0

04 19 Ondernemersdag: Klaar vOOr de tOeKOmst leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging Onderhoudnl OnderhOudnl als OndernemingsOrganisatie trainingen met subsidie via ‘miJn CarriÈre’ nieuwe training: adviserend verKOpen

vOOrwOOrd 04 19 Onderweg naar Morgen N ee, ik ga het niet hebben over de inmiddels gestopte tv-productie die ooit bedoeld was om ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ van enige concurrentie te voorzien (wat overigens niet gelukt is, heb ik gelezen). Het gaat over de Ondernemersdag van 19 november in Nieuwegein, waar wij onze plannen voor 2020 en verder presenteerden onder de titel ‘Klaar voor de Toekomst’. Er speelt natuurlijk ontzettend veel, maar wat de vereniging betreft is veel terug te brengen naar vier thema’s. Het thema Klimaat, met daarin energietransitie, verduurzaming, circulariteit en milieu. Het thema Ontwikkelen, met daarin leven lang ontwikkelen, het e-learningplatform en competentie-gestuurd opleiden. Het thema Ketensamenwerking, met daarin collegiale samenwerking, RGS, en kwaliteitsborging. En het thema Arbeidsverhoudingen, met daarin de ontwikkeling naar een ondernemingsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid. Kortom: vier thema’s met heel veel verschillen in inhoud! Lastig daarin, of een uitdaging zo u wilt, is dat het bestuur van OnderhoudNL hiermee probeert antwoorden te bedenken voor vragen die nog niet gesteld zijn. En dat is geen ‘glazen bol’ kijken. Dat heet beleid maken. Vooruitkijken. Vooruitdenken. Anticiperen. Zeker op de snelle veranderingen die zich voordoen op de verduurzamingsmarkt. Heeft u het gelezen in de media? Rabobank gaat huizen bouwen en onderhouden. Alleen door nu al te weten hoe we dat gaan pareren, kunnen we onze positie in de markt behouden, sturen en regisseren. Stilzitten kan niet en is per definitie achteruitgang. Nee, Vooruit met die vooruitblik! Onze afleveringen van ‘Onderweg naar Morgen’ gaan wèl door…. In het nieuwe budgetjaar wens ik u een stabiel gevulde orderportefeuille en een gulden jaar. Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL 2 OnderhOudnl

04 19 INHOUDsOpgave 4 Ondernemersdag 2019: ‘afwisselend en inspirerend’ 12 OnderhoudNL transformeert naar ondernemingsorganisatie 14 Jacco Vonhof MKB-Nederland: ‘regelgeving moet simpeler’ 24 Nieuwe training in 2020: Adviserend verkopen 26 50% subsidie op trainingen van OnderhoudNL 30 ‘Iedere deelnemer spaart voor zijn eigen pensioen’ 38 Nieuwe campagne begonnen met OnderhoudNL Garantie COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@OnderhoudNL.nl Oplage: Circa 2.250 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Moordrecht Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Michel Porro * Annet Delfgaauw * ©iStock.com/OnderhoudNL ONDeRHOUDNL 3

aLv 04 19 4 ONDeRHOUDNL

04 19 aLv Ondernemersdag 2019: ‘Kort, sterk afwisselend en inspirerend’ NIEUWEGEIN - OnderhoudNL bood haar leden dit jaar een Ondernemersdag volgens het TED-recept: met korte, aansprekende presentaties, video’s en interviews. Een aanpak die een ALV én een symposium in één namiddag mogelijk maakte. En dat allemaal binnen het thema ‘Klaar voor de Toekomst’. ONDeRHOUDNL 5

aLv 04 19 D e Ondernemersdag kende dit jaar geen aparte algemene ledenvergaderingen (ALV’s) meer van de sectoren. In korte videopresentaties blikten de sectorvoorzitters terug en vooruit. Hiermee kregen de aanwezige leden een kijkje in de keuken van hun collega’s. Voorzitter Henk den Boer legt de bedoeling hiervan uit: “Tijdens mijn eerste 100 dagen als voorzitter heb ik veel geleerd over de sectoren. Wat me opviel is dat er weinig onderlinge verbindingen zijn. En dat is wel nodig als we antwoorden willen hebben op de vragen die ons gesteld gaan worden. Meer weten over wat de ander doet is van belang om samen klaar te kunnen zijn voor de toekomst.” 4 thema’s OnderhoudNL heeft ter voorbereiding op die toekomst vier thema’s vastgesteld waarop de branche het verschil wil gaan maken: klimaat, ontwikkeling, ketensamenwerking en arbeidsverhoudingen. In het aansluitende symposium ging Henk den Boer dieper op deze thema’s in (zie pagina 10 t/m 13). “2030 is dichterbij dan we denken. Er is zoveel te doen. OnderhoudNL wil de mogelijkheden en de platformen bieden om de taart van de verduurzamingsopgave voor ons allemaal groter te maken.” Moderne aLv De modernisering van de centrale ALV die zes jaar geleden is ingezet, kreeg ook dit jaar een vervolg. Dat houdt in dat tijdens de ALV de jaarrekening en dergelijke niet meer inhoudelijk uitgebreid worden behandeld. Vragen daarover kunnen de leden van tevoren al per e­mail stellen en beantwoord krijgen. Ook dit keer. Op deze manier kan de ALV beknopt worden gehouden. sector schilders Plannen 2020 sector glas Plannen 2020 • Quickscan Klantfocus uitwerken • Leden bezoeken • Aansluiten bij benchmark • Specials voortzetten • Aansluiten bij het platform Digitalisering & Informatisering • Deelnemen aan de landelijke schildersdag • Participeren in onderzoek naar houtrotdetectie • Werken aan digitalisering • Opleiding en training stimuleren • Elkaar versterken (sectoren onderling) 6 ONDeRHOUDNL

04 19 aLv begroot en dankzij een paar financiële meevallers. Daarmee is de financiële huishouding weer op orde.” De begroting voor 2020 laat onder andere een aangepaste contributieregeling zien. De leden gingen daarmee akkoord. Ludwig Smits, penningmeester OnderhoudNL Financiën Penningmeester Ludwig Smits gaf antwoord op enkele vragen over de jaarcijfers en begroting. “We hebben 2018 positief af kunnen sluiten doordat we zuinig hadden Toezicht Voorzitter van de Raad van Toezicht Johan Maliepaard gaf in een video een samenvatting van het Rapport van Bevindingen over 2018. Zo noemde hij onder andere de aandacht voor duurzaamheid, de aanpak van het tekort aan vakmensen in de sector en de verbetering van de financiële sector Totaal Plannen 2020 sector vastgoed Plannen 2020 • Verder professionaliseren RGS • Samenwerken met Bouw en Techniek Innovatiecentrum • Ontwikkelen KPI’s voor o.a. CO2 • Voortzetten boardroomsessies, gericht op verduurzaming -uitstoot en circulariteit • Verder professionaliseren RGS • Bijdragen aan 365+-campagne • Bijdragen aan platform Digitalisering & Informatisering ONDeRHOUDNL 7

aLv 04 19 positie van de vereniging. Ook het ledenaantal, dat onder de 2.000 is gezakt, kwam aan bod. De Raad van Toezicht heeft het bestuur geadviseerd een tevredenheidsonderzoek te houden zodat vervolgens een ledenwervingsplan kan worden ontwikkeld (noot van de redactie: het ledentevredenheidsonderzoek is in het najaar van 2018 uitgevoerd en gepresenteerd. Op basis daarvan is een wervingsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2019 van start is gegaan). Benoemingen Rob Hagemans is voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht. Tom Smeulders kwam in aanmerking voor een herbenoeming. Voor het hoofdbestuur stelden zich kandidaat: Amy Oerlemans en Gerrit­Jan van den Berg. Alle nieuwe bestuurders stelden zich in een korte video voor. afscheid Maurits Jansen (sector Vastgoed) en Carel Hagemans (sector Totaal) namen beiden afscheid als sectorvoorzitter. Carel werd bij deze gelegenheid benoemd tot Lid van Verdienste van de sector als dank voor de tien jaar dat hij zich heeft ingezet voor de sectoren Vastgoed en Totaal van OnderhoudNL. producten en diensten OnderhoudNL ontwikkelt voortdurend nieuwe producten en diensten voor haar leden. Van beglazingstabellen, een milieulabel en nieuwe algemene voorwaarden tot en met webinars, presentaties op vakbeurzen en niet te vergeten de landelijke promotiecampagne. In een korte video kreeg het publiek deze producten en diensten voorgeschoteld. Binnenkort zijn alle producten en diensten op de nieuwe website terug te vinden. sector Industrieel Plannen 2020 • Herijken strategie • Aandacht voor veiligheid en chroom-6 • Professionalisering • Arbeidsmarkt (duurzame inzetbarheid) • Organisatie technische dagen sector Restauratie Plannen 2020 • Organiseren ledendagen • Update URL 4009 • Input geven voor erfgoedopleidingen • Ontwikkelen consumentenfolder met o.a. subsidiemogelijkheden • Ondersteunen excellentieprogramma vakscholen 8 ONDeRHOUDNL

04 19 aLv erelid Jacq van Aarle nam afscheid van het hoofdbestuur van OnderhoudNL. “Een collega van de buitencategorie”, aldus voorzitter Henk den Boer. “Een meester in het bemiddelen. Sinds 1982 heeft hij zich voor onze vereniging ingezet, met speciale aandacht voor het onderwijs. Als dank benoem ik je graag tot Erelid van onze vereniging.” sector garantie Plannen 2020 Jong Management Plannen 2020 • Opwaarderen VvE-label • Verdere samenwerking binnen VvE Belang • Uitrol algemene voorwaarden • Deelname aan campagne ‘Klaar voor de toekomst’ • Voortzetting LEF-sessies op meer locaties in Nederland ONDeRHOUDNL 9

syMpOsIUM 04 19 Klaar voor de Toekomst, maar hoe ziet die eruit? NIEUWEGEIN - Het Ondernemerssymposium kende dit jaar als thema ‘Klaar voor de Toekomst’. In korte presentaties kreeg het publiek zicht op de toekomst van het midden- en kleinbedrijf, de toekomst van OnderhoudNL én die van de gehele planeet wanneer de klimaatverandering doorzet. Ook werd er gesproken met jonge talenten. Hoe zien zij hun toekomst? 10 ONDeRHOUDNL

04 19 syMpOsIUM ONDeRHOUDNL 11

syMpOsIUM 04 19 OnderhoudNL transformeert naar ondernemingsorganisatie NIEUWEGEIN - Klimaat, Ontwikkeling, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen. Dat zijn de thema’s waarop OnderhoudNL het verschil wil maken. Daarmee legt de vereniging haar koers vast om klaar te zijn voor de toekomst. Een toekomst waarin OnderhoudNL zich profileert als vereniging voor de gehele onderneming. Voorzitter Henk den Boer lichtte de vier thema’s toe. 12 ONDeRHOUDNL

04 19 syMpOsIUM “D e toekomst is onzeker. Desondanks moeten we nu de antwoorden gaan formuleren op vragen die ons gesteld gaan worden. Dat doen we door ons te richten op vier thema’s: klimaat, ontwikkeling, ketensamenwerking en arbeidsverhoudingen.” 1. Klimaat “Wat kan onze sector bijdragen aan de problemen die de klimaatverandering met zich meebrengt? Dat willen we actief gaan uitwerken, niet alleen vanuit een intrinsieke motivatie, maar ook omdat dit kansen biedt. Daarom zal dit een onderwerp zijn voor een bestuurdersportefeuille en stellen we een programmamanager aan op het verenigingsbureau. Deze adviseert de leden bijvoorbeeld over groenere producten.” 2. Ontwikkeling “Mensen zijn een beetje huiverig voor het woord ‘opleiding’, maar permanente educatie is in veel sectoren heel gewoon. Het is een uitdaging én een kans! Het vak gaat veranderen, maar de mensen blijven het kapitaal. Om de drempel binnen onze sector te verlagen, ontwikkelt OnderhoudNL een e­learningplatform waar men allerlei korte onlinecursussen kan doen en een eigen ‘ontwikkelingspaspoort’ kan bijhouden. Zo maken we ‘lifetime employability’ voor alle medewerkers mogelijk.” 3. Ketensamenwerking “Meer samenwerken in de keten moet een antwoord bieden op de concurrentie die we gaan ondervinden door vraagbundeling: aanbieders die complete concepten aanbieden en zich op onze markten begeven. Neem bijvoorbeeld de Rabobank, die huurwoningen gaat bouwen en deze aanbiedt inclusief onderhoud. We moeten ons mobiliseren, dat kunnen we.” 4. arbeidsverhoudingen “OnderhoudNL heeft al langer de ambitie om zich te ontwikkelen van ondernemersorganisatie naar ondernemingsorganisatie. Met andere woorden: een vereniging voor álle medewerkers in het bedrijf. Waarom hebben jongere medewerkers niet meer zeggenschap? Waarom zijn het vooral de ouderen die de toon aangeven? Het is tijd dat we digitaal ‘het net ophalen’ bij de medewerkers in onze branche en hen vragen naar hun ideeën en wensen. Op basis daarvan kunnen we een cao afspreken die zó interessant is dat die zorgt voor meer natuurlijke instroom. Hoe we dat gaan doen? Daarvoor is een revolutionair plan bedacht dat wellicht de basis gaat vormen voor totaal andere arbeidsverhoudingen in Nederland. We gaan een werknemersplatform oprichten waarmee we representatieve cao­afspraken kunnen maken, ondersteund door een Raad van Advies waar ook vakbonden zitting in hebben. Medio 2020 moet het model ervoor klaar zijn, voordat we in 2021 een nieuwe cao afsluiten.” ONDeRHOUDNL 13

syMpOsIUM 04 19 Jacco Vonhof (MKB-Nederland) over de toekomst van het mkb: ‘Regelgeving moet simpeler en werkbaarder’ NIEUWEGEIN - Als ondernemer in de schoonmaakbranche weet Jacco Vonhof als geen ander met welke wet- en regelgeving een ondernemer allemaal te maken heeft. En hoe complex die regels zijn. “En het kan altijd nog een tandje complexer. MKB-Nederland pleit voor eenvoud.” 14 ONDeRHOUDNL

04 19 syMpOsIUM ONDeRHOUDNL 15

syMpOsIUM 04 19 Tijdens het symposium tekende Gertjan Kleijne live een cartoon bij elke spreker D e Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Participatiewet, de ene na de andere ingewikkelde regel krijgen ondernemers op hun bord. “Wij ondernemers zijn gewend om van complex naar eenvoudig te denken. Dat noemen we innovatief. Bij de overheid lijkt het omgekeerde aan de hand. De bedoeling van de regelgeving is vast goed, maar de regels zijn slecht.” achterban Nu de politiek wordt gekenmerkt door polarisatie en we van het ene in het andere issue belanden, is het meer dan ooit noodzakelijk dat een organisatie als MKB­Nederland zich 16 ONDeRHOUDNL sterk maakt voor haar achterban. “We vertegenwoordigen inmiddels bijna 200.000 bedrijven in 120 aangesloten branches. Zij zijn de drijvende kracht achter de Nederlandse economie!” Nú investeren De oplossingen voor de problemen van vandaag liggen volgens Vonhof redelijk voor de hand. “Maar het politieke draagvlak ontbreekt. Initiatieven zullen deels in de regio worden ontwikkeld, door gemeenten en provincies. Het is zaak dat we nú investeren, onder andere in natuur. We voorzien namelijk dat de economische groei naar 0 gaat, de staatsschuld toeneemt en de hogere zorgkosten straks op ons als ondernemers en burgers worden afgewenteld. Laten we hopen dat ondernemers gecompenseerd kunnen worden voor de schade die zij lijden van de stikstofcrisis.” Nieuwe allianties Vonhof besluit zijn presentatie met optimisme: “MKB­Nederland pleit er in Den Haag voor om regelgeving simpeler en werkbaarder te maken. Jullie geluiden nemen we daarbij graag mee. Ook richten we ons op het sluiten van nieuwe allianties. De plannen van OnderhoudNL sluiten daarbij aan en klinken interessant!”

De werkgever in de schildersbranche die alles voor je doet. Weten wat wij voor jou kunnen doen? faberpersoneel.nl

syMpOsIUM 04 19 18 ONDeRHOUDNL

04 19 syMpOsIUM Bernice Notenboom: ‘De Noordpool fungeert als een airco voor de planeet’ ONDeRHOUDNL 19

syMpOsIUM 04 19 Klimaatjournalist Bernice Notenboom: ‘We hebben wit en groen nodig’ NIEUWEGEIN - Wit en groen als koelelementen, daar gaat het om bij klimaatadaptatie. Wit van het ijs/permafrost en groen van de bomen. Volgens Bernice Notenboom is de aanpak van de klimaatverandering als een poolexpeditie: een reis naar een onbekend doel, waarvoor een goed team nodig is. “Als we kijken wat we samen kunnen doen, dan gebeuren er mooie dingen.” N otenboom spreekt uit ervaring. Meerdere keren ondernam ze een reis naar de Noordpool en zag daar wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn. Ook andere delen van de wereld heeft ze bezocht. “Er is eigenlijk geen plek meer waar de klimaatverandering niet heeft toegeslagen.” expeditie naar spitsbergen Met een aantal topbestuurders trok ze drie keer naar Spitsbergen om hen met eigen ogen te laten zien wat de impact is van klimaatverandering. De expeditie had tot doel om met een brede vertegenwoordiging van bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en maatschappelijke organisaties sneller tot afspraken te komen om de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 te halen. De expeditieleden bogen zich over de vraag hoe Nederlanders financieel ontzorgd kunnen worden bij het verduurzamen van bestaande woningen. 20 ONDeRHOUDNL Warmte, droogte, overstromingen Met indrukwekkende beelden laat Notenboom de belangrijkste klimaatproblemen zien: • Opwarming van de aarde waardoor het Noordpoolijs in rap tempo smelt. “IJs werkt als een spiegel en weerkaatst 80% van het zonlicht weer de atmosfeer in. De Noordpool fungeert zo als een airco voor de planeet.” • Droogte met als gevolg meer bosbranden waardoor de CO2 ­uitstoot toeneemt en as neerdaalt op het ijs in Groenland. Dit gaat gepaard met een toenemend gebrek aan zoet water. “Als we dan kijken naar de explosieve toename van de wereldbevolking, vooral in Afrika, rijst de vraag: hoe gaan we al die mensen voeden?” • Overstromingen door steeds warmere oceanen die heftige orkanen veroorzaken, met veel persoonlijke en materiële schade. Ook Nederland zal niet gespaard blijven.

04 19 syMpOsIUM Bernice Notenboom signeert haar boek dat OnderhoudNL cadeau gaf aan twintig willekeurige gelukkigen 4 graden warmer Het verhaal van Notenboom maakt indruk. Zeker als ze dat nog eens illustreert met een voorbeeld: “Een kind dat vandaag wordt geboren, zal op zijn 81ste verjaardag op een planeet leven die 4 graden warmer is dan vandaag. Veel delen van de wereld zijn dan niet leefbaar. Doen we echter wat we moeten doen, dan zal dit kind op zijn 6e verjaardag geen kolencentrales kennen en op zijn 31e zien dat alle energieopwekking CO2 ­neutraal is.” parijsakkoord De mens moet – als veroorzaker van deze problemen – aan de bak. En snel ook. Dat is de boodschap van de bevlogen poolreizigster. “Er gebeurt nu te weinig en het gaat te langzaam. De doelstelling van het Parijsakkoord gaan we niet halen. Wachten we eerst Bomen De allerbelangrijkste maatregel is volgens Notenboom echter heel simpel: “Bomen planten. Bomen houden de planeet 10 graden koeler. Kortom: we hebben wit en groen nodig!” ONDeRHOUDNL 21 op nieuwe rampen? Of gaan we inzien dat er ook kansen zijn?” Wit schilderen Kansen zijn er volgens Notenboom zeker, ook voor de onderhoudsbranche. “In de VS worden gebouwen en asfaltwegen wit geschilderd. Dat kunnen we natuurlijk hier ook doen. Wit heeft een weerkaatsende werking, oppervlakten blijven koeler.” Andere mogelijkheden ziet zij in nieuwe zeeroutes waardoor CO2 bespaard wordt en meer werk in de innovatie.

ONDeRNeMeRsDag 04 19 Jonge talenten laten op de Ondernemersdag zien wat zij in huis hebben en vertellen hoe zij hun toekomst zien. Van restauratieschilderen en beglazen tot en met moderne technieken, de nieuwe generatie komt eraan! OnderhoudNL heeft tijdens de Ondernemersdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Schilders van Nu, een vereniging van schilders die zo duurzaam mogelijk willen werken, bijvoorbeeld door uitsluitend biobased en ecologische verven te gebruiken. “De verfkwast vergroenen”, noemt voorzitter Ernst de Nobel dat. Hij zal met deze portefeuille ook deel uitmaken van het bestuur van OnderhoudNL. 22 ONDeRHOUDNL

04 19 ONDeRNeMeRsDag Dirckx Schilder­ en Onderhoudswerken uit Sevenum is uitgeroepen tot beste Leerbedrijf van 2019. Dit bedrijf heeft het opleiden van leerlingen als doel geformuleerd en heeft steeds 2 à 3 leerlingen in dienst. Ook minder begaafde leerlingen krijgen een kans in het hechte, gemotiveerde team. Elke leerling heeft een vaste leermeester. Het begeleiden van leerlingen vormt voor de leermeesters een vast onderdeel van hun functie. De titel Beste Leermeester van 2019 ging naar Mark Pelser, werkzaam bij Painting Holland Groep in Zaandam. Mark ziet het begeleiden van leerlingen niet alleen als het bijbrengen van het vak, maar juist ook het begeleiden naar volwassenheid. Hij weet de leerlingen de kleine kneepjes van het vak bij te brengen. Zijn stem telt zwaar als er op directieniveau een besluit moet worden genomen over de leerlingschilders. Dr. ing. Sigmar Notheim lijkt een presentatie te gaan houden over de Duitse woningmarkt, maar wijkt al snel totaal af van dat onderwerp. Wat volgt is een humoristisch intermezzo vol treffende overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland. Cabaretier Pieter de Rijk heeft met deze fakespeech al snel de lachers op zijn hand. ONDeRHOUDNL 23

TRaININgeN 04 19 Nieuw in 2020: training Adviserend verkopen WADDINXVEEN - Is het uw taak om schilder- of onderhoudswerk te verkopen? Dan weet u als geen ander dat geen opdrachtgever hetzelfde is. Hoe u ieder type opdrachtgever professioneel kunt adviseren, leert u in de nieuwe training ‘Adviserend verkopen’ van OnderhoudNL. H et verkopen van schilder­ of onderhoudswerk is het verkopen van vertrouwen. U verkoopt immers iets dat er nog niet is. Veel hangt af van hoe u zich als bedrijf en adviseur presenteert in het offertetraject. Hoe u dat doet, leert u in deze training. aankoopmotieven Marc Wichman, die de training verzorgt, vertelt er meer over: “Ieder type opdrachtgever kijkt op zijn eigen manier naar binnen­ en buitenonderhoud en heeft weer andere behoeften en aankoopmotieven. De technische oplossingen zullen vaak overeenkomen, maar de organisatie van het werk en hoe je omgaat met bezoekers en gebruikers van een pand, dat kan verschillen. Als je je echt wilt onderscheiden, dan kun je niet volstaan met standaardoplossingen. Het is altijd maatwerk. Daarom is het belangrijk je te verdiepen in de organisatie van de opdrachtgever en in de persoon die je tegenover je hebt. En dat je kunt laten zien hoe jouw dienst aansluit bij zijn behoeften.” specials In de training gaan de deelnemers voor elk type opdrachtgever de voordelen van onderhoud uitwerken en vertalen naar een passend verkoopconcept. Aanvullende tips hiervoor zijn te vinden in de verschillende specials die OnderhoudNL het afgelopen jaar voor haar leden heeft ontwikkeld, zoals de specials over werken voor scholen, VvE’s en zorginstellingen. verkoopgesprek De training is bedoeld voor ondernemers, bedrijfsleiders en commercieel medewerkers, kortom voor iedereen die verkoopgesprekken voert met potentiële opdrachtgevers. Na deze dag hebben zij inzicht in de verschillende typen opdrachtgevers en weten zij passende inhoudelijke argumenten te gebruiken die de verkoop van schilder­ en onderhoudswerk bevorderen. “Iedere deelnemer gaat aan de slag met een effectieve persoonlijke aanpak voor adviserend verkopen”, belooft Wichman. 24 ONDeRHOUDNL

04 19 TRaININgeN Juist nu Volgens Wichman, die veel bij onderhoudsbedrijven komt, is het juist nu zinvol om stil te staan bij het type opdrachten dat bedrijven willen uitvoeren. “Op een krappe markt zullen bedrijven snel werk aannemen, maar juist nu er veel werk is, kun je keuzes maken. Waarin wil je je als bedrijf onderscheiden? Voor wie wil je werken? Deze training helpt dat denkproces op gang te brengen of verder te brengen.” vragenlijst OnderhoudNL organiseert deze training voor het eerst op 19 maart 2020 in Amersfoort. Van tevoren krijgen de deelnemers een online vragenlijst toegestuurd waarin zij kunnen aangeven waar zij aan willen werken, welk type opdrachtgever voor hen interessant is enzovoorts. Wilt u meer weten over deze training? Neem dan contact op met trainingscoördinator Gerrie van der Breggen via 0182 – 55 61 26. Aanmelden kan via www.onderhoudnl.nl/trainingen. Ook nieuw in 2020 Heeft u in uw werk vaak te maken met lastig en agressief gedrag van bewoners, bezoekers, omwonenden enzovoorts? en wilt u leren hoe daarmee om te gaan? Neem dan deel aan de nieuwe training die OnderhoudNL hiervoor biedt. Meer informatie is binnenkort op de website te vinden. Met WvSoft Projectmanager voor schilders: werken uw schilders zelfstandiger; is uw administratie eenvoudig op orde; heeft u als directeur grip op alle projecten. Nieuw: de telefonische bestelling bij uw verfleverancier en de factuur op regelniveau binnen 5 seconden verwerkt en gecontroleerd in de nacalculatie. Meer weten? Of een demo aanvragen? Ga naar wvsoft.eu NIEUWS of bel met 024-3600798

TRaININgeN 04 19 OnderhoudNL-trainingen met 50% subsidie via Mijn Carrière WADDINXVEEN - De OnderhoudNL-trainingen die in aanmerking komen voor 50% subsidie van Mijn Carrière zijn bekend. Daarnaast is er compensatie voor loonkosten voor dagen dat de werknemer scholing volgt. De subsidie- en de verletkostenregeling gelden ook voor andere trainingen, adviesgesprekken en loopbaantrajecten waaraan medewerkers via Mijn Carrière kunnen deelnemen. Edwin Bouwers van CAOP legt uit hoe het werkt. 26 ONDeRHOUDNL

04 19 TRaININgeN ONDeRHOUDNL 27

TRaININgeN 04 19 D e zes OnderhoudNLtrainingen waarvoor de 50% subsidie geldt zijn bedoeld om de veiligheid op het werk te verbeteren. Het gaat om: • Asbest herkennen • Saneren asbesthoudende beglazingskit • Veilig werken met de hoogwerker • Basisveiligheid VCA • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOLVCA • RI&E inclusief preventiemedewerker, bedrijven < 25 medewerkers • RI&E inclusief preventiemedewerker, bedrijven > 25 medewerkers Maximaal 50% van de verletkosten worden vergoed bij scholing in het kader van veiligheid. Kijk in de trainingscatalogus van OnderhoudNL voor meer informatie en aanmelden. erkende opleidingen “De OnderhoudNL­trainingen voldoen aan de criteria van de Stichting Mijn Carrière als het gaat om inhoud en professionaliteit van het trainingsinstituut”, zegt Edwin Bouwers. Hij werkt bij CAOP, de uitvoeringsorganisatie van Stichting Mijn Carrière. “Men kan ervoor kiezen om een veiligheidstraining bij een ander instituut te doen, zolang dat maar een erkende opleider is. Wij bekijken of die training aan de voorwaarden voldoet.” Duurzame inzetbaarheid Naast veiligheidstrainingen kunnen medewerkers via Mijn Carrière ook deelnemen aan trainingen om zichzelf te blijven ontwikkelen en hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Denk aan medewerkers die zichzelf willen specialiseren of juist breder willen ontwikkelen. Voor dit soort bijscholing is subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor omscholingstrajecten voor medewerkers die hun carrière een andere wending willen geven, bijvoorbeeld omdat het werk te zwaar wordt. Dat kan een stap zijn binnen, maar ook buiten de branche. “Er is veel mogelijk op trainingsgebied”, aldus Bouwers. “We toetsen wel altijd of de opleiding daadwerkelijk wat toevoegt aan iemands duurzame inzetbaarheid. Een scholing die puur functiegericht is, valt niet binnen de voorwaarden.” Loopbaanadvies Wie graag advies heeft over zijn of haar loopbaan, kan via het loopbaanportal van Stichting Mijn Carrière een adviesgesprek aanvragen met een loopbaancoach. “Het begint vaak met de vraag ‘Wat wil ik eigenlijk?’”, stelt Bouwers. “Dan is zo’n gesprek heel handig. We werken hiervoor samen met vier Edwin Bouwers: ‘De schilders- en onderhoudsbranche loopt met dit initiatief voorop’ 28 ONDeRHOUDNL

04 19 TRaININgeN Edwin Bouwers partijen op het gebied van loopbaanadvisering. Uit zo’n gesprek kan een advies volgen voor een opleiding of voor een wat uitgebreider loopbaantraject. Dat richt zich dan op de ontwikkeling van iemands loopbaan binnen of buiten de branche.” De adviesgesprekken en loopbaantrajecten komen ook in aanmerking voor subsidie. gedurfd CAOP is een uitvoeringsorganisatie die voor verschillende branches werkt. Bouwers kan dus goed vergelijken. “Ik vind dat de schilders­ en onderhoudsbranche met dit initiatief vooroploopt en een mooi voorbeeld is voor andere sectoren. Het aanbod is een goede kans voor werkgevers en werknemers om aan hun toekomst te werken. Of je nu de ambitie hebt om allround vastgoedonderhouder te worden, of je jezelf binnen je huidige functie meer wilt ontwikkelen, het kan allemaal. Dat is bijzonder. Verder vind ik het gedurfd dat er ook mogelijkheden zijn om via een loopbaantraject te werken aan een eventuele toekomst buiten de sector.” Laagdrempelig De inzet van Mijn Carrière is om de stap naar werken aan veiligheid en duurzame inzetbaarheid zo makkelijk mogelijk te maken. “Via de website kan men eenvoudig een aanvraag doen. Werknemers hoeven zelfs alleen hun e­mailadres en wens aan te geven en wij regelen de verdere administratie”, aldus Bouwers. Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden op www.startmijncarriere.nl. ONDeRHOUDNL 29

peNsIOeNDIaLOOg 04 19 ‘Iedere deelnemer spaart voor zijn eigen pensioen’ ZEIST - Fons Mok noemt zichzelf OZP’er: ondernemer zonder personeel. Sinds hij de vijftig is gepasseerd, denkt hij steeds meer na over zijn pensioen. Zijn vragen legt hij voor aan Marlies van Loon, bestuurslid van BPF Schilders namens de zelfstandigen. Het gesprek gaat onder andere over premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, het pensioenkeuzeloon en de beleggingen van BPF Schilders. 30 ONDeRHOUDNL

04 19 peNsIOeNDIaLOOg ONDeRHOUDNL 31

peNsIOeNDIaLOOg 04 19 Fons: “Stel dat de verplichte deelname aan het pensioenfonds komt te vervallen. Hoe sterk staat BPF Schilders dan?” Marlies: “Voor iedere deelnemer en gepensioneerde is voldoende geld gereserveerd om aan hen nu en in de toekomst de opgebouwde pensioenen uit te keren. Dus ook voor wie binnenkort met pensioen gaat. Volgend jaar moet BPF Schilders weer aantonen dat er voldoende representativiteit is om de verplichtstelling ook voor zelfstandigen te handhaven. We denken dat dat gaat lukken.” Fons: “Als je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, kun je premievrijstelling aanvragen. Moet je dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben? Zelf ben ik aangesloten bij een Broodfonds.” Marlies: “Een AOV is niet verplicht. Wel is het zo dat de premievrijstelling maximaal 3 jaar mag duren als je geen AOV hebt. Dat is een fiscale wettelijke regel waar BPF Schilders zich aan moet houden. Als je wel een AOV hebt, mag de premievrijstelling na 3 jaar doorlopen. Dat gebeurt bij BPF Schilders dan ook. Een broodfonds kan niet dezelfde zekerheid bieden als BPF Schilders. Bovendien mag BPF Schilders wettelijk gezien geen broodfonds faciliteren.” Fons: “Dit jaar was ik vier maanden uit de running door een ongeval. Bij dergelijke arbeidsongeschiktheid gaat de premiebetaling voor mijn pensioen gewoon door. De nettowinst over dit jaar valt lager uit. Dat is van invloed op de bepaling van mijn pensioenkeuzeloon. Want daarbij wordt altijd gekeken naar de cijfers van 3 jaar terug. Dus op het moment dat ik het geld niet kan missen, betaal ik gewoon premies, maar op het moment dat ik het kan betalen, mag ik dat niet vanwege die lage nettowinst. Dat is toch krom en klantonvriendelijk?” Marlies: “Dat begrijp ik. Het heeft ook weer te maken met de fiscale regelgeving waar BPF Schilders zich aan moet houden. Je mag niet meer pensioen opbouwen dan je fiscale winst van 3 jaar terug. BPF Schilders heeft wel, binnen de fiscale mogelijkheden, een oplossing gevonden voor de beginjaren van arbeids ongeschiktheid. Na het eerste ziektejaar wordt de premiebetaling voor het gedeelte dat je nog kunt werken, gebaseerd op de feitelijke winst in dat jaar en niet meer op de (veelal hogere) winst van 3 jaar terug.” 32 ONDeRHOUDNL

04 19 peNsIOeNDIaLOOg Fons: “Pensioen opbouwen was altijd iets solidairs. Van de premies die je afdraagt worden de pensioengerechtigden betaald. Iedere werknemer draagt netjes bij. Door de veranderde arbeidsverhoudingen is dat niet meer zo vanzelfsprekend. In hoeverre speelt BPF Schilders hierop in?” Marlies: “De wettelijke AOW­uitkeringen worden zo gefinancierd, maar niet de pensioenen van BPF Schilders. Bij BPF Schilders betaal je premie voor jouw eigen pensioen. Dat geldt voor werknemers en voor zelfstandigen. Het is dus niet zo dat jouw premie wordt gebruikt voor het pensioen van een gepensioneerde.” Fons: “Waarom krijg ik als zelfstandige geen jaaroverzicht van premies die ik heb afgedragen het afgelopen jaar? Dat maakt het invullen van de belastingformulieren makkelijker.” Marlies: “Je ontvangt iedere 4 weken een factuur met in principe hetzelfde premiebedrag. Dit zijn dus 13 facturen per premiejaar. Die kun je ook terugvinden in jouw persoonlijke online portaal ‘Uw pensioenadministratie’. Een totaalfactuur biedt dus nauwelijks toegevoegde waarde, maar leidt wel tot extra kosten.” Fons: “Ik heb dat portaal nog niet bekeken, dat ga ik zeker doen. Een andere vraag: wordt het niet eens tijd om een AOV en pensioenplan te koppelen voor zelfstandigen?” Marlies: “Een AOV is geen onderdeel van de regeling van BPF Schilders. Dat is iets wat de sociale partners in de bedrijfstak moeten afspreken. Ik vind dat persoonlijk een goed idee.” Fons: “Hoe maatschappelijk verantwoord belegt BPF Schilders?” Marlies: “Het doel is een goed rendement te behalen, waarbij we altijd kijken naar beleggingen die op de lange termijn een duurzame samenleving bevorderen. In de ‘Benchmark Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen 2019’ van VBDO* staat BPF Schilders op de achtste plaats en daar zijn we best trots op. Het houdt in dat we bij de keuze van fondsen kijken naar zaken als een goed ondernemingsbestuur, een duurzaam financieel stelsel, mensenrechten, gezondheid, klimaat verandering en milieuvervuiling. BPF Schilders belegt niet in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van en/of handel in controversiële wapens en tabak. En ook niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN Veiligheidsraad. Meer informatie hierover staat op www.bpfschilders.nl/beleggen.” * VBDO: Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling ONDeRHOUDNL 33

FUNCTIegeBOUW 04 19 Wat doe jij nou? WADDINXVEEN - De laatste jaren zijn op alle niveaus binnen de vastgoedonderhoudsbedrijven nieuwe functies ontstaan. Naast de ‘ doe-beroepen’ zijn er allerlei kennisfuncties gekomen, van manager Markt & Ontwikkeling, Innovatiemanager, manager Klant & Techniek tot Verzuimcoördinator, Marketing & Communicatiemanager en P rocesmanager. Wat houden deze nieuwe functies eigenlijk in? En wat moet je daarvoor in huis hebben? OnderhoudNL brengt ze in beeld. Bewonersconsulent ‘Deze functie draait voor 90% om communicatie’ Wie: Linda ter Maat (49) Waar: Lenferink Vastgoedonderhoud Wat doe je in deze functie? “Ik ben de schakel tussen de techniek en de bewoners bij wie we over de vloer komen. Bij grotere 34 ONDeRHOUDNL renovatieprojecten kan de impact op hun dagelijks leven groot zijn. Ik zorg ervoor dat de bewoners weten wat ze kunnen verwachten, ben aanspreekpunt en ‘regelaar’. Deze functie draait voor 90% om communicatie en persoonlijk contact. Maar ook bijvoorbeeld de bewonersapp helpt mij enorm. Daarin kunnen bewoners alle informatie vinden, de planning inzien, vragen en meldingen kwijt. En wij kunnen makkelijk contact leggen met groepen bewoners, per straat, blok of wijk bijvoorbeeld. Superhandig!”

04 19 FUNCTIegeBOUW Hoe word je bewonersconsulent? “Ik heb communicatie gestudeerd en een opleiding volkshuisvesting & stadsvernieuwing gedaan. Na jaren in de volkshuisvesting te hebben gewerkt, ben ik vier jaar geleden hier begonnen. Het was toen een nieuwe functie.” Welke competenties heb je hiervoor nodig? “Je moet communicatief vaardig zijn. Geduldig en begripvol, maar ook daadkrachtig. Mensen moeten zich prettig voelen bij je, erop kunnen vertrouwen dat je doet wat je belooft. We hebben vaak maar kort de tijd om vertrouwen te winnen. Verder zijn enig technisch inzicht en uiteraard een goede verstandhouding met de uitvoerder belangrijk.” Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? “Niet veel. Uiteraard probeer je ieder project beter en slimmer te worden. Daar zit de grote uitdaging. Ieder project is anders qua bewoners en uit te voeren werkzaamheden. Wil je echt nog een stap maken, dan is de (nieuwe) functie van sociaal projectleider een logisch vervolg.” ONDeRHOUDNL 35

FUNCTIegeBOUW 04 19 36 ONDeRHOUDNL

04 19 FUNCTIegeBOUW Uitvoerder ‘Vertrouwen is waar het om draait’ Wie: Daniëlla Vermeer (45) Waar: Wolters BV Wat doe je in deze functie? “Ik ben aanspreekpunt voor onze particuliere klanten. Ik ga bij ze langs om het werk op te nemen, maak de calculatie, offerte en planning en stuur de schilder aan. Hij voert het werk zelfstandig uit, inclusief de oplevering. Ik onderhoud telefonisch contact met de klant tijdens het project en informeer na afloop of alles naar wens is.” Hoe word je uitvoerder? “Ik ben geboren tussen de verfblikken. Mijn ouders hadden een klein schildersbedrijf. Ik heb de opleiding tot schilder gedaan en me gespecialiseerd in calculatie. Vervolgens ben ik bij Wolters in deze functie ‘gerold’. Men zocht iemand die goed is in communicatie en planning, die een geschikte contactpersoon zou kunnen zijn voor particuliere klanten. De gedachte was dat een vrouw op deze plek goed zou functioneren.” Welke competenties heb je hiervoor nodig? “Je moet goed kunnen omgaan met mensen. Wat ik beloof, moeten mijn collega’s waar kunnen maken. Dat vraagt om technisch inzicht en duidelijk communiceren. Voor de calculaties en planningen moet je accuraat zijn. En verder is het belangrijk om een goede balans te houden tussen klantvriendelijk en zakelijk opereren.” Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? “Ik zou naar het begeleiden van grotere werken kunnen doorgroeien, maar daar heb ik geen behoefte aan. Dit is heel leuk en afwisselend, vooral het contact met de klanten en het winnen van hun vertrouwen. En met de schilders vorm ik een goed team.” actualisatie Functiegebouw cao Bij de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf hoort een functie-indelingssysteem. Daarin zijn nu 36 referentiefuncties beschreven. Functies die een afspiegeling zijn van de sector. OnderhoudNL onderzoekt momenteel of dit ‘functiegebouw’ aan actualisatie toe is. Komen de huidige beschrijvingen nog overeen met de praktijk? Ook is geconstateerd dat er dus functies zijn die nog niet in de cao voorkomen. OnderhoudNL gaat na of het zinvol is deze ook te beschrijven en op te nemen in het functiegebouw. ONDeRHOUDNL 37

ONDeRHOUDNL gaRaNTIe 04 19 Nieuwe campagne begonnen met OnderhoudNL Garantie WADDINXVEEN - OnderhoudNL Garantie had medio oktober de aftrap van de nieuwe landelijke OnderhoudNL branding campagne ‘Klaar voor de toekomst’. Er waren spotjes te horen op de radio en online uitingen op social media. In januari, maart en mei 2020 worden deze uitingen voor OnderhoudNL Garantie nog eens herhaald. 38 ONDeRHOUDNL

04 19 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe “M et deze campagne en media­aandacht wekken we de interesse van een grote groep opdrachtgevers die online op zoek gaat naar OnderhoudNL Garantie en daardoor vanzelf bij de aangesloten bedrijven terecht zal komen”, vertelt Gerrit­Jan van den Berg, voorzitter van OnderhoudNL Garantie. Radio goede aanjager Als startmoment is speciaal voor het medium radio gekozen omdat radio het meest geconsumeerd wordt door alle doelgroepen en een goede aanjager is voor online zoekgedrag. Om de radiospots extra te ondersteunen wordt OnderhoudNL Garantie in de periodes rondom de radiospots ook via YouTube bumper­advertenties, Facebook­, Instagram­ en LinkedInadvertenties en een doorlopende Google Adwords­campagne nog eens extra bij een breed opdrachtgeverspubliek in beeld gebracht. Horizontale branding De campagne voor OnderhoudNL Garantie maakt deel uit van een bredere campagne waarin het merk OnderhoudNL op de kaart wordt gezet. Een jaar lang zijn drie merken, te weten OnderhoudNL, OnderhoudNL Garantie en OnderhoudNL Opleidingen op diverse mediakanalen aanwezig. Het merk OnderhoudNL zelf, is ook nog eens twee keer twee weken op televisie en vier keer een week op digitale snelwegmasten te zien. “Het voordeel van deze ‘horizontale branding’ is dat hierdoor meer rendement uit hetzelfde marketingbudget te halen valt”, aldus Gerrit­Jan. “Immers, reclame voor OnderhoudNL Garantie is tegelijkertijd ook reclame voor het merk OnderhoudNL en andersom.” Laat het zien Belangrijk bij deze campagne is dat OnderhoudNL Garantiedeelnemers ook daadwerkelijk laten zien dat zij een OnderhoudNL Garantie­bedrijf zijn. “Daarmee vergroten we samen de herkenbaarheid van het merk OnderhoudNL Garantie”, stelt Gerrit­Jan van den Berg. “Opdrachtgevers zullen vaker op onze website terechtkomen en weten daardoor de deelnemende bedrijven via de zoekmachine sneller te vinden.” OnderhoudNL Garantiebedrijven kunnen, na inloggen op de website, via de webshop, bedrijfswagenstickers, vlaggen en ander promotie materiaal bestellen. Kijk voor meer informatie over de campagne op OnderhoudNL.nl/campagnes Gerrit-Jan van den Berg: ‘Samen vergroten we de herkenbaarheid van het merk OnderhoudNL Garantie’ ONDeRHOUDNL 39

veRZeKeRINgsDIeNsT 04 19 Gijzelsoftware UTRECHT - In OnderhoudNL Magazine heeft de OnderhoudNL Verzekeringsdienst al eens aandacht geschonken aan cybercriminaliteit. Ook het onderwerp ‘gijzelsoftware’ is inmiddels helaas een bekend gegeven. Iedereen, zowel bedrijven als particulieren, heeft hier waarschijnlijk al wel eens iets over gehoord, gelezen of er misschien zelfs mee te maken gehad. G ijzelsoftware, ook wel bekend onder de Engelse term ransomware, de situatie waarin bestanden in uw netwerk worden ‘gekidnapt’ totdat u als slachtoffer ‘losgeld’ betaalt. Vooral bedrijven hebben hiermee steeds vaker te maken. Maar ook particulieren worden inmiddels gevonden door deze misdadigers. De grootste klappen zijn de laatste jaren vooral gevallen in het midden­ en kleinbedrijf. Door deze gijzelsoftware kunnen de bedrijven niet meer bij hun administratie, gegevens van klanten of andere belangrijke documenten. Als de dwangsom van soms wel honderdduizenden euro’s, of – in bijzondere gevallen – in de miljoenen wordt betaald, wordt de administratie weer vrijgegeven. schade aanrichten Daar waar voorheen criminelen zich nog niet speciaal richtten op één specifiek bedrijf, is het nu vaak zo dat zij veel moeite doen om op een netwerk van een vooraf uitgezocht bedrijf in te breken. Ze doen hiervoor eerst goed vooronderzoek en zorgen daarna dat zij zoveel mogelijk schade aanrichten. In de praktijk blijkt dat bedrijven er niet graag voor uitkomen dat ze zijn getroffen door dit soort aanvallen. Wel is het zo dat wanneer een bedrijf of particulier van deze criminaliteit slachtoffer wordt, de kosten enorm kunnen oplopen om alles weer bij het oude te krijgen. Cyberverzekering Dit soort risico’s, en nog veel andere die met cybercriminaliteit te maken hebben, kunnen worden verzekerd onder de zogenaamde cyberverzekering. De premie van deze verzekering is veel lager dan veel mensen aannemen. 40 ONDeRHOUDNL

04 19 veRZeKeRINgsDIeNsT Bent u benieuwd wat deze verzekering u kost? Neem dan eens contact op met de afdeling advies van de OnderhoudNL Verzekeringsdienst. Tel. 030 – 254 91 92 of advies@wuthrich.nl. ONDeRHOUDNL 41

ONDeRHOUDNL paRTNeRs 04 19 OnderhoudNL Partners & voordeel Kijk voor de complete aanbiedingen en alle voorwaarden op www.OnderhoudNL.nl/partners ARBODIENSTVERLENING Remplooi Verzuiminterventie | drie maanden gratis verzuiminterventie, overnamekosten lopend arbocontract en gratis scan oud- en lopend-verzuim. Bekijk ook de bedrijfsvideo op www.remplooi.nl of op https://player.vimeo.com/video/136301424 AUTOMATISERING Gilde Software | bij aanschaf van het Gilde Systeem het opleidingsprogramma ter waarde van € 295,- voor één persoon gratis Bartels Datastore |dertig dagen gratis testen digitale werkbonnen en formulieren Centric | 5% korting op ALERT software en gratis toegang ALERT klant- en relatiedagen FLEXIBEL PERSONEEL Softstar | aan u de keuze: een gratis opleidingsdag op locatie of 10% korting op de basispakketten die u aanschaft Admicom | bij aanschaf van onze software gratis een dag opstartinstructie ter waarde van € 795,00 BEDRIJFSOVERNAME OLDE HARTMAN ADVIES B.V. Olde Hartman Advies | overnamespecialist in specifiek de bouwsector. Bekijk alle mogelijkheden op www.bouwbedrijvenbeurs.nl; gratis eerste (vertrouwelijke) adviesgesprek, 10% korting op het dagdeeltarief en korting op plaatsing van een anoniem zoekprofiel op ons platform en in ons landelijke netwerk Randstad Bouw | korting op standaard tarief bij eerste inleen, korting op W&S-fee en gratis adviesgesprek met betrekking tot alle onderwerpen op gebied van arbeidsmarkt (employer branding, uitvoering wetgeving, doorstroom, opleiding etc.) HOUTEN GEVELELEMENTEN Verweij Houttechniek | eenmalig één gratis Columbus intrekkozijn. Bekijk onze bedrijfsvideo op www.verweij-ht.nl en ga voor meer informatie over onze RGS-garantie naar www.rgsgarantie.nl. 42 ONDeRHOUDNL Faber | eenmalige korting van € 250,- per nieuw aangemelde werknemer. U kunt ons bereiken op 033-4892380 voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden behorend bij deze aanbieding Opstap Personeelsdiensten | vraag naar de actietarieven OLDE HARTMAN ADVIES B.V. Olde Hartman Advies | gratis eerste adviesgesprek en organisatiescan van de bedrijfsvoering, 10% korting dagdeeltarief i.v.m. organisatie advies en interim management Repair Care | op al onze dienstverlening een korting van 10% BEDRIJFSVOERING bpo-axsys | informeer naar onze resultaatgerichte projectafspraken om RGS te implementeren en/of het VGO-keur te halen. Garanties zijn mogelijk! Insector | 10% korting dagdeeltarief Insector-adviseurs

04 19 OnderhOudnl partners JURIDISCH Omnius Juristen | Omnius Juristen staat u bij in juridische kwesties met onder meer werknemers, zzp’ers, klachten van klanten en incassoprocedures. Het eerste gesprek is altijd geheel vrijblijvend. Wij bieden u een gereduceerd uurtarief aan van € 150,- ex btw voor bijstand van een jurist. Indien uw vraag zich leent voor een advocaat, dan bieden wij u 10% korting op het honorarium van de advocaat aan. MATERIAAL VERKOOP C.Q. -VERHUUR Boels | 20% korting op gehele machineverhuur assortiment en 25% korting op drie productgroepen naar keuze. Wiltec BV | de specialist op het gebied van Graco spuitapparatuur. Vraag gratis een demonstratie aan om kennis te maken met de voordelen van Graco spuitapparatuur via 0413-244444. Deltec Tape | compleet assortiment hoogwaardige tapes met het beste eindresultaat tegen de laagste kosten. Probeer onze tapes nu gratis en vraag uw gratis OnderhoudNL monsterpakket Deltec Tape aan via 0413-24 44 44. Stiho | Stiho is koploper in duurzaamheid. Wij leveren niet alleen gecertificeerd hout, maar zetten ons als partner in het Urban Mining Collective ook in om, waar mogelijk, gebruikte bouwmaterialen opnieuw in de bouwkolom te brengen. Circulaire materialen zijn kwalitatief nét zo goed en worden onder dezelfde voorwaarden geleverd als nieuwe materialen. U vindt deze circulaire materialen op www.stiho.nl onder de noemer Urban Mining. Festool | na aanschaf en registratie van uw Festool machine ontvangt u GRATIS een compleet garantiepakket op uw machine (o.a. drie jaar lang GRATIS reparatieservice, vervanging van slijtage onderdelen zoals lagers, koolborstels en accu’s). Ook bij diefstal komt Festool u tegemoet en kunt u een vervangende machine aanschaffen voor maar € 100,- excl. btw. OnderhOudnl 43 Centric | 5% korting op Persmaster/ Paymaster software en gratis toegang tot Centric HR & salaris klant- en relatiedagen. TRAININGEN Repair Care | op al onze trainingen een korting van 10%. ASC Group Aluminium Scaffolding Company www.ascgroup.nl ASC Group bv | Spectaculaire combi-deal: Een AGS Pro Rolsteiger 135 x 250 x 10 m wh met een aanhanger óf heftruckplateau. Meer informatie via OnderhoudNL@ascgroup.nl SALARISADMINISTRATIE EN -SYSTEMEN CBBS Salarisservice | 50% korting op een inwerkgesprek. VERZEKERINGEN Verzekeringsdienst OnderhoudNL | premievoordeel tot 40% en de ‘risicoschijf van 5’, een verzekeringsscan op vijf belangrijke bedrijfsaspecten.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication