0

J a a r g a ng 31 - Nummer 1 - 2018 ‘De intermediair heeft een gewetensfunctie naar zijn opdrachtgever’ Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Belastingdienst

SINDS 1983 Ongekend efficiënt je administratie op orde Wil jij ook? Xtra Accountant 57,- per maand Een innovatief 100% cloud boekhoudpakket voor finance professionals Een deskundige customer support; telefonisch direct bereikbaar Een ervaren partner die sinds 1983 luistert en meedenkt Naadloze maatwerk samenwerking tussen ondernemer en accountant Van ZZP tot Productiebedrijf: klanten kunnen in Minox doorgroeien Koppelingen met banken, ERP, salaris- en rapportagepakketten, kassa’s en webshops Scherpe en transparante prijzen zonder verrassingen achteraf Aansluiten bij 500+ professionele accountantsen administratiekantoren • • Inclusief 40 administraties Hyper-efficiënt boeken • Scan & Herken en UBL • Uitgebreid factureren • Bankenkoppelingen: ABN Amro, ING, Rabobank, Deutsche Bank en bunq (realtime!) • • • • • • • Bizcuit app: inkoopfacturen scannen, goedkeuren en betalen met je vingerafdruk Vaste Activa Import Kostensoorten en -plaatsen Budgettering Vaste journaalposten AuditFile • Vreemde valuta • Dashboard, overzichten en rapporten Bel ons voor meer uitleg of een gratis proef: 085 0643060 Pro Accountant: Gebruiken jouw klanten zelf Minox (vanaf 7,50 per maand)? Dan werk jij gratis met Minox! Gemak en efficiëntie door innovatie. Kijk op onze website www.minox.nl Xtra Accountant 40 administraties 57,- per maand

3 Inhoud ‘De intermediair heeft een gewetensfunctie naar zijn opdrachtgever’ 6 Meer aandacht voor vroegsignalering financiële problemen 28 Belastingdienst start btwaangiftepilot voor zzp’ers 32 10 Naar eer en geweten 22 ‘Juist in deze tijd moet je contact met elkaar houden’ 12 Aanpak faillissementsfraude blijft noodzakelijk 15 De werkkostenregeling: ‘let op u saeck’ 16 Hoe zit het met uw mentale veerkracht? 18 ‘Het sleutelwoord is koppelen’ 20 Ze zullen toch wel betalen? 24 ‘Volop blijven inzetten op kennis en expertise’ 26 Mkb-accountant gaat steeds vaker door als NOAB-lid 30 Weten leidt niet altijd tot doen 34 Marktplaats als advertentiemedium 36 NOAB-masterclass MKB Ondernemerscoach 40 ‘Het verwachtingspatroon van de klant verandert’ 42 Coöperatief ondernemen 44 Vooruitkijken heeft zijn beperkingen 46 RGS draagt bij aan scherper zicht op resultaten 48 Controleplicht: let op de processen en procedures! COLOFON Activa magazine is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Activa verschijnt 4x per ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 614 14 19 www.noab.nl mail: nr. 1 maart 2018 ISSN 1384-2676 NOAB Postbus 2478 5202 CL jaar. Jaargang 31, info@noab.nl Redactie Ed de Vlam (hoofdredacteur), Loft 238 Tekst & Media (eindredactie), Henk Poker, Chris Wolters, Hans Pieters Bladmanagement Michel Hamer, Chantal van Pelt Acquisitie NOAB, 073 - 614 14 19 Advertentietarieven Op aanvraag bij de uitgever Contactpersoon Michel Hamer Vormgeving Stephan Lerou ‘s-Hertogenbosch Opmaak Repro Design Zutphen Druk Dekkers van Gerwen ‘s-Hertogenbosch, 088-0280900 Abonnementenadministratie Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Abonnementskosten € 45,- per jaar (incl. BTW). Coverfoto Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Belastingdienst, fotografie Paul Tolenaar ■

When you have to be right Nieuw: Avanzer Advies Nieuw: Avanzer Advies Adviseer je klanten pro-actief over fi scale wijzigingen Adviseer je klanten pro-actief over fi scale wijzigingen Profi teer nu van Avanzer Advies: Help jouw klanten pro-actief met het besparen van tijd en geld. Ontvang alerts over die fi scale ontwikkelingen die leiden tot een advieskans. Gebruik de voorbeeld-klantbrieven en handige tools zoals checklists en rekenmodellen. Nieuw: automatische klantkoppeling met KBP Aangiftesoftware. Profi teer nu van Avanzer Advies: Help jouw klanten pro-actief met het besparen van tijd en geld. Ontvang alerts over die fi scale ontwikkelingen die leiden tot een advieskans. Gebruik de voorbeeld-klantbrieven en handige tools zoals checklists en rekenmodellen. Nieuw: automatische klantkoppeling met KBP Aangiftesoftware. Profi teer nu van Avanzer Advies: Help jouw klanten pro-actief met het besparen van tijd en geld. Ontvang alerts over die fi scale ontwikkelingen die leiden tot een advieskans. Gebruik de voorbeeld-klantbrieven en handige tools zoals checklists en rekenmodellen. Nieuw: automatische klantkoppeling met KBP Aangiftesoftware. Gratis uitproberen? Registreer je nu op avanzer-advies.wolterskluwer.nl Gratis uitproberen? Registreer je nu op avanzer-advies.wolterskluwer.nl Gratis uitproberen? Registreer je nu op avanzer-advies.wolterskluwer.nl Gratis uitproberen? Registreer je nu op avanzer-advies.wolterskluwer.nl

5 Voorwoord Martien Hermans Voorzitter van NOAB Een gewetensfunctie? In deze Activa leest u onder meer een interview met de directeur-generaal van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek. Hij zegt daarin dat de intermediair een gewetensfunctie heeft naar de opdrachtgever. Ik stel het een beetje cynisch, maar dat wordt in de ogen van de Belastingdienst dus onze rol in de toekomst. Wat zou hij daar nu precies mee bedoelen? In een ander interview in dit nummer wordt aandacht besteed aan het project van de vooraf ingevulde winstaangifte. De projectleider vanuit de Belastingdienst, Wessel van Ee, zegt daarin dat de automatisch ingevulde winstaangifte geen bedreiging vormt voor de accountants- en administratiekantoren. In een gesprek met één van de NOAB-bestuursleden geeft Van Ee aan dat de staatssecretaris erg tevreden is met de kwaliteit van bij koepels aangesloten adviseurs. Wat een mooie en geruststellende woorden allemaal vanuit de Belastingdienst!! Tegelijkertijd echter zien we dat de overheid/Belastingdienst niet bereid is deze kwaliteit te honoreren met een erkenning van een bij een koepel aangesloten belastingadviseur. Input op ontwikkelingen NOAB en andere koepels besteden veel geld en tijd aan overleg met de Belastingdienst. We worden overal voor NOAB gevraagd om onze input te geven op nieuwe ontwikkelingen. Of het nu gaat om de vooraf ingevulde winstaangifte, de ontwikkelagenda, Horizontaal Toezicht, het machtigingenregister, Becon-overleg, Digicom-overleg, SBR, overal schuiven de koepels aan tafel om te overleggen. Wat mij vooral opvalt is dat ontwikkelingen vooral doorgaan als de overheid hier voordeel meent uit te kunnen halen. Zodra het een onderwerp is waar onze leden belang bij hebben, is de toeschietelijkheid om tot zaken te komen plotseling veel minder urgent. Als voorbeeld noem ik het machtigingenregister en de erkenning van ons keurmerk. Op deze onderwerpen wordt geen of weinig vooruitgang geboekt. Als de DG met ‘de gewetensfunctie naar de opdrachtgever’ bedoelt dat wij in de keten deze intermediaire rol hebben is dat natuurlijk prima. Tenslotte staan wij voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ingediende aangiften. Het zou ook mooi zijn als de overheid de intermediair ook de gereedschappen zou geven deze rol naar behoren in te vullen. Kortom, als wij een gewetensfunctie hebben naar de opdrachtgever heeft de Belastingdienst een gewetensfunctie naar ons. Alleen op die manier kunnen we de cirkel in de keten rond maken. Als dat niet erkend wordt, is het de vraag of we nog wel geld en tijd moeten investeren in de samenwerking met de overheid/Belastingdienst. Zegt u het maar. Activa | Nummer 1 - 2018

6 ‘De intermediair heeft een gewetensfunctie naar zijn opdrachtgever’ De Belastingdienst heeft een roerige periode achter de rug. Een moeizame reorganisatie en problemen met de ICT-systemen leidden tot kritische rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Commissie onderzoek Belastingdienst. De nieuwe topman, Jaap Uijlenbroek, heeft oog voor de kritiek, maar ziet ook positieve ontwikkelingen. Door: Hans Pieters Het interview vindt plaats aan de vooravond van de campagne waarbij de Belastingdienst in twee maanden tijd naar verwachting acht miljoen vooraf ingevulde aangiften inkomstenbelasting verstuurt en verwerkt. Basisinformatie In iets meer dan twintig jaar tijd heeft de Belastingdienst de slag van papier naar volledig digitaal gemaakt. Te beginnen met de aangiftediskette uit 1995. In 1998 kon je het aangifteprogramma downloaden. De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting werd in 2008 geïntroduceerd. “Daarmee heb je een niveau van dienstverlening dat het makkelijk maakt – ik wil niet ‘leuk’ zeggen – voor de belastingplichtige om de aangifte in te vullen.” De focus ligt op klantvriendelijkheid/ gebruikersgemak. ‘De naleving van de belastingplicht moet elke dag een beetje beter’ Het tweede punt is de kwaliteit en volledigheid van het voorinvullen, stelt Uijlenbroek. “Daar heb je allerlei basisinformatie voor nodig, die je bij andere partijen haalt. Denk aan bank- en hypotheekgegevens, maar ook aan inkomensgegevens. Dat wil je steeds verder volledig krijgen. Aan die basisinformatie moet je blijven werken. Dat moet permanent beter. Je bereikt nooit een toestand waarbij je zegt ‘het kan niet beter meer’.” NOAB “In de nabehandeling kunnen we een vrij goede planning en indicatie afgeven wanneer iemand een reactie kan verwachten. Hetzelfde niveau van service en dienstverlening willen wij graag ook op andere terreinen bereiken,” vertelt Uijlenbroek. De pilot van de automatische winstaangifte is daar een voorbeeld van. Het is een meerjarig traject, benadrukt hij. “De vooraf ingevulde IB-aangifte is ook niet van de ene op de andere dag ontstaan. Daarbij komt dat je het proces steeds verder moet uitbouwen en doorontwikkelen. Je krijgt steeds weer nieuwe inzichten hoe je het beter of anders kan doen. Dat is een groeiproces. De winstaangifte voor ondernemers is een ander verhaal dan de inkomstenbelasting voor particulieren. Er zit een andere complexiteit in. Het is niet voor niets dat we met zzp’ers beginnen. De potentie wordt door iedereen ingezien.” Gewetensfunctie Een voor de hand liggende vraag is het gevolg van de automatische winstaangifte voor de positie van de adviseur. Die blijft ook in de toekomst zijn rol houden, is de overtuiging van Uijlenbroek. “De intermediair heeft een belangrijke rol in de kwaliteit van de aangifte. Ze worden niet voor niets ingehuurd door de aangifteplichtige. Ze hebben een adviserende rol om op een verstandige manier met je fiscale verplichtingen om te gaan. Daarmee zie je dat de intermediair een gewetensfunctie heeft naar zijn opdrachtgever (de ondernemer, red.).” De intermediair is ook belangrijk voor de Belastingdienst zelf, benadrukt Uijlenbroek. “Wij investeren naar twee kanten toe naar elkaar: in de onderlinge uitwisseling en in de gegevens die wij ontvangen.” Als voorbeeld noemt hij de netwerkdagen en andere bijeenkomsten door het land. “Dat biedt ons de kans de intermediairs goed voor te lichten. Omgekeerd hebben zij de kans om vragen te stellen en te discussiëren hoe we dingen beter kunnen doen, vanuit ieders eigen rol. De intermediair wil Activa | Nummer 1 - 2018

7 Jaap Uijlenbroek fiscaal hoogwaardig advies geven en toegevoegde waarde hebben vanuit fiscaal perspectief.” Horizontaal toezicht Rond horizontaal toezicht bestaat een diffuus beeld over de consequenties en de wijze waarop het wordt toegepast, antwoordt Uijlenbroek op de vraag naar de stand van zaken. “Hoe meer zicht je hebt op de interne fiscale beheersing van een onderneming, hoe meer zekerheid je hebt waar je een bedrijf wel kunt volgen en waar je extra de diepte in moet. Het uitgangspunt van horizontaal toezicht is dat je wil weten hoe een bedrijf met de fiscale beheersing omgaat.” ‘Je wilt handhaven op een plek waar dat van waarde is’ “De toegevoegde waarde van horizontaal toezicht is dat je daar vooraf heel veel energie in steekt, ook als Belastingdienst, zodat je in een latere fase scherp hebt in welke mate en waar NOAB je wel of niet de aangeleverde gegevens kunt overnemen. Hierdoor vindt er een veel beter aanslagproces plaats. De kern is fiscale beheersing: hoe ga je om met fiscale risico’s en hoe heb je dat geborgd in je organisatie?” Horizontaal bij intermediairs is in essentie hetzelfde als bij grote ondernemingen, maar pakt in de praktijk op details anders uit, stelt Uijlenbroek. “Je wilt dat de intermediairs de fiscale beheersing bij hun opdrachtgevers zekerstellen. Bij een individuele onderneming zit de borging alleen in die organisatie. Bij de intermediair wil je de borging in het functioneren van de intermediair zien, maar daarachter zit de feitelijke aangifteplichtige.” Toegevoegde waarde Intermediairs zijn er in alle soorten en maten, meent Uijlenbroek. “Er zit een onderkant in de markt, maar tegelijkertijd zie je ook spelers die helemaal aan de bovenkant van de markt zitten, die er eer aan hechten om op een zorgvuldige manier om te gaan met fiscaliteit. Je wilt natuurlijk dat die laatste categorie groeit. Tegen de onderkant treden we streng op. Zie de berichten in de kranten over wat wij de ‘facilitators’ noemen.” Uijlenbroek noemt allerhande aftrekposten als thema’s waarnaar een intermediair samen met de klant goed moet kijken. “Ben je een intermediair die daar kritisch naar kijkt en dat Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

Je hele samenstelstraat in 1 cloud applicatie. adviesgroep Partners in kwaliteit Als administratiekantoor bied je je klant zekerheid. Zekerheid dat zijn cijfers correct worden verwerkt, dat hij alle informatie heeft die nodig is om zijn bedrijf optimaal te besturen, dat er iemand is die hem erop wijst wanneer iets niet goed dreigt te aan of als er kansen zijn. kANTOOR MR. VAN ZIJL B.V. AdvocAten • cAsemAnAgers Korvelseweg 142 5025 JL Tilburg T. 013 - 463 55 99 E. mail@kantoormrvanzijl.nl Op de NOAB informatiedagen laat een collega-kantoor zien hoe ze dit doen: uw vrAgen over Arbeidsrecht dijkstrA & vAn den ende AdvocAten Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl E. vandenende@de-advocaten.nl voor uw juridische vrAAgstukken Die zekerheid wil je zelf ook. Meer dan 2.000 accountants- en administratiekantoren gebruiken Visionplanner voor het maken van de jaarrekening en het verstrekken van tussentijdse cijfers aan hun klanten. Alles in één cloud-applicatie. Overzichtelijk en efficiënt. visionplanner.com/NOAB Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl visionplanner dan zit je goed.

9 terugkoppelt naar de klant, of ben je een intermediair die alles kritiekloos doorschuift naar de aanslag? Dat maakt net het verschil tussen een intermediair die toegevoegde waarde biedt aan zijn wettelijke plicht om op een eerlijke manier aan de belastingplicht te voldoen en een intermediair die voortdurend de grens loopt te zoeken en soms zelfs eroverheen gaat.” Boekenonderzoek Van de Algemene Rekenkamer, maar ook binnen de Belastingdienst zelf, is kritiek te horen op het aantal boekenonderzoeken. “Dat is een discussie die vaak opkomt,” erkent Uijlenbroek. In de handhavingsbrief, die staatssecretaris Snel van Financiën in december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt de handhavingsstrategie toegelicht. “De ervaring leert dat mensen fouten maken door onwetendheid. Stap één is goede voorlichting, zodat mensen en bedrijven weten wat er van ze wordt verwacht.” De tweede stap, die heel belangrijk is, is een zo eenvoudig mogelijke aangifte. “De vooraf ingevulde aangifte is daar een mooi voorbeeld van. Daarmee focus je op je dienstverlening.” De derde stap, toezicht en handhavingsdruk, is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen de juiste en volledige informatie aanleveren. “Voor een deel kun je dat geautomatiseerd doen, door middel van contra-informatie. Deels gebeurt het op basis van ‘risicogerichte’ aanpak.” Het is belangrijk dat voldoende boekenonderzoeken plaatsvinden als onderdeel van de handhavingsstrategie. De hele handhavingsketen moet in balans zijn, waar de boekenonderzoeken onderdeel van zijn. Alleen de boekenonderzoeken maximaliseren leidt tot een suboptimale uitkomst in termen van bevordering van de wetsnaleving. Fiscale opbrengst “Als je gaat handhaven, wil je dat doen op een plek waar dat van waarde is. Je wilt een risicogerichte selectie.” De toezichtcapaciteit wordt zo ingezet, dat er het grootste effect uit komt in termen van wetsnaleving/fiscale opbrengst, licht Uijlenbroek het beleid toe. “Je kunt beter een grote, zichtbare zaak pakken waar heel veel fout is, dan drie kleine zaakjes. Tegelijkertijd mag het nooit zo zijn dat kleine zaakjes nooit aan de beurt komen. Je zult daar een balans in moeten zien te vinden.” De discussie over één stapje, het aantal boekenonderzoeken, in het hele proces is heel moeilijk, benadrukt hij. “Je moet zorgen dat de hele keten in balans is. Het beleid is in de brief van de staatssecretaris helemaal uitgeschreven. Binnen die context is het goed ernaar te kijken.” ‘We maken een afweging tussen intensiviteit versus effect en impact’ Gevraagd of hij de visie van de Algemene Rekenkamer deelt dat de belastingmoraal bij het midden- en kleinbedrijf te wensen overlaat, wijst Uijlenbroek op de verschillende controlemiddelen. “Leidt de geautomatiseerde controle tot aanvullende vragen, dan doen we bureauonderzoeken. Dat leidt tot acties naar ondernemingen ‘dit is wel een heel rare post’. Je kunt één boekenonderzoek doen of tien ondernemingen een dergelijk signaal geven.” Hij verwijst naar de cijfers: voor de vennootschapsbelasting vinden jaarlijks twintigduizend en voor de inkomensheffing meer dan honderdduizend bureauonderzoeken plaats. En meer dan twintigduizend boekenonderzoeken. Ieder jaar weer. “We maken een afweging tussen intensiviteit versus effect en impact. Soms zijn het alleen maar brieven. Dat hele palet zorgt ervoor dat de wetsnaleving elke dag een beetje beter moet worden.” ■ adviesgroep Partners in kwaliteit mArree & vAn uunen belAstingAdviseurs Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk T. 013 - 577 34 81 E. info@marree-cs.nl voor uw fiscAle vrAAgstukken NOAB dijkstrA & vAn den ende AdvocAten Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl E. vandenende@de-advocaten.nl voor uw juridische vrAAgstukken Activa | Nummer 1 - 2018 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

10 Column Naar eer en geweten Eenieder vindt zichzelf integer. U zichzelf vast ook. Toch kent ieder vakgebied, iedere vakman of -vrouw, kwesties die niet zwart-wit zijn en u soms zelfs wakker houden. In deze serie interviewt Margreeth Kloppenburg, expert op het gebied van integriteit van professionals en gespreksleider in de NOAB-workshop Ethiek en Integriteit, NOAB-leden over integriteitskwesties die hen bezighouden. Door: Margreeth Kloppenburg Wat doet u als u merkt dat er zaken niet kloppen, maar u kunt het niet hard maken? Waar ligt voor u de grens? Hoe handelt u naar eer en geweten in de weerbarstige beroepspraktijk? Er zijn situaties waarin je de letter van de wet iets minder volgt. In deze kwestie betrof dat de Wet op de jaarrekening. Margreeth tekende het verhaal van een kantoorhouder op. “Mijn aanpak was zeker strijdig met ‘goed koopmansgebruik’, en toch ben ik er tevreden over.” Controller “We zijn met z’n drieën op kantoor, maar het is een eenmanszaak. Ik doe nu al 25 jaar voor ondernemers hun boekhouding en belastingzaken. De boekhouding zelf is niet zo interessant, maar wat ermee samenhangt is leuk. Zeker als je ziet hoe actueel we nu kunnen zijn. De helft van de tijd ben ik in gesprek met ondernemers.” ‘Het klopt niet, maar ik kan ermee leven om het zo te doen’ “Ik zie mezelf als een controller voor het mkb en zzp’ers. Ik werk iedere dag met veel plezier voor mijn vaste klantenkring. Mijn klanten verlies ik enkel doordat ze doodgaan of verhuizen.” De kwestie “Het ging om een jaarrekening voor een overdracht van een holding waarbinnen twee bv’s vielen. De verkoop draaide om de bv met reguliere werkzaamheden, de andere bv was in het leven geroepen om af en toe een project aan te nemen, maar beide werden verkocht. Het verzoek kwam om de resultaten NOAB Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Kijk voor meer informatie en vrijblijvende premieberekening www.bavverzekering.nl Activa | Nummer 1 - 2018 uit de project-bv van de maand januari te verwerken in het voorgaande jaar, in december. De verkoper wilde het project zelf afronden en de project-bv vormde geen onderdeel van de verkoopprijs.” “De koper wist van het verzoek, wist dat hij dit eenmalige project er niet bij kreeg en had geen bezwaar. De bank van de kopende partij had al financiering verstrekt op basis van de cijfers van de bv die de reguliere werkzaamheden deed. De Belastingdienst was niet op de hoogte, maar zou er gunstiger uitkomen doordat ze hun geld een jaar eerder binnenkregen en het tarief ook nog hoger was. Maar de accountant, die wist het niet en hij moest nog naar de jaarrekening kijken. En hij zou met deze kennis de jaarrekening niet goedkeuren. Kortom, de resultaten naar voren halen kon alleen als ik de accountant daar niet van op de hoogte bracht.” Moet ik dit wel doen? “Daar heb ik lang over nagedacht: moest ik daar wel aan meewerken? En in het verlengde daarvan: uiteindelijk zouden de gedeponeerde cijfers bij de Kamer van Koophandel dan ook niet een weergave zijn van hoe het werkelijk is gegaan. Wat voor effect zou dat hebben? Waar kon dit scheefgaan? Nu was

11 het in verhouding zo’n klein resultaat, het ging om 2% van de omzet, dat ik uiteindelijk heb besloten dat het niet zo’n issue moest zijn. Ik zei tegen mezelf: het klopt niet, maar ik kan ermee leven om het zo te doen. Dit naar voren halen van de resultaten, is welbeschouwd voor vrijwel alle betrokkenen de beste oplossing.” ‘Er wordt heel veel niet verteld aan de accountant’ “Het bleef echter ongemakkelijk dat de accountant niet op de hoogte was. Ik zat tijdens het gesprek met hem niet ontspannen aan tafel. Ik had iets niet verteld, en dat wist ik op dat moment. Weliswaar had ik het met de meeste partijen afgestemd, er was ook niets meer van te zien, maar ik dacht toch: jij moet nu een stempel zetten onder iets waarvan ik weet dat het niet is wat het is. Ja, dat wrong echt.” De leer versus de praktijk “Ik weet dat er kantoren zijn die dit ook zo doen, en dat er kantoren zijn die strikter in de leer zijn. Zo van ‘dit is de wet’ en de omzet valt in januari, dus dan moet je ook daar pakken. Maar ik zie mijn oplossing meer als een praktische toepassing van de wet. Ik handel als een controller, een ondernemende boekhouder met een blik naar voren en ben geen geschiedschrijver. Er wordt heel veel niet verteld aan de accountant. Dat kunnen kleine of grotere dingen zijn. Punt is, er zit niets tussen: je vertelt het of je vertelt het niet. Ik vind dat ik het juiste heb gedaan. Niet helemaal goed, maar ik ben er wel tevreden over.” ■ De naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend. Margreeth Kloppenburg is werkzaam als adviseur in de zakelijke dienstverlening. Zij publiceert veel en graag over integriteit, is bestuurslid bij de Stichting Beroepseer en lid van de adviesgroep Ethiek, cultuur en gedrag van de NBA. Voor NOAB leidt Margreeth discussiebijeenkomsten over ‘Integriteit als verdienmodel’. NOAB Margreeth Kloppenburg Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

12 Aanpak faillissementsfraude blijft noodzakelijk Uit een onderzoek van een aantal jaren geleden blijkt dat bij ongeveer dertig procent van de faillissementen sprake is van fraude. Volgens forensisch accountant Jeanette van Dijk van Hermes Advisory heeft dit percentage de afgelopen jaren wel hoger gelegen. “Faillissementsfraude is de meest omvangrijke fraude die we kennen en wie moet dat dragen? Dat zijn vooral de crediteuren en de fiscus. En de fiscus, dat zijn wij. De gevolgen van faillissementsfraude gaan ons dus allemaal aan.” Door: Henk Poker En dat stoort haar, zeker omdat het probleem weinig aandacht heeft in de politiek, daarover later meer. Een forensisch accountant richt zich op het opsporen van financiële en economische delicten. In de praktijk betreft dit meestal fraudeonderzoek, dat wordt uitgevoerd om strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolgstappen te ondersteunen. ‘Een faillissement komt nooit onverwacht’ “Wij kijken wat er niet klopt,” vult Van Dijk aan. “Daarbij nemen we niet alleen financiële informatie onder de loep, maar bijvoorbeeld ook notulen, doen we interviews en pluizen we emailverkeer na. Zorgvuldigheid is daarbij vereist, want er zijn altijd mensen bij betrokken. Daarom ook is het toepassen van hoor en wederhoor van belang.” Cruciale informatie Een lastig vak, want naast alle belangen heb je ook bijna altijd te maken met mensen die niet willen meewerken. “En doen ze dat wel, dan vertellen ze meestal niet het hele verhaal. Ik schat dat je zo’n zestig procent van de benodigde informatie krijgt, de overige veertig procent, vaak cruciale informatie, hoor je niet of onvoldoende. Daar moet je bij de uitvoering van je onderzoek wel rekening mee houden.” NOAB Overigens was de keuze voor forensisch accountant wel een bewuste. “Ik zou niet graag in de schoenen van een controlerend accountant willen staan. Ik vergelijk het wel eens met Russische roulette. Je krijgt een klein beetje informatie, maar moet wel een verklaring afgeven dat alles klopt. Wat ik doe is in dat opzicht gemakkelijker, maar zorgvuldigheid staat voorop. Ik mag me niet laten meeslepen in onrechtvaardigheid. Je komt veel leed tegen, het draait altijd om mensen en belangen. Het is heel belangrijk om daarin objectief te blijven. Laat je je meeslepen, dan kun je de belangen van je opdrachtgever niet goed behartigen.” saneren Met name in de achter ons liggende crisisjaren hebben tussen de duizenden noodlottige faillissementen ook veel fraudeurs gezeten, is de overtuiging van Van Dijk. “Er zijn genoeg bedrijven geweest die de crisis hebben aangewend om te saneren en ik heb de nodige sterfhuisconstructies voorbij zien komen. Door de invoering van de flex-bv is het veel gemakkelijker geworden om de ene bv te laten klappen en in een volgende bv weer verder te gaan. Ja, dat is ook faillissementsfraude.” Van Dijk noemt het vooral gelegenheidsfraudeurs die fraude plegen, uitzonderingen daargelaten. “Ondernemers die met hoge personeelskosten kampen en langdurige huurcontracten hebben, maken vaak noodgedwongen gebruik van de ruimte die de Faillissementswet hen biedt. En dan heb ik het over zowel kleine als grote bedrijven.” Als voorbeeld noemt ze de kledingindustrie waarin een ware kaalslag heeft plaatsgevonden. “De kledingindustrie heeft in Activa | Nummer 1 - 2018

13 Jeanette van Dijk de crisisperiode de omslag gemaakt naar online. Veel bedrijven gingen failliet, startten door en namen op die manier eenvoudig afscheid van hun overtollige werknemers en huurcontracten. Dat is erg, maar ook een consequentie van het huidige arbeids- en huurrecht. We leggen nu alle verantwoordelijkheid en risico’s bij de bedrijven neer. Een bedrijf in financiële moeilijkheden wordt meer tegengewerkt door de vakbonden, dan dat er constructief wordt meegedacht en dan ga je algauw aan andere oplossingen denken. Het wordt tijd dat we ons realiseren dat het huidige huur- en arbeidsrecht ons alleen maar schijnzekerheid biedt. In faillissementsland bestaan geen zekerheden.” Fiscus “Faillissementsfraude is de meest omvangrijke fraude die we in ons land kennen, waarbij de fiscus vaak de grootste schuldeiser is. Het lijkt wel of de politiek zich onvoldoende realiseert dat het niet innen van belastinggeld gelijkstaat aan het kwijtraken daarvan en dat ze door faillissementsfraude een hoop inkomsten mislopen. Op de top van de crisis heeft de fiscus expliciet opdracht gekregen soepel om te gaan met meldingen van betalingsonmacht. Veel bedrijven hebben deze soepelheid aangewend om op kosten van de Belastingdienst andere schuldeisers, zoals banken, af te lossen, om dan alsnog failliet te gaan.” NOAB Van Dijk noemt de politieke onwil om te hervormen een belangrijke oorzaak voor de grote omvang van faillissementsfraude. Daarnaast is de pakkans klein. Bij een lege boedel en geen verhaal bij de bestuurder zal een curator niet snel in actie komen. Dit soort faillissementen leent zich bij uitstek voor een strafrechtelijke aanpak. “Dan moet het Openbaar Ministerie wel de kennis en capaciteit hebben om dit soort zaken aan te pakken. Ondanks de goede intenties om bedrijven aan te pakken die hun administratie hebben weggegooid, zie ik daar nog veel te weinig van terug. Bij gebrek aan andere middelen rest de curator dan weinig anders om het faillissement bij gebrek aan baten op te heffen.” Intermediair De intermediair is volgens Van Dijk niet aangesteld om fraude te voorkomen. “Wel dienen ze signalen op te pakken en deze conform de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Een dergelijk signaal is wanneer er binnen de vennootschap, zoals Van Dijk dat noemt, ‘wordt opgeruimd’. “Een faillissement komt nooit onverwacht en veel bestuurders nemen in het zicht van faillissement maatregelen om bepaalde zaken veilig te stellen. Denk bijvoorbeeld aan activatransacties, het aflossen van rekening-courantschulden en grote kasopnames. Als intermediair moet je er rekening mee houden dat transacties in het zicht van een faillissement Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

14 een andere lading hebben, dan wanneer deze transacties going concern worden uitgevoerd. Als een curator kan aantonen dat schuldeisers door bepaalde transacties zijn benadeeld, zal hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk stellen. Als een intermediair aan deze transacties heeft meegewerkt, loopt hij het risico zelf ook aansprakelijk te worden gesteld.” McGregor Het faillissement van de McGregor Fashion Group in 2016 ziet Van Dijk als een voorbeeld van wat we in de komende jaren meer gaan zien. “Het bedrijf ging failliet, maakte een doorstart en failleerde toen opnieuw, waarbij de schuldeisers het nakijken hadden.” Kan gebeuren, zou je als leek zeggen, maar hier was wel iets meer aan de hand. Van Dijk: “De aandeelhouders hadden kort vóór het faillissement de bankfinanciering van McGregor overgenomen en ondergebracht in een commanditaire vennootschap. Met deze constructie verkregen de aandeelhouders de belangrijkste zekerheidsrechten op de activa van McGregor en konden zij feitelijk de doorstart-kandidaat bepalen.” ‘De intermediair dient signalen op te pakken’ In het faillissement van McGregor hadden de aandeelhouders daardoor de touwtjes in handen. “We moeten er rekening mee houden dat dit vaker gaat gebeuren. Aandeelhouders zijn niet langer bereid risico te nemen. Wel graag de dividenden in goede tijden, maar in slechte tijden zien we steeds vaker dat het eigen vermogen van de aandeelhouders wordt vervangen door vreemd vermogen mét de nodige zekerheidsrechten. Onze wetgeving is nog steeds geënt op het familiebedrijf met de bestuurders/aandeelhouders als meewerkend voormannen. Dat is niet meer van deze tijd.” “Het ergste vind ik dat dit juridisch allemaal kan,” gaat Van Dijk verder. “Nu de crisis voorbij is, verwacht ik niet dat de wetgever deze hiaten in de wetgeving snel zal repareren. Wij zullen als maatschappij dus nog meer de gevolgen van faillissementen gaan voelen.” Leidraad De nieuwe leidraad voor aanpak van faillissementsfraude, die vorig jaar juni aan toenmalig minister Blok werd aangeboden, biedt curatoren goede en praktische handvatten om fraudegevallen sneller te traceren en aan te pakken. “Maar, daarmee is de problematiek van het Openbaar Ministerie, kennis en capaciteit, niet opgelost. Vooralsnog zie ik bij de politiek onvoldoende bereidheid om hierin te investeren. Ook bij de rechterlijke macht bemerk ik dat er nog steeds vrij lankmoedig wordt omgegaan met fraudegevallen. ‘Het valt allemaal wel mee’, hoor ik vaak. Of ‘die Van Dijk ziet overal fraude’. ‘Ik zie het tenminste!’, denk ik dan bij mezelf. Nu de rust is weergekeerd ben ik groot voorstander om een meer bestendige aanpak van faillissementsfraude te gaan formuleren, waarbij we ook de oorzaken durven te onderzoeken en aan te pakken. Dan zijn we bij de volgende crisis tenminste voorbereid. En wie weet hoeven we dan misschien de volgende keer wat minder te bezuinigen.” ■ NOAB Activa | Nummer 1 - 2018

15 De werkkostenregeling: ‘let op u saeck’ De werkkostenregeling 2018 kent geen wijzigingen ten opzichte van 2017. Toch blijkt in de praktijk dat de regels nog wel eens verschillend worden geïnterpreteerd en staan partijen regelmatig voor de rechter om duidelijkheid te verkrijgen. Hoogste tijd om de WKR op hoofdlijnen nog eens op een rijtje te zetten. Door: Henk Poker Het is alweer zo’n vier jaar geleden dat de werkkostenregeling werd ingevoerd. Het werd destijds gezien als een vereenvoudiging van de 29 losse onbelaste vergoedingen die toen nog bestonden en voor veel onduidelijkheid zorgden. Via de WKR kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan hun medewerkers verschaffen. De vrije ruimte die werkgevers in 2018 mogen aanhouden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen bedraagt 1,2% van de totale bruto loonsom. Komt hij boven dat percentage, dan betaalt hij een eindheffing van 80% over het meerbedrag. Vrijgesteld De meest bekende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de pc-privéregeling, telefoon, fietsplan en bedrijfsfitness. En uiteraard zijn er bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld van de WKR. Denk aan treinkaartjes, kosten woonwerkverkeer (tot 19 cent per kilometer), maaltijden bij overwerk, laptops, een verhuizing vanwege het werk (op minimaal 25 kilometer van de vestiging) en cursussen, opleidingen en seminars. Maar ook koffie, thee of soep en fruit op de werkplek vallen niet binnen de WKR. Evenals een zakenlunch, parkeerkosten of een relatiegeschenk. ‘Er gaat nog steeds veel mis met de WkR’ Ingewikkelder wordt het met personeelsfeestjes. Worden deze in het bedrijfspand georganiseerd, dan zijn ze vrijgesteld van belasting. Gebeurt dit ergens anders, bijvoorbeeld in een restaurant of zaal, dan is men niet vrijgesteld van belasting. En wordt een personeelsfeestje georganiseerd na afloop van een NOAB Activa | Nummer 1 - 2018 cursus of seminar en het zakelijke karakter overheerst, dan is dit weer wél vrijgesteld van belasting. Vrijheden Al met al biedt de werkkostenregeling veel vrijheden. Zeker wanneer de vergoedingen voldoen aan de zogenoemde gebruikelijkheidtoets is er niets aan de hand. De gebruikelijkheidtoets houdt in dat vergoedingen en dergelijke vergeleken worden met vergelijkbare situaties. De vergoeding mag daar dan niet meer dan 30% van afwijken. Naheffing De Belastingdienst laat op haar website weten dat werkgevers de komende tijd moeten toetsen of ze in 2017 binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling zijn gebleven of niet. Dat is nodig om in de eerste aangifte over 2018 de eindheffing WKR te kunnen betalen of verrekenen. Moet er namelijk een naheffing worden betaald, dan moet dit in de eerste aangifte over 2018 gebeuren. Het is van belang om hier goed op te letten, omdat blijkt dat er nog steeds veel misgaat met de WKR, waardoor werkgevers een fors risico op naheffingen lopen. ■

16 Hoe zit het met uw mentale veerkracht? Er komt veel op de gemiddelde NOAB-kantoorhouder af. ICT-ontwikkelingen, personeel, veranderingen in wet- en regelgeving, werkdruk, kantoorperikelen, de balans tussen privé en werk, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de kantoorhouder wordt de nodige mentale veerkracht gevraagd om overeind te blijven. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door: Henk Poker “Wie ga jij het vertellen als het even wat minder met je gaat?” Zo, dat staat. Aan het woord is Yolanda Buchel van Woosh5 in Breda, een online platform dat onder andere ondernemers bijstaat die dreigen vast te lopen. De term mentale veerkracht vraagt om uitleg. “De smalle definitie is goed kunnen omgaan met tegenslagen. En die tegenslagen komt elke ondernemer in zijn loopbaan tegen. Dat is normaal, je hebt ook tegenslag nodig om jezelf te toetsen. Onze visie op mentale veerkracht is echter breder, namelijk soepel kunnen omgaan met veranderingen en ontwikkelingen in jouw context. Je maakt een plan waar je naartoe wilt. Maar, de lijn die je volgt verloopt nooit lineair. Meestal is die lijn meanderend of ga je schoksgewijs vooruit en dan weer een stapje achteruit. De vraag is of je daar goed mee om kunt gaan. In onze huidige maatschappij is daar te weinig aandacht voor.” Veerkracht De vele trainingen waarin wordt gewerkt aan competenties zijn zo onderhand gemeengoed, maar hoe zit dat met geestelijke trainingen, zeker voor ondernemers? Ze zijn er nauwelijks. “Veerkracht meet hoe je in de wedstrijd zit,” zegt Buchel. “Vandaag kan het goed zitten en heb je grip, maar er hoeven maar een paar dingen te gebeuren en het is mis. Of je hier mee om kunt gaan hangt af van je mentale fitheid, je mentale veerkracht.” ‘Er hoeven maar een paar dingen te gebeuren en het is mis’ Waarom dit onderwerp in ondernemerskringen nauwelijks aan de orde komt, laat zich goed verklaren. “Zeker bij ondernemers zit er schaamte om te erkennen dat het even minder gaat. NOAB Daar rust wel een zeker taboe op. Terwijl je het heel goed kunt trainen. Het is hoe je naar worsteling en taaie periodes kijkt. In de Verenigde Staten ga je minimaal twee keer failliet voordat je succesvol bent. Als je in ons land failliet gaat, ziet men jou als mislukt.” ‘Op alle fronten neemt de druk toe’ Volgens Buchel is er in onze maatschappij sprake van geluksterreur. “We stellen enorm hoge eisen aan onszelf en social media zorgen ervoor dat we ons veelvuldig met anderen vergelijken. Dat zorgt voor een enorme druk. Is dat echt nodig? Ondernemers zijn wel mensen met een eigen kantoor, die hun eigen koers bepalen en daar hun eigen richting aan geven. En ja, je krijgt het af en toe voor de kiezen, maar hulp vragen is helaas niet des ondernemers. En dat is een gemiste kans.” Mental fitness Buchel pleit ervoor om training mentale veerkracht tot een markant onderdeel van het cv te maken. “Elke hbo of universiteit levert vakmensen af: veerkracht maakt echter of je succesvol gaat zijn in dat vak. Een toekomstige werkgever weet daarmee dat hij niet alleen een professional, maar ook een wendbare persoon in huis krijgt. Dat vraagt wel om investering en aandacht. Ik vergelijk het met de sportschool, die waren er jaren geleden nog niet. Maar, sinds begin deze eeuw schieten ze als paddenstoelen uit de grond. We zijn goed met ons lichaam bezig, dat zou eigenlijk ook met onze geest moeten. Noem het mental fitness, daar moeten we veel meer mee doen.” “Vroeger hadden we dagboeken,” gaat Buchel verder. “Die waren er niet voor niets. We konden daarin dingen van ons Activa | Nummer 1 - 2018

17 afschrijven. En later terugzien wat we prettig vonden en wat niet. Dat is zelfreflectie en daar word je wijzer van.” Tegenwoordig noemen we dat wellicht klankborden. “Maar welke kantoorhouder neemt daar echt de tijd voor? Ja, we klankborden met onze klanten, maar zelf klankborden gebeurt niet of nauwelijks. Zeker niet in de waan van de dag en in een tijd waarin de klant altijd vóór gaat.” ‘Hulp vragen is helaas niet des ondernemers’ Yolanda Buchel “Nadenken over je eigen patronen en hoe je zaken anders kunt aanvliegen is best lastig. Vergeet niet dat de huidige maatschappij veel ingewikkelder is geworden. En dan heb ik het nog niet eens over het toegenomen tempo van alledag. Dat kun je niet meer vergelijken met twintig, dertig jaar geleden.” Druk De digitale ontwikkelingen en roep om transparantie dragen daar ook aan bij, vindt Yolanda. “Het lijkt alsof de digitale ontwikkelingen het ons gemakkelijker maken, ik vraag me af of dat zo is. Daarnaast zijn we ook minder verdraagzaam geworden en worden we sneller afgerekend op fouten. Kortom, op alle fronten neemt de druk toe en niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Immers, wanneer mensen druk voelen, wordt er geknaagd aan de mentale veerkracht. Ondernemers die dit goed weten te managen, doen regelmatig aan zelfreflectie. Ze weten wat ze kunnen en stemmen dat af op de veranderingen in hun omgeving.” De kop in het zand steken is geen oplossing. “Het is goed om NOAB af en toe bepaalde patronen, die er altijd insluipen, onder de loep te nemen. En of de manier waarop je werkt nog past. Kom je daar zelf niet uit, dan is het goed een deskundige in te schakelen, voordat het te laat is. Het aantal burn-outgevallen neemt niet vanzelf toe, dat komt omdat we veel te lang met onze problemen blijven doorlopen en dan vroeg of laat vastlopen.” Is de oplossing binnen handbereik? “Een oplossing is voor iedereen weer anders,” geeft Buchel aan. “Veranderen vindt iedereen lastig. Maar, het hoeven geen meeslepende zaken te zijn om je mentale veerkracht weer op orde te brengen. Slaap, voeding, beweging, aandacht, van alles kan bijdragen aan een beter gevoel en een slimmere aanpak van jezelf. Het is wel belangrijk om daar de tijd voor te nemen, want het gaat niet van de ene op de andere dag. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens zijn eigen oplossing in zich heeft.” ■ Drs. Yolanda Buchel is mede-oprichter en managing partner van het online platform WOOSH5. Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

18 Adver torial ‘Het sleutelwoord is koppelen’ Adminno staat voor administratie en innovatie. “Wij doen aan administratie nieuwe stijl,” zegt directeur Jack van Ansem, die automatisering met hoofdletters heeft geschreven. Geholpen door Wolters Kluwer, dat dankzij programma’s als Avanzer Advies en aangiftepakket KBP ervoor zorgt dat Adminno zich optimaal kan focussen op de klanten. Door: Henk Poker Want, dat is waar het volgens Van Ansem nu en in de komende jaren om gaat. “Kantoren die in staat zijn hun klanten proactief te adviseren en daarmee daadwerkelijk het verschil kunnen maken, gaan de slag winnen,” is zijn overtuiging. “Innovatie is daarin erg belangrijk,” vult Theo Kroon, marketeer bij Wolters Kluwer, aan. “Wij zitten regelmatig met klanten om tafel om te kijken hoe het beter kan. En daarmee ben je nooit klaar. Uit die intensieve samenwerking is onder andere het product Avanzer Advies ontstaan.” Een product waarmee Adminno nu al een tijdje werkt en waar het kantoor de revenuen van plukt, daarover later meer. Pionier Jack van Ansem is altijd een pionier op het gebied van automatisering en administratie geweest. Zo was hij één van de eerste kantoren in ons land die met vaste prijsafspraken kwam. “Uit onderzoek begin deze eeuw bleek dat het uurtje– factuurtje bij veel klanten tot ergernis leidde. Onze keuze voor vaste prijsafspraken bracht met zich mee dat we wel móesten automatiseren.” Dat pionieren deed Van Ansem ook op internet. “Mijn visie is altijd geweest dat online de toekomst heeft. Let wel, dat was nog in de tijd dat internetbankieren nog niet eens bestond.” Maar, het was in NOAB die eerste jaren niet allemaal hosanna, integendeel. Automatisering werd een grote kostenpost en nieuwe software werkte vaker niet dan wel. “Toen kwam het werken in the cloud,” herinnert Van Ansem zich. “En hoewel ik voor gek werd verklaard, bracht ik alles zo snel mogelijk in the cloud.” Vervolgens kwam het fenomeen koppelen, software moet met ‘elkaar kunnen praten’. Van Ansem: ”Ik bezocht de Accountancy Expo en kwam daar in gesprek met een partij die de visie had dat software ons moet helpen, ook al heb je het over verschillende pakketten. Een verademing, het paste bij mijn idee over koppelen. Koppelen is het sleutelwoord, daar gaat het om.” ‘Het gaat allemaal sneller dan je denkt’ De enige partijen die daar toen iets mee deden waren Wolters Kluwer en Twinfield. “Omdat ik in die tijd met Exact werkte, bracht ik Wolters Kluwer en Exact met elkaar in contact. We hebben hier op ons kantoor de systemen getest en dat werkte. Dat was fantastisch. Bij een relatief klein kantoor zoals wij hebben, staat efficiency altijd voorop.” “Ook missen we mankracht om alle vakliteratuur bij te kunnen houden. Avanzer Advies attendeert ons nu op fiscale wijzigingen, die je kunt matchen aan je klanten, waarna je hen direct en individueel kunt attenderen via de adviesbrief. Dankzij Avanzer Advies kunnen we nu dus voor elke klant signaleren welke informatie, wetswijziging, et cetera, belangrijk voor hem is. Daardoor kan ik elke individuele klant proactief adviseren. Met 700 relaties waren we daar erg blij mee en het werkt fantastisch.” Logische keuze De keuze voor Wolters Kluwer was volgens Van Ansem een logische. “Zij waren op dat moment verder dan andere partijen, waar het de koppelingen betreft.” En niet onbelangrijk, Van Ansem merkt ook dat de klant er klaar voor is. “Hij wil betalen voor advies waar hij iets aan heeft. Wij zijn nu zover dat we voor de adviezen ook vaste prijzen gaan hanteren. Dat kan, omdat 90 procent van onze klanten elke dag de cijfers aanlevert. We kunnen daardoor op de bal spelen en uiterst actueel adviseren. Zonder automatisering zou dat niet kunnen. Wat dat betreft hou ik mijn hart vast voor de collega-kantoren die deze stap nog moeten maken. Het kost gewoon jaren om het zo in te richten zoals wij het nu hebben. Je moet namelijk niet alleen je eigen kantoor meenemen, maar ook je klanten. Durf daarbij ook afscheid te nemen van klanten die daar niet in mee willen gaan, Activa | Nummer 1 - 2018

19 dat hebben wij ook moeten doen.” Innovatie Waar Wolters Kluwer voorheen vooral groot was in het produceren van tijdschriften en boeken met relevante informatie voor de branche, daar gaat inmiddels 70 procent online. “Intelligente software en workflowtools zijn de toekomst,” zegt Theo Kroon. “Wij willen zo vroeg mogelijk in contact met klanten komen, om te horen wat er speelt en hoe we het systeem voor hen beter en efficiënter kunnen inrichten. Omdat Wolters Kluwer internationaal actief is, kunnen we elders opgedane kennis ook in Nederland toepassen.” “Ja, innovatie is heel belangrijk. Dat zie je terug in Avanzer Advies, waarmee we vorig jaar zomer officieel de markt op gingen. Het is onze overtuiging dat je in deze branche voorop moet lopen, anders ben je straks gezien. Het verbaast ons dan ook niet dat het product tot nu toe vooral bij kantoren die vooruit willen goed is ontvangen. Zij zien de voordelen van Avanzer Advies. “ “Het gaat allemaal sneller dan je denkt,” vult Van Ansem aan. “Je ziet steeds meer klanten die niet meer willen betalen voor simpele werkzaamheden. Dat moet je automatiseren, anders mis je straks de slag. Uiteindelijk wil ik toe naar een dashboard waarop ik alleen nog met alerts kan werken. De rest van de administratie moet gewoon automatisch NOAB Jack van Ansem lopen. Avanzer Advies helpt ons kantoor om efficiënter met onze klanten om te kunnen gaan, we kunnen hen persoonlijke aandacht schenken en proactief adviseren. En dat is precies waar het heden ten dage om gaat.” Wolters kluwer Nederland B.V. Staverenstraat 15 7418 CJ Deventer www.wolterskluwer.nl www.avanzer-advies.wolterskluwer.nl www.adminno.nl Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

20 Ze zullen toch wel betalen? Ondernemers die betaling van openstaande rekeningen proberen af te dwingen door een incassobureau in de arm te nemen, beginnen ongewild vaak aan een langlopende procedure waarvan het resultaat nogal eens tegenvalt. Door: Chris Wolters “Het begint ermee dat ondernemers meestal niet goed weten wat het verschil is tussen een incassobureau en een deurwaarder. De laatste is onderdeel van het rechtssysteem. Met deze figuur kun je vaak heel goed afspraken maken.” Belangrijk is dat een vordering wordt erkend. Daarna is aan de orde of een debiteur niet kán of niet wíl betalen. Ga je met een incassobureau in zee, dan kunnen de kosten aan beide kanten behoorlijk oplopen, zonder garantie met betrekking tot het resultaat. Onredelijke betalingstermijn sterk ingeperkt De Wet late betalingen is sinds 1 juli 2017 van kracht. Onredelijk lange betalingstermijnen van tussen de 90 en 120 dagen worden daarmee wettelijk ingeperkt. Daarmee zou een eind moeten komen aan een nauwelijks te accepteren situatie, die echter vanwege de afhankelijkheid van de opdrachtgever vaak toch wordt geslikt. De nieuwe wet bepaalt ook dat als de afnemer de factuur na dertig dagen alsnog betaalt, er automatisch een schadevergoeding verschuldigd is: de wettelijke handelsrente die tot vijf jaar na afloop van de betaaltermijn nog kan worden opgeëist. ‘Nederland is een heel sociaal land, maar niet voor ondernemers’ Allemaal zeer plausibele oplossingen, maar vooral als het misgaat. In de praktijk raakt de relatie met de klant in dit soort situaties verstoord en worden de problemen daardoor eerder groter dan kleiner. Leren van fouten Als ondernemer failliet gaan in Nederland zet de meeste ondernemers op jaren achterstand. Peter van Bergen van Over Rood: “Nederland is een heel sociaal land, maar niet voor ondernemers.” Over Rood heeft zich tot taak gesteld ondernemers in de problemen te begeleiden naar een financieel gezonNOAB de toekomst. Hij heeft daarbij een heel duidelijke mening over een faillissement bij IB-ondernemers. “Dat heeft feitelijk geen werking. De curator kan proberen alle bezittingen te gelde te maken en de opbrengsten, na aftrek van zijn kosten, verdelen onder de schuldeisers. Maar meestal zijn de opbrengsten onvoldoende, zelfs al om de curator te betalen. Meestal zijn er ook niet voldoende bezittingen om de schulden te betalen en belandt de ondernemer daardoor in de schuldsanering.” ‘Faillissement brengt eigenlijk geen enkele oplossing’ “Vervolgens is het niet toegestaan een bedrijf uit te oefenen (beleid gemeenten) en daarmee verdwijnt men voor zomaar drie tot vier jaar in de bijstand. Op kosten van de belastingbetaler dus. Faillissement brengt eigenlijk geen enkele oplossing.” Vastleggen helpt niet altijd Goed zicht houden op kosten, facturen en het nakomen van afspraken is natuurlijk van groot belang. Afspraken omtrent het tijdstip van betalingen en de hoogte moeten natuurlijk zoveel mogelijk worden vastgelegd op schrift, in e-mails en in overeenkomsten. Het woord ‘contract’ wordt in het juridisch taalgebruik, maar dat terzijde, niet of nauwelijks gebruikt. Bij het woord ‘overeenkomst’ slaat bij veel ondernemers vaak de schrik om het hart: stapels papier waarmee afspraken worden dichtgetimmerd. Dat hoeft niet. Er is al sprake van een contract als achterop een servetje de afspraken zijn opgesomd. Wel bestaan er enkele belangrijke regels voor het rechtsgeldige contract. Zo moet bijvoorbeeld een aanbod worden gedaan door de ene partij en dit moet worden aanvaard door de andere partij, mondeling of schriftelijk. Stilzwijgend kan ook. Wie een euro in de koffieautomaat werpt en het kopje koffie uitneemt, gaat ook akkoord Activa | Nummer 1 - 2018

21 met een overeenkomst. Er zijn echter weinig garanties op het nakomen van overeenkomsten. Ter illustratie: de rechter vond het niet onbillijk dat een contract voor bepaalde tijd voortijdig werd verbroken. Het afgesproken resultaat was volgens de opdrachtgever in de helft van de contracttijd bereikt. De directeur vond het daarom logisch dat de overeenkomst zou worden verbroken. De rechter stuurde de partijen de gang op om een schikking te onderzoeken en liet merken daarop uit te zijn. Gelet op de hoge kosten voor de zzp’er werd besloten de zaak hier te staken. De kosten van incassobureau, deurwaarder, griffie en advocaat slokten ongeveer 50% van de schikking op. Eerst op de gang Naast het feit dat een IB-ondernemer over gestuurde maar onbetaalde facturen BTW moet betalen, kunnen al die kosten om geld te incasseren een behoorlijke aanslag blijken op de reserves van een zzp’er. Ronald Weerwag van De Collector Incasso zegt op basis van zijn ervaring: “Daarom proberen wij met onze minnelijke werkwijze in eerste aanleg incassokosten en rente te voorkomen. Dat gaat direct tussen twee partijen in staan. Ook al zet je er maximale druk op de betalingsafwikkeling en ga je door tot aan de rechter, dan nog kom je als strijdende partijen meestal eerst op de gang terecht om alsnog tot een afspraak te komen. ‘Er zijn weinig garanties op het nakomen van overeenkomsten’ Wij sturen eerst onze ‘Last Cashing Letter’. De debiteur wordt daarin gesommeerd binnen vijftien dagen zonder kosten en rente rechtstreeks aan onze opdrachtgever te voldoen of via onze iDeal-portal binnen drie dagen een betalingsregeling te treffen.” Weerwag besluit: “Wij doen een beroep op de redelijkheid en op de verplichting om te betalen. Maar nogmaals, er is pas verkocht als er is betaald.” ■ Ronald Weerwag NOAB Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

22 Afdeling in beeld ‘Juist in deze tijd moet je contact met elkaar houden’ Het bestuur van de afdeling Limburg van NOAB moet veel moeite doen om de leden naar de bijeenkomsten te trekken. Desondanks zit voorzitter Jac Vossen niet bij de pakken neer. Immers, toen hij tien jaar geleden aantrad als voorzitter was de afdeling Limburg feitelijk niet meer actief. Door: Henk Poker “Ik wilde er nieuw leven inblazen,” kijkt Vossen terug. Toen hij in 2005 bij BAA in Asten begon, besloot hij dat het kantoor zich moest aansluiten bij een brancheorganisatie. Dat werd NOAB. Vossen ging een aantal keren naar de afdelingsvergaderingen en zag daar bijna altijd dezelfde gezichten. En dat waren er ook nog eens veel te weinig. Begin 2008 gaf het toenmalige bestuur er de brui aan, met name vanwege de lage opkomst van leden tijdens vergaderingen. Ledenraadpleging Samen met Jasper du Croix besloot Jac Vossen in 2008 een nieuw bestuur op te richten. In 2013 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden en heeft Jasper zijn functie neergelegd. Vanaf die tijd hebben, naast Vossen, Carool van Ophoven (secretaris) en Ger Smedts (penningmeester) zitting in het bestuur. “We begonnen destijds met een ledenraadpleging, waarbij de belangrijkste vraag was waarom leden in Limburg niet naar de vergaderingen en bijeenkomsten kwamen,” vertelt Vossen. “‘Geen tijd, geen interesse, we zijn vooral lid van NOAB vanwege de educatie’, waren enkele antwoorden die we kregen.” ‘Zolang er leden komen, doen we het voor hen’ Maar het bestuur zat niet bij de pakken neer. Het wisselde bijvoorbeeld al van locatie en dagen: een bijeenkomst in NoordLimburg, vervolgens in Midden-Limburg en tenslotte in ZuidNOAB Limburg. De ene keer op maandag, dan dinsdag of woensdag en ook de donderdag werd gekozen als vergaderdag. In 2018 wordt als experiment ook gewisseld met tijdstippen. En ook activiteiten werden zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Kortom, er is van alles geprobeerd om de leden, in Limburg zijn dat er tussen de 60 en 65, naar de bijeenkomsten te krijgen. “En ik moet eerlijk zijn, over het algemeen zonder resultaat,” aldus Vossen. Hoewel, de nieuwjaarsbijeenkomst 2018, met een bezoek aan de Gulpener Bierbrouwerij, trok ruim twintig deelnemers. “Maar, het is en blijft moeilijk om mensen naar vergaderingen en bijeenkomsten te trekken.” Voorinschrijving Om te voorkomen dat alleen het bestuur en de leden van de Ledenraad aanwezig zijn, kunnen kantoorhouders zich bij voorinschrijving aanmelden voor een vergadering of activiteit. Incidenteel wordt er ook een opkomstquotum gehanteerd. Vossen: “Dat hebben we onlangs met een ontbijtsessie gedaan. De ondergrens lag bij een deelname van tien leden, buiten het bestuur om, en daar zijn we in geslaagd.” Natuurlijk heeft het bestuur zich wel eens afgevraagd waarvoor ze alle moeite nog doen. “Maar,” zegt Vossen, “daarover kan ik helder zijn, zolang er leden komen, doen we het voor hen.” Hij snapt ook dat kantoorhouders het druk hebben en na hun werk vaak andere verplichtingen hebben. “Maar, dat werd in de ledenraadpleging niet eens als belangrijke reden aangegeven waarom men niet kwam.” sprekers Het afdelingsbestuur Limburg heeft in de afgelopen jaren dus al veel gedaan om leden te trekken. Sprekers uitnodigen,zoals fiscaal experts, advocaten, notarissen en andere financieelfiscaal deskundigen, waarbij werd ingegaan op een actueel Activa | Nummer 1 - 2018

23 onderwerp. “Maar, bijna niets werkt,” aldus Vossen. Speelt de afstand dan misschien een rol? Immers, wanneer je vanuit bijvoorbeeld Maastricht naar Noord-Limburg moet, ben je wel even onderweg. Vossen: “Het speelt geen rol, zo bleek uit de ledenraadpleging. We vroegen toen bijvoorbeeld ook of ze zouden komen wanneer ze een kilometervergoeding zouden krijgen, maar daar ging het ook niet om. Of het wel eens tot frustratie leidt in het bestuur? Natuurlijk wel, maar het is een voldongen feit en ik vind dat we onszelf niets kunnen verwijten.” Een ander probleem is dat het bestuur vaak dezelfde NOAB-leden mag verwelkomen. “Af en toe zie je nieuwe leden, met name ook jongeren of nieuwe kantoren die bijvoorbeeld aspirantlid zijn geworden. Deze nodigen we nadrukkelijk uit. We gaan als afdelingsbestuur altijd naar de nieuwe aspirant-leden toe, leggen hen uit wat NOAB is, bieden aan hen te ondersteunen bij de kwalificatie en de daaraan gestelde eisen en stimuleren hen om naar de vergaderingen en bijeenkomsten te komen. En soms zien we dan ook dat ze wel aanwezig zijn.” Ledenraad In tegenstelling tot het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten loopt het in Limburg wel goed met de Ledenraad. “We hebben weliswaar sinds 1 januari van dit jaar een vacature, omdat een kantoor geen lid meer is van NOAB, maar we hebben verschillende nieuwe kandidaten op het oog en verwachten op korte termijn deze vacature in te kunnen vullen. En het mooie is, in onze Ledenraad zitten ook jonge kantoorhouders, die graag mee willen praten over de ontwikkelingen van NOAB.” Jac Vossen En uiteraard vind ik het leuk om dingen te bedenken en te organiseren.” Drijfveer Jac Vossen blijft sowieso tot en met 2019 voorzitter van de afdeling Limburg. “Ik ben in 2016 voor drie jaar herkozen. Wat mijn eigen drijfveer is? Ik vind het belangrijk dat we als NOAB-kantoren in Limburg een netwerk in leven houden en iets voor de leden organiseren. Het onderlinge contact vind ik ook belangrijk, je moet een beetje feeling met elkaar houden. NOAB “Ik denk dat dit concept zeker niet achterhaald is. Integendeel, in deze tijd van computers en social media, blijft contact houden met elkaar, face to face, juist van belang. Wellicht moeten we dit jaar, na tien jaar, maar weer eens een (telefonische) enquête organiseren. Er is sinds 2008 natuurlijk wel het nodige veranderd.” Naar één activiteit ziet hij in elk geval nu al uit. “We gaan nog dit jaar naar het Binnenhof in Den Haag en we hebben besloten dat de partners, op eigen kosten, ook mee mogen. Dat lijkt een goede keuze te zijn geweest, want het aantal aanmeldingen daarvoor is groter dan we gewend zijn. Daaruit blijkt dat het dus wel kan.” ■ Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

24 kantoor in beeld ‘Volop blijven inzetten op kennis en expertise’ Expertise, Empathie, Eerlijk, het zijn de 3 E’s, oftewel specifieke kenmerken, die bij Meulepas & Partners in het Brabantse Mill een vooraanstaande rol spelen. Je zou daar nog de I van Innovatie en de A van Automatisering aan kunnen toevoegen. Immers, niet voor niets behoorde Meulepas & Partners tot de genomineerden voor de Cloud Award van Exact. Door: Henk Poker “We zijn het uiteindelijk niet geworden, maar vonden het eervol dat we tot de genomineerden behoorden,” zegt Peter Meulepas, die samen met Henry van der Cruijsen eigenaar is van het administratiekantoor. De nominatie geeft aan dat Meulepas & Partners vooroploopt in ICT en zich daarmee onderscheidt in de markt. “In eerste instantie draait het bij ons om mensen,” legt hij uit, “maar daarnaast zoeken wij altijd naar de beste applicaties, omdat we op die manier onze dienstverlening op een hoger niveau kunnen brengen. Gebruiksgemak, inzicht en efficiency staan voorop. Heb je dat goed voor elkaar, dan ga je echt effectief voordelen realiseren. De prijs vind ik daarin dan minder belangrijk. Het gaat er namelijk niet om wat het je kost, maar vooral wat het je brengt. Daarbij hanteren wij de stelling dat een klant nooit verder mag zijn met applicaties dan wij. Wij willen de klant meenemen en niet andersom.” Meulepas merkt dat niet elke klant daarvoor openstaat. “Maar, ik ken m’n klanten en weet wie ik daar wél in kan meenemen en wie niet. Ik vind het kicken om klanten erop te attenderen en te helpen om gebruik te maken van functionaliteiten die tijd- en kostenbesparing opleveren en op die manier een meerwaarde te zijn voor je klant.” De ene klant vraagt om ontzorgen, de andere wil juist méér advies. “We willen beide groepen goed bedienen en passen ons aan de behoefte van de klant aan. Die flexibiliteit heeft elk NOAB-kantoor in zich, neem ik aan.” Transitie ‘Nee’ zeggen zit dan ook niet in de aard van Meulepas & Partners. “Dat is wel eens een dilemma,” geeft hij toe. “Ik heb het ideaalplaatje wel in mijn hoofd, te weten maximale invulling geven aan adviesbehoeften bij je klant, maar beide bedieningsPeter Meulepas en Henry van der Cruijsen NOAB Activa | Nummer 1 - 2018 concepten, ontzorgen versus adviseren, dienen zo goed mogelijk ingevuld te worden. Het liefst zit ik elke maand even met onze klanten om tafel, om samen bepaalde doelen te realiseren. Dan pas ben je toekomstgericht bezig. Kijk, wij hebben altijd achteruit moeten kijken en bevinden ons nu in een transitie. Dat is een uitdaging.” ICT speelt daarin, volgens Meulepas, een belangrijke rol. “ICT dient twee doelen. Je moet volop mee, anders prijs je je uit de markt. En door efficiency kun je de prijs aantrekkelijk houden.” Maar, is elke klant daar klaar voor? “Een kwestie van opvoeden,” vindt hij. “Bij ons worden geen schoenendozen meer gebracht. Ten eerste omdat je dan als ondernemer niet in control bent, maar het is ook geen uitdaging voor onze eigen mensen. Dat willen we dus niet.” Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

25 3 E’s Terug naar de drie E’s Expertise, Empathie en Eerlijk. “Met Expertise bedoelen we dat we voor onze klanten alle vraagstukken op financieel en fiscaal gebied oplossen. Vroeger gingen we met bepaalde adviesvraagstukken nog wel eens extern, maar dat is nu niet meer nodig. We lossen het nu zelf op en ‘dat weet ik niet’ bestaat niet meer bij ons.” Met de komst van een financieel specialist op 1 maart jl. wil Meulepas & Partners daar nog nadrukkelijker invulling aan geven. “Kennis geeft ons bestaansrecht,” vult Meulepas aan. “Met Empathie bedoelen we dat we goed kunnen inschatten wat er bij de klant leeft. Daarin bewegen we mee. Ja, elke klant is uniek, dus doorvragen is van belang. Degene die op ons kantoor de klantencontacten verzorgen, moeten dat empathisch vermogen in zich hebben. Of we ons daarmee onderscheiden? Dat weet ik niet, dat moet de klant beleven. Zolang er klanten via via binnen komen, doen we blijkbaar wel iets goed.” Tenslotte Eerlijk. Meulepas: “Afspraak is afspraak. We zijn transparant in uren en tarieven, dat weet de klant. En we geven een eerlijk advies naar de klant toe, ook al is de boodschap soms wat minder prettig. Dat is ook een kwestie van verwachtingen kunnen managen. Wij gaan voor een duurzame relatie met de klant en daarbij willen we hem of haar altijd recht in de ogen kunnen kijken.” Face to face Ondanks de toegenomen automatisering denkt Peter Meulepas dat face to face gesprekken ook in de toekomst onontbeerlijk blijven. “Persoonlijk advies kan niet zonder contact. Daarom blijven wij volop inzetten op kennis en expertise, naast een optimale automatisering, want dan blijft er meer tijd over voor de klant. Op die manier denken wij dat Meulepas & Partners ook na bijna 26 jaar nog vele jaren vooruitkan.” ■ Helpdesk mArree & vAn uunen belAstingAdviseurs Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk T. 013 - 577 34 81 E. info@marree-cs.nl VAN DRIEL FRuIJTIER btw-speciAlisten Merwedestraat 86, 3313 CS Dordrecht T. 078 - 622 54 52 E. info@vandrielfruijtier.nl punt & vAn de weerdt, belAstingAdviseurs Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag T. 070 - 302 58 25 E. info@defiscalisten.nl NOAB dijkstrA & vAn den ende ADVOCATEN Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl of vandenende@de-advocaten.nl kRC VAN ELDEREN AccountAnts | belAstingAdviseurs Kanaalpad 77 | 7321 AN Apeldoorn T. 055 - 522 33 77 E. apeldoorn@krcvanelderen.nl Met vestigingen in: Ommen 0529 - 46 96 00 Wezep Zwolle 038 - 444 62 44 038 - 423 15 83 wvo AdvocAten en mediAtors Landgoed Kasteel Ter Horst Hoofdweg 72 7371 AK Loenen (Gld) Tel.: 055 – 506 66 50 Fax.: 055 – 506 66 51 E-Mail: info@wvo-advocaten.nl Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl Activa | Nummer 1 - 2018

26 Mkb-accountant gaat steeds vaker door als NOAB-lid Steeds vaker kiezen accountants(kantoren) ervoor om de accountantstitel op te geven om verder te gaan onder de vlag van NOAB. Jan van de Heetkamp en zijn compagnons bestieren zo’n kantoor, Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort. Hij heeft nooit spijt gehad van zijn beslissing. Integendeel. Hij roemt de mix van kwaliteitseisen en openheid bij NOAB. Door: Hans Pieters Jan van de Heetkamp heeft een verleden als accountant. Met name de knellende dossiereisen gingen hem tegenstaan. Met vier medewerkers ging hij verder als administratiekantoor. “We hebben ons afgesplitst van De Vries & Nell. Ik vond de organisatie te groot. Wil liever klein zijn. We gebruiken dezelfde naam, maar opereren helemaal zelfstandig.” Overdreven Ondernemers kiezen steeds vaker voor een administratiekantoor in plaats van een accountant, is zijn ervaring. Hij ziet een trend dat accountantskantoren zich steeds meer op de grotere ondernemingen richten. “Kleinere bedrijven voelen zich vaak het derde wiel aan de wagen. Ze willen aandacht. En terecht.” ‘kleinere klanten willen aandacht. En terecht’ Ook qua prijs-kwaliteit zijn kleinere bedrijven kritischer dan voorheen. “Bij de NBA vond ik de verplichtingen voor de kleinere klanten overdreven. We werden daardoor te duur voor kleinere bedrijven. Die omzet gingen we mislopen.” Als voorbeeld noemt hij de jaarrekening. “Die is sowieso niet verplicht, maar veel kantoren stellen ook nog eens boekwerken op.” Hij vervolgt: “Bij een vof vind ik de jaarrekening belangrijk. Die laat ik door beide vennoten ondertekenen, omdat dat als basis dient als er onenigheid ontstaat.” Voor een eenmanszaak is een NOAB verkort samensteldossier met balans en winst-en-verliesrekening voldoende. “Het draait uiteindelijk om het adviesgesprek, ‘wat kan er beter?’.” Waar mogelijk proactief. Zo heeft het kantoor een avond georganiseerd voor zzp-klanten die met Excel werkten. “Op twee na zijn ze overgestapt op een online boekhoudprogramma. Dan zeggen ze ‘jullie denken mee’.” keurmerk “We vinden het belangrijk om bij NOAB aangesloten te zijn. Het lidmaatschap is een belangrijk onderdeel van ons kantoor.” NOAB geldt meer en meer als een kwaliteitskeurmerk, constateert hij. Als praktijkvoorbeeld noemt hij de NIWO-verklaring, die een nieuwe klant nodig had. “Die financiële verklaring, waarbij we als kantoor zijn ingeschakeld voor een onderzoek naar het risicodragend vermogen van de onderneming, heeft hij nodig om een vergunning te krijgen voor beroepsgoederenvervoer.” De verklaring is verplicht. Naast de accountantsorganisaties mag alleen NOAB zo’n verklaring rechtsgeldig afgeven. Ook bij de banken wordt aan de door een NOABkantoor aangeleverde cijfers dezelfde waarde gehecht als aan die van een accountantskantoor. Het is in de ogen van Van de Heetkamp een mooi voorbeeld van het aanzien van NOAB als organisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Extra omzet Op de homepage staat het NOAB-lidmaatschap prominent vermeld. Het levert extra omzet op en de klanten vinden het belangrijk, verklaart Van de Heetkamp. “We trekken nieuwe klanten omdat we bij NOAB zijn aangesloten. Daar vragen ze expliciet naar.” Klanten vinden het NOAB-predicaat belangrijk, is zijn ervaring: “‘Jullie worden getoetst en ook weer Activa | Nummer 1 - 2018

27 Jan van de Heetkamp ondersteund door NOAB’, krijg ik geregeld te horen. Dat geeft vertrouwen in onze deskundigheid en advies.” Ook de Belastingdienst hecht er waarde aan dat een kantoor is aangesloten bij NOAB, meent hij. “Het staat in verslagen altijd vermeld. De Belastingdienst tilt aan kwaliteitseisen en complete werkprogramma’s.” ‘We vissen in dezelfde vijver’ Een ander voorbeeld van extra omzet die te danken is aan het NOAB-lidmaatschap vormen de werkzaamheden voor een muziekschool. “De gemeente wilde een jaarrekening. Wij hebben namens de klant gebeld en uitgelegd dat we volgens de kwaliteitseisen van NOAB werken. Het was meteen akkoord.” Hij vervolgt: “Het leuke is dat de muziekschool binnenkwam via een niet bij NOAB aangesloten administratiekantoor.” Dossiervorming Van de Heetkamp hecht aan een goede dossiervorming. “Ik vind het belangrijk om aan alle NOAB-kwaliteitseisen te voldoen. “Als ik dat niet zo zou vinden, ben ik minder scherp. Ik ben het verplicht naar mijn klant en naar mijzelf. In een drukkere periode ben je eerder geneigd om bij de documentatie te NOAB denken ‘dat komt later wel’. Maar ‘later’ komt niet meer. Uitstel is afstel.” De werkzaamheden op zijn administratiekantoor zijn zo ingericht dat alles ‘op groen’ moet staan. “Ik ken genoeg kantoren waar zaken pas achteraf worden ingevuld.” “Bij een nieuwe klant weet de secretaresse precies welke documenten moeten worden aangeleverd.” Onze klantdossiers voldoen aan de eisen van de Wwft. “Als de gegevens binnen zijn, stuur ik de offerte, algemene voorwaarden en NOABopdrachtbevestiging. Als een nieuwe klant klaagt dat het veel werk is, vertel ik dat het NOAB-kwaliteitseisen zijn en dat wij ook worden gecontroleerd. ‘O wat fijn’, zeggen ze dan. Ze willen dat het goed is geregeld.” koudwatervrees De mkb-accountant en het NOAB-administratiekantoor groeien naar elkaar toe, constateert hij. “We vissen in dezelfde vijver. Ik hoor steeds vaker om me heen dat accountants stoppen en vervolgens doorgaan als administratiekantoor. Accountants kloppen ook wel eens aan om mij te vragen naar onze werkwijze.” Wel merkt hij dat er nog veel koudwatervrees heerst. “Dan zeggen die accountants ‘jullie hebben lef!’. Dan vraag ik ‘waar ben je bang voor?’. Ze durven de stap nog niet te zetten, maar moeten wel. Anders blijf je achter. Ik wil ze best helpen. Ik zie ze niet als concurrent. Je bent allemaal collega’s van elkaar.” ■ Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

28 Meer aandacht voor vroegsignalering financiële problemen Het aantal faillissementen daalde in 2017 met maar liefst 25% ten opzichte van 2016. Toch legden nog 3.290 bedrijven het loodje, eenmanszaken niet meegerekend. Meer aandacht voor vroegsignalering helpt om dit aantal te drukken. Door: Chris Wolters Dat benadrukt ook Jacqueline Zuidweg, gespecialiseerd in het helpen van ondernemers met financiële problemen. Zij is oprichter en eigenaar van Zuidweg & Partners, een kantoor dat zich richt op schuldhulpverlening voor ondernemend Nederland, en was in 2012 Zakenvrouw van het Jaar. ‘soms is de beste oplossing om het bedrijf te verkopen’ Vier jaar geleden nam Zuidweg het initiatief voor de Stichting MKBDoorgaan.nl (MKBD) om vroegsignalering van (financiele) problemen te organiseren en hulp te bieden aan ondernemers. MKBD kijkt mee welk soort geld nodig is, en of er aanvullende hulp nodig is, bijvoorbeeld op gebied van marketing of sales. “We maken duidelijk wat er aan de hand is,” aldus Zuidweg. “Moet het financieel management misschien op de schop, zit de ondernemer wellicht in een burn-out? Soms adviseren we dat de beste oplossing is om het bedrijf te verkopen.” Hulp aan ondernemers helpt Zuidweg helpt mkb-bedrijven en zzp’ers die te maken hebben met dreigende faillissementen. Al sinds 1994 is haar kantoor actief met deze hulp aan ondernemers. Haar enthousiasme na bijna een kwart eeuw ondernemersleed verklaart ze simpel: “Het is mooi te kunnen helpen bij moeilijkheden. Hulp bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een bedrijf, het in contact brengen met de juiste mensen, variërend van externe financiers tot en met psychologen. Uitgangspunt is het overeind houden van de bedrijvigheid.” En dat helpt? “Dat doet het,” meldt ze beslist. “Te beginnen met het taboe op te ruimen om NOAB te durven praten over zakelijke problemen. De KvK startte in dat licht in november 2017 de ‘comeback’-campagne. BN’ers zoals Jörgen Raymann praten openhartig in korte video’s over zakelijke tegenslag. Dat grijpt veel dieper in dan het feit dat een bedrijf geen inkomsten meer oplevert.” Niet alles draait om winst In 2014 was Zuidweg mede-initiatiefnemer van MKBDoorgaan.nl voor ondernemers, een landelijk werkende onafhankelijke non-profitstichting, die een steuntje in de rug biedt als zaken niet lopen: “Ondernemers weten vaak niet wat te doen bij financiële problemen, terwijl het echt élke ondernemer kan overkomen. Met deze vraagbaak en door vroeg te signaleren waarom betalingen niet mogelijk zijn, is een analyse te maken. Je moet op zoek naar de vraag achter de vraag.” Zuidweg meent dat als Nederlandse banken niet zo makkelijk kredieten verstrekken, je op zoek moet naar andere mogelijkheden. “Bij ‘MKB Doorgaan’ in de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland kunnen ondernemers in aanmerking komen voor begeleiding, financiering of een coaching. Er wordt een compleet beeld gemaakt, zo nodig inclusief een financieel aanbod, zodat een bedrijf zo mogelijk weer verder kan. Nogmaals, door vroegtijdig aan de bel te trekken, zijn grotere (financiële) problemen te voorkomen.” Piepen als het pijn begint te doen De roadshow van de Stichting MKBDoorgaan.nl helpt niet alleen ondernemers met financiële perikelen. Ook aanpassing van de bedrijfsvoering of een betere calculatiemethode kunnen helpen bij het toekomstbestendig maken van een bedrijf. Zuidweg schetst: “Het ongebreidelde optimisme van veel ondernemers is vaak ook de valkuil. Bekend zijn die ondernemers die roepen: ‘Dat bedrag gaat er komen’. Of ‘Dat grote project gaat lukken’.” Ze heeft al vaak meegemaakt dat onActiva | Nummer 1 - 2018

29 Jacqueline Zuidweg dernemers niet wisten van mogelijkheden om in die situatie hulp en ondersteuning te krijgen. Ze laat echter niet onvermeld dat veel ondernemers als het goed gaat geen of onvoldoende reserves aanleggen. Zuidweg ventileert de hoop dat een aantal partijen zoals administratiekantoren en belastingdeskundigen, banken, financieel adviseurs, de Kamer van Koophandel en zelfs de Belastingdienst eerder gaan signaleren dat het niet goed gaat met een ondernemer. “Als een ondernemer vraagt naar groeikredieten en die niet geleverd krijgt, ontstaat in veel gevallen een lastig probleem. Als geen krediet wordt verstrekt vanwege onzekerheid dat het bedrijf of de activiteiten gaan groeien, dan weet je haast wel zeker dat dat ook niet gaat gebeuren. Laat onverlet dat er bedrijven zijn die echt kansloos zijn.” Geld vaak niet het belangrijkste probleem Onderzoek in het voorjaar van 2016 toonde aan dat ruim 65% van de ondernemers die zich bij MKBDoorgaan.nl meldden, meende dat financiering het grootste probleem was om het bedrijf te redden. De verrassende conclusie uit de analyse van NOAB MKBDoorgaan.nl was dat dit slechts in minder dan 50% van de zaken het geval was. De andere helft wordt geholpen met juridisch of bedrijfskundig advies of coaching. ‘Het ongebreidelde optimisme van veel ondernemers is vaak ook de valkuil’ Hulp helpt dus. Het aantal echt niet levensvatbare bedrijven schommelt slechts rond de 5%, zo geeft Zuidweg aan. De rest is gewoon wel levensvatbaar. Ze besluit: “Hoe te beginnen is vaak lastig, maar stoppen ook. Te geringe financiële kennis is in ieder geval in de meeste zaken funest.” ■ Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

30 Weten leidt niet altijd tot doen Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in financiële moeilijkheden komen als ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ – een plan maken, in actie komen en volhouden – minstens zo belangrijk, concluderen onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Beleid gaat te veel uit van rationeel gedrag, constateren ze. Door: Hans Pieters “Als het gaat om intelligentie begrijp je dat niet iedereen het gymnasium haalt. Daarvan accepteer je dat mensen grenzen hebben,” stelt onderzoeker Will Tiemeijer. Voor het ontwikkelen van andere vaardigheden gelden net als bij intelligentie grenzen aan wat een individueel mens in zich heeft, benadrukken de onderzoekers. “De één heeft van nature meer aanleg om de eigenschappen die van belang zijn voor zelfredzaamheid goed te ontwikkelen.” De onderzoekers duiden dit aan als doenvermogen. Drie persoonskenmerken bepalen het doenvermogen: temperament (ben je een aanpakker of een vermijder/ ontkenner?), zelfcontrole (hoe gedisciplineerd ben je, in hoeverre geef je toe aan verleidingen?) en overtuiging (optimistisch versus pessimistisch). Mentale belasting De onderzoekers hebben op drie domeinen van het leven onderzoek gedaan, waaronder op het gebied van persoonlijke financiën. “We hebben de vraag gesteld ‘wat moeten mensen kunnen om zich financieel te kunnen redden?’. Daaruit bleek dat je niet alleen informatie moet kunnen verzamelen en verwerken. Dat is niet genoeg. Je moet een plan kunnen maken. Maar als je niet in actie komt, heb je daar niet zo veel aan. Bovendien moet je volhouden en kunnen omgaan met tegenslag en verleidingen,” vertelt Anne-Greet Keizer. ‘stress werkt negatief uit op je denk- en doenvermogen’ Vaak zijn het heftige gebeurtenissen, zoals een scheiding of faillissement, waarbij de problemen zich snel opstapelen. Zelfs NOAB als je een buffer hebt, kun je door tegenslag in een situatie belanden waarbij je de controle kwijtraakt. Een voorbeeld is de groep van ruim een miljoen huishoudens wiens huis onder water stond als gevolg van de kredietcrisis. “Dan kun je makkelijk in een vervelende neerwaartse spiraal komen.” “Uit onderzoek weten we dat stress en mentale belasting negatief uitwerken op zowel je denk- als doenvermogen. Dat neemt af. Juist in de situaties dat je heel veel doenvermogen nodig hebt, ben je minder in staat om dingen te regelen omdat er al zoveel op je afkomt.” “We hebben de neiging om te zeggen ‘je doet maar harder je best’,” aldus Keizer. “Natuurlijk moet je je best doen. Alleen zijn er grenzen aan wat je kunt. Voor een belangrijk deel wordt zelfcontrole bepaald door je aanleg en opvoeding.” Ze ziet een omslag in het denken. “In het televisieprogramma ‘Effe geen cent te makken’ zit nog een toon in van ‘hoe kun je dit nou doen?’. In ‘Schuldig’ van Human is dat beeld al wat gedraaid. Er wordt ook uitgelegd hoe mensen in zo’n situatie zijn terechtgekomen en waarom ze iets doen wat voor mensen die geen schulden hebben een heel onlogische actie is.” De kracht van het laatste programma is volgens haar dat de kijker inziet dat het ook jezelf kan overkomen als het leven tegenzit, bij een echtscheiding of andere life events. “In potentie gaat het over ons allemaal. Niet alleen over kwetsbare mensen. Bij de groep mensen die in de problemen komen, zit een groot aantal dat in normale omstandigheden prima functioneert.” Boete op boete “De overheid kent de laatste jaren een systeem van boete op boete, waardoor een kleine fout heel snel kan escaleren in een stevige schuld. Wat wij in ons onderzoek zeggen is dat een kleine fout ook kleine gevolgen moet hebben. Als je boete op boete stapelt, creëer je een extra stressfactor.” Het rapport wil de overheid een spiegel voorhouden, vertellen de onderzoekers. Activa | Nummer 1 - 2018

31 Keizer: “Het idee leeft dat als je als overheid maar goede informatie aan mensen geeft, ze verder vanzelf wel het goede zullen doen. Wij hebben aangegeven dat dit niet in alle situaties zo werkt.” Tiemeijer vult aan: “Het is geen rocket science. Bij presentaties zeg ik altijd ‘ik weet zeker dat je vrienden hebt die superslim zijn, maar desondanks discipline missen en overal een chaos van maken. Zelfcontrole is niet hetzelfde als intelligentie. Maar op de een of andere manier is dit soort huis-tuinen-keukenkennis niet ingedaald bij de overheid. Bij het vormgeven van beleid is de neiging groot om terug te vallen op de oude economische modellen, waarbij mensen alleen via de portemonnee worden aangestuurd.” ‘Natuurlijk moet je je best doen. Alleen zijn er grenzen aan wat je kunt’ De onderzoekers hebben hun rapport aangevuld met een zogenoemde ‘doenvermogentoets’, die ambtenaren stimuleert om bij het ontwikkelen van beleid van tevoren na te denken over het proces dat mensen moeten doorlopen. Keizer gebruikt het oude studentenreisproduct als voorbeeld van slecht doordacht beleid. “Als een student is afgestudeerd, moet hij het reisproduct stopzetten. Dat doen heel veel studenten niet. Ze zijn met van alles bezig – een baan zoeken – waardoor ze een forse schuld opbouwen.” Keizer vertelt over een pilot van de Belastingdienst. Deze richt zich op mensen die meer gaan verdienen en daardoor achteruitgaan qua toeslagen. “Als de Belastingdienst in zijn data kon zien dat het inkomen verandert, stuurden ze een mailtje dat het nieuwe inkomen mogelijk effect heeft op de toeslagen. Via een link konden mensen dit checken en direct ook wijzigen. Ruim zeven van de tien mensen pasten vervolgens de gegevens aan.” In het bedrijfsleven hebben ze beter in de gaten hoe ze dingen makkelijker moeten maken, constateert Tiemeijer. “Als ik van energieleverancier wil veranderen hoef ik alleen een belletje te plegen en dan wordt het voor mij geregeld. Het kan dus wel.” NOAB Will Tiemeijer en Anne-Greet Keizer Keizer vult aan: “Mensen zíjn verantwoordelijk, maar je kunt ze ook een duwtje in de goede richting geven.” Tiemeijer: We zeggen vooral ‘ga er eens op een andere manier naar kijken’. Hoger opgeleiden en mensen die niet in een moeilijke situatie zitten, vinden meestal de weg. Maar er zijn ook grote groepen waarbij het helemaal niet zo werkt. Dat zijn niet alleen de klassieke achterstandsgroepen die altijd de aandacht krijgen.” ■ Het rapport ‘Weten is nog geen doen’ is te vinden op wrr.nl. Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

32 Belastingdienst start btw-aangiftepilot voor zzp’ers De Belastingdienst start een proef met online boekhouden, btw-aangifte en betalen ineen. Er kunnen 2.500 zzp’ers aan de pilot meedoen. Vanuit het boekhoudpakket worden de gegevens voor de btw-aangifte automatisch klaargezet. De zzp’er verzendt die aangifte vanuit het pakket en betaalt met iDeal. De verwachtingen van de pilot zijn hoog, vertelt projectleider Wessel van Ee. Door: Hans Pieters De Belastingdienst is voor de pilot op zoek naar 2.500 zzp’ers. De deelnemers gaan aan de slag met een online boekhoudpakket dat automatisch de gegevens voor de btw-aangifte klaarzet, verzendt en waarbij kan worden betaald met iDeal. Blackbox De groep zzp’ers uit de pilot gaat ervaren hoe het is om online te boekhouden. De testfase duurt twee jaar. “Dat je de aangifte via iDeal direct kunt betalen is een primeur.” De vooraf ingevulde winstaangifte, een andere innovatie waar de Belastingdienst aan werkt, maakt deel uit van hetzelfde project, vertelt Van Ee. ‘Met de nieuwe oplossing is ‘vertrouwen’ toegevoegd’ “Met onze partners van het Zeker-OnLine keurmerk hebben we een ‘aangifteflow’ ontwikkeld, waarbij je stapsgewijs je btw-aangifte kunt indienen en betalen,” aldus Van Ee. “De meeste boekhoudpakketten hebben al een knop om vanuit het boekhoudpakket de aangifte te doen, maar veel zzp’ers vinden die knop een ‘blackbox’. Ze weten niet waar de aangifte blijft,” weet hij te vertellen. “Met de nieuwe oplossing hebben we er ‘vertrouwen’ aan toegevoegd. De zzp’er kan de stappen logisch volgen, waardoor hij de aangifte wél vanuit het online pakket durft te versturen.” Met de aanpak heeft de Belastingdienst twee doelen: hulp NOAB aan de voorkant, zodat de zzp’er meer het gevoel krijgt dat hij ‘in control’ is. Wat weer moet leiden tot minder fouten bij de aangiften. “We zien dat veel zzp’ers het lastig vinden om aan de administratieve verplichtingen te voldoen. Ze vinden boekhouden niet leuk en zijn onzeker of ze het wel goed doen. ‘Ben ik op de juiste weg?’, ‘krijg ik geen naheffingsaanslag?’. Of ze zijn de inloggegevens kwijt. Dat leidt tot heel veel telefoontjes naar de BelastingTelefoon.” Onbewuste fouten “We zien vaak dat zzp’ers onbewuste fouten maken bij de aangifte. De Belastingdienst wil meer naar de voorkant van de aangifte in plaats van deze achteraf te controleren. We willen zorgen dat je het meteen goed doet, zodat je minder hoeft te corrigeren.” De Belastingdienst heeft er kortom zelf ook belang bij dat meer aangiften vanuit een online boekhoudpakket worden ingediend, voegt Van Ee toe. “Ons voordeel is dat de aangiften kwalitatief beter zijn, tijdiger worden ingediend en dat er op tijd wordt betaald.” Met de pilot wil de Belastingdienst kijken of de bedachte oplossingen werken voor de zzp’ers. Ook wil de dienst ‘compliance by design’ inbouwen, waarmee fouten bij het invullen automatisch worden herkend. Hiermee bouw je ‘vanzelf goed’ als het ware in. Bijvoorbeeld door een uitleg van de fiscale regelgeving toe te voegen. Als voorbeeld noemt Van Ee dat een ondernemer bij het inboeken van de aankoop van bedrijfskleding te zien krijgt ‘Wil bedrijfskleding aftrekbaar zijn, dan moet het aan die en die voorwaarden voldoen’. “Je voorkomt onbewuste fouten. Dat is goed voor de zzp’er, daardoor krijgt hij geen brieven en naheffingen. Je wilt ondernemers lekker laten ondernemen. Hij moet niet onzeker zijn over de belastingaangifte en administratie.” Activa | Nummer 1 - 2018

33 Wessel van Ee Adviesrol De automatisch ingevulde belastingaangifte vormt geen bedreiging voor het accountants- en administratiekantoor, benadrukt Van Ee. Het tegendeel is eerder het geval, in zijn visie. “Als je stelt dat de ondernemer of zzp’er geen adviseur meer nodig heeft, onderschat je de rol van de adviseur.” Sterker nog: “Het vak wordt alleen maar leuker, omdat je steeds meer tijd hebt om te sparren. De adviseur kan veel meer toegevoegde waarde leveren.” De nieuwe, digitale oplossingen bieden kansen om de adviesrol te pakken met betrekking tot vragen over zijn pensioen, investeringen, huwelijksvoorwaarden en andere financiële vragen, is zijn overtuiging. “Die rol moet je wel pakken,” benadrukt Van Ee. “Bij een klant die je één keer per jaar ziet, als de cijfers moeten worden opgemaakt, kun je je toegevoegde waarde veel minder bewijzen.” ‘Je wilt ondernemers lekker laten ondernemen’ Voordat hij in dienst kwam bij de Belastingdienst was Van Ee zestien jaar als belastingadviseur werkzaam voor het mkb. NOAB “Als geen ander weet ik wat voor vertrouwensrol de adviseur heeft met zijn klant.” Hij speelt een grote rol bij het interpreteren, adviseren en helpen bij ondernemersbeslissingen. Klanten vertrouwen het oordeel en de visie van de adviseur, is zijn ervaring. “Een goede adviseur kent zijn klant. Hij kent de kracht en zwaktes van zijn klant. Klanten met wie je een goede band hebt, hebben een grote loyaliteit.” Hij verwijst naar een onderzoek, waaruit blijkt dat ‘gebrek aan aandacht’ één van de belangrijkste redenen is om over te stappen naar een nieuwe adviseur. “Niet het prijsverhaal.” Winstaangifte Voor de werving van de deelnemers werkt de dienst samen met brancheorganisaties zoals de NOAB en met zzp-belangenorganisaties. “We hopen eind maart de 2.500 te halen. We willen een divers beeld neerzetten: zzp’ers die net starten, zzp’ers die met Excel werken, zzp’ers die online boekhouden, met en zonder administratiekantoor. Gewoon het hele spectrum, zodat we een goed beeld krijgen van wat nodig is om met boekhouden, belastingaangifte en betalen ineen de zzp’ers écht te helpen. De verwachtingen zijn hooggespannen. “Tien jaar geleden begonnen we met een heel beperkte groep met de vooraf ingevulde aangifte. Nu geldt dit voor bijna alle Nederlandse belastingplichtigen in loondienst. Ik denk dat het met online boekhouden en de automatische winstaangifte voor ondernemers precies dezelfde kant opgaat.” ■ Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

34 Marktplaats als advertentiemedium Er komen een kleine zeshonderd resultaten boven als u ‘accountants en boekhouders’ intypt op Marktplaats. Activa ging te rade bij een tiental adverterende kantoren. De respons was tamelijk mager: drie, waarvan één meldde absoluut géén tijd te hebben. Wat is hun verhaal? Door: Chris Wolters Het aantal mogelijkheden om een administratie- en belastingkantoor onder de aandacht te brengen van (potentiële) klanten is groot. Een website staat niet ter discussie. Maar zoals bij meer mogelijkheden die het internet biedt: opzet, aanpak en uitvoering kenmerken zich door een enorme verscheidenheid. Van zeer uitgebreid tot zeer summier en van goedgemaakte introductiefilms tot een site met uitsluitend – en vooral ook veel – tekst. Doelgericht verkopen Marktplaats heeft zijn palet van mogelijkheden de afgelopen jaren sterk vergroot. Niet alleen kan de zolder effectief worden opgeruimd, maar ook commerciële aanbieders van producten en diensten kunnen er een plekje vinden. Marktplaats Admarkt is volgens de aanbieder ‘een snelle en eenvoudige manier om zeer doelgroepgericht producten te verkopen, naamsbekendheid op te bouwen en verkeer naar je webshop te realiseren.’ ‘Marktplaats biedt toegang tot 8,2 miljoen ‘koopgerichte’ bezoekers’ Adverteren geeft volgens de aanbieder toegang tot 8,2 miljoen ‘koopgerichte bezoekers’ per maand. Belangrijk verkoopargument van de aanbieder is dat er geen onverwachte kosten zijn. Men stelt dat de gebruiker uitsluitend betaalt als er op de advertentie wordt geklikt. Daarbij is er een directe gratis link naar de website van de aanbieder. Wie wil adverteren moet een account aanmaken. Die moet weer worden goedgekeurd door Marktplaats. Dat neemt twee dagen in beslag. Marktplaats Admarkt biedt de mogelijkheid om per advertentiegroep te adverteren. Gesteld wordt dat de sector Marktplaats Diensten en Vakmensen de weg opent naar 100.000 mensen die zoeken NOAB naar een betrouwbare dienstaanbieder of vakman. Marktplaats geeft 1,5 miljoen unieke bezoekers per maand op. Bij elkaar draait het om 50.000 adverteerders, ruim 2.000 projecten per week. Advertenties worden gemiddeld 15 keer per week bekeken. De kosten vallen mee Johannes Prakken van Bruins | administratie • belasting • advies reageert per omgaande op het verzoek via Marktplaats op de vraag waarom hij met Bruins voor Marktplaats koos. “Algemeen wil ik graag weten hoe dat soort aanbiedingen werken en of ik daar zelf ook iets mee kan. Dus ook promotie via Marktplaats met betrekking tot bekendheid en bekend willen zijn met Marktplaats.” Marianne Kremer van Kremer Administratie in Vaassen reageerde ook heel snel: “Ik adverteer weinig. Het kost relatief veel en levert vaak niets op. Voor de vermelding op Marktplaats hoef ik alleen de klikken te betalen. Je kunt een maximum instellen hoeveel je eraan kwijt wilt.” Marianne vervolgt: “En nog steeds, de meeste klanten komen via mondtot-mondreclame. Om ervaringen uit te wisselen heb ik me ook aangesloten bij een ondernemersvereniging voor dames in de gemeente Apeldoorn.” Johannes Prakken gaat nog even wat dieper in op de kosten. “Adverteren op Marktplaats kost niet veel en het kantoor is in ieder geval vindbaar. Is de advertentie eenmaal gemaakt, dan zijn de kosten zelfs te verwaarlozen.” Hij plaatst wel een andere kanttekening met betrekking tot aandacht voor wijzigingen: “Ik heb bij Google Ads wel een keer gehad dat ze een wijziging in hun beleid hadden. Dat gaat dan altijd gepaard met teksten als “verbeteren van de gebruikerservaring”, “tegemoetkomen aan de wensen”, enz. Daarvan heb ik wel geleerd dat ik de nota’s dan in de gaten moet houden. Ik had er ca. € 10 per maand voor over, maar toen schoten ze in één keer naar € 50 per maand. Bij Marktplaats kun je zowel de kosten per klik als het budget per maand ingeven. Ze hebben mij vorig jaar eens gebeld en daarbij zelfs het advies gegeven die kosten Activa | Nummer 1 - 2018

35 per klik omlaag te zetten, vanwege specifieke vindbaarheid (regio, woorden). Met de klikratio van 1% ben ik eigenlijk wel redelijk tevreden.” Over rendement gesproken Meten is weten, dus is het interessant om na te gaan of de inspanningen ook rendement opleveren. Johannes Prakken: “Niet noemenswaardig, in ieder geval kan ik mij niet herinneren dat het bij nieuwe klanten genoemd is. Mogelijk dat particulieren op deze wijze bij ons komen.” Dat betekent dus dat er ook gekeken moet worden naar andere social media. Prakken: “Ja, Twitter, Facebook en Google Ads.” Prakken geeft aan dat social media in ieder geval bijdragen aan de goede naam en naamsbekendheid. “Goodwill-advertenties”, zoals tips over zonnepanelen, maar ook nieuwjaarswensen enz. En jaarlijks in ieder geval een link naar een checklist.” Heeft hij tips voor collega’s? “Gewoon proberen,” meent Johannes Prakken. “De uiting moet bij het kantoor passen. Baat het niet? Het schaadt ook niet. Voorwaarde is wel dat je er verstandig mee omgaat.” Marianne Kremer stelt: “Mond-tot-mondreclame is toch nog altijd de beste wijze van reclame. Op die manier krijg ik genoeg klanten en kan ik in mijn onderhoud voorzien.” ‘Mond-tot-mondreclame is nog altijd de beste reclame’ Bij adverteren op Marktplaats spelen het imago en de internetpolicy een rol. Sommige aanbieders klagen over de willekeur in de ‘costs-per-click’ aanpak. Soms is dat een paar cent per click, soms loopt het op tot meer dan een één euro. Tenslotte: de geringe respons via de antwoordmogelijkheid op Marktplaats is een nader onderzoek waard. Komt de vraag misschien niet over of wordt die mogelijkheid wellicht niet goed in de gaten gehouden? ■ NOAB Activa | Nummer 1 - 2018

36 NOAB-masterclass MkB Ondernemerscoach “Waarom zijn jullie daar niet eerder mee gekomen?,” vragen ondernemers. Een serieus en boeiend traject dat moet leiden tot kantoren die klaar zijn voor de toekomst. Dat is MKB Ondernemerscoach. Een leertraject van drie jaar, waarvan de eerste groep deelnemers het traject over tien maanden succesvol gaat afronden. Activa peilde de ervaringen. Door: Henk Poker “Tegen die tijd is het business- en verdienmodel uitgerold over de bestaande klanten,” zegt trainer Maurice Lander. “In het model staat de rol van ondernemerscoach, met verstand van cijfers, centraal. Hieraan is grote behoefte in het MKB.” Pioniers Binnen het traject MKB Ondernemerscoach wordt ook aandacht besteed aan verandering binnen de eigen organisatie. De lengte van het traject is er zelfs op afgestemd, zodat het goed behapbaar is. Lander: “Van sommige kantoorhouders hoor ik dat ze vinden dat hun organisatie nog niet klaar is voor het traject, maar juist dan is MKB Ondernemerscoach interessant. Zo zie ik kantoren eerst lean worden, waardoor de omzet per klant daalt. Dat is erg jammer. Het gevolg is dat je op den duur steeds harder moet werken (lees: je inspannen) voor hetzelfde geld. Er had dus eerst een business- en verdienmodel moeten staan, met nieuwe toegevoegde waarde.” ‘We worden meer ondernemer naast de ondernemers’ “Het leertraject MKB Ondernemerscoach zorgt daadwerkelijk voor een koerswijziging en vergt wel het nodige van onze organisatie,” zegt Hugo Knape van Knape Administratie Belastingconsulenten BV in Maasdam, die enthousiast is over het leertraject. Hij was één van de pioniers en zit inmiddels in z’n laatste jaar. “De vraag hoe we onze organisatie moeten inrichten, die invulling gaat geven aan onze veranderende activiteiten, houdt ons veelvuldig bezig. En klanten moeten uiteraard ook mee. Er moet over en weer vertrouwen zijn wanneer je NOAB ingrijpende veranderingen doorvoert. Dat vertrouwen is er, zo bleek uit een enquête.” “Vragen als: ‘waarom zijn jullie daar niet eerder mee gekomen?’ en ‘wat is het?’, komen vaak voorbij. We communiceren open met onze klanten, gelukkig staan zij open voor onze plannen en ideeën. We maken geen onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Immers, ze kunnen allemaal de meerwaarde van onze vernieuwende aanpak ervaren. Samenwerken staat voorop, waarbij het gebruik van bijvoorbeeld een dashboard een prima hulpmiddel is. Je bent steeds meer samen aan het ondernemen met je klant. Het leertraject MKB Ondernemerscoach biedt ons daarvoor waardevolle handvatten.” ‘klanten zijn blij verrast over onze nieuwe aanpak’ Knape heeft het gevoel dat hij in de afgelopen periode ook zelf meer ondernemer is geworden. “We groeien in die rol mee, zijn meer ondernemer naast de ondernemers. Waar we vroeger vooral aanbodgericht waren, gaat het er nu om wat onze toegevoegde waarde is. Dat is de crux van het verhaal.” In deze ontwikkeling past ook de overstap naar een vast maandelijks bedrag voor de werkzaamheden. Daarvoor zet het kantoor drie pakketmodules in de markt: knap, knapper, knapst. De klant mag kiezen welke module hij wil afnemen. Knape: “We hebben daarvoor gekozen omdat uiteindelijk de prijs ondergeschikt moet zijn aan wat je ervoor krijgt. Noem het de meerwaarde die je als klant moet gaan ervaren. Niet elke klant Activa | Nummer 1 - 2018

37 gaat daarin mee en er zullen op termijn dan ook klanten afvallen, maar er komen nieuwe voor terug. Daar ben ik van overtuigd.” Verandertraject Bij Tuuur in Hendrik-Ido-Ambacht pasten ze zelfs de naam van het kantoor aan, inclusief verhuizing, om de nieuwe weg die werd ingeslagen te accentueren. Melanie van Bekkum ervaart MKB Ondernemerscoach dan ook echt als een verandertraject. “Het brengt ons zoveel aan kennis en ik ervaar groei, zowel persoonlijk als voor de organisatie, maar ook bij onze klanten. Wellicht vallen er een paar weg die niet mee willen, dat kan. Maar, er komen ook nieuwe klanten terug, dat merken we nu al.” ‘Leiderschap zit in iedereen, als je er maar voor openstaat’ Klanten moeten wel meegenomen worden in het verandertraject. Veel en zorgvuldig communiceren speelt daarbij een belangrijke rol, zo ervaart Van Bekkum. “Klanten zijn nieuwsgierig geworden en blij verrast over onze nieuwe aanpak.” NOAB-masterclass MKB Ondernemerscoach voor te zijn. Gewoon doen dus, dit traject. Het brengt je écht verder.” Ze noemt het leertraject MKB Ondernemerscoach een natuurlijk proces. “Ik zie het als een trein waar je instapt en die je steeds weer een station verder brengt. Ook als persoon heeft het me veel gebracht, ik voel en ervaar dat ik meer ondernemer ben geworden. En wat blijkt, daar hoef je helemaal niet bang NOAB Maurice Lander beaamt dit: “Eén van de doelen die we binnen MKB Ondernemerscoach nastreven is het ontwikkelen van leiderschap. Dat klinkt misschien eng, zeker wanneer je het gevoel hebt dat je dit niet in je hebt. Maar, leiderschap zit in ieActiva | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

Visma Accountancy Cloud Het slimste online samenwerkingsplatform voor accountants en ondernemers Wilt u als accountant werken met software waarmee u de processen van uw accountantskantoor volledig automatiseert, nieuwe kansen creëert en optimaal samenwerkt met uw cliënten? Dan is Visma Accountancy Cloud voor u de oplossing! www.vismasoftware.nl/accountancy Wat biedt Visma Accountancy Cloud: • De modernste online boekhoudoplossing voor u en uw cliënten • System-to-system-samenwerking • Zelf eenvoudig cliënten aanschakelen op online boekhouden • Gratis online dashboards en scan apps voor uw cliënten • Practicemanagement - uitgebreide tools voor uw interne kantoorbeheer

39 dereen, als je er maar voor openstaat. Is dat het geval, dan kun je dit echt ontwikkelen, deelnemers aan het traject bevestigen dit ook.” Tools Jef Nienhuis van adviesgroep nieuwe stijl Bastiaans Adviesgroep in Drachten ondervindt vrijwel dagelijks de revenuen van de kennis die hij heeft opgedaan in het leertraject MKB Ondernemerscoach. “We zijn de afgelopen jaren echt de diepte ingegaan en hebben diverse tools aangereikt gekregen over de manier waarop je het anders kunt doen. Daarnaast hebben wij onze eigen visie verbreed en dat wordt in de markt opgepakt.” Intern moet Nienhuis er wel hard aan trekken om zijn medewerkers mee te krijgen. ‘Het gaat toch goed,’ krijgt hij vaak te horen. “Ja, dat klopt, maar we willen dat het over een paar jaar ook nog goed gaat. Boekhouders veranderen niet zo snel, dus ik moet het goed uitleggen en de nieuwe organisatie langzaam opbouwen.” ‘Ondernemers kiezen bewust voor onze aanpak’ Het nieuwe businessmodel waarmee Bastiaans Adviesgroep werkt levert nieuwe klanten op, maar ook meerwerk bij tientallen bestaande klanten. “En blijkbaar vertelt zich dit rond,” reageert Nienhuis. “We worden spontaan gebeld door ondernemers, men kiest bewust voor onze aanpak. Ja, het leertraject MKB Ondernemerscoach heeft ons kantoor omhooggetrokken, daar ben ik heel positief over.” Factureren van waarde Lander vervolgt: “De huidige deelnemers hebben het geleerde uiteraard in de praktijk gebracht en wat blijkt: de jaarlijkse omzet per klant neemt toe, met soms wel honderd procent. En het mooie is dat kantoren door hun vernieuwde aanpak nieuwe klanten aantrekken. En dat zijn vaak de ‘ideale’ klanten waar je naar op zoek bent.” “De extra omzet realiseer je bovendien met een hogere marge. En dat komt omdat je als kantoor veel meer in huis blijkt te hebben dan je dacht. Veel kantoren factureren nog op inspanning, terwijl de toekomst ligt op het factureren van waarde. Dat is waar het bij MKB Ondernemerscoach om gaat,” besluit Lander, die de deelnemers tenslotte nog wil complimenteren voor hun geloof, doorzettingsvermogen en volharding. ■ Meer weten? Wilt u meer weten over de opleiding MKB Ondernemerscoach kijk dan op: www.noab.nl/educatie/mkb-ondernemerscoach. AccountancyExpo Maurice Lander spreekt namens NOAB op de AccountancyExpo over MKB Ondernemerscoach. Zorg dat u erbij bent op 19 juni 2018: ga naar www.accountancyexpo.nl en bestel uw gratis ticket met de kortingscode NOAB18. adviesgroep Partners in kwaliteit punt & vAn de weerdt, belAstingAdviseurs Parkstraat 20 2514 JK Den Haag T. 070 - 302 58 25 E. info@defiscalisten.nl voor uw fiscAle vrAAgstukken NOAB VAN ELDEREN AccountAnts | belAstingAdviseurs Kanaalpad 77 | 7321 AN Apeldoorn T. 055 - 522 33 77 E. apeldoorn@vanelderen.nl Met vestigingen in: Ommen 0529 - 46 96 00 Wezep Zwolle 038 - 444 62 44 038 - 423 15 83 Activa | Nummer 1 - 2018 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

40 Adver torial ‘Het verwachtingspatroon van de klant verandert’ De huidige tijd eist van het accountants- en administratiekantoor dat de cijfers van de klant elke maand op orde zijn. “De jaarrekening moet er bij wijze van spreken met één druk op de knop uit kunnen rollen,” stelt Arjan van Beek. Met de samenstelstraat van Visionplanner is dit de realiteit, ongeacht het administratiepakket dat het kantoor gebruikt. Door: Hans Pieters De functie van de jaarrekening verandert, constateert Van Beek. “De klant kent de cijfers al. De jaarrekening heeft zich hierdoor ontwikkeld van inzichtdocument tot verantwoordingsdocument.” Het verwachtingspatroon van de klant verandert mee. “Klanten krijgen er steeds meer behoefte aan om op ieder moment te weten hoe ze ervoor staan. Dan moet je er wel op kunnen vertrouwen dat de cijfers betrouwbaar en up-todate zijn.” samenstelstraat Visionplanner is groot geworden met tussentijdse financiële rapportages, vertelt Van Beek. “Tussentijdse rapportages zorgen voor meer advies-uren. Het is een kapstok voor een extra contactmoment met je klant. Daar vloeien de extra advies-uren weer uit voort.” Sinds een aantal jaren biedt het bedrijf een cloudoplossing aan, die wordt gecombineerd met samenstelsoftware, wat heeft geresulteerd in de ‘samenstelstraat’. “De toepassing is gekoppeld met de bekende boekhoudsoftwarepakketten.” Kantoren kunnen Visionplanner als een schil over alle verschillende pakketten leggen. “Veel kantoren werken met meerdere programma’s, omdat hun klanten net weer een ander pakket gebruiken.” NOAB Het verzamelen en valideren van cijfers, het rapporteren van tussentijdse cijfers, het samenstellen van jaarcijfers – het accorderen en deponeren – doen we binnen Visionplanner. Daarmee creëer je een complete samenstelstraat.” Bij kantoren is hier een grote behoefte aan, constateert hij. “We hebben gekozen voor de risicogerichte aanpak in het samenstellen van de jaarcijfers. Het is belangrijk dat je dat doet op basis van een uitgewerkte kolommenbalans.” ‘Je kunt per klant bepalen hoe je de cijfers presenteert’ Om kantoren te helpen bij het uitwerken van de kolommenbalans ontwikkelt Visionplanner momenteel het administratiedossier. “Met behulp van slimme checklists zorg je ervoor dat de klant altijd beschikt over gevalideerde cijfers, of dat nou één, vier of twaalf keer per jaar is”. Op basis van het beeld dat de cijfers geven, kan een analyse worden gemaakt van de risico’s die bij de klant spelen. Dit laatste wordt steeds belangrijker. Dit sluit aan bij de richtlijnen en eisen die bijvoorbeeld brancheorganisatie NBA aan kantoren stelt, aldus Van Beek. “Die adviseren de risicogerichte aanpak. NOAB schurkt met haar kwaliteitseisen hier dicht tegenaan.” Van Beek licht toe wat risicogericht samenstellen betekent voor de werkwijze. “Je bekijkt niet meer één voor één alle posten, maar je focust op posten die een grotere kans lopen niet helemaal goed te zijn. Dat wordt mede bepaald door het type organisatie. Denk aan soort activiteiten, grootte, rechtsvorm. De cijferbeoordeling doe je op basis van de uitgewerkte kolommenbalans. Dat kan alleen als je kunt uitgaan van goede cijfers.” Dagelijks ververst Door de snelle technologische ontwikkelingen is het steeds makkelijker om een automatische koppeling tot stand te brengen, stelt Van Beek. “Er zijn boekhoudpakketten waarbij we kunnen instellen dat de informatie dagelijks wordt geïmporteerd. Iedere nacht worden de cijfers ververst.” In combinatie met de tegenwoordig aanwezige bankkoppelingen in boekhoudsoftware zorgt het ervoor dat een kantoor de cijfers op ieder moment kan presenteren aan diens klant. “Je kunt per klant bepalen hoe je de cijfers presenteert. De dashboards kun je Activa | Nummer 1 - 2018

41 specifiek per klant inrichten. Je kunt ook gebruikmaken van onze standaardsjablonen.” De manier waarop en hoe vaak je de cijfers deelt, bepaalt het kantoor in samenspraak met de klant. “De één vindt vier keer per jaar voldoende. De ander wil maandelijks vooruitkijken, ‘waar sta ik over een jaar als ik bepaalde investeringen doe of extra personeel aanneem?’. ‘Wat doet een omzetdaling van 10% met mijn liquiditeit?’.” Van Beek vervolgt: “Als je een aantal keer per jaar tussentijds rapporteert, beschik je aan het einde van het jaar al over een uitgewerkte kolommenbalans en maak je heel snel en efficiënt een jaarrekening.” Inzicht “Iedere ondernemer heeft behoefte aan actuele, betrouwbare cijfers. ‘Hoe sta ik ervoor qua omzet, kpi’s, de banksaldi et cetera?” De financiële data kunnen worden gekoppeld aan niet-financiële gegevens. Als voorbeeld noemt Van Beek een horecabedrijf. “Met de applicatie kun je allerlei data toevoegen die je inzicht geven in bijvoorbeeld de gemiddelde tafelbezetting per maand of de gemiddelde besteding per bezoeker.” “Je kunt zelf kpi’s (key performance indicators, red.) bouwen en presenteren bij je klant. Daarin zit je toegevoegde waarde, je helpt hem te sturen op cijfers, en daarmee word je relevanter voor je klant.” Van Beek vervolgt: “Bij gelijksoortige ondernemingen binnen je klantenkring kun je een benchmark opzetten om de resultaten en kostenontwikkelingen te vergelijken.” Verantwoording De jaarrekening in Visionplanner wordt helemaal in SBR-format opgesteld. Dat maakt ontsluiting van de rapportage naar Kamer van Koophandel of bank NOAB Arjan van Beek eenvoudig. De jaarrekening is vooral een verantwoordingsdocument. “Wat de oplossing van Visionplanner meerwaarde geeft, is dat het document kan worden uitgebreid tot een goed leesbaar financieel verslag, met toelichtingen en specificaties. Je kunt de layout aanpassen en inrichten met het eigen logo en de kantoor-look & feel.” Visionplanner B.V. Brouwersgracht 156 3901 TM Veenendaal T 0318—545 020 E info@visionplanner.com I www.visionplanner.com Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

42 Coöperatief ondernemen “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we de mogelijkheid bieden om hun talenten als ondernemer te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.” Dit vertellen Erna Smeekens en Hans Udo, grondleggers van ‘De Vrije Uitloop’, een coöperatie voor sociaal ondernemen in Breda. Door: Chris Wolters Parttime coöperatief ondernemen met behoud van uitkering is oorspronkelijk een gezamenlijk idee van de Tientjes Academie Breda en Cordaid. De gemeente Breda is ‘sociaal aandeelhouder’ van deze coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie de re-integratie. kost geld, maar drukt ook kosten De basis van coöperatief ondernemen ligt in 2013. Ervaringen opgedaan in de eerste vijf jaar leveren positieve conclusies op als het gaat om effectiviteit en levensvatbaarheid. Mieke van Tilburg, Cordaid-manager Coöperatief Ondernemen in Nederland: “Cordaid probeert armoede en uitsluiting tegen te gaan. Onze organisatie werkt wereldwijd, dus ook in Nederland. In 2014 is de focus verlegd naar zelfredzaamheid. Met coöperatief ondernemen zijn mensen in de bijstand te helpen om hun eigenwaarde te herwinnen en zelf een inkomen te verdienen.“ ‘uit de schulp kruipen is een probleem’ Onder deze vlag proberen we organisaties, overheden en bedrijven samen te brengen. Dat werkt: andere organisaties en overheden nemen ons werk over. Met slimme kredieten is een bijdrage te leveren aan economische zelfredzaamheid en (sociaal) rendement. Het vergt een investering, maar drukt ook kosten.” Voor deelnemers zijn er duidelijke criteria: “Afspraken moeten gerespecteerd worden, contracten nagekomen. Men NOAB moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat ook scherp wordt gelet op de kosten.” Van onmondigheid naar onafhankelijkheid Bij de start van ‘De Vrije Uitloop’ gaf Erna Smeekens aan: “Wij willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen. Er heerst bij veel mensen in de bijstand moedeloosheid. Angst en argwaan tegenover de sociale dienst is heel gebruikelijk. Uit de schulp kruipen is een probleem. Gemeenten hielpen en regelden zoveel mogelijk, vaak met de beste bedoelingen, maar bijstandsklanten werden daardoor de afgelopen veertig jaar onmondig en afhankelijk gemaakt.” Smeekens en Udo zaten ooit zelf in de bijstand. “Mensen met een bijstandsuitkering toonden in vrijwilligerswerk aan wel degelijk iets te willen en ook te kúnnen. Zo is onze coöperatie ontstaan.” De gemeente oordeelde positief en zag het collectief ondernemerschap als een vernieuwende en kansrijke mogelijkheid om werk te creëren. De coöperatie kreeg toestemming om drie jaar te experimenteren met deze nieuwe vorm van re-integratie. “De deelnemers mochten werken met behoud van uitkering, terwijl de gemeente vooralsnog afzag van aanvullende eisen zoals sollicitatieplicht.” Ieder voor zich en samen De organisaties voor coöperatief ondernemen kenmerken zich door hulp bij zaken waarmee elke ondernemer te maken heeft: administratie, inkoop, huisvesting en marketing. Volgens Mieke van Tilburg zijn er in Nederland inmiddels zo’n twintig coöperatieve ondernemingen actief, waaraan ongeveer 160 ondernemers zijn verbonden. Dubbele boodschap: iedereen kan ondernemen, ook mensen die denken dat niet te kunnen, Activa | Nummer 1 - 2018

43 Hans Udo en Erna Smeekens maar belangrijk is vooral dat men zich kan concentreren op het ondernemen. ‘Wat je verdient gaat in de pot’ Bert Vos van coöperatie De Blauwe Paraplu in Amersfoort heeft zijn plek zo hervonden. Hij werkte in de zorg en als freelance journalist. Kwam op een dood punt doordat hij bijvoorbeeld niet onder het BBZ, Besluit bijstandverlening zelfstandigen, viel. Hij is nu een jaar verder als coöperatief ondernemer en kan zich volledig richten op tekstproductie, blogs en journalistiek, niet op financiële zaken. “Wat je verdient gaat in de pot. Daaruit worden kosten betaald en kun je weer investeren in bijvoorbeeld kantoorapparatuur. Dat gaat allemaal onder de vlag van ‘De Blauwe Paraplu’. Dat geeft rust en zekerheid.” ‘Je kunt sparren met anderen binnen de coöperatie’ Jacqueline Pol, betrokken bij het AllemansGilde in Apeldoorn, gestart in september 2017, geeft aan dat het opzetten van een coöperatie veel tijd en energie vergt. Pol: “Binnen de coöperatie is behoefte aan duidelijkheid over de werkwijze, verantwoordelijkheden, ondersteuning vanuit de coöperatie. DaarNOAB naast is een goede coöperatie-administratie, website en webshop van groot belang.” Volgens Pol is het een goede opstap naar een bepaalde vorm van zelfstandig ondernemen. “Je kunt sparren met anderen binnen de coöperatie. Je leert van elkaar. Je kunt rustig je eigen onderneming opzetten en gebruikmaken van de faciliteiten, zoals huisvesting en administratie.” structuur als basis De Coöperatie AllemansGilde startte met zeven ondernemers die vanuit de bijstand met behoud van uitkering mochten gaan ondernemen. Pol: “Voor iedere ondernemer wordt een schaduwboekhouding bijgehouden, zodat er direct inzage is in de voortgang van de onderneming.” Pol geeft aan: “De ondernemers beschikken allemaal over een talent, zijn ergens goed in, maar hebben niet of nauwelijks ervaring met ondernemen. Ook zaken zoals taalbarrière, regels en wetgeving, huisvesting spelen vaak in het begin een rol.” Pol meent dat het in ieder geval een goede opstap is naar zelfstandig ondernemen: “Zeker. Zonder direct veel kosten te maken een eigen onderneming opstarten, dat is een unieke kans. Iedereen die ondernemend en ambitieus is en de wil heeft om een eigen onderneming op te zetten, is welkom. Onder de paraplu van de coöperatie werk je je eigen bedrijfsplan verder uit.” Ze zijn nu zes maanden onderweg en een enkele tussentijdse conclusie is mogelijk. “De coöperatie staat. Website en webshop werken. We gaan nu de administratie verder professionaliseren door met een goed boekhoudpakket te werken, zodat de ondernemers ieder moment een goede inzage in de cijfers van hun onderneming hebben.” ■ Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

44 rgs draagt bij aan scherper zicht op resultaten Het uitgangspunt van RGS (Referentie GrootboekSchema) is de landelijke standaardisatie van het grootboek. Alle grootboekrekeningen die bedrijven nodig hebben om te rapporteren aan overheden, zoals de Belastingdienst, KvK, CBS, maar ook banken en andere publiek-private organisaties, staan in het schema. Door: Chris Wolters “RGS gaat een enorme bijdrage leveren aan een nóg beter gebruik van digitale snelwegen door financiële dienstverleners,” zegt Robert Mul van de NBA. “Klant en kantoor krijgen een nóg exacter beeld van de totale financiële situatie,” vult DirkJan van Blijderveen, van Van Blijderveen b.v. namens NOAB, aan. Beide heren zijn enthousiast over de extra mogelijkheden die RGS opent. Zij zijn ook voorzitter van respectievelijk de landelijke publiek-private Expertgroep RGS en van de taskforce Implementatie RGS. De werkelijke situatie achter de cijfers “De digitale snelweg kan nóg beter worden benut.” Robert Mul, hoofd Beroepsontwikkeling & Beleid NBA, licht zijn enthousiasme toe: “Met RGS is de werkelijke situatie achter de cijfers beter zichtbaar. Met SBR zit je op jaarrekening-rapportageniveau, met RGS op die van grootboekrekening.” Het CBS vraagt een aantal gegevens standaard uit. Die gegevens zitten wel in de financiële administratie, maar moeten apart worden opgespoord en opgegeven. ’De digitale snelweg kan nóg beter worden benut’ Met RGS kan dit automatisch. Van Blijderveen daarover: “RGS sluit aan op SBR. Het is een aanvulling, verdieping, noem het zoals je wilt. Door het CBS uitgevraagde gegevens zijn met RGS eenvoudig aan te leveren. Mits het systeem goed is ingericht.” Een voorbeeld uit zijn eigen praktijk: “In ons sysNOAB teem is de rubriek Autokosten opgenomen. Ga je daar via SBR in, dan heb je een rapportage/deponering stukken bij de Kamer van Koophandel. Met RGS is kun je bijvoorbeeld bij een transportbedrijf van iedere auto op kenteken alle gegevens zoals het brandstofverbruik ophalen.” Mul stelt kernachtig: “RGS-codes kun je steeds uitbreiden met extensies, waardoor je op detailniveau gegevens kunt opvragen.” Bredere output in de praktijk Mul schetst de toekomstige mogelijkheden: “Bij uniformiteit kun je uitgevraagde gegevens voor een veelvoud van cliënten regelen. Bovendien is op basis van die gegevens een advies te geven. Koppeling aan SBI-codes maakt vergelijkingen met andere bedrijven in de branche sneller en beter mogelijk. Die gegevens dienen als een soort kengetallen. Het maakt duidelijk of resultaten boven, onder of op het gemiddelde liggen. Aan de hand daarvan zijn prioriteiten vast te stellen.” Mul wijst erop dat het geen eenrichtingsverkeer zal blijven: “We hebben met de overheid afgesproken dat de snelweg uit tweerichtingsverkeer moet bestaan: niet uitsluitend uitvragen. Het CBS zal kengetallen gaan terugleveren. Daarmee kun je benchmarken. Ook daar liggen kansen voor intermediairs.” Van Blijderveen geeft aan: “Het vergt kennis van de markt en de branches om die kansen optimaal te benutten. Het is dus mooi als we dergelijke data via NOAB zouden kunnen delen. Een kwalitatieve uitbreiding van het advies. Ook zijn trends te bepalen. Van je eigen praktijk en van cliënten.” Mul vult aan: “Het moet uiteraard wel passen in de werkbelasting, het runnen van de aangiften en de jaarrekeningen is vaak al een hele belasting.” Van Blijderveen: “En toch moet het inspelen op de veranderingen niet worden uitgesteld. Analyseren, interpreteren en adviseren, zal cijfers inkloppen naar de achtergrond duwen.” Activa | Nummer 1 - 2018

45 Afscheid van vaste rituelen “Implementatie van RGS heeft personele consequenties,” aldus Van Blijderveen. “Bij ons is afscheid genomen van vaste rituelen. We spelen in op de actuele ontwikkelingen. Dat is niet makkelijk, noch persoonlijk, noch financieel. Ik zeg wel, breng dat offer, doe dat nu. Anders kon het wel eens te laat zijn.” Mul: “Het contact met je klant verandert. Van ontzorgen met betrekking tot de administratie, gaat dit richting meer contact met je klant.” Robert Mul en Dirk-Jan van Blijderveen Argumenten om de stap te nemen Van Blijderveen bekent: “Verwerking was een grote post, daar hebben we op ingeleverd. Het kostte ongeveer anderhalf jaar om terug te keren op het oude niveau. RGS-implementatie is in de eerste plaats een technisch proces. Dan volgt omzetten in advisering. En het is waar: adviesuren verkopen minder makkelijk dan een product.” Mul: “Dat is juist. Ik zie echter NBAleden (en dat zal waarschijnlijk ook gelden voor NOAB-leden, red.) die de kans benutten om bijvoorbeeld een heel dashboard voor de klant in te richten. Zeker is dat het handwerk steeds verder zal afnemen. De digitale snelweg opdraaien betekent dat je een rijbewijs nodig hebt en een auto met RGS onder de motorkap. Maar als intermediair zul je zelf je richting, snelheid en koers naar je bestemming moeten bepalen.” “Met het gereedkomen van RGS 3.0, de versie die ook voor softwareleveranciers beschikbaar is, is het nodig de branche wegwijs te maken in de mogelijkheden.” Mul schetst: “We zitten nog vroeg in de lifecycle. Nu worden businesscases verzameld uit de RGS-praktijk. Als daar een goed beeld van is, dan is een begin te maken met het uitventen van de mogelijkheden.” ‘implementatie van rgs heeft personele consequenties’ wat is rgs? Referentie GrootboekSchema (RGS) is een schema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Een bedrijf dat met RGS werkt, is in staat om gegevens eenvoudig uit de bronadministratie te halen en deze te delen met andere systemen of op te nemen in rapportages bestemd voor externe partijen. Interne en externe rapportages worden sneller opgesteld en het opstellen van betrouwbare dashboards of bedrijfsvergelijkingen wordt een stuk eenvoudiger. Van Blijderveen: “Die koers gaat worden uitgezet en is straks stevig te onderbouwen bij softwareleveranciers en kantoren. De kansen rechtvaardigen de investeringen en die variëren van eenduidiger en efficiënter administreren tot en met het steeds verder terugdringen van fouten. Sneller inzicht door eenvoudiger uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen, werpt ook zijn schaduwen vooruit.” Rest een voorspelling van de ontwikkelingen. “Volledige integratie van RGS in 2020 is goed haalbaar,” meent Mul. “Dat is geen utopie, maar een kwestie van even doorpakken door onze leden in samenwerking met softwareleveranciers,” besluit Van Blijderveen. ■ NOAB Activa | Nummer 1 - 2018 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

46 Controleplicht: let op de processen en procedures! Bij groei van de onderneming kan deze (wettelijk) controleplichtig worden. Ook bij subsidies zijn een financiële onderbouwing en controleverklaring vaak verplicht bij de eindverantwoording en het vaststellen van de hoogte van de toe te kennen subsidie. Door: drs. Jaap Bakker RA Een besloten vennootschap is controleplichtig als deze twee opeenvolgende jaren ten minste aan twee van de volgende drie criteria voldoet: een balanstotaal van € 6.000.000 of meer; een nettoomzet van € 12.000.000 en 50 of meer werknemers. Een accountant moet in dat geval een oordeel geven over het vermogen en het resultaat van een vennootschap. De wetgever stelt stevige eisen aan de administratieve processen en procedures. Jaap Bakker, partner bij KRC Van Elderen Registeraccountants B.V., licht een en ander toe en vertelt welke rol zijn organisatie hierbij kan spelen. Verankering Een jaarrekeningcontrole houdt niet alleen in of alle jaarrekeningposten juist en volledig zijn verantwoord en toereikend zijn toegelicht. Ook de processen en procedures die uiteindelijk leiden tot de financiële verantwoording zijn van belang. Bij processen en procedures kunt u onder meer denken aan het inkoopproces, het logistieke proces, het productieproces en het verkoopproces. Ook de verankering van deze processen in de automatiseringsomgeving is noodzakelijk: hoe wordt in de automatiseringsomgeving bewaakt dat alle mutaties juist, volledig en tijdig door de bevoegde personen worden verwerkt? Zodra uw cliënt tegen de controlegrenzen aanloopt, moet uw NOAB-kantoor NOAB een goed inzicht hebben in de processen en procedures die bij uw cliënt aanwezig zijn (in accountantstermen: de administratieve organisatie/interne beheersing), inclusief de verankering in de automatiseringsomgeving. Ten aanzien van de automatiseringsomgeving moeten aspecten als beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid in ogenschouw worden genomen. subsidiecontrole Ook de controle van de eindverantwoording bij een verkregen subsidie is aan normen ofwel subsidievoorwaarden onderhevig. In deze gevallen worden er ook eisen gesteld aan de processen en procedures die betrekking hebben op de uitvoering van het project waarvoor de subsidie is verstrekt. Anders dan bij een jaarrekeningcontrole is bij een subsidiecontrole de foutenmarge kleiner en deze wordt veelal door de subsidiënt eenduidig voorgeschreven. NOAB-adviesgroep Als lid van de NOAB-adviesgroep kan KRC Van Elderen Registeraccountants B.V. u adviseren over en behulpzaam zijn bij het vastleggen van de processen en procedures (lees: het inrichten van de administratieve organisatie/interne beheersing), zodat u of uw cliënt bij de jaarrekeningcontrole of de subsidiecontrole niet wordt geconfronteerd met bevindingen/tekortkomingen die leiden tot een niet-goedkeurende controleverklaring of een correctie op de subsidie. U kunt ons ook inschakelen bij de uitvoering van de jaarrekeningcontrole of subsidiecontrole. KRC Van Elderen Registeraccountants B.V. beschikt over de vergunning voor het doen van wettelijke controles, zodat u bij ons terechtkunt voor alle controle- en assuranceopdrachten, waaronder beoordelingsopdrachten, assurance-rapportage Wet Ketenaansprakelijkheid e.d. Wij kennen onze rol en zijn ons ervan bewust dat wij in opdracht van u werkzaamheden voor uw cliënt verrichten. Wij beperken ons dan ook alleen tot het uitvoeren van de overeengekomen controle- en assurancewerkzaamheden. Wij verrichten deze controle- en assurancewerkzaamheden al jaren voor een aantal NOAB-kantoren, maar ook voor collegaaccountantskantoren. kRC Van Elderen Registeraccountants B.V. Kanaalpad 77 7321 AN Apeldoorn T 055−522 33 77 E info@krcvanelderen.nl I www.krcvanelderen.nl Overige vestigingen in Zwolle, Wezep, Ommen, Harderwijk en Amsterdam Activa | Nummer 1 - 2018

Workfield: flexibele business software voor ZZP en MKB Met Workfield bied je jouw klanten complete business software – die perfect synchroniseert met Twinfield online boekhouden. Van eenvoudige facturatie tot projecten en uren, verkoop en handel. Dankzij de flexibele abonnementen is Workfield ook geschikt voor ZZP en kleine ondernemingen. Bespaar tijd én geld door slimme tools, snelle communicatie en synchronisatie. Meer weten over Workfield? Ga dan naar: www.workfield.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication