0

Telderslaan, Delft (foto 1982) De geschiedenis van de woningcorporatie PAGINA 4 Medewerkers vertellen PAGINA 6 “Een kippenhok én een warm nest’’ Huurders aan het woord PAGINA 16 Hoogtepunten op een rij Tijdlijn 1921 – 2021 PAGINA 28 Terugblikken en vooruit kijken Bestuurders over 100 jaar Vidomes PAGINA 34

Inhoudsopgave VOORWOORD P.1 Een eeuw Vidomes P.2 HUURDERS AAN HET WOORD Huurders met een lange huurgeschiedenis: familie Pruysers P.24 P.4 De geschiedenis van de woningcorporatie P.6 Medewerkers vertellen P.12 GEMEENTEN AAN HET WOORD Vier vragen aan vier wethouders P.16 HUURDERS AAN HET WOORD Herinneringen aan de Cornelis de Wittstraat Colofon Vormgeving Pony Design Club Redactie Marcel Butterhoff & Vidomes Fotografie Archief Vidomes, René Verleg, Gemeente Rijswijk/Frank Jansen, Gemeente Delft, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Leidschendam-Voorburg Drukwerk Het Staat Gedrukt P.34 DE TOEKOMST Terugblikken en vooruitkijken met de bestuurders van Vidomes P.28 P.20 P.19 WOORDZOEKER Win een cadeaubon DUURZAAMHEID TOEN EN NU Wonen toen en nu: stap voor stap naar duurzaam PARTNERS AAN HET WOORD De RvC en de Huurdersraad over Vidomes VIDOMES TIJDLIJN Hoogtepunten op een rij

Een eeuw Vidomes Op 13 april vieren we ons honderdjarig bestaan. Een mijlpaal waar we trots op zijn. Want al honderd jaar verhuren we betaalbare woningen aan mensen met een kleinere portemonnee. In onze rol als sociale verhuurder zijn we deze eeuw flink gegroeid. Boden we eerst vooral een dak boven het hoofd, nu hebben we veel meer oog voor de mensen die bij ons huren, en hun omgeving. Met dit jubileummagazine laten we je graag zien wat we in honderd jaar hebben bereikt. Je leest de verhalen over huren toen en nu, collega’s delen hun herinneringen en wethouders, Huurdersraad en de Raad van Commissarissen gaan in op de kracht van Vidomes. Uiteraard kijken we ook voorzichtig naar de toekomst. We hopen dat je ons jubileummagazine met net zoveel plezier leest als waarmee wij het hebben gemaakt. Het vormt de officiële aftrap van ons jubileumjaar. Later dit jaar volgen er meer momenten en festiviteiten. We houden je uiteraard op de hoogte. 100 jaar Vidomes is een feestje van ons allemaal! Daphne Braal Jacco Maan bestuurders Vidomes 100 jaar Vidomes 1

Huurders met een lange huurgeschiedenis: familie Pruysers “Al 53 jaar thuis in de Patrimoniumstraat” 2

Als er één echtpaar is dat Vidomes al jaren kent, dan is het wel de familie Pruysers. Mijnheer en mevrouw wonen al meer dan vijftig jaar in een huurwoning aan de Patrimoniumstraat in Delft. “Onze kinderen zijn hier opgegroeid.” Hij heeft via-via ervoor gezorgd dat de gemeente ons voordroeg bij de woningbouwvereniging – toen kon dat nog. Zo kwamen we aan de Patrimoniumstraat terecht.” De woning kon niet direct worden betrokken: “Het was een heel oude woning uit 1923 die niet onderhouden was. Alles moest worden vernieuwd. We hebben er veel werk aan gehad om de woning bewoonbaar te maken.” Mevrouw Pruysers voegt toe: “De woningbouwvereniging deed toen nog maar weinig voor je. Dat is pas in de loop der jaren gekomen.” Mijnheer Pruysers weet nog goed hoe blij hij en zijn vrouw waren toen ze in 1968 hoorden dat ze een huurwoning kregen toegewezen. “Er was in die tijd een grote woningnood. Daarom woonden we toen in bij een oud-politieman. Mijn vrouw hielp in de huishouding en kookte voor hem. Dat heeft zo’n drie jaar geduurd. Toen we kinderen kregen, zag de man toch graag dat we een eigen plek kregen. 100 jaar Vidomes Bewonerscommissie Meneer Pruysers spande zich jaren in als voorzitter van de bewonerscommissie. “Ik heb dat zo’n tien jaar gedaan. De band met de woningbouwvereniging werd door de jaren heen steeds hechter. Ze gingen de woningen ook echt verbeteren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik samen met een ander commissielid alle huurders in de buurt heb bezocht om op te nemen wat er aan hun woning mankeerde. Dat lijstje gaven we dan aan de medewerker van Vidomes.” Het animo onder de huurders voor deelname aan de bewonerscommissie nam af: “Waren we eerst met zijn zevenen, later nog maar met zijn tweeën. Op een gegeven moment hield het op.” Veranderingen Het huis van de familie onderging in 1973 een grote verbouwing: “De keuken werd verbouwd, we kregen een uitbouw met een plat dak en het dak boven werd vervangen. Door de jaren heen heeft Vidomes nog wel meer aangepakt, maar dit was wel de meest ingrijpende verbouwing”, vertelt mevrouw. Of ze nog met plezier in de buurt wonen? Meneer verzucht licht: “Het is wel erg veranderd. Toen we hier kwamen, woonden hier vooral mensen van onze leeftijd. Daar hadden we veel contact mee. Nu komen er steeds meer jonge mensen wonen. Natuurlijk groeten we elkaar, maar het is niet meer zoals toen. Voor de rest houden we het voorlopig nog wel goed uit in onze woning, hoor”, zegt hij vrolijk. “We zijn altijd optimistisch van aard geweest.” 3

De geschiedenis van de woningcorporatie Met haar honderdjarig bestaan kent Vidomes al een lange historie, maar die van de eerste sociale huisvester gaat nog veel verder terug. Hoe begon het ooit? En waar staan de 381 Nederlandse woningcorporaties nu? De geschiedenis in een notendop. BRON: CANON VOLKHUISVESTING NEDERLAND, WIKIPEDIA, DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING. 1852 EERSTE WONINGBOUWVERENIGING Door de groeiende industrialisatie trokken steeds meer bewoners naar de grote stad. Zij hadden allemaal een woning nodig. Huisjesmelkers verhuurden krotten, keldertjes en schuurtjes tegen woekerprijzen. Omdat de woningen geen riolering of stromend water hadden, konden ziektes als cholera makkelijk om zich heen grijpen. In navolging van grote Europese steden riep predikant Ottho Heldring bevriende rijken op om samen de eerste Nederlandse woningbouwvereniging op te richten. Deze Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam bouwde goede, goedkope woningen, met stromend water en riolering. Al snel kwamen ook in andere steden verenigingen naar Amsterdams voorbeeld. 4 Soms richtten arbeiders ze zelf op. De woningbouwverenigingen bouwden in de negentiende eeuw zo’n tienduizend woningen, een fractie van alle nieuwbouw. De buurten met woningbouwwoningen werden dan ook wel ‘eilandjes in de krottenzee’ genoemd. 1901 DE WONINGWET Tot 1900 bemoeide de overheid zich niet of nauwelijks met de woningmarkt. Daar kwam verandering in met de Woningwet van 1901 – die in 1902 in gebruik werd genomen. Krotten moesten worden afgebroken, bewoners ondergebracht in nieuwe betaalbare woningen. De landelijke overheid regelde die nieuwbouw niet zelf, maar zorgde wel voor leningen die gemeenten aan woningcorporaties konden geven. In 1910 ging pas de eerste schop in de grond voor woningen die 1913 NATIONALE WONINGRAAD In 1913 bundelden de woningcorporaties en gemeentelijke woonbedrijven hun krachten in de Nationale Woningraad. Deze landelijke vereniging behartigde de belangen van de lokale instellingen bij de Rijksoverheid en gaf adviezen. De Woningraad leeft vandaag de dag nog voort in Aedes, de vereniging van woningcorporaties. voldoen aan de bouweisen van de Woningwet. In de volksmond beter bekend als woningwetwoningen. Omdat de corporaties niet voor de allerarmsten bouwden, gingen gemeenten vanaf 1915 zelf voor deze groepen bouwen. Dankzij de wet kwamen er in honderd jaar zo’n 2,5 miljoen sociale huurwoningen. Daarin is Nederland uniek in de wereld.

VERHUURDERSHEFFING 1945 NA 1945: WONINGNOOD Na de Tweede Wereldoorlog is de woningnood groot. Veel woningen zijn vernietigd en de bevolking groeit explosief. Jonge gezinnen en kinderloze stellen moeten bij familie inwonen. Singles kunnen een eigen woning wel helemaal vergeten. Hebben zij al een huis, dan betalen ze vrijgezellenbelasting en zijn ze soms verplicht vreemden in huis te nemen. Tussen 1946 en 1962 komt er een miljoen sociale huurwoningen bij. Met geld van het Rijk bouwen corporaties en gemeentelijke woonbedrijven woningen volgens de Woningwet. Die schrijft zelfs voor hoeveel laatjes een keukenblok moet hebben. Gevolg: in Groningen is een woning hetzelfde als in Maastricht. In 1979 staat de teller al op twee miljoen sociale huurwoningen. De woningnood neemt maar licht af: het aantal huishoudens blijft stijgen, doordat alleenstaanden zelfstandig gaan wonen en mensen eerder op eigen benen willen staan. Als begin jaren ’80 gevechten uitbreken tussen krakers en politie – ‘geen woning, geen kroning’ – is de woningnood over zijn hoogtepunt heen. 1990 JAREN ’90: WONINGCORPORATIES OP EIGEN BENEN In 1989 schetste staatsecretaris Heerma zijn plannen om woningcorporaties te verzelfstandigen. Enerzijds zou een sterke overheidsbemoeienis niet meer nodig zijn, omdat ze lokaal beter konden inspelen op de wensen van de woningzoekenden. Anderzijds waren de corporaties behoorlijk rijk geworden door de stijging van hun huizenbezit en de lage rente op particuliere leningen die zij afsloten. Moest het Rijk ze dan nog wel langer steunen met leningen en subsidies? In de jaren ’90 kregen de plannen vorm. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) uit 1992 geeft aan dat corporaties geen toestemming meer hoeven te vragen voor wat zij doen. Als ze hun beleid achteraf maar verantwoorden. Tegelijkertijd moeten ze ook financieel hun eigen broek ophouden. Als startpunt daarvoor werden de corporatieleningen bij het Rijk weggestreept tegen de subsidies die corporaties normaal ontvangen. In 2013 voerde het kabinet de verhuurdersheffing in. Jaarlijks dragen corporaties zo’n twee maanden huur af, wat gevolgen heeft voor de investeringsmogelijkheden in nieuwbouw. 2014 2014: PARLEMENTAIRE ENQUÊTES De verzelfstandiging van de woningcorporaties leek de nodige voordelen te hebben. Ze werden ondernemender en speelden honderden miljoenen vrij die ze investeerden in wijken, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Keerzijde was wel dat die vrijheid soms leidde tot zelfverrijking en beleggingsavonturen, zo bleek uit de parlementaire enquête in 2014. De Woningwet van 2015 bracht veranderingen voor corporaties. Met minder vrijheid, meer aandacht voor hun kerntaak – wonen – en meer toezicht door de Autoriteit woningcorporaties. 2021 WONINGNOOD IS TERUG VAN WEGGEWEEST Met de economische crisis vanaf 2008 groeien de wachtlijsten voor betaalbare sociale huurwoningen in de grote steden opnieuw. Het woningtekort is inmiddels weer zo opgelaaid dat politiek, pers en woningcorporaties anno 2021 opnieuw spreken van ‘woningnood’. 2021: NOG STEEDS ZELFSTANDIG Hoewel de parlementaire enquête leidde tot scherpere maatregelen voor corporaties, staan de basisprincipes van Heerma nog steeds overeind. Corporaties bepalen hun eigen beleid, waarover zij met de gemeenten prestatieafspraken maken. Bovendien zijn ze nog steeds financieel zelfstandig. 100 jaar Vidomes 5

Medewerkers vertellen Sommige medewerkers van Vidomes zijn al heel lang in dienst. Andere pas sinds een paar maanden. We vroegen ‘oude’ en ‘nieuwe’ medewerkers naar hun ervaringen. Arlé Hokke Medewerker Verhuur sinds 1987 Medewerker Verhuur Arlé Hokke blikt terug: Woningtoewijzing en huisbezoeken in de vorige eeuw In honderd jaar kan er veel veranderen. Dat geldt ook voor de manier waarop corporaties vroeger leegkomende woningen toewezen. Medewerker Verhuur Arlé Hokke, werkt sinds 1987 bij Vidomes, vertelt hoe de woningtoewijzing in Zoetermeer er in de jaren ’80 en ‘90 aan toe ging. “Als woningzoekende kon je je toen nog inschrijven bij de gemeente, De Goede Woning, Vestia en de Christelijke Woningbouwvereniging Zoetermeer (CWZ – nu Vidomes). Je kreeg een inschrijfformulier thuis, samen met een fotoboekje van alle complexen. Zo kon je je ook voor een specifiek complex inschrijven. Stuurde je het formulier in en betaalde je je inschrijfgeld, dan kreeg je een inschrijfbewijs.” 6 “Sommige woningzoekenden schreven zich bij alle vier in, sommige alleen bij de gemeente. Stond je bij de gemeente ingeschreven, dan kon de gemeente je voordragen aan een corporatie.” Huurdersselectie “Wekelijks maakte ik een uitdraai van alle inschrijvingen. Daaruit maakte ik dan een selectie, waarbij ik rekening hield met bijvoorbeeld inschrijftijd, samenstelling van het huishouden en de leeftijd. Omdat ik wist hoeveel woningen er jaarlijks per complex vrijkwamen, kon ik woningzoekenden bellen dat zij in aanmerking kwamen voor een woning.”

Wie ben je en wat doe je bij Vidomes? Alex, Ben, John en Theo. Zij waren Ik ben Dennis Pang-Atjok en sinds 1 januari 2021 in dienst bij Vidomes als complexbeheerder in de gemeente Delft. Was Vidomes een bewuste keuze? De keuze om bij Vidomes te willen werken hangt samen met de positieve indruk die ik altijd heb gehad van Vidomes. Een corporatie met een staat van dienst van bijna 100 jaar in de regio Haaglanden. Bovendien is het een organisatie die een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Wat is je eerste indruk van Vidomes? Ik ben warm ontvangen en vanaf het eerste moment goed begeleid door mijn collega’s uitstekend in staat om mij haarfijn te introduceren in de organisatie en haar doelstellingen. Hoe zie je je toekomst bij Vidomes? Ik hoop in de (nabije) toekomst als volwaardige complexbeheerder veel te leren, prettig samen te werken en maximaal bij te dragen aan het woongenot van de bewoners. Dennis Pang-Atjok Complexbeheerder bij Vidomes sinds 1 januari 2021 HERINNERINGEN AAN DE HUISBEZOEKEN “Om de doorstroming te bevorderen, was ik toen al bezig om senioren te selecteren die een goedkope eengezinswoning achterlieten. Nu doen onze seniorenmakelaars dit.” Huisbezoeken “Voorafgaand aan de toewijzing deden we veel huisbezoeken, niet alleen in Zoetermeer maar ook in de regio. Voor de nieuwbouwwoningen in de wijken Noordhove en Rokkeveen in Zoetermeer, kwam ik bijvoorbeeld veel bij gezinnen in Den Haag, Scheveningen en Leidschendam-Voorburg over de vloer. Zij wilden hun galerijflat verruilen voor een eengezinswoning.” “De huisbezoeken waren bedoeld om huurders – zoals wij dat intern noemden – ‘panklaar te maken’. We vertelden over de termijn waarop ze in aanmerking kwamen, bespraken de regels voor toewijzing en bekeken of het inkomen paste. Kwam de woningzoekende na het huisbezoek aan de beurt voor een woning, dan was de acceptatie- en slaagkans groter. Hierdoor was er nauwelijks leegstand.” 100 jaar Vidomes “Met de huisbezoeken kenden wij ook de woningzoekende beter. Ik had een beeld van hoe de woning zou worden bewoond en over de mate van urgentie. Soms kon ik mensen in hun woningkeuze adviseren. ‘Kunt u niet beter wachten tot de scholen in de wijk gereed zijn?’ Of: ‘Kiest u voor dat type woning, dan is de wachttijd korter.’ Mensen stelden die adviezen zeer op prijs." Vrijheid in toewijzing “Naast de huisbezoeken hield ik dagelijks telefonisch spreekuur voor vragen over inschrijvingen of wachttijden. Op woensdagmiddagen was er een spreekuur op ons kantoor. Woningzoekenden met soms schrijnende verhalen vroegen dan om urgentie. Het mooie was dat je toen nog wel eens direct een woning kon toewijzen. Bij een zeer urgente situatie had je die vrijheid nog.” 7 “Een woningzoekende zei ooit dat ik wel een boek zou kunnen schrijven met al mijn belevenissen. ‘U maakt zoveel mee.’ En dat is ook zo.”

Wie ben je en wat doe je bij Vidomes? Mijn naam is Desiree Krouwel en ik woon in Den Haag. Na mijn afstuderen ben ik tien jaar advocaat geweest. Sinds 1 december 2020 werk ik met heel veel plezier bij Vidomes als jurist en privacy officer. Mijn werk bestaat uit drie delen: het adviseren van collega's en indien nodig het inschakelen van een externe advocaat en het meedenken over Vidomes-beleid. Was Vidomes een bewuste keuze? Ja, ik heb voor Vidomes gekozen omdat ik graag juridisch werk doe met een maatschappelijk doel. Wat is je eerste indruk van Vidomes? Vidomes voelt voor mij echt als een warm bad en ik voel mij tussen mijn collega’s als een vis in het (bad)water. Hoe zie je je toekomst bij Vidomes? Ik hoop nog lang bij Vidomes te blijven en mee te bouwen aan een positieve en betrouwbare organisatie. Desiree Krouwel Jurist bij Vidomes sinds 1 december 2020 Ellen Willemsen Medewerker Huuradministratie sinds 1 januari 2021 Senior medewerker Huuradministratie Ellen Willemsen over haar carrière: “Mijn liefde voor de ‘corporatiewereld’” “Ik zeg wel eens: ‘ik werk al honderd jaar!’ Maar dat is natuurlijk niet waar. Van 1975 tot 1999 heb ik diverse functies gehad. Ik voelde me bij iedere functie prima, maar het was het nooit helemaal. Totdat ik bij een woningbouwvereniging terechtkwam als teamleider contractenadministratie. Hier voelde ik me thuis. Helaas kwam er na tien jaar door een reorganisatie een einde aan dat leuke werk.” Ellen Willemsen werkte eerder al met veel plezier bij een woningbouwvereniging. Nu een kleine twaalf jaar later is ze weer terug in de corporatiewereld, bij Vidomes. 8 Menselijk contact “Tijd voor een nieuwe uitdaging. Bij een organisatie kreeg ik de kans om te werken en te studeren. Eerst als re-integratieconsulent, daarna als lifecoach, inburgeringsdocent en tenslotte als accountmanager. Juist die verschillende functies en de mogelijkheid om diploma’s te behalen, hebben ervoor gezorgd dat ik er tien jaar met veel plezier heb gewerkt.” “Het waren altijd functies waarbij het menselijke contact – of ik mensen nu help of adviseer – voorop stonden. Tot de laatste functie, die was commercieel en daar lag mijn hart niet. Op mijn zestigste heb ik ontslag genomen. Iedereen verklaarde me voor gek, maar ik geloofde in mezelf. Ik kon al snel bij een gemeente aan de slag als woonconsulent, een tijdelijk contract vanwege zwangerschapsverlof.

Complexbeheerder John Vriend over zijn carrière bij Vidomes Van huisbewaarder naar complexbeheerder John Vriend werkt al ruim dertig jaar in de complexen van Vidomes. Welke veranderingen maakte hij door de jaren heen mee? “Op 1 juli 1990 kwam ik in dienst bij Vidomes. Toen nog als huisbewaarder voor de vestiging in Delft. We hadden nog geen mobiele telefoon maar een semafoon. Dat was toen heel modern, want daar zag je dan een tekst-berichtje op. Vanuit het kantoortje in de Pijperring in Delft waar ik toen werkte, kon ik bellen of zaken doorgeven aan de servicebalie. Die zette de melding dan door naar bijvoorbeeld een huurder of collega van de afdeling Techniek.” Werkplaats met alles erop en eraan “Ja, we deden alles toen nog in eigen beheer. In de werkplaats werden zelfs volledige kozijnen en deuren gemaakt. Zaagbank, vlakbank, lintzaag, alles was er. Als ik het goed heb, bestond de technische dienst toen uit acht man. Timmermannen, lood-gieters en elektriciens, alles konden ze.” “In de tussentijd veranderde mijn functie van naam. Huisbewaarders werden huismeesters, een functienaam die leek op bewakers in een huis van bewaring. Behalve de naam veranderde ook ons werk. We gingen niet meer schoonmaken – dat deed het schoonmaakbedrijf voortaan – maar richtten ons meer op sociaal beheer.” Ik zou daarna doorstromen, maar door corona werden alle vacatures ingetrokken. Ik zat weer thuis.” Vreugdedans “Ik nam contact op met Maud Brugman, seniorenmakelaar bij Vidomes. Zij deelde mijn cv met de manager Wonen. We hadden een positief gesprek en ik werd aangenomen. Wat was ik blij! Ik mocht weer naar mijn oude liefde, de corporatiewereld. “Met veel enthousiasme ben ik op 4 januari gestart als senior medewerker Huuradministratie. Ik hou me bezig met de eenmalige huurverlaging en de verwerking van de servicekosten, ik ondersteun een projectgroep en werk iedere dag gedeeltelijk voor Huurincasso. En als Maud Gevoel van thuis “Wat heb ik het naar mijn zin met fijne collega’s, leuk werk en een geweldige werkgever. Na vijf weken heb ik zelfs het gevoel dat ik er al heel lang werk. Hoe mijn toekomst eruitziet? Dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik graag bij deze club blijf, in welke functie of combinatie van functies dan ook.” mij nodig heeft, ben ik ook voor haar beschikbaar. Ja, ik geniet van de afwisseling bij Vidomes.” Technisch en sociaal beheer “De grote verandering kwam rond 2000, toen we technisch en sociaal complexbeheerder werden. We deden de voor-controles, eindcontroles en opleveringen, werkten de rapporten uit en delegeerden de werkzaamheden naar verschillende bedrijven. In die tijd deden we daarnaast nog een aantal zaken zelf in ons eigen complex, waaronder klein technisch onderhoud vanuit de serviceabonnementen. “Sinds 2014 richten we ons steeds meer op de sociale problematiek binnen onze complexen en het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Wie had dat in 1990 gedacht? Deze verschuiving van technisch naar sociaal, is een mooi statement voor de toekomst.” John Vriend Complexbeheerder sinds 1 juli 1990 9

Medewerker Huurincasso Eric Stegeman over de Waterbuurt in Zoetermeer: Typisch Zoetermeer, maar met een bijzondere geschiedenis Als je via de Meerzichtlaan door de Zoetermeerse wijk Meerzicht rijdt, word je direct geconfronteerd met de stedebouwkundige opvattingen van begin jaren ‘70. Hoogbouw afgewisseld met rijen eengezinswoningen, groenstroken afgewisseld met woonerven. De Waterbuurt vormt hier geen uitzondering op. Wat maakt deze buurt dan toch anders dan de Landen-, Bergen- en Bossenbuurt? Begin jaren ‘70 heerste er grote woningnood. In Den Haag had Philips enkele grote vestigingen die snel groeiden. Naast het aantal kantoorbanen nam ook het aantal banen in de productiesector toe. Vanuit het hele land werd personeel aangetrokken. Voor deze mensen werd het echter steeds moeilijker om aan passende woonruimte te komen. Maar Philips had deze mensen hard nodig. Een impasse dreigde. Nu had Philips in Eindhoven al jaren ervaring met het bouwen van omvangrijke woningcomplexen voor werknemers. Om aan overheidssubsidie te komen, richtte de onderneming stichtingen op, waarvoor Philips' Woning- en Grondbedrijf de administratie verzorgde. De Haagse Philips-bedrijven deden een beroep op het Woning- en Grondbedrijf om ook hier te bouwen voor Philips-personeel. Nieuwbouw Het bedrijf zocht contact met de gemeente Zoetermeer, een groeikern in de jaren ‘60. Na stevige onderhandelingen mocht Philips uiteindelijk 780 huurwoningen in Meerzicht bouwen. Tussen 1973 en 1976 verrezen er vier hoogbouwtorens met 528 eenheden en 252 eengezinswoningen. Interessant: in de Eindhovense wijk Gestel ligt een buurt met exact dezelfde laagbouwwoningen. De toewijzing van de woningen was bijzonder geregeld. Maar liefst 80% van de vrijkomende woningen ging naar Philips-personeel, de gemeente mocht slechts 20% van de kandidaten leveren. Ontmanteling en herpositionering Nu heeft ieder goed verhaal een schurk nodig en begin jaren ‘90 speelde Philips-topman Jan Timmer deze rol met verve. In hoog tempo werden de Haagse Philips-bedrijven ingekrompen en afgestoten. Zo verdwenen duizenden arbeidsplaatsen in de regio. Er waren nu dus wel woningen, maar geen personeel meer om ze aan te verhuren. Het verzelfstandigde Philips’ Woningbedrijf heette voortaan Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) en nam per 1992 de Waterbuurt rechtstreeks onder haar hoede. Hhvl besloot – net als in Eindhoven – zich op de ‘gewone’ woningzoekende te richten. Samen met CWZ, De Goede Woning, Beter Wonen (later Vestia) en de gemeente werkte de woningstichting aan de ontwikkeling van het aanbodmodel voor woningzoekenden in Zoetermeer. Overdracht aan Vidomes In 2001 besloot de directie van Hhvl om zich voortaan uitsluitend op de Eindhovense regio te richten. Op 1 mei 2002 ging uiteindelijk het Zoetermeerse bezit over naar Vidomes. Hiermee werd een bijzonder stuk Zoetermeerse volkshuisvestingsgeschiedenis definitief afgesloten. Eric Stegeman Medewerker Huurincasso sinds 1 mei 1992 10

Stefanie Oosterbroek Verschillende functies sinds 1 maart 1989 Directie-secretaresse Stefanie Oosterbroek over haar carrière bij Vidomes: “Onvoorstelbaar dat we toen nog zo werkten” Op 1 maart 1989 startte Stefanie Oosterbroek bij Stichting Patrimonium’s Woningbouw aan de Griegstraat in Delft. Sindsdien heeft ze op verschillende afdelingen gewerkt. Ze deelt haar ervaringen. “Mijn eerste functie was medewerkster verhuur- en bewonerszaken. Ik beantwoordde vragen aan de balie en telefoon, en hield me bezig met de verhuur van woningen. We gebruikten typemachines met carbonpapier tussen twee vellen papier. Maar dat was eigenlijk niet nodig: onze typemachines konden wel vier brieven onthouden. Best vooruitstrevend voor die tijd. Dit waren de voorlopers van de computer.” “Toen ik begon, wezen we de woningen toe via een puntenstelsel. Had je voldoende punten, dan kreeg je een woning. Hierna volgde de woonkrant Beter Wonen, waarin alle vrijkomende woningen stonden. Achterin zat een woonbon om te reageren op de woningen. In die tijd verwerkten wij iedere week stapels woonbonnen. Tegenwoordig gaat dat 100 jaar Vidomes een stuk efficiënter, doordat woningzoekenden digitaal reageren via Woonnet Haaglanden.” Huuradministratie, huurincasso en secretariaat “Op de afdeling Huuradministratie & Huurincasso maakte ik kennis met de financiële achtergrond van een corporatie. Ik boekte de ontvangen huren en de uitgaven in, zoals de facturen voor onderhoud. Eigenlijk is het een grote uitvoering van een ‘huishoudboekje’ met inkomsten en uitgaven. Verder hielden wij de huurachterstanden in de gaten en bespraken we met onze huurders hoe we dit samen konden oplossen.” “In de jaren daarna deed ik een combinatie van huuradministratie, -incasso en secretariaat. De ene week werkte ik op het secretariaat, de andere op de administratie. Op het secretariaat verzorgden we onder meer de stukken voor de vergaderingen. Dit hield in: veel documenten kopiëren en op volgorde van de agendapunten in boekjes doen. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar we hadden daarvoor een apparaat dat een plastic kaft warm maakte met de stukken ertussenin. Het resultaat was een geplakt boekwerk. Tegenwoordig gaat het verspreiden van stukken natuurlijk digitaal. Dit is veel sneller en het kost ook nog eens minder bomen.” Collega’s en huurders ondersteunen “Vooruitlopend op de fusie in 2000 kwam ik bij de Rijswijkse Christelijke Woningbouwvereniging, een van de fusiepartners, terecht om daar twee dagen per week te helpen bij de huuradministratie. Hier kwam een functie vrij en sindsdien werk ik als secretaresse.” “Tot 2010 werkte ik op de vestiging in Rijswijk, nu op de centrale locatie in Delft. Het mooie van mijn werk is dat ik collega’s ondersteun. Daarmee werk ik indirect ook voor onze huurders. En daar draait het tenslotte bij ons om: onze huurders en toekomstige huurders voorzien van een fijne woning.” 11

LeidschendamVoorburg Zoetermeer Rijswijk Vier Delft vragen aan vier wethouders

1 Hoe belangrijk is de samenwerking met woningcorporaties, in het bijzonder Vidomes, voor de gemeente? Hoe kijken jullie terug op de afgelopen (100) jaren? Delft Karin Schrederhof wethouder wonen Delft – Karin Schrederhof “Allereerst gefeliciteerd met dit mooie jubileum, een prachtige mijlpaal! Vidomes is voor de gemeente altijd een betrouwbare en maatschappelijk betrokken partner geweest. De eerste woningen die Vidomes bouwde, waren de eengezinswoningen aan de Patrimoniumstraat. Nu bouwen zij energiezuinige en levensloopbestendige woningen aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat. Ik vind het mooi dat in dit project de actieve gemeenschap weer centraal staat: het bouwen van buurten waar men elkaar kent en naar elkaar omkijkt. Zo was het honderd jaar geleden ook. De cirkel is weer rond.” Rijswijk – Johanna Besteman “Allereerst van harte gefeliciteerd met dit jubileum! De samenwerking met de corporaties is voor de gemeente Rijswijk van groot belang. We staan samen voor grote uitdagingen op de woningmarkt en de corporaties zijn daarin een onmisbare schakel. Zorgen voor goede, betaalbare woningen is een primaire levensbehoefte voor onze inwoners. Daarbij staan we nu ook nog samen voor een grote verduurzamingsopgave.” “We zijn daarnaast erg blij met rol die Vidomes wil pakken bij de herstructureringsprojecten in Rijswijk, zoals de Paulinesymfonie al weer een aantal jaren geleden en heel recent de nieuwbouw van eengezinswoningen aan de Idenburglaan. Op andere plekken heeft Vidomes geïnvesteerd in het grondig opknappen van woningen, zoals bij de complexen aan de Hoogkamerlaan e.o. Fijn wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Daarom ben ik blij dat we het verbeteren van leefbaarheid als gezamenlijke opgave zien.” 100 jaar Vidomes Leidschendam-Voorburg – Floor Kist “De gemeente Leidschendam-Voorburg en Vidomes werken al lange tijd intensief samen. Ook met de voorlopers van Vidomes: RK Woningbouwvereniging Leidschendam en Don Bosco Stompwijk. De grootscheepse renovatie van de wooncomplexen in de wijk Prinsenhof begin deze eeuw was een geweldige verfraaiing van onze gemeente. De nauwe verbondenheid is te zien op tal van terreinen, niet alleen op het gebied van wonen. We werken ook samen als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid, verduurzaming en het welzijn van onze inwoners. Zo helpt Vidomes bij het signaleren van verward gedrag en het vroeg signaleren van schulden bij onze inwoners. Vanuit de WMO kan hulp geregeld worden om bewoners een kans te geven langer zelfstandig te blijven wonen. Door woningen leeftijdbestendig te maken, door drempels weg te halen of hulpmiddelen toe te voegen.” Zoetermeer – Robin Paalvast “Vidomes neemt een belangrijk deel van de sociale huur voor haar rekening en is onlosmakelijk verbonden met de huisvesting van mensen met een kleine beurs, woningbouw en leefbare wijken in Zoetermeer. De betrokkenheid bij de stad en onze inwoners wordt enorm gewaardeerd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!” 13

2 Welke aspecten zijn topprioriteit als het om onze samenwerking gaat? LeidschendamVoorburg Floor Kist wethouder wonen / sociale woningbouw Delft – Karin Schrederhof “Het is heel belangrijk dat we samen blijven bouwen aan betaalbare woningen voor Delftenaren die aangewezen zijn op de sociale huursector. We moeten elkaar blijven uitdagen om het maximaal mogelijke te bereiken. Dat geldt ook voor de samenwerking op het gebied van leefbaarheid. Samen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk.” Leidschendam-Voorburg – Floor Kist “Er is grote vraag naar meer sociale huurwoningen voor jongeren, ouderen en doorstromers. Het toevoegen van sociale huurwoningen aan de woningvoorraad van Leidschendam-Voorburg is daarom erg gewenst. Zo worden binnenkort 48 nieuwe appartementen opgeleverd aan de Rijnlandlaan in Voorburg. De maatschappelijke opgave voor leefbare buurten en de inzet voor bijzondere doelgroepen zijn in de samenwerking zo mogelijk nog belangrijker. Ook de energietransitie is een belangrijk thema in onze gemeente. Het verduurzamen van huurwoningen zorgt voor lagere kosten voor de bewoners met een kleine portemonnee en is bovendien beter voor het milieu. Momenteel wordt met inwoners en partners, waaronder Vidomes, intensief samengewerkt aan een Versterkingsprogramma voor LeidschendamNoord om de inwoners van de wijken Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk een kansrijke toekomst te geven. Daarbij ligt de focus op het terugdringen van onderwijsachterstanden, fijn en veilig wonen, financiën in balans en gezond en fit.” 14 Rijswijk – Johanna Besteman “De gemeente stelt nu de prioriteit op het toevoegen van middeldure huurwoningen en het versterken van de verouderde wijken met een eenzijdige woningvoorraad. Samen met de corporaties nemen we actie om die wijken aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren. Het is aan de ene kant vooral doorgaan op de weg die al is ingeslagen, dus het verder aanpakken van oudere complexen door renovatie en verduurzaming. En als Vidomes ook een rol kan spelen bij het toevoegen van middeldure huurwoningen zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Het is ook goed om te ervaren dat de samenwerking op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en zaken als bestrijding van vereenzaming en schuldenproblematiek goed van de grond is gekomen. Ook heel belangrijk. Ten slotte is ook de energietransitie een belangrijk punt, en voor zowel de gemeente als Vidomes een grote uitdaging.” Zoetermeer – Robin Paalvast “Zoetermeer staat voor een forse woningbouw- en verduurzamingsopgave. Vidomes is voor ons een belangrijke partner met een hart voor de stad. We werken samen aan ons gedeelde doel om naast voldoende woonruimte ook kwaliteit toe te voegen aan de leefomgeving. De kennis van Zoetermeer die door de langdurige betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze stad is opgebouwd is daarbij van grote meerwaarde.”

4 Rijswijk Johanna Besteman wethouder onderwijs & wonen Wat is jullie wens voor de komende 100 jaar? 3 Hoe zien jullie de toekomst met Vidomes? Rijswijk – Johanna Besteman “Die zien we met vertrouwen tegemoet. Vidomes is geen passant, maar een partner die mede vorm heeft gegeven aan het Rijswijk zoals we dat nu kennen. We hebben het dus over een duurzame relatie en die zetten we graag voort.” Delft – Karin Schrederhof “Ik zie Vidomes graag verder ontwikkelen als een financieel gezonde en sterke corporatie. Zodat ze ook op de langere termijn haar maatschappelijke opgaven kan blijven realiseren.” Leidschendam-Voorburg – Floor Kist “Voor de toekomst zien wij een blijvende intensivering van onze samenwerking als het gaat om de aanpak van de complexe woonopgaven, zoals de woningnood, het langer zelfstandig thuis wonen en verduurzaming.” Zoetermeer – Robin Paalvast “Vidomes is actief in vrijwel alle wijken van Zoetermeer en dat zal ook het vooruitzicht blijven. Naast woningbouw zijn wijkvernieuwing en verduurzaming voorname speerpunten die vragen om een integrale visie op gebiedsontwikkeling. Met een eeuw aan ervaring binnen de sector is Vidomes een partner die van groot belang is en blijft voor de toekomst van Zoetermeer. We kijken dan ook met vertrouwen uit naar de volgende 100 jaar.” 100 jaar Vidomes Delft – Karin Schrederhof “Betaalbare, bereikbare en duurzame woningen voor alle Delftenaren. Een woning is namelijk niet alleen een huis, maar ook een thuis van waaruit je aan de samenleving kunt meedoen. Dat vraagt om gevarieerde woningbouw en leefbare wijken. Maar ook het bouwen van duurzame en sociale woonvormen ziet de gemeente als een goede ontwikkeling. De nieuwbouw aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat is hier een mooi voorbeeld van.” Rijswijk – Johanna Besteman “Dat het goed en fijn wonen is voor alle Rijswijkers in onze mooie gemeente en inwoners zich thuis voelen in de stad!” Leidschendam-Voorburg – Floor Kist “Onze wens voor de toekomst is dat we de samenwerking tussen gemeente, Vidomes en andere partners blijven versterken, zodat we ook inwoners die het minder breed hebben een fijne woning en prettige leefomgeving kunnen aanbieden in onze mooie gemeente.” Zoetermeer – Robin Paalvast “Onze wens is om samen met Vidomes en andere partijen een prettige woonbeleving te realiseren voor onze inwoners. Gezamenlijk leggen we een stevig fundament voor een inclusieve samenleving waarbij korte lijnen met gemeente en maatschappelijke organisaties zorgen voor verbinding met de nabije leefomgeving en de stad als geheel. De herstructurering van Palenstein is daarvan een goed voorbeeld. Maar ook Meerzicht en Buytenwegh zijn wijken waar onze gezamenlijke inspanningen tot mooie resultaten zullen leiden.” Zoetermeer Robin Paalvast wethouder energietransitie, wonen & vastgoed 15

Herinneringen aan de Cornelis de Wittstraat EO-radiopresentatrice Petra de Joode woonde van 1959 tot 1979 aan de Cornelis de Wittstraat. Daarna verhuisde ze naar Hilversum. Ze is elke maandag tot en met donderdagavond te beluisteren tussen tien en twaalf op NPO Radio 5. “Een kippenhok én een warm nest” 16

Ooit woonde ze met haar vader, moeder, vijf broers en zus in de veel te kleine Vidomes-woning aan de Cornelis de Wittstraat in Delft. Nu woont haar jongste broer er nog in zijn eentje. EO-radiopresentatrice Petra de Joode kijkt terug op een tijd waarin geluk nog heel gewoon was. had die op een rails gezet, zodat mijn moeder ze makkelijker kon verschonen. Mijn zus en ik sliepen op de overloop, waar mijn vader voor ons een gezellig hoekje had gemaakt. Toen mijn jongste broer werd geboren, heeft zijn wieg nog even op de overloop gestaan.” Ruimte creëren “In 1959 kregen mijn ouders de gezinswoning toegewezen. Ze woonden daarvoor op een flat. Het schijnt dat mijn oudere broers en zus hebben staan springen in de tuin, omdat ze heerlijk naar buiten konden.” Petra was de eerste die in de woning geboren werd, gevolgd door nog drie broertjes. “Het was een kippenhok, maar wel een heel gezellig kippenhok. We hadden maar drie slaapkamers. Vier broers sliepen op één slaapkamer met twee stapelbedden. Mijn vader 100 jaar Vidomes “Mijn vaders levensthema was: ruimte scheppen. In de kleine keuken, die bijna net zo groot was als de woonkamer, had hij een hoekbank gemaakt, waar we gezellig met zijn allen aten en naar de radio luisterden. Er was zelfs nog plek voor oma die elke dag meeat. Want ‘ach’, zei mijn moeder, ‘ik kook toch al voor veel’. Tijdens ons eindeloze gekwebbel aan tafel zat oma heerlijk even te knikkebollen.” Vader had zelf ook een serre aangebouwd. “Mijn moeder deed er de was bij de grote wasbak en voor ons was er een schommel. Door het hele huis had mijn vader laatjes en kastjes gemaakt. En de deur in de woonkamer verving hij door een schuifdeur, zodat er nog een orgel bij kon. Toen mijn oudste broers dagelijks moesten studeren, kwam er een slaapbank in de woonkamer waarop mijn ouders sliepen.” Hard werken “Dankzij mijn vaders inspanningen hadden wij al een douche, terwijl de rest nog met tobbes in de weer was. Ik herinner me goed dat we op vrijdag allemaal in de rij stonden. Mijn vader zette ons dan een voor een onder de douche, waarna mijn moeder ons afdroogde. Een wekelijkse gebeurtenis.” “Ik heb me altijd verbaasd waar mijn vader de tijd toch vandaan haalde. Hij had een fulltime baan bij de Nederlandse Kabelfabriek en bracht ’s ochtends nog de kranten rond, zodat de kinderen op sport konden en er geld was voor de eerste wasmachine – wat was mijn moeder dáár blij mee! Mijn vader was bovendien een goede voorleesvader. We hingen aan zijn lippen. En mijn moeder kon zo heerlijk koken. Haar gehaktballen en groentesoep zijn nog altijd onovertroffen. Ja, het was een warm nest.” 17

“Mijn ouders hebben nog vele jaren aan de Cornelis de Wittstraat gewoond. Samen met mijn jongste broer Philip, die tot het einde voor hen heeft gezorgd. Hij woont er nu nog.” Grote verbouwing In 1973 startte de woningbouwvereniging met een grote verbouwing van alle woningen. “Dat was een grote ingreep. Niet alleen omdat mijn vader de serre moest afbreken, maar ook omdat we tijdens die verbouwing in de woning moesten blijven wonen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Mensen spannen daar nu een rechtszaak voor aan.” “Soms konden we door een gat in de muur drie huizen verder kijken, dan weer aten we met zijn negenen in één slaapkamer. Mijn zus en ik zijn zelfs met ons bed door de vloer van de overloop gezakt. Toen heeft mijn vader midden in de nacht alles gestut.” “Mijn moeder kreeg bijna een zenuwinzinking van die hele verbouwing. Gelukkig lachten we veel in ons gezin. De kleuter18 juffen aan de overkant nodigden haar uit om te lunchen en op adem te komen met een boek of breiwerkje. Eén keer vergaten ze haar en sloten ze haar op. Ze heeft toen door de brievenbus om hulp geroepen.” Hechte buurt Petra begrijpt wel waarom haar ouders er al die jaren zijn blijven wonen. “Het is je thuis en de band met de buurt was hecht. Even over de heg een praatje maken, kleding met elkaar delen, winkeliers die je kennen… Mijn zus en ik haalden altijd de zaterdagboodschappen bij kruidenier Kardolus. We gaven hem het boodschappenboekje, hij pakte de boodschappen en stopte ze in de tas. Daar legde hij dan een reepje chocola voor mijn moeder bovenop. Zo lief.” Wie terugkijkt op de tijd van toen, kan zich haast niet voorstellen dat mensen zo krap woonden. “Je wist niet beter. Iedereen was hetzelfde. We kenden geen andere werelden. We waren blij dat we in de zomer op onze fietsjes naar het strand gingen. Konden genieten van het buitenspelen met alle vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. We vonden dat heerlijk. Sommige vriendinnetjes spreek ik nu nog.” Naar Hilversum Petra woonde tot 1979 bij haar ouders aan de Cornelis de Wittstraat. Daarna verhuisde ze naar Hilversum voor een baan bij de EO. “Mijn vader had me op de vacature gewezen, want als ik het nest zou verlaten, zou er meer ruimte zijn voor mijn jongere broers. Dat zei hij er natuurlijk niet bij, maar ik begreep het evengoed wel. En zo geschiedde.”

WOORDZOEKER Je vindt de woorden horizontaal, verticaal en diagonaal (ook achterstevoren). Heb je alle woorden weggestreept? Dan vormen de letters die niet zijn doorgestreept zijn een zin. W H U U R D E R S R A A D K B G S O C I A A L A M B V I H D N S E O M F U E M L U N U T U E E I IJ O I W S E E B I W N W I O O D R E G U N E U S N O E U B E E N E R N H S G T W O N Z E K L N A I E D W A N D T T A V C S M E G O F N R A I R O I R M T O E IJ S U B O U H E O G R S N W D D B E O W W O P R R D T P E N R E T M B U R H D E I T A V O N E R H O w O U R N N J A P H A R R V C D U R U E J U B I E L E T H D N E T C E I N B C O M P L E U M A E ! N D U U R Z A A M H E I I J O R P T D V I D E X B E H E E R E betrouwbaar bewoners bouwen complexbeheer delft dichtbij duurzaamheid eeuw energiezuinig feest gebouw honderd huren huurdersraad huurwoningen jubileum nieuwbouw onderhoud patrimoniums persoonlijk projecten renovatie samen sociaal tevreden thuis toekomst vidomes vieren wonen woningcorporatie OPLOSSING Mail je oplossing voor 1 juni naar: communicatie@vidomes.nl o.v.v. Woordzoeker V100 19

Wonen toen en nu: stap voor stap naar duurzaam

Al sinds 1921 spant Vidomes zich in om huurders steeds betere woningen te bieden. Stond aanvankelijk de gezondheid van bewoners voorop, later kwam daar het wooncomfort bij. En nu, al meer dan tien jaar, heeft ook het thema duurzaamheid onze volle aandacht. Wat is er door de jaren heen in onze woningen veranderd? En hoe zien we de toekomst van wonen voor ons? Waterleiding en riolering De eerste woningen die voorgangers van Vidomes in Leidschendam bouwden, waren voor tuindersknechten aan de Smidslaan in de Slakkenhoek. Deze ‘gezondere’ woningen moesten de tuindersknechten en hun gezinnen goede hygiënische omstandigheden bieden: door aansluiting op een waterleiding en riolering daalde de kans op ziektes. Kolenkachel De regio Haaglanden groeide de afgelopen eeuw enorm. De gemeente Delft had bijvoorbeeld in 1920 38.000 inwoners, nu zijn dat er al ruim 103.000. Door de jaren heen is er dan ook flink bijgebouwd. Tot 1960 zorgde een kolenkachel voor de verwarming in nieuwbouwwoningen. De opslagplek voor kolen – zolder, kelder, bijkeuken, schuur of hok – is in meerdere complexen nog zichtbaar. 100 jaar Vidomes 21

Aardgas In de jaren ’60 gingen woningen over van kolen op aardgas. Fornuizen werden aangepast en er kwam een nieuwe kachel in de woning. Deze verwarmde voortaan niet alleen de keuken, maar de hele woning. Ook toen al ging het gesprek over energiebesparing: verwarmen we ook de slaapkamer en het toilet of trek je een dikke trui aan? Schone energie De komst van steenkool, turf en aardgas zorgde voor economische groei. Extreme armoede zoals ondervoeding, slechte gezondheid, weinig kleding, ongezonde woningen en hoge werkdruk, verdween. Ook de volgende stap in de energietransitie – van aardgas naar schone energie – gaat veel goeds brengen. Met ‘all electric’Woningen Idenburglaan, Rijswijk oplossingen en warmtenetten komt er een einde aan de luchtverontreiniging door de verbranding van aardgas. We stoppen met het uitputten van grondstoffen en bouwen onze CO2 -uitstoot af naar nul. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt. Waarom voorkomen van opwarming zo belangrijk is Sinds 1921 steeg de temperatuur in Nederland met 1,8° C. We hebben hierdoor warme zomers en het aantal ijsdagen neemt af. De kans dat er nog een Elfstedentocht komt, is klein. Tegelijkertijd zijn tropische temperaturen (30° C of hoger) risicovol voor kwetsbare groepen zoals senioren. En waar bewoners nu nog genieten van allerlei bijen, vlinders en vogels, verdwijnen sommige soorten straks. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening. 22

A Naomi Wierts, Duurzaam wonen Hoe bouwt Vidomes aan een duurzame toekomst? In onze duurzaamheidsvisie staat hoe we stap voor stap werken aan een nog groenere toekomst. Hier een paar voorbeelden van onze duurzaamheidsinspanningen. Energie besparen en opwekken Bij alle woningen willen we de komende decennia de hoeveelheid energie terugbrengen die nodig is voor verwarming en warm water. Daarnaast spannen we ons in voor maximale duurzame energieopwekking en gaan we van het aardgas af. Zo hebben we bij woningen aan het Dijkwater in Zoetermeer een douche geplaatst die 75% van de warmte uit het douchewater terugwint. Daarmee besparen de bewoners energie en geld. Nul op de meter De nul-op-de-meterwoningen aan de Idenburglaan in Rijswijk zijn een mooi voorbeeld van hoe woningen er in de toekomst uitzien. De woningen zijn gasloos en zeer energiezuinig. Ze hebben een bodemwarmtepomp (verwarming), zonnepanelen en een installatie die warmte terugwint. Vanwege steeds extremere weersomstandigheden zitten er onder de achterpaden grote kratten die veel water kunnen opvangen. Oog voor de omgeving Bij duurzaamheid kijkt Vidomes verder dan de woningen alleen. Om bij te dragen aan de biodiversiteit – een omgeving met verschillende soorten dieren en planten – creëren we onder meer verblijfplaatsen voor dieren rond onze woningen. Aan de Jan de Oudeweg en Professor Telderslaan in Delft maakten we bijvoorbeeld onderkomens voor vleermuizen. Verder in de toekomst kijken Hoe woningen er over vijftig tot honderd jaar uitzien, weten we niet. We hebben helaas geen glazen bol, maar denken wel graag na over de toekomst. Heb jij ideeën of wil je meedenken met Vidomes? Stuur dan een mailtje naar duurzaamwonen@vidomes.nl. 100 jaar Vidomes 23

De Raad van Commissarissen over Vidomes: “Enorme drive, Sinds tenminste 1980 kent Vidomes een Raad van Commissarissen (RvC). De raad houdt toezicht op het reilen en zeilen en geeft adviezen aan de twee bestuurders van Vidomes. Vicevoorzitter Hendrik van Moorsel kijkt al zes jaar mee, met name vanuit financieel-economisch oogpunt. Commissaris Artie Ramsodit werd drie jaar geleden benoemd op voordracht van de huurders. Hoe kijken zij met hun kennis van verschillende organisaties aan tegen Vidomes? Wat zijn hun wensen voor de toekomst? Van Moorsel: “Vidomes is een relatief kleine organisatie met zo’n 180 medewerkers die er echt zijn voor de 50.000 bewoners. Je ziet dat ze hun werk met hart voor de huurder doen. Wat dat betreft is Vidomes tijdens mijn commissariaat flink veranderd. Door een financieel krappe periode moest Vidomes aanvankelijk de tering naar de nering zetten, nu in 2021 staat de blik weer veel meer naar buiten en kan er ook weer meer. Dat geeft een nieuw elan.” Drive versus opgave Ramsodit herkent de betrokkenheid die Van Moorsel schetst: “Nog niet zo lang geleden sprak ik met een complexbeheerder die op allerlei manieren de verbinding met de huurder probeert te leggen. Precies die drive om meer te betekenen dan wat volgens het boekje van de sociale huisvesting kan, dát kenmerkt Vidomes.” Hoewel gedreven en nog meer naar buiten gericht, staat de woningcorporatie anno 2021 wel voor een pittige maatschappelijke opgave. Ramsodit: “Ga er maar aanstaan: vanuit de Rijksoverheid is er de druk van de energietransitie, de gemeente wil dat je bouwt voor de middengroep, en dan heb je zelf nog de taak om mensen met een kleine beurs te huisvesten. Hoe ga je die puzzel oplossen?” 24

vicevoorzitter Hendrik van Moorsel commissaris Artie Ramsodit Nog meer samenwerken Van Moorsel: “Het zou mooi zijn als Vidomes in de toekomst wat meer ruimte krijgt. Ook voor maatschappelijke taken rond veiligheid en leefbaarheid. Op al die terreinen kan Vidomes nog hechter samenwerken met gemeenten, zorgorganisaties en politie. Als toezichthouder van zorgorganisaties zie ik nog te veel mensen met zware problematiek tussen de wal en het schip vallen. Mensen met een lichtere problematiek krijgen vaak eerder onze aandacht.” Oog en oor voor de mens Kijkend naar de toekomst ziet Ramsodit graag dat Vidomes nog meer haar voelsprieten gebruikt om behoeften van bewoners op te vangen: “Wat leeft bij bewoners, is niet alleen te halen uit cijfers, plannen en enquêtes. Gevoelens hoor je pas in gesprek met bewoners. Daarbij is ook het besef belangrijk dat de wereld diverser is dan de mensen die vaker hun stem laten horen. Heb oog en oor voor alle mensen. Digitalisering kan daarbij helpen.” “Als RvC dagen we Vidomes graag uit op dit soort thema’s, maar tegelijkertijd moeten we ook een beetje de grenzen bewaken. Investeren in bijvoorbeeld samenwerking is één, maar de gemeenten en zorgorganisaties moeten wel hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen. Die rol van uitdagen en tegelijkertijd risico’s mijden vind ik een leuke rol.” Gevraagd naar hun gelukwensen voor Vidomes, zegt Ramsodit: “Als ik mag dromen, dan wens ik dat we straks met nog meer Vidomes-huurders zijn. Want dat betekent dat we meer woningen hebben en dat we meer mensen een thuis kunnen bieden.” Van Moorsel sluit zich daarbij aan en voegt toe: “En natuurlijk wensen we Vidomes graag nog eens honderd jaar toe.” pittige maatschappelijke opgave” 100 jaar Vidomes 25

Voorzitter Sylvie Seubert van Huurdersraad Vidomes: “Wij zijn het regelmatig met elkaar eens, In honderd jaar is er veel veranderd. Zo hebben huurders een sterke stem gekregen in het corporatiebeleid. Mede door de Woningwet 2015 kent Vidomes sinds 2016 een Huurdersraad, die als onafhankelijke stichting opereert. Voorzitter Sylvie Seubert hoort bij de vier leden die van meet af aan in de negenkoppige raad zitten. Volgens Sylvie heeft de huurdersparticipatie in zes jaar een boost gekregen: “Tegelijkertijd met de Huurdersraad trad ook Daphne Braal als nieuwe bestuurder aan. Samen hebben we ons ingespannen voor een transparanter Vidomes, wat hard nodig was. Ook voor bewonerscommissies is nu duidelijker waarover zij kunnen meepraten. Onze algemeen bestuursleden staan altijd klaar om de bewonerscommissies te ondersteunen. Als Huurdersraad schuiven wij onder meer aan in Vidomes-werkgroepen om mee te praten over grote thema’s zoals het sociaal statuut, bedoeld voor huurders die tijdelijk verhuizen vanwege een verbouwing, sloop of nieuwbouw. Door vóóraf vragen te stellen aan de corporatie en antwoorden te krijgen, zijn we voorbereid als de officiële adviesaanvraag binnenkomt. Deze kunnen we dan sneller dan de voorgeschreven zes weken afronden.” Transparanter en klantgerichter De Huurdersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Vidomesbestuur. Op sommige thema’s heeft de raad instemmingsrecht. “We zijn het regelmatig met elkaar eens, maar soms oneens. Dit jaar leek het erop dat het huurbeleid 2021 een struikelpunt zou worden. Nu heeft het kabinet bepaald dat de huren gelijk blijven. 26

Dat is goed nieuws voor alle huurders. Naast een transparanter Vidomes ziet Sylvie ook dat de corporatie zich meer richt op de huurder als klant: “In het tevredenheidsonderzoek scoort Vidomes beter en met Mijn Vidomes, de online omgeving voor huurderszaken, is een mooie stap gezet. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. In sommige gevallen kunnen we elkaar nog wel iets beter vinden.” Zelfde belang Sylvie benadrukt dat Vidomes en de Huurdersraad hetzelfde belang dienen: “Wij willen de huren betaalbaar houden en zien graag dat huurders – als zij dat wensen – kunnen doorstromen naar een woning die beter bij hen past. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat de leefbaarheid in kwetsbare wijken meer aandacht krijgt. Vidomes doet hier al veel aan en wij dragen ons steentje bij.” “Gemeenten zien liever dat corporaties zich in kwetsbare wijken richten op mensen met weinig inkomen, maar wijken worden juist leefbaarder als de middeninkomens er ook wonen. Vidomes wil wel voor hen bouwen, maar vindt niet altijd gehoor. Als Huurdersraad praten we daarom als gelijkwaardige partners mee over lokale prestatieafspraken. Verder trekken we met zestien huurdersorganisaties op in de stichting Samenwerkende Huurdersorganen Haaglanden (SHH). Samen met de corporaties, SHH en de Stichting Verhuurders Haaglanden hebben we een sterke stem aan de bestuurstafel.” soms oneens” 100 jaar Vidomes Ook uw stem laten horen? Stichting Huurdersraad Vidomes zoekt nieuwe bestuursleden. Kijk voor meer informatie op www.huurdersraadvidomes.nl of op de Facebook-pagina van Huurdersraad Vidomes. Sociaal karakter Voor de toekomst wenst Sylvie Vidomes toe: “Dat de corporatie nog lang haar sociale karakter blijft verdedigen om goede en betaalbare huurwoningen te kunnen blijven bouwen. Dat zal gezien standpunten van sommige gemeenten niet makkelijk zijn. Als Huurdersraad zullen we de corporatie kritisch én ondersteunend blijven volgen en gemeenten wijzen op hun verantwoordelijkheden.” 27

Hoogtepunten op een rij Onze geschiedenis begint op 13 april 1921 met de oprichting van Stichting Patrimonium's Woningbouw in Delft. Op 1 januari 2000 fuseren Stichting Patrimonium’s Woningbouw, de Rijswijkse Christelijke Woningbouwvereniging en de Christelijke Woningstichting Zoetermeer. Vanaf dat moment gaan we verder onder de naam Christelijke Woonstichting Vidomes en sinds 2011 als Stichting Vidomes. Er is veel gebeurd in de afgelopen eeuw. In dit hoofdstuk blikken we terug op bijzondere hoogtepunten in de geschiedenis van Vidomes. Rode pannenbuurt, Leidschendam Volgens de opgave van de woningbouw-vereniging St. Willibrordus van februari 1923, verdiende de bewoners van deze arbeiderswijk gemiddeld zo’n 120 gulden per maand. Als nieuwe huurder kreeg je van de woningbouw-vereniging een ledikant cadeau. Ons oudste bezit 1923/1924 Patrimoniumstraat, Jan de Wittstraat, Een pastorie aan de Parkweg in Voorburg 1921 1913 1915 1918 R.K. Woningbouwvereniging Eensgezindheid Veur*, 1913 R.K. Woningbouwvereniging St. Willibrordus Veur, 1918 – 1959 1920 1923 1924 Stichting Patrimonium’s Woningbouw Delft, 1921 – 2000 Cornelis de Wittstraat, Slingelandtstraat en Heinsiusstraat in Delft. Woningbouwvereniging Patrimoniums Woningen Voorburg, 1915 – 1999 * De gemeente Veur is in 1938 samen met Stompwijk in Leidschendam opgegaan 28

Werd de vlag gehesen ter ere van het hoogste punt aan de Idenburglaan / Generaal Berenschotlaan in Rijswijk. 22 augustus Professor Telderslaan, Delft De woningen uit 1956 werden gesloopt en daar kwamen in 2013 nieuwe energiezuinige woningen voor in de plaats. Hoogkamerlaan, Rijswijk Nu met zonnepanelen & label A. 22 oktober Ging de eerste spade in de grond voor de bouw van 298 woningen in Steenvoorde I in Rijswijk (o.a. Prinses Margrietsingel). Eerste Eerste paal Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk. paal Voor Flat Jolanda (Louis Davidsstraat) in Rijswijk. 1939 1951 1954 1956 R.K. Woningbouwvereniging St. Jozef Leidschendam, 1939 – 1959 1959 1961 R.K. Woningbouwvereniging Leidschendam Leidschendam, 1959 – 2001 1962 Rijswijkse Christelijke Woningstichting Rijswijk, 1951 – 1999 R.K. Woningbouwvereniging Don Bosco (bezit Stompwijk) Leidschendam, 1939 – 1991 29

Fregatwerf, Zoetermeer De Morgenster, Nassaulaan, Zoetermeer In 1968 verrees het eerste bejaardencomplex in Zoetermeer: De Morgenster. Met loopbrug naar de hervormde kerk. Sterflats, Delft Eerste paal sterflats. Unieke vorm en top voor de leefbaarheid. Seniorencomplex Het Fregat ligt centraal in de wijk de Leyens. Het complex kijkt uit over de Broekwegwetering, een uitloper van de Zoetermeerse recreatieplas Noord AA. In maart verscheen Klaroenstraat, Rijswijk Eerste paal complex Klaroenstraat. ‘Verschil maken’. het eerste nummer van het kontaktblad RCW. Dekkenbuurt Buytenwegh, Zoetermeer Heel Nederland kwam kijken. Ook koningin Juliana! 1963 1964 1968 1970 Stichting Patrimonium’s Woningbouw R.K. Woningbouwvereniging Leidschendam 1973 1974 1981 Christelijke Woningstichting Zoetermeer Zoetermeer, 1964 – 1999 Rijswijkse Christelijke Woningstichting R.K. Woningbouwvereniging Don Bosco Woningbouwvereniging Patrimoniums Woningen 30

Start experiment ‘Delftse Model’. Voortaan neemt de consument zelf het initiatief voor een nieuwe woning. Hoogste punt Pauwhof in Rijswijk. Mariënpark, Leidschendam De eerste paal van het nieuw te bouwen Atrium van het Mariënpark in Leidschendam. In opdracht van de Rooms Katholieke Woningbouwvereniging. Griekenlandlaan, Zoetermeer Een groot complex: 160 woningen in een groot boogvormig gebouw, met in de 3 torens ernaast nog eens bijna 200 woningen. Irokohout e.o. Rokkeveen, Zoetermeer Kleurrijkste wijk in Zoetermeer. Start van het Woondienstenmodel. Overname Bezit Hendrik Hertog van Lotharingen: voormalig bezit van het Philips pensioenfonds. 1984 1985 1990 1995 1996 1997 1999 2000 2001 Christelijke Woningstichting Vidomes Delft, 2000 – 2011 Team onderhoud RK oningbouw uit 1987 Stichting Patrimoniums Woningen Voorburg, 1999 – 2002 31

e Dijken, Den Haag De laatste van de vier Pernisstraat, Zoetermeer Eerste aardgasvrije complex. gerealiseerde wijken in de Vinexlocatie Leidschenveen. Het gehele project bestaat uit 251 woningen, waarvan 12 zogenaamde kangoeroewoningen. Eerste zonnepanelen bij complexen in Tanthof-Oost en -West in Delft. Verhuizing centrale vestiging naar de YP. Vidomes is de tweede corporatie in NL die een licentie Koopgarant aanschaft en woningen in Koopgarant gaat verkopen. Bijna 200 corporaties volgen in de jaren erna. Bijdorp, Zoetermeer Jan Slagter van omroep Max zorgde voor de feestelijke opening. Prinsenhof Toren, Leidschendam Moeilijkste project ooit: nieuwbouw tegen en deels boven een bestaand gebouw. Start eerste Seniorenmakelaar. 2002 2003 2004 Christelijke Woningstichting Vidomes 2007 2010 Op 25 januari kregen we onze huidige naam: Stichting Vidomes. Opening Vidomes Delft 2002 32 2011 Stichting Vidomes Delft, 2011 – heden 2e

Laatste Vidomes magazine en Woonkrant. De Woonkrant werd vervangen voor de website Woonnet Haaglanden. Vanaf dat moment kon je niet meer met de papieren bonnetjes reageren op woningen. Molenhof woonwagens, Rijswijk Woningen voor Sinti’s. Van Alkemadestraat / Van Schijlenburchstraat Bijzonder project in Delft waar De Nieuwe Morgen, Palenstein, Zoetermeer Oplevering van onze eerste Oprichting KlantContactCentrum (KCC). Eerste digitale huurdersnieuwsbrief. De geboorte van Sofie, het intranet van Vidomes. NOM-woningen (28 appartementen). Oprichting huidige Huurdersraad. Mijn Vidomes live! Voortaan kunnen huurders zelf hun zaken digitaal regelen. jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden niet alleen mét elkaar wonen, maar ook naar elkaar omkijken. 2021 2012 2013 2014 2016 2019 2020 Start bouw 36 sociale Nul-op-de-Meterappartementen in één van de duurzaamste wijken van Delft: de Professor Schoemaker Plantage. 33

Terugblikken en vooruitkijken met de bestuurders van Vidomes “Over honderd jaar zijn corporaties nog steeds nodig” 34

Een jubileum kan niet zonder terugblik. Maar misschien nog interessanter is een kijkje in de toekomst. Bestuurders Daphne Braal en Jacco Maan blikken kort terug en ver vooruit. Wat zijn Vidomes’ grootste prestaties over de afgelopen honderd jaar? Jacco: “We staan er niet dagelijks bij stil, maar dankzij de inspanningen van Vidomes en alle rechtsvoorgangers zijn er maar liefst 18.000 woningen in de regio Haaglanden gebouwd. Die woningen staan er vandaag de dag nog altijd goed bij en hebben nog steeds een betaalbare huur.” Daphne: “Waar we ook trots op mogen zijn: Vidomes heeft zich door de jaren steeds meer ontwikkeld tot een verhuurder met aandacht voor de mensen die in haar woningen en buurten wonen. Met onze complex- en wijkbeheerders zijn we bijvoorbeeld al jaren dichtbij voor onze huurders. Zelfs toen de financiële crisis kwam, hebben we daarop niet bezuinigd.” “Speciale aandacht hebben we voor senioren. We denken mee over hoe zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. We bouwen woningen die levensloopbestendig zijn. We hebben een seniorenmakelaar die oudere huurders met een verhuiswens begeleidt naar een andere woning. En in sommige seniorencomplexen werkt een flatcoach die behalve voor technisch beheer ook oog heeft voor sociale contacten en bestrijding van eenzaamheid.” 100 jaar Vidomes Palenstein: commitment voor twintig jaar Daphne: “Als er een wijk is waar we laten zien hoe belangrijk onze rol nu en in de toekomst is, dan is het wel Palenstein. In 2006 hebben we ons voor twintig jaar gecommitteerd aan de herstructurering van deze kwetsbare wijk in Zoetermeer. Het slopen van de hoogbouwflats was een moeilijk besluit, maar het resultaat van de nieuwbouw mag er zijn! Nu al zie je een mooie leefbare wijk met water en veel groen en met een heel gedifferentieerd woningbezit. En de wijk loopt ook voorop in de energietransitie: zonder aardgas. In 2025 ronden we het project af.” Hoe gaat het met Vidomes in het jubileumjaar? Jacco: “Vidomes staat er goed voor. We zijn een solide, financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie, waar we op alle niveaus de huurder centraal stellen. We zetten in op moderne technologie om de dienstverlening verder te verbeteren. Veel huurders hebben bijvoorbeeld al kennisgemaakt met Mijn Vidomes, waar zij online hun huurderszaken regelen. Anderzijds zetten we die moderne technologie ook in om bijvoorbeeld onze systemen en gegevens te beschermen.” “Het coronajaar was wel een echte testcase voor onze organisatie. Wat was het mooi om te merken dat onze medewerkers zo betrokken zijn bij onze huurders en de resultaten die we willen waarmaken. Natuurlijk was het voor hen niet altijd even makkelijk, maar ze stonden er wel.” 35

Hoe ziet de nabije toekomst eruit? Nieuwbouw van de toekomst Jacco: “Regelmatig nemen we als bestuur en management van Vidomes de tijd om in de toekomst te kijken. Zo hebben we ons vorig jaar beziggehouden met sociaal wonen in 2030. Wat kunnen we doen om de huidige woningnood te bestrijden? Er is zo’n grote vraag naar woningen in onze regio. Kunnen we andere woonconcepten bedenken? Zijn er innovaties in de bouw die ons helpen om sneller woningen neer te zetten?” Daphne: “Naast de enorme opgave om bij te bouwen, staan we ook voor de belangrijke taak om onze woningen te verduurzamen. We moeten investeren in energiebesparende maatregelen. Dat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de portemonnee van onze huurders. Bij deze verduurzamingsaanpak hebben we rekening te houden met het feit dat we straks van het aardgas afgaan.” “Als maatschappelijk betrokken woningcorporatie bereiden we ons daarnaast voor op de vergrijzingsgolf. Mensen worden steeds ouder en wonen tot steeds hogere leeftijd in onze woningen. In de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk menselijk contact en ontmoeting is, juist voor ouderen. Als Vidomes willen we ons onderscheiden voor de senioren. We willen zichtbaar zijn en blijven in de wijken bij onze huurders, maar denken ook na over hoe bewoners elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Ook de seniorenmakelaar en de flatcoach onderstrepen onze inzet voor ouderen. Stuk voor stuk sociale innovaties die Vidomes in eigen huis heeft ontwikkeld.” Jacco: “Naast het persoonlijk contact en het faciliteren ervan is er in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering. Als je nu al ziet wat sommige apps voor mensen doen, kan ik me voorstellen dat wij over een aantal jaar apps hebben die huurders ontzettend helpen bij huurderszaken. Apps waarmee ze zich gesteund voelen in het prettig en veilig wonen.” Daphne: “Mooi voorbeeld van contact en ontmoeting in de toekomst vormt ons nieuwbouwproject in Delft. Op de plek van complex Goes van Schuijlenburch realiseren we nu nieuwbouw met de gedachte van een woongemeenschap. In een deel van de eengezinswoningen en appartementen komt een gemêleerde groep huurders, in de andere woningen wonen mensen met zorgbegeleiding. Iedereen die in dat complex wil wonen, vragen we bij te dragen aan de woongemeenschap. Dat leidt tot prettig wonen, persoonlijk contact, het voorkomen van eenzaamheid, aandacht voor elkaar en meer woongeluk.” Tot slot: bestaan woningcorporaties over honderd jaar nog? Jacco: “Corporaties zullen er zeker nog zijn. Alleen heten ze dan wel anders, vermoed ik. Met aanduidingen als ‘woonhubs’ of ‘wonenas-a-service’ – om maar wat te noemen – zullen ze meer aansluiten op de flexibele woonwens, passend bij de tijd waarin mensen zelf bepalen hoe lang ze waar willen wonen. En omdat we toch honderd jaar vooruit mogen kijken: naast de woningen zoals we ze nu kennen, hebben we misschien straks wel woningen die in de lucht hangen.” Daphne: “Ik denk dat onze woningen er inderdaad over honderd jaar heel anders uitzien. Onze rol als corporatie blijft dezelfde: als maatschappelijk vastgoedbedrijf blijven we nodig om betaalbare woningen te bouwen voor mensen met een kleinere portemonnee. Daarnaast blijft oog en aandacht voor leefbaarheid in wijken en buurten en voor kwetsbare mensen essentieel. Dus: ja, ook over honderd jaar zijn we er nog voor onze huurders.” 36

E Net als Vidomes, vieren de heer Brinkman en mevrouw Van Reeuwijk-Roos dit jaar hun 100ste verjaardag. Een unieke gebeurtenis! Onze bestuurders Daphne Braal en Jacco Maan gingen bij ze langs met een bloemetje. Meneer Brinkman werd aangenaam verrast door het bezoek van Vidomes. Hij woont al sinds 1973 met veel plezier aan de Wilgendreef in Voorburg. Zijn twee zonen zijn er opgegroeid en hebben nog meegemaakt dat de woning gebouwd werd. Twee à drie keer per dag komt de thuiszorg langs. Meneer Brinkman vierde op 14 maart zijn 100e verjaardag met zijn zonen. Ook de burgemeester kwam op bezoek. Mevrouw Van Reeuwijk woont met heel veel plezier in Zoetermeer. Ze werd op 11 maart 1921 geboren in Zevenhuizen, maar woont al sinds haar 23e in Zoetermeer. Haar woning leek wel een bloemenwinkel! En de lieve mevrouw Van Reeuwijk zat er stralend tussen. Naast de vele kaarten van familie en kennissen, ontving ze ook een felicitatiebrief van de burgemeester. J G U R A R D Mevrouw Van Reeuwijk Meneer Brinkman I R S E HU !

Dank jullie wel! De afgelopen 100 jaar hadden we niet tot een succes kunnen maken zonder hulp, kennis en kunde van onze vele leveranciers, stakeholders en partners. Samen werken wij voor huurders en woningzoekenden in onze regio. Wij danken allen daarvoor! Wij ontvingen van een aantal van hen felicitaties: “De fysieke en sociale opgaves in de steden zijn dusdanig groot dat niemand het alleen kan en we daardoor actief de samenwerking opzoeken. Als we er namelijk in slagen vroegtijdig met elkaar samen te werken en elkaars kennis en kunde tijdig te benutten, dan worden daarmee kansen sneller duidelijk en plannen een stuk realistischer. In de samenwerking is het belangrijk om elkaars belangen te kennen en te respecteren. Daarbij speelt vertrouwen om er samen uit te komen een cruciale rol. Dit hebben we gevonden in de samenwerking met Vidomes!” Annemarie Jol Adjunct directeur “Sinds 2014 voert Bouwbedrijf Huurman Leiden BV nietplanmatig-onderhoud uit voor Vidomes. Dit betreft het uitvoeren van onderhoudsverzoeken en mutatieonderhoud. Werkzaamheden op basis van diverse contractuele afspraken, waar klanttevredenheid een zeer belangrijk onderdeel van is. In de afgelopen jaren hebben wij samen met de collega's van Vidomes goed en prettig samengewerkt om het niet-planmatig-onderhoud naar een hoger technisch- en klanttevredenheidsniveau te krijgen. Een samenwerking waar alle partijen op een constructieve en transparante wijze kennis, kunde en ervaring inbrengen. In de afgelopen 100 jaar woningcorporatie geschiedenis is er veel veranderd. Ook in het komende decennia staat Vidomes voor nieuwe en grote uitdagingen op gebied van volkshuisvesting. De mensen van Huurman Leiden ondersteunen Vidomes ook en in de toekomst bij het uitvoeren van haar huisvestingstaken en feliciteren Vidomes van harte met het 100- jarig jubileum.” Bart Kortman Directeur “In Zoetermeer werken De Goede Woning en Vidomes (en Vestia) nauw samen op verschillende gebieden: bij het opstellen van prestatieafspraken en bijvoorbeeld ook om het belang van de sociale woningen te benadrukken bij de politiek . We trekken hierin gezamenlijk op en weten elkaar te vinden waar dat nodig is. Vidomes is hierin een betrouwbare en prettige samenwerkingspartner waar we graag mee samenwerken!” Mariëtte Heemskerk Directeur-bestuurder “Vidomes is voor ons al sinds jaar en dag een fijne partner, met wie wij constructief kunnen overleggen. Een sociaal bewogen organisatie, die creatief meedenkt. Daar zijn we blij mee. Goed wonen is een belangrijke pijler in het herstel van onze clienten. Gefeliciteerd met deze mijlpaal!” Marja van Leeuwen Directeur-bestuurder ‘’Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal van 100 jaar. Binnen de Sociale Verhuurders Haaglanden heb ik al enkele jaren het genoegen om samen met de bestuurder van Vidomes, Daphne Braal, op trekken. Daphne als vice voorzitter en ik als voorzitter van het SVH bestuur. Vidomes ‘’WelThuis feliciteert Vidomes met haar 100 jarig bestaan, daarvan werken wij al 22 jaar zeer tevreden samen op het gebied van huisvesting voor ouderenzorg in de regio Zoetermeer. Wij hopen dan ook van harte de komende jaren gezamenlijk te blijven optrekken.’’ Miranda Schouten Henk van Randwijk Bestuur ervaar ik als een volkshuisvester die weet wat er speelt en niet schroomt om hier iets van te vinden en in te stappen om het verschil te maken. Dit vind ik heel inspirerend voor mijzelf, mijn eigen organisatie Haag Wonen, maar ook voor andere vakgenoten. Voorbeelden ten over, of het nu gaat om de inzet van de seniorenmakelaar, de woningbouwproductie of de rol, bijdrage en positie van de sociale huurwoningen in de opgaven van de gemeenten waar Vidomes actief is. Mijn verjaarwens voor Vidomes is om de aankomende 100 jaar het verschil te blijven maken met haar mensen, organisatie en huurders.’’ Mohamed Baba Bestuursvoorzitter “Vidomes de betrouwbare samenwerkingspartij en natuurlijke bondgenoot waarmee we samen Rijswijk mooier, beter, inclusiever en duurzamer maken.” Rob van den Broeke Directeur “Gefeliciteerd Vidomes, met jullie 100-jarig bestaan. Dank voor de fijne samenwerking die we met jullie hebben. Altijd bereid mee te denken, bij grote en kleine vraagstukken. Op naar nog vele jaren!” René Brandsema Directeur “100 jaar Vidomes, wat een mijlpaal. Gefeliciteerd! In de 12 jaar dat ik bestuurder ben heb ik al een aantal inspirerende stakeholdersbijeenkomsten mogen bijwonen. Vidomes is voor mij een woningbouwcorporatie die verder kijkt dan de stenen alleen, maatschappelijk zeer betrokken is en bereidt is om een maatschappelijke ‘innovatieve’ bijdrage te leveren. Dat maakt Vidomes een fijne partner om mee samen te werken want fijn wonen gaat verder dan alleen het vastgoed, het gaat ook over de woonomgeving en het voorzieningenniveau in een wijk. Op naar de volgende 100 jaar maatschappelijk verantwoord wonen.” Miriam Bryson Directeur-bestuurder

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication