0

JAARVERSLAG 2021 Energie & Verbinding

Marco Hertog, Meewerkend Voorman Kwaliteitscontrole Mary van Rijswijk, HR Adviseur 2

Inhoudsopgave 14 04 Voorwoord, hoogtepunten & 2021 in vogelvlucht Duurzame groei van onze relaties Duurzame groei van onze business 22 40 50 Plantify Partners Europe Duurzame groei van onze mensen Duurzame groei van de wereld 32 46 Green Sparkle & Royal Lemkes Foundation

Voorwoord, hoogtepunten & 2021 in vogelvlucht #ENERGIEVERBINDING 4

Cees van der Meij, eigenaar Michiel de Haan, Managing Director

JAAROVERZICHT Voorwoord 2021 Beste relatie, We kijken wederom terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin het coronavirus nog steeds enorme impact had, zowel op onze gezamenlijke business als op ons persoonlijk. Onze omzetdoelstellingen hebben we daardoor niet behaald. We eindigden op 309 miljoen euro, met omzetgroei bij bijna al onze klanten. Ons uiteindelijke nettoresultaat was eveneens lager dan begroot, door bewuste investeringen en een eenmalige tegenvaller. Ook onze energie en verbinding – normaal gesproken juist iets waarin we ons onderscheiden – stonden door corona onder druk. Toch was er voldoende reden voor trots en dankbaarheid. Zoals altijd vormt onze missie de belangrijkste toetssteen voor de evaluatie van het voorgaande jaar. Hoe verliep het met de duurzame groei van onze mensen, onze relaties, onze business en van de wereld waarin we opereren? In 2021 zagen we veel persoonlijke groei bij onze collega’s, zeer tevreden klanten, versterkte relaties met onze leveranciers en meerdere succesvolle initiatieven rondom verduurzaming. Een resultaat om trots op te zijn, net als op de heldere droom voor 2030 die we hebben geformuleerd. In dat jaar willen we twee keer zoveel planten verkopen, en dat zijn allemaal ‘positive plants’ met een positieve impact op zowel mens als milieu. We hopen dat we, samen met alle stakeholders, erin slagen om deze inspirerende droom werkelijkheid te maken. De oprichting van Plantify Partners Europe, inclusief de strategische samenwerking met het Belgische familiebedrijf Floréac, vormde een prachtige start van 2021. Onze bedrijven, elk met hun eigen identiteit, leren veel van elkaar. We kijken gezamenlijk uit naar verdere uitbreiding van ons Europese netwerk. Ook op het vlak van innovatie maakten we behoorlijke stappen met de start van de inrichting van ons nieuwe ERP-systeem en robotisering. De eerste maanden van 2022 werden wederom negatief beïnvloed door het coronavirus. Maar bovenal hebben we nu te maken met de verschrikkelijke situatie in Oekraïne, afgrijselijk voor 6

Huib Kranendonk (Commercieel Directeur), Jan Slingerland (Director Finance), Jeannette Jongeleen (HR & Facility Director), Alice van Veen (Directeur Sourcing, Sustainability & Marketing), Michiel de Haan (Managing Director), Leon Verschoor (Directeur Operations, Transport & Digital) de direct getroffenen. We leven met hen mee, proberen te helpen waar mogelijk, en hopen en bidden dat de situatie snel verbetert. Begin 2022 keken we nog met veel vertrouwen naar de toekomst: we verwachtten een omzetsprong naar 350 miljoen euro en een gezond bedrijfsresultaat. Nu, op moment van schrijven begin april, maken we ons zorgen over de ontwikkelingen. Enerzijds heeft de consument te maken met onzekerheid en een dalende koopkracht. Anderzijds kampen wij en onze leveranciers met enorm hoge diesel-, gas- en grondstofprijzen. Dit brengt zeer grote uitdagingen met zich mee. Om die het hoofd te kunnen bieden, zullen we nog intensiever moeten samenwerken met al onze partners. We hebben er vertrouwen in dat we dat gezien onze prachtige relaties met elkaar aankunnen. Together. Dank voor uw support en vertrouwen in Royal Lemkes. Michiel de Haan Managing Director

BELANGRIJKSTE MOMENTEN Onze hoogtepunten Januari Brexit Een intensieve voorbereiding zorgt voor een foutloze overgang naar de nieuwe situatie. LM Next Lancering van de software voor logistieke middelen die we in eigen huis ontwikkelden op basis van OutSystems low-code. Trainees Drie pas afgestudeerde masterstudenten starten met een tweejarig commercieel traineeship: drie verschillende functies in twee jaar tijd, in combinatie met diverse opleidingen en coaching. Ons traineeship digital en data is afgerond en beide trainees beginnen met veel plezier aan hun BI-functie. Februari Nieuwe Britse hub In het kader van onze internationaliseringsstrategie, en om onze Britse klanten nog beter te bedienen, openen we een nieuwe logistieke hub in het Verenigd Koninkrijk. GS Next Samen met automatiseringspartner Motion10 starten we het driejarige traject voor de vervanging van ons ERP-systeem Green Sales. Maart Programma Persoonlijk Leiderschap We sluiten het zevende Programma Persoonlijk Leiderschap op succesvolle wijze af.

April IKEA Supplier of the Year ASH wordt verkozen tot IKEAleverancier van het jaar in de categorie Sharing Knowledge. Mei Footprint Friday In 2021 organiseren we met onze topkwekers drie Footprint Friday-sessies over duurzame energie, datagestuurd telen en plantgezondheid. Samen werken we toe naar onze droom: in 2030 alleen nog maar ‘positive plants’ verhandelen. Binnenbos Samen met natuureducatieorganisatie IVN en Presikhaaf Schoolmeubelen starten we een pilot om basisscholen te vergroenen en kinderen meer te leren over planten. Lintjesregen Onze eigenaar Cees van der Meij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cees ontvangt deze koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op diverse maatschappelijke vlakken. Juni Footprintberekening transporteurs Topsector Logistiek heeft een Carbon Footprinting-programma ontwikkeld om de ecologische voetafdruk van transporteurs te meten. Met meerdere transporteurs werken we mee aan fase één van het programma: het daadwerkelijk meten en delen van uitstootdata.

Juli Augustus Planten per trein Royal Lemkes en Mandersloot testen succesvol het vervoeren van planten per trein. Robotisering: lowpads We sluiten de testfase met lowpads af om het gebruik van deze slimme robots in 2022 grootschalig door te voeren en onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. September ISO en Florimark We behalen de certifi caten ISO 9001/2015 en MPS-Florimark GTP met een score van 100%. Ontmoeting directieteams Floréac en Royal Lemkes De basis voor een goede samenwerking is elkaar kennen. De directieteams van Royal Lemkes en Floréac ontmoeten elkaar twee dagen in de haven van Rotterdam. Kick-off bedrijfsjaar Start van het nieuwe bedrijfsjaar met als jaarthema ‘energie en verbinding’. Oktober Transporteursbijeenkomst De jaarlijkse bijeenkomst voor onze transporteurs, waarmee we werken aan duurzame relaties en een groenere toekomst, is wederom geslaagd. Duurzame Donderdag Tijdens dit jaarlijkse event inspireren we onze medewerkers en relaties om verder te verduurzamen.

November Vitaliteitsprogramma Start van ons nieuwe programma voor medewerkers met trainingen over voeding en vitaliteit, preventief medisch onderzoek, een eigen sportvereniging en andere activiteiten voor voldoende energie. Diergaarde Blijdorp De personeelsvereniging organiseert een leuk en leerzaam bezoek aan Diergaarde Blijdorp voor 370 personen van 112 families. December Oprichting Young Lemkes De laatste jaren zijn er veel jonge collega’s bijgekomen: inmiddels zijn er ruim 100 medewerkers jonger dan 35 jaar. Onder hen ontstond een mooi initiatief om speciaal voor deze doelgroep in 2022 activiteiten en borrels te organiseren. Oprichting Sportvereniging Lemkes Als onderdeel van ons vitaliteitsprogramma is Sportvereniging Lemkes opgericht. Het bestuur wil ieder jaar vijf tot zes grote activiteiten organiseren, zoals Spinnen voor Sophia. FSC Chain of Custody behaald We behalen de certifi cering voor FSC Chain of Custody: een nieuw certifi caat waarmee we gecertifi ceerde FSCproducten kunnen inkopen en verkopen aan onze klanten. Talent Development Programma De succesvolle vijfde editie van ons ontwikkelprogramma voor jonge, talentvolle medewerkers wordt afgesloten.

DUURZAME GROEI 2021 in vogelvlucht Duurzame groei van onze mensen 275 275 collega's volgden een training, workshop of opleiding. 43 We groeiden van 296 naar 339 medewerkers. 46 46 collega's stroomden door naar een nieuwe functie. Duurzame groei van de wereld waarin we opereren 93 93% van de planten die we leverden is gecertificeerd volgens de FSI Basket of Standards. Dankzij reductie en compensatie van CO2 -uitstoot is onze eigen organisatie nu klimaatneutraal. Bij onze transporteurs en kwekers brachten we de CO2 -voetafdruk in kaart. 12

Duurzame groei van onze relaties 2020 2021 71% Positieve omzetontwikkeling bij bijna alle klanten 77% De inkoopwaarde bij onze top 100 kwekers Duurzame groei van onze business € 309 miljoen omzet 130.000.000 planten geleverd 24.000 verschillende producten 36 exportlanden 700 leveranciers 4.000 winkels 500 verschillende soorten planten

Duurzame groei van onze mensen #ENERGIEVERBINDING 14

Jasper Brummelman, Meewerkend Voorman Operations Jader Porras Zeledon, Allround Medewerker Operations

DUURZAME GROEI Onze mensen maken het verschil Wij geloven dat diversiteit, vitaliteit en persoonlijke groei daarbij cruciaal zijn. Een gevolg van de voortdurende pandemie is dat we wat betreft energie en verbinding – en dus ook qua werkgeverschap – een stap terug hebben moeten doen. We moesten het doen zonder fysieke businessupdates, gezamenlijke lunches in een gezellige kantine, Sinterklaas of kerstontbijt. In plaats daarvan waren er meetings via Teams en vonden de trainingen online plaats. De digitale Plantify Lunch Talks, de online bingo en vele andere goedbedoelde initiatieven konden het persoonlijk contact niet vervangen. Daarom hebben we halverwege 2021 besloten dat het terugbrengen van onze energie en verbinding de hoogste prioriteit verdient. Het is dan ook ons jaarthema voor 2022 en zal onder meer uiting krijgen in investeringen in meer collega’s, extra kantoorruimte, veel events en een uitgebreid vitaliteitsbeleid. Ons streven blijft ongewijzigd: we willen dat onze medewerkers zich thuis voelen bij Royal Lemkes en de mogelijkheid krijgen om duurzaam te groeien. Net als in 2020 willen we ook in 2022 weer de Beste Werkgever*** van Nederland zijn. Naihira Pinedo, Verdeelcoördinator Operations Naisi Hilibertha Pinedo, Verdeelcoördinator Operations Suvien Pinedo, Meewerkend Voorman Operations 16

DUURZAME GROEI Diversiteit & vitaliteit Verschillen maken onze organisatie kleurrijker, mooier en succesvoller. Of dat verschil ’m nu zit in gender, leeftijd, ervaring, nationaliteit of karakter. We tellen meer dan vijftien nationaliteiten en vormen een levendige mix van jong talent en jarenlange ervaring. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en f fysiek als mentaal. Vandaar dat we een vitaliteitsprogram hebben dat over de volledige organisatie is uitgerold. Zo h interne fysiotherapeut, onze eigen sportvereniging, bied aan in het kader van leefstijl en mindset en mogen colle aan een preventief medisch onderzoek (PMO). Hiermee b n we n len voor veerkracht. Nu en in de toekomst. ER ZIJN MOMENTEEL 16 VERSCHILLENDE NATIONALITE VERTEGENWOORDIGD BIJ ROYAL LEMKES 292 2 2 4 2 17 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1

18

DUURZAME GROEI Onze mensen maken het verschil DOORSTROOM 2021 46 19 ZIEKTEVERZUIM 2021 2020 2019 2018 27 3,68% 3,66% 3,02% 2,61% Corona zorgde in 2020 en 2021 voor een stijging van het ziekteverzuim. Ons doel is om in 2022 weer op dezelfde lijn uit te komen als in 2018 en 2019. MEDEWERKERS IN GEMIDDELDE LEEFTIJD* LEIDINGGEVENDE FUNCTIE* 40,18 18 mannen 58% 42% 13 vrouwen 39,43 40,84 * Op kantoor * Alle medewerkers

PERSOONLIJKE GROEI Plantify Academy Ondanks de beperkingen die de pandemie met zich meebracht, zijn er weer heel veel opleidingen, trainingen, workshops en webinars gevolgd. Nieuw in het aanbod is onze eigen Masterclass bedrijfskunde in samenwerking met Business School of The Netherlands. 10 10 18 12 40 11 37 18 58 4 17 10 16 6 8 Talent Development Programma Programma Persoonlijk Leiderschap Programma Persoonlijke Groei Pizza met Covey Kennismaking Insights Discovery Training 6 vaardigheden (Covey) Plantencursussen Talencursussen Green Sales-trainingen Stressworkshop Masterclass bedrijfskunde Onderhandelen Effectief communiceren Feedback geven en ontvangen Effectief werken Daarnaast hebben verschillende collega's een opleiding op maat gevolgd, waaronder MBA's, hbo- en NEVIopleidingen. Vakinhoudelijke programma's Leiderschapsprogramma's

Duurzame n #ENERGIEVERBINDING 22 groei van onze relaties

Vincent van Maris, Teamleider Inkoop Vaste Lijnen Jaco Blom, Sr. Accountmanager OBI

SAMEN INSPELEN OP DE SNEL VERANDERENDE CONSUMEN Voortdurend de toekomst opnieuw uitvinden De belangrijkste reden van ons bestaan als Royal Lemkes is: voldoen aan de behoeften van onze retailpartners en hun succes met de plantencategorie vergroten. Dit betekent dat we voortdurend moeten innoveren en nieuwe producten en diensten aanbieden. Voorheen was het voldoende wanneer een product voldeed aan de kwaliteitsnorm. Tegenwoordig is het nodig om op verantwoorde wijze in te kopen, te produceren en te distribueren. Daarbij blijft het niet, want de volgende fase is het aanpakken van de CO2 - uitstoot, biodiversiteit en verspilling in de keten. Van stekje tot consument. Dit vormt de grootste uitdaging voor het behoud én voor verdere uitbouw van een succesvolle en toekomstbestendige plantencategorie. Daarom is het onze droom dat we in 2030 twee keer zoveel planten verkopen als in 2020 en dat deze planten een positieve impact hebben op mens en milieu. De belangrijkste impact valt buiten onze directe invloed. Dat maakt samenwerking een logische stap om de uitdagingen die onze sector kent aan te gaan. Hiervoor is het nodig om de behoeften van alle spelers in de keten, van kweker tot retailer, voorop te stellen. En gezamenlijk te geloven dat een focus op de lange termijn loont. Een eff ectief netwerk kan niet zonder onderling vertrouwen. Daarom zijn we transparant over onze uitdagingen, kansen, resultaten en mislukkingen. En daarom zoeken we verbinding met elkaar en leren we van elkaar. Bij Royal Lemkes willen we hierin pioniers zijn: nieuwe mogelijkheden ontdekken en de toekomst voortdurend opnieuw uitvinden. De impact van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne is groot. Hierdoor ontstaat de begrijpelijke neiging om je uitsluitend op de korte termijn te richten, want die is al uitdagend genoeg. 24

Toch mogen we de lange termijn niet uit het oog verliezen. De behoeften van de Europese consument – ook op duurzaamheidsvlak – en daardoor die van onze retailerpartners, veranderen razendsnel. Alleen door intensieve samenwerking tussen collega's, kwekers, toeleveranciers, ngo’s, overheden, banken en andere stakeholders garanderen we de toekomstbestendigheid van onze prachtige groene sector. Daarom rapporteren we in dit jaarverslag niet alleen onze fi nanciële cijfers, maar juist ook de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van samenwerking en duurzaamheid binnen onze sector. ub Kranendonk ieel Directeur b Alice van Veen Directeur Sourcing, Sustainability & Marketing

ONZE RETAILPARTNERS Onze klanten Onze klanten zijn vooraanstaande Europese retailers uit verschillende segmenten. Met iedere klant onderhouden we een exclusief of geprefereerd partnerschap. Bij de meeste klanten zagen we een positieve omzetontwikkeling, ook ten opzichte van de periode voor de coronagerelateerde lockdowns. Met name bij IKEA en Praxis is de omzet hard geraakt door de winkelsluitingen in 2021. Niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en Oostenrijk hebben hier last van gehad. Overall zijn we tevreden over de performance bij onze klanten. Als het gaat om duurzaamheid en trademarketing staan onze retailpartners er nog meer dan voorheen voor open om samen met ons op te trekken. In lijn met onze missie van duurzame groei werken onze specialisten en onze partners nauw samen, bijvoorbeeld op het gebied van consumerbranding en shopperactivaties. Bij duurzaamheid gaat het om thema's als verpakking, substraat, biodiversiteit en het verlagen van de ecologische voetafdruk. In 2021 beleverden we in totaal zo’n 4.000 winkels door heel Europa, waarvan zo’n 2.500 rechtstreeks. 1.000 tuincentra (Jardiland, OBI, PraxisTuin, Truffaut) 300 woonwinkels (IKEA) 1.500 supermarkten (Aldi, Système U, Jumbo) 1.200 bouwmarkten (B&Q, Brico, Brico Depot, Castorama, Praxis) 26

Maxeda: Kingfisher: 30 jaar partner 3 jaar partner 3 jaar partner 20 jaar partner 2 jaar partner 14 jaar partner 33 jaar partner 9 jaar partner 2 jaar partner 28 jaar partner 9 jaar partner 14 jaar partner

ONZE LEVERANCIERS Onze kwekers Zes jaar geleden bepaalden we de inkoopstrategie. De gebeurte van de afgelopen jaren hebben bevestigd dat dit een juiste keuze is geweest. We classificeren leveranciers op basis van potentie, schaal, professionaliteit en performance. Voor de verschillende leveranciers en productcategorieën ontwikkelen we onderscheidende strategieën en acties. Hierdoor intensiveren we langdurige relaties, creëren we een duurzame keten en brengen we een onderscheidend assortiment tegen de laagste ketenkosten. Relaties met strategische leveranciers worden steeds belangrijker voor bedrijfsprestaties. Deze relaties beheren en verbeteren we met algemene leveranciersanalyses, prestatiebeoordelingen en actieplannen voor voortdurende verbetering. We verzamelen informatie en ontwerpen processen, die we nauwlettend met onze leveranciers bespreken. Zo maken we de weg vrij om meer waarde uit de strategische relatie te halen. Wanneer een proces is verfijnd, breiden we het uit naar meer strategische leveranciers, naar andere productcategorieën, of beide. Een gefaseerde uitbreiding toont de waarde van het proces aan en helpt om tijd vrij te maken om het te communiceren aan belanghebbenden, zowel intern als extern. Onze kwekers nemen belangrijke stappen om hun productie verder te verduurzamen. Onze rol hierin is het samenbrengen van ketenpartners, samenwerkingen stimuleren en elkaar inspireren én motiveren in de doorontwikkeling van duurzame groei. 28

Leveranciersdag 2020 Royal Lemkes: Lemkes Export, Edelman Green, ASH Leveranciers 700 Leveranciers 77% Inkoopwaarde bij top 100 leveranciers Type handel (inkoopwaarde) 73% vaste lijnen 27% actiehandel Productcategorie (inkoopwaarde) Indoor groen Outdoor seizoen Outdoor vast Indoor orchidee Indoor bloei Indoor/outdoor arrangement Indoor seizoen 43% 14% 13% 12% 9% 5% 4%

ONZE LEVERANCIERS Onze transporteurs Transport is fundamenteel voor onze propositie en vormt een significant onderdeel van de uiteindelijke kosten van onze planten. Ook met onze transporteurs werken we strategisch samen, en vaak al vele jaren. Onze leverperformance bij onze klanten is cruciaal voor ons succes, en wordt wekelijks gemeten. De afgelopen 5 jaar hebben we een mooie verbetering in de levering “on time” weten te realiseren. Daarnaast is het aantal transportclaims sinds 2017 met bijna 50% afgenomen. We zijn trots dat meerdere transporteurs hun ecologische voetafdruk in kaart hebben gebracht en dat zij investeren in duurzame transportoplossingen. Daarnaast zijn we vereerd dat steeds meer trucks op de Europese wegen gesierd worden met de woorden 'Let's plantify the future. Together.' Ok i 21 organiseerden we voor onze leveranciers een event waarin we onze strategie en onze ideeën voor verde verduurzaming van de sector deelden. Met meerdere transporteurs hebben we hun CO2 d kaart gebracht. Zie ook pagina 36. -voetafdruk in 30

ON-TIME DELIVERY 95,3% 94,8% 90% 93,7% 2018 2019 2020 2021

Duurzame groei van de wereld #ENERGIEVERBINDING 32

Ruud Hogenelst, Medewerker Logistieke Middelen Jurgen Isri, Coördinator Logistieke Middelen

GROENERE WERELD Onze duurzam Ook afgelopen jaar hebben we samen met onze collega’s, leveranciers, klanten, ngo’s, de overheid, concullega’s en andere sectorgenoten veel stappen gezet om onze duurzame droom te verwezenlijken. Bovendien hebben we eind 2020 onze duurzame ambities voor de komende tien jaar verder aangescherpt: Onze droom voor 2030 • Twee keer zoveel planten verkopen als in 2020: van 125 naar 250 miljoen. • ‘Positive plants’: de planten leveren een positieve bijdrage aan milieu en mens. We slagen er steeds beter in om duurzaamheid in ons bedrijf te verankeren: • Elk kwartaal bespreken we de voortgang in een stuurgroep, waar ook drie directieleden deel van uitmaken. • Iedere maand bespreken we de voortgang met het Royal Lemkes Duurzaamheidsteam, alle afdelingen zijn hierin vertegenwoordigd. • Duurzaamheid is direct verbonden aan onze commerciële afdelingen en is geïntegreerd in onze inkoop- en verkoopstrategie. • We hebben duurzame productie opgenomen in onze inkoopvoorwaarden. • We blijven samenwerken met andere groepen en netwerken, zoals Stichting FSI, IMVO, Tuinbranche Nederland, Versnellers, MVO Nederland en verschillende PPS-projecten. 4 keythema's Ons duurzaamheidsbeleid richt zich op vier overkoepelende thema’s: klimaat, biodiversiteit, grondstoffen en arbeidsomstandigheden in de keten. Deze keythema’s zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Bekijk hier onze droom Bekijk hier de aftermovie van Duurzame Donderdag 34

DUURZAME GROEI De hoogtepunten van 2021 Royal Lemkes is 100% klimaatneutraal. Ons wagenpark is 50% elektrisch en we hebben geen dieselvoertuigen meer. Voor nieuwe leaseauto’s geldt electric only. 93% van de planten die we leverden is gecertifi ceerd volgens de FSI Basket of Standards. We stimuleren CO2 -reductie bij onze leveranciers. Hiervoor hebben Footprint Fridays ontwikkeld. We stelden beleid voor duurzame kweekpotten vast. In meerdere pilots zochten we naar manieren om het gebruik van verpakkingsmateriaal te reduceren en eenmalige plastic trays te vervangen.

KEYTHEMA'S 1. Klimaat Onze bijdrage aan SDG 13 De keten verduurzamen lukt alleen als ketenpartijen samenwerken elkaar verantwoordelijkheid nemen. Door de klimaatimpact van onz producten in kaart te brengen, ontstaat inzicht in de reductiekansen In 2021 was onze eigen bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal. Ons wagenpark is 50% elektrisch en we hebben geen dieselvoertuigen meer. Voor nieuwe leaseauto’s geldt electric only en er zijn nu 14 dubbele laadpalen beschikbaar. We zijn begonnen met het meten van de CO2 - voetafdruk van het transport van onze partners De Winter Logistics en Mandersloot. Ons doel voor 2022 is dat alle transporteurs waarmee we samenwerken hun CO2 -voetafdruk meten. Met 50 kwekers berekenden we hun klimaatvoetafdruk en organiseerden we Footprint Fridays om de impact verder te verlagen op weg naar ‘positive plants’ in 2030. ONTWIKKELING CO₂-UITSTOOT 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 gas en licht zakelijk wagenpark zakenreizen Vanwege de koude winter was het gasgebruik hoger. 2021 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Ons gas en licht, het wagenpark, zakenreizen en onze verpakkingsmaterialen zijn nog niet klimaatneutraal. Deze CO2 -uitstoot compenseren we via het FairClimateFund. 36 CO₂-uitstoot Omzet (in milj. €)

KEYTHEMA'S 2. Biodiversiteit Onze bijdrage aan SDG’s 12, 13 en 14 Het percentage sustainable sourced products steeg naar 93 procent. Daarmee is het FSI-target (Floriculture Sustainability Initiative) van 90 procent duurzaam verhandeld product ruim behaald. FSI-target: 90% Behaald: 93% We ontwikkelen en testen neosticks om controle op neonicotinoïden te vergemakkelijken. Drie van onze klanten zijn ondertussen aangesloten bij FSI: • IKEA • ALDI • Jumbo En samen werken we aan de toekomst. We deden onderzoek naar veengebruik en stelden een strategie op voor het gebruik van potgrond. 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Samen met Versnellers maakten we een flyer voor kwekers met uitleg over FSI. 2019 2020 2021 meer biologische Met Tuinbranche Nederland, en in samenwerking met Natuur en Milieu, werken we aan reductie van gewasbeschermingsmiddelen en voeren we jaarlijks residumonitoring uit.

KEYTHEMA'S 3. Grondstoffen Onze bijdrage aan SDG 12 In een circulaire economie is de kringloop van grondstoffen gesloten: onderdelen en producten verliezen hun waarde zo min mogelijk en worden zoveel mogelijk hergebruikt. Reuse Recycle Reduce Royal Lemkes streeft ernaar om in 2030 volledig circulair te zijn. We stelden beleid op voor de ‘pot of the future‘: carbon black-free en voor 80% vervaardigd van gerecycled plastic uit de huishoudafvalstroom (post-consumer recyclaat). Bij twee van onze klanten startten we closed-loopprojecten, die zij vanwege andere dringende logistieke zaken nog niet konden uitrollen. Dit hopen we in 2022 te doen. We behaalden de waardevolle FSC-certificering. Met twee whitepapers informeerden we klanten en kwekers over plastic en de ‘pot of the future’. Ons doel is 10% plasticreductie per jaar en 50% plasticreductie in 2025 ten opzichte van 2020, met als droom meermalige plantentrays in 2030. In 2021 deden we testen met kartonnen en pulptrays (als tussenstap) en met bestaand meermalig fust. Voor 2022 staat een volledige verpakkingsregistratie op de agenda. De introductie van kartonnen trays verloopt per potmaat. 38

KEYTHEMA'S 4. Arbeidsomstandigheden Onze bijdrage aan SDG’s 1 en 8 In juli 2019 ondertekende Royal Lemkes het IMVO-convenant Sierteeltsector en sindsdien nemen we actief deel aan verschillende werkgroepen. De werkgroepen ontwikkelen plannen van aanpak voor leefbaar loon, impact van gewasbeschermingsmiddelen, klimaatverandering en due diligence. Voor de sierteeltsector is een gedragscode ontwikkeld, die we volledig integreerden in ons beleid en onze processen. Inclusief het opstellen van gedragsregels. En inclusief het aanwijzen van vertrouwenspersonen. Leefbaar loon. Het IMVO-convenant Sierteeltsector heeft een looptijd van drie jaar. We hebben ons voorbereid op de invoering van sociale eisen voor laag-risicolanden in 2023. In 2022 voeren we per land een nulmeting uit. Onderzoek naar de risico's voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Due diligence (ketenverantwoordelijkheid in de gehele bedrijfsvoering). Samen met de inkoopafdeling maken we de keten transparant. Binnen het IMVO-convenant werkten we aan een klachtenmechanisme dat in 2022 in de sector wordt geïntroduceerd. We helpen door ondersteuning van projecten in gebieden die het meeste last hebben van klimaatverandering. In 2022 wordt de gedragscode gecommuniceerd aan de interne organisatie en zal de eerste uitrol richting kwekers en transporteurs plaatsvinden. Implementatie van de gedragscode wordt jaarlijks geaudit.

Duurzame groei van onze business #ENERGIEVERBINDING 40

k-Jan van der Kooij, Sr. Software Engineer o van der Kooij, Software Engineer o

DIGITAL & DATA Innovatie Om onze propositie te verbeteren tegen de laagst mogelijke kosten zijn de thema’s digital en data van het grootste belang. Onze investeringen hierin namen de afgelopen jaren fors toe en we zijn erg trots op de progressie die we in 2021 hebben geboekt. Vervanging ERP Sinds 2020 werken we aan de vervanging van ons ERP-pakket Green Sales door GS Next, dat wordt ontwikkeld in het lowcode-platform OutSystems. Het ERP-systeem automatiseert en verbindt bedrijfsprocessen binnen onze organisatie. Daarnaast hebben we een eigen pakket voor het beheer van logistieke middelen gelanceerd. Dit hebben we in eigen huis ontwikkeld op basis van OutSystems low-code. Robotisering • Argos, het systeem dat binnenkomende karren scant, optische codes leest en planthoogtes meet, is inmiddels volledig operationeel: 50 tot 60 procent van de binnenkomende karren wordt gescand en gemeld. • Lowpads zijn robots die onder de Deense kar rijden en een groot deel van het proces automatiseren. Er is druk getest in de processen en in 2022 zullen daghandelsprocessen met inzet van robotisering worden verwerkt. Een belangrijke stap die verdere groei mogelijk maakt, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Bekijk hier de video over robotisering 42

Forecasting ‘Data driven’ wordt steeds meer de standaard. Met de inzet van machinelearning in 2021 is het mogelijk om nog betrouwbaardere forecasts te maken. Hiermee vergroten we ons inzicht in het benodigde productaanbod en de vereiste resources voor operations, zoals mensen, vierkante meters, karren enzovoort. Replenishment Dankzij replenishment slagen we erin de conversie op de winkelvloer steeds verder te optimaliseren en de derving te minimaliseren. In 2021 is de techniek verder verfijnd en verbeterd, ook zijn alternatieve producten en optimalisaties van de beladingsgraad opgenomen in het model. Security Ten slotte blijft data security een belangrijk aandachtspunt. matisering voerden we fundamentele e che veranderingen door. Royal Lemkes heeft t anderen uit de sector aansluiting gezocht bij rust Center van het ministerie van EZK en het iligheidscluster Security Delta om tijdig over nformatie te beschikken. n

FORCE FOR GOOD: MINIMUM VIABLE PROFIT Financiële resultaten In 2021 groeide onze omzet van € 288 naar € 309 miljoen. Het was onze verwachting om door te groeien naar € 335 miljoen. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten, met name door winkelsluitingen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Hoewel omzet en winst niet onze belangrijkste drijfveren vormen, zijn we overtuigd van het belang van schaalgrootte en een gezond resultaat. Groei helpt ons om verder te professionaliseren en onze impact te vergroten. We geloven in een minimum viable profit: voor ons bedrijf anderhalf à twee procent. Helaas hebben we in 2021 een enigszins teleurstellend resultaat geboekt van minder dan een procent. Dit heeft te maken met de tegenvallende omzet en met een forse eenmalige tegenvaller, maar ook met flinke investeringen (en dus afschrijvingen) in de belangrijke strategische thema’s ICT (o.a. vervanging van ons ERP-pakket), robotisering en e-fulfilment. Ook de komende jaren zullen we doorgaan met investeren in deze belangrijke thema’s. Waar we oorspronkelijk optimistisch waren over de prognose voor 2022, zijn we op moment van samenstellen van dit jaarverslag hierover in onzekerheid. Enerzijds komt dit door de enorme impact van de afgrijselijke situatie in Oekraïne. Anderzijds hebben het afnemende consumentenvertrouwen en de dalende koopkracht effect op de omzet. Daarbij zijn er nog de gevolgen van de stijgende kosten van met name transport en energie e De solvabiliteit over 2021 is rond de 27 procen significant boven onze interne norm. 44

OMZETONTWIKKELING 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 309* 288 288 265 249 249 222 2015 Netto-omzet in € mln. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *Op basis van nog door accountant goed te keuren conceptcijfers RESULTAATONTWIKKELING 1,50% 1,40% 1,30% 1,20% 1,10% 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 2015 2016 Resultaat voor belasting (%) 2017 2018 2019 2020 1,34 1,28 1,18 1,15 1,09 0,93* 1,28 2021 *Resultaat is inclusief Reguardz

Green Sparkle & Royal Lemkes Foundation #ENERGIEVERBINDING 46

Inge Verheijen, Medewerker Account Support Lyanne Schilperoort, Medewerker Account Support

RENTMEESTERSCHAP Green Sparkle Royal Lemkes is onderdeel van Green Sparkle, het familierentmeesterfonds van onze eigenaar Cees van der Meij. Green Sparkle is een groeiplek voor duurzame ondernemers en creatieve geesten die het anders willen doen. Die een positief verschil willen maken met drie belangrijke kernwaarden: Growing Green, Growing Talent en Growing Change. Alle bedrijven onder de Green Sparkle-vlag ondersteunen de able Development Goals van de Verenigde Naties. g Welgelegen e b g Welgelegen in het Zuid-Hollandse Valkenburg is een social ise waar zorg en horeca naast elkaar bestaan. De coronasituatie ot een prachtig initiatief geleid: Herberg Thuis, een digitaal m dat zorgvuldig geselecteerde buddy’s koppelt aan zorgbehoeftes. m www.greensparkle.nl 48

Royal Lemke Foundation Via de Royal Lemkes Foundation steunen we ieder jaar verschillende goede doelen, zoals de Plastic Soup Foundation en Stichting Waterpas. Daarnaast mogen medewerkers ook financiële steun aanvragen voor projecten waarin ze zelf actief zijn. Jaarlijks maken ongeveer vijftien medewerkers hiervan gebruik. g Leuk voor tehuis In 2021 voorzag Royal Lemkes 27 zorginstellingen, een school en 4 voedselbanken gratis van planten. Binnenbos Samen met natuureducatieorganisatie IVN en Presikhaaf Schoolmeubelen heeft Royal Lemkes in 2021 een pilot uitgevoerd om basisscholen te vergroenen en kinderen meer te leren over planten. In 2022 gaan we hiermee verder, met als doel om duizenden scholen groener te maken.

Plantify Partners Europe #ENERGIEVERBINDING 50

Demi Zwarteveld, Jr. Procesmanager Supermarkten Marcella Rietveld, Strategisch Inkoper

familiebedrijven Plantify Partners Europe Netwerk van familiebedrijven Royal Lemkes is een dochteronderneming van Plantify Partners Europe (PPE), een Europees netwerk van familiebedrijven die handelen in planten. Plantify Partners werken samen om hun bedrijf, hun medewerkers, hun klanten en hun businesspartners duurzaam te laten groeien. PPE is in 2020 opgericht met Royal Lemkes en het Belgische Floréac als eerste Plantify Partners. Cees van der Meij eigenaar PPE en Royal Lemkes PPE nodigt andere familiebedrijven uit om zich bij het netwerk aan te sluiten. Kijk voor meer informatie op plantifypartnerseurope.eu “We geloven in de kracht van lokale familiebedrijven. Samen vormen we een netwerk waarmee we toonaangevende retailers nog beter bedienen met prachtige planten, geteeld in diverse regio’s van Europa. Met Plantify Partners Europe willen we een netwerk van Europese handelsbedrijven uitbouwen, die samenwerken waar mogelijk en tegelijkertijd hun eigen identiteit behouden.” 52

Lokale productiegebieden Europa is rijk aan lokale productiegebieden voor de handel e distributie van potplanten. Floréac en Royal Lemkes, twee ge familiebedrijven met een lange traditie en sterke identiteit, verbinden deze aanbouwgebieden via een efficiënte supplycha met afzetmarkten in heel Europa. Beide bedrijven vervullen binnen hun productiegebied de functie van logistieke hub. Dankzij hun strategische ligging en goed georganiseerde logistiek leveren ze hun goederen op verantwoorde wijze door heel Europa. Met PPE willen de partners een logistiek en handelsnetwerk van Europese spelers opzetten dat alle stakeholders duurzame schaalvoordelen en synergie oplevert. e Raad van commissarissen In 2021 is de raad van commissarissen van PPE gevormd, met daarin: • Heleen van Gulik, voorzitter, actief bij diverse rvc’s • Thomas Heerkens, voormalig CEO Landal Greenparks • Werner Krott, voormalig CEO Flore en Floréac • Cees van der Meij, 100% aandeelhouder, voormalig CEO Royal Lemkes De raad van commissarissen komt vier keer per jaar bij elkaar.

WAAR WIJ IN GELOVEN Daar staan wij voo Royal Lemkes heeft een groen hart Ons groene hart heeft drie kamers: onze roots als kweker, onze kennis van planten en het duurzame hart van onze aandeelhouder, directie en medewerkers. Onze missie: Wij streven naar duurzame groei Ons streven is niet maximalisatie van winst, maar maximalisatie van impact. Natuurlijk hebben we een minimum viable profit nodig, maar dat is een resultaat van en voorwaarde voor een gezond bedrijf. Ons streven is duurzame groei van onze medewerkers en relaties. En als dat lukt, dan groeit de business vanzelf. Ook streven we naar een groene keten en een leefbare planeet. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. Onze droom: Positive plants In 2030 willen we twee keer zoveel planten verkopen, waarbij alle planten 'positive plants' zijn met alleen een positieve impact op mens en milieu. Bekijk hier ons verhaal Onze visie: Wij geloven in planten Planten zorgen voor een gezonder en mooier leven en verbeteren de business van onze klanten. Bovendien spelen planten een belangrijke rol in het vergroenen van de wereld. We geloven niet alleen in planten, maar ook in: • Business as a force for good. • Mensen. Zij maken het verschil. • Samen. • De uniciteit van de plantencategorie. • Schaal. • Digital, data en technology. • Elke dag beter. Onze cultuurwaarden: Vakmanschap, Betrouwbaarheid, Klantgerichtheid, Verbinding en Leiderschap. 54

Royal Lemkes heeft een groen har We geloven in planten. Planten bieden een beter leven, een vitale business en ze leveren e duurzame bijdrage aan een groenere wereld. Bij alles wat we ondernemen streven we naar duurzame groei: van onze mensen, van onze relaties, van onze gezamenlijke business en van de wereld om ons heen. Let’s plantify® Plantify® the future. Together. = met planten een fijn leven, een vitale business en een mooiere wereld creëren.

Onze droom voor 2030 Twee keer zoveel planten verkopen als in 2020: van 125 naar 250 miljoen. 'Positive plants': de planten leveren een positieve bijdrage aan mens en milieu.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication