0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 34e jaargang juni 2019

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Wjukkennieuws Dankbetuiging Opbringst HoxWiersterMerk It iepen kampioenskip Pearke Teatsen 4 maaie betinking 2019 Een hobby op hoog niveau Nieuws uit de Mariakerk 3 5 7 9 11 13 14 21 Merkenieuws 23 Verenigingen 27 Activiteiten 28 Weekagenda 29 Instellingen 30 AED aanwezig 16e Jong Famme Partij Nieuws van Duorsum Mantgum Utnoeging Ledegearkomste Frisia1874 Foto impressie van Tusken Tsjerke en Kroech 2019 Nijs fan Harmonie Weidum Trekzakspelers opgelet! De Bistedokter Nieuws van het BijenFlinterLint Rûnom Mantgum BIS spylet MacBeth! Mantgum Foar Inoar Afmetingen advertenties 30 31 33 37 39 40 41 42 44 45 47 49 56 Politie 56 Colofon 56 Omslag foto Scheidsrechter Alex Bos, grensrechter Djurre Zijlstra en doelman Ronald Koeman na afloop van Top Oss - Jong AZ Het volgende nummer verschijnt voor 1 juli 2019. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 juni 2019 mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur In mijn rechter oog zat rommel waardoor ik de wereld via dat oog als een doedelzak zag. Op 2 mei is die rommel losgeknipt en weggezogen met een stofzuiger, met ingebouwde schaar. Een dag later, bij de controle, bleek dat de operatie goed was gegaan. Ik moest over vijf weken terugkomen. “Dat wordt dan 6 juni” zei de baliemedewerkster, die ik achter in de twintig schatte. “Een historische datum voor onze vrijheid” reageerde ik. Ze keek alsof het in Keulen donderde. “Normandië, D-Day, invasie”, probeerde ik. Achter de balie ging geen lichtje branden. Haar historisch besef voor 6 juni was nul. Op die dag in 1944 waagden zo’n 170 duizend geallieerde soldaten hun leven op de Normandische stranden voor onze vrijheid. Duizenden raakten zwaar gewond of lieten het leven. De Britse historicus Timothy Garton bestudeert al decennia lang anti-Europese nationalistische bewegingen, zoals de Brexit-beweging. Volgens Garton zou een gebrek aan historisch besef een belangrijke oorzaak zijn van het groeiend nationalisme (Volkskrant, 4 mei jl.). Een belangrijke en misschien wel de belangrijkste reden voor het in 1957 oprichten van de EEG, de latere EU, was ‘nooit weer oorlog’. Wat er ook op de EU valt aan te merken, hierin was ze erg succesvol. Dat pleit sterk voor het behoud van de EU. Maar door een gebrek aan historisch besef lijkt het verhaal over Europa als verzekering voor vrede uitgewerkt te zijn. We hebben, aldus Garton, verzuimd dat verhaal duidelijk te blijven vertellen, terwijl we de verhalen over de natiestaat overlieten aan rechts en aan populisten. Door de financiële crisis, waarin banken werden gered en de zorg afnam, moeten we een nieuw verhaal gaan vertellen, aldus Garton. Dat verhaal moet niet alleen over economische markten binnen de EU gaan, maar ook over de belangen van de afzonderlijke lidstaten en over sociale factoren. Het moet een verhaal met een ingebouwde menselijke maat zijn. Europa is vooralsnog geen Verenigde Staten en de afzonderlijke lidstaten worstelen in Brussel over hoe hun samenwerking vorm moet krijgen. Het is echter nog maar zo’n 75 jaar geleden dat we in Europa geschillen met oorlogen oplosten. Ik ben zo gelukkig een van de eerste Europeanen te zijn die in zijn leven tot nu toe geen oorlog mee maakte. Dat wil ik graag zo houden en ik wens andere en toekomstige Europeanen dat geluk ook toe. PS. Mijn artikel over de documentaire ‘man made’ houdt u te goed. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Wjukkennieuws UITNODIGING 20 jaar MFC Wjukken in oktober 2019 Wie zingt er mee in het groot projectkoor. Voor een eenmalig optreden op de jubileumavond 19 oktober zoeken we mannen en vooral vrouwen die graag zingen. Jong en oud is welkom. Peter Scheltinga heeft, op creatieve wijze, de teksten voor dit optreden gemaakt. De liedjes worden gezongen op voor ons bekende muziek. Vanaf half september zal er vijf maal op maandagavond in de Wjukken geoefend worden in samenwerking met de Mantgumer Maten. Op de feestavond zullen er meer Mantgumer muzikanten optreden, zodat we er gezamenlijk een geweldige feestavond van kunnen maken. Namens de muziekcommissie, Inlichtingen en aanmelden bij Anke van Eif. willemank@hetnet.nl of 2501557 Mandeguod 5

6 Mandeguod

Dankbetuiging Al dy hannen op ús skouders makket dragen lichter. De maaitiidsdei fan 18 maart 2019 lit him sa moai oansjen, mar yn Utert slacht healwei de moarn alles om en is de spanning te snijen. En dan wurdt dúdlik dat Gerbrich har grutte libbensmaat en de heit fan harren bern Rinke net werom komt. Mei help fan in soad freonen fan Rinke en Gerbrich is in weardefolle ôfskiedsgearkomste organisearre. Protten minsken ha ús witte litten mei te libjen: in hân op it skouder, in elkoar moetsjende blik, in blomke, in krûpke, in kaartsje as troch efkes by ús del te kommen. Dat stimt ús tankber en set ús oan om wer op fuotten te kommen. Ek út namme fan ús bern en bernsbern hertlik tank! Gjalt en Ruerdtsje Kuperus www.mantgum.com Mandeguod 7

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Van 17.00-19.00 uur. Bestellen kan telefonisch: 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur), of aan de wagen. www.sambrinipizzas.nl Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Verdura: tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui, knoflook, zongedroogde tomaatjes, mozzarella Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Vesuvius: tomatensaus, kaas, knoflook, olijven, jalapeño, pepers, spekreepjes, ei, mozzarella Salame: tomatensaus, kaas, salami Picanto: tomatensaus, kaas, salami, jalapeño pepers, champignons Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Della Casa: tomatensaus, kaas, zwarte olijven, knoflook, zongedroogde tomaatjes, spekreepjes, champignons, gorgonzola Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spekreepjes Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui e 8,50 e 10,50 e 10,00 e 11,50 e 12,00 e 9,50 e 10,00 e 12,00 e 13,00 e 10,50 e 11,00 e 10,50 Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spekreepjes, ui e 13,00 Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees e 12,50 e 13,50 e 12,50 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,75; extra vlees, gorgonzola e 1,25 / vis e 2,25; bakje knoflooksaus e 1,00. Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 12,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons 8 Mandeguod

Wat hat de HoxWiersterMerk yn 2019 opsmiten? It brulloftsfeest fan ús Tsjimk en André ein maart wie noch net iens begongen of ik stroffele al oer in drompel en foel langút oer de flier. ‘k Fielde it wol: skouder blesseard… “Wel”, seit Tsjimk optimistysk, “der moat altyd wat mis gean, mem! Dan ha we dat no mar hân!” En dat wie sa: der is fierders neat mis gongen. En myn skouder? Och, mei fysio en oefeningen is dat al wer aardich bylutsen… Ja, der wie dus ek wat mis gongen mei ús blomkes foar de HoxWiersterMerk: de blommeferkeaper koe gjin beltsjeblommen krije... En we hiene it jimme noch wol sá beloofd: geraniums en beltsjeblommen. Nee dus. Mar de blommeferkeaper hie uteraard foar in oplossing soarge: hy hie petunia’s yn ferskate kleuren foar ús meinommen. Lytse Ike en Melle gongen dan ek beide foar in knalrose petunia! Alle jierren geane der 6 ploegen mei in karre fol blommen troch de buorren en ek dit jier hawwe de measte blomkes in goed plakje fûn. Ek dy lêste geraniums dy’t nei ôfrin fan de jûn noch yn Gjalt syn auto op de huoddeplanke stiene. The question was: wa hie dy blomkes besteld??? Mar ek dat probleem is oplost en ek dy blomkes binne op it goede adres telâne kommen. Undanks it feit dat de BTW ek foar blommen omheech gien wie – wat de ynkeapspriis omheech treaun – en wy gewoan oan ús ferkeappriis fan in tientsje fêsthâlde, hat de aksje moai wat oplevere. De opbringst wie dit jier in bedrach fan € 1.326,34 foar de Wjukken. Sa as alle jierren is de opbringst fan de HoxWiersterMerk foar it opkreazjen fan it ynterieur fan de Wjukken. Yn 2020 hoopje we wer sa’n ferkeapjûn foar de Wjukken te hâlden. We organisearje dat alle jierren mei syn trijen – net dat it in soad wurk is, mar it is altyd nofliker om it wurk mei syn trijen te ferpartsjen as mei mar twa minsken. Ruerdtsje hat al in jier of wat oan de organisaasje fan de HoxWiersterMerk meidien en sy wol no graach it stokje oan in oar oerdrage. Dêrom ús oprop: hokker frou of man wol takomme jier mei Maaike (tel. 058 – 254 2051) en Lys (tel. 058 – 250 1479) de blommeferkeap organisearje? Net tinke dat it in heidens kerwei is: in pear kear byinoar komme en wat oer en wer maile en uteraard dy jûns sels yn ‘t spier. En net te ferjitten, goeie arbeidsbetingsten: op it ein fan sa’n ferkeapjûn stiet der hearlike waarme patat, kroket, slaad en appelsmots foar alle ferkeapers klear! De HoxWiersterMerk-kommisje, Ruerdtsje, Maaike en Lys. Mandeguod 9

aanbieding iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur maand juni 1½ pond kibbeling + saus e10,10 Mandeguod

Mandeguod 11

Biologische streekwinkel op De Him * vlees * kaas * eieren * aardappelen * brood Open op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdags van 10.00 tot 18.00 uur Auke en Rennie Stremler 12 Mandeguod De Him 4 - Jorwert 0582501327 www.opdehim.nl

4 maaie betinking 2019 Sneontemoarn 10.00 oere Skillaerd. It is roet kâld, der stiet in hurde noarderwyn en de bern dy’t nei Skillaerd fytse om ús to helpen, krije in dikke bui op’e kop. Mar dat jout alleagerre neat, se binne der en helpe geweldich mei om it tsjerkhôf spik en span to meitsjen. Yn in oere tiid wurdt der troch de groep fan sa’n 15 minsken, bjint, droege, fage en ôffal opromme. Wilens ha ik it der mei de bern oer: wa lizze hjir eins, wat stiet der op it ynformaasjeboerd, werom fleagen se nei Dútslân ensafierder? It is goed om mei in bjinder yn’e hân, mei de bern út to wikseljen oer oarloch , frijheid en wat bestjut dat no foar ús. Sneontejûn 20.00 oere Skillaerd. De wyn is lizzen gongen, de sinne skynt ús te mjitte as we yn in lange, stille rige nei Skillaerd rinne. Sjirk en Tyme út Mantgum drage dit jier de krânse, Marten en Grytsen út Easterwierrum it blomstik. Om 20.00 oere spilet Sepkje út Weidum de Last Post en binne wy 2 minuten stil. Stil foar de bemanning fan it flean-túch en foar alle oare slachtoffers fan de oarloch. Friso Douwstra leit út namme fan de Gemeente Ljouwert de krânse. We rinne yn in lange, stille rige noch in slach om it tsjerkhôf. Ik sjoch dat der dit jier in hiel protte bern meirinne. Dat makket my bliid. Wurkgroep 4 & 5 maaie Mantgum/ Skillaerd Gudula van Beem Mandeguod 13

Een hobby op hoog niveau Nee, het is geen zweefvliegen wat deze dorpsbewoner in zijn vrije tijd doet. Maar hij vliegt er wel stad en land vooraf. Djurre Zijlstra (38) is actief als assistent-scheidsrechter (ook wel grensrechter genoemd) in het betaald voetbal. Hij doet dit naast zijn fulltime baan als accountant. Het kan niet anders dan dat dit een druk leven is. Gelukkig had hij nog tijd om erover te vertellen. ‘Ik bin begûn yn 2001, ik wie doe 21, as ferieningsskiedsrjochter yn Jiskenhuzen. In pear jier letter ha ik it papierke helle foar KNVB skiedsrjochter en yn 2007 gie ik wer in stapke heger sadat ik ek wedstriden fluitsje mocht yn de earste en twadde klasse.’ Djurre heeft vervolgens twee jaar op een scoutingslijst gestaan om naar het betaald voetbal door te stromen. Helaas wilde dat stapje hoger maar niet lukken. Fierder as grinsrjochter ‘Doe’t ik yn 2010 op fakânsje wie yn Eastenryk waard ik belle troch ien fan de ôfdieling Noard fan de KNVB oft ik der ek wat foar fielde om fierder te gean as assistint-skiedsrjochter yn it betelle fuotbal. Dêr ha ik fansels efkes oer neitocht, mar omdat ik as skiedsrjochter net heger kaam, ha ik it tasein. Myn earste wedstriid wie 2011 westrijdbeeld FC Emmen-AGOVV 6-0 14 Mandeguod

FC Emmen – AGOVV op 25 februaris 2011. Twa ploegen dy’t destiids yn de ien nei heechste klasse spilen. Videoscheidsrechter Inmiddels is Djurre al negen jaar actief op dit niveau. Ook voor wedstrijden op een niveau lager wordt hij nog wel eens ingedeeld. Daarnaast is hij sinds kort ook assistent-videoscheidsrechter, wat betekent dat hij op afstand (in Zeist) samen met de eerste videoscheidsrechter meekijkt met een wedstrijd en daarbij situaties op het veld, met betrekking tot overtredingen, doelpunten, strafschoppen en kaarten opnieuw beoordeelt. Een druk bestaan Djurre vertelt mij dat hij in principe één wedstrijd per week wordt ingedeeld als grensrechter. Maar het kan ook voorkomen dat hij moet invallen, dat er een inhaalwedstrijd is, of dat er een bekerwedstrijd is. Daarnaast kan hij dus ook nog ingedeeld worden als assistent-videoscheidsrechter en komen op dit niveau alle grensrechters één keer per maand bij elkaar om met videobeelden wedstrijden en momenten te evalueren. Ook begeleidt Djurre een paar keer per jaar scheidsrechters die in de eerste of tweede klas fluiten of vlaggen. Drie fitheidstesten per jaar Dan zijn er nog de fitheidstesten die drie keer per jaar gedaan moeten worden, wat betekent dat je dus in je vrije tijd moet zorgen dat je conditie op peil blijft. Vaak doet Djurre twee keer per week een looptraining en de dag na een wedstrijd doet hij nog een uitloopcircuit. En dat allemaal zonder een stok achter de deur, want er is geen trainer die zegt dat hij dit moet doen. Wel worden alle Mandeguod 15

2019 Top Oss - Jong AZ hartslagbestanden (welke wij moeten insturen van iedere training en wedstrijd) bekeken en gecontroleerd op je fitheid door een inspanningsfysioloog, die je dan voorziet van advies. Veertig keer 75 meter Dat deze zelfdiscipline nodig is, blijkt wel als Djurre vertelt wat de fitheidstest inhoudt. Hij moet o.a. 75 meter in 15 seconden afleggen. Daarna volgt 20 seconden rust. En dit vervolgens veertig keer achter elkaar, ja u leest het goed, veertig keer! Persoonlijk zit ik al uit te hijgen als ik een sprintje van honderd meter naar de trein moet trekken binnen 1 minuut. Vlaggen bij een international Als ik vraag naar wat tot nu toe zijn meest bijzondere wedstrijd is geweest, laat Djurre mij een foto zien van een oefenwedstrijd tussen FC Oss en Al Gharafa. Mijn oog valt gelijk op Wesley Sneijder. Met daarvoor, inderdaad, Djurre als grensrechter. ‘It wie dan wol in oefenwedstriid, mar it is dochs leuk as je yn de krante op ‘e foto stean mei sa’n bekende fuotballer’. Oefenwedstrijd tussen FC Oss en Al Gharafa. 16 Mandeguod

2019 Jong Ajax - FC Den Bosch Flexibel werken Het kan niet anders dan dat Djurre van zijn werkgever flexibel mag werken. ‘Die mooglikheid ha ik lokkichernôch al, oars soe it net mooglik wêze. Ik hear altiten op tiisdei foar hokker wedstri(i)d(en) ik ynpland bin. Neist sneon of snein binne der ek wedstriden op freed- of moandeitejun. Ik soargje dat ik op moandei- en freedtemiddei gjin ôfspraken bûten de doar ha, sadat – as ik yndield bin op dy juns – ik flagje kin. De tiid dat ik dan net oan it wurk bin, helje ik jûns of wykeins yn. En as it echt moat, kin ik op de laptop yn ’e auto ek noch wol wat dwaan.’ Djurre heeft namelijk ook de beschikking over een privéchauffeur en tevens zijn grootste fan: zijn vader Minze. ‘Myn heit giet hast alle wedstriden mei en rydt dan ek wol’. Soms wikselje we it ôf as it fier fuort is.’ Niet alleen werk moet fexibel zijn, daarnaast moeten ook mijn vriendin, familie en vrienden achter mijn hobby staan. Gelukkig heb ik ook dat allemaal mee en daar ben ik iedereen dankbaar voor. Zonder die steun is het op dit niveau niet mogelijk om dit te doen. GeconcenMandeguod 17

800 kilometer op één dag Dit verhaal begon met vermelding dat Djurre stad en land af vliegt. Dat gaat uiteraard allemaal per auto. Toch zou een vliegtuig op sommige dagen wel handig zijn. Djurre: ‘Ik wie in kear op in freed yn Houten foar in stúdzje. Ik waard doe om 10.00 oere moarns belle oft ik dy jûns ek in wedstriid flagje koe yn Maastricht. Dat koe. Ik hie myn klean en spullen net by my, dus ik bin doe earst wer nei Mantgum ta riden. Dêr ha ik gau myn spullen pakt en ús heit hat my oppikt yn de auto. Tegearre binne we nei Maastricht riden wêr’t we om 17.00 oere oankamen. We hiene lokkichernôch noch wol tiid om efkes rêstich te iten. Uteinlik wie de wedstriid om 23.00 oere ôfrûn en wiene we om 02.30 oere moarns wer thús.’ Een hobby als assistent-scheidsrechter: je moet er wat voor over hebben! Maaike Kuipers 2019 Volendam - Go Ahead Eagels Weet of ken jij ook een dorpsgenoot met een bijzondere hobby, een gekke verzameling of een ander mooi verhaal? Laat het dan aan de redactie (mandeguod@gmail.com) weten. En wie weet nemen wij contact met jou of de persoon in kwestie op. 18 Mandeguod

foto Wiebe de Vries Mandeguod 19

20 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Literair bijbel lezen Vertelkunst in de Bijbel, Jan Fokkelman De bijbel is herontdekt als hoogtepunt binnen de wereldliteratuur. Dat betekent onder andere dat je teksten uit de bijbel in beginsel niet hoeft te belasten met vragen als: Is dit echt gebeurd, Geloof jij dat? of: Moet ik geloven om de bijbelse verhalen te lezen? Het gaat hier om de message for its own sake. De tekst is de boodschap. Je hoeft niets achter de tekst te zoeken. Lees de bijbel zoals je een roman leest; laat je door het verhaal meenemen. Als ik een goede roman lees, dan komen de personages tot leven en wel zo, dat - als ik het boek uit heb - ik drie weken later ineens denk: Hoe zou het toch met Leendert zijn? Na daar kort over nagedacht te hebben, bedenk ik me dat ik dat beter aan Leendert zelf kan vragen en even daarna realiseer ik me dat dat niet gaat, want hij is de hoofdpersoon uit een roman. Is het verhaal dan echt gebeurd? Voor mij wel. Teksten van de bijbel zijn net als niet-religieuze teksten een product van verbeeldingskracht. Ze komen daarom het best tot hun recht als ze met verbeeldingskracht beantwoord worden. Dat is mogelijk als we hun literaire gehalte serieus nemen en onszelf scholen in de kenmerken, spelregels en structuur van het vertellen. Het boek "Vertelkunst in de Bijbel" van Jan Fokkelman stelt lezers die geen Hebreeuws en Grieks kennen in staat het verhalend proza zelfstandig en creatief te lezen. Dat gebeurt via een kennismaking met vertelkunde: de voornaamste beginselen en instrumenten ervan worden in heldere taal uiteengezet, aan de hand van zorgvuldig gekozen oefenteksten waarin de lezer steeds dieper doordringt dankzij telkens wisselende invalshoeken. In de herfst zijn er om te beginnen drie leerhuizen over dit onderwerp in de maanden september, oktober en november. Deze avonden staan met nadruk open voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke positie. Aan de hand van de belangrijkste literaire spelregels lezen we verhalen uit de bijbel. Wie belangstelling heeft, kan zich bij mij opgeven, eventueel met voorkeursmomenten. Daarna ontvangt u een nadere uitnodiging. Voor wie nieuwsgierig is geworden: het boek is ook tweedehands te koop bij boekwinkeltjes.nl. Bezit van het boek is geen voorwaarde voor deelname, wel aangenaam leesvoer. Willemien Keuning wjkeuning@me.com Mandeguod 21

22 Mandeguod

Merkenieuws Er stond een oproep in het meinummer van de Mandegoud voor het mee willen helpen voor het ontbijt. Geweldig dat enkele enthousiaste vrijwilligers zich hiervoor al beschikbaar hebben gesteld. Dit kan weer van de afvinklijst af. Iets wat weer nieuw is tijdens de Merke 2019: als je je wilt opgeven om deel te nemen aan activiteiten kan dit al op woensdagavond 21 juni van 19.00 uur tot 21.00 in de tent. Er zullen dan twee commissieleden in de tent zitten om jullie namen te noteren bij de activiteiten waaraan je graag wilt deelnemen. Dus noteer dit al vast in je agenda. Voordeel voor ons als commissie is dat het heel veel werk scheelt tijdens de Merke. Naast bovenstaande verandering zal de start van de Merke er dit jaar ook anders uit zien. We hopen als commissie dat iedereen zich mooi verkleedt en dat iedereen versiering in de straat of tuin heeft met het thema JEUGDHELDEN. Er zal geen traditionele optocht door het dorp zijn maar er zijn diverse activiteiten in het dorp. Er wordt wel verwacht dat iedereen tijdig bij de start in de tent aanwezig is. Dit staat tevens in het Merkeboekje. Door de positieve berichten van de afgelopen twee jaar zal de Merke ook dit jaar weer plaatsvinden op het sportterrein. Opstelling van tent en Kermis is bijna gelijk. Zo komt er een patatwagen, oliebollenkraam, schiettentje, kinderdraaimolen, zweef, grijpertje en suikerspin. Dit om ons als Merkevierders voldoende te kunnen inspannen (eten) en ontspannen (zweef). Voor de kinderen zullen er weer twee springkussens zijn. Kortom, weer een en al gezelligheid. Wist u dat: - De Pippi Langkous quiz € 5,- per team kost op zaterdagavond? - Ontbijt voor volwassenen € 5,- is en kinderen € 2,50? - Listrinnen is van 11 t/m 25 juni en u dan kunt PINNEN? - Nu we als Mantgum bij de gemeente Leeuwarden horen het draaiboek van de Merkecommissie uit meer dan 25 pagina’s bestaat? - En dat dit binnen Littenseradiel met 8 pagina’s voldoende was? Mandeguod 23

Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum 24 Mandeguod

- De Mantgumer Merke valt onder een A evenement en er veel extra qua veiligheid bij komt? - De website weer bijgewerkt is: https://mantgumermerke.nl - U ons ook kunt volgen op Facebook en Instagram? - Wij op zoek zijn naar gediplomeerde EHBO’ers uit het dorp die een dagdeel willen invullen als standby tijdens acticiteiten? Voor enkele commissieleden zal deze Merke de laatste zijn als bestuurslid van MCM. Dit jaar zullen er drie leden aftreden: Margreet Lutgendorf, Lennard Weijer en Douwe Aalbers. Alle drie hebben ze zich de afgelopen jaren - vanuit elk hun eigen talenten - ingezet voor de Mantgummer Merke. Hiervoor uiteraard onze grote dank alvast. Omdat een MCM niet zonder creatieve en actieve bestuursleden kan, willen we alle Mantgummers vragen of een bestuursfunctie niet iets voor jou is. De profielschets van wat we zoeken ziet er als volgt uit: • Je bent creatief van geest in denken en handelen • Kunt out of de Box Mienskips-zin mee vorm geven • Bent enthousiast en bevlogen en weet verbindingen tussen mensen onderling te stimuleren • Je beschikt over talenten die wij nog niet in het team hebben Je bent bereid om samen met andere MCM leden 10 x per jaar te overleggen om de Merke mee vorm te geven en beschikbaar tijdens de Merke dagen zelf om leiding te geven in onderdelen van het programma. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dat we allen aan maatschappelijke participatie doen en hiermee de Mienskips-zin promoten en stimuleren in het mooie dorp Mantgum. Voor vragen kunt je je wenden tot een van de MCM leden; Lennard Weijer, Douwe Aalbers, Lucinda Weijer, Wikje, Geert Reitsma, Esther van Wieren, Margreet Lutgendorf en Jan-Geert Nutma Mandeguod 25

26 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi P. Kuipers Fam. Nutma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 22 41 (058) 850 63 92 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 27

Activiteiten Maand juni zat 1 juni KNKB pupillenkeatsen A en B zon 2 juni zon 2 juni don 6 jun Voorjaarsboulen Federaasjekeatsen zat 8 juni zon 9 jun Kerkdienst, Pinksteren, voorganger ds W. Keuning maa 10 jun Pinksterpaad, ds H. Wagenaar en ds S. Leene woe 12 jun Strjittekeatsen jeugd don 13 jun Voorjaarsboulen vrij 14 jun Ledepartij Ids vd Ende, famyljekeatsen zon 16 jun Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar woe 19 jun Jaarvergadering Frisia don 20 jun Voorjaarsboulen vrij 21 jun Ledepartij Jeugd, pankoekpartij zat 22 jun Midzomeravond toernooi zon 23 juni Pearketeatsen, iepen kampioenskip zat 29 jun Jong Famme Partij, KNKB zon 30 jun Regiokerkdienst, voorganger Adri Terlouw zon 30 jun Rûnom Mantgum Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Garagesale 10.00 uur, banen bij Wjukken 09.30 uur, Weidum 10.00 uur, Mantgum 19.00 uur, banen bij Wjukken 13.00 uur, banen bij Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum Jorwert 17.30 uur, Mantgum 19.00 uur, banen bij Wjukken 18.30 uur, banen bij Wjukken 09.30 uur, Jorwert 20.00 uur, Wjukken 19.00 uur, banen bij Wjukken 16.00 uur, banen bij Wjukken Banen bij Wjukken 09.30 uur, banen bij Wjukken 10.00 uur, banen bij Wjukken 11.00 uur, Leons 10.15 uur, Mantgum Oud papier wordt 13 keer per jaar opgehaald. U kunt deze data terugvinden op de afvalkalender 2019 van Omrin. De data zijn ook te vinden op de Omrin-website. https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. Of Googlen naar Afvalkalender Mantgum. iedere dins. Visboer iedere don. Pizzabakker 15.30 - 18.00 uur, bij de Poiesz 16.30 uur, bij de Poiesz 28 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Medische fitness woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, YogaRutger vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Mandeguod 29

Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal YogaRutger Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes Gemeente Leeuwarden, klein leed K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (06) 396 36 423 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 (058) 257 66 66 G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma Rutger Feitsma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 30 Mandeguod

Mandeguod 31

32 Mandeguod

Nieuws van De energie coöperatie “Duorsum Mantgum u.a." is nu wederverkoper van Energie VanOns. Samen met 97 andere lokale energie coöperaties en -initiatieven in Noord-Nederland maken wij nu onderdeel uit van de grootste coöperatieve energiebeweging van Nederland. Wij hebben gekozen voor Energie VanOns om twee redenen. De eerste is dat Energie VanOns afziet van financiële sponsoring maar haar betrokkenheid toont door aan het onderwijs studie- en stageplekken aan te bieden op het gebied van duurzame en lokaal opgewekte energie. De tweede reden is dat de coöperatie “Duorsum Mantgum” een wederverkopers-vergoeding krijgt per aangeleverde klant. Deze vergoeding was in 2018 € 75,00 per klant die stroom en gas afneemt. In overleg met de afnemers wordt dit geld aangewend voor het verduurzamen van Mantgum. Klant worden? Vanaf nu is het voor alle inwoners van Mantgum mogelijk zich via onze eigen pagina op onze website direct aan te melden voor de levering van lokale duurzame energie. De link naar deze pagina is: https://energie.vanons.org/cooperaties/duorsum-mantgum/ Duorsum Mantgum - VanOns energie.vanons.org De Koöperaasje Duorsum Mantgum is een lokale energiecoöperatie van Mantgumers vóór Mantgumers (en bewoners binnen de aansluitende postcodegebieden). De Coöperatie werkt zonder winstoogmerk vanuit de gedachte Dat ‘Mienskipsenergie’ de lokale gemeenschap versterkt. Naast lokale energieprojecten kan Duorsum Mantgum ook andere initiatieven ontwikkelen die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kun je altijd rechtstreeks contact opnemen met iemand uit het bestuur of (en dat geniet onze voorkeur) via info@duorsummantgum.frl Sijbren van der Heide info@duorsummantgum.frl Mandeguod 33

34 Mandeguod

Mandeguod 35

36 Mandeguod

ÚTNOEGING FOAR DE LEDEGEARKOMSTE FAN RESITEARKOLLEEZJE FRISIA1874 De jiergearkomste fan it Resitearkolleezje Frisia1874 wurdt holden op woansdei 19 juny 2019 yn De Wjukken en begjint om 20.00 oere 1. Iepenjen 2. Meidielings en ynkommen stikken. 3. Evaluaasje fan Tusken Tsjerke en Kroech fan 6 april 2019. 4. Ferslach fan de ledegearkomste fan 8 maaie 2018. 5. Jierferslach fan de skriuwer oer it toanielseizoen 2018 - 2019 6. Finânsjeel jierferslach 2018-2019. 7. Plannen fan Frisia1874 foar it nije seizoen. Foarearst hawwe wy in 9de edysje fan TTeK setten op 4 april 2020. Mar wat wolle de leden? Wurket de formule Tusken Tsjerke en Kroech noch? Kin der wat feroare wurde? Moat der wat feroare wurde? Wy hearre graach de miening en de ideeën fan'e leden. 8. Wat fierder op it aljemint komt. Dus net stinne: Hinne! Leden fan Frisia, spilers, artysten, itensieders, gidsen, lokaasjehâlders en dielnimmers fan Tusken tsjerke en kroech, binne fan herte wolkom! It bestjoer. Frisia1874@gmail.com Mandeguod 37

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU Tel. 0566 - 60 14 64 E-mail: info@dierenartsgrou.nl Websites: www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Spreekuren gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 38 Mandeguod

Foto impressie van Tusken Tsjerke en Kroech 2019 Mandeguod 39

Nijs fan Harmonie Weidum Oare Fyzje SjongFestival Mei twa folslein útferkochte foarstellings, in dolentûsjast publyk, fantastyske acts en in hiele bulte wille hawwe wy it #OFSF wykein nei alle tefredenheid ôfsletten. it wie magysk, it wie fantastysk, it wie unyk, it wie it perfekte Oare Fyzje Sjongfestival! “Klasse dat Harmonie Weidum de #hafabra elts jier wer nije ympulsen jout. ‘Ut de comfort zone.’ Dat is ynspirearjend!” Foto’s en mear ynfo oer boppesteand evenemint fynst op www.harmonieweidum.nl foto’s pdf-grafie Hoera! Wy binne nominearre as dielnimmer yn de ferkiezing Club van het Jaar 2019! Om fierder te kommen yn dizze ferkiezing, hawwe wy stimmen noadich: Stimme kin oant en mei 7 juny, helpst ús in hantsje?! Gean dan nei www.harmonieweidum.nl klik troch nei de oranje button en jou ús dyn stim! Hartstikke tankewol! 40 Mandeguod

Om ús ambysjes wier te meitsjen ropt it bestjoer de Mateploech Maat fan `e Muzyk yn it libben: in grutte groep freonen mei hert foar de muzyk! Wurd ek Maat fan `e Muzyk, gean in Maat-skip oan, stypje Harmonie Weidum e.o. en profitearje fan de foardielen. Maten: -krije 20% koarting op de tagongspriis, foar maksimaal twa persoanen -krije ien kear in lytse aardichheid as ûnderdiel fan it Maat-skip -meitsje mei mar leafst 20% koarting gebrûk fan ús spesjale ferrassings-aubadetsjinst (*sjoch ús website) Wat moat dêr foar dien wurde? Gean in Maat-skip oan, wurd Maat fan `e Muzyk en profitearje fan de foardielen! Maat fan `e Muzyk wurde kostet mar € 2,08 de moanne, of € 25,- it jier. Dogge jo ek jild yn de pot? Stjoer dan jo gegevens nei info@harmonieweidum.nl ! Trekzakspelers opgelet! Wij zijn een trekzakploeg van zes vrouwen en één man. We krijgen eens in de 14 dagen op vrijdagavond les in Weidum van Inge, een superlerares met eindeloos geduld. We spelen voor het plezier om met elkaar muziek te maken. Als het je leuk lijkt om mee te doen, je bent van harte welkom – beginner of gevorderde, maakt niet uit! We beginnen weer in september, kosten € 45 voor drie maanden. Meer informatie of opgeven bij Wilma van der Gaast 058 2519320 of Alie Lebbink 058 2501570. Alie Lebbink speelt al 16 jaar trekzak Mandeguod 41

Inspiratie Het is maandagochtend en ik ben net terug van een weekje Vlieland met vrouwlief en onze hond Afke. Altijd weer een prachtige belevenis die een vracht aan puike foto’s oplevert, waarvan er altijd eentje een tijdje het beeldscherm van mijn pc domineert of op de jaarkalender eindigt om de herinnering levend te houden. Is het niet een spelende hond op het strand met een dreigende lucht op de achtergrond dan wel een fraai shot van een lepelaar in de vlucht. Even weg van de dagelijkse drukte die vandaag weer losbarst. Van de koe naar de kat Al voor achten sta ik tussen de koeien op de scan te koekeloeren of de dames in blijde verwachting zijn. Daarna rijgen de afspraken zich aaneen op een druk spreekuur dat halverwege de middag even dreigt te ontsporen omdat er ook nog steeds enkele baasjes binnendruppelen die zich op een open spreekuur wanen. En net als de wachtkamer weer een beetje als vanouds gevuld is belt er een geschrokken kattenliefhebber dat haar Pander een ongeluk heeft gehad en een pootje mist. Natuurlijk mag die eerst: kom maar gauw! Getroffen door een cyclomaaier Samen met collega Thijs inspecteer ik het arme dier. Het ongeluk laat zich snel herleiden tot de activiteiten van het fraaie voorjaarsweer van vandaag: het beest moet slachtoffer zijn geworden van een cyclomaaier tijdens zijn muizenjacht door de velden. De ene achterpoot is vlak boven de hak totaal verdwenen en het linker voorpootje ligt open tot op het bot. Het voorpootje lijkt nog wel te redden. Op drie pootjes kan een kat goed verder, op twee zou het uiteraard hopeloos zijn. De balans: de voorpoot hechten en achter amputeren tot boven de knie. We nemen het dier in de opname, maar maken eerst samen het spreekuur af. Daarna buigen we ons gezamenlijk over het slachtoffertje. Eind van de werkdag Rond acht uur in de avond zet ik de laatste hechtingen en leg ik het onfortuinlijke patiëntje op een lekker verwarmd bedje in een opnamekooi. Ik breng de eigenares telefonisch op de hoogte van de situatie en zeg dat ik een slag om de arm houd omtrent de prognose, maar dat de kater zeker een kans 42 Mandeguod

maakt. Ruim de OK op en keer huiswaarts voor een lekker opgewarmde prak van mijn eega. Mijn werkdag is inmiddels het klokje rond en van mij mag de dienst verder rustig verlopen… Naar de buurman Pas de volgende ochtend om zeven uur gaat de telefoon weer: koekalverij bij de overbuurman. Ik ben dus vlot ter plaatse. Het kalf ligt in stuit met de beide achterbeentjes naar voren en ik voel slechts een staart. Voorzichtig haal ik één voor één de pootjes erbij en rek ik vervolgens de schede wat op alvorens we het kalf samen ter wereld helpen. Snakkend naar adem dreigt het kalf te smoren in het vruchtwaterslijm dat de luchtwegen blokkeert en met vereende krachten til ik rap samen met de boer het kalf op de kop over een hek. Het slijm loopt met stromen uit de bek en ik masseer neus en bek vrij van het kleverige goedje. Gaandeweg leveren de inspiraties een steeds beter resultaat op en kunnen de longen zich ontplooien. We laten het kalf vervolgens weer op de grond zakken en slepen het voor het moederdier. Dat begint haar pasgeborene kwiek met haar tong te bewerken. Het kalf richt daarop de kop op en met voldoening aanschouw ik samen met mijn overbuurman het tafereel. Wij hebben nog precies op tijd hulp kunnen bieden en het kalf voor een akelige dood kunnen behoeden. Terug naar de patient Na een jachtig ontbijtje rep ik mij naar de praktijk. Hoe zou de operatiepatiënt het maken? Nieuwsgierig tuur ik alvast door het raam van de opname. Thijs zit de driepoot met goed gevolg te voeren en steekt de duim omhoog als ie mij naar binnen ziet gluren. Fijn! Dan vul ik snel mijn auto aan voor de volgende visite. Er dient een hele veestapel van ruim 200 dieren gevaccineerd te worden om deze tegen de koeiengriep te beschermen. De veehouder had al gebeld of ik niet wat eerder kon komen. Hij moet immers ook kuilen… Als ik in de auto stap herinner ik mezelf aan het feit waarom ik dit vak zo mooi vind. Welk beroep biedt zoveel variatie en voldoening? En zozeer inspiratie om ‘bistedokters’ te kunnen schrijven? Zo ben ik dus binnen 24 uur terug in de hectiek van alledag en de vakantie alweer bijna vergeten. Gelukkig hebben we de foto’s nog! menno@bistedokter.nl Mandeguod 43

Nieuws van het BijenFlinterLint 20 mei was het Internationale Bijendag. In het kader daarvan hebben wij op vier locaties gezaaid – bij de Poarte fan Bears, de bermen tussen Hilaard en Jellum, bij Itens en langs het Mantgumer ommetje tussen het heechhout en het pad naar fam. Peenstra. In Mantgum is er ingezaaid door de leerlingen van groep 3, 4 en 5 van de Gielguorde, goed gedaan! En nu maar hopen dat het snel opkomt en er een fleurige bijenweide ontstaat. Op de plekken rondom Mantgum, waar we vorig jaar gezaaid hebben, bekijken we dit jaar wat er (weer) opkomt: wie goed kijkt, ziet redelijk wat verschillende bloemen, maar de aantallen zijn niet heel groot. Om een idee te geven van wat er aan voorafgaat voordat er gezaaid kan worden. Eerst is er contact met de Gielguorde of zij mee willen doen: gelukkig zijn ze altijd enthousiast! Dan is er overleg met de gemeente welke locatie in aanmerking komt – dichtbij school, veilig voor kinderen. Daarna begint het werk op de locatie: de grond wordt gefreesd. Dat doet Cor Wiedijk, ook één van onze vrijwilligers, uit Fûns voor ons. Hij heeft een prachtige antieke frees, die door zijn smalle(re) afmeting zeer geschikt is voor onze locaties. Vervolgens komen de ‘perkuitzetters’. Iedere leerling krijgt een paar vierkante meter toegewezen om te zaaien, aangegeven met haar/zijn naam op een stokje. Nu gebruiken we daar nog plastic lint voor, maar we willen tzt stoffen vlaggetjes gaan maken. Op de dag van het zaaien zelf krijgen de leerlingen een kleine powerpointpresentatie over het belang van bijen, vlinders en insecten en gaan we oefenen in de zandbak hoe te zaaien. In optocht naar de zaaiplek, je eigen perk zoeken en zaaien maar! Je kunt ons volgen op FB adopteer een meter bijenflinterlint en www.bijenflinterlint.jim.com Namens het BFL, Anna Christien Piebenga Cor Wiedijk met zijn freesmachine 44 Mandeguod

Rûnom Mantgum 30 juni Op zondag 30 juni is de loop Rûnom Mantgum, een gezellige loop over 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish van de loop zijn bij MFC De Wjukken. Om 11 uur is de start voor de afstanden 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Voor de basisschoolkinderen is om kwart over tien de kidsrun en alle kinderen krijgen een medaille! Inschrijven en meer informatie via runom.mantgum.com. Doe je niet aan hardlopen? Kom dan langs en moedig de hardlopers aan. We gaan er bij de Wjukken een feestelijke boel van maken. Vrijwilligers gevraagd Voor de loop Rûnom Mantgum zijn er nogal wat taken zoals slotfietser, video of foto’s maken, parkeerwacht, inschrijven en startnummers verstrekken, medailles uitdelen, parcours uitzetten, water en sponzen aangeven, enzovoort. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Wil je meehelpen om deze feestelijke dag in Mantgum tot een succes te maken? Laat het ons dan even weten via runommantgum@mantgum.com of 06 5122 1165. Informatie over de loop Rûnom Mantgum voor omwonenden. De loop Rûnom Mantgum is op zondag 30 juni 2018. De Kidsrun start om 10.15 uur en de afstanden voor volwassenen vanaf 11.00 uur. Tussen 9.00 uur en 14.00 uur is Om’e Terp afgesloten vanaf It Bosk tot de Poiesz. Het kruispunt Swannedrift/Master Jansenstrjitte/Om’e Terp is tussen 10.15 en 11.15 enkele keren kort afgesloten. Op de Swannedrift en de Seerp van Galemawei en It Bosk kom je tussen 11.00 en 11.30 uur hardlopers tegen die in de richting van de Hegedyk rennen. We vragen iedereen om extra voorzichtig te rijden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Voor vragen of opmerkingen: runommantgum@mantgum.com of 06 5122 1165 (Dick Lont). Bedankt voor de medewerking! Organisatie Rûnom Mantgum. Mandeguod 45

46 Mandeguod

BIS spylet MacBeth! No, dit binne se dus, MacBeth en syn frou. MacBeth is de sjef fan Skotlân State, in super twa stjerren restaurant. Hy is de top-kok en de baas oer poerbêst keukenpersoniel. Syn frou, lady MacBeth, stipet him yn alles. De foarsizzing dat MacBeth in tredde stjer krije sil, set alles yn beweging. Wat goed wie, wurdt oan de kant skowt foar ambysje en macht. It wrâldferneamde ferhaal fan Macbeth is tragysk en humoristyks yn ien. En it is foar de bern en likegoed foar it publyk, in spegel. Want eintsjebeslút is der genôch foar eltsenien, genôch iten, genoch stjerren, genôch freonskip en genôch leafde. De fjouwer Mantgumer bern dy’t dit jier meispylje yn BIS, ferwolkomje jimme graach yn restaurant Skotlân State. Lyanne, Tinke, Rianne en Noëz kinne hast net wachtsje, sa sjogge se dernei út. Komme jimme ek? Se spylje foar jimme MacBeth op 20, 22, 23, 26, 28 en 29 juny yn Easterwierrum. Reservearje no jo plakken yn it twa stjerren restaurant Skotlân State. Kaarten kinne jimme bestelle fia www.berneiepenloftspul.nl Oant sjen, Gudula van Beem, mem fan Noëz Mandeguod 47

48 Mandeguod

Mantgum Foar Inoar Doel: met elkaar praten over hoe we Mantgum optimaal leefbaar kunnen houden en ieder zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven (wonen). Leefbaar in de ruimste zin van het woord. De achterliggende visie is vastgelegd in de Dorpsvisie 2014 – 2020. Onlangs is er een kennismakingsgesprek geweest met de V-O-L (Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden) naar aanleiding van een bericht van de V-O-L op de website van Mantgum. In het gesprek is gekeken naar wat wij, als dorp doen op gebied van vrijwilligerswerk, hoe we elkaar kunnen aanvullen en wat we eventueel gezamenlijk kunnen oppakken. Binnen het brede sociale domein heeft de gemeente het voornemen zoveel mogelijk vanuit de dorpen te organiseren. Inmiddels is er op 28 mei een bijeenkomst gehouden waarop de V-O-L gesproken heeft met dorpsgenoten. Wij blijven met hen in gesprek en houden u op de hoogte. Op de website www.mantgum.com is een verwijzing naar het prikbord voor vraag en aanbod van niet-commerciële zaken. B.v. boodschappen doen, huisraad aanbieden enz. De werkwijze staat eveneens op de website. Goed is dat dorpsgenoten Mantgum Foar Inoar steeds beter weten te vinden. Mantgum Foar Inoar blijft volop in ontwikkeling. Naar aanleiding van de bijeenkomst met antennes en sympathisanten worden er na de zomervakantie verschillende “Cafés” georganiseerd, waarvoor wij op zoek zijn naar vrijwilligers! Dorpsgenoten die mededorpsgenoten wegwijs willen maken in het gebruik van Tablet of Smartphone, die eenvoudige reparaties willen verrichten in het Repair-Café en vrijwilligers die willen koken met alleengaande dorpsgenoten om dit daarna met elkaar te nuttigen. Zie de oproep elders in Mandeguod. Wij hopen op enthousiaste aanmeldingen! Coördinatiegroep MFI is bereikbaar tussen 08.00 en 23.00 uur op de volgende nummers: Aukje en Siebolt Dijkstra Ank van Eif Antje Kuipers Marja Reijndorp Pieter van der Veen 06 51 05 81 86 058 250 1557 06 23 30 12 07 06 12 06 89 90 / 058 250 2264 06 83 71 32 10 Voor het doorgeven van berichten en vragen. Ook bereikbaar via e-mail: foarinoar@mantgum.com Zie ook website: https:/www.mantgum.com/doarpsmienskip/mantgum-foar-inoar Mandeguod 49

50 Mandeguod

Voor Mantgum Foar Inoar zijn wij op zoek naar dorpsgenoten die kennis, kunde en enthousiasme willen inzetten bij: Repair – Café: hiervoor zoeken we handige klussers die eenvoudige reparaties kunnen verrichten voor mede-dorpsgenoten Tablet – Café: mede-dorpsgenoten wegwijs maken in en bij het gebruik van Tablet en Smartphone (voor zowel Apple als Android) Kook Café: Hiervoor zoeken wij kooklustige dorpsgenoten die het leuk vinden om met alleengaanden te koken. Waarna de culinaire resultaten gezamenlijk worden genuttigd. Het plan is met deze activiteiten te starten na de zomervakantie. Tenminste, als er voldoende vrijwilligers zijn! Dus: Meldt u aan bij de coördinatiegroep MFI of via het mailadres: foarinoar@mantgum.com foto Robert van den Bergh Mandeguod 51

52 Mandeguod

Mandeguod 53

54 Mandeguod

Mandeguod 55

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tenzij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Maaike Kuipers redacteur, Lys Scarse redacteurverslaggever. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggever Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina www.mantgum.com e 155,00 e 82,50 e 45,00 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 25,00 e 14,00 e 10,00 Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 27,50 Oplage: 515 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 56 Mandeguod In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
Home


You need flash player to view this online publication