0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 33e jaargang april 2018

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur De Massale Mantgumer Garage Sale Nieuws van de Cultuurcommissie Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Witte jim .... dat??? Nieuws van de Mariakerk Planteferkeap HoxWiersterMerk Nieuws van Korfbalvereniging Rûnom Mantgum Keatskamp Jacob Klaver Nieuws van de Iisklub “De Twa Doarpen” Foto’s impressie Houtfestival Nieuws van de Gielguorde AED aanwezig 3 5 7 11 12 13 15 17 19 21 23 25 26 28 Verenigingen 31 Activiteiten 32 32 Weekagenda 33 Instellingen 34 Tusken Tjsjerke en Kroech 7 - 2018 Pagina Leeuwarder Courant 1988 Duorsum Mantgum 37 41 43 Doarpsmienskip Mantgum Agenda Algemene ledenvergadering Jaarverslag 2017 Afmetingen advertenties 45 47 52 Politie 52 Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Fluittsjettelkurling op de iisbaan yn Mantgum Het volgende nummer verschijnt voor 1 mei 2018. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 april 2018: mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Mandeguod 1 52 ?

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Advocate Bénédicte Ficq sleepte de tabaksindustrie voor de rechter wegens moord, doodslag, zware mishandeling en valsheid in geschrifte. De aanklacht begon met één longkankerpatiënt en wordt ondertussen gesteund door vele maatschappelijke instituties als ziekenhuizen, gemeenten en patiëntenverenigingen. In een artikel in de Volkskrant (21-02-2018) zegt de advocate: “Het is geen ingewikkelde strafzaak. Dat roken dodelijk is, zetten ze zelf op het pakje. […] Bénédicte Ficq weet het zeker: “sigarettenfabrikanten zijn ‘gewetenloze criminelen’ die mensen opzettelijk verslaafd maken.” Dat roken de kans op een dodelijke longkanker aanzienlijk vergroot weten we al heel lang. Van de 6.535 mannen en 3.677 vrouwen die in 2010 aan longkanker overleden, ontstond die kanker in 91 respectievelijk 73 procent door roken. Ik sta dan ook achter Ficqs doel. Maar als advocaat van de sigarettenindustrie zou dezelfde Ficq korte metten maken met het ‘bewijs’ dat op sigarettenpakjes staat dat roken dodelijk is en met de bewering dat sigarettenfabrikanten ons opzettelijk verslaafd maken. De tekst op sigarettenpakjes dat roken dodelijk is, is wettelijk verplicht. Het lijkt dan misplaatst als het Openbaar Ministerie, als vertegenwoordiger van de wetgever, die tekst zou gebruiken als bewijs in een strafzaak tegen de tabaksindustrie. Dat roken tot grote gezondheidsrisico’s leidt, wist ik al op mijn vijftiende van dr. Meinsma. Dat roken verslavend is weten we al heel lang en ik wil aannemen dat sigarettenfabrikanten proberen dat verslavingseffect te versterken. Maar daarmee maken ze ons nog niet opzettelijk verslaafd. In de jaren zestig, mijn tienertijd, was de druk om te roken immens. Maar die druk kwam uit mijn sociale omgeving. Als niet-roker was ik een spelbreker, die vaak buitengesloten werd. De ouderen onder ons kennen het nog wel: (verjaardags)feestjes waar tussen de gasten glazen met sigaretten stonden. In korte tijd was de feestruimte gevuld met een dikke mist. Als niet-roker raakten mijn ogen geïrriteerd en dat kon dagen aanhouden. Daarom meed ik feestjes. Als ze bij ons thuis waren zat ik alleen op mijn slaapkamer, zelfs op mijn eigen verjaardag. Ik werd dan ook als asociale zonderling gezien. Als ik ook ging roken zouden mijn ogen wel aan de rook wennen hielden volwassenen mij voor. Kortweg, om er bij te horen moest je roken en anders was je een zonderling. Met zoveel sociale druk was het heel moeilijk niet te gaan roken. Het is mij gelukt, maar dat heeft veel gekost en mij een levenslange antipathie tegen feestjes opgeleverd. Ficq moet betere argumenten bedenken om het roken te stoppen. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

De Massale Mantgumer Garage Sale Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer de Massale Garage Sale! Dit jaar al weer voor de elfde keer. Datum: zondag 24 juni 2018 van 10.00 tot 14.00 uur Op zondag 24 juni 2018 van 10.00 tot 14.00 uur mag iedereen, die zich opgeeft, zijn spullen op de oprit, in de tuin of vanuit de garage verkopen. Ook is het mogelijk om andere activiteiten zoals schminken, spelletjes, muziek maken en workshops geven te organiseren op je oprit of in je garage. Dit laten wij graag over aan ieders creativiteit. Wij maken een plattegrond waarop wordt aangegeven op welke plaatsen in het dorp iets te koop is of iets te beleven valt. Deze plattegrond komt op onze website, facebook en twitter te staan zodra deze gereed is. Op zondag 24 juni is deze plattegrond te verkrijgen bij alle deelnemers van de Garage Sale en bij school. Centraal punt deze dag is het schoolplein waar een (warm) hapje en een drankje te verkrijgen is. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan aan via een e-mail aan garagesale.mantgum@hotmail.com of telefonisch op 058-2502045. De deelnamekosten zijn € 8,00. De Massale Mantgumer Garage Sale gaat alleen door bij minimaal 25 deelnemers. Opgeven is mogelijk tot 17 juni 2018 in verband met het maken van de plattegrond. Namens de oudercommissie van de Gielguorde, Roelf Vogelzang Kijk ook eens even op onze website http://massalegaragesalemantgum. jouwweb.nl/ of volg ons via Facebook of Twitter. Mandeguod 5

6 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Twee voorstellingen in april: Na succesvolle producties als “Op alle fronten”, “Mademoiselle Chanel” en “Tusken Heimat en Heitelân” komt Inez Timmer - m.m.w Remko Hoitsma - op 14 april naar de Wjukken met de try-out van haar AutoBioSolo “Vijf minuten voor aanvang“ Een blijmoedige rollercoaster die het publiek meezuigt in de mallemolen van het leven van musicalartieste Inez Timmer. Bekende musicalhits in alle talen, persoonlijke ontboezemingen, hemelhoge pieken, humor en diepbedroefde dalen. Het intieme kijkje dat Inez met deze solomusical in haar leven geeft is een cadeautje voor de jonge generatie artiesten. Over een leven van successen en teleurstellingen en steeds weer moed bijeen rapen om opnieuw te beginnen, het is immers altijd vijf minuten voor aanvang…. Ook voor de generatie babyboomers is deze solomusical een ware eyeopener. Wie zegt dat je als zestigplusser niet meer gezien mag worden? Juist dan kun je je wijsheid en ervaring inzetten voor de jongere generatie. De Friese Inez Timmer (1954) is een internationale musicalactrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig bekende musicals. Sinds 2012 heeft ze zich toegelegd op het spelen van intieme theatervoorstellingen in Nederland. Remko Hoitsma (1965) speelde in diverse lokale bands in Leeuwarden en begeleidt koren op piano. Daarnaast doet Remko veel theaterwerk als technicus. “Vijf minuten voor aanvang” is het vierde gezamenlijke project van Inez en Remko. Let op: Dit is de enige voorstelling van “Vijf minuten voor aanvang” in 2018 Datum: Tijd: zaterdag 14 april 20:00 uur Entree: € 12,50 inclusief consumptie Mandeguod 7

8 Mandeguod

Op 25 april komt Aly van der Mark een lezing geven over haar boek: “Zoo gelukkig dat we elkaar nog hebben” 'We zijn zoo gelukkig dat we elkaar nog hebben.' Dat schreef Sjoukje van der Mark aan haar familie in Friesland, direct na het bombardement op Rotterdam, op 14 mei 1940. Zij en haar man Tiele waren in 1938 naar die stad vertrokken om daar een toekomst op te bouwen. Tijdens de vijf oorlogsjaren zijn nog talloze brieven verzonden van Rotterdam naar Friesland en omgekeerd. Ze geven een indringend beeld van het dagelijks leven in oorlogstijd. Met name voor Tiele werden het spannende jaren. Jaren met razzia's, een verblijf in kamp Waterloo bij Amersfoort en een periode als onderduiker. Wat opvalt is de heldhaftigheid van vele onbekenden, zoals de bewoners van Britswert, die hun leven waagden door onderdak te verschaffen aan mensen die moesten vluchten voor de Duitsers. Meer dan 70 jaar lagen de oorlogsbrieven van Tiele en Sjoukje ongelezen in een doos op zolder. Tot dochter Aly ze vond. Ze las ze met grote belangstelling en verdiepte zich vervolgens in de familiegeschiedenis, waarbij ze dankbaar gebruik maakte van bewaarde dagboeken en andere documenten. Het resultaat van haar onderzoek is dit rijk geïllustreerde boek met een schat aan unieke foto's, brieven en documenten. Aly van der Mark (Rotterdam, 1939) werkte 35 jaar als redacteur bij Omrop Fryslân. Na haar pensionering schreef ze twee boeken over de vergeten tuinarchitect Gerrit Vlaskamp en het boek ‘De lêste Hikke’, over Friese voornamen die verdwijnen. Datum: woensdag 25 april Tijd: 20:00 uur Entree: € 7,50 inclusief consumptie, tot 18 jaar € 4,Voor beide voorstellingen kunt u reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) Mandeguod 9

10 Mandeguod

Nieuws van de Jeu de Boulesvereniging Kennis maken met Jeu de Boules op 6 mei Het nieuwe buitenseizoen van onze jeu de boulesvereniging gaat weer van start en we willen alle Mantgumers uitnodigen om op zondag 6 mei om 14.00 uur kennis te maken met deze gezellige sport. U hoeft zelf niet te beschikken over boules (metalen ballen) en er zijn geen kosten aan verbonden. Jeu de boules is leuk voor alle leeftijden. Natuurlijk zijn er die middag ervaren spelers aanwezig die de regels uitleggen maar ook instructie geven over wat de beste manier van spelen is. Wij hopen u te treffen op de jeu de boulesbanen bij de Wjukken! Donderdagavond Competitie Elk jaar spelen we een vooren najaarcompetitie. Elke donderdagavond om 19.30 uur starten we en meestal zijn we voor 21.00 uur klaar. Door middel van loting word je aan een medespeler gekoppeld en aan het einde van het seizoen is er van elke competitie een winnaar. Degene die de beste is van beide competities is de overall winnaar. Mocht u het een keertje willen proberen of alvast een keertje voor de zomervakantie willen oefenen dan bent u van harte welkom. Het Jeu de Boulesbestuur Mandeguod 11

Witte jim….dat? Hette van der Wal en Anna Christien Piebenga slagge binne foar harren eksamen Frysk A? Dizze kursus is eartiids jûn troch Renske Van der MeerPasma en waard oanbean troch doe noch de gemeente Littenseradiel. Proficiat Hette en Anna Christien! Witte jim…. dat? De redaksje fan Mandeguod in ferfanger/learling foarmjouwing siket? Belangstellenden kinne kontakt opnimme mei de redaksje Biologische streekwinkel op De Him * vlees * kaas * eieren * aardappelen * brood Open op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdags van 10.00 tot 18.00 uur Auke en Rennie Stremler 12 Mandeguod De Him 4 - Jorwert 0582501327 www.opdehim.nl

Nieuws uit de Mariakerk Tsjerkehimmeljen Op 9 en 10 maart binne wy mei in ploechje frijwilligers dwaande west om de tsjerke wer in opknapbeurt te jaan. Nei it rom twa wiken yntinsyf brûken fan de tsjerke wie der yn earste ynstânsje noch hiel wat op te romjen. It wie somtiden sels in poepetoer om alle spul wer werom te finen, Foar de útfierings wie de tsjerke hielendal rom makke en op alle souders wie it hinne brocht. Op freedtemoarn hiene wy meielkoar al in fiks part fan it ikehout yn de bijewas setten en fansels ek wer útwreaun. Sa koene wy sneontemoarn dien wurk meitsje mei it houtwurk en koe ek de keuken ûnder de toer ûnder hannen naam wurde. Wat noch oerbleaun is: de toer moet fan boppen nei ûnderen noch skjinfage wurde. Dit sille we mar net earder dwaan neidat de jonge ka's útflein binne. Allyk sa mei de toer op Skillaerd. Wy binne bliid mei ús frijwilligers dy't ree binne om de hannen in pear oeren út de mouwen te stekken.Tige tank foar jim stipe. De tsjerke wurdt wat langer wat mear ek brûkt foar oare aktiviteiten, net allinne mear foar de preek op sneintemoarn. De man dy't hout dûnsje liet is hjir in foarbyld fan. Mar ek by oare gelegenheden wurdt de tsjerke (hast altyd fergees) geregeld brûkt. Sa lang as de Wjukken en it Kafee hjir gjin konkurrinsje fan ûnderfine is dit fansels prima. De tsjerke wol iepen yn de mienskip stean. Wat soe it lykwols op priis steld wurde as fan de kant fan dy brûkers fan de tsjerke ek ris in pear minsken op de himmeldagen meihelpe soene. De data foar it himmeljen wurde altyd yn Mandeguod oankundige. Om ôf te sluten mei in pear moade wurden: Dan is wier sprake fan in win-win sitewaasje en kinne we sprekke fan echte mienskip. De koster. (mei in lytse k) P.S. Mantgum en de tsjerke yn it bysûnder binne mei it projekt “Under de toer” flink op de kaart set. Dit hat û.o. laat ta oanfragen foar rûnliedingen fan groepen út Coevorden, Amsterdam, Nunspeet en Akkrum. Mandeguod 13

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 14 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

is de titel van een boekje van de Frans-Joodse filosoof Marc-Alain Ouaknin (spreek uit: waknien) die van zichzelf zegt: "Ik ben een atheïstische rabbijn, God zij dank". Inderdaad zweeft het joodse geloof minstens langs het randje van het atheïsme en ik vermoed dat het omgekeerde vraagteken verwijst naar de - in het eerste testament - onuitsprekelijke naam van God: JHWH, een geheim. In die boeken ontmoeten we een hele kale god en dan ook nog een eenzame: daar is er maar één van. Kaal, omdat hij alleen maar stem is en dan nog wel een heel dun stemmetje: 'als het suizen van een gevulde stilte'. Zijn eenzaamheid heeft hij opgelost door mensen te maken naar zijn beeld. Je moet maar durven en dat dan ook nog vol blijven houden als het er sterk op gaat lijken dat dat experiment aardig in de versukkeling is geraakt, om het zachtjes uit te drukken. Van ons uit gezien valt daar troost uit te putten: hij geeft het niet op veel van ons te verwachten en alle engelen organiseren een dansfeest in de hemel tot de ochtend gaat gloren als ergens weer iemand optreedt die zó menselijk optreedt, dat je er blij van gaat gloeien. Marc-Alain O. wordt wel de Spinoza van de 21e eeuw genoemd. Hoewel zijn werk in dertig talen is vertaald, is hij in Nederland nog weinig bekend. Maar nu is dit boekje in het Nederlands vertaald. De ondertitel luidt: God en de kunst van het vissen. Ik heb nog nooit zo'n vreemd boek gelezen, op de bijbel na dan. Er zitten ruime witte marges in en die zijn met opzet aangebracht, want de waarachtige lezer is volgens Marc-Alain de lezer-met-een-potlood. Die houdt hij al lezende gereed om in de kantlijn te beginnen aan het schrijven van een boek dat het nu te lezen boek verre zal overtreffen. De echte lezer is dus volgens Marc-Alain in het bezit van een stevig ego. Ik snap de helft niet van dit boek en daarom heb ik de schrijver lief: in plaats van op zijn hurken te gaan zitten, laat hij mij op mijn tenen lopen en soms zo hoog springen dat ik daarna met een verzwikte ziel achter blijf. Kijk: daar groei je van. De atheïstische bijbel van Marc-Alain is vol van humor en hij ook. Hij vertelt een verhaal uit zijn traditie: Drie rabbijnen zitten in een taxi, de opperopperrabbijn van New York, de opperrabbijn van NY en de rabbijn van NY. De opperopperrabbijn neemt het woord en zegt: - Ik ben niets, o God tegenover u, echt niets, minder dan het stof van de aarde. De opperrabbijn die naast hem zit kijkt hem aan, neemt het woord en zegt: - God, wat ben ik tegenover u: niets, een ademtocht, een zandkorrel verloren in het universum! De rabbijn neemt op zijn beurt het woord en zegt: - Mijn God, ik ben niets, niets dan een ellendige aardworm! Waarop de taxichauffeur zich omdraait en op zijn beurt zegt: - En ik, ik ben nog minder, dan minder, dan minder dan niets! Waarop de opperopperrabbijn, de opperrabbijn en de rabbijn elkaar aankijken en zeggen: - Wie denkt hij wel dat hij is? Willemien Keuning - 0643637575 - wjkeuning@me.com Mandeguod 15 ?

16 Mandeguod

24 - 4 - 2017 PLANTEFERKEAP HoxWiersterMerk (HWM) Tiisdei 24 april 2018 giet it wer oan: de planteferkeap fan de HoxWiersterMerk! Fan 18.00 oere ôf komme de frijwilligers wer by de doarren lâns foar de tradisjonele planteferkeap. Der binne geraniums te keap – net allinne hingjende mar ek steande geraniums – en fansels kinne jo ek kieze út allegear soarten beltsjeblommen (fuchsia’s). Alles yn de moaiste kleuren! Ferline jier hat de ferkeap fan planten fan de HoxWiersterMerk ryklik € 1.550,opsmiten. Dit jier sil de opbringst brûkt wurde foar it opkreazjen fan it ynterieur fan MFC Wjukken. Soene jo op 24 april de jûns net thús wêze, en jo wolle dochs graach planten keapje – jo hawwe fêst wol in pear aardige buorlju dy’t efkes wat foar jo regelje wolle! Foar aktuele ynformaasje sjoch: www.mantgum.com E-mail: hwm.mantgum@gmail.com HWM-kommisje, Ruerdtsje Kuperus Maaike de Groot Lys Scarse (058-251 9717 (058-254 2051) (058-250 1479) Mandeguod 17

18 Mandeguod

Nieuws van korfbalvereniging Op naar buiten Nu de zaaltijd klaar is, gaan we weer naar buiten om wedstrijden te spelen en te trainen. Maar de trainingen in de zaal waren wel heel erg gezellig en leerzaam en de wedstrijden ook! Ook al verlies je, je kan er veel van leren! Maar in de zaal is het moeilijker korfballen – vind ik tenminste – om wedstrijden te spelen dan buiten. Ik heb er heel veel zin in om weer naar buiten te gaan en daar te trainen! Ik zit nu nog niet zolang in dit team, maar ik kan wel zeggen dat het heel leuk is om te doen en daarom zou ik het ook aan anderen voorstellen om te doen. Danique Stam Korfbalvereniging WWC D1 Wij zitten in de D1 van korfbalvereniging WWC. We zitten in een team met twee jongens. Dat zijn: Tyme en Hedzer uit Mantgum. En acht meisjes: Annalies en Rinske uit Wiuwert, Rikst Baarda uit Britswert, Siënna uit Boazum en Berber, Noëz, Bente en Rikst uit Mantgum. Onze trainers zijn Lyssa en Jennie uit Mantgum. Trainen in de zaal en thuiswedstrijden spelen we in sporthal De Greidhoeke in Easterein. Tijdens de wedstrijden worden we gecoacht door Tineke. Dat is de moeder van Anna-lies. Als we wedstrijden in de zaal spelen, verzamelen wij bij café Bonnema. We spelen in de zaal van oktober tot april. Als we op het veld spelen is dat thuis op de sportvelden in Mantgum en Wiuwert. In de zaal zijn we tweede geworden. Ons team is erg gezellig maar ook fanatiek. Bente vindt het het leukst om op het veld te spelen en Rikst in de zaal. Onze club doet ook mee aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz. Wij willen graag uw sponsormunten dus wilt u uw munten in de buis van WWC doen? Bente Schuurmans en Rikst Mulder. Mandeguod 19

20 Mandeguod

Rûnom Mantgum, beginnersclinic en loop Wil je beginnen met hardlopen, of het hardlopen weer oppakken? Of loop je al, en wil je onder deskundige leiding aan je looptechniek werken? Kom dan van de bank af en meld je aan voor de clinic ‘Beginnen met Hardlopen’ van Rûnom Mantgum. Wat leer je bij de clinic? Je leert op een verantwoorde manier hardlopen: in je eigen tempo en met aandacht voor looptechniek. De bedoeling is dat je aan het einde van de clinic ongeveer een half uur onafgebroken kunt hardlopen. Zo krijg je een mooie basis om te blijven trainen en word je bovendien zomerfit! Wanneer en waar is de clinic? De clinic start op donderdag 5 april en duurt twaalf weken. De trainingen zijn op donderdag 5, 12, 19, 26 april, dinsdag 8 mei, donderdag 17, 24 mei, dinsdag 29 mei, 5 juni, donderdag 14, 21 juni en dinsdag 26 juni. Om 19:30 uur verzamelt de groep zich bij De Wjukken in Mantgum. Interesse? Op de website runom.mantgum.com vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Rûnom Mantgum via 06 5122 1165. De organisatie van Rûnom Mantgum bestaat uit Marian Sterk, Anne Dijkstra, Dick Lont en Mirjam Boomsma. De trainingen worden gegeven door Jildou Oosterhof. De loop Rûnom Mantgum Op zondag 1 juli is de loop Rûnom Mantgum. Een gezellig hardloopevenement dat begint met een kidsrun van 1 kilometer. Daarna starten de 2½, 5, 10 en 15 kilometer voor de oudere jeugd en volwassenen en natuurlijk de deelnemers aan de clinic. Voor de loop hebben we op 1 juli veel helpende handen nodig. Dus als je niet gaat hardlopen ben je van harte welkom als vrijwilliger! Mandeguod 21

22 Mandeguod

Knallend Keatskamp In Mantgum op 10 en 11 mei 2018 Beste kinderen, jongeren en ouders, Kaatsvereniging “Jacob Klaver” organiseert ter gelegenheid van haar 115-jarig bestaan een keatskamp voor de jeugd van Mantgum en omstreken. Het keatskamp start op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 9.00 uur tot vrijdag 11 mei 17.00 uur. Tijdens het keatskamp zal er van donderdag op vrijdag geslapen worden in een grote tent van Wiersma Tentverhuur op het kaatsveld. De jongste jeugd kan kennismaken met alles wat kaatsen is, terwijl de oudere jeugd zich verdiept in techniek en tactiek. Daarnaast natuurlijk gezelligheid, ontspanning en recreatie! Deelnemers worden opgesplitst in meerdere groepen met ieder een eigen trainer en begeleider. Iedere dag staan er twee trainingen op het programma. Deelname is op eigen risico. Voor wie: Voor iedereen vanaf groep 3 basisschool t/m 16 jaar die mee wil doen en kaatsen leuk vindt. Kosten: € 10,- voor leden en € 15,- voor niet-leden. Te betalen bij start keatskamp. Niet-leden die alsnog lid worden krijgen € 5,00 retour. Opgave: Via de mail jkfanjk@hotmail.com. De aanmelding sluit op 2 mei 2018. Ongeveer een week voor het keatskamp krijgen de deelnemers een informatieboekje. Mochten er vragen zijn dan kunt u die mailen naar: jkfanjk@hotmail.com. We nemen dan contact met u op. Oant snel op het Keatskamp! De jeugdkommisje fan Jacob Klaver Mandeguod 23

24 Mandeguod

Nieuws van IISKLUB “DE TWA DOARPEN” Fluittsjettelkurling op de iisbaan yn Mantgum op 4 maart 1e priis: Jouke Wiersma, Hendrik Grupstra IJspret op de ijsbaan 2e priis: Andries Geertsma en Jitske Geertsma-Venema 3e priis: Hinke Wolthuizen, Anneke van der Sluis Mandeguod 25

Impressie 26 Mandeguod

Houtfestival Mandeguod 27

Nieuws van de Gielguorde De afgelopen maanden was het – ik zou bijna zeggen: zoals gebruikelijk – weer druk op de Gielguorde. Ook de komende tijd staan er weer een hoop leuke dingen op het programma. Zo gaan we van 22 maart t/m 6 april met de hele school bezig met het thema Ruimte en Ruimtevaart. Er komt een echte hoogleraar les geven en we nemen een kijkje in een mobiel planetarium. Groep 5/6 en groep 8 hebben een aantal weken lang schooljudo gehad. Over een periode van vier weken kregen ze les van een judoleraar uit de judoschool van Véronique Akkermans uit Wommels. Iedere les was gekoppeld aan een kernwaarde van judo: vertrouwen, respect, beheersing, samenwerken, weerbaarheid en discipline. Verder was het aspect “plezier” natuurlijk erg belangrijk, zoals te zien is op de foto. Verder hebben de groepen 3 t/m 8 op donderdag 22 en vrijdag 23 februari kennis kunnen maken met houtbewerken en houtsnijden, in het kader van “De man dy’t hout dûnsje liet.” Het was weer eens iets heel anders voor de leerlingen. Ze hebben er veel plezier in gehad. 28 Mandeguod

De Week van het Geld gemaakt door Hedzer Seffinga en Tjitte Reitsma Groep 7 en 8 hebben tijdens de week van het geld de Cash Quiz gespeeld. Eerst kwamen twee vrouwen van de Rabobank en gaven uitleg wat we gingen doen. We werden in acht groepjes verdeeld. Hedzer zijn team heette Trump Team en die van Tjitte heette team Crabs. Toen gingen we de Cash Quiz spelen. We kregen vragen over wat je moet doen met geld, hoe een pinpas werkt en we kregen schattings vragen over hoe duur een gemiddelde douchebeurt is (dat is 27 cent). Ook kregen we uitleg hoe je kunt zien hoe briefgeld nep was en de kenmerken zoals watermerk, voelbare inkt, hologram en veiligheidsdraad. We kregen 10 vragen over hoe je geld kunt sparen. Er zaten ook filmpjes bij waar je de antwoorden uit kon halen. Toen de Cash Quiz voorbij was had Trump team gewonnen en kregen ze gum met 100 euro er op. En alle kinderen kregen een spaarpotje met een etui en pen er in. Ook kreeg de school een spaarpot zodat de klas kan sparen voor iets leuks. Mandeguod 29

30 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 31

Activiteiten Maand maart zon 1 apr zon 1 apr don 5 apr zat 7 apr zon 8 apr Kerkdienst, Paaswake, voorganger ds. H. Wagenaar Kerkdienst, Paasdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Start clinic Loop je fit! Tusken tsjerke en kroech Kerkdienst, voorganger ds. W. Keuning 06.00 uur, Jorwert 09.30 uur, Jorwert 19.30 uur, MFC Wjukken 17.00 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum woe 11 apr Ledenvergadering Uitvaarvereniging ‘De Laatste Eer’ 20.00 uur, MFC Wjukken don 12 apr Vergadering Wiet Wetter Klub zat 14 apr Kinderkleding- en speelgoedbeurs 20.00 uur, MFC Wjukken 10.00 - 12.00 uur, MFC Wjukken zat 14 apr Theaterstuk ‘Vijf minuten voor aanvang’: Inez Timmer en Remko Hoitsma zon 15 apr Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar woe 18 apr Algemene ledenvergadering Wjukslach don 19 apr Jaarvergadering DMS vrij 20 apr Jubileumfeest ‘100 jaar Vrouwen van Nu’ zat 21 apr Lytse doarpen rintocht zon 22 apr Concert Frysk Harmony Orkest woe 25 apr Aly van der Mark: ‘ Zoo gelukkig dat we elkaar nog hebben’ zon 29 apr Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar zon 24 jun Garagesale Vakantie drs. Hornstra in Boazum Week 21 21-25 mei Week 30-31-32 23 juli -10 augustus 20.00 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Jorwert 20.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken MFC Wjukken start 11.00 - 13.00 uur, Boksum 16.00 uur, MFC Wjukken 20.00 uur, MFC Wjukken 09.30 uur, Jorwert 10.00 - 14.00 uur, Mantgum Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 32 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 33

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0566) 65 33 88 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma T. Kuperus J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes 34 Mandeguod G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster / L.J. Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest

Mandeguod 35

36 Mandeguod

TUSKEN TSJERKE EN KROECH 7 - 2018 Nei alle drokte om "De man dy't hout dûnsje liet" komt it folgjende kulturele barren yn Mantgum der ek al wer oan, ús kulturele kuier troch it doarp, op 7 april. oer in pear dagen dus! De kaartferkeap rûn prima, mar der binne noch altiten wol wat kaarten te besetten, wachtsje lykwols net te lang, want fuort is fuort. Dat jilde ek foar ús peaske-aaikeaksje, jimme hawwe ús prima ôfholpen fan fjouwerhûndert pûdsjes mei aaikes, tige tank dêrfoar! Dat jildt trouwens ek foar de frijwilligers dy't ús dêrby holpen hawwe: tank! Jimme hawwe yn it maartnûmer fan Mandeguod it folsleine programma foar 7 april sjen kinnen, it bestjoer is like benijd nei de foarstellings as jimme; wy krigen in pear foto's fan spilers tastjoerd om in yndruk te jaan fan de foarstellings. Net dat se ús in protte dúdliker makken, hear, mar se binne te aardich om wei, se meitsje allinne mar nijsgjirriger.. Oant sneon de 7 april! It bestjoer fan Frisia1874 `Nije Buorlju` De foarstelling fan Jehannes Arends ropt wol fragen op fansels Mandeguod 37

GEZONDHEIDSCENTRUM G.J. FOKKENS TE WINSUM Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum en biedt naast reguliere fysiotherapie o.m. ook functionele osteopathie, nek-, schouder-, armtherapie, triggerpoint therapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Tevens bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Riant aanbod van (beweeg)mogelijkheden Het gezondheidscentrum biedt tevens specifieke beweegprogramma’s aan die zijn afgestemd op Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij ieders persoonlijke doelstelling. Toekomstplannen Meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals: ▪ basisschoolkinderen; ▪ senioren; en ▪ zwangerschapsfitness. Health Check Gratis betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op basis daarvan maken wij een trainingsschema op maat, zodat u effectief aan uw gezondheid kunt werken. Informatie en contact Telefoon: 0517 - 34 24 15 mail@gezondheidscentrumfokkens.nl Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. 38 Mandeguod

En om noch efkes koart te kriemen: jimme kinne yn it foar noch kaarten bestelle fia de mail, frisia1874@gmail.com of oer de tillefoan, op nûmer 058- 2501108 (tusken 19.00 en 21.00 oere, by Sien de Groot). Dúdlik oanjaan oft jim kieze foar de reade, de giele of de griene rûte. De kaarten kinne jim dan op 7 april ôfhelje tusken 16.30 en 17.00 oere. De kaarten kostje foar net-leden € 15 / foar leden fan Frisia1874 € 5,Nei ôfrin, nei 22.00 oere, sjongt Evelien Storm mei har fêste gitarist har eigen program yn 'e Wjukken. Mandeguod 39

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 40 Mandeguod

Mandeguod 41

42 Mandeguod

Mantgum is een coöperatie rijker. De werkgroep “Duorsum Mantgum” die onder verantwoordelijkheid van Doarpsmienskip opereerde is sinds eind maart een zelfstandige Coöperatieve vereniging UA. De belangstelling voor “Samen zon in Mantgum” is groot en 14 huishoudens hebben al belangstelling getoond. Voor de werkgroep betekende dit dat de onderhandelingen met twee dakeigenaren worden voortgezet en een subsidie aanvraag bij het “Iepen Mienskip Fûns” is gedaan. Na toewijzing van de subsidie kunnen de constructieberekeningen worden uitgevoerd zodat zeker is dat het dak sterk genoeg is voor het plaatsen van de zonnepanelen. Op de algemene ledenvergadering van Doarpsmienskip op 19 april zal het onderwerp “duurzaamheid” wel ter sprake komen. In de maand mei hopen wij dan een presentatie te kunnen verzorgen waarin alle zaken aan de orde komen. Sijbren van der Heide svdheide31@icloud.com Mandeguod 43

44 Mandeguod

Doarpsmienskip Mantgum Agenda Algemene Ledenvergadering 2018 Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Indien u vragen heeft of een onderwerp wenst toe te voegen aan de agenda, dan verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 9 april 2018, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), kenbaar te maken. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: Plaats: Aanvang: donderdag 19 april 2018 MFC Wjukken 20.00 uur, Eindtijd: uiterlijk 22.30 uur AGENDA 1. Welkom en opening 2. Vaststellen agenda 3. Voorstellen dorpswethouder Friso Douwstra en dorpenmanager Jitse de Vries 4. Terugblik op 2017 5. Behandeling ingediende vraagstukken 6. Notulen 6.1 Reactie op de notulen van 2017 6.2 Vaststellen notulen 7. Financiële verslagen 7.1 Doarpsmienskip Mantgum - Behandeling Doarpsmienskip - Behandeling De Man Dy’t Hout Dûnsje Liet - Behandeling Rûnom Mantgum - Bevindingen kascommissie - Vaststelling - Begroting 2018 7.2 Mandeguod - Behandeling - Bevindingen kascommissie - Vaststelling 7.3 Wjukken 8. Bestuurssamenstelling 8.1 Aftredend, herkiesbaar - Dayna Talsma-de Boer 8.2 Kandidaat bestuursleden - Vacature 9. Voortgang Duorsum Mantgum 10. Extra programma: meer informatie volgt. Houd www.mantgum.com in de gaten! Halverwege de vergadering gelast de voorzitter een korte pauze in. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Doarpsmienskip Mantgum Jaarverslag 2017 Het jaar 2017 stond in het teken van verandering: een andere gemeente, nieuw beleid, mogelijkheden voor het dorp. Doarpsmienskip Mantgum heeft gemerkt dat veranderingen soms voor onrust zorgen. Logisch. Datgene wat al jaren gewoon en bekend is, verandert ineens. En als je daar niet om hebt gevraagd en als het bekende volstaat, dan is het zien van kansen in veranderingen soms best lastig. Helemaal wanneer de verandering zelf wel duidelijk is, maar het beleid en de aankleding daarvan niet. Doarpsmienskip Mantgum heeft afgelopen jaar dan ook actief bij verenigingen, gemeentes en andere betrokken partijen geïnventariseerd wat verandering in positieve zin kan betekenen voor een dorp en de inwoners. Daarnaast heeft Doarpsmienskip Mantgum in overleg met de leden een extra ledenvergadering georganiseerd in het najaar van 2017. Tijdens de vergadering is het subsidiebeleid van de gemeente Leeuwarden besproken en is door het bestuur een voorstel* gedaan voor het verdelen van het dorpsbudget dat Mantgum vanaf 2019 ontvangt. De insteek is en blijft dat we samen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van Mantgum. Dit dynamische tijdperk staat bol van veranderingen. Sommige veranderingen zijn direct zichtbaar en hebben een duidelijke verklaring, zoals de recent gerealiseerde parkeerplaatsen bij het station. Andere veranderingen vinden soms plaats zonder dat we daar direct invloed op hebben, maar waar we wel mee aan de slag kunnen. Aanpassingen zijn noodzakelijk om met de tijd mee te gaan. Doarpsmienskip Mantgum merkt dat het dorp en andere verenigingen hiermee steeds meer bekend zijn en actief op zoek gaan naar mogelijkheden mee te bewegen in de dynamiek van de samenleving. De Werkgroep Historie Mantgum is hiervan een mooi voorbeeld. Zoals de meesten van jullie weten wordt er sinds enkele jaren een dorpswandeling verzorgd door Werkgroep Historie Mantgum. Naast ideeën om Mantgum meer aantrekkelijk te maken voor bezoekers van buitenaf, heeft de werkgroep het idee QR-codes in Mantgum te plaatsen. Op deze manier kan met een smartphone gemakkelijk informatie over het dorp Mantgum worden opgevraagd door bijvoorbeeld toeristen. De informatie over wat Mantgum te bieden heeft wordt op deze manier via een extra kanaal beschikbaar gemaakt én op een manier die erg past binnen het huidige digitale tijdperk. Mandeguod 47

48 Mandeguod

Dat digitale tijdperk is overigens ook zoiets onvermijdelijks. Hoewel de vertrouwde papieren brief voor sommigen onmisbaar is, heeft ook Doarpsmienskip Mantgum het initiatief genomen om iets meer met zijn tijd mee te gaan. Vanaf dit jaar is aan leden de gelegenheid geboden de correspondentie voortaan digitaal te ontvangen. Veel dorpsbewoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Dank daarvoor! Naast het digitale tijdperk, is er ook een duurzame trend ontstaan. Duorsum Mantgum heeft op de behoefte aan duurzaamheid ingespeeld. Momenteel heeft dat ertoe geleid dat in de nabije toekomstinwoners van Mantgum e.o. deel kunnen nemen in een energiecoöperatie. Als alles volgens plan loopt, wekt Mantgum voor het einde van dit jaar zelf energie op! Bovenstaande initiatieven zetten Mantgum goed op de kaart, net als het project van De Man Dy’t Hout Dûnsje Liet. Het is een groot succes geweest en heeft aangetoond dat Mantgum naast duurzaam en dynamisch, ook een prachtig toneel is voor kunst, cultuur en samen zijn. Nu Mantgum zich steeds steviger op die kaart presenteert, moeten we er samen ook voor zorgen dat dit zo blijft. De overgang naar de gemeente Leeuwarden moet niet betekenen dat Mantgum één van de zoveel dorpen wordt. Datzelfde geldt voor de andere omliggende dorpen. Daarom is Doarpsmienskip Mantgum ook dit jaar weer actief betrokken geweest bij Nij Baarderadiel. Het behoud van de dorpsscholen en het opstaan tegen het realiseren van een stroomweg zijn veelbesproken onderwerpen geweest. Tot nog toe heeft deze samenwerking ervoor gezorgd dat veranderingen relatief gunstig uitpakken voor de dorpen. Door samen na te denken over veranderingen en de kansen en mogelijkheden te ontdekken, kan een dorp zoveel moois bereiken. Mantgum ontwikkelt zich meer en wordt steeds dynamischer. Doarpsmienskip Mantgum ziet binnen het nieuwe systeem veel mogelijkheden voor de dorpsvisie. Initiatieven zijn welkom. Doet u mee? Dan zorgen we er samen voor dat Mantgum op de kaart blijft. * Meer informatie over het voorstel dat is gedaan tijdens de extra algemene ledenvergadering is te lezen in de notulen van deze vergadering. De notulen zijn te vinden op www.mantgum.com of op te vragen bij het bestuur. Mandeguod 49

50 Mandeguod

Mandeguod 51

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk CSLdigitaal Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 27,50 510 exemplaren. Politie Service Centrum (0900) 88 44 Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication