0

10 DIT NUMMER VERBINDEN 20 04 Interview met E-coach Anne Ribbers NOBCO Awareness Maand 2020 Het 11e NOBCO Symposium Coaching en Onderzoek Coach. Hét magazine over coaching JAARGANG 11 NUMMER 3 EN 4 2020

Inhoud 03 Voorwoord 04 Met blended coaching draag je op een krachtige manier bij aan hoe mensen leren – Interview met E-coach Anne Ribbers 08 Marjolein Hins over de kracht van het Ontwikkeladvies 10 NOBCO Awareness Maand 2020 11 NOBCO in de media 12 ‘Voice Dialogue is er op gericht verbinding te maken met jezelf en al je ikken’ – Interview met Judith Budde 16 Artikelen over ‘Verbinden’ in Coachlink 18 NOBCO-nieuws 20 11e NOBCO Symposium Coaching en Onderzoek 22 Hoe meer levensechtheid je ervaart in de communicatie, hoe beter je boodschap wordt begrepen – Hoogleraar Karel Kreijns 24 NOBCO-bloggers Interview met E-coach Anne Ribbers Pagina 04 NOBCO Awareness Maand 2020 Pagina 10 Het 11e NOBCO Symposium Coaching en Onderzoek Pagina 20 Coach. Hét e-magazine over coaching verschijnt vier keer per jaar, Jaargang 11, nummer 3 en 4 Colofon Redactie: Edith Koetsier, Miriam Oude Wolbers, Eefje Rondeel, Mariska Verduijn Grafische vormgeving: Vincent Stolk – Concept & Ontwerp, IJmuiden Het eerstvolgende nummer verschijnt in maart 2021. Het thema is dan: Wijsheid. Heb je tips of kopij voor de redactie? Aanleveren kan tot en met 5 maart 2021 via redactie@mos-net.nl. Overname van artikelen is toegestaan na voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur en met bronvermelding. De meningen in dit blad zijn niet vanzelfsprekend gelijk aan de opvattingen van de uitgever. Visie Professionele coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties. Missie De missie van de NOBCO is om leidend te zijn in de (door-)ontwikkeling van het coachvak en een (pro-)actieve en duurzame bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in Nederland. Bij deze missie laat de NOBCO zich leiden door de volgende kernwaarden: - richtinggevend & verbindend; - onderzoekend & betrouwbaar; - kwaliteit & innovatief. NOBCO, Nederlandse Orde van Beroepscoaches Postbus 1167 3860 BD Nijkerk 033-247 34 28 info@nobco.nl www.nobco.nl

voorwoord Beste lezer, Voor je ligt het nieuwe dubbele e-magazine, boordevol leesvoer, tips en achtergrond informatie. Hopelijk inspireert het je, zet het je aan tot denken en lees je dingen die je nog niet wist. Dat laatste is trouwens iets om langer bij stil te staan. NOBCO is volop in ontwikkeling en nieuwe initiatieven stapelen zich op! Ik ben trots op wat er neergezet wordt door onze professionele vrijwilligers en bestuur. Ik zal bekennen dat ik in de eerste week van de coronacrisis me afvroeg of we met bepaalde stappen moesten wachten. Maar na drie dagen dacht ik: waar zouden we op wachten? Er is maar een conclusie: er is geen weg terug, alleen maar vooruit. Het is een tijd van loslaten, verliezen en vernieuwen. Met die insteek zijn we aan de slag en denken na over wat we kunnen bijdragen in onze rol als beroepsorganisatie. We zijn benieuwd om van lezers te horen hoe jullie denken dat coaching een maatschappelijk bijdrage kan leveren. Misschien wil je het ons laten weten: info@nobco.nl Dat coaching bijdraagt aan het overbruggen van verschillen, aan stressmanagement en aan leiderschapsontwikkeling is geen nieuws. Wat we steeds meer doen is het aanwakkeren van het gesprek over deze thema’s. Stap voor stap ontwikkelen we ons richting een platform, waarop maatschappelijke thema’s, kennis van wetenschap en opleiders, coaches en bedrijven gecombineerd kan worden. Ik noem hier een voorbeeld: binnen de Vakgroep Executive Coaching ging het in de laatste bijeenkomst over de ethische kant van ons vak en het verbinden van (schijn)tegenstellen. Voor leiders is dat een actueel thema, zowel binnen bedrijven als de overheid. En het is boeiend om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Als je wilt weten wat we nog meer doen, ga snel lezen en kijk vooral op de NOBCO-site. Binnen de besloten groep voor aangesloten coaches hebben we inmiddels de NOBCO-academie geopend met een gevarieerd aanbod voor nascholing. Als je vroeger vond dat je te ver moest reizen, die tijd is voorbij. Het is allemaal onder handbereik! Veel leesplezier! Marieke Jellema, voorzitter NOBCO ‘Het is een tijd van loslaten, verliezen en vernieuwen’ 3

E-coach Anne Ribbers: ‘Met blended coaching draag je op een krachtige manier bij aan hoe mensen leren’ Anne Ribbers is mede oprichter van eCoachPro en coacht volledig online. Ze gelooft in blended coaching waarbij je zorgt voor regelmatig contact met je coachee. “Het is coachen op de millimeter. Je hebt veel meer kans om empathisch betrokken te zijn bij je coachee. Met deze vorm van e-coaching leveren we een enorme bijdrage aan de effectiviteit van leren.” Door Sam Dekkers

Wat is blended coaching? “Blended coaching is de dialoog waarbij je (online) face to face gesprekken combineert met geschreven berichten. Bij blended coaching gaan we uit van drie basispijlers. De eerste is asynchroniciteit: de communicatie tussen coach en coachee vindt in tijd ongelijk plaats. Je hebt zeer frequent (kort) contact met je coachee zowel online, als per mail of zelfs whatsapp. Daardoor oefent de coachee meer, ervaart hij/zij meer succeservaringen en is gemotiveerder om door te gaan met nieuw gedrag. De tweede pijler is schrijven. Schrijven structureert je gedachtes, met schrijven maak je connectie met je emoties, en het verhoogt het concentratievermogen. In een blended coachtraject schrijft de coachee regelmatig reflecties en uitwerkingen van opdrachten. Maar even een appje sturen of een voice message inspreken, kunnen ook. Het gaat bij blended coaching ook meer om het proces. Dat is voor veel coaches nieuw: je had de focus op relatie en inhoud maar daar komt nu ook veel meer aandacht voor het proces bij; welke interventie via welk communicatiemiddel gebruik je wanneer. De derde is sociale anonimiteit: omdat je niet letterlijk wordt gezien, valt de schaamte weg, kom je makkelijker tot de kern en neemt de inhibitie af.” Hoe kwam je ertoe om online te gaan coachen? “Mijn achtergrond is coachend leiderschap, in mijn voormalige baan als senior HR consultant bij een financiële instelling. Coachend leiderschap betekent dat je met aandacht luistert, de juiste vragen stelt, geen oordeel velt, empowered. Van dit thema gaat mijn hart sneller kloppen. Ik vroeg me af: hoe kun je ervoor zorgen dat leidinggevenden beseffen wat hun impact is op het dagelijks leven van werknemers? De grootste stressfactor op het welzijn van werknemers, blijkt uit de literatuur en de praktijk, is over het algemeen de leidinggevende. En ik vind dat coaching toegankelijk moet zijn voor grote groepen mensen en niet alleen voor de top van de organisatie.” “Ik werkte al lange tijd samen met Alexander Waringa (oud-bestuurslid van NOBCO en medeoprichter eCoachPro – red.). Hij had interesse in hoe je techniek kunt gebruiken in het ontwikkelen van gedrag. Daarbij emigreerde ik in 2008 naar Spanje. Ik dacht: hoe breng ik dit alles en mijn energie en passie voor ons vak samen? En toen wist ik het: ik moet online gaan werken.” Wat is het grote voordeel van blended coachen? “Met blended coaching sluit je ontzettend goed aan op de natuurlijke manier waarop mensen leren. Enkele coachsessies van een uur of enkele dagdelen training zijn niet optimaal om werkelijke gedragsveranderingen te realiseren. Beter is het als leren constant plaatsvinden (op de werkplek) en de ontwikkelingsdialoog continu gevoerd wordt. Gedrag heeft een neurologische implicatie; een nieuw neurologisch pad wordt in de hersenen gebouwd door te oefenen, te falen, nog eens te oefenen, te bekrachtigen en te bevestigen. Onlangs stuurde een coachee een mail over hoe hij met zijn vrouw en kinderen aan tafel zit en een coachvraag besprak. Hij neemt me daarin niet alleen mee naar wat er op het werk gebeurt, maar ook naar de gezinstafel. Omdat ik regelmatig contact met hem heb (op wekelijkse basis), kan ik veel frequenter reflectievragen in het hier en nu stellen: hoe was dat voor jou? Hoe voelde dat? Al die kleine stapjes in de tijd werken door. Onbewust slijt het het nieuwe gedrag steeds dieper in en gaan mensen veranderen. Het is alsof je met een hamertje op een spijkertje slaat: tik, tik, tik, tot iets internaliseert en eigen wordt.” 5 ‘Blended coaching is de dialoog waarbij je (online) gesprekken combineert met geschreven berichten’

‘Door de frequentie van berichten nemen intimiteit en betrokkenheid op de coachvraag toe en raakt het leerproces versneld’ Hoe anders is jullie methodiek dan andere vormen van coaching? “Omdat je coacht in de asynchroniciteit: na een gesprek stuur je de volgende dag een bericht met een reflectievraag, die de coachee leest wanneer het hem of haar uitkomt, neem je de dialoog in de tijd mee. Je kunt dichter aansluiten bij de coachee in zijn leerproces, in de relevante context en bijdragen aan zijn betrokkenheid. Het is het verschil tussen zes keer een gesprek hebben met een tussenpauze van twee á drie weken of 25 keer (kort) contact hebben via mail, online of whatsapp. Als een coachee een prachtige ervaring heeft, is het eerste wat ze willen doen dat met je delen, wat ook kan. Er gebeurt zoveel op een dag. Door de frequentie van berichten nemen intimiteit en betrokkenheid op de coachvraag toe en raakt het leerproces versneld. Het opknippen van de communicatie is wat wij anders doen.” Wat is belangrijk bij het maken van onlineverbinding? “Je hebt er letterlijk mee te maken: de verbinding die je maakt door je computer aan te zetten. Maar je hebt het natuurlijk ook over de menselijke verbinding en die is online natuurlijk ook super belangrijk. Online – zowel in een videocall als in een mail – maak je telkens contact vanuit positiviteit. Bij elk bericht stap je in een soort aanwezigheid: zonder oordeel, het ego staat uit, het mechanisme om iemand een stap vooruit te brengen staat aan en dat is altijd vanuit empathie en compassie en een positieve benadering. Schrijvend ben je je bewuster van de woorden die je gebruikt om uiting te geven aan empathie en compassie die je normaal met een glimlach kunt laten zien.” “De frequentie van het contact draagt bij dat je dichtbij iemand komt, je bouwt op een continue manier aan de verbinding. Daarnaast voelt de coachee zich veilig in zijn eigen ruimte. De sociale wenselijkheid valt weg. Iemand kan bij wijze van spreken in zijn pyjama ’s avonds laat in bed achter de computer kruipen en jou een antwoord mailen.” Welke vaardigheden vraagt blended coaching van een coach? “E-coaching vraagt een aangepaste mindset, een attitude en nieuwe skills. Minder vragen stellen, maar wel van hoge kwaliteit. Het vraagt ook om anders te kijken naar hoe je een relatie opbouwt. Je moet leren om een e-coachproces te managen. Daarnaast moet je met IT kunnen omgaan en de techniek omarmen. En omdat je zoveel mogelijk probeert te schrijven, moet je verbindend, constructief en beknopt kunnen schrijven. En natuurlijk moet je het leuk vinden om op een nieuwe, continue manier met je coachee bezig te zijn.” Hoe kun je op schrift beter verbinding maken? “Ik had vorige week een supervisie met een coach: een ontzettend vriendelijk en warm persoon. Wanneer je met haar praat voel je je gezien en gehoord, maar op papier: koud en afstandelijk. Om ervoor te zorgen dat je op papier verbinding maakt met de ander hebben we een methodiek ontwikkeld van 15 taalstrategieën. Die gaan over: op welke manier schrijf je? Welke woorden gebruik je? Hoe breng je warmte en empathie over in geschreven woord? En: geef heel veel complimenten en erkenning, veel meer dan in face to face contact. Dat was in het begin lastig. Wij nuchtere Nederlanders zijn niet zo complimenteus. In onze internationale community zie ik dat men sensitiever is.” Heeft een coachee bepaalde vaardigheden nodig om aan een e-coachtraject mee te kunnen doen? “Ik coach nu een manager die zwaar dyslectisch is. Hij vindt dat hij niet kan schrijven en houdt er ook niet van. Maar je hoeft helemaal niet correct te kunnen schrijven, zo lang ik die innerlijke stem maar hoor en regelmatig een bericht krijg. En nu vindt hij het fantastisch. Hij kijkt uit naar mijn berichten. Je zit in een proces: de knop is aangegaan en die gaat niet meer uit. Het is wel belangrijk dat een coachee gemotiveerd is om met zijn

eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Bij online coaching kan iemand makkelijker ‘verdwijnen’ door gewoon niet te reageren.” Welk soort klanten kiest voor online coaching? “Klanten kiezen voor ons omdat we innovatief zijn. Ons werk is altijd maatwerk, een co-creatie, we sluiten aan bij wat de klant wil. Onze coaching wordt voornamelijk ingezet binnen ontwikkel programma’s maar we hebben ook coachdesks binnen organisaties waar mensen naar toe kunnen als ze op zoek zijn naar een coach.” “Wij e-coachen niet omdat er COVID-19 is, maar omdat we fundamenteel geloven dat we een enorme bijdrage leveren aan de effectiviteit van leren van onze coachees. Dit is de manier waarop we werken, we geloven in de aanpak. Asynchroon coachen is coachen op de millimeter: elke kleine stap wordt uitvergroot. Je hebt veel vaker kans om empathisch betrokken te zijn.” Is er meer vraag naar e-coaching nu met COVID-19? “Ik geef nu al negen jaar lezingen over e-coaching, daar kwamen altijd 20 tot 30 man op af. In maart gaven we een webinar, we hadden 2000 aanmeldingen. Je ziet dan toch dat mensen tot nu toe last hadden van limiterende overtuigingen: ‘Ik kan het niet’, ‘ik vind dit niet fijn’, ‘dit ben ik niet’. Maar nu hebben we het harde feit van een pandemie en moeten mensen wel online.” Welke methodieken zijn minder geschikt voor een blended traject? “Bij familieopstellingen, fysieke oefeningen, wandel coaching of paarden coaching is online coaching lastiger, maar je kunt het wel toevoegen. Een paardencoach kan bijvoorbeeld de volgende dag reflecteren op een sessie en de dialoog voortzetten tot de volgende sessie. De contactfrequentie heeft een groot leereffect voor de coachee.” Bekijk hier de webinar Wanneer kiezen coaches voor e-coaching? “Om praktische redenen: uit nieuwsgierigheid, om met de tijd mee te gaan, om op afstand te kunnen werken, of om in het buitenland te kunnen wonen, zoals ik (Anne emigreerde in 2008 naar Spanje – red.). Er zijn er die blended coaching eerst zelf willen ontdekken voor ze erover willen oordelen. Maar er zijn ook coaches die inzien dat blended coaching veel beter aansluit op de manier waarop mensen leren en ontwikkelen, en zo hun coachees beter kunnen ondersteunen.” 7 Over Anne Ribbers Anne Ribbers is psycholoog en studeerde aan de Universiteit van Tilburg. Samen met Alexander Waringa is zij oprichter van eCoachPro. Anne heeft ruime ervaring als HRprofessional, opleider, leiderschapstrainer en (e)coach. Binnen eCoachPro is zij verantwoordelijk voor Coaching & Development en stuurt o.a. hun internationale coach community aan. Anne en Alexander hebben verschillende boektitels op hun naam staan, waaronder: E-coachen - direct aan de slag met het nieuwe coachen en E-Coaching: Theory and practice for a new online approach to coaching.

De kracht achter het Ontwikkeladvies Twee maanden nadat minister Wouter Koolmees in oktober 2017 aantrad, tekende hij voor de aanpak Ontwikkeladvies 45-plussers. Een subsidieregeling voor iedereen die een ontwikkeltraject wil volgen. Onlangs schreef minister Koolmees in zijn evaluatie naar de Tweede Kamer dat de regeling ‘zo succesvol is, dat hij blijft bestaan’ (zie kader). Een opsteker voor het vakmanschap en de toegevoegde waarde van de arbeidsmarktgerichte (loopbaan)coach. Door de redactie We hebben Marjolein Hins van OntwikkelRijk gevraagd om ons een blik achter de schermen van deze regeling te geven. OntwikkelRijk is een netwerkorganisatie, grondlegger en verbindende kracht van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en mede-architect van het Ontwikkeladvies. De missie van strategisch verbinder Marjolein Hins is: (persoonlijke) ontwikkeling onder de aandacht te brengen, en daarmee de samenleving sociaal en economisch beter maken. Om dat te bewerkstelligen heeft ze tal van contacten gelegd binnen ministeries de SER en (buitenlandse) onderzoeksprojecten. “Met verschillende partners in het sociaal domein, het onderwijs en de arbeidsmarkt, verbonden we elkaars kennis en ervaring met die van beleidsmakers en wetenschappers, aan de input van de (praktijk)partijen met wie ik samenwerk, waaronder Noloc, VACO en de Open Universiteit. Zo ontstond bijvoorbeeld via het project Ontwikkelvoucher het gedachtengoed van Leven Lang Ontwikkelen. In opdracht van het ministerie van SZW werkten Marlies van Venrooij en ik mee aan de regelgeving voor het ‘Ontwikkeladvies’. Ons doel was en is om het ‘Ontwikkeladvies’ succesvol te verbinden met loopbaanbegeleiders, werk(zoek)enden en werkgevers.” “Momenteel werken professionals van OntwikkelRijk uit de praktijk, de wetenschap en het beleid, samen aan de Stroomversnelling Arbeidsmarkt. We verbinden elkaars kennis en ervaring in onze netwerken en maken samen de sneeuwbal groter. We dragen nieuwe ideeën aan waardoor iedereen mee kan blijven ontwikkelen in deze transformatietijd. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met Tweede Kamerleden over het gedachtengoed van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en ‘Collectief Ontwikkelen’. We denken mee met de beleidsmakers van de ministeries SZW en OCW die het ‘Ontwikkeladvies’ behorende bij de STAP regeling opzetten en we werken samen met het interdepartementaal overleg LLO om te laten ervaren wat Collectief Ontwikkelen toevoegt aan mindset, houding en gedragsverandering en hoe dat de band tussen beleid en praktijk versterkt. Daarnaast werkten wij proactief met Noloc en wetenschappers Marinka Kuijpers, Judith Semeijn en Beatrice van der Heijden aan een definitie voor LLO (zie kader). Met als doel sneller op alle plekken binnen het systeem hetzelfde beeld te krijgen en tot soepeler begrip en inrol te kunnen komen.” Wat is er nu nodig? “De slagvaardigheid van de Nederlandse samenleving verhogen en een gelijkwaardiger verdeling van energie, geld en middelen mogelijk maken. Om deze transformatie snel en soepel te laten verlopen, is inzet van begeleiders en ontwikkelcoaches onmisbaar, naast praten mét in plaats van over elkaar en samen dóen”.

Is strategische verbinding hierin het sleutelwoord? “Er is op alle vlakken vernieuwing nodig, zeker met alle positieve berichten over de investeringen die we voor, in en na corona uittrekken en de goede intenties die er zijn. Wil je echt in beweging komen en dingen anders gaan doen, om die plannen waar te maken? Met Collectief Ontwikkelen en strategisch verbinden kunnen we daadwerkelijk een verandering in en met de samenleving realiseren. De coaches van NOBCO hebben hierin een belangrijke rol (om mee te ontwikkelen). Naast dat zij hun eigen transformatie aandacht geven, kunnen zij mensen om zich heen daarin begeleiden. Veel succes!” 50.000 gratis ontwikkeladviezen beschikbaar • Vanaf 1 december is het opnieuw mogelijk om gratis via de subsidie regeling NL leert door een ontwikkeltraject bij een loopbaanadviseur te volgen. • Op de website Hoe werkt Nederland staat informatie voor werk(zoek)enden en werkgevers. Op vind een coach staat een lijst met coaches die aangesloten zijn bij NOBCO en meedoen aan het Ontwikkeladvies. • Informatie over subsidieregelingen en ontwikkelvouchers Wouter Koolmees over de evaluatie van het Ontwikkeladvies 45-plussers (29 september 2020): “Er is sprake van een algehele verbetering van de toerusting op de arbeidsmarkt. Het idee achter de regeling was dat, als er sprake zou zijn van bewustwording, deelnemers in beweging zouden komen. Ook hierin lijkt de regeling succesvol.” De eindconclusie: Het ‘Ontwikkeladvies’ blijft bestaan in aangepaste vorm en voor een bredere groep. Zowel vanuit de STAP-regeling* en het crisispakket NL Leert Door, zijn er middelen vrijgemaakt om mensen van ontwikkeladviezen te voorzien. Ik hoop dat ook oudere werknemers gebruik blijven maken van deze nieuwe regelingen.” * De STAP-regeling wordt in 2021 definitief gemaakt. De regeling gaat de aftrekvoorziening studiekosten vervangen door een geheel nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2022. Hierdoor wordt leren en ontwikkelen toegankelijker voor alle Nederlanders. 9 Over Marjolein Hins Marjolein is een strategisch verbinder pur sang, die kennis, ervaring en netwerk inbrengt. Ze initieerde o.a. project Ontwikkelvoucher, dat de beleidsterm Leven Lang Ontwikkelen bedacht, en is bedenker van de subsidiedynamiek van het Ontwikkeladvies. Ze is oprichter van netwerkorganisatie OntwikkelRijk. Leven Lang Ontwikkelen “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk” (Kuijpers, Semeijn & Van der Heijden, 2018)

NOBCO Awareness Maand 2020 Nu de wereld zoals we die kenden op zijn kop staat ervaren meer mensen spanning en onzekerheid. Met een gezonde dosis stress kunnen veel mensen zich moeiteloos aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Maar ieder mens ervaart stress anders. Er zijn bovendien verschillende oorzaken aan te wijzen. Wat de reden ook is, stress heeft een enorme impact op ons dagelijkse functioneren, maar bijvoorbeeld ook op de inzetbaarheid van medewerkers. In de NOBCO Awareness Maand 2020 staat stress centraal. Van 16 november tot en met 18 december besteden we iedere week aandacht aan een andere stressor: • Werkstress • Social media/Informatiestress • Werk-privé balans stress • Covid-19stress. De laatste week staat in het teken van Empowerment, als tegenhanger van stress. Via o.a. nieuwsbrieven, artikelen en webinars delen we alle verzamelde stresskennis. Op deze manier is de informatie toegankelijk voor iedereen die behoefte heeft aan meer achtergrond over of hulp zoekt bij stressvragen. Deelnemen aan een webinar kost een geïnteresseerde € 25. Als NOBCO-lid kun je gratis aanhaken bij de diverse webinars en ontvang je sowieso alle verzamelde informatie in je mailbox. Meld je nog wel even aan! En ken jij iemand voor wie de NOBCO Awareness Maand interessant en relevant kan zijn? Stuur de link naar de Awareness Maand dan zeker door.

NOBCO in de media De afgelopen maanden stond coaching weer volop in de belangstelling in de pers. Zowel in het NVP magazine en in Santé een interview met NOBCO-bestuurslid Miriam Oude Wolbers. Augustus 2020 In het artikel ‘Het nut van een personal coach’ in het Santénummer van augustus, geeft Miriam tips hoe je de juiste coach vindt. In hetzelfde artikel haalt Miriam de subsidieregeling voor 45-plussers aan. Tijdens het interview was de nieuwe subsidieregeling ‘ontwikkeladvies’ nog in de maak; inmiddels is deze regeling van kracht. Lees het artikel 11 September 2020 Het NVP, het netwerk voor HR-professionals, geeft NOBCO een mooi podium om te pleiten voor het inschakelen van professionele gecertificeerde coaches die bij een beroepsvereniging als de NOBCO zijn aangesloten. In het NVP Magazine wordt Miriam geinterviewd over de meerwaarde van coaching. “Coaching vertaalt zich niet alleen naar meer werkgeluk maar ook naar hoger welzijn.” Lees het artikel

Judith Budde, coach, directeur van opleidingscentrum het Balkon en expert Voice Dialogue: ‘Voice Dialogue is er op gericht verbinding te maken met jezelf en al je ikken’ Voice Dialogue is een methode die er vanuit gaat dat we sterk ontwikkelde innerlijke stemmen hebben waar we meestal naar luisteren. Maar ook kanten (of subpersonen of ikken), die ondergesneeuwd zijn. Door aandachtig te luisteren naar al je innerlijke stemmen en je met hen te verbinden, kom je erachter wat je verlangens zijn of wat je ervan weerhoudt om bijvoorbeeld van baan te veranderen. Door Sam Dekkers

Wat is Voice Dialogue? Voice Dialogue is een methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het uiteindelijke doel is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen. Voice Dialogue bestaat uit de ‘psychologie van de ikken’ die beschrijft hoe mensen gestuurd worden door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten of ubpersonen. Elk subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. De theorie beschrijft hoe deze verschillende kanten tot ontwikkeling zijn gekomen en wat hun functie en betekenis is. De methode is begin jaren ’70 ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Kun je een voorbeeld geven van hoe subpersonen werken? Judith Budde: “De meeste mensen herkennen wel dat ze meerdere, vaak tegenstrijdige kanten in zichzelf hebben. Zoals bijvoorbeeld de kant die op vrijdagavond met een wijntje op de bank een film wil kijken, en een andere kant die toch liever naar dat feestje wil. Mensen herkennen de spanning die tegenstrijdige kanten in onszelf kan oproepen en ook dat er kanten in ons zijn die het vaker voor het zeggen hebben dan andere.” Voor welke vraagstukken is de Voice Dialogue-methode geschikt? “Voice Dialogue is heel bruikbaar om de dynamiek van je binnenwereld te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij dilemma ’s en keuzes, wanneer je hinder ervaart van een bepaalde kant in jezelf of als je meer vrijheid in je handelen wilt ontwikkelen. Stel je bent heel kritisch op jezelf, dan helpt Voice Dialogue je om de intentie van die stem te ontdekken. Alle stemmen in ons hebben een eigen manier van doen en proberen iets voor ons voor elkaar te krijgen. Ze beschermen ons. Door je innerlijke stemmen te ontmoeten, leer je ook om je ervan te onderscheiden en ervaren dat het maar één kant van je is. Je vergroot je bewustzijn van die innerlijke dynamiek.” Hoe vind je die ver weggestopte subpersonen? “Als coach maak ik altijd eerst verbinding met de primaire kanten van de coachee. Dat zijn de beschermers, de kanten waar je coachee het meest vertrouwd mee is. Die kunnen laten weten waarom ze zo belangrijk zijn en waar ze zich zorgen over maken. Als primaire delen zich echt gehoord voelen en je hebt ze goed verkend, ontstaat er vanzelf ruimte om meer verstoten en kwetsbare ikken aan het woord te laten. Stel dat er een kant is die altijd de harmonie zoekt en een andere kant is die ergens boos over is, dan luistert je coachee naar beide kanten en probeert vanuit het midden de spanning tussen die twee tegenstrijdige kanten te verdragen, zodat hij of zij meer keuzeruimte krijgt.” Waarom is Voice Dialogue voor jou zo’n fijne methodiek? “Wat ik mooi vind aan Voice Dialogue is dat alle kanten in ons welkom zijn. Iedere kant is er om een goede reden, je hoeft nergens tegen te vechten. Een dominante strenge kant betekent niet dat je 100% van de dag streng moet zijn, maar dat er ook een kant is die kan zeggen ‘zo en nu gaan we iets leuks doen.’ Dat geeft meer balans. Je leert de regie te nemen over je ikken.” Is verbinding met je coachee volgens jou essentieel in een coachingtraject? “Zeker, verbinding en contact zijn van groot belang in een coachrelatie. In Voice Dialogue kijken we vooral naar wie in de coachee aan het woord is. Er zijn ook subpersonen die liever helemaal geen contact willen maken, zoals stille in zichzelf gekeerde stemmen. Ook die kun je ontmoeten. De aard van de verbinding is steeds verschillend en het is de kunst om daar steeds op af te stemmen. Doordat jij als coach verbinding maakt met alle delen, kan ook de coachee dat doen en meer contact maken met delen waar hij of zij tot nu toe nog (ver) vandaan bleef. Voice Dialogue is er vooral op gericht dat de coachee verbinding maakt met zichzelf en met al die ikken in zichzelf.” 13

‘Het enige wat je doet is nieuwsgierig zijn naar elk subpersoon in de coachee zodat hij of zij die subpersonen in zichzelf ontdekt’ Hoe benoem jij de subpersonen? “Liever niet door er een naam op te plakken, zoals dit is de pleaser of de perfectionist. Ik hou het graag wat opener: ‘Ik hoor dat er een kant in jou is die van harmonie houdt. Mag ik eens met dat deel van je kennismaken?’ In de ontmoeting die daarop volgt, ben je vervolgens open, uitnodigend en benieuwd naar wie deze subpersoon is. Op die manier voelt dat deel zich welkom en laat het zich makkelijker zien en horen. Als ik ongeduldig word bij een subpersoon, zeg ik niet: ‘Ik word ongeduldig van jou’ want daarmee jaag ik dat deel waarschijnlijk weg en kan de coachee niet meer ontdekken hoe rustig en bedachtzaam dat deel is. Het is belangrijk dat ik zonder oordeel blijf.” Ben je altijd op zoek naar de subpersonen waar de coachee last van heeft? “Niet per se. Ik ga in gesprek met de subpersonen die zich in het vraagstuk van de coachee ophouden. Wie in jou bemoeien zich er allemaal mee? Soms komt iemand niet uit een vraag, juist omdat bepaalde kanten nog niet gehoord zijn. Of omdat een bepaalde kant met goede redenen zó sterk is, dat andere er niet aan te pas komen. Je werkt met polariteiten (Voice Dialogue heeft zijn oorsprong in het werk van Jung - red.). Als de één sterk op de voorgrond is, wat is er dan op de achtergrond waar je coachee ook gebruik van kan maken?” Zou je een lastige ik ‘thuis kunnen laten’? “Het is heel natuurlijk dat we als mens sommige kanten van onszelf lastig vinden en daar graag vanaf zouden willen. Maar kanten laten zich niet zomaar wegsturen. Je leert wel om meer regie te nemen en zorg te dragen voor de onderliggende kwetsbaarheid. Stel: je coachee moet een moeilijk gesprek voeren met haar baas en een kant in haar is doodsbang voor dat gesprek. Als ze dat bange meisje het gesprek laat voeren, is de kans groot dat de boodschap niet goed overkomt. In een Voice Dialogue-sessie kan de coachee eerst contact leren maken met dit bange meisje, haar angst horen en zorg voor haar dragen. Pas daarna zou ze misschien kunnen zeggen: ‘Ik weet dat jij het spannend vindt. Ik laat jou nu even thuis achter en kom je straks vertellen hoe het ging.” Ben je als coach bezig met: wie in de coachee stelt de vraag? “Het belangrijkst is dat ik er ben: luisterend, niet oordelend, uitnodigend en dat ik verwelkom wie zich aandient. Als ik in gesprek ben met de coachee, kijken al zijn subpersonen mee. Hoe meer ruimte en vertrouwen ik bied, hoe meer subpersonen zich veilig genoeg voelen om zich in een volgende sessie te laten zien.” Voor welke vraagstukken is Voice Dialogue minder geschikt? “Voice Dialogue is zeker niet geschikt bij alle vragen. Zoals voor een talentenonderzoek of als iemand een bepaalde vaardigheid wil leren. En je coachee moet natuurlijk ook open staan voor deze manier van werken.” Als coach heb je zelf ook te maken met de verschillende kanten in jezelf. Hoe ga je daarmee om? “Je komt als coach ook je eigen ikken tegen in een sessie, zoals bijvoorbeeld een resultaatgerichte ik, als het je te langzaam gaat als coach. Voice Dialogue heeft mij als coach geholpen om daar minder in te belanden. Als facilitator hoef je geen vragen op te lossen of antwoorden te vinden. Het enige wat je doet is nieuwsgierig zijn naar elk subpersoon in de coachee zodat hij of zij die subpersonen in zichzelf ontdekt. Dat vraagt van de coach steeds weer openheid en aansluiten bij: welke subpersoon is dit? Wat vindt deze subpersoon

Over Judith Budde Judith Budde (Neerlandica, 1963) is, samen met René Meijer, oprichter (in 2000) en directeur van opleidingscentrum het Balkon. Ze begeleidt teams, coacht directies, leidinggevenden en professionals. Ze is een van de experts in Nederland op het gebied van Voice Dialogue en hoofdopleider van de Voice Dialogueopleidingen en -retraites van het Balkon. Ze is preferred coach van diverse grote organisaties. belangrijk en wat is dit voor energie? Hoe kan die subpersoon zich laten zien zodat de coachee bij zichzelf ontdekt: ‘Ah, zo werkt dat bij mij.’ Als het goed is loop ik mijn coachee daarbij zo min mogelijk voor de voeten.” Zijn er subpersonen waar coaches vaker dan gemiddeld last van hebben? “Ik denk dat veel coaches een bovengemiddeld sterk ontwikkelde helpende kant hebben die er graag voor anderen is. En verder zijn er natuurlijk coaches in alle soorten en maten: rationele, sensitieve, rustige, drukke. We zullen als coach vooral ‘last’ hebben van subpersonen die op onze coachstoel komen zitten om ons ergens voor te behoeden: bijvoorbeeld een kant die onzeker wordt, als hij bang is dat de coachee niets aan jouw coaching heeft; een kant die veel vragen gaat stellen, als de coachee zwijgzaam is. Enzovoorts.” Helpt het als je als coach je eigen subpersonen kent? “Ja, je wordt een betere facilitator naarmate je zelf meer sessies hebt ondergaan en je eigen innerlijke repertoire beter leert kennen.” En als je er toch niet uitkomt met je dilemma? “Als je niet uit een vraagstuk komt, kan het zijn dat je nog niet alle ikken gehoord hebt. De tijd is nog niet rijp, er zijn nog kanten die je aan het woord moet laten. Vaak ontdek je dan wat maakt dat je nog geen knoop kunt doorhakken. Soms zijn de tegengestelde krachten in ons simpelweg even sterk of ben je nog niet klaar om het verlies te dragen dat een bepaalde keuze met zich meebrengt.” Bekijk hier Lezen ‘Ik (k)en mijn ikken’ – Karin Brugman, Judith Budde, Berry Collewijn. ‘Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders’ – Judith Budde, Karin Brugman. Beiden uitgeverij Thema, Zaltbommel. 15 Oefening 1 In beeld brengen Neem een vel papier en schrijf in het midden een dilemma. Daaromheen teken en schrijf je al je innerlijke reacties: ik wil heel graag… Maar wat als… etc. etc. Zet dichtbij wat zich sterk laat horen en verder weg wat minder luid klinkt. Zo krijg je al je innerlijke reacties in beeld. Oefening 2 Begin maken met Voice Dialogue Werken met Voice Dialogue begint ermee dat je als coach je aandacht richt op WIE in je coachee aan het woord is in plaats van wat je coachee zegt. Probeer dat eens uit tijdens een gesprek en benoem de kanten die je hoort. Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor dat een deel van jou het graag heel goed wil doen. En een ander deel wordt heel erg moe van al dat presteren, klopt dat?’

Artikelen over Verbinden in Hieronder een selectie op het thema ‘Verbinden’, het onderwerp van dit e-magazine. Deze artikelen zijn tijdelijk voor alle lezers van dit e-magazine opengezet. Spannende momenten in coaching – de beleving van beginnende coaches Erik de Haan Wanneer je als coach net begint, is de sensatie van het nieuwe bij het ontmoeten van nieuwe potentiële coachees nog sterker dan deze toch al is. Je leest een analyse en specifieke twijfels. Lees meer E-coaching: het nieuwe online begeleiden Anne Ribbers en Alexander Waringa Het fenomeen internet is niet meer weg te denken. Wereldwijd zijn er meer dan 2,2 miljard internetgebruikers geïdentificeerd, wat neerkomt op een derde van de wereldbevolking. Lees meer Waarom ook online werkvormen? Sasja Dirkse, Angela Talen, Annemarieke van Rumpt en Lotte Bons Een werkvorm is de manier waarop je inhoud bespreekt of de weg waarlangs je een proces stuurt. Naast je doel wat inhoud betreft, heb je te maken met het gedrag van individuen en de groep als geheel. Lees meer E-coaching: schrijvend praten en luisteren tussen de regels door Mariska Verduijn Online communiceren is tegenwoordig een normale zaak. We appen, mailen en twitteren wat af met zijn allen, zowel op werk als privé via social media. Lees meer Geweldloze communicatie Esther de Haan Geweldloze communicatie is een prachtige manier om vanuit verbinding met jezelf en anderen te communiceren. Lees meer over deze effectieve techniek in lastige situaties. Lees meer Via Coachlink zijn meer dan 2.500 artikelen beschikbaar over coaching en persoonlijke ontwikkeling en kun je gebruik maken van werkvormen die via MyMethods beschikbaar zijn. Als coach kun je ook gevonden worden via Coachlink. Coachlink is gratis beschikbaar voor NOBCO-coaches (niet aangesloten coaches betalen € 18,50 per maand).

17 Maak je eigen reader in Coachlink! Hoe werkt het? Ga naar Coachlink en log in! Naast elk artikel in de kennisbank zie je de button ‘naar reader’. Als abonnee kun je in mijn readers maximaal 5 gepersonaliseerde readers maken met artikelen uit de kennisbank. Elke reader kan maximaal 30 artikelen bevatten. Download de reader als pdf en deel het met anderen. Je vindt deze functie onder extra’s > reader samenstellen.

NOBCO-nieuws Coach-Radio Iedere maand neemt NOBCO een uitzending van de podcastserie CoachRadio op. Arvid Buit en Lilian Dekker ontvangen in de uitzending bijzondere gasten al dan niet werkzaam in het vakgebied. En vast onderdeel van de uitzending is boekrecensent Jelle Westendorp. Sinds het vorige e-magazine is er weer een podcast bijgekomen. Beluister via de link hieronder. Aflevering 8: SPECIAL Marieke’s Vragenuurtje (1) Nieuwsgierig naar de andere Coach-Radio podcasts? Beluister ze hier! Heb je suggesties of ideeën voor een uitzending van Coach-Radio, stuur dan een mail naar: podcast@nobco.nl De NOBCO Benchmark 2020-2021 brengt de Nederlandse coachmarkt in kaart De NOBCO Benchmark 2020-2021 brengt de samenstelling van de Nederlandse coachmarkt in beeld. Deze tweejaarlijkse benchmark is een initiatief van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan de benchmark hebben ruim 1.400 beroepscoaches deelgenomen. Benieuwd naar de resultaten van de benchmark? Lees de samenvatting op onze website. Je vindt er ook een factsheet met kerncijfers om te downloaden. NOBCO Benchmark 2020/2021 de samenstelling van de Nederlandse coachmarkt Deze benchmark is een initiatief van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan de benchmark hebben ruim 1.400 beroepscoaches deelgenomen1 . De huidige stand van zaken Alhoewel coachvragen vaak gericht zijn op werk, is Personal en Life Coaching het vakgebied waar de meeste coaches actief zijn. De impact van werk op ons persoonlijke leven is dan ook groot. Behalve probleemoplossend wordt coaching in toenemende mate toekomstgericht ingezet, met nadruk op ontwikkeling. Welke keuzes kunnen we maken voor een succesvol én vervullend leven? Zingeving haalde met 56% net niet de top 5 van coachvragen. De top 5 coachvragen 77% Werk-privé balans 76% Zelfontplooiing 67% * Meerdere antwoordopties konden worden gekozen. Het totaal per antwoord wordt getoond. (Bijv.: 77% van coaches geeft dat de coachvraag van de coachee gerelateerd is aan werk-privé balans). 64% 61% Loopbaan en carrière Stress of burn-out Samenwerken met collega’s of functioneren in een team Wie zijn de coaches van Nederland? Met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar brengen de coaches veel levenservaring in. Ze zijn voor het overgrote deel hoger opgeleid (93%). Studies beslaan het spectrum van economische en sociale wetenschappen, kunst en communicatie tot aan de zorg. De man-vrouwverhouding onder de coaches is 26%-74%. Wat is hun staat van dienst? De respondenten werken gemiddeld al zo’n 10 jaar in het vak en de meesten doen dat in de vorm van een eigen onderneming (71%), al of niet gecombineerd met een functie in loondienst (20%). Ruim een derde is fulltime coach. Het aantal klanten dat per week gecoacht wordt is bij de meesten maximaal 10. Totaal aantal klanten per jaar 44% 0 – 20 klanten Hoe is d 38% 21 – 50 klanten 13% 51 – 100 klanten 4% meer d

Inspirerende gesprekken bij de Coach aan tafel Op 2 oktober jl. schoven we ‘Met de Coach aan tafel’. Gastvrouw Inge Diepman ontving gedurende de dag in een echte studio-setting verschillende coaches en coachees aan tafel om het gesprek aan te gaan over de toekomst van het coach-vak. Een interessante dag met inspirerende gesprekken, voor herhaling vatbaar! Lees hier meer NOBCO Quality Award NOBCO vindt het belangrijk om personen of organisaties te eren die op een buitengewone manier bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Daarom is sinds 2016 een Award ingesteld: de ‘NOBCO Quality Award’ (NQA). Mensen en organisaties die zich op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de professionalisering van het coachvak komen in aanmerking voor de NQA. Betrokken, bevlogen mensen die een ongelofelijke berg tijd, energie en ideeën stoppen in onderzoek, in coaching meer zichtbaar te laten zijn en/of kwaliteit inzichtelijker maken. Zonder hen zou het coachvak in Nederland zich niet zo ver ontwikkeld hebben als waar het nu staat. Waar staat NQA voor? • NQA is een beloning voor iemands inspanningen met betrekking tot het coachwerkveld; • NQA jaagt kwaliteit aan, geeft een kwaliteitsimpuls aan de markt; • NQA werkt inspirerend voor mensen die actief zijn in de coachprofessie. Hoe kan ik een persoon of organisatie nomineren? Ken jij een professional uit de coachingsbranche die je wilt nomineren? Stuur dan een aanbevelingsbrief naar info@nobco.nl. In de aanbeveling graag een zorgvuldige motivatie aan de hand van vijf criteria die de kandidatuur ondersteunt. Nomineren kan tot 30 november. Een nominatie zonder aanbevelingsbrief wordt niet in behandeling genomen. Alleen kandidaten die genomineerd zijn door een ander worden voorgelegd aan de jury. Welke vijf criteria worden gehanteerd? • Bijdrage aan/voor coaches • Bijdrage aan/voor de branche (zichtbaarheid) • Bijdrage aan de ontwikkeling van het vak/ innovatie • Wetenschappelijke bijdrage • Overige bijdrage (bijvoorbeeld: vrijwilligers, naar coachees, in buitenland,…) Wie nomineer jij? De jury heeft een roulerend karakter en wordt gevormd door NQA-winnaars. De jury telt drie leden, het oudst zittende lid is voorzitter en treedt automatisch af als een nieuwe NQA-winnaar wordt benoemd. Daarmee is een NQA-winnaar automatisch jurylid voor de volgende drie NQA’s. De jury besluit of de kwaliteit van de genomineerden het rechtvaardigt om tot uitreiking van de NQA over te gaan. Het kan voorkomen dat de jury besluit dat de NQA niet wordt uitgereikt. Samenstelling jury • Fred Korthagen, voorzitter, NQA-winnaar 2017 • Yvonne Burger, NQA-winnaar 2018 • Alexander Vreede, NQA-winnaar 2019 Meer weten over de procedure? 19

Donderdag 26 november 10:00 – 17:00 uur Het 11e NOBCO Symposium Coaching en Onderzoek Evaluaties van afgelopen jaar: Het symposium werd afgelopen jaar door 70% van de deelnemers met een 8 of hoger beoordeeld. “Veel nieuwe inzichten waar ik meteen mee aan de slag ben gegaan” “Top! Volgende keer ben ik er weer graag bij” “Goede sprekers met nuttige kennis en informatie” “Inspirerend, inhoudelijk en interactie”

Programma symposium Op 26 november organiseren we de 11e editie van het NOBCO symposium Coaching en Onderzoek. Omdat ieders gezondheid voorop staat in deze coronatijd, zal het symposium dit jaar online zijn. We hebben gekozen voor een gevarieerd programma met nationale en internationale experts. Aan de hand van verschillende workshops en kennissessies krijg je meer inzicht in de elementen die het succes van een coachtraject vergroten. Daarbij is er weer volop aandacht voor de laatste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van onderzoek naar coaching. Ook zorgen we voor mogelijkheden om te netwerken en is er ruimte om tijdens de sessies met de sprekers in contact te komen. We sluiten af met een paneldiscussie over het thema angst waarbij tevens de grenzen van coaching aan bod zullen komen. Tijdens deze paneldiscussie worden twee ervaren beroepscoaches onder leiding van een host uitgedaagd het gesprek aan te gaan met een tweetal onderzoekers. Keynote spreker van het 11e NOBCO symposium Coaching en Onderzoek is Anja van den Broeck. Anja is arbeids- en organisatiepsychologe en verbonden aan de KU Leuven in België. In haar onderzoek bestudeert zij onder welke omstandigheden mensen zich goed voelen en het beste van zichzelf kunnen geven. In haar keynote zal Anja ingaan op de zelfdeterminatietheorie: deze theorie gaat er vanuit dat mensen van nature streven naar groei en welzijn, maar hier wel de nodige voedingsstoffen voor nodig hebben in termen van autonomie, betrokkenheid en competentie. Aan de hand van voorbeelden en praktijkonderzoek zal Anja in haar keynote de zelfdeterminatietheorie toelichten en ingaan op hoe coaches deze theorie zelf toe kunnen passen in hun praktijk. Eerder verscheen in dit magazine een interview met Anja van den Broeck over motivatie en zelfdeterminatie. Andere onderwerpen die aan bod komen tijdens het symposium zijn teamcoaching, creativiteit, mindfulness, kwalitatief onderzoek, online interventies, coaching en technologie, relational depth en de inrichting van organisaties rondom coaching. Het volledige programma is te vinden op de website. Lijst met sprekers: Dr. Anja van den Broeck Drs. Alexander Waringa Drs. Anne Ribbers Michael Chaskalson, MA Prof. dr. Marianne van Woerkom Dr. Daniel van Middelkoop Prof. dr. Erik de Haan Prof. dr. Mick Cooper Dr. Kiki de Jonge Dr. Leonore de Wit Dr. Sascha Struijs 21 Je vindt alle bijeenkomsten op de NOBCO-website. Lees meer informatie of Meld je direct aan!

Hoogleraar Karel Kreijns over online communicatie ‘Hoe meer levensechtheid je ervaart in de communicatie, hoe beter je boodschap wordt begrepen’ E-coaching wordt steeds populairder. Kozen in 2018 25% van de coaches voor onlinesessies, inmiddels is dat percentage opgelopen tot 73% (lees ook de Benchmark van NOBCO). Hoogleraar Technology Enhanced Collaborative Learning aan de Open Universiteit, Karel Kreijns geeft tips om de verbinding te verbeteren Door Sam Dekkers We beeldbellen sinds de corona uitbraak in maart veel meer dan voorheen. Je zou denken dat we inmiddels wel weten hoe het moet, maar dat is niet het beeld dat hoogleraar Karel Kreijns heeft. “Ik heb niet het idee dat we er sinds een half jaar beter in zijn geworden. Mensen maken nog steeds dezelfde fouten. Eén van de dingen die voortdurend een rol speelt is de internetverbinding. De wifi is te traag, of het beste signaal is in de nok van het huis of mensen lopen met een laptop door het huis om verbinding te krijgen.” Om op de juiste manier te kunnen beeldbellen heb je technische kennis nodig, al is het maar een beetje om bijvoorbeeld een wifinetwerk te installeren. “Waar het eigenlijk aan ontbreekt is een goede handleiding voor beeldbellen”, vindt Kreijns. En het gaat niet alleen om de technische kennis die we missen, denk ook aan hardware zoals een goede router, een koptelefoon en een microfoon. “Met een slechte microfoon komt je stem niet goed over. En als de wifi ook nog eens wegvalt, wordt je boodschap voor de toehoorder onverstaanbaar.” Beeldruis Corona heeft er niet alleen voor gezorgd dat we vaker beeldbellen, nu we veel meer thuiswerken is de setting vaak informeler. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan hoe je in beeld komt. “Vaak zitten mensen te beeldbellen met hun rug naar een raam. De kijker ziet dan alleen de contouren van die persoon, de hele mimiek valt weg. Hoe minder licht, hoe meer beeldruis er ontstaat. Ga daarom beeldbellen naar het raam toe of gebruik extra belichting. Tegenwoordig kun je daarvoor speciale ringlampen kopen. De meeste mensen gebruiken de ingebouwde camera van de laptop, maar meestal geeft dat zeer onflatteuze beelden. Koop liever een webcamera met een klein statiefje en stel je camera zo op, dat die recht voor je staat. Je kijkt de ander als het ware ‘in de ogen’; je ervaart de persoon levensechter. Zorg verder voor een omgeving waar je niet wordt geïnterrumpeerd. En hou de achtergrond van je kamer rustig, een zichtbare boekenkast leidt af. En neem een bureaustoel in plaats van een keukenkruk. Veel mensen hebben nu, na een paar maanden thuiswerken, nek- en schouderklachten.” Mimiek Het effect wanneer je iemand via een beeldscherm spreekt, is anders dan wanneer je iemand real life ziet. Kreijns: “Je ziet alleen een gezicht, maar

‘Het is niet voor niks dat emoticons zijn ontstaan. Je compenseert als het ware de ontbrekende lichaamstaal’ je wil meer weten: is diegene met iets anders bezig in het gesprek? Is de ander niet afgeleid? Non-verbale communicatie onderstreept wat je bedoelt, je mimiek geeft een betere intonatie van het bericht. Hoe meer levensechtheid je ervaart in de communicatie, hoe beter je boodschap wordt begrepen. Je hebt lichaamstaal nodig. Zorg dus dat je goed te zien bent.” En dan is het medium zelf ook een factor die meespeelt. Hoe magerder het medium, hoe moeilijker het is om de boodschap goed over te laten komen. “Bij mailverkeer gebeurt het nogal eens dat je bericht onbedoeld door de ontvanger slecht wordt begrepen. Dat heeft te maken met het feit dat een bericht soms snel en met veel afkortingen wordt opgeschreven, zoals in whatsappberichtjes. Het is niet voor niks dat emoticons zijn ontstaan. Daarmee compenseer je als het ware de ontbrekende lichaamstaal en versterk je de bedoeling van het bericht. Het voordeel van beeldbellen is wel dat je gezichtsuitdrukkingen kunt zien en je beter kunt inspelen op de emotie van de ander.” Smalltalk Een groot verschil tussen een face to facegesprek en een teams- of zoomgesprek is het ontbreken van een rustmoment. Normaal gesproken is er vooraf, tijdens of na een gesprek gelegenheid voor smalltalk of reflectie. “Bij de koffieautomaat is het moment om bepaalde uitspraken nog eens te herhalen en elkaar te vragen: heb ik dit nu goed begrepen? Bedoelen ze nu dit? Of: vind jij dat ook? Maar online gebeurt dat niet. Na het gesprek zet je de knop uit en ben je uit de sessie.” Belangrijk dus om na het gesprek nog even te kunnen nakaarten of een evaluatiemoment in te lassen. Professioneel beeldbellen 1. Zorg voor goede wifi, een goedwerkende router en genoeg bandbreedte; 2. Gebruik een koptelefoon en een goed opgestelde microfoon; 3. Koop een webcam met statiefje; 4. Koop een goede (bureau)stoel en een (beweegbaar) bureau; 5. Zorg dat je goed te zien bent (niet met je rug naar het raam). 23 Over Karel Kreijns Prof. dr. ir. Karel (C.) Kreijns onderzoekt online samenwerkend leren, de impact van elektronische communicatie op samenwerkend leren en de rol van social presence daarbij. “Voor mij is de grootste uitdaging om te onderzoeken hoe je online een goede sociale leeromgeving faciliteert waarin groepen productief worden, met hoge leeruitkomsten en producten van hoge kwaliteit als resultaat. Het afgelopen half jaar is er veel veranderd.”

NOBCO-bloggers Diverse NOBCO-coaches hebben zich aangemeld om een blog te schrijven, dit keer over het thema Verbinden. Op deze manier wordt het thema belicht vanuit verschillende invalshoeken en vanuit eigen ervaringen. De blogs worden deels gepubliceerd in dit magazine een zijn volledig te lezen op de website. Verbinding Kort geleden zei een gewaardeerde collega mij dat als je je wilt verbinden met je cliënten, je altijd een beetje van ze moet houden. En ja, ze heeft gelijk. Ik houd van ze. Hoe verschillend ze ook zijn. Zonder verbinding is een coachtraject als het trekken aan een dood paard. Misschien verschuift er iets of kun je het dode paard bekijken van een andere kant, maar om helend te werken is verbinding met je cliënt nodig. Verbinden begint bij de allereerste seconde dat ik mijn telefoon opneem voor een eerste contact. Ik stel mijn hart open voor de vraag en problematiek. De eerste keer dat de cliënt in mijn praktijkruimte binnenloopt is een volgend belangrijk moment. Oogcontact, het samen ongemakkelijk zeggen dat we geen hand mogen geven, het wijzen van de stoel, het aanbieden van koffie of thee. Het zijn allemaal momenten waarop ik verbinding aan het leggen ben met mijn cliënt. Verbinden doe je dus steeds, in kleine en grote dingen, tijdens ‘het werk’ en alles daaromheen. Ik verbind door ook iets van mijzelf prijs te geven, om te zeggen wat ik zie, om te herhalen wat de cliënt zegt waardoor deze zich gehoord voelt, door houdingen te spiegelen, door aan te sluiten op de taal van de ander. Maar soms loopt een coachgesprek moeizaam, schuurt het. Of loopt een hele reeks sessies moeizaam terwijl de cliënt er toch niet mee stopt. Het benoemen van mijn gevoel werkt vaak helend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat pas durfde toen ik meer ervaring had. Soms moet je minder hard werken waardoor je meer verbindt. Achteruit in de stoel en vertrouwen in de kracht en helende werking van de cliënt zelf. Dat zijn twee van de pijlers van de Transactionele Analyse: geloven in de denkkracht van de ander en de mogelijkheid van verandering. Daar heb je wel verbinding bij nodig. Een verbinding die als het goed is sterker wordt bij elk gesprek. lees verder Jantine Dijkstra - coach, councelor, en relatieen psychotherapeut Transactionele Analyse i.o.

In 7 stappen naar een verbindend en succesvol gesprek met een potentiële klant Wij coaches zijn een kei in het stellen van de juiste vragen en voelen ons dan meestal als een vis in het water. Maar in verkoopgesprekken, het gesprek met een potentiële klant of prospect, is dat stellen van de juiste vragen minder vanzelfsprekend. Hoe voelt het voor jou als je een verkoopgesprek hebt en je komt op het punt om jouw aanbod en prijs te vertellen? Klap je dicht? Begin je te hakkelen? Ga je opeens veel sneller praten met een veel te enthousiaste hoge stem? Wordt jouw verhaal opeens een onsamenhangend geheel of schiet je opeens in de details? Tick in the box bij alle vier als ik even terugga naar mijn eigen beginperiode. Wat voelde ik me altijd ongemakkelijk. Wat blijkt cruciaal te zijn? De kwaliteit van de vragen en de volgorde ervan. Dat is de truc! Graag help ik je even op weg met de juiste volgorde voor een verbindend en succesvol gesprek: 1. Zorg dat je als eerste een goed beeld krijgt van het echte dieperliggende probleem van jouw prospect. Waar ligt ie wakker van? 2. Vraag goed door wat de, meestal vervelende, gevolgen zijn van dit probleem voor de prospect en voor zijn of haar omgeving of werk. 3. Na deze focus op het negatieve, het probleem, switch je naar het positieve. Help jouw prospect om te dromen over de toekomst. Wat zou jouw prospect het allerliefste willen? En wat zou dat voor een effect hebben op hem of haarzelf en de omgeving? 4. Wat is ervoor nodig om daar te komen? Dat is de ‘gap’ tussen het probleem en de grootste wens. 5. Nu bespreek je of jouw prospect op eigen kracht die droom kan bereiken of jouw hulp daarbij wil inzetten om het proces te versnellen en echt goed aan te pakken. 6. Ondertussen heb je zoveel informatie dat je weet of je de prospect wil en kan helpen en zo ja, waarmee. Ook weet je inmiddels of de prospect daarvoor open staat of niet. In je hoofd maak je dus nu de balans op. 7. En dan pas begin je over jouw aanbod! En niet eerder ;-) Dat aanbod sluit exact aan op het probleem van jouw prospect dat je samen in kaart hebt gebracht en waar jij jouw hulp bij aanbiedt om het te tackelen. Als je deze volgorde toepast, voordat je jouw aanbod doet, hou je het allerbeste de verbinding in stand, verloopt het gesprek natuurlijker en voelt het niet langer ongemakkelijk. Lisette Brattinga-Haker - online business coach lees verder 25

Ben je coach en wil jij je verder professionaliseren? Sluit je dan aan bij NOBCO! dé organisatie voor professionele coaches met kennis en ervaring • Voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is. • € 295,- per jaar – basisaansluiting. • Toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten. • Mogelijkheid tot het behalen van het keurmerk voor coaches: EIA. • Begeleiding bij het halen van een EIA-keurmerk (European Individual Accreditation). • Automatische aansluiting bij de Europese koepelorganisatie EMCC | European Mentoring & Coaching Council. • Aanzienlijke korting op een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. • Een persoonlijk coachprofiel via ‘Vind een coach’ met meer dan 240.000 bezoekers per jaar. • Kosteloos gebruikmaken van het online evaluatie-instrument Coaching Monitor. • Kosteloos toegang en gebruik van Coachlink (tijdschrift en online database met ruim 140 boeken over coaching). • Gebruikmaken van de door de Belastingdienst goedgekeurde DBA-verklaring voor coachingsgerelateerde diensten. Wil je meer weten over alle voordelen van een aansluiting als NOBCO-coach? Klik hier

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication