfulnesstraining 16 april Steeds meer werkgevers en ziektekostenverzekeraars vergoeden deze trainingen Gekwalificeerd categorie 1 trainer mindfulness MBSR & MBCL 8je praktijk voor mindfulness Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum - T: 0612822712 - www.8je.nl    A&B in 1 jaar TurboB&C VakantieTurbocursussen            12 Mandeguod april 2015    

Nieuws van de cultuurcommissie Iepening wettersportseizoen 2015 De cultuurcommissie sluit het seizoen 2014-2015 af met de mooie kindervoorstelling ‘Ludo de Ridder’ Verhalenvertelster Baukje Fennema van Theater Ithaka maakt al 25 jaar theaterproducties voor volwassenen en kinderen. Op zaterdagmiddag 4 april 2015 komt deze ras vertelster en theatermaakster naar Mantgum met de kindervoorstelling (4 t/m 10 jaar) “Ludo de Ridder”. De voorstelling begint om 15.30 uur en de entreeprijs is € 5,Kaarten kunt u reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl bellen kan ook: 058-2501458 (Kees v.d. Bijl) of 058-2501128 (Cathy v.d. Berg). Met vriendelijke groet, Cultuurcommissie MFC Wjukken De muzikale omlisting wurdt fersoarge troch ús hûsorkest “de Mantgumer Maten”. Dus ek as skouspul sil it tige de muoite wêze. Se driuwe foar jo lâns. Dit spektakel kin allinne slagje as der in moai ploechje dielnimmers yn tou komme. De opjefte kin dien wurde by eltse Wietwetterklupper, dat bine Sytse van der Vegt, Jack Hofman, Gerrit Ernst, Pieter van der Kooij, Nynke Rixt Jukema, Doeke Odinga en Teake Oosterbos. Graach wol foar 20 april, dan witte wy ek wer't we oan ta binne en o ja, de skippersbitter stiet klear!! april 2015 Mandeguod 13 Op freed 24 april jûns om 19.00 oere. Plak: Passantensteiger. Sa't wy wend binne sûnt 2004, wurdt it wettersportseizoen iepene: efkes in lyts feestje! Dit jier wolle wy werom yn de tiid. De tiid fan 'e trekskûten, tige enerzjysúnich! We hâlde in trekskûte lûk wedstriid, wer by it lûken yn de fluchste tiid in moaie earste priis te winnen is en ivige gloarje! Wy noegje dêr ta alle klups yn Mantgum út om mei te dwaan. Kom mei 5 man/frou boppe de 16 jier nei de wâl by de Wjukken en smyt jimme yn de striid. Trije man/frou lûke en twa man/ frou bestjoere ûnder tafersjoch fan de kaptein.

14 Mandeguod april 2015

De pen Hette van der Wal vroeg mij – nieuwe inwoner van Mantgum – hand - en spandiensten te verlenen voor Mandeguod. Dat doe ik graag want ik houd van het geschreven woord. Op het werk kan ik mij behoorlijk uitleven in het redigeren van teksten. Hoewel ik wel een woordje Fries spreek kan ik helaas nog niet ‘geef Fryskskriuwe’. Ik lees ook graag een goed boek, zowel fictie als non-fictie. Vroeger verslond ik tijdschriften en kranten, maar dat is de laatste jaren een stuk minder geworden. Hette vroeg mij ook de pen over te nemen en daar stemde ik iets te gemakkelijk in toe. Ik kreeg namelijk last van een ‘writers block’: geen fatsoenlijke zin op papier kunnen zetten. Een stukje over mijzelf te schrijven bleek een ware beproeving. Daarom volgt hieronder een kort verhaaltje over mijn persoon en daarna enkele bespiegelingen over het dorpsleven. Volstrekt bij toeval ben ik in Mantgum beland. In het laatste kwartaal van 2013 leerde ik mijn vriendin Joke kennen tijdens een training van de provincie Fryslân waar wij beiden werken. Zij woonde al in Mantgum en ik woonde in de stad Groningen. Vorig jaar kwam ik regelmatig in Mantgum en sinds de kerst wonen wij op It Stalt 6. De eerste jaren van mijn leven woonde ik met mijn ouders in een houten keet in Hoornsterzwaag, gemeente Opsterland, naast de boerderij van mijn pake. Mijn ouders – afkomstig uit boerenfamilies uit de Zuidoosthoek van Fryslân hadden mij al op hun 19e gekregen en hadden het zeker de eerste jaren niet breed. Mijn ouders hadden een sterke drang om onafhankelijk te zijn en wilden laten zien – zeker na de breuk met de familie van mijn vader - dat zij prima voor zich zelf konden zorgen. Die eerste jaren werd er dan ook driftig gespaard voor een nieuw huis. Op mijn zevende verhuisde ik met mijn ouders en vier jaar jongere zus naar Drachten, naar het huis dat mijn vader zelf had gebouwd en waar zij nu al 45 jaar wonen. In Drachten zouden er meer mogelijkheden zijn voor de kinderen: het bekende verhaal van de trek naar de ‘stad’. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik Drachten in die eerste weken beschouwde als een wereldstad. april 2015 Mandeguod 15

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 16 Mandeguod april 2015

Natuurlijk mistte ik mijn vriendjes van de eerste klas van de lagere school in Hoornsterzwaag. Het viel mij op dat er in Drachten veel minder Fries werd gesproken. Toen ik een jaar of 16 of 17 was vond ik Drachten maar een klein burgerlijk plaatsje. Hoewel het uitgaan in discotheek Jennifeu of jazzcafé It brúneJaske ook bijzonder spannend was voor een adolescent, ging ik af en toe graag met vrienden uit in Groningen; veel bruisender dan Drachten vonden wij. Uit die tijd herinner ik mij ook de eerste interrailvakantie – met de trein door Europa – op mijn 17e met twee vrienden. De kosten van het treinkaartje hebben we er ruimschoots uitgehaald, gelet op de vele landen die we bezochten. Ook de korte vakanties op camping Appelhof op Terschelling met vrienden en het bezoek aan café Wyb staan mij nog goed bij. Het geld daarvoor hadden we bij elkaar gespaard met de krantenwijk, vakkenvullen in de supermarkt en het in elkaar zetten van scheerapparaten bij Philips. Kortom: de lokale economie werd flink gestimuleerd. Toen was er nog sprake van een economische crisis. Met de regelgeving viel het ook nog mee. Zo was het in die tijd voor een minderjarige nog makkelijk om aan alcoholhoudende drank te komen. We gingen op de fiets naar Harlingen. Op de terugreis naar Drachten hebben we onze tent een keer opgezet in een weiland in de buurt bij Leeuwarden. De precieze locatie is mij niet meer bekend. De volgende ochtend was de tent omringd door koeien. De boer kon één en ander niet echt waarderen. Na de middelbare school ging ik studeren en op kamers wonen in Groningen. Gedurende de gehele studie vond ik het lastig een goede balans te vinden tussen studeren en de minder serieuze kant van het studentenleven. Ik liet mij makkelijk afleiden en liep continu achter met mijn studie. De studie, inclusief een lerarenopleiding, duurde dan ook bijna zes jaar. Achteraf een hele luxe, want tegenwoordig is de studiefinanciering veel soberder dan in mijn tijd en dan heb ik het nog niet over het nieuwe leenstelsel. Tijdens de studie heb ik nog een tijdje gestudeerd in Los Angeles, Californië, grotendeels op kosten van de rijksuniversiteit Groningen; eveneens een ongekende luxe en een bijzondere ervaring. Toen de studie in LA er op zat ben ik door de VS en Canada getrokken. Voor particulieren en bedrijven bracht ik auto’s naar verschillende plaatsen. Alleen de benzinekosten waren voor mijn rekening. Indrukwekkende landschappen en de positieve levensinstelling van de gemiddelde Amerikaan zijn mij bijgebleven. Dat laatste was nieuw voor mij, want ik was gewend aan de mentaliteit van de Groningers en die staan er om bekend dat ze veel en uitvoerig over van alles en nog wat kunnen klagen. Nu met die aardbevingen hebben ze daar natuurlijk ook wel recht op. En af en toe ook als hun voetbalclub ondermaats presteert. Halverwege de studie had ik de moeder van mijn twee zonen leren kennen. april 2015 Mandeguod 17

18 Mandeguod april 2015

Omdat het moeilijk was een baan in het noorden te vinden verhuisden wij na ons afstuderen met onze pasgeboren oudste zoon Jelle naar Den Haag waar ik een baan had gevonden bij de toenmalige PTT. De verzelfstandiging en privatisering van dat voormalige staatsbedrijf heb ik van nabij meegemaakt. Opeens kreeg het bedrijf veel vrijheid en van gekkigheid wist de leiding niet wat te doen met de grote reserves uit de telefoontikken. Van een publiek bedrijf werden we een privaat bedrijf waarbij de belangen van de aandeelhouders centraal stonden. Ik kreeg ook aandelen, maar heb die uiteindelijk met verlies moeten verkopen. In die tijd moest ik in pak en met stropdas naar het kantoor. Het heeft mij een hele tijd gekost voordat ik de dubbele windsor knoop onder de knie had. Wij leerden Den Haag kennen als een stad van uitersten: grote verschillen tussen arme, multiculturele en rijke(re), blanke wijken. De nabijheid van strand en duinen was ideaal voor ons jonge gezin. Na enkele jaren in Den Haag en Utrecht te hebben gewoond en gewerkt verhuisde ons gezin, inmiddels uitgebreid met jongste zoon Lucas, weer naar de stad Groningen. Het noorden trok toch. Ik had een baan gevonden bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Al vrij snel daarna liep onze relatie op de klippen. Dat was een grote crisis in mijn leven. Gelukkig behield ik een goede band met mijn zonen. Na enkele jaren alleen te hebben gewoond en een tweede op de klippen gelopen relatie woonde ik weer alleen. Groningen is natuurlijk een prachtige stad – het had alleen in Fryslân moeten liggen – maar als alleenstaande man op gevorderde leeftijd voel je je wel snel oud met al die jonge studenten. Inmiddels had ik een baan gevonden bij de provincie Fryslân. Dagelijks pendelde ik met de trein tussen Groningen en Leeuwarden. Nu verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik met Joke en haar jongste zoon Jacco op It Stalt 6 in Mantgum woon. Haar oudste zoon Sybren is ook regelmatig bij ons thuis. Mijn zonen zijn inmiddels twintigers en wonen in Amsterdam. De oudste werkt en de jongste studeert. Mijn leven begon in een dorp en nu woon ik, op gevorderde leeftijd, opnieuw in een dorp, zij het in een ander deel van de provincie. Het grootste deel van mijn leven woonde ik buiten Fryslân. Die verhouding probeer ik de komende jaren weer recht te trekken. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik af en toe moet wennen aan het kale landschap van de Greidhoeke. De Friese Wâlden blijven voor mij ook hun charmes houden. Maar fietsend, motorrijdend en bovenal in de prachtige sloep van Joke begin ik nu ook de charmes van dit deel van de provincie te ontdekken. april 2015 Mandeguod 19

PLANTENVERKOOP HoxWiersterMerk (HWM) Dorpsgenoten, Donderdag 23 april is het weer zover, inmiddels is het echt een traditie geworden! Vanaf 18.00 uur kunt u de vrijwilligers weer bij u aan de deur verwachten voor de traditionele plantenverkoop. Het assortiment bestaat uit geraniums, zowel hangende als staande in prachtige kleuren en uit diverse soorten fuchsia’s. Vorig jaar heeft dit een bedrag van €1.350,-opgeleverd. Dat bedrag is besteed aan nieuw terrasmeubilair voor MFC Wjukken. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor nieuwe tafels in de grote zaal. Mocht u op 23 april ’s avonds niet thuis zijn en u wilt toch graag planten kopen, probeer dan een regeling te treffen met bijvoorbeeld uw buren. Voor actuele informatie zie: www.mantgum.com De HWM-leden, Miranda van der Poel (2164633) Ruerdtsje Kuperus (2519717) Patricia Kuipers (2502241) 20 Mandeguod april 2015

Tot zover mijn persoon. Graag wil ik ook nog wat gedachten kwijt over het dorpsleven in het algemeen. Omdat ik zelf weer in een dorp ging wonen werd ik ‘getriggerd’ door een artikel in de krant over de ‘leefbaarheid’ van dorpen. Ik las dat sommige dorpen in Nederland zich met succes ontwikkelen tot ‘woondorpen met een als uitstekend ervaren leefbaarheid, terwijl andere dorpen kampen met krimp en sociale achterstand’. Het artikel ging ook over de mate waarin dorpsbewoners verbonden zijn met hun dorp. Dat is actueel want de overheid trekt zich op verschillende terreinen terug. De verzorgingsstaat – mede tot stand gekomen dank door het gas van de Groningers – wordt onder druk van Europese begrotingsregels ontmanteld. We worden nu geacht zelfredzaam te zijn en als dat om welke reden dan ook niet lukt moeten we een beroep doen op mantelzorg. Dat noemen beleidsmakers in Den Haag de participatiesamenleving. Dorpsbewoners krijgen taken van de overheid toegeschoven op het gebied van dorpsvoorzieningen en (mantel)zorg voor mede dorpsbewoners. Is die verwachting van de overheid wel realistisch? In een dorp is er maar een beperkt aantal dorpsbewoners die al die taken kunnen uitvoeren. Actieve bewoners die zich veel inzetten voor het dorp zullen moeten kiezen: voor welke taken zet ik mij wel in en voor welke niet (meer)? Bovendien worden deze actieve bewoners ouder en is de maatschappij drastisch veranderd, wat vast ook aan Mantgum niet voorbijgegaan is. In het algemeen geldt dat het dorp een minder grote rol heeft in de levens van burgers dan 50 jaar terug. Terwijl eerdere generaties voor werken, winkelen en sociale contacten nog voor een groot deel waren aangewezen op het dorp geldt dat nu veel minder voor de ‘gemiddelde’ dorpsbewoner. Dat komt vooral door de toegenomen mobiliteit en welvaart. Werken en uitgaan doen velen van ons buiten het dorp. Bovendien geldt nu voor veel inwoners dat hun vrienden en kennissen buiten het dorp wonen. Nog maar een klein deel van de inwoners is alleen aangewezen op het sociale leven in het dorp. ‘Oorspronkelijke’ inwoners zijn verhuisd naar andere delen van de provincie of het land en er zijn nieuwe bewoners bijgekomen. Voor sommige van die nieuwe bewoners geldt waarschijnlijk dat zij hier primair wonen vanwege het woonplezier, de ruimte, de rustige omgeving en de nabijheid van de stad. Vraag is hoe het met hun sociale betrokkenheid is gesteld. Een enkele man is hier gekomen omdat zijn vriendin hier woont. Overigens een geheel legitieme reden. In het krantenartikel ging het ook om de vraag hoe sociale netwerken in een dorp versterkt kunnen worden. Dit gelet op de participatiesamenleving waar de overheid naar streeft. Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin bewoners zich inzetten voor het dorp vooral wordt bepaald door de sociale binding, d.w.z. de mate waarin men daadwerkelijk verbonden is met het dorp wat zich uit in de inzet voor lokale doelen. Bewoners die in sociaal opzicht meer met april 2015 Mandeguod 21

22 Mandeguod april 2015

het dorp verbonden zijn, zetten zich vaker in voor lokale doelen: ze zijn vaker actief voor de leefbaarheid van het dorp, zijn vaker bereid hun buren te helpen en zetten zich vaker in voor natuur en cultureel erfgoed. Tot zover niets schokkends. Uit onderzoek blijkt echter ook dat er grote verschillen zijn in sociale binding tussen individuele bewoners. Dat wil zeggen: sociale netwerken zijn zeer ongelijk verdeeld tussen dorpsgenoten. Er is een categorie actieve bewoners die sterk lokaal verbonden is met het dorp, d.w.z. bewoners die veel tijd besteden aan lokale doelen. Zoals gezegd, die categorie actieve bewoners krijgt het steeds drukker met de activiteiten voor het dorp en zal moeten kiezen. Ook Mantgum vergrijst en de zorg van de overheid is lang niet meer vanzelfsprekend. Als die actieve bewoners sociale activiteiten moeten afstoten gaat dat ten koste van de leefbaarheid. Er is echter ook een categorie – veelal minder mobiele – mensen, zoals ouderen die door omstandigheden zijn aangewezen op het dorp en zich veel minder inzetten voor lokale doelen. Zij hebben minder sociale contacten in het dorp en voelen zich minder gewaardeerd door hun dorpsgenoten. Conclusie van het onderzoek is dat de sociale binding in een dorp het best bevorderd kan worden door bewoners die sterk op het dorp zijn aangewezen te betrekken bij het sociale dorpsleven. Een ‘win-win-situatie’. De bestaande vrijwilligers worden ontlast, nieuwe vrijwilligers voelen zich meer verbonden met het dorp en nieuwe kennis en ervaring wordt aangeboord. Hoe je een en ander in de praktijk moet brengen weet ik niet. Mensen hebben natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid en voorkeuren, maar de conclusie uit het onderzoek is misschien het overdenken waard voor alle bewoners van Mantgum die de overheid zien terugtreden en het sociale leven in ons dorp een warm hard toedragen. Misschien dat een volgende schrijver van deze rubriek hier verder op in kan gaan. Tot slot nog enkele indrukken. Ik was zeer verbaasd over de vele sociale en culturele activiteiten in dit dorp en de betrokkenheid van de vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk maken. Deze betrokkenheid wordt nog eens bevestigd door een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ‘Friezen doen relatief vaak vrijwilligerswerk voor een sportvereniging, school of kerk. Bovendien is Fryslân goed in het organiseren van grote evenementen zoals de Slachtemarathon’ (LC 10 maart 2015). Wat die sociale en culturele activiteiten betreft: ik ben zeer benieuwd op welke manier ons dorp inhoud gaat geven aan de Kulturele Haadstêd 2018. De culapril 2015 Mandeguod 23

24 Mandeguod april 2015

turele commissie van de Wjukken is hier vast al druk mee bezig. Ik vroeg mij af of de commissie ideeën heeft aangereikt bij het stipepunt van de Kulturele Haadstêd in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Misschien dat een volgende schrijver van deze rubriek hier op in kan gaan. De Wjukken is natuurlijk een prachtig mienskipshûs. Over de voorzieningen in het dorp heb ik niet te klagen: supermarkt, bakker, een prachtig, volledig gerenoveerd klassiek dorpscafé, kappers, schoenwinkel, bloemenzaak, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeut, etcetera. Van veel van die voorzieningen heb ik al dankbaar gebruik gemaakt. Om een indruk te krijgen van de vele activiteiten in Mantgum kan ik een ieder aanraden op de website van het dorp te kijken: http://www.mantgum. com. Vanuit het tabblad Agenda’s kom je op de website van de Wjukken. Kijk bijvoorbeeld eens wat de werkgroep Historie Mantgum te bieden heeft. Vrijwilligers hebben vele uren besteed aan het ontsluiten van de geschiedenis van Mantgum en zijn daar nog steeds druk mee bezig. Als ik – deo volente - over niet onafzienbare tijd als een oud mannetje woon en leef in Mantgum zal ik dit stukje nog eens nalezen en overdenken. Tot die tijd kunnen jullie mij wandelend, fietsend, motorrijdend of varend tegenkomen in Mantgum en omgeving. Of in de Wjukken waar ik eens in de zes weken meedraai in één van de vele vrijwilligersgroepen. Jan de Vries Mienskip Yn it febrewaris nûmer fan Mandeguod ha ik skreaun dat de mooglikheid ûnder eagen sjoen wurde moat dat it kafee fan de famylje Bonnema nei in jier as trije ticht gean kin. Dat soe foar Mantgum in lytse ramp betsjutte . Wat ik hoopje is, dat de famylje Bonnema hjir noch ta in lingte fan jierren bliuwe mei en dat de saak op in goede wize útboud wurde mei. Der is by guon minsken wat argewaasje oproppen oer de wize hoe't ik miend ha it ferhaal “mienskip” skriuwe te moatten. It hat nea myn yntinsje west minsken te misledigjen. Ik haw besocht in stikje skiednis yn perspektyf fan 'e tiid te pleatsen. Mienskip en mienskipssin binne keanwurden wer mei't we ek yn Mantgum fierder moatte! Teake Oosterbos. april 2015 Mandeguod 25

      Verhuisbericht Na bijna 15 jaar gaan wij Mantgum verlaten. Ons nieuwe adres is : Ereprijs 17 8935 JA Leeuwarden         We bedanken hierbij voor alle lidmaatschappen (m.u.v. WWC). Bert Grupstra, Anna Karin de Jong     Thomas & Mathijs van Keulen 26 Mandeguod april 2015

Het clubtenue van MTV’14 is gearriveerd! Het clubtenue van onze kersverse tafeltennisvereniging is gisteravond uitgereikt aan onze leden. We hebben het meteen gepast en er de hele training mee gespeeld. De reacties zijn gelukkig super enthousiast. De kwaliteit van de broek en het shirt (aangeschaft bij leverancier Textielstra uit Sneek) is geweldig. De pasvorm is goed, de stof is soepel zodat je er makkelijk in kunt bewegen en het zweet wordt tijdens het sporten goed afgevoerd. Goed ademende stof dus, zoals dat heet. Heerlijk! De reclame van shirtsponsors 2MobileConsultancy (Mark Bosma) en Útfeartbegelieding Iepie LindeboomHospes komt er prachtig op tot uiting. We kunnen er prachtig mee de toekomst in. Hieronder enkele foto’s van de training van gisteravond, zodat je kunt zien hoe het tenue eruit ziet. In koninklijk blauw. Het frisse clublogo op de borst is gemaakt door Fransisca Vogelzang van Ontwerpstudio Vogelzang. Hartelijk dank Fransisca! Uitnodiging Jeu de Boules De Wjukslachleden verruilen binnenkort weer de binnen- voor de buitenbaan ! We starten donderdagavond 16 april op de banen naast de Wjukken. Wilt u kennismaken met Jeu de Boules, kom dan eens kijken. Dit kan trouwens elke donderdagavond of zondagmiddag. Op de donderdag beginnen we om 19.30 uur, op zondag starten we om 14.00 uur. We zijn een vereniging waar gezelligheid voorop staat, ook al doet iedereen zijn best om te winnen. Op de ledenvergadering van 9 april wordt het zomerprogramma besproken en vastgesteld. Op onze "smûke" baan mis je Frankrijk niet. Namens het bestuur, Anke van Eif april 2015 Mandeguod 27

28 Mandeguod april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Vol goede moed zijn we dit nieuwe jaar weer begonnen aan de repetities. Het festiValentijn stond op het programma, en voor je het weet is het zover. Door de 150% inzet van leden, dirigenten, zangers, dansers, vertellers en alle andere vrijwilligers waren wij er op 14 februari helemaal klaar voor. Het publiek werd in 2 groepen verdeeld en ging, samen met gastvrouw Lolkje of Lucy, van locatie naar locatie. Bij aanvang van het festiValentijn werden gedichten voorgelezen door Tialde, die op piano begeleid werd door Jan Stulp. Deze gedichten waren, na een oproep van Harmonie, ingestuurd door verschillende mensen, waaronder kinderen van de basisschool it Pertoer. In het mooi aangeklede dorpshuis speelde het grootste gedeelte van de fanfare met een vijftal van de malletband. In de mooi verlichte kerk kon men luisteren naar de rest van de malletband met een vijftal van de fanfare. Zo ontstond een mooi samenspel tussen fanfare en malletband. Ook werden nummers gezongen door Wybo, Yldau en Jasmin. Tussen de locaties waren er dansende “vuurvliegjes” te zien, getraind door Anje, en in de Kûperssteech kon men in de pauze genieten van chocolademelk, glühwein en muziek van leden van de band Hotstop. Op de locaties werd een mooi liefdesverhaal verteld door Sjoerd en Tjerk Bottema, geschreven door Annemiek Schuurman. Na afloop was er muziek van de band Hotstop. Het was een zeer geslaagde, liefdevolle Valentijnsavond. In januari mocht het jeugdkorps spelen tijdens het nieuwjaarsconcert van fanfare Ons Ideaal in Easterwierrum. Het thema was: beestachtig! De fanfare is nu aan oefenen voor het muziekfestival op 6 juni op Schiermonnikoog en de malletband is aan april 2015 Mandeguod 29

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 30 Mandeguod april 2015

het oefenen voor het muziekfestival op 13 juni in Elburg. Het jeugdkorps en de jeugdmalletband zullen een concert geven. Hiervan is de datum nog niet bekend. Dit jaar mochten wij weer meedoen aan de Poiesz jeugdsponsoractie. Bij het kopen van bepaalde producten en bij elke € 10 kreeg men munten die men in de kokers van verschillende verenigingen kon doen. Zaterdag 28 februari was onze actiedag bij de Poiesz. We hadden een prijsvraag bedacht: raad het gewicht van de bas en win een oranjekoek. De winnaar van de oranjekoek is Fedde Regnerus uit Hilaard geworden. Hij gokte op 8 kg. : de bas weegt 7,9 kg. Er waren 8 mensen die er ook heel dicht bij zaten. Op 10 april wordt tijdens het Poiesz jeugdsponsorgala bekend hoeveel geld wij in ontvangst mogen nemen. Het bedrag wordt besteed aan de uitbreiding/ verbetering van de instrumenten van de jeugdleden. Iedereen bedankt voor het doneren van de munten aan onze vereniging! Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Voor wie belangstelling heeft om lid te worden: u mag gerust op een repetitieavond langskomen om te zien en te horen waar we momenteel mee bezig zijn en hoe zo’n avond verloopt. De fanfare repeteert op maandagavond en de malletband op woensdagavond vanaf 19.30 uur. Mensen die alsnog donateur of sponsor van onze vereniging willen worden, kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. U kunt ons ook volgen op: Voor alle informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com Activiteiten voor 2015: 3 mei 25 mei 6 juni 13 juni april 2015 Bangmapartij, korps fiets 11-stedentocht Bolsward muziekfestival Schiermonnikoog, korps muziekfestival Elburg, malletband Mandeguod 31

32 Mandeguod april 2015

Vereniging Vereni g ingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC G. Oostra M. Kuipers Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (058) 250 17 12 (06) 144 11 680 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 april 2015 Mandeguod 33

Activiteiten za. 4 april do. 9 april za. 11 april za. 11 april do. 23 april vr. 24 april wo. 15 april do. 16 april zo. 19 april di. 21 april di. 28 april do. 30 april Kindervoorstelling theater Ithaka: Ludo de Ridder Ledenvergadering JdB vereniging de Wjukslach Kinderkleding- en speelgoedbeurs Tusken tsjerke en kroech Plantenverkoop Hoxwierstermerk Feestlike iepening Wettersportseizoen 2015 Start hardloopclinic Start voorjaarscompetitie Jeu de Boules Kerkdienst Jaarvergadering Doarpsmienskip Oprichtingsvergadering vereniging WietWetterKlup Oud papier 15.30 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken 10.00-12.00 uur, MFC Wjukken Mariakerk, Wjukken ensf. huis-aan-huis 19.00 uur, Passantensteiger 19.30 uur 19.30 uur, banen bij MFC Wjukken 9.30 uur, Mariakerk 20.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken uiterlijk 18.30 uur aan de weg zetten Volgende maand: zo. 3 mei zo. 17 mei do. 28 mei zo. 31 mei Kerkdienst Kerkdienst Oud papier aan de weg zetten Garagesale 11.00 uur, Mariakerk 9.30 uur, Mariakerk uiterlijk 18.30 uur 10.00 - 15.00 uur 34 Mandeguod april 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag 09.00 - 09.15 uur, MFC Wjukken 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd loopgroep bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 uur, bij mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos bodyfit hardloopclinic pilates bodyshake donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar april 2015 14.00 uur mfc Wjukken 18.40 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 uur 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Mandeguod 35 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties)

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie zondag groepstraining hardlopen jeu de boules 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 10.00 uur 14.00 uur, jeu de boulesbanen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Instellingen Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 36 Mandeguod (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Ds. G. Knol (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 april 2015

Keatsen 2015 Hoi Keatstoppers, Half april beginnen we weer met de trainingen op het kaatsveld van Mantgum. De trainingen zijn voor de basisschoolkinderen van 18.15 tot 19.00 uur op maandagavond. Voor de oudere jeugd (voortgezet onderwijs) willen wij ook graag training bieden en wij willen samen met deze jeugd gaan kijken naar een passende dag en tijdstip in de week. Ook voor volwassenen willen wij de mogelijkheid bieden om te trainen, bij voldoende deelname starten wij hier een trainingsgroep voor op. Dus geef je op! Wil je een keer proberen of kaatsen iets voor je is, kom ook mee doen, de eerste 2 keer trainen zijn gratis voor nieuwe leden! Na de training van de basisschoolkinderen is er aansluitend de mogelijkheid om een wedstrijdje te spelen in competitieverband. De competitie is onder leiding van Gerbrig Wiersma. Dit jaar vragen wij van de ouders/verzorgers dat zij meehelpen met het competitiekaatsen. Wij maken dan een schema waarbij de ouders worden ingedeeld voor ondersteuning bij het competitiekaatsen. Mocht je niet kunnen op de datum dat je staat ingedeeld, dan dien je als ouder zelf voor vervanging te zorgen (of te ruilen met een andere ouder). Wanneer je geen of onvoldoende kennis hebt van het kaatsen, geen probleem! Wij zorgen ervoor dat je hier in wordt begeleid. Graag aangeven op het antwoord strookje als je mee doet aan de competitie. Kinderen die niet willen/ kunnen trainen maar wel mee willen doen aan de competitie kunnen zich hier ook via het strookje voor aanmelden. De oudere jeugd (voortgezet onderwijs) kan competitiekaatsen op vrijdagavond. april 2015 Mandeguod 37

38 Mandeguod april 2015

Als je mee wilt doen aan de trainingen dan graag onderstaand strookje inleveren voor 10 april bij Nynke Wiedijk-Gierman of de opgave via de mail naar: jkfanjk@hotmail.com Naam Adres Pc/Wpl. Tel. Email Geb.dat. Trainen Competitie : : : : : : : JA / NEE : JA / NEE Via de email jkfanjk@hotmail.com of op Swannedrift 30, 9022 AS, Mantgum Geert Oostra benoemt als Ere-lid van de Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum april 2015 Mandeguod 39

40 Mandeguod april 2015

De F1 Sinds het najaar van 2014 spelen Ate en Rixt Baarda, Anna-Lies Bremer, Rinske Baarda en Jorn van Zuiden in de f1. Hiervoor waren ze ook al lid van de korfbalclub, maar speelden ze geen wekelijkse wedstrijden. Ze werden getraind door Ymkje en Geartsje van der Hem, en speelden zo nu en dan mee in een toernooi. Zoals eerder genoemd, startte de f1 met 5 spelers, maar tijdens het seizoen zijn Siënna Hemstra en Tieme Jonker er bij gekomen. Op dit moment traint Bente Schuurmans ook mee, dus het team is tijdens het seizoen bijna verdubbeld. Ondanks dat dit het eerste wedstrijd seizoen is, gaat het super goed. De F1 is zelfs (gedeeld) kampioen geworden in het zaalseizoen! Het is leuk om te zien dat de kinderen veel plezier in het spel hebben, dit is mede te danken aan de nieuwe regels. In 4Korfball zoals het officieel heet, mogen de kinderen nu altijd schieten, en het is nooit verdedigd. Ook, wanneer er meer dan drie doelpunten verschil is, mag er een extra (super) speler in het spel worden gebracht, om zo ervoor te zorgen dat het verschil weer gelijk wordt. Op het moment dat de super speler dan in het veld staat, is het dus 5 tegen 4, en wanneer het verschil weer 2 is, gaat de super speler weer uit het veld. Het zaalseizoen is afgelopen, en de kinderen kunnen straks hun veldschoenen weer opzoeken want met een aantal weken kunnen ze weer naar buiten. De kinderen zijn echt met sprongen vooruit gegaan, en hebben al veel nieuwe dingen geleerd, zoals de doorloopbal. Benieuwd hoe het veldseizoen zal gaan of interesse om een keer mee te trainen? Dat kan altijd! De wedstrijden worden gespeeld op het sportveld in Wiuwert, en iedereen is van harte welkom om een keer te supporteren. Dieuwke de Vries april 2015 Mandeguod 41

42 Mandeguod april 2015

Oprjochting feriening Wietwetterklup Op tiisdei 28 april om 20.00 oere sille wy in oprjochtingsfergadering belizze. Wy wolle as wwk graach dat elkenien dy't wat mei wetter as farren hat, of as gewoan belangstellend is op dizze jûn efkes oanrint. Ek de jongeren ûnder ús doarpsgenoaten binne spesjaal wolkom. Wa't de jeugd hat hat de takomst. It wurk dat we fan de gearstalling yn 2004 ôf dien hawwe moat net ophâlde! De earste oenlieding foar in feriening is in lisplakferoardening. It is ús as aksjegroep wwk, ressortearjend ûnder doarpsbelang net slagge dy feroardening fan 'e grûn te krijen. Fan dêr dat we it no as feriening besykje wolle. Wat ús wol slagge is, efkes oanjaan wat der dien is:           Middelseerûte          tappeal / wettertappunt              behoefte fan berging boat                In oerstoart teller by de oerstoart fan de riolearing by it spoargat troch de gemeente yn gearwurking mei it wetterskip * jierliks Skûtsje yn desimber moai ferljochte Iepening fan it wettersportseizoen elk jier wer wat oars: knobbeltocht op it wetter, skoallebern klompfarre. Candlelight yn boaten. Yn gearwurking mei skoalle en doarpsbelang: Himmeldei          Lisplakjilden ynbarre en tafersjoch                oanfarrinsbalken ûnder de Mantgumersyl om te bouwen ta in oanfarringsskot Dit jier is op knyppunten (ûndjipten) baggere en de Mantgumerfeart is no wer op djipte Aksjepunt wer't we mei oan 'e gong binne: De fingers fan de wetters yn de nijbou wurde jierliks 4 sintimeter ûndjipper. Dit moat troch oanwenjenden en de WWK oankaarten wurde by de gemeente. Inkele opfearten binne no noch mar 80 sintimeter djip. Dizze hiele opsomming makket dúdlik dat der noch hiel wat barre moat, dit hâldt net op as jimme as belanghawwenden, farders, swimmers, wettersporters, fiskers delkomme op ús fergadering fan 28 april jûns om acht oere yn de Wjukken. Wy hoopje jim te treffen! De WWK skriuwer, Teake Oosterbos april 2015 Mandeguod 43

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 44 Mandeguod april 2015

SM-konijn Vlak voor de narcose weeg ik een konijn altijd even om de exacte dosering goed te kunnen vaststellen. Mijn collega liep langs de weegschaal terwijl ik bezig was en ik schoot hem aan met de vraag of ie ook wat aan het konijn zag. Geïnteresseerd bekeek hij Collin, want zo heette de rammelaar. Collin wipte van de weegschaal af en begon door de gang te hobbelen. “Ik zie niks bijzonders”, antwoordde mijn compagnon. “Nee, je ziet het niet, hè.” Dat is bij mensen precies zo. Aan de buitenkant zie je meestal niets van de seksuele voorkeuren. Ik werd veelbetekenend aangekeken en een ‘ouwehoer’ genoemd. Maar dit was dus de ram die vorige week z’n maatje zo had toegetakeld. Dat arme dier werd met spoed bij ons binnen gebracht met een testikel uit z’n balzak hangend. Mijn collega heeft toen de castratie verder gecompleteerd en de wond netjes gehecht. Met de instructie dat de boosdoener ook maar het beste onder het mes kon. Vandaar dat Collin nu bij ons was. Konijnen zijn echte groepsdieren en de baasjes hadden er goed aan gedaan er meteen twee aan te schaffen. Dat was prima. Het beste kun je van elk geslacht één bij elkaar houden; al moet je dan maatregelen treffen om niet na een jaar met een hok vol te zitten. Het is immers niet voor niets dat Duracell voor de reclame een speelgoedkonijn heeft gebruikt en ook het spreekwoord luidt veelzeggend ‘bij de konijnen af’. De geslachtsdrift van deze haasachtigen is namelijk meestal ongeremd in alle vijftig tinten grijs. De baasjes van Collin & Co hadden gekozen voor twee rammen. En bij twee heren blijft er weinig anders over dan de libido dan maar op elkaar te botvieren. De frustratie was blijkbaar zo groot dat die was ontaard in een soort van ontspoorde SM-act. Gelukkig is op dit moment de rust weergekeerd. De beide rammen liggen met de kou lekker tegen elkaar aan en maken geen ruzie meer. Onlangs vertelde ik dit verhaal aan een voormalige stagiaire. Wat dat ook alweer was, SM? Oh ja, n’ Sado Machinist, wist ie opeens. Nou nee, volgens mij is dat weer heel wat anders. Een treinbestuurder die in een leren pakje over foute wissels rijdt of zo. Als je bovenstaande titel echter googelt, kom je als allereerste uit bij kerkdienstgemist.nl en wel bij de uitvaart van april 2015 Mandeguod 45

ene mevrouw S.M. Konijn. Ik weet zeker dat de vermakelijkheid absoluut niet wederkerig is als de nabestaanden hun dierbare terug proberen te googelen en dan dit verhaal aantreffen in een aantal tinten grijs… menno@bistedokter.nl 46 Mandeguod april 2015

Leeuwarder Courant 19 maart 2015 Kinderen gooien stembus per ongeluk in het slot JOSÉ HULSING MANTGUM Kinderhanden hebben de stembureauleden in Mantgum gisteravond een hoop extra werk bezorgd. Ze sloten per ongeluk een stembus af. Rond half zevenwaren er veel kinderen op het stembureau in het dorpshuis van Mantgum. In een onbewaakt ogenblik trok een van hen aan het hendeltje waarmee de biljettengleuf van de stembus voor provinciale staten kan worden afgesloten. ,,Ynienen wie de stimbus fergrendele. En wy koenen him ek net mear loskrije’’, vertelt stembureaulid Wieke de Haan. De voorzitter van het stembureau zocht direct contact met de verkiezingscoördinator in de gemeente Littenseradiel, maar kreeg hem niet vlug genoeg aan de lijn. Pas nadat De Haan via twitter alarm had geslagen, werd er vanuit het april 2015 gemeentehuis in Wommels met Mantgum gebeld. Besloten werd dat de stembiljetten gedurende de laatste anderhalf uur allemaal in de bus voor de waterschapsverkiezingen gedeponeerd moesten worden. Na negen uur, toen ook de andere bus officieel afgesloten was, kwam er zoals gebruikelijk bij elke verkiezing een ambtenaar met een sleutel. Het ongelukje leverde de stembureauleden ,,in oerke’’ extra werk op, omdat de blauwe en groene biljetten voorafgaand aan het tellen eerst gesorteerd moesten worden. De Haan: ,,Dy bern dy ferantwurlik wienen foar de opskuor, fielden harsels ek wol wat skuldich. Se naaiden der gau út.’’ Mandeguod 47

48 Mandeguod april 2015

Doarpsmienskip Mantgum Algemene Ledenvergadering 2.0 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de vernieuwde Algemene Ledenvergadering 2.0. Indien u vragen heeft of een onderwerp wilt toevoegen aan de agenda, dan verzoeken wij u deze vóór 14 april 2015, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), in te dienen. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: Dinsdag 21 april 2015 Plaats: MFC Wjukken Aanvang: 20.00 uur AGENDA 1. Opening 2. Wat u nog moet weten... 3. Terugblik op 2014 4. Reactie op de notulen van 23 april 2014 5. Highlights en vragen 5.1 Financieel verslag Doarpsmienskip 2014 5.2 Begroting Doarpsmienskip 6. Bestuurssamenstelling 6.1 Aftredend en niet herkiesbaar Nynke-Rixt Jukema 6.2 Kandidaat bestuursleden 7. Dorpsvisie: Wonen en leefklimaat met gastsprekers 8. Wat verder ter tafel wordt gebracht 9. Rondvraag en afsluiting Halverwege de vergadering last de voorzitter een pauze in. april 2015 Mandeguod 49

50 Mandeguod april 2015

Doarpsmienskip Mantgum Verslag jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Datum: woensdag 23 april 2014 Plaats: MFC Wjukken, toneelzaal Aanvang: 20.00 uur van Doarpsmienskip Mantgum Aanwezig bestuur: Dhr. A. Muller, Dhr. P. van der Veen, Dhr. H. Schaap, Mevr. R. Rozenberg, Mevr. N.R. Jukema, Mevr. D de Boer (kandidaat), Dhr. G.J. Goedhart (kandidaat) Aanwezig leden: Dhr. A. Dijkstra, Dhr. S. Dijkstra, Dhr. D. Monsma, Dhr. D. Odinga, Dhr. W. van Eif, Dhr. J. Noorman, Dhr. H. van der Wal, Dhr. G. Kuperus, Dhr. G.J. Ernst, Mevr. A.C. Piebenga, Mevr. A. van der Sluis, Dhr. T. Oosterbos, Dhr. W. Kleefstra, Dhr. J. Lottegering, Dhr. S.D. van der Vegt, Mevr. F. Vellinga-Schootstra, Mevr. C. Zwerver, Mevr. M. Molenbuur, Mevr. A. Odinga, Dhr. en Mevr. Koopmans, Dhr. J. Mulder. Afwezig met kennisgeving: Mevr. A. Smit, Mevr. A. Middelweerd, Mevr. A. Kuipers, Mevr. G. van der Wal, Mevr. A. van Eif en Mevr. A. Dijkstra. AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. De agenda zal voortaan te vinden zijn op Mantgum.com en in Mandeguod. Aan de aanwezigen wordt verzocht om nieuwe mededelingen of vragen tijdens de rondvraag naar voren te brengen. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Naar alle waarschijnlijkheid zal dokter Bergwerff een praktijk openen in het lege pand van Klaversma. De ontwikkelingen zijn nog in volle gang, dus er kan geen garantie worden gegeven voor de daadwerkelijke uitvoering. 3. Ingekomen stukken: Over het roekenprobleem is het afgelopen jaar mailverkeer geweest tussen bewoners van Mantgum, de gemeente en Doarpsmienskip. Tot op heden is er geen oplossing voor het probleem gevonden. Het bestemmingsplan, de parkeer problematiek en het schelpenpad worden nader toegelicht. Er is vanuit DMS een verzoek ingediend tot het plaatsen van nieuwe pictogramborden en een bord met: www.mantgum.com bij het ingangsbord van Mantgum. april 2015 Mandeguod 51

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl       52 Mandeguod T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber april 2015

4. Notulen 24 april 2013 De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. De volgende aanpassingen dienen te worden gedaan in de notulen van 24 april 2013.            betreft de aanleg van het schelpenpad langs de Mantgumervaart. Er wordt kenbaar gemaakt dat het pad op 18 maart 2014 in aanbesteed en na de bouwvak 2014 wordt gerealiseerd.                        5. Jaarverslag 2013 Doarpsmienskip Het jaarverslag is afkomstig van Hette van der Wal en wordt ook door hem gepresenteerd. 6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Doarpsmienskip 6.1. Verslag en benoeming kascommissie Doarpsmienskip Het financieel verslag wordt gedaan door Herbert Schaap. Het verslag was, wegens een defect in de computer, niet te lezen in Mandeguod, maar wel op de www.mantgum.com. De contributie van 2013 bedraagt meer dan het verwachte bedrag en is daarmee een positief gegeven. De verenigingsbijdrage van de AED zou worden gedeeld door MFC Wjukken en DMS, dat dat is dit jaar niet het geval. De kast van de AED is in begin 2014 geplaatst en zal dus worden verrekend in 2014. In 2013 zijn alleen de pads vervangen. In 2014 zullen de AED kosten hoger zijn, omdat er meer onderdelen vervangen moeten worden. De zendmastcommissie heeft tot aan de Europese Commissie gestreden tegen de mast, maar heeft de zaak verloren. Er is door de zendmastcommissie besloten dat het ontvangen geld wordt besteed aan het dorp. De 60+-avond 2014 is lastig te plaatsen. Een deel van de deelnemers betaalt in 2013 en het andere deel in 2014. Het evenement kost ieder jaar rond de 250 euro. In 2013 is het evenement duurder uitgevallen en in 2014 zaten de kosten onder de grens. De bankkosten zijn begroot op 200 euro. Echter is DMS sinds vorig jaar gestopt met het versturen van acceptgiro’s en dat heeft naar verwachting geld bespaard. De WWK staat zowel bij uitgave als inkomsten, we hadden wat vragen, en die waren bij het opstellen nog niet beantwoord. De WWK kan later in de vergadering haar eigen verslag doen en heeft hierover een eigen verantwoording. Het geld voor het Dorpsplein is nog niet uitgegeven. Het start bedrag was 11.000 euro en DMS is geëindigd met 13.500 euro. Hier zit het bedrag van de zendmastcommissie bij in. april 2015 Mandeguod 53

Kascommissie: De kascommissie bestond uit Wim van Eif en Peter de Bruin. Alles was in orde. De nieuwe kascommissie voor 2015 bestaat uit: Wim van Eif en Jaap Mulder. Begroting: De begroting wordt door Herbert toegelicht. Een punt dat expliciet vermeld wordt is het beeld van Mader. Doarpsmienskip wilde graag een beeld van Mader naar Mantgum halen, maar de stichting van de beelden zit in geldnood. Het voorstel aan de vergadering is om geld te reserveren voor een beeld als het mogelijk zich voordoet om een beeld naar Mantgum te krijgen. Hier wordt positief mee ingestemd. De heer. J. Lottgering vraagt wat er is berekend om het beeld in Mantgum te krijgen, aangezien Mantgum een goede spaarrekening heeft moet men niet bezuinigen op een beeld. Er wordt toegelicht dat 1000 euro niet kostendekkend is, maar dat er op deze manier wel begroot is. Verandering van dit bedrag moet bepaald worden door de vergadering, omdat het bestuur volgens de statuten een vrijbrief heeft tot 3500 euro. Het bedrag blijft staan, tot verdere ontwikkelingen zich voordoen. Er doet zich een kleine wijziging voor op de begroting: 60+ avond ‘2015’ dient te worden veranderd in ‘2014’. 6.2. Verslag en benoeming kascommissie Wietwetterklup Het verslag wordt gedaan door Gerrit Ernst. De inkomsten van de WWK bedragen de liggelden. In 2013 zijn er 75 gasten in Mantgum geweest. De overige bedragen worden ook opgenoemd en toegelicht. De uitgaven bedragen 493,10 euro. Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom de vergaderkosten 25 euro bedragen, dit ligt boven het gemiddelde en hierop kan worden bespaard. De kascommissie van de WWK wordt gedaan door Jaap Noorman. Hij heeft de papieren in orde verklaard. Er is geen begroting van de WWK. De nieuwe kascommissie bestaat uit: Jolt Cuperus en Siebolt Dijkstra. 6.3. Verslag en benoeming kascommissie Mandeguod Het verslag wordt gedaan door Pieter van der Veen. De jaaradvertenties zijn toegenomen en de kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De drukkosten zijn wel toegenomen door het dikker worden van de oplages. Mandeguod is verder stabiel en telt rond de 4000 euro in kas. De kascommissie bestaat uit Jaap Noorman en Pieter van der Kooi. Ook hier worden de papieren in orde bevonden. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Pieter van der Kooi nogmaals en Hette van der Wal. Feikje Vellinga zal de plaats van Pieter van der Kooi innemen als hij een derde termijn weigert. 54 Mandeguod april 2015

7. Bestuur 7.1. Aftredend en niet herkiesbaar Herbert Schaap treedt af. De voorzitter merkt op dat hij de samenwerking prettig heeft gevonden en dat Herbert een prima penningmeester is geweest. De ene keer was er sprake van kromme tenen, terwijl de andere keer de meest geweldige verhalen over tafel gingen. Herbert wordt bedankt door de voorzitter met een afscheidscadeau. Ook Pieter van der Veen treedt af. De voorzitter bedankt Pieter voor zijn algehele inzet in het bestuur, maar ook in andere onderdelen van het dorp. Ook van Pieter wordt afscheid genomen met een attentie. 7.2. Kandidaat bestuursleden Geert-Jan Goedhart heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. De leden stemmen voor. Geert-Jan Goedhart zal de functie van penningmeester op zich nemen. Dayna de Boer stelt zich eveneens kandidaat. De leden stemmen voor. Zij heeft de functie van secretaris al enkele maanden voor de benoeming uitgeoefend en zal deze functie voortzetten. De voorzitter meldt dat er nog een vacature open staat voor de stoel van Pieter van der Veen. De voorzitter last om 21.15 uur een koffie pauze in van 15 minuten. 8. Jaarverslag 2013 Wjukken Anne Dijkstra doet verslag namens Stichting de Wjukken. Hij meldt dat de Wjukken beschikt over meer dan 100 vrijwilligers. Hierdoor kunnen veel activiteiten georganiseerd worden, zoals: de film (eens per jaar ook met eten), de Culturele Commissie en de Mantgumer Merke. Noemenswaardig is dat er veel mensen af komen op dit laatste evenement, maar dat de bezoekers zich over het algemeen naar behoren gedragen. Complimenten. De website telt zo’n 3000 bezoeken per jaar. De Stichting moet dan ook wel in stand blijven, maar dit gaat tot op heden goed. De exploitatiekosten willen de Wjukken wel graag naar beneden brengen. Dit wil met realiseren door het energie verbruik te verminderen. A. Driessen is gestopt met haar bestuursfunctie en ook J. Sterk is gestopt met zijn functie als penningmeester. Het bestuur bestaat nu uit: A. Dijkstra, A. Smit, M. de Groot, J. van der Valk, H. Nijp, J. Hoekstra en J. Anema. Daarnaast is er één beroepskracht in de Wjukken en die stopt dit jaar: Tsjitske Staal-Spinder. Tegelijkertijd zal ook de subsidie voor haar worden stopgezet. De gemeente heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om een nieuwe kracht op dezelfde voorwaarden te krijgen. De Wjukken is op zoek naar een andere oplossing. april 2015 Mandeguod 55

56 Mandeguod april 2015

Er wordt een gesprek met Café Bonnema gepland. Er worden geen moeilijkheden verwacht. De Wjukken heeft nieuwe stoelen aangeschaft en de Freedkelder is beter geïsoleerd. De geluidsinstallatie is verbeterd en koelkast vervangen. De verbouwing is door vrijwilligers opgelost. Het voor- en achter terras wordt ook aangepakt (o.a. nieuwe meubels). Daarnaast is de AED buiten opgehangen. Door voorlichting aan de kinderen is deze niet meer vernield. 8a. Werkgroep Historie Mantgum Het verslag wordt gedaan door Joost Lottgering. Benoemd wordt dat in het jaarverslag van 2013 de groep nog Werkgroep Dorpsarchief heette, maar dat zij nu de naam Werkgroep Historie Mantgum dragen. Veel informatie over Mantgum en de dorpswandeling is op de website: www.mantgum.com te vinden. Het eerste exemplaar is vorige maand aangeboden aan voorzitter DMS. De Werkgroep heeft veel nieuwe bezigheden: het benoemen van stukken weiland en het achterhalen van bewoners van begin 19e eeuw. Op 26 oktober 2014 is een bijeenkomst voor alle dorpsgenoten. 8b. Mandeguod Anna Christien Piebenga doet verslag. Mandeguod heeft een nieuwe eindredacteur. De vergaderingen vinden roulerend plaats bij de bestuursleden, eens per maand. Elke maand is er een mooie bijdrage van Werkgroep Historie Mantgum door de verhalen van Jan Bijlsma. Daarnaast is de Dorpsvisie in het midden van het dorpsblad te vinden. Op 14 mei is er een workshop o.l.v. Elmar Kuiper die een cursus gedichtschrijven geeft. De Mandeguod heeft ook een prijs gewonnen voor de beste dorpsjournalistiek en de besteding van het prijzengeld gaat naar een dichtcursus voor groep 7 en 8 van de basisschool. 8c. Website Pieter van der Veen doe verslag. Opgemerkt wordt dat veel mensen niet afweten van het bestaan van de site. De webredactie bestaat uit: M. van Olphen, L. Weijer, L. Trousset en P. van der Veen. Gemiddeld wordt de site 20 tot 40 keer per dag bekeken. Een mooi gegeven is dat bedrijven en verenigingen zich ook kunnen presenteren op de website. 9. Parkeerprobleem rondom winkelcentrum / dorpsplein Mantgum In de afgelopen jaren is door de vergadering besloten om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn op dit vlak. Regelmatig is er een reminder verzonden naar de gemeente en de politieke partijen. De FNP heeft het plan voorgelegd aan de Raad, echter tevergeefs. In oktober 2013 is er gebruik gemaakt van het spreekrecht. SAM heeft het plan ingebracht als motie vreemd aan de orde van dag. In mei zou er uitsluitsel komen. Het College heeft beslist dat het plan te duur april 2015 Mandeguod 57

is, maar de daadwerkelijke reden is onduidelijk. Er ligt nu een nieuw plan van de gemeente en Poiesz. Er komen parkeerplaatsen langs het water. In september wordt er nogmaals met een aannemer naar het plan gekeken. De eerder berekende kosten van 80.000 euro zijn in onze ogen realiseerbaar. Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat DMS doet voor de raad het plan vaststelt. Geantwoord wordt dat tijdens het ambtelijk overleg de stand van zaken naar voren is gebracht. SAM is bezig geweest met het voorstel, maar toen er om opheldering werd gevraagd, konden zij die niet geven. In oktober heeft DMS al gebruik gemaakt van het inspreekrecht voorafgaand aan de raadsvergadering. Voor alsnog is de Raad nu aan zet. 10. Voortgang Dorpsvisie Afgelopen jaar is in een presentatie een voorlichting gegeven over de plannen. Er is een stuurgroep gevormd en deze is met een maand vertraging van start gegaan. In de Mandeguod is te lezen wat er gebeurt en de stuurgroep is blij met de input en feedback vanuit het dorp. Er staan inmiddels 9 deelvisies op de website. De planning is om in het zomernummer het 12e onderwerp te presenteren en om een 13e hoofdstuk te creëren. In het najaar zal het dorp benaderd worden over de compleetheid van de visie zodat het kan worden aangeboden aan de gemeente. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat twee weken reageertijd erg kort is. DMS geeft aan dat, in geval er sprake is van drastische veranderingen, een aanpassing altijd mogelijk is. 11. Toekomstvisie haven Het punt wordt geopend door de voorzitter. Dit agendapunt doelt op de Wiet Wetter Klup (WWK). In 2004 is de WWK ontstaan als onderdeel van DMS. Zij willen nu een eigen, onafhankelijke vereniging worden. Enkele leden opperen dat het onverstandig is om zelfstandig te worden, aangezien het op deze manier ook functioneert. Het doel van de WWK is om een stuk kade te huren van de gemeente zodat ze liggeld kunnen vragen en meer zeggenschap hebben over de kade. De gemeente kent geen ligplaatsverordening en dus kan een ieder aanleggen waar hij wil. Er moet echter worden nagegaan dat de WWK als aparte verenging niet het doel van DMS (het belang van Mantgum) overkoepelt. Daarnaast is het water nu toegankelijk voor zwemmers, de vraag is hoe dat in de toekomst verloopt. De voorzitter is de WWK erg dankbaar voor het werk dat zij verrichten. Vanuit de vergadering wordt gestemd over het onafhankelijk worden van de WWK. Er worden meer stemmen voor geteld en de WWK wordt in de gelegenheid gesteld een onafhankelijke vereniging te vormen. 12. Wat verder ter tafel komt Voorafgaand aan de vergadering zijn er enkele vragen binnengekomen per mail, deze zijn als volgt beantwoord: De gemeente heeft een Padenplan. De gemeente heeft daarin een aantal paden 58 Mandeguod april 2015

een prioriteit status gegeven. In dit plan heeft de aanleg van een fietspad tussen Tsjeintgum-Skillaerd een lage prioriteit. Daarnaast komt er geen beplanting langs het Hoxwier en ook geen verlichting. Wat betreft het hek van de Julianaboom, dit is opgeborgen in de gemeentewerkplaats. Het hek wordt pas teruggeplaatst als er meer duidelijkheid is over het terrein voor het oude gemeentehuis. 13. Rondvraag en afsluiting A. van der Sluis merkt op dat de vergadering te lang duurt. Volgens T. Oosterbos is er een slecht beleid bij de gemeente. Dit betreft de stortplaats voor hout, hier mag namelijk niet alles worden achtergelaten. W. Kleefstra stelt zich voor als nieuwe inwoner van Mantgum. Hij is benieuwd naar de bijdrage die wordt verwacht als hij lid wordt van DMS. Daarnaast wordt er een opmerking gemaakt over de straatverkoper bij de Poiesz. Niet iedereen is gecharmeerd van zijn aanwezigheid. H. van der Wal merkt op dat we elkaar te allen tijde met respect dienen te behandelen. 14. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng en sluit de vergadering. april 2015 Mandeguod 59

WERKGROEP HISTORIE MANTGUM Jaarverslag 2014 De Werkgroep Historie heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt sinds haar oprichting in 2008. Veel intiatieven waar vanaf het begin hard aan wordt gewerkt konden in 2014 eindelijk voor het eerst aan de buitenwereld worden getoond. Voordat hier onder per project een toelichting wordt gegeven, hebben in 2014 twee belangrijke feiten geholpen om de resultaten van de werkgroep beter zichtbaar te krijgen. Ten eerste heeft de werkgroep een plek gekregen op de website van de Doarpsmienskip. Wellicht logisch, omdat de werkgroep een wergroep van de Doarpsmienskip is, maar de ruimte en de vrijheden die de Doarpsmienskip beschikbaar heeft gesteld, bieden op www.Mantgum.com heel veel mogelijkheden om de verschillende producten te tonen en om met de digitale bezoeker in contact te komen. Ten tweede is op 26 oktober in MFC Wjukken een succesvolle presentatiemiddag gehouden waarbij de werkgroep al haar bezigheden en producten aan het publiek heeft getoond. Hoogtepunt was natuurlijk de aanwezigheid van de burgemeester die tijdens de middag twee Mantgumer archieven in ontvangst nam ter veilige bewaring in het gemeentearchief. Het betrof het archief van de (oude) Openbare Lagere School en dat van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging. Over de afzonderlijke projecten kan het volgende worden gemeld: Bronnenboek: In het bronnenboek wordt een overzicht gegeven van vindplaatsen van informatie over Mantgum. Dit bronnenboek is in 2014 geplaatst op de website zodat deze informatie met iedereen wordt gedeeld. Bezoekers van het bronnenboek worden uitgenodigd aanvullende informatie door te geven aan de werkgroep, zodat het bronnenboek blijft groeien. 60 Mandeguod april 2015

Fotoarchief: Oude foto's worden al langer door de werkgroep op het internet geplaatst via Byldpunt op de website van de gemeente. Vanuit de Mantgumer website zijn deze foto's nu ook in te zien. Naast het tonen van de foto's is het wederom gelukt om oude foto's veilig te stellen en om o.a. te achterhalen wie en wat er op de foto's staat. Veldnamenonderzoek: Dit project is een goed voorbeeld van een project dat eigenlijk vanaf het begin loopt, maar waarvan de resultaten (na hard werken) pas in 2014 voor het eerst goed te zien waren. Tijdens de presentatiemiddag op 26 oktober was veel belangstelling voor dit project Bijlsma: In mei verschenen voor de laatste keer de herinneringen van de oud melkboer Bijlsma in de Mandeguod. Deze Bijlsma artikelen die door de werkgroep toegankelijk waren gemaakt en van illustraties waren voorzien, zijn nu gebundeld in te zien op de Mantgumer website. Archieven: naast het feit dat de inventarisatie van de twee op 26 oktober aan de burgemeester aangeboden archieven in 2014 is afgerond, is in 2014 weer begonnen om te zien welke kwetsbare Mantgumer archieven prioriteit verdienen bij komende inventarisatieprojecten. Alle t/m 2014 gereed gekomen inventarissen van archieven zijn te raadplegen op de website. Ald Mantgum: Ook dit project is, na heel veel werk, in grote lijnen in 2014 afgerond. De overzichten en foto's van de oude Mantgumer bebouwing en van haar inwoners waren een grote publiekstrekker op 26 oktober. Dorpswandeling: Vanaf 2008 zijn door leden van de werkgroep historische dorpswandelingen begeleid. Gezien de belangstelling voor de wandelingen is in 2014 een beschrijving van de wandeling als boekje gedrukt en voorzien van afbeeldingen van oude foto's. Het eerste exemplaar is in maart aan de voorzitter van de Doarpsmienskip aangeboden. Tijdens meerdere dorpswandelingen, waaronder 5 tijdens de Vlaskampdag op 24 augustus. Zijn veel boekjes verkocht. Daarnaast zijn boekjes verkocht via de lokale B&B’s en de Mantgumer website. In de loop van het jaar raakte zelfs de eerste druk uitverkocht, waarna uit de opbrengst van de eerste druk een bovendien verbeterde tweede druk kon worden betaald. Ondanks de verrijking met enkele nieuwe leden in 2014, is in datzelfde jaar de oprichter van de werkgroep, Joost Lottgering, afgetreden. De werkgroep is hem dankbaar voor zijn inzet en vele goede ideeën. april 2015 Mandeguod 61

mandeguod Jaarverslag 2014 Samenstelling redactie Penningmeester Pieter van der Veen is gestopt met zijn werkzaamheden voor Mandeguod en is opgevolgd door Hotze Bonnema. We zijn blij dat Hotze zich beschikbaar heeft gesteld, ook omdat hij voor verjonging van ons team zorgt. De redactie zoekt nog versterking; Trudy is met het vertrek van Patricia naast eindredacteur ook plaatsvervangend hoofdredacteur geworden, maar wil dit graag weer afstoten. Dit wil nog niet echt lukken. Er zijn wel mensen die willen meedenken of bijzitten in een redactievergadering maar een nieuw redactielid en zeker een hoofdredacteur is nog niet makkelijk te vinden. Frans Kets is verhuisd en daarmee gestopt als verslaggever. Hette van der Wal is geen lid van de redactie maar woont wel zo vaak hij kan de vergaderingen bij en levert nu en dan stukjes aan voor ‘Hette jout de pinne oan..’ Inhoud Het feuilleton van Jan Bijlsma is geëindigd. Wel hebben we regelmatig een skûtsjejournaal (in het waterseizoen) en worden verschillende verenigingen die we in Mantgum hebben uitgelicht. Adverteerders Er zijn een aantal adverteerders die hebben opgezegd na dit jaar (dus per 2015), maar hiervoor zijn er ook al weer nieuwe bijgekomen. De Poiesz vult nu de achterpagina. Abonnees Er zijn 2 betalende abonnees. Fryske doarpsjoernalistyk Omdat we vorig jaar de prijs voor de beste Fryske doarpsjoernalistiek hadden gewonnen, is er voor het bedrag wat we hiermee verkregen (€ 500) in mei een 62 Mandeguod april 2015

gedichtenworkshop door Elmar Kuiper in de Wjukken georganiseerd. Hier is een kleine maar enthousiaste groep uit voortgekomen die nu nog steeds lessen volgt. Ook is Elmar Kuiper op de Gielguorde geweest om daar kinderen van groep 7/8 een les in gedichten schrijven te geven. Van beide workshops zijn enkele gedichten gepubliceerd in Mandeguod. Dit jaar hebben we wederom 3 artikelen ingestuurd voor de beste Fryske Doarpsjoernalistiek, deze keer wonnen we de 3e prijs. Omdat de prijzenpot nu anders is verdeeld (het bedrag wordt nu gespreid over de deelnemers met de 1e , 2e en 3e prijs), kunnen we ook nu een bedrag tegemoet zien, wat we opnieuw willen aanwenden aan iets waar de inwoners van Mantgum ook wat aan hebben. kascommissie Mandeguod april 2015 Mandeguod 63

Fj          * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 64 Mandeguod april 2015

Littenseradiel vraagt schoolkinderen om bijdragen voor 70 jaar bevrijding Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Littenseradiel wil hier extra aandacht aan besteden door het programma van de gemeentelijke 4 mei-herdenking uit te breiden. De traditionele stille tocht in Mantgum zal daarom worden aangevuld met een speciaal programma in de kerk van Mantgum met muziek en voordrachten van schoolkinderen. Bijdragen van kinderen De gemeente heeft alle scholen in de gemeente gevraagd om verhalen, gedichten of tekeningen te maken en die naar de gemeente toe te sturen. Het hoeft niet perse over de Tweede Wereldoorlog te gaan; het verhaal mag ook over een andere oorlog gaan. De schrijvertjes van de mooiste verhalen en gedichten mogen op 4 mei hun werk voorlezen in de kerk van Mantgum. Afhankelijk van de inzendingen komt er een tentoonstelling. Anne Frank-lespakket Naast de vraag om een aandeel te leveren in de gemeentelijke 4 mei-bedenking, heeft de gemeente de scholen ook het Anne Frank-lespakket aangeboden. Dat is voor de 70e herdenking van de bevrijding gemaakt door de Anne Frank Stichting. Er wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar Anne Frank, de joden-vervolging en de Tweede Wereldoorlog. De gemeente wil dat lespakket voor de scholen bestellen en betalen. Meer informatie Voor meer informatie over de gemeentelijke 4 mei-herdenking of het Anne Frank-lespakket, kunt u contact opnemen met Toke Bijsterbosch, t.bijsterbosch@littenseradiel.nl of (0515) 334412 (op maandag, dinsdag en donderdag). april 2015 Mandeguod 65

UW ADRES VOOR: FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT · ELEKTRISCHE SCOOTERS · SERVICE EN REPARATIE (OOK AAN HUIS) · FIETSVERHUUR · FITNESS TOESTELLEN · SLEUTELSERVICE · FIETSVERZEKERINGEN · FIETSKLEDING · HEEL VEEL ACCESSOIRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 66 Mandeguod april 2015

Littenseradiel doet weer mee aan Fryslân Woonoffensief Na een succesvolle editie in 2014, komt de provincie opnieuw met een Woonoffensief. Het Woonoffensief, dat in april plaatsvindt, moet weer een impuls geven aan de Friese woningmarkt. De gemeente Littenseradiel zal ook dit jaar weer meedoen. Woonmarkt Het Woonoffensief begint op 28 maart met een Open Huizenroute. Op zaterdag 11 april openen de gemeentehuizen de deuren voor een woonmarkt en op 30 april wordt de actieperiode afgesloten met een bijeenkomst in het provinciehuis. Vanuit de provincie wordt de renovatieregeling opnieuw beschikbaar gesteld. Daarbij kunnen huiseigenaren een subsidie aanvragen voor de renovatie van hun nieuwe woning. De inhoud van de regeling wordt eind februari naar buiten gebracht. Terugblik Het Woonoffensief werd vorig jaar tussen 15 februari en 15 maart 2014 voor het eerst gehouden en kende een positief resultaat. De woningmarkten in de gemeentehuizen hebben geleid tot een stijging van het aantal verkochte woningen ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor. Tijdens de actieperiode zijn in vier weken tijd 398 woningen verkocht; in 2013 waren dat er 140 in dezelfde periode. De NVM geeft aan dat in ieder geval 30 procent van de extra verkopen toe te schrijven is aan het Woonoffensief. Input gevraagd voor Woonmarkt Littenseradiel De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de gemeentelijke woonmarkt van zaterdag 11 april. Daarvoor zal zij komende week contact opnemen met ondernemers uit Littenseradiel op het gebied van (ver) bouwen, energiebesparing of huis- of tuininrichting. Zij worden uitgenodigd om mee te denken over hoe (weer) een interessante en verrassende woonmarkt te organiseren. Aanmelden als deelnemer kan ook al. Daarvoor stuurt u een mail met uw bedrijfsgegevens, uw logo en Woonoffensief-aanbieding naar Anneke Hoekstra, a.hoekstra@littenseradiel.nl. Meer informatie Woonoffensief Fryslân maakt onderdeel uit van Wurkje foar Fryslân en is een initiatief van de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en alle makelaarsorganisaties. Voor meer informatie over het Woonoffensief www.woonoffensief.nl. Voor meer informatie omtrent de gemeentelijke woonmarkt op 11 april kunt u contact opnemen met Peter van Noort, 0515 – 334479 of p.vannoort@littenseradiel.nl, of Anneke Hoekstra, 0515 – 334492 of a.hoekstra@littenseradiel.nl. april 2015 Mandeguod 67

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. Nynke-Rixt Jukema, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 150,€ 77,50 € 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 24,€ 13,€ 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 68 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage € 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com april 2015

M-april 2015

M-april 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication