0

COACHING FOR HEROES J A A R V E R S L A G

Coaching for Heroes is het resultaat van onze passie voor mensen en het geloof in verbinding.

1 4 7 Terugblikken De Doopvont De Kickstart 9 Tijdslijn 11 17 Spoorzoeken Onze Missie 20 Perspectief van de doelgroep 26 Perspectief van de coaches 31 Perspectief van de zorginstellingen 35 Perspectief van het dagelijks bestuur 37 42 Perspectief van de fondsenwervers Inzichten en reflecties 44 Dilemma opgelost 45 Slot

1 COACHING FOR HEROES Terugblikken Af en toe blik je terug op je leven, hoe oud of jong je ook bent. Vragen die dan door je hoofd flitsen, klinken als volgt: • Ben ik trouw gebleven aan mezelf of heb ik mijn leven eerder afgestemd op de verwachtingen van anderen? • Werkte ik niet te hard, ten koste van de dingen die me dierbaar waren? • Heb ik de moed gehad om te delen wat ik echt dacht en voelde? • Heb ik de bijdrage geleverd die ik had willen of kunnen leveren? • Heb ik voldoende momenten meegemaakt die ik zal blijven koesteren als parels aan een halsketting? Op gevoel - zonder al te veel na te denken over wat het allemaal van ons zou vergen - zijn we gestart met Coaching for Heroes. Het werd een rollercoaster maar eentje die geleid heeft tot bijzondere momenten… Momenten van wederzijdse en onvoorwaardelijke steun, Momenten van verdriet, Momenten van opluchting, Momenten van conflict, Momenten van respect en bewondering, Momenten van teleurstelling, Momenten van daadkracht en uithoudingsvermogen, Momenten van machteloosheid en uitputting, Momenten van dankbaarheid, Momenten van verontwaardiging, Momenten van verbondenheid en zingeving. We kijken met trots terug op de tocht die we hebben afgelegd met Coaching for Heroes. Met diepe dankbaarheid voor alle steun en bijdragen - ook in naam van alle organisaties en zorgverleners die we hebben kunnen opvangen - nemen we je in dit jaarverslag graag nog even mee doorheen onze reis die veel langer heeft geduurd dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Philippe Bailleur - Oprichter Coaching for Heroes In naam van het voltallige bestuur: Christine - Dorothée - Els - Jan - Katrien - Magaly - Philippe - Rebekka - Veerle Jaarboek CforH - 2020-2021

2 Af en toe voorzien we je van een streepje thematische muziek via de QR-codes die je her en der zal tegenkomen. Enjoy. Sigur Ros Ara Batur

3

4 COACHING FOR HEROES De Doopvont 12 maart 2020, België hield de adem in. De eerste lockdown veroorzaakte een golf van onzekerheid en paniek. Ons land schoot in een economische kramp, bedrijven sloten de deuren en zetten hun medewerkers op non-actief. Een bevreemdende ‘Blijf in uw kot’-stilte overspoelde de straten. De coronapandemie verstevigde haar grip op onze gezondheid en de zorgsector. We pikten een hulpkreet op. De start van de vzw Coaching for Heroes was impulsief. In een razendsnel tempo organiseerde een groep coaches zich om haar expertise en ervaring belangeloos in te zetten om de zorgverleners, die onder hoge druk stonden, te ondersteunen. Coaches, psychologen en therapeuten, die vaak solo werken, klikten nu in elkaar als schakels in een grote virtuele mensenketting. Ongezien. Hartverwarmend. Maatschappelijk betrokken. “Niets doen was geen optie. Ik hoorde van mijn zus, die kwaliteitsverantwoordelijke is in een ziekenhuis, hoe de focus volledig op het operationele lag en de mensen geen emotionele of mentale ondersteuning kregen omdat er daarvoor onvoldoende capaciteit was. Tegelijkertijd zag ik mijn agenda leeglopen. Het kon toch niet zijn dat we met honderden coaches thuis zouden zitten terwijl deze mensen ondersteuning konden gebruiken. Ik wist meteen wie ik wilde bellen. Dorothée Willems, een vrouw met het hart op de juiste plaats en medevennoot van Coaching The Shift. Iets nieuws opstarten, zou een grote impact hebben op ons bedrijf, dus afstemmen was nodig. Philippe Bailleur, ik had de voorbije jaren meerdere opleidingen bij hem gevolgd en hij wist me te raken op meerdere vlakken. Er was een verlangen om ooit eens samen te werken en dit was het moment. Zijn achtergrond op het vlak van organisaties en trauma was een troef vanaf het eerste uur. Brecht Buysschaert, als gezondheidsexpert voor bedrijven en Kathy Dobbels, als bezielde yogadocente. Ieder van hen reageerde enthousiast en toonde zich bereid om mee te bouwen. Mijn hart maakte een sprongetje.” - Magaly, systemisch oprichter 16 maart vond de eerste virtuele meeting plaats. De kiem van Coaching for Heroes was gelegd en het idee kreeg steeds meer vorm. Brecht bracht Diederik Joukes binnen, die mee zijn schouders zette onder het initiatief. Op 22 maart schakelden we van ‘praten’ naar ‘doen’ en registreerden de domeinnaam www.coachingforheroes.be. Tijd om te versnellen. Ieder sprak andere coaches aan. We konden meteen op heel wat bijval rekenen. Op twee dagen tijd verzamelden we een sterk team van twintig professionele en zeer geëngageerde coaches rondom ons. Toen Veerle Dobbelaere ‘per ongeluk’ in cc stond van een finale mail om de statuten na te lezen, opperde Philippe dat dit vast niet ‘per toeval’ was maar ‘voorbestemd’. We vroegen haar niet enkel de rol van coach op te nemen, maar tevens mee in het bestuur te stappen. “Toen ze mij belden om te vragen of ik ook in het bestuur wilde stappen, moest ik geen twee keer nadenken. Ik vroeg niet ‘wat houdt dat in, wat moet ik doen?’, ik zei volmondig ‘ja!’. Voor ik het wist, zat ik in het bestuur van een vzw en smeet me om de mensen uit de zorg te ondersteunen.” - Veerle, oprichter en coach. Speciale dank aan de oprichters van het eerste uur: • Magaly De Smet, MCC-coach, expert in team- en organisatiecoaching • Philippe Bailleur, MCC-coach, expert in team- en organisatiecoaching en systeem trauma • Dorothee Willems, MCC-coach, expert in team- en organisatiecoaching • Veerle Dobbelaere, PCC-coach, believer van het recht op ademen voor iedereen • Brecht Buyscchaert en Diederik Joukes, gezondheidsexperts • Kathy Dobbels, bezielde yogadocente Jaarboek CforH - 2020-2021

I S J OUW PARTNER ANGST I G OM BESME T T E GERAKEN? WE E T DAT J OUW PARTNER OOK B I J ONS T ERECHT KAN . WWW.COACHINGFORHEROES.BE/ZORGVERLENERS

Jaarboek CforH - 2020-2021 6 KATRIEN VERFAILLE Moooo, kunnik nemi na joen komn! Want iederièn bluuft i ze kot. ‘k Weetn ik nog goed ê ti ed êlee, Iederiè keek na den teevee, ’t Werd toen ol veel over verteld. Da Vlièrmusvirus va Wuhan, in iène ki kwam dat deran, me moeder emme toen êbeld. Katrien wost zièr eki je nann en doet ê moendmaskertjen an, ’t noèdlot is ier oek toe êsloa! Mo ’t wos toch ièn of andern typ, die zei ’t is mor e simpeln griep, je moe toch niet benauwd zie Moooo, kunnik nemi na joen komn! Want iederièn bluuft i ze kot. ’t Zie roare ti edn va Corona, mo mens, mor is dat toch etwot! De menschn sloegn in paniek! Van Ranst kreeg hièlega geliek. Italië stoend op nummer iè! De ski-vacance wos edoan, stoen je te dicht vann Italioan, wê j’addet a je bièn! En oeste en e zièrn kop, hièl vele kurs der bovenop, in iène ki gin oastm mi! E weke loater lig j’op ’t spoed, dokteurs die zegn ’t i nie goed, Mo vint ik zoe benauwd zie! Refrein ’t Is lik nn oèrlog va welièr, da doe voe vele menschn zièr, nunder routi ne zie ze kwiet. Der komt gi geld nie mi na binn, die vule ziekte ist ant winn, Juuste dien Trump at tnie verstoa, teegn te Poashn wost edoa, e kustn me were erbegunn. Terwijl dat ’t zorgnd personièl, ant vechtn is voer ieder dièl, mo moe zieder benauwd zie! Refrein Nuus oar wordt griest e veel te lank, me zien nog eevn preus pertank, me wiln zo gêrn na de ziè! De joentjes misn nunder moatn, je kut dat azo agliek nie loatn, versoepeln go ze toch e kiè! Lat uus mo bluuvn i nuus kot, zodat de curve daalt biegod, zodamm ê schoènn zomer ê. En toe gomm daansn in de stroatn en toe gomm knuff eln me nuus moatn en toe… Raf, moe wieder toe nog benauwd zie peis je? Raf: “’k peisnt ik lik nie! En gie Walter? Wuk peis je gie? Walter: “Bê nim zeker? Toe moem nemi benauwd zie! Ooooo, ‘k gon ik toe rap na joen komn! Toe meug me were uut uus kot. At oal êdoan is mê Corona, ku nuus geluk ni mi kapot!

7 COACHING FOR HEROES De Kickstart Gesprek na gesprek werd ons doel helderder. We wilden ons richten op de zorg- en hulpverleners die getroffen waren door de coronacrisis. Achter de schermen draaide het op volle toeren. Aan de keukentafel werd het logo ontworpen – een groot hart omringd door mensen. Aangezien we de zorgcentra niet binnen mochten om ter plaatse te ondersteunen, riepen we hulp in van Olivier Mangelschots - IT specialist - om een online platform te bouwen. Onze website kreeg, uur na uur, meer vorm. Doordat coaches als gevolg van deze crisis plots zonder inkomen vielen, beslisten we hen een kleine financiële tegemoetkoming te geven voor ieder gevoerd gesprek. We geloofden dat we via funding de nodige middelen konden vergaren. Een online fundraising platform werd gekoppeld aan de website. We waren bijna klaar om ‘live’ te gaan. Nog even de violen gelijk stemmen met alle coaches. De koppelingen tussen alle virtuele platformen werden uitvoerig getest en op 27 maart lanceerden we Coaching for Heroes. Een flinke dosis passie en power van het kernteam zorgden voor een razendsnelle kickstart. “Onze organisatie moest ongelooflijk snel opgezet worden. Ik dacht: mijn god, wat een ondernemerskracht zit hier. Het was wat chaotisch maar zo fijn om te zien hoe de kracht die intrinsiek in ons zit om dingen neer te zetten, volop naar buiten kwam.” - Jan, bestuurslid en coach Twee dagen later hadden zich 120 coaches, therapeuten en psychologen aangemeld via de website. Na een grondige screening hielden we een grote pool aan professionals over en waren we klaar om heel wat zorg- en hulpverleners te ondersteunen. “Ik heb geapplaudisseerd voor de zorg. Mijn vriendin en ik hingen een groot wit laken buiten met een gemeende dankjewel. Maar er bleef een leegte. En vragen… Vragen als: zijn die helden in de zorg hier echt mee geholpen? Op welke manier kan ik iets anders, iets méér doen? Als bij godsgeschenk zag ik plots Coaching for Heroes voorbijkomen op de sociale media. Ja… ik kon meer doen.” - Jürgen, coach. Ook de aanmeldingen van zorgorganisaties kwamen vlot binnen. De eerste gesprekken vonden plaats. De harde confrontatie met het menselijke leed, het isolement door de quarantaine en het onmenselijk sterven van vele patiënten, bleken vaak een enorme en eenzame last om te dragen. De gesprekken raakten ons. “Mijn allereerste coaching vond ik spannend. De persoon boekte maar voor een half uur. Ik dacht: hoe kan ik op die korte tijd een verschil maken? In gewone coaching is er eerst een intake en maken we afspraken over hoe we gaan samenwerken. Op het moment van ons eerste contact wist ik dat die vrouw bij ons moest zijn. Ze had ons aanbod op het werk gezien en erover gesproken met haar collega’s in het woonzorgcentrum. Ze vertelde over de spanning, onzekerheid en angst die er heerste. Ze wilden elkaar daar vooral niet mee belasten. Daarom was ze blij dat ze extern kon uitreiken. In haar verhaal hoorde ik haar passie

8 voor haar werk en de drive om er te zijn voor haar bewoners. Tegelijk beseft e ze dat ze een risico nam want op dat moment waren er nog geen beschermingsmiddelen. Ze vroeg zich af of er thuis nog geknuff eld mocht worden. Die machteloosheid... Op een half uur werd veel gezegd. We stonden sti l bij waar ze zelf invloed op had en hoe ze daar het beste van kon maken. Ze was opgelucht. Via ons platf orm liet ze daarna weten dat het gesprek haar zuurstof had gegeven. Dan weet je: we maken een verschil.” - Annick, coach “Toen de eerste grote organisati e toezegde om ons initi ati ef fi nancieel te steunen - met name Bank van Breda - kregen we een fl inke boost. Dit was wind in de zeilen van ons project. En of het spannend was om uit te reiken voor fi nanciële steun ...” - Philippe, oprichter “Ongeloofl ijk wat er zich op korte ti jd kan manifesteren als je met gelijkgestemde zielen connecteert met een hoger doel” - Dorothée, oprichter People have the power - Patti Smith

9 COACHING FOR HEROES Tijdslijn MAART 2020 APRIL 2020 * 16/03 - Eerste zoom meeting met de oprichters * Publicatie statuten CforH in het Staatsblad * Website live * Screenen van 120 coaches, therapeuten * 29:03 - Het eerste online gesprek is geboekt * Partnership Cheer for Champions met Coaching for Heroes * Franse spiegelorganisatie wordt opgestart * Bank van Breda doet 1ste grote schenking * Uitbreiding van 20 naar 50 coaches MEI 2020 * Tv-spot in primetime op VRT * School for Power motiveert ons om on site te beginnen werken * De corona-cijfers beginnen te dalen SEPTEMBER - OKTOBER 2021 NOVEMBER 2021 * Drempelverlagende posters voor cirkelgesprekken - te downloaden op de website - en het on site werken, geven een nieuwe boost aan Coaching for Heroes * De tweede golf begint zich te ontwikkelen * Fondsen werven blijft moeilijk * Hercontractering met onze coaches; we schakelen over naar pro bono werken MAART 2021 APRIL 2021 MEI 2021 * Coaching for Heroes blijft 24/7 beschikbaar voor individuele, online gesprekken * Cirkelgesprekken worden stap voor stap afgebouwd * Funders en zorginstellingen worden geïnformeerd over ons landingsscenario LANDING CforH TWEEDE GOLF EERSTE GOLF

10 JUNI 2020 JULI 2020 * Opleiding ‘fondsen werven’ door Jozefien De Feyter van BLINC * Coaching for Heroes verschijnt op dubbele pagina in het Nieuwsblad. De media pikken ons initiatief op. * Onze coaches begeleiden cirkel -gesprekken op de werkvloer in eerste instantie om te bekomen van de eerste golf AUGUSTUS 2020 * Christine,Els,Jan,Katrien & Rebekka vervoegen het Dagelijks Bestuur… oef!! DECEMBER 2021 JANUARI 2021 * We worden vnl. on site ingezet voor cirkelgesprekken en dit vooral in WZC. * Ons virtueel platform blijft 24/7 bemand * Fiscale attesten worden uitgestuurd naar alle funders FEBRUARI 2021 *Gesprek met Stichting Pelicano over onze toekomst en de dalende vraag naar ondersteuning zet ons aan het denken:“Hebben we onze bestemming bereikt?” JUNI - JULI 2021 AUGUSTUS 2021 * De vaccinatiegraad stijgt, het aantal besmettingen en hospitalisaties dalen * Het aantal online gesprekken neemt stap voor stap af * We bereiden ons voor om op een mooie manier te landen en starten met alles wat hoort bij de afbouw van onze vzw * De laatste online gesprekken vinden plaats 27/08: Slotevent Coaching for Heroes

COACHING FOR HEROES 11 Spoorzoeken Tegen de zomer van 2020 hadden 156 zorgorganisaties ons aanbod intern verspreid. Op onze website vonden hun medewerkers tal van tips om veerkrachtig te blijven en konden ze ondersteunende ademhalingsoefeningen doen. 82 zorg- en hulpverleners boekten virtuele coachingsessies in onze agenda’s. Hun feedback was zeer lovend. Een mooi resultaat en toch waren we verrast dat er ‘nog maar’ 82 gesprekken hadden plaatsgevonden. We waren immers klaar voor en bereid tot veel meer. Via onze maandelijkse nieuwsbrieven hielden we nauw contact met de zorgorganisaties en zochten we samen met hen naar drempelverlagende initiatieven. Ook zij vonden het jammer dat er niet meer medewerkers een beroep deden op onze diensten. Ze herkenden het fenomeen dat mensen die graag zorgen voor anderen niet noodzakelijk geneigd zijn om goed voor zichzelf te zorgen. We bewandelden het ene spoor na het andere. Soms stroomde het, soms niet. De grote doorbraak kwam toen we een serie posters lanceerden. Organisaties konden deze downloaden via onze website en ophangen op de werkvloer. Onze organisatie kreeg een gezicht. Medewerkers kregen een beeld van wat we voor hen konden betekenen. We waren volop aan het zaaien. Toch moesten we meer dan 80 coaches teleurstellen omdat er op dat moment nog niet genoeg werk was. “De meeting met de coaches was hartverwarmend. Hun begeestering om te kunnen bijdragen, raakte me diep. Ik zat met tranen in mijn ogen. Ik ben die meeting ook geëindigd met een gevoel van: oh, help, hier is zoveel energie en enthousiasme, kunnen we die wel genoeg kanaliseren? Hebben wij genoeg vragen voor al dat enthousiasme? We mogen die bereidwilligheid niet fnuiken en hen niet teleurstellen. Ik merkte dat ik niet alleen de mensen in de zorg wou helpen maar ook de coaches een mogelijkheid wou bieden om te kunnen bijdragen.” - Katrien, bestuurslid en coach Ondertussen zochten we verder. Inmiddels was de eerste golf achter de rug en waren de regels versoepeld. Via School For Power vroeg het woonzorgcentrum in Wichelen ons hun medewerkers op de vloer te coachen. Ze hadden reeds betalende ondersteuning maar hun middelen waren te beperkt om iedereen die er nood aan had, de nodige begeleiding te bieden. “Met Coaching for Heroes maken we écht een verschil voor mensen die nergens anders terecht kunnen en centra waar onvoldoende middelen zijn voor individuele ondersteuning. Daarom noemen we onszelf een overstroomgebied zodat we die groep professionals alsnog kunnen opvangen.” - Els, bestuurslid en coach Vanuit deze vraag toonde zich een nieuw spoor. Omdat de drempel richting individuele online

12 sessies toch vrij hoog bleek te zijn voor onze doelgroep, beslisten we ook met cirkelgesprekken te starten op de werkvloer. Cirkelgesprekken zijn bijeenkomsten waarbij mensen uitgenodigd worden om te delen wat hen geraakt heeft, waar ze mee worstelen en op welke vlakken ze steun nodig hebben. De rol van onze begeleiders bestond eruit een veilige cocon te creëren waar mensen hun ‘harnas’ even konden laten zakken en hun mens-zijn, hun gekwetst-zijn, hun bang-zijn, … konden delen. Dankzij die sessies voelen mensen zich gehoord en erkend. Collega’s wisselen bemoedigende woorden met elkaar uit en beseffen dat ze niet alleen zijn of op zichzelf zijn aangewezen met bepaalde emoties, vragen, onzekerheden, … Net dit kwetsbare delen, creëert steun en verbondenheid. En in extremis wordt tijdens dit soort gesprekken duidelijk dat iemand op ‘breken’ staat en dus extra ondersteuning nodig heeft. Er was meteen heel wat vraag naar de cirkelgesprekken. Het betekende veel voor de mensen op de vloer. We kwamen in een stroomversnelling terecht. Enerzijds waren we opgelucht dat we de doelgroep nu écht konden bereiken. Anderzijds creëerde het druk om te kunnen volgen met het werven van fondsen. We hakten een belangrijke knoop door. Vanaf nu zou er op volledig vrijwillige basis gewerkt worden. De coaches reageerden positief en begripvol. Slechts een beperkt aantal coaches gaven aan in deze - ook voor hen - moeilijke periode, niet op vrijwillige basis te kunnen blijven werken.

13 “Beste Bestuur, nu pas klopt het plaatje voor mij. Dit is écht iets wat ik pro bono dien te doen. Daarom dat ik me (behalve de 2 cirkelgesprekken die ik had ingepland) nog niet écht had gesmeten ;-). Ik doe dus graag écht mee nu, en indien er naast groepswerk ook individuele coaching nodig is, gaarne! Zeg maar hoe ik kan ondersteunen.” - Franky, coach En wonder boven wonder, kwam de stroom aan fondsen toen ook écht op gang …. We reikten opnieuw uit naar de coaches die we eerder hadden moeten ontgoochelen. Wat fi jn dat ze nog steeds bereid waren om mee in te stappen. Hun sterke schouders en enthousiasme gaven ons een nieuw elan. Als kernteam zaten we al behoorlijk op ons tandvlees. Ondertussen was onze business weer op gang gekomen en hadden we plots twee fullti me jobs. Hoog ti jd om het dagelijks bestuur uit te breiden. Christi ne Esteingeldoir, Els Aelbrecht, Jan Mouton, Katrien Rommens en Rebekka Rogiest besloten ons team te versterken. We hadden de juiste sporen gevonden en waren klaar om de tweede golf samen op te vangen. Follow the Sun - Xavier Rudd Jaarboek CforH - 2020-2021

14

IK HEB NET EEN GESPREK GEHAD . HET ZETTE MIJ TERUG IN MIJN KRACHT. IK KAN WEER VERDER WWW.COACHINGFORHEROES.BE

17 COACHING FOR HEROES Onze Missie Bieden van psycho-emotionele ondersteuning voor de zorg- en hulpverleners die tijdens de coronacrisis onder zware druk zijn komen te staan. Dit was meteen de kern van onze missie. We lichten dit graag even toe: Breken Vanuit onze ervaring met trauma - zowel op individueel, collectief als organisatorisch vlak - weten we dat bepaalde ingrijpende gebeurtenissen of aanhoudende stressvolle condities, ervoor kunnen zorgen dat mensen op emotioneel, mentaal, psychologisch vlak ‘breken’. Hoewel preventie dat kan voorkomen, is het in sommige omstandigheden niet mogelijk. We leerden dat mensen, teams en organisaties soms jarenlang last kunnen blijven ondervinden van dat ‘breken’. En we zagen ook dat de aan- of afwezigheid van kwalitatieve opvang of ondersteuning op dat moment van ‘breken’, een bijzonder groot verschil kon maken … Overstroomgebied Vrij snel pikten we een hulpkreet op uit de zorgsector. De opvangcapaciteit was en zou ontoereikend zijn. Natuurlijk, hierop was niemand voorbereid. Net daarom zagen wij onze vzw als een tijdelijk overstromingsgebied, een tijdelijk opvangbekken rond de zorginstellingen. Professionele coaches, therapeuten en psychologen Heel wat professionals die hier een verschil zouden kunnen maken - coaches, therapeuten en psychologen - waren zelf getroffen door de crisis. Als iedereen in zijn kot blijft zitten, dan is er echt een probleem. Als we erin zouden slagen - denk aan communicerende vaten - om een brug te bouwen, dan kon de vrijgekomen ruimte aan de ene kant heel erg van nut zijn voor de andere kant. Samen geloofden we dat het onze maatschappij ten goede zou komen als dit soort uitwisselingen konden plaatsvinden. Screening Helaas heeft het woord ‘coach’ doorheen de jaren een negatieve bijklank gekregen. “Iedereen is coach en je hoeft er amper een diploma voor te hebben”, hoor je weleens. Net daarom hebben we ervoor gekozen om de vele coaches - en later ook therapeuten en psychologen - die bereid waren om zich belangeloos in te zetten, te screenen via de mondiaal gehanteerde criteria van de International Coaching Federation. Hierdoor hebben we mensen teleurgesteld. Toch waren de screenings belangrijk. We zouden immers in contact komen met wezenlijke, diepmenselijke thema’s en dat bleek ook zo te zijn. De voorziene supervisie voor onze coaches was zinvol. Doorverwijzen We probeerden trouw te blijven aan onze missie vervat in de woorden psycho-emotionele ondersteuning bij crisis, als ‘overstroomgebied’. We wilden niet in concurrentie gaan met andere spelers op het terrein. Meerdere malen hebben we mensen opgevangen en vervolgens doorverwezen naar een arts, psychiater, psycholoog voor verdere begeleiding omdat we voelden dat dat nodig was of omdat we voelden dat de problematiek voorbij onze expertise ging. Hele land Om zorg- en hulpverleners over het hele land te kunnen ondersteunen, betrokken we al gauw een groep Franstalige collega’s om een gelijkaardig aanbod uit te werken in Luisterportret - Lili Matthijs

18

20 COACHING FOR HEROES Perspectief van de doelgroep We stonden er niet alleen voor. Onze helden in de zorg werden tijdens de pandemie geconfronteerd met extreme stresssituaties en risico’s. De angst om het virus te krijgen en te verspreiden, hing boven hun hoofd als een zwaard van Damocles. Hoelang nog? Ook die vraag woog iedere dag zwaarder. “We werden erin meegesleept, zonder te weten wanneer de pandemie zou eindigen. Vele collega’s verkeerden in shock. We probeerden elkaar te troosten en gerust te stellen dat het virus na enkele weken wel zou verdwijnen. Dat alles goed zou komen. In het begin vergeleken we het virus nog met een griepje. Maar dat hadden we dus zwaar onderschat…” – Kris, zorgverlener woonzorgcentrum. De meeste zorgverleners torsten hun trauma’s alleen. Ze wilden hun families beschermen tegen de moeilijke taferelen waar ze dagelijks mee geconfronteerd werden. Ze beten op de tanden, maar het virus sloop genadeloos dichterbij. Sommigen zagen collega’s uitvallen, anderen werden zelf getroff en: “Op een gegeven moment kreeg ik corona. Ik was ziek en raakte helemaal in de put. Plots beseft e ik in wat voor omstandigheden ik al die ti jd had gewerkt. Het voelde aan als een oorlogssituati e.” – Linda, zorgverlener woonzorgcentrum. De online sessies met Coaching for Heroes boden een ‘safe space’. Een plek waar ze zonder barrières konden vertellen over hun ervaringen en waar er naar hen werd geluisterd, ook omdat ze wisten dat deze mensen getraind waren om daar mee om te gaan. Yep, zorgverleners zijn anderen niet graag tot last. Hoewel de stap naar coaching voor veel hulpverleners niet vanzelfsprekend was, gaven de sessies hen de broodnodige zuurstof om verder te kunnen: “Als zorgverlener was het niet evident om zelf zorg te vragen. Onder impuls van mijn leidinggevende heb ik mij toch laten begeleiden door Coaching for Heroes. Ik ben ontzett end dankbaar dat ik die stap heb gezet. In de gesprekken voelde ik mij begrepen en kon ik vrijuit spreken, waardoor ik dieper kon ingaan op alle struikelblokken in deze moeilijke periode.” – Maaike, procesbegeleider begeleidingscentrum. Iedereen beleefde het virus op zijn manier. Een persoonlijke aanpak was noodzakelijk. Wie nood had aan advies, kreeg prakti sche ti ps mee. Anderen kwamen om te venti leren en zich erkend te voelen in hun emoti es en twijfels: “Het voelde goed om bevesti ging te krijgen dat je ook als huisarts door een rouwproces kan gaan. Verder ben ik me ervan bewust geworden dat ik meer ti jd voor mezelf moet maken.” – Veerle, huisarts. De pandemie ging gepaard met heel wat opfl akkeringen. Voor het zorgpersoneel betekende dit dus een emoti onele rollercoaster. Gedurende de hele pandemie bleef Coaching for Heroes aan de zijde van de hulpverleners staan. Hierdoor konden ze ieder moment een beroep doen op dezelfde vertrouwenspersoon: “Zodra de besmetti ngen terugkeerden, voelde je de angst op de werkvloer weer toenemen. Op die momenten konden we rekenen op de ondersteuning van Coaching for Heroes. Het feit dat we konden terugvallen op coaches die we kenden vanuit de eerste golf, hielp bij de onmiddellijke aanpak van de toenemende spanning.” – Els, directeur woonzorgcentrum. En ook voor mensen die initi eel geen behoeft e leken te hebben aan een gesprek, was Coaching for Heroes van waarde. Het besef dat er een vangnet bestond, bood een enorme geruststelling en gaf extra veerkracht. De zorg- en hulpverleners stonden er niet alleen voor. Thank you for hearing me - Sinéad O’Connor

21 WEBINARS BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE AANGEMELDE ZORGORGANISATIES 10 281 CIRKELGESPREKKEN 82 ACTIEVE COACHES 163 INDIVIDUELE GESPREKKEN 315 AANGEMELDE COACHES ZOMER 2021 KLANTENTEVREDENHEID 4,81/5 LENTE 2020 WEEK 7 WEEK 6 WEEK 5 WEEK 4 WEEK 3 WEEK 2 WEEK 1 269 GEHOLPEN ZORGVERLENERS 2.143

22 COACHING FOR HEROES Dashboard WE COACHEN HEROES OVER HET HELE LAND WAAR ZIJN ONZE COACHES ACTIEF ?

23 COACHING FOR HEROES Perspectief van de coaches Net als in andere sectoren, keken vele coaches machteloos toe hoe het coronavirus al hun activiteiten lamlegde. Bedrijven sloten verplicht hun deuren. Consultaties, workshops en teambuildings werden massaal geannuleerd. Een gevoel van meer willen doen, overheerste. “Zingeving is voor mij heel belangrijk. Iets kunnen betekenen, een steentje bijdragen. Dat is waarom ik bij Coaching for Heroes ben. We gaan allemaal voor hetzelfde doel, onbezoldigd. Wat ik doe geeft enorm veel energie. We hebben elkaar nog niet gezien, maar het voelt als thuiskomen.” - Bart, coach. Wat precies maakt je boos of verdrietig? Mijn verdriet is immers anders dan jouw verdriet. Door te vertrekken vanuit die onwetendheid, proberen wij net helderheid te brengen waardoor vaak nieuwe, effectievere paden ontstaan om te dealen met een uitdagende situatie.” – Veerle, oprichter en coach. “On les applaudissait tous les soirs… Mais qu’est-ce qu’on faisait vraiment pour eux ? Quand Coaching for Heroes a fait appel à des coachs pour accompagner des travailleurs dans les maisons de repos et de soins, je n’ai pas hésité une seconde. Et bien m’en a pris : je ne me doutais pas de la richesse et du courage des personnalités que j’allais rencontrer. Des personnes d’une diversité très grande mais toutes imprégnées d’un sens du dévouement incroyable dans cette période de pandémie qui les a secouées vivement, tant au travers de l’organisation de leur travail que dans les relations entre collègues et avec les résidents. La résilience s’apprend et se cultive, j’espère avoir pu contribuer à améliorer un peu le bien-être de ces héros au travail.” - Olivier - coach Vanuit de zorgsector was er aanvankelijk wel wat scepsis tegenover coaches. En dat is misschien niet geheel onlogisch. We hoorden twijfels en vragen zoals: hoe kunnen zij weten wat het is om aan de frontlinie te staan? Hoe kan iemand die mij helemaal niet kent, helderheid brengen in mijn emoties? Hoe zou een gesprek mij nu kunnen helpen? “Als coach worden wij getraind om zonder de concrete situatie te kennen, door middel van open vragen, zelfonderzoek op te starten opdat een coachee zijn of haar volle potentieel (terug) zou vinden. Iets wat zeker relevant is in een crisissituatie. Hoe voelt jouw verdriet of boosheid? Door de diversiteit in ons team waren we in staat moeilijke verhalen te capteren en wisten we wanneer intensievere begeleiding nodig was. Het was niet onze bedoeling om het reguliere, betaalde werk te beconcurreren. Als eerstelijnsorganisatie boden we vooral een acute vorm van ondersteuning en verwezen door waar nodig. “De vrouw die zich aanmeldde kon niets meer. Ze was ten einde raad en vond dat ze niets meer te verliezen had. Ze durfde haar huis niet meer uit. Ik nam haar vooral heel au sérieux, hoe bizar ze soms klonk. Ik gaf haar ruimte om te spreken, we bespraken wat ze kon doen om haar beter te beschermen en wat er voor haar werkte in het verleden. Ze vroeg en kreeg een tweede gesprek. In dat gesprek bleek haar angst nog steeds zeer groot. We hebben de ernst van de situatie openlijk besproken en ik heb haar doorverwezen. Deze dame vond via ons verdere begeleiding. Dat was voor haar van zeer grote betekenis.” - Rebekka, bestuurslid, therapeut en coach. Zelfs met alle beperkingen in tijd en ruimte, konden wij als coaches écht iets voor anderen betekenen. De positieve ervaringen met Coaching for Heroes werden veelvuldig gedeeld. Steeds meer zorg- en hulpverleners vonden hun weg naar ons boekingsplatform op de website. En ook in de cirkelgesprekken bouwden de coaches bruggen die er initieel niet waren:

24 “Tijdens een introducti eronde vroeg ik iedereen in de groep waarin hij of zij zich klein voelde. Het was mooi om te zien hoe zich een eerlijk cirkelgesprek ontvouwde. Men kwam tot het besef dat die kwetsbaarheid ook een kracht inhield. Zichzelf sterk houden, was even niet nodig waardoor er een andere vorm van verbondenheid ontstond.” - Fabienne, coach Toch kroop wat onze coaches te horen kregen soms in de kleren. Vernemen dat mensen het geluid van een boormachine niet meer konden verdragen omdat begrafenisondernemers het woonzorgcentrum niet meer durfden binnen te komen en zij nu zelf overledenen in doeken moesten wikkelen en kisten moesten dicht boren, kwam stevig binnen. “Vorige week donderdag had ik een groepssessie in een woonzorgcentrum dat getroff en was door de eerste golf. Ik voelde angst en spanning in de groep. Mijn ervaring is dat zodra één iemand zijn emoti es toont en zich kwetsbaar opstelt, de rest volgt. ‘t Is heel krachti g om dat te ervaren en om als coach een ruimte te kunnen creëren, waarbinnen dit mogelijk wordt. Ze schrokken zelf van wat er allemaal naar boven kwam. De eerste golf zat duidelijk nog heel diep. Het was belangrijk dat ze hun emoti es toelieten en ontdekten dat ze niet de enige waren met deze gevoelens. Nadien was ik wel wat bezorgd over het feit dat er van alles was losgemaakt. Sommigen waren net gescheiden of al jaren alleenstaand en dan weet je dat die mensen met hun verhaal alleen thuiskomen. - Micheline, coach Toch was er bij alle coaches één gevoel dat overheerste: dankbaarheid. Dankbaarheid voor alle steun die ze kregen uit verschillende hoeken. Dankbaarheid dat ze elkaar gevonden hadden in moeilijke ti jden en zo snel waren uitgegroeid tot een hechte community. En vooral, dankbaarheid dat ze mochten zorgen voor mensen - mensen met een roeping, met bezieling - die onder hoge druk stonden. Die gedrevenheid van de zorgverleners heeft ons als coach meermaals geraakt: Belles rencontres avec le personnel durement touchés par le Covid, tant physiquement qu’émoti onellement. Grati tude d’avoir parti cipé à cet élan de solidarité. - Florence, coach “Eén van de deelnemers vertelde mij dat ze in twee uur ti jd nog nooit zoveel warmte en menselijkheid gevoeld had. Dat raakte mij. Ik was zo dankbaar dat ik daaraan had mogen bijdragen.” - Jurgen, coach Lean on me - Bill Withers

25 COACHING FOR HEROES Onze coaches Alex Vanhaesea Anita Vandevivere Astrid Alders Bart Gardeyn Christine Esteingeldoir Cindy Rowe Henry Teitelbaum Hilde Jonckers Ilse Denruyter Ivan Vanooy Katrien Rommens Lili Matthijs Magaly De Smet Marc Van de Velde

26 Anne Geerts Annick Defoor Annick Rogiers An Wauters Eleanor Abbot Els Aelbrecht Fabienne Claey Franky De Coman Jan Mouton Joel Goffart Jurgen Braeckevelt Katrien Mertens Philippe Bailleur Rebekka Rogiest Rein Van Gerven Ruth Aerts

27 Tuur Van Hove Johan Van Eeckhout Veerle Dobbelaere Anja Bruynseels Peter Gijsen Hans Hoegaerts Joke Roels Kasra Van Rompaey Veronique Bundervoet Wesley Boers Annick Decuyper Tom Goubert Tessa Lagey Kristien Rogier Kathy Dobbels Diederik Joukes

28 Dorothée Willems Brecht buysschaert Cindy Rowe Olga Bosman Philippe Defaux Patrick Zacharis Patrick Russo Olivier Lecomte Micheline Moerman Martine Lefebvre Lies Declercq Leen Lambrechts Joëlle Verbeurgt Joel Goffart Joël Renson Françoise Stas

29 Florence de Cooman Astrid Vercruyssen Annemie Stevens Valerie Delor Bart Coppens Natacha De Prins Lut Pierre Benedicte Saint-Guillain Annelies Decuyper Ann Van Acker Vic Verdonck Caroline De Clercq Maud Vrommant Lisbeth Peeters Heidi Kempenaers Lieve Proost

30 Kris De Groof En alle coaches waarv an we geen fo t o te pakken kreg en

31 COACHING FOR HEROES Perspectief van de zorginstellingen Niemand had begin maart 2020 gedacht dat de coronacrisis zulke proporties zou aannemen, laat staan zo lang zou duren. Tot enkele weken later plots verontrustende berichten van overbevolkte ziekenhuizen en besmettingen in woonzorgcentra het journaal overspoelden. Op dit scenario was niemand voorbereid. Zorginstellingen trokken aan de alarmbel. De ondraaglijke werkdruk, de besmetti ngsangst op de werkvloer en de vele (potenti eel) traumati sche ervaringen, wogen zwaar op het personeel. De behoeft e aan mentale ondersteuning was torenhoog. Coaching for Heroes gooide via individuele sessies en cirkelgesprekken een reddingsboei uit. Voor een aantal organisati es was het trouwens al 5 na 12. Heel wat organisati es zaten al vóór de crisis in een overlevingsmodus waardoor ze niet opgewassen waren tegen een onverwachte, overspoelende situati e als de coronacrisis. “Er was een heel hoge nood aan mentale bijstand, maar we moesten de groepsgesprekken helaas annuleren. Omwille van besmetti ngen en absenteïsme kregen we onze shift en amper ingevuld en hadden we al onze ploegen nodig. Het enige wat we konden doen, was hopen dat onze mensen het zouden volhouden vanuit zichzelf.” - Contactpersoon v.e. woonzorgcentrum Coaching for Heroes deed in totaal 281 cirkelgesprekken. Uit de eerste cirkelgesprekken bleek vooral een groot gevoel van samenhorigheid, maar ook veel angst, uitputti ng en verdriet. Het personeel was bang voor besmetti ngen en een eventuele volgende golf. Velen voelden zich onveilig op de werkvloer maar bleven desondanks werken. Een zenuwslopende, voortdurende tweespalt tussen zelfzorg en er staan voor anderen.

32 Naarmate de coaches dieper ingingen op hun zorgen, werden een aantal patronen zichtbaar. Er was nood aan meer duidelijke communicati e vanuit de directi e en meer overlegmomenten binnen de teams. Daarnaast hadden ze behoeft e aan meer waardering voor het werk dat ze doen. De cirkelgesprekken waren erg welkom voor de zorgcentra. “De afgelopen 4 dagen waren enorm waardevol hier in Sint-Jozef. Iedereen is super positi ef over de georganiseerde sessies en de coachings. Veel dank aan de coaches voor de top begeleiding. Er zijn wel wat traantjes gevloeid en veel emoti es naar boven gekomen. Maar het is prachti g om te zien hoe waardevol dit initi ati ef is. Hopelijk kan dit in de toekomst verder blijven bestaan zeker voor de zorgsector, en dan specifi ek de ouderenzorg waar er geen budgett en voorzien zijn voor teamcoachings of teambuildings. Terwijl je nu écht wel merkt hoe belangrijk dit allemaal is.” - Contactpersoon v.h. woonzorgcentrum Wanneer de druk op de werkvloer toenam, wisten zorgcentra dat ze op Coaching for Heroes konden rekenen. Het stelde hen gerust dat er 7 dagen op 7 professionals waren om hun personeel op te vangen en dit van 8 uur ‘s morgens tot 22u ‘s avonds. “Het geeft een gerust gevoel om te weten dat je medewerkers een beroep kunnen doen op de gespecialiseerde hulp van Coaching for Heroes. Als directrice wil je graag je medewerkers mentaal ondersteunen, maar in een moment van crisis ben je zelf eigenlijk weinig op de werkvloer. Met Coaching for Heroes wist ik dat ze in goede handen waren.” – Els, directrice woonzorgcentrum Zorgteams vonden dankzij coachings opnieuw ademruimte en moed om ertegenaan te gaan. Vooral het besef dat ze er niet alleen voor stonden, werd als een enorme kracht ervaren. De dankbaarheid was groot. Jerusalema - Master KG “Ik wil jullie en alle coaches enorm bedanken voor jullie ondersteuning. Die is van onschatbare waarde! Ik heb tot nu toe ook enkel nog maar positi eve feedback gehoord over jullie. En als ik spreek over mezelf, kan ik alleen maar zeggen dat het een enorme opluchti ng is voor mij dat ik weet dat ik naar jullie kan doorverwijzen als het even teveel wordt. Keep up the good work!” - Isabelle, preventi eadviseur psychosociale aspecten

VOTRE ÉQUIPE A-T-ELLE EU BEAUCOUP À ENDURER? PLANIFIER UN ATELIER, REPRENDRE VOTRE SOUFFLE. WWW.COACHINGFORHEROES.BE

35 COACHING FOR HEROES Perspectief van het dagelijks bestuur Achter Coaching for Heroes stond een ploeg van gedreven coaches die zelf ook een marathon hebben gelopen, meer specifiek, honderden belangeloze uren hebben gewerkt om de vzw vorm te geven, in de wereld te zetten, bij te sturen… Waar kwam die drive vandaan? Het stilvallen van de eigen werkzaamheden - door de coronasituatie - gaf in eerste instantie een gevoel van leegte. Heel wat mensen plooiden op zichzelf terug terwijl er een duidelijke nood aan opvang was, voornamelijk in de zorgsector, professionals die er altijd weer staan om anderen te helpen. Op die nood inspelen, het verlangen om de last te helpen ‘dragen’ die voor velen ‘te zwaar’ werd, het opzoeken van verbondenheid, het maken van een positief verschil, kortom pure zingeving, was de motor achter Coaching for Heroes. Initieel was er een ploeg die rond de doopvont van de vzw stond. Eens het spreekwoordelijke schip de haven verliet, namen Dorothée, Magaly, Philippe en Veerle het roer in handen. Na de eerste golf sloten nog enkele mensen aan om dit viertal te versterken. Iedereen die achter de schermen werkt, weet wat er allemaal komt kijken bij het zeewaardig houden van een organisatie. Voor elk van ons, een rijke ervaring, wetende dat we als coaches meestal aan de zijlijn van organisaties staan en dus eerder uit tweede hand het reilen en zeilen van een organisatie beleven. De eerste grote uitdaging voor de vzw was om alle goede wil en grootse plannen te kanaliseren. Je kan dan wel van alles bedenken voor de doelgroep maar als die je niet weet te vinden, dan stopt het. Met gebundelde krachten, slaagden we er samen in op korte termijn zichtbaar te worden bij honderden zorginstellingen. Maar er was ook een technische uitdaging. Hoe gaan we ons aanbod vormgeven - wetende dat we midden 2020 niet bij de zorgverleners raakten rekening houdende met alle coronabeperkingen? In no time en met de juiste hulp, bouwden we een platform waarop zorg- en hulpverleners een online gesprek konden boeken, waar onze coaches hun beschikbaarheden konden opgeven en waar funders ons initiatief financieel konden steunen. Die wind in de zeilen hadden we echt nodig om op volle zee te geraken. Overkoepelende rollen Magaly, Philippe, Veerle, Dorothée, Katrien en Jan Pers & communicatie Veerle, Els en Rebekka Funding Christine, Philippe Legal Katrien en Philippe IT-platformen Magaly, Tuur Externe partners Magaly, Veerle en Philippe Franstaligen Patrick en Dorothée Administratie Lies en Annemie Screening coaches Dorothée, Els Onboarding coaches Jan Supervisoren Leen en Rebekka Project Managers Veerle, Katrien, Els, Anita, Annick en Ann …EN ALLE COACHES DIE HUN NETWERK HEBBEN AANGESPROKEN VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN - OM ONS IN ÉÉN OF MEERDERE VAN DIE DOMEINEN VERDER TE HELPEN.

36 Vrij snel kwamen de sterktes van de bestuursleden naar boven: Coaching for Heroes onder de aandacht brengen via externe communicati e zoals persberichten en social media, onboarden en betrekken van de coaches, afstemmen met de funders, opzett en en coördineren van lokale projecten, administrati e, het overzicht bewaren tot zelf meedraaien op het terrein. Het was bijzonder om te ervaren hoe die rollen op een organische manier ingevuld werden. Toen ons initi ati ef ook zichtbaar werd bij potenti ële funders en de eerste fi nanciële steun werd toegezegd, waren we helemaal vertrokken. Die steun was een hart onder de riem, om nog even binnen de metafoor van varen en schepen te blijven. In amper een maand ti jd stond er een stevig netwerk klaar, een waar vangnet voor de zorgverleners: bedrijven en individuen die fi nanciële bijdragen leverden om onze missie te kunnen uitvoeren, directi es van zorginstellingen die hun deuren voor ons openden, coaches en therapeuten die hun experti se belangeloos inzett en en een reeks partners die ons hielpen op domeinen waar we zelf de kennis en de kunde niet voor in huis hadden. Wat een vaart ... Om voeling te houden met het terrein, organiseerden we geregeld - ‘s avonds - virtuele sessies om onze coaches bij te praten over de gang van zaken, bijsturingen te geven, feedback en ervaringen uit te wisselen, vragen te beantwoorden, … Ook wij moesten volledig virtueel werken. Bij elke bijeenkomst laadden we ons op aan de drive en verbondenheid die - zelfs via onze schermen - telkens weer voelbaar was. Ook die gedrevenheid hebben we als heel bijzonder ervaren, wetende dat er nog steeds coaches paraat stonden in de zomer van 2021. Dat een crisis - in dit geval opeenvolgende coronagolven - ook een kans kan zijn en leidt tot diepe verbondenheid, dat hebben we op een heel bijzondere manier kunnen ervaren. Natuurlijk waren er lasti ge en taaie momenten: klopt onze vaarroute nog? Houden onze zeilen het wel? Kunnen we die golven wel aan? Is er nog iemand fi t genoeg om ‘s nachts op het dek te blijven staan? Waar blijft de wind? Concreet? Ondanks het feit dat de zorginstellingen bijzonder positi ef reageerden, zagen we dat onze doelgroep maar beperkt uitreikte. Hoe kunnen we de drempel nog verder verlagen? Ook wij - als ploeg - konden de bekende teamfases niet omzeilen toen bleek dat het enthousiasme van het begin omsloeg in onderlinge spanningen over de koers, de rolverdeling, sterktes van de ene die de allergie van de andere prikkelden. En ook uitputti ng kwam om de hoek kijken. Blijkbaar resoneert er een patroon tussen zorgverleners en coaches: doorgaan, er willen zijn voor anderen, soms onze eigen grenzen negerend. Onze missie was gelukkig sterk genoeg om die turbulenti es te overkomen. En net dat verdiepte onze verbondenheid en de performanti e van onze ploeg. Oef, we could practi ce what we preach … Een bijzondere bijeenkomst, ten slott e, was de workshop met Lili waarbij we samen sti lstonden bij de vraag: “Wat is onze missie na corona?” Vrij snel landden we op hetzelfde punt. Het is een bijzondere, spannende en verrassende reis geweest en eigenlijk is onze missie bereikt. We hebben gerealiseerd wat we voor ogen hadden: een overstroomgebied zijn, crisishulp tot de situati e normaliseert en de reguliere systemen hun werk kunnen hervatt en (daar wilden we niet mee in concurrenti e treden vanuit onze vzw). We voelden en deelden toen ook verdriet. Deze reis heeft geleid tot bijzondere verbindingen en die gaan we missen. Wat zal blijven, is dankbaarheid voor alle steun die we hebben kunnen bieden en hebben mogen ontvangen. Face à la crise du Coronavirus, hôpitaux et maisons de repos se sont retrouvés dans une équati on infernale : protéger les vies tout en protégeant ceux qui protègent les vies. Et dans une humanité extraordinaire, la priorité des médecins, soignants et aidants a été de s’investi r, même au risque de leur vie, dans préservati on de leurs concitoyens en danger. Aider et soutenir a été pour moi un appel qui s’est matérialisé par un engagement direct et inconditi onnel aux côtés de Coaching For Heroes et par des livraisons de nourritures à des personnes qui se sont retrouvées dans l’isolement. Quel bonheur intense de se senti r uti le pour les autres, de pouvoir contribuer à sa façon pour le bien commun ou même un mieux être pour ceux qui sont dans la détresse. Merci à tous ceux qui nous ont fait confi ance et j’ai une très grande grati tude pour ces hommes et ces femmes qui ont pu exposer leur vulnérabilité pour toucher leur humanité afi n de se reconnecter à leur énergies vitales. - Patrick, Fondateur de la parti e Fr de Coaching for Heroes. No sound but the wind - Editors

37 COACHING FOR HEROES Perspectief van de fondsenwervers Coaching for Heroes werd opgericht als vereniging zonder winstoogmerk. We wilden onze ondersteuning absoluut kosteloos aanbieden aan de zorgorganisaties, ze hadden het al moeilijk genoeg. Toch kwamen er heel wat kosten kijken bij het in de wereld zetten van een organisatie. Er waren de algemene werkingskosten en aanvankelijk hadden we het idee om de coaches, die voor de vzw zouden werken, een kleine vergoeding te geven. Velen van hen waren immers zelf zonder inkomsten gevallen. Ook daarvoor pletwals over zich. Indien zij niet hadden standgehouden … We mogen er niet aan denken. zouden we fondsen nodig hebben. Dat bleek in het begin geen evidentie. Bovendien hadden we weinig ervaring met fondsenwerving. Bij de opstart van Coaching for Heroes hadden we heel wat kosten gemaakt: het opzetten van een website, het koppelen van de website aan een betaalplatform om fondsen te werven, de koppeling van de website aan een boekingssysteem dat op zijn beurt was gelinkt aan de agenda’s van de coaches zodat zorgverleners 24/7 een virtueel gesprek konden boeken. We wilden dit professioneel en met zorg aanpakken en dat had zijn prijs. We zochten organisaties en particulieren die bereid waren om ons financieel te ondersteunen en we installeerden een ‘bronze, silver, gold en gold premium’optie op onze website. “Corona heeft iedereen overvallen. Maar sommigen toch meer dan anderen: vooral de zorgverstrekkers kregen plotseling een Coaching for Heroes dacht er wel over na, en stak ook onmiddellijk de handen uit de mouwen. Bijzonder knap hoe snel en goed georganiseerd jullie te werk zijn gegaan. Dat verdiende direct onze ondersteuning.” - Ortwin Boone, Bank van Breda We werden gelukkig - synchroon - vrij snel gecontacteerd door Cheer for Champions, een collectief opgericht in het begin van de coronacrisis met als doel middelen in te zamelen, ter ondersteuning van de zorgen hulpverleners en hun organisaties. Ook zij zagen een grote nood. Dankzij hun samenwerking met Stichting Pelicano konden we fiscale attesten uitgeven en nog belangrijker: zij hadden vanuit hun expertise met fondsenwerving al een campagne opgezet om geld in te zamelen. Zij waren erg blij om de naamsbekendheid van Veerle Dobbelaere - medeoprichter en coach - te kunnen inzetten bij hun campagnes. Een mooie win-win dus voor beide partijen. Ondanks deze samenwerking kwamen er onvoldoende donaties binnen om onze kosten te dekken. “We beseften al snel dat we zelf actie moesten nemen. Ik deed een telefoontje naar iemand van wie ik dacht dat die wel wilde steunen en dat lukte, wat moed gaf, maar daarna deed ik ook heel veel telefoons die niet het gewenste resultaat hadden. Aangezien niemand van ons ervaring had met fondsenwerving, was ik heel blij dat we met een aantal coaches samen onze schouders onder deze taak konden zetten. De samenwerking gaf wél energie.“ - Christine, bestuurslid en coach Toch was ‘funding’ niet de populairste werkgroep van de vzw. Hoe begin je nu aan fondsenwerving? Twee mensen van het dagelijks bestuur volgden een online cursus rond dit thema om de do’s en dont’s te leren. Gelukkig ontvingen we best wat donaties van particulieren via ons fundraising platform. Een aantal organisaties stonden

38 een deel van hun omzet af bij de verkoop van bepaalde producten. We registreerden ons bij Trooper, gingen spreken met serviceclubs, belden vol goede moed enkele klanten en bekenden en ‘pitchten’ bij directi ecomités, maar de geldstroom kwam niet echt op gang. We contacteerden Jozefi en De Feyter, de huidige CEO van het Blinc Sales Insti tute. Ze leerde ons de kneepjes van het vak: Hoe maak je een afspraak om je initi ati ef grondig te kunnen voorstellen? Hoe overtuig je ‘de potenti ële funder’ om je fi nancieel te ondersteunen? “Ik weet dat alles wat sales is, en dus ook fondsen ophalen, bij vzw’s vaak als punt 536 op het todo-lijstje staat. Omdat ik een aantal mensen bij Coaching for Heroes kende en volledig achter de missie stond, heb ik aangeboden om mijn steentje bij te dragen. Ik besef dat ik jullie uit je comfortzone gehaald heb en het was boeiend om jullie overtuigingen te horen rond het bellen van prospecten. Toch zijn we gekomen tot een aanpak die voor jullie zou werken. Het deed me plezier te horen dat er na de workshop één en ander in beweging is gekomen.” - Jozefi en De Feyter, CEO Blinc Jozefi en loodste ons met veel panache door een bootcamp waardoor we met iets meer zelfzekerheid onze telefoon vastgrepen. Maar bleef het spannend. Telkens een funder zich bereid toonde ons te steunen, waren we bijzonder opgelucht en voelden we een grote dankbaarheid om te zien dat ze écht achter ons project stonden. “We hebben Coaching for Heroes gesteund omdat jullie inzett en op het mentale welzijn van mensen die in het oog van de coronastorm stonden, zorgverleners die meer dan ooit ook zorg nodig hadden. De belangeloze inzet van die ti entallen coaches heeft voor veel zorgverleners mee het verschil gemaakt tussen standhouden of eronderdoor gaan” - Hilde Haems, Ackermans van Haaren Toch bleven we de druk voelen. Toen de cirkelgesprekken ons in een stroomversnelling brachten, namen we de drasti sche beslissing om over te stappen naar pro bono werken. Het bracht veel zuurstof. Nu moesten we er enkel nog voor zorgen dat we onze werkingskosten gedekt kregen. De beslissing om pro bono te werken, bleek een schot in de roos: de energie in de organisati e ging meer stromen. Financiële steun kwam plots uit onverwachte hoeken. Lokale overheden droegen hun steentje bij door plaatselijke ondernemers te overtuigen ons te steunen. Grote organisati es zoals DKV kwamen in hun zoektocht naar goede doelen bij ons terecht. “La crise sanitaire a touché notre personnel soignant en plein cœur: depuis des mois, ils se serrent les coudes et mett ent tout en œuvre pour aider au mieux nos malades. Pour DKV, il était évident de parti ciper à cet eff ort collecti f pour leur donner ce peti t coup de pouce dont ils ont tant besoin. L’initi ati ve de l’ASBL Coaching for Heroes nous a fort touchée et c’est donc avec un immense plaisir que nous avons contribué à leurs eff orts. Chapeau bas donc à toute l’équipe de Coaching for Heroes qui a réussi à mett re en place cett e initi ati ve en un temps record et qui a ainsi pu jouer un rôle crucial durant la pandémie.” - Hervé Bourel, membre du Comité de Directi on de DKV Belgium. Funders toonden zich als heel betrokken op onze missie en onze realisati es. Die steun en betrokkenheid ervaren, was heel bijzonder. When the going get’s tough, the tough gets going - Sean Dhondt

39 COACHING FOR HEROES Funders, Partners & Supporters PARTNERS BLINC - DELIGHTED - ODUM DIFFERENT VIEWS - TIBERGHIEN - CHEER FOR CHAMPIONS - VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS - GROEN DRUK - TROOPER BV’S & INFLUENCERS ANN PIRA - LEEN DENDIEVEL - AN LEMMENS - YANINA WICKMAYER - GENE THOMAS - YENTL KEUPPENS - MARTINE PRENEN - GEERT DE VLIEGER - CATHERINE VANDOORNE - LIZE FERYN - GERT VERHEYEN - HILDE DE BAERDEMAKER, SEAN DHONDT - SABINE APPELMANS - KELLY PFAFF - LEEN DEMARÉ - KATJA RETSIN - SLONGS DIE VAN ONS - NIELS DE STADSBADER - ANNE CATHERINE GERETS - CHARLOTTE ANNE BONGAERTS - COCO JR - CHRISTOPHE HADDAD - KATRIEN DE RUYSSCHER - EVI HANSSEN + € 500 Silver DELEN PRIVATE BANK - BELFIUS - VOKA - BELGUNIQUE - ATELIER PARA TI - INTERCONNECTED - WIJNEN JUBLOU - JURIBEL PARTNERS - SOFICO - LIANTIS - SOMATI FIE - A-INTERIM

40 + € 10.000 Premium gold GOED - BANK VAN BREDA - ACKERMANS & VAN HAAREN - KORIAN [SENIOR LIVING GROUP] - DKV 101 ZORGORGANISATIES WERDEN GEHOLPEN + € 2.000 Premium Silver HRD ACADEMY - VULPIA - DIRECT SOCIAL COMMUNICATIONS - FAMILIE DECLERCQ - FAMILIE PAREYN - PRIVATE CLOTHING - CEVI GROUP - ARAMARK - ROTARY CLUB ARENDONK ASZ AALST - AZ DELTA - AZ KLINA - AZ MONICA - AZ SINT LUCAS BRUGGE - AZ SINT MARIA HALLE - AZ VESALIUS - AZ ZENO - AZ VESALIUS - ACROPLYS - BLIJVELDE - CAW ANTWERPEN - CAW NOORD WEST VLAANDEREN - CU SAINT LUC - CASSIERS - COHAN - CURANDO - DE FAKKEL - DE WIEKSLAG - DE WISSEL VZW - DOMEIN CASTELMOLEN - FILFURDO - GRAND HOPITAL DE CHARLEROI NOTRE DAME - HR WIJ | VERSO - HOF DE BEUKEN | ZORGBEDRIJF ANTWERPEN - HOME ROI BAUDOIN - HORTENSIA - HUIZE ECKERHEYDE - I-MENS - IMELDE ZIEKENHUIS - INSTITUT JULES BORDET - INTERSENIOR - JAN PALFIJN MERKSEM - KEMPENERF | SENIOR LIVING GROUP - LEIEZICHT NV ...

Don’t give in - Snow Patrol

42 COACHING FOR HEROES Inzichten en reflecties Zoals het coaches die hun vak au sérieux nemen betaamt, hebben we doorheen deze intense periode regelmatig de pauzeknop ingedrukt om impressies uit te wisselen, samen stil te staan bij wat ons opviel. Geleidelijk aan begonnen we patronen te zien. Sommige inzichten gaven ons kracht of leidden tot meer empathie voor de mensen, de teams en de organisaties waar we mee werkten als coaches. Sommige vragen houden ons bezig, raken ons, we hebben er geen antwoord op. Ook dat is oké. We delen graag een aantal van onze inzichten, reflecties en vragen ten aanzien van verschillende domeinen. Best spannend om een organisatie vorm te geven en te leiden vertrekkende van een wit blad. Eens een organisatie in de wereld is gezet, begint er een bal te rollen. Die is dan niet meer te stuiten. Als je niet oplet, sleept de organisatie je mee in een richting die niet past bij de vooropgestelde missie. Daar dien je voortdurend over te waken. Regelmatig daarbij stil staan met elkaar, op een open en kwetsbare manier is cruciaal. Gelukkig lukte ons dat. En soms kan je een duidelijke nood - bv. meer handen aan het bed - niet invullen omdat die niet aansluit bij je missie en de expertise die je aan boord hebt. Een sterke, zingevende missie leidt quasi automatisch tot authentieke verbondenheid en dit zonder dat je elkaar door en door moet kennen. Je kan er bergen mee verzetten. Het zit blijkbaar in de essentie van coaches om een maatschappelijke bijdrage te willen leveren. Bijzonder mooi om dat vast te stellen. Delegeren, vertrouwen geven, rollen afbakenen, beslissingen nemen, samenwerken… met mensen die in wezen eerder geneigd zijn om alleen op te trekken, het kan. The speed of trust … het bestaat écht. Zalig om elkaar blindelings te kunnen vertrouwen en van daaruit ongeziene prestaties te kunnen neerzetten. Erop vertrouwen dat het pad wel zichtbaar zal worden terwijl je er over wandelt. Niet trekken aan een dood paard. Ingeslagen sporen terug lossen als de energie niet stroomt. Net toen we ervoor kozen om belangeloos te werken - als voorbeeld - begon onze organisatie nog meer te stromen. Wat een verrassing. Op een transparante manier hercontracteren als er grondige wijzigingen zijn aan de missie of aan de manier van werken. Op die manier kan ieder zich weer vrij verbinden met de missie, de nieuwe manier van werken en blijft de energie stromen. Je plek innemen als leider. Om de missie te realiseren, is er een afgebakend speelveld en een set aan spelregels nodig. Ook al werk je met vrijwilligers, het DNA is te kostbaar om elkaar niet aan te spreken en niet te ‘challengen’. Onpopulaire beslissingen nemen, oprechte dialogen voeren waarbij je weet dat je mogelijks iemand kwetst omdat het gedrag vanuit een zeer positieve intentie vertrok. Het hoort er bij. Waken over de balans tussen geven en nemen. In open dialoog nagaan of het nog klopt en wat er nodig is om het te laten kloppen. Tijdig aangeven wanneer je uit je reserves aan het putten bent. Op dat vlak zijn wij - coaches - niet zo anders dan onze doelgroep. De fakkel doorgeven, hulp durven vragen, .. ook voor ons bleek het een uitdaging.. Jaarboek CforH - 2020-2021

43 Inzichten n.a.v. het oprichten en leiden van een organisati e Ontnuchterend om te ervaren hoeveel bochtenwerk er uiteindelijk nodig was om de beoogde doelgroep te kunnen bereiken. We vermoeden dat veel potenti ële hulp - in deze en andere noodsituati es - blijft steken. Er is nood aan meer verbindende platf ormen die ervoor zorgen dat er een dynamische uitwisseling kan ontstaan - zoals bij communicerende vaten - tussen de kokers van onze sterk verzuilde maatschappij. Daar waar we sterk leiderschap zagen, vonden we veerkracht. Daar waar sprake was van zwak of zelfs toxisch leiderschap, ontmoeten we bijzonder broze systemen. Daar bleek de coronacrisis eerder een laatste druppel. Zou ons gevoel kunnen kloppen? Is de zorgsector - als systeem, in de manier waarop die sector is opgebouwd - fi t-for-the-future? Of kraakt en piept het systeem her en der, roepend naar een grondige update? Welke heilige huisjes dienen dan aangepakt te worden? We hebben bijzonder gedreven mensen ontmoet en we hebben vreemde systemati eken gezien. Wat is er nodig om ons zorgsysteem van binnenuit gezond te houden? Zelfzorg is geen evidenti e voor zorgverleners. Is dat wel gezond? En wat staat die noodzakelijke zelfzorg in de weg? Werken in de zorg is een roeping. Dat hebben we aan den lijve mogen ervaren. Maar moeten mensen hun eigen noden en behoeft en daarom blijven wegcijferen? Kan het anders? Tonen we als maatschappij voldoende erkenning - in de meest brede zin van het woord - voor de zorgverleners? De emoti onele/mentale ontwikkeling en ondersteuning van zorg- en hulpverleners krijgen onvoldoende aandacht binnen de zorgsector (en vast niet alleen in die sector). Het blijkt een taboe of er worden amper middelen voor vrij gemaakt. Zo vertelde een medewerker dat ze schroom had om uit te reiken naar Coaching for Heroes omdat ze schrik had dat haar leidinggevende dat zou beschouwen als een falen van zijn kant. Wat is de drijfveer achter het kost-wat-kost in leven willen houden van mensen? Moeten we de eindigheid van het leven terug beter leren omarmen? Hoe kunnen we die eindigheid terug op een waardige manier leren omarmen.

COACHING FOR HEROES 44 Dilemma opgelost ‘Wat doen we met de overgebleven centen?’ Het was een punt dat telkens weer op de agenda werd geplaatst. Waar we anders vrij snel tot een gedragen beslissing konden komen, was het deze keer anders. Deze beslissing moest kloppen. Niet enkel voor ons maar evenzeer voor alle parti culieren en bedrijven die een bedrag hadden geschonken. Alsook voor de doelgroep - de zorg- en hulpverleners die geïmpacteerd waren door de coronacrisis - het was immers door hun lijden dat deze schenkingen tot bij ons waren gekomen. Tal van ideeën kwamen op tafel, maar geen enkel idee werd weerhouden. Eigenlijk voelde dat best oké. Doorheen deze reis hadden we ontdekt dat de zaken wel zichtbaar worden op het juiste moment en ook deze keer zou het wel helder worden. De coaching competenti e ‘being comfortable not knowing’ was ondertussen uitgegroeid tot onze manier van ‘zijn’. Toen op 16 juli de regen maar niet wilde stoppen en ons land werd geteisterd door een ware zondvloed hadden we het antwoord op onze vraag. De ware ravage die deze hevige regenval met zich meebracht, raakte ons diep. Hoeveel kan een mens hebben? Rivieren die volledig buiten hun oevers traden en straten die veranderden in een snelstromende, kolkende massa. Benedenen bovenverdiepingen die onder water liepen, mensen die hoopten geëvacueerd te worden op de rand van hun dak met kleine kinderen in folie gewikkeld om ze warm te houden. Overal puin van meegesleepte auto’s, bomen en brokstukken die toegangswegen versperden. Tal van vermisten en helaas ook doden. Ongezien en triest. Voor ons was het plots zo klaar als een klontje. We besloten onze overgebleven middelen te schenken aan zij die getroff en waren door deze nieuwe crisis. Hoe symbolisch kon het zijn: Coaching for Heroes werd opgericht als ‘overstroomgebied’ voor de zorgsector en de rest van onze centen gaat via een gift aan het Rode Kruis nu naar de getroff enen van een ‘overstroomd gebied’. Handelend vanuit een diep vertrouwen dat alle coaches, alle funders - groot en klein - alle zorg- en hulpverleners hier helemaal achter zullen staan. En een nieuwe vraag rees meteen: “Is er geen nood aan een meer permanente vorm van crisisopvang in ons land?” ingestorte huizen, omgevallen Bridge over troubled water - Artists for Grenfell

45 Jaarboek CforH - 2020-2021

46 COACHING FOR HEROES Tot slot Ik ben geen held in loslaten. Ik ben geen held in afronden. Mijn keel trekt samen terwijl ik dit schrijf . Warm zijn de tranen die over mijn wangen rollen. En zout. Onze missie is bereikt. Het klopt. En toch is er iets in mij dat het nog even wil voelen. Die kameraadschap, het samen gaan voor een ideaal, het bundelen van krachten en verwonderd staan. Potenti eel in materie omgezet. Bezieling in de puurste vorm. It was hell, it was swell, it was fun. The crisis was light as a feather. Thanks for this dance. We are joined in the spirit forever. Magaly De Smet - Oprichter Coaching for Heroes In naam van het voltallige bestuur: Christi ne - Dorothée - Els - Jan - Katrien - Magaly - Philippe - Rebekka - Veerle Thanks for the Dance - Leonard Cohen

JAARBOEK COACHING FOR HEROES LAY-OUT | REBEKKA ROGIEST WRITING | DAGELIJKSE BESTUUR ISM BILLYCOM

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
Home


You need flash player to view this online publication