0

ONDERHOUDNL.NL/TRAININGEN TRAININGEN AANBOD

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD 5 VANDAAG LEREN, MORGEN TOEPASSEN 9 MIJN VAK MIJN ONTWIKKELING 10 SUBSIDIE VAN MIJN CARRIÈRE 12 RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN 40 MASTERCLASS RGS VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT 40 RGS VERDIEPING - LEAN 42 COMMUNICATIE 14 FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN 14 OMGAAN MET LASTIG EN AGRESSIEF GEDRAG VAN BEWONERS 16 ONDERHOUD AAN UW KLANTRELATIE 18 PROBLEEMLOOS DOORSTROMEN VAN SCHILDER NAAR LEIDINGGEVENDE 20 VAKTECHNIEK 54 AFHANGEN & SLUITBAAR MAKEN VAN RAMEN EN DEUREN 54 BEHANGEN 56 DUURZAAM HOUTHERSTEL NIVEAU 1 58 GLASZETTEN BASIS: PRODUCTKENNIS EN TOEPASSINGEN 60 GLASZETTEN VERVOLG: VOORSCHRIFTEN EN PLAATSING 62 RGS VERDIEPING - RISICOMANAGEMENT BIJ VASTGOEDONDERHOUD 44 RGS VERDIEPING - VASTGOEDMANAGER 46 RGS VOOR MIDDENKADER 48 RGS VOOR UITVOERDERS 52 MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 22 LEIDINGGEVEN EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL 22 MASTERCLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER 24 MASTERCLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER 28 PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT TEAMLEIDER 36 WET KWALITEITSBORGING VOOR VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJVEN (WKB) 38 32

KITTEN 64 KLEURADVISERING SCHILDERS 66 METAALCONSERVERING: CONSTRUCTIESCHILDER 68 METAALCONSERVERING: STRALER 70 METAALCONSERVERING: VERFSPUITER 74 VERFSPUITEN: BASIS VERFSPUITEN: VERVOLG HOGEDRUK 80 VERFSPUITEN: VERVOLG LAGEDRUK 82 LEERMEESTERS 116 VEILIG & GEZOND WERKEN 84 ASBESTVERDACHT MATERIAAL HERKENNEN 84 BASIS VEILIGHEID VCA 86 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) 88 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV): HERHALING 90 RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN MEER DAN 25 MEDEWERKERS 92 RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN MINDER DAN 25 MEDEWERKERS 96 RI&E VOOR ZZP’ERS 100 SANEREN ASBESTHOUDENDE BEGLAZINGSKIT 104 SANEREN ASBESTHOUDENDE VENSTERBANKEN 106 VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER 108 VEILIG WERKEN MET DE ROLSTEIGER 110 VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN VOL-VCA 112 KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE 120 BENG IN DE PRAKTIJK 120 BOUWKUNDE VOOR EP-ADVISEURS 122 ENERGIECOACH 124 ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WONINGEN BASISMETHODE (EP-W/B) 126 INSTALLATIETECHNIEK VOOR EP-ADVISEURS 130 NIEUWE BOUWFYSICA 132 LEERMASTER 116 LEERMEESTER 3.0 118 78 ADVISEREND VERKOPEN 114 VERKOOP 114

VOOR WOORD OnderhoudNL heeft het thema ‘Ontwikkelen’ als één van de vier speerpunten benoemd in haar beleidsplan tot 2023. Er zijn weinig branches die een zo uitgekristalliseerde onderwijs- en opleidingsinfrastructuur hebben als de schilders-, glaszet- en onderhoudsbranche voor het Leven Lang Ontwikkelen. Dat ziet u op het overzicht op de volgende pagina. OnderhoudNL biedt inmiddels een zeer uitgebreid en sectorgericht aanbod van trainingen aan. Met dit jaar vier nieuwe sets trainingen: 1. alle RGS trainingen zijn ge-update vanwege de nieuwe Leidraad RGS; 2. er zijn specifieke trainingen ontwikkeld op het gebied van Klimaat & Energietransitie: BENG, Bouwkunde voor EPA-adviseurs, Installatietechniek voor EPA-adviseurs, Energiecoach en Nieuwe Bouwfysica; 3. er zijn nieuwe trainingen ontwikkeld voor Leermeesters 3.0 (de ‘APK’ voor de Leermeesters) en Leermasters (voor de ervaren leermeesters); 4. en een training over de inhoud en werken van de Wet Kwaliteitsborging voor onderhoudsbedrijven U weet het: ontwikkeling van uw medewerkers is belangrijk. Sterker nog: het belang van trainen en opleiden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Door de medewerkers cursus- en opleidingsmogelijkheden te bieden tilt u hun kennis en kunde naar een hoger niveau en daar plukt de organisatie als geheel de vruchten van. Immers: samen met hen vormt u de onderneming. Uw bedrijf wordt wendbaarder, toekomstbestendiger en kan makkelijker inspelen op veranderingen. Bovendien leidt trainen en opleiding tot meer motivatie en loyaliteit! Natuurlijk wijzen wij u ook nog graag op de subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn van de Stichting Mijn Carrière. Niet alleen vergoed dit bedrijfstak fonds veelal de deelnamekosten voor 100% gesubsidieerd (behalve Veiligheidstrainingen, daarvoor geldt 50%;subsidie), maar ook nog eens de verletkosten van uw medewerkers. U verdient dus dubbelop met onze trainingen! 5

LEVEN LANG O • Uitvoeringsorganisatie oud O&O-subsidies (sinds 2019) • Opgericht door OnderhoudNL, FNV Bouwen & Wonen en CNV • Verzorgt subsidies op Loopbaanadvies, bijscholing en omscholing huidige werknemers STICHTING MIJN CARRIERE: OPLEIDINGEN MBO raad VMBO niv 1 • 158 VMBO’s met profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) waarin module Schilderen, ontwikkeld door OnderhoudNL • Entree opleiding (MBO niveau 1) bij Schildersvakopleidingen MBO (BBL) niv 2/3 • 26 lokaties Schildersvakopleidingen voor: • Opleiding Schilder, Gezel Schilder, Glaszetter en Industrieel lakverwerker • Masterclasses voor docenten en decanen VMBO • Open Dagen, Snuffelstages, Orientatiedagen • Zij-instroomtrajecten bij- en omscholing zittend personeel Nimeto MBO (BOL/ BBL) niv 2/3/4 • Schilder en Gezel Schilder (2 of 3 jr, BOL/BBL, niv 2/3) • Decoratie- en Restauratieschilder (3 of 4 jr, BOL niv 4) • Ondernemer (1 jr, BBL, niv 4) • Vastgoedadviseur en Projectmanager (4 jr, BOL, niv 4) • Uitvoerder/Regisseur Vastgoedonderhoud (2 of 3 jr, BBL, niv 4) MBO Amersfoort • Meesterschilder ROC (BBL, 3 jr, niv 4) PARTNERS SBB St. ERM Sertum NCE KCG ION Commissie Beroepsonderwijs VNO/NCW-MKB NL CIBAP MBO (BOL) niv 4 • Decoratie & Restauratieschilder (BOL, 4 jr, niv 4) • Met evt Excellentietraject vanaf 2e jr Meester Restauratieschilders • Meesterschilder ROC Amersfoort (BBL, 3 jr, niv 4) Sint Lucas MBO • Decoratie &restauratieschilder (4 jr, BOL, niv 4) Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) • Erfgoed Schilderen, niv 4 HBO • Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool en Saxion Enschede: • Associate degree Bouwmanagement (2 jr, niv 5) • Opleiding Bouwmanagement met minor ‘Assetmanagement in de gebouwde omgeving’ (12 weken, niv 5) • AD PTH Eindhoven Instructeur Bouwtechniek 2 jr PTH Eindhoven Docent Bouwtechniek 4 jr. Veiligheid • Asbestverdacht materiaal herkennen • Basisveiligheid VCA, VOL-VCA • BHV en BHV Herhaling • RI&E incl preventiemedewerker • RI&E voor ZZP’ers • Saneren asbesthoudende beglazingskit • Saneren asbesthoudende vensterbanken • Veilig werken met de hoogwerker • Veilig werken met de rolsteiger Leermeester / Master • LeerMASTER • Leermeester 3.0 PARTN St. R Communicatie • Functionerings- en Beoordelingsgesprekken • Omgaan met lastig en agressief gedrag van bewoners • Onderhoud aan uw klantrelatie • Probleemloos doorstromen van schilder naar leidinggevende Management & leidinggeven • Leidinggeven en motiveren van personeel • Masterclass Jong Management directie/ ondernemer • Masterclass Jong Management middenkader • Persoonlijke effectiviteit • Teamleider • Wet kwaliteitsborging voor vastgoedonderhoudsbedrijven (WKB) TRAINI

O I TN R ONTWIKKELEN STICHTING USAG: INGEN Verkoop • Adviserend verkopen Vaktechniek • Afhangen en sluitbaar maken ramen en deuren • Behangen • Duurzaam houtrotherstel niveau 1 • Glaszetten: basis en vervolg • Kitten • Kleuradvisering schilders • Metaalconservering: constructieschilder, straler en verfspuiter • Verfspuiten: basis, hogedruk en lagedruk Resultaatgericht samenwerken • Masterclass RGS voor directies en management • RGS verdieping Lean • RGS verdieping risicomanagement bij vastgoedonderhoud • RGS verdieping Vastgoedmanager • RGS voor middenkader • RGS voor uitvoerders Klimaat & energietransitie • BENG in de praktijk • Bouwkunde voor EP-adviseurs • Energiecoach • Energieprestatieadviseur woningen basismethode (EP-W/B) • Installatietechniek voor EP-adviseurs • Nieuwe bouwfysica Renda TNERS RGS Insector Boels Leercirkel RGS Platform gespecialiseerde aannemers NRP “Als je stil blijft staan, word je zeker ingehaald.” • Uitvoeringsorganisatie CAO USAG (sinds 2016) • Opgericht door OnderhoudNL en LBV • Verzorgt Collectieve Ongevallen Verzekering, Gezondheids- en Bodycheck (pago’s), Vitaliteitstrajecten • Verzorgt Loopbaancheck en Leerplatform MijnVak/MijnOntwikkeling STUDIE/NETWERK MijnVak/ MijnOntwikkeling • Online studie en kennisPlatform (sinds 2020) • Ontwikkeld door OnderhoudNL en LBV • 300 algemene en sectorspecifieke e-learnings en Toolboxen • Secretariaat door St. USAG • Netwerk van P&O/HRMmanagers (sinds 2006) Studie Club Schilders • 12 regionale studieclub (sinds ‘47) • Organisatie Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd • Secretariaat door OnderhoudNL • 60 regionale bijeenkomsten en webinars SchildersVanNu • Vereniging van duurzame schilders (sinds 2015) • Organisatie bijeenkomsten, presentaties, blogs & vlogs • Secretariaat door OnderhoudNL Stichting RGS • Netwerk rond RGS (sinds 2014) • Organisatie events • Uitgave publicaties • Secretariaat door OnderhoudNL • Netwerk digitalisering & informatisering (sinds 2017) • Organisatie D&I thema-sessies • Software onderzoeken • Secretariaat door OnderhoudNL • Organisatie van P&O-sessies • Secretariaat door OnderhoudNL Platform D&I Jong Management • Netwerk van (aankomend) directies tot 40 jaar (sinds ‘98) • LEF-sessies en Masterclasses • Secretariaat door OnderhoudNL P&O Netwerk PARTNERS v021221

VANDAAG LEREN

MORGEN TOEPASSEN OnderhoudNL is dé partner op het gebied van trainingen voor de sectoren Glas, Industrieel, Restauratieschilders, Schilders, Totaal en Vastgoed. OnderhoudNL kent de bedrijven in onze bedrijfstak natuurlijk als geen ander. Met u werken we aan vergroting van kennis en vaardigheden van u en uw medewerkers. Daarmee kunt u zich onderscheiden in de markt en uw voorsprong op andere bedrijven vergroten. Door inzet van docenten met ruime kennis en ervaring sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk. Tijdens de training krijgt de deelnemer een theoretische basis waarmee hij aan de slag gaat, zodat het geleerde in de eigen praktijk toe te passen is. Direct te gebruiken in het dagelijkse werk en dus ook direct de investering waard! MAATWERK/IN-COMPANY Wilt u een training voor alleen medewerkers van uw bedrijf? Of wilt u een training die geheel of gedeeltelijk voor uw bedrijf is ontwikkeld? Geen probleem! Wij bieden u ook in-company, maatwerktrajecten of training on the job. Neem voor vrijblijvend advies of informatie contact op met Gerrie van der Breggen 0182-556126 of mail naar trainingen@OnderhoudNL.nl. PRIJZEN De prijs van de training is altijd per deelnemer exclusief btw en inclusief lesmateriaal (uitgezonderd de VCA-trainingen en de Leidraad RGS) en persoonlijke verzorging, tenzij anders vermeld. Bij iedere training staan prijzen genoemd voor leden van OnderhoudNL en voor niet- of aspirantleden. Hierdoor ziet u direct welk voordeel het heeft om volledig lid te worden van OnderhoudNL. Raadpleeg de website van OnderhoudNL trainingen voor de meest recente prijzen. Deze catalogus is met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat u foutieve informatie aantreft. Wanneer dat het geval, is dan verzoeken wij u dit door te geven aan OnderhoudNL. Aan eventuele onvolledig- of onjuistheden, kunnen geen rechten worden ontleend. Overal waar in deze catalogus ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. DIRECT INSCHRIJVEN? Ga naar www.OnderhoudNL.nl/trainingen om digitaal in te schrijven. De algemene voorwaarden waaronder u op de training inschrijft, staan daar ook beschreven. 9

HET BESTE UIT JEZELF EN JE WERK HALEN? mijnvakmijnontwikkeling.nl IN 4 STAPPEN JE REGISTRATIE VOLTOOID: 1 Klik op ‘Registreer nu!’ 2 Vul je gegevens in. 3 Vul je UsagID in. 4 Accepteer de algemene voorwaarden en klik op ‘Registreren’. START MET ONTWIKKELEN VIA MIJNVAKMIJNONTWIKKELING Het leerplatform voor de schilder- en (vastgoed) onderhoudsbranche Leren waar en wanneer je maar wil Ruim aanbod van e-learnings, toolboxen, trainingen Gratis voor jou als medewerker in de schilder- en (vastgoed) onderhoudsbranche. START VANDAAG NOG EN: Naar het leerplatform Word beter in je werk of leer competenties te ontwikkelen die je in je professionele leven goed kunt gebruiken. Van branchespecifieke e-learnings op het gebied van veiligheid en gezondheid tot aan commerci le en digitale vaardigheden. Er is voor ieder wat wils. Heb je vragen, of wil je hulp bij de registratie? Bel of mail de helpdesk van MijnVakMijnOntwikkeling op 085-2101057 of support@susag.nl WWW.MIJNVAKMIJNONTWIKKELING.NL

NIEUWE TRAININGEN COMMUNICATIE LEERMEESTERS ONDERHOUD AAN UW KLANTRELATIE LEERMASTER LEERMEESTER 3.0 MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE WET KWALITEITSBORGING VOOR VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJVEN (WKB) BENG IN DE PRAKTIJK BOUWKUNDE VOOR EP-ADVISEURS ENERGIECOACH VEILIG & GEZOND WERKEN ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WONINGEN BASISMETHODE (EP-W/B) INSTALLATIETECHNIEK VOOR EP-ADVISEURS NIEUWE BOUWFYSICA RI&E VOOR ZZP’ERS SANEREN ASBESTHOUDENDE VENSTERBANKEN VEILIG WERKEN MET DE ROLSTEIGER

TRAININGSCATALOGUS ‘MIJN CARRIÈRE’ Een training volgen we omdat het uw mensen ontwikkelt en daarmee uw bedrijf verbetert. In en met trainingen leert uw medewerker vaardigheden te optimaliseren en competenties aan te boren die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de huidige en toekomstige rol en taak die men heeft. OnderhoudNL biedt daarom een grote diversiteit aan trainingen aan. Om de ontwikkeling van uw medewerkers in onze bedrijfstak extra te stimuleren is volop subsidie beschikbaar van Stichting Mijn Carrière. STICHTING MIJN CARRIÈRE Stichting Mijn Carrière, opgericht door OnderhoudNL en de vakorganisaties FNV en CNV, investeert in de duurzame inzetbaarheid van schilders, glaszetters, behangers, uitvoerend technisch en administratief personeel en alle andere medewerkers die onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) vallen. Duurzame inzetbaarheid stimuleren we met trainingen en opleidingen van uw medewerkers. Daarmee kunnen zij zich ontwikkelen op een dusdanige manier dat zij (mee-) groeien in de (aanvullende) behoefte van u als werkgever ten behoeve van de vraag vanuit de opdrachtgevers. Bent u voor uw medewerkers op zoek naar een training om bij te blijven op hun vakgebied, om hen door te laten groeien of om te scholen? Of bent u op zoek naar een loopbaanadvies? Ga dan naar de website van Stichting Mijn Carrière startmijncarriere.nl en kijk hoe makkelijk uw medewerkers in aanmerking komen voor subsidie. SUBSIDIE OP ONTWIKKELINGSTRAININGEN De meeste trainingen die worden gevolgd hebben te maken met de wens vaardigheden of beroepscompetenties te ontwikkelen. Ook alle ontwikkelingstrainingen van OnderhoudNL komen in aanmerking voor de subsidie van Stichting Mij Carrière. U kunt deze trainingen in deze catalogus herkennen aan het logo van ‘Mijn Carrière’. Als het gaat om ontwikkelingstrainingen tot € 1.000 kan een medewerker deze subsidie zelf aanvragen. Hij hoeft hiervoor geen contact op te nemen met een loopbaanadviseur. Heeft hij liever eerst een oriënterend gesprek met een adviseur? Dan is dat uiteraard mogelijk. 12 Trainingen vanaf € 1.000 kunnen ook worden aangevraagd. Hiervoor is het nodig om een adviesgesprek bij een loopbaanadviseur aan te vragen. Het advies van de loopbaanadviseur is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor die subsidie. Er kan dan vervolgens wel tot € 2.500 subsidie worden aangevraagd. De loopbaanadviseur moet zijn aangesloten bij Stichting Mijn Carrière. Zie verderop. SUBSIDIE OP VEILIGHEIDSTRAININGEN We moeten allemaal langer doorwerken en willen graag dat iedereen veilig zijn pensioendatum haalt. Daarom is er ook maar liefst 50% subsidie voor trainingen op het gebied van veilig werken. Ook bijna alle veiligheidstrainingen van OnderhoudNL komen in aanmerking voor deze subsidie van Stichting Mijn Carrière. U kunt deze trainingen in deze catalogus aan het logo van ‘Mijn Carrière’. Uitgezonderd van subsidie op veiligheidstrainingen zijn toolboxen en de BHV-opleiding. Het enige wat u hoeft te doen is van te voren de gegevens van uw medewerkers door te geven en nadat de training heeft plaatsgevonden, kunt u de factuur met een ingevulde presentielijst indienen. Ook bij de veiligheidstrainingen is er compensatie voor de verleturen mogelijk voor 50%. Dat komt neer op € 20,- per uur per persoon, want ook hier wordt een standaardtarief van € 40,- per uur gehanteerd, mits de training gegeven wordt onder werktijd en het normale salaris wordt doorbetaald. SUBSIDIE OP LOOPBAANTRAJECTEN Wil jij een training volgen of loopbaanadvies krijgen om een stap te maken in je loopbaan? Wil je je omscholen tot een functie die ervoor zorgt dat je gezond je pensioendatum haalt? Of heb je nog geen idee wat je mogelijkheden zijn en wil je geholpen worden een verstandige keuze te maken? Vraag dan een adviesgesprek aan bij één van de bij Stichting Mijn Carrière aangesloten loopbaanadviseurs van Focus Nederland of BeLife. Deze adviseurs hebben een landelijke dekking en hebben met Stichting Mijn Carrière afspraken gemaakt over de uitvoering van de diverse regelingen.

Via de link op de website van Mijn Carrière kun je contact opnemen met het bureau van jouw voorkeur. Het bureau zal vervolgens contact met je opnemen voor het maken van een eerste afspraak op een locatie bij jouw in de buurt. ALGEMENE VOORWAARDEN Adviesgesprekken met een bij Stichting Mijn Carrière aangesloten loopbaancoach worden tot € 250 vergoed. De loopbaancoaches declareren hun kosten rechtstreeks, zodat jij dat niet zelf hoeft te doen. Loopbaantrajecten komen tot maximaal € 2.250 in aanmerking voor subsidie, indien dit een traject betreft bij een loopbaanadviseur aangesloten bij Stichting Mijn Carrière. NB: Je hebt als medewerker eens per vier jaar recht op een loopbaanadviesgesprek en/of loopbaantraject en/of opleiding. Regelingen kunnen worden gecombineerd. Om deel te kunnen nemen aan het aanbod van Stichting Mijn Carrière en om in aanmerking te komen voor de bijbehorende subsidies, gelden de volgende voorwaarden: • De medewerker heeft een aantoonbaar dienstverband. ZZP’ers komen niet in aanmerking voor subsidie; • De medewerker is minimaal drie jaar werkzaam in de branche of niet langer dan 6 maanden werkloos nadat hij tenminste 3 jaar in de branche heeft gewerkt; • De medewerker is minimaal 25 jaar of ouder; • De medewerker neemt deel aan het Bedrijfstak-Pensioenfonds Schilders (BPF Schilders). VERLETKOSTEN DECLAREREN Omdat medewerkers tijdens werktijd een training volgen, kunnen werkgevers de daarmee gepaard gaande verletkosten van de medewerkers declareren bij Stichting Mijn Carrière. Hiermee krijgt u een goede compensatie voor de salariskosten voor de dagen dat uw medewerker bijvoorbeeld een opleiding volgt. Ter compensatie voor niet doorbetaald loon is er voor alle regelingen een loonverletregeling mogelijk. Het vaste uurloon is hierbij bepaald op € 40 tot een maximale subsidie van € 1.000 (25 uur). • De training, opleiding, adviesgesprek of loopbaantraject bij aanvraag nog niet is gestart. • Je een vast of tijdelijk contract hebt bij een bedrijf dat valt onder de cao schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijven. • Je op dit moment werkloos bent, maar bij indiening van de vergoeding niet langer dan zes maanden geleden in deze bedrijfstak hebt gewerkt. • Je pensioen opbouwt bij BPF Schilders • Je geen zzp-er, uitzendkracht, bblleerling, stagiair of een zij-instromer (die een opleidingstraject volgt bij een opleidingsbedrijf) bent. STICHTING MIJN CARRIÈRE Uw helpdesk of adviseur bij Stichting Mijn Carrière is Mariëlle Kreukniet. Zij is bereikbaar onder 088-008 45 95. De stichting heeft een bestuur dat zorgdraagt voor de juiste uitvoering van het subsidiereglement. Het bestuur wordt gevormd door John van der Meer (voorzitter), Marius Rutges (werkgeversvertegenwoordiger) en John Kerstens (werknemersvertegenwoordiger) Ook heeft de stichting een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. In de Raad van Toezicht zijn benoemd Ruud Maas en Frits Smits (beiden namens OnderhoudNL), Peter Roos (namens FNV) en Roel van Dijk (namens CNV). • Je geen re-integratie-activiteiten uitvoert. Deze activiteiten worden via andere bedrijven vergoed, zoals het UWV. Is hier bij jou sprake van? Neem hierover contact op met jouw leidinggevendede. Een aanvraag voor subsidie wordt beoordeeld door Stichting Mijn Carrière. SUBSIDIE AANVRAGEN Werkgevers kunnen hun medewerker helpen bij het aanvragen van de subsidie, maar alle correspondentie moet via het e-mailadres van de medewerker lopen. Neem de voorwaarden goed door voordat een aanvraag wordt ingediend. Of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt beoordeeld door Stichting Mijn Carrière. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw. 13

TRAINING 1 DAG COMMUNICATIE FUNCTIONERINGSEN BEOORDELINGSGESPREKKEN LEER EFFECTIEVE GESPREKKEN VOEREN Vraagt u zich wel eens af hoe u met het plannings-, functioneringsen/of beoordelingsgesprek het beste in uw medewerkers naar boven haalt? Of hoe u via deze gesprekken de bedrijfsdoelen behaalt en uw medewerkers betrokken houdt? U bent niet de enige. Deze training geeft u de antwoorden en de trainingsacteur geeft u nog meer handvatten en tips. Leer van de trainer én van de andere deelnemers tijdens deze eendaagse training. Goed werkgeverschap betekent onder andere dat u jaarlijks plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken voert met uw medewerkers. Het lijkt of ze alleen maar tijd kosten, maar als u ze goed uitvoert, leveren ze ook veel op. Door succesvol en doelgericht functioneringsen beoordelings-gesprekken te voeren, verbetert u de prestaties van uw medewerkers én van uw bedrijf. Wilt u weten hoe u een gesprek op de juiste manier opbouwt? Dan is deze training zeer geschikt voor u. NA DEZE TRAINING... 14 bent u in staat de functionerings- en beoordelingsgesprekken resultaatgericht en vaardig uit te voeren.

TRAINING FUNCTIONERINGS-EN BEOORDELINGSGESPREKKEN WAT LEERT U? • vaardigheden zoals aanspreken, feedback geven, vragen stellen, luisteren, samenvatten, vragen stellen onder druk etc. • fasering van de gesprekken: voorbereiding tot verslaglegging • het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek: doel, functie en onderwerpen • het functie- en loongebouw, wat betekent dit voor mij? • de zes verschillen tussen het beoordelings- en functioneringsgesprek • de tien valkuilen In de middag oefent u met een trainingsacteur gesprekken die u gaat voeren of lastig vindt. 1 dag van 8.30 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-12 • ONDERNEMERS • LEIDINGGEVENDEN • KLASSIKAAL MET EEN TRAININGSACTEUR LEDEN: € 350 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 435 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 15

TRAINING OMGAAN MET COMMUNICATIE LASTIG EN AGRESSIEF GEDRAG VAN BEWONERS AAN DE SLAG MET EFFECTIEVE COMMUNICATIE Heeft u in uw werk dagelijks te maken met bewoners? En ervaart u dat zij wel eens lastig zijn of soms zelfs agressief? Weet u hoe u de situatie dan makkelijk in de hand kunt houden? In deze training leert u hoe u kunt omgaan met bewoners die verward, teleurgesteld, onredelijk, eisend of claimend zijn. 1 DAG NA DEZE TRAINING... • kunt u beter omgaan met lastig en soms agressief gedrag van bewoners • weet u wat u zelf kunt doen om het gedrag van de ander te beïnvloeden waardoor de situatie niet uit de hand loopt OEFENEN 16 De training is heel praktisch en actief. U oefent tal van situaties, ook uit uw eigen praktijk. Hiervoor zetten we een trainingsacteur in die de bewoner speelt. Zo is het effect optimaal en kunt u het geleerde snel toepassen.

TRAINING OMGAAN MET LASTIG EN AGRESSIEF GEDRAG VAN BEWONERS WAT LEERT U? • u leert snel de verschillende soorten lastig gedrag en agressie te herkennen en hierop adequaat te reageren • de-escalerende vaardigheden en (gespreks)technieken waarmee u de spanning bij lastig of agressief gedrag kunt verminderen • inzicht in uw eigen houding en gedrag: het bepalen van uw persoonlijke grenzen, uw voorkeursreactie, lichaamstaal, taalgebruik enzovoorts • werken aan een organisatieprotocol waarmee u de veiligheid in uw bedrijf/team waarborgt • de rol van verbale en non-verbale communicatie: van contact maken met tot grenzen stellen aan bewoners • het afhandelen van klachten van bewoners Bij deze training is de trainingsacteur de hele dag aanwezig om het geleerde direct te oefenen! 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-12 • MEDEWERKERS DIE DAGELIJKS TE MAKEN HEBBEN MET BEWONERS • KLASSIKAAL • VEEL OEFENEN LEDEN: € 370 MINUTEN INVULLEN INTAKE 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 465 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 17

TRAINING ONDERHOUD AAN UW KLANTRELATIE Enthousiaste klanten, die ambassadeur zijn van uw bedrijf, wie wil dat nu niet? Ze komen vaker terug, leveren meer omzet op én maken het werk leuker. Of het nu een particuliere of zakelijke relatie is, laat klanten merken dat ze ertoe doen. Leer hoe u het verschil kunt maken in deze praktijkgerichte training. NA DEZE TRAINING... • heeft u snel inzicht in welk type klant u voor u hebt en hoe u deze het best kunt benaderen • kunt u uw klangerichte houding kiezen • weet u welke vaardigheden de klant waardeert • weet u hoe u klanten fan maakt van uw bedrijf en waarom dat nodig is COMMUNICATIE 1 DAG BEREIK MEER RESULTAAT EN PLEZIER MET EEN KLANTGERICHTE AANPAK 18

TRAINING ONDERHOUD AAN UW KLANTRELATIE WAT LEERT U? Leren is vooral ook doen. U gaat dan ook aan de slag met situaties die u in de praktijk tegenkokmt. U krijgt daarbij tips en advies van een trainingsacteur. De theorie die wordt behandeld, kunt u direct toepassen in uw dagelijks werk. Op het programma staan de volgende onderwerpen: • klantgericht handelen, waarom is dat zo belangrijk? • welke typen klanten zijn er en hoe gaat u daarmee om? • hoe komt u voor uzelf op en blijft u toch klantvriendelijk? • hoe gaat u om met klachten en bezwaren? • hoe brengt u slecht nieuws? • hoe vertegenwoordigt u uw bedrijf goed? 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-10 • MEDEWERKERS DIE DAGELIJKS MET KLANTEN TE MAKEN HEEFT. VAN DE SCHILDER/ GLASZETTER DIE BIJ DE PARTICULIER THUIS KOMT, TOT DE PROJECTLEIDER DIE VOOR EEN WONINGCORPORATIE PLANMATIG ONDERHOUD BEGELEIDT. • KLASSIKAAL OEFENEN MET EEN TRAININGSACTEUR LEDEN: € 365 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 455 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 19

TRAINING 2 DAGEN COMMUNICATIE PROBLEEMLOOS DOORSTROMEN VAN SCHILDER NAAR LEIDINGGEVENDE VAN COLLEGA NAAR LEIDINGGEVENDE De overgang van schilder naar voorman/ teamleider/uitvoerder kan complex zijn. Het ene moment staat u nog tussen collega’s, het volgende moment moet u diezelfde collega’s aansturen. Hoe maakt u die overgang zo soepel mogelijk? WERKEN ALS VOORMAN Als (meewerkend) voorman/teamleider/ uitvoerder bent u verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en oplevering van een werkopdracht. U wordt van diverse kanten aangesproken op de uitvoering van dat werk. Dat vraagt om een omschakeling in uw manier van denken, werken en communiceren. Hoe maakt u uw collega’s duidelijk dat uw taak is veranderd? In deze training krijgt u daarvoor de tools aangereikt. NA DEZE TRAINING... kent u de methoden om in uw nieuwe 20 positie te functioneren, zowel op het communicatieve als het aansturende vlak.

TRAINING PROBLEEMLOOS DOORSTROMEN VAN SCHILDER NAAR LEIDINGGEVENDE WAT LEERT U? • werken als voorman/teamleider/uitvoerder: wat houdt dat in? • planning/monitoren/voortgang en werkoverzicht • communicatie: het voeren van gesprekken met diverse belanghebbenden (collega’s, klanten, opdrachtgevers) en feedback geven • grip krijgen op het gedrag van medewerkers en flexkrachten • relatiebeheer: interne en externe klantgerichtheid Vooraf vult u samen met uw leidinggevende een intakeformulier in zodat er in de training gewerkt kan worden aan uw leerpunten. Het inleveren van dit formulier is een voorwaarde om mee te mogen doen met de training. 2 dagen van 8.30 tot 16.00 uur, met 3 weken er tussen. WEKEN • 8-12 • STARTENDE VOORMAN • TEAMLEIDER • UITVOERDER • GROEPSGEWIJS LEDEN: MET VEEL PRAKTISCHE OPDRACHTEN € 510 UUR INVULLEN INTAKE EN HUISWERK TUSSEN TRAININGSDAGEN DOOR 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 635 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 21

TRAINING LEIDINGGEVEN EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 1 DAG GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS: VOOR ONDERSCHEIDEND VERMOGEN Als leidinggevende wilt u dat uw (flexibele) medewerkers gemotiveerd samenwerken. En dat ze zich bij uw opdrachtgevers gedragen als volwaardige vakmensen. Betrokken en doelgericht. Maar hoe doet u dat? In deze training legt u de basis voor effectief leidinggeven en motiveren van al uw medewerkers, dus ook uitzendkrachten en ingeleend personeel. AANSTURING EN BEGELEIDING NA DEZE TRAINING... weet u hoe u (flexibele) medewerkers effectief leidinggeeft en motiveert om productief samen te werken en het gewenste vakmanschap uit te dragen Het succes van een onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door de medewerkers. Professionele krachten die hun vak verstaan, communicatief sterk zijn en bovendien productief samenwerken in teams. Dat vraagt om goede interne communicatie, bewuste aansturing en begeleiding van medewerkers, heldere doelen en een bijpassende taakverdeling. 22

TRAINING LEIDINGGEVEN EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL WAT LEERT U? • bewust ontwikkelen van een leiderschapsstijl die past bij de gekozen strategie en het daarvoor gewenste gedrag van medewerkers • effectief leidinggeven en voorkomen van valkuilen • leidinggeven afgestemd op de ervaring/bekwaamheid en betrokkenheid van medewerkers (situationeel leidinggeven) • de verschillende domeinen van leidinggeven op strategisch, project- en werkniveau • voeren van verschillende typen personeelsgesprekken: coachgesprekken, functioneringsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken etc. • horizontaal en verticaal leidinggeven • best practices en tips 1 dag van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-12 • LEIDINGGEVENDEN (DE GROEPEN WORDEN SAMENGESTELD UIT LEIDINGGEVENDEN DIE OP HETZELFDE NIVEAU WERKZAAM ZIJN). • KLASSIKAAL MET OEFENEN VAN PRAKTIJKSITUATIES EN TOEPASSEN LEDEN: € 295 GESPREKSTECHNIEKEN GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 365 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 23

TRAINING MASTER CLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER STRATEGIE, COMMUNICATIE, PERSONEEL EN FINANCIËN IN ÉÉN TRAINING Als jonge ondernemer/directeur staat u voor veel uitdagingen. U moet thuis zijn op het gebied van strategie, externe communicatie, personeel en financiën. In deze Masterclass doet u actuele kennis op en oefent u de benodigde vaardigheden. 4 DAGDELEN NA DEZE TRAINING... kunt u als jonge ondernemer uw eigen strategie onderbouwd bepalen, bijpassende externe communicatie vormgeven en deze ook intern uitdragen zodat uw medewerkers daarin mee gaan. Daarnaast beschikt u over de tools om dit ook financieel goed te regelen. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 24 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING ONDERNEMEN IN EEN VERANDERENDE MARKT De schilders- en onderhoudsbranche is in beweging! Opdrachtgevers als woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook de Rijksoverheid, gemeenten en particulieren verwachten steeds meer dat schilders- en onderhoudsbedrijven hen op een professionele manier kunnen ontzorgen. Ze willen effectief samenwerken. Dit heeft gevolgen voor uw marktbenadering en interne bedrijfsvoering. Hoe bepaalt u een heldere strategische focus? En hoe werkt dat door in uw externe communicatie, personeelsbeleid en financiële management? In deze Masterclass gaat u hiermee aan de slag. U doet actuele kennis en inzichten op die u met concrete tools in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. Parallel aan de colleges werkt u telkens een praktijkopdracht uit zodat het geleerde na vier colleges ook concreet is vertaald naar uw eigen praktijk. 25 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE MASTERCLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER PROGRAMMA COLLEGE STRATEGIE COLLEGE COMMUNICATIE • trends en trendbreuken in verschillende markten • vertaling product/marktcombinatie naar een consistente marketingformule • kiezen van een strategie en hoe deze keuze te onderbouwen • verschillende strategietypen in de praktijk • vertalen gekozen strategie naar bijbehorend gedrag binnen het bedrijf Het college Strategie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilders- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL heeft Marc al meerdere trainingen en workshops verzorgd. • juiste communicatie bij de gekozen strategie • externe communicatie met opdrachtgevers en hun klanten • externe communicatie in alle fasen van een project • interne communicatie met betrekking tot de strategie Het college Communicatie wordt verzorgd door Pauline Bloemsma. COLLEGE PERSONEEL COLLEGE FINANCIËN • vertaling bedrijfsstrategie en klantverwachtingen naar personeel • over bedrijfscultuur en harde doelen • inspirerend leiderschap; de essentie van coachen • bouwen van krachtige teams • ketensamenwerking • duurzame inzetbaarheid • borgen van personeelsbeleid 26 Het college Personeel wordt verzorgd door Dick Nijman. Dick is gespecialiseerd in het geven van nieuw elan aan mensen en organisaties. Het resultaat van zijn trainingen en coachingstrajecten is een heldere koers van persoon en bedrijf en een grotere motivatie, inzet en kwaliteit van medewerkers. Dick begeleidt momenteel verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven bij cultuurverandering en procesverbetering. • financieel en organisatorisch samenwerken met anderen • afstemmen juridische structuren en financiële systemen • begroten, algemene kosten en toerekenen van kosten in de samenwerking • risicomanagement Het college Financiën wordt verzorgd door Peter Staats. Peter is al geruime tijd actief binnen de schilders- en onderhoudssector. Hij heeft een brede managementervaring op verschillende posities in de bouwketen en slaat met enthousiasme de brug tussen strategie en de praktische, organisatorische uitwerking hiervan.

TRAINING MASTERCLASS JONG MANAGEMENT DIRECTIE/ONDERNEMER Pauline heeft werkervaring in verschillende branches. Van (rijks)overheid, gemeente, accountant, een bank tot MKB’ers en zzp’ers. Via het communicatiebureau waar zij voor werkt is ze dagelijks in de weer met communicatie voor verschillende klanten. Aandacht genereren voor de media, communiceren naar je medewerkers, naar je klanten of prospect. Dat betekent continue schakelen en relevante informatie voor de klant ontwikkelen. Ook heeft ze eerder voor de branchevereniging van hoveniers een communicatiesessie gedaan. 4 bijeenkomsten van 16.00 tot 21.00 uur. DAGEN • 10-15 • JONGE ONDERNEMERS/ DIRECTIELEDEN (TOT EN MET 40 JAAR). • COLLEGES LEDEN: • PRAKTIJKOPDRACHTEN € 920 ASPIRANT LEDEN: UUR PER COLLEGE € 1.140 NIET- OF 27 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING MASTER CLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER AAN DE SLAG MET STRATEGIE, COMMUNICATIE, PERSONEEL EN FINANCIËN Als jong kaderlid (bedrijfsleider, projectleider, hoofd bedrijfsbureau et cetera) merkt u ook de gevolgen van veranderingen in de markt en in de samenwerking met ketenpartners. Dat leidt tot veranderingen in strategie, externe communicatie, personeel en financiën binnen uw onderneming. Hoe sluit u daarop aan met uw kennis en vaardigheden? En hoe zet u die op het juiste niveau van projecten en processen in? In deze Masterclass doet u actuele kennis op en oefent u vaardigheden. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 4 DAGDELEN NA DEZE TRAINING... kunt u als middenkaderfunctionaris de door de ondernemer gekozen strategie begrijpen en onderbouwen waardoor u deze intern en extern kunt uitdragen zodat medewerkers daarin mee gaan. Daarnaast beschikt u over de tools om dit ook financieel goed te regelen. 28 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING MANAGEMENT IN EEN VERANDERENDE MARKT De schilders- en onderhoudsbranche is in beweging! Opdrachtgevers als woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook de Rijksoverheid, gemeenten en particulieren verwachten steeds meer dat schilders- en onderhoudsbedrijven hen op een professionele manier kunnen ontzorgen. En dat ze kunnen samenwerken met andere bedrijven. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor uw marktbenadering en de samenwerking binnen de teams en met andere ketenpartners. WAT BETEKENT HET VOOR U? Als lid van het middenkader moet u de verandering in de strategische focus kunnen begrijpen en uw eigen handelen erop aan kunnen passen. Dat heeft gevolgen voor uw dagelijks werk: de communicatie met uw opdrachtgever, het aansturen en begeleiden van personeel en het omgaan met financiën. In deze Masterclass gaat u hiermee aan de slag. U doet actuele kennis en inzichten op die u met concrete tools in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen! Parallel aan de colleges werkt u telkens een praktijkopdracht uit zodat het geleerde na vier colleges ook concreet is vertaald naar uw eigen praktijk. 29 PERSONEEL EXTERNE COMMUNICATIE FINANCIËN STRATEGIE

TRAINING EXTERNE COMMUNICATIE MASTERCLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER PROGRAMMA COLLEGE STRATEGIE COLLEGE COMMUNICATIE • juiste communicatie bij de gekozen strategie • de (veranderende) strategie en de gevolgen voor de projectleiding/ het bedrijfsbureau • rollen en verantwoordelijkheden bedrijfsleiding/projectleiding/ bedrijfsbureau binnen de (veranderende) strategie • vertalen strategie naar gedrag binnen het bedrijf • denken en handelen in bewust gekozen formules en marktconcepten Het college Strategie wordt verzorgd door Marc Wichman. Marc heeft een ruime ervaring in de schilders- en onderhoudsbranche. Hij adviseert organisaties bij verandering en verbetering. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, samenwerking met ketenpartners en resultaatgericht samenwerken met opdrachtgevers. Voor OnderhoudNL verzorgt Marc regelmatig trainingen en workshops. • externe communicatie met opdrachtgevers en hun klanten • communicatie in alle fasen van een project • nakomen van afspraken met opdrachtgevers • interne communicatie aansluitend op de gekozen strategie Het college Communicatie wordt verzorgd door Pauline Bloemsma. COLLEGE PERSONEEL COLLEGE FINANCIËN • vertaling van de bedrijfsorganisatie naar de projectorganisatie • wat is uw rol als middenmanager? • bijsturen op de werkvloer • inspirerend leiderschap: vier stijlen van leidinggeven • aansturen van ploegen, teams en zzp’ers • de beoordelingscyclus 30 Het college Personeel wordt verzorgd door Dick Nijman. Dick is gespecialiseerd in het geven van nieuw elan aan mensen en organisaties. Het resultaat van zijn trainingen en coachingstrajecten is een heldere koers van persoon en bedrijf, een grotere motivatie, inzet en kwaliteit van medewerkers. Dick begeleidt momenteel verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven bij cultuurverandering en procesverbetering. • ketenbenadering van de markt • financieel en organisatorisch samenwerken met anderen • werken binnen andere juridische structuren en financiële systemen • begroten, algemene kosten en toerekenen van kosten in de samenwerking • risicomanagement op projectniveau Met een stuk theorie en zijn eigen praktijkervaring neemt Peter Staats u mee in financieel organisatorische aspecten die voor u van belang zijn. Peter kent de onderhoudssector en heeft een brede managementachtergrond aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant in (vooral) de infrabouw. Hij slaat met enthousiasme de brug naar de praktijk.

TRAINING MASTERCLASS JONG MANAGEMENT MIDDENKADER Pauline heeft werkervaring in verschillende branches. Van (rijks)overheid, gemeente, accountant, een bank tot MKB’ers en zzp’ers. Via het communicatiebureau waar zij voor werkt is ze dagelijks in de weer met communicatie voor verschillende klanten. Aandacht genereren voor de media, communiceren naar je medewerkers, naar je klanten of prospect. Dat betekent continue schakelen en relevante informatie voor de klant ontwikkelen. Ook heeft ze eerder voor de branchevereniging van hoveniers een communicatiesessie gedaan. 4 bijeenkomsten van 16.00 tot 21.00 uur. DAGEN • 10-15 • JONGE BEDRIJFSLEIDERS • PROJECTLEIDERS • HOOFDEN BEDRIJFSBUREAU ETC. (TOT EN MET 40 JAAR) • COLLEGES LEDEN: • PRAKTIJKOPDRACHTEN € 920 ASPIRANT LEDEN: UUR PER COLLEGE € 1.140 NIET- OF 31 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT HAAL HET BESTE UIT UZELF Als eindverantwoordelijke binnen het bedrijf vervult u verschillende rollen: acquisiteur, relatiebeheerder, manager enzovoorts. Elke rol vraagt weer andere competenties. Hoe geeft u ze zo effectief mogelijk vorm? In deze training gaat u aan de slag om het beste uit uzelf te halen. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 3 DAGEN DIRECT TOEPASSEN In deze training gaat u met uzelf aan de slag. U krijgt helder zicht op uw leerbehoeften, traint vaardigheden en leert van andere deelnemers. Wisselende werkvormen en actief gebruik van de groepsdynamiek zorgen daarvoor. U gaat direct met de inhoud aan de slag in de praktijk en volgt een intensief intervisietraject. NA DEZE TRAINING... • heeft u de tools in handen om uw eigen gedrag bewuster in te zetten • bent u in staat betekenisvolle relaties aan te gaan met uw opdrachtgevers • kunt u gerichter opdrachten binnenhalen en opdrachtgevers op langere termijn behouden • kunt u de prestaties van uw medewerkers verbeteren en hen meenemen in de gemaakte strategische keuzes 32

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT PROGRAMMA DEEL 1 INTAKE Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats om de leerbehoeften in beeld te brengen. Er wordt op gelet dat onderlinge concurrentie (bedrijven uit dezelfde regio) geen verstorende rol speelt. DEEL 2 MEERDAAGSE TRAINING (DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG) • Verschillende krachten in een bedrijf • Presentie en presentatie richting opdrachtgever • Aansluiten op de (latente) behoeften van een opdrachtgever • Gespreksniveaus en -stijlen • Regie houden in een (advies)gesprek bij een (potentiële) opdrachtgever • Taken directie in relatie tot individuele projecten bij opdrachtgevers • Taken directie in relatie tot continu verbeteren • Verticale en horizontale stijlen van leidinggeven • Sturen op teamprestaties • Praktisch oefenen met verschillende soorten personeelsgesprekken • Eigen kernkwaliteiten en valkuilen en hoe daarmee om te gaan • Voorkeursstijlen en hun effectiviteit in diverse situaties • Alternatieve aanpakken ontwikkelen en oefenen DEEL 3 PRAKTIJKOPDRACHT IN HET EIGEN BEDRIJF • Uitvoeren praktijkopdracht in het eigen bedrijf • Coachgesprek met trainers n.a.v. praktijkopdracht o Welke resultaten zijn behaald voor het bedrijf? o Welke ontwikkeling is ingezet in de persoonlijke effectiviteit? o Welke vervolgstappen zijn nog nodig? 33

TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT UW TALENTEN BETER BENUTTEN Alleen door een betekenisvolle relatie op te bouwen met opdrachtgevers blijft een bedrijf de concurrent een stap voor. Daarnaast moet een ondernemer de juiste inzichten, houding en vaardigheden aan medewerkers kunnen overbrengen. Dat vereist leiderschap. Weetjes, tips en trucs zijn niet genoeg. De eigen persoon is voor de ondernemer het belangrijkste instrument. Hoe wordt u persoonlijk effectiever? Hoe kunt u uw talenten beter benutten en daarmee ook bijdragen aan het succes van uw onderneming? 3 dagen, exlusief intake en coachinggesprekken n.a.v. praktijkopdracht. Inclusief 1 overnachting. DAGEN • 8-12 • ONDERNEMERS • DIRECTEUREN • BEDRIJFSLEIDERS • GROEPSGESPREKKEN • TEAMSAMENWERKING • INDIVIDUELE COACHING • LEREN VAN ELKAAR (INTERVISIE) LEDEN: € 2.820 DAGDEEL 34 VOORBEREIDENDE OPDRACHT EN INTAKE 100% subsidie en verletkosten regeling ASPIRANT LEDEN: € 3.525 NIET- OF Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING 35

TRAINING TEAM LEIDER OPWAARDEREN KWALITEIT UITVOERING Opdrachtgevers willen meer gebruik maken van de kennis en ervaring van traditioneel uitvoerende partijen en willen ook meer verantwoordelijkheid leggen bij die partij. Uitvoerende bedrijven zitten daardoor eerder aan tafel bij opdrachtgevers en ontwerpen ook oplossingen/scenario’s. Om efficiënt en effectief te kunnen werken, moeten de processen van beide partijen nadrukkelijker verweven worden. Dat vraagt niet alleen om aandacht voor het ontwerp- en verkoopproces (‘de voorkant’), maar ook om opwaarderen van de uitvoering. Daarop gaan schildersen onderhoudsbedrijven zich onderscheiden. Voor leden van de sectoren Totaal/Vastgoed/Schilders is het dus zaak hun teamleiders te scholen om succesvol te zijn binnen deze veranderingen. MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN TEAMLEIDER NIEUWE STIJL, WAT BETEKENT DAT? Steeds vaker hebben opdrachtgevers andere verwachtingen en eisen. Wat betekent dat voor u als teamleider? Hoe geeft u de functie van teamleider nieuwe stijl vorm, zowel richting opdrachtgevers, samenwerkende partijen en bewoners als aan uw eigen team? In deze training leert u effectief en efficiënt de regie te nemen. 35 DAGEN NA DEZE TRAINING:NA DEZE TRAINING... • kunt u als teamleider efficiënt en effectief de regie nemen in de processen met opdrachtgevers, samenwerkende partners en het eigen team • kunt u uw medewerkers zodanig aansturen dat de afgesproken prestaties behaald kunnen worden Uiteraard kunnen we het programma ook richten op andere of aanvullende doelen. 36

TRAINING TEAM LEIDER WAT LEERT U? Het programma voor deze training passen we geheel aan op de wensen en behoeften van uw bedrijf. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het programma: • individueel intakegesprek met de deelnemer en direct leidinggevende • wat betekenen andere verwachtingen van de opdrachtgever voor de teamleider? • werkwijzen, instrumenten en bijbehorende inhoudelijke taken van de teamleider nieuwe stijl • persoonlijke effectiviteit van de deelnemer als teamleider nieuwe stijl, zowel in houding en gedrag richting klant en bewoners als in de manier van leidinggeven én rapporteren binnen het eigen bedrijf • individueel voortgangs- en coachgesprek met de deelnemer en zijn direct leidinggevende • eindtoets 3-5 bijeenkomsten met (afhankelijk van uw wensen, leerdoelen en het bijpassende programma) 3-4 weken ertussen DAGEN Wilt u meer weten over de maatwerkmogelijkheden en in-company trainingen of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met g.vanderbreggen@onderhoudNL.nl of Gerrie van der Breggen 0182-556126 • MAXIMAAL 15 • VOORMAN • TEAMLEIDER • KLASSIKAAL LES DE INVESTERING DIE DEZE • DIVERSE PERSOONLIJKE GESPREKKEN • PRAKTIJKOPDRACHTEN IN HET BEDRIJF DAGDEEL VOORBEREIDENDE OPDRACHT EN INTAKE 100% subsidie en verletkosten regeling Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website TRAINING MET ZICH MEEBRENGT, IS AFHANKELIJK VAN UW WENSEN, LEERDOELEN EN HET BIJPASSENDE PROGRAMMA. 37

TRAINING WET KWALITEITSBORGING VOOR VASTGOEDONDERHOUD MANAGEMENT & LEIDINGGEVEN 0,5 DAG WAT HOUDT DE WET KWALITEITSBORGING IN VOOR MIJN BEDRIJF? In 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. De Wkb moet de bouwkwaliteit en de positie van de bouwconsument verbeteren. Ook stimuleert deze wet de kwaliteit en het reduceren van faalkosten. De focus verschuift van het vooraf verkrijgen van de vergunning, naar het achteraf toetsen van de bouwkwaliteit. Daarnaast heeft de Wkb tot gevolg dat beter moet worden vastgelegd wat er gebouwd is. Wat betekent de Wkb voor uw bedrijf? U leert het in deze blended-training. + E-LEARNING NA DEZE TRAINING... heeft u kennis van de belangrijkste aspecten van de Wkb en de gevolgen voor vastgoedonderhoudsbedrijven. GEVOLGEN VOOR HET VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJF De Wkb heeft ook consequenties voor vastgoedonderhoudsbedrijven. Zo zijn de nieuwe regels van het Burgerlijk Wetboek op onderhoud van toepassing. Zijn uw werkzaamheden onderdeel van een vergunningplichtige bouwactiviteit? Dan zullen ook de aannemer en de kwaliteitsborger wellicht meer van u vragen dan nu. OnderhoudNL biedt deze training aan om u wegwijs te maken in de nieuwe regels. BLENDED LEREN Dit is een zogeheten blended-training: de voorbereidingen doet u via e-learning, daarna volgt een fysieke of online bijeenkomst. 38

TRAINING WET KWALITEITSBORGING VOOR VASTGOEDONDERHOUD WAT LEERT U? OVER DE WKB De Wkb kent twee belangrijke onderdelen: • Het vervangen van de huidige vergunning voor het bouwen door de verplichte inschakeling van een kwaliteitsborger en het achteraf overleggen van dossier bevoegd gezag. Dit deel van de wijziging gaat gelden voor vergunningplichtige bouwactiviteiten en (vooralsnog) alleen voor eenvoudige nieuwbouw en verbouw. • Het aanpassen van de regels in het Burgerlijk Wetboek door onder meer aanpassing van de regels voor aansprakelijkheid bij aannemingsovereenkomsten en de introductie van consumentendossier. Dit is van toepassing alle aannemingsovereenkomsten. • Introductie Wkb • Hoe werkt het nieuwe stelsel? • Wat zijn de gevolgen voor de onderhoudspartijen? • Praktische handvatten: tips, trucs en aandachtspunten Het volgen van de e-learning ter voorbereiding kunt u zelf inplannen. De opleiding wordt • 10-15 afgesloten met een bijeenkomst (13.00 uur tot 16.30 uur). PROJECTLEIDERS, PLANVOORBEREIDERS, VASTGOEDMANAGERS, ASSETMANAGERS, WERKVOORBEREIDERS, UITVOERDERS, DIRECTIE. • E-LEARNING EN KLASSIKAAL LEDEN: € 345 E-LEARNING 3 weken voor de praktijksessie (duur ongeveer 60 minuten). 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 430 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 39

TRAINING MASTER CLASS RGS implementeren in uw onderneming, hoe doet u dat? Welke aanpassingen zijn nodig in uw organisatie, beleid, cultuur en werkwijze om ketenintegratie succesvol te maken? In deze training krijgt u de antwoorden. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT EEN DUIK IN DE PROCESFASEN VAN RGS 2 DAGEN DE INS EN OUTS VAN RGS In deze Masterclass gaan we met u aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in uw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten. Alle onderwerpen komen aan de orde om u te prikkelen, ze zijn geen verdieping in resultaatgericht samenwerken. 40 Let op: Voor deze masterclass is het noodzakelijk dat u het boek ‘Leidraad RGS - Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed’ (versie 2021) heeft. U kunt dit bestellen bij de Stichting RGS à € 50,00 exclusief btw en verzendkosten. NA DEZE TRAINING… kent u de procesfasen van RGS en weet u wat dit betekent voor uw organisatie, de cultuur en de competenties van het management en de medewerkers.

TRAINING MASTERCLASS RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT PROCESFASEN KENNEN EN TOEPASSEN WAT LEERT U? • achtergrond en aanleiding RGS • communicatie, cultuur, competenties • RGS als antwoord op veranderingen in de markt • RGS-procesmodel ven VGO-Keurmerk • INK-managementmodel • organisatieontwikkeling, valkuilen, en visievorming De directeur/manager die succesvol wil zijn in RGS moet de procesfasen kennen en toepassen. Van het portefeuillebeleid van de opdrachtgever, aanbesteden en acquireren tot het opstellen van de raamovereenkomst en het bepalen van de kwaliteitsuitgangspunten. Deze fasen staan beschreven in het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’, ontwikkeld door TNO en OnderhoudNL. Ze vormen de basis voor deze masterclass. 2 bijeenkomsten in 2-3 weken van 14.00 tot 19.00 uur. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een diner. DAGEN • 14-20 • DIRECTIE • MANAGEMENT • KLASSIKAAL LEDEN: € 825 UUR 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 875 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 41

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: LEAN MINDER VERSPILLING = MEER RESULTAAT Wilt u meer resultaat behalen door verspillingen in tijd en materiaal te voorkomen? Werken volgens de Leanfilosofie helpt uw bedrijf dit te realiseren. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN 2 DAGDELEN WAT IS LEAN? Lean is een managementfilosofie die de klantwaarde voorop zet. De inspiratie hierbij is het ongeëvenaarde succes van Toyota. Binnen de Leanfilosofie staan twee begrippen centraal: waarde en verspilling. Alle bedrijfsprocessen dienen maximaal bij te dragen aan waarde en mogen zo min mogelijk verspilling veroorzaken. 42 NA DEZE TRAINING... weet u wat Lean is en wat het kan betekenen in uw bedrijfsvoering.

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: LEAN CONTINUE VERBETERING WAT LEERT U? • basisbeginselen van Lean: - denken in klantwaarde - elimineren van verspillingen - tools voor het oplossen van specifieke problemen • toepassen van een van de leidende principes ‘One-Piece-Flow’ Door te werken volgens de Leanfilosofie kunt u kostenreductie realiseren, een snellere doorlooptijd in de woning creëren, de kwaliteit van het werk verhogen en klanten meer tevreden stellen. Dit gebeurt enerzijds door het inrichten van effectieve, efficiënte en flexibele processen. En anderzijds door het respecteren en ontwikkelen van onze mensen en partners. Kortom: het realiseren van een Leanorganisatie is werken aan continue verbetering. 2 dagdelen in 2 weken. DAGEN • 8-14 • DIRECTIE EN MEDEWERKERS VAN BEDRIJVEN DIE RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN • KLASSIKAAL LEDEN: € 395 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 495 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 43

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN 1 NA DEZE TRAINING... • heeft u basiskennis van risicomanagement • heeft u een kernachtig actieplan voor de keten en eigen organisatie of uw eigen project DAG Wanneer een vastgoedonderhoudsbedrijf resultaatgericht gaat samenwerken, betekent dat een grote verandering in de rol van het bedrijf. Hoe beheerst u bijvoorbeeld de risico’s die u loopt als bedrijf en als ketenpartner? Deze training biedt u de benodigde methoden en instrumenten. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: RISICOMANAGEMENT BIJ VASTGOEDONDERHOUD LEER IN 1 DAG DE BASISPRINCIPES VAN RISICOMANAGEMENT HET ONDERHOUDSBEDRIJF ALS MEERWAARDELEVERANCIER Let op: Wij adviseren u uw ketenpartner en/ of opdrachtgever/nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderlinge samenwerking, inzicht en begrip ontstaat. 44 Wij adviseren u uw ketenpartner en/of opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderlinge samenwerking, inzicht en begrip ontstaat. Onderhoudsbedrijven ontwikkelen zich steeds meer van capaciteits- tot meerwaardeleverancier. Bij resultaatgericht samenwerken bijvoorbeeld, treden ze op als ketenpartner. Ze vervullen een grotere rol in het ontwerpen van een oplossing in plaats van het recht-toe-recht aan uitvoeren van wat een opdrachtgever of adviseur heeft voorgeschreven. Deze grotere rol brengt automatisch een grotere verantwoordelijkheid met zich mee en die resulteert in een hoger risicoprofiel. Risico’s zitten dan in alle fases van het proces, inclusief het beheer. Het managen van risico’s is dus vooral voor bedrijven die actief zijn in complexe projecten (zoals bij resultaatgericht samenwerken) van groot belang.

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: RISICOMANAGEMENT BIJ VASTGOEDONDERHOUD DIRECT TOEPASBAAR WAT LEERT U? • de definities rondom ‘risico’, ‘kans’, ‘waarschijnlijkheidsbegrip’ en de consequenties hiervan • koppeling risicomanagement aan projectbeheersingsaspecten • risico-tolerantie: wat is er erg, voor ons project, ons bedrijf en de gehele keten? • generieke risicobeheerstrategie • samenhang generiek risicomanagement met specifiek V&G-risicomanagement • methodisch inbedden van risicomanagement in het bedrijfsproces • juridische en financiële aspecten en tools voor risicomanagement • diverse methodes en gebruik risicodossier • introductie in foutenboom en scenario-denken • aan de slag met de checklist risico’s bij groot onderhoud en renovatie • werken aan eigen case In deze training komen concrete methoden en instrumenten voor risicomanagement aan de orde die u direct kunt inzetten. U werkt met herkenbare voorbeelden uit het vastgoedonderhoud en gaat aan de slag met een case uit uw bedrijf. 1 bijeenkomsten van 14.00 tot 19.00 uur, inclusief diner. DAGEN • 8-12 • ONDERNEMERS • MIDDENKADERMEDEWERKERS VAN ONDERHOUDSBEDRIJVEN OF CORPORATIES DIE DE TRAINING ‘RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN MIDDENKADER’ HEBBEN GEVOLGD • THEORIE LEDEN: • UITWISSELEN VAN RELEVANTE PRAKTIJKERVARINGEN EN OEFENINGEN/CASES WAARIN MET DE THEORIE WORDT GEWERKT UUR € 650 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 815 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 45

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: VASTGOEDMANAGER WORD EEN VOLWAARDIG GESPREKSPARTNER VOOR DE ASSETMANAGER Heeft u de training ‘Resultaatgericht samenwerken middenkader’ afgerond en wilt u een volwaardig gesprekspartner worden voor de assetmanager? Met kennis van de afwegingen die de vastgoedbeheerder maakt? Volg dan deze verdiepingstraining. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN 1 DAGDEEL VASTGOEDSTURING ‘Vastgoedsturing’ is een nieuw begrip in het vastgoedonderhoud. Steeds meer opdrachtgevers hebben assetmanagers die zich daarmee bezighouden. Van vastgoedonderhoudsbedrijven vraagt dit dat ze steeds meer op het niveau van assetmanagement moeten meepraten, -denken en adviseren. NA DEZE TRAINING… 46 • weet u wat porfolio- en assetmanagement is • heeft u een kijkje gekregen in hoe rendementsberekeningen worden gemaakt

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VERDIEPING: VASTGOEDMANAGER WAT LEERT U? • de nieuwe woningwet en haar consequenties • bastgoedmanagement • definiëren van onderhoud- en investeringsprojecten • portefeuillemanagement en assetmanagement U KRIJGT ANTWOORD OP DE VRAGEN: • wat is vastgoed-rekenen? • met welke factoren wordt allemaal rekening gehouden bij investeringsprojecten? • wat betekent de nieuwe woningwet voor de afdeling Vastgoed en de vastgoedbedrijven? 1 dagdeel van 19.00 tot 22.00 uur. DAGEN • 8-14 • PROJECTLEIDERS • CALCULATOREN • MIDDENKADERFUNCTIONARISSEN • PROJECTLEIDERS OPDRACHTGEVERS DIE DE TRAINING ‘RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER’ HEBBEN AFGEROND EN DIE VASTGOEDEIGENAREN GAAN ADVISEREN IN DE TOTAALONDERHOUD • KLASSIKAAL LEDEN: € 195 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 245 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 47

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER 4 NA DEZE TRAINING... • kent u de basistechnieken voor het succesvol toepassen van de RGS-methodiek binnen uw organisatie • kent u de procesfasen van RGS en kunt u deze toepassen binnen uw organisatie • kent u het ‘waarom’ (de achtergronden), het ‘hoe’ (methodiek en instrumenten) en het ‘wat’ (toepassingen en resultaten), om zo optimaal mogelijk van dit sterke procesmodel gebruik te kunnen maken DAGEN RGS implementeren in uw dagelijkse werkzaamheden als middenkaderfunctionaris. Hoe doet u dat? In deze training leert u dit procesmodel zo optimaal mogelijk te gebruiken. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN RGS SUCCESVOL TOEPASSEN FOCUS OP DE LANGE TERMIJN Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf vraagt ook een andere werkwijze van het middenkader. Projecten worden meer vanuit de lange termijn benaderd. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord worden. 48

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER PROGRAMMA MODULE 1 RGS BASIS (TWEE DAGDELEN) • Achtergrond en aanleiding RGS • Voorbereidingsplanning en algemene kosten • RGS-procesmodel • Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten OPTIONEEL: MODULE 2 VASTGOEDMANAGEMENT (TWEE DAGDELEN) Deze module is gericht op totaalonderhoud en bedoeld voor medewerkers (werkend bij opdrachtgever of -nemer) die de vastgoedeigenaar gaan adviseren. Deze module wordt als aanvulling apart aangeboden onder de titel RGS verdieping Vastgoedmanager. MODULE 3 SPECIFICEREN (TWEE DAGDELEN) • Van portefeuillebeleid naar complexstrategie • Uitgangspunten kwaliteit • Prestatie-indicatoren • Inspectie-opname • Scenario’s activiteiten MODULE 4 INSPECTIES, SCENARIO’S EN NETTO CONTANTE WAARDE (NCW) (ÉÉN DAGDEEL) • Inspecties • Scenario’s • Netto contante waarde berekenen MODULE 5 OPTIMALISEREN OPDRACHT EN VOORBEREIDING (ÉÉN DAGDEEL) • Optimaliseren • Opdrachtverstrekking • Voorbereiding • Borging Kwaliteit in balans (KIB)-kwaliteitsplan. MODULE 6 KETENSAMENWERKING, INKOOP EN KWALITEITSBEHEERSING • Ketensamenwerking • Keurmerk Vastgoedonderhoud (VGO) • Inkoopstrategieën, overeenkomsten • Kwaliteitsmanagement • Faalkostenbeheersing, risicomanagement • Leren en inrichten PDCA-cycli • Evalueren en Borgen • Mededinging 49

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR MIDDENKADER LEIDRAAD RGS Voor deze training is het noodzakelijk dat u het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’ heeft. U kunt dit bij OnderhoudNL bestellen. Deelnemers aan de training betalen € 27,50 exclusief btw en verzendkosten voor een speciale studentenversie van de leidraad. ONS ADVIES Neem uw opdrachtgever/-nemer mee naar de training. Het voordeel daarvan is dat u beter leert samen te werken en elkaar beter gaat begrijpen. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN 4 bijeenkomsten in 9-12 weken. De vier bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 21.00 uur, en zijn inclusief diner. WEKEN • 10-14 • ASSETMANAGERS • PROJECTMANAGERS EN -LEIDERS • CALCULATOREN • WERKVOORBEREIDERS • ADVISEURS KWALITEIT • MIDDENKADERFUNCTIONARISSEN • OPDRACHTGEVERS- EN NEMERS • KLASSIKAAL MET VEEL OEFENSTOF LEDEN: € 1.495 UUR 50 PER BIJEENKOMST 100% subsidie en verletkosten regeling ASPIRANT LEDEN: € 1.795 NIET- OF Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website TRAINING

TRAINING Let op: Voor deze training is het noodzakelijk dat u het boek ‘Leidraad RGS - Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed’ (versie 2021) heeft. U kunt dit bestellen bij de Stichting RGS à € 50,00 exclusief btw en verzendkosten. 51

TRAINING RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN VOOR UITVOERDERS RGS-PROJECTEN BEGELEIDEN IN DE PRAKTIJK Projecten begeleiden volgens de RGS-methode, hoe doet u dat? Met welke aspecten moet u rekening houden? U leert het tijdens deze praktijkgerichte training. RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN 2 DAGEN RESULTAATGERICHTE UITVOERING Projecten uitvoeren volgens het RGS-model vraagt van u als uitvoerder een andere manier van werken dan u gewend bent. Zo moet u op de hoogte zijn van de (kwaliteits)afspraken die gemaakt zijn en tijdens het werk en bij de oplevering communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en uw leidinggevende. Daarnaast moet u continu de vinger aan de pols houden of het werk volgens de afgesproken onderhoudsscenario’s wordt uitgevoerd, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. In deze training komt het allemaal aan bod. NA DEZE TRAINING... 52 kunt u met kennis van zaken resultaatgericht uw werk uitvoeren.

TRAINING RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN VOOR UITVOERDERS WAT LEERT U? Projectuitvoering en oplevering: • basiskennis RGS-proces • uitvoering met procesbeheersing • kwaliteit van het werk en werkomstandigheden • oplevering aan de hand van prestatie-eisen Beheer: • aanvullende maatregelen • evalueren proces en resultaat Communicatie: • communiceren met opdrachtgever en klanten 2 dagen in 2 weken van 9.00 tot 16.00 uur. DAGEN • 9-14 • UITVOERDERS • TEAMLEIDERS • MEDEWERKERS IN DE UITVOERING • VOORLIEDEN EN OVERIGE AANSTURENDE MEDEWERKERS TIJDENS DE UITVOERING • KLASSIKAAL LEDEN: € 590 UUR 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 650 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 53

TRAINING AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN VAN RAMEN EN DEUREN HOE HANGT U RAMEN EN DEUREN AF? Als schilder moet u ook weten hoe u bestaande ramen en deuren goed sluitend krijgt en schade voorkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden. In deze tweedaagse praktijktraining leert u de basisvaardigheden. 2 DAGEN NA DEZE TRAINING… • kent u de basisbegrippen • kunt u ramen en deuren afhangen, inclusief het herstellen van bestaande bouwdelen, het vervangen van draaiende delen en het aanbrengen van sluitwerk VAKTECHNIEK 54

TRAINING AFHANGEN EN SLUITBAAR MAKEN VAN RAMEN EN DEUREN WAT LEERT U? Het afhangen van een naar binnen-/buitendraaiende deur: • pas- en armschaven van de deur • aanbrengen/gebruik van tochtstrippen • bepalen van de plaats en het aanbrengen van de scharnieren • aanbrengen en afwerken van een slot • aanbrengen van een voordeurslot, een brievenbus en voordeurgreep Het afhangen van een naar binnen-/buitendraaiend raam: • pas- en armschaven van het raam • aanbrengen/gebruik van tochtstrippen • aanbrengen van scharnieren • bevestigen van een raamboompje en een uitzetijzer • aanbrengen van raamscharen en een raamknip 2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 4-6 • SCHILDERS • PRAKTIJK LEDEN: € 675 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 845 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 55

TRAINING BEHANGEN LEER IN 1 DAG DE BASISTECHNIEKEN VOOR HET VERWERKEN VAN DIVERSE BEHANGSOORTEN Behang is er in vele soorten, hoe verwerkt u ze? Met welke gereedschappen? Hoe behandelt u de ondergronden voor? En wat is er nodig om de wanden én de omgeving netjes en goed af te werken? Het komt allemaal aan bod in deze praktische training. VAKTECHNIEK 1 DAG NA DEZE TRAINING… • beschikt u over voldoende kennis om efficiënt te werken • weet u welke gereedschappen u wanneer inzet • weet u alles over de verschillende manieren van behangen 56

TRAINING BEHANGEN WAT LEERT U? Het aanbrengen van: - basis-behangsoorten - behang op glasvliesdrager - behang op papierdrager - glasvlies - diverse soorten patroon verwerken zoals streeppatroon, effen patroon, bloempatroon e.d. 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE WEINIG TOT GEEN ERVARING HEBBEN MET BEHANGEN • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 275 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 340 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 57

TRAINING DUURZAAM HOUTHERSTEL NIVEAU 1 WILT U NOG DUURZAMER WERKEN ALS SCHILDER? In deze training maakt u kennis met duurzaam onderhoud volgens het Repair Care-systeem. Hierbij staan de 7 stappen naar duurzaam onderhoud centraal. Er is aandacht voor de theorie, maar de nadruk ligt op praktijkvaardigheden. U oefent twee veel voorkomende reparaties: het preventief afdichten van verbindingen en de curatieve pastareparatie. VAKTECHNIEK 1 DAG NA DEZE TRAINING… kunt u direct aan de slag met de meest voorkomende reparaties volgens duurzaam houtherstel. 58 Na het succesvol doorlopen van de training ontvangt u een persoonsgebonden pas. Wanneer u niveau 2 en 3 wilt doen, kunt u doorstromen naar het volgende niveau door binnen één jaar na certificering de vervolgopleiding met succes af te ronden.

TRAINING DUURZAAM HOUTHERSTEL NIVEAU 1 WAT LEERT U? Theorie: • inleiding duurzaam onderhoud • schade herkennen • materiekennis van geveltimmerwerk • arbo- en milieuaspecten Praktijk: • frezen • afmestechniek • producteigenschappen van reparatiepasta’s • opzetten en afmessen van een reparatie Heeft u interesse in niveau 2 of 3? Neem dan contact op via trainingen@onderhoudnl.nl of 0182-556137 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 • SCHILDERS • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 240 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 300 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 59

TRAINING GLASZETTEN BASIS NA DEZE TRAINING… • heeft u kennis over de productie, de eigenschappen, toepassingen en kenmerken van de belangrijkste glasproducten • weet u de kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor de glaszetter VAKTECHNIEK PRODUCTKENNIS EN TOEPASSINGEN 1 DAG DE BASISKENNIS VOOR AANKOMEND GLASZETTERS Wat moet een (aankomend) glaszetter weten over glas? Welke producten zijn er, wat zijn de toepassingen en de kwaliteitsnormen? In deze training krijgt u antwoord op deze vragen. 60

TRAINING GLASZETTEN BASIS PRODUCTKENNIS EN TOEPASSINGEN WAT LEERT U? • productkennis: - basisproducten (float/ draadglas/ figuurglas) - isolerende beglazing - veiligheidsglas/ beveiligingsglas - brandwerend glas • functies van glas: - warmte-isolatie - duurzaamheid - veiligheid en beveiliging - brandwering • basiskennis glaszetten: - basisbegrippen NPR 3577 - bepalen glasmaten - beglazingsmaterialen De training wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat ‘Glaszetten basis’. 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-16 • (AANKOMEND) GLASZETTERS DIE NOG NIET BESCHIKKEN OVER BASISKENNIS VAN VEEL TOEGEPASTE PRODUCTEN EN OVER BASISKENNIS VAN HET PLAATSEN VAN HET GLAS • KLASSIKAAL THEORIE ZEER PRAKTIJKGERICHT LEDEN: € 275 UUR BESTUDERING VAN HET HANDBOEK 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 340 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 61

TRAINING GLASZETTEN VERVOLG GLASZETTEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN Hoe goed bent u op de hoogte van de belangrijkste richtlijnen voor het plaatsen van glas? En kunt u ze toepassen bij nieuwbouw, renovatie en schadeherstel? In deze eendaagse training frist u zowel de theorie als de praktijk op. VAKTECHNIEK VOORSCHRIFTEN EN PLAATSING 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u meer over de plaatsingsvoorschriften en normen • heeft u meer praktische vaardigheid in het plaatsen van glas 62

TRAINING GLASZETTEN VERVOLG VOORSCHRIFTEN EN PLAATSING WAT LEERT U? • De plaatsingsrichtlijn NPR 3577: - basisbegrippen - de diverse beglazingsystemen - plaatsen van glas in hout, aluminium en staal - gebruikte gereedschappen en materialen - beglazingskitten - specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw/ renovatie en schadeherstel • Overige onderwerpen: - het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - plaatsen van brandwerend glas De training wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat ‘Glaszetten vervolg’. 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-12 • GLASZETTERS MET ENIGE PRAKTIJKERVARING DIE DE TRAINING ‘GLASZETTEN BASIS’ HEBBEN GEVOLGD EN ZICH WILLEN VERDIEPEN IN HET PLAATSEN GLAS IN NIEUWBOUW, RENOVATIE EN SCHADEHERSTEL • KLASSIKAAL LEDEN: THEORIE EN PRAKTIJK € 335 UUR BESTUDERING VAN HET HANDBOEK 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 415 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 63

TRAINING KITTEN VAKKUNDIG UITEENLOPENDE KITSOORTEN VERWERKEN Kitten is een belangrijk onderdeel van het schildersvak. U moet weten welke kit u moet gebruiken en hoe u deze verwerkt. In deze praktische training leert u de basistheorie en vaardigheden. 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u hoe u de ondergrond moet voorbehandelen en met welke producten u moet werken • heeft u geoefend met diverse soorten kit VAKTECHNIEK 64

TRAINING KITTEN WAT LEERT U? Theorie: • milieu, veiligheid, arbo • algemene uitleg kitten Praktijk: • werken met reparatiekitten • werken met sanitairkit • afkitten van dilataties • afkitten van beglazing Deze training wordt op een beperkt aantal locaties verzorgd. 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-10 • SCHILDERS MET WEINIG TOT GEEN ERVARING MET KITTEN • THEORIE LEDEN: • VEEL PRAKTIJK € 395 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 495 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 65

TRAINING KLEUR ADVISERING SCHILDERS PRAKTISCHE EN PASSENDE KLEURADVIEZEN LEREN GEVEN Wilt u uw klant passend en professioneel kleuradvies geven? Volg dan deze korte praktijktraining. U krijgt kennis en begrip van kleuren vanuit verschillende perspectieven. U leert kijken naar objecten en waarnemen wat er gebeurt qua kleur. Er zijn immers vele elementen die bepalen of een kleur wel of niet past in de omgeving. Deze kennis kunt u omzetten in een praktisch en gefundeerd advies voor uw klant. VAKTECHNIEK 3 AVONDEN VOOR DEZE TRAINING HEEFT U EEN KLEURENWAAIER NODIG De volgende waaiers voldoen aan de eisen: RAL-designwaaier of NCS Index 1950 of Sigma tintwaaier of een waaier van Sikkens. Mocht u geen kleurenwaaier hebben, dan kunt u deze aanschaffen via Stichting Nederlandse Kleurenschool (NKS). De studentenwaaier kost € 105. NA DEZE TRAINING… 66 heeft u handvaten om een professioneel kleuradvies te maken naar de wensen van uw opdrachtgever.

TRAINING KLEURADVISERING SCHILDERS WAT LEERT U? • zintuigen en kleuradvies • waarnemen, analyseren en communiceren van kleur • toepassen en gebruiken van kleursystemen • werking van harmonieën en contrasten en toepassing in kleuradvies • omstandigheden en kleur • inherente en perceptionele kleuren • ontwikkelen eenvoudig kleurenplan • kleurenplannen door stedenbouwkundigen • planmatig werken en communiceren met de klant • bespreken en terugkoppeling eindopdracht. 3 avonden van 19.00 tot 22.00 uur, (met een tussenweek waarin opdrachten worden gemaakt) DAGEN • 8-14 • MEDEWERKERS IN HET SCHILDERS- OF ONDERHOUDSBEDRIJF DIE KLANTEN BEZOEKEN EN KLEURADVIES MOETEN GEVEN • KLASSIKAAL MET VELE PRAKTIJKVOORBEELDEN LEDEN: € 425 UUR PER BIJEENKOMST VOOR HET MAKEN VAN OPDRACHTEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 525 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 67

TRAINING METAAL CONSERVERING CONSTRUCTIESCHILDER STALEN OBJECTEN BESCHERMEN Objecten zoals bruggen, waterkeringen, sluizen, offshore platforms, schepen, gasleidingen en railinfrastructuur zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Deze metalen objecten staan vaak in industriële gebieden of komen in aanraking met (zee) water. Dit agressieve milieu zorgt ervoor dat onbehandeld staal corrodeert. Een goede bescherming van deze objecten is van groot belang. 3 DAGDELEN Een goede bescherming van stalen objecten is van groot belang. Applicatiefouten zorgen vaak voor gebreken in de conserveringslaag. In deze training leert u hoe u metalen objecten op de juiste wijze conserveert door middel van kwast- en rolapplicatie. En slaagt u voor het examen, dan krijgt u het persoonscertificaat ISO17024. VAKTECHNIEK PERSOONSCERTIFICERING CONSERVEREN NA DEZE TRAINING… kunt u metalen objecten op de juiste wijze conserveren middels kwast- en rolapplicatie. Uw vakmanschap is hiermee verhoogd, u kunt op een objectieve, gecontroleerde en onafhankelijke wijze uw vakmanschap aantonen. BEHAAL HET CERTIFICAAT 68 Aan het einde van de training kunt u examen doen. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat conform ISO17024. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

TRAINING METAAL CONSERVERING CONSTRUCTIESCHILDER MINDER FOUTEN WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • kwaliteit • arbeidsomstandigheden • milieu • metaal, corrosie en preventie • reinigen en ontvetten • mechanisch voorbehandelen • basiskennis verf • applicatiemethoden: kwasten en rollen De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Het overgrote deel van de gebreken in de conserveringslaag is te wijten aan applicatiefouten. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om metalen objecten in stand te houden. 3 3 dagdelen van 3 uur (2 theorielessen en 1 praktijkles) DAGEN • 6-12 • MEDEWERKERS DIE METAALCONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN (UITVOERENDEN) • MEDEWERKERS DIE DEZE WERKZAAMHEDEN DIRECT OP DE WERKVLOER AANSTUREN (VOORMAN, UITVOERDER OF PROJECTLEIDER) • KLASSIKALE THEORIE • PRAKTIJKLESSEN De investering die deze training met zich meebrengt, is afhankelijk van uw wensen, leerdoelen en het bijpassende programma. Wilt u meer weten over de maatwerkmogelijkheden en in-company UUR VOOR HET DOORNEMEN VAN HET CURSUSMATERIAAL trainingen of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerrie van der Breggen. 100% subsidie en verletkosten regeling 69 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’

TRAINING METAAL CONSERVERING STRALER PERSOONSCERTIFICERING STRALEN Een goede bescherming van stalen objecten is van groot belang. Applicatiefouten zorgen vaak voor gebreken in de conserveringslaag. In deze training leert u hoe u metalen objecten op de juiste wijze conserveert door middel van stralen. Dat gebeurt onder andere met een spray simulator® . En slaagt u voor het examen, dan krijgt u het persoonscertificaat ISO17024. NA DEZE TRAINING… kunt u metalen objecten op de juiste wijze conserveren middels kwast- en rolapplicatie. Uw vakmanschap is hiermee verhoogd, u kunt op een objectieve, gecontroleerde en onafhankelijke wijze uw vakmanschap aantonen. VAKTECHNIEK 3 DAGDELEN 70

TRAINING METAAL CONSERVERING STRALER STALEN OBJECTEN BESCHERMEN Objecten zoals bruggen, waterkeringen, sluizen, offshore platforms, schepen, gasleidingen en railinfrastructuur zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Deze metalen objecten staan vaak in industriële gebieden of komen in aanraking met (zee) water. Dit agressieve milieu zorgt ervoor dat onbehandeld staal corrodeert. Een goede bescherming van deze objecten is van groot belang. BEHAAL HET CERTIFICAAT Om ervoor te zorgen dat de kennis en het vakmanschap aantoonbaar aanwezig is, is in overleg met een aantal brancheverenigingen en (grote) opdrachtgevers het Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) en certificering vastgesteld. Deze training biedt u de kans uw kennis te meten en waar nodig op te frissen. U sluit de training af met een theorie- en praktijkexamen. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat conform ISO17024. Dit certificaat is 5 jaar geldig. MINDER FOUTEN De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Het overgrote deel van de gebreken in de conserveringslaag is te wijten aan applicatiefouten. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om metalen objecten in stand te houden. WERKEN MET DE SPRAY SIMULATOR® Uw praktische vaardigheden kunt u tijdens deze training verbeteren met de spray simulator® . U voert daarmee een realistisch virtuele straaloefening uit. Speciaal voor deze training zijn virtuele oefeningen ontwikkeld voor het stralen van oppervlaktes en complexe werkstukken in realistische omgevingen. 71

TRAINING METAAL CONSERVERING STRALER WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • kwaliteit • arbeidsomstandigheden • milieu • metaal, corrosie en preventie • reinigen en ontvetten • mechanische voorbehandelen • stralen Er wordt ook aandacht besteed aan: • straalmiddelen en ruwheden • het afstellen van de machine • het uitvoeren van kwaliteitscontroles 3 3 dagdelen van 3 uur (2 theorielessen en 1 praktijkles) DAGEN • 6-12 • MEDEWERKERS DIE METAALCONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN (UITVOERENDEN) • MEDEWERKERS DIE DEZE WERKZAAMHEDEN DIRECT OP DE WERKVLOER AANSTUREN (VOORMAN, UITVOERDER OF PROJECTLEIDER) • KLASSIKALE THEORIE • PRAKTIJKLESSEN De investering die deze training met zich meebrengt, is afhankelijk van uw wensen, leerdoelen en het bijpassende programma. Wilt u meer weten over de maatwerkmogelijkheden en in-company UUR 72 VOOR HET DOORNEMEN VAN HET CURSUSMATERIAAL trainingen of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerrie van der Breggen. 100% subsidie en verletkosten regeling Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’

TRAINING 73

TRAINING METAAL CONSERVERING VERFSPUITER 3 DAGDELEN BETER LEREN SPUITEN Een goede bescherming van stalen objecten is van groot belang. Applicatiefouten zorgen vaak voor gebreken in de conserveringslaag. In deze training leert u hoe u metalen objecten op de juiste wijze conserveert door middel van spuiten. Dat gebeurt onder andere met een spray simulator® . En slaagt u voor het examen, dan krijgt u het persoonscertificaat ISO17024. VAKTECHNIEK NA DEZE TRAINING… kunt u metalen objecten op de juiste wijze conserveren met gebruik van diverse spuittechnieken. Uw vakmanschap is hiermee verhoogd, u kunt op een objectieve, gecontroleerde en onafhankelijke wijze uw vakmanschap aantonen. 74

TRAINING METAAL CONSERVERING VERFSPUITER STALEN OBJECTEN BESCHERMEN Objecten, zoals bruggen, waterkeringen, sluizen, offshore platforms, schepen, gasleidingen en railinfrastructuur zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Deze metalen objecten staan vaak in industriële gebieden of komen in aanraking met (zee) water. Dit agressieve milieu zorgt ervoor dat onbehandeld staal corrodeert. Een goede bescherming van deze objecten is van groot belang. BEHAAL HET CERTIFICAAT Om ervoor te zorgen dat de kennis en het vakmanschap aantoonbaar aanwezig is, is in overleg met een aantal brancheverenigingen en (grote) opdrachtgevers het Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) en certificering vastgesteld. Deze training biedt u de kans uw kennis te meten en waar nodig op te frissen. U sluit de training af met een theorie- en praktijkexamen. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het persoonscertificaat conform ISO17024. Dit certificaat is 5 jaar geldig. MINDER FOUTEN De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen objecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Het overgrote deel van de gebreken in de conserveringslaag is te wijten aan applicatiefouten. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken die beschikken over de juiste vaardigheden zijn een must om metalen objecten in stand te houden. WERKEN MET DE SPRAY SIMULATOR® Uw praktische vaardigheden kunt u tijdens deze training verbeteren met de spray simulator® . U voert daarmee een realistisch virtuele straaloefening uit. Speciaal voor deze cursus zijn virtuele oefeningen ontwikkeld voor het stralen van oppervlaktes en complexe werkstukken in realistische omgevingen. 75

TRAINING METAAL CONSERVERING VERFSPUITER WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • kwaliteit • arbeidsomstandigheden • milieu • metaal, corrosie en preventie • reinigen en ontvetten • mechanische voorbehandelen • basiskennis verf • applicatiemethoden: spuitmethoden, kwasten en rollen Er wordt ook aandacht besteed aan: • het instellen en reinigen van de spuitapparatuur • het verhelpen van storingen • het uitvoeren van kwaliteitscontroles 3 3 dagdelen van 3 uur (2 theorielessen en 1 praktijkles) DAGEN • 6-12 • MEDEWERKERS DIE METAALCONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN (UITVOERENDEN) • MEDEWERKERS DIE DEZE WERKZAAMHEDEN DIRECT OP DE WERKVLOER AANSTUREN (VOORMAN, UITVOERDER OF PROJECTLEIDER) • KLASSIKALE THEORIE • PRAKTIJKLESSEN De investering die deze training met zich meebrengt, is afhankelijk van uw wensen, leerdoelen en het bijpassende programma. Wilt u meer weten over de maatwerkmogelijkheden en in-company UUR 76 VOOR HET DOORNEMEN VAN HET CURSUSMATERIAAL trainingen of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Gerrie van der Breggen. 100% subsidie en verletkosten regeling Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’

TRAINING 77

TRAINING VERF SPUITEN BASIS Vraagt u zich wel eens af welke spuitapparatuur u in welke situatie moet gebruiken? Hoe u zo’n spuitklus veilig en efficiënt aanpakt? En op welke manier u er voor zorgt dat uw spuitapparatuur netjes en werkend blijft? In deze praktische training leert u het. U krijgt korte theoretische uitleg die u daarna gelijk in de praktijk kunt brengen. Het grootste gedeelte van de dag brengt u door in de spuitruimte. Daar geeft de docent uitleg over het opstarten, gebruiken en schoonmaken van de verschillende apparatuur. Ook het oplossen van problemen komt aan de orde. NA DEZE TRAINING… • weet u alles over de verschillende manieren van verfspuiten • weet u wanneer u welke methode in moet zetten • weet u hoe u de spuitapparatuur veilig kunt gebruiken • kunt u op de juiste wijze met de spuitapparatuur omgaan • kunt u de meest voorkomende problemen oplossen 1 DAG VAKTECHNIEK 78

TRAINING VERF SPUITEN BASIS WAT LEERT U? Theorie: • algemene theorie verfspuiten • uitleg Conventioneel/ HVLP/XVLP • uitleg Airless/Aircoat/ Verwarmd spuiten • korte toelichting elektrostatisch verfspuiten Praktijk: • toelichting diverse verfspuitapparatuur • instellen apparatuur • diverse soorten afplakmethoden • spuiten van lakverf met XVLP • spuiten met hvlp in de praktijk • spuiten van muurverf met Airless • reinigen apparatuur • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • good housekeeping 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE WEINIG TOT GEEN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN VERFSPUITAPPARATUUR • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 235 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 295 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 79

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: HOGEDRUK LEER DE FIJNE KNEEPJES VAN HET VERFSPUITEN MET EEN HOGEDRUKSPUIT Hoe gebruikt u de spuitapparatuur zodat u het meeste rendement krijg in uw werk? Verwarmd spuiten, Airless of Aircoat, wanneer gebruikt u wat en hoe doet u dat veilig? En hoe lost u storingen op? Welke handelingen zijn nodig om op te starten en de apparatuur goed te onderhouden? In deze korte vervolgtraining komt het allemaal aan bod. NA DEZE TRAINING… • weet u alles over de verschillende manieren van verfspuiten met hogedrukapparatuur • beschikt u over voldoende kennis om te weten wanneer u welke methode in moet zetten om efficiënt te werken • weet u hoe u de spuitapparatuur veilig kunt gebruiken • bent u in staat op de juiste wijze de spuitapparatuur op te starten • kunt u de spuitapparatuur reinigen • bent u bekend met het oplossen van storingen 1 DAG VAKTECHNIEK 80 U gaat aan de slag met verschillende soorten hogedrukverfspuitapparatuur. U leert hoe de apparatuur ingesteld moet worden om zo efficiënt mogelijk te werken. U krijgt korte theoretische uitleg die u vervolgens direct in de praktijk kunt brengen. Het grootste gedeelte van de dag brengt u door in de spuitruimte. U leert ook storingen herkennen en oplossen.

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: HOGEDRUK WAT LEERT U? Theorie: • terugblik basistraining verfspuiten • Airless en Aircoat • verwarmd spuiten (Tempspray en Nespri) • verschillen en overeenkomsten Airless/Aircoat • voorkomende storingen/oplossingen Praktijk: • toelichting verfspuitapparatuur • instellen Airless • verfspuiten muurverf met Airless • ombouwen Airless naar Aircoat • instellen Aircoat • verfspuiten lakverf met Aircoat • reinigen apparatuur • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • good housekeeping 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE AL WAT ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN VERFSPUITAPPARATUUR EN DE TRAINING VERFSPUITEN BASIS HEBBEN GEVOLGD • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 235 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 295 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 81

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: LAGEDRUK LEER DE FIJNE KNEEPJES VAN HET VERFSPUITEN MET DE LAGEDRUKSPUIT Hoe gebruikt u de spuitapparatuur zodat u het meeste rendement krijgt in uw werk? Conventioneel, HVLP of XVLP, wanneer gebruikt u wat en hoe gebruikt u dat veilig? Hoe lost u storingen op? Welke handelingen zijn nodig om op te starten en de apparatuur goed te onderhouden? Het komt allemaal aan bod in deze vervolgtraining. U gaat aan de slag met verschillende soorten lagedrukverfspuitapparatuur. U leert hoe u deze moet instellen om zo efficiënt mogelijk te werken. U krijgt korte theoretische uitleg die u daarna direct in de praktijk kunt brengen. Het grootste gedeelte van de dag brengt u door in de spuitruimte. U leert ook storingen herkennen en oplossen. 1 DAG VAKTECHNIEK NA DEZE TRAINING… • weet u alles over de verschillende manieren van verfspuiten met lagedrukapparatuur • beschikt u over voldoende kennis om te weten wanneer u welke methode in moet zetten om efficiënt te werken 82 • weet u hoe u de spuitapparatuur veilig kunt gebruiken • bent u in staat op de juiste wijze de spuitapparatuur op te starten • kunt u de spuitapparatuur reinigen • bent u bekend met het oplossen van storingen

TRAINING VERF SPUITEN VERVOLG: LAGEDRUK WAT LEERT U? Theorie: • terugblik basistraining verfspuiten • HVLP/Conventioneel/XVLP • verschillen en overeenkomsten diverse apparatuur • voorkomende storingen/ oplossingen Praktijk: • toelichting verfspuitapparatuur • instellen XVLP en HVLP • verfspuiten lakverf met XVLP en HVLP • ombouwen voor verfspuiten meerkleurenverf • verfspuiten meerkleurenverf met HVLP • reinigen apparatuur • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • good housekeeping 1 dag van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS DIE AL WAT ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN VERFSPUITAPPARATUUR EN DE TRAINING VERFSPUITEN BASIS HEBBEN GEVOLGD • KLASSIKAAL • VEEL PRAKTIJK LEDEN: € 235 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 295 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 83

TRAINING ASBEST VERDACHT MATERIAAL HERKENNEN VEILIG & GEZOND WERKEN HOE HERKENT U ASBESTVERDACHT MATERIAAL? Hoe zorgt u ervoor dat u als schilder geen gezondheidsrisico’s loopt op het gebied van asbest? Hoe herkent u of materiaal asbestverdacht is en wat moet u doen als u het aantreft? In één dag leert u alles wat u moet weten. 1 NA DEZE TRAINING… • heeft u meer kennis over de achtergronden van asbest • kunt u asbestverdacht materiaal herkennen • weet u wat u wel en niet moet doen als u asbest tijdens uw werk aantreft DAG STERK EN GOEDKOOP, MAAR NIET ZONDER RISICO’S In honderdduizenden woningen in Nederland is asbest verwerkt. Het is tot in de jaren ’90 veel gebruikt omdat het zo’n sterk en goedkoop bouwmateriaal is. Tegenwoordig is er meer bekend over de gezondheidsrisico’s. Als schilder kunt u asbest tegenkomen tijdens uw werk. Het is belangrijk dat u kunt herkennen welk materiaal asbestverdacht is en weet hoe u moet handelen. 84

TRAINING ASBESTVERDACHT MATERIAAL HERKENNEN WAT LEERT U? • asbestsoorten, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden, en producttoepassingen • herkennen asbesthoudende producten • gevaren en gevolgen voor de mens en maatschappij • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse betrokkenen • asbest aangetroffen, wat nu? • schilderen van asbesthoudende panelen • asbesthoudende beglazingskit • risicoklassen, wie doet wat op welke manier? • veiligheid, gezondheid en milieu • asbest en de toekomst 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-14 • SCHILDERS • KLASSIKAAL LEDEN: • VEEL PRAKTIJKVOORBEELDEN € 195 GEEN 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 240 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 85

TRAINING BASISVEILIGHEID VCA VEILIG EN GEZOND WERKEN Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn op het werk zijn belangrijk om schade, letsel en ziekte te voorkomen en te beperken. Weet u wat de risico’s en gevaren zijn? En hoe u uw werk veilig kunt uitvoeren? Volg deze training voor het VCA-certificaat. OVER VCA Steeds vaker moeten medewerkers op bouwplaatsen het VCA-diploma hebben. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Werkgevers en opdrachtgevers eisen dat onderhoudsmedewerkers voldoende parate kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). NA DEZE TRAINING... • weet u hoe u door veilig te werken het risico op ongevallen tot een minimum beperkt • kunt u deelnemen aan het examen. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat Basisveiligheid VCA. Dit is 10 jaar geldig. VEILIG & GEZOND WERKEN 1 DAG Let op: VVoor het succesvol deelnemen aan de training Basis veiligheid VCA is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van het lesboek B-VCA. U kunt dit bij OnderhoudNL aanschaffen voor de prijs van € 22,50 per stuk exclusief btw. 86 Bij een in-company training kunnen we desgewenst VCA basis en VOLVCA combineren.

TRAINING BASISVEILIGHEID VCA WAT LEERT U? U doet kennis op over: • wetgeving • gevaren, risico’s en preventie • ongevallen, oorzaken en preventie • veiligheidsgedrag • taken, rechten, plichten en overleg • procedures en instructies • noodsituaties en voorbereiding • gevaarlijke stoffen • brand en explosie • arbeidsmiddelen • specifieke werkzaamheden en omstandigheden • elektriciteit en straling • ergonomische werkplek • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 1 dag van 8.30 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN • UITVOERENDE MEDEWERKERS WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER INVESTERING E-LEARNING LEDEN: € 59 UUR DOORNEMEN TRAININGSMATERIAAL EXAMENKOSTEN LEDEN: € 95 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 120 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 83 INVESTERING KLASSIKAAL LEDEN: € 200 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 250 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 87

TRAINING BEDRIJFS HULP VERLENING (BHV) WAT DOET U IN EEN NOODSITUATIE? Weet u wat u moet doen als iemand zich bezeert of onwel wordt? Of als er brand is? In de training Bedrijfshulpverlening leert u hoe u moet handelen in een noodsituatie. 1 DAG NA DEZE TRAINING… • bent u vertrouwd met de basistechnieken van bedrijfshulpverlening • beheerst u de basistechnieken voor levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en de toepassing van de defibrillator VEILIG & GEZOND WERKEN Let op: Afhankelijk van het aantal personen dat u heeft en uw verdere wensen, kunnen wij de training in-company tegen een lagere prijs aanbieden. Vraag hiervoor informatie via trainingen@onderhoudnl.nl OVER BHV 88 Bij brand, een ongeval of in het geval van een ontruiming, is het nodig dat iemand in het bedrijf weet hoe te handelen. Daarvoor wordt een bedrijfshulpverlener (bhv’er) ingezet. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

TRAINING BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) WAT LEERT U? Theorie: • arbowet, RI&E, de veiligheidsketen • de Eerste Hulp-benadering • letsels • brand • blustechnieken • levensreddende handelingen • het gebruik van de AED Praktijk: • blussen • levensreddende handelingen uitvoeren (kinliftmethode, stabiele zijligging, Heimlich- en Rautekgreep etc.) • het gebruik van de AED • wonden behandelen • ontruiming, deurprocedure en communicatie Vooraf moet u een e-learning doornemen, dit is voorwaardelijk om mee te mogen doen met de training. U ontvangt hiervoor een inlogcode. De training wordt afgesloten met een competentietoets, bij goed gevolg ontvangt u het BHV-certificaat. 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 10-15 • MEDEWERKERS DIE AAN HET WERK GAAN ALS BEDRIJFSHULPVERLENER • THEORIE • PRAKTIJK LEDEN: • E-LEARNING € 240 ASPIRANT LEDEN: DOORNEMEN E-LEARNING ONGEVEER 3 UUR € 300 NIET- OF 89 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING BEDRIJFS HULP VERLENING (BHV) HERHALING JAARLIJKS OP HERHALING Bij brand, een ongeval of in het geval van een ontruiming, is het nodig dat iemand in het bedrijf weet hoe te handelen. Daarvoor wordt een bedrijfshulpverlener (bhv’er) ingezet. Het is belangrijk dat de bhv’er jaarlijks een herhalingscursus volgt om de basistechnieken voor levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en de toepassing van de defibrillator goed te blijven beheersen. 0,5 DAG Weet u als bedrijfshulpverlening (bhv’er) nog hoe de defibrillator werkt? Of welk blusmiddel u bij welke brand gebruikt? In de herhalingstraining Bedrijfshulpverlening frist u uw kennis op en leert u bij. Zo kunt u uw taak als bhv’er blijven uitvoeren. DÉ OPFRISTRAINING VOOR BEDRIJFSHULPVERLENERS VEILIG & GEZOND WERKEN Let op: Afhankelijk van het aantal personen dat u heeft en uw verdere wensen, kunnen wij de training in-company tegen een lagere prijs aanbieden. Vraag hiervoor informatie via trainingen@onderhoudnl.nl NA DEZE TRAINING… weet u hoe u moet handelen in geval van een (dreigende) noodsituatie op het werk. 90

TRAINING BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) HERHALING WAT LEERT U? Theorie: • de veiligheidsketen • de Eerste Hulpbenadering • letsels • brandherhaling • brandtechnieken • levensreddende handelingen • het gebruik van de AED Praktijk: • blussen • uitvoeren levensreddende handelingen (kinliftmethode, stabiele zijligging, Heimlich- en Rautekgreep etc.) • het gebruik van de AED Vooraf moet u een e-learning doornemen, dit is voorwaardelijk om mee te mogen doen aan de training. U ontvangt hiervoor een inlogcode. De training wordt afgesloten met een competentietoets, bij goed gevolg ontvangt u verlenging van uw BHV-certificaat. 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER • DEELNEMERS DIE AL IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN BHV-CERTIFICAAT • THEORIE LEDEN: • PRAKTIJK (TOEPASSEN) € 225 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: GEEN € 280 91 Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN > DAN 25 MEDEWERKERS HANDIG EN SNEL UW BEDRIJFSEIGEN RI&E MAKEN Is uw RI&E compleet en voldoet deze aan de nieuwe eisen op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag? Werkt u bij gevaarlijke stoffen volgens het 4-stappenplan van de Inspectie SZW? Is er binnen uw bedrijf een wettelijk verplicht basiscontract voor arbodienstverlening aanwezig? Voldoet uw preventiemedewerker aan de nieuwe eisen? In 2 dagen bent u helemaal op de hoogte van de veel voorkomende risico’s in de branche en de nieuwe Arbowet. VEILIG & GEZOND WERKEN 2 DAGEN NA DEZE TRAINING… • weet u wat de (nieuwe) wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn • kent u de belangrijkste eisen die de Arbowet aan uw bedrijf stelt • heeft u inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL • bent u op de hoogte van de actuele wettelijke verplichtingen rondom RI&E • kunt u werken met het brancheinstrument ‘Mijn RI&E’ 92 DEZE TRAINING IS EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN ONDERHOUDNL

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN > DAN 25 MEDEWERKERS 3 JAAR GRATIS LICENTIE VOOR LEDEN COMBI MET TRAINING VOOR PREVENTIEMEDEWERKER De bijeenkomst duurt twee dagen en is kleinschalig (maximaal 8 bedrijven). De training bevat ook een speciaal onderdeel voor preventiemedewerkers. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker die samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werkt. De taken en verantwoordelijkheden die deze medewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. Advies is dus om vooral samen met uw preventiemedewerker deel te nemen. Er is per deelnemend bedrijf plaats voor maximaal 2 personen. Wordt de training door 1 persoon van uw bedrijf bezocht? Dan graag door iemand met kennis van de werkzaamheden en maatregelen. De ontwikkeling van het online systeem is betaald vanuit de Stichting Bedrijfstakheffing (BTH), ook de licentiekosten neemt de BTH drie jaar voor haar rekening. Niet-leden betalen voor het basiscontract (voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers) € 500,- per jaar. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen hun RI&E uitbreiden met extra modules/instrumenten om te voldoen aan de Arbowet. De extra licentiekosten zijn dan afhankelijk van het aantal extra modules die u wilt gaan gebruiken. ONLINE TOOL OnderhoudNL heeft samen met de werknemersorganisatie LBV en Arboplaats een nieuw branche RI&E-instrument ontwikkeld. Daarmee maakt u in 2 trainingsdagen uw bedrijfseigen RI&E. Dit scheelt tijd en geld! De nieuwe RI&E-tool is een onlineversie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Deze is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche en op de nieuwe Arbowet. In de erkende branche RI&E zijn extra instrumenten opgenomen waarmee u de nieuwe elementen in kaart kunt brengen. Zoals bijvoorbeeld werkdruk, ongewenst gedrag en leidinggeven. 93

RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN > DAN 25 MEDEWERKERS VEILIG & GEZOND WERKEN WAT LEERT U? • nieuwe eisen in de Arbowet voor uw bedrijf • nieuwe takenpakket voor de preventiemedewerker • nieuwe RI&E-instrument van OnderhoudNL • maak uw eigen RI&E 2 dagen van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 BEDRIJVEN, MAX 2 PERSONEN PER BEDRIJF • LEDEN VAN ONDERHOUDNL MET 25 MEDEWERKERS OF MEER • KLASSIKAAL LEDEN: € 511 NIET- OF UUR 94 FOTO’S MAKEN EN OPSLAAN BINNEN EIGEN BEDRIJF Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website ASPIRANT LEDEN: Niet van toepassing TRAINING

TRAINING Voor de training is het noodzakelijk dat u een laptop/tablet meeneemt om ter plekke de RI&E voor uw bedrijf op te stellen. Ook het maken en meenemen van foto’s binnen het eigen bedrijf zijn essentieel voor het volgen van de training! Let op: Wanneer u zonder schriftelijke afmelding niet op de training verschijnt, zullen no-show kosten in rekening gebracht worden. 95

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN < DAN 25 MEDEWERKERS MAAK IN 1 DAG EEN WETTELIJK GOEDGEKEURDE RI&E Voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers gelden minder strenge eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, dan voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Zowel waar het gaat om het toetsen van de RI&E, als de inhoudelijke eisen aan de RI&E. Als u het erkende RI&E-instrument tijdens deze trainingsdag invult en gaat gebruiken, bent u vervolgens vrijgesteld van de RI&E-toetsing. Dit scheelt tijd en geld! Aan het eind van de dag is uw RI&E dus meteen klaar. En u weet wat de (gewijzigde) wettelijke eisen van de Arbowet zijn. VEILIG & GEZOND WERKEN 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u wat de (nieuwe) wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn • kent u de belangrijkste eisen die de Arbowet aan uw bedrijf stelt • heeft u inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL • kent u de actuele wettelijke verplichtingen rondom RI&E 96 • kunt u werken met het brancheinstrument ‘Mijn RI&E’ DEZE TRAINING IS EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN ONDERHOUDNL

TRAINING RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN < DAN 25 MEDEWERKERS 3 JAAR GRATIS LICENTIE VOOR LEDEN COMBI MET TRAINING VOOR PREVENTIEMEDEWERKER De bijeenkomst duurt 1 dag en is kleinschalig (maximaal 8 bedrijven). De training bevat ook een speciaal onderdeel voor preventiemedewerkers. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker die samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werkt. De taken en verantwoordelijkheden die deze medewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. Advies is dus om vooral samen met uw preventiemedewerker deel te nemen. Er is per deelnemend bedrijf plaats voor maximaal 2 personen. Wordt de training door 1 persoon van uw bedrijf bezocht? Dan graag door iemand met kennis van de werkzaamheden en maatregelen. De ontwikkeling van het onlinesysteem is betaald vanuit de Stichting Bedrijfstakheffing (BTH). Ook de licentiekosten neemt de BTH drie jaar voor haar rekening. Niet-leden betalen voor het basiscontract (voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers) € 500,- per jaar. ONLINE TOOL OnderhoudNL heeft samen met de werknemersorganisatie LBV en Arboplaats een nieuw branche RI&Einstrument ontwikkeld. Daarmee maakt u in 1 trainingsdag uw bedrijfseigen RI&E. Deze voldoet dan meteen aan de wettelijke eisen, als uw bedrijf niet groter is dan 25 medewerkers. De nieuwe RI&E is een onlineversie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Deze is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche én op de nieuwe Arbowet. 97

RI&E INCLUSIEF PREVENTIEMEDEWERKER BEDRIJVEN < DAN 25 MEDEWERKERS VEILIG & GEZOND WERKEN WAT LEERT U? • nieuwe eisen in de Arbowet voor uw bedrijf • nieuwe takenpakket voor de preventiemedewerker • nieuwe RI&E-instrument van OnderhoudNL • maak uw eigen RI&E 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 BEDRIJVEN, MAX 2 PERSONEN PER BEDRIJF • LEDEN VAN ONDERHOUDNL MET MINDER DAN 25 MEDEWERKERS • KLASSIKAAL LEDEN: € 275 UUR 98 FOTO’S MAKEN EN OPSLAAN BINNEN EIGEN BEDRIJF 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: Niet van toepassing Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website TRAINING

TRAINING Voor de training is het noodzakelijk dat u een laptop/tablet meeneemt om ter plekke de RI&E voor uw bedrijf op te stellen. Ook het maken en meenemen van foto’s binnen het eigen bedrijf zijn essentieel voor het volgen van de training! Let op: Wanneer u zonder schriftelijke afmelding niet op de training verschijnt, zullen no-show kosten in rekening gebracht worden. 99

TRAINING RI&E VOOR ZZP’ERS 1 DAG MAAK IN 1 DAG EEN WETTELIJK GOEDGEKEURDE RI&E Voor zelfstandigen die andere zzp’ers, stagiaires of jongeren voor een bijbaantje inhuren geldt ook een verplichting voor het hebben van een RI&E. Het erkende RI&E-instrument vult tijdens deze trainingsdag in met onze trainer en bent u vervolgens vrijgesteld van de RI&E-toetsing. Dit scheelt tijd en geld! En bij een inspectie voorkomt dit een flinke boete. Aan het eind van de dag is uw RI&E dus meteen klaar. En u weet wat de (gewijzigde) wettelijke eisen van de Arbowet zijn. VEILIG & GEZOND WERKEN NA DEZE TRAINING… • weet u wat de (nieuwe) wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn • kent u de belangrijkste eisen die de Arbowet aan uw bedrijf stelt • heeft u inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL • kent u de actuele wettelijke verplichtingen rondom RI&E • kunt u werken met het brancheinstrument ‘Mijn RI&E’ 100 DEZE TRAINING IS EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN ONDERHOUDNL

TRAINING RI&E VOOR ZZP’ERS COMBI MET TRAINING VOOR PREVENTIEMEDEWERKER De bijeenkomst duurt 1 dag en is kleinschalig (maximaal 8 bedrijven). De training bevat ook een speciaal onderdeel voor preventiemedewerkers. Dat bent u in dit geval zelf. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker die samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werkt. De taken en verantwoordelijkheden die deze medewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. GRATIS LICENTIE TOT 2022 VOOR LEDEN De ontwikkeling van het onlinesysteem is betaald vanuit de Stichting Bedrijfstakheffing (BTH). Ook de licentiekosten neemt de BTH twee jaar voor haar rekening. Niet-leden betalen voor het basiscontract (voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers) € 500,- per jaar. ONLINE TOOL OnderhoudNL heeft samen met de werknemersorganisatie LBV en Arboplaats een nieuw branche RI&Einstrument ontwikkeld. Daarmee maakt u in 1 trainingsdag uw bedrijfseigen RI&E. Deze voldoet dan meteen aan de wettelijke eisen, als uw bedrijf niet groter is dan 25 medewerkers. De nieuwe RI&E is een onlineversie, goedgekeurd door werkgevers en werknemers (OnderhoudNL en vakbond LBV). Deze is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche én op de nieuwe Arbowet. 101

RI&E VOOR ZZP’ERS VEILIG & GEZOND WERKEN WAT LEERT U? • nieuwe eisen in de Arbowet voor uw bedrijf • nieuwe takenpakket voor de preventiemedewerker • nieuwe RI&E-instrument van OnderhoudNL • maak uw eigen RI&E 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8 BEDRIJVEN, MAX 2 PERSONEN PER BEDRIJF • LEDEN VAN ONDERHOUDNL MET MINDER DAN 25 MEDEWERKERS • KLASSIKAAL LEDEN: € 275 NIET- OF UUR 102 FOTO’S MAKEN EN OPSLAAN BINNEN EIGEN BEDRIJF Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website ASPIRANT LEDEN: Niet van toepassing TRAINING

TRAINING Voor de training is het noodzakelijk dat u een laptop/tablet meeneemt om ter plekke de RI&E voor uw bedrijf op te stellen. Ook het maken en meenemen van foto’s binnen het eigen bedrijf zijn essentieel voor het volgen van de training! Let op: Wanneer u zonder schriftelijke afmelding niet op de training verschijnt, zullen no-show kosten in rekening gebracht worden. 103

TRAINING SANEREN ASBESTHOUDENDE BEGLAZINGSKIT BEHAAL IN 1 DAG UW PERSOONSCERTIFICAAT Aedes heeft in samenwerking met OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland een protocol opgesteld voor werkzaamheden aan glas waarin asbesthoudende beglazingskit is toegepast: “Protocol Saneren van Asbesthoudende Beglazingskit onder Risicoklasse 1”. VEILIG & GEZOND WERKEN 1 DAG NA DEZE TRAINING... • heeft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken volgens het protocol • kunt u asbesthoudende materialen herkennen die voorkomen in uw werk • kunt u op een goede manier met asbesthoudende beglazingskitten omgaan en op een verantwoorde wijze, met de juiste materialen, hulpmiddelen en technieken saneren 104 • kent u de complete procedure zoals vastgelegd in het protocol zowel voor glaszetters als leidinggevenden/ projectleiders Als de kit qua type en concentratie chrysoliet voldoet aan de eisen van dit protocol, mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers van glaszet- en onderhoudsbedrijven mits zij aantoonbaar deskundig zijn. Dit geldt zowel voor de glaszetters als ook voor de direct leidinggevenden/projectleiders. Deze deskundigheid kan worden aangetoond met het certificaat van de training “Saneren Asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”.

TRAINING SANEREN ASBESTHOUDENDE BEGLAZINGSKIT WAT LEERT U? In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: • de eigenschappen en toepassingen van asbest • gevaren voor de gezondheid bij blootstelling aan asbest • wetgeving rondom asbest • werken volgens de methoden en voorschriften van het protocol PERSOONSCERTIFICAAT De training wordt afgesloten met een toets. Wie voldoende scoort, ontvangt het persoonscertificaat “Saneren asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”. Dit certificaat is 3 jaar geldig. 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-16 • GLASZETTERS • LEIDINGGEVENDEN • PROJECTLEIDERS • KLASSIKAAL THEORIE LEDEN: € 335 UUR DOORNEMEN HANDBOEK 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 335 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 105

TRAINING SANEREN ASBESTHOUDENDE VENSTERBANKEN LEER IN 1 DAGDEEL HOE U VEILIG EN SNEL ASBESTHOUDENDE VENSTERBANKEN KUNT SANEREN Komt u bij renovatie- of onderhoudsprojecten asbesthoudende vensterbanken tegen? Na het volgen van deze training kunt u ze nu zelf saneren. VEILIG & GEZOND WERKEN 1 DAGDEEL NA DEZE TRAINING... • bent u op de hoogte van de procedurele kanten van een risicoklasse 1 sanering • heeft u alle relevante kennis voor het saneren van vensterbanken • kunt u de vensterbanken op een veilige wijze saneren op basis van de werkmethodiek Aedes geeft recent een verzoek ingediend om de sanering van asbesthoudende vensterbanken landelijk af te schalen naar risicoklasse 1. Daarbij hoort een veilige werkmethodiek, die nu ook in de rapporten van asbestinventarisaties zal zijn opgenomen. Concreet gaat het om geschroefde en geplakte vensterbanken met een maximale diepte van 35 centimeter. De beoordelingscommissie heeft benadrukt dat elke medewerker aantoonbaar deskundig moet zijn voordat de sanering wordt uitgevoerd. Deze dekundigheid kan worden aangetoond met het certificaat van de training ‘Saneren asbesthoudende vensterbanken’. • weet u hoe u met het asbesthoudende materiaal moet omgaan • kunt u de asbesthoudende materialen in de buurt van vensterbanken herkennen • weet u welke materialen en apparatuur nodig is • bent u in staat om de benodigde materialen apparatuur te bedienen 106

TRAINING SANEREN ASBESTHOUDENDE VENSTERBANKEN WAT LEERT U? In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: • regelgeving met betrekking tot risicoklasse 1 sanering • behandeling van benodigde hulpmiddelen • relevante theoretische kennis van asbest • bespreken en oefenen van de werkmethodiek • het saneren van een asbesthoudende vensterbank in de praktijk PERSOONSCERTIFICAAT De training wordt afgesloten met een toets. Wie voldoende scoort, ontvangt het persoonscertificaat “Saneren asbesthoudende beglazingskit onder Risicoklasse 1”. Dit certificaat is 3 jaar geldig. 1 dagdeel DAGEN • 8-12 • ONDERHOUDSMEDEWERKERS • LEIDINGGEVENDEN • PROJECTLEIDERS • KLASSIKAAL THEORIE EN PRAKTIJK LEDEN: € 215 GEEN 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 265 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 107

TRAINING VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER HAAL IN 1 DAG UW CERTIFICAAT Om op een veilige manier met de hoogwerker aan de slag te gaan, moet u weten wat de risico’s zijn en hoe u die kunt vermijden. Daarnaast moet u weten welke type hoogwerker u op welk moment het beste kunt gebruiken. Op een parcours gaat u in de praktijk oefenen. VEILIG & GEZOND WERKEN 1 DAG NA DEZE TRAINING… • weet u hoe u werkzaamheden met een hoogwerker veilig kunt uitvoeren • weet u hoe u risico’s tijdens het werken met een hoogwerker tot een minimum kunt beperken CERTIFICAAT Let op: Afhankelijk van het aantal personen dat u heeft en uw verdere wensen, kunnen wij de training in-company tegen een lagere prijs aanbieden. Vraag hiervoor informatie via trainingen@onderhoudnl.nl Na het succesvol afleggen van de toetsing ontvangt u een certificaat en een bewijs van deelname op creditcardformaat voor op de werklocatie. Beide zijn 5 jaar geldig. 108

TRAINING VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER WAT LEERT U? • definitie hoogwerkers, modellen en typen • diverse aandrijfmotoren • wanneer welk type gebruiken • wettelijke bepalingen • voertuiginspectie • dagelijks onderhoud • veiligheidsvoorzieningen • machinespecifiek deel • praktijkoefeningen op vastgesteld parcours De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De geleerde theorie oefent u direct, waardoor de training een interactief karakter heeft. Na afloop van de trainingsdag legt u een praktijktoets af. De docent ziet erop toe dat u goed voorbereid bent. 1 dag van 8.30 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER • MEDEWERKERS DIE NOG GEEN CERTIFICAAT HEBBEN VOOR HET BEDIENEN VAN EEN HOOGWERKER • KLASSIKAAL LES MET PRAKTIJK LEDEN: GEEN WILT U IPAF OPGELEID WORDEN? NEEM DAN CONTACT OP MET GERRIE VAN DER BREGGEN 0182-556126 € 270 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 335 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 109

TRAINING VEILIG WERKEN MET DE ROLSTEIGER VOORKOM GEVAARLIJKE SITUATIES De rolsteiger is een handig middel om veilig werkzaamheden op hoogte uit te voeren. Tenminste, als zo’n rolsteiger goed is opgebouwd. Is dat niet het geval, dan ligt een ongeluk op de loer. Verklein de risico’s en voorkom gevaarlijke situaties. In deze korte, praktische training leert u de veiligheidsregels voor het monteren, demonteren en verplaatsen van een rolsteiger. VEILIG & GEZOND WERKEN 1 DAGDEEL NA DEZE TRAINING… • kunt u een rolsteiger verantwoord en veilig monteren, demonteren en verplaatsen BEHAAL HET CERTIFICAAT • kunt u de werkzaamheden op een rolsteiger veilig uitvoeren • weet u hoe u de risio’s tijdens het werken op een rolsteiger tot een minimum beperkt • bent u op de hoogte van de nieuwste regelgeving voor het veilig opbouwen van rolsteigers De training voldoet aan de nieuwe regelgeving van 1 januari 2018, zoals gesteld in het meest recente A-blad Rolsteiger voor het veilig opbouwen van een rolsteiger. U sluit de training af met een praktijktoets. Onze ervaren, vakbekwame instructeurs zien er op toe dat u de competentietoetsing goed voorbereid kunt afleggen. Als u slaagt, ontvangt u een certificaat waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor het werken met een rolsteiger (volgens de Arbo-wet/ARAB-codex). Dit certificaat is 5 jaar geldig. 110

TRAINING VEILIG WERKEN MET DE ROLSTEIGER WAT LEERT U? De volgende onderwerpen komen aan bod: • wettelijke verplichtingen • toepassingsgebied en opstelplaatsen • rolsteiger onderdelen • montage rolsteiger • veilig werken op de rolsteiger • belasting en stabiliteit • verplaatsen van de rolsteiger • verankeringen • demontage rolsteiger • inspectie en keuringen • bijzondere constructies • praktijkoefening montage/demontage De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De geleerde theorie oefent u meteen in de praktijk. Samen met een andere deelnemer bouwt u namelijk een rolsteiger op en af. 1 dagdeel van 0.00 tot 0.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-10 • SCHILDERS, GLASZETTERS, ONDERHOUDSMEDEWERKERS (MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR) • KLASSIKAAL LES MET PRAKTIJK LEDEN: € 185 GEEN 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 235 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 111

VOL-VCA HAAL IN 1 DAG UW CERTIFICAAT Weet u hoe u als leidinggevende de risico’s voor u en uw medewerkers tijdens werkzaamheden tot een minimum kunt beperken? Volg deze training en haal in 1 dag het certificaat VOL-VCA. 1 DAG NA DEZE TRAINING… weet u hoe u als leidinggevende door veilig te werken het risico op ongevallen tot een minimum beperkt. VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVEN VEILIG & GEZOND WERKEN VEILIGHEID Let op: Voor het succesvol deelnemen aan de training Basis veiligheid VCA is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van het lesboek VOL-VCA. U kunt dit bij OnderhoudNL aanschaffen voor de prijs van € 28,95 per stuk exclusief btw. OVER VCA Werkgevers en opdrachtgevers eisen dat medewerkers op de bouwplaats sen voldoende parate kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Doel is om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). 112 Bij een in-company training kunnen we desgewenst VCA basis en VOLVCA combineren. TRAINING

TRAINING VOL-VCA VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVEN WAT LEERT U? U doet kennis op over: • wetgeving • veiligheidsgedrag • taken, rechten, plichten en overleg • procedures en instructies • gevaarlijke stoffen • brand en explosie • arbeidsmiddelen • elektriciteit en straling • gevaren, risico’s en preventie • ongevallen, oorzaken en preventie • voorbereiden op noodsituaties • specifieke werkzaamheden en omstandigheden • ergonomische werkplek • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Aansluitend aan de training legt u een examen af voor het diploma. Dit is 10 jaar geldig. 1 dag van 8.30 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • VANAF 1 PERSOON KAN INGESCHREVEN WORDEN. ER WORDT DAN AANGESLOTEN BIJ EEN BESTAANDE GROEP VAN ONZE TRAININGSPARTNER • LEIDINGGEVENDEN VAN MEDEWERKERS DIE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN IN EEN OMGEVING MET VERHOOGD RISICO, ZOALS BOUWWERKPLAATS. INVESTERING E-LEARNING LEDEN: € 59 UUR EXAMENKOSTEN LEDEN: € 103 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 129 NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 83 INVESTERING KLASSIKAAL LEDEN: € 245 50% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 305 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 113

TRAINING ADVISEREND VERKOPEN ADVISEREND VERKOPEN MET RESULTAAT Hoe zorgt u ervoor dat potentiële opdrachtgevers uw bedrijf zien als een betrouwbare partner voor het schilder- en onderhoudswerk? Dat vraagt om professioneel advies. En dat valt te leren. In deze training gaat u daarmee aan de slag. VERKOOP 1 DAG VERTROUWEN VERKOPEN NA DEZE TRAINING… - heeft u inzicht in de typen opdrachtgevers en het gebruik van passende inhoudelijke argumenten per type - heeft u een effectieve persoonlijke aanpak voor adviserend verkopen Het verkopen van schilderwerk of onderhoud is het verkopen van vertrouwen. U verkoopt immers iets dat er nog niet is. Veel hangt dus af van hoe u zich als bedrijf én adviseur presenteert in het offertetraject. In deze training draait het om het (beter) aan de man brengen van schilder- en onderhoudswerk, het hele jaar door. Daarvoor is professioneel adviseren noodzakelijk. Geen opdrachtgever is immers hetzelfde. Verschillende typen opdrachtgevers worden daarom onderscheiden, ingedeeld naar aankoopmotief. Van particulieren tot zorginstellingen en van VvE’s tot scholen. Alle voordelen van onderhoud voor elk type opdrachtgever en zijn organisatie worden uitgewerkt en vertaald in het verkoopconcept. 114

TRAINING ADVISEREND VERKOPEN WAT LEERT U? - behoeften en aankoopmotieven per type opdrachtgever - argumenten voor uitvoering van buitenonderhoud in de winter - een eigen concept ontwikkelen - een adviserend verkoopgesprek voeren - praktische instrumenten en methoden 1 bijeenkomst van 14.00 tot 20.00 uur, inclusief diner. DAGEN • 10-15 • ONDERNEMERS • BEDRIJFSLEIDERS • COMMERCIEEL MEDEWERKERS • KLASSIKALE ACTIEVE BIJEENKOMST LEDEN: € 295 10 MINUTEN INVULLEN ONLINE VRAGENLIJST 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 370 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 115

TRAINING LEER MASTER LEERMEESTERS 2 VOOR DE ERVAREN LEERMEESTER DIE HET BESTE UIT ZICHZELF WIL HALEN Wilt u een echte leerMASTER worden? En al uw ervaring en capaciteiten nog beter inzetten voor het opleiden van de nieuwe generatie vakkrachten? Duik twee dagen in het verdiepen van uw ‘leermeesterskills’! DAGEN NA DEZE TRAINING... • bent u zich nog meer bewust van uw eigen gedrag en kijkt u beter naar uw leerlingen • beschikt u over de vaardigheden om te gaan staan voor uw leerling en een goede leercultuur • weet u de leerling tijdens de gehele stagecyclus op de juiste manier te begeleiden 116 In deze tweedaagse training staat u centraal. Aan de hand van een persoonlijkheidstekst vooraf gaat u aan de slag met uw vaardigheden tijdens de gehele stagecyclus van een leerling. Van werving en selectie tot en met beoordelen en exit. Daarbij wordt gekeken naar het competentieprofiel van de leermeester, gekoppeld aan het ontwikkelen van een evenwichtig zelfbeeld (sterktes en zwaktes).

TRAINING LEER MASTER WAT LEERT U? • de stagecyclus bewust doorlopen • uw taak binnen het eigen bedrijf organiseren en (de kwaliteit) bewaken • een actieve rol nemen in het werven en selecteren van leerlingen • uw eigen stijl en kracht ontdekken en verdiepen door onder andere: - een DISC-test met analyse uit te voeren - bewust succesvol gedrag aan te leren - de rollen van de leermeester bewust in te zetten - coachende vaardigheden toe te passen - Assertief te begeleiden - Pittige gesprekken te voeren U sluit de LeerMASTERtraining af met een korte terugkoppeling van uw persoonlijke SWOT (sterkte- en zwakte)analyse. Hiermee laat u zien dat u de titel LeerMASTER verdient. 2 dagen van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-12 ERVAREN, GECERTIFICEERDE LEERMEESTERS DIE HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN NAAR EEN HOGER NIVEAU WILLEN TILLEN • KLASSIKAAL LEDEN: € 610 DISC-TEST HELPT OM BETER NAAR ZICHZELF EN DE LEERLINGEN TE KIJKEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 765 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 117

TRAINING LEER MEESTER 3.0 APK VOOR DE LEERMEESTER In deze interactieve, praktijkgerichte training leert u een actuele, nieuwe basis te leggen voor een succesvolle invulling van uw leermeesterschap. U leert alles wat nodig is om de stagecyclus tot een succes te maken voor uw leerling, maar ook voor uzelf. U wordt bovendien bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het opleiden van jongeren. LEERMEESTERS 2 NA DEZE TRAINING… • kunt u de leerling goed ontvangen, begeleiden en coachen tijdens de stage • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het opleiden van leerlingen in de beroepspraktijk DAGEN OVER DE STAGECYCLUS De tweedaagse leermeestertraining volgt het stageproces van een leerling: van werving en selectie, via introductie, begeleiding en beoordeling naar exit. In elke stap van dit proces leert u wat belangrijk is voor een optimaal resultaat voor alle betrokkenen. 118

TRAINING LEER MEESTER 3.0 WAT LEERT U? • het organiseren van een goede introductie • het inrichten van het netwerk rond de leerling • rollen en competenties van de leermeester • verschillende leerstijlen en ‘social skills’ inzetten • introductie ‘Bouwspraak’ en veilig leren werken • voortgangsgesprek voeren en SMART-afspraken maken • beoordelen en corrigeren • goed afscheid nemen 2 dagen in 2 weken van 8.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 8-12 BEGINNENDE, MAAR OOK AL GECERTIFICEERDE LEERMEESTERS DIE UP-TO-DATE WILLEN BLIJVEN EN DE AANSLUITING NIET WILLEN MISSEN • KLASSIKAAL MET VEEL INTERACTIE LEDEN: € 545 OPDRACHT ONLINE TE VINDEN OP ONDERHOUDNL.NL/LEERMEESTER 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 675 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 119

TRAINING BENG IN DE PRAKTIJK WEET WAT BENG INHOUDT EN HOE BENG IN DE PRAKTIJK WERKT Nederland gaat duurzaam op de schop. De overheid heeft bepaald dat ons land per 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor zowel nieuwe en bestaande gebouwen. Zo dienen alle overheidsgebouwen al sinds januari 2019 te voldoen aan de BENG normen. Voor andere nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, zijn deze normen gaan gelden per 1 januari 2021. BENG staat voor bijnaenergieneutraal gebouw. Voor bestaande gebouwen is de uitdaging nog veel groter. Zo zullen op termijn alle 6,5 miljoen bestaande gebouwen verduurzaamd moeten gaan worden. Per 1 januari 2021 heeft BENG de oude EPC norm vervangen. BENG is nu in combinatie met het Bouwbesluit de norm om bestaande gebouwen op een goede manier te verduurzamen. Het is als professional in het onderhoud belangrijk om je kennis en vaardigheden inzake BENG goed op orde te brengen en te houden. Want… er zijn grote verschillen in de oude EPC norm en de nieuwe BENG norm waar je in jouw werk rekening mee moet houden. Wat BENG precies inhoudt en hoe BENG in de praktijk werkt legt de trainer u uit tijdens de 1-daagse cursus BENG in de praktijk. Deze cursus is opgezet voor iedere professional die zich bezighoudt met gebouwonderhoud en die zich volledig wil scholen inzake het verduurzamen van gebouwen op basis van BENG en Bouwbesluit. De cursus wordt afgerond (niet verplicht) met een eindtoets waarmee u het BENG basis certificaat kunt behalen. Dit certificaat wordt uitgegeven door het Centrum Energie Transitie in Gebouwde Omgeving (CETIGO). U krijgt hiervoor een digitaal certificaat en een inschrijving in het register. 120 1 DAG Tijdens deze cursus brengt de trainer je alle principes bij die je nodig hebt om een verantwoord en onderbouwd plan te maken inzake het verduurzamen van een gebouw. Dit gebeurt aan de hand van de BENGladder. Met deze BENGladder ben je na afloop van de cursus in staat om indicatieve beoordeling te geven over de mate van energiezuinigheid van een gebouw. NA DEZE TRAINING... KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE

TRAINING BENG IN DE PRAKTIJK WAT LEERT U? • Waar moet je op letten bij het hanteren van BENG en Bouwbesluit als je een gebouw verduurzaamt? Wat zijn de valkuilen, aandachtspunten en need tot knows? • BENG en Bouwbesluit bij nieuwbouw en bij bestaande bouw. • De invloed van BENG op energieneutraal (ver)bouwen, Nul op de meter, het Energielabel en het woning waardering stelsel. • Het Bouwbesluit en het verduurzamen van gebouwen, wat houdt dat nu in en wat gaat dit in de toekomst betekenen. • Hoe verduurzaam je op een goede manier en hoe wordt dat door BENG en Bouwbesluit ondersteund? • De verduurzamingscyclus, wat zijn de primaire voorwaarden voor een goede verduurzaming van een gebouw. • Lijst erkende maatregelen • Uitvoering en subsidies • Verduurzamen van woningen naar bouwjaar met extra aandacht voor bouwjaar 1920-1930. • Ventilatie, Warmte- en koudebehoefte - Koeling - Verwarming. • Optimalisatie met domotica. • Het resultaat van handelen volgens BENG certificaat, hoe werkt dat? 1 dag van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-15 MEDEWERKERS VAN VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJVEN DIE ZICH MET DE PLANVORMING EN/ OF MET DE UITVOERING VAN DE VERDUURZAMING VAN WONINGEN EN KLEINE UTILITEITSGEBOUWEN BEZIG HOUDEN EN MEER WILLEN WETEN OVER HOE BENG WORDT TOEGEPAST IN DE PRAKTIJK. • KLASSIKAAL LEDEN: € 265 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 350 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 121

TRAINING BOUWKUNDE VOOR EP-ADVISEURS KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE IN ÉÉN DAG DE BENODIGDE KENNIS OM EP-ADVISEUR TE WORDEN 1 DAG Als energieprestatieadviseur neemt u diverse bouwkundige en installatietechnische elementen op voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw. Daarvoor heeft u bouwkundige kennis nodig. Beschikt u niet over deze kennis? Dan is deze training geschikt voor u! U leert bijvoorbeeld bouwkundige tekeningen lezen. Ook het berekenen van (gebruiks) oppervlaktes wordt uitgebreid behandeld. Mist u naast bouwkundige ook installatietechnische kennis? Kies dan ook voor de training Installatietechniek voor EP-adviseurs. NA DEZE TRAINING… heeft u uw kennis binnen dit vakgebied verder verbreed, zodat u kunt starten aan de vijfdaagse training Energieprestatieadviseur Woningen (EP-W/B). 122

TRAINING BOUWKUNDE VOOR EP-ADVISEURS WAT LEERT U? • bouwkundige tekeningen lezen (arcering en verschalen) • bouwkundige details • berekenen van de (gebruiks)oppervlakten volgens de NEN 2580 • diverse bouwmethoden • elementen in relatie tot de thermische schil zoals warmtetransport en -weerstand, transmissie en koudebruggen • bouwkundige elementen zoals funderingen, vloeren, kruipruimte, buitengevel, binnenwanden, kozijnen, beglazing en daken In de training wordt een relatie gelegd met de opnameprotocollen. 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-15 DEELNEMERS DIE DE TRAINING TOT ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WILLEN VOLGEN, MAAR NIET BESCHIKKEN OVER VOLDOENDE BOUWKUNDIGE VOORKENNIS. • KLASSIKAAL LEDEN: € 395 UUR VOOR DE LESDAG EN NA DE LESDAG 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 545 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 123

TRAINING ENERGIE COACH HELP BEWONERS OM FORS OP ENERGIE TE BESPAREN! Bent u geïnteresseerd in energiebesparing en duurzaamheid? En bent u communicatief ingesteld? Dan is deze training iets voor u! U leert alles om bewoners te adviseren over energiegebruik van apparaten in huis, slim verwarmen, isoleren en over energiebesparende gewoontes. Ook weet u het nodige van subsidies en zonnepanelen. Een energiecoach kan wel voor 15% energiebesparing zorgen! KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE 2 DAGEN NA DEZE TRAINING… WAT DOET DE ENERGIECOACH? Als opgeleide energiecoach adviseert u bewoners over eenvoudig toe te passen maatregelen om het energieverbruik te verlaten. Daarmee dalen de energielasten en neemt het wooncomfort toe. U kunt na de eerste bezichtiging van de woning een heldere analyse uitvoeren van de (bouwkundige) staat, het energieverbruik van de installaties en de apparaten. Aan de hand daarvan verstrekt u een gedegen advies(rapport) aan de bewoner, eventueel aangevuld met kosten en baten. Ontwikkelingen op het gebied van energie en milieu kunt u vertalen richting consumenten. kunt u als opgeleide energiecoach bewoners enthousiasmeren, technisch adviseren, financieel informeren en resultaten terugkoppelen. U kunt direct aan de slag! 124

TRAINING INFORMATIE ENERGIECOACH WAT LEERT U? • de werking van de Nederlandse energiemarkt • uitleg over de energierekening • relevante wet- en regelgeving, zowel nationaal als regionaal • energiebesparing in de woning: bouwkundig, installatietechnisch en apparaten • de verschillende energiebesparende maatregelen • het maken van een goede energiescan van een woning • het gebruiken van de informatie in een adviesgesprek met bewoners Tijdens de training maakt u diverse opdrachten, zo leert u onder andere uw eigen energieverbruik inzichtelijk te maken. Provincies, gemeenten en woningcorporaties zijn druk bezig om het energiegebruik in de gebouwde omgeving terug te dringen. Een eerste aanmoediging om woningeigenaren en huurders te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen moet laagdrempelig zijn. En daar komt de energiecoach in beeld! 2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-15 MEDEWERKERS MET EEN MBO-WERK- EN DENKNIVEAU EN INTERESSE IN ENERGIEBESPARING EN VERDUURZAMING VAN WONINGEN. ENIGE TECHNISCHE ACHTERGRONDKENNIS IS EEN PRÉ, GEVOEL VOOR TECHNIEK IS HET MEEST BELANGRIJK. • KLASSIKAAL LEDEN: € 795 UUR VOOR DE LESDAG EN NA DE LESDAG 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 995 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 125

TRAINING ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WONINGEN BASISMETHODE (EP-W/B) AAN DE SLAG ALS ENERGIEPRESTATIEADVISEUR BESTAANDE WONINGEN De vraag naar vakbekwame energieprestatie-adviseurs stijgt! Er is een groeiende behoefte aan een groene labels en nu het vereenvoudigd energielabel (VEL) is komen te vervallen, zijn er nog meer aanvragen voor energielabels. Wilt u zich bekwamen in het opnemen van woningen? Schrijf u dan snel in voor deze training. In vijf dagen wordt u klaargestoomd voor het landelijk examen Energieprestatie-adviseur woningen volgens de basismethodiek (EP-W/B). KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE 5 DAGEN NA DEZE TRAINING… • heeft u alle benodigde kennis om woningen en woongebouwen op te nemen volgens de basisopnamemethodiek; de ISSO 82.1. • bent u optimaal voorbereid op het landelijk examen voor EP-W/B. Als u dat examen behaalt, bent u vakbekwaam EP-W/B adviseur en kunt u woongebouwen opnemen en registeren volgens de basisopnamemethodiek. Wilt u ook nieuwbouwwoningen opnemen, laat het ons dan weten, wij adviseren u dan verder. 126

TRAINING ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WONINGEN BASISMETHODE (EP-W/B) A De basisopname is geschikt voor het bepalen van de energieprestatie van bestaande gebouwen en het daaraan gekoppelde energielabel. Dit wordt gebruikt om huurpunten van een woning vast te stellen of om bij de verkoop van bestaande individuele koopwoningen het definitieve energielabel te bepalen. Woningeigenaren zijn verplicht om bij verkoop of verhuur van hun woning een energielabel te laten zien. ENERGIELABELS AFGEVEN Deze training bereidt u voor op het officiële landelijke examen. Het examen zelf doet u bij ’t Examenpark of bij Cito. Naast het behalen van het ‘bewijs van vakbekwaamheid’ tot Energieprestatieadviseur woningen mag uw organisatie de energielabels alleen afgeven als deze ook gecertificeerd is volgens BRL 9500 of aangesloten is bij een BRL 9500-gecertificeerde partij. TOETSING Het examen is geen onderdeel van de training, de kosten zijn dan ook niet in de trainingsprijs opgenomen. Het examen is wel noodzakelijk voor het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid. U kunt het afleggen bij CITO of ’t Examenpark. Het examenbureau verstrekt de ISSO publicatie 82.1 bij het examen. HET EXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE MODULES WONINGBOUW: W1 Kennismodule 40 MC vragen (90 minuten) W2 Schematiseren van een woning, 2 cases (60 minuten) W3 Casus: gebouw opnemen (120 minuten) W4b Softwaretoets (basis) (90 minuten) 127

TRAINING ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WONINGEN BASISMETHODE (EP-W/B) WAT LEERT U? De volgende onderwerpen staan op het programma: • energieprestatie gebouwen • thermische eigenschappen • algemene gegevens rekenzone • wetgeving (inter)nationaal • energieprestatie-indicatoren • algemene gebouwkenmerken • schematisering gebouw • ruimtekoeling • ventilatie • tapwater • gebouwgebonden energieproductie • beschaduwing • opnameprotocol • ruimteverwarming • beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 5 dagen (1 dag per week) van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-15 MEDEWERKERS VAN VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJVEN DIE ENERGIEPRESTATIEADVISEUR BESTAANDE BOUW WILLEN WORDEN. Een technische achtergrond op mbo-niveau is een pre. Beschikt u niet over enige bouwkundige of installatietechnische kennis? Volg dan eerst de training Bouwkunde en/of Installatietechniek voor EP-adviseurs. • KLASSIKAAL LEDEN: € 1.975 UUR 128 ZELFSTUDIE VOOR ELKE LESDAG 100% subsidie en verletkosten regeling ASPIRANT LEDEN: € 2.455 NIET- OF Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website

TRAINING A Tussen de opleidingsdagen en examen dient u rekening te houden met studielast van 12 - 16 uur. U heeft een laptop nodig waarop u de lesstof en software kunt installeren. Wij zorgen voor een heldere instructie. Utiliteit Wilt u de training Energieprestatieadviseur utiliteit volgen? Neem dan contact op met Gerrie van der Breggen 129

TRAINING INSTALLATIE TECHNIEK VOOR EP-ADVISEURS IN ÉÉN DAG DE BENODIGDE KENNIS OM EP-ADVISEUR TE WORDEN Als energieprestatieadviseur neemt u diverse bouwkundige en installatietechnische elementen op voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw. Daarvoor heeft u kennis nodig van installatietechniek. Beschikt u niet over deze kennis? Dan is deze training geschikt voor u! U doet kennis op van de installaties, die opgenomen moeten worden volgens de opnameprotocollen voor woningen en utiliteitsgebouwen. Ook leert u over de werking en opbouw van veel voorkomende installaties. Mist u naast installatietechnische ook bouwkundige kennis? Kies dan ook voor de training Bouwkunde voor EP-adviseurs. KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE 1 DAG NA DEZE TRAINING… heeft u uw kennis binnen dit vakgebied verder verbreed, zodat u starten aan de vijfdaagse training Energieprestatieadviseur Woningen (EP-W/B). 130

TRAINING INSTALLATIE TECHNIEK VOOR EP-ADVISEURS WAT LEERT U? • installatietekeningen lezen • energieverbruik • kwaliteitsverklaringen • ruimteverwarming (opwekken, distributie) • koeling (opwekken, distributie) • zonneboilers • ventilatie • installatie gebouwgebonden energieprestatie • verlichting • elektra • installatieherkenning In de training wordt een relatie gelegd met de opnameprotocollen. Provincies, gemeenten en woningcorporaties zijn druk bezig om het energiegebruik in de gebouwde omgeving terug te dringen. Een eerste aanmoediging om woningeigenaren en huurders te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen moet laagdrempelig zijn. En daar komt de energiecoach in beeld! 1 dag van 9.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-15 VOOR DEELNEMERS DIE DE TRAINING TOT ENERGIEPRESTATIEADVISEUR WILLEN VOLGEN, MAAR NIET BESCHIKKEN OVER VOLDOENDE INSTALLATIETECHNISCHE VOORKENNIS. • KLASSIKAAL LEDEN: € 395 UUR VOOR DE LESDAG EN NA DE LESDAG 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 545 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 131

TRAINING NIEUWE BOUWFYSICA KLIMAAT & ENERGIETRANSITIE HOE WERKT DE NIEUWE BOUWFYSICA EN VOORKOM JE GEVOLGSCHADE NA HET VERDUURZAMEN VAN EEN WONING. 1 DAG In de loop der jaren is er veel veranderd als we kijken naar de bouw van onze huizen. We zijn gaandeweg onze woningen meer en beter gaan isoleren. A B C D E F G Ventileerden we vroeger onze woningen via de kieren, tegenwoordig is de trend om iedere kier te dichten. En wat te denken van het verwarmen van onze gebouwen. Vroeger verwarmden we de woning zonder te koelen, tegenwoordig wisselen het verwarmen en het koelen van de woning elkaar continue af. Om nog maar te zwijgen van de toekomstige ontwikkelingen zoals de gasloze woning en de toenemende trend van domotica in huis. NA DEZE TRAINING... Na het volgen van de cursus Nieuwe Bouwfysica ben je als professional (beter) in staat om op de juiste wijze een duurzaam gebouw te ontwerpen, te renoveren en te onderhouden, weet je de grootste valkuilen te vermijden en ben je een betere gesprekspartner inzake dit onderwerp voor opdrachtgevers en andere betrokkenen. Bouwfysica betekent letterlijk de fysica van de gebouwde omgeving. De bouwfysica zelf verandert niet, de invloed van de bouwfysica op de verduurzaamde gebouwde omgeving (gebouwconstructies en installaties) is wel degelijk anders. Om een echt duurzame woning te op de juiste manier te verduurzamen en te onderhouden dien je te weten hoe deze ‘nieuwe’ bouwfysica werkt. Ook om vervelende gevolgschade te voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld foutief isoleren. Je leert de werking van nieuwe bouwfysica tijdens deze 1-daagse training. Tijdens de training worden verschillende case studies behandelen en er is tijd om uw eigen ervaringen te bespreken. 132

A B C D E F G TRAINING NIEUWE BOUWFYSICA WAT LEERT U? • Wat verstaan we onder nieuwe bouwfysica? • Het belang van continue aandacht voor de thermische schil. • Gevelopbouw; wat zijn de do’s en don’ts? • Het signaleren, oplossen en voorkomen van koudebruggen, wat houdt goed isoleren in? • De werking van vocht in een verduurzaamd gebouw. • Gaan we dampdicht of dampopen bouwen? • Hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwen optimaal verwarmd en gekoeld worden? • Geluid isolatie, welke mogelijkheden zijn er? • Hoe zit het met brandveiligheid in een verduurzaamd gebouw? • Welke mate van ventilatie stellen we als eis in een duurzame woning? • Welke schades kunnen ontstaan bij het negeren van nieuwe bouwfysica? • Bouwgebreken in de praktijk; de meest gemaakte bouwfouten en andere bouwkundige problemen die optreden tijdens het ontwerpen en bouwen van een duurzaam gebouw. 1 dag van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. DAGEN • 6-15 MEDEWERKERS VAN VASTGOEDONDERHOUDSBEDRIJVEN DIE ZICH MET DE PLANVORMING EN/OF DE UITVOERING VAN DE VERDUURZAMING VAN WONINGEN EN KLEINE UTILITEITSGEBOUWEN BEZIG HOUDEN. • KLASSIKAAL LEDEN: € 265 GEEN 100% subsidie en verletkosten regeling NIET- OF ASPIRANT LEDEN: € 350 Zie voorwaarden Stichting ‘Mijn Carrière’ Alle prijzen zijn per persoon en exclusief 21% BTW. Bekijk de meest recente prijzen op de website 133

ONDERHOUDNL.NL/TRAININGEN V17 02 2022 - FEBRUARI 2022

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
Home


You need flash player to view this online publication