0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 32e jaargang september 2017

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Verslag Rûnom Mantgum 2017 Nieuws van de Cultuurcommissie Nieuws van de oudercommissie Gielguorde Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Nieuws van de speeltuinvereniging Mantgumer Maten Hette jout de pinne oan ........ Iepen Kampioenskip Pearke teatsen 2017 Filmhuis Mantgum Lytse PC yn Mantgum Nieuws uit de Mariakerk Kunstproject Nij Baarderadiel 3 4 7 9 11 11 13 14 19 23 25 27 28 Verenigingen 33 Activiteiten 34 Weekagenda 35 Instellingen 36 Witte jim.... dat??? Verslag Jong Famme Partij 2017 Foto-impressie Frije Cross Blije 2017 Nieuws uit de artsenpraktijken Oproep Filmhuis Mantgum Under de Toer Tablet Café in Wommels Opbrengst Collecte Buitenlandse bezoekers Tuin Nico Kloppenberg De Bistedokter Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG Rûnom Mantgum 2017 Roelof Oostra in actie tijdens de 15 km op de Hegedyk Het volgende nummer verschijnt voor 1 oktober 2017. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 september 2017: mandeguod@gmail.com foto: Frits Sieperda www.mantgum.com Mandeguod 1 37 38 42 45 47 Wjukkennieuws 49 Werkgroep Historie Mantgum (vervolg) 50 55 59 61 63 65 68 Politie 68 Colofon 68

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op en anders nog prettige dagen gewenst. Ik wil u iets vertellen over mijn tijdelijke buren. Nee, niet die in het huis naast mij, maar die begin april hun intrek namen in de dubbelvilla, de sloot voor en achter mijn huis. De familie Duck bestond uit papa Donald, mama Katrien en maar liefst negen kwik, kwek en kwakjes. Katrien hield haar donzige kroost zorgvuldig in de gaten. Zodra zo’n geel pluizenbolletje te ver van de groep afdwaalde, greep ze in. Wie te dicht in de buurt van haar kroost kwam, werd met luid gekwaak duidelijk gemaakt dat zij daar niet van gediend was. Donald hield zijn gezinnetje van een afstand in de gaten. Ondanks alle goede zorgen van Donald en Katrien waren er eind april toch een kwik en een kwekje verdwenen. De overige zeven groeiden in mei uit van gele pluizenbolletjes tot echte mini-eendjes, allemaal zusjes. Ongeveer half mei vond papa Donald dat hij zich van zijn taak gekweten had en verdween. Maar hoewel haar kroost tot adolescenten opgroeiden, hield Katrien ze nog steeds zorgvuldig in de gaten. Regelmatig wandelde het hele gezin langs de Poiesz of de praktijk van dokter Bergwerff om zich van de ene sloot naar de andere te begeven. Mama voorop en de zeven kwik, kwek en kwakjes in een zwaan-kleef-aan-rij er achter. Maar Katrien nam ook steeds meer afstand van haar kleintjes. Soms zwommen de jongen samen in het water, terwijl Katrien op de wal mee liep om de boel in de gaten te houden. Eind mei vond moeder Katrien dat ze haar kroost soms wel even alleen kon laten. Ze vloog dan weg, om even later weer terug te komen. Maar de tijd dat ze weg bleef werd steeds langer. Begin juni waren er opnieuw twee van de zusjes verdwenen, zodat ze nog maar met hun vijven waren. Mama Katrien nam steeds vaker afstand en eind juni zijn de jongen waarschijnlijk uitgevlogen en was de hele familie Duck vertrokken. Ik vond het fantastisch de ontwikkeling van de familie te volgen tijdens mijn dagelijkse hond uitlaatrondjes en te zien hoe zorgzaam moeder Katrien in drie maanden tijd negen kleine gele pluizenbolletjes, soms met stevige hand, opvoedde tot uiteindelijk vijf volwassen eenden. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod foto’s: frits sieperda

Verslag Rûnom Mantgum 2017 Op zondag 2 juli werd voor de derde keer de loop Rûnom Mantgum gehouden. Er waren maar liefst 400 deelnemers. Rûnom Mantgum is ruim twee jaar geleden begonnen met als insteek sportief bezig zijn, plezier beleven aan hardlopen en mensen enthousiast maken voor de loopsport. Daarom organiseerde Rûnom Mantgum ook een Kidsrun waar 130 kinderen aan meededen. Er werd in twee leeftijdsgroepen gelopen met de inmiddels traditionele haas voorop. Dertig nieuwe hardlopers uit Mantgum en omgeving startten in april met de trainingen en namen deel aan de 2½ en de 5 kilometer. Mantgumer Roelof Oostra won in zijn eigen dorp de 15 kilometer en verbeterde het parcoursrecord met bijna een minuut. Nummer twee, Rob Bos uit Midsland, gaf bijna vijf minuten toe. Bij de dames won Judith van der Meer uit Dronrijp de 15 kilometer, voor Inge van Schaik uit Leeuwarden. Het parcours ging vanuit Mantgum langs de Zwette naar Boazum en via Easterwierrum weer terug. De 10 kilometer werd bij de mannen gewonnen door Lieuwe Palstra uit Bolsward die plaatsgenoot Murk Keekstra een minuut voorbleef. Bij de dames was het spannender. Sietske Dijkstra uit Groningen, met B&B Lyts Kanaän als ouderlijk huis, had na 10 kilometer een voorsprong van elf seconden op Liesbeth Steenbergen uit Sneek. Gerard Posthumus uit Heerenveen won de 5 kilometer, voor Koen Blaauw uit Groningen. Bij de dames was Vera Keidel uit Augustinusga de snelste, voor Samantha Hettinga uit IJlst. De 2½ kilometer had een gemengd deelnemersveld. Er deden beginners aan mee, maar ook meer ervaren kinderen en hardlopers die de kortere afstand prefereerden. Néya Schuhmacher van 10 jaar uit Stiens liep op kop en bleef Hetsche Boonstra uit Boazum ruim voor. Bij de heren was er een felle strijd om de ereplaatsen. Tom Bodde uit Slochteren won voor het twaalfjarige hardlooptalent Maxwell Bayer uit Huizen foto’s: De starts van de verschillen afstanden Mandeguod 5

6 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie De zomer is bijna voorbij en dus begint binnenkort het nieuwe culturele seizoen van de cultuurcommissie Wjukken. We hebben weer een divers programma kunnen samenstellen met muziek, theater en lezingen. In september valt de flyer van De Wjukken in uw brievenbus met daarin het complete overzicht van het film- en cultuuraanbod in Mantgum in het seizoen 2017-2018. We geven hier alvast een kort overzicht van onze activiteiten. Woensdag 25 oktober 20:00u.: seizoensopening met theatervoorstelling “Wat jo wolle” van Tryater. Zondagmiddag 19 november 15.00u.: Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers met hun voorstelling “Toon van de tijd”. Woensdag 13 december 20:00u.: stoomcursus Fryslânkunde van Tresoar als voorbereiding op Culturele Hoofdstad 2018. Woensdag 24 januari 20:00u: Tet Rozendal met de reprise van haar succesvolle voorstelling “Brekbare Sirkel”. Zaterdag 10 februari 20:00u.: Dubbelleven, muziektheater van Gerard Alderliefste. In februari en maart organiseert de cultuurcommissie de cursus “Uit de schatkamers van de muziek”: een serie van vijf lezingen van Rudolf Nammensma. Deze serie wordt gecombineerd met een klassiek concert op zondag 18 maart om 15:00u. van strijkkwartet Regina Forte. Zaterdag 14 april om 20:00u. is de try-out van de nieuwste voorstelling van Inez Timmer: “Ik ben een Musicalster – en wat doet u voor de kost?” Woensdag 25 april om 20.00u. geeft Aly van der Mark een lezing naar aanleiding van haar boek over onderduiken in Britswert: “Zoo gelukkig dat we elkaar nog hebben”. In de volgende edities van Mandeguod volgt nadere informatie over de verschillende voorstellingen. We hopen van harte u te zien! De cultuurcommissie cultuurcommissie@wjukken.nl Mandeguod 7

8 Mandeguod

Nieuws van de oudercommissie Gielguorde Meer actie(f) rondom school Goed nieuws van de oudercommissie. U heeft de afgelopen jaren vast wel gemerkt dat de oudercommissie druk doende is geweest met de voorbereidingen voor het vernieuwen van het schoolplein. Mede dankzij Doarpsmienskip en haar leden staat er al een tijdje een voetbalkooi op het plein. De tweede fase van ons projectplan "Meer-actie(f)-op-het-schoolplein" (klik op de link voor het plan) wordt nu ook concreet. In de laatste week van augustus of de eerste week van september begint Stedon met het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen. We willen dit feestelijk vieren en zullen dan ook een openingsfeest organiseren. Hierover volgt na de zomer meer informatie. De afgelopen periode mochten we veel donaties in ontvangst nemen en deden de kinderen hun best met de flessenactie. In september zult u de kinderen ook in actie zien komen met de lotenactie van Jantje Beton. Deze loterij is gekoppeld aan de donatie van € 5.000 door Jantje Beton. Jantje Beton stelt namelijk als voorwaarde dat wij binnen vier jaar minimaal twee keer een lotenactie moeten organiseren. De kinderen zullen een boekje met loten meekrijgen voor verkoop aan familie, vrienden, kennissen, buren enz. Een lot kost € 3,00 waarvan € 1,50 ten goede komt aan het schoolplein. De andere helft gaat naar Jantje Beton waarmee deze organisatie weer andere doelen steunt. De Donatieknikkerbaan! Mandeguod 9

10 Mandeguod

Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Najaarscompetitie Op 17 augustus start onze najaarscompetitie. Dan starten we om 19.30 uur. Voor iedereen die in de vakantie het jeu de boulesspel gespeeld heeft een mooi moment om een keer te komen kijken hoe het in Mantgum is om een partijtje te spelen. Iedereen is van harte welkom. Zondagmiddagtoernooi Op zondagmiddag 20 augustus om 14.00 uur start het zondagmiddagtoernooi. Ook hiervoor geldt dat iedereen van harte welkom is om mee te doen. Uitnodiging Open kampioenschap Jeu de Boules Littenseradiel in Mantgum. Op zaterdag 9 september wordt voor de vijftiende keer het open kampioenschap Jeu de Boules Littenseradiel door De Wjukslag in Mantgum georganiseerd. Voor dit open kampioenschap is geen licentie vereist en deelnemers hoeven geen lid van een jeu de boulesvereniging te zijn. Wel wordt er gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Jeu de Boulesbond. Dit alles op de Jeu de Boulesbanen bij mfc De Wjukken, Om de Terp 21 in Mantgum. De wedstrijden beginnen om 10.30 uur. De deelnemers moeten om 10.00 uur aanwezig zijn. Het inleggeld bedraagt vijf euro per persoon. Daarin is een kop koffie en een kom soep begrepen. Gespeeld worden vier voorgelote partijen. De hoogst eindigende doublettes spelen om de eerste en tweede plaats, respectievelijk de derde en de vierde plaats. Na de finale volgt de prijsuitreiking in De Wjukken. Opgave per doublette voor donderdag 7 september bij wedstrijdleider Gjalt Kuperus viatelefoon 058-2519717 of e-mail kgjalt@gmail.com Iedereen is welkom op de sportieve en gezellige Boules dag. Nieuws van de speeltuinvereniging Bankrekeningnummer speeltuinvereniging gewijzigd Om onze sponsor tegemoet te komen zijn we onlangs overgestapt van de ING naar de Rabobank. Het nieuwe rekeningnummer is: NL36 RABO 0317 7770 33 Namens speeltuinvereniging Mantgum Robert Postma, Penningmeester Mandeguod 11

12 Mandeguod

Mantgumer Maten Als de letter R in de naam van de maand zit, zingt het mannenkoor de Mantgumer Maten elke maandagavond van 20.00 u. tot 22.00 u. in mfc De Wjukken. Dat doen ze nu al 20 jaar. Ze doen dat omdat ze zingen leuk vinden. Zingen in een koor is gezellig, ontspant, maakt je blij en veroorzaakt veel pret. Het zangkoor de Mantgumer Maten is geen shanty koor. Dat blijkt wel uit het repertoire. Dat bevat alle soorten muziek, zoals volksliedjes, ballades, shanties, zeemansliedjes, populaire nummers, of gewoon mooie songs. In het Fries, Nederlands, Engels en Duits. Voor een volledige lijst van ons repertoire kijk op http://www.mantgum.com/mannenkoor-mantgumer-maten. Behalve leuk om te doen, heeft zingen veel positieve effecten. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Zo is zingen gezond. Je ademhaling wordt gestimuleerd en daarmee ook je bloedsomloop. Dat werkt reinigend en stres verlagend. Zingen beschermt je tegen virussen, helpt bij longproblemen en versterkt je immuunsysteem. Zingen is sport, houdt je jong en geeft energie. Wie wil dat nu niet? Medio september beginnen 17 Mantgumer Maten aan een nieuw zangseizoen. Alle positieve effecten van zingen zijn wellicht voor meer Mantgumer mannen nu net het zetje om bij een koor te gaan zingen. Die mannen zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met de Mantgumer Maten en om mee te zingen. Dat kan op 18 september om 20.00 uur. Als u op die maandagavond datum verhinderd bent, dan kunt u uiteraard op een andere maandagavond langskomen in De Wjukken. Wellicht zijn er ook oud leden die er weer zin in krijgen of er weer tijd voor hebben. Jullie zijn natuurlijk weer van harte welkom! De lidmaatschapskosten bedragen € 10,-- per maand. Informatie bij Joost Lottgering (tel. 2501423), Jaap Noorman (tel. 2502082) of Pieter van der Kooy (tel. 2501502) Mandeguod 13

“Sa wie it doe” (diel VIII) Oarlochstiid. It waard hieltyd krapper en benauwder. Alle nachten de fleanmesines yn ‘e loft nei Dútslân. Wiene se dêr harren bommen kwyt, dan kaam de weromreis nei Ingelân. Gauris wie der dan in gefjocht yn ‘e loft mei jankende moters en sjitterij. Dit wie net in spultsje fan wennen mar it fried ek oan ús as bern. Wy leinen sokke tiden te triljen op bêd, mei nacht oan nacht itselde bang wêzen. Befel Dútske Wehrmacht Alles waard krapper mar ek yn Dútslân wie dy krapte. De fabriken en lânbou dêr, hienen in soad ferlet fan minsken. Mânlju fan in bepaalde leeftyd waarden dan ek oproppen om nei it poepelân te gean om dêr te wurkjen. De animo om dêr hinne te gean wie fansels tige lyts. Om net oppakt te wurden, dûkte men ûnder. Men ferskûle him op en yn de mâlste plakken. Meinammen by de boeren wienen in soad ûnderdûkers. It hea, de heasouder en yn de foarein fan de pleats, de kasten en de kelders oeral wienen de Underdûkersplak 14 Mandeguod

foartkrûpersnêsten. Men stie ek altiden op de útkyk te sjen, as de grienen der ek oankamen. Men moast dan roets, rats it skûlplak opsykje. Sa wie der altyd wol spanning op ‘e pleats. Minsken minsken wat wie it in raar tiidskoft. It wienen ek allegearre ordnûngen (bevelen). Dit mocht net mear en dat koe net mear! Men mocht jûns de doar net mear út en alles moast fertsjustere wurde. Alle bûthúsrútsjes moasten oerplakt wurde en de gerdinen yn ‘e hûs mochten ek gjin ljocht trochlitte. De lampen fan fytsen en auto’s mochten allinne lytse tinne iepen ljochtstrookjes hawwe. Dit alles yn ‘e hoop fan de lûfwaffe, dat de Ingelske bommensmiters it paad bjuster wurde koenen. Ek om yn Snits op skoalle te kommen jout problemen. De fytsen binne meastal ôfdien en de LAB is ferplichte om ûnder oaren it busferfier fan Sypersma, Snits – Ljouwert lâns Weidum, Easterwierrum, Boazum oer te dwaan oan de LAB. De Sypersma’s moasten harren bussen ynleverje mar de moters waarden earst yn ‘e grûn bedobbe. It wienen net de earste auto’s en moters dy’t yn de grûn bedarje soenen. It wienen no Piter Lantinga en Hanny as kondukrise dy’t de rûte Easterwierrum rieden. Ja namen moarns kofje en brochje mei yn ‘e bus en sa barde it dat de reade LAB samar earne stoppe om earst mei syn beiden te iten. De kachel (de gasgenerater) moast fansels ek wer opstookt wurde om wer wat gong der yn te krijen. Yn Easterwierrum stapte ik dêr dan út en rûn dan nei Warnsterbuorren ta, mei de lege molketank op ‘e rêch. De oare moarns stapten wy wer yn ‘e LAB nei Snits. Kobus ried de Diamond en Sytske wie ús konduktrise. De bus wie ôfladen fol. By de Skearnegoutumer brêge wie it ho!. De ferkearspolisei die de busdoar iepen. “Sie haben fiel zu fiel leute in der Bus!” No dat moasten jo net tsjin Kobus sizze. Dy stie syn mantsje!. “Wat silsto my hjir fertelle. Dizze minsken moatte allegear nei Snits, en dy komme yn Snits! No de doar gau ticht en oars soademiterje ik dy op ‘e grûn!” De doar gyng ticht. Noch altiden in grut respekt foar Kobus. Middeis gyng it gauris mei de bus fan de firma Groenhof wer nei hûs ta. Hja LAB bus Lijn Snits-Drachten rieden in tsjinst fan Drachten nei Snits, hinne en wer. Hja hienen nea folle minsken yn harren bus. Ik koe by de reed útstappe. Dizze bus hie gjin konduktrise mar in kondukteur. Dizze kondukteur wie bytiden ek de stjoerman. It wie altyd deselde bus en hy woe ek altiten ride. Hja hienen grif drûge turf út de wâlden op ‘e bus want it ried ek altiten as it slydjaget. De generater rikke ek nea en it wie noflik riden mei de beide mannen. Mandeguod 15

Ynfaasje Normandië It lêste jier fan de oarloch waard it noch spannender. De ynfaasje fan in great oantal soldaten yn Frankryk brocht wer moed. Troch in fersin fan de Ingelske fleantúgen waard Rotterdam nochris bombardearre. It iten yn de greate stêden rekke alhiel op. Mei tulpebollen en oar frjemd iten moast men besykje de dagen troch te kommen. In soad Hollanders bedarren by ús yn it Noarden. In grut oantal evakuees by ús en oeral terjochte en wienen wolkom. In soad húshâldingen ferdûbbelden harren. De femyljes kamen mei treinen oan en waarden dan mei hynder en bolderwein nei de doarpen brocht. By ús thús krigen wy in sekere femylje Jan van Os, mei frou en in steal bern út Brabân. Dizze minsken wienen tankber. In oare femylje Kynhuis, kaam út Amsterdam telâne by in kennis fan ús. In heit, mem en soan Pyt. Pyt fûn it in feest om by de boer te wêzen. Hynder en bolderwein mei evakuees en húsrie ûnderweis Syn wurk wie ûnder oaren de kij op te heljen en der foar te soargjen dat se ûnder it melken net wer fuort rinne soenen. Doe’t de oarloch oer wie, en de femylje Kynhuis wer nei Amsterdam ta soenen, wie it Pyt, dy’t perfoast net mei nei Amsterdam ta woe. Pyt is de hiele fekânsje by “oom en tante” bleaun. Nei de fekânsje kaam syn mem mei de Lemmer boat om Pyt wer op te heljen. Ja, ho mar! Ta einbeslút hat de frou fan de boer mei Pyt syn mem de lytse boer op ‘e boat krigen. Pyt is troud mei Els. Hat syn wurk dien op de kompjûterfebryk yn Venray. Hat alle jierren yn Fryslân west en wy hawwe withoefaak de gast by Pyt en Els west. 16 Mandeguod

Alris earder haw ik it der ris oer hâwn wy mei ús heit en mem yn de auto nei de Zijpenberg gyngen. Gauris sliepten wy dan yn Arnhem yn hotel Rembrandt. Dit wie noch foar de oarloch. Wat ik my herinnerje koe, wie it in lytsblok hotel yn it sintrum fan de stêd. Foar my neat gjin bûtengewoans oan’t lêsten ta, doe’t yn de Ljouwerter krante in kop stie fan “hotel was alles voor Benny” “Us hotel fan doe yn ‘e krante, dat ferhaal wol ik lêze!” Nei oanlieding fan in artikel út de Ljouwerter krante fan Pieter Ploeg in diel hjir beskreaun: Mear dan vijftig jaar heeft Benny hotel Rembrandt yn de Arnhemse binnenstad uitgebaad. Nadat zijn moeder er ooit een bed en breakfast voor 1,00 gulden per nacht was begonnen maakte Benny Peters er sinds de jaren zestig een echt hotel van. Onder zijn gasten voornamelijk daklozen, verslaafden, zwervers en ander minder bedeelden die er tot eind vorige week voor drie tientjes per nacht in een warm bed konden, inclusief ontbijt) Hotel Rembrandt yn Arnhem De stank van chihua-hua’s moasten de kostgongers der op de keap ta nimme. It hotel telt fiif keamerkes mei dûs en toilet. Hy hat ek noch tsien hûntsjes. As men dêr net oer kin dan moat men mar om in oar hinnekommen sykje. By my hawwe se it waarm en men is net djoerder út seit Benny. Skrik net, okker wyks is Benny dea stutsen. De bewenners fan de spoorhoeke binne noch altyd ferbjustere. “Zijn honden en zijn hotel, dat was zijn leven.”, sa seit in buorfrou. It OM (it Iepenbier Ministearje) hat in ûntsnapte tbs’er as fertochte oanholden. Jo as lêzer fan Mandeguod sille wol tinke, “och Tsjerk wat dogge wy mei hotel Rembrandt yn Arnhem!” Jo moatte betinke ik wie in jier as tsien doe’t ik mei broer Hink foar it earst yn hotel Rembrandt wie. Benny syn mem soarge derfoar dat der foar ús in bêd en iten wie. Doe yn it hotel grif gjin tsien hûnen en oare núveraardichheden. Frou Peters hat it grif opromme en skjin hân. Sa net, dan wiene wy grif earne oars bedarre. De kar yn hotels wie lang sa grut net as hjoeddedei. Benny hat der yn ‘e sechtstiger jierren in echt hotel fan makke mar hat misskien net deselde kapisiteiten hân as syn mem. “Syn hûnen en syn hotel, dat wie syn libben”, sei de buorfrou. Wy soene sizze, past dat wol bijinoar. De krante hat it oer dakleazen, ferslaafden, swervers en oare minder bedielden. Benny kinne wy net, mar it kin wol in hiele goed man west hawwe. As ik witten hie dat hotel Rembrandt der noch wie en ik kennis meitsje koe mei Benny, hie ik grif dy kant nochris út gien. Hoe lang bliuwt hotel Rembrandt noch yn Arnhem? tenei mear Mandeguod 17

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 18 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017 Snein 23 july wie it jierlikse iepen kampioenskip Pearke Teatsen yn Mantgum. It wie in drok wykein mei ferskate merkes en it begjin fan de Spulwike. Dit resultearre yn minder partoeren op ‘e list dan ferline jierren. Mar mei dochs in 29 partoer op ‘e list wie om 9.30 de start fan de 11e edysje fan it Pearke Teatsen. It wie noflik waar, sa no en dan wol in bui, mar der lieten de measte teatsers harren dei net troch bedjerre. Yn de earste omlopen waarden der spannende partijen teatst. Elkenien wie wer fanatyk en der kamen wer in soad moaie aksjes foarby. Wedstriidlieder Hendrik Poppema hie alles bêst ûnder kontrôle en healwei de middei koene we dan ek al los mei de heale finales. Yn de earste heale finale yn de winnersrûnte namen Richtsje en Bote Strikwerda it op tsjin Marijke Keuning en Arjen Talsma. Marijke en Arjen ha probearre it de Spannumers sa lestich mooglik te meitsjen, mar dit slagge net. Sei ferlearen de heale finale mei 5-2 6-6. Yn de oare heale finale namen Janna Bokma en Hedzer Fennema it op tsjin Lyssa van der Ende en Sander Hageman. Dizze heale finale waard mei 5-3 6-4 wûn troch Lyssa en Sander. Yn de heale finale yn de ferliezersrûnte wie it partoer fan Martine Miedema en Haaye Miedema krekt wat sterker dan it partoer fan Hendrika Reitsma en Bart Zijlstra. Haaye en Martine wûnen dizze heale finale ienfâldich mei 5-2 6-2. De oare heale finale gie tusken it partoer fan Trees Fopma en Hidde Jonker tsjin Margit Cnossen en Jeroen Haarsma. It wie in spannende partij wer’t Trees en Hidde oan it langste ein lutsen. Mei 5-4 6-6 wûnen sy de partij en wie de twadde finalist yn de ferliezersrûnte ek bekend. De finale yn de winnersrûnte gie tusken de partoeren Richtsje Strikwerda en Bote Strikwerda en Lyssa van der Ende en Sander Hageman. De finale waard net in finale dy it wêze moatten hie. Lyssa en Sander wiene net op harren bêst en makken te folle flaters. Yn de partij waard der trije kear op 6-6 keatst, wêrfan Lyssa en Sander eins twa kear it earst pakke moatten hiene. Spitich slagge dit net en waard der frij ienfâldich wûn troch Richtsje en Bote mei 5-1 6-2. Mandeguod 19

20 Mandeguod

De finale yn de ferliezersrûnte waard ek gjin echte finale. Mei 5-2 6-4 wiene Martine Miedema en Haaye Miedema te sterk foar it partoer fan Trees Fopma en Hidde Jonker. Nettsjinsteande in minder oantal partoeren wie it wer in tige slagge dei. Nei ôfrin wie it noch lang gesellich yn de Wjukken mei live muzyk fan Sander Metz. Utslach: Winnersrûnte: 1e priis: Richtsje Strikwerda (Spannum) en Bote Strikwerda (Spannum) 2e priis: Lyssa van der Ende (Mantgum) en Sander Hageman (Baard) 3e priis: Janna Bokma (Reduzum) en Hedzer Fennema (Reduzum) 3e priis: Marijke Keuning (Wiuwert) en Arjen Talsma (Mantgum) Ferliesersrûnte: 1e priis: Martine Miedema (Hijlaard) en Haaye Miedema (Stiens) 2e priis: Trees Fopma (Mantgum) en Hidde Jonker (Mantgum) Mandeguod 21

22 Mandeguod

Filmhuis Mantgum We gaan weer los! En wel op 15 september om 20.00 uur in mfc De Wjukken in Mantgum met de eerste film "La La Land" met veel muziek. Verenigde Staten Muziek / Romantiek - 126 minuten Geregisseerd door Damien Chazelle met Emma Stone, Ryan Gosling en John Legend Het verhaal volgt Sebastian en Mia, die nader tot elkaar komen doordat ze een gemeenschappelijk verlangen hebben om datgene te doen waar ze van houden. Maar wanneer het succes op de loer ligt, worden ze geconfronteerd met enkele keuzes die hun liefdesrelatie op het spel zet en waarbij hun gekoesterde dromen dreigen verscheurd te worden. En op 29 september "Een Echte Vermeer" Nederland / Frankrijk / België / Kroatië / Luxemburg Drama / Biografie - 115 minuten Geregisseerd door Rudolf van den Berg met Jeroen Spitzenberger, Lize Feryn en Porgy Franssen Begin twintigste eeuw. De getalenteerde Han van Meegeren schildert net als zijn idolen Rembrandt en Johannes Vermeer met een welhaast fotografische precisie. Wanneer de getrouwde Han een verhouding begint met de echtgenote van de alom gerespecteerde kunstcriticus Abraham Bredius moet hij het ontgelden. Han's grote solotentoonstelling wordt totaal afgebrand en hij wordt door Bredius neergezet als prutser, sneltekenaar en kopiist. De narcistische Han besluit zich te wreken op de kunstwereld. Wij hopen dat u weer komt en neem vooral vrienden, kennissen of buren mee. Gezellig! Tot 15 september! Met groeten, De filmhuis crew Mandeguod 23

24 Mandeguod

Snein 10 septimber, 10.00 oere de 67e Lytse PC yn Mantgum Foar it earst op snein, wy hoopje en ferwachtsje dat it oantal partoeren dan tanimme sil! De Lytse PC, in tradysje, in keatsklassieker, in keatswedstriid frije formaasje 1e klas manlju ûnbeheind In dei mei ferskate hichtepunten, sa as: - in prachtige keatserij - in lotterij mei moaie prizen - in oersjoch fan winners fan 66 jier Lytse PC - de útferkiezing fan trouste supporter fan 1e klasse keatspartijen - op nivo ôfskie nimmende keatsers wurde yn it sinsje set - in moai feest mei live muzyk fan Sytse Haima yn de Wjukken ta ôfsluting It bestjoer fan K.F. Jacob Klaver noeget eltsenien út om dizze dei op it sportfjild fan Mantgum te kommen. It keatsen begjint om 10 oere, de muzyk spilet fanôf 16.00 oere Allegeare dus snein 10 septimber nei it sportfjild en de Wjukken, de tagong is fergees! Priiswinners Lytse PC 2016 en âldwinners Lytse PC 1966 Mandeguod 25

26 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Habemus papam Met deze woorden wordt in Rome aangekondigd dat er een nieuwe paus is gekozen. Daar moest ik aan denken toen op 7 juni jl. op voorstel van de kerkenraad op een gemeentebijeenkomst unaniem werd besloten om ds. W.(Willemien) Keuning te benoemen tot predikant van de Mariakerk. Bij deze willen wij u ds. Keuning aan u voorstellen. Sinds september vorig jaar is zij al inwoonster van Mantgum. Zij woont aan de Finne nr. 12. Hiervoor heeft zij 16 jaar gewoond en gewerkt in Den Helder. Eerst vijf jaar als geestelijk verzorger bij de marine. In die hoedanigheid wordt zowel een kazerne als een schip toegewezen, in dit geval een fregat. Dit betekent dat wanneer het fregat op oefening gaat of ingezet wordt bij acties de geestelijk verzorger ook meegaat. Daarna kreeg zij een volledige aanstelling als dominee van een eigen gemeente. Dit heeft zij met veel voldoening 11 jaar gedaan, tot haar emeritaat dat vorig jaar in ging. Van Den Helder naar Fryslân is voor haar geen grote stap geweest, in tegendeel. Een zekere band met onze provincie is er eigenlijk altijd geweest. Op vijfjarige leeftijd kwam zij met haar ouders uit Indonesië naar Fryslân en vertrok pas weer na 10 jaar. Haar vader was ook predikant. Zij herinnert zich nog een van de eerste vragen die haar door een buurmeisje werd gesteld: “Hat jimme mem al himmele”? Geen idee wat dat betekende. Toch heeft zij in die tijd het ‘Frysk’ goed opgepikt zodat zij na al die tijd onze taal goed machtig is. Om het ook te kunnen schrijven wil zij na de zomer een cursus bij de Afûk volgen. Wat haar vooral naar Fryslân heeft gebracht is Nij Kleaster in Jorwert. Dit project heeft haar warme belangstelling en zij is zelf ook actief binnen Nij Kleaster. Je zou kunnen zeggen dat het voor haar voelde als weer thuis komen. Op 10 september a.s. om 9.30 uur a.s. zal zij officieel aan de Mariakerk worden verbonden en in het ambt worden bevestigd door dominee Wagenaar. Zij voelt het als haar eerste taak om feeling te krijgen met de nieuwe gemeente. Zij wil een pastor zijn voor iedereen, ook voor mensen die niet of bijna niet in de kerk komen. Voor deze mensen is de drempel meestal vrij hoog maar dominee Keuning is van mening dat de scheidslijn tussen kerkelijken en onkerkelijken nog veel te groot is. Wij wensen haar veel heil en zegen bij de nieuwe taak die zij in onze gemeenschap op zich gaat nemen. Siebolt Dijkstra Mandeguod 27

Kunstproject Nij Baarderadiel Kunstviltproject leerlingen van de basisscholen in de 10 dorpen van Nij Baarderadiel - Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard, Húns, Leons, Jorwerd, Jellum en Bears - en kunstenaar Truus Huijbregts. Begin 2018 houdt de gemeente Littenseradiel op te bestaan. Bij de geplande herindeling van de gemeente zullen 10 dorpen worden toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden. De inwoners van de 10 dorpen zien de voordelen én de nadelen van deze herindeling. Zij hopen van harte dat ‘het grote Leeuwarden’ inziet dat het feitelijk een groot cadeau in de schoot geworpen krijgt: al dat groen, al die mooie dorpjes. Daar mag een grote stad zuinig op zijn. Dit ‘geschenk’ is een aanwinst voor de stad. Leeuwarden krijgt heel veel moois cadeau. Om deze gedachte te onderstrepen bieden de inwoners van de 10 dorpen Leeuwarden nóg een cadeau aan. • Een cadeau dat symbool staat voor de 10 dorpen • Een cadeau dat de wens uitdrukt van deze 10 dorpen, voor wat betreft het behoud van ‘hun eigenheid’ • Een cadeau dat Leeuwarden wijst op de landschappelijke waarden van de toegevoegde gebieden • Een cadeau dat een mooie toekomst voor de nieuw gevormde eenheid symboliseert Truus vertelt over schapenwol. 28 Mandeguod De kinderen ontmoeten de schapen. Plattegrond 10 dorpen Nij Baarderadiel.

Dat cadeau wordt een kunstwerk waaraan sinds mei 2017 wordt gewerkt. Het kunstwerk zal bestaan uit 10 puzzelstukken, elk in de vorm van een dorp. Deze puzzelstukken visualiseren de eenheid tussen de plattelandsdorpen. De 10 kunstwerken (die samen het grote kunstwerk gaan vormen) worden gemaakt door basisschoolleerlingen uit de 10 dorpen onder leiding van viltkunstenaar Truus Huijbregts uit Baard. Immers: kinderen hebben de toekomst. Zij ondervinden straks de gevolgen van de herindeling: leven zij nog in een (groene) omgeving vergelijkbaar met die van nu? Door kinderen bij het maken van het kunstwerk te betrekken, maak je ze ook bewuster van hun unieke woonomgeving. De afgelopen maanden hebben zo’n 370 kinderen van zes basisscholen herder Eva Brouwer met haar schapen ontmoet en gezien waar de wol vandaan komt. De kinderen hebben gevoeld en geroken aan de wol; dat vonden sommigen beste een beetje eng. Herder Eva heeft veel verteld over haar schapen, o.a. waar haar schapen wonen en wat ze eten. Ook heeft ze de kinderen laten zien hoe haar hond op de schapen past en ze bij elkaar drijft. Via een filmpje hebben de kinderen de schaapsscheerder aan het werk kunnen zien met Eva’s schapen. Ze weten nu dat het schaap elk jaar wordt gekortwiekt en dat de wol daarna weer net zo lang aangroeit tot het opnieuw wordt geknipt. Truus Huijbregts is een of meerdere keren bij elk van de zes scholen langs De kinderen vilten een schilderijtje. en ervaren dat vilten ook hard werken is! Mandeguod 29

30 Mandeguod

gegaan om de kinderen kennis te laten maken met het vilten van losse wolharen. Zij heeft een versgeschoren vacht meegenomen en de kinderen aan de hand daarvan verteld over het schoonmaken, kammen en verven van de wol. Ook heeft ze verteld over het viltproces, over hoe het kan dat losse wolharen samen een dekentje worden. Daarna is Truus met de kinderen aan het werk gegaan en hebben zij zelf ervaren hoe wolvilten in zijn werk gaat. Op de ene school is het vilten wat beter gelukt dan op de andere, vaak ook door de verschillende omstandigheden. Maar in ieder geval heeft elk kind een schilderijtje van vilt kunnen maken. In de laatste weken van het schooljaar hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 een tekening gemaakt van een onderwerp dat zij buiten, in het veld, tegen zouden kunnen komen. De 8ste-groepers van elke school hebben de tekeningen gejureerd. Zij hebben uit de tekeningen van hun school drie winnende tekeningen gekozen. De winnaars hebben elk een klein prijsje gekregen. Zes van de winnende tekeningen zullen worden gebruikt als ontwerp voor onderdelen van het kunst-viltproject. Hiermee gaan Truus en de kinderen in de herfst aan de slag. Enkele resultaten van de 370 viltwerkjes. Enkele resultaten van de 370 viltwerkjes. De winnende tekeningen die deels zullen dienen als ontwerp. Mandeguod 31

32 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com S. de Groot (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 12 62 81 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 33

Activiteiten Maand juli - augustus vrij 2 sep vrij 2 sep zon 3 sept zon 3 sep zat 9 sept Merkekeatsen, jeugd Merkekeatsen, senioren Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Jeu de boules, inloop Open kampioenschap Littenseradiel Jeu de boules zat 9 sept Lytse PC, KNKB zon 10 sept Jeu de boules, inloop zon 10 sep Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar, inzegening ds. W. Keuning zon 10 sep Ledekeatsen jeugd, Alder Bern keatsen zon 10 sep Ledekeatsen senioren, Ids van der Ende partij vrij 15 sept Filmhuis, ‘La La Land’ zon 17 sept Jeu de boules, inloop zon 17 sept Túnpreek, voorganger H. Wagenaar zon 24 sept Jeu de boules, inloop don 28 sept Oud papier vrij 29 sept Filmhuis, ‘Een Echte Vermeer’ zon 1 okt zon 1 okt zon 8 okt zon 8 okt Kerkdienst, voorganger ds. J. Strikwerda Jeu de boules, inloop Kerkdienst, voorganger ds. A. Kobes Jeu de boules, inloop 09.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 09.30 uur, Weidum 14.00 uur, banen bij de Wjukken Banen bij Wjukken 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 14.00 uur, banen bij de Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 10.00 uur, keatsfjild bij Wjukken 13.30 uur, keatsfjild bij Wjukken 20.00 uur, mfc Wjukken 14.00 uur, banen bij de Wjukken 09.30 uur, Jorwert 14.00 uur, banen bij de Wjukken 18.00 - 21.00 uur, Mantgum 20.00 uur, mfc Wjukken 09.30 uur, Weidum 14.00 uur, banen bij de Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 14.00 uur, banen bij de Wjukken 34 Mandeguod

Weekagenda zondag maandag Instuifboulen fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Inloopspreekuur politie Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow Pilates Malletband ‘Harmonie Weidum’ Bodyshake donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 20.00 uur - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 35

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff Gezondheidscentrum It Kleaster / L.J. Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 36 Mandeguod Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0566) 65 33 88 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma T. Kuperus J. Sybesma 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma kerkmantgum@ziggo.nl (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 A. Dijkstra V. Akkermans Eef Heinhuis

De Mantgumerfeart bij Mantgum een klein beetje dieper wordt? In de toekomst bedraagt de maximale waterdiepte 1,40 meter. Dat is 20 centimeter dieper dan nu. Provinsje en Wetterskip hanteerden binnen het plan Mantgumerfeart een waterdiepte van minimaal 1,50 meter. Het uitdiepen van het hele plan tot die diepte brengt volgens de gemeente Littenseradiel echter een stabiliteitsrisico met zich mee voor de damwanden. Baggeren tot 1,40 meter kan wel. Pal langs de damwanden blijft de diepte 1,20 meter. (Út de Ljouwerter krante fan 29 juni 2017) Witte jim….dat? Twa Mantgumers ferline jier in (Junior) Rely-priis wûn hawwe? En dat dit jier wer in (âld-)Mantgumer by de priiswinners sit? Trevor Scarse hat mei in ferhaal in Rely Jorritsma Fûns-priis wûn. Der wiene dit jier 87 ynstoerings en it prizejild is foar sawol in ferhaal as in fers € 1.000.-. De útrikking fan de prizen sil sneon 30 septimber plak fine. Roelof Oostra op 25 juni in twadde priis wûn hat by de Mar-Athon fan Snits? 42 km Syn tiid wie 2.48.46. Alle hulde oan ús doarpsgenoat, wy binne grutsk! Mandeguod 37 Witte jim….dat?

Verslag Jong Famme Partij 2017 De Jong Famme Partij 2017 yn Mantgum is wûn troch it partoer fan Wommels. Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia gongen foar it twadde jier op rige mei de krânsen nei hûs. It sulver waard wûn troch Ljouwert en de tredde priis wie foar Marsum. Earste omloop Mei 21 pertoeren op ‘e list út 20 ferskillende doarpen wie it moai dielnimmersfjild. Wommels wie fertsjintwurdige mei twa pertoer. Der waard keatst yn twa fjilden en rûn in oer as tsien waarden de earste ballen slein. By de partij tusken Peins en Wytmarsum wie it spannend, it wie op fiif earsten gelyk úteinlik Peins dy’t oan de langste ein luts. By de partij tusken Grou en Stiens waard it ek fiif earsten gelyk, dêr wûn Grou. Wommels hie it yn de earste omloop noch dreech mei harren partij tsjin Berltsum mei de sterke Ilse Tuinenga, mar Berltsum kaam úteinlik yn it perk wat te koart en Wommels wûn op 5-4 en 6-2 Alle útslagen earste omloop: Wommels II–Makkum 3-5 0-6, Easterein–Minnertsgea 3-5 2-6, Marsum–Reduzum 5-2 6-0, Wier-Dronryp 1-5 4-6, Peins-Wytmarsum 5-5 6-4, Grou-Stiens 5-5 6-0, Wommels-Berltsum 5-4 6-2, Mantgum-Bûtenpost 5-4 6-4, Ried-Goëngea 1-5 6-6, Seisbierrum/Pitersbierrum – Folsgeare 1-5 6-6, Ljouwert steand nûmer. Twadde omloop De hiele dei waard der troch de froulju spannend keatst en de twadde omloop hie ek in oantal kreakers. Ien fan dy kreakers wie de partij tusken Peins en Dronryp. It waard in gelyk opgeande striid mar op fiif earsten gelyk miste Peins trije kear it perk en wûn Dronryp mei 5-5 en 6-2. Noch spannender wie de partij tusken Wommels en Grou. Grou keatste sterk, makke mar in bytsje fouten en stie samar mei 3-0 foar. Wommels makke wol in soad fouten en it like dêrom foar Grou in kwestje fan útmeitsjen doe’t se ek nochris mei 5-3 foar kamen. Mar Wommels kaam werom oant fiif earsten gelyk. En yn it lêste earst waard it ek noch seis gelyk. In 38 Mandeguod

prima opslachbal fan Wommels waard troch achterynse, Ymkje Yntema fan Grou goed útslein, like it. Mar de bal foel foar Grou krekt oan de ferkearde kant fan de line, kwea. Dan wie der noch in partij dy’t mei alles oan ‘e hang beslist waard. Dat wie de partij tusken Mantgum en it twatal fan Goëngea. Mantgum koe de keats op de middeline goed ferdiegenje en gong sa ek troch nei de tredde list. Alle útslagen twadde omloop: Ljouwert–Makkum 5-1 6-6, Minnertsgea–Marsum 3-5 4-6, Dronryp-Peins 5-5 6-2, Grou-Wommels 5-5 6-6 (Wommels wint), Mantgum–Goëngea 5-5 6-6 (Mantgum wint), Seisbierrum/Pitersbierrum steand nûmer. Tredde omloop Ljouwert dy’t yn de earste omloop stean bleaun wie en yn de twadde omloop frij maklik fan Makkum wûnen moasten it opnimme tsjin Seisbierrum/Pitersbierrum. Ljouwert kaam mei 4-1 foar mar ferlear doe twa kear efterinoar it buordsje op seis gelyk. Mar it ferset fan Seisbierrum/Pitersbierrum waard net grutter en dêrmei kaam Ljouwert yn de heale finale te stean. De twadde partij fan de tredde list gie tusken Dronryp en Marsum. De froulju fan Dronryp hellen de ôfrûne trije edysjes fan de Jong Mandeguod 39

Famme alle kearen de finale mar gongen noch noait mei it goud nei hûs. Sy wienen dus fokust op in earste oerwinning yn Mantgum mar harren krûd like fersketten doe’t se yn de tredde omloop tsjin Marsum oantrede moasten. De Marsumers keatsten deechlik en wûnen dochs wol ferrassend fan Dronryp. Wommels en Mantgum mochten ûnderling útmeitsje wa’t de finale ferkeatse mocht want de winners soenen yn de heale finale stean bliuwe. It waard in iensidige partij mei in saaklik keatsend Wommels dat frij maklik fan Mantgum wûn. Alle útslagen tredde omloop: Seisbierrum/Pitersbierrum – Ljouwert 3-5 4-6, Marsum – Dronryp 5-3 6-4, Wommels-Mantgum 5-1 6-6. Heale Finale De iennige partij yn de heale finale wie dy tusken Ljouwert en Marsum. Oant 2-2 gong it aardich gelyk op mar doe lieten de froulju fan Ljouwert efkes sjen wat se koenen. Ljouwert dy’t mar mei harren twaen keatste, keatste de hiele dei al hiel sterk. Beide froulju (Jeske de Boer en Annelien Broersma) makken mar in bytsje fouten en sloegen, sawol op as út, flink fan harren ôf. Nei de 2-2 krige Marsum net in buordsje mear en wûn Ljouwert dus op 5-2. Alle útslagen heale finale: Ljouwert –Marsum 5-2 6-4, Wommels steand nûmer. Finale Nei it Frysk folksliet, prachtich songen troch Jissy Bonekamp, koe de finale tusken Wommels en Ljouwert begjinne. Yn it earste earst waarden 7 keatsen 40 Mandeguod

ferkeatst. De lêste keats fan it earst waard pakt troch Wommels en dêrmei waard it 1-0. Yn de kommende trije earsten waard it noch twa kear seis gelyk mar alle kearen wie it Wommels dy’t op de beslissende mominten de punten pakte. Ljouwert pakte dêrneiin skjin earst. Op dat stuit hie Wommels 16 punten en Ljouwert 15 punten makke, mar de beslissende mominten makken dat Wommels mei 4-1 foar stienen. Fanôf de 4-1 gong it rap en op 5-1 en 6-2 sloech Ljouwert de bal foar en dêrmei wie it Wommels dat foar de twadde kear op rige de grutske winner fan de Jong Famme Partij yn Mantgum. De 14e edysje wie it alwer. En net de lêste want mei Manon Scheepstra as ‘beschermvrouwe’ hat Keatsferiening Jacob Klaver mei de Jong Famme partij in moaie takomst. Sy ûntferme har hjoed oer de partij lykas in ljip dy’t syn piken beskermet. Mei in soad entûsjasme helle se tegearre mei Joke Koldijk in pear nije ‘âld fammen’ (sponsoaren) binnen, dielde de prizen út en skonk de sjampanje yn foar de winners. In echte ambassadeur, foar in prachtige partij en mei Wommels in terjochte winner yn 2017 Utslach Jong Famme 2017: 1. Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) 2. Ljouwert (Annelien Broersma en Jeske de Boer), 3. Marsum (Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga). Skelte Anema. Mandeguod 41 foto’s: frits sieperda

zaterdag 29 juli 2017 tenei mear 42 Mandeguod foto’s: frits sieperda

Douwe Aalbers Mandeguod 43

44 Mandeguod

Nieuws uit de artsenpraktijken Geachte lezers van ‘Berichten uit de dokterspraktijk’ In het ledenblad van de Landelijke Huisartsen Vereniging ‘de Dokter’ van juni jl. stond een opiniërend stukje van de voorzitter van de LHV, mevrouw Ella Kalsbeek, dat ik graag met u wil delen. Het komt namelijk vaak voor dat wij ons als huisartsen-in-het-veld niet of nauwelijks gesteund voelen door de vereniging die juist onze belangen zou moeten behartigen. Dit keer knipperden wij tweemaal met onze ogen; een positieve column over de apotheekhoudende huisarts, onder de kop Ouderwets of modern? Ik citeer hier mevrouw Kalsbeek: “Vrijwel zonder uitzondering hebben apotheekhoudende huisartsen hun praktijk op het platteland, vaak in relatief dun bevolkte gebieden. Als er al een idee zou bestaan over ‘de echte dorpsdokter’ dan komen de apotheekhoudenden daar denk ik het dichtst bij in de buurt. Het beeld dat ik van deze beroepsgroep heb gekregen bestaat uit twee hoofdlijnen. Enerzijds de overtuiging en bezieling waarmee deze huisartsen praktijk houden: “de lijnen zijn kort”, “de patiënt is echt bekend en dit maakt de medicatiebewaking makkelijker en beter”, en “er is meer kennis dan bij een gewone huisarts”. Eigenlijk zijn ze er voorstander van dat iedere huisarts een (kleine) apotheek zou moeten hebben. Anderzijds ervaren veel apotheekhoudende huisartsen ook de druk van de bureaucratie die zich bijvoorbeeld uit in het preferentiebeleid dat door de zorgverzekeraars gevoerd wordt. Deskundige apothekersassistenten zijn onmisbaar , ook in de huisartsen apotheken. Zoals vroeger, dat mevrouw dokter de apotheek er ‘even’ bijdeed, dat is in deze tijd ondenkbaar en zelfs onwenselijk. Ook de huisartsapotheken zijn geprofessionaliseerd en dienen zich jaarlijks te certificeren. De voorlopige balans opmakend lijkt er voor de apotheekhoudenden geen twijfel: deze manier van werken moet (kunnen)blijven bestaan. Desondanks zie je dat de groep apotheekhoudende huisartsen afneemt, de overheid stelt steeds meer eisen aan kwaliteit en in de opleiding tot huisarts wordt er nauwelijks aandacht besteed aan dit aspect van het vak. Gaat het dus aflopen met deze praktijken? Dat zou toch heel jammer zijn. Want er zijn ook grote kansen. Zo zitten ze vaak in krimpgebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Dan vormen apotheekhoudende huisartsen een fundament voor de zorg in die dorpen. Dat zouden toch ook de zorgverzekeraars en de overheid moeten koesteren! Ik denk dat de apotheekhoudende huisarts dus wel degelijk toekomst heeft en deze heeft ook nog iets heel moderns: als iemand de patiënt integrale zorg kan aanbieden, dan is hij/zij het wel.” Aldus Ella. Mandeguod 45

46 Mandeguod

U zult het na het lezen van dit stukje met mij eens zijn: mevrouw Kalsbeek heeft het over ons! En daarmee bedoel ik niet specifiek onze apotheekhoudende praktijk, maar wel waar wij voor staan in de Greidhoeke. En wij zijn helemaal niet ouderwets, wij zijn modern. Onze HAGRO is laatst uitgeroepen tot Best Practice van Friesland. (Wij maken deel uit van een groep praktijken uit Makkum, Witmarsum, Wommels, Easterein en Winsum). Ook daarom ervaren wij de woorden van mevrouw Kalsbeek als een opsteker! En u kunt zich intussen verzekerd weten van moderne, dus optimale zorg. Maar dat het ook eens anders kan lopen hebben we recent aan den lijve kunnen ondervinden. Onze groothandel wijzigde zijn computerprogramma waardoor bestellingen niet of nauwelijks afgeleverd konden worden. Grote paniek; we konden onze patiënten niet voorzien van medicijnen, velen moesten naar de spoedapotheek in Leeuwarden. Dankzij de grote inzet van ons personeel zijn calamiteiten voorkomen, maar dat het stress opleverde kunt u zich voorstellen. Ook dan betaalt gekwalificeerd personeel zich uit! Nu loopt de apotheek weer aardig op schema en kunnen de dames straks genieten van hun zomerverlof. De deuren van de praktijk en de apotheek gaan niet dicht. Hooguit kunnen in de zomerperiode in Mantgum geen medicijnen opgehaald worden. In Winsum kunt u echter altijd terecht. We wensen niet alleen onze medewerkers, maar ook u een heel mooie (na)zomer toe! Namens ons team, Aukje Bergwerff- de Boer Oproep Filmhuis Mantgum Wij zouden graag uitbreiding zien van onze filmhuiscrew. Van september tot april draaien wij zo'n 12 films. Daarvoor komen we twee tot drie keer bij elkaar. We zijn nu met z’n vijfen, maar zouden er heel graag één of twee filmliefhebers bij willen hebben. Het kost niet veel tijd én het is ook nog heel gezellig! Denkt u "dat lijkt mij leuk”, bel of mail dan gerust met Christa Brak (058-2501827, christabrak@hotmail.com). Tot ziens met groet van de filmhuiscrew. Mandeguod 47

GEZONDHEIDSCENTRUM G.J. FOKKENS TE WINSUM Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum en biedt naast reguliere fysiotherapie o.m. ook functionele osteopathie, nek-, schouder-, armtherapie, triggerpoint therapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Tevens bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Riant aanbod van (beweeg)mogelijkheden Het gezondheidscentrum biedt tevens specifieke beweegprogramma’s aan die zijn afgestemd op Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij ieders persoonlijke doelstelling. Toekomstplannen Meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals: ▪ basisschoolkinderen; ▪ senioren; en ▪ zwangerschapsfitness. Health Check Gratis betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op basis daarvan maken wij een trainingsschema op maat, zodat u effectief aan uw gezondheid kunt werken. Informatie en contact Telefoon: 0517 - 34 24 15 mail@gezondheidscentrumfokkens.nl Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 48 Mandeguod

Wjukkennieuws Nu de zomervakantie op z’n eind loopt komt het nieuwe seizoen alweer vlug in zicht. Dat betekent dat er in mfc De Wjukken weer allerlei activiteiten van start gaan. Veel vrijwilligers doen hun best om die activiteiten succesvol te laten verlopen. Vaak lukt dat goed, maar een enkele keer verloopt niet alles rimpelloos. Soms komt dat door een foutje in de communicatie, maar soms zijn er gewoon te weinig vrijwilligers. In het laatste coördinatorenoverleg werd duidelijk dat de vrijwilligers het liefst in de bestaande groepen blijven werken. Sommige groepen zijn ‘hecht’ en regelen hun inzet onderling vlot. In ander groepen ligt dat moeilijker omdat er te weinig vrijwilligers inzetbaar zijn. Er moet dan vaak ‘op haren en snaren’ gezocht worden naar mensen die willen invallen. Er wordt dan soms uren getelefoneerd of geappt om de bezetting rond te krijgen. Dat moet toch anders kunnen? Daarom willen we aan alle Mantgumers vragen nog eens goed na te gaan of misschien toch eenmaal in de zes weken een avond vrijgemaakt kan worden om een dienst te draaien in De Wjukken. Als iedereen dan ‘staat’ voor zijn of haar avond hoeft de belasting niet verder op te lopen. Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. Natuurlijk heeft iedereen het tegenwoordig druk met allerlei werkzaamheden en verplichtingen maar juist mensen die het zo druk hebben draaien er vaak niet de hand voor om er nog even iets bij te doen, zo blijkt uit de praktijk.... In september komen wij bij u langs om nieuwe vrijwilligers te werven zodat ons multifunctioneel centrum op vertrouwde voet kan blijven functioneren. Mogen we op u rekenen? Met vriendelijke groet, Bestuur mfc 'Wjukken' Mandeguod 49

WERKGROEP HISTORIE MANTGUM Van Openbare school via Wjuk naar woonhuis (deel 2) In 1982 beginnen we met de uitvoering van het verbeter- en verbouwingsplan: elektriciteitsnet, vloeren, aankleding van het gebouw, warmwatervoorziening, etc. Ook wordt voorzien in de faciliteiten voor het jeugdwerk, want met de ingebruikname van De Wjuk kreeg het jeugdwerk echt gestalte en werd Stichting Freed opgericht. Er wordt een speciaal jeugdlokaal ingericht, subsidie aangevraagd en de jeugd gaat zelf ook flink aan het klussen: een mooie bar, verlaagd plafond, discovloer, een podium, etc. Wel zodanig uitgevoerd dat er ook andere dan jeugdactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het resultaat mag er zijn. Ondertussen beginnen de besprekingen met de gemeente over de eigendomsoverdracht. Dit gaat niet snel, maar dat is niet erg, want het geheel draait prima. Er werd ondertussen ook een drankvergunning aangevraagd. De drank werd ingekocht bij café Postma. Als Job Postma in 1983 ophoudt wordt de Spar onze leverancier. Als er een nieuwe caféhouder komt zullen we de inkoop herzien. Dat gebeurt in september 1983. We overleggen met de nieuwe caféhouder H. Bonnema, maar we komen niet tot overeenstemming. Besloten wordt alle inkopen bij de Spar te doen. Ondertussen gaat de grote verbouwing door. De begroting bedraagt hfl. 80.800,-, waarvan hfl. 27.500,- inbreng in natura door het dorp en hfl. 53.300,-- uit fondsen en subsidies. Eind 1986 is de verbouwing bijna afgerond en zijn ook de gesprekken met de gemeente vruchtbaar gebleken. We komen overeen dat De Wjuk voor een bedrag van hfl 1,-- in eigendom wordt overgedragen aan DMS, onder voorwaarde dat het gebouw ten minste tien jaar zal dienstdoen als dorpshuis. Op 20-12-1984 keurt de gemeenteraad het voorstel goed en op19-2-1985 wordt De Wjuk overgedragen. Tijd voor een feest, ook omdat DMS Mantgum 25 jaar 50 Mandeguod

bestaat. Op 2 en 3 november 1985 wordt de ingebruikname van De Wjuk en het 25 jarig jubileum van DMS gevierd. Het gaat gepaard met een receptie, een concert, grote jeugdactiviteiten, zang en disco. In deze periode bestond de beheercommissie uit Willem van Eif, Geert Hermans, Gryt van der Wal, Douwe Hofstra en Trijntje Ozinga. Het bestuur van DMS Mantgum bestond uit: Kees Wijnja, Durk van der Meulen, Einte van der Veen, Tineke Jepma en Coby Klaversma. Freed verkoopt “winkeldochters” voor De Wjukken Afronding van de sportdag met een barbecue op het Wjukplein De Wjuk draaide goed en voorzag in een behoefte. Verenigingen en instellingen vonden hun weg naar het dorpshuis. Ook Freed draaide geweldig (onder meer de Midwinterfeesten). Er werden in De Wjuk een aantal verenigingen opgericht: Jeu de Boules, Zangkoor Mantgumer Maten, Zangkoor Panta Rhei, Bridgeclub, Ondernemersvereniging. Kortom een druk bezet dorpshuis. Die drukte leidde er toe dat na een aantal jaren een commissie in het leven werd geroepen om te onderzoeken hoe het gebruik en de exploitatie van De Wjuk zich zouden ontwikkelen. Hieruit kwam naar voren dat we zouden vastlopen. Ook werd de kerk in deze periode gerestaureerd. In de toren werden voorzieningen aangebracht waardoor de Foarhof eigenlijk overbodig werd. Er vonden nog maar weinig activiteiten plaats in dit gebouw. De bouwkundige staat van de Foarhof was niet al te geweldig en verkennende besprekingen wezen uit dat bij de toekomstperspectieven voor De Wjuk ook de Foarhof betrokken moest worden. Overigens maakte de kerk ook al gebruik van de Wjuk. In overleg met architect Brouwer, die de kerkrestauratie leidde, werden plannen voor een samengevoegd gebouw ontwikkeld, gebaseerd op inzichten van gebruikers, het verwachte gebruik en de gevolgen daarvan voor de exploitatie. Dit was nog niet zo eenvoudig. Gelukkig had de toenmalige beheercommissie een degelijk financieel beleid gevoerd, zodat er vooralsnog voldoende budget was om een en ander uit te (laten) werken. Mandeguod 51

Het gekozen ontwerp dat uiteindelijk niet doorging Uiteindelijk is er een mooi plan opgeleverd, dat echter met veel optimisme maar nét exploitabel was. Het voorstel heeft het uiteindelijk niet gehaald. Toch te weinig toekomstgericht, een marginaal exploitatieresultaat, weinig parkeergelegenheid en met alle vernieuwing blijven het toch twee oude gebouwen. Het besluit was dan ook om dit plan niet uit te voeren. Wel was zéér duidelijk geworden dat er iets moest gebeuren. Dat gebeurde ook met de start van een nieuwe werkgroep op 2-6-1994 wat uiteindelijk heeft geleid tot de opening van multifunctioneel centrum Wjukken op 15 okt 1999. De Wjuk draaide door en heeft zijn dorpshuisfunctie volledig behouden tot de opening van het nieuwe multifunctionele centrum. In de planning was al wel opgenomen dat De Wjuk verkocht zou worden en de opbrengst ten goede zou De enveloppes met de biedingen worden geopend. komen van de Wjukkenpot. Zo geschiedde. In april 1999 werd De Wjuk middels inschrijving onder couvert te koop gezet. Bij de opening van de enveloppes bleek dat Johannes en Janny Epema de hoogste bieders waren en voor hfl. 280.500,-- werd De Wjuk op 20-5-1999 aan hun gegund en later overgedragen. 52 Mandeguod

Johannes en Janny zijn met hun kinderen vlijtig aan het klussen gegaan en nadat de basis aanwezig was, zijn ze verhuisd. In de daarop volgende jaren hebben ze er wat moois van gemaakt. Niet alleen van het huis, maar ook van de tuin. Die was namelijk uitgebreid met een kwart tennisbaan. (De andere delen gingen naar de Foarhof, dat inmiddels een tuinarchitectenbureau was geworden, en naar veehouder T. Bottema.). Toch hebben de Epema's de Wjuk weer te koop gezet en zijn ze in 2007 naar Dronrijp gegaan. Ze hebben daar de oude Fortisbank gekocht en tot woonhuis verbouwd. Henk Deinum en Lucy Visser werden de nieuwe eigenaars. Ze hebben er niet zo lang gewoond. Twee jaren later hebben ze het geheel verkocht aan de familie Gorter. Zij hebben De Wjuk verder afgebouwd en aangepast aan hun wensen. En zo staat er anno 2017 een fraai woonhuis. Zeker, het is onmiskenbaar een oud en traditioneel schoolgebouw, maar het past helemaal in de eind 1800-stijl van de bebouwing aan De Seerp van Galemawei. Nov 2016 / juni 2017. Werkgroep Historie Mantgum, Willem van Eif Bronnen: Boek 50 jaar DMS. Privé-archieven en persoonlijke (oud leerling) herinneringen. Archief Wjuk. Archief gemeente Littenseradiel. Hedendaagse Friese encyclopedie. Foto’s: Willen van Eif, Fons van der Meulen, Beeldbank Littenseradiel. Leeuwarder Courant Tekeningen: gemeente Littenseradiel, Architectenbureau Brouwer. Mandeguod 53

54 Mandeguod

‘De man dy’t hout dûnsje liet’ It giet oan! Simmerfakânsje mar foar it team fan ‘De man’ net hielendal. Der waard hurd trochwurke; neitocht oer it ferrin fan de foarstelling, houtbewurkers wurden oanskreaun, besites oan houttentoanstellingen, subsydzjes oanfrege, sjoen nei fersekeringen, muzyk makke fan houtsnijlûden. ensafierder. It liket noch mar augustus (no at ik dit skriuw) mar de tiid giet razend snel. Yn oktober starte we mei repetysjes mei dûns en teater. De oare wurkgroepen sille rûn dy tiid ek foar it earst by elkoar komme. En dan, foar Mantgum it wit, is it febrewaris en stean we op de kop fanwege al it hout en alle besite.. Mar goed, sa as ús mem altyd seit, ‘ding foar ding’. En dat earste ding is ‘We ha minsken nedich’. In protte minsken helpe ús al mar we kinne noch mear brûke. Sa as bygelyks o bartjinst tiidens it festival o publyksbegelieding tidens foarstelling o publyksbegelieding tidens festival o oanklaaing betinke foar festival o oanklaaing meitsje o fjoerkoerbemanning o eksposysje(s) ynrjochtsje (fan de bern fan it skoalprojekt of fan de houtkeunstners) o helpe mei opbouwen foar muzykgroepen o klean naaie Kin jim ús hjir mei helpe? Mail ús dan mei namme, telefoannûmer en wat jim foar ús betekenje kinne. Miskien lêze jo dit wol en tinke mar ik bin goed yn . en ik kin jim fêst helpe mei dit of dat. Graach, mail ús gerust op dunsjendhout@danswil.nl Mandeguod 55

56 Mandeguod

Witte jo it net sa goed of wolle jo graach mear witte oer ‘De man dy’t hout dûnsje liet’? Dat komt goed út! Op tiisdeitejûn 26 septimber, fanôf 19.30 stiet de kofje en tee klear yn De Wjukken. Wy sille jim dan mear fertelle oer dit machtich moaie projekt (foarstelling, festival en skoalprojekt) en jim kinne al jim fragen stelle. Wy sjogge jim graach! Wat Ynfo jûn foar elk dy ynteressearre is of fragen hat oer ‘De man..’ Repetearjen stik ‘De man.. ‘ Dûns en teater Datum Tiisdei 26/9, 19.30, Wjukken Start 10/ 10, elke tiisdetejûn yn okt, nov, jan en febrewaris. Wy sykje ek noch dûnsers en spilers foar it beeldzjend dûnsteater. Bist tusken de 16 en 70? Fynst it leuk om te dûnsjen of te spyljen? Of liket it dy leuk? Jou jim op! We kinne 14 dûnsers en 7 spilers bruke. By it dûnsjen wurkje we op basis fan dûnsekspresje. Omt de makker fan it houtsnijwurk de oerpake fan Mata Hari wie sil har manier fan dûnsjen ús helpe. Jim krije les fan Willy van Assen. Hja is der fan oertsjûge dat elk dûnsje kin! (en it seker wer leare kin) By it spyljen gean wy oan ‘e gong mei teater fanút dysels. Do wurdst dus net in oar mar bliuwst by it spyljen ticht by dysels. We sille dwaande wêze mei wurden fan minsken dy ‘t wat te meitsjen (hân) ha mei it houtsnijwurk. Valerie van de Ridder giet hjirmei mei jimme oan ‘e slach. Groetnis Willy, namens it hiele houtteam fan ‘De man dy’t hout dûnsje liet’ dunsjendhout@danswil facebook/dunsjendhout twitter.com/dunsjendhout www.underdetoer.nl Mandeguod 57

58 Mandeguod

Tablet café in Wommels Op maandag 2 oktober om twee uur start het Tablet Café in de Bibliotheek van Wommels. De opening zal worden verricht door wethouder mw. Reijndorp. Het Tablet café is een ontmoetingsplek voor senioren die de beschikking hebben over een eigen tablet en/of smartphone. Vraagt u zich wel eens af hoe een app te installeren of te verwijderen en/of een E-book binnen te halen? Heeft u ook allerlei vragen over uw tablet of smartphone, of wilt u meer uit uw tablet of smartphone halen? Dan is het Tablet café wat voor u. Tijdens de openingstijden van het Tablet café zijn vrijwilligers aanwezig die u hierbij kunnen ondersteunen. Dit alles in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kopje koffie/thee. Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Voor alle duidelijkheid, het is geen cursus. Het Tablet café is vanaf 2 oktober 2017 geopend op de eerste en de laatste maandag van de maand van twee tot drie uur in de Bibliotheek van Wommels. U stapt - wanneer het u uitkomt - op een of meerdere van die maandagen binnen. Neem in ieder geval uw eigen opgeladen tablet of smartphone mee en Apple-ID of Googleplaystore-ID. Het Tablet café is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband tussen het Senioren Platform Littenseradiel, de gemeente Littenseradiel, SeniorWeb Zuidwest Friesland, de Bibliotheek Wommels en de vrijwilligers waaronder De MIK. Voor actuele informatie zie ook de website van de bibliotheek van Wommels (bibliothekenmarenfean.nl) Mandeguod 59

60 Mandeguod

Opbrengst Collecte De opbrengst van de collecte (eerste week juli) heeft in Mantgum en Baard/Huins in totaal € 478,- opgebracht. Een prachtig bedrag, waar Dierenasiel De Wissel in Leeuwarden veel goeds mee kan doen. Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden bestaat dit jaar 60 jaar. Op zaterdag 7 oktober is er daarom een Open Dag in De Wissel. Kerntaak van het asiel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat daarbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren komen regelmatig voor. Tijdens het verblijf in dierenopvang De Wissel wordt het dier door de dierenarts medisch gekeurd, ingeënt, ontwormd, ontvlooit, gechipt en gecastreerd. Bij twijfel over de gezondheid van het dier wordt nader onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, röntgenfoto’s, echo’s enz. Ieder jaar worden er ongeveer 800 katten en 200 honden in De Wissel opgevangen. Vooral in de zomer zit het asiel altijd tot de nok toe vol: op dit moment verblijven er 100 katten, 15 honden, 22 kippen en 5 konijnen Dit alles kost heel veel geld. De collecte opbrengst is hierbij dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast is het ook belangrijk dat veel mensen het asiel weten te vinden als ze een leuk huisdier zoeken. Zoekt u nog een huisdier? Ga dan eens kijken in De Wissel, Kalverdijkje 76 in Leeuwarden. Openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur (woensdagen en zondagen gesloten). Of kom op de Open Dag op 7 oktober! Collectanten en gulle gevers, mede namens de dieren heel erg bedankt voor jullie inzet! Nieuwe collectanten zijn altijd welkom. Miranda van der Poel Wijkhoofd collecte De Wissel Mantgum e.o. Tel. 06-21287279 Mandeguod 61

62 Mandeguod

Buitenlandse bezoekers Nico Kloppenburg ‘We visited Dutch designer Nico Kloppenborg's very original personal garden on the last day of our garden tour to the Netherlands. So different from a Dutch Wave garden with its strong emphasis on garden architecture.’ 15 augustus 2017, tuin – en landschapsarchitecten uit Amerika en Canada bezoeken tuin van Nico Kloppenborg Mandeguod 63

64 Mandeguod

Hernieuwde kennismaking Vanaf juli is een nieuwe collega het team van dierenartsenpraktijk ReduzumGrou komen versterken. Lise Uil - van der Burg is eigenlijk een ‘oude bekende’. Ze heeft ons namelijk al eerder in de vakanties geholpen tijdens de spreekuren voor gezelschapsdieren en de daaruit voortvloeiende operaties. Dat zal ook nu haar voornaamste werkterrein worden. Lise is geboren en getogen in Fryslân en echtgenote van Kees, die al langer werkzaam is in onze praktijk. Ze wonen tegenwoordig in Jirnsum op de boerderij aan de ijsbaan en hebben samen net gezinsuitbreiding gekregen. Huub heet de jonge telg op ‘UilenBurg’. Hij zal opgroeien op een plek die nu al op een kinderboerderij lijkt. Er scharrelt van alles rond; er wordt gekraaid, gemiauwd, geknord, geblaat, geloeid en gehinnikt. En alles heeft een naam. Zo worden de varkens Mac & Donald genoemd en het paard van Lise heet ‘Pavje’, naar de wereldberoemde Italiaanse tenor Pavarotti. Paarden genieten ook warme belangstelling van Lise, want ze is vijf jaar geleden nota bene afgestudeerd als ‘paardenarts’. Als de gelegenheid zich voordoet zal ze zich ook zeker over de edele viervoeters ontfermen. Niet alleen bij gezondheidsproblemen, maar ook bij vruchtbaarheidsbegeleiding en gebitsbehandelingen. Lise heeft de afgelopen jaren op diverse plaatsen in de drie noordelijke provincies gepraktiseerd, waarbij zij vooral gezelschapsdieren en paarden onder haar hoede nam. Zij hoopt in Grou haar stek te vinden en kijkt ernaar uit een goede band op te bouwen met de klanten van onze praktijk. Ons team heeft er alle vertrouwen in dat zij daarin zal slagen. Wij wensen haar veel succes bij het gezond houden en het beter maken van de dieren die haar worden toevertrouwd! Meer weten over onze praktijk? Want er is de laatste tijd immers in rap tempo nogal wat veranderd. Kijk dan verder op www.dierenartsgrou.nl. Mocht je deze zomer een aflevering hebben gemist van de bistedokter? Ze staan ook gewoon op de site: www.bistedokter.nl! Mandeguod 65

66 Mandeguod

Mandeguod 67

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur, Siebolt Dijkstra korrektor fryske teksten. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 68 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,515 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication