0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 31e jaargang mei 2016

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Voorrangssituatie gewijzigd: Let op! Plattegrûnbuorden De Massale Mantgumer Garage Sale Interview: Esmer Hasmik Vardanov Tusken Tsjerke en Kroech V 2016 Bijeenkomst gemeente over herindeling 2018 Collecte voor Amnesty in Mantgum Volleybalvereniging Wytgaard is op zoek naar nieuwe leden! Cultuurevenement op 7 april 2016 in de Wjukken Nieuws van de tafeltennisvereniging MTV`14 Fietsen langs kerken en kunst AED 3 5 5 7 8 14 22 23 23 24 25 26 Medische rubriek: Beste bewoners van Wirdum en Weidum e.o. 29 Utnûging Frisia 31 31 Verenigingen 33 Activiteiten 34 Weekagenda 35 Instellingen 36 Resept I fan tusken tsjerke en kroech De Nationale Herdenking De Wietwetterklup Mantgum e.o. Kleurwedstrijd MTC Jeu de Boules-activiteiten Kaatstraining voor de jeugd (Jacob Klaver) WWC: Korfbalstukjes van de D’s Recept II van tusken tsjerke en kroech Berneiepenloftspul 2016 Vrijwilligers Academie Fryslân De bistedokter 37 39 43 45 47 48 52 57 59 61 63 Keunstwurk 67 Afmetingen advertenties 68 Politie 68 Colofon 68 FOTO VOORKANT OMSLAG Dûnsfragmint ùt de dûnsfoarstelling ‘De perfecte frou’ fan Dûnsselskip ‘De meisjes’ Het volgende nummer verschijnt voor 1 juni 2016. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 mei 2016 www.mantgum.com Foto’s: Frits Sieperda Mandeguod 1

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Reacties op mijn vorige ‘Van de hoofdredacteur’ bevestigden dat ik Jeltje en Gerrit terecht heb bedankt namens alle Mantgumers. Maar daardoor kon ik mij niet aan u voorstellen als de nieuwe hoofdredacteur van de Mandeguod. Dus bij deze. Ik ben Bram Brouwer, 68 jaar en woon al 38 jaar in Mantgum. Dé winter van ’79 beleefde ik op de Gibbeflecht en begin jaren ‘90 verhuisde ik met Gonnie, mijn toenmalige levenspartner, naar het voormalige politiebureau aan de Swannedrift. Vanuit het woonhuisje naast het voormalige gemeentehuis bestierde Gonnie, o.a. samen met haar collega Gais Meinsma uit Jorwerd, jarenlang de gezins- en bejaardenzorg in Mantgum en omgeving. Ook waren wij beiden zeer actief in het wielrennen en schaatsen, als actief sporter en als trainer/coach van duuratleten. Vanaf midden jaren ’80 runden wij vanuit Mantgum een duursportschool. Helaas kwam daar abrupt een eind aan toen Gonnie in 1995 plotseling overleed, terwijl ze een training aan wielrenners gaf. De vragen die dit bij mij opriep leidden er enkele jaren later toe dat ik psychologie ging studeren aan de Open Universiteit. In 2009 ben ik afgestudeerd op het onderwerp “Doping als drogreden”. Het cum laude op mijn bul was een goede aanbeveling voor een promotiestudie, waarin ik de effectiviteit van doping en in het bijzonder van epodoping en bloeddoping heb onderzocht. In mijn proefschrift “De mythe van de rode bloedcel” laat ik zien dat er geen evident bewijs is dat epo of bloeddoping de prestaties van duuratleten, zoals wielrenners, in echte wedstrijden verbetert. Met andere woorden: Lance Armstrong behaalde zijn zeven tourzegen mogelijk wel mét, maar zeer waarschijnlijk niet dóór doping. Op 9 oktober vorig jaar heb ik mijn proefschrift verdedigd en sindsdien mag ik mij doctor Bram Brouwer noemen, met als aanspreektitel ‘weledelzeergeleerde heer’. Daar ben ik best trots op, maar Mantgumers en anderen mogen die aanspreektitel afkorten als Bram. De emoties die mijn bevindingen veroorzaakten, heb ik gemerkt. Op de sociale media en via e-mails ben ik uitgemaakt voor alles wat slecht is. Ik zou zelfs verantwoordelijk zijn voor het overlijden van Gonnie. Hoewel dat laatste pijn deed, heb ik gelukkig een brede rug. Maar de antidopingwereld is niet blij met mij en dat laten ze merken ook. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Voorrangssituatie gewijzigd LET OP! De voorrangssituatie bij kruising It bosk/Hegedyk is gewijzigd. Hegedyk voorrangsweg Het verkeer op de Hegedyk heeft nu altijd voorrang! De redactie van Mandeguod Verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg voorrangsweg Plattegrûnbuorden It behear fan de buorden oan de yngongsdiken fan Mantgum is yn hannen fan de ûndernimmers-feriening. Elk jier sjogge we dizze buorden efkes nei as se noch hiel en aktueel binne. Dizze kear wie de plattegrûn fan it boerd by it spoar bekrast. Omdat wy ek nije leden ha dy oan jûn hiene dat se ek wol op it boerd woene kaam dat moai út om alles wer even op te kreazjen. Dus op tiisdeitejûn hawwe Wilco en ik de buorden der ôf skroefd sadat Rinse de nije stikkers regelje koe. Op woansdei krige ik Mandeguod yn 'e bus en doe seach ik ta myn skrik dat it boerd by it spoar diel út makke fan de peaskepuzzel. As wy dat witten hiene dan wie it boerd noch efkes hingjen bleaun, mar ja it wie al wer sa. Underwilens hinget it nije boerd der wer super kreas by mei tank oan Rinse fan Studio Dyk. As jimme ris in kuierke meitsje stopje ris by in boerd en sjoch wa't der allegearre op steane. út namme fan de Undernimmersferiening Mantgum Jan Watze Wiersma Mandeguod 5

6 Mandeguod

De Massale Mantgumer Garage Sale Zondag 29 mei 2016 Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er dit jaar opnieuw een Massale Garage Sale! Op zondag 29 mei 2016 van 10.00 tot 14.00 uur kan iedereen, die zich opgeeft, zijn spullen op de oprit/garage verkopen. Ook is het mogelijk om andere dingen zoals schminken, spelletjes, muziek maken, workshops geven enz.…… te organiseren op je oprit(je). Dit laten wij graag over aan ieders creativiteit. Wij maken een plattegrond waarop wordt aangegeven op welke plaatsen in het dorp iets te koop is of iets te beleven valt. Deze plattegronden liggen op zondag 29 mei 2016 klaar bij de deelnemende garages en bij school de Gielguorde voor alle bezoekers van de garagesale. Centraal punt is het schoolplein waar een hapje en een drankje te verkrijgen zijn. Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar garagesale.mantgum@hotmail.com. De deelnamekosten zijn € 8,00 (ook als u op de dag zelf nog mee doet en u zich niet heeft opgegeven). De Mantgumer Garagesale gaat alleen door als zich minimaal 25 deelnemers hebben opgegeven. Opgeven is mogelijk tot 23 mei 2016 in verband met het maken van de plattegrond. Namens de oudercommissie van de Gielguorde: Suzan Rienstra tel. 058-2501130 (na 17.00 uur) Kijk ook op onze facebookpagina. Mandeguod 7

Enkele reis vanuit Nagorno-Karabach Koningin Máxima zei het destijds al: “De Nederlander bestaat niet.” En ze had volgens mij volkomen gelijk. Iedereen heeft immers zijn eigen afkomst, zijn eigen gewoonten, zijn eigen taal, zijn eigen godsdienst, zijn eigen talenten, noem maar op. Ook de Mantgumer bestaat niet. Maar goed ook! Stel je voor dat alle Mantgumers hetzelfde jasje, de zelfde wipneus, hetzelfde blonde piekhaar onder hetzelfde hoedje en dezelfde korte o-beentjes hadden! Gelukkig zit er heel wat verscheidenheid onder de Mantgumers. Eén van deze Mantgumers is de Armeense Esmer Hasmik Vardanov. Geboren in Azerbeidzjan, nu al zo’n 15 jaar gelukkig in Mantgum. Toen ik haar laatst op straat tegenkwam, vroeg ik of ze het goed vond dat ik een verhaal over haar zou schrijven in Mandeguod. Een vraag waar ze enthousiast en misschien ook wel een beetje verbaasd ‘ja‘ op antwoordde. Een paar dagen later – met mijn agenda in de tas – belde ik aan bij haar huis aan de Swannedrift om een tijd af te spreken voor ons vraaggesprek. Meteen werd ik binnengenodigd, Esmer plantte mij op de bank en wat haar betrof konden we los! We moesten meteen lachen om dit misverstand. Want ja, hier in Nederland willen we altijd eerst in onze agenda een afspraak maken. Maar Esmer is het zo gewend: als je langskomt maken we alle tijd voor je vrij. Een hartelijkheid waar we hier weer niet aan gewend zijn… Hoe dan ook: we hebben diezelfde week nog een hele avond aan de tafel zitten praten. Met geregeld ook een bijdrage van Esmer’s man Wanja Vardanov. 8 Mandeguod Esmer Hasmik Vardanov

Esmer en Wanja zijn beiden geboren in Azerbeidzjan, maar ook allebei van Armeense afkomst. Van oudsher was Armenië een koninkrijk dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot aan de Kaspische Zee. In 301 was het het eerste land ter wereld dat het christendom als staatsreligie aannam. Maar zoals zo vaak in de geschiedenis: meerdere keren werd Armenië geannexeerd door andere landen. Vele keren ontworstelde Armenië zich weer aan de overheersing van buitenaf, maar één van de gevolgen was ook dat veel Armeniërs in de loop der tijd gevlucht zijn of ergens anders zijn gaan wonen. Het grote dieptepunt in de geschiedenis van het land is de Armeense genocide: tijdens de eerste wereldoorlog werden in 1915 anderhalf miljoen Armeniërs door een groep Turkse officieren vermoord of op de vlucht gedreven, waarbij ze door uitputting en honger stierven. Ook voorouders van Esmer werden slachtoffer van deze volkerenmoord. In 1920 kwam Armenië onder Russisch gezag. Dat is ook de reden dat Esmer en Wanja behalve Armeens, ook Russisch spreken. Je móést wel Russisch kunnen spreken, verduidelijkt Wanja, anders kreeg je geen werk. Esmer en Wanja en hun vier jonge kinderen woonden in de jaren tachtig van de vorige eeuw – evenals vele andere Armeniërs – in NagornoKarabach, een autonome regio binnen het gebied van Azerbeidzjan. In 1988 braken er voor Nagorno-Karabach echter donkere tijden aan. De christenen en de moslims werden van goede buur elkaars vijand, er kwam politieke instabiliteit en uiteindelijk ontstonden er hevige gevechten. Op een gegeven moment was alles om hen heen afgebrand en kapotgeschoten. Na acht jaar oorlogs- en bommengeweld besloten Esmer en Wanja te vluchten. In eerste instantie is het gezin in een auto naar Rusland gevlucht. Met achterlating van alles wat ze hadden. Een foto van vroeger? Esmer schudt haar hoofd: ze hebben helemaal niets mee kunnen nemen. In Rusland zijn ze zes maanden opgevangen door kennissen – ook Armeniërs. Wanja mocht in Rusland echter niet werken, en voor hun kennissen was de opvang van een gezin met vier jonge kinderen natuurlijk ook geen sinecure. In november 1999 komen Esmer en Wanja met de kinderen in Nederland aan. Ze hadden er voor gekozen om naar Nederland te gaan, omdat ze hadden gehoord dat je daar een veilige toekomst kon opbouwen, ook met het oog op de kinderen. Mandeguod 9

Eenmaal in Nederland aangekomen, begint het zenuwslopende gereis langs asielzoekerscentra door het hele land. Eerst opvang in het AZC in Zevenaar, later 15 dagen in een grote tent in Almelo, dan in een AZC in Leens bij Groningen, in Eindhoven, in Hellevoetsluis, in Harlingen, in Leeuwarden en uiteindelijk in een huis in Gorredijk. Voor Esmer was het een vreselijke tijd, ze was helemaal gestresst, want je wist nooit of en wanneer je weer een negatief advies kreeg en naar het volgende AZC moest. “Ik moest op het laatst telkens vreselijk huilen”, vertelt Esmer. “En de opvang in die tent was helemaal verschrikkelijk. Je moest ’s morgens om zes uur opstaan, met je bordje bij de keuken langs om eten, en ’s avonds om 8 uur naar bed. Overal lawaai, geen privacy, vreselijk…” Tot hun grote geluk kregen ze in 2002 een status en een verblijfsvergunning, en konden ze in Mantgum een huis krijgen. Ze mochten zelfs kiezen: een huis tegenover de school of het hoekhuis aan de Swannedrift. Het werd het hoekhuis aan de Swannedrift: meer ruimte en heerlijk rustig! Het huis moest wel eerst goed schoongemaakt worden, de vorige bewoner keek niet zo nauw! Maar ze hebben samen met de kinderen alles opgeknapt en behangen, en ze voelen zich hier nu helemaal thuis. Wel een heel verschil met hun thuisland, waar meer dan de helft van het land uit steile bergen bestaat, terwijl ze hier aan de Swannedrift zo’n beetje op gelijke hoogte als de zeespiegel zitten! Voor Esmer brak eindelijk een gelukkige tijd aan: ze hoefde zich niet meer zorgen te maken dat ze wéér ergens anders heen moesten verkassen. Ze vond het heerlijk om voor haar gezin te zorgen: voor de kinderen zorgen, eten koken, wassen, schoonmaken. Bovendien veel comfortabeler dan destijds in Nagorno-Karabach. Daar moesten alle kleren nog met de hand gewassen worden. “Hier stop je alles zó in de machine”, lacht Esmer. Ze kookt voornamelijk Armeens (ze zette mij ook een verrukkelijk stuk gebak voor – gemaakt met honing), maar ze probeert ook groenten die voor haar nieuw waren. Prei had ze tot voor kort nooit gebruikt in haar recepten, maar dat bleek ook lekker te zijn! Abrikozen, druiven, tomaten, aubergines, komkommer, mais, het is maar een kleine greep uit alles wat in Armenië werd gekweekt. In de Armeense keuken worden van ouds veel kruiden gebruikt. Reden voor Wanja om naast groenten ook veel kruiden te kweken in zijn tuin langs de spoorlijn. Voordeel van zelf verbouwen is bovendien dat alles biologisch is, vindt hij. In het verleden was alles in Armenië heel kleinschalig: iedereen was zoveel 10 Mandeguod

als mogelijk zelfvoorzienend en had één koe of twee schapen, en een stukje tuin voor groenten en kruiden. Betekende wel dat je die ene koe met de hand moest melken en zelf kaas moest maken. Ook bouwvakkers deden alles op kleinschalige wijze: werd er gebouwd en moesten er stenen naar de vierde verdieping? Dan gooide je de stenen per etage met de hand omhoog. Arbo-regels waren daar nog niet van toepassing… De eerste jaren ging Wanja hier ook naar school om de taal te leren, evenals de kinderen. Esmer koos ervoor om thuis de taal te leren, van Wanja en van de kinderen. Ook het fietsen leerde ze hier van Wanja en haar dochter Lilit, de jongste van de vier. Dat Wanja al prima kon fietsen bleek wel uit zijn verhaal dat hij van Harlingen naar Leeuwarden fietste. Hij fietste mooi op die strook aan de rechterkant, lekker rustig vond hij. Heel veel auto’s toeterden naar hem, dat wel. “Aardige mensen, hier”, dacht Wanja en hij wuifde vriendelijk terug. Totdat de zwaailichten en de loeiende sirenes van de politie bij hem stopten: hij fietste op de vluchtstrook van de snelweg, en dat is hier nou weer niet de gewoonte! Een boete van 120 gulden! Hoe Wanja ook protesteerde, hij moest bij de rechter op het matje komen. Toen heeft Wanja uitgelegd dat in zijn thuisland iedereen dezelfde weg gebruikt: auto’s, fietsers, voetgangers, schapen en kippen, dus… De rechter streek de hand over zijn hart, en gaf Wanja een boete van nul gulden… Op de scholen werd er wel op gehamerd dat je alle vakken heel goed deed. Hoofdrekenen was daar ook heel belangrijk. Toen Wanja in Gorredijk bij een boer eens 20 liter melk ophaalde, begon de boer op zijn rekenmachientje uit te rekenen hoeveel dat wel niet moest kosten. Zijn prijs was 50 cent per liter… Wanja had het al lang uitgerekend! Zowel Esmer als Wanja spreken dus genoeg talen: Armeens, Russisch, Koerdisch en natuurlijk Nederlands. Nog geen Fries – daarom stap ik voor dit verhaal dan ook even van mijn principe af om mijn stukjes voor Mandeguod altijd in het Fries te schrijven! De kinderen (drie zoons en een dochter) leerden het Nederlands heel vlot – zo gaat dat nu eenmaal. Woensdags haalt Wanja de twee kinderen van de oudste zoon ‘s middags altijd uit school in Leeuwarden en de woensdagmiddag is dus voor de kleinkinderen. Esmer geniet er van om voor hen te zorgen en voor hen te koken. Esmer en Wanja spreMandeguod 11

12 Mandeguod

ken Armeens met de kleinkinderen, en die leren dat er spelenderwijs bij. Allebei zijn ze blij dat ze in Nederland zijn beland. Hier is vrijheid, je bent verzekerd voor ziekte en werkloosheid. Destijds was het in Armenië een kwestie van: werd je ziek en had je geen geld, dan was het over en uit. Was je oud, dan moesten de kinderen voor je zorgen, want er waren geen voorzieningen voor oudere mensen. Uit armoede leefden sommige mensen daar op straat, of iemand van de familie ging naar Rusland om te proberen nog wat geld te verdienen. Maar bovenal: er is hier geen corruptie. Vooruit, we tekenen hierbij aan dat dit laatste misschien niet voor 100% waar is, maar toch… Beiden voelen zich ook helemaal thuis in het dorp: ze hebben aardige buren om zich heen, en Wanja zit ook in de vrijwilligersploeg die op dinsdagochtend allerhande klussen in en om het dorp aanpakt. “En koffie drinkt. Heel gezellig!”, grinnikt Wanja. Esmer en Wanja zijn christenen, en gaan in Leeuwarden naar de kerk. Ze zijn in het begin wel naar de kerk in Mantgum geweest, maar de voertaal is daar vaak Fries, en dat vonden ze wel heel moeilijk te begrijpen. Vandaar dat ze geregeld in Leeuwarden kerken. Bovendien treffen ze daar andere Armeniërs en dat trekt natuurlijk ook. Thuis kunnen ze via de satelliet het Armeense nieuws op tv volgen. Esmer vertelt ook nog over het Armeense schrift: er worden 38 letters gebruikt, en ze lijken in niets op onze letters of op de Russische letters – het is gewoon heel anders dan wat wij gewend zijn. Een ding kwam me wel heel bekend voor: Esmer was gewend om bijvoorbeeld het getal 35 zo uit te spreken dat je eerst de drie noemt en dan pas de vijf. “En daar vergis ik me nog wel eens in”, bekent Esmer. Wel, thuis hebben wij soms hetzelfde probleem: als ik vijfendertig bedoel, denkt David soms ook nog dat ik fifty-three in gedachten heb… Het Engels en het Armeens zitten dus logischer in mekaar dan het Nederlands wat die cijfers betreft! Lys Scarse foto’s: frits sieperda Mandeguod 13

Tusken Tsjerke en Kroech 2016

Tusken tsjerke en kroech V Moaie fariaasje yn ûnderdielen. Wat binne wy bliid mei jimme! Dat wy sa’n evenemint yn Mantgum hâlde kinne, is fansels geweldich! De iene siedt iten, de oar stelt syn hûs beskikber en wer in oaren betinkt in kultureel programma. Dan binne der noch guont dy’t op in oare wize meihelpe, by de koördinaasje of it jaan fan koarting, it brûke meien fan banken, of klapstuoltsjes, it liene meien fan itensark ensfh. Sa fielt it as is Tusken tsjerke en kroech fan ús meiïnoar: fan it doarp Mantgum. As dat gefoel der is, kinne je in soad út ‘e wei sette! De iepening yn tsjerke bestie út in foardracht fan jong talint Sanne de Heer, folge troch twa blokjes mei film, gearstald troch Wim van Eif, mei dêrtuskenyn in koart skoft, ornearre foar lotteferkeap en it útdielen en opiten fan it earste hapke: in amuse! Al dy kleurich ferpakte hapkes wiene klearmakke troch bestjoerslid en tûzenpoat Sien de Groot. Krekt as ferline jier hat Anja Steegstra ús wer omraak holpen. Sy regissearre it stik ‘Belje dokter’, sy sette in besteand stik foar ús oer (Sipeltriennen) en spile dat ek en der waard noch in stik dat troch har oerset is, troch in ploech út Aldeboarn by ús spile(Swart is sa tryst). Wat soene wy sûnder Anja begjinne moatte? Hulde! Iterij Dat gie dit jier oars: it iten wie net yn De Wjukken, mar op lokaasje. Dat wie omdat wy wol werris wat oars woene. Fiif kear Tusken tsjerke en kroech: in fiifMandeguod 15

16 Mandeguod

gonge menu? Dat wie kwa logistyk in hiele operaasje. Foaral omdat net oeral iten sean wurde koe en dit nochal wat frege fan it ymprovisaasjefermogen fan de dielnimmende partijen. Frans hat hjirby assistinsje krige fan Ada Middelweerd. Moai dat it bestjoer op dizze wize tydlik wat ekstra hannen krijt. Griene rûte: Anke van Eif, Trudi Steenhoek, Antje Vogel, Wiebe de Vries, Miranda vd Steen, Cathy Trousset, Loek vd Berg, Nynke de Jong, Renske vd Meer, Lys Scarce, Tineke vd Schaaf, Jessica Seffinga, Ruerdtsje Kuperus, Stefan Feenema, Hans en Jennie Elzerman: it wie geweldich wat jimme presteard hawwe! Griene (fegetaryske) rûte: Toaniel: Swart is sa tryst, waard spile by Sybren en Gorrie oan de Searp van Galemawei. Dûns: Ferdivedûnsje: dit waard hâlden yn it boarterslokaal fan de Gielguorde. Muzyk: Folkpolitie: krekt as ferline jier song dizze groep yn de fysiopraktyk Sybesma. Giele rûte: Toaniel: ‘Belje dokter’waard spile by David en Lys Scarse en it iten wie útstald yn de garaazje, dy’t foar de gelegenheid omtsjoend like yn in restaurant. Dûns: ‘De perfekte frou’waard by V.d. Zwaag yn it foarmalige timmerwurkplak dûnse. Dy’t dizze foarstelling nochris sjen wol, kin dat sjen op it Srjitfestival yn Ljouwert. Muzyk: ‘In Bach yn Bückeburg’ by Liuwe en Afke van der Meer , oan de M. Jansenstrjitte. Mandeguod 17

18 Mandeguod

Reade rûte: Toaniel: ‘Sipeltriennen’ waard spile yn it hûs fan Ary en Yme Meintema. Muzyk: De Mantgumer Boys ha yn ‘e kas fan Lyts Kanaän spile. Reade rûte: Muzyk: de Mantgumer maten wiene te finen yn it droechdok fan de famylje Vd Vegt. Program yn de Wjukken Lykas oare jierren kamen wy om 21.00 oere (werom) yn De Wjukken. Dêr stie de fiifde gong op de dielnimmers te wachtsjen. Dan folge der noch in geweldich Mantgumer muzykûnderdiel betocht en útfierd troch Hans de Boer; Mantgum hat no in eigen liet. Omwille fan de rûmte wurdt de tekst yn it junynûmer fan Mandeguod set. By de ferlotting binne twa prizen oerbleaun: blau 244: Pakket schoonheidssalon Joke giel 616: pakket Klaversma schoenen Ha jo dit lotsje noch thús, dan even kontakt opnimme mei Sien de Groot: frisia1874@gmail.com Nei de ferlotting wie der alle rûmte foar de swingende band Ananazz dy’t funky, jazzy, Afrobeat, Balkanbeat en Ska spilet, ûnder lieding fan Kees Romers! Om healwei tolven wie in tige slagge edysje fan Tusken tsjerke en kroech wer dien! Benijd nei oare jier? Kom dan op 10 maaie nei De Wjukken op de jiergearkomsten fan Frisia1874, dan kinne wy it der mei jimme oer ha. Mochten wy guont ferjitten ha te neamen dan alsnoch ús hertlike tank foar it slagjen fan dizze fiifde edysje fan Tusken tsjerke en kroech. It bestjoer. Mandeguod 19

Giele rûte: 20 Mandeguod

foto’s kerk en giele rûte: frits sieperda Mandeguod 21

Doarpsmienskip Mantgum Bijeenkomst gemeente over herindeling 2018 Op 24 mei zal de gemeente een bezoek brengen aan Mantgum om de inwoners te informeren over de stand van zaken voor wat betreft de herindeling van de gemeente Littenseradiel. Na de informatieavond in 2013 is de gemeente nu opnieuw benieuwd naar eventuele zorgen of aandachtspunten die de inwoners hebben met betrekking tot de herindeling. Deze punten kunnen gedurende de avond worden besproken. Heeft u nog aandachtspunten of vragen, dan bent u van harte uitgenodigd op 24 mei 2016 om 20.00 uur in MFC Wjukken, Om ‘e Terp 21 te Mantgum. Graag tot dan. Bestuur Doarpsmienskip Mantgum Let op! De informatieavond van de gemeente wordt wellicht nog aangevuld, waardoor het programma van de avond kan wijzigen. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de website (www.mantgum.com). 22 Mandeguod

Collecte voor Amnesty in Mantgum De collecte van Amnesty International in Mantgum van 13 tot en met 19 maart heeft e 386,62 opgebracht. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet en iedereen die een bijdrage heeft gegeven. Het was de veertiende keer dat de organisatie een landelijke collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt zij geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, zijn voor Amnesty dus van groot belang. Collecteren voor mensen als Moses Akatugba in Nigeria ‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International was ik de gelukkigste man op aarde.’ Moses Akatugba was 16 jaar toen hij werd opgepakt op verdenking van een gewapende overval. Hij werd beschuldigd van het stelen van zo’n e 650 en drie telefoons. Moses zegt onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. Maar na hevige marteling legde Moses toch een bekentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg hij, na acht jaar in de gevangenis te hebben gezeten, de doodstraf door ophanging. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder meer bij de Schrijfmarathon 2014. Kort daarna kwam hij vrij. Voor meer informatie over Amnesty kunt u terecht op www.amnesty.nl Volleybalvereniging Wytgaard is op zoek naar nieuwe leden! Lijkt het je leuk om te volleyballen? Je kunt altijd meetrainen! We trainen op verschillende dagen in de Twirre in Wytgaard. We hebben verschillende teams op diverse niveaus: jeugd, recreanten en competitie spelende teams (1ste t/m 4de klasse). Wil je meer informatie of wil je een keer meetrainen? Stuur dan een mail naar: vvwytgaard@hotmail.nl Mandeguod 23

Cultuurevenement op 7 april 2016 in de Wjukken “Trekschuiten en beurtschippers”, staat er op de aankondiging van de cultuurcommissie Wjukken, met als ondertitel “300 jaar Friese binnenvaart”. Wie zullen daar nu wel op af komen, denk je. Ik vind het een aardig onderwerp, maar wat vinden anderen daarvan ? Donderdagavond, eerst nog even sporten, vijf minuten eerder weg en rekening houdend met de vaste Mantgumer vertraging zal ik wel op tijd zijn. Dan kom je even na 20.00 uur binnen: “ssssttt, Kees is al bezig met de opening, ga maar gauw zitten, betalen doen we straks wel en er zitten ruim 75 mensen in de zaal”. Inderdaad, de middenzaal vol, nog nét één plaatsje vrij en iedereen luistert met aandacht wat Meindert Seffinga ons te vertellen heeft. Dat is heel wat. Ondersteund met foto’s en op aardige en heldere wijze wordt uit de doeken gedaan hoe in Nederland en zeker in Friesland eeuwenlang HET vervoerMeindert Seffinga middel bij uitstek, de trekschuit en het beurtschip, het transport van goederen en mensen voor hun rekening hebben genomen. Dit waren de gereguleerde diensten; je kon er van op aan dat ze op tijd vertrokken en aankwamen. Daarnaast was er ook nog de “Wilde vaart” waarbij schippers zelf op zoek gingen naar vracht en handel. “Onze” Mantgumer schippers Groeneveld behoorden tot de laatste groep. Verder bleken in de zaal nog een paar nazaten van schippers te zitten, die het varensleven nog van dichtbij hadden meegemaakt. Uit de eerste hand kregen we anekdotes en verhalen te horen. Een heel aardige en leerzame avond met een verscheidenheid aan wetenswaardigheden, met onder meer ‘s winters teveel water in Friesland, maar in het begin van de 20e eeuw af en toe zo weinig water dat het Sneekermeer nagenoeg drooggevallen was. Het was een leuke afsluiting van het seizoen. De cultuurcommissie kan terugkijken op een geslaagd seizoen, met goed bezochte evenementen. Voor ons leuk en interessant, cultuur tot bijna in je huis, voor de commissie zeker een aanmoediging om door te gaan met mooie programma’s. Willem van Eif 24 Mandeguod

De zaal vol aandacht Foto's: Y. Seffinga Nieuws van de tafeltennisvereniging MTV'14 Clubsponsors 2Mobile Consultancy van Mark Bosma uit Mantgum en útfeartbegelieding Iepie Lindeboom-Hospes gaan deze maand hun tweede seizoen in. Dankzij hun jaarlijkse bijdragen hebben we bijvoorbeeld tafeltennistafels kunnen kopen. Met het geld van de leden kunnen we de zaalhuur betalen en de bondsafdracht, maar ruimte voor extra’s hebben we dan niet. Daarom, Mark en Iepie: opnieuw hartelijk dank! Omdat Iepie (helaas voor ons) gaat verhuizen stopt zij als secretaris van onze Mantgumer tafeltennisvereniging. Haiko Rutten neemt haar plaats in het bestuur in. Hartelijk dank daarvoor Haiko! Fransisca en Johan Vogelzang blijven aan als respectievelijk penningmeester en voorzitter. Ons seizoen stopt eind april, oftewel wanneer dit in de Mandeguod verschijnt zal onze club haar zomerstop zijn ingegaan. We beginnen vanaf september weer. Elke maandagavond - behalve in de vakanties - trainen en vrijspelen in MFC Wjukken. Iedereen van elke leeftijd en van elk niveau is daarbij van harte welkom! Kijk voor meer informatie op de website www.mtv14.wordpress.com Mandeguod 25

Fietsen langs kerken en kunst Tentoonstelling ‘ Zie, de mens ‘ - Paul van Dongen; etsen, aquarellen en tekeningen in de middeleeuwse kerken van Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens, Mantgum en Boksum. Openingstijden: kerk Deinum 30 april, 1 mei, 5 mei, 7 mei, 8 mei 2016 van 13.00 – 18.00 uur. kerk Blessum De stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken organiseert begin mei in acht middeleeuwse dorpskerken in de Friese Greidhoeke de tentoonstelling ‘Zie, de mens’, met etsen, aquarellen en tekeningen van de Tilburgse kunstenaar Paul van Dongen (geb. 1958). Tussen de kerken zijn over fiets- en wandelpaden een fietsroute en twee wandelroutes uitgezet. Ze voeren dwars door het open landschap van de Friese Greidhoeke dat in het voorjaar op zijn mooist is. Ook per auto zijn de kerken goed bereikbaar. Op donderdagmiddag 5 mei is er de mogelijkheid in een traditionele Amerikaanse schoolbus een tour langs de acht kerken te maken. kerk Leons kerk Baard 26 Mandeguod Paul van Dongen is een ambachtelijk kunstenaar. Als geen ander beheerst hij zowel de technieken van tekenen en etsen als het maken van aquarellen. Zijn werk is uiterst fysiek en confronterend, maar tegelijk ook heel contemplatief. Geduldig volgt hij in zijn werk wat hij waarneemt: de lijnen van het menselijk lichaam, het lijden van Christus, het verdriet van Maria en in zijn panorama Golgotha (een als panorama opgehangen reeks etsen van in totaal maar liefst 4,50 meter lengte) het kernverhaal van het Christendom. Een kunstenaar die passie heeft voor zijn vak en zich gegrepen weet door één van de ‘grote verhalen’ van

Beste dorpsgenoten In mei is er een kunstproject waar de kerk van Mantgum aan meedoet. Er hangt dan een tekening van Paul van Dongen. Het is de bedoeling dat deze de hele zomer blijft hangen voor de zomeropenstelling. Kom eens kijken. Meer informatie: zie onderstaand persbericht. Namens de Mariakerk: Esther Langedijk kerk Mantgum kerk Easterlittens Paul van Dongen de mensheid. Kern van de tentoonstelling zijn een aantal grote etsen en tekeningen (1,80 bij 1 meter) die centraal zijn opgehangen in de kerkruimte. In de kerk van Deinum hangt als pendant van het daar aanwezige glas-in -loodvenster een collage van 6 aquarellen. kerk Winsum De opening is op vrijdag 29 april om 19.45 uur in de kerk van Easterlittens. Schrijver en PC–Hooftprijswinnaar Willem Jan Otten houdt de openingstoespraak. Het kwartettenkoor van Hindrik van der Meer zorgt voor een muzikale bijdrage. Iedereen is daarbij van harte welkom. Voor informatie en opgave voor de bustour: zie www.zevenkerken.nl kerk Boksum Mandeguod 27

28 Mandeguod

Beste bewoners van Wirdum, Weidum en omstreken, Het is al een tijdje stil rond de verhuizing van onze praktijken in Wirdum en Weidum naar het nieuwe pand ‘It Kleaster’ in Wytgaard. Maar schijn bedriegt, we hebben niet stil gezeten, integendeel! De aangekondigde opening in 2015 is tot onze spijt niet gehaald maar achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum. De gemeente buigt zich momenteel over de aanvraag van de bouwvergunning en we hopen binnenkort met de verbouw te beginnen. Zodra er meer zekerheid bestaat over een verhuisdatum zullen wij u op de hoogte brengen. Naast alle inspanningen voor de verhuizing zijn we het afgelopen jaar ook druk bezig geweest met het vormgeven van de huisartsenzorg in Leeuwarden Zuid en met het verder uitbreiden van de zorg op onze locatie in Mantgum. Inmiddels kunnen we met trots vermelden dat we voor onze patiënten in Zuiderburen en Zuidlanden twee locaties hebben geopend. En in Mantgum weten steeds meer patiënten onze spreekuren aan de Wide Hoeke 12 te vinden. Mocht u om praktische redenen gebruik willen maken van een spreekuur op een andere locatie dan voor u gebruikelijk: u bent op iedere locatie van harte welkom! Een impressie van de verbouw van gezondheidscentrum ‘it Kleaster’ We kijken er naar uit om samen met de medewerkers van Buurtzorg, de fysiotherapeut en de apotheker u met Gezondheidscentrum ‘It Kleaster’ een prachtige voorziening in de buurt te bieden. Voor het laatste nieuws en alle nieuwe ontwikkelingen kunt u altijd onze websites raadplegen: www.wirdum. uwartsonline.nl en www.huisartsweidum.nl De huisartsen van Wirdum en Weidum Mandeguod 29

30 Mandeguod

úTNOEGING FRISIA Jiergearkomste Resitearkolleezje Frisia 1874 op tiisdei 10 maaie 2016 yn De Wjukken om 20.00 oere 1. Iepenjen troch foarsitter Frans Rodenburg. 2. Meidielings en ynkommen stikken. 3. Neiprate oer Tusken tsjerke en kroech fan 2 april 2016 4. Ferslach fan de ledegearkomste 12-05-2015. (Op te freegjen fia frisia1874@gmail.com) 5. Jierferslach fan de skriuwer oer it toanielseizoen 2015 - 2016 6. Finânsjeel jierferslach 2015-2016; kaskommisje: Hinke Wolthuizen en Bettie Bruijnzeel. Begrutting 2016-2017 troch ponghâlder Sien de Groot. Beneamen nij kaskommisjelid en reserve kaskommisjelid. 7. Bestjoersferkiezing. Oftredend en net wer te kiezen: Frans Rodenburg en Yme Meintema. Foarstel foar nij bestjoerslid: Miranda van der Steen en Liuwe van der Meer. Wa’t him of har beskikber stelle wol foar in bestjoersfunksje kin him of har oant in dei fan tefoarren by ien fan it bestjoer oanmelde. 8. Plannen foar it nije sezoen ‘Tusken tsjerke en kroech VI’? Wat wolle jimme? 9. Wat fierder op it aljemint komt Dus net stinne: Hinne! Leden fan Frisia, spilers, artysten, itensieders, gidsen, lokaasjehâlders en dielnimmers fan Tusken tsjerke en kroech binne fan herte wolkom! It bestjoer. Frisia1874@gmail.com Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. Mandeguod 31

32 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merkekommisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 E. Langes Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup Volleybal VV Wytgaard S. de Groot R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Y. Duhoux Telefoonnummer (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 37 637 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 2501108 (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 (06) 420 903 81 Mandeguod 33

Activiteiten Maand mei vr 29 apr Opening Fietstocht ‘langs kerk en kunst’ door Willem Jan Otten, Kerk Easterlittens za 30 apr Fietstocht ‘langs kerken en kunst’ zo 1 mei Fietstocht ‘langs kerken en kunst’ zo 1 mei Kerkdienst, Mariakerk Mantgum wo 4 mei Stille tocht wo 4 mei Bestuursvergadering MFC Wjukken do 5 mei Fietstocht ‘langs kerken en kunst’ za 7 mei Fietstocht ‘langs kerken en kunst’ zo 8 mei Fietstocht ‘langs kerken en kunst’ zo 8 mei Ledepartij incl. barbecue volwassenen zo 8 mei Ledepartij incl. barbecue jeugd zo 8 mei BBQ na kaatsen 19.45 uur 13.00-18.00 uur 13.00-18.00 uur 11.00 uur zo 1 mei Voorjaarsfair, dorpshuis ‘de Trijesprong’ Raerd 13.00 - 17.00 uur di 3 mei Bestuursvergadering DMS 19.30 uur, Wjukken 19.40 uur Parkeerplaats bij het kruispunt Seerp van Galemawei / Swannedrift 19.30 uur, Wjukken 13.00-18.00 uur 13.00-18.00 uur 13.00-18.00 uur 12.00 uur, kaatsveld bij Wjukken 13.30 uur, kaatsveld bij Wjukken 17.00 uur, di 10 mei Jiergearkomste Resitearkolleezje Frisia 1874 20.00 uur, Wjukken wo 18 mei Ledepartij senioaren do 19 mei Ledefergadering Wietwetterklup vrij 20 mei Federaasje Littenseradiel, Alle kategoryen jeugdôfdieling 20.00 uur, Wjukken 17.00 uur, zo 22 mei Knkb, welpen Jonges A+B + ferliezersomloop 17.00 uur, zo 22 mei Knkb welpen Famkes t.i.l + ferliezersomloop 17.00 uur, zo 22 mei Kerkdienst, Mariakerk Mantgum 9.30 uur, ma 23 mei Vergadering Culturele Commissie di 24 mei Bijeenkomst gemeente Littenseradiel do 24 mei Ledepartij jeugd za 28 mei No name za 28 mei Uitvoering dansschool Enequist za 28 mei Federaasje Littenseradiel, alle kategoryen jeugd t.i.l zo 29 mei Garagesale, div. locaties Mantgum zo 29 mei Boulesvereniging Wjukslach op stap wo 1 juni Bestuursvergadering MFC Wjukken 34 Mandeguod kaatsveld bij Wjukken kaatsveld bij Wjukken kaatsveld bij Wjukken 20.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 18.00 uur, strjittekeatsen Freedkelder, Wjukken Wjukken 13.00 uur, kaatsveld bij Wjukken 10.00-14.00 uur 12.30 uur, Plein bij MFC Wjukken 20.00 uur, Wjukken kaatsveld bij Wjukken 18.30 uur, Strjittekeatsen

Weekagenda zondag maandag instuifboulen bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen zenmeditatie dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen bodyfit pilates donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 10 peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 11.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken soos 60+ 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum bodyshake 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal Mandeguod 35 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules competitie loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie 09.00 - 09.45 uur, gymzaal 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie 36 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 Eef Heinhuis (06) 18 33 90 61 C. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus

Resept I fan tusken tsjerke en kroech Rys mei ratjetoe As itensiedersteam ha wy trije kilo rys sean. Wy moatte rekken hâlde mei op syn meast 30 iters, werfan in achttal jongkeardels en mûltergjen hâlde wy net fan. Der is hiel wat oerbleaun foar ús noflike gastfrou Korrie en har hinnen! As rys echt in teken fan fruchtberens is, hat Korrie hiel wat aaien fûn dizze maaitiid. De ratjetoe foar by de rys liket ús earst lang net genôch te wêzen, mar dat falt ta. Wat sa moai is oan dit resept: it is oan alle einen en kanten fleksibel. It is in eigen resept en al jierren yn gebrûk. En it hat al in protte feroarings ûndergien. It begjint mei in yn stikjes snijde hinnefilet. Bak dizze mei as sûnder sâlt en krûden goed gear. Bak yn’t lêst in pûdtsje foarweakke nassikrûden mei. Doch er dan in snijde paprika by. Fanôt it begjin geregeldwei omskeppe en wilens it folgjende klear meitsje. Multy-tasking! De leafst farske ananas yn partsjes snije en tafoegje. Dan de trijekaart fan in ienfâldiche pindasaus tafoegje: pindakaas, tomatenketchup en ketjap (ferhâlding 5:2:1?). No net mear omskeppe: de pindakaas moat boppe lizzen bliuwe. Sa ek de snijde bananen. Efkes stean litte op sacht fjoer mei in deksel derop. Farieare kin mei Sweet Chilisaus, mei gembersiroop (goed tsjin pynyntliif sizze se yn Sri Lanka), pinda’s, cashewnuten, sipel, druven, rezinen, wat sop fan de ananas at dy út it blik komt en de hin kin ek ynsmaard wurde mei chilipoeier. ’t Is mar krekt hoe skerp as je ite wolle. Fariaasjes genôch, mar ien ding is ûnmisber en dat binne de bananen. Lekker ite! Jessica en Ruerdtsje Vakanties 2016 huisarts Boazum - Hornstra 2 - 24 juli 10 - 18 sept 31 dec - 8 jan Zomer Herfst Kerst Mandeguod 37

38 Mandeguod

DE NATIONALE HERDENKING op woensdag 4 mei 2016 De Nationale Herdenking Tijdens de Nationale Herdenking op woensdag 4 mei aanstaande herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een auteur uit om een Jaarthema-tekst te schrijven. Voor 2016 heeft Tamar de Waal de tekst geschreven en deze heeft als titel: “De vrijheid omarmd”. “Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, bespiegelde Keilson, ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel. En word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. Omdat een ander een onderscheid maakte tussen rassen en groepen, en jou als vijand aanwees. Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht ingeboet. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven. Vrij van Oorlog Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Voor ons koninkrijk was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 bijvoorbeeld ook geen bevrijding. Twee dagen later begon de dekolonisatiestrijd van een land op zoek naar vrijheid. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst.” Meer informatie is te vinden op de website www.4en5mei.nl van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Twee minuten stilte De Nationale Herdenking wordt in Nederland ieder jaar op 4 mei gehouden. Op veel plaatsen vinden herdenkingsplechtigheden plaats en worden bloemen gelegd bij monumenten. Van 18.00 uur tot zonsondergang zullen van openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren wordt verzocht deze gedragslijn te Mandeguod 39

40 Mandeguod

volgen. Van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur luiden de klokken van kerken. Vanaf 20.00 uur tot 20.02 uur wordt op de herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. De enige uitzondering kunnen de acht slagen van de klok zijn. Voor zover mogelijk worden alle activiteiten in het openbare leven en het verkeer gedurende deze twee minuten stopgezet. De radio- en televisieomroepen en het openbaar vervoer vervullen hierbij een voorbeeldfunctie. Herdenkingsplechtigheden In onze gemeente zal aan de herdenking van álle oorlogsslachtoffers uit het Koninkrijk (of waar ook ter wereld) aandacht worden gegeven in Mantgum, Easterein, Kûbaard en Wjelsryp. In deze plaatsen zal een “stille tocht” of een herdenking worden gehouden. Herdenkingsplechtigheid te Mantgum De herdenking op het kerkhof op Skillaerd bij Mantgum is de officiële herdenkingsplechtigheid van de gemeente Littenseradiel. De stille tocht begint ’s avonds om 19.40 uur in Mantgum op de parkeerplaats bij het kruispunt Seerp van Galemawei / Swannedrift en voert naar de begraafplaats op Skillaerd. De stoet zal worden voorafgegaan door leden van het college van burgemeester en wethouders. De tocht wordt te voet en in stilzwijgen afgelegd. Nadat op de begraafplaats twee minuten stilte in acht zijn genomen, zullen namens het gemeentebestuur twee collegeleden een herdenkingskrans leggen bij de graven van de aldaar begraven gevallenen. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om dit voorbeeld te volgen en ook bloemen bij de graven te leggen. Tijdens de stille tocht nemen leerlingen van de De Pikeloer in Wiuwert deel aan de herdenkingsceremonie door de krans voor het gemeentebestuur naar het kerkhof te dragen. Easterein De herdenkingsplechtigheid te Easterein begint om 19.30 uur in ‘Kunstcentrum In de Kerk’, waarna de stille tocht naar de Martinikerk voert voor de kranslegging. Kûbaard Vanaf 19.15 uur zal er in de Victorkerk in Kûbaard een herdenkingsplechtigheid worden gehouden met als afsluiting een kranslegging bij het monument. Wjelsryp De stille tocht te Wjelsryp, ’s avonds om kwart voor acht, voert vanaf het schoolplein van de basisschool naar de kerk voor een sobere plechtigheid. Mandeguod 41

42 Mandeguod

De Wietwetterklup Mantgum e.o.: Hâldt op tongersdei 19 maaie de twadde ledefergadering om 20.00 oere yn 'e Wjukken. Yn it hierkontrakt mei de gemeente Littenseradiel wurdt de wâl by de Wjukken fan de dûkerbrêge nei de fytsbrêge by Hoxwier hierd ynklusyf de trailerhelling en de steigers. Dêrmei kriget de WWK it foech lisplak ta te wizen, sûnder dat der fan in lisplakferoardering sprake is. De leden fan de WWK hawwe it rjocht om in lisplak te hieren en binne dan fersekere fan in fêst lisplak: lyts en grut. De kosten fan it lidmaatskip en de hichte fan it lisjild sille troch de leden op dizze fergadering fêststeld wurde. Ek sil der in húshâldlik reglemint, in havenreglemint en statuten fêststeld wurde. Ek de namme fan de nije feriening sil fêstlein wurde moatte. De doelstelling sil mooglik byspikere wurde moatte. Oan't no ta wie der in romme omskriuwing fan tapassing, nammentlik: De feriening stelt har te'n doel it behertigjen fan belangen fan de leden op it mêd fan de wettersport, soks yn de romste sin fan it wurd. Dat sil fan jurisprudinsjewegen krekter omskreaun wurde moatte. Ek sille nije bestjoersleden yntrodusearre wurde. Inkele leden fan de besteande WWK hâlde op om't 12 jier op dizze âldens al wer in hiel skoft is. It is dus saak om lid te wurden fan ús feriening as jo wat mei wetter en farren hawwe. Jimme witte allegearre wol wat de WWK fan 2004 ôf dien hat foar it wetter yn en om Mantgum hinne. En om dat trochsette te kinnen is it in goede saak om lid te wurden. De statuten binne te besjen troch se te downloaden by Pieter van der Kooy fan 10 maaie ôf: prvanderkooy@gmail.com Ek nei te lêzen yn de Wjukken, nei 10 maaie lizze de statuten hjir ek op besjen. Wurd lid en kom op 19 maaie om 20.00 oere nei de Wjukken, en as jo al lid binne treffe wy elkoar dan. Oan 'e seal lid wurde kin ek. It bestjoer fan 'e WWK de skriuwer Teake Oosterbos Mandeguod 43

44 Mandeguod

Kleurwedstrijd MTC De winnaar van onze kleurwedstrijd is bekend. Jurre Kuipers heeft een prachtige gekleurde tekening ingeleverd en daarmee een gratis lidmaatschap voor een heel seizoen gewonnen. We hebben Jurre verrast met zijn prijs tijdens zijn eerste tennisles. Het bestuur van de Mantgumer Tennisclub wenst Jurre heel veel tennisplezier toe. Mantgumer TennisKids: De Mantgumer Tenniskids hebben sinds kort een eigen logo. Deze is ontworpen door studio Smids. Het logo siert nu ook de achterkant van de tennisshirts die de Kids gebruiken bij tennisactiviteiten in en buiten Mantgum, zoals bijvoorbeeld de Worldtour. U kon de shirts al bekijken tijdens onze jeugdsponsoractiviteit in de Poiesz en ook vrijdag zullen de shirts gedragen worden wanneer we onze cheque ophalen bij het Poiesz Sponsorfeest. Tennisles: Onder het mom van "Jong geleerd is oud gedaan", hebben we dit seizoen ook weer een groep jonge TennisKids. Zij zijn gestart met lessen op de maandagen van 17.20 tot 18.10 uur. Daarna zijn de oudere kids en de volwassenen aan de beurt. Ook op donderdag hebben we tennislessen. Wil je ook nog meedoen aan de tennislessen? Stuur dan een mail naar tennismantgum@gmail. com. We helpen je dan graag op weg. Website uit de lucht: Helaas is onze website al even uit de lucht. Dit komt door problemen met onze host. We zijn druk op zoek naar een nieuwe host en tot die tijd kunt u onze website vinden via de link: https:// sites.google.com/site/mantgumertennisclub/ Daarnaast kunt u ons volgen via Facebook. Mandeguod 45

46 Mandeguod

Jeu de Boules-activiteiten. Jaarvergadering 2016 van Wjukslach Op 14 april tijdens de zeer goed bezochte ledenvergadering zijn de jaarprijzen uitgereikt van het jaar 2015. De winnaars van de voor- en najaarscompetitie zijn: Wim van Eif en Gjalt Kuperus. Overall-winnaar is Sieds Tjepkema uit Grou De wintercompetitie is gewonnen door Frits Sieperda. Voor hem dan ook de eer om een jaar op De Koe te passen. Tijdens de vergadering zijn weer afspraken gemaakt over de zomeractiviteiten en is het baanonderhoud gepland Naast de competitie en de zomertoernooien gaan de Boulers van Mantgum ook weer op stap! Er zijn drie prachtige plekjes in het mooie Friese land gevonden, waar je prima kunt boulen, ook al zijn ze daar niet voor gemaakt. Na afloop eten we weer gezellig met elkaar, waar ook de niet spelende partners zich weer bij ons voegen voor de gezamenlijke afsluiting. Zondag 29 mei. Vertrek om 12.30 uur bij de Wjukken. Namens het bestuur, Anke van Eif Mandeguod 47

Kaatstraining voor de jeugd! Op 18 april zijn we weer begonnen met kaatstraining voor de jeugd. Trainsters dit jaar zijn Ilse Noorman en Jennie Terpstra. Beide ervaren jonge kaatsers zijn al een aantal keren Nederlands Kampioen geweest. De training vindt plaats op de maandagavond van 17.15 tot 18.15 uur. Mochten er nog kinderen zijn die graag mee willen trainen of informatie willen, neem dan contact op met Nienke Wiedijk- Gierman, tel. 058 - 2502035 Competitiekaatsen Het competitiekaatsen voor de (basisschool)jeugd start op 9 mei direct na de training, elke maandag tot de zomervakantie. De oudere jeugd en volwassenen beginnen op vrijdag 6 mei om 19.30 uur op het sportveld van Mantgum; bijna elke vrijdag tot de zomervakantie. Lijkt het jou leuk om (ook als niet lid) eens mee te doen, meld je dan om 19.20 uur op het sportveld bij de competitieleider. K.F. Jacob Klaver, kaatsen en barbecue Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 8 mei een kaatspartij, niet alleen voor leden maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Na afloop wordt een barbecue verzorgd door Wiersma Catering. Als u alleen aan de barbecue wilt deelnemen, lid of geen lid van de kaatsvereniging, bent u ook van harte welkom! Voor de jeugd is er een springkussen. De volwassenen beginnen om 12.00 uur De jeugd begint om 13.30 uur De barbecue om ± 17.00 uur Opgave voor de barbecue en/of kaatsen via info@jacobklaver.nl Nadere informatie volgt! 48 Mandeguod

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje 2016 Dit jier mocht keatsferiening Jacob Klaver wer meidwaan oan de Jeugd Sponsor Aksje fan de Poiesz. Op sneon 26 maart wie it Jacob Klaverdei yn de Poiesz. Fan 10.00 oant 15.00 oere ha wy ús feriening promoate kinnen om sa ekstra munten binnen te heljen. Mei de ferkeap fan appelflappen wiene der in soad sponsormunten te fertsjinjen. Us jeugdleden Hessel, Tyme, Hedzer, Hidde, Hendrik, Willem, Tjitte, Stientsje, Andries, Rutmer, Rikst, Nick, Tara en Feije ha harren uterste bêst dien om de appelflappen te ferkeapjen. Dit is tige goed slagge en trochdat dizze bern sa goed harren bêst dien ha, hat Jacob Klaver in protte ekstra munten binnenhelje kinnen. Op freed 15 april hawwe we nei it WTC Expo yn Ljouwert west om dêr ús sjek yn ûntfangst te nimmen. It wie wer in fantastysk feest mei prachtige optredens fan bekende artiesten. It hichtepunt wie fansels de útrikking fan de sjek dêr’t op stie hoefolle jild der byinoar sparre wie. De ponghâlder kin him yn de hannen wriuwe , want der is mar leafst € 1038,00 oermakke op de bankrekken fan K.F. Jacob Klaver. Mei tanksij de Jeugdsponsoraksje hawwe wy de lêste jierren al in soad Jacob Klaver klean oanskaffe kinnen. Mar foar de allerjongsten wiene de maten te grut. Mutasport makket no ek foar dizze groep de JK shirts. Dit jier starte we mei in kaboutergroepke. Foar dizze jonge bern sil der spesjaal materiaal en ballen oanskaft wurde, dy’t passe by harren leeftiid. Mantgum is bliid mei sa’n moaie supermerk en syn belutsenens by de regio. Wy wolle de POIESZ SUPERMERK en eltsenien tank sizze foar harren stipe yn dizze wiken. Mandeguod 49

50 Mandeguod

Jeu de pelote competitie 2016 wedstrijden op het sportveld van Mantgum Donderdag Dinsdag Donderdag Donderdag Donderdag 12 mei 19.00 uur Mantgum 3 – Winsum 4 19.00 uur Easterwierrum – Mantgum 4 17 mei 19.00 uur Mantgum – Wiuwert/Britswertd Dames 19.00 uur Spannum – Wommels 19.00 uur Weidum – Jellum/Bears Dames Dames 19 mei 19.00 uur Mantgum 2 – Winsum 3 19.00 uur Winsum 2 – Spannum 26 mei 19.00 uur Jellum/Bears – Easterlittens 1 19.00 uur Wjelsryp 1 – Weidum 1 19.00 uur Winsum 1 – Mantgum 1 2 juni 19.00 uur Easterlittens – Mantgum 4 19.00 uur Weidum 2 - Easterwierum Kom yn ’e kunde mei it keatsen! Wolsto skielk krekt sa goed keatse kinne as jim heit of mem? Of miskien wol as Ilse of Gert Anne? Jou dy dan no op foar keatstraining! Foar wa: alle bern út groep 1,2,3 & 4 Wannear: moandei 9 maaie, 23 maaie, 30 maaie, 6 juny, 13 juny en 20 juny Tiid: 17.15 oere oant 18.00 oere Wêr: op it keatsfjild Trainers: Albert Tilma en Sjoukje de Jong Do hoechst noch gjin keatswant te hawwen, mar dat mei fansels wol. Meidwaan is fergees! Wol graach efkes oanmelde fia info@jacobklaver.nl . Oanmelde kin oant 4 maaie. Op sneon 26 juny kinst moai meidwaan oan de “freontsje-freondintsje-partij”. Oant moandei 9 maaie! Mandeguod 51

Korfbalstukjes van de D’s. Zaterdag 7 november 2015 moesten wij van de WWC D1 tegen Vios CSO in Oosterend korfballen in de zaal. Ik stond in de eerste helft in het veld. Ik had hele mooie kansen en ik scoorde elke keer bijna, maar net niet. De tweede helft stond Reinder voor mij in het veld, hij scoorde wel twee keer. Ook Willem heeft twee keer gescoord en Sietske één keer. Wij wonnen met 5-2. Het was de eerste zaalkorfbalwedstrijd van dit jaar. Daar was ik blij mee want buiten regende het pijpestelen. Murk Riemer Okkema Op 21 november 2015 hebben wij gekorfbald tegen Harich D1 in Oosterend. Wij hebben met 2-3 verloren. De eerste helft was het 2-2. Fenna en ik hebben een keer gescoord. De tweede helft werd Murk voor Hessel gewisseld en Willem had ook gescoord, maar die werd verdedigd. Verder hebben we hele mooie kansen gekregen en we hebben leuk gekorfbald. We hadden ook goede tegenstanders, maar sommigen waren best irritant. Reinder Dijkstra Zaterdag 28 november moesten wij tegen Vios CSO in Wolvega korfballen. In de eerste helft waren Willem, Nienke, Sietske en ik in de aanval. Silke, Hessel, Fenna en Reinder waren in de verdediging. De eerste helft ging beter dan de tweede helft. Voor de pauze was het 5-2. Willem en Nienke scoorden in de eerste helft. Toen was het pauze. In de tweede helft was het spannend voor mij omdat een meisje meteen scoorde terwijl dat eigenlijk niet mocht omdat ik mijn handen omhoog had en verdedigde. Gelukkig werd het punt er weer afgehaald. Daarna scoorde Hessel. Uiteindelijk hebben we met 6-4 gewonnen. Eelco Bannink, Zaterdag 19 december moesten wij spelen tegen TDK. We zijn altijd met zijn tienen, maar omdat Eelco en Sietske al met vakantie waren, waren we nu met acht spelers, precies genoeg. Maar…. op zaterdagmorgen belde Silke af dus toen hadden we te weinig spelers. Gelukkig wilde Rikst Mulder meedoen, dus toen hadden we precies genoeg. Helaas heeft ze geen geluk gebracht want we hebben verloren. Maar ik weet niet meer met hoeveel. Bij TDK zat een meisje dat ik kende van het jeugdkorps. Groetjes van Nynke Talman 52 Mandeguod

Zaterdag 16 januari 2016 moesten wij tegen Udiros spelen in Nieuwehorne waar mijn opa en oma wonen. De opstelling was: Murk, Grietsje, Eelco en ik begonnen in de aanval. In de verdediging zaten: Nynke, Hessel, Silke en Sietske; zij moest als jongen spelen omdat Reinder en Willem er niet waren. Ik vond het niet zo’n leuke wedstrijd. En we hebben met 9-0 verloren. Terug in de auto was het wel erg gezellig. Groetjes Fenna van der Mark 23 januari hebben we gekorfbald in Ureterp. De club waar we tegen moesten heette KVC. We waren met acht (inclusief twee invallers), dus net genoeg om te spelen. De vakken waar we in moesten spelen waren in de aanval Fenna, Hessel, Berber en Murk en in de verdediging zaten Silke, Eelco, Rikst en ik. Het was een spannende eerste helft want de eerste twaalf en halve minuut scoorde KVC twee keer. In de andere 12,5 minuten scoorde ik de 2-1. Na de pauze ging het wel slechter met ons want toen scoorde KVC de 3-1, maar gelukkig scoorde Fenna nog de 3-2. Helaas scoorde KVC nog twee punten zodat wij verloren met 5-2. Groetjes Willem Reitsma Zaterdag 30 Januari 2016 hebben wij in Balk gespeeld. De tegenpartij was Harich. Daar hebben we wel vaker tegen gespeeld. De vakken waren aan het begin van de wedstrijd aanval: Silke, Grytsje, Eelco, Willem en in de verdediging: Nynke, Reinder, Hessel en ik. We hadden twee wissels. Dat waren Fenna en Murk. De stand voor de pauze was 1-1 en Reinder had gescoord. In de tweede helft werd Fenna gewisseld voor Silke en Murk voor Eelco. Na de pauze scoorde de tegenpartij er nog één. De eindstand was 2-1. En het was een leuke wedstrijd. Groetjes Sietske Zijlstra We moesten zaterdag 5 januari 2016 tegen Udiros We speelden in Easterein. De vakken waren in de eerste helft: Silke, Eelco, Hessel en Grytsje. Het andere vak was: Willem, Nienke, Reinder, Sietske. De tweede helft: - Fenna, Eelco, Hessel en Grytsje - Willem, Nienke, Reinder en Sietske De stand in de eerste helft was 0-3. In de tweede helft was de stand 0-10. Het was wel een mooie wedstrijd. Groetjes Grytsje Stremier Mandeguod 53

Zaterdag 5 maart 2016 moesten we tegen TDK spelen in Oosterend. Ik zat in een vak met Reinder, Silke en Nynke. Ik had in de eerste helft een hele lange tegenstander, dus toen kon ik bijna niet gooien, dat was niet heel erg leuk. In het andere vak zaten Eelco, Willem, Sietske en Grytsje. We hadden maar acht spelers dus dat was net genoeg. Gelukkig maar want anders hadden we spelers uit een ander team nodig. We hebben jammer genoeg wel verloren met 1-4, Reinder heeft het enige doelpunt gescoord. Dit was al de laatste wedstrijd in de zaal. Dat is wel jammer vind ik, want we spelen 2 april pas weer op het veld. Groetjes van Hessel Jonker Trainingen D’s – 2015/2016 Sinds het zaalseizoen 2015 geef ik samen met Rikst Cuperus training aan de D’s. We werden hiervoor gevraagd en het leek ons erg leuk om deze 10 kinderen te trainen. In het begin kenden we de kinderen niet en zij kenden ons niet, wat erg wennen was. Op het veld heb ik training gegeven aan de E’s en ik heb eerder een aantal jaar training gegeven bij mijn vorige club in Sibrandeburen. Wel waren de D’s wat ouder dan ik was, maar gelukkig leerden we elkaar snel kennen. Elke training kwamen we er weer achter wat de kinderen wel en iets minder goed konden en zo hadden we een goede beginsituatie in gedachten. De kinderen schreven ook elke zaterdag een verslagje over de wedstrijd, zodat ze er zelf op terug konden blikken. Zo konden wij lezen hoe het was gegaan, omdat we vaak niet aanwezig konden zijn bij de wedstrijd. Zo nu en dan even overleg met de coaches en daarna gingen we weer aan de slag met de korfbalvaardigheden! De D’s zijn een erg leuk, sportief, maar vooral gezellig team. Ze bestaan uit vijf jongens en vijf meiden, wat een erg leuke verdeling is! Natuurlijk zijn ze niet altijd even gemakkelijk, maar elke training maken we er weer wat leuks van! Zo waren de kinderen erg enthousiast bij het ‘zittend’ schieten en bokje springen in de zaal: even als 54 Mandeguod

tussendoortje en goed voor de teambuilding! Aan het begin van de training doen we meestal even een teambespreking en een kort spelletje, zodat het team goed opgewarmd is. Daarna trainen we de dingen die minder goed zijn gegaan in de wedstrijd, waarbij de kinderen altijd weer wat nieuws leren. Ze verbeteren zichzelf steeds weer. Ik moet zeggen; ze zijn vooruit gegaan! Ze hebben dit seizoen twee keer gewonnen en tien keer verloren, dus ze kunnen nog voor uit. Maar de kinderen hebben plezier in de wedstrijden en ze genieten van het korfballen en dat is het belangrijkste. Wij als trainers zijn trots op de kinderen als ze hun best hebben gedaan en hebben genoten. Natuurlijk zijn er nog veel puntjes waar we aan kunnen werken en dat gaan we ook zeker doen. Na het zaalseizoen hebben de kinderen één weekje vrij gehad van de training, maar daarna zijn we weer vlot naar buiten gegaan. De lange broeken, trainingsjackjes en de buitenschoenen waren weer opgezocht en de kinderen waren er weer klaar voor. Tijdens de eerste training hebben we ontzettend mooi weer gehad en ook de week erop was het lekker om buiten te trainen. De derde training was heel anders; harde wind en veel regen! Gelukkig was het droog tussen 6 en 8, waardoor de kinderen lekker konden trainen! Ondanks het vieze weer was iedereen van de partij. Ontzettend goed! Die zaterdag erop was de eerste wedstrijd van de D’s, dus we moesten goed trainen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen; de D’s wonnen hun eerste wedstrijd tegen Pallas met 11-0! Dit belooft wat! Coby en Jan; bedankt voor het geweldige coachen afgelopen seizoen! We maken er weer een mooi veldseizoen van. Groetjes, Marijke Sybrandy Opbrengst Poiesz actie € 1209 Afgelopen vrijdag is het resultaat van de Poiesz Jeugd Sponsoractie bekend gemaakt. Wij konden bij de feestelijke afsluiting in het WTC de cheque in ontvangst nemen. Er is maar liefst €1209,- opgehaald! Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder uw steun en daarom, namens de hele korfbalvereniging: BEDANKT Heb je meegedaan aan de inlooptraining? En lijkt het je leuk om verder te gaan met korfballen, en heb je je nog niet opgegeven? Meld je aan bij Esther Langes, telefoonnummer058 2883298 of esther@kv-wwc.nl Mandeguod 55

56 Mandeguod

Recept II Vegetarisch menu zoals bij ‘Tusken tsjerke en kroech’ opgediend, voor vier personen Koud voorgerecht: Pannenkoekrolletje met champignonragoût en kruidenkaas Bak 5 dunne pannenkoekjes of neem tortilla’s. Half bakje champignons fijn malen in de blender of foodprocessor. Bak deze even aan in klontje boter eventueel met een heel fijn gesneden ui samen. Maak een ½ liter bouillon van een groentebouillonblokje. Maak een roux van 40 gr boter en 40 gram bloem. Boter smelten en de bloem erdoorheen roeren tot een bal en beetje bij beetje de bouillon erbij en blijven roeren! Laat de saus in een paar minuten gaar koken. Roer de saus bij een eidooier en doe daarna de champignons erbij en laat afkoelen. Smeer de pannenkoekjes dun in met kruidenkaas, dan een dunne laag ragoût, niet te dik want als je gaat rollen puilt het er uit. Bestrooi met verse bieslook (of gedroogde, maar dan wel toevoegen in de ragoût als deze klaar is) en rol de pannenkoekjes op. Rol elke pannenkoek in plasticfolie en draai de uiteinden stevig in elkaar als een toffee. In de koelkast plaatsen tot gebruik. Haal als je het wilt serveren de folie eraf en snij de kontjes eraf. Verdeel de overgebleven rol in mooie gelijke stukjes, prikker erin en leg elk rolletje in een cup-cake bakje. Klaar. Romige licht gebonden gele paprika-courgette soep. Maak 1½ liter bouillon van groetenkruidenblokjes. 2 gele paprika’s heel fijn snijden en in een ruime pan 50 gr boter smelten en de paprika’s heel zachtjes bakken. Niet bruin laten worden! Snij 2 kleine of 1 grote courgette ook heel fijn en bak even mee. Roer 1/8 liter crème fraîche er door en even een paar minuten meekoken. Daarna in de blender of foodprocessor er een mooie fluwelen substantie van maken. De bouillon er beetje bij beetje bij schenken. Roer één eetlepel aardappelzetmeel los met wat water en schenk dat al roerend bij de soep. Deze op smaak maken met wat peterselie en/of bieslook. Soepstengels of stokbrood erbij serveren. Basmatirijst met roerbakgroente en zoetzure saus. Neem voor 4 personen rijst en kook deze als op de verpakking staat. Een grote zak kant en klare roerbakgroente roerbakken in wat olie en voeg daar een bakje sajourgroente bij en volg instructie op de verpakking. Laat ondertussen een blikje ananasstukjes uitlekken, vang het sap op. Roer de ananas door het gerecht. Een simpele manier om zoetzure saus te maken is als je er zoetzure uitjes of augurkjes bij doet, een klein potje uit te laten lekken en het vocht opvangen. Dit samen met het ananassap apart even opwarmen en met een beetje aardappelzetmeel binden en door de groente roeren. Eventueel nog kruiden toevoegen naar smaak. Rijst en groenten apart opdienen. Met kroepoek, uitjes en augurkjes erbij serveren en aan tafel! Smakelijk eten - Trudi Steenhoek Mandeguod 57

58 Mandeguod

Mandeguod 59

60 Mandeguod

Vrijwilligers Academie Fryslân Friesland is van oudsher een provincie waarin veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, waaronder het instandhouden van de voorzieningen in dorpen en wijken. Ook vinden Friezen het vanzelfsprekend om voor hun naasten te zorgen. Het is tegenwoordig ook zo dat er een tegenprestatie van ons wordt gevraagd als we een uitkering ontvangen. Vrijwilligerswerk doe je omdat je het leuk vindt om wat te doen voor je dorp of wijk, andere mensen te ontmoeten of om werkervaring op te doen. Vaak sta je niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen en zo je werk (nog) beter te kunnen doen. Voor mensen die voor een naaste zorgen (mantelzorgers) is het al helemaal ongebruikelijk om hiervoor speciale trainingen te volgen. Toch zorgt scholing er voor dat mantelzorgers de zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen zelf overbelast te raken. Sinds januari 2016 kun je je via de Vrijwilligers Academie Fryslân heel eenvoudig inschrijven voor interessante trainingen en workshops. Ons aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en organisaties. In het open aanbod kun je je individueel inschrijven voor een training of workshop. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod op maat waar verenigingen, vrijwilligersorganisaties en (zorg)instellingen terecht kunnen voor een training of workshop voor de eigen vrijwilligers/mantelzorgers. Voor wie Iedereen die vrijwilligerswerk doet kan terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. De trainingen en workshops zijn op een logische manier onderverdeeld in thema’s, maar je kunt ook zoeken op trefwoord. Wie een training zoekt, maar het niet kan vinden kan contact met ons opnemen zodat we gericht op zoek kunnen gaan naar een training die aansluit op jouw vraag. Ons motto is: ‘We hebben het, of zoeken het’. Wat kost het Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân een organisatie is zonder winstoogmerk zijn er wel kosten verbonden aan de trainingen en workshops. Vaak worden deze kosten betaald door de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet. Ook hebben gemeenten budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en mantelzorgers. Meer weten Op onze site kun je terecht voor meer informatie. Hier kun je je ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van het actuele aanbod. T 058 3030134 - E info@vafryslan.nl www.vrijwilligersacademiefryslan.nl Mandeguod 61

62 Mandeguod

De Huskysafari De beroemde Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen maakte in 1911 gebruik van ruim 50 sledehonden om als eerste mens op de Zuidpool te staan. De helft van dat aantal werd echter gebruikt om de overgebleven honden van vlees te voorzien. De Siberische Husky behoort tot de oerrassen en staat genetisch heel dicht bij de wolf. We hebben er slechts een handvol van in onze praktijk. Het is een schrandere, betrouwbare hond met een vriendelijk karakter en een enorm uithoudingsvermogen. Een echt roedeldier dat is gefokt om als sledehond dienst te doen. Alaska Husky’s vormen geen echt ras maar doen wel dienst als sledehonden. Soms met uiterlijke trekjes van zijn Siberische neef, vaak ook helemaal niet. Zo hebben ze zowel staande als hangende oren en diverse kleuren. Hun uithoudingsvermogen daarentegen is juist minstens zo goed, vooral in duurlopen. Vroeger was in Nederland de hond ‘het paard van de armen’. Vanaf 1910 werd er zelfs een speciale ‘Trekhondenwet’ in het leven geroepen met regels en voorschriften om het gebruik van de hondenkar te reguleren. Vanaf 1963 werd dit fenomeen verboden, met dien verstande dat er een vrijstellingsmogelijkheid bestaat voor de sledehonden Mandeguod 63

64 Mandeguod

sport. Nu is het hier slechts bij hoge uitzondering mogelijk de hondenslee te gebruiken; in het hoge noorden loopt dat seizoen van eind oktober tot in april. De afgelopen zomer waren mijn vrouw en ik in Fins Lapland. Daar hebben we onder meer een rondleiding gehad op een heuse ‘Huskyfarm’. Het was reuze interessant om te zien hoe de honden daar gehouden werden met als enige doel om ze in de winter voor de hondenslee te spannen. Toen al besloten we daar ooit eens terug te keren om die dieren in de winter aan het werk te zien. Die gelegenheid deed zich eerder voor dan we gedacht hadden; deze voorjaarsvakantie waren we terug in winters Lapland waar we een magnifieke huskysafari hebben gedaan. Wat een geweldige ervaring! Er lag wel een meter sneeuw en het vroor tussen de 10 en 20 graden. Het is onvoorstelbaar met wat voor drive die honden je daar door de bossen sleuren. Bij toerbeurt hebben we op de slee gezeten of deze bestuurd. Zielige mishandeling? Helemaal niet! Heuvel op moet je echter wel degelijk meesteppen en duwen. Al gauw heb je dan ook zelf het zweet op de rug. Eén van de honden keek soms zelfs even vermanend achterom om te zien of ík heus wel m’n best deed… Als je daarentegen bergafwaarts gaat moet je vol op de rem om niet te ontsporen. Kortom, we hebben enorm genoten! Nieuwsgierig naar het volledige verslag of foto’s? Kijk dan verder op www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl Mandeguod 65

66 Mandeguod

Regisseren is een prachtige klus Friesland heeft meer dan 250 toneelverenigingen en iepenloftspullen. Ongetwijfeld is er ook één in uw omgeving actief. Deze groepen staan allemaal onder leiding van een regisseur. In het najaar van 2016 start de 16e regieopleiding bij Keunstwurk. Op zaterdag 21 mei van 9.45 - 12.00 uur geeft docent Luuk Eisema een inleiding en open les over de opleiding. Er zal ook ruimte zijn voor informatie en vragen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. We horen wel graag van te voren of u erbij wilt zijn. Het is de bedoeling dat iedereen op de aangewezen tijd aanwezig is; het is geen open inloop. Als regisseur geef je leiding aan een groep toneelspelers. Tegelijk inspireer je vormgevers en lichtmensen. Je kiest een toneelstuk wat je mooi vindt en je bedenkt er een plan voor. Je denkt na over een aanpak en over je eigen manier van werken. Regisseren verhoogt het zelfinzicht, de creativiteit en de stressbestendigheid. De cursus is zowel Fries- als Nederlandstalig. Mensen die de opleiding hebben gevolgd zijn in Friesland actief met toneelgroepen in dorpen en steden, jongerengroepen, openluchtspelen, maar ook op scholen en in de zorg. De opleiding is geschikt voor leidinggevenden die hun creativiteit willen uitbreiden, spelers die hun hobby willen uitbreiden, onervaren jonge mensen die meer zelfkennis willen ontwikkelen, maar ook regisseurs die bijgeschoold willen worden of mensen die er niet aan toe kwamen en nu wel tijd hebben enz. Voor iedereen dus! Benieuwd? Kom op 21 mei naar: Locatie : Bijdrage: Meer info en aanmelden: Keunstwurk, Wissesdwinger 1, Leeuwarden Bijdrage voor de koffie en thee www.keunstwurk.nl/theater / 058-2343449 Mandeguod 67

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Jan de Vries, redigeerwerk, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 68 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication