0

01 21 Meer dan 300 e-learnings in MijnvakMijnontwikkeling leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging onderhoudnl wat doen wíj nou? arbeidsoMstandigheden op weg naar een onderneMingsorganisatie duurzaMe Mobiliteit: bent u er klaar voor?

nieuwe leden 01 21 Welkom nieuwe leden! De afgelopen tijd heeft OnderhoudNL weer een aantal nieuwe lidbedrijven mogen verwelkomen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Een nadere kennismaking. Belderink & Zn. Schildersbedrijf en Vastgoedonderhoud • Sinds 1932 gevestigd in Oldenzaal, sinds 2020 ook in Borne • Aantal medewerkers: 45 • Wij werken voor: woningcorporaties, gemeenten, rijksoverheid, aannemers en particulieren. • Activiteiten: schilder- en spuitwerk, behangen, beglazing, vastgoedonderhoud • Werkgebied: hoofdzakelijk Overijssel en de Achterhoek • Directeur: John Belderink Ik ben lid geworden omdat: “OnderhoudNL de bedrijven vertegenwoordigt in Den Haag, daar is een breed draagvlak voor nodig. Daarnaast hebben we als groeiend bedrijf nu makkelijker toegang tot ondersteuning op maat.” OnderhoudNL kan mij helpen met: “informatie, richtlijnen en hulpmiddelen zoals stappenplannen, bijvoorbeeld voor het verder uitbouwen van onze dienstverlening. Verder ook voor ons personeelsbeleid en de trainingen.” Gabor Schilderwerken • Sinds 2019 gevestigd in Epe • Aantal medewerkers: 1 (soms aangevuld met flexkrachten) • Wij werken voornamelijk voor particulieren • Activiteiten: schilderen, spuitwerk, behangwerk (renovlies), epoxy vloercoating • Werkgebied: Apeldoorn, Deventer, Zwolle • Directeur: Gabor Siskovics Ik ben lid geworden omdat: “ik daar heel veel voordelen in zie. Het is fijn om terug te kunnen vallen op ondersteuning. Ook blijf ik zo op de hoogte van ontwikkelingen die voor mij als ondernemer van belang zijn.” OnderhoudNL kan mij helpen met: “praktische ondernemersvragen zoals ‘hoe werkt de garantieregeling?’ of ‘wat doe ik als klanten niet betalen?’. Maar ook met de verdere ontwikkeling van mijn bedrijf: als ik wil groeien en ook leerlingen ga opleiden.” 2 onderhoudnl

01 21 welkoM 4 Wat doen wíj nou: arbeidsomstandigheden Mooie toekomst 10 Duurzame mobiliteit: bent u er klaar voor? 14 Special duurzaamheid met tips en voorbeelden 16 Op weg naar een ondernemingsorganisatie 24 Nieuwe training over klantgericht werken 26 Meer dan 300 e-learnings in Mijnvakmijnontwikkeling COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Opmaak + Druk: Redactie: Beeldmateriaal: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Twigt GrafiMedia, Rotterdam Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Annet Delfgaauw * ©iStock.com/OnderhoudNL We hebben tijdens de verkiezingen weer veel beloftes gehoord: verduurzamen van woningen fiscaal aftrekbaar maken en bewoners niet onder druk zetten in de verduurzaming. ‘Groot’onderhoud en fiscaliteit past ons prima, zou ik zeggen. Veel partijen willen ook hulp bieden bij het isoleren en plaatsen van zonnepanelen. Wel, energie besparen begint bij warmte binnenhouden: onze glasleden staan voorop! Veel partijen willen meer normen voor klimaatneutraal, circulair en duurzaam bouwen en verbouwen. Ook dat is een goede boodschap. Binnenkort presenteren wij de resultaten van twee onderzoeken inzake de circulaire corporatiewoning en de kpi’s van circulariteit. De nieuwe fase van vastgoedontwikkeling wordt sowieso meer een kwestie van hergebruik en herontwikkeling dan van pure nieuwbouw. Mutatie, transformatie, circulair renoveren: dat zijn de zaken van de toekomst. Van uw toekomst. Een mooie toekomst dus. Okke Spruijt, directeur onderhoudnl 3

arbeidsoMstandigheden 01 21 Wat doen wíj nou? In de rubriek ‘Wat doe jíj nou?’ lieten we de afgelopen jaren medewerkers aan het woord in betrekkelijk nieuwe functies in de bedrijfstak. Dit jaar richten we de blik op OnderhoudNL: wat doen wíj nou? En wat hebben onze leden hieraan? Aan de hand van de vier beleidsthema’s arbeidsverhoudingen, klimaat, ketensamenwerking en ontwikkeling krijgt u daar meer zicht op. In dit eerste artikel staat het thema arbeidsverhoudingen centraal en zoomen we in op arbeidsomstandigheden, kortweg arbo. 4 onderhoudnl

01 21 arbeidsoMstandigheden Manager arbo & milieu Christel Peppelenbos: ‘Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal’ WADDINXVEEN ­ Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat medewerkers dagelijks veilig, gezond en met plezier hun werk kunnen uitvoeren. OnderhoudNL ondersteunt haar leden op dit gebied met lobbyactiviteiten, informatie en praktische instrumenten. “Daarmee bevorderen we duurzame inzetbaarheid van medewerkers én verbeteren we de uitstraling van de sector”, zegt Christel Peppelenbos. “O nderhoudNL helpt haar leden om ervoor te zorgen dat hun mensen optimaal aan het werk blijven tot aan hun pensioen”, vertelt Christel Peppelenbos. Zij is aanspreekpunt voor arbo- en milieuzaken. “Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de ondernemer. Als er goed voor hen wordt gezorgd, maakt dat de sector aantrekkelijk voor nieuwe instromers.” Wat komt er op de sector af? Christel vertegenwoordigt de branche in diverse commissies en platformen om het geluid van de sector te laten horen. Denk aan de commissie Arbowet van VNO-NCW, onderhoudnl 5 Christel Peppelenbos

arbeidsoMstandigheden 01 21 Gerrit Jan van den Berg (l) en Christel Peppelenbos (r) Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV-VCA), het Preventieplatform Valgevaar en het team van het protocol Veilig samen doorwerken waar OnderhoudNL aan deelneemt. De ontwikkelingen rond wet- en regelgeving volgt ze op de voet: wat komt er op de sector af en welke actie is nodig? “Een voorbeeld hiervan is de nieuwe voorgestelde grenswaarde vanuit de SER voor isocyanaten. Die zitten onder andere in lijmen, PUR en speciale coatings. Deze grenswaarde is dusdanig laag dat wij samen met andere brancheorganisaties blootstellingmetingen laten verrichten van de verschillende toepassingen om aan te tonen dat de grenswaarde niet haalbaar is. Bovendien loopt er al een aanpak vanuit de Europese commissie op dit dossier, dat wij op de voet volgen.” Heeft u vragen over arbo & milieu? Stel ze aan Christel Peppelenbos via 0182­556 128 of stuur een e­mail naar c.peppelenbos@onderhoudnl.nl. snel de juiste informatie Het bieden van heldere informatie en praktische hulpmiddelen waarmee leden hun arbozaken kunnen organiseren staat centraal. “Ondernemers moeten geen zoektocht hoeven afleggen naar de antwoorden op hun vragen. Ze moeten snel de juiste informatie kunnen vinden, die makkelijk is toe te passen in hun situatie. Dat geldt vooral voor kleine bedrijven, die 6 onderhoudnl

01 21 arbeidsoMstandigheden geen KAM (Kwaliteit-, Arbo- en Milieu)-manager hebben.” branche ri&e Een voorbeeld van een praktisch hulpmiddel is de kosteloze licentie op de erkende branche RI&E met gratis training die OnderhoudNL ontwikkelde. Als één van de eerste branches heeft de onderhoudssector hierin ook corona/COVID-19 verwerkt, aan de hand van het protocol en de handleiding. “Uniek aan deze erkende branche-RI&E is dat je niet alleen veiligheidsrisico’s in kaart brengt binnen je bedrijf, maar ook zicht krijgt op de oplossingen die je kunt treffen (beheersmaatregelen) en of deze ook daadwerkelijk toegepast worden. Bijvoorbeeld: als je oordoppen verstrekt aan medewerkers, kun je nagaan of die ook worden gedragen. Zo niet, dan moet je ook tijd besteden aan voorlichting en er meer op toezien.” noodzaak én nut Een van de doelstellingen voor dit jaar is te zorgen dat zoveel mogelijk leden bekend zijn met de erkende branche RI&E en dat ook kleine bedrijven er gebruik van maken. Christel: “Het gaat om bewust zijn van de noodzaak én het nut: je doet het niet alleen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Het helpt je ook om je arbobeleid op orde te hebben en aan de duurzame inzetbaarheid van je mensen te werken. De gratis training helpt je op weg.” weten wat er speelt Zodra het weer kan, wil Christel het land in om bedrijven te bezoeken en te horen waar zij tegenaan lopen. Want weten wat er speelt is essentieel om de leden goed te kunnen vertegenwoordigen en de juiste zaken te ontwikkelen. De klankbordgroep Arbo met vertegenwoordigers van lidbedrijven uit de verschillende sectoren is daarvoor ook een middel. “Verder kunnen leden mij altijd bellen met vragen.” wat kunt u zoal verwachten in 2021? • Nieuwe factsheets, bijvoorbeeld over zwangerschap, opslag van gevaarlijke stoffen • Vernieuwde webpagina’s, zoals chroom-6, arbo voor zzp’ers • Meer digitale toolboxen op het e-learningplatform • Meer trainingen, onder andere Veilig werken met rolsteigers • Een actueel coronadossier met handleidingen en communicatiemiddelen • Een actuele erkende branche RI&E • Onderzoek naar innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals het testen van exoskeletten Makkelijk toegankelijk Via het bestuur van OnderhoudNL loopt er ook een lijn naar de leden. Christel is gekoppeld aan bestuurslid Gerrit Jan van den Berg, die arbo en milieu in zijn portefeuille heeft. “We moeten zuinig zijn op onze medewerkers en hen helpen zich bewust te zijn van wat ze doen en hoe ze dat veilig kunnen doen. We willen arbobeleid ook bereikbaar maken voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarbij kunnen we leren van grotere bedrijven, want veel is al bedacht en ontwikkeld. Naar mijn idee ligt er een kans om arbobeleid simpeler en beter toegankelijk te maken: in de taal van de ondernemers en vooral ook digitaal bereikbaar. En zorgen dat veiliger niet duurder wordt, daar ligt ook een uitdaging!” onderhoudnl 7

produCten en diensten 01 21 De tip van Ledenadvies WADDINXVEEN – Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten of diensten waarvan u misschien nog niet wist dat deze op onze website staan. Zoals bijvoorbeeld de modelarbeidsovereenkomsten en de modelaanzeggings­ en waarschuwingsbrieven. 8 onderhoudnl

01 21 produCten en diensten onderhoudnl ledenadvies Of u nu een vraag heeft over cao­lonen, vakantiedagen, arbeidscontracten, persoonlijke beschermingsmiddelen, problemen met opdrachtgevers, kraamverlof of het toe te passen btw­tarief: OnderhoudNL Ledenadvies helpt u graag verder met gratis eerstelijns (juridisch) advies. Floris Visser en Chi­Ling Chu staan u graag te woord via 088­0188 155. I n het voorjaar trekt het werk weer aan en zijn er vaak meer handen nodig. Gebruik bij het aannemen van nieuwe medewerkers onze modelarbeidsovereenkomsten, voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. Zo voorkomt u problemen en kosten achteraf. Download altijd de meest recente versie van onze website, deze houden wij juridisch up-to-date. Kijk op: www.onderhoudnl.nl/ arbeidsovereenkomsten aanzegplicht Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) eindigt op de afgesproken einddatum. Juridisch gesproken hoeft u deze arbeidsovereenkomst niet extra op te zeggen. U heeft wel te maken met een aanzegplicht. Dit betekent dat u uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk aangeeft of de arbeidsovereenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. U vindt een modelbrief op onze website. Kijk op: www.onderhoudnl.nl/aanzegplicht ongewenst gedrag Toont een medewerker ongewenst gedrag (niet houden aan gedragsregels, werkprocedures, vaak te laat komen etc.), dan doet u er goed aan om de medewerker een officiële waarschuwing te sturen. Maak daarbij gebruik van onze modelbrieven. Bewaar een kopie in het personeelsdossier om het verloop van de arbeidsrelatie vast te leggen. Kijk op: www.onderhoudnl.nl/ modelbrieven-waarschuwingen onderhoudnl 9

duurzaMe Mobiliteit 01 21 Meer weten? Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op met Anita van den Berg via 0182­556 121 of stuur een e­mail naar a.vandenberg@onderhoudnl.nl. 10 onderhoudnl

01 21 duurzaMe Mobiliteit Bent u klaar voor elektrisch vervoer? WADDINXVEEN ­ Wie vanaf 2025 met zijn bestelbus een binnenstad in wil, moet goed opletten. In ongeveer veertig stadskernen gelden dan namelijk zero­emissiezones. Doel is om hiermee flink op CO2 ­uitstoot te besparen. Ook de schilders­ en vastgoedonderhoudssector krijgt daarmee te maken. Bent u al voorbereid? onderhoudnl 11

duurzaMe Mobiliteit 01 21 Henk den Boer ondertekent de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek M obiliteit is verantwoordelijk voor 20% van de CO2 -uitstoot in Nederland. Er rijden bijna een miljoen bestelbussen rond, ook van schilders- en onderhoudsbedrijven. Omschakeling naar elektrisch vervoer, of andere vormen van schone brandstof of mobiliteit is een ingrijpende operatie. Om tot een goede uitvoering te komen werken sectoren, gemeenten en rijksoverheid samen in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Ook OnderhoudNL heeft zich aangesloten om de belangen van de leden in dit proces te behartigen. Want is het allemaal wel haalbaar en betaalbaar? subsidies en fiscale regelingen De Rijksoverheid komt ondernemers met een subsidieregeling tegemoet bij de benodigde investeringen. Op 15 maart is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) geopend. Deze is bedoeld voor ondernemers en non­profitinstellingen die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto willen kopen. Deze nieuwe subsidie loopt van 15 maart dit jaar tot en met 31 december 2025. Het budget heeft ieder jaar een maximum. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Daarnaast zijn er fiscale regelingen waar u een beroep op kunt doen: MIA, Vamil en straks de BIK. U leest hier meer over op de website van OnderhoudNL: www.onderhoudnl.nl/mobiliteit. 12 onderhoudnl

01 21 duurzaMe Mobiliteit om tafel met gemeenten en ministerie In het samenwerkingsverband zitten brancheorganisaties, zoals OnderhoudNL, om tafel met gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er worden afspraken gemaakt over het faciliteren en ondersteunen van ondernemers, financiering van oplossingen, communicatie en monitoring. pijnpunten Enige tijd geleden heeft OnderhoudNL deelgenomen aan de MKB-toets over zero-emissiezones. De pijnpunten die de sector ziet in de regelgeving, zijn bij de overheid neergelegd. Deze worden in het overleg besproken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van elektrische bestelbussen, dat is nog vrij beperkt. Ook de betaalbaarheid is een aandachtspunt. Een bestelbus vervangen die nog niet geheel is afgeschreven, is een kostbare zaak. Verder is de laadinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt: kan bijvoorbeeld een medewerker die de bus mee naar huis neemt deze daar opladen? Wat vindt u ervan? Om een goed inzicht te krijgen in het wagenpark van de sector legt OnderhoudNL u in dit kwartaal een aantal vragen voor. Als ondernemer kunt u in deze enquête aangeven hoe uw wagenpark eruitziet en welke knelpunten u ziet. Ook kunt u aangeven waar u behoefte aan heeft. Met deze informatie kan OnderhoudNL uw belangen nog beter behartigen en u voorzien van gerichte informatie om de overstap naar een elektrische bestelbus of een duurzaam wagenpark te maken. kansen De transitie naar schoon rijden is onderdeel van het bredere programma Klimaat en Energietransitie van OnderhoudNL. Nu gaat het over vervoer, maar er komt meer op de branche af. Denk bijvoorbeeld aan het overschakelen op emissieloos (elektrisch) materieel. Anita van den Berg is binnen OnderhoudNL aanspreekpunt voor deze onderwerpen. Ondanks de flinke opgave ziet zij veel kansen voor de bedrijfstak: “Het verduurzamen van het wagenpark is een goede keuze want het is vaak de grootste vervuiler en een zware kostenpost. Begin dus tijdig met het nadenken over deze investering. Verder zie ik verduurzaming vooral als een kans. Onze leden zijn de verduurzamers bij uitstek. Zij zorgen ervoor dat alles wat in Nederland staat behouden blijft voor de toekomst. Laten we de verduurzamingsopgave benutten voor het verbeteren van onze positie!” In de volgende editie van het magazine komt u meer te weten over het beleid en de activiteiten op het gebied van klimaat en energietransitie. onderhoudnl 13

seCtor sChilders 01 21 Binnenkort: Special Duurzaamheid WADDINXVEEN ­ Duurzaamheid: u kunt er niet omheen. Wat kan het voor uw markt(en) en uw bedrijf betekenen? En hoe pakt u dat aan? OnderhoudNL helpt u daar graag bij. In april verschijnt de Special Duurzaamheid, ontwikkeld door en voor OnderhoudNL sector Schilders. U w markt(en) en uw bedrijf staan centraal in deze special. Informatie is op een rij gezet, en ondernemers komen aan het woord met inspirerende voorbeelden van duurzaam ondernemen. 14 onderhoudnl kans OnderhoudNL sector Schilders ziet duurzaamheid vooral als een kans, tegelijkertijd is het omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering best lastig. Hiervoor is de sector de samenwerking aangegaan met

01 21 seCtor sChilders SCHILDERSVANNU, de club van duurzame schilders. Daarnaast zijn initiatieven uitgewerkt in het programma Klimaat en Energietransitie van OnderhoudNL, gericht op het ondersteunen van de leden bij het duurzaam ondernemen. In de Special vindt u daarvan de vertaalslag naar de praktijk. U ontdekt welke stappen – hoe klein misschien ook – u kunt maken en hoe u uw opdrachtgever hierin kunt meenemen. De doorontwikkelde en speciaal op de sector Schilders toegespitste Duurzaamheidsscan van OnderhoudNL helpt u daarbij. In de Special Duurzaamheid leest u hier alles over. Mee-veranderen Roos Hoobroeckx, bestuurslid van de sector Schilders en mede-eigenaar van Hoobroeckx Schilders in Tiel: “Je moet als schilders- en onderhoudsbedrijf meeveranderen met deze tijd. Duurzaamheid is niet meer weg te denken bij onze activiteiten. Alle informatie helpt daarbij. Het gaat eigenlijk om het verbeteren van de hele cyclus van het schilder- en onderhoudswerk.” kwaliteit Voor Hoobroeckx Schilders betekent duurzaamheid – naast het gebruik van milieuvriendelijke verf – vooral het leveren van kwaliteit waardoor het schilderwerk langer meegaat. Dat leidt tot minder impact op milieu en klimaat. Het bedrijf kiest bewust voor duurzame producten en verfsystemen. Continu wordt onderzoek gedaan naar innovaties. Daarnaast streeft Hoobroeckx Schilders naar zoveel mogelijk afvalvrij werken en wordt afval gescheiden op locatie. duurzaamheidsvirus “We doen dit allemaal niet omdat het gevraagd wordt”, vertelt Roos, “we zijn zelf overtuigd van de noodzaak. Ook willen we het steeds beter doen op duurzaamheidsgebied. Zodra je bijvoorbeeld zelf in contact komt met iemand die een goed verhaal heeft over ecoverven en die je bijvoorbeeld letterlijk laat ruiken wat het verschil is met gewone verf, word je steeds enthousiaster. Dan kan je het ook beter overbrengen aan je klanten en medewerkers. Eigenlijk moet je dus worden aangestoken door het duurzaamheidsvirus!” wat zijn uw ideeën? OnderhoudNL is benieuwd naar uw duurzame stappen richting de markt en uw eigen bedrijf. Misschien heeft u nog andere ideeën waarmee wij u en uw collega­ondernemers kunnen faciliteren. Laat het ons vooral weten! onderhoudnl 15 Roos Hoobroeckx

arbeidsverhoudingen 01 21 Op weg naar een ondernemingsorganisatie WADDINXVEEN ­ OnderhoudNL is bezig zich te ontwikkelen naar een ondernemings organisatie: een vereniging voor de ondernemer en álle medewerkers in het bedrijf. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met de lidbedrijven en hun medewerkers. Wat vinden zij belangrijk? 16 onderhoudnl

01 21 arbeidsverhoudingen Drie online bijeenkomsten Er staan drie online sessies gepland om het gesprek met u aan te gaan over het traject richting een ondernemingsorganisatie. Er is per bijeenkomst plek voor maximaal 30 ondernemers. • 30 maart van 09.00 tot 11.30 uur • 31 maart van 17.30 tot 20.00 uur • 1 april van 15.00 tot 17.30 uur Aanmelden kan via www.onderhoudnl.nl/agenda. I n januari was er een eerste online bijeenkomst georganiseerd door de Stuurgroep van dit project. Met een groep van ongeveer vijfentwintig leden werden de ideeën besproken. De ondernemers reageerden positief. “We moeten ermee aan de slag”, zo reageerde een van de deelnemers. “Als we niets doen, staan we stil.” Joachim van Olst (l), lid OnderhoudNL-bestuur en Henk den Boer (r), voorzitter OnderhoudNL toekomst vormen Voorzitter Henk den Boer schetste vanachter z’n laptop zijn toekomstbeeld van OnderhoudNL: hoe ziet de relatie tussen werkgevers en hun medewerkers eruit in 2025? En hoe komen zij tot overeenstemming over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden? “Wij geloven oprecht dat we samen met onze leden in staat zijn een stukje van de toekomst te vormen. Een toekomst waarin het begrip ‘arbeidsverhoudingen’ staat voor een evenwichtige balans tussen de ondernemers en de mensen met wie ze werken, dus simpelweg: ‘de onderneming’. In 2025 stellen werkgevers hun medewerkers beter in staat om hun werk en privéleven te combineren. Dat zorgt voor aanzienlijk minder verloop en voor medewerkers die de onderhoudnl 17

arbeidsverhoudingen 01 21 “We moeten nadenken hoe we communiceren met onze medewerkers. Zo laagdrempelig mogelijk om zo goed mogelijke informatie te krijgen. Ik denk dat het daar heel erg aan schort.” Peter Wiering verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te blijven ontwikkelen.” beste werkgever In groepen, de zogenoemde ‘break-out sessies’, wisselden de leden vervolgens hun meningen uit. Ook stelden ze een fictief juryrapport op voor de bedrijfstak als beste werkgever van Nederland in 2025. Wat zou daarin staan? En wat moeten we doen om dat daadwerkelijk te realiseren? Thema’s die daarbij aan de orde kwamen waren: zorg voor veiligheid en gezondheid, pensioenen en werktijden, scholing en ontwikkeling. De werkgever verdiept zich meer in de medewerker en betrekt zijn team meer bij de bedrijfsvoering. Het is niet meer wij-zij maar vooral ‘samen doen’. verbinding zoeken Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, vertelde in een videoboodschap over een soortgelijk traject dat hij heeft meegemaakt als ondernemer en caoonderhandelaar in zijn eigen schoonmaakbranche. “Door er samen over te praten en de verbinding te zoeken – ook al is dat soms lastig – leer je anders kijken naar zaken als de arbeidsverhoudingen.” Cao-onderhandelingen Op 30 september dit jaar loopt de cao voor de branche af. Het vergt nog afstemming en overleg om de transitie naar de ondernemingsorganisatie en de caoonderhandelingen naar elkaar toe te brengen, zodat de afspraken voor de korte termijn en de langere termijn op elkaar zijn afgestemd. Meer sessies voor werkgevers De Stuurgroep presenteerde ook een stappenplan voor het vervolg. Stuurgroep-voorzitter Joachim van Olst meldde dat er eind maart, begin april in drie online bijeenkomsten met grotere groepen werkgevers een vergelijkbare dialoog zal worden gevoerd. Joachim: “In de stap die daarna volgt, worden ook medewerkers geraadpleegd. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om de relatie met hun werkgever en de arbeidsvoorwaarden?” OnderhoudNL wil in gesprek komen met een groep medewerkers die een representatieve doorsnede van de bedrijfstak vormt. Dus variërend in leeftijd, functie, man en vrouw enzovoorts. Diverse leden nodigen daarvoor medewerkers uit om mee te doen. 18 onderhoudnl

01 21 arbeidsverhoudingen “In onze branche zijn we de afgelopen twintig jaar heel druk bezig geweest met opdrachtgevers om meer samen te doen: ketensamenwerking, langdurige samenwerking. Het past heel goed om dat nu meer met onze medewerkers te doen.” Bob Lenferink onderhoudnl 19

pensioendialoog 01 21 ‘Pensioen is vaak een onzichtbare arbeidsvoorwaarde’ 20 onderhoudnl

01 21 pensioendialoog AMSTELVEEN ­ Voor 2026 moet het nieuwe pensioenstelsel van kracht zijn. Grote vraag is natuurlijk welke veranderingen dit met zich meebrengt. BPF Schilders geeft daar graag antwoord op. Niet alleen op de website, ook in persoonlijke gesprekken. Zo ging Michiel Kranendonk, directeur van Kranendonk Vastgoedonderhoud, langs bij Jochem Dijckmeester. Jochem is lid van het bestuur van BPF Schilders namens de pensioengerechtigden. onderhoudnl 21

pensioendialoog 01 21 Jochem Dijckmeester: ‘Nu sparen voor later is voor jongeren een lastige opgave’ Michiel: “Verandert er iets in mijn verantwoordelijkheid als werkgever naar mijn medewerkers? Naast het feit dat ik pensioenpremie betaal?” Jochem: “Net als nu heb je als werkgever de taak om je medewerkers erover te informeren. BPF Schilders ontzorgt je daarin grotendeels. Ik denk wel dat je er tijdens de invoering van het nieuwe stelsel meer vragen over gaat krijgen.” Michiel: “De meest gestelde vraag op dit moment is ‘wat krijg ik aan pensioen als ik eerder stop met werken’?” Jochem: “Medewerkers kunnen hun pensioen naar voren halen. Doordat je eerder pensioen opneemt en minder lang pensioen opbouwt, wordt de pensioenuitkering wel lager. Dat is nu zo en zal ook in het nieuwe stelsel zo blijven. Wat dat financieel betekent, kunnen medewerkers nagaan op de website van BPF Schilders. Daar staan rekenvoorbeelden. Met de pensioenplanner is bij iedere gewenste pensioenleeftijd te berekenen hoeveel pensioen men kan verwachten.” Michiel: “Komt er meer ruimte voor mensen die zwaar werk doen om eerder te stoppen, zonder dat ze gekort worden op hun pensioen?” Jochem: “Dat is een ingewikkelde politieke discussie, die nu gaat over de vraag ‘wat is een zwaar beroep?’. In het pensioenakkoord is financiële ruimte voor zulke 22 onderhoudnl Jochem Dijckmeester medewerkers om eerder te stoppen waarbij ze gecompenseerd worden door de werkgevers. Ook in de cao kunnen sociale partners er afspraken over maken. En er wordt gesproken over het flexibeler maken van de AOW.” Michiel: “Krijgen medewerkers meer individuele keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld kiezen voor meer of minder pensioenopbouw?” Jochem: “Sociale partners blijven ook in het nieuwe stelsel gezamenlijk de pensioenambitie en bijbehorende premie bepalen. Wat wel een keuze is, is dat een medewerker eenmalig maximaal 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal in één keer kan laten uitkeren op de pensioendatum. Dat kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek, het aanpassen van de woning, een caravan enzovoorts. De resterende levenslange pensioenuitkering wordt dan wel lager. Het huidige stelsel biedt daarnaast de keuzemogelijkheid om de

01 21 pensioendialoog Jochem: “De AOW is voor iedereen, daarnaast heb je de pensioenopbouw die werkgevers en werknemers samen afspreken. De verplichtstelling voor zelfstandig ondernemers in onze branche is redelijk uniek. Er wordt nagedacht over opt-out en opt-in mogelijkheden voor andere branches. Bij opt-out neemt iemand standaard deel aan de regeling tenzij hij er zelf voor kiest om eruit te stappen. Bij opt-in is het omgekeerde het geval.” Michiel Kranendonk eerste jaren van het pensioen een iets hoger inkomen te laten uitkeren en daarna lager. Verder hangt het ervan af voor welk premie contract de sociale partners gaan kiezen (zie kader).” Michiel: “Hoe maken we het meer vanzelfsprekend voor flexibele krachten en zelfstandigen om ook deel te nemen aan de regeling in onze branche?” Michiel: “Jongeren hebben niet veel oog voor hun pensioen. Hoe kan ik medewerkers er meer bij betrekken?” Jochem: “Nu sparen voor later is vooral voor jongeren, een lastige opgave. Eisen en wensen in het nu zijn altijd urgenter. Je kunt het opvatten als een compliment: men hoeft zich geen zorgen te maken, het is goed geregeld in de branche. Aan de andere kant zie ik ook veel misvattingen bij jongeren over hun pensioen. ‘De pot is straks leeg’, en dergelijke. Daar zou ik graag iets aan willen veranderen, bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan en zaken uit te leggen. Jij als werkgever kunt bij mensen die in dienst komen de pensioenregeling benadrukken als goede arbeidsvoorwaarde. Veel medewerkers hebben geen idee dat jij nog een bedrag betaalt bovenop wat zij afdragen.” Over het nieuwe pensioenstelsel Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in 2019 een nieuw pensioenakkoord bereikt. Het streven is om het nieuwe akkoord uiterlijk in 2022 in de wet op te nemen. De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel zijn inmiddels uitgewerkt. OnderhoudNL en de vakbonden moeten gaan kiezen uit twee soorten premiecontracten: ‘Het nieuwe contract’ of de ‘Wet verbeterde premie regeling’. ‘Het nieuwe contract’ is een contract met uitgebreide solidariteit tussen generaties: financiële mee- en tegenvallers worden gedeeld en er is sprake van een collectieve pot. De ‘verbeterde premieregeling’ is meer een individuele spaarpot, er worden dan minder risico’s met elkaar gedeeld. onderhoudnl 23

trainingen 01 21 Nieuwe training over klantgericht werken WADDINXVEEN ­ OnderhoudNL Trainingen heeft een nieuwe training toegevoegd aan haar aanbod. Klantgericht werken staat centraal. Het is een eendaagse training onder het motto: ‘Leren is vooral ook doen’. Maar wat leer je dan precies? En hoe gaat dat in z’n werk? We vroegen het aan trainer Dick Nijman. “W e beginnen de training met het herkennen van de zogeheten ‘klanttypen’”, 24 onderhoudnl vertelt Dick Nijman. “Je kunt namelijk vrij snel achterhalen wat voor type je voor je hebt. In het dagelijks leven doe je dat ook, je schat mensen in en stemt daar je gedrag op af. Zo wil mevrouw Pietersen een gezellig praatje en heeft haar buurman genoeg aan

01 21 trainingen Kijk op www.onderhoudnl.nl/trainingen in het blok met communicatietrainingen voor meer informatie over deze nieuwe training. zouden willen leren, daar besteden we aandacht aan. Zo wil de een zich beter kunnen presenteren richting een klant, een ander zoekt juist mogelijkheden om vertrouwen te winnen bij een klant, enzovoorts.” lachen Dick Nijman een korte zakelijke mededeling. Die mensenkennis gaan we in deze training vergroten.” praktijkvoorbeelden Situaties uit de dagelijkse praktijk vormen het oefenmateriaal. Daarvan hebben de deelnemers vaak allerlei voorbeelden. En anders heeft Dick er ook genoeg, want hij is goed thuis in de branche. “We vragen de deelnemers vooraf wat ze graag Een klant kan een bewoner zijn op de galerij waar je schildert, maar ook de opzichter van de woningcorporatie of een interne klant zoals je collega van de werkvoorbereiding. “Al pratend neem ik vaak even de rol van klant op me”, vertelt Dick. “Dan oefenen we dus al, dat gaat heel soepel en natuurlijk. Binnen vijf minuten wordt er actief meegedaan én gelachen. In de middag oefenen we verder met een acteur, ook dat gaat vaak heel ontspannen en met humor.” klacht In de middag gaat het onder andere over de eerste indruk, omgaan met onderhoudnl 25 klachten en nee zeggen met behoud van de klantrelatie. “De acteur neemt dan de rol van een klant aan die klaagt over een vlek in de vloerbedekking bijvoorbeeld. Opdracht is om het gesprek aan te gaan. Je leert dan om de emoties die je ziet bij de klant te herkennen en te benoemen.” Makkelijker Op de vraag waarom je deze training zou moeten volgen heeft Dick een heel duidelijk antwoord: “Het is een training die je werk veel makkelijker maakt doordat je kunt lezen en schrijven met je bewoners en collega’s. Je gaat begrijpen wat mensen beweegt en motiveert en hoe je daar op in kunt spelen. En ja, dat valt in één training te leren, zolang je er maar mee blijft oefenen. Je kunt zelf invloed hebben in de omgang met mensen.”

MijnvakMijnontwikkeling 01 21 Amy Oerlemans (l) en Renee Snoek (r) Ontdek meer dan 300 e-learnings WADDINXVEEN ­ Het nieuwe leerplatform Mijnvakmijnontwikkeling is live! Dit online platform biedt ongekende mogelijkheden om kennis op te doen. Met de gratis e­learnings, ofwel digitale trainingen, blijven uw medewerkers arbeidsfit. H et leerplatform bevat ruim 300 e-learnings, bijvoorbeeld over timemanagement, klantgericht werken en communicatie. Daarnaast staan er toolboxen en instructievideo’s op. OnderhoudNL voegt steeds nieuwe trainingen toe die speciaal voor de bedrijfstak zijn gemaakt. Denk aan ‘Alles op rolletjes’ over veilig werken 26 onderhoudnl met rolsteigers en ‘Functioneren en beoordelen’, zowel voor leidinggevenden als medewerkers. De e-learnings zijn makkelijk te volgen, zowel op een pc of laptop als op een tablet of zelfs smartphone. Medewerkers kunnen dus deelnemen waar en wanneer het hen uitkomt, op eigen initiatief of op verzoek van de werkgever.

01 21 MijnvakMijnontwikkeling Continu leren Amy Oerlemans, commercieel directeur bij Kloet Onderhoud en voorzitter van de stuurgroep Mijnvakmijnontwikkeling: “Continu leren wordt hiermee makkelijker mogelijk. Het is een mooie aanvulling op het aanbod aan fysieke trainingen van OnderhoudNL Trainingen. Het helpt je als werkgever om medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van management, communicatie, veiligheid enzovoorts.” netflix Iedere medewerker kan in Mijnvakmijnontwikkeling trainingen vinden die aansluiten bij zijn of haar niveau en behoefte. Ook wie niet dagelijks met een computer werkt. Op basis van de aangevinkte interesses worden automatisch interessante e-learnings aangeboden. “Het is eigenlijk onze branche-Netflix: u vraagt wij draaien”, vindt Amy. “Als leidinggevende kan ik medewerkers attenderen op een bepaalde training, maar veel leuker is het natuurlijk als mensen zelf enthousiast worden en dingen gaan ontdekken en elkaar tips geven.” kennis verbreden Renee Snoek zit al twintig jaar in het vak, de laatste zeven jaar als leidinggevende van de glasafdeling bij Kloet Onderhoud. Zij heeft de laatste tijd al zeven e-learnings gevolgd, waaronder talent ontwikkelen, inkopen, klantgericht werken, online samenwerken en design thinking. “Het is een kans om mezelf te ontwikkelen en tijdens deze lockdown mijn kennis te verbreden. Het kan in je eigen tempo, je kunt stoppen en weer doorgaan wanneer het je uitkomt. Dat is erg fijn als je daarnaast werkt en een druk gezin hebt.” Weten welke e-learnings er voor uw medewerkers klaar staan? Kijk op www.mijnvakmijnontwikkeling.nl Mijnvakmijnontwikkeling is bedoeld voor alle bedrijven en hun medewerkers die onder de cao USAG vallen. Deelname is gratis voor alle OnderhoudNL-leden. OnderhoudNL zorgt samen met LBV voor de financiering van het platform. verfrissend “Renee heeft het vak vooral in de praktijk geleerd”, legt Amy uit. “In dat vakgebied zijn weinig trainingen. Met een e-learning kun je net die dingen die je waarschijnlijk in de praktijk al doet, theoretisch verder uitdiepen. Door meer korte, vakinhoudelijke trainingen voor de branche te ontwikkelen, maken we kennis toegankelijk voor alle medewerkers voor wie dit interessant is. Zo kan een schilder heel makkelijk meer leren van glaszetten. Of kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen. De sector heeft zóveel te bieden, het is leuk en verfrissend om daar via het online platform gebruik van te maken.” steeds een nieuwe uitdaging Elke deelnemer krijgt op het platform een eigen digitaal cv dat aan te vullen is met alle e-learnings die zijn gevolgd. Amy: “Als je dus een stap wilt doen binnen de onderhoudsbranche, dan kun je laten zien wat je aan kennis hebt opgebouwd.” Voor Renee werkt het in ieder geval erg goed. “Het is ideaal om op deze manier te investeren in mezelf. Ik blijf dat na de coronabeperkingen ook zeker doen, ik vind het gewoon leuk om steeds een nieuwe uitdaging te zoeken!” onderhoudnl 27

ontdek ons leerplatform met meer dan 300 e-learnings lees ook het artikel op pagina 26

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication