0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 32e jaargang december 2017

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Intocht Sinterklaas Filmhuis Mantgum ‘Hette jout de pinne oan .............’ Opbrengst collectes Pippa: blinehûn yn oplieding Nieuws van de Gielguorde Nieuws van de oudercommissie Gielguorde Weer thuis Nieuws van Iisklub “De Twa Doarpen” Nieuws van de artsenpraktijk Tusken Tsjerke en Kroech 2018 Nieuws uit de Mariakerk 3 5 7 8 11 12 18 21 21 23 25 27 28 Verenigingen 31 Activiteiten 32 Weekagenda 33 Instellingen 34 Witte jim.... dat??? Is Mantgum klaar voor Kulturele Haadstêd 2018? Skoallen - Nij Baarderadiel Nijs fan de Wiet Wetter Klup Nieuws van korfbalvereniging WWC Nieuws van de cultuurcommissie Under de Toer Famillement 2018 in Leeuwarden Nieuws van de wijkagent Werkgroep Historie Mantgum Nieuws van Harmonie Weidum Afmetingen advertenties FOTO VOORKANT OMSLAG 11-11-2017 Sint Maarten in Mantgum vlnr. Hilde v.d. Zwaag, Berber de Vries, Rikst Mulder foto: Robert van den Bergh Het volgende nummer verschijnt voor 1 januari 2018. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 december 2017: mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Mandeguod 1 35 39 40 41 42 47 49 53 55 57 59 Oliebollen 63 De Bistedokter 49 64 Politie 64 Colofon 64

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Sinds kort spreekt de NS ons aan met ‘geachte reiziger’ in plaats van ‘dames en heren’. Amsterdam noemt haar burgers tegenwoordig ‘Beste Amsterdammers’. De Hema voegt jongens- en meisjeskleding samen tot kids-kleding. Kranten schrijven in zogenoemde genderneutrale taal. In Duitsland mogen mensen zich naast man of vrouw nu ook als ‘inter’ of ‘divers’ laten registreren. In Denemarken, Ierland, Malta en Noorwegen kon dat al. Volgens een Amsterdams beleidsrapport strookt de indeling man-vrouw niet meer met de werkelijkheid. Alles als tegemoetkoming aan de lhbti-gemeenschap, ook wel aangeduid als lgbt-, lgbtq-, lgbtqi-, lgbti-, lhbti-, lgbtqia-, lgbtqiap-, lgbtqasp-, lgbt+, lgbtqaigemeenschap*. De Metro (29-07-2017) sprak zelfs over de lhbtiqapc-gemeenschap*. Voor mij de vraag of ik ook genderneutraal moet gaan schrijven? Het antwoord is: nee. Na lang nadenken zie ik genderneutrale taal als een verkrachting van het Nederlands. Het onthoudt de lezer belangrijke informatie en brengt hem of haar voortdurend in verwarring. Een artikel over een wielrenner bleek over Annemiek van Vleuten te gaan. Een verkrachte journalist bleek een vrouwennaam te hebben en een acteur bleek Carice van Houten te zijn, behalve in de zinssnede ‘De actrice Carice van Houten …’, want dan treedt het potsierlijkheidsbeginsel in werking. En, moet ik in genderneutrale taal ‘Annemiek en zijn ploeg …’ of ‘de renner en haar ploeg …’ schrijven of geldt dan ook het potsierlijkheidsbeginsel. Dat leidt slechts tot potsierlijk taalgebruik die voortdurend op het verkeerde been zet en daardoor ongeloofwaardig wordt. Ik vraag mij af wat er mis is als ik bij een lezing mijn publiek verwelkom met ‘dames en heren …’. Dat is een beleefdheidsvorm, die mensen niet op hun geslacht aanspreekt. ‘Beste mensen’ is koud en komt arrogant over, om over ‘beste lhbtiqapc-ers’, zoals sommigen voorstellen, maar niet te spreken. De term ‘dames en heren’ omvat het hele menselijke spectrum, met enerzijds het ’ultieme vrouwelijke’ en anderzijds het ‘ultieme mannelijke’ en daartussen alle mogelijke variaties. ‘Dames en heren’ is dan inclusief iedereen en sluit niemand uit. Als vrouw zou ik mij gepiepeld voelen met genderneutrale taal, die vooral mannelijke taaluitingen gebruikt (wielrenner, journalist, acteur). Dat is geen genderneutrale taal (als die al bestaat), maar een masculiene. Dat lijkt precies tegengesteld te zijn aan wat genderneutralisten willen. Dat het man-vrouw onderscheid niet van deze tijd is, is een gotspe. Gelukkig verschillen mannen en vrouwen. Dat verschil mag gelijkwaardigheid echter niet in de weg staan. * Voor een verklaring van de lettercombinaties verwijs ik naar mijn website www.brambrouwer.nl Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Lieve lieve kinderen van de Friese Greiden Sinterklaas komt dit jaar ook weer jullie kant op schreiden Want vorig jaar in Mantgum, dat beviel Sint zeer best Vanaf de boot zag ik al die kinderen en dat fijne orkest Maar soms is Sint ook zo’n avonturier Kunnen we niet eens aankomen op een andere manier? Die boot is prachtig en zeker niet verkeerd Maar er moet iets anders zijn wat mij ook nog begeert Met een vragende blik en een beetje ontdaan Vroeg Bootpiet mij: “hoe komen wij dán in Mantgum aan?” Vlak voor het toetje tijdens het avonddiner Kreeg Reispiet ineens een wonderbaarlijk idee “Sinterklaas, waarom moet het zo moeilijk zijn? In Mantgum stopt toch ook regelmatig een trein? Het zorgt weer voor een nieuw avontuur En stopt daar zeker drie keer per uur!” Dus vertel ik jullie kinderen bij deze: Op dinsdagochtend 5 december moeten jullie op het treinstation wezen Jullie moeten op tijd klaar gaan staan Want om 8.46 uur kom ik met de trein aan! Zo kan ik jullie zonder natte voeten Op het treinstation van Mantgum begroeten Dan hoor ik graag jullie hoogste lied Dikke kus van Sint en Piet Mandeguod 5

6 Mandeguod

Filmhuis Mantgum Op vrijdag 8 december draaien wij de film Walk The Line (2007) Verenigde Staten / Duitsland Muziek / Biografie geregisseerd door James Mangold. Met Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon en Ginnifer Goodwin. Country-legende Johnny Cash (Joaquin Phoenix) vertrekt naar Memphis waar countrymuziek nog in de kinderschoenen staat. Naarmate hij steeds bekender wordt en geld begint te verdienen komt hij in contact met grote sterren zoals Elvis Presley. Hij ontmoet June Carter en groeit uit tot icoon. Maar ook vecht hij tegen zijn duistere kant. De roem wordt Johnny te veel en hij raakt aan de drugs. Reese Whiterspoon ontving een oscar voor haar rol als June. Op vrijdag 22 december draaien wij de film Brooklyn (2016) Ierland / Verenigd Koninkrijk / Canada Drama / Romantiek, geregisseerd door John Crowley. Met Saoirse Ronan, Emory Cohen en Domhnall Gleeson 1950, Brooklyn. Een jonge vrouw, Eilis (Saoirse Ronan), is verhuisd vanuit een klein dorp in Ierland naar Brooklyn om te werken en carrière te maken. Daar wordt ze verliefd op de Italiaans-Amerikaanse Tony (Emory Cohen). Wanneer een tragedie binnen de familie haar dwingt terug te keren naar haar oude gemeenschap en een jongeman genaamd Jim (Domhnall Gleeson) haar daar het hof maakt, is ze in dubio over waar haar toekomst ligt. Mandeguod 7

“Sa wie it doe” (diel XI) De greidboer moat it fan de molke ha. Sa hat it altiten west en sa sil it altyd bliuwe. Troch de ieuwen hinne hat men yn Nederlân en yn de hiele wrâld besocht om mei de hannen molke út de jaren (uiers) fan de bisten te krijen. Fansels kinne wy ek molke út ezels krije mar dat is foar ús as boeren net produktyf genôch. It melken mei de hannen wie sa dreech, dat men om 1850 hinne al besocht om in soarte meganyk út te finen dêr’t mei molken wurde koe. Dat woe min slagje. De Amerikanen fûnen wolris wat út wat it begjin wêze koe fan it meganysk melken. Men hie ûnder oaren in rêd dat mei de hân draaid wurde koe en oan ‘e oeren de molke der út sûge. Dat wie pynlik foar it bist en wie dan ek net de oplossing dy’t brûkt wurde koe. Ferskate mooglikheden waarden besocht mar men hie gjin súkses. Stadichwei kamen de útfiningen dy’t der aardich op begûnen te lykjen. De pulsator (op en del mei sûgjen) joech de basis fan it meganysk melken. Om 8 Mandeguod

1900 hinne waarden der patinten útjûn fan reedlik wurkjende molkmasines. De Sweedske Laval wie it fierste yn ûntwikkeling. It wie 1928 dat yn Mantgum Doeke Odinga syn heit in Laval molkmasine kocht. Yn ‘e oarloch moasten de Odinga’s wer mei de hân melke, om’t der gjin rubbers te krijen wienen. Nei de oarloch is elts oergongen nei it masinemelken. Noch altyd wurde der ferbetteringen oanbrocht by dizze masines. De kij, geiten en skiep fine no it melken noflik. De nijste ûntjouwing is de melkrobot. It is in djoereftich apparaat mar in grut wûnder foar boer, ko en boerinne. It jout de boerebefolking in stik libbensfrijheid. Sa kin it wol ta: Bêste lêzers fan Mandeguod. Yn it begjin fan dit jier joech Hette my de pinne oer. De fraach wie, as ik wat memoires fan mysels yn Mandeguod skriuwe woe. Ik haw Mandeguod altyd in moaie doarpskrante fûn mar memoires yn dit blêd skriuwe dat gyng my efkes boppe de pet tocht ik. Wy koenen gjin saken meielkoar dwaan. Hette droste wer ôf. Inkelde wiken letter, der wie hy wer. Hy woe my wol mei helpe. Ik haw my doe beprate litten. Ik woe it wol dwaan mar dan yn it Frysk en haw de pinne oannommen. Dat wie yn earste ynstânsje goed. It makke my der net makliker op dat ik 30 jier yn Raerd wenne ha en hast 60 jier no yn Mantgum. Hoe moatte jo soks oanpakke. Oant no ta haw ik gauris Raerd te pakken hân en Mantgum is no oan bar. Hette kaam okkerdeis mei it boadskip dat de redaksje fan Mandeguod it ferstanniger fûn dat wy yn it desimbernûmer stopje mei dizze skiednis. Ik haw dêr alle begryp foar. Frysk kin eltsenien net lêze. Yn ‘e tekst steane dingen en wurden beskreaun dy’t guon doarpsgenoaten net begripe. Dan wurdt it wat langtriederich en d’r is ek sa’n soad oars te lêzen. Ik kin my dan ek maklik oanslute by de redaksje. Ik jou Hette de pinne werom en betankje him foar syn help. Wy hienen it moai foarinoar! Tsjerk Mandeguod 9

10 Mandeguod

Opbrengst collectes Collecte Nederlandse Brandwondenstichting De collecte van de Brandwondenstichting (in de week van 9 t/m 14 oktober) heeft in Mantgum een bedrag van € 507,34 opgebracht. Zowel de gevers als de collectanten worden hiervoor hartelijk bedankt. Roely van der Veen Coördinator Nederlandse Brandwondenstichting Opbrengst collecte fonds verstandelijk gehandicapten Alle gevers en collectanten: bedankt voor jullie bijdragen! Dit jaar heb ik de collecte fonds verstandelijk gehandicapten overgenomen van Trui Schots en Roely van der Veen. Het was dit jaar lastig om alle straten ‘rond te krijgen’, maar gelukkig hebben zich ook nieuwe collectanten aangemeld. Bedankt hiervoor! De opbrengst bedroeg dit jaar € 515,22 Groet, Loretta van der Galiën. Coördinator fonds verstandelijk gehandicapten Mandeguod 11

Pippa: blinehûn yn oplieding. Us buorlju Herman en Nella ha fan ’t simmer in jonge hûn krigen. No, om it presizer te sizzen: buorfrou Nèlla hat in hûntsje krigen. Samar in jonge hûn. No, samar… It is in hiele spesjale hûn. It is in hûn yn oplieding. In oplieding ta ‘geleidehond voor blinden en slechtzienden’. It begûn allegear oan it begjin fan dit jier. Nella naam kontakt op mei de Stichting Hulphond, omdat it har in moai doel like no’t hja mei har wurk opholden is en dus mear tiid om hannen hat. Mar dy stichting hat syn domisylje yn Brabân – fierstente fier fuort dus. Doe kaam de ‘Geleidehondenschool’ fan Herman Jansen yn Almere yn byld. Dy skoalle hat in dependânse yn Drachten en dat leit op in ridlike ôfstân foar de trainingen. Dat doe hat Nella har by de skoalle yn Almere opjûn as gastgesin foar in blinehûn. Fuortendaliks de oare deis krige se in telefoantsje fan de dependânse yn Drachten: se koe dyselde wyks in trainingsles foar liedhûnen bywenje. Dy les kaam har hiel sympatyk oer en fersterke har idee dat se graach in hûntsje in jier lang opliede woe. ’t Is fansels net sa datst dan fuortdaliks in hûntsje meikrigest - se komme earst by dy te sjen wêr’st wennest, want in flatsje fan 10 heech is net it gaadlikste plak foar in jonge hûn. Ek wurde blinehûnen net pleatst by in húshâlding mei lytse bern ûnder de 4 jier – in hûn moat syn plak yn de ‘roedel’ kenne, en hy soe himsels boppe sokke lytse bern pleatse kinne. Ien fan de wichtichste dingen is lykwols: je moatte seeën fan frije tiid ha, want it opfieden en trainen fan sa’n hûn fret tiid…. Alles waard lokkich goedkard, en twa moanne letter kaam Pippa by Nella en Herman te wenjen. Pippa – net in namme dy’t Nella boppe oan it listke sette soe, mar dy namme komt mei de hûn. De skoalle fokt nammentlik sels hûnen, en betinkt fuort in namme foar de jonge hûntsjes. Dy earste pear wiken hiene wy dan ek in tige oandwaanlik buorhûntsje. Sy seach der út as it hûntsje fan it Page-húskepapier… Mar alle wiken kaam der wat hichte en wat gewicht by en ek al is Pippa no noch mar 6 moanne, it is al in knaap fan in hûn. 12 Mandeguod

Mar, sa’k sei: yn oplieding. En ja, Nella sels is ek in bytsje ‘yn oplieding’. Jierren lyn hat se wol ris twa dwerchpoedels hân, mar in blinehûn, dat is nij foar har. It begûn al mei in moarntiid teory en in boekwurkje oer de training, fersoarging en opfieding fan in blinehûn foardat Pippa by harren oer de flier kaam. It wie noch mar in hûntsje fan sa’n 7 wike âld, moast sels noch leare om, nee, net yn de keamer te pisjen, mar bûtendoar. Bûten soksoarte ‘basisbegjinsels’ moat Pippa noch in hiele protte oare saken bybrocht wurde. No kinne hûnen foar ferskate doelen oplaat wurde – kinst it sa gek net betinke of in hûn kin earne foar traind wurde: it bekendst is wierskynlik wol de liedhûn foar blinen, mar der binne ek hûnen dy’t by harren baaske epilepsy oankommen fiele, se kinne oplaat wurde om b.g. ferdronken minsken op te spoaren of – mear om it kriminele sirkwy tsjin te gean – se wurde oplaat om drugs of bankbiljetten op te spoaren. Pippa falt dus ûnder dy earste kategoary. Sadree’t Pippa har túchje – har ‘jaske’ – oan hat, is se ‘yn funksje’. Op dat stuit mei se net mei oare hûnen boartsje, op oare hûnen reagearje, tsjin oare hûnen blaffe, tsjin minsken opspringe, achter katten oan sitte of wat dan ek. It is de bedoeling dat Pippa dan min of mear sûnder op of om te sjen as liedhûn har paad ferfolget. In liedhûn moat alle oandacht ommers rjochtsje op syn of har bline baaske. Ein augustus hiene wy ús útfanhûzershûntsje Demi wer oer de flier – in papillon-hûntsje, al mear as 10 jier âld, noch ien tosk oer, in fatsoenlike kat is grutter as Demi, en as David twa wike net meand hat komt Demi kwalik boppe it gers út. Mar wol in ôfgryslik stik kabaal as der minsken of hûnen foarbykomme. Doe’t Pippa in kear mei de noas yn de loft foarby kaam tjirge Demi him wer tige. Pippa stie even yn bestân oft se dêr no op reagearje soe of net, seach ris nei Nella, en keas doe de wiiste wei: gewoan trochrinne…. Kommando’s sa as: zit, af, los, links, rechts, pin, post en stoep moatte allegear oanleard wurde. (Ja, jo heare it goed: blinehûnen prate gjin Frysk…) By ‘stoep’ bygelyks moat Pippa stilhâlde as har begelieder fan it trottoir ôfstappe moat, en as har begelieder wer op it trottoir stappe sil, moat de hûn mei de beide foarpoatsjes op it trottoir stilhâlde as teken: tink der om, stroffelje net oer de trottoirrâne. By in brievebus moat in liedhûn mei de foarpoatsjes omheech stean gean as teken: hjir moatst wêze mei dyn brief. By in pinautomaat fan it selde lekken in pak. Allinne is Pippa no noch net earlik grut genôch om de Mantgumer brievebus rikke te kinnen, want dy sit tige heech. Mar dat komt Mandeguod 13

dus noch. Ek moat se har begelieder feilich om obstakels, luifels, auto’s en alle oare saken dy’t yn it paad steane, hinne liede. Pippa moat oeral mei hinne nommen wurde, omdat dat letter har taak ek is. Nella hat foarôf oerlis mei de Poiesz hân en sadwaande koest Pippa as hiel lyts hûntsje yn in kratsje yn it winkelweintsje fan de Poiesz tsjinkomme. Tsjintwurdich giet se gewoan oan de riem mei te shoppen, mei har ‘jaske’ oan. Sa hat Pippa al yn de Grinzer Universiteit west, op de boat nei Skylge, by Jonker Sikke, yn it hotel, yn de trein, yn de bus, by de pedikuere, neam mar op. Dit alles op betingst dat se net blaft en nearne oan sit. Doe’t Pippa mei Herman yn it MCL wie, hat it sikehûs in foto fan it duo nommen en op de Facebookpagina fan it MCL set. Der kamen 651 likes op! Lokkich is de wetjouwing tsjintwurdich sa dat liedhûnen en helphûnen net wegere wurde meie en oeral tagong hawwe moatte. It is wetlik noch net hielendal dúdlik hoe’t it sit mei sa’n hûn yn oplieding, mar it soe in bytsje raar wêze as dy regels net foar liedhûnen yn oplieding jilde. By alle ynfo kamen ek ynstruksjes oer hoe fier as men mei in jonge hûn rinne mei. Omdat de bonken noch net folgroeid wiene, mocht der yn it begjin net oeren mei rûn wurde. Dit jildt yn prinsipe foar alle jonge hûntsjes. Ja, doe’t wy Nella yn it begjin rinnen seagen mei it hûntsje yn de buggy, tochten wy ek: ‘Kom op, it bistke hat poatsjes…’ Mar it siet dus justjes oars as dat wy tochten. Nella rûn in part fan de ôfstân mei Pippa, en in part fan de ôfstân koe Pippa yn de buggy riden wurde. Mar de training is noch lang net ôf. “Ik durf haar hier in Mantgum ook alleen nog maar zonder riem te laten als ik het pad langs het water om het dorp heen loop”, fertelt Nella, “Daar zijn geen auto’s waar ze onder kan raken.” De earste moannen moast Nella alle wiken in moarn te trainen mei Pippa, no is dat noch ien moarn yn de twa wike. Se easkje net foar neat datst in soad frije tiid hast… En hat Pippa sa no en dan ris in dwarse bui, de trainster kin altyd belle wurde foar goede rie. “Dat is wel een geruststellende gedachte, zelfs in 14 Mandeguod

het weekend kun je haar bellen” ferhaalt Nella. “Ik moet Herman ook in de gaten houden”, laket Nella, “want hij geeft Pippa stiekem vaak nog een extra koekje.” Eins mei Pippa allinne fan Nella mar iten oannimme. Want do wolst net witte wat sommige minder aardige minsken dellizze: giftige gehakballen of bakte spûnzen bygelyks. Wy geane der fansels fan út dat der net sokke minsken yn Mantgum wenje! Mar ek sûkelade, kaugom, ferskate planten yn de tún of sels druven falle net goed yn in hûnemage. Yn prinsipe kostet it dy neat om in blinehûn in jier lang op te lieden: brokjes, de bench, de riemen en de kosten fan de feedokter binne allegear foar rekken fan de skoalle. Ek it treinkaartsje foar de hûn is fergees. It baaske sels moat uteraard wol in jildich treinkaartsje yn ‘e bûse ha. Mar alle tííd en enerzjy dy’st oan de hûn bestegest komt wòl foar dyn eigen rekken… Dan, as it jier om is, moat Pippa noch sa’n 6 moanne nei ‘skoalle’ yn Almere. ‘”Herman heeft nu al buikpijn van het idee dat Pippa straks weer weg moet”, laket Nella. “Hij is helemaal stapel op Pippa!” Oarsom is dat krekt sa! It bart soms wol dat in blinehûn net goedkard wurdt nei dat earste jier, soms om medyske redenen, soms deagewoan omdat de hûn it sels net leuk fynt. Of omdat er dochs noch achter de katten oan sit… Dan kin it gastgesin de hûn keapje, of de hûn giet as selskipshûn nei in oar gesin ta. Yn dat healjier op skoalle kriget de hûn noch in yntinsive training. As de hûn dan definityf tawiisd is oan immen dy’t blyn is of hiel min sjocht, dan kriget dy persoan mei de hûn ek noch twa wike begelieding en training yn syn of har eigen wenomjouwing. De hûn leart dan om fêste rûtes te rinnen, bygelyks nei it stasjon, de winkel of de pinautomaat. Pippa is in Golden Retriever, in populêre hûn foar soksoarte wurk, se binne ek ‘willing to please’. Herders, labradors mar ek krusingen mei poedels wurde in soad foar dit wurk brûkt. Dan krigest ‘labradoodles’, ‘shepadoodles’ of ‘golden doodles’. Poedels binne net allinne tige yntelligint, se kinne ek skeard wurde, in grutte pree as sa’n liedhûn telâne komme soe by immen dy’t allergysk foar hûnehier is. En wat bart der as de hûn âld is? Wel, dan bliuwt er soms by de bline persoan sels, tagelyk mei in nije liedhûn, of hy giet wer nei it oarspronklike Mandeguod 15

16 Mandeguod

gastgesin of nei immen oars. De hûn giet dus gewoan rêstich mei pinsjoen. En dat hat sa’n hûn dan ek wol fertsjinne! Letter yn de training komt der ek noch in part dêr’t Nella wol wat tsjin opsjocht: mei in blyndoek om mei Pippa op ‘e dyk rinne, om in bytsje it gefoel te krijen fan hoe’t de wrâld is as je (hast) neat sjogge. Mar foarlopich sjogge jimme Pippa troch de buorren stappen mei op beide siden fan har ‘jaske’ de wurden “in opleiding”. Dat hâldt ek yn datst har net ôfliede meist. En net aaie…. Dat lêste is bytiden dreech. Want Pippa sels fynt it hearlik om aaid te wurden. Mar dat mei dus net as se ‘yn funksje’ is. “Ik heb laatst grote moeite gehad om dat aan een klein jongetje uit te leggen,“ seit Nella. It jonkje fûn soks mar nuver: hoesa mochten je sa’n leave hûn no net aaie??? - - - - - - - Ien fan de bykomstichheden is dat je mei sa’n hûn op Facebook en Whats App sitte, omdat je dan maklik yn kontakt komme mei oare minsken dy’t ek in hûn opliede. Yn Fryslân hat de Geleidehondenschool fan Herman Jansen hast noch gjin gastgesinnen foar liedhûnen, dat it soe moai wêze as Pippa hjir yn de buert wat selskip krije soe. Foar bline minsken en minsken dy’t hiel min sjogge binne der no nammentlik wachtlisten om in liedhûn krije te kinnen. Binne jo nijsgjirrich hoe’t soks yn syn wurk giet? Op www.geleidehondentrainer.nl kinne jo ek in hiel soad nijsgjirrige saken oer liedhûnen oan ‘e weet komme. En wa wit, liket it jo wol wat! Lys Scarse Mandeguod 17

Nieuws van de Gielguorde Iepening skoalplein Woansdeitemoarn 18 oktober wie it dan safier, de iepening fan it opknapte skoalplein fan Mantgum. Nei mear as trije en in heal jier fan regeljen en praten mei de gemeente, omwenjenden, skoalbern, Doarpsmienskip , leveransiers en it hifkjen fan fûnsen om it jild rûn te krijen, is it doel om it skoalplein op te knappen realisearre. Trije en in heal jier lyn kaam it idee om in plak te meitsjen foar de fuotbaljende bern. Omdat Mantgum op in terp leit en nei aardich wat wetterfal de measte plakken foar bern om te boartsjen dweiltrochwiet binne, komme se allegear nei it skoalplein. Dit plak is betegele en it hiele jier tagonklik. De bern hiene op it skoalplein in lyts stikje dêr’t se fuotbalje koene. Dat stikje terrein wie net echt in geskikt plak om’t de bal òf yn de sleat bedarre òf op it skoalledak kaam. Wat soe it dochs moai wêze as der in fuotbalkoai kaam! Dat idee is ein april al realisearre. Der is in stikje snippergrûn by it plein lutsen en der koe in traapfjildsje komme fan 10 by 20 meter. 18 Mandeguod

Foar de simmer die bliken dat de finânsjes rûn kamen om ek de rest fan it plein oan te pakken. De skoalbern ha in flesse-aksje holden, in sponsorloop rûn en lotten ferkocht fan Jantje Beton. Dêrnjonken hie de skoalpleinkommisje it “iepen mienskipsfûns” fan de Provinsje, de gemeente, de Rabobank en ferskate oare fûnsen oanskreaun. Der wie budzjet foar boarterstastellen en bankjes om op it beukerplein en grutte plein te pleatsen! Foar de sfear en it skaad binne der noch trije beamen plante. Boargemaster Liemburg kaam del om it lint troch te knippen sadat de bern frij wiene om op harren nije plein te boartsjen. Troch it pleatsen fan buorden mei skoalpleinregels hoopje we dat it plein kreas en himmel bliuwt en it foar de skoalbern, omwenjenden en doarpsgenoaten in prachtich plak is en bliuwt om elkoar te treffen en te boartsjen. Mandeguod 19

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 20 Mandeguod

Nieuws van de oudercommissie Gielguorde Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan de oudercommissie ten behoeve van het schoolplein. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo Ledensponsoring. Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging, stichting of instelling. Ook de oudercommissie van de Gielguorde heeft zich aangemeld voor deze actie. De oudercommissie heeft het schoolplein een flinke opknapbeurt gegeven en wil deze sponsoring dan ook graag gebruiken ten behoeve van het schoolplein. Wij zijn bekend onder nummer RLS141, dit nummer heb je nodig bij het invullen van het stembiljet dat vanaf 1 december op de website van Rabobank SneekZuidwestFriesland staat. Stemmen kan de hele maand december via de website www.rabo.nl/sneekzwf/ledensponsoring Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Bent u geen klant van de bank en stemt u toch? Dan is uw stem niet geldig. Weer thuis. Bij deze wil ik alle mensen die mij gesteund hebben tijdens mijn revalidatie heel erg bedanken. Het heeft mij zeer goed gedaan. Lieve groet, Alie Lebbink Mandeguod 21

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 22 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

Nieuws van Iisklub “DE TWA DOARPEN” De zomer ligt al weer achter ons en het herfstweer heeft zijn intrede gedaan met nog enkele zeer warme dagen in oktober 2017 waarbij er zelfs een record van warmste dag is gemeten. Laten we met z’n allen hopen op een mooie winter met veel ijs, waarbij jong en oud genieten van het schaatsen op de ijsbaan en wellicht op open wateren. Zoals jullie afgelopen zomer vast wel hebben gezien was de ijsbaan, althans een deel van het land waar de ijsbaan onderdeel vanuit maakt, overgoten door modder, stenen, tegels, drainage, buizen etc. Dit omdat de Skillaerderdyk en His van Botnialeane een nieuwe riolering en bestrating kregen. Als ijsbaanbestuur gaan we ervan uit dat dit geen invloed zal hebben op het schaatsen omdat alles dan weer in oude staat is teruggebracht. Wie weet wordt het er allemaal beter van. Hoewel er afgelopen winter maar enkele dagen ijs op de baan lag wordt er wel ieder jaar een kleine bijdrage gevraagd van de leden en donateurs. Ook dit winterseizoen zult u hiervoor benaderd worden. Deze bijdrage is laag omdat we al enkele jaren energieneutraal zijn als gevolg van de zonnepanelen op het ijsbaanhokje. Na de winterperiode is het weer tijd om onderhoud aan de baan uit te voeren. Het hokje moet opnieuw in de verf en het dakje van het “PEB” kastje moet vervangen worden. Ook zijn er misschien nog dorpsgenoten die niet lid/donateur zijn van de ijsclub. Mocht je dit wel willen worden, ga dan naar de website www.detwadoarpen.nl om je aan te melden. Op woensdag 6 december heeft het bestuur weer een jaarvergadering gepland. Deze zal plaatsvinden in café Bonnema te Mantgum en begint om 20.30 uur. De agenda ontvangt u ter plaatse. Komt allen: de koffie staat klaar ! Het bestuur van Iisklub “De Twa Doarpen” Mantgum Skillaerd. Mandeguod 23

24 Mandeguod

Nieuws uit de artsenpraktijk Praktijkperikelen Bergwerff Ook het verzorgingsgebied van onze praktijk wordt opnieuw ingedeeld, zeg maar gerust ‘verdeeld’. De dorpen Winsum, Spannum, Welsrijp en Baijum gaan bij Waadhoeke (regio Franeker) horen. Easterlittens, Baard, Mantgum, Hûns, Leons, Mantgum Jorwert en Hilaard vallen straks onder Leeuwarden en Wiuwert, Rien en Easterwierrum onder Súdwest-Fryslân. Voor onze zorg maakt dat niets uit; die blijft onverdeeld aan u ten goede komen. Geneeskundige en farmaceutische zorg vanuit Medisch Centrum Winsum en onze dependance in Mantgum. Ook hopen we het consultatiebureau binnen boord te houden. Ouders komen met hun kinderen vanuit de omringende dorpen met plezier naar de praktijk in Mantgum. Het kan toch niet zo zijn dat het consultatiebureau verdwijnt naar Akkrum of Grou. We houden u op de hoogte. We zijn dankbaar dat er nog dokters zijn die in onze praktijk willen werken. Er is een groot tekort aan huisartsen die zich in Friesland willen vestigen. De tegenwoordig veelal vrouwelijke huisartsen hebben partners die in het noorden geen passend werk kunnen vinden, met als gevolg dat zij de noordelijke regio’s mijden. Welke dokters zijn er op dit moment werkzaam in onze praktijk? Dokter Snoek en dokter Urff werken respectievelijk drie dagen en één dag in de praktijk, dat kan in Winsum zijn of een dagdeel in Mantgum. Dokter Bergmans werkt op dinsdag en vrijdag. Uw eigen huisarts werkt de gehele week op wisselende tijden, maar houdt wel het overzicht. Onze zoon Lennart heeft samen met zijn vrouw besloten enkele jaren in het buitenland te gaan werken en vertrekt in januari naar Saba, een van de bovenwindse eilanden van het Koninkrijk. Ze krijgen daar beiden een baan als arts. Melle, Lot en de baby - op het moment van dit schrijven nog niet geboren - gaan genieten van enkele jaren wonen in de Caraïben. We zullen het jonge gezin enorm missen, niet in de laatste plaats dokter Bergwerff ‘junior’. Het wordt een interessante uitdaging voor de twee dokters, waarbij wij hen veel succes wensen. Er is in ieder geval een Friese bakker werkzaam op Saba en ook een Friese verpleegkundige; dus hoeven ze wat dat betreft Friesland niet te missen. Mandeguod 25

26 Mandeguod

Afgelopen periode hebben de griepvaccinaties plaatsgevonden in Winsum en in Mantgum. Heeft u de griepprik gemist? Neem dan contact op met de praktijk. Iedereen vanaf 60 jaar is opgenomen in het landelijke vaccinatieprogramma en kan gratis de griepprik krijgen. De griepprik is geen 100% garantie tegen griep. Niet alle virusstammen zitten in de jaarlijkse ‘cocktail’. Maar de heftigheid van de influenza is een stuk minder na een griepprik en je bent minder besmettelijk voor je omgeving. In de kerstperiode, dit jaar vier dagen, vinden wij het prettig wanneer u de medicijnen op tijd bestelt. Dus liever halverwege december dan in de laatste week van het jaar. Ook de apothekersassistenten willen graag op tijd naar huis met de feestdagen. Wanneer u dit leest is het alweer december en is 2017 omgevlogen. Namens de praktijk en het team wensen wij u feestelijke dagen en een onverdeeld mooi 2018! Aukje Bergwerff Tusken Tsjerke en Kroech 2018 Op ús brainstoarmjûn en op ús stikje yn'e Mandeguod krigen wy praktysk gjin reaksje en dat lizze wy mar posityf út: de minsken binne dus wol tefreden oer de dingen dy't harren foarsetten wurde. Dus wat docht men dan as bestjoer? Dan betinkt men sèls mar wer de dingen! En sadwaande kinne wy no al sizze dat it program foar ús Tusken Tsjerke en Kroech-tocht 2018 hast al hielendal yn kalk en semint is, oars sein: de lokaasjes en de optredens steane yn grutte halen al fêst. Wy hawwe der ek wat nije eleminten yn witte te bringen en wy binne dan ek no al benijd nei de reaksjes dy't dat grif opsmite sil! Nee, wy sizze fierder neat, jimme lêze it ynkoarten wol, by de presintaasje fan'e trije rûtes. Want dát elemint bliuwt fansels, dat kin net oars, dat is ek de sjarme fan it hiele barren. Ek it waarme miel iten heart sa njonkenlytsen by de tradysje, dus ek dat kinne wy straks meiinoar behimmelje. Jim lêze it wol. Yn jannewaris, febrewaris, maart, yn'e Mandeguod. It bestjoer fan Frisia1874 Mandeguod 27

Nieuws uit de Mariakerk Sint Maarten te paard in Mantgum 11 novimber is de dei, dat myn ljochtsje, dat myn ljochtsje skine mei! Zaterdagavond 11 november was een koude, heldere avond. De avond dat alle kinderen uit Mantgum en omstreken met hun lichtjes op pad gaan. Aanbellen. Zingen uit volle borst - soms iets zachter -, het lekkers in de tas én door! En dan, thuis verhalen over de belevenissen onderweg. 12 november is de dag dat Sint Maarten te paard naar Mantgum kwam. Alle kinderen en volwassenen uit Bears, Jellum, Jorwert, Mantgum en Weidum, jong en oud, waren voor zondag 12 november uitgenodigd om naar de kerk in Mantgum te gaan. Sint Maarten was in de kerk! Wat was het een groot spektakel! Alle kinderen kwamen zingend, met hun lampionnetjes, de kerk binnen wandelen. Een prachtige optocht. Hoor? KLOP,KLOP, KLOP op de kerkdeur. Wat is dat? Kom kijken. Kom naar buiten. Zie! Wie komt daar aan? Sint Maarten op zijn paard! De kinderen werd het verhaal van (Sint) Maarten verteld en dat je met je zwaard ook kunt delen. Tijdens de dienst werd 28 Mandeguod

het snobbersguod / snoepgoed dat de kinderen van huis hadden meegebracht, ingezameld en werd er gecollecteerd voor ‘Stichting Rijk voor Arm in Friesland’. Het ingezamelde snoep werd direct weer uitgedeeld aan alle aanwezigen. Terwijl iedereen heerlijk op het lekkers sabbelde vertelde dominee Willemien het verhaal over “Geven en Ontvangen”. Samen zongen we mooie liederen en konden we luisteren naar organist Taeke Beukema die prachtig speelde op het orgel. Aan het einde van de viering was er nog heel veel snoepgoed over. Genoeg om te delen! ’s Middags is een schaal met snoepgoed - met een begeleidend kaartje en de liturgie - naar het verzorgingshuis in Weidum gebracht. De schaal met lekkers is bij de thee rondgegaan. Wat een blijde gezichten en reacties bij de mensen. Wat een ontroering. Het verhaal over geven, delen en ontvangen gaat door. Een hartelijke groet van Jeugdkommisje Mantgum-Westerwert (Gudula van Beem, Tietia Kooistra, Boukje Jilderda, Annet de Ruiter-Reitsma en dominee Willemien Keuning) Geïnteresseerd? Van harte welkom / Tige wolkom Volg ons via Facebook: PKN.Westerwert.Mantgum Vier keer per jaar organiseren wij een speciale viering, voor jong én oud. Wil je op de hoogte blijven van deze bijzondere vieringen? Stuur een mail naar gudula@hetnet. nl en wij zorgen ervoor dat je onze nieuwsbrief ontvangt. Mandeguod 29

30 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Y. Duhoux Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 (06) 420 903 81 Mandeguod 31

Activiteiten Maand december din 5 dec woe 6 dec don 7 dec vrij 8 dec Intocht Sinterklaas en Pieterbaas Jierfergadering Iisklub ‘De Twa Doarpen’ Jierfergadering WWC Filmhuis: Walk the line zon 10 dec Kerkdienst, voorganger ds. W.J. Keuning woe 13 dec Stoomcursus Frieslandkunde zon 17 dec Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar vrij 22 dec Filmhuis: Brooklyn zon 24 dec Kerstavonddienst, voor jong en oud, voorganger ds. H. Wagenaar ma 25 dec Kerstdienst, voorganger ds. W.J. Keuning do 28 dec Oliebollenbriefjes worden opgehaald zon 7 jan vrij 19 jan di woe 24 jan Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Filmhuis: Carol 23 jan Uit de schatkamers van de muziek (1/5) De brekbere sirkel, Tet Rozendal Iedere don t/m maart Jeu de boules 09.46 uur, station Mantgum 20.30 uur, Cafe Bonnema 20.00 uur, Café Bonnema 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Weidum 20.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Weidum 10.00 uur, Mariakerk Mantgum do 28 t/m za 30 dec, mantgum 09.30 uur, Weidum 20.00 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 19.30 uur, bij Doeke Odinga Mantgum.com 32 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Inloopspreekuur politie Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow Pilates Malletband ‘Harmonie Weidum’ Bodyshake donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 20.00 uur - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 33

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0566) 65 33 88 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma T. Kuperus J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Gezondheidscentrum It Kleaster / L.J. Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest 34 Mandeguod

Witte jim…dat? Us markante doarpsgenoat Ad Joosse 24 novimber ferhúzje sil nei Donkerbroek? Ad hat him alle jierren dat hy, tegearre mei syn frou, yn Mantgum wenne, tige ynset foar (hast) alle ferienings yn it doarp. Wy sille Ad dan ek o sa misse. Wy hoopje dat it har ek yn Donkerbroek tige goed giet, sa moai ticht by harren bern. It nije adres fan Ad is: Schapendrift 28, 8435 WK Donkerbroek Witte jim…dat? It waar slim fan slach is? Want yn ´e tún fan Pieter Soeteman oan de Dokter Fokkewei diene al yn novimber twa moedige hyasintsjes krekt oft it al foarjier wie. De blombollen sieten yn it kompostfet dat troch Pieter yn de simmerfakânsje leech smiten wie yn syn tún! Mantgumer Maten waren vrijdag 17-11 live op TV bij Noardewyn live? Mandeguod 35

36 Mandeguod

Witte jim…dat? Evelien Storm haar eerste album met eigen liedjes komend voorjaar uitbrengt? Evelien (29) is opgegroeid in Mantgum. Op de jeugdtheaterschool Meeuw en kunstencentrum Parnas in Leeuwarden is haar liefde voor theater en muziek aangewakkerd. Tijdens haar conservatoriumstudie in Groningen verdiepte ze zich eerst in jazz, maar toen ze eenmaal zangeres Elis Regina had horen zingen kon ze de Braziliaanse muziek niet meer loslaten. Met gitarist Rob Elfrink nam ze de cd ‘Oceano’ op, vol Samba’s en Bossa Nova’s, in het Portugees gezongen. In deze periode is ook haar liefde voor intieme concerten ontstaan, in huiskamerachtige setting, waarbij ze dicht op het publiek staat. Rob emigreerde en ook Evelien verliet Groningen. Na vele optredens in verschillende bezettingen, van duo tot big band, werd het tijd voor iets anders. Evelien ging haar droom achterna: zelf geschreven nummers uitbrengen, in een eigen stijl. Ze is gaan schrijven met op de achtergrond haar favoriete artiesten uit de speakers, zoals Mayra Andrade, Joni Mitchell, Paul Simon en guilty pleasure Jason Mraz. Na een lang proces van schrijven, herschrijven, repeteren en optreden zijn de liedjes nu klaar. Het resultaat is een unieke mix van jazz, pop en Braziliaanse muziek. Ondertussen heeft Evelien de beste muzikanten om zich heen verzameld om mee samen te spelen, waaronder een gitarist, pianist, bassist, drummer, percussionist en blazers. Het album wordt eind januari in de studio opgenomen en de release wordt eind maart, begin april, verwacht. Om de productie te bekostigen is Evelien een crowdfundingactie via Voordekunst gestart. Donaties zijn welkom en wie doneert krijgt een leuke tegenprestatie! www.voordekunst.nl project Evelien Storm Facebook: Evelien Storm Music Instagram: @evelienstormmusic Mandeguod 37

GEZONDHEIDSCENTRUM G.J. FOKKENS TE WINSUM Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum en biedt naast reguliere fysiotherapie o.m. ook functionele osteopathie, nek-, schouder-, armtherapie, triggerpoint therapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Tevens bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Riant aanbod van (beweeg)mogelijkheden Het gezondheidscentrum biedt tevens specifieke beweegprogramma’s aan die zijn afgestemd op Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij ieders persoonlijke doelstelling. Toekomstplannen Meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals: ▪ basisschoolkinderen; ▪ senioren; en ▪ zwangerschapsfitness. Health Check Gratis betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op basis daarvan maken wij een trainingsschema op maat, zodat u effectief aan uw gezondheid kunt werken. Informatie en contact Telefoon: 0517 - 34 24 15 mail@gezondheidscentrumfokkens.nl Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 38 Mandeguod

Is Mantgum klaar voor Kulturele Haadstêd 2018? Wat weet u van Friesland? Hoe zit het bijvoorbeeld met de Friese Vrijheid? Wanneer was de Slag bij Warns? Hoe belangrijk was de Franeker Universiteit voor Friesland? Wie was Menno Simons? Welke pareltjes uit de Mantgumer cultuur en geschiedenis geven een specifieke kleur aan ons dorp en haar omgeving? Veel gasten die in het kader van Kulturele Haadstêd 2018 (KH 2018) naar onze mooie provincie komen, willen de rijke geschiedenis van het Friese platteland en de Friese steden opsnuiven. Dat kunnen cultuurtoeristen zijn, maar ook ‘Friezen om utens’, misschien uw familie wel, op zoek naar hun ‘roots’. Om u op mogelijke vragen voor te bereiden komt Tresoar in december naar mfc De Wjukken om ons met de cursus Frieslandkunde klaar te stomen voor Kulturele Haadstêd 2018. In anderhalf uur presenteert het Tresoar-team een luchtig programma met vijf onderdelen: • Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland • Een kort verhaal over de geschiedenis van uw dorp en streek • Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief • Een verwijzing naar de collecties van Tresoar • Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen testen Uit eigen ervaring weet ik dat dit soort cursussen van Tresoar niet alleen leuk, maar ook heel interessant zijn; ook als u volgend jaar geen vragen over Friesland hoeft te beantwoorden (Bram Brouwer). Mandeguod 39

Na afloop krijgt iedereen het certificaat Klaar voor KH2018. Wie: Alle Mantgumers Wat: Waar: Wanneer: Cursus Kulturele Haadstêd 2018 MFC De Wjukken woensdagavond 13 december 2017, 20.00 uur Wat kost het: Niets U kunt reserveren via de inschrijfmap in mfc De Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees van der Bijl) Skoallen - Yn de tsien doarpen dy't aanst oergeane fan de gemeente Littenseradiel nei de gemeente Ljouwert wurdt folop gearwurke oan saken wer't we alle tsien tsjinoan rinne. Dizze gearwurking ha we gearfet under de namme Nij Baarderadiel. Ien fan de ûnderwerpen is skoallen. We hawwe te krijen mei oare opheffingsnoarmen (hokker binne no noch net bekend). De plattelânsgemeenten ha faaks in wat legere noarm as de stêden. Der wurdt de kommende fiif jier ek krimp (12%) fan it oantal basisskoallebern ferwachte yn ús omkriten. It nije regear liket krekt wer wat mear oandacht te jaan oan lytse skoallen. Sa komt der fan alles op ús paad. De kommende trije jier feroaret der foar de skoallen sels noch neat. Hoe't it nei dy trije jier komt, wolle we net 'lijdzaam' ôfwachtsje. Dêrom sille wy op moandei 27 novimber mei de ôffurdigen fan de doarpsbelangen ús tariede op hoe't we hjir yn 'e takomst mei oan sille. Fragen binne: Hoe wolle en kinne we it primêr ûnderwiis tichtby hûs hâlde, hoe kinne we de kwaliteit garandearje, hoe hâlde we de doarpen oantreklik en leefber. Nei de 27e novimber sille we kontakt sykje mei de meisizzenskipsrieden fan de seis skoallen. Dizze MZR's fertsjinwurdigje it lûd fan âlders en learkrêften. Sa wolle we belutsen bliuwe en oan tafel sitte wer't de besluten naam wurde. Tegearre kinne we in sterk lûd heare litte oan de gemeentepolityk. De skoallewurkgroep Nij Baarderadiel Anke Söhne, Martin Groen, Aukje Bergwerff en Sipke Dijkstra 40 Mandeguod

Nijs fan de Wiet Wetter Klup Baggeren van de Mantgumervaart en de “vingers” In oktober was het dan eindelijk zo ver; het op diepte brengen van de Mantgumervaart en de “vingers” ging van start. De gemeente Littenseradeel heeft loonbedrijf Frankena uit Winsum opdracht gegeven om deze werkzaamheden uit te voeren. In het voorjaar en in de zomer zijn er metingen verricht en is de toestand van de perceelsgrenzen aan de waterkant zorgvuldig in kaart gebracht, om eventuele schade te voorkomen. De Wietwetterklub Mantgum heeft de laatste jaren veelvuldig bij de gemeente aangedrongen op het baggeren. De metingen die de WWK zelf heeft verricht zijn mede aanleiding voor de gemeente geweest om de baggerwerkzaamheden uit te voeren. In de tweede week van oktober is het loonbedrijf daadwerkelijk gestart met baggeren. Dat is een hele klus. Het loonbedrijf hoopt halverwege december klaar te zijn met het baggeren. Dan zijn de problemen met de ondiepten verholpen en is het zwemwater weer aantrekkelijk om – in de zomer - een frisse duik te nemen. Bovendien is de waterberging voor de Friese boezem weer bij de tijd, wat bijdraagt om droge voeten te houden bij extreme neerslag. Als dorp en voor de inwoners aan het water kunnen we blij zijn dat de gemeente in de laatste maanden van haar bestaan dit project nog heeft gerealiseerd. Foto’s: Robert van den Bergh Mandeguod 41

Nieuws van korfbalvereniging Jaarvergadering WWC De jaarvergadering van WWC wordt op donderdag 7 december a.s. gehouden in Café Bonnema te Mantgum. De aanvang is om 20.00 uur. Alle leden en ouders van jeugdleden krijgen nog een persoonlijke uitnodiging met agendalijst. Opbrengst (W)WC-rollen actie Op zaterdagochtend 4 november ging de jaarlijkse (W)WC-rollenactie weer van start. De korfballers zijn met de wc-rollen op pad gestuurd naar de nabij liggende dorpen. Ook dit jaar is de actie weer een succes geworden. De uiteindelijke opbrengst van de actie is € 1.073,-! Nogmaals bedankt alle WWC-rollen kopers!!! Bestuur KV WWC Hoe Rikst de wc papieractie 2017 heeft beleefd Op zaterdag 4 november moesten we om 10 uur bij de Poiesz staan. We gingen wc papier verkopen voor onze korfbalvereniging WWC. Ik zat bij Jaap Mulder, Marije de Vries, Rutger Mulder en Danique Stam in de groep. Toen we moesten beginnen hadden we een kooiwagen opgehaald. We deden de route De Wide Hoeke, It Soal, De Mêden, It Stalt en De Barte. Ik vond het erg leuk. Het was wel jammer dat het begon te regenen. Er waren veel mensen die wc papier kochten, maar er waren ook mensen die geen wc papier kochten maar wel geld wilden geven. Toen we klaar waren, hadden we al best veel verkocht. We hebben een mooi bedrag opgehaald voor de vereniging. We moesten de kooiwagen terug brengen naar de Poiesz. En toen we dat hadden gedaan mochten we naar huis. Rikst Mulder WWC D1 42 Mandeguod

Wedstrijdverslag WWC A1 - Waterpoort A2 Op zaterdag 14 oktober moest WWC A1 tegen Waterpoort A2 spelen. WWC moest met 1 doelpunt verschil winnen tegen Waterpoort om kampioen te worden. De wedstrijd werd gespeeld in Wiuwert, de thuishaven van WWC. De wedstrijd begon moeizaam op deze warme dag. In de verdediging stonden Rutger, Ilse, Schelte en Mark. In de aanval stonden Marten, Cornelis, Wiepkje en Marije. De eerste goal werd gemaakt door Waterpoort; WWC kwam daardoor 0-1 achter te staan. Maar al snel werd er een goal gescoord door Marten en stond het weer 1-1. Schelte schoot er twee achter elkaar in en de vakken wisselden weer. Net voor de pauze scoorde Waterpoort er nog één waardoor het in de rust 4-2 stond voor WWC. In de tweede helft begonnen Rutger, Ilse, Schelte en Mark in de aanval. Schelte maakte een doorloopbal en gooide de bal erin met één hand. Hiervoor krijgt hij een beloning want we hadden de afspraak gemaakt wie er een doorloopbal met één hand in gooit krijgt een traktatie van Boukje. De 5-2 was dus gemaakt. De 6-2 werd gemaakt door Mark; hij schoot de bal van een afstand in de korf. Toen maakte Waterpoort weer een goal. Uiteindelijk werd de stand 8-4 voor WWC. WWC had dus een hoger doelsaldo dan Westergo A1. WWC is dus kampioen. We hebben een roos en tompoezen gekregen. Na de wedstrijd gingen we met z’n allen op de foto. Als extra uitje gaan we met ons team skiën in de herfstvakantie. Toen we op de terugweg in de auto zaten keken we even op de website van de KNKV om te kijken hoe Westergo had gespeeld. Toen zagen we dat ze gelijk hadden gespeeld tegen WIK. Uiteindelijk staat WWC A1 dus met 1 punt voor op Westergo en draait het niet meer om doelsaldo’s. Geschreven door, Mark Platenkamp Mandeguod 43

44 Mandeguod

Teamuitje WWC A1 Op donderdag 26 oktober gingen we skiën bij Snow World in Zoetermeer. We kregen een uurtje les. Ik heb geleerd hoe je bochten maakt en hoe je stabiel moet staan. Na de skiles gingen we met z’n allen van de pistes af wat best leuk is. Uit naam van het team wil ik Jant ontzettend bedanken voor het organiseren van het teamuitje. We hebben er allemaal erg van genoten! Schelte de Jong Het bestuur van WWC zoekt nieuwe bestuursleden. Wat is de aanleiding? Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen. Een volledig bestuur kan zaken beter opvolgen en meer handen maken licht (bestuurs)werk! Bovendien loopt dit jaar de zittingstermijn van de voorzitter af. Jelmer heeft aangegeven dat hij, na vijf jaar, niet beschikbaar is voor een volgende termijn. Daarmee is ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter gestart. Tot nu toe hebben we nog geen kandidaat gevonden die de taak van voorzitter op zich wil nemen. Volgend jaar treden er nog eens drie bestuursleden af, waaronder de penningmeester. Is dit iets voor u? Het bestuurswerk vraagt geen specifieke capaciteiten. Wat vrije tijd en hart voor onze mooie vereniging zijn de voornaamste vereisten. Wat het bestuur kan bieden, is gezelligheid en besef bij te dragen aan het voortbestaan van WWC. Wat is de termijn van deelname en hoe vaak wordt er vergaderd? De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar en het bestuur vergadert acht keer per jaar (elke 6 weken, uitgezonderd juli en augustus). Interesse? Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie of wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan deze toffe vereniging? Of ken je iemand waarvan je denkt dat hij of zij een geschikt bestuurslid zou zijn? Laat het ons weten. Het huidige bestuur zal deze mensen actief benaderen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden van het bestuur? Spreek gerust een bestuurslid aan of stuur een e-mail. We kijken uit naar uw reactie! Mandeguod 45

46 Mandeguod

Nieuws van de Cultuurcommissie Uit de schatkamers van de muziek Wij zijn blij u te kunnen melden dat de altijd goed bezochte muzikale dinsdagmiddagen, onder bezielende leiding van de heer Rudolf Nammensma, ook komend voorjaar weer doorgang kunnen vinden. Voorheen georganiseerd door de SPL, nu door de Cultuurcommissie van mfc De Wjukken. Rudolf Nammensma, bekend van zijn muziekcursussen en -recensies in de Leeuwarder Courant, zal op vijf dinsdagmiddagen verrassende achtergronden belichten bij interessante werken en stromingen uit de klassieke muziek en lichtere varianten daarvan. Op welbekende wijze voert hij ons, interactief en vol afwisseling, door de schatkamers van de muziek. Elke middag behandelt hij één aansprekend onderwerp, laagdrempelig, begrijpelijk en verdiepend tegelijk. Geheel los van, maar aansluitend op, deze serie organiseert de cultuurcommissie van De Wjukken een live concert van strijkkwartet Regina Forte op zondagmiddag 18 maart 2017. “Uit de schatkamers van de muziek” wordt georganiseerd op vijf dinsdagmiddagen Data: 23 en 30 januari, 6 en 20 februari, 6 maart 2018 Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur Adres: mfc De Wjukken, Om ‘e Terp 21, 9022 BD Mantgum De prijs voor alle vijf bijeenkomsten bedraagt € 35,-; te betalen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst Graag opgave per e-mail naar cultuurcommissie@wjukken.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor meer informatie kunt u bellen met Annemiek Smit, tel. 058-2502090 of mailen naar cultuurcommissie@wjukken.nl Wij hopen van harte u op 23 januari 2018 te mogen begroeten! Cultuurcommissie De Wjukken Mandeguod 47

48 Mandeguod

Dûnsjend, spyljend en houthakjend troch de tiid!! Wat giet de tiid hurd en wat bart der in soad. Alle tiisdeitejûnen wurdt der omraak oefene yn De Wjukken mei it toanielspyljen en it dûnsjen. Achter de skermen sit de stjoergroep net stil, mar it binne foaral Willy, Amarins en sûnt koart regisseur Rianne Hogeveen dy’t har it (hout-)fjoer út ‘e sloffen rinne om fan alles te regeljen. Sa no en dan krije wy noch in spontane oanmelding om skielk te helpen tidens it houtfestival en de foarstellings. Dêr binne wy hiel bliid om. Op de houthakbuorrel fan freed 20 oktober wie it de bedoeling om de ûndernimmers yn Mantgum en omkriten sjen te litten wat ‘De man dy’t hout hout dûnsje liet’ allegear ynhâldt en wat it projekt foar Mantgum en de ûndernimmers yn Mantgum betsjutte kin. Der kaam út dat wy in soad oan inoar ha kinne, as wy inoar opsykje, kinne wy inoar fersterkje. Op dizze jûn wiene der demonstraasjes fan Banzai-John (hy makke bûtendoar mei in elektryske seage in moaie houten ballerina) en fan houtdraaier Gerrit. Ek wiene de beide timmermanlju Oane-Sjoerd en Jetze van Assen oanwêzich om sjen te litten wat der mei hout allegear dien wurde kin. It rûkte dy jûns hielendal nei hout yn De Wjukken. Dat sil skielk yn febrewaris noch mear sa wêze as der tsientallen demonstraasjes mei hout hâlden wurde (bûten en ek yn De Wjukken!). Wolle jo as ZZP-er of as bedriuw dit projekt ek stypje, dan kinne jo op Facebook sjen by: de man dy’t hout dûnsje liet. Of in mailtsje nei: dunsjendhout@ danswil.nl Dit jildt uteraard ek foar oare minsken dy’t achter ús stean en it projekt in waarm hert tadrage. Alfêst fijne feestdagen. Dansend, toneelspelend en houtkappend bezig zijn!! Wat gaat de tijd snel en wat gebeurt er veel. Iedere dinsdagavond wordt er geoefend in De Wjukken voor de theatervoorstellingen eind februari. Achter de schermen zit de stuurgroep niet stil, maar het zijn toch vooral Willy, Amarins en sinds kort regisseur Rianne Hogeveen, die zich het (hout-)vuur uit de sloffen rennen om alles te regelen. Zo nu en dan meldt er zich nog een vrijwilliger aan; daar zijn we erg blij mee want er is nog veel (leuks!) te doen. Op de houthakborrel op vrijdag 20 oktober voor ondernemers uit Mantgum en omgeving hebben we laten zien wat het project inhoudt en hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Op deze avond waren er demonstraties van BanzaiJohn (hij maakte met een grote motorzaag een ballerina uit een blok hout) en Mandeguod 49

50 Mandeguod

Gerrit de houtdraaier. Ook waren de timmermannen Oane-Sjoerd en Jetze van Assen aanwezig om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met hout. Het rook die avond heerlijk naar hout; dat zal volgend jaar eind februari ook zo zijn als er tientallen houtdemonstraties in en om De Wjukken plaatsvinden. Wilt u als ZZP-er of als bedrijf dit project (alsnog) steunen? Neem dan eens ’n kijkje op Facebook: de man dy’t hout dûnsje liet. Of stuur een mailtje naar dunsjendhout@danswil.nl Dit geldt uiteraard ook voor alle mensen die achter ons staan en ons project een warm hart toedragen. Alvast fijne feestdagen! Oprop Wa moat de wylgebeammen noch snoeie? Wy ha ferlet fan wylgeteannen. Graach in telefoantsje nei Wim en Anke van Eif 058-2501557 yn Mantgum. Hiele beamen kinne wy ek goed brûke! Oproep Wie gaat binnenkort wilgen snoeien? Wij zijn erg blij met wilgentenen. Graag een telefoontje naar Wim en Anke van Eif: 058-2501557. Hele bomen kunnen we ook goed gebruiken! Mandeguod 51

52 Mandeguod

Fries Historisch en Letterkundig Centrum Famillement 2018 in Leeuwarden Vierde editie grootste familie-historisch festival van Nederland Het CBG, het centrum voor familiegeschiedenis, organiseert samen met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op zondag 3 juni 2018 het Famillement - het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland. Het Famillement is een tweejaarlijks gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden heeft. Voor 2018 is Leeuwarden als locatie gekozen omdat de stad dan culturele hoofdstad van Europa is. Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek en Friese geschiedenis. Ook worden activiteiten voor kinderen georganiseerd. Het evenement wordt gehouden in Stadsschouwburg De Harmonie, Tresoar en HCL. De komende maanden wordt het programma bekend gemaakt op http://www.famillement.nl. Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Meer informatie is te vinden op http://www.famillement.nl Mandeguod 53

54 Mandeguod

Nieuws van de wijkagent Weg bij De Wjukken Voor de zomervakantie hebben we het gehad over de voorrangssituatie bij binnenkomst van de dorpskern en de voorrangsregel voor fietsers. In dit stukje wil ik een specifieke voorrangssituatie aanstippen: de situatie bij De Wjukken. Als je op weg bent naar de nieuwbouwwijk over Om’e Terp en je passeert De Wjukken dan kom je een weg van rechts tegen: de weg langs het uiteinde van de Mantgumervaart, tevens de weg van en naar De Wjukken. Sommige weggebruikers beschouwen deze weg als een uitrit waar je geen voorrang voor hoeft te verlenen, maar de werkelijkheid is anders. Het is, ook al is de weg wat smaller, een gelijkwaardige splitsing. Dat wordt nog eens geaccentueerd door de blauwe steentjes die vanuit die weg doorlopen naar Om ‘e Terp. Fietsers, brommers en auto’s die daar van rechts komen hebben dus voorrang. Dit is best een verkeerspunt waar gemakkelijk iets fout kan gaan met vooral onze jongere dorpsgenoten, gelet op de kinderopvang, de peuterklas en de ochtend en middag verkeersstroom van de wat oudere jeugd op weg van of naar de middelbare school. Het is zeer verleidelijk om op Om ‘e Terp harder te rijden dan de gestelde 30 km per uur, maar ik zou u toch willen verzoeken zich aan de maximumsnelheid te houden. Er zijn geen trottoirs, mensen lopen daar op de weg en dus ook ’s avonds is die snelheidsbeperking er niet voor niets. Nog een laatste opmerking over snelheid: laten we het veilig houden in Mantgum. Hoeveel seconden bent u eerder op uw bestemming als u binnen Mantgum 50 of 60 km per uur (of erger) gaat rijden? Te weinig om het risico te nemen en later te moeten wensen ”Had ik maar….” De wegen zijn smal, vaak onoverzichtelijk en daar waar het (overdag) wel goed te zien is dreigen andere gevaren. Als we met z’n allen eerlijk zijn, weten we dat als de snelheid laag is er een heleboel ellende voorkomen kan worden; laten we daar dan ook naar handelen. Met deze laatste oproep en de wens dat het u allen verkeer- en politietechnisch in Mantgum goed gaat, neem ik afscheid van u als wijkagent. De gemeentelijke herindeling brengt u naar Leeuwarden en ik ga verder met de dorpen van Littenseradiel die overgaan naar Súdwest-Fryslân. Met vriendelijke groet T. Hoekstra, (nog even) wijkagent voor Littenseradiel Mandeguod 55

56 Mandeguod

WERKGROEP HISTORIE MANTGUM OPROEP: Werkgroep Historie Mantgum is op zoek naar oude foto’s, maar ook nieuwere foto’s zijn welkom van o.a. groepsfoto’s van scholen (klassefoto), verenigingen e.d. Indien mogelijk graag voorzien van namen. De foto’s zullen worden gescand en daarna bij de eigenaar worden terug bezorgd. Foto’s kunnen worden ingeleverd bij: Frits Sieperda, de Finne 20, Mantgum, mailadres: fritssieperda@gmail.com Mandeguod 57

58 Mandeguod

Nieuws van Harmonie Weidum Nieuwsbrief december 2017 Het A-orkest van de fanfare gaf de aftrap van het nieuwe seizoen door te spelen tijdens de Froulju’s PC op 22 augustus. De rest startte in september, toen de scholen weer begonnen. Tijdens het zomerconcert hebben we afscheid genomen van Jorrit (docent) en Francisca (dirigent jeugdmallet). Het stokje is letterlijk overgenomen door Jeroen Oosterwijk. Hij neemt beide taken op zich en heeft hier veel zin in! Op 28 oktober was er een geslaagde slagwerkdag voor de jeugd. Er waren zo’n 30 kinderen uit Weidum en omringende dorpen die meededen aan de workshops fan Yme, Jan Geert en Martijn. Op het afsluitende concert waren er veel ouders en andere belangstellenden. Iedereen was enthousiast en we hopen daarom dat er zich nieuwe leerlingen voor de malletband aanmelden. Mocht uw kind niet op de slagwerkdag zijn geweest, maar wel interesse hebben in drummen, kunt u contact met ons opnemen. In de malletband komt naast het drummen ook het melodische slagwerk aan bod, zoals de xylofoon en marimba. Heb je al slagwerkles en wil je graag bij een slagwerkensemble spelen? Neem gerust contact op of kom eens een kijkje nemen en meespelen op de woensdagavond om 18.45 uur bij ons jeugdensemble. Aansluitend oefent de malletband. Na het succes van de muzikale poppenvoorstelling Rôversguod in Weidum en Wergea begin dit jaar, werd deze voorstelling nog twee keer opgevoerd op 15 oktober in Terherne, tijdens de ‘Berneboekewike’. In het kader van het samengaan van de muziekvereniging in de SML (Samenwerkende muziekverenigingen Leeuwarden) hebben het A-orkest en de malletband op 16 oktober op het Gouverneursplein in Leeuwarden een klein concert gegeven. Na dit optreden konden de toehoorders nog genieten van drie andere muziekverenigingen. Mandeguod 59

60 Mandeguod

Op 4 november was er weer de jeugdstudiedag van de muziekverenigingen van Littenseradiel in Weidum. Onder leiding van Miriam Stoffelsma, Jeroen Oosterwijk en Christina van der Bijl heeft de jeugd muziekstukjes geoefend. ’s Avonds was er een aansluitend concert. Dit schooljaar gaan we ook weer naar een paar scholen met een project onder de vlag van KIK (Korps In de Klas). De bedoeling is om naar de scholen van Weidum, Mantgum en Reduzum te gaan. Daar wordt een vijftal lessen gegeven door Jeroen en Andries, waarna een afsluitend concert wordt gegeven. Er zijn aardig wat leden van Harmonie die, samen met muzikanten van andere verenigingen, meedoen aan het afscheid van Littenseradiel, onder de naam Greidehert. Kom kijken en luisteren. Kaarten zijn te bestellen via www.littenseradiel.nl. Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Mensen die alsnog donateur of sponsor van onze vereniging willen worden kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. U kunt ons ook volgen op: Voor informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com __________________________________ Sponsor Harmonie Weidum gratis! Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst http://www.harmonieweidum.nl te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u niet meer betaalt dan gewoonlijk, maar er wel een commissie wordt afgedragen aan Harmonie Weidum. U sponsort dus gratis! Mandeguod 61

62 Mandeguod

Oliebollen !!!! Na het succes van vorig jaar hebben korfbalvereniging WWC en kaatsvereniging Jacob Klaver opnieuw de handen in elkaar geslagen voor de oliebollenverkoop op oudjaarsdag in Mantgum en omstreken. Beide clubs hebben weer een mooi en sportief seizoen achter de rug en dat kost geld. Een extra financiële injectie is dus zeer welkom! Een prachtige ploeg mensen staat op 31 december voor u klaar om de heerlijkste oliebollen te bakken en aan huis te bezorgen. Voor tien oliebollen betaalt u slechts € 5; daar kunt u zelf nauwelijks tegen aan bakken! Op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december komen leden van beide verenigingen het ingevulde briefje bij u ophalen. Het zou mooi zijn als u met gepast geld kunt betalen. Bij voorbaat dank! Besturen korfbalvereniging WWC en kaatsvereniging Jacob Klaver. www.kv-wwc.nl bestuur@kv-wwc.nl www.jacobklaver.nl info@jacobklaver.nl JA, ik steun beide sportclubs van Mantgum door ......... zak(ken) à 10 oliebollen te bestellen (€ 5,00 per zak). MET suiker ZONDER suiker Op 31 december worden de oliebollen: bij mij THUISBEZORGD haal ik ze op in de WJUKKEN (vanaf 10.30 uur) Naam: _____________________________________________________________ Adres: _____________________________________________________________ Telefoonnummer: ____________________________________________________ Mandeguod 63

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 64 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,510 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication