0

JAAROVERZICHT 2015

INHOUD EINDHOVEN, DE STAD VAN DE VREUGDE | 6 EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE | 9 DE ORGANISATIE VAN DE STAD | 12 WIE KIEST, WORDT GEKOZEN | 14 ‘CUSTODIAN OF THE BRAND’ | 16 GEZAMENLIJK PROPOSITIES UITBOUWEN | 18 EEN GASTVRIJE HOTSPOT | 20 MAAK HET MEE EN ZEG HET VOORT | 22 EEN AANTREKKELIJK EVENEMENTENPROGRAMMA | 28 NIEUWE MOGELIJKHEDEN IN DE OPENBARE RUIMTE | 32 NIET 1, MAAR 2 ORGANISATIES IN 2016 | 36 EEN GEZONDE BASIS VOOR DE TOEKOMST | 38 ORGANISATIE EINDHOVEN365 | 40 365 DAGEN EINDHOVEN | 43 ENGLISH SUMMARY | 110 COLOFON | 112

© NICK BOOKELAAR

Eindhoven, de stad van de vreugde “Eindhoven, la citta della gioia”, ofwel “Eindhoven, de stad van de vreugde.” Zo kopt het 12 pagina’s tellende artikel van Dove, hét reismagazine van Italië. Het artikel staat symbool voor een geweldig jaar dat we met het hele team en de stad hebben gehad. De hoogtepunten zijn talrijk en Eindhoven heeft zich van haar beste kant laten zien. Zowel nationaal als internationaal. Onze organisatie heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. De Nationale Citymarketing Trofee voor de tweede keer op rij winnen en een Dutch Design Award ontvangen voor Beste Opdrachtgever is een belangrijke vakmatige erkenning en bevestigt de kracht en effectiviteit van onze aanpak. De kennis en ervaring houden we niet voor ons, maar delen we met het vakgebied en de steden in binnen- en buitenland die bij ons aankloppen. Het meervoud van kennis is kennissen, nietwaar?! Het netwerk van Eindhoven365 in de internationale wereld van place branding en design is afgelopen jaar verstevigd. Dat biedt ons de ruimte en mogelijkheid om het unieke verhaal van Eindhoven uit te dragen op relevante podia. Eindhoven maakt op diverse gebieden een positieve ontwikkeling door. De drukte in de binnenstad neemt merkbaar toe en voor de hoteliers was de zaterdag voor het eerst sinds jaren structureel de beste dag qua overnachtingen. De ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, zorgt ervoor dat we onze doelgroepen steeds gerichter weten te bereiken. Zowel via media als off- en online kanalen. Maar ook door beleving toe te voegen in de stad. Succesvol en vol vreugde. Een bruisende en actieve stad is een stad van de toekomst. De erkenning die Wired Magazine daarvoor gaf, benam ons de adem. Eindhoven werd als leidende stad in een rijtje geplaatst met wereldsteden als San Francisco, Shanghai, Dubai en Los Angeles. Als deze internationale media Eindhoven spotten en omarmen, dan zijn we op de goede weg. Om talenten en starters aan te trekken en tegelijkertijd een woonklimaat en leefbaarheidsniveau te creëren waarbij de nieuwkomers onze stad als thuis gaan zien. Een stad en gemeenschap vol vreugde en verlangen naar een gezamenlijke toekomst. PETER KENTIE DIRECTEUR BESTUURDER 6 EHV365 2015

7 EHV365 2015 © NICK BOOKELAAR

© JOS LAMMERS

Een toekomstbestendige organisatie Eindhoven365 (offi cieel Stichting Eindhoven Marketing) is inmiddels vier jaar onderweg als organisatie. Tijd voor een heroriëntatie op de interne organisatie. Er waren zowel interne als externe motieven om de organisatie scherper uit te lijnen en in een nieuw jasje te steken. Met als gevolg dat Stichting Eindhoven Marketing een overkoepelende holding is geworden, waarbinnen twee organisaties zijn opgericht. Beide organisaties zijn in november 2015 ingeschreven en zullen vanaf 2016 actief opereren. Naast deze operatie is er nog een stichting in het leven geroepen. Samen met een aantal partijen uit de stad hebben we onze jarenlange kennis en middelen gebundeld in een maatschappelijk service center. Niet-commerciële organisaties kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld het huren van partytenten voor een wijkfeest of beamers voor een presentatie. Ook geven we ze advies, begeleiding en technische support bij de organisatie van activiteiten. De overkoepelende naam voor deze locatie is Stichting Depot Eindhoven. Uiteraard is er in 2015 ook weer aan een groot aantal projecten en activiteiten gewerkt. Eén van de hoogtepunten was het kampioenschap van PSV. In korte tijd is met man en macht een feestelijke en gemoedelijke huldiging opgetuigd. Eindhoven op zijn best. Ook de grote publieksevents als Koningsdag, Dutch Design Week, DLL Marathon Eindhoven en GLOW Eindhoven kenden top edities met een gave mix van ambitie en plezier. Met indrukken op het netvlies van de bezoekers die uitnodigen tot herhaalbezoeken aan onze stad. Samen is hard gewerkt om de citymarketingstrategie toe te passen en alle projecten, activiteiten en evenementen in goede banen te leiden. De betrokkenheid van onze medewerkers voor de stad Eindhoven blijft voor ons als directie een bijzondere ervaring. Maar dit geldt ook voor de bevlogenheid van alle partners in de stad. We zijn trots op het resultaat en danken iedereen voor de inzet en het enthousiasme waarmee is gewerkt. Mensen maken uiteindelijk de stad! ERIC BOSELIE DIRECTEUR OPERATIONS 9 EHV365 2015

10 EHV365 2015

11 EHV365 2015 © CLEO GOOSENS

De organisatie van de stad Wij zijn Eindhoven365. Sinds onze oprichting in 2012 de formele citymarketing organisatie van de stad Eindhoven. Wij geloven in Eindhoven. Dat wil zeggen, wij denken dat deze spannende stad een belangrijke rol speelt op het huidige en toekomstige internationale podium van creatieve innovatie. Eindhoven is de stad van Technologie, Design en Kennis, maar is vooral de stad van de combinatie daarvan. Het zijn de crossovers die Eindhoven haar energieke dynamiek geven. Er zijn maar weinig steden ter wereld met een zo goed ontwikkeld linker en rechter hersenhelft ecosysteem. Aan Eindhoven365 de taak dit ‘unfair advantage’ (inter)nationaal bekender en bovenal herkenbaar te maken. Belangrijke positie voor steden Eindhoven365 gelooft dat er in de toekomst meer gaat gebeuren op minder plaatsen. Daarom moet je als stad zorgen voor een krachtig, kloppend en onderscheidend imago. Dat is belangrijk, want wereldwijd nemen steden meer en meer een belangrijke positie in bij het verwezenlijken van economische relevantie. Een sterkere positionering draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de regio voor toptalent, bedrijfsinvesteringen en bezoekersbestedingen en daarmee tot een grotere werkgelegenheid en werkbehoud. Dat is wat ons drijft Voor deze uitdaging staan wij als Eindhoven365. Dat is wat ons drijft. Onze overtuiging is tweevoudig: Eindhoven zal enerzijds in staat moeten zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, het aanbod van cultuur, winkels, vrije tijd, horeca en ondernemerschap te verhogen naar internationaal niveau. Anderzijds laten wij de stad op een inspirerende, krachtige en eenduidige wijze aan de wereld zien. Daar zien wij concreet onze toegevoegde waarde, en daar willen wij de wedstrijd spelen. Citymaking en Citymarketing. 12 EHV365 2015

13 EHV365 2015 © JEANNE DES BOUVRIE

Wie kiest, wordt gekozen Eindhoven is sterk in ontwikkeling. Het is een stad van denken en doen. Verbeelden en maken. Brabants en werelds. Door elkaar te stimuleren en samen te werken is Eindhoven in staat de wereld te inspireren en de stad te transformeren. Er is ruimte om te groeien. Voor talent, ideeën en initiatieven. Deze mentaliteit, innovatieve historie en geloof in de toekomst hebben Eindhoven een wereldwijde toppositie opgeleverd in Technologie, Design en Kennis (kortweg TDK). Deze drie elementen zijn de kracht van Eindhoven en werken (in)direct als een magneet die talenten, studenten, startups, ondernemers en internationals naar Eindhoven trekt. Daarom vormt de strategie, organisatie en communicatie van Eindhoven365 zich rond die drie merkpijlers. Focus op nieuwe doelgroepen Eindhoven is een stad met focus. De bijpassende fi losofi e, waar de citymarketingstrategie van Eindhoven op is gebaseerd, heet daarom ‘wie kiest, wordt gekozen’. Dat betekent ook het maken van scherpe keuzes in doelgroepen en activiteiten. De activiteiten worden verderop in dit jaaroverzicht beschreven. De doelgroepkeuze is in 2015 geherdefi nieerd. Juist omdat Eindhoven die stad van creatieve innovatie is, willen wij doelgroepen aantrekken die zich daartoe aangetrokken voelen. We lichten ze toe op de pagina hiernaast. Onze inwoners Naast het aantrekken van onze doelgroepen vinden wij het uiteraard van groot belang dat onze eigen inwoners, die belangrijke ambassadeurs van de stad zijn, zich herkennen in ons beleid. Zij moeten zich aangesloten blijven voelen bij en trots zijn op hun stad. Wij streven naar het bouwen van een dynamisch stedelijk aanbod, waar ook alle inwoners met plezier gebruik van maken. 14 EHV365 2015

Bright Talent. Dit is de kerndoelgroep van Eindhoven365. Een internationale doelgroep die naar Eindhoven komt, omdat zij dit de ideale plaats vinden om dromen te realiseren. Het zijn vernieuwers die technologisch en conceptueel zijn opgeleid en gefascineerd zijn door creatieve innovatie. Zij begeven zich op het snijvlak van technologie en design en zoeken daar naar nieuwe kansen. Het zijn experimentele wereldburgers, gedreven door het onbekende. Tech Starter. Deze doelgroep ziet Eindhoven als ideale plaats om een tech business te starten. Zij zijn de ondernemers die moeten zorgen dat de regio Eindhoven bouwt aan haar volgende ASML. Ze hebben een drive om innovatieve producten met disruptieve en duurzame waarde op de markt te brengen. Het zijn vaak doortastende en eigenwijze perfectionisten, die een juiste combinatie hebben van een technologie mindset en business skills. City Explorer. Dit is de doelgroep die Eindhoven voor een wat kortere periode bezoekt. Onze inschatting is tussen twee dagen en twee weken. Ze hebben affi niteit met innovatie of creativiteit. Als Early Adopter willen ze inspiratie opdoen, om daar vervolgens zelf mee tot nieuwe inzichten te komen. Maar ook om daarmee eigen (online) volgers te inspireren en te beïnvloeden. De City Explorers fungeren daarmee eigenlijk als ambassadeur van de stad, terwijl ze tegelijkertijd economische waarde genereren door in de stad geld uit te geven aan hotels, restaurants, cultuur, retail, etc. © NICK BOOKELAAR © B E © N R 15 EHV365 2015

‘Custodian of the Brand’ Sinds haar oprichting heeft Eindhoven365 zich bezig gehouden met de merkontwikkeling van de stad. Na de organisatorische start, hebben we 2012 gebruikt om onderzoek te doen naar de identiteit van de stad. Vervolgens hebben we in 2013, na een dynamisch proces met een Virtual Design Agency, het nieuwe merk Eindhoven succesvol gelanceerd. Een merk dat aansluit bij de citymarketingstrategie van de stad en de bijbehorende merkpijlers Technologie, Design en Kennis. Vanaf dat moment zijn wij de ‘Custodian of the Brand’, ofwel de hoeder van het merk Eindhoven. Wij bewaken dus het merk en de mentaliteit van Eindhoven. Vanuit die rol hebben we 2014 vooral gebruikt om het nieuwe merk op zoveel mogelijk plekken te introduceren. Daarnaast hebben we bestaande merkdragers, in al haar verschijningsvormen, omgebouwd naar de nieuwe visuele identiteit. Merk Eindhoven in beeld 2015 stond in het teken van leren en experimenteren met activatie. We zijn het gesprek aangegaan met Eindhovense beeldmakers en hebben hen gevraagd om hun visie op het merk Eindhoven te geven. Dit resulteerde in een videocampagne die in januari 2016 wordt gelanceerd en verspreid over dat jaar wordt uitgerold. Maar ook partijen uit de stad zijn met het beeldmerk aan de slag gegaan. Op stickers, posters, broches en in kerstpakketten; op steeds meer plekken in de stad zie je de ‘vibes’ verschijnen. Op deze manier wordt het ook door mensen in de stad gedragen en uitgedragen en laden we samen het merk Eindhoven. Dat deze werkwijze als inspirerend wordt gezien, is in 2015 bevestigd met een Dutch Design Award voor Beste Opdrachtgever. En daar zijn we bijzonder trots op. De jury roemt in hun rapport het lef waarmee we het project Merk Eindhoven hebben aangepakt. De collectieve samenwerking die positieve energie creëert en leidt tot onconventionele oplossingen voor complexe uitdagingen. Zo passend bij Eindhoven, de stad van de samenwerking. 16 EHV365 2015

© N R Merk Eindhoven in woord Ook was 2015 het jaar van zoeken naar het juiste merkverhaal. Dat brengt ons in staat om de identiteit niet alleen goed te visualiseren, maar ook goed te beschrijven. Dat doen we in de vorm van de Eindhoven formule welke volgens ons ‘spot-on’ het DNA van de stad blootlegt: Unconventional x Collaboration = Energy. Vervolgens hebben we ook een slag geslagen op onze merkwaarden. Vooral om verdieping te geven aan de mentaliteit en als extra aanvulling op de Technologie, Design, Kennis positionering. De merkwaarden die we hebben gekozen, zijn Imagine (de verbeeldingskracht om de toekomst te zien), Experiment (durf om de toekomst te prototypen) en Realize (het vermogen om dromen ‘hands on’ te realiseren). We merken dat dit verhaal erg goed resoneert en het merk Eindhoven ondersteunt in het maken van de juiste activatiekeuzes. 17 EHV365 2015

Gezamenlijk proposities uitbouwen Naast de ‘Custodian of the Brand’, hebben wij de taak om ervoor te zorgen dat wij bestaande proposities in de stad beter, mooier of effectiever maken of samen met partners nieuwe proposities bouwen. Eindhoven365 is dus de aangewezen organisatie als je een idee hebt voor een nieuw programma of een bestaand project of evenement hebt dat bijdraagt aan de internationale positionering van Eindhoven. Dat betekent wel dat het plan of idee één van onze drie doelgroepen moet aanspreken met een propositie die aansluit bij technologie, design of kennis. Wil je dat op onconventionele wijze en samen met anderen realiseren dan helpen wij graag. Dat mag zijn op het vlak van retail, hospitality, cultuur, leisure of business. De binnenstad als visitekaartje Een gebied waarin dat gedurende 2015 in diverse projecten tot uiting is gebracht, is de binnenstad van Eindhoven. De binnenstad is het visitekaartje voor Eindhoven. Het is een prettige omgeving voor ontmoeting en ontspanning voor onze inwoners en bezoekers. Het centrum biedt een totaalbeleving op het gebied van winkels, horeca, openbare ruimte en evenementen. Het aantrekkelijk houden van de binnenstad is een belangrijke opgave, ook omdat ondernemers in de binnenstad zorgen voor veel werkgelegenheid en het een belangrijke vestigingsfactor is voor potentiële Eindhovenaren. Enerzijds is in samenwerking met Stichting Ondernemers Eindhoven Centrum (SOEC) de campagne This is Eindhoven verder uitgerold. De kenmerkende pijl als uithangbord, schijnwerper en signing is het visuele element dat op diverse manieren en middelen wordt ingezet. Het versterkt de identiteit van de binnenstad en zijn ondernemers. Daarnaast werden bezoekers tijdens Dutch Technology Week, It’s Fashion Weekend en Fijne Feestdagen Festival op onconventionele wijze ondergedompeld in ludieke activaties. 18 EHV365 2015

Locaties en gebieden een boost geven Evenementen bieden een goed podium om het publiek te boeien en te binden aan Eindhoven. Maar ook locaties in de binnenstad krijgen extra aandacht. Zo is de leegstaande VDMA fabriek aan de Vestdijk een ideale locatie om door het jaar heen prikkelende activiteiten te organiseren. Daarom hebben we in 2015 geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl en de locatie geschikt gemaakt om te exploiteren. Dit hebben we getest in samenwerking met diverse organisatoren tijdens Eindhoven Mini Maker Faire, Dutch Design Week en Fijne Feestdagen Festival. Naast evenementen en locaties, worden ook specifieke gebieden onder de loep genomen. Zo wordt samen met relevante partijen een International Boulevard ontwikkeld aan de Vestdijk. Ook is een strategie uitgewerkt om Stratumseind de komende jaren een positieve boost te geven. Een vergelijkbaar traject staat voor het Stationskwartier en Dommelstraat op de planning. De binnenstad anno 2025 Om te zorgen dat Eindhoven ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor inwoners, investeerders, ondernemers en bezoekers, hebben we een bijeenkomst geïnitieerd om bruikbare ideeën te verzamelen voor een nieuwe beleidsvisie voor de binnenstad anno 2025. Daarbij hebben betrokkenen uit de wereld van cultuur, horeca, retail, wonen, werken, studeren, ruimte en vrije tijd in een werkatelier meegedacht over een nieuwe invulling van de binnenstad. Om te zorgen dat het niet alleen een visie wordt, maar ook echt een gezamenlijke focus waar we als partners aan bouwen, is vervolgens een Hackathon georganiseerd. Daarbij zijn Interne Stakeholders (partners uit de stad), Externe Experts (deskundigen met verstand van binnensteden en ontwikkelingen) en Internationaal Talent (studenten, kenniswerkers) uitgenodigd om hun mening en ideeën te geven. 19 EHV365 2015

Een gastvrije hotspot Midden in het centrum van Eindhoven staat onze Brandstore. Deze toegangspoort tot de stad is volledig in Eindhoven stijl. Hier is het merk Eindhoven voelbaar, kun je het zien en kopen. Steeds meer bezoekers weten de weg naar Brandstore Eindhoven te vinden. De unieke lijn met Eindhoven merchandise draagt daar zeker aan bij. Met name de caps zijn hardlopers. In 2015 zijn daar een aantal artikelen bijgekomen. Denk hierbij aan kleding en accessoires van het merk Eindhoven. Brandstore Eindhoven wijst je de weg In Brandstore Eindhoven zijn uiteraard ook de vertrouwde VVV-producten, zoals cadeaubonnen, souvenirs en fi ets- en wandelkaarten te koop. Verder is het mogelijk om een fi ets te huren om de stad te verkennen of eenvoudig vanaf het station bij een zakelijk afspraak te komen. Daarnaast kun je ook voor een groepsuitje nog steeds bij de Brandstore terecht. In 2015 zijn ongeveer 400 groepen (in totaal 11.490 personen) door Eindhoven begeleid door onze gidsen. Steeds meer groepen kiezen voor een uitgebreid programma, inclusief lunch, diner en overnachting. Zo zijn, in samenwerking met de introcommissie van de TU/e, 2.500 nieuwe studenten rondgeleid door Eindhoven. In 2016 gaan we aan de slag met programma’s met nog meer beleving. Beleef Brandstore 2.0 Ook in de Brandstore zelf was beleving key in 2015. Er is op diverse wijzen geëxperimenteerd om tot een Brandstore 2.0 te komen, waarbij we alle mentaliteitskenmerken van het merk zichtbaar en voelbaar hebben geëtaleerd. Zo is er tijdens It’s Fashion Weekend een mooie tentoonstelling ontstaan van Eindhoven Merkkleding. Tijdens Dutch Design Week en GLOW Eindhoven is het interieur aangepast en hebben we een bloggers hotspot in de winkel gehuisvest. Vanuit de digitale campagne ‘Get the buzz’ is real time verslag gedaan van alle activiteiten in de stad. Om een vloeiende samenwerking en natuurlijke overloop met de buren van Coffeelab UC te stimuleren, is er tijdelijk een koffi efi ets in de winkel geplaatst. Zo konden bezoekers zelf hun 20 EHV365 2015

© N R koffi e opwekken door te fi etsen. Ook stond er tijdens Dutch Design Week een Designorgel buiten. Design als permanente verleider in de binnenstad In 2016 worden dergelijke try-outs voortgezet om de Brandstore klaar te stomen voor 2017. Dat is het jaar van de World Design Expo, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor Brandstore Eindhoven. De winkel is één van de design georiënteerde locaties die in Eindhoven Centrum aan elkaar worden verbonden. Andere locaties zijn bijvoorbeeld Design Academy Eindhoven, Philips museum, Kazerne, Van Abbemuseum, Designhuis, Schellensfabriek, NRE Terrein, Kanaalstraat, VDMA en TAC. In 2016 vormen deze locaties de nieuwe designroute tijdens Dutch Design Week. Vanaf 2017 wordt de Brandstore een permanente verleider op het gebied van design en technologie in Eindhoven. Ofwel 365 dagen per jaar. 21 EHV365 2015

Maak het mee en zeg het voort Nog een taak die Eindhoven365 heeft, is het vertellen van de beste verhalen over Eindhoven. Dat doen we via onze ambassadeurs, relevante media en eigen kanalen. Taxichauffeurs als ambassadeurs De Eindhovense taxichauffeurs vormen voor bezoekers aan Eindhoven vaak het eerste contact en vervullen daarmee (onbewust) als het ware de rol van ‘baliefunctie’. Met name voor reizigers die arriveren op Eindhoven Airport. De ervaring leert dat onze taxichauffeurs nauwelijks op de hoogte zijn van de Eindhovense toeristische verleiders op het gebied van design en technologie. Een gemiste kans. Om deze chauffeurs van hun gastvrije rol voor Eindhoven bewust te maken, hebben we een inspiratiesessie verzorgd voor ongeveer 200 Eindhovense taxichauffeurs. Met het oog op herhalingsbezoek is kennis van de stad, in combinatie met een hartelijk welkom, ook voor taxibedrijven een belangrijke USP. Dit taxiproject krijgt in 2016 vaste vorm. ‘Red carpet treatment’ voor bedrijven Het innovatieve Japanse bedrijf Shimano, bekend van fi etsonderdelen, gaat in Eindhoven een hoofdkantoor vestigen. In samenwerking met gemeente Eindhoven en Brainport werd het personeel van Shimano in Eindhoven welkom geheten in de vorm een zogenaamde ‘red carpet treatment’. Deze ‘red carpet’ bestond uit een leuke rondrit door de stad en een infomarkt waarbij de medewerkers in het Nederlands en Engels werden geïnformeerd over lokale woon-, onderwijs- en leisure voorzieningen. De bedoeling is dat alle bedrijven die naar Eindhoven verhuizen voortaan kunnen rekenen op een warm welkom. Triggeren met ‘site inspections’ en ‘trade tours’ Eindhoven profi leert zich steeds meer als een aantrekkelijke bestemming voor designtoerisme. In 2015 brachten 22 EHV365 2015

© BUROBRABANT 22 Duitse touroperators een bezoek aan Eindhoven voor ‘site inspections’. Zij werden getrakteerd op een hospitality tour waarin allerlei ‘design verleiders’, leisure voorzieningen en verblijfaccommodaties in stad en regio werden aangedaan. Een succesvolle operatie die de komende jaren navolging krijgt. Crate & Barrel, de internationale verkoper van designproducten, is ondergedompeld in een design ‘trade tour’. De organisatie is dermate enthousiast over Eindhoven en heeft concrete plannen gemaakt om in 2016 design te kopen en verkopen van Eindhovense labels/designers. Goede samenwerking met Eindhovense hoteliers Ook de Eindhovense hoteliers merken dat Eindhoven in de lift zit als het gaat om toeristische bezoeken. In 2015 was de zaterdag voor veel hoteliers structureel de beste dag qua overnachtingen. Tot voor kort werden de hotels met name geboekt voor zakelijke overnachtingen doordeweeks. Dat betekent dat het aantal leisure overnachtingen fl ink toeneemt. Eindhoven365 werkt intensief samen met het Eindhovens Hotelier Overleg (EHO), waarbij alle Eindhovense hotels zijn aangesloten. Ontvangst van buitenlandse media Op het gebied van toerisme werkt Eindhoven365 intensief samen met het Eindhovens Hotelier Overleg, maar ook met Visit Brabant en NBTC. Doel van de gezamenlijke inzet: zoveel mogelijk (toeristische) bezoeken aan Eindhoven en Brabant, uit een groter herkomstgebied, beter verspreid over het jaar, waarbij bezoekers meer uitgeven. Het beschikbare budget is echter beperkt en moet dus 23 EHV365 2015

slim worden ingezet. PR is daarom een interessant marketing instrument. In 2015 werden vele (inter)nationale journalisten en bloggers uitgenodigd en gehost. Met name uit Italië, Spanje, Duitsland, Engeland, Rusland en België. Eén van de hoogtepunten was het artikel van 12 pagina’s in het gerenommeerde Italiaanse travel magazine ‘Dove’ dat Eindhoven bestempelde als ‘Het nieuwe Amsterdam’ (voorpagina) en ‘Stad van de vreugde’. Eindhoven wordt opgemerkt Ook in de andere internationale media, gericht op innovatie, blijft Eindhoven niet onopgemerkt. Onlangs schreef New York Times in het kader van Dutch Design Week: “Eindhoven has emerged as a global center of design experimentation.” Daarnaast noemt Wired Eindhoven als één van de acht steden die laten zien hoe de toekomst eruit ziet. De uitspraak “Decide well, and cities are magic” is een mooi compliment naar onze filosofie ‘Wie kiest, wordt gekozen’. Inspireren via eigen kanalen Via onze eigen kanalen inspireren we bezoekers met verrassende locaties, routes en weetjes. Leidend daarin is de toeristische website thisiseindhoven.nl. Aan de hand van analytics, SEO en SEA wordt de website dagelijks geoptimaliseerd en aangevuld, zodat de vindbaarheid voor bezoekers zo goed mogelijk is. Ook social media speelt daarbij een belangrijke rol. In 2015 is de social media strategie stevig onder de loep genomen, geherstructureerd en uitgebouwd. De diverse (social) media kanalen vertellen nu ieder vanuit hun eigen kracht het Eindhoven verhaal, gericht op de specifieke doelgroepen. De offline City guide past in dit rijtje van storytelling tools. Een full-colour stadgids met toeristische informatie over het centrum, De Bergen, Strijp-S, Woensel West en de groene locaties in de stad. Inclusief plattegronden, een evenementen agenda en een volledige index. De guide heeft een oplage van 25.000 en is tweetalig. Het boekje met als titel ‘This is Eindhoven’ is gratis verkrijgbaar bij onder andere Brandstore Eindhoven en diverse partijen in de stad. Interactieve apps voor diverse events Een andere digitale tool die in 2015 meerdere malen effectief is ingezet, is de App. In 2014 heeft Eindhoven365, in samenwerking met technologie 24 EHV365 2015

25 EHV365 2015

partner Proxible, vol ingezet op de uitrol van mobiele beacon technologie. In samenwerking met Dutch Technology Week (DTW) en Proxible is in 2015 de vernieuwde ‘This is Eindhoven App’ gelanceerd, waarin ook het programma, leuke wetenswaardigheden en interessante voorinformatie van DTW werd ontsloten. Op initiatief van Eindhoven365 ontwikkelde Proxible vervolgens een nieuwe app die virtuele hulp bood aan de bezoeker van Dutch Design Week. Met behulp van Beacon technologie was het mogelijk om tijdens het evenement real time informatie te ontvangen over locaties, designers, activiteiten en routes. Deze app won zelfs een 2015 Overall Best Mobile App Award voor Best Designed User Interface. Ook voor GLOW Eindhoven werd een app ontwikkeld, uitgerust met Beacon technologie, waardoor alle informatie over de projecten binnen handbereik was tijdens de wandeling. Bezoekers konden de plattegrond bekijken, een speciale audio tour volgen, de projecten beoordelen en meteen ‘posten’ op social media. Media Hotspot Een mediaontwikkeling die al lange tijd op onze wensenlijst staat is een fysieke, regionale media hub, gekoppeld aan een digitale media hotspot. In 2015 zijn gesprekken gevoerd met diverse relevante partijen in de stad. Denk daarbij aan partijen zoals Fontys Hogescholen Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, High Tech Campus Eindhoven, Brainport Development, Gemeente Eindhoven, E52, Studio040 en het Eindhovens Dagblad. De komende jaren gaat Eindhoven365 zich richten op de uitvoering van een samenwerkende media redactie. Een fysieke plek waar relevante partijen werken of samenkomen voor wekelijks redactieoverleg. Via dat platform willen wij met elkaar nieuws, verhalen en media delen. Zo kan Eindhoven op eenduidige wijze actief internationaal promotie voeren en tegelijkertijd input aan ieders eigen achterban teruggeven. 26 EHV365 2015

27 EHV365 2015

Een aantrekkelijk evenementenprogramma Zoals ook de koppeling met diverse eerder genoemde marketingactiviteiten duidelijk laat zien, bieden evenementen een uitgelezen podium om de stad op positieve manier onder de aandacht te brengen. Met name omdat Eindhoven een sterk evenementenbeleid kent. In Eindhoven worden al jarenlang succesvolle, sfeervolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd. De publieke belangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Eindhoven behoort tot de top van Nederland en heeft de ambitie om met een evenwichtig aanbod haar imago en positie als bruisende evenementenstad te behouden en te versterken. Eindhoven365 heeft als taak om een samenhangend evenementenprogramma te realiseren, dat voor een breed publiek toegankelijk is en een goede spreiding biedt over doelgroepen, thema’s, tijd en ruimte. We doen dat door het samenstellen van de evenementenkalender en het beoordelen van alle plannen die organisatoren ontwikkelen voor evenementen in de stad. Daarbij draagt Eindhoven365 zelf ook bij aan de organisatie van een aantal evenementen, zoals Park Hilaria, It’s Fashion Weekend, Eindhoven Mini Maker Fair, GLOW Eindhoven en Fijne Feestdagen Festival. Gezamenlijk kampioensfeest PSV Sinds lange tijd kende Eindhoven weer een PSV-feest. Ongeveer 100.000 PSVsupporters vierden in april 2015 het kampioensfeest van hun club. De gemeente Eindhoven en PSV hebben gezamenlijk het kampioensfeest van PSV aan de stad Eindhoven aangeboden. Eindhoven365 heeft haar steentje bijgedragen in de vorm van aankleding van de stad en door het opstellen van een veiligheidsplan, risicoanalyse en de coördinatie van deze feestelijke dag. Het was een gemoedelijk feest voor iedereen, van jong tot oud. Langs de route van de platte kar, op het Stadhuisplein en de Markt stond het bomvol en ook het horecagebied rondom de pleinen stroomde vol. 28 EHV365 2015

Oranje Boven Direct na de huldiging van PSV stond Eindhoven=King op het programma. Eindhoven wordt al jaren geroemd om de bekende DJ’s die ieder jaar weer zorgen voor een energiek feest. Op 17 locaties vinden er activiteiten plaats. De afgelopen jaren is actief gestuurd op een thematische invulling van de diverse evenementenlocaties, zodat een logische spreiding in de stad ontstaat voor de diverse doelgroepen. Daarbij ontbreekt de traditionele vrijmarkt niet. Eindhoven=King doet zijn naam eer aan en kan met recht worden omschreven als een grootschalig evenement met nationale uitstraling. Ook voor dit evenement vervult Eindhoven365 een regisserende rol op het gebied van evenementenveiligheid. Daarnaast verzorgen we de marketingcommunicatie activiteiten en aankleding van de stad. GLOW Eindhoven in de spotlight Een van de grootste projecten waar organisatorische ondersteuning aan wordt verleend is Stichting GLOW Eindhoven. Dat gebeurde op het gebied van strategie, projectmanagement en marketingcommunicatie. Tijdens de 10e editie van GLOW Eindhoven brachten 730.000 mensen een bezoek aan de stad. Dat succes is onder andere bereikt door de ontwikkeling en inzet van een aantal nieuwe kanalen en activaties. Zo werd er tijdens Dutch Design Week een sneak preview gegeven van een GLOW NEXT project, is er een nieuwe website en app ingericht, werden de social media kanalen uitgebreid en werd er een Virtual Reality Tour van 10 jaar GLOW Eindhoven ontwikkeld. In samenwerking met de NS resulteerde dit laatste in een GLOW Virtual Reality experience in de trein naar Eindhoven. Als afsluiter is er voor het eerst een GLOW Run met 2.500 deelnemers georganiseerd. Depot Eindhoven Vanwege de jarenlange organisatie van evenementen heeft Eindhoven365 een hoop ervaring en spullen, die veelal in de opslag staan. Daarom hebben we in 2015 de handen ineen geslagen met aanverwante organisaties, zoals Kusters Bedrijven (Transport, logistiek en facilitair bedrijf), Lo Boelhouwers (Event Management) en Noctua Events (Event Management). Samen bundelen we onze jarenlange kennis en middelen in een maatschappelijk service center. De overkoepelende naam voor deze locatie vol sociaal kapitaal is Stichting Depot Eindhoven. Op de Ruysdaelbaan, vlakbij het Eindhovens Kanaal, kunnen (nietcommerciële) partijen terecht voor bijvoorbeeld het huren van partytenten voor een wijkfeest of beamers voor een presentatie. Ook kunnen maatschappelijke organisaties er werkruimte huren. Wijken buurtevenementen krijgen advies, begeleiding en technische support bij de organisatie van activiteiten. 29 EHV365 2015

© CLAUS LANGER 30 EHV365 2015

31 EHV365 2015

Nieuwe mogelijkheden in de openbare ruimte Last but not least stippen we graag onze Out of Home (buitenmedia) activiteiten aan. Een wezenlijk onderdeel voor Eindhoven365, want het verzorgt een groot deel van het financiële vermogen. Daarnaast leveren we een grote bijdrage aan het straatbeeld van de stad, omdat Eindhoven365 alle reclameobjecten op de openbare weg beheert. Buitenmedia is een functioneel medium om (marketing)boodschappen en evenementen in de stad onder de aandacht te brengen. Multifunctioneel en interactief informatiesysteem 2015 was weer een enerverend jaar in de buitenmedia. De markt heeft haar dieptepunt gehad en klimt langzaam op uit een diep dal. De doorontwikkeling van digitale media doet zoals verwacht haar intrede. Eindhoven365 speelt hier uiteraard graag op in. In een samenwerkingstraject met Citybeacon B.V. is er een nieuw product ontwikkeld, genaamd Citybeacon. Een Citybeacon is een multifunctionele, interactieve, digitale informatiezuil. Deze is bedoeld voor de weergave van digitale content en reclame-uitingen. Daarnaast is het Citybeacon voorzien van een Wifi hotspot ter uitbreiding en ondersteuning van het Eindhoven Free Wifi netwerk. Ook zijn er twee 360 graden camera’s, diverse sensoren voor bijvoorbeeld luchtmeting en een signaalfunctie toegevoegd. In december 2015 zijn door gemeente Eindhoven de benodigde vergunningen verleend. Halverwege 2016 worden er ongeveer 20 Citybeacons in het voetgangersgebied van Eindhoven gerealiseerd. De wereldprimeur van een multifunctioneel en interactief informatiesysteem. Een interessant vraagstuk Met de komst van de Citybeacons heeft zich een nieuw vraagstuk op het gebied van data verzameling in de openbare ruimte aangediend. Er wordt gebruikersdata gegenereerd uit de Citybeacons. Van luchtkwaliteit, verkeersinfo en social media gegevens tot bruikbare data zoals bijvoorbeeld bezoekersaantallen. Bestaande wet- en regelgeving bleek hier nog niet voldoende op ingericht. Daarom is 32 EHV365 2015

in goed overleg tussen gemeente Eindhoven, diverse specialisten op dit gebied en Eindhoven365 een zogenaamde DATAovereenkomst gesloten. Hierdoor wordt de privacy gewaarborgd bij het beschikbaar stellen van data (die is verzameld in het publieke domein) aan derden. Verbeterde gratis Wifi In 2012 is Eindhoven365 gestart met het aanbieden van een uur per dag gratis draadloos internet in het stadscentrum. In die tijd een vooruitstrevend project, waarmee de stad inspeelde op de behoefte van bezoekers aan mobiele informatie en communicatie. In 2015 is het EHV Free Wifi netwerk opgeschaald van één uur per dag naar 24/7 gratis wifi. Alle hotspots zijn vanaf dat moment ingericht voor de snelle 5GhZ bandbreedte. Daarnaast zorgt de verhoogde upload- en downloadsnelheid, van 2 Mbit/s naar 5 Mbit/s, voor voldoende snelheid voor alle moderne mobiele media. Gemiddeld maken 25.000 mensen per dag gebruik van het EHV Free Wifi netwerk. Nieuwe digitale schermen Een andere digitale toevoeging aan de Eindhovense buitenmedia is een groot, kwalitatief hoogwaardig led-scherm op het dak van Brandstore Eindhoven. Dit scherm en de twee led-schermen op de Markt en bij busstation Neckerspoel worden geëxploiteerd in samenwerking met Ngage Media. Bestaande media staat niet stil Ook de bestaande Out of Home media heeft niet stilgestaan. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met Exterion Media voor de exploitatie van de zogenaamde 170 Europanels. Met ClearChannel Hillenaar is een nieuwe overeenkomst gesloten voor de exploitatie van de reclamevlakken in de bus abri’s in Eindhoven. Daarbij is het onderhoud en schadeherstel voortaan in eigen hand genomen. In dat kader heeft er direct een grondige opknapbeurt en reiniging van alle abri’s plaatsgevonden. Ook de levering en plaatsing van al het benodigde haltemeubilair, zoals bushaltes, fietsenstallingen en geleidenhekken langs de HOV routes liep door in 2015. Het gaat daarbij om de Huizingalaan, Aalsterweg en een gedeelte van de Veldmaarschalk Montgomerylaan. We zitten in de lift Door middel van deze diverse mogelijkheden op het gebied van buitenmedia, konden we in 2015 vele evenementen voorzien van media inzet. Na een aantal zwaardere jaren, kende de Out of Home media van Eindhoven365 in 2015 een aanzienlijke bruto omzetstijging, op de door haar exploiteerbare media. Die groei is onder andere gerealiseerd door evenementen als het PSV Kampioenschap, Guus Meeuwis, The Flying Dutch en de komst van het led-scherm op het dak van Brandstore Eindhoven. 33 EHV365 2015

34 EHV365 2015

35 EHV365 2015

Niet 1, maar 2 organisaties in 2016 Vanwege een aantal belangrijke redenen in de sfeer van risico, focus en fi nanciering hebben we besloten onze hele organisatie per 1 januari 2016 te splitsen in een strategisch merk deel en een uitvoerend exploitatie deel. Dat resulteert in een organisatie Stichting Eindhoven365 en een organisatie Eindhoven247 B.V. Samen vormen de onderdelen Stichting Eindhoven Marketing. De twee organisaties rapporteren aan dezelfde Raad van Toezicht en blijven dus nauw met elkaar verbonden. Wel krijgen ze een eigen identiteit en focus. Dit was daarom het laatste jaaroverzicht in deze vorm. Wil je blijven volgen wat de toekomst brengt voor de organisaties? Volg ons via www.eindhoven365.nl en www.eindhoven247.nl. 36 EHV365 2015

37 EHV365 2015 © CLAUS LANGER

Een gezonde basis voor de toekomst Na een uitgebreide, strategische oriëntatie en gesprekken met de gemeente is in juli 2015 het besluit genomen om onder de stichting Eindhoven Marketing twee nieuwe rechtspersonen te plaatsen, namelijk de stichting Eindhoven365 en Eindhoven247 B.V. In 2015 is de Raad van Toezicht, in samenwerking met de directie, intensief betrokken geweest bij de voorgenomen organisatieverandering binnen Stichting Eindhoven Marketing. Het resultaat is een transparante taakverdeling over de twee organisaties. Alle activiteiten rondom de ontwikkeling en activatie van het merk Eindhoven zijn geplaatst bij Stichting Eindhoven365. Voor alle reguliere, hospitality dienstverlening in de stad (VVV Eindhoven) alsmede de commerciële, zakelijke exploitaties en projecten is Eindhoven247 B.V. opgesteld. Dit intensieve proces rondom de herverdeling is door directie en organisatie uitgevoerd terwijl de reguliere dienstverlening normaal doorliep. Voor deze behaalde resultaten is de Raad van Toezicht de directie en medewerkers erkentelijk. Met deze wijzigingen en het gezonde exploitatieresultaat in 2015 zijn we overtuigd dat er een gezonde basis is gelegd voor de toekomst. STICHTING EINDHOVEN MARKETING DRS B. DE BOER, VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 38 EHV365 2015

39 EHV365 2015 © NICK BOOKELAAR

Organisatie Eindhoven365 RAAD VAN TOEZICHT DIRECTEUR BESTUURDER OFFICE MANAGEMENT CONTROLLER + ASSISTENT DIRECTEUR OPERATIONS PROGRAMMA-MANAGEMENT DEVELOPMENT PROJECTS + EVENTS MARKETING & COMMUNICATION MERK EN MARKETING PROJECTEN EN SERVICE OUT OF HOME MEDIA HOSPITALITY & TOURISM RVT BART DE BOER – VOORZITTER NIENKE MEIJER JO VAN HAM LEO VAN DOORNE EDZO DOEVE 40 EHV365 2015

Team DIRECTIE PETER KENTIE, DIRECTEUR BESTUURDER ERIC BOSELIE, DIRECTEUR OPERATIONS OFFICE MANAGEMENT MARIANNE KIEMENEY MAUD STÖPP FINANCE PATRICK HOFFLAND LOES VAN HOUT MERK EN MARKETING MARK DE GREEFF DAAN MELIS MECHTELD VAN WEZEL INGRID STRIJBOS PROJECTS & EVENTS MARIEKE BERKVENS ROBBERT TEN CATEN MARIOLA VAN DER WAL SUZANNE MAAS OUT OF HOME MEDIA RICHARD PONJEE JANET BRUGMAN HOSPITALITY GROEP ERIK VAN GERWEN MARIËTTE VETTER EMMEKE FLEUREN CLAUDIA HERMANS KIRSTEN VAN DUREN JOYCE RESTIAU-BIJTELS MONICA GIJZEN NANCY VAN IERSEL ILSE VERLEUN NELLEKE VAN DOORN ELLEN SMIT IRENE FUCHS MARIE-HÉLÈNE DUISTERS CARLINE STERK STEFANIE KOENEN LINDSEY VAN DER STEEN 41 EHV365 2015

© IRIS RIJSKAMP 42 EHV365 2015

365 dagen Eindhoven Eindhoven365 stond de afgelopen vier jaar voor een stad waar iedere dag iets te doen is. Ook in 2015 barstte Eindhoven van de activiteiten. Er waren vele events, gebeurtenissen en publicaties die van belang zijn voor Eindhoven365 en de merkontwikkeling van de stad. Daarom presenteren we in chronologische volgorde 365 dagen Eindhoven. 43 EHV365 2015

T/M DAG 006 FIJNE FEESTDAGEN FESTIVAL DAG 004 GENNEPER PARKEN NIEUWJAARSLOOP DAG 006 NIEUWJAARSRECEPTIE THE NEW HORIZON De tweede editie van de nieuwjaarsbijeenkomst van de Brainport regio ‘The New Ho ir zon’ staat dit jaar in het teken van Brea nki g Boundaries, o wf el interna ona ser n . Een actueel onderwerp waarop gastspreker van de avond, Eurocommissaris Frans Timmermans, kort en krachtig zijn visie geeft. ti li i g © BRAM SAEYS

DAG 016 FRIS FRIS laat jongeren van 12 t/m 16 jaar op een verantwoorde manier kennis maken met het uitgaansleven. De mooiste discotheken, de beste DJ’s en a tir esten, ook in 2015 weer in Eindhoven. DAG 017 KOORMUZIEK IN DE CATHRIEN DAG 023 T/M 031 STORIONI FESTIVAL DAG 018 PHILIPS HARMONIE NIEUWJAARSCONCERT 2015 DAG 030 - 031 CABARET & COMEDY WEEKEND © 247PARTYPHOTO.COM

DAG 035 T/M 038 EINDHOVEN DIVING CUP 2015 Eindhoven Div ni g Cup is het grootste internationale schoonspringevenement van Europa. Met deelnemers uit 20 verschillende landen behoort dit evenement tot een geschikt kwalifi catiemoment voor verschillende EK, WK, d t ijden. EJK en WJK we s r DAG 041 STUKAFEST DAG 038 ENFUSION LIFE © JOOP BRUURS

DAG 044 T/M 048 CARNAVAL Van 13 t/m 1 e7 f bruari is Eindho ev n omgedoopt tot Lampegat. En on ed r het Lampegats thema van dit jaar ‘Blij da ge d’r bent’ kun je in Eindhoven vijf dagen volop . Met 3 Uurkes Vurraf op vrijdag en de eerste carnava enll g otr e optocht op zaterdag is Eindhoven dé stad in Brabant waar Carnaval begint. DAG 046 FEEL GOOD MARKET FESTIVAL EDITIE DAG 051 T/M 053 DOCFEED DAG 051 - 052 WINTERCLASH © O T

DAG 056 MARK RUTTE ONTHULT MILJOENSTE IN EINDHOVEN GEPRODUCEERDE DAF TRUCK Minister-president Mark Rutte onthult de miljoenste in Eindhoven geproduceer ed DAF t- ruck. Rutte overha din gt samen met de president-directeur van DAF Trucks, Harrie Schippers, de sleutels van de vrachtwagen aan de klant. V lo gens Rutte een m paal om t otr s op te z n. ijl ij DAG 059 MEMORYLANE DAG 059 HONG KONG PHILHARMONIC ORCHESTRA © WORKHOUSE

DAG 067 - 068 OPEN DUTCH MASTER DIVING CHAMPIONSHIP DAG 072 T/M 074 EINDHOVEN DANCE MOTION Drie dagen lang is Eindhoven het centrum van de dancescene. Tijdens Eindhoven Dance Motion (EDM) kun je tot diep in de na hc t uit je plaat gaan op a ell s tussen deepho su e en hardcore. Daarnaast kun je jezelf ook op educatief gebied ontwikkelen met masterclasses, Q&A’s en seminars.

DAG 074 - 075 FANTASTISCH KINDERFILM FESTIVAL DAG 075 FEEL GOOD MARKET DAG 076 T/M 080 GELUK VOOR EINDHOVEN DAG 077 EINDHOVEN STUDENTENSTAD PRESENTEERT ‘NIEUWE TROUWGELOFTE’ Wetho du er Bianca van Kaathoven a S Eindhoven365 en bestuurders van Tec n sche Uni ev rsiteit Eindhoven (TU/e) en Fontys Hogescholen presenteren v n tudentenzaken, h i op 18 maart de kaders voor het beleid van Eindhoven St du entenstad, in de periode 2015-2018. Het doel is om de energie van st du enten nog beter zichtbaar en beleefbaar te ma ek n in de stad. © BART VAN OVERBEEKE

© HANNEKE WETZER

DAG 079 T/M 088 STRP BIËNNALE Deze editie van STRP Biënnale draait om het beeldscherm. T su sen 20 en 29 maart vult het Kl ko gebouw in Eindhoven zich met de meest hybride vormen van kunst, techno o e en muziek waarin beeldschermen en projecties centraal l gi staan. DAG 082 040 WINTER CHALLENGE DAG 086 - 087 FIRST TECH CHALLENGE

DAG 087 STADSCANTUS DAG 089 PERSONEELSUITJE EINDHOVEN365 Het is tijd voor een inspira e a ti d g t su sen de werk aaz mheden door. Alle collega’s van Eindhoven365 t di gaan op s u etrip naar CHV Noordkade in Veghel. Daar waar vroeger de voedingsindust ir e van Veg eh l groeide en bloeide, staat nu kunst, cultuur en ontspann ni g centraal. Het terrein is vo ol p in een ontwikkeling die zo in Eindhoven zou kunnen plaatsv n en. i d DAG 097 EINDHOVEN AIRPORT RUN DAG 093 T/M 095 SWIM CUP EINDHOVEN

DAG 109 PSV WINT 22E LANDSTITEL DAG 108 DOWN UNDER FESTIVAL DAG 107 T/M 116 REFRAME FESTIVAL DAG 104 T/M 110 WK IJSHOCKEY DAG 100 T/M 102 CINEMASIA ON TOUR FILMFESTIVAL DAG 110 HULDIGING PSV Nadat een dag eerder de 22ste land tis tel overtuigend werd binnengesleept, maakt Eindho ev n zich vandaag op voor de huldiging van PSV. Ongeveer 100.000 voetbalfans ve arz melen zich in de stad om de landskampioen toe te juichen. © PSV - CHRIST CLIJSEN

DAG 112 NATIONALE MUSEUMWEEK: ONS ECHTE GOUD Vijf gouden e ex mpla er n van de DAF 33 vlammen op het 18 Septemberplein in Eindhoven, als onderdeel van de Nationale Museumweek. De gouden pronkstukken zijn een rep ca van het DAF 33 model, we e te bewonderen li is in het DAF M su eum in Eindhoven. lk © JORRIT LOUSBERG

DAG 116 - 117 EINDHOVEN = KING Als het om programmer ni g gaat is Eindhoven koning onder de Koningsdagen. Koningsnacht én -dag. Met jaarlijks rond de 220.000 bezoekers is er in Eindhoven voor elk wat wils: van o du -Hollands vertier tot grote feesten op de pleinen en natuurlijk de vrijmarkten voor koopjesjagers. © BRYAN WARDENAAR

DAG 123 WIM VAN DOORNE MUZIEKKIOSK DAG 125 NATIONAAL STRAATVOETBAL KAMPIOENSCHAP DAG 133 OPEN NEDERLANDSE CHEMIE SPORTDAGEN DAG 133 CONCERTIFETTI DAG 133 - 134 DIT EDITIE #0 Het doel van DIT Edi it e #0 is de innovatieve en creatieve voorlopers en gangmakers van Eindhoven bij elkaar te brengen. Oplossingen voor de vragen van inwoners van Eindho ev n en de stad zelf worden onderzocht. De innovatieve en creatieve voorhoede heeft een jaar om aan deze oplossingen te werken, om ze vervolgens te presenteren tijdens #1. © TOMMY KOHLBRUGGE

DAG 135 T/M 137 CSI EINDHOVEN DAG 134 PSV HEMELVAART HANDBAL TOERNOOI DAG 136 ORANJE ZWART HEREN 1 LANDSKAMPIOEN De hocke ey rs van Oranje Zwart (OZ) winnen ook de tweede wedstrijd tegen Kampong in de fi nale van de play-offs. De Eindhovense formatie zegeviert met 2-1 in de ve lr enging. Voor OZ is het de derde landstitel bij de mannen. DAG 137 FEEL GOOD MARKET DAG 136 A1 WORLD COMBAT CLUB

DAG 145 T/M 147 RODE TULP FILM FESTIVAL DAG 144 PODER FESTIVAL SEYRAN DAG 147 T/M 151 SIDE EVENTS EK VOLLEYBAL EN WK BEACHVOLLEYBAL Eindho ev n organiseert in 2015 één van de side events voor het EK Volleybal en het WK Beachvolleybal. Het 18 Septemberplein is omgetoverd tot een beachsport-arena, ll waar a erlei wedstrijden worden gespeeld. © PETER KENTIE

DAG 150 THE FLYING DUTCH Een aan at l van Nede la d r n s grootste DJ’s, waaronder Hardwell, Afrojack en het Eindho ev nse duo Showtek, li 100.000 bezoekers verdeeld over de d ir e steden. v egt per helikopter tussen Ams et rdam, Rotterdam en Eindhoven (St ijr p-S) om in deze steden een uur lang te draaien. Het evenement is een groot succes en trekt © MEHMET CAKMAK

DAG 150 - 151 DUTCH TECHNOLOGY WEEK HANGOUT Kom naar het Stationsplein in Eindhoven en ervaar, proef en ruik de Dutch Technology Week. Download gratis de iBeacon app, e px e ir menteer met koffi e zetten, bewonder de 3D-kleip ir nter van de succesvo e Eindhovense ontwerper Oliv r van Herpt of kom schreeuwen in de vernuftige Shout-A-Gram. Het wordt een fi jn feestje met voelbare techno o y vibe. ll ie l g DAG 151 EINDHOVEN LANCEERT DUTCH TECHNOLOGY WEEK BEACON APP DAG 151 PUBLIEKSDAG TU/E © RALPH ROELSE

DAG 151 T/M 158 DUTCH TECHNOLOGY WEEK Tijdens de Dutch Technology Week werken bedrijven, over e en en kennisins e n en samen aan een week vol techno o sche verrass ni gen e ereen kan tijdens de DTW h d l gi t lli g . I d zien, voelen en ervaren hoe kansrijk en uitdagend het is om mee te werken aan uitv n n i di gen die de wereld veranderen. © BRAM SAEYS

DAG 156 T/M 158 E-MOVES Tijdens E-Moves, hét urban culture festival van Eindhoven, zullen de beste breakdancers, trickers, skaters, BMXf er estylers, freerunners en graffi ti a tir esten je verbazen. Er zijn a erlei internationale competities en shows voor verschillende leeftijden, van amateurs tot professionals. ll DAG 156 T/M 158 MUZIEK OP DE DOMMEL DAG 157 FIGHT SENSATION DAG 158 WK VOETBAL KLEURRIJKE STAD © MAURICE VAN DER MEIJS

DAG 160 EINDHOVEN WINT VOOR HET TWEEDE JAAR OP RIJ DE NATIONALE CITYMARKETING TROFEE Eindho ev n wint de Nationale Cityma kr eting Tro ef e 2015. Het feit dat Eindhoven twee keer op rij wint, be e ti de lange termijnstrategie van het cityma kr eting eb leid. In de strijd om de trofee nam Eindhoven het op tegen Ams et rdam, Rotterdam, Ut e h categorie boven 100.000 inwoners. v s gt r c t en Den Haag in de DAG 161 STRAATSPEELDAG DAG 163 T/M 165 HAJRAA BUITENTOERNOOI DAG 164 - 165, 170 - 171 GROOTS MET ‘N ZACHTE G 164 - 165 YOGA FESTIVAL DAG 164 - 165, 170 - 171 PLEIN VAN DE HEMELSE VOORPRET © NILS VAN KEULEN

DAG 171 ATMOZ DAG 171 RAINBOW RUN 040 DAG 179 LADIESRUN EINDHOVEN Zondag 28 juni vindt de derde editie van Ladiesrun Eindho ev n plaats. Dit jaarlijks terugkerende loopevenement is een combinatie van samen sporten en ple iez r met vrien nnen, zussen, moeder en o/ f collega’s. Daarnaast is er de mogelijkheid om met je deelname Pink Ribbon te steunen, bij ov o br eeld door een donatie te doen bij inschrijving of door je run te laten sponsoren. di DAG 179 SUMMERJAZZ © GOLAZO SPORTS SX

DAG 184 MODESHOW SUMMA FASHION DAG 185 CASSETTEFESTIVAL DAG 186 RUN FOR KIKA DAG 189 TER LAND, TER ZEE EN IN ‘T KANAAL DAG 186 5E KAREL VERMEEREN KUNSTMARKT DAG 190 EINDHOVEN PRESENTEERT TOP-10 STARTUPS TO WATCH 2015 Op 9 juli presenteert e52 Top-10 Startups to Watch. De Top 10 zijn Eindhovense startups die volgens het panel van experts aan de vooravond van mooie ontwikkelingen staan en goed aangeven wat er in Eindhoven gebeurt. © MANUS MACHINA

DAG 191 T/M 193 STADSSTRAND PLAGE DU LAC Veertig kuub aan zand op de parkeerplaats van de voormalige Philips Lighting- a riek, honderden pallets aan omheining, zitjes, strandbedden en een lounge h- oek. Dj’s draaien de hele dag loungemuz ei k. Het eerste f b Eindhovense stadsstrand is een feit. © CHRIST CLIJSEN

DAG 205 T/M 207 FOODSTOCK Het laatste weekend van j lu i wordt het TU terrein omgedoopt tot het domein van Foo s ock. Met eten, drinken, muziek en ontspann ni g als p ers zijn de creatieve food trucks de basis van het grote openluchtrestaurant. d t ijl © SIEMO HERMKENS PHOTOGRAPHY

DAG 212 T/M 221 PARK HILARIA Van 3 u1 j li t/m 9 augustus is de Kenned ly aan in Eindhoven omgebouwd tot een tijdelijk pretpark. Bezoekers genieten van a rtt ac es, di e s ti v r e eetk aar mpjes, live optredens en ander vermaak. Met 500.000 bezoekers is de veertiende editie van Park Hilaria wederom een succes. © RIEN MEULMAN

DAG 213 KARMA OUTDOOR DAG 214 REMEMBER 60’S & 70’S DAG 226 T/M 228 PARKFEST DAG 226 T/M 228 OTTEN CUP 2015 DAG 229 T/M 233 INTRODAGEN STUDENTEN Tijdens de introdagen leren de toekomstige st du enten de stad, de ni u ver is teit en het studentenleven kennen. Deze week kent een druk programma waar st du enten kennis maken met onder andere de st du enten- en l d tijd voor een feestje studie e e i v r n gingen en is er a tij tot in de late uurtjes.

© BART VAN OVERBEEKE

DAG 230 BUITENFILM NATLAB DAG 234 HOLI FUSION FESTIVAL Op zaterdag 22 augustus staat het terrein bij de Karpendon sk e Plas in het teken van DJ’s, drankjes, dans, muziek, eten en: e aar bekogelen met gekleurd poeder. Met jaarlijks terugkerende edities in onder andere Frankrijk, Spanje, Italië, Estland en Litouwen is in 2015 Eindhoven voor het derde achtereenvolgende jaar aan de beurt. lk DAG 234 EINDHOVEN GOES IBIZA DAG 235 VIA VENTOSA DAG 241 SNEAKERZ IN DE STAD DAG 239 T/M 243 GP BULLS ELEKTRISCH ROLSTOELTOERNOOI © IONUT COMAN

DAG 241 - 242 EINDHOVEN MINI MAKER FAIRE De Eindhoven Mini Ma ek r Faire is een festival van en voor iedereen die geïnteresseerd is in elektronica, 3D p ir nting, robots, drones, animatie, virtual reality en meer. Toon je crea es, demonstreer je maakproces, geef een workshop, inspireer je publiek of verkoop zelfgemaakte producten. ti DAG 242 MONTMARTRE IN DE BERGEN DAG 242 BRABANT LIVE

DAG 246 T/M 249 BEST OF THE FEST: CATALUNYA Ga mee op ontdekkingstocht door een kleurrijke wereld van bijzondere internationale voors et llingen. Dit vierdaagse theaterfes vati l ve bi d ti r n t Eindho ev n met een van de meest crea eve re ogi s i’ n de wereld: Catalonië. In het Parktheater spelen negen prikkelende voorstellingen. Buiten op het grasveld vind je een gezellig festivalhart met eten, drinken, muziek en straattheater. 80 EHV365 2015

DAG 249 HALLO CULTUUR! Ook dit jaar trappen de kunst- en cu uurins e n van Eindhoven het nieuwe cultur e seizoen af met Hallo lt el Cultuur! Op zondag 6 septem eb r 2015 ho du t cultureel Eindhoven open dag. Voo e ereen die benieuwd is naar wat Eindhoven te bieden heeft op het gebied van kunst r i d en cultuur. DAG 249 FUNKY FOOD FESTIVAL DAG 250 OPENING ACADEMISCH JAAR TU/E t lli gen

DAG 252 BINNENSTADSVISIE -SESSIES De gemeente Eindho ev n werkt aan een nieuwe binnenstads iv sie. Het doel is een ambitieuze v si i e die past bij de kerncompeten es vati en kennis. n de stad: technologie, design © BOBBY BORN

DAG 254 T/M 256 IT’S FASHION WEEKEND In het weekend van 11 t/m 13 septem eb r 2015 vindt in Eindhoven de derde editie van It’s Fashion Weekend plaats. Tijdens dit fashion feestje kun je genieten van br isu ende activiteiten in het hele centrum. Fashion, design, food en music komen samen in een energiek weekend. DAG 256 DANCE NATURE DAG 257 OUD WOENSEL FESTIVAL DAG 257 ALEGRIA FESTIVAL © EDDIE MOL

DAG 261 T/M 284 LICHTJESROUTE Ieder jaar sieren meer dan 100.000 lampjes, verspreid over 22 kilometer, de Lichtjesroute in Eindhoven. De Lichtjesroute is ooit begonnen om de bevrijders van Eindho ev n op 18 september 1944 te bedanken en uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. DAG 261 EINDHOVEN 72 JAAR BEVRIJD DAG 261 FAKKELDEFILÉ DAG 268 POPRONDE EINDHOVEN DAG 261 - 262 NOCHE DE TUNA DAG 268 - 269 AMEEZING EINDHOVEN DAG 269 IRISH PUB FESTIVAL DAG 270 RUN FOR KIKA © WILLEM KUIJPERS

DAG 274 T/M 277 THE BIG DRAW EINDHOVEN DAG 276 - 277 WEEKEND VAN DE WETENSCHAP DAG 284 DLL MARATHON EINDHOVEN Zon ad g 11 oktober 2015 vindt de 32e editie van DLL Marathon Eindho ev n plaats. Er verschijnen ruim 24.000 deelnemers aan de start, een recordaantal. Dit jaar heeft de organisatie twee grote verander ni gen aangebracht: er is voor het eerst een 10 km loop en de Marathon bestaat niet uit twee dezelfde rondes maar is een mooi uitgestippeld parcours. © GOLAZO SPORTS SX

DAG 290 T/M 298 DUTCH DESIGN WEEK 2015 is het jaar van de veertiende editie van Dutch Design Week (DDW). Het thema is ‘W a … h t if ’ Naast het werk van gerenomeerde on wt erpers, biedt het internationale podium van DDW ook dit jaar weer de r iu mte voor jong talent en experiment. © NICK BOOKELAAR

DAG 290 OPENING VERSHAL HET VEEM Zaterdag 17 oktober is de dag waarop Vershal Het Veem zijn deuren voor het publiek opent. Niet geheel toevallig op de eerste dag van de Dutch D ies gn Week, die veel publiek naar St ijr p-S trekt. De vershal is een soort markt waar je niet a een kunt proeven en eten, maar ook je dagelijkse boodschappen kunt doen. ll © IGOR VERMEER

DAG 295 EHV SUMMIT Op 22 oktober is het zover: de eerste editie van EHV Summit in het E olv uon. EHV Summit is er voor a es en ll iedereen in het startup-ecosysteem, met een grote nadruk op de starters zelf. De ochtend is gericht op inspirational speeches, de middag wordt besteed aan workshops en mentor n . i g

DAG 297 EINDHOVEN365 WINT DUTCH DESIGN AWARD Eindhoven365 w ni t de Dutch Design Award voor beste opdrachtge ev r van Nede lr and. In de categorie Best Client nam Eindhoven365 het op tegen het Rijksmuseum en Industriepark Kleefse Waard. De Best Client Award wordt jaarlijks toegekend aan de organisatie die design op de meest professionele wijze strategisch, duurzaam en innovatief weet in te zetten. © B N

© BART VAN OVERBEEKE 92 EHV365 2015

DAG 298 STELLA LUX WERELDKAMPIOEN Het Solar Team wint met de St lle a Lux de prijs voor de beste gezinsauto in de World Solar Challenge in Australië. De st du enten rijden 3.000 kilometer met de z lfe gebouwde auto en halen een snelheid van zo’n 76 kilometer per uur. Het is de eerste keer dat een zonneauto tijdens de World Solar Challange de volledige 3.000 kilometer met twee personen a efl gt. 93 EHV365 2015

DAG 306 ALLERZIELENVIERING DAG 311 T/M 318 GLOW EINDHOVEN Van 7 tot en met 14 novem eb r 2015 staat Eindhoven weer volop in het teken van lichtkunstfestival GLOW. Het thema van de tiende edi it e is ‘Natuur & Architectuu .r’ Zo’n vijftig kunstenaars bieden met lichtinsta aties en c li htprojecties de toeschouwers een verrassend nieuwe kijk op de stad. GLOW Eindhoven is gratis toegan ek lijk en trok in 2015 ll maar liefst 760.000 bezoekers. © CLAUS LANGER

DAG 311 T/M 318 GLOW NEXT Op GLOW NEXT op St ir jp-S komt experiment aan bod in nieuwe projec et n die voor het eerst het li hc t zien. Eindhoven is een pionierss a en w k eekvijver voor talent op creatief, kunst iz nnig en tec n sch gebied t d h i en GLOW NEXT laat dat zien. © PETER KENTIE

DAG 311 SO WHAT’S NEXT? So What’s Next? festival vindt op zaterdag 7 november plaats in Muziekgebouw Eindhoven. Volle z la en tijdens de optredens van Ch ir stian Scott en Kamasi Washington, y n ’ gelabelde Jett Rebbel weet maar ook de meer ‘be o d de avond swingend af te sluiten. DAG 315 ELLUFELLUF DAG 318 WE ARE ELECTRIC

DAG 318 GLOW RUN Hardlopen in het mooiste decor van de wereld? Tijdens GLOW op 14 november 2015 vindt de eerste editie plaats van de GLOW Run Eindhoven. De GLOW Run is 5,5 km lang, waarbij je start op St ijr p-S, dwars door een verlicht Eindhoven hardloopt en fi nisht op het Stadh iu splein. In 2015 worden de slachto ers van de aanslagen in Parijs herda hc t tijdens de afsluiting. ff DAG 320 - 321 DIGITALE WERKPLAATS GOOGLE IN HET VDMA-COMPLEX © PAUL RAATS

DAG 323 TURN ON THE LIGHTS Vijf internationale theateracts verzorgen een optreden voor de Bijenkorf in Eindhoven, Ams et rdam, Rotterdam, Den Haag en Maas rt icht, met als slotact het ontsteken van 600.000 LED- icl htjes aan de gevel . Is n Eindhoven verricht wethouder Bianca van Kaathoven de ope in ng van Turn on the Lights en luidt daarmee het feestseizoen in. © VARSBAYD

DAG 325 T/M 3 FIJNE FEESTDAGEN FESTIVAL DAG 325 INTOCHT SINTERKLAAS DAG 330 STARTUPBOOTCAMP HIGHTECHXL DEMO DAY Vandaag ademt het Kl ko gebouw op St ijr p-S startups. Demo Day, de traditionele afsl itiu ng van Startup ob otcamp HighTechXL, trekt dit jaar zo’n d iu zend geïnteresseerden. Voor een vo e zaal presenteren de negen teams van het pro rg amma hun ve hr aal. Drie maanden lang hebben zij op de High Tech Campus intensief gewe kr t aan hun product, van slimme fi ets tot zonnepanelen voor kassen. ll

DAG 330 T/M 333 EINDHOVENS FILM FESTIVAL De vijfde editie van het Eindhovens Film Festival beslaat vier dagen en biedt een programma met onder meer workshops, masterclasses, een College Tour en de uitreiking van de Go du en Vleugels. Het festival kent dit jaar voor het eerst het ‘48 Hour Film Project’, waarin fi lmmakers 48 uur de tijd hebben om met beperkte middelen een fi lm te maken. © BRENDY WIJDEVEN

DAG 342 PSV OVERWINTERT IN CHAMPIONS LEAGUE Na 9 jaar geen overwinter ni g door een Nede lr andse voetb la club kwalifi ceert PSV zich weer voor de knockoutfase van de Champions League. De Eindhovense ploeg wint het laatste, cruciale groeps ud el met 2-1 van CSKA Moskou. © EDWIN VAN ZANDVOORT - PHOTOPRESTIGE

DAG 345 T/M 3 FIJNE FEESTDAGEN FESTIVAL SCHAATSBAAN Vanaf v d g 11 dece bm er is de ijsbaan op de Markt open voor publiek. Tot en met 3 januari kan daar naar hartenlust geschaa st t worden door jong en oud. Volop schaatsplezier en vervolgens heerlijk opwarmen in de gezellige horeca rondom de ijsbaan met warm re d anken en winterse hapjes. rij a © MAX KNEEFEL

DAG 345 T/M 347 FUNKY FOOD FESTIVAL WINTEREDITIE Amba hc telijk eten, goede muziek, dans, workshops en entertainment. Dat is Funky Food Festival. DAG 346 HEPPIE KERSTMARKT DAG 347 WILHELMINA WINTERPLEIN © MAX KNEEFEL

DAG 347 BIER&BIG WINTERFESTIVAL Op zondag 13 december vindt de wintereditie van het Bier&Big Festival plaats. De Bierbrigadier en het Ketelhuis hebben voor de tweede keer de handen ineen geslagen om een ijskoud vervolg te ge ev n aan de zomereditie. Een sfeervol festival op Strijp-S met mooie bieren en lekker eten. © MAX KNEEFEL

DAG 352 T/M 354 FEELGOOD MARKET KERSTEDITIE Van vrijdag 18 december tot en met zon ad g 20 december kun je bij het VDMA gebouw terecht voor al je originele, inspirerende en handgemaakte kerstinkopen. Natuurlijk is er ook van alles te doen en te beleven, met goede livemuziek e, en knisperend vuurtje en lekkere hapjes en drankjes. DAG 353 T/M 361 INTERNATIONAAL KERSTWINTERCIRCUS DAG 354 X-MAS SING-ALONG DAG 358 FAKKELTOCHT DAG 360 HO HO HO @ TUCHTHUIS © MAX KNEEFEL

108 EHV365 2015

109 EHV365 2015 © DLL MARATHON EINDHOVEN - FRANS VROMANS

Summary We are Eindhoven365. Since our foundation in 2012 the formal city marketing organization for the city of Eindhoven. We believe in Eindhoven. What we are trying to say is that we think that this city will play an important role on the current and future international stage for creative innovation. Eindhoven is the city of Technology, Design and Knowledge, but is most especially a city where these are combined. It is the crossovers that invest Eindhoven with its energetic dynamic. Few cities in the world have such well-developed left and right ecosystem hemispheres. It is up to Eindhoven365 to publicize this ‘unfair advantage’ nationally and internationally and, above all, make it recognizable. Choose, and be chosen Eindhoven is a city with focus. The corresponding philosophy, on which the Eindhoven city marketing strategy is based, is known as ‘choose, and be chosen’. This means that hard decisions have to be taken in target groups and activities. More so because Eindhoven is the city of creative innovation, we want to attract the target groups that feel attracted to that. Bright Talent. An international target group that comes to Eindhoven, because they consider it to be the ideal place for achieving their dreams. They exist in the boundary between technology and design and seek out new opportunities here. Tech Starter. This target group sees Eindhoven as the ideal place for marketing innovative products with a disruptive and sustainable value. They are often strongwilled perfectionists, who possess just the right balance of technology mind set and business skills. City Explorer. As Early Adopters they seek inspiration and, in turn, infl uence their own (online) followers. The City Explorers also function as ambassadors for the city, while at the same time generating economic value for the city through spending money. 110 EHV365 2015

© SJOERD EICKMANS Residents In addition to attracting the aforementioned target groups we consider it of great importance that our own residents can identify with our policy. We strive to build dynamic urban choices, that the residents too can enjoy using. Custodian of the Brand From its establishment, Eindhoven365 has focused on the brand development of the city. We are the ‘Custodian of the Brand’ and keep a careful watch on the brand and Eindhoven’s mind set. The fact that this approach is seen as inspirational was confi rmed with a Dutch Design Award for Best Client in 2015. Last year we redefi ned the brand story. This allows us to not only properly visualise the identity, but also describe it accurately. We do this in the form of the Eindhoven formula, which we believe is ‘spot-on’ in describing the DNA of the city: Unconventional x Collaboration = Energy. We have noticed that this story resonates exceptionally well and supports the Eindhoven brand in reaching the right activation choices. A hospitable hotspot Our Brandstore is located in the heart of Eindhoven. This entrance to the city is completely in Eindhoven style. Here you can feel, see and buy the Eindhoven brand. Increasing numbers of people are fi nding their way to Brandstore Eindhoven. City marketing and city making In addition to being the ‘Custodian of the Brand’, it is our job to ensure that the effectiveness of existing propositions in the city is improved and to build on new propositions with new partners. City marketing is expanding: ensuring that the residential, working and living environments are attractive and that they are in tune with the city’s three brand themes. We also tell the story of Eindhoven through various channels, like ambassadors, tours, press, apps and digital platforms. In addition, events are an ideal stage for putting the city in a more positive light. Which is why Eindhoven365 organises a cohesive event programme, accessible for a wide public and distributed over target groups, themes, time and space. 111 EHV365 2015

CREDITS UITGAVE | EINDHOVEN365 BEGIJNENHOF 4-6 | POSTBUS 41 1 5600 AK EINDHOVEN +31 40 707 40 40 | INFO@EINDHOVEN365.NL WWW.EINDHOVEN365.NL SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE | EINDHOVEN365 TEKST- EN BEELDREDACTIE | MECHTELD VAN WEZEL | MARLOU VAN DOORNE VERTALING SUMMARY | DOUBLE DUTCH ONTWERP | SCHERPONTWERP DRUKWERK | NPN DRUKKERS FOTOGRAFIE | NICK BOOKELAAR | JOS LAMMERS CLEO GOOSSENS | JEANNE DES BOUVRIE | BART VAN OVERBEEKE | BUROBRABANT | CLAUS LANGER SJOERD EICKMANS | IRIS RIJSKAMP | BRAM SAEYS 247PARTYPHOTO.COM | JOOP BRUURS | OMROEP BRABANT | WORKHOUSE | HANNEKE WETZER | PSV CHRIST CLIJSEN | JORRIT LOUSBERG | BRYAN WARDENAAR | TOMMY KOHLBRUGGE | PETER KENTIE MEHMET CAKMAK | RALPH ROELSE | MAURICE VAN DER MEIJS | NILS VAN KEULEN | GOLAZO SPORTS SX MANUS MACHINA | SIEMO HERMKENS PHOTOGRAPHY RIEN MEULMAN | IONUT COMAN | BOBBY BORN EDDIE MOL | WILLEM KUIJPERS | IGOR VERMEER BO VAN VEEN | PAUL RAATS | VARSBAYD | BRENDY WIJDEVEN | EDWIN VAN ZANDVOORT - PHOTO PRESTIGE MAX KNEEFEL | FRANS VROMANS 112 EHV365 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
Home


You need flash player to view this online publication