0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 33e jaargang december 2018

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Intocht Sinterklaas 10 jier kapsalon Nij Skjirrich! Nijs fan De Gielguorde Nieuws van de oudercommissie Gielguorde Filmhuis Mantgum Kerstboomactie WWC Nieuws van Iisklub “DE TWA DOARPEN” Opbrengst collectes Nieuws van de Cultuurcommissie Nieuws uit de Mariakerk Sluiting Lytse Byb Mantgum AED aanwezig Sinte Marten Opbrengst (W)WC-rollen actie Mantgum Foar Inoar Nijs fan Doarpsmienskip In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân? Mantgum op ‘e LF2028 kaart Hassiebassie wandeltocht Spekulaasaksje en ferslach reis nei Hongarije De Bistedokter Oliebollen actie Afmetingen advertenties 3 5 7 9 11 15 17 19 20 22 24 29 Verenigingen 31 Activiteiten 32 32 Weekagenda 33 Instellingen 34 Witte jim... dat ??? 35 37 37 38 41 46 49 53 54 59 63 64 Politie 64 Colofon 64 Omslag foto Herfst Het volgende nummer verschijnt voor 1 januari 2019. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 december 2018: mandeguod@gmail.com Foto Frits Sieperda www.mantgum.com Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Als ik dit schrijf is het 16 november, precies 67 jaar na kneppelfreed. In een hoofdredactioneel commentaar verweet Fedde Schurer, hoofdredacteur van de Heerenveense Koerier, kantonrechter mr. Wolters kinderachtig, beledigend en treiterend gedrag toen een boer zich in het Fries wilde verdedigen. Eerder veroordeelde de rechter twee boeren omdat ze "molke" en "sûpe" op hun bussen schreven en niet melk en karnemelk. Schurer werd veroordeeld tot 14 dagen voorwaardelijk. De op het Zaailand verzamelde Schurer-sympathisanten dreef de politie hardhandig uiteen met knuppels en waterkanonnen. De commotie die hierdoor ontstond betekende het begin van de erkenning van het Fries. Op 9 november jl. stonden weer sympathisanten op het Zaailand, nu voor de snelwegblokkeerders in het beleg van Joure 2017. Jenny Douwes uit Drachten, die niet bij het beleg aanwezig was, werd door de rechter als leidster van de beweging gezien en zij werd door haar het zwaarst gestraft. Douwes’ ‘misdaad’ was dat ze opriep kinderen te beschermen tegen demonstranten die iedereen, behoudens zichzelf, van racisme beschuldigen. Ben je niet racistisch, dan ben je het daarom toch. Voor het hoger beroep werd in korte tijd zoveel geld vergaard, dat Douwes zomaar de nieuwe Schurer kan worden. Volgens de Haarlemse rechter hoefde de landelijke Sinterklaas-intocht 2018 in Zaandijk niet te veranderen. Een actiegroep wilde alle Pieten verbieden, ongeacht hun kleur. Dan is de intocht van de goedheiligman onmogelijk. Deze groep wilde 4 mei jl. tijdens de twee minuten stilte een lawaaidemonstratie houden, omdat ze het niet eens waren met de opzet van de herdenking. Ze eisen voortdurend respect voor hun opvattingen, zonder respect voor de opvatting van anderen te hebben. De rechter zei het mooi: “Zwarte Piet verandert onmiskenbaar. Voor sommigen gaat dat te langzaam, voor anderen te snel. Dat mag beide. Er is immers geen objectieve maatstaf die zegt wie gelijk heeft.” Ondertussen worden meerdere demonstrantengroepen bij de intocht 2018 verwacht waaronder de uiterst rechtse Nederlandse Volks Partijen en is er meer politie-inzet dan bij risicovolle voetbalwedstrijden. Ouders en kinderen worden gevisiteerd als ze ‘het feest’ willen bijwonen. Steeds meer ouders mijden de intocht, zodat hun kinderen geen risico lopen. Minister Grapperhaus van Justitie riep ze op toch te komen en de minister-president deed een oproep aan alle Nederlanders om de kalmte te bewaren. Bij tientallen plaatselijke Sinterklaas-intochten zijn ook demonstraties tegen Zwarte Piet aangekondigd. Hoe lang houdt het kinderfeest dit nog vol? Tot slot een verzoek: lees mijn persoonlijke oproep op pagina 35 van deze Mandegoud. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Hallo kinderen van Mantgum en omkriten Sinterklaas komt weer jullie kant op met zijn Pieten Ook al ben ik al een oud en belegen beestje Wij hebben dit jaar wel behoefte aan een leuk feestje Een jaar geleden, weten jullie dat nog? Ik kwam toen met de trein vanuit Sneek toch? Vergeleken met de boot ging dat wel hard Jullie hadden ook zo’n verbaasde blik en keken wat verward Voor de kinderen die weer anders willen, geen nood! Dit jaar kom ik met mijn Pieten gewoon weer met de boot Het is een heel mooi schuitje, versierd en wel Aankomen in het mooie Mantgum is hiermee echt kinderspel Ik heb dus zin in een Mantgumer feestje, dat zei ik al Of zal ik maar zeggen, het Mantgumer carnaval… Deze zomer tijdens jullie dorpsfeesten Kon ik jullie zelfs in Spanje horen beesten! Of dat wat zachter kan, is dan de vraag Sinterklaas zegt: leef het leven en doe het luid! Graag! Maar goed, heb ook lief en houd rekening met elkaar Dan kom ik graag in het lieve Mantgum, elk jaar Hang de slingers maar op en strooi de confetti maar rond Klap in je handen en stamp je voeten op de grond Sint komt eraan met zijn bootje vol cadeaus Het wordt weer gezellig, ik denk zelfs grandioos! Oh, ik geloof dat Hoofdpiet druk naar mij zwaait Ik vermoed dat het feest in het Pietenhuis nu al oplaait! Enfin, ik kom jullie op 5 december allemaal tegen Ik kom in de ochtend, ik schat zo rond half negen Tot bij de Wjukken lieverds, Sinterklaas en zijn Pieten Mandeguod 5

6 Mandeguod

10 jier kapsalon Nij Skjirrich! Op 6 desimber 2018 is it alwer 10 jier lyn, dat wy tegearre yn Mantgum ús kapsalon begûn binne. Al in oantal jierren wurkje wy no mei ús fjouweren. De komst fan ús fêste klanten út Mantgum, mar ek fan fier dêr bûten, wurdearje wy enoarm! Wy fine it belangryk mei ús team op kursus te gean, om op 'e hichte te bliuwen fan de nijste trends en techniken. Neffens ús is in moai kapsel net it meast trendy kapsel. It is, fine wy, it kapsel dat de moaie kanten fan in gesicht sjen lit. Model en kleur moatte passe by de foarm fan it gesicht en by de struktuer fan it hier. Fanút dizze tinkwize bliuwe wy tichtby de klant en by ús sels en wurkje wy altyd mei in protte wille en entûsjasme. Tiid en oandacht foar de klant, dat is de krêft fan Nij Skjirrich. Fansels wolle wy dit 10 jierrige bestean fan ús kapsalon graach mei ús klanten fiere. We hâlde dan ek in oantal feestlike aksjes yn de moanne desimber. Sa as: foar de froulju, in ferlotting foar in gratis knip/kleurbehandeling. foar de manlju, in ferlotting foar in gratis knipbeurt. in kleurwedstriid foar de bern. en fansels foar elts in aardichheidsje mei nei hûs. Graach oant sjen yn Nij Skjirrich !! Lysbeth, Agnes, Gepke, Inge Mandeguod 7

8 Mandeguod

Nijs fan De Gielguorde Verkeer Vanmorgen hadden we 2 verkeerslessen, omdat het verkeersweken zijn. De rem demo en de dode hoek en we hadden het ook over losse spullen in je auto zetten. Met de rem demo moesten we raden waar de auto kwam. Eerst met 30 km en de 2e keer 50 km . De dodehoek was waar je het best kan fietsen of lopen . En het best is dat je oogcontact hebt. Anne Jesse Heeringa Verkeersles We hadden vandaag een verkeersles. Het ging over de dode hoek. En over remmen. De rem demo was het leukst. Ik mocht bedenken wanner de auto stilstond. Ik zat het dichtste bij de auto. Tunis legde uit dat 50 km en 30 km een groot verschil is. Tunis vroeg aan mij hoe je moet uitkijken en ik had het goed !!!!!!! Daarna gingen we naar een andere mevrouw die vertelde over de dode hoek. Toen gingen we naar buiten. Daar stond een trekker. We moesten on de beurt in de trekker. We moesten zwaaien als we oog contact hadden. Door Jurre Kuipers. Mandeguod 9

10 Mandeguod

Nieuws van de oudercommissie Gielguorde Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan de oudercommissie van de Gielguorde ten behoeve van het schoolplein Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo Ledensponsoring. Ben je lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kun je € 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan je favoriete vereniging, stichting of instelling. Ook de oudercommissie van de Gielguorde heeft zich aangemeld voor deze actie. De oudercommissie heeft het schoolplein een flinke opknapbeurt gegeven en wil deze sponsoring dan ook graag gebruiken ten behoeve van het verder aankleden van het schoolplein en de beplanting. Wij zijn bekend onder nummer RLS130 Ouderraad OBS Mantgum, dit nummer heb je nodig bij het invullen van het stembiljet dat van 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019 op de website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat. De website hiervoor is www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Ben je geen klant van de bank en stem je toch? Dan is je stem helaas niet geldig. Jantje Beton Van 12 tot en met 26 september hebben de kinderen flink hun best gedaan en heel veel Jantje Beton loten verkocht. De helft van de verkoopprijs van het lot is voor school en de andere helft voor Jantje Beton. Het totaal aantal door onze kinderen verkochte loten is 808 stuks. Dit betekent dat de Gielguorde maar liefst € 1.212,00 van Jantje Beton tegemoet mag zien. Dit bedrag is bestemd voor vervolmaking van ons schoolplein. Wij gaan samen met het team en de kinderen hiermee aan de slag om te zien in welke vorm wij dit gaan doen zodat we dat in het voorjaar van 2019 kunnen realiseren. De uitslag van de loterij is 28 november bekend gemaakt. Wil je weten of je een prijs gewonnen hebt? Op je bankafschrift bij de incasso is/zijn je lotnummer(s) vermeld. Oud Papier De oudercommissie van de Gielguorde haalt al jaren in Mantgum het oud papier op. Nu wij bij de gemeente Leeuwarden horen is dat niet veranderd. Voor de oudercommissie zijn de inkomsten uit het oud papier nog steeds de grootste inkomstenbron, ook al is dit wel lager geworden dan voorheen. Bij het ophalen van het oud papier werken wij samen met Omrin waardoor wij een Mandeguod 11

12 Mandeguod

vrachtwagen met chauffeur in het dorp kunnen laten rijden. Vanwege logistieke planning van de vrachtwagen is het voor Omrin niet meer mogelijk om iedere laatste donderdag van de maand een vrachtwagen te laten rijden. Vanaf januari 2019 zal er iedere vier weken oud papier opgehaald worden, de planning van het oud papier komt op de afvalkalender te staan en komt ook in de afval-app. Daarnaast zetten wij weer bordjes vooraan in het dorp om iedereen te attenderen dat donderdag aanstaande het papier weer opgehaald wordt. Sommige straten in Mantgum zijn erg nauw waardoor het moeilijk manoeuvreren is voor de vrachtwagenchauffeur. In een aantal straten wordt daarom het papier aan het begin van de straat gezet (zoals bij de Swannedrift), waardoor het voor zowel de chauffeur als voor de ouders die ophalen makkelijker wordt. Binnenkort gaan wij inventariseren voor welke straten het lastig is en het kan zijn dat u de vraag krijgt om het oud papier op een of twee centrale plekken neer te zetten. Het zou erg fijn zijn als u hier gehoor aan geeft zodat wij het ophalen met zijn allen makkelijker kunnen maken. Als laatste nog onze hartelijke dank voor het bewaren en het aan de weg zetten van het oud papier. Het geld dat hier mee opgehaald wordt komt direct ten goede aan de kinderen op de basisschool. Wij organiseren hiermee het sinterklaas- en kerstfeest en vele andere activiteiten op school. Yn it lân by Bottema “lekkere snackjes” (foto Hindrik en Anna Sybrandy) Mandeguod 13

iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur maand december aanbieding 1 pond roerbak schotel + 3 haring voor e 10,14 Mandeguod

Filmhuis Mantgum Op 14 december draaien wij Wonder (2017) Verenigde Staten / Drama / 113 minuten geregisseerd door Stephen Chbosky met Jacob Tremblay, Julia Roberts en Owen Wilson 'Wonder' vertelt het verhaal over een 10-jarig jongetje, August Pullman genaamd, met een zeldzame, aangeboren aangezichtsafwijking. Doordat August vele operaties heeft doorstaan, krijgt hij thuisonderwijs van zijn moeder. Zijn ouders besluiten hem echter naar een privéschool te sturen, maar niet iedereen is blij met mismaaktheid in hun midden. Op 11 januari draaien wij Maudie (2016) Ierland / Canada / Biografie / Romantiek/ 115 minuten/ geregisseerd door Aisling Walsh met Ethan Hawke, Sally Hawkins en Kari Matchett De teruggetrokken Everett Lewis (Ethan Hawke) huurt een fragiele vrouw met de naam Maudie (Sally Hawkins) om zijn huishoudster te zijn. Maudie heeft heldere ogen maar is ineengedoken en heeft verminkte handen; ze lijdt aan artritis. Ze verlangt erna om onafhankelijk te zijn, om ver weg te leven van haar beschermende familie en ze wenst ook, hartstochtelijk, creatief te zijn in de wereld van de schilderkunst. Onverwacht wordt Everett op haar verliefd. Maar Maudie is bang om gekwetst te worden. • Entreeprijs : • Aanvangtijd: • Plaats : € 7.50 incl. consumptie 20.00 uur MFC de Wjukken te Mantgum Wij hopen u weer te kunnen ontmoeten om samen naar deze mooie films te kijken en na te praten tijdens de nazit. Tot ziens in de Wjukken, de filmcrew Anne, Durk, Karin, Leo, Wiebe en Christa. Mandeguod 15

Biologische streekwinkel op De Him * vlees * kaas * eieren * aardappelen * brood Open op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdags van 10.00 tot 18.00 uur Auke en Rennie Stremler 16 Mandeguod De Him 4 - Jorwert 0582501327 www.opdehim.nl

Kerstboomactie van korfbalclub WWC: bestel een boom en steun ons! Wij hebben prachtige Nordmannsparren ingekocht. Deze worden eind november gekapt en zijn dus vers en van zeer goede kwaliteit. Begin december kunnen de bomen worden opgehaald op de Dobbe in Mantgum. Wij berichten u over de exacte datum en tijd via de mail. Betalen kan bij ophalen. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en kerstsfeer! Bestellen kan via www.kv-wwc.nl of via onderstaand formulier dat kan worden ingeleverd bij de Poiesz in de witte brievenbus bij de uitgang. Een boom van WWC, daar vier je prachtige en sportieve kerstdagen mee! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JA, Ik steun WWC en bestel de volgende kerstboom: 0 Nordmannspar 0 Nordmannspar 0 Houten kruis voor onder de boom 0 Nordmannspar 125- 160 cm zonder kluit 160-200 cm zonder kluit € 30,00 € 35,00 € 5,00 ca. 100cm in pot met kluit € 35,00 Naam : ________________________________________________________________ Adres : ________________________________________________________________ E mail : ________________________________________________________________ Mandeguod 17

18 Mandeguod

Nieuws van Iisklub “DE TWA DOARPEN” Wat heeft een ieder enorm kunnen genieten van al het mooie weer het afgelopen jaar. Uitzonderlijke warmte over een hele lange periode; bijzonder voor Nederlandse begrippen want de laatste warme zomer dateert van 1976. Jammer genoeg kunnen we nu niet gelijk de link leggen dat er na een warme zomer een strenge winter komt met veel ijs, helaas. Toch zijn er voorspellingen die aangeven dat de komende periode de kans groot is dat het gaat vriezen. Dit hebben we als ijsclubbestuur niet in de hand, wel is er altijd de hoop dat Mantgumers gebruik kunnen maken van natuurijs op de ijsbaan. Afgelopen winter is er gelukkig enkele dagen voldoende ijs geweest om te schaatsen op de baan. Veel kinderen die nog niet hadden geschaatst op natuurijs hebben hun vaardigheden hierin vergroot. Dat was mooi om te zien. Daarnaast werd er op initiatief van Johan Heddema een fluitketel curling wedstrijd gespeeld op de laatste zondag dat er nog ijs aanwezig was op de baan. Met veel hilariteit onder de vele deelnemers was dit een zeer geslaagde afsluiting van het korte ijsseizoen. In de zomerperiode is er door het bestuur wel gewerkt. Er zaten namelijk oude golfplaten op het ijsbaanhokje die vervangen moesten worden. Langs deze weg een bedankje aan enkele inwoners van Mantgum die hebben geholpen: Herbert Schaap, Wietze en Andries Geertsma en als laatste Ynte van der Veen. Daarnaast is het perceel van de ijsbaan na de vele “bergen” weer volledig in originele staat hersteld. Alles zier er nu weer goed verzorgd uit. Misschien zijn er nog dorpsgenoten die niet lid/donateur zijn van de ijsclub. Mocht je dit wel willen worden ga dan naar de website voor aanmelding www. detwadoarpen.nl Op 13 december 2018 is de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Deze zal plaatsvinden in Café Bonnema te Mantgum. Aanvangstijd is 20.30 uur. De agenda ontvangt u ter plaatse. Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit. Mandeguod 19

Opbrengst collectes 20 Mandeguod

Collecte Nederlandse Brandwondenstichting De collecte van de Brandwondenstichting (in de week van 8 t/m 13 oktober) heeft in Mantgum € 517,43 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten hartelijk dank hiervoor. Roely van der Veen Coördinator Nederlandse Brandwondenstichting Opbrengst collecte stichting Alzheimer Wij, Roelie van der Veen, Peter Bootsma, Cees en Margriet Hartmans, willen jullie bedanken voor de donatie aan de Stichting Alzheimer. Voor mij was het de eerste keer dat ik een collecte coördineer voor een doel waar ik volledig achter sta en waar we vermoedelijk allemaal mee te maken krijgen. Daarom ben ik blij dat ik namens Mantgum € 269,69 kan storten op de rekening van Stichting Alzheimer. Margriet Hartmans-Dijkstra coördinator collecte Alzheimer www.mantgum.com Mandeguod 21

Nieuws van de Cultuurcommissie Swingende kerstsfeer in Mantgum Op zaterdag 15 december om 20 uur zal in MFC de Wjukken in Mantgum het popkoor ‘Blinder’ voor U optreden. Deze avond zult U niet de bekende kerstliederen zoals ‘Stille nacht’ of ‘De herdertjes lagen bij nachte’ horen, maar kerstliedjes uit het popgenre fan o.a. Fay Lovsky, John Lennon en André Hazes. Blinder bestaat uit ruim 20 vrouwen, waaronder een aantal dorpsgenoten. De enthousiaste dirigente is ook al een Mantgumer namelijk: Baukje Hoogstins. Onder muzikale begeleiding van - alweer een dorpsgenoot - Dick Lont op contrabas en pianist Johan Siemensma wordt het heerlijk genieten van de kerstsfeer. Blinder zal ervoor zorgen dat iedereen na afloop met een goed gevoel de kerstdagen tegemoet gaat! Zaterdagavond 15 december 2018; 20.00 uur Entree: € 7,50 (incl. consumptie): er kan gepind worden U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) popkoor ‘Blinder’ 22 Mandeguod

Meer Nieuws van de Cultuurcommissie Uit de Schatkamers van de muziek Zoals hij al eerder deed, zal Rudolf Nammensma begin 2019 voor ons in de Wjukken de Schatkamers van de Muziek openen. Hij neemt ons mee op reis naar uiteenlopende onderwerpen uit de muziekgeschiedenis. Met prachtige beeld- en geluidfragmenten. Rudolf Nammensma is bijna dertig jaar werkzaam als muziekrecensent. Daarnaast is hij een ervaren cursusdocent en geeft hij door het hele land inleidingen bij muziek- en dansvoorstellingen. Hij vertelt op een onderhoudende en betrokken manier over de wereld van en achter de klassieke muziek. Rudolf Nammensma kiest daarbij verrassende invalshoeken, legt verbanden en werkt graag met vergelijkingen. Het publiek zelf dingen laten ervaren en ontdekken is voor hem van groot belang. Hij maakt daarbij graag gebruik van beeld- en geluidmateriaal. U kunt zich opgeven via de mail: muziek-in-mantgum@ziggo.nl Voor vragen of verdere informatie: Annemiek Smit 058 – 2502090 We hopen van harte U 22 januari te mogen begroeten. Data: 22 en 29 januari, 12 en 26 februari. Tijd: 13.30 – 15.30 uur Locatie: MFC Wjukken, om ‘e Terp 21 in Mantgum Kosten: € 35,- voor de hele serie, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. Rudolf Nammensma Mandeguod 23

Nieuws uit de Mariakerk Sint Maarten; delen is vermenigvuldigen. Op zondag 11 november, de sterfdag van deze heilige, vierden wij in de Mariakerk deze dag met de kinderen. Omdat Sint Maarten wist wat delen was, deelden wij ook onder het motto: delen is vermenigvuldigen. De kinderen deelden bij de gebeden namen van mensen die hen lief zijn en ook de voetbalvereniging werd daarbij niet vergeten. We zamelden geld in voor Kika en een enorme berg hele lekkere dingen die de kinderen zomaar weggaven aan..... de bewoners van Nij Dekama. Daar gingen ze naar toe, in optocht, met hun lampionnen en ze zongen versjes. Er was één versje bij van vroeger, dat iedereen kende en iedereen zong het mee. De kinderen hebben de lichtjes uit de kerk mee genomen en dat kon je zien in de lichtjes in de ogen van de bewoners van Nij Dekama. Kleasterklots. De kerkelijke gemeente Westerwert, omvattende de dorpen Jorwert, Bears, Jellum en Weidum staat op het punt te gaan fuseren met de hervormde gemeente Mantgum-Skillaerd. Voordat dat proces is voltooid, stroomt er nog wel wat water door de Swette, maar het besluit is genomen. In de aanloop daartoe was duidelijk dat ook de stichting Nijkleaster daarin een rol zou gaan spelen. Dat is een stichting waarin de drieslag "stilte, bezinning en verbinding" leidend is. Die combinatie is op velerlei wijzen te vinden, zo ook in een vorm waarin je mediteert met je handen. Om ook nog een ander doel te dienen, namelijk het geven van naamsbekendheid aan Nijkleaster bedachten we dat je in de warme woonkeuken in de kerk van Jorwert mutsen kunt haken. Je begint met koffie of thee en 24 Mandeguod

kleasterkoeke. Je praat wat bij en je wisselt wat technische details uit over het haken van de mutsen en dan wordt het stil. Er klinkt zachte muziek, je handen bewegen, er komt van alles in je op en dat gaat ook weer voorbij. Zo kom je wat tot jezelf en zo zijn we begonnen op een zaterdag in september. Dat viel in de smaak. Op die muts maakten wij een etiket met de naam van de stichting maar wat is nu eigenlijk een muts in het Fries? Mûtse toch? Hoe noemen we de actie dan? Myn mûtse: is dat een idee? Nee, zei een van de voorbereiders (geen native speakster, wel degelijk opgeleid bij de Afûk): Kleasterklots! Maar wat is een klots nu precies? Er kwamen veel antwoorden: een alpinopet, een pet zonder klep, een kalotje (want klots en kalot hangen waarschijnlijk etymologisch samen), maar precies wisten we het niet. De geniale alliteratie deed ons kiezen voor het woord Kleasterklots, tot nog toe niet te vinden in het mij beschikbare woordenboek der Friesche Taal. Ik ging het woord klots op internet zoeken en ik vond het op een "lêsrak" gezien bij een bakker in Lemmer. In volgorde van linksboven naar rechtsonder staan de woorden baarch, bôle, tsiis, ljip, swurd, mem, beuker, skûtsje, hynder, famke, reed, boarre, heit, ûleboerd, klots, keatse, pompeblêden. Wie nu denkt: ik wil ook wel eens tot mijzelf komen, maar niet in mijn eentje en iets met je handen doen lijkt me ook wel leuk, die kan contact opnemen met mij. Mannen en kinderen zijn ook van harte welkom. Om mee te doen hoef je nog nooit een haaknaald te hebben vastgehouden. Eén waarschuwing is op z'n plaats. Het haakvirus in besmettelijk en een effectief serum is nog niet gevonden. Op zondag 28 oktober, de jierdei van Nijkleaster, ontvingen de voorzitter van de stichting, Henk Kroes, en zijn Swaantje de eerste unieke exemplaren. Willemien Keuning. wjkeuning@me.com 0643637575 Mandeguod 25

Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum 26 Mandeguod

Bernekrystfeest! Op snein 23 Desimber is it safier: Bernekrystfeest om 19.00 oere yn de tsjerke fan Weidum. Dit jier wolle wy dat graach yn LEGO-styl dwaan. Mar der hawwe wy wol wat help by nedich fan de bern dy’t nei dizze tsjinst ta komme. Wy freegje dy asto thús fan dyn eigen Lego as Duplo in Kryststâl bouwe wolst! Der wolle wy dan in moaie útstalling fan meitsje, yn of tichteby de tsjerke (as bygelyks yn de konsistoarje). Eltsenien: LYTS&grut is wolkom yn Weidum, wy meitsje der meielkoar wat moais fan: mei in moai ferhaal, moaie Krystlieten, muzyk en LEGO… Hâld de mail mar goed yn de gaten, fia de mail komt der mear nijs nei jimme ta oer dizze tsjinst. Hertlike groetnis, Jeugdkommisje Mantgum Westerwert Kinderkerstfeest! Op zondag 23 December is het zover: Kinderkerstfeest om 19.00 u in de kerk van Weidum. Dit jaar willen we dat graag in LEGO-stijl doen. Maar daar hebben we wel wat hulp bij nodig van de kinderen die naar deze dienst komen. We willen je graag vragen of je thuis van je eigen Lego of Duplo een Kerststal wilt bouwen! Daar willen we dan graag een mooie tentoonstelling van maken, in of dichtbij de kerk (of misschien in de consistorie). Iedereen: LYTS&grut is welkom in Weidum, we maken er met zijn allen iets moois van: met een mooi verhaal, mooie kerstliederen, muziek en Lego. Houd je mail maar goed in de gaten, via de mail komt er meer nieuws naar jullie toe over deze dienst. Hartelijke groeten, Jeugdcommissie Mantgum Westerwert. PS. Wij organiseren zo’n vier keer per jaar een dienst voor jong en oud en willen jullie graag ook via de mail daarvan op de hoogte brengen. Interesse? Stuur dan je e-mailadres naar Boukje Jilderda: of Gudula van Beem: b.jilderda@gmail.com gudula@hetnet.nl Mandeguod 27

28 Mandeguod

dbieb / Stichting Bibliotheken MiddenFryslân in Leeuwarden verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel Sluiting Lytse Byb Mantgum Tijden en behoeftes veranderen en als bibliotheek bewegen wij mee. Helaas is het niet haalbaar gebleken een aantal van de kleine uitleenposten en Lytse Bybs overeind te houden. Er zijn té weinig betalende leden om deze locaties in stand te houden. Om die reden zijn wij genoodzaakt om ook de Lytse Byb Mantgum per 1 januari 2019 te sluiten. De abonnementen van leden worden vanaf die datum automatisch omgezet naar een gratis jaarabonnement. Met dit abonnement bent u meer dan welkom in onze dbieb-vestigingen in Leeuwarden, Grou, Hurdegaryp, Gytsjerk, Burgum en Stiens. Heeft u deels al betaald voor uw abonnement in 2019? Dan wordt dit met u verrekend en ontvangt u een teruggave van ons. Dinsdag 18 december is de Lytse Byb Mantgum voor de laatste keer geopend en heeft u nog de mogelijkheid om boeken te halen. Op dinsdag 8 januari 2019 is de laatste mogelijkheid om uw boeken weer in te leveren in Mantgum. Wij willen onze dank uitspreken naar alle vrijwilligers en iedereen die zich heeft ingezet voor de Lytse Byb in Mantgum: heel veel dank voor uw inzet en betrokkenheid al die jaren! Daarnaast een woord van dank richting alle leden voor uw trouwe bezoek. We hopen u en toekomstige leden de komende jaren te mogen begroeten in onze prachtige vestiging in de Blokhuispoort in Leeuwarden of in één van de overige dorpsvestigingen. Met vriendelijke groet, Hans van der Veen Directeur-bestuurder dbieb / Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân Mandeguod 29

30 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 31

Activiteiten Maand december zon 2 dec woe 5 dec zon 9 dec zon 9 dec Jeu de Boulestoernooi Intocht Sinterklaas Kerkdienst, 2e Advent, voorganger ds. W. Keuning Jeu de Boulestoernooi don 13 dec Jaarvergadering Iisklub ‘De twa doarpen’ don 13 dec Stâlkompetysje Jeu de Boules vrij 14 dec Filmhuis: ‘Wonder’ zat 15 dec Cultuurcommissie: optreden Blinder zon 16 dec Kerkdienst, 3e Advent, voorganger ds. H. Wagenaar zon 16 dec Jeu de Boulestoernooi don 20 dec Stâlkompetysje Jeu de Boules 14.00 uu, bij Doeke op Skillaerd 08.30 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 14.00 uu, bij Doeke op Skillaerd 20.30 uur, café Bonnema 19.30 uur, bij Doeke op Skillaerd 20.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Jorwert 14.00 uu, bij Doeke op Skillaerd 19.30 uur, bij Doeke op Skillaerd zon 23 dec Bernekrystfeest, 4e Advent, voorganger ds. H. Wagenaar 19.00 uur, Weidum ma 24 dec Kerkdienst, Krystnacht, voorganger ds. H. Wagenaar din 25 dec Kerkdienst, Krystmoarn, voorganger ds. W. Keuning 27, 28 of 29 dec Ophalen bestellingen oliebollen 22.00 uur, Weidum 10.00 uur, Mariakerk Mantgum Bij u thuis! ma 31 dec Hassiebassie wandeltocht voor Kenia zon 6 jan vrij 11 jan maand dec Feestelijke acties Nij Skjirrich iedere dins. Visboer iedere don. Pizzabakker 13.00 uur, MFC Wjukken Kerkdienst, Trije Keningen, voorganger ds. J. Hilverda 09.30 uur, Hilaard Filmhuis: ‘Maudie’ 20.00 uur, MFC Wjukken Kapsalon 15.30 - 18.00 uur, bij de Poiesz 17.00 - 19.00 uur, bij de Poiesz Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 32 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Visboer Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 12.45 - 14.45 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.30 - 18.00 uur, bij de Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 33

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes Gemeente Leeuwarden, klein leed 34 Mandeguod K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 (058) 257 66 66 G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster

Witte jim…dat? Op 8 oktober de útslach fan de grutte Sinneblomlotterij bekend makke is? Alle ynformaasje hjiroer is te finen op ‘zonnebloem.nl/loterij’ Witte jim…dat? In oplettende Mantgumer in wol tige nijsgjirrige auto troch it doarp riden sjoen hat? Hy tinkt dat it wolris in auto wêze koe dy’t troch Google hierd is om Mantgum en oare doarpen yn byld te bringen. Mar wis is hy der net fan. Der binne ek guon dy tinke oan bygelyks TomTom of oare navigaasje… Miskien bin der Mantgumers dy’t de auto ek sjoen ha en mear hjir oer witte? Foto Robert van den Bergh Persoonlijke oproep Enige tijd geleden trof ik in de trein vanuit Leeuwarden een dorpsgenoot die werkt in een laboratorium waar ze gelijksoortige analyses uitvoerden als in dopingtests. Ik heb hem volgens mij zelfs mijn proefschrift over epodoping meegegeven. Voor mijn onderzoek naar doping heb ik vragen over dergelijke analyse methoden. Zou u contact met mij willen opnemen op telefoonnummer 058-250 12 71 of 06-45 207 005 of via e-mail:brambrouwer@outlook.com. Mandeguod 35

36 Mandeguod

Witte jim… dat? Alie Lebbink 30 JAAR maaltijden heeft rondgereden en het nu een mooi moment vond om te stoppen? Begonnen bij Johan Hoekstra (oud-Mantgumer), daarna via Nij Stapert in Wommels, betekent maaltijdrijden eens in de zoveel weken een week lang bij een twintigtal adressen in voorheen gemeente Littenseradiel de warme maaltijd bezorgen, gemiddeld zo’n 40-50 kilometer per dag. Twintig keer de auto in en uit, maaltijd overhandigen, doos van de vorige dag mee terug nemen, praatje maken. Mensen blij, Alie ook! Sinte Marten En it iennichste Fryske Sinte Marten-ferske dat wy op 11 novimber by ús oan ‘e doar hearden waard songen troch trije lytse bûtenlânske berntsjes… Lys Scarse Opbrengst (W)WC-rollen actie Op zaterdagochtend 3 november 2018 ging de jaarlijkse (W)WC-rollen actie weer van start. De korfballers zijn met de wc-rollen op pad gestuurd naar Mantgum, Wiuwert, Britswert en de nabij liggende dorpen. Ook dit jaar is de actie weer een succes geworden. De uiteindelijke opbrengst van de actie is € 1.099,-! Nogmaals bedankt alle WWC-rollen kopers!!! Bestuur KV WWC Mandeguod 37

Mantgum Foar Inoar 7 november is de eerste bijeenkomst gehouden van en over Mantgum Foar Inoar. Dit naar aanleiding van een oproep in Mandeguod. Ook is een aantal dorpsgenoten persoonlijk benaderd met een uitnodiging. Doel: met elkaar praten over hoe we Mantgum optimaal leefbaar kunnen houden en hoe ieder zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven (wonen). Leefbaar in de ruimste zin van het woord. Dus over wonen, zorg, veiligheid, middenstand, onderwijs, verenigingen, bereikbaarheid en vervoer e.d.. De achterliggende visie is vastgelegd in de Dorpsvisie 2014 – 2020. Een groot aantal mensen gaf gehoor aan de oproep. Na een korte PowerPointpresentatie met uitleg over doel van en visie over een en ander, volgde een levendige en creatieve gedachtewisseling over hoe we een en ander de komende jaren vorm gaan geven. De opbrengst: * een stratenplan met in elke straat één of twee mensen die berichten aan de coördinatie-groep als er bv nieuwe buren zijn. Maar ook de trieste of blije gebeurtenissen, zodat er een kaartje of welkomstgroet kan worden gestuurd. Wilt u meedoen: we horen graag van u! * boodschap meenemen voor een oudere of zieke buur. (vragen en aanbieden) * het welkompûdsje in ere herstellen * een karweitjesbank opzetten. Eenvoudige hulp waarbij professionals niet worden benadeeld. * webpagina Mantgum gebruiken voor communicatie. * mogelijk ontwikkelen van een dorps app. * maandelijks bericht in Mandeguod met o a telefoonnummers coördinatie groep, oproepen enz. * verenigingen betrekken bij. Alles onder het mom: Als veel mensen meedoen is het voor niemand een belasting en voor mededorpsgenoten makkelijker om hulp te vragen . Met aandacht voor privacy en vertrouwen! In het dorp zijn al een aantal mooie initiatieven van hulp en ondersteuning. Bestaande initiatieven, zoals Ouderen beweeggroep, âldereinsoos, energie coöperatie worden erbij betrokken. Let wel het is GEEN professionele hulp. Daarvoor is het Dorpenteam. Zij juichen het initiatief toe en willen graag samenwerken. Meldingen over “klein leed” kunnen direct worden gemeld aan de gemeente. 38 Mandeguod

De coördinatiegroep werkt een en ander uit en informeert dorpsgenoten (via Mandeguod, de website van Mantgum en Email) en Doarpsmienskip. Tijdens de Jaarvergadering van Doarpsmienskip volgt een uitgebreide rapportage. Kortom een prima avond met veel betrokken en enthousiaste dorpsgenoten. We gaan van start: Mantgum Foar Inoar is een feit! Coördinatie groep is bereikbaar op de volgende nummers: Aukje en Siebolt Dijkstra Ank van Eif Antje Kuipers Marja Reijndorp Pieter van der Veen 06 - 51058186 058 -2501557 06 - 23301207 06 - 12068990/058 2502264 06 - 83713210 Voor het doorgeven van berichten en vragen. Intocht Sinterklaas op 5 december foto’s: Adrie Jansen Mandeguod 39

40 Mandeguod

Nijs fan Doarpsmienskip Dorpsbudget Op 31 oktober jl. heeft Doarpsmienskip Mantgum verenigingen en dorpsbewoners uitgenodigd ideeën kenbaar te maken voor het besteden van het dorpsbudget. Tijdens de bijeenkomst werd snel duidelijk dat de uitnodiging voor enige verwarring heeft gezorgd en dat niet duidelijk was wat de bedoeling van Doarpsmienskip was met het organiseren van de avond. Excuses daarvoor. Zoals tijdens de vorige ALV besloten, zal het komende jaar een afbouwregeling plaatsvinden voor de structurele subsidiegelden zoals deze jaarlijks werden uitgekeerd door de gemeente Littenseradiel. Volgens het beleid van de gemeente Leeuwarden is het pertinent niet de bedoeling het dorpsbudget te besteden aan structurele, vooraf toegezegde tegemoetkomingen voor verenigingen. Het budget is bedoeld voor de leefbaarheid van het dorp en door het dorp zal jaarlijks worden beslist op welke wijze het dorpsbudget zal worden besteed. Het is daarom van belang rekening te houden met het feit dat niet iedereen het bedrag kan krijgen waar hij in eerste instantie om heeft gevraagd. Om onnodig lange vergaderingen en discussies te voorkomen, heeft Doarpsmienskip in overleg met de aanwezigen op 31 oktober jl. een manier bedacht de besluitvorming te vereenvoudigen. Aan verenigingen, dorpsbewoners en andere initiatiefnemers wordt de mogelijkheid geboden een plan in te dienen voorzien van begroting en duidelijke motivering. Zodra de uiterste inlevertermijn is verstreken, zal het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum aan de hand van de ingeleverde verzoeken voor een financiële ondersteuning een begroting opstellen. Daarna zullen afgevaardigden van de verenigingen, instanties of andere initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Er is bewust gekozen voor het uitnodigen van een select gezelschap, zodat de eerste begroting kan worden toegelicht en belangen op kleine schaal kenbaar gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk zal Doarpsmienskip het plan voor het verdelen van het dorpsbudget tijdens een grote vergadering publiceren en kan deze door het dorp worden goedgekeurd. Het verzoek voor een financiële ondersteuning dient uiterlijk 1 februari 2019 bij het secretariaat van Doarpsmienskip te zijn ingeleverd, te bereiken via doarpsmienskip@mantgum.com of It Spyk 16 te Mantgum. Het formulier dat u hiervoor dient te gebruiken kunt u vinden op www.mantgum.com. In het kort Stap 1 – Stel een gemotiveerd plan op voorzien van begroting en lever dit voor 1 februari 2019 in. Stap 2 – Na sluitingsdatum stelt DMS de begroting op en nodigt afgevaardigden uit. Stap 3 – Plan voor verdeling dorpsbudget wordt aan het dorp voorgelegd. Mandeguod 41

42 Mandeguod

De trein De provinsje Fryslân is dwaande mei in wiziging fan it spoarboekje. Har winsk is it oantal treinen yn 'e spits út te wreidzjen nei fjouwer. Dat soe realisearre wurde kinne as de treinen allegear wat hurder ride. En dêr knypt it: in part fan it baanfak tusken Mantgum en Snits is net stabyl genôch foar hegere snelheden. Tusken Ljouwert en Mantgum giet de snelheid nei 130 oant 140 kilometer yn it oere. Tusken Mantgum en Snits bliuwt it 100 kilometer yn it oere. Fersteviging fan it baanfak kostet tsientallen miljoenen en dat jild is der op it stuit net. By in hegere snelheid kinne der mear treinen tagelyk op it trajekt. Der hat in oerlis west tusken de provinsje Fryslân en de doapsbelangen fan Mantgum en omlizzende doarpen. Yn dat oerlis is ús meidield dat der oer in tydlike maatregel neitocht wurdt. It foarstel is no: - Oerdei, tusken de spitsen ride der twa treinen yn it oere fan Mantgum nei Ljouwert en twa treinen fan Mantgum nei Snits. - Yn 'e moarnsspits rydt der in ekstra lange trein fan Ljouwert nei Snits. Yn Snits splitst dizze trein en rydt der elk kertier in trein fan Snits nei Ljouwert. Ien trein stoppet yn Mantgum, de oare rydt op snelheid Mantgum foarby, oars komt it net út mei de trein fan Ljouwert nei Snits. - Yn 'e jûnsspits bart itselde as yn 'e moarnsspits mar dan krekt de oare kant út. - De trein fan Mantgum-Ljouwert krijt in bettere oansluting op de oare treinen yn Ljouwert. De provinsje Fryslân nimt hjir selstandich in beslút yn. De doarpsbelangen ha oanjûn it spitich te finen dat de tredde trein ferdwynt. Oan de oare kant is it sa dat der deis sa'n 250 opstappers yn Mantgum binne. It oantal reizgers, ek fierder tusken Ljouwert en Snits, is te lyts om trije treinen oan te hâlden. Doarpsmienskip Mantgum sil der by de provinsje op oan trune dat der jûns faker in trein rydt. Sadat ek dan mear minsken foar it iepenbier ferfier kieze sille ynstee fan de auto te pakken. Doe't de direkteur fan Arriva yn septimber yn Mantgum wie, hat hy ús beloofd dat eltse trein dy't yn Mantgum stoppet ek de doarren iepen docht foar yn- en útstappers. By dy belofte wiene mear as 150 minsken oanwêzich! Mandeguod 43

44 Mandeguod

In libben doarp! Minsken, wat wie der in opkomst by 'Mantgum Foar Inoar'. Skitterend! Op in oar plak yn dizze Mandeguod kinne jim der mear oar lêze wat it ynhâldt. It grutte tal belangstellenden en dielnimmers jout oan dat de mienskip yn Mantgum folop libbet. Dat docht ús goed! En ha jo ideeën oer de leefberens fan Mantgum? Sjoch dan ek efkes nei it stikje oer 'besteding dorpsbudget' Kryst- en nijjierswinsken! De dagen wurde al wer koarter en hoewol we miskien it gefoel ha dat de hjerst noch begjinne moat, is dit alwer de lêste Mandeguod fan 2018. Doarpsmienskip Mantgum winsket dêrom eltsenien goeie krystdagen en in moaie jierwikseling ta. En in noflik 2019! Doarpsmienskip Mantgum Mandeguod 45

IN BÛTENGEWOAN BERIKBER MIDDEN-FRYSLÂN? Femke, Richard en Daan DE PROVINSJE FRYSLÂN IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET OPENBAAR VERVOER BINNEN DE PROVINCIE. HET GEBRUIK ERVAN VERANDERT. ER WORDT STEEDS MINDER GEBRUIK GEMAAKT VAN DE BUSSEN, WAARDOOR HET HUIDIGE SYSTEEM VOOR DE TOEKOMST NIET HOUDBAAR IS. ONDER DE NAAM BÛTENGEWOAN BERIKBER WORDT ER – SAMEN MET INWONERS - GEZOCHT NAAR DUURZAME EN BEREIKBARE MOBILITEITSOPLOSSINGEN. OPLOSSINGEN DIE OOK DAADWERKELIJK WORDEN GEBRUÍKT. OPLOSSINGEN DIE ZORGEN VOOR EEN BÛTENGEWOAN MIDDEN-FRYSLÂN… 46 Mandeguod

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert de provincie Fryslân de mogelijkheid dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor het platteland. Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden: Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben zij behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? In elk gebied wordt dat gedaan door een andere partij, telkens volgens een andere methode. In Midden-Fryslân (de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied) is creatief bureau DBZ inmiddels al aan de slag gegaan. Femke de Jong, Richard Zwarts en Daan de Beer geloven dat mensen centraal staan in welke oplossing dan ook. “Wij gebruiken een methodiek die Design Thinking heet”, licht Femke toe. Wat haar betreft mag die term meteen weer worden vergeten. ”Het gaat ons erom dat we met zoveel mogelijk mensen in gesprek willen gaan en hún verhaal horen over hoe ze van A naar B willen reizen. Alleen wanneer we dat doen komen we samen op een creatieve manier tot betere én breed gedragen oplossingen!” En omdat ieder gesprek volgens de dame en heren van DBZ begint met jezelf voorstellen, is dat dan ook waarmee ze zijn begonnen. “We hebben in elk van de 71 dorpen en kernen in ‘ons’ gebied posters en flyers verspreid waarin we onszelf en het project voorstellen aan de inwoners…. En dat is natuurlijk nog maar het begin. Via butengewoanberikber.frl kunnen inwoners nu al hun gegevens achterlaten, zodat we contact met hen kunnen opnemen. We vertellen op de Midden-Fryslân pagina van de site nog veel meer over het project. Waar en wanneer we bijeenkomsten gaan organiseren, bijvoorbeeld. Persoonlijk contact vinden we toch het meest waardevol wanneer het om belangrijke zaken als mobiliteit gaat! Maar wanneer mensen vanuit hun luie stoel hun ideeën willen delen, dan kan dat natuurlijk ook; we delen de belangrijkste vragen ook op de site. We willen gewoon elke mogelijkheid die we zien aangrijpen om in contact te komen met mensen die ideeën willen delen. Het kan daarom ook zo maar gebeuren dat je binnenkort een wel heel bijzondere fiets door het gebied ziet rijden…” Mandeguod 47

48 Mandeguod

Wilt u meedenken en meedoen wanneer het gaat om een BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân? Dat kan! Het zou fijn zijn wanneer u het lezen van dit artikel dan als een uitnodiging beschouwt om contact op te nemen met Femke de Jong. En ja, dat kan op verschillende manieren: Femke de Jong / Projectcoördinator BûtenGewoan Berikber bij DBZ www.butengewoanberikber.frl Email: hallo@dbz.frl T: 0512 34 09 10 Facebook (PB): www.facebook. com/ButengewoanBerikberMiddenFryslan Femke Mantgum op ‘e LF2028 kaart Yn in pear dagen tiid moast der in kontaktpersoan socht wurde dy’t de Mantgumers freegje woe nei de winsken en dreamen foar 2028, as útfloeisel fan it feit dat Mantgum meidien hat oan it LF2018 projekt mei twa ûnderdielen: teaterstik ‘De man dy’t hout dûnsje liet’ en it houtfestival yn De Wjukken. Siebolt Dijkstra en Wieke de Haan woene dat mei har beiden wol besykje. In blik yn Mandeguod wiisde út dat de gaadlikste jûn om dêr minsken foar te freegjen woansdei 7 novimber wêze soe: in jûn fan Doarpsmienskip om mei inoar yn petear te gean oer it opsetten fan in doarpsnetwurk. In skot yn ‘e roas. Ferskate Mantgumers ha op ‘e knibbels lein om harren winsken en dreamen en opmerkingen oan it grutte wite doek ta te fertrouwen. Fan tiny house oant âldereinhûs, fan merkefiere oant pluktún en fan plestik it doarp út en ruilhannel oant it siedzjen fan wylde blommesied. Folle net genôch. Mandeguod 49

50 Mandeguod

Dit doek hat fan 17 oant en mei 25 novimber diel útmakke fan in grut keunstwurk dêr’t 77 fan sokke doeken yn ferwurke sieten. As dat allegear realisearre is troch Henk Hofstra wit ik op it stuit dat ik dit skriuw fansels net. Mar Mantgum hat yn alle gefallen gehoar jûn oan de oprop om te sjen hoe’t ús doarp der oer 10 jier bystiet. Oan de iene kant wiene de dreamen en winsken te sjen, oan de oare kant in foto mei de meiwurkers en frijwilligers fan de teaterfoarstelling der op èn in moaie foto fan it houtfestival. Sa koene minsken út oare plakken sjen wat Mantgumers yn febrewaris fan 2018 út ‘e wei set ha. Op de foto Ank van Eif en Siebolt Dijkstra mei it doek. Wieke de Haan Foto meiwurkers Under de toer Foto houtfestival Mandeguod 51

52 Mandeguod

Oudejaarsdag: Hassiebassie wandeltocht voor kinderen in Kenia Op oudejaarsdag wordt vanuit de Wjukken de Hassiebassie wandeltocht georganiseerd. De Hassiebassie wandeltocht is een wandeltocht waarbij op een gezellige en sportieve manier geld ingezameld wordt voor stichting Doch Dyn Dream. Dit is een stichting die we enkele jaren geleden opgericht hebben om een school in Kenia te bouwen, voor kinderen die anders niet naar school zouden kunnen gaan. Twee jaar geleden hebben we voor de eerste keer de Hassiebassie wandeltocht vanuit ons eigen huis georganiseerd, vorig jaar hebben we het al wat groter gemaakt en liepen circa 70 mensen mee. Met het geld wat we toen opgehaald hebben, hebben we het dak op het keuken-gebouw bij de school in Kenia kunnen zetten. Het geld dat we dit jaar inzamelen zal worden gebruikt om de fundering en muren van een nieuw klasgebouw te kunnen bouwen. Dit is de manier waarop Doch Dyn Dream werkt: we willen inzichtelijk maken waar gedoneerd geld naartoe gaat en er zijn geen tussenpersonen die geld opstrijken, iedere euro komt op de juiste plaats terecht. We werken hierin samen met een Keniaanse organisatie. In de afgelopen jaren hebben we 1,5 hectare grond aangeschaft, twee klasgebouwen (met ieder twee leslokalen), een keukengebouw, een toiletgebouw en een waterput kunnen bouwen. Daarnaast werden schoolmaterialen, voedsel, kleding, schoeisel en wat speelmaterialen aangeschaft voor de kinderen. Op 31 december is het de bedoeling dat we gezellig met elkaar het oude jaar afsluiten door een wandeling van 2,5 of 10 km te maken. Onderweg heb je de kans om 2018 nog even met elkaar te bespreken en zal je worden voorzien van een hapje, drankje (een hassiebassie) en klein vermaak. Na afloop krijg je een heerlijk kommetje snert en zal er volop gezelligheid voor jong en oud zijn in de Wjukken, dus ook als je niet mee wandelt, ben je na afloop van harte welkom. 13:00 uur: 13:30 uur: Onderweg: Inschrijven in de Wjukken Start 2,5 km en 10 km Een hapje, drankje en klein vermaak Na afloop: Veel gezelligheid in de Wjukken Inschrijfgeld: 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen (opbrengst volledig naar Kenia) Opgave en meer informatie: www.dochdyndream.nl of 06-38505254 Tot op oudjaarsdag! - Skelte en Wytske (Doch dyn Dream) Mandeguod 53

Spekulaasaksje en ferslach reis nei Hongarije As jimme dit lêze hawwe wy wierskynlik al oan de doar west mei de jierlikse spekulaasaksje. Wat letter as gewoanwei hawwe wy dit jier nei Hongarije west foar de stichting It Tsjinsthûs. Hjirûnder it ferslach. nyírbéltek Noch net earder wiene we sa let yn it jier om de doazen yn Hongarije rûn te bringen. We kamen oan op 1 novimber, Allerheiligen. Yn Hongarije is dat in feestdei, dus alle winkels wiene ticht. Omdat 1 novimber op in tongersdei falt dit jier, hawwe in soad Hongaren in lang wykein. Pech foar ús, want as wy freed yn Nyíregyháza binne docht bliken dat de ferhierder fan de karre ticht is o/m snein 4 novimber. Sykje nei in nij adres dus. Werom yn Kisléta komme wy derachter dat ek de minsken op kantoar allegearre frij hawwe. Dan earst mar de 616 doazen sortearje. Under it iten treffe wy dêr lokkich ús ‘handyman’ Peter. Hy bellet foar ús in bekende dy’t in karre hat. Spitigernôch is dy te lyts. Op nei it folgjende adres. Dêr stiet in moaie grutte tichte karre. Mar dan komt altyd it spannende momint: dogge de ljochten it ek? Alles wurket mei útsûndering fan de remljochten. Nei in soad gepiel is it nei twa oeren dan dochs klear. It is al tsjuster as wy weromride nei ús hotel. Wy komme by in begraafplak del. Wat in bysûnder gesicht, al dy ljochtsjes dy’t brâne yn it tsjuster. Nei in frij wykein mei prachtich hjerstwaar kinne wy dan moandei los. De earste lading doazen giet nei Nyírbéltek (opfang psychiatryske pasjinten). Se binne hjir drok dwaande mei in ferbouwing. It gebou wurdt isolearre, der komme nije ramen, doarren en in brântrep. De direktrise sit siik thús, dus prate wy mei de froulju fan de administraasje. Se hawwe in soad gedoch mei wurkleazen dy’t ferplicht by harren oan it wurk moatte, mar neat dogge. Middeis ride wy nei Matészalka (opfangtehûs foar bern) dêr’t se, wat in ferrassing, ús mailtsje net krigen hawwe. Der wurde gau wat bern optrommele om te helpen mei it útladen. Op it terrein steane meardere lytse wenningen. It is de bedoeling dat dêr aansen de bern yn komme te wenjen. It grutte gebou wurdt 54 Mandeguod

dan brûkt om âldere psychiatryske pasjinten yn op te fangen. Yn it ferfolch kinne wy hjir dus ek klean foar folwoeksenen bringe. Tiisdeitemoarn kinne wy yn ien rit 150 doazen fuortbringe. De earste 75 binne bestimd foar Tiborszálas (âldereintehûs). Op it gebou sjogge wy in nij boerd. Mei yngong fan 1 jannewaris 2019 binne se in reformatysk tehûs. Letter as wy yn Mérk (opfang âlderen en psychiatyske pasjinten) binne, hearre wy dat it ministearje de kommende jierren ferantwurdlikheid foar de sosjale ynstellingen oan de tsjerken jout. De tsjerken krije dan in pot jild dêr’t sy de ynstellingen en skoallen fan betelje moatte. De froulju hjir binne noch wat skeptysk. De tiid moat leare oft der yn de praktyk jild oerbliuwt foar de tehuzen. Yn Mérk treffe wy de direktrise fan dit tehûs en noch trije oare tehuzen. Fia de tolk lit se ús witte dat se o sa tefreden is mei it belied fan Vikor Orbán. Wy fiele ús dêr wat ûngemaklik by, lestich dy politike kwestjes. Nei it middeisiten ride we werom nei Kisléta. Wy bringe de dekbêdoertrekken dy’t wy kocht hawwe foar de bern yn it A-paviljoen. De susters en de bern binne der o sa wiis mei. Dêrnei lade wy yn foar Nábrád (dei-opfang handikapte bern). De reis giet net sa flot, want it is al tsjuster en boppedat hiel mistich. Om healwei fiven komme we oan. Nei it útladen moatte we fansels wat ite en we krije in poster dy’t de bern hjir foar ús makke hawwe. Omdat it juster in lange dei wie, beslute wy woansdei relaxed te begjinnen mei in oerke yn it termaalbad. Hjoed bringe wy yn it opfangtehûs foar bern yn Nyírbátor 40 doazen. We prate in skoftke, yn ús bêste Hongaarsk, oer de problemen dy’t se hjir hawwe. Fan de 40 bern dy’t hjir wenje, binne der mar fiif dy’t it echt goed dogge. De rest docht it net goed op skoalle en foaral oer de famkes hat it personiel grutte soargen. We helje broadsjes foar ûnderweis en ride dan troch nei Gönc. Dêr stiet in opfangtehûs foar bern, tichtby de Tsjechyske grins. De learares Ingelsk wurket der net mear. De direktrise fertelt dat it hiel lestich is om nij personiel te krijen. It wurk is kompleks en leararen kieze dan foar gewoane skoallen. Foar dit tehûs hawwe wy nij túnark kocht. Dêr hiene se foarige kear om frege omdat se graach mei de bern griente ferbouwe wolle. De direktrise is der bliid mei. Tongersdei ride wy de moarns nei it blijf van mijn lijfhuis yn Nyíregyháza. Se binne hiel wiis mei de wasserette kisléta Mandeguod 55

56 Mandeguod

babyklean en berneweinen dy’t wy bringe. Yn dit hûs binne se begûn mei in naaiatelier. Wy krije wat spul mei dat se hjir makke hawwe. Neist de opfang fan famyljes hawwe se op in oare lokaasje in opfang foar âldere dakleazen. Alles wat se hjir net brûke kinne, jouwe se oan de ‘gemeenterie fan sigeuners’ dy’t it dan wer ûnder de befolking ferdielt. Moai om te hearren dat alles goed te plak komt. Middeis ride bllijf van mijn lijf huis wy nei Berettyoújfalu. De froulju dêr fine it hiel spannend omdat se gjin Ingelsk of Dútsk prate. Lokkich komme wy mei it Hongaarsk in hiel ein. Op de weromreis komme wy yn de file, dus wer let thús. Freed kinne dan de lêste doazen ynladen wurde. Dy binne bestimd foar it Reade Krús. Wy treffe de nije direktrise, dy’t in bytsje Ingelsk praat. Fansels is ek Júlia oanwêzich om te tolken. Wat fijn om har wer te sjen! Se binne wat oerweldige troch it oantal doazen (65) want der wurdt ferboud. Dochs komt alles te plak. Foarich jier hiene wy trije troujurken mei foar de ‘kleanbank’. Se litte ús no in betankbrief mei foto fan in breidspear sjen. Prachtich dat ek dat in goede bestimming krigen hat. Nei it werombringen fan de karre ride wy dan freedtemiddei rjochting Nederlân. It wie wer in bysûndere wike. Tige tank foar al jimme donaasjes en help! Jelle en Renske van der Meer Klean en boartersguod kinne brocht wurde op de folgjende adressen: Jelle en Renske van der Meer Germ Hallema Swannedrift 28 Mantgum Ytsje Merkus Hegedyk 4 Boksum Master Fopmawei 18 Jorwert Acronius Hettinga Sportleane 9 Deinum Mandeguod 57

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 58 Mandeguod

WRAFKE – Afke op fakânsje Ik hie al in dei fan tefoaren yn ‘e noas dat d’r wat barre soe. Frou wie tassen oan ‘t ynpakken en narre baas mei alderhanne fragen wat se al as net meinimme moast. Meastentiids andere hy dat se dat sels betinke koe. Der bedarre allinne iten en boartesguod fan my yn myn eigen hûnetas; de lytsbazen soene op dy âlde swarte passe. Hiene wy beide lekker it ryk allinne! Nei de kofje wie it in healoere riden en doe waarden Frou en ik yn ‘e drokte út de auto setten. Wy rûnen tegearre sigesaagjend yn de kloft omheech en stapten dernei yn in ûnbidich grut gefaarte. Binnen troffen wy Baas ek wer by in taffeltsje mei banken. D’r wiene folle mear hûnen mei baaskes mei, faaks mochten wy mekoar efkes besnúfkje. Mei ik wol oer. In protte minsken hawwe ek niget oan my. Hoech ik net iens myn bêst foar te dwaan. Se fine myn foksbrúne kleur en pup-útstrieling moai en harkje ferheard dat ik in Labrador bin. Fjirders in soad bern. En dy wolle my allegearre aaie fansels. Dat lit ik nammers mei nocht gewurde. Mei it sels wol graach lije. Ik skrok wol efkes doe’t d’r trije kear in lûd kabaal klonk en de flier begûn te triljen: it gefaarte kaam yn beweging. Goed oardeloere wiene wy ûnderweis. Doe sette Baas wer ôf en seagen Frou en ik him pas by de auto wer. Dêrnei wie it mar in kertierke riden nei it simmerhúske ta, tichtby in grut bosk. Dêr koe’k lekker drave, tjirgje en myn behoeften dwaan. Noch nea safolle dinne-appels en tûken sjoen om mei te tôgjen! Ik hie ‘t ferskuorrend nei’t sin. En wat hie’k in ferlet fan iten dy jûns! Mar wat in wurch meitsjende dei. En dit wie noch mar de earste dei... Dy oare moarns betiid liet Baas my earst yn’t bosk út. Ik wie krekt los en doe kaam d’r in fjouwerspan glânzjende brúnen strak oan de line foar harren baas út it bosk yn. In ymponearjend gesicht. Stik foar stik waarden se ek loslitten en mocht ik mei harren yn ‘e kunde komme. Ik lei mysels daliks op ‘e rêch foar harren del, want jo witte it mar noait... Dat wie abslút net nedich neffens Mandeguod 59

60 Mandeguod

harren baas. En hy hie gelyk: wat haw ik mei harren boarte! Baas fernaam oft dit stel Setters ek op jachttraining gie. No nee, dêr wiene se ek fiersten te moai foar mei harren wielderige hier! It wiene ‘sjo-hûnen’ en neffens dy baas wie d’r sels in ferneamde wrâldkampioen by. Foar my wie hy dêr net minder om, hear. Sa eptich die hy him net foar. “Doet u haar even vast?’, frege dy man, doe’t wy werom nei it simmerhúske giene. Dat wie net nedich. Ik mei graach hûntheie mar bliuw wol by myn eigen baas at dy in oare kant út giet. Dat fernúvere dy setterbaas suver in bytsje foar in hûntsje fan amper fiif moanne! Nei it moarnsiten giene wy om fytsen út. Ik krige krekt sa’n hûnekarre as thús. No, dat bin ik ommers wend efter Frou har fyts. Mar dit hobbele nuver. Baas fûn it ek mar swier traapjen; blykte in bân lek... Mei in nije bân gie it al better. Mar dyselde deis noch prestearde Baas it wol om dy karre twa kear oer de kop te jaaien! De earste kear sil ik net safolle fan blaffe, om’t Frou dêr ek in rol yn spile, mar dy twadde kear jage hy gewoan te hurd troch de bocht! Lokkich bin ik fleksibel en linich. En boppe alles bliuw ik altyd fleurich... Folle leaver hie ik njonken de fyts rûn, mar dat mei noch net mei myn âldens fan amper in heal jier. Wat dat oanbelanget binne dy baaskes fan my dan wol wer foarsichtich. Út en troch mocht ik út it karke. Sa kuieren wy oer it sânstrân lâns in hiel grut wetter dat nuver smakket en wersto ferskuorrend toarst fan krijst. Mar ik mocht mei in hiele protte nocht los omfleane. Wat dêr net leit om mei te boartsjen! Wy kamen troch bosken en doarpkes en oeral stoppen wy efkes en mocht ik wer út dy karre wei. En baas neat oars as plaatsjes sjitte, meast fan my fansels... Dy jûns wie ik gewoanwei bekôf en sa wurch as in maits. Ik wie bliid dat se myn eigen hûnekessen meinommen hiene wer’t ik hearlik op koese koe! Sa hawwe wy in wike lang eltse dei derop út west, mar it like wol folle langer. Ik mocht oeral mei nei binnen ta as Frou en Baas earne kofje dronken of sa. Ik bin sels mei út iten west. Dan joech ik my noflik del ûnder de tafel. Koe it dan lykwols net litte om in skeetsje fleane te litten. Hawar, in puppeskeet is lokkigernôch gjin tongerslach. Dy lêste jûn wie alderaardichst. Begûn de baas fan dy saak samar te sjongen! En hy song my ta as ‘The most beautiful girl in the world’. Ik wit yn de goedichheid net wat dat betsjut, mar ik haw de bêste man doe mar wakker tawispelsturte. Fûn hy moai. En ik? Ik wol noch wolris op fakânsje! menno@bistedokter.nl Mandeguod 61

62 Mandeguod

Ook dit jaar bakken de leden van de Korfbalvereniging WWC en Keatsferiening Jacob Klaver weer heerlijke oliebollen!! Tien overheerlijke oliebollen voor € 5,00 en u steunt daarmee ook nog eens beide clubs! Op maandag 31 december kunt u de oliebollen vanaf 10.30 uur afhalen in de Wjukken. Maar we bezorgen ze ook met veel plezier bij u thuis. Op donderdag 27, vrijdag 28 of zaterdag 29 december komen leden van de korfbalvereniging en/of kaatsclub het ingevulde briefje bij u ophalen. Zou u met gepast geld willen betalen op het moment dat het briefje wordt opgehaald? U mag het briefje (zonder geld) ook in de witte brievenbus in het halletje bij de Poiesz gooien. Afrekenen kan dan bij het ophalen/afleveren. Alvast enorm bedankt voor uw bestelling! Bestuur Korfbalvereniging WWC www.kv-wwc.nl bestuur@kv-wwc.nl Bestuur Kaatsvereniging Jacob Klaver www.jacobklaver.nl info@jacobklaver.nl JA, ik steun beide sportclubs van Mantgum door ......... zak(ken) à 10 oliebollen te bestellen (€ 5,00 per zak). MET suiker ZONDER suiker Op 31 december worden de oliebollen: bij mij THUISBEZORGD haal ik ze op in de WJUKKEN (vanaf 10.30 uur) Naam: _____________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________ Telefoonnummer: ____________________________________________________ Mandeguod 63

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 www.mantgum.com Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 27,50 Oplage: 515 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 64 Mandeguod In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication