0

ONDERHOUDNL.NL/TRAININGEN TRAININGEN AANBOD 2020

INHOUDS OPGAVE COMMUNICATIE 10 VOORWOORD 5 VANDAAG LEREN, MORGEN TOEPASSEN SUBSIDIE VAN MIJN CARRIÈRE 8 MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 16 LEIDINGGEVEN EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL 16 MASTERCLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER 18 MASTERCLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER 22 PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT 26 TEAMLEIDER 30 FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN 10 PROBLEEMLOOS DOORSTROMEN VAN SCHILDER NAAR LEIDINGGEVENDE 12 7 OMGAAN MET LASTIG EN AGRESSIEF GEDRAG VAN BEWONERS 14 RGS 32 MASTERCLASS RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT 32 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER 34 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING - LEAN 38 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING - RISICOMANAGEMENT BIJ VASTGOEDONDERHOUD 40 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING - VASTGOEDMANAGER 44 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR UITVOERDERS 44

VAKTECHNIEK 46 AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN VAN RAMEN EN DEUREN 46 BEHANGEN 48 DUURZAAM HOUTHERSTEL NIVEAU 1 50 GLASZETTEN I: PRODUCTKENNIS EN TOEPASSINGEN 52 GLASZETTEN II: VOORBEREIDEN EN MATERIALENKENNIS 54 GLASZETTEN III: VOORSCHRIFTEN EN PLAATSING 56 KITTEN 58 KLEURADVISERING SCHILDERS 60 METAALCONSERVERING: CONSTRUCTIESCHILDER 62 METAALCONSERVERING: STRALER 64 METAALCONSERVERING: VERFSPUITER 68 VERFSPUITEN: BASIS 72 VERFSPUITEN: VERVOLG HOGEDRUK 74 VERFSPUITEN: VERVOLG LAGEDRUK 76 VEILIGHEID 78 VERKOOP 100 ASBEST HERKENNEN 78 SANEREN ASBESTHOUDENDE BEGLAZINGSKIT 80 BASIS VEILIGHEID VCA 82 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) 84 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV): HERHALING 86 RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN MEER DAN 25 MEDEWERKERS 88 RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN MINDER DAN 25 MEDEWERKERS 92 VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER 96 VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN VOL-VCA 98 TRAININGEN IN ONTWIKKELING 102 ADVISEREND VERKOPEN 100

VOOR WOORD Leren verandert. Wilt u succesvol zijn, zowel privé als op de werkvloer, dan doet u er verstandig aan mee te veranderen. Sterker nog: u zult wel moeten. Wie niet mee ontwikkelt, loopt het risico te moeten afhaken. Als we niet oppassen, kan gebrek aan lerend vermogen namelijk zo maar het analfabetisme van de 21e eeuw worden. OnderhoudNL heeft daarom een groot pakket aan trainingen voor de bedrijfstak samengesteld die het mogelijk maken dat een ieder bijblijft, zich ontwikkelt, innoveert en evolueert. Het afgelopen seizoen heeft OnderhoudNL trainingen verzorgd voor circa 1.400 medewerkers! Nieuwe trainingen zijn er op het gebied van de nieuwe brancheerkende RI&E (u leert de online versie gebruiken en krijgt als lid van ons door BTH-subsidie drie jaar lang gratis online gebruik waarmee u voldoet aan de arbowetgeving en geen boetes riskeert!), RGS risicomanagement (u leert concrete methoden en instrumenten inzetten om uw risico’s af te dekken) en Schuren (sneller, goedkoper en beter worden in de voorbehandeling van uw werk). Extra attent maken wij u op de mogelijkheden om gebruik te maken van de trainingen met subsidie van de nieuwe Stichting Mijn Carrière voor trainingen die aansluiten bij de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en bij veilig werken in de sector. Denkt u hierbij aan VCA, Veilig werken op hoogte, Asbest herkennen enz. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. 5

VANDAAG LEREN

MORGEN TOEPASSEN OnderhoudNL is dé partner op het gebied van trainingen voor de sectoren Glas, Industrieel, Restauratieschilders, Schilders, Totaal en Vastgoed. OnderhoudNL kent de bedrijven in onze bedrijfstak natuurlijk als geen ander. Met u werken we aan vergroting van kennis en vaardigheden van u en uw medewerkers. Daarmee kunt u zich onderscheiden in de markt en uw voorsprong op andere bedrijven vergroten. Door inzet van docenten met ruime kennis en ervaring sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk. Tijdens de training krijgt de deelnemer een theoretische basis waarmee hij aan de slag gaat, zodat het geleerde in de eigen praktijk toe te passen is. Direct te gebruiken in het dagelijkse werk en dus ook direct de investering waard! MAATWERK/IN-COMPANY Wilt u een training voor alleen medewerkers van uw bedrijf? Of wilt u een training die geheel of gedeeltelijk voor uw bedrijf is ontwikkeld? Geen probleem! Wij bieden u ook in-company, maatwerktrajecten of training on the job. Neem voor vrijblijvend advies of informatie contact op met Gerrie van der Breggen 0182-556126 of mail naar trainingen@OnderhoudNL.nl. PRIJZEN De prijs van de training is altijd per deelnemer exclusief btw en inclusief lesmateriaal (uitgezonderd de VCA-trainingen) en persoonlijke verzorging, tenzij anders vermeld. Bij iedere training staan prijzen genoemd voor leden van OnderhoudNL en voor niet- of aspirant-leden. Hierdoor ziet u direct welk voordeel het heeft om volledig lid te worden van OnderhoudNL. Raadpleeg de website van OnderhoudNL trainingen voor de meest recente prijzen, Deze catalogus is met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat u foutieve informatie aantreft. Wanneer dat het geval, is dan verzoeken wij u dit door te geven aan OnderhoudNL. Aan eventuele onvolledig- of onjuistheden, kunnen geen rechten worden ontleend. Overal waar in deze catalogus ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. DIRECT INSCHRIJVEN? Ga naar www.OnderhoudNL.nl/trainingen om digitaal in te schrijven. De algemene voorwaarden waaronder u op de training inschrijft, staan daar ook beschreven. 7

TRAININGSCATALOGUS ‘MIJN CARRIÈRE’ Een training volgen we omdat het uw mensen ontwikkelt en daarmee uw bedrijf verbetert. In en met trainingen leert uw medewerker vaardigheden te optimaliseren en competenties aan te boren die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de huidige en toekomstige rol en taak die men heeft. OnderhoudNL biedt daarom een grote diversiteit aan trainingen aan. Om de ontwikkeling van uw medewerkers in onze bedrijfstak extra te stimuleren is volop subsidie beschikbaar van Stichting Mijn Carrière. STICHTING MIJN CARRIÈRE Stichting Mijn Carrière, opgericht door OnderhoudNL en de vakorganisaties FNV en CNV, investeert in de duurzame inzetbaarheid van schilders, glaszetters, behangers, uitvoerend technisch en administratief personeel en alle andere medewerkers die onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) vallen. Duurzame inzetbaarheid stimuleren we met trainingen en opleidingen van uw medewerkers. Daarmee kunnen zij zich ontwikkelen op een dusdanige manier dat zij (mee-) groeien in de (aanvullende) behoefte van u als werkgever ten behoeve van de vraag vanuit de opdrachtgevers. Bent u voor uw medewerkers op zoek naar een training om bij te blijven op hun vakgebied, om hen door te laten groeien of om te scholen? Of bent u op zoek naar een loopbaanadvies? Ga dan naar de website van Stichting Mijn Carrière startmijncarriere.nl en kijk hoe makkelijk uw medewerkers in aanmerking komen voor subsidie. SUBSIDIE OP ONTWIKKELINGSTRAININGEN De meeste trainingen die worden gevolgd hebben te maken met de wens vaardigheden of beroepscompetenties te ontwikkelen. Ook veel ontwikkelingstrainingen van OnderhoudNL komen in aanmerking voor de subsidie van Stichting Mij Carrière. U kunt deze trainingen in deze catalogus herkennen aan het logo van ‘Mijn Carrière’. 8 Als het gaat om vaktechnische trainingen tot € 1.000 kan een medewerker deze subsidie zelf aanvragen. Hij hoeft hiervoor geen contact op te nemen met een loopbaanadviseur. Heeft hij liever eerst een oriënterend gesprek met een adviseur? Dan is dat uiteraard mogelijk. Trainingen vanaf € 1.000 kunnen ook worden aangevraagd. Hiervoor is het nodig om een adviesgesprek bij een loopbaanadviseur aan te vragen. Het advies van de loopbaanadviseur is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor die subsidie. Er kan dan vervolgens wel tot € 2.500 subsidie worden aangevraagd. De loopbaanadviseur moet zijn aangesloten bij Stichting Mijn Carrière. Zie verderop. Wil een medewerker een training doen voor een andere functie binnen, of buiten uw bedrijf? Dan kan hij een aanvraag indienen tot een bedrag van € 500. Vanaf € 500 vragen we de medewerker wel eerst een gesprek aan te vragen met een loopbaanadviseur, aangesloten bij Stichting Mijn Carrière. Een voorwaarde voor de aanvraag is namelijk dat de training voor de medewerker relevant is voor zijn ontwikkeling binnen of buiten het bedrijf. Daarnaast moet de training door een erkende opleider, zoals OnderhoudNL worden verzorgd. SUBSIDIE OP VEILIGHEIDSTRAININGEN We moeten allemaal langer doorwerken en willen graag dat iedereen veilig zijn pensioendatum haalt. Daarom is er ook maar liefst 50% subsidie voor trainingen op het gebied van veilig werken. Ook veel veiligheidstrainingen van OnderhoudNL komen in aanmerking voor deze subsidie van Stichting Mijn Carrière. U kunt deze trainingen in deze catalogus aan het logo van ‘Mijn Carrière’. Uitgezonderd van subsidie op veiligheidstrainingen zijn toolboxen en de BHV-opleiding. Het enige wat u hoeft te doen is van te voren de gegevens van uw medewerkers door te geven en nadat de training heeft plaatsgevonden, kunt u de factuur met een ingevulde presentielijst indienen.

Ook bij de veiligheidstrainingen is er compensatie voor de verleturen mogelijk voor 50%. Dat komt neer op € 20,- per uur per persoon, want ook hier wordt een standaardtarief van € 40,- per uur gehanteerd, mits de training gegeven wordt onder werktijd en het normale salaris wordt doorbetaald. SUBSIDIE OP LOOPBAANTRAJECTEN Wil jij een training volgen of loopbaanadvies krijgen om een stap te maken in je loopbaan? Wil je je omscholen tot een functie die ervoor zorgt dat je gezond je pensioendatum haalt? Of heb je nog geen idee wat je mogelijkheden zijn en wil je geholpen worden een verstandige keuze te maken? Vraag dan een adviesgesprek aan bij één van de bij Stichting Mijn Carrière aangesloten loopbaanadviseurs van Focus Nederland of BeLife. Deze adviseurs hebben een landelijke dekking en hebben met Stichting Mijn Carrière afspraken gemaakt over de uitvoering van de diverse regelingen. Via de link op de website van Mijn Carrière kun je contact opnemen met het bureau van jouw voorkeur. Het bureau zal vervolgens contact met je opnemen voor het maken van een eerste afspraak op een locatie bij jouw in de buurt. Adviesgesprekken met een bij Stichting Mijn Carrière aangesloten loopbaancoach worden tot € 250 vergoed. De loopbaancoaches declareren hun kosten rechtstreeks, zodat jij dat niet zelf hoeft te doen. Loopbaantrajecten komen tot maximaal € 2.250 in aanmerking voor subsidie, indien dit een traject betreft bij een loopbaanadviseur aangesloten bij Stichting Mijn Carrière. NB: Je hebt als medewerker eens per vier jaar recht op een loopbaanadviesgesprek en/of loopbaantraject en/of opleiding. Regelingen kunnen worden gecombineerd. VERLETKOSTEN DECLAREREN ALGEMENE VOORWAARDEN Omdat medewerkers tijdens werktijd een training volgen, kunnen werkgevers de daarmee gepaard gaande verletkosten van de medewerkers declareren bij Stichting Mijn Carrière. Hiermee krijgt u een goede compensatie voor de salariskosten voor de dagen dat uw medewerker bijvoorbeeld een opleiding volgt. Ter compensatie voor niet doorbetaald loon is er voor alle regelingen een loonverletregeling mogelijk. Het vaste uurloon is hierbij bepaald op € 40 tot een maximale subsidie van € 1.000 (25 uur). Om deel te kunnen nemen aan het aanbod van Stichting Mijn Carrière en om in aanmerking te komen voor de bijbehorende subsidies, gelden de volgende voorwaarden: • De medewerker heeft een aantoonbaar dienstverband. ZZP’ers komen niet in aanmerking voor subsidie; • De medewerker is minimaal drie jaar werkzaam in de branche of niet langer dan 6 maanden werkloos nadat hij tenminste 3 jaar in de branche heeft gewerkt; • De medewerker is minimaal 25 jaar of ouder; • De medewerker neemt deel aan het STICHTING MIJN CARRIÈRE Uw helpdesk of adviseur bij Stichting Mijn Carrière is Edwin Bouwers. Hij is bereikbaar onder 088-008 45 95. De stichting heeft een bestuur dat zorgdraagt voor de juiste uitvoering van het subsidiereglement. Het bestuur wordt gevormd door John van der Meer (voorzitter), Marius Rutges (werkgeversvertegenwoordiger) en John Kerstens (werknemersvertegenwoordiger) Ook heeft de stichting een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. In de Raad van Toezicht zijn benoemd Ruud Maas en Frits Smits (beiden namens OnderhoudNL), Peter Roos (namens FNV) en Roel van Dijk (namens CNV). Bedrijfstak-Pensioenfonds Schilders (BPF Schilders). Een aanvraag voor subsidie wordt beoordeeld door Stichting Mijn Carrière. SUBSIDIE AANVRAGEN Werkgevers kunnen hun medewerker helpen bij het aanvragen van de subsidie, maar alle correspondentie moet via het e-mailadres van de medewerker lopen. Neem de voorwaarden goed door voordat een aanvraag wordt ingediend. Of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt beoordeeld door Stichting Mijn Carrière. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw. 9

TRAINING 1 DAG COMMUNICATIE FUNCTIONERINGSEN BEOORDELINGSGESPREKKEN LEER EFFECTIEVE GESPREKKEN VOEREN Vraagt u zich wel eens af hoe u met het plannings-, functioneringsen/of beoordelingsgesprek het beste in uw medewerkers naar boven haalt? Of hoe u via deze gesprekken de bedrijfsdoelen behaalt en uw medewerkers betrokken houdt? U bent niet de enige. Deze training geeft u de antwoorden en de trainingsacteur geeft u nog meer handvatten en tips. Leer van de trainer én van de andere deelnemers tijdens deze eendaagse training. Goed werkgeverschap betekent onder andere dat u jaarlijks plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken voert met uw medewerkers. Het lijkt of ze alleen maar tijd kosten, maar als u ze goed uitvoert, leveren ze ook veel op. Door succesvol en doelgericht functioneringsen beoordelings-gesprekken te voeren, verbetert u de prestaties van uw medewerkers én van uw bedrijf. Wilt u weten hoe u een gesprek op de juiste manier opbouwt? Dan is deze training zeer geschikt voor u. NA DEZE TRAINING... 10 bent u in staat de functionerings- en beoordelingsgesprekken resultaatgericht en vaardig uit te voeren.

TRAINING FUNCTIONERINGS-EN BEOORDELINGSGESPREKKEN WAT LEERT U? • vaardigheden zoals aanspreken, feedback geven, vragen stellen, luisteren, samenvatten, vragen stellen onder druk etc. • fasering van de gesprekken: voorbereiding tot verslaglegging • het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek: doel, functie en onderwerpen • het functie- en loongebouw, wat betekent dit voor mij? • de zes verschillen tussen het beoordelings- en functioneringsgesprek • de tien valkuilen In de middag oefent u met een trainingsacteur gesprekken die u gaat voeren of lastig vindt. 1 dag van 8.30 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-12 • ONDERNEMERS • LEIDINGGEVENDEN • KLASSIKAAL MET EEN TRAININGSACTEUR LEDEN: € 345 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 425 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 11

TRAINING 2 DAGEN COMMUNICATIE PROBLEEMLOOS DOORSTROMEN VAN SCHILDER NAAR LEIDINGGEVENDE VAN COLLEGA NAAR LEIDINGGEVENDE De overgang van schilder naar voorman/ teamleider/uitvoerder kan complex zijn. Het ene moment staat u nog tussen collega’s, het volgende moment moet u diezelfde collega’s aansturen. Hoe maakt u die overgang zo soepel mogelijk? WERKEN ALS VOORMAN Als (meewerkend) voorman/teamleider/ uitvoerder bent u verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en oplevering van een werkopdracht. U wordt van diverse kanten aangesproken op de uitvoering van dat werk. Dat vraagt om een omschakeling in uw manier van denken, werken en communiceren. Hoe maakt u uw collega’s duidelijk dat uw taak is veranderd? In deze training krijgt u daarvoor de tools aangereikt. NA DEZE TRAINING... kent u de methoden om in uw nieuwe 12 positie te functioneren, zowel op het communicatieve als het aansturende vlak.

TRAINING PROBLEEMLOOS DOORSTROMEN VAN SCHILDER NAAR LEIDINGGEVENDE WAT LEERT U? • werken als voorman/teamleider/uitvoerder: wat houdt dat in? • planning/monitoren/voortgang en werkoverzicht • communicatie: het voeren van gesprekken met diverse belanghebbenden (collega’s, klanten, opdrachtgevers) en feedback geven • grip krijgen op het gedrag van medewerkers en flexkrachten • relatiebeheer: interne en externe klantgerichtheid Vooraf vult u samen met uw leidinggevende een intakeformulier in zodat er in de training gewerkt kan worden aan uw leerpunten. Het inleveren van dit formulier is een voorwaarde om mee te mogen doen met de training. 2 dagen van 8.30 tot 16.00 uur, met 3 weken er tussen. WEKEN • 8-12 • STARTENDE VOORMAN • TEAMLEIDER • UITVOERDER • GROEPSGEWIJS LEDEN: MET VEEL PRAKTISCHE OPDRACHTEN € 465 UUR INVULLEN INTAKE EN HUISWERK TUSSEN TRAININGSDAGEN DOOR 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 585 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 13

TRAINING OMGAAN MET COMMUNICATIE LASTIG EN AGRESSIEF GEDRAG VAN BEWONERS AAN DE SLAG MET EFFECTIEVE COMMUNICATIE Heeft u in uw werk dagelijks te maken met bewoners? En ervaart u dat zij wel eens lastig zijn of soms zelfs agressief? Weet u hoe u de situatie dan makkelijk in de hand kunt houden? In deze training leert u hoe u kunt omgaan met bewoners die verward, teleurgesteld, onredelijk, eisend of claimend zijn. 1 DAG NA DEZE TRAINING... • kunt u beter omgaan met lastig en soms agressief gedrag van bewoners • weet u wat u zelf kunt doen om het gedrag van de ander te beïnvloeden waardoor de situatie niet uit de hand loopt OEFENEN 14 De training is heel praktisch en actief. U oefent tal van situaties, ook uit uw eigen praktijk. Hiervoor zetten we een trainingsacteur in die de bewoner speelt. Zo is het effect optimaal en kunt u het geleerde snel toepassen.

TRAINING OMGAAN MET LASTIG EN AGRESSIEF GEDRAG VAN BEWONERS WAT LEERT U? • u leert snel de verschillende soorten lastig gedrag en agressie te herkennen en hierop adequaat te reageren • de-escalerende vaardigheden en (gespreks)technieken waarmee u de spanning bij lastig of agressief gedrag kunt verminderen • inzicht in uw eigen houding en gedrag: het bepalen van uw persoonlijke grenzen, uw voorkeursreactie, lichaamstaal, taalgebruik enzovoorts • werken aan een organisatieprotocol waarmee u de veiligheid in uw bedrijf/team waarborgt • de rol van verbale en non-verbale communicatie: van contact maken met tot grenzen stellen aan bewoners • het afhandelen van klachten van bewoners Bij deze training is de trainingsacteur de hele dag aanwezig om het geleerde direct te oefenen! 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-12 • MEDEWERKERS DIE DAGELIJKS TE MAKEN HEBBEN MET BEWONERS • KLASSIKAAL • VEEL OEFENEN LEDEN: € 410 MINUTEN INVULLEN INTAKE 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 515 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 15

TRAINING LEIDINGGEVEN EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 1 DAG GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS: VOOR ONDERSCHEIDEND VERMOGEN Als leidinggevende wilt u dat uw (flexibele) medewerkers gemotiveerd samenwerken. En dat ze zich bij uw opdrachtgevers gedragen als volwaardige vakmensen. Betrokken en doelgericht. Maar hoe doet u dat? In deze training legt u de basis voor effectief leidinggeven en motiveren van al uw medewerkers, dus ook uitzendkrachten en ingeleend personeel. AANSTURING EN BEGELEIDING NA DEZE TRAINING... weet u hoe u (flexibele) medewerkers effectief leidinggeeft en motiveert om productief samen te werken en het gewenste vakmanschap uit te dragen Het succes van een onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door de medewerkers. Professionele krachten die hun vak verstaan, communicatief sterk zijn en bovendien productief samenwerken in teams. Dat vraagt om goede interne communicatie, bewuste aansturing en begeleiding van medewerkers, heldere doelen en een bijpassende taakverdeling. 16

TRAINING LEIDINGGEVEN EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL WAT LEERT U? • bewust ontwikkelen van een leiderschapsstijl die past bij de gekozen strategie en het daarvoor gewenste gedrag van medewerkers • effectief leidinggeven en voorkomen van valkuilen • leidinggeven afgestemd op de ervaring/bekwaamheid en betrokkenheid van medewerkers (situationeel leidinggeven) • de verschillende domeinen van leidinggeven op strategisch, project- en werkniveau • voeren van verschillende typen personeelsgesprekken: coachgesprekken, functioneringsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken etc. • horizontaal en verticaal leidinggeven • best practices en tips 1 dag van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-12 • LEIDINGGEVENDEN (DE GROEPEN WORDEN SAMENGESTELD UIT LEIDINGGEVENDEN DIE OP HETZELFDE NIVEAU WERKZAAM ZIJN). • KLASSIKAAL MET OEFENEN VAN PRAKTIJKSITUATIES EN TOEPASSEN LEDEN: € 495 GESPREKSTECHNIEKEN GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 615 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 17

TRAINING MASTER CLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER STRATEGIE, COMMUNICATIE, PERSONEEL EN FINANCIËN IN ÉÉN TRAINING Als jonge ondernemer/directeur staat u voor veel uitdagingen. U moet thuis zijn op het gebied van strategie, externe communicatie, personeel en financiën. In deze Masterclass doet u actuele kennis op en oefent u de benodigde vaardigheden. 4 DAGDELEN NA DEZE TRAINING... kunt u als jonge ondernemer uw eigen strategie onderbouwd bepalen, bijpassende externe communicatie vormgeven en deze ook intern uitdragen zodat uw medewerkers daarin mee gaan. Daarnaast beschikt u over de tools om dit ook financieel goed te regelen. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 18 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING ONDERNEMEN IN EEN VERANDERENDE MARKT De schilders- en onderhoudsbranche is in beweging! Opdrachtgevers als woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook de Rijksoverheid, gemeenten en particulieren verwachten steeds meer dat schilders- en onderhoudsbedrijven hen op een professionele manier kunnen ontzorgen. Ze willen effectief samenwerken. Dit heeft gevolgen voor uw marktbenadering en interne bedrijfsvoering. Hoe bepaalt u een heldere strategische focus? En hoe werkt dat door in uw externe communicatie, personeelsbeleid en financiële management? In deze Masterclass gaat u hiermee aan de slag. U doet actuele kennis en inzichten op die u met concrete tools in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. Parallel aan de colleges werkt u telkens een praktijkopdracht uit zodat het geleerde na vier colleges ook concreet is vertaald naar uw eigen praktijk. 19 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE MASTERCLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER PROGRAMMA COLLEGE STRATEGIE COLLEGE COMMUNICATIE • trends en trendbreuken in verschillende markten • vertaling product/marktcombinatie naar een consistente marketingformule • kiezen van een strategie en hoe deze keuze te onderbouwen • verschillende strategietypen in de praktijk • vertalen gekozen strategie naar bijbehorend gedrag binnen het bedrijf Het college Strategie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilders- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL heeft Marc al meerdere trainingen en workshops verzorgd. • juiste communicatie bij de gekozen strategie • externe communicatie met opdrachtgevers en hun klanten • externe communicatie in alle fasen van een project • interne communicatie met betrekking tot de strategie Het college Communicatie wordt verzorgd door een ervaren communicatietrainer. COLLEGE PERSONEEL COLLEGE FINANCIËN • vertaling bedrijfsstrategie en klantverwachtingen naar personeel • over bedrijfscultuur en harde doelen • inspirerend leiderschap; de essentie van coachen • bouwen van krachtige teams • ketensamenwerking • duurzame inzetbaarheid • borgen van personeelsbeleid 20 Het college Personeel wordt verzorgd door Dick Nijman. Dick is gespecialiseerd in het geven van nieuw elan aan mensen en organisaties. Het resultaat van zijn trainingen en coachingstrajecten is een heldere koers van persoon en bedrijf en een grotere motivatie, inzet en kwaliteit van medewerkers. Dick begeleidt momenteel verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven bij cultuurverandering en procesverbetering. • financieel en organisatorisch samenwerken met anderen • afstemmen juridische structuren en financiële systemen • begroten, algemene kosten en toerekenen van kosten in de samenwerking • risicomanagement Het college Financiën wordt verzorgd door Peter Staats. Peter is al geruime tijd actief binnen de schilders- en onderhoudssector. Hij heeft een brede managementervaring op verschillende posities in de bouwketen en slaat met enthousiasme de brug tussen strategie en de praktische, organisatorische uitwerking hiervan.

TRAINING MASTERCLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER 4 bijeenkomsten van 16.00 tot 21.00 uur. DAGEN • 10-15 • JONGE ONDERNEMERS/ DIRECTIELEDEN (TOT EN MET 40 JAAR). • COLLEGES LEDEN: • PRAKTIJKOPDRACHTEN € 920 ASPIRANT LEDEN: UUR PER COLLEGE € 1.140 NIET- OF 21 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING MASTER CLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER AAN DE SLAG MET STRATEGIE, COMMUNICATIE, PERSONEEL EN FINANCIËN Als jong kaderlid (bedrijfsleider, projectleider, hoofd bedrijfsbureau et cetera) merkt u ook de gevolgen van veranderingen in de markt en in de samenwerking met ketenpartners. Dat leidt tot veranderingen in strategie, externe communicatie, personeel en financiën binnen uw onderneming. Hoe sluit u daarop aan met uw kennis en vaardigheden? En hoe zet u die op het juiste niveau van projecten en processen in? In deze Masterclass doet u actuele kennis op en oefent u vaardigheden. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 4 DAGDELEN NA DEZE TRAINING... kunt u als middenkaderfunctionaris de door de ondernemer gekozen strategie begrijpen en onderbouwen waardoor u deze intern en extern kunt uitdragen zodat medewerkers daarin mee gaan. Daarnaast beschikt u over de tools om dit ook financieel goed te regelen. 22 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING MANAGEMENT IN EEN VERANDERENDE MARKT De schilders- en onderhoudsbranche is in beweging! Opdrachtgevers als woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook de Rijksoverheid, gemeenten en particulieren verwachten steeds meer dat schilders- en onderhoudsbedrijven hen op een professionele manier kunnen ontzorgen. En dat ze kunnen samenwerken met andere bedrijven. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor uw marktbenadering en de samenwerking binnen de teams en met andere ketenpartners. WAT BETEKENT HET VOOR U? Als lid van het middenkader moet u de verandering in de strategische focus kunnen begrijpen en uw eigen handelen erop aan kunnen passen. Dat heeft gevolgen voor uw dagelijks werk: de communicatie met uw opdrachtgever, het aansturen en begeleiden van personeel en het omgaan met financiën. In deze Masterclass gaat u hiermee aan de slag. U doet actuele kennis en inzichten op die u met concrete tools in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen! Parallel aan de colleges werkt u telkens een praktijkopdracht uit zodat het geleerde na vier colleges ook concreet is vertaald naar uw eigen praktijk. 23 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING EXTERNE COMMUNICATIE MASTERCLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER PROGRAMMA COLLEGE STRATEGIE COLLEGE COMMUNICATIE • juiste communicatie bij de gekozen strategie • de (veranderende) strategie en de gevolgen voor de projectleiding/ het bedrijfsbureau • rollen en verantwoordelijkheden bedrijfsleiding/projectleiding/ bedrijfsbureau binnen de (veranderende) strategie • vertalen strategie naar gedrag binnen het bedrijf • denken en handelen in bewust gekozen formules en marktconcepten Het college Strategie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilders- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL verzorgt Marc regelmatig trainingen en workshops. • externe communicatie met opdrachtgevers en hun klanten • communicatie in alle fasen van een project • nakomen van afspraken met opdrachtgevers • interne communicatie aansluitend op de gekozen strategie Het college Communicatie wordt verzorgd door een ervaren communicatietrainer. COLLEGE PERSONEEL COLLEGE FINANCIËN • vertaling van de bedrijfsorganisatie naar de projectorganisatie • wat is uw rol als middenmanager? • bijsturen op de werkvloer • inspirerend leiderschap: vier stijlen van leidinggeven • aansturen van ploegen, teams en zzp’ers • de beoordelingscyclus 24 Het college Personeel wordt verzorgd door Dick Nijman. Dick is gespecialiseerd in het geven van nieuw elan aan mensen en organisaties. Het resultaat van zijn trainingen en coachingstrajecten is een heldere koers van persoon en bedrijf, een grotere motivatie, inzet en kwaliteit van medewerkers. Dick begeleidt momenteel verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven bij cultuurverandering en procesverbetering. • ketenbenadering van de markt • financieel en organisatorisch samenwerken met anderen • werken binnen andere juridische structuren en financiële systemen • begroten, algemene kosten en toerekenen van kosten in de samenwerking • risicomanagement op projectniveau Met een stuk theorie en zijn eigen praktijkervaring neemt Peter Staats u mee in financieel organisatorische aspecten die voor u van belang zijn. Peter kent de onderhoudssector en heeft een brede managementachtergrond aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant in (vooral) de infrabouw. Hij slaat met enthousiasme de brug naar de praktijk.

TRAINING MASTERCLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER 4 bijeenkomsten van 16.00 tot 21.00 uur. DAGEN • 10-15 • JONGE BEDRIJFSLEIDERS • PROJECTLEIDERS • HOOFDEN BEDRIJFSBUREAU ETC. (TOT EN MET 40 JAAR) • COLLEGES LEDEN: • PRAKTIJKOPDRACHTEN € 920 ASPIRANT LEDEN: UUR PER COLLEGE € 1.140 NIET- OF 25 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT HAAL HET BESTE UIT UZELF Als eindverantwoordelijke binnen het bedrijf vervult u verschillende rollen: acquisiteur, relatiebeheerder, manager enzovoorts. Elke rol vraagt weer andere competenties. Hoe geeft u ze zo effectief mogelijk vorm? In deze training gaat u aan de slag om het beste uit uzelf te halen. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 3 DAGEN DIRECT TOEPASSEN In deze training gaat u met uzelf aan de slag. U krijgt helder zicht op uw leerbehoeften, traint vaardigheden en leert van andere deelnemers. Wisselende werkvormen en actief gebruik van de groepsdynamiek zorgen daarvoor. U gaat direct met de inhoud aan de slag in de praktijk en volgt een intensief intervisietraject. NA DEZE TRAINING... • heeft u de tools in handen om uw eigen gedrag bewuster in te zetten • bent u in staat betekenisvolle relaties aan te gaan met uw opdrachtgevers • kunt u gerichter opdrachten binnenhalen en opdrachtgevers op langere termijn behouden • kunt u de prestaties van uw medewerkers verbeteren en hen meenemen in de gemaakte strategische keuzes 26

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT PROGRAMMA DEEL 1 INTAKE Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats om de leerbehoeften in beeld te brengen. Er wordt op gelet dat onderlinge concurrentie (bedrijven uit dezelfde regio) geen verstorende rol speelt. DEEL 2 MEERDAAGSE TRAINING (DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG) • Verschillende krachten in een bedrijf • Presentie en presentatie richting opdrachtgever • Aansluiten op de (latente) behoeften van een opdrachtgever • Gespreksniveaus en -stijlen • Regie houden in een (advies)gesprek bij een (potentiële) opdrachtgever • Taken directie in relatie tot individuele projecten bij opdrachtgevers • Taken directie in relatie tot continu verbeteren • Verticale en horizontale stijlen van leidinggeven • Sturen op teamprestaties • Praktisch oefenen met verschillende soorten personeelsgesprekken • Eigen kernkwaliteiten en valkuilen en hoe daarmee om te gaan • Voorkeursstijlen en hun effectiviteit in diverse situaties • Alternatieve aanpakken ontwikkelen en oefenen DEEL 3 PRAKTIJKOPDRACHT IN HET EIGEN BEDRIJF • Uitvoeren praktijkopdracht in het eigen bedrijf • Coachgesprek met trainers n.a.v. praktijkopdracht o Welke resultaten zijn behaald voor het bedrijf? o Welke ontwikkeling is ingezet in de persoonlijke effectiviteit? o Welke vervolgstappen zijn nog nodig? 27

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT UW TALENTEN BETER BENUTTEN Alleen door een betekenisvolle relatie op te bouwen met opdrachtgevers blijft een bedrijf de concurrent een stap voor. Daarnaast moet een ondernemer de juiste inzichten, houding en vaardigheden aan medewerkers kunnen overbrengen. Dat vereist leiderschap. Weetjes, tips en trucs zijn niet genoeg. De eigen persoon is voor de ondernemer het belangrijkste instrument. Hoe wordt u persoonlijk effectiever? Hoe kunt u uw talenten beter benutten en daarmee ook bijdragen aan het succes van uw onderneming? 3 dagen, exlusief intake en coachinggesprekken n.a.v. praktijkopdracht. Inclusief 1 overnachting. DAGEN • 8-12 • ONDERNEMERS • DIRECTEUREN • BEDRIJFSLEIDERS • GROEPSGESPREKKEN • TEAMSAMENWERKING • INDIVIDUELE COACHING • LEREN VAN ELKAAR (INTERVISIE) LEDEN: € 2.820 DAGDEEL 28 VOORBEREIDENDE OPDRACHT EN INTAKE 100% subsidie en verletkosten regeling ASPIRANT LEDEN: € 3.525 NIET- OF Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING 29

TRAINING TEAM LEIDER OPWAARDEREN KWALITEIT UITVOERING Opdrachtgevers willen meer gebruik maken van de kennis en ervaring van traditioneel uitvoerende partijen en willen ook meer verantwoordelijkheid leggen bij die partij. Uitvoerende bedrijven zitten daardoor eerder aan tafel bij opdrachtgevers en ontwerpen ook oplossingen/scenario’s. Om efficiënt en effectief te kunnen werken, moeten de processen van beide partijen nadrukkelijker verweven worden. Dat vraagt niet alleen om aandacht voor het ontwerp- en verkoopproces (‘de voorkant’), maar ook om opwaarderen van de uitvoering. Daarop gaan schildersen onderhoudsbedrijven zich onderscheiden. Voor leden van de sectoren Totaal/Vastgoed/Schilders is het dus zaak hun teamleiders te scholen om succesvol te zijn binnen deze veranderingen. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN TEAMLEIDER NIEUWE STIJL, WAT BETEKENT DAT? Steeds vaker hebben opdrachtgevers andere verwachtingen en eisen. Wat betekent dat voor u als teamleider? Hoe geeft u de functie van teamleider nieuwe stijl vorm, zowel richting opdrachtgevers, samenwerkende partijen en bewoners als aan uw eigen team? In deze training leert u effectief en efficiënt de regie te nemen. 35 DAGEN NA DEZE TRAINING:NA DEZE TRAINING... • kunt u als teamleider efficiënt en effectief de regie nemen in de processen met opdrachtgevers, samenwerkende partners en het eigen team • kunt u uw medewerkers zodanig aansturen dat de afgesproken prestaties behaald kunnen worden Uiteraard kunnen we het programma ook richten op andere of aanvullende doelen. 30

TRAINING TEAM LEIDER WAT LEERT U? Het programma voor deze training passen we geheel aan op de wensen en behoeften van uw bedrijf. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het programma: • individueel intakegesprek met de deelnemer en direct leidinggevende • wat betekenen andere verwachtingen van de opdrachtgever voor de teamleider? • werkwijzen, instrumenten en bijbehorende inhoudelijke taken van de teamleider nieuwe stijl • persoonlijke effectiviteit van de deelnemer als teamleider nieuwe stijl, zowel in houding en gedrag richting klant en bewoners als in de manier van leidinggeven én rapporteren binnen het eigen bedrijf • individueel voortgangs- en coachgesprek met de deelnemer en zijn direct leidinggevende • eindtoets 3-5 bijeenkomsten met (afhankelijk van uw wensen, leerdoelen en het bijpassende programma) 3-4 weken ertussen DAGEN Wilt u meer weten over de maatwerkmogelijkheden en in-company trainingen of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met g.vanderbreggen@onderhoudNL.nl of Gerrie van der Breggen 0182-556126 • MAXIMAAL 15 • VOORMAN • TEAMLEIDER • KLASSIKAAL LES DE INVESTERING DIE DEZE • DIVERSE PERSOONLIJKE GESPREKKEN • PRAKTIJKOPDRACHTEN IN HET BEDRIJF DAGDEEL VOORBEREIDENDE OPDRACHT EN INTAKE 100% subsidie en verletkosten regeling Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website TRAINING MET ZICH MEEBRENGT, IS AFHANKELIJK VAN UW WENSEN, LEERDOELEN EN HET BIJPASSENDE PROGRAMMA. 31

TRAINING MASTER CLASS RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT EEN DUIK IN DE PROCESFASEN VAN RGS RGS implementeren in uw onderneming, hoe doet u dat? Welke aanpassingen zijn nodig in uw organisatie, beleid, cultuur en werkwijze om ketenintegratie succesvol te maken? In deze training krijgt u de antwoorden. RGS 2 DAGEN DE INS EN OUTS VAN RGS In deze Masterclass gaan we met u aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in uw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten. Alle onderwerpen komen aan de orde om u te prikkelen, ze zijn geen verdieping in resultaatgericht samenwerken. 32 Let op: Wanneer u nog niet in bezit bent van het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’ kunt u dit bij OnderhoudNL bestellen. Deelnemers aan de training betalen € 27,50 exclusief btw en verzendkosten voor een speciale studentenversie van de leidraad. NA DEZE TRAINING… kent u de procesfasen van RGS en weet u wat dit betekent voor uw organisatie, de cultuur en de competenties van het management en de medewerkers.

TRAINING MASTERCLASS RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT PROCESFASEN KENNEN EN TOEPASSEN WAT LEERT U? • achtergrond en aanleiding RGS • communicatie, cultuur, competenties • RGS als antwoord op veranderingen in de markt • RGS-procesmodel ven VGO-Keurmerk • INK-managementmodel • organisatieontwikkeling, valkuilen, en visievorming De directeur/manager die succesvol wil zijn in RGS moet de procesfasen kennen en toepassen. Van het portefeuillebeleid van de opdrachtgever, aanbesteden en acquireren tot het opstellen van de raamovereenkomst en het bepalen van de kwaliteitsuitgangspunten. Deze fasen staan beschreven in het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’, ontwikkeld door TNO en OnderhoudNL. Ze vormen de basis voor deze masterclass. 2 bijeenkomsten in 2-3 weken van 14.00 tot 19.00 uur. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een diner. DAGEN • 14-20 • DIRECTIE • MANAGEMENT • KLASSIKAAL LEDEN: € 825 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: UUR € 875 33 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER 4 NA DEZE TRAINING... • kent u de basistechnieken voor het succesvol toepassen van de RGS-methodiek binnen uw organisatie • kent u de procesfasen van RGS en kunt u deze toepassen binnen uw organisatie • kent u het ‘waarom’ (de achtergronden), het ‘hoe’ (methodiek en instrumenten) en het ‘wat’ (toepassingen en resultaten), om zo optimaal mogelijk van dit sterke procesmodel gebruik te kunnen maken DAGEN RGS implementeren in uw dagelijkse werkzaamheden als middenkaderfunctionaris. Hoe doet u dat? In deze training leert u dit procesmodel zo optimaal mogelijk te gebruiken. RGS RGS SUCCESVOL TOEPASSEN FOCUS OP DE LANGE TERMIJN Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf vraagt ook een andere werkwijze van het middenkader. Projecten worden meer vanuit de lange termijn benaderd. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord worden. 34

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER PROGRAMMA MODULE 1 RGS BASIS (TWEE DAGDELEN) • Achtergrond en aanleiding RGS • Voorbereidingsplanning en algemene kosten • RGS-procesmodel • Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten OPTIONEEL: MODULE 2 VASTGOEDMANAGEMENT (TWEE DAGDELEN) Deze module is gericht op totaalonderhoud en bedoeld voor medewerkers (werkend bij opdrachtgever of -nemer) die de vastgoedeigenaar gaan adviseren. Deze module wordt als aanvulling apart aangeboden onder de titel RGS verdieping Vastgoedmanager. MODULE 3 SPECIFICEREN (TWEE DAGDELEN) • Van portefeuillebeleid naar complexstrategie • Uitgangspunten kwaliteit • Prestatie-indicatoren • Inspectie-opname • Scenario’s activiteiten MODULE 4 INSPECTIES, SCENARIO’S EN NETTO CONTANTE WAARDE (NCW) (ÉÉN DAGDEEL) • Inspecties • Scenario’s • Netto contante waarde berekenen MODULE 5 OPTIMALISEREN OPDRACHT EN VOORBEREIDING (ÉÉN DAGDEEL) • Optimaliseren • Opdrachtverstrekking • Voorbereiding • Borging Kwaliteit in balans (KIB)-kwaliteitsplan. MODULE 6 KETENSAMENWERKING, INKOOP EN KWALITEITSBEHEERSING • Ketensamenwerking • Keurmerk Vastgoedonderhoud (VGO) • Inkoopstrategieën, overeenkomsten • Kwaliteitsmanagement • Faalkostenbeheersing, risicomanagement • Leren en inrichten PDCA-cycli • Evalueren en Borgen • Mededinging 35

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER LEIDRAAD RGS Voor deze training is het noodzakelijk dat u het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’ heeft. U kunt dit bij OnderhoudNL bestellen. Deelnemers aan de training betalen € 27,50 exclusief btw en verzendkosten voor een speciale studentenversie van de leidraad. ONS ADVIES Neem uw opdrachtgever/-nemer mee naar de training. Het voordeel daarvan is dat u beter leert samen te werken en elkaar beter gaat begrijpen. 4 bijeenkomsten in 9-12 weken. De vier bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 21.00 uur, en zijn inclusief diner. WEKEN • 10-14 • ASSETMANAGERS • PROJECTMANAGERS EN -LEIDERS • CALCULATOREN • WERKVOORBEREIDERS • ADVISEURS KWALITEIT • MIDDENKADERFUNCTIONARISSEN • OPDRACHTGEVERS- EN NEMERS • KLASSIKAAL MET VEEL OEFENSTOF LEDEN: € 1.495 ASPIRANT LEDEN: UUR 36 PER BIJEENKOMST € 1.775 NIET- OF Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING 37

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: LEAN MINDER VERSPILLING = MEER RESULTAAT Wilt u meer resultaat behalen door verspillingen in tijd en materiaal te voorkomen? Werken volgens de Leanfilosofie helpt uw bedrijf dit te realiseren. RGS 2 DAGDELEN WAT IS LEAN? Lean is een managementfilosofie die de klantwaarde voorop zet. De inspiratie hierbij is het ongeëvenaarde succes van Toyota. Binnen de Leanfilosofie staan twee begrippen centraal: waarde en verspilling. Alle bedrijfsprocessen dienen maximaal bij te dragen aan waarde en mogen zo min mogelijk verspilling veroorzaken. 38 NA DEZE TRAINING... weet u wat Lean is en wat het kan betekenen in uw bedrijfsvoering.

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: LEAN CONTINUE VERBETERING WAT LEERT U? • basisbeginselen van Lean: - denken in klantwaarde - elimineren van verspillingen - tools voor het oplossen van specifieke problemen • toepassen van een van de leidende principes ‘One-Piece-Flow’ Door te werken volgens de Leanfilosofie kunt u kostenreductie realiseren, een snellere doorlooptijd in de woning creëren, de kwaliteit van het werk verhogen en klanten meer tevreden stellen. Dit gebeurt enerzijds door het inrichten van effectieve, efficiënte en flexibele processen. En anderzijds door het respecteren en ontwikkelen van onze mensen en partners. Kortom: het realiseren van een Leanorganisatie is werken aan continue verbetering. 2 dagdelen in 2 weken. DAGEN • 8-14 • DIRECTIE EN MEDEWERKERS VAN BEDRIJVEN DIE RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN • KLASSIKAAL LEDEN: € 390 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: GEEN € 485 39 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: RISICOMANAGEMENT BIJ VASTGOEDONDERHOUD 1 NA DEZE TRAINING... • heeft u basiskennis van risicomanagement • heeft u een kernachtig actieplan voor de keten en eigen organisatie of uw eigen project DAG Wanneer een vastgoedonderhoudsbedrijf resultaatgericht gaat samenwerken, betekent dat een grote verandering in de rol van het bedrijf. Hoe beheerst u bijvoorbeeld de risico’s die u loopt als bedrijf en als ketenpartner? Deze training biedt u de benodigde methoden en instrumenten. LEER IN 1 DAG DE BASISPRINCIPES VAN RISICOMANAGEMENT RGS HET ONDERHOUDSBEDRIJF ALS MEERWAARDELEVERANCIER Let op: Wij adviseren u uw ketenpartner en/ of opdrachtgever/nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderlinge samenwerking, inzicht en begrip ontstaat. 40 Wij adviseren u uw ketenpartner en/of opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderlinge samenwerking, inzicht en begrip ontstaat. Onderhoudsbedrijven ontwikkelen zich steeds meer van capaciteits- tot meerwaardeleverancier. Bij resultaatgericht samenwerken bijvoorbeeld, treden ze op als ketenpartner. Ze vervullen een grotere rol in het ontwerpen van een oplossing in plaats van het recht-toe-recht aan uitvoeren van wat een opdrachtgever of adviseur heeft voorgeschreven. Deze grotere rol brengt automatisch een grotere verantwoordelijkheid met zich mee en die resulteert in een hoger risicoprofiel. Risico’s zitten dan in alle fases van het proces, inclusief het beheer. Het managen van risico’s is dus vooral voor bedrijven die actief zijn in complexe projecten (zoals bij resultaatgericht samenwerken) van groot belang.

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: RISICOMANAGEMENT BIJ VASTGOEDONDERHOUD DIRECT TOEPASBAAR WAT LEERT U? • de definities rondom ‘risico’, ‘kans’, ‘waarschijnlijkheidsbegrip’ en de consequenties hiervan • koppeling risicomanagement aan projectbeheersingsaspecten • risico-tolerantie: wat is er erg, voor ons project, ons bedrijf en de gehele keten? • generieke risicobeheerstrategie • samenhang generiek risicomanagement met specifiek V&G-risicomanagement • methodisch inbedden van risicomanagement in het bedrijfsproces • juridische en financiële aspecten en tools voor risicomanagement • diverse methodes en gebruik risicodossier • introductie in foutenboom en scenario-denken • aan de slag met de checklist risico’s bij groot onderhoud en renovatie • werken aan eigen case In deze training komen concrete methoden en instrumenten voor risicomanagement aan de orde die u direct kunt inzetten. U werkt met herkenbare voorbeelden uit het vastgoedonderhoud en gaat aan de slag met een case uit uw bedrijf. 1 bijeenkomsten van 14.00 tot 19.00 uur, inclusief diner. DAGEN • 8-12 • ONDERNEMERS • MIDDENKADERMEDEWERKERS VAN ONDERHOUDSBEDRIJVEN OF CORPORATIES DIE DE TRAINING ‘RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN MIDDENKADER’ HEBBEN GEVOLGD • THEORIE LEDEN: • UITWISSELEN VAN RELEVANTE PRAKTIJKERVARINGEN EN OEFENINGEN/CASES WAARIN MET DE THEORIE WORDT GEWERKT UUR € 615 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 775 41 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: VASTGOEDMANAGER WORD EEN VOLWAARDIG GESPREKSPARTNER VOOR DE ASSETMANAGER Heeft u de training ‘Resultaatgericht samenwerken middenkader’ afgerond en wilt u een volwaardig gesprekspartner worden voor de assetmanager? Met kennis van de afwegingen die de vastgoedbeheerder maakt? Volg dan deze verdiepingstraining. RGS 1 DAGDEEL VASTGOEDSTURING ‘Vastgoedsturing’ is een nieuw begrip in het vastgoedonderhoud. Steeds meer opdrachtgevers hebben assetmanagers die zich daarmee bezighouden. Van vastgoedonderhoudsbedrijven vraagt dit dat ze steeds meer op het niveau van assetmanagement moeten meepraten, -denken en adviseren. NA DEZE TRAINING… 42 • weet u wat porfolio- en assetmanagement is • heeft u een kijkje gekregen in hoe rendementsberekeningen worden gemaakt

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: VASTGOEDMANAGER WAT LEERT U? • de nieuwe woningwet en haar consequenties • bastgoedmanagement • definiëren van onderhoud- en investeringsprojecten • portefeuillemanagement en assetmanagement U KRIJGT ANTWOORD OP DE VRAGEN: • wat is vastgoed-rekenen? • met welke factoren wordt allemaal rekening gehouden bij investeringsprojecten? • wat betekent de nieuwe woningwet voor de afdeling Vastgoed en de vastgoedbedrijven? 1 dagdeel van 19.00 tot 22.00 uur. DAGEN • 8-14 • PROJECTLEIDERS • CALCULATOREN • MIDDENKADERFUNCTIONARISSEN • PROJECTLEIDERS OPDRACHTGEVERS DIE DE TRAINING ‘RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER’ HEBBEN AFGEROND EN DIE VASTGOEDEIGENAREN GAAN ADVISEREN IN DE TOTAALONDERHOUD • KLASSIKAAL LEDEN: € 205 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: GEEN € 255 43 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VOOR UITVOERDERS RGS-PROJECTEN BEGELEIDEN IN DE PRAKTIJK Projecten begeleiden volgens de RGS-methode, hoe doet u dat? Met welke aspecten moet u rekening houden? U leert het tijdens deze praktijkgerichte training. RGS 2 DAGEN RESULTAATGERICHTE UITVOERING Projecten uitvoeren volgens het RGS-model vraagt van u als uitvoerder een andere manier van werken dan u gewend bent. Zo moet u op de hoogte zijn van de (kwaliteits)afspraken die gemaakt zijn en tijdens het werk en bij de oplevering communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en uw leidinggevende. Daarnaast moet u continu de vinger aan de pols houden of het werk volgens de afgesproken onderhoudsscenario’s wordt uitgevoerd, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. In deze training komt het allemaal aan bod. NA DEZE TRAINING... 44 kunt u met kennis van zaken resultaatgericht uw werk uitvoeren.

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR UITVOERDERS WAT LEERT U? Projectuitvoering en oplevering: • basiskennis RGS-proces • uitvoering met procesbeheersing • kwaliteit van het werk en werkomstandigheden • oplevering aan de hand van prestatie-eisen Beheer: • aanvullende maatregelen • evalueren proces en resultaat Communicatie: • communiceren met opdrachtgever en klanten 2 dagen in 2 weken van 9.00 tot 16.00 uur. DAGEN • 9-14 • UITVOERDERS • TEAMLEIDERS • MEDEWERKERS IN DE UITVOERING • VOORLIEDEN EN OVERIGE AANSTURENDE MEDEWERKERS TIJDENS DE UITVOERING • KLASSIKAAL LEDEN: € 590 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: UUR € 650 45 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN VAN RAMEN EN DEUREN HOE HANGT U RAMEN EN DEUREN AF? Als schilder moet u ook weten hoe u bestaande ramen en deuren goed sluitend krijgt en schade voorkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden. In deze tweedaagse praktijktraining leert u de basisvaardigheden. 2 DAGEN NA DEZE TRAINING… • kent u de basisbegrippen • kunt u ramen en deuren afhangen, inclusief het herstellen van bestaande bouwdelen, het vervangen van draaiende delen en het aanbrengen van sluitwerk VAKTECHNIEK 46

TRAINING AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN VAN RAMEN EN DEUREN WAT LEERT U? Het afhangen van een naar binnen-/buitendraaiende deur: • pas- en armschaven van de deur • aanbrengen/gebruik van tochtstrippen • bepalen van de plaats en het aanbrengen van de scharnieren • aanbrengen en afwerken van een slot • aanbrengen van een voordeurslot, een brievenbus en voordeurgreep Het afhangen van een naar binnen-/buitendraaiend raam: • pas- en armschaven van het raam • aanbrengen/gebruik van tochtstrippen • aanbrengen van scharnieren • bevestigen van een raamboompje en een uitzetijzer • aanbrengen van raamscharen en een raamknip 2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 4-6 • SCHILDERS • PRAKTIJK LEDEN: € 675 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 845 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 47

TRAINING BEHANGEN LEER IN 1 DAG DE BASISTECHNIEKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DIVERSE BEHANGSOORTEN Behang is er in vele soorten, hoe verwerkt u ze? Met welke gereedschappen? Hoe behandelt u de ondergronden voor? En wat is er nodig om de wanden én de omgeving netjes en goed af te werken? Het komt allemaal aan bod in deze praktische training. VAKTECHNIEK 1 DAG NA DEZE TRAINING… • beschikt u over voldoende kennis om efficiënt te werken • weet u welke gereedschappen u wanneer inzet • weet u alles over de verschillende manieren van behangen 48

TRAINING BEHANGEN WAT LEERT U? Het aanbrengen van: - basis-behangsoorten - behang op glasvliesdrager - behang op papierdrager - glasvlies - diverse soorten patroon verwerken zoals streeppatroon, effen patroon, bloempatroon e.d. 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE WEINIG TOT GEEN ERVARING HEBBEN MET BEHANGEN • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 225 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 280 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ 49 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING DUURZAAM HOUTHERSTEL NIVEAU 1 WILT U NOG DUURZAMER WERKEN ALS SCHILDER? In deze training maakt u kennis met duurzaam onderhoud volgens het Repair Care-systeem. Hierbij staan de 7 stappen naar duurzaam onderhoud centraal. Er is aandacht voor de theorie, maar de nadruk ligt op praktijkvaardigheden. U oefent twee veel voorkomende reparaties: het preventief afdichten van verbindingen en de curatieve pastareparatie. VAKTECHNIEK 1 DAG NA DEZE TRAINING… kunt u direct aan de slag met de meest voorkomende reparaties volgens duurzaam houtherstel. 50 Na het succesvol doorlopen van de training ontvangt u een persoonsgebonden pas. Wanneer u niveau 2 en 3 wilt doen, kunt u doorstromen naar het volgende niveau door binnen één jaar na certificering de vervolgopleiding met succes af te ronden.

TRAINING DUURZAAM HOUTHERSTEL NIVEAU 1 WAT LEERT U? Theorie: • inleiding duurzaam onderhoud • schade herkennen • materiekennis van geveltimmerwerk • arbo- en milieuaspecten Praktijk: • frezen • afmestechniek • producteigenschappen van reparatiepasta’s • opzetten en afmessen van een reparatie 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 • SCHILDERS • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 240 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 300 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 51

TRAINING GLAS ZETTEN I PRODUCTKENNIS EN TOEPASSINGEN 1 DAG NA DEZE TRAINING… • heeft u kennis over de productie, de eigenschappen en de toepassingen van de belangrijkste glasproducten • kunt u de belangrijkste normen toepassen, in het bijzonder de NPR 3577 DE BASISKENNIS VOOR AANKOMEND GLASZETTERS Wat moet een (aankomend) glaszetter weten over glas? Welke producten zijn er, wat zijn de toepassingen en de kwaliteitsnormen? In deze training krijgt u antwoord op deze vragen. VAKTECHNIEK 52

TRAINING GLAS ZETTEN I PRODUCTKENNIS EN TOEPASSINGEN WAT LEERT U? • productkennis: - basisproducten (float-, draaden figuurglas) - veiligheidsglas/beveiligingsglas - brandwerend glas • isolerend dubbelglas: - opbouw/diverse uitvoeringen - U-waarden - CE/KOMO - NEN 2608/NPR 3599 • basiskennis glaszetten: - basisbegrippen NPR 3577 De training wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat ‘Glaszetten I’. 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-16 • (AANKOMEND) GLASZETTERS DIE NOG NIET BESCHIKKEN OVER BASISKENNIS VAN VEEL TOEGEPASTE PRODUCTEN EN OVER BASISKENNIS VAN HET PLAATSEN VAN HET GLAS • KLASSIKAAL THEORIE • PRAKTIJK LEDEN: € 265 UUR BESTUDERING VAN HET HANDBOEK 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 330 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 53

TRAINING GLAS ZETTEN II VOORBEREIDEN EN MATERIALENKENNIS EEN LOGISCH VERVOLG OP GLASZETTEN I Welke voorbereidingen zijn nodig voor glaszetten? Welke materialen en gereedschappen en hoe onderhoudt u die? In deze korte training gaat u praktisch aan de slag met glas en allerlei soorten gereedschap. 0,5 DAG VAKTECHNIEK NA DEZE TRAINING… • kunt u een aantal praktische technieken toepassen zoals het inmeten van glas • kunt u werken met diverse gereedschappen en (hulp-)materialen 54

TRAINING GLAS ZETTEN II VOORBEREIDEN EN MATERIALENKENNIS WAT LEERT U? • glas inmeten • werken met tacker/kitspuit • onderhoud gereedschappen De training wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat ‘Glaszetten II’. 1 dag van 13.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-12 • (AANKOMEND) GLASZETTERS DIE DE TRAINING ‘GLASZETTEN I’ HEBBEN GEVOLGD OF DIE AANTOONBAAR BESCHIKKEN OVER BASISKENNIS VAN PRODUCTEN EN HET PLAATSEN VAN GLAS • KLASSIKAAL THEORIE LEDEN: € 195 UUR BESTUDERING VAN HET HANDBOEK 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 245 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 55

TRAINING GLAS ZETTEN III VOORSCHRIFTEN EN PLAATSING GLASZETTEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN Hoe goed bent u op de hoogte van de belangrijkste richtlijnen voor het plaatsen van glas? En kunt u ze toepassen bij nieuwbouw, renovatie en schadeherstel? In deze eendaagse training frist u zowel de theorie als de praktijk op. 1 DAG VAKTECHNIEK NA DEZE TRAINING… • weet u meer over de plaatsingsvoorschriften en normen • heeft u meer praktische vaardigheid in het plaatsen van glas 56

TRAINING GLAS ZETTEN III VOORSCHRIFTEN EN PLAATSING WAT LEERT U? • NEN 2608/NPR 3599: - basisbegrippen - bepalen glasdiktes • NPR 3577: - de diverse beglazingsystemen - plaatsen van glas in hout, aluminium en staal - specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw/renovatie en schadeherstel • overige plaatsingsrichtlijnen: - het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - plaatsen van brandwerend glas - klachten/krasherkenning/ kwaliteitsbeoordeling • overige normering: - NEN 3569 (veiligheidsbeglazing) De training wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat ‘Glaszetten III’. 1 dag van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-12 • GLASZETTERS MET ENIGE PRAKTIJKERVARING DIE ZOWEL DE TRAINING ‘GLASZETTEN I’ ALS DE TRAINING ‘GLASZETTEN II’ HEBBEN GEVOLGD EN DIE ZICH WILLEN VERDIEPEN IN DE THEORIE EN DE PRAKTIJK VAN HET PLAATSEN VAN GLAS VOLGENS DE DAARVOOR GELDENDE RICHTLIJNEN • KLASSIKAAL LEDEN: THEORIE EN PRAKTIJK € 325 UUR BESTUDERING VAN HET HANDBOEK 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 405 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 57

TRAINING KITTEN VAKKUNDIG UITEENLOPENDE KITSOORTEN VERWERKEN Kitten is een belangrijk onderdeel van het schildersvak. U moet weten welke kit u moet gebruiken en hoe u deze verwerkt. In deze praktische training leert u de basistheorie en vaardigheden. 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u hoe u de ondergrond moet voorbehandelen en met welke producten u moet werken • heeft u geoefend met diverse soorten kit VAKTECHNIEK 58

TRAINING KITTEN WAT LEERT U? Theorie: • milieu, veiligheid, arbo • algemene uitleg kitten Praktijk: • werken met reparatiekitten • werken met sanitairkit • afkitten van dilataties • afkitten van beglazing Deze training wordt op een beperkt aantal locaties verzorgd. 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-10 • SCHILDERS MET WEINIG TOT GEEN ERVARING MET KITTEN • THEORIE LEDEN: • VEEL PRAKTIJK € 335 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 425 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 59

TRAINING KLEUR ADVISERING SCHILDERS PRAKTISCHE EN PASSENDE KLEURADVIEZEN LEREN GEVEN Wilt u uw klant passend en professioneel kleuradvies geven? Volg dan deze korte praktijktraining. U krijgt kennis en begrip van kleuren vanuit verschillende perspectieven. U leert kijken naar objecten en waarnemen wat er gebeurt qua kleur. Er zijn immers vele elementen die bepalen of een kleur wel of niet past in de omgeving. Deze kennis kunt u omzetten in een praktisch en gefundeerd advies voor uw klant. VAKTECHNIEK 3 AVONDEN VOOR DEZE TRAINING HEEFT U EEN KLEURENWAAIER NODIG De volgende waaiers voldoen aan de eisen: RAL-designwaaier of NCS Index 1950 of Sigma tintwaaier of een waaier van Sikkens. Mocht u geen kleurenwaaier hebben, dan kunt u deze aanschaffen via Stichting Nederlandse Kleurenschool (NKS). De studentenwaaier kost € 105. NA DEZE TRAINING… 60 heeft u handvaten om een professioneel kleuradvies te maken naar de wensen van uw opdrachtgever.

TRAINING KLEURADVISERING SCHILDERS WAT LEERT U? • zintuigen en kleuradvies • waarnemen, analyseren en communiceren van kleur • toepassen en gebruiken van kleursystemen • werking van harmonieën en contrasten en toepassing in kleuradvies • omstandigheden en kleur • inherente en perceptionele kleuren • ontwikkelen eenvoudig kleurenplan • kleurenplannen door stedenbouwkundigen • planmatig werken en communiceren met de klant • bespreken en terugkoppeling eindopdracht. 3 avonden van 19.00 tot 22.00 uur, (met een tussenweek waarin opdrachten worden gemaakt) DAGEN • 8-14 • MEDEWERKERS IN HET SCHILDERS- OF ONDERHOUDSBEDRIJF DIE KLANTEN BEZOEKEN EN KLEURADVIES MOETEN GEVEN • KLASSIKAAL MET VELE PRAKTIJKVOORBEELDEN LEDEN: € 349 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: UUR PER BIJEENKOMST VOOR HET MAKEN VAN OPDRACHTEN € 435 61 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING METAAL CONSERVERING CONSTRUCTIESCHILDER STALEN OBJECTEN BESCHERMEN Objecten zoals bruggen, waterkeringen, sluizen, offshore platforms, schepen, gasleidingen en railinfrastructuur zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Deze metalen objecten staan vaak in industriële gebieden of komen in aanraking met (zee) water. Dit agressieve milieu zorgt ervoor dat onbehandeld staal corrodeert. Een goede bescherming van deze objecten is van groot belang. 3 DAGDELEN Een goede bescherming van stalen objecten is van groot belang. Applicatiefouten zorgen vaak voor gebreken in de conserveringslaag. In deze training leert u hoe u metalen objecten op de juiste wijze conserveert door middel van kwast- en rolapplicatie. En slaagt u voor het examen, dan krijgt u het persoonscertificaat ISO17024. VAKTECHNIEK PERSOONSCERTIFICERING CONSERVEREN NA DEZE TRAINING… kunt u metalen objecten op de juiste wijze conserveren middels kwast- en rolapplicatie. Uw vakmanschap is hiermee verhoogd, u kunt op een objectieve, gecontroleerde en onafhankelijke wijze uw vakmanschap aantonen. BEHAAL HET CERTIFICAAT 62 Aan het einde van de training kunt u examen doen. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat conform ISO17024. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

TRAINING METAAL CONSERVERING CONSTRUCTIESCHILDER MINDER FOUTEN WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • kwaliteit • arbeidsomstandigheden • milieu • metaal, corrosie en preventie • reinigen en ontvetten • mechanisch voorbehandelen • basiskennis verf • applicatiemethoden: kwasten en rollen De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Het overgrote deel van de gebreken in de conserveringslaag is te wijten aan applicatiefouten. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om metalen objecten in stand te houden. 3 3 dagdelen van 3 uur (2 theorielessen en 1 praktijkles) DAGEN • 6-12 • MEDEWERKERS DIE METAALCONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN (UITVOERENDEN) • MEDEWERKERS DIE DEZE WERKZAAMHEDEN DIRECT OP DE WERKVLOER AANSTUREN (VOORMAN, UITVOERDER OF PROJECTLEIDER) • KLASSIKALE THEORIE • PRAKTIJKLESSEN LEDEN: € 705 UUR VOOR HET DOORNEMEN VAN HET CURSUSMATERIAAL EXAMENKOSTEN 270 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 885 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 63

TRAINING METAAL CONSERVERING STRALER PERSOONSCERTIFICERING STRALEN Een goede bescherming van stalen objecten is van groot belang. Applicatiefouten zorgen vaak voor gebreken in de conserveringslaag. In deze training leert u hoe u metalen objecten op de juiste wijze conserveert door middel van stralen. Dat gebeurt onder andere met een spray simulator® . En slaagt u voor het examen, dan krijgt u het persoonscertificaat ISO17024. NA DEZE TRAINING… kunt u metalen objecten op de juiste wijze conserveren middels kwast- en rolapplicatie. Uw vakmanschap is hiermee verhoogd, u kunt op een objectieve, gecontroleerde en onafhankelijke wijze uw vakmanschap aantonen. VAKTECHNIEK 3 DAGDELEN 64

TRAINING METAAL CONSERVERING STRALER STALEN OBJECTEN BESCHERMEN Objecten zoals bruggen, waterkeringen, sluizen, offshore platforms, schepen, gasleidingen en railinfrastructuur zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Deze metalen objecten staan vaak in industriële gebieden of komen in aanraking met (zee) water. Dit agressieve milieu zorgt ervoor dat onbehandeld staal corrodeert. Een goede bescherming van deze objecten is van groot belang. BEHAAL HET CERTIFICAAT Om ervoor te zorgen dat de kennis en het vakmanschap aantoonbaar aanwezig is, is in overleg met een aantal brancheverenigingen en (grote) opdrachtgevers het Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) en certificering vastgesteld. Deze training biedt u de kans uw kennis te meten en waar nodig op te frissen. U sluit de training af met een theorie- en praktijkexamen. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat conform ISO17024. Dit certificaat is 5 jaar geldig. MINDER FOUTEN De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Het overgrote deel van de gebreken in de conserveringslaag is te wijten aan applicatiefouten. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om metalen objecten in stand te houden. WERKEN MET DE SPRAY SIMULATOR® Uw praktische vaardigheden kunt u tijdens deze training verbeteren met de spray simulator® . U voert daarmee een realistisch virtuele straaloefening uit. Speciaal voor deze training zijn virtuele oefeningen ontwikkeld voor het stralen van oppervlaktes en complexe werkstukken in realistische omgevingen. 65

TRAINING METAAL CONSERVERING STRALER WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • kwaliteit • arbeidsomstandigheden • milieu • metaal, corrosie en preventie • reinigen en ontvetten • mechanische voorbehandelen • stralen Er wordt ook aandacht besteed aan: • straalmiddelen en ruwheden • het afstellen van de machine • het uitvoeren van kwaliteitscontroles 3 3 dagdelen van 3 uur (2 theorielessen en 1 praktijkles) DAGEN • 6-12 • MEDEWERKERS DIE METAALCONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN (UITVOERENDEN) • MEDEWERKERS DIE DEZE WERKZAAMHEDEN DIRECT OP DE WERKVLOER AANSTUREN (VOORMAN, UITVOERDER OF PROJECTLEIDER) • KLASSIKALE THEORIE • PRAKTIJKLESSEN LEDEN: € 705 UUR 66 VOOR HET DOORNEMEN VAN HET CURSUSMATERIAAL EXAMENKOSTEN: 270 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 885 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’

TRAINING 67

TRAINING METAAL CONSERVERING VERFSPUITER 3 DAGDELEN BETER LEREN SPUITEN Een goede bescherming van stalen objecten is van groot belang. Applicatiefouten zorgen vaak voor gebreken in de conserveringslaag. In deze training leert u hoe u metalen objecten op de juiste wijze conserveert door middel van spuiten. Dat gebeurt onder andere met een spray simulator® . En slaagt u voor het examen, dan krijgt u het persoonscertificaat ISO17024. VAKTECHNIEK NA DEZE TRAINING… kunt u metalen objecten op de juiste wijze conserveren met gebruik van diverse spuittechnieken. Uw vakmanschap is hiermee verhoogd, u kunt op een objectieve, gecontroleerde en onafhankelijke wijze uw vakmanschap aantonen. 68

TRAINING METAAL CONSERVERING VERFSPUITER STALEN OBJECTEN BESCHERMEN Objecten, zoals bruggen, waterkeringen, sluizen, offshore platforms, schepen, gasleidingen en railinfrastructuur zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Deze metalen objecten staan vaak in industriële gebieden of komen in aanraking met (zee) water. Dit agressieve milieu zorgt ervoor dat onbehandeld staal corrodeert. Een goede bescherming van deze objecten is van groot belang. BEHAAL HET CERTIFICAAT Om ervoor te zorgen dat de kennis en het vakmanschap aantoonbaar aanwezig is, is in overleg met een aantal brancheverenigingen en (grote) opdrachtgevers het Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) en certificering vastgesteld. Deze training biedt u de kans uw kennis te meten en waar nodig op te frissen. U sluit de training af met een theorie- en praktijkexamen. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat conform ISO17024. Dit certificaat is 5 jaar geldig. MINDER FOUTEN De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Het overgrote deel van de gebreken in de conserveringslaag is te wijten aan applicatiefouten. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om metalen objecten in stand te houden. WERKEN MET DE SPRAY SIMULATOR® Uw praktische vaardigheden kunt u tijdens deze training verbeteren met de spray simulator® . U voert daarmee een realistisch virtuele straaloefening uit. Speciaal voor deze cursus zijn virtuele oefeningen ontwikkeld voor het stralen van oppervlaktes en complexe werkstukken in realistische omgevingen. 69

TRAINING METAAL CONSERVERING VERFSPUITER WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • kwaliteit • arbeidsomstandigheden • milieu • metaal, corrosie en preventie • reinigen en ontvetten • mechanische voorbehandelen • basiskennis verf • applicatiemethoden: spuitmethoden, kwasten en rollen Er wordt ook aandacht besteed aan: • het instellen en reinigen van de spuitapparatuur • het verhelpen van storingen • het uitvoeren van kwaliteitscontroles 3 3 dagdelen van 3 uur (2 theorielessen en 1 praktijkles) DAGEN • 6-12 • MEDEWERKERS DIE METAALCONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN (UITVOERENDEN) • MEDEWERKERS DIE DEZE WERKZAAMHEDEN DIRECT OP DE WERKVLOER AANSTUREN (VOORMAN, UITVOERDER OF PROJECTLEIDER) • KLASSIKALE THEORIE • PRAKTIJKLESSEN LEDEN: € 705 UUR 70 VOOR HET DOORNEMEN VAN HET CURSUSMATERIAAL EXAMENKOSTEN: 270 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 885 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’

TRAINING 71

TRAINING VERF SPUITEN BASIS Vraagt u zich wel eens af welke spuitapparatuur u in welke situatie moet gebruiken? Hoe u zo’n spuitklus veilig en efficiënt aanpakt? En op welke manier u er voor zorgt dat uw spuitapparatuur netjes en werkend blijft? In deze praktische training leert u het. U krijgt korte theoretische uitleg die u daarna gelijk in de praktijk kunt brengen. Het grootste gedeelte van de dag brengt u door in de spuitruimte. Daar geeft de docent uitleg over het opstarten, gebruiken en schoonmaken van de verschillende apparatuur. Ook het oplossen van problemen komt aan de orde. NA DEZE TRAINING… • weet u alles over de verschillende manieren van verfspuiten • weet u wanneer u welke methode in moet zetten • weet u hoe u de spuitapparatuur veilig kunt gebruiken • kunt u op de juiste wijze met de spuitapparatuur omgaan • kunt u de meest voorkomende problemen oplossen 1 DAG VAKTECHNIEK 72

TRAINING VERF SPUITEN BASIS WAT LEERT U? Theorie: • algemene theorie verfspuiten • uitleg Conventioneel/ HVLP/XVLP • uitleg Airless/Aircoat/ Verwarmd spuiten • korte toelichting elektrostatisch verfspuiten Praktijk: • toelichting diverse verfspuitapparatuur • instellen apparatuur • diverse soorten afplakmethoden • spuiten van lakverf met XVLP • spuiten met hvlp in de praktijk • spuiten van muurverf met Airless • reinigen apparatuur • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • good housekeeping 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE WEINIG TOT GEEN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN VERFSPUITAPPARATUUR • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 235 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 295 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 73

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: HOGEDRUK LEER DE FIJNE KNEEPJES VAN HET VERFSPUITEN MET EEN HOGEDRUKSPUIT Hoe gebruikt u de spuitapparatuur zodat u het meeste rendement krijg in uw werk? Verwarmd spuiten, Airless of Aircoat, wanneer gebruikt u wat en hoe doet u dat veilig? En hoe lost u storingen op? Welke handelingen zijn nodig om op te starten en de apparatuur goed te onderhouden? In deze korte vervolgtraining komt het allemaal aan bod. NA DEZE TRAINING… • weet u alles over de verschillende manieren van verfspuiten met hogedrukapparatuur • beschikt u over voldoende kennis om te weten wanneer u welke methode in moet zetten om efficiënt te werken • weet u hoe u de spuitapparatuur veilig kunt gebruiken • bent u in staat op de juiste wijze de spuitapparatuur op te starten • kunt u de spuitapparatuur reinigen • bent u bekend met het oplossen van storingen 1 DAG VAKTECHNIEK 74 U gaat aan de slag met verschillende soorten hogedrukverfspuitapparatuur. U leert hoe de apparatuur ingesteld moet worden om zo efficiënt mogelijk te werken. U krijgt korte theoretische uitleg die u vervolgens direct in de praktijk kunt brengen. Het grootste gedeelte van de dag brengt u door in de spuitruimte. U leert ook storingen herkennen en oplossen.

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: HOGEDRUK WAT LEERT U? Theorie: • terugblik basistraining verfspuiten • Airless en Aircoat • verwarmd spuiten (Tempspray en Nespri) • verschillen en overeenkomsten Airless/Aircoat • voorkomende storingen/oplossingen Praktijk: • toelichting verfspuitapparatuur • instellen Airless • verfspuiten muurverf met Airless • ombouwen Airless naar Aircoat • instellen Aircoat • verfspuiten lakverf met Aircoat • reinigen apparatuur • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • good housekeeping 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE AL WAT ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN VERFSPUITAPPARATUUR EN DE TRAINING VERFSPUITEN BASIS HEBBEN GEVOLGD • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 235 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 295 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 75

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: LAGEDRUK LEER DE FIJNE KNEEPJES VAN HET VERFSPUITEN MET DE LAGEDRUKSPUIT Hoe gebruikt u de spuitapparatuur zodat u het meeste rendement krijgt in uw werk? Conventioneel, HVLP of XVLP, wanneer gebruikt u wat en hoe gebruikt u dat veilig? Hoe lost u storingen op? Welke handelingen zijn nodig om op te starten en de apparatuur goed te onderhouden? Het komt allemaal aan bod in deze vervolgtraining. U gaat aan de slag met verschillende soorten lagedrukverfspuitapparatuur. U leert hoe u deze moet instellen om zo efficiënt mogelijk te werken. U krijgt korte theoretische uitleg die u daarna direct in de praktijk kunt brengen. Het grootste gedeelte van de dag brengt u door in de spuitruimte. U leert ook storingen herkennen en oplossen. 1 DAG VAKTECHNIEK NA DEZE TRAINING… • weet u alles over de verschillende manieren van verfspuiten met lagedrukapparatuur • beschikt u over voldoende kennis om te weten wanneer u welke methode in moet zetten om efficiënt te werken 76 • weet u hoe u de spuitapparatuur veilig kunt gebruiken • bent u in staat op de juiste wijze de spuitapparatuur op te starten • kunt u de spuitapparatuur reinigen • bent u bekend met het oplossen van storingen

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: LAGEDRUK WAT LEERT U? Theorie: • terugblik basistraining verfspuiten • HVLP/Conventioneel/XVLP • verschillen en overeenkomsten diverse apparatuur • voorkomende storingen/ oplossingen Praktijk: • toelichting verfspuitapparatuur • instellen XVLP en HVLP • verfspuiten lakverf met XVLP en HVLP • ombouwen voor verfspuiten meerkleurenverf • verfspuiten meerkleurenverf met HVLP • reinigen apparatuur • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • good housekeeping 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE AL WAT ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN VERFSPUITAPPARATUUR EN DE TRAINING VERFSPUITEN BASIS HEBBEN GEVOLGD • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 235 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 295 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 77

TRAINING HERKENNEN ASBEST HOE HERKENT U ASBEST? Hoe zorgt u ervoor dat u als schilder geen gezondheidsrisico’s loopt op het gebied van asbest? Hoe herkent u asbest en wat moet u doen als u het aantreft? In één dag leert u alles wat u moet weten. VEILIGHEID 1 NA DEZE TRAINING… • heeft u meer kennis over de achtergronden van asbest • kunt u asbest herkennen • weet u wat u wel en niet moet doen als u asbest tijdens uw werk aantreft DAG STERK EN GOEDKOOP, MAAR NIET ZONDER RISICO’S In honderdduizenden woningen in Nederland is asbest verwerkt. Het is tot in de jaren ’90 veel gebruikt omdat het zo’n sterk en goedkoop bouwmateriaal is. Tegenwoordig is er meer bekend over de gezondheidsrisico’s. Als schilder kunt u asbest tegenkomen tijdens uw werk. Het is belangrijk dat u het kunt herkennen en weet hoe u moet handelen. 78

TRAINING ASBEST HERKENNEN WAT LEERT U? • asbestsoorten, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden, en producttoepassingen • herkennen asbesthoudende producten • gevaren en gevolgen voor de mens en maatschappij • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse betrokkenen • asbest aangetroffen, wat nu? • schilderen van asbesthoudende panelen • asbesthoudende beglazingskit • risicoklassen, wie doet wat op welke manier? • veiligheid, gezondheid en milieu • asbest en de toekomst 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-14 • SCHILDERS • KLASSIKAAL LEDEN: • VEEL PRAKTIJKVOORBEELDEN € 195 GEEN 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 240 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 79

TRAINING SANEREN ASBEST HOUDENDE BEGLAZINGSKIT BEHAAL IN 1 DAG UW PERSOONSCERTIFICAAT Aedes heeft in samenwerking met OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland een protocol opgesteld voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast: “Protocol Saneren van Asbesthoudende Beglazingskit onder Risicoklasse 1”. VEILIGHEID 1 DAG NA DEZE TRAINING... • heeft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken volgens het protocol • kunt u asbesthoudende materialen herkennen die voorkomen in uw werk • kunt u op een goede manier met asbesthoudende beglazingskitten omgaan en op een verantwoorde wijze, met de juiste materialen, hulpmiddelen en technieken saneren 80 • kent u de complete procedure zoals vastgelegd in het protocol zowel voor glaszetters als leidinggevenden/ projectleiders Als de kit qua type en concentratie chrysoliet voldoet aan de eisen van dit protocol, mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers van glaszet- en onderhoudsbedrijven mits zij aantoonbaar deskundig zijn. Dit geldt zowel voor de glaszetters als ook voor de direct leidinggevenden/projectleiders. Deze deskundigheid kan worden aangetoond met het certificaat van de training “Saneren Asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”.

TRAINING ASBEST IN BEGLAZINGSKIT WAT LEERT U? In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: • de eigenschappen en toepassingen van asbest • gevaren voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest • wetgeving rondom asbest • werken volgens de methoden en voorschriften van het protocol PERSOONSCERTIFICAAT De training wordt afgesloten met een toets. Wie voldoende scoort, ontvangt het persoonscertificaat “Saneren asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”. Dit certificaat is 3 jaar geldig. 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-16 • GLASZETTERS • LEIDINGGEVENDEN • PROJECTLEIDERS • KLASSIKAAL THEORIE LEDEN: € 325 UUR DOORNEMEN HANDBOEK 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 325 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 81

TRAINING BASISVEILIGHEID VCA VEILIG EN GEZOND WERKEN Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn op het werk zijn belangrijk om schade, letsel en ziekte te voorkomen en te beperken. Weet u wat de risico’s en gevaren zijn? En hoe u uw werk veilig kunt uitvoeren? Volg deze training voor het VCA-certificaat. OVER VCA Steeds vaker moeten medewerkers op bouwplaatsen het VCA-diploma hebben. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Werkgevers en opdrachtgevers eisen dat onderhoudsmedewerkers voldoende parate kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). NA DEZE TRAINING... • weet u hoe u door veilig te werken het risico op ongevallen tot een minimum beperkt • kunt u deelnemen aan het examen. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat Basisveiligheid VCA. Dit is 10 jaar geldig. VEILIGHEID 1 DAG Let op: VVoor het succesvol deelnemen aan de training Basis veiligheid VCA is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van het lesboek B-VCA. U kunt dit bij OnderhoudNL aanschaffen voor de prijs van € 22,50 per stuk exclusief btw. 82 Bij een in-company training kunnen we desgewenst VCA basis en VOLVCA combineren.

TRAINING VCA BASISVEILIGHEID WAT LEERT U? U doet kennis op over: • wetgeving • gevaren, risico’s en preventie • ongevallen, oorzaken en preventie • veiligheidsgedrag • taken, rechten, plichten en overleg • procedures en instructies • noodsituaties en voorbereiding • gevaarlijke stoffen • brand en explosie • arbeidsmiddelen • specifieke werkzaamheden en omstandigheden • elektriciteit en straling • ergonomische werkplek • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 1 dag van 8.30 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN • UITVOERENDE MEDEWERKERS WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER INVESTERING E-LEARNING LEDEN: € 59 UUR DOORNEMEN TRAININGSMATERIAAL EXAMENKOSTEN LEDEN: € 95 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 120 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 83 INVESTERING KLASSIKAAL LEDEN: € 195 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 245 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 83

TRAINING BHV BEDRIJFS HULPVERLENING WAT DOET U IN EEN NOODSITUATIE? Weet u wat u moet doen als iemand zich bezeert of onwel wordt? Of als er brand is? In de training Bedrijfshulpverlening leert u hoe u moet handelen in een noodsituatie. 1 DAG NA DEZE TRAINING… • bent u vertrouwd met de basistechnieken van bedrijfshulpverlening • beheerst u de basistechnieken voor levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en de toepassing van de defibrillator VEILIGHEID Let op: Afhankelijk van het aantal personen dat u heeft en uw verdere wensen, kunnen wij de training in-company tegen een lagere prijs aanbieden. Vraag hiervoor informatie via trainingen@onderhoudnl.nl OVER BHV 84 Bij brand, een ongeval of in het geval van een ontruiming, is het nodig dat iemand in het bedrijf weet hoe te handelen. Daarvoor wordt een bedrijfshulpverlener (bhv’er) ingezet. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

TRAINING BHV BEDRIJFS HULPVERLENING WAT LEERT U? Theorie: • arbowet, RI&E, de veiligheidsketen • de Eerste Hulp-benadering • letsels • brand • blustechnieken • levensreddende handelingen • het gebruik van de AED Praktijk: • blussen • levensreddende handelingen uitvoeren (kinliftmethode, stabiele zijligging, Heimlich- en Rautekgreep etc.) Vooraf moet u een e-learning doornemen, dit is voorwaardelijk om mee te mogen doen met de training. U ontvangt hiervoor een inlogcode. De training wordt afgesloten met een competentietoets, bij goed gevolg ontvangt u het BHV-certificaat. • het gebruik van de AED • wonden behandelen • ontruiming, deurprocedure en communicatie 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-15 • MEDEWERKERS DIE AAN HET WERK GAAN ALS BEDRIJFSHULPVERLENER • THEORIE • PRAKTIJK LEDEN: • E-LEARNING € 228 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: DOORNEMEN E-LEARNING ONGEVEER 3 UUR € 285 85 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING BHV BEDRIJFS HULPVERLENING HERHALING JAARLIJKS OP HERHALING Bij brand, een ongeval of in het geval van een ontruiming, is het nodig dat iemand in het bedrijf weet hoe te handelen. Daarvoor wordt een bedrijfshulpverlener (bhv’er) ingezet. Het is belangrijk dat de bhv’er jaarlijks een herhalingscursus volgt om de basistechnieken voor levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en de toepassing van de defibrillator goed te blijven beheersen. 0,5 DAG Weet u als bedrijfshulpverlening (bhv’er) nog hoe de defibrillator werkt? Of welk blusmiddel u bij welke brand gebruikt? In de herhalingstraining Bedrijfshulpverlening frist u uw kennis op en leert u bij. Zo kunt u uw taak als bhv’er blijven uitvoeren. Let op: Afhankelijk van het aantal personen dat u heeft en uw verdere wensen, kunnen wij de training in-company tegen een lagere prijs aanbieden. Vraag hiervoor informatie via trainingen@onderhoudnl.nl DÉ OPFRISTRAINING VOOR BEDRIJFSHULPVERLENERS VEILIGHEID NA DEZE TRAINING… weet u hoe u moet handelen in geval van een (dreigende) noodsituatie op het werk. 86

TRAINING BHV HERHALING WAT LEERT U? Theorie: • de veiligheidsketen • de Eerste Hulpbenadering • letsels • brandherhaling • brandtechnieken • levensreddende handelingen • het gebruik van de AED BEDRIJFS HULPVERLENING Praktijk: • blussen • uitvoeren levensreddende handelingen (kinliftmethode, stabiele zijligging, Heimlich- en Rautekgreep etc.) Vooraf moet u een e-learning doornemen, dit is voorwaardelijk om mee te mogen doen aan de training. U ontvangt hiervoor een inlogcode. De training wordt afgesloten met een competentietoets, bij goed gevolg ontvangt u verlenging van uw BHV-certificaat. • het gebruik van de AED 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER • DEELNEMERS DIE AL IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN BHV-CERTIFICAAT • THEORIE LEDEN: • PRAKTIJK (TOEPASSEN) € 192 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: GEEN € 240 87 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN > DAN 25 MEDEWERKERS HANDIG EN SNEL UW BEDRIJFSEIGEN RI&E MAKEN Is uw RI&E compleet en voldoet deze aan de nieuwe eisen op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag? Werkt u bij gevaarlijke stoffen volgens het 4-stappenplan van de Inspectie SZW? Is er binnen uw bedrijf een wettelijk verplicht basiscontract voor arbodienstverlening aanwezig? Voldoet uw preventiemedewerker aan de nieuwe eisen? In 2 dagen bent u helemaal op de hoogte van de veel voorkomende risico’s in de branche en de nieuwe Arbowet. VEILIGHEID 2 DAGEN NA DEZE TRAINING… • weet u wat de (nieuwe) wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn • kent u de belangrijkste eisen die de Arbowet aan uw bedrijf stelt • heeft u inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL • bent u op de hoogte van de actuele wettelijke verplichtingen rondom RI&E • kunt u werken met het brancheinstrument ‘Mijn RI&E’ 88 DEZE TRAINING IS EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN ONDERHOUDNL

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN > DAN 25 MEDEWERKERS 3 JAAR GRATIS LICENTIE VOOR LEDEN COMBI MET TRAINING VOOR PREVENTIEMEDEWERKER De bijeenkomst duurt twee dagen en is kleinschalig (maximaal 8 bedrijven). De training bevat ook een speciaal onderdeel voor preventiemedewerkers. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker die samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werkt. De taken en verantwoordelijkheden die deze medewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. Advies is dus om vooral samen met uw preventiemedewerker deel te nemen. Er is per deelnemend bedrijf plaats voor maximaal 2 personen. Wordt de training door 1 persoon van uw bedrijf bezocht? Dan graag door iemand met kennis van de werkzaamheden en maatregelen. De ontwikkeling van het online systeem is betaald vanuit de Stichting Bedrijfstakheffing (BTH), ook de licentiekosten neemt de BTH drie jaar voor haar rekening. Niet-leden betalen voor het basiscontract (voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers) € 500,- per jaar. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen hun RI&E uitbreiden met extra modules/instrumenten om te voldoen aan de Arbowet. De extra licentiekosten zijn dan afhankelijk van het aantal extra modules die u wilt gaan gebruiken. ONLINE TOOL OnderhoudNL heeft samen met de werknemersorganisatie LBV en Arboplaats een nieuw branche RI&E-instrument ontwikkeld. Daarmee maakt u in 2 trainingsdagen uw bedrijfseigen RI&E. Dit scheelt tijd en geld! De nieuwe RI&E-tool is een onlineversie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Deze is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche en op de nieuwe Arbowet. In de erkende branche RI&E zijn extra instrumenten opgenomen waarmee u de nieuwe elementen in kaart kunt brengen. Zoals bijvoorbeeld werkdruk, ongewenst gedrag en leidinggeven. 89

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN > DAN 25 MEDEWERKERS WAT LEERT U? • nieuwe eisen in de Arbowet voor uw bedrijf • nieuwe takenpakket voor de preventiemedewerker • nieuwe RI&E-instrument van OnderhoudNL • maak uw eigen RI&E 2 dagen van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 BEDRIJVEN, MAX 2 PERSONEN PER BEDRIJF • LEDEN VAN ONDERHOUDNL MET 25 MEDEWERKERS OF MEER • KLASSIKAAL LEDEN: € 0 UUR 90 FOTO’S MAKEN EN OPSLAAN BINNEN EIGEN BEDRIJF 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: Niet van toepassing Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING Voor de training is het noodzakelijk dat u een laptop/tablet meeneemt om ter plekke de RI&E voor uw bedrijf op te stellen. Ook het maken en meenemen van foto’s binnen het eigen bedrijf zijn essentieel voor het volgen van de training! Let op: Wanneer u zonder schriftelijke afmelding niet op de training verschijnt, zullen no-show kosten in rekening gebracht worden. 91

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN < DAN 25 MEDEWERKERS MAAK IN 1 DAG EEN WETTELIJK GOEDGEKEURDE RI&E Voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers gelden minder strenge eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, dan voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Zowel waar het gaat om het toetsen van de RI&E, als de inhoudelijke eisen aan de RI&E. Als u het erkende RI&E-instrument tijdens deze trainingsdag invult en gaat gebruiken, bent u vervolgens vrijgesteld van de RI&E-toetsing. Dit scheelt tijd en geld! Aan het eind van de dag is uw RI&E dus meteen klaar. En u weet wat de (gewijzigde) wettelijke eisen van de Arbowet zijn. VEILIGHEID 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u wat de (nieuwe) wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn • kent u de belangrijkste eisen die de Arbowet aan uw bedrijf stelt • heeft u inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL • kent u de actuele wettelijke verplichtingen rondom RI&E 92 • kunt u werken met het brancheinstrument ‘Mijn RI&E’ DEZE TRAINING IS EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN ONDERHOUDNL

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN < DAN 25 MEDEWERKERS 3 JAAR GRATIS LICENTIE VOOR LEDEN COMBI MET TRAINING VOOR PREVENTIEMEDEWERKER De bijeenkomst duurt 1 dag en is kleinschalig (maximaal 8 bedrijven). De training bevat ook een speciaal onderdeel voor preventiemedewerkers. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker die samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werkt. De taken en verantwoordelijkheden die deze medewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. Advies is dus om vooral samen met uw preventiemedewerker deel te nemen. Er is per deelnemend bedrijf plaats voor maximaal 2 personen. Wordt de training door 1 persoon van uw bedrijf bezocht? Dan graag door iemand met kennis van de werkzaamheden en maatregelen. De ontwikkeling van het onlinesysteem is betaald vanuit de Stichting Bedrijfstakheffing (BTH). Ook de licentiekosten neemt de BTH drie jaar voor haar rekening. Niet-leden betalen voor het basiscontract (voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers) € 500,- per jaar. ONLINE TOOL OnderhoudNL heeft samen met de werknemersorganisatie LBV en Arboplaats een nieuw branche RI&Einstrument ontwikkeld. Daarmee maakt u in 1 trainingsdag uw bedrijfseigen RI&E. Deze voldoet dan meteen aan de wettelijke eisen, als uw bedrijf niet groter is dan 25 medewerkers. De nieuwe RI&E is een onlineversie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Deze is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche én op de nieuwe Arbowet. 93

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN < DAN 25 MEDEWERKERS WAT LEERT U? • nieuwe eisen in de Arbowet voor uw bedrijf • nieuwe takenpakket voor de preventiemedewerker • nieuwe RI&E-instrument van OnderhoudNL • maak uw eigen RI&E 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 BEDRIJVEN, MAX 2 PERSONEN PER BEDRIJF • LEDEN VAN ONDERHOUDNL MET MINDER DAN 25 MEDEWERKERS • KLASSIKAAL LEDEN: € 0 UUR 94 FOTO’S MAKEN EN OPSLAAN BINNEN EIGEN BEDRIJF 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: Niet van toepassing Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING Voor de training is het noodzakelijk dat u een laptop/tablet meeneemt om ter plekke de RI&E voor uw bedrijf op te stellen. Ook het maken en meenemen van foto’s binnen het eigen bedrijf zijn essentieel voor het volgen van de training! Let op: Wanneer u zonder schriftelijke afmelding niet op de training verschijnt, zullen no-show kosten in rekening gebracht worden. 95

TRAINING VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER HAAL IN 1 DAG UW CERTIFICAAT Om op een veilige manier met de hoogwerker aan de slag te gaan, moet u weten wat de risico’s zijn en hoe u die kunt vermijden. Daarnaast moet u weten welke type hoogwerker u op welk moment het beste kunt gebruiken. Op een parcours gaat u in de praktijk oefenen. VEILIGHEID 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u hoe u werkzaamheden met een hoogwerker veilig kunt uitvoeren • weet u hoe u risico’s tijdens het werken met een hoogwerker tot een minimum kunt beperken CERTIFICAAT Let op: Afhankelijk van het aantal personen dat u heeft en uw verdere wensen, kunnen wij de training in-company tegen een lagere prijs aanbieden. Vraag hiervoor informatie via trainingen@onderhoudnl.nl Na het succesvol afleggen van de toetsing ontvangt u een certificaat en een bewijs van deelname op creditcardformaat voor op de werklocatie. Beide zijn 5 jaar geldig. 96

TRAINING VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER WAT LEERT U? • definitie hoogwerkers, modellen en typen • diverse aandrijfmotoren • wanneer welk type gebruiken • wettelijke bepalingen • voertuiginspectie • dagelijks onderhoud • veiligheidsvoorzieningen • machinespecifiek deel • praktijkoefeningen op vastgesteld parcours De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De geleerde theorie oefent u direct, waardoor de training een interactief karakter heeft. Na afloop van de trainingsdag legt u een praktijktoets af. De docent ziet erop toe dat u goed voorbereid bent. 1 dag van 8.30 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER • MEDEWERKERS DIE NOG GEEN CERTIFICAAT HEBBEN VOOR HET BEDIENEN VAN EEN HOOGWERKER • KLASSIKAAL LES MET PRAKTIJK LEDEN: GEEN WILT U IPAF OPGELEID WORDEN? NEEM DAN CONTACT OP MET GERRIE VAN DER BREGGEN 0182-556126 € 270 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 335 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 97

TRAINING VOL-VCA HAAL IN 1 DAG UW CERTIFICAAT Weet u hoe u als leidinggevende de risico’s voor u en uw medewerkers tijdens werkzaamheden tot een minimum kunt beperken? Volg deze training en haal in 1 dag het certificaat VOL-VCA. 1 DAG NA DEZE TRAINING… weet u hoe u als leidinggevende door veilig te werken het risico op ongevallen tot een minimum beperkt. VEILIGHEID VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVEN Let op: Voor het succesvol deelnemen aan de training Basis veiligheid VCA is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van het lesboek VOL-VCA. U kunt dit bij OnderhoudNL aanschaffen voor de prijs van € 28,95 per stuk exclusief btw. OVER VCA Werkgevers en opdrachtgevers eisen dat medewerkers op de bouwplaats sen voldoende parate kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Doel is om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). 98 Bij een in-company training kunnen we desgewenst VCA basis en VOLVCA combineren.

TRAINING VOL-VCA VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVEN WAT LEERT U? U doet kennis op over: • wetgeving • veiligheidsgedrag • taken, rechten, plichten en overleg • procedures en instructies • gevaarlijke stoffen • brand en explosie • arbeidsmiddelen • elektriciteit en straling • gevaren, risico’s en preventie • ongevallen, oorzaken en preventie • voorbereiden op noodsituaties • specifieke werkzaamheden en omstandigheden • ergonomische werkplek • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Aansluitend aan de training legt u een examen af voor het diploma. Dit is 10 jaar geldig. 1 dag van 8.30 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER • LEIDINGGEVENDEN VAN MEDEWERKERS DIE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN IN EEN OMGEVING MET VERHOOGD RISICO, ZOALS BOUWWERKPLAATS. INVESTERING E-LEARNING LEDEN: € 59 UUR EXAMENKOSTEN LEDEN: € 103 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 129 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 83 INVESTERING KLASSIKAAL LEDEN: € 240 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 300 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 99

TRAINING ADVISEREND VERKOPEN ADVISEREND VERKOPEN MET RESULTAAT Hoe zorgt u ervoor dat potentiële opdrachtgevers uw bedrijf zien als een betrouwbare partner voor het schilder- en onderhoudswerk? Dat vraagt om professioneel advies. En dat valt te leren. In deze training gaat u daarmee aan de slag. VERKOOP 1 DAG VERTROUWEN VERKOPEN NA DEZE TRAINING… - heeft u inzicht in de typen opdrachtgevers en het gebruik van passende inhoudelijke argumenten per type - heeft u een effectieve persoonlijke aanpak voor adviserend verkopen Het verkopen van schilderwerk of onderhoud is het verkopen van vertrouwen. U verkoopt immers iets dat er nog niet is. Veel hangt dus af van hoe u zich als bedrijf én adviseur presenteert in het offertetraject. In deze training draait het om het (beter) aan de man brengen van schilder- en onderhoudswerk, het hele jaar door. Daarvoor is professioneel adviseren noodzakelijk. Geen opdrachtgever is immers hetzelfde. Verschillende typen opdrachtgevers worden daarom onderscheiden, ingedeeld naar aankoopmotief. Van particulieren tot zorginstellingen en van VvE’s tot scholen. Alle voordelen van onderhoud voor elk type opdrachtgever en zijn organisatie worden uitgewerkt en vertaald in het verkoopconcept. 100

TRAINING ADVISEREND VERKOPEN WAT LEERT U? - behoeften en aankoopmotieven per type opdrachtgever - argumenten voor uitvoering van buitenonderhoud in de winter - een eigen concept ontwikkelen - een adviserend verkoopgesprek voeren - praktische instrumenten en methoden 1 bijeenkomst van 14.00 tot 20.00 uur, inclusief diner. DAGEN • 10-15 • ONDERNEMERS • BEDRIJFSLEIDERS • COMMERCIEEL MEDEWERKERS • KLASSIKALE ACTIEVE BIJEENKOMST LEDEN: € 295 10 MINUTEN INVULLEN ONLINE VRAGENLIJST 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 370 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 101

TRAININGEN IN ONTWIKKELING Net als de bedrijfstak zit OnderhoudNL met de trainingen niet stil. Aanvullend op het aanbod in deze catalogus zijn er diverse trainingen in ontwikkeling: ALLROUND ONDERHOUDSMEDEWERKER Van een medewerker bij een onderhoudsbedrijf wordt steeds meer verwacht dat hij naast schilderwerkzaamheden ook andere (kleine) klussen oppakt zoals tegelwerk, elektrotechniek of timmerwerk. Deze training biedt de benodigde kennis en vaardigheden. SPOC’S Omdat het fysiek bijwonen van trainingen veel tijd kost voor de werkgever en werknemer, introduceert OnderhoudNL deze winter de Small private online course ofwel SPOC. Hierbij kan een groep mensen elkaar ontmoeten in een digitale afgeschermde omgeving. Door naast het doorlopen van de lesstof ook met elkaar in gesprek te gaan en te discussiëren, leer je van elkaar. CHROOM 6 Chroom-6 wordt steeds vaker aangetroffen in onze werk- en leefomgeving. Het is dus belangrijk dat u kunt herkennen wanneer u met Chroom-6 in aanraking komt en weet hoe te handelen. 102 SCHUREN Schuren is kwaliteitsbepalend voor schilderwerk. Het is dus belangrijk te weten hoe je schuurt en met welke materialen. Zelfs de meest ervaren schilder kan daar nog in verbeteren. In een halve dag leert u hoe u dit doet.

KLANTGERICHT WERKEN Deze training is in revisie en zal aangepast worden aan de nieuwste eisen rondom klantbeleving. DUURZAME INZETBAARHEID Een medewerker is duurzaam inzetbaar als hij of zij in verschillende levensfasen zijn of haar werk goed, gezond en met plezier doet. In deze training krijgen medewerkkers inzicht in duurzame inzetbaarheid en leren zij hoe zij hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen verbeteren.

ONDERHOUDNL.NL/TRAININGEN V16 06 2020 - JUNI 2020

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
Home


You need flash player to view this online publication