0

J a a r g a ng 30 - Nummer 4 - 2017 ‘We zijn véél corrupter dan men denkt’ Eric Smit van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money

SINDS 1983 Accounting Connected Dé samenwerking tussen administratiekantoren en ondernemers Wil jij ook? Een bereikbare customer support met professionals die écht kennis hebben van boekhouden Een ervaren no nonsens club die sinds 1983 luistert en met jou meedenkt Werken met een bijtijds 100% cloud boekhoudpakket, bedacht voor en door accountants Een eerlijke all-in prijs betalen en niet geconfronteerd worden met verassingen achteraf Automatisch bankmutaties verwerken en rechtstreeks betalen zonder tussenkomt van internetbankieren Vlekkeloos kunnen samenwerken met jouw klanten Maatwerk met jouw klanten Koppelingen met andere softwarepakketten Of werk gratis mee met jouw Minox klanten met de Pro Accountant. Bel ons gerust voor meer uitleg of een gratis proef: Tel 085 0643060 Minox abonnementen voor ondernemers vanaf €7,50 euro per maand. Xtra Accountant €57,- euro per maand Inclusief 40 administraties • • • • • • • Balans winst/verlies Kostensoorten-en plaatsen Budgettering Vaste journaalposten Auditfile Vaste Activa Facturering • Vreemde valuta • • • Bizcuit de nieuwste bankenkoppeling (ABNAmro, ING, Rabobank en Deutsche bank) Rechtstreeks betalen vanuit Minox met de Bizcuit App • Scan & Herken / UBL • Bekijk de unieke voordelen voor jou op onze website www.minox.nl Xtra Accountant 40 administraties €57,- euro per maand

3 Inhoud ‘We zijn véél corrupter dan men denkt’ 6 Data- en privacybescherming is relevanter dan ooit 32 Onstuimige groei kenmerkt advieswereld 36 9 Kantoor in beeld 10 Een bruisende Ledendag met visie en verandering 14 ‘We moeten meer kijken naar de waarde van goed advies’ 16 Naar eer en geweten 18 ‘Het kabinet draait tegelijk aan allerlei knoppen, zonder noemenswaardig resultaat’ 22 ‘Automatisch boeken met OCR hoeft niets te kosten’ 24 ‘De helft van de leden zie je nooit op een vergadering, dat is jammer’ 26 ‘In deze tijd is een wendbare organisatie essentieel’ 28 Wegwijs door de data 30 Gratis vraagbaak in financiële zaken 34 Mobiliteitsvormen strijden om voorrang 39 ‘Het gevoel was na het eerste gesprek al goed’ 40 Beïnvloeding van het beslissingsproces 42 Robots kunnen de mens niet volledig vervangen 44 ‘Hand over the money’ 46 Robotiseren? Dan eerst standaardiseren! COLOFON Activa magazine is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Activa verschijnt 4x per jaar. Jaargang 30, nr. 4 november 2017 ISSN 1384-2676 NOAB Postbus 2478 5202 CL ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 614 14 19 www.noab.nl mail: info@noab.nl Redactie Ed de Vlam (hoofdredacteur), Loft 238 Tekst & Media (eindredactie), Henk Poker, Chris Wolters, Hans Pieters Bladmanagement Michel Hamer, Chantal van Pelt Acquisitie NOAB, 073 - 614 14 19 Advertentietarieven Op aanvraag bij de uitgever Contactpersoon Michel Hamer Vormgeving Stephan Lerou ‘s-Hertogenbosch Opmaak Repro Design Zutphen Druk Dekkers van Gerwen ‘s-Hertogenbosch, 088-0280900 Abonnementenadministratie Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Abonnementskosten € 45,- per jaar (incl. BTW). Coverfoto Eric Smit van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money, fotografie Paul Tolenaar ■

When you have to be right KBP Online is hét alles-in-een aangiftepakket in de cloud. Verrassend compleet en voordelig, met alle biljetsoorten voor IB en Vpb, inclusief Uitstel, Toeslagen, VA, VIA, SBA’s en optionele modules voor accordering en KvK-deponering. Werk waar en wanneer u wilt. Probeer gratis! KBP Online: hét digitale alles-in-een aangiftepakket Gemak en besparing KBP Online is het voordeligste aangiftepakket in de cloud, waardoor u al snel honderden euro’s bespaart. Bovendien kunt u KBP Online koppelen aan andere software. Importeer jaarrekeninggegevens bijvoorbeeld uit Twinfi eld of Exact. Daarnaast is KBP gekoppeld aan Navigator, zodat u vanuit de aangifte de uitgebreide vakinformatie kunt inzien. Via uw NOAB-inlog heeft u recht op alle praktische informatie uit FiscaalPlus! Gemak en besparing KBP Online is het voordeligste aangiftepakket in de cloud, waardoor u al snel honderden euro’s bespaart. Bovendien kunt u KBP Online koppelen aan andere software. Importeer jaarrekeninggegevens bijvoorbeeld uit Twinfi eld of Exact. Daarnaast is KBP gekoppeld aan Navigator, zodat u vanuit de aangifte de uitgebreide vakinformatie kunt inzien. Via uw NOAB-inlog heeft u recht op alle praktische informatie uit FiscaalPlus! Vraag nu een gratis demo aan via www.kbpaangiftesoftware.nl Voor meer informatie kunt u bellen naar 0570 - 67 34 44. Vraag nu een gratis demo aan via www.kbpaangiftesoftware.nl Voor meer informatie kunt u bellen naar 0570 - 67 34 44. www.wolterskluwer.nl www.wolterskluwer.nl

5 Voorwoord Martien Hermans Voorzitter van NOAB Het kaf van het koren scheiden Afgelopen maand werd ons land opgeschrikt door een mededeling in het consumentenprogramma Kassa dat een beconnummer de belastingadviseur de mogelijkheid geeft toeslagen aan te vragen voor burgers. Tweede Kamerlid Henk Nijboer was te gast in dit programma – waar overigens ook NOAB voor was uitgenodigd – en kondigde aan Kamervragen te gaan stellen over de eenvoud waarmee belastingdeskundigen in Nederland een beconnummer kunnen krijgen. NOAB zat niet aan tafel. Niet omdat wij niet vinden dat er wat ons betreft nadere regels zouden moeten komen met betrekking tot het verstrekken van een beconnummer, maar meer omdat wij de mening zijn toegedaan dat de link tussen de toeslagenwebsites en het beconnummer nergens op sloeg. Ondersteuning Iedereen kan een website ontwikkelen en burgers vragen om informatie hierop achter te laten. De meeste mensen NOAB in Nederland zegt een beconnummer helemaal niets. De overheid zou meer moeten doen in voorlichting aan burgers om geen privacygevoelige gegevens te versturen aan onbekende websites. Ook zou de overheid veel actiever het belang van het inhuren van een professionele belastingadviseur moeten promoten. Daar waar bepaalde groepen in de samenleving zich dat om financiële redenen niet kunnen permitteren, zullen we moeten kijken hoe we ook daar samen een vorm van ondersteuning kunnen bieden. Met een professionele belastingadviseur bedoel ik een adviseur die aan bepaalde eisen qua opleiding, kennis en vaardigheden voldoet. De belastingadviseur heeft een belangrijke maatschappelijke positie in de keten en het is belangrijk dat de overheid dat erkent. Het kaf zal van het koren gescheiden moeten worden. Graag ga ik in gesprek met de overheid om te komen tot een beconregeling waarbij wat mij betreft de professionaliteit, kwaliteit en integriteit van de belastingadviseur zijn gewaarborgd. Activa | Nummer 4 - 2017

6 ‘We zijn véél corrupter dan men denkt’ Eric Smit van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money is een luis in de pels van graaiende bestuurders en accountants die de beroepscode niet zo nauw nemen, zoals in de affaire rond oud-VVD-voorzitter Henny Keizer en ‘de Facultatieve’. Smit houdt de accountancy een spiegel voor. De exorbitante financiële beloningen hebben met name in de top van de beroepsgroep de ethiek ondermijnd. Door: Hans Pieters De accountant heeft het wettelijke mandaat om de vertrouwenspersoon te spelen. Theodore Limperg jr., één van de aartsvaders van de Nederlandse accountancy, stelde dat het bestaansrecht van de accountantscontrole afhankelijk is van het vertrouwen dat de controlefunctie van de accountant wekt bij het maatschappelijk verkeer. “Die ethische code is internationaal omarmd,” aldus Smit. ‘Er mag geen amicale band zijn tussen de controlerend accountant en het object van controle’ “Het Limpergiaanse denken is ver weggezakt. Uitgerekend in Nederland zijn we ver afgedreven van dat denken. Ik heb niet het idee dat accountants die bij de Big Four gaan werken, zijn doordrongen van het gegeven dat ze een maatschappelijke functie uitoefenen.” Het raakt de wortels van de samenleving, meent hij. Kritisch vermogen “Een tekort aan afstand met je onderwerp kan een corrumperende werking hebben.” Precies daar wringt volgens hem de schoen in de accountancy. “Degene die de betrouwbaarheid van de cijfers van een organisatie moet beoordelen, krijgt ook nog eens door hetzelfde bedrijf betaald. Het is de kat op het NOAB spek binden.” Het gevaar is dat de accountant zich gaat gedragen als een ‘sportjournalist’. “Je kritisch vermogen legt het af. Op een gegeven moment is iedere afstand verdwenen.” Smit zou het liefst zien dat de accountant vaker rouleert. “Er mag geen amicale band zijn tussen de controlerend accountant en het object van controle.” Voor echte onafhankelijkheid zou het het beste zijn als de financiële banden tussen cliënt en accountant worden doorgeknipt en de factuur door een ander wordt betaald, is de stelling van Smit. “Dat levert een storm van kritiek op, maar de controle is een nutsartikel. Een maatschappelijk goed, bedoeld om het vertrouwen in de markteconomie op peil te houden.” Met name bij de grote kantoren schiet het moreel kompas te vaak uit het lood. Sinds de Enron-affaire, begin deze eeuw, hebben de schandalen het aanzien van de sector onherstelbare schade berokkend, meent Smit. Het kostte accountancyreus Arthur Andersen de kop. “En terecht. Maar er zijn andere Big Four-partijen die flirten met dat lot. Het moreel besef is weggezakt bij de oob-kantoren (organisatie van openbaar belang, red.). Dat heeft heel veel, zo niet alles te maken met het verdienmodel. En wat het verdienmodel heeft teweeggebracht de afgelopen decennia. Topaccountants zijn ontzettend veel geld gaan verdienen.” De torenhoge vergoedingen zijn in essentie dodelijk voor de bedrijfstak, in zijn visie. Smit is keynote speaker op de ledenvergadering van de NBA. “Ik ga ze vertellen hoe wij onderzoek plegen en wat wij aan de kaak stellen. Onze rol daarin. Ik zit daar voor een zaal accountants, dus het is leuk om wat technischer naar de zaak Henry Keizer en de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie (‘de Facultatieve’) te kijken. Ik ben bedrijfseconomisch opgeleid en vind het interessant om de integriteit van het werk Activa | Nummer 4 - 2017

Fotogr a f i e Pau l To lenaa r 7 is de publieke taak om zeep geholpen.” Het zou goed zijn als meer burgers kritisch naar het werk van accountants kijken, stelt hij. “Er zijn genoeg burgers met een financieel-economische achtergrond die jaarrekeningen snappen en kunnen concluderen dat er iets niet klopt.” Het euvel van de financiële journalistiek is dat de kennis gebrekkig is en het onderwerp niet sexy genoeg. ‘We zijn véél corrupter dan men denkt. Hier wordt veel meer ‘gewoon’ gevonden’ Eric Smit van die accountant daar te bespreken. Ik weet dat er genoeg accountants rondlopen die een serieuze taakopvatting hebben. Alleen zitten die meestal niet bij de grote kantoren. Het zijn meer de mkb-accountants.” Het is een ‘grappige opvatting’ als je als registeraccountant het standpunt hanteert dat je er bent voor het belang van de cliënt. “Dat is echte onzin. Die gaan welbevallige beoordelingen geven en handtekeningen plaatsen die ze niet horen te plaatsen. Dat ontwaar ik ook rond de Facultatieve.” De accountant in kwestie is op z’n minst op grove wijze nalatig geweest, constateert Smit. “Kijk je goed, dan heeft hij samengespannen met de bedrijfsleiding. Hij heeft zijn rol als vertrouwensman naar het publieke domein toe ronduit verraden. Dat vind ik een zeer ernstig vergrijp en wat mij betreft mogen dat soort mensen nooit meer in de accountancy werkzaam zijn. In de woorden van Henry Keizer zelf ‘Integriteit is net als zwanger zijn. Je kunt het niet een beetje zijn’. Maar goed, daar had hij ook z’n vrije opvattingen over.” De accountant dient naar eer en geweten de informatiekloof te dichten en ervoor te zorgen dat er een verslag ligt waar het publiek op kan bouwen. “Zodra dat in twijfel wordt getrokken, NOAB Het verweer ‘het mag’ omdat er ergens een regeltje is gevonden, gaat er bij Smit niet altijd in. Als voorbeeld noemt hij de ‘negatieve goodwill’ bij de taxatie van de waarde van de Facultatieve. “De gronden waarvoor die negatieve goodwill is opgenomen, zijn buitengewoon twijfelachtig. Het wordt niet onderbouwd. Ze krijgen sowieso al gelazer met de Belastingdienst. Die gaat zeker op bezoek.” Een negatief bedrag opnemen mag, maar dan moet je ook goed beargumenteren waarom je dat doet. “In essentie komt het erop neer dat je een reden moet hebben om een lagere prijs te krijgen voor het actief. Die reden bestaat helemaal niet. In tegendeel, de Facultatieve is ernstig ondergewaardeerd. In mijn ogen zijn er op velerlei wijze grenzen overschreden.” Als voorbeeld noemt hij de vastgoedportefeuille, waarvan verschillende bezittingen op nul zijn gewaardeerd. Het maakt hem boos. “Eén van de redenen waarom ik journalist ben geworden, is dat ik me nog net zo kan opwinden als op de dag dat ik begon. Waar ik voor moet uitkijken is dat ik niet te verbeten word en een zeloot word. Je moet mate houden met de wijze waarop je het verhaal in de openbaarheid brengt. Vasthoudend, zonder dat je de indruk wekt op kruistocht te zijn.” Het zou de missie schaden om de ‘wrong do’ers’ die de witte-boordenmisdaden begaan, de consequenties van hun gedrag te laten ervaren. “Het is de bedoeling dat het systeem beter gaat werken. Het zou mij frustreren als een boef wegkomt.” Activa | Nummer 4 - 2017

8 Corruptie Nederland staat traditiegetrouw hoog in de lijsten van minst corrupte landen. Het geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid, meent Smit. “In Nederland zijn veel subtielere, elegantere vormen van corruptie, die in deze metingen niet worden meegenomen.” Hij heeft de wijze waarop de ranglijsten tot stand komen, wel eens bestudeerd. “Dat gaat echt om flagrante schendingen van integriteit, zoals steekpenningen.” ‘Ons primaat is dat wij een klokkenluider anonimiteit kunnen garanderen’ Als voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag noemt hij voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Haegen, die denkt Schiphol-directeur te kunnen worden. “Ik vind dat een vorm van uitgesteld gecorrumpeerd gedrag, als er een stilzwijgende afspraak loopt ‘we zorgen wel voor je als je minister af bent’.” Het zijn afspraken die je nooit kunt controleren. “Het gaat meestal mondeling. Je kunt niet checken in hoeverre het invloed heeft gehad op de besluitvorming.” Het heeft ook veel te maken dat we een klein land zijn, meent hij. “Het cliëntisme speelt sowieso op departementaal niveau. Op het moment dat je als beleidsman- of vrouw onmiddellijk in de sector aan de slag gaat, is dat voor mij een felrode vlag.” Hij laakt het ‘opportunistische denken’ en pleit voor een wettelijk verbod van vier jaar om in dezelfde sector een baan aan te nemen. Hij verbaast zich erover dat de politici het zelf niet zien. “De blinde vlek is blijkbaar zo groot, dat het mij heel veel zorgen baart. We zijn véél corrupter dan men denkt. Hier wordt veel meer ‘gewoon’ gevonden. Zoals dat je als afzwaaiend minister een baantje in de sector krijgt.” Klokkenluiders Het via een initiatiefwet opgerichte Huis voor de Klokkenluiders verkeert ruim een jaar na oprichting in een diepe crisis. Smit is niet verbaasd. Hij heeft twee zaken aan te merken op het Huis voor de Klokkenluiders. “Het begint met de vraag ‘wat is een klokkenluider?’. Ik enthousiasmeer mensen om misstanden aan de kaak te stellen. Maar wees daarbij vooral ook voorzichtig. Ik ga nooit van iemand vragen om in de openbaarheid te treden. Mensen gaan er altijd last van hebben. Je eigen leven wordt volledig op z’n kop gezet. Je wordt kapot geprocedeerd. Ik zorg dat je buiten beeld blijft.” Hij verwijst naar de klokkenluider der klokkenluiders, Mark Felt, beter bekend als ‘Deep Throat’ in de Watergate-affaire. “Die man is anoniem gebleven tot aan zijn sterfbed. Dat is wat mij betreft de formule: dat je onbekend blijft. Daarvoor is een goed functionerende onderzoeksjournalistiek nodig. Ons primaat is dat wij een klokkenluider anonimiteit kunnen garanderen. Het is vervolgens aan ons om die informatie te openbaren.” Zijn tweede punt sluit hierop aan. “De overheid is niet geëquipeerd om een klokkenluidershuis te initiëren. Vanuit de overheid zijn er altijd andere belangen die spelen. Vandaar ook dat van de 800 binnengekomen klachten er slechts 30 serieus worden genomen en slechts 15 ontvankelijk zijn verklaard. Ik denk dat ik heel wat meer uit die 800 klachten had gehaald.” ■ ADVIESGROEP Partners in kwaliteit KANTOOR MR. VAN ZIJL B.V. ADVOCATEN • CASEMANAGERS Korvelseweg 142 5025 JL Tilburg T. 013 - 463 55 99 E. mail@kantoormrvanzijl.nl UW VRAGEN OVER ARBEIDSRECHT NOAB DIJKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl E. vandenende@de-advocaten.nl VOOR UW JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN Activa | Nummer 4 - 2017 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

9 Kantoor in beeld ‘We lopen niet voorop, maar zijn ook absoluut geen hekkensluiter’ Ondanks alle voorspellingen dat de branche aan de vooravond staat van ingrijpende veranderingen, ziet Benny Visser van GVA in Elburg het zo’n vaart niet lopen. “Natuurlijk gaan er zaken veranderen, maar heel veel klanten hebben niets met cijfers, daar hebben ze hun boekhouder voor.” Door: Henk Poker GVA is gevestigd aan de voormalige Zuiderzeehaven in Elburg. Een prachtige locatie waar historie en de moderne tijd prima samengaan. Dat geldt ook voor GVA. “We lopen niet voorop met allerlei nieuwe ontwikkelingen, maar zorgen er wel voor dat we klanten datgene kunnen bieden waar ze om vragen,” legt Visser uit. Het kantoor is wat dat betreft bij de tijd: scan en herken, automatische koppeling met banken, het gebruik van een dashboard, het kan allemaal. Kortom, automatisering is voor GVA een belangrijk instrument om bij te blijven en klanten optimaal te kunnen bedienen. Belangrijke eigenschappen GVA is een familiebedrijf. Benny startte in 2000 met het kantoor, maar was daarnaast nog in loondienst. In 2004 kwam zijn schoonvader in de zaak, hoewel beiden toen ook nog voor een baas werkten. In 2006 werd GVA volledig zelfstandig en in de jaren daarna groeide het kantoor gestaag tot nu twee vennoten en drie medewerkers. Servicegericht, laagdrempelig en persoonlijk contact zijn volgens Visser belangrijke eigenschappen van het kantoor. “We gaan daarin heel ver en zijn bijvoorbeeld ook buiten kantooruren bereikbaar voor onze klanten. Ons doel is om te proberen mensen altijd verder te helpen. Ja, dat mag je advies noemen. Wij doen dat al jaren en we onderscheiden ons in het persoonlijke contact. Als mijn klanten iets hebben, dan moeten ze langskomen. Zo laagdrempelig hopen we te zijn.” NOAB-kwaliteit “Verder moet je uiteraard kwaliteit leveren”, geeft Visser aan. “We hebben mensen in dienst die een goede opleiding hebben genoten. Daarnaast zijn wij sinds 2010 NOAB-lid en dat zijn we om verschillende redenen. Zo werken we conform het NOAB kwaliteitssysteem, maar NOAB vraagt ook om permanente educatie, we volgen daarom regelmatig een cursus die NOAB 7 wordt aangeboden. Op die manier proberen we onze kwaliteit op een goed niveau te krijgen en te houden.” Met zakelijke klanten in de wijde regio en particuliere klanten in het hele land, slaagt GVA daar goed in. “Natuurlijk gaat er wel eens een klant weg, maar er komt er ook regelmatig eentje bij. En ja, soms moet je afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld wanneer ze iets willen wat jij niet wilt. Ook dat is kwaliteit.” ■ Benny Visser Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

10 Een bruisende Ledendag met visie en verandering Een recordaantal bezoekers, uitstekende sprekers en een prima sfeer: ziedaar in een notendop de NOAB Ledendag 2017. FinTech en Soft Skills waren de hoofdthema’s van de 5de Ledendag. Een prima combinatie, immers de digitale ontwikkelingen gaan door, maar het persoonlijke contact is en blijft in onze branche onontbeerlijk. Door: Henk Poker En daarin zijn we nooit uitgeleerd, zo maakte slotspreker en flirtcoach Angelique van ’t Riet duidelijk. Zij zorgde ervoor dat de ruim 450 aanwezigen met een glimlach naar huis gingen, dan wel plaatsnamen aan de tafels voor het diner. Daaraan vooraf ging een reeks interessante bijdragen die we hierna in vogelvlucht belichten. Klimaatontwikkeling De opening van de dag werd verzorgd door Willem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oudstaatssecretaris van Financiën, inmiddels hoogleraar en internetondernemer. Namens de Nederlandse overheid houdt hij de nieuwste technologische ontwikkelingen wereldwijd in de gaten en daarvoor zit hij regelmatig in Silicon Valley. ‘Stilstand is in deze tijd geen achteruitgang, maar betekent ondergang’ Ook houdt hij zich bezig met klimaatontwikkeling, waar volgens hem ook NOAB-kantoren de gevolgen van gaan ondervinden. Vermeend schetste een beeld van een toekomstige wereld waarin IT steeds belangrijker wordt. “In mijn wereld loop ik twee à drie jaar voorop,” liet hij weten. “En daarin gaat alles met de snelheid van het licht. Stilstand is in deze tijd geen NOAB achteruitgang, maar betekent ondergang. Je moet mee en nog liever, loop voorop.” Volgens Vermeend staat de digitalisering nog maar in de kinderschoenen en komt kunstmatige intelligentie eraan. “Kunstmatige intelligentie is gebaseerd op Big Data. Computers analyseren data en herkennen daarin patronen. Daarmee kan uw branche haar voordeel doen. Boekhoudprogramma’s worden slimmer, worden zelflerend. Dat gaat het vak enorm veranderen. Ga je daarin niet mee, dan wordt je straks links en rechts gepasseerd door partijen die nu nog niet eens in uw branche actief zijn.” Dan nog even over het klimaat. Het Akkoord van Parijs heeft gevolgen. “Denk aan belastingmaatregelen, CO2-heffingen en andere verplichtende maatregelen. Uw klanten krijgen daarmee te maken. Zo moeten bedrijven straks allemaal aan een klimaatprofiel voldoen, waarvan een verslag moet worden opgesteld. En daar komt het NOAB-kantoor in beeld.” Digitalisering, nieuwe technieken, klimaat, we kunnen ons er maar beter op voorbereiden en er klaar voor zijn. Waardeketen De parellelsessies brachten een diversiteit aan onderwerpen voor het voetlicht. Daaronder Don Ginsel die Holland FinTech heeft opgezet, een organisatie bestaande uit ruim 325 FinTechbedrijven. Met Holland FinTech wil Ginsel de nieuwe financiële waardeketen vorm gaan geven. Ook NOAB heeft zich hier onlangs bij aangesloten. Ginsel benadrukte in zijn lezing dat de alfa- en bètamensen elkaar nu en in de toekomst nodig hebben. “Communicatie en IT kunnen en moeten elkaar versterken. NOAB-kantoren zijn een belangrijke spil in een wereld waar Activa | Nummer 4 - 2017

allerlei partijen bij elkaar komen.” Aan het einde schetste Ginsel een niet zo positief beeld van de branche, hoewel. “Er wordt vaak gezegd dat de accountancy één van de beroepen is die gedoemd is om te verdwijnen. Er gaat wel wat gebeuren, mens en machine gaan meer samenwerken, maar verdwijnen gaat wel heel ver. Echter, er komen zeker veranderingen.” Ook Marloes Pomp gaf een kijkje in de toekomst, door meer duidelijk te maken over block chain. Daar liggen kansen voor de branche, zo werd duidelijk. Maar hoe precies, dat is nog de vraag. Brein Dat er naast alle technologie ook plaats en ruimte is voor het onderwerp Soft Skills was een goede zaak. Roeland Dietvorst liet zien welke keuzes ons brein vaak onbewust maakt. Waarom kiest een klant voor jou en niet voor een ander? Een interessant inkijkje in hoe ons brein werkt en waarop we keuzes baseren. Verleiding is een woord dat regelmatig terugkwam. Ook NOAB-kantoren kunnen dit op een subtiele manier in hun boodschap verpakken, zo liet Dietvorst weten. Anne S. de Jong schetste de veranderingen waarmee elk kantoor regelmatig te maken krijgt. Hij gaf aan hoe kantoren vitaal kunnen blijven en actief veranderingen het hoofd kunnen bieden. Tussen de sessies door was er tijd voor het nodige vertier, middels het al even traditionele masseren van de stijve nek, het laten poetsen van je schoenen of uitleg krijgen hoe je NOAB van Big Data zodanige informatie maakt waarmee je de klant uitstekend op weg kunt helpen. Verander Zoals aangegeven was het slot voor Angelique van ’t Riet. Het wordt bijna een traditie dat de afsluiter van de NOAB Ledendag de lachers op de hand krijgt. Met flirtcoach Van ’t Riet was dat niet anders. Op een boeiende wijze wees zij de volle zaal op de tekortkomingen in de omgang met elkaar. “We zijn het (zakelijk) flirten verleerd en vinden het maken van verbinding lastig. Verander, dan verandert je omgeving mee. Doe dit oordeelloos, onbevangen en vol vertrouwen. En je zult zien dat samenwerken een stuk makkelijker wordt.” ‘Verander, dan verandert je omgeving mee’ Voorzitter Martien Hermans vertelde het al in zijn voorwoord. De ontwikkelingen gaan sneller dan we denken. “De vereniging NOAB moet samen de slag maken en kantoren meenemen in de ontwikkelingen die gaan komen.” Deze Ledendag maakte eens te meer duidelijk voor welke uitdagingen de kantoren staan. ■ Activa | Nummer 4 - 2017

14 ‘We moeten meer kijken naar de waarde van goed advies’ Naast de zogenoemde zorgmijders is er een grote groep ‘adviesmijders’. Adfiz-directeur Enno Wiertsema ziet de doorgeschoten focus op de bescherming van de consument als één van de oorzaken. “Nu is het een onbewuste keuze van de consument om zich niet te verzekeren.” Hij steekt de hand ook in eigen boezem. “De sector zelf moet de keten efficiënter inrichten. Technisch kan er al veel.” Door: Hans Pieters Bijna de helft van de Nederlandse consumenten vindt financieel advies te duur, blijkt uit onderzoek van Nibud. Consumenten met een lager dan modaal inkomen zoeken vaak zelf informatie op om de kosten voor een financieel advies te besparen. Eén op de drie consumenten heeft weinig vertrouwen in de financieel adviseur. Het instituut is van mening dat bij grote financiële beslissingen zoals de koop van een huis, een adviseur een consument van zinvol advies kan voorzien. Informatie die op het internet is te vinden, biedt dat veel minder. Nibud pleit ervoor financieel advies toegankelijker te maken. Koudwatervrees Het is altijd goed consumenten te beschermen tegen onnodige of te hoge kosten, alleen is het doorgeslagen, meent Wiertsema. “We moeten ophouden over de kosten en meer kijken naar de waarde van goed advies. De kosten van verkeerde keuzes of van niets doen, zijn vele malen hoger.” ‘Consumenten worden onterecht bang gemaakt’ “Er is angst ontstaan voor het betalen van te veel advieskosten. Het gevolg daarvan is koudwatervrees voor financieel advies.” Terwijl als je consumenten écht wilt beschermen juist bescherming tegen vermogensrisico’s nodig is. “Het gevolg van de koudwatervrees is dat consumenten geen advies meer inwinnen. Dat is een veel groter risico dan een paar tientjes te veel betalen.” NOAB Wiertsema legt de schuld van het grote aantal adviesmijders deels bij de houding van de consumentenorganisaties, AFM, de overheid et cetera. “Consumenten worden onterecht bang gemaakt. Advies wordt vaak heel beperkt neergezet als het maken van de keuze tussen verzekeraars, maar advies omvat veel meer dan dat. Het is in het belang van de klant dat ze goed advies krijgen,” benadrukt hij. Als voorbeeld noemt hij de hulp bij schade en de zekerheid dat je geen verkeerd product hebt afgesloten. De risico’s die je loopt als je gaat doe-het-zelven zijn zo groot, dat ik niet begrijp dat je je laat leiden door de angst voor de advieskosten.” Verborgen meerwaarde Wiertsema vraagt zich retorisch af wat te doen tegen de angst. “Als we het met zijn allen zo belangrijk vinden dat consumenten goed worden beschermd, moet je ze beter uitleggen waarop ze moeten letten. Zodat een consument weet wat hij krijgt voor het advies en wat het nut ervan is.” Dit sluit aan op het Nibudonderzoek, benadrukt Wiertsema: “Eén van de conclusies luidt dat degene die wél ervaring hebben met advies, de kosten als veel minder hoog ervaren. Die perceptie neemt af, omdat ze weten welke waarde ertegenover staat. Bovendien kan het eindresultaat vele malen duurder zijn als je zonder advies een verkeerd product aanschaft.” De meerwaarde van de adviseur is onder meer verborgen in de hulp bij schade. Als voorbeeld noemt Wiertsema de AOV. “Het is een behoorlijke papierwinkel die gaat lopen op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt. Alle klanten die de hulp bij schade hebben ervaren, willen nooit meer anders.” Hij begrijpt het argument dat een AOV duur is. “Voor veel ondernemers, en met name zzp’ers, zijn het flinke premies. De ondernemer zelf heeft geen beeld bij het risico en de impact van arbeidsActiva | Nummer 4 - 2017

15 lasten. De tijd die de adviseur kwijt is met het invullen van formulieren en dienstverleningsdocumenten. En als derde moet de sector zelf gezamenlijk de keten efficiënter inrichten. “Technisch gezien kan er al zo veel en zo makkelijk informatie heen en weer worden geschoten. Laten we daar eens met elkaar stappen in maken. Dan gaan zowel de verzekerings- als advieskosten naar beneden.” ‘De kosten van verkeerde keuzes of niets doen, zijn vele malen hoger’ Enno Wiertsema ongeschiktheid.” Qua oplossing zijn er verschillende keuzes, zoals het inbouwen van een buffer. “Als een ondernemer meer kennis heeft van het risico en de mogelijkheden qua oplossing, dan kan hij een bewuste keuze maken. Nu is het een onbewuste keuze om zich niet te verzekeren.” Hij ziet een rol voor de mkb-accountant of boekhouder om de klant erop te wijzen dat hij zijn risico’s goed kan managen en zich zou moeten richten tot een adviseur. Administratieve lasten Eén van de nadelen van de nieuwe regelgeving is dat er geen ruimte meer is voor ongevraagd advies, stelt Wiertsema. “De adviseur moet alles doorberekenen. Dat komt omdat er overmatig is gefocust op de kosten.” Het zou helpen als de kosten van advies dalen. Hij noemt drie instrumenten op om dit te bewerkstelligen. “De makkelijkste klap – en maatschappelijk te verantwoorden – is financieel advies aftrekbaar maken van de belasting.” Oplossing twee is het verminderen van de administratieve NOAB Activa | Nummer 4 - 2017 Een ontwikkeling die Wiertsema meer zorgen baart is de verzadiging van de verzekeringsmarkt. Het gevolg is dat verzekeraars steeds vaker uit verschillende risico’s stappen. Als voorbeeld noemt hij stormschade of evenementenverzekeringen. “Er zijn minder verzekeraars, waardoor het monopolies worden. Dat is niet goed voor de klant, maar ook niet voor de verzekeraars zelf. Die worden kwetsbaar, omdat de risico’s niet goed zijn gespreid.” ■ Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Kijk voor meer informatie en vrijblijvende premieberekening www.bavverzekering.nl Fotog r a f ie Go f fe St r u i k sma

16 Column Naar eer en geweten Eenieder vindt zichzelf integer. U zichzelf vast ook. Toch kent ieder vakgebied, iedere vakman of vrouw, kwesties die niet zwart-wit zijn en die u soms zelfs uit de slaap houden. In de serie ‘Naar eer en geweten’ interviewt Margreeth Kloppenburg, expert op het gebied van integriteit van professionals en gespreksleider in de NOAB-workshop Ethiek en Integriteit, NOAB-leden over integriteitskwesties die hen bezighouden. Door: Margreeth Kloppenburg Hoe handelt u naar eer en geweten in de weerbarstige beroepspraktijk? Wat doet u als u merkt dat er zaken niet kloppen, maar u kunt het niet hardmaken? Waar ligt voor u de grens? Het zijn vragen over integriteit die elk kantoor zich moet stellen, aldus Margreeth Kloppenburgh. Zij tekende het verhaal van een kantoormedewerker op. De kwestie “Ik schrijf voor een aantal van onze klanten projectplannen voor subsidietrajecten. Het gaat om aanvragen van Europese subsidies bij fondsen, bijvoorbeeld om te kunnen innoveren als bedrijf. Bij sommige van die aanvragen heb ik twijfels. Het lijkt alsof dat de projecten speciaal zijn bedacht om voor subsidies in aanmerking te komen en geld los te krijgen.” ‘Hadden we niet meteen moeten melden?’ “Ik krijg dan achteraf urenregistraties waar ik flinke vraagtekens bij zet. Ik vind het niet integer dat ze subsidiegelden misbruiken en projecten verzinnen. Bij een specifiek project ontving een klant van ons tussen de 75.000 en 100.000 euro. Het project is ook opgestart, maar dat wat in het plan was beschreven, kreeg maar weinig vorm. Het geld was wel op. Daarop wilde de klant samen met mij de urenverantwoording schrijven. Daarvan heb ik gezegd dat hij die zelf moest opstellen en dat het zijn verantwoordelijkheid was dat netjes te verantwoorden. Ik wist gewoon dat hij die gelden niet had aangewend voor het plan zoals het was ingediend. Maar op basis van zijn urenverantwoording die hij aanleverde, heeft hij de rest van het bedrag keurig ontvangen. Hij had de regeltjes gevolgd NOAB en niemand controleerde of hij ook daadwerkelijk had gedaan wat hij had beschreven in zijn voorstel.” Je weet: dit klopt niet, en toch “Zo’n kwestie houdt mij bezig, want dit verloopt niet zoals het hoort. Hoe ik tegen de wereld aan kijk, wat mijn normen zijn, hangt sterk samen met mijn opvoeding. Mijn ouders waren goudeerlijk. Dat hebben ze goed overgebracht op mij. Altijd eerlijk zaken doen, jezelf dienstbaar opstellen. Ik wil graag helpen daar waar het mogelijk is, voor iemand klaarstaan en ben een dienstverlener pur sang. Situaties waarin mensen de boel bedriegen, vind ik dan ook heel ongemakkelijk. Ik heb overwogen zijn bedrog te melden bij de subsidieverstrekker, maar het was heel moeilijk hard te maken. Wij waren zijn intermediair, hij gaf mij de urenverantwoording en die heb ik doorgestuurd. Maar ik was er niet blij mee.” Drie jaren van twijfel “Hij heeft het projectgeld gebruikt om een onderneming te starten en dat bedrijf bestaat nog steeds. Wij hebben er ook een tijdlang de boekhouding voor gedaan. Maar uiteindelijk hebben we afscheid van hem genomen. We konden niet instaan voor de betrouwbaarheid van zijn cijfers. Er was sprake van kasgeld, maar het lukte ons vrijwel nooit die sluitend te maken. Je ziet op een gegeven moment, doordat het hier een kleine gemeenschap is, dat het bedrijf begint te lopen, maar we zagen die groei niet terug in de boeken. We begonnen vermoedens van zwartgeldstromen te krijgen. Dat heb ik aangegeven bij mijn leidinggevende. Toen de klant uiteindelijk zijn facturen niet meer betaalde, zijn we gestopt. Ik weet niet waar hij naartoe is gegaan met zijn boekhouding, maar het bedrijf loopt, ogenschijnlijk, nog steeds goed. Al met al waren we toen al drie jaar verder vanaf het moment van het project waarbij ik mijn twijfels al had, tot het moment dat je dus daadwerkelijk zegt: we stoppen ermee. We hebben op meerdere momenten gedacht dat we dit zouden moeten melden. Bespraken dat ook Activa | Nummer 4 - 2017

17 met elkaar. Maar hoe langer je ermee wacht, hoe lastiger ook dat wordt. Hadden we niet meteen moeten melden? Zetten we onze relatie met de subsidieverstrekker op het spel? Slaan we niet een modderfiguur?” Systematisch gesprek “We zijn in korte tijd snel gegroeid en nu ook een NOABkantoor. Ik merk dat we daardoor genoodzaakt zijn om meer te praten over hoe we omgaan met dit soort kwesties. ‘Je moet zuinig zijn op je naam en reputatie’ Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Eerder konden we volstaan met een een-tweetje over hoe we bepaalde situaties oplossen, en dan waren we het soms ook niet eens met elkaar, maar nu we met meer mensen zijn wil ik dat we systematisch gaan analyseren hoe we dit soort kwesties willen afhandelen als kantoor, als team. Ik denk dat je juist met integriteitsvraagstukken heel goed moet opletten. Je moet zuinig zijn op je naam en reputatie. Er zijn onderling verschillen in hoe je met deze kwesties omgaat, maar uiteindelijk vorm je samen het kantoor.” ■ Margreeth Kloppenburg De naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend. Margreeth Kloppenburg is werkzaam als adviseur in de zakelijke dienstverlening. Zij publiceert veel en graag over integriteit, is bestuurslid bij de Stichting Beroepseer en lid van de adviesgroep Ethiek, cultuur en gedrag van de NBA. Voor NOAB leidt Margreeth discussiebijeenkomsten over ‘Integriteit als verdienmodel’. ADVIESGROEP Partners in kwaliteit MARREE & VAN UUNEN BELASTINGADVISEURS Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk T. 013 - 577 34 81 E. info@marree-cs.nl VOOR UW FISCALE VRAAGSTUKKEN NOAB PUNT & VAN DE WEERDT, BELASTINGADVISEURS Parkstraat 20 2514 JK Den Haag T. 070 - 302 58 25 E. info@defiscalisten.nl VOOR UW FISCALE VRAAGSTUKKEN VAN ELDEREN ACCOUNTANTS | BELASTINGADVISEURS Kanaalpad 77 | 7321 AN Apeldoorn T. 055 - 522 33 77 E. apeldoorn@vanelderen.nl Met vestigingen in: Ommen 0529 - 46 96 00 Wezep Zwolle 038 - 444 62 44 038 - 423 15 83 Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

18 ‘Het kabinet draait tegelijk aan allerlei knoppen, zonder noemenswaardig resultaat’ De inkt van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is nog maar net droog, wanneer we Bas Jacobs, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, spreken. Hij is teleurgesteld over de afspraken die in het regeerakkoord staan. “Het hervormingselan van Rutte II is verbleekt. Van hervorming van het belastingstelsel is geen sprake. Een gemiste kans. Ook de mogelijkheid om de economie financieel stabieler en minder fragiel te maken heeft men niet gegrepen.” Door: Henk Poker De woningmarkt, de pensioenen en de financiële sector zijn belangrijke onderwerpen waarmee volgens Jacobs te weinig is gedaan. “Een belangrijke les van de inmiddels achter ons liggende Grote Recessie is dat de Nederlandse economie kwetsbaar is gebleken door verkeerde financiële prikkels en lange financiële balansen – door zeer grote banken, enorme pensioenfondsen en torenhoge hypotheekschulden. Als het goed gaat, gaat de economie huizenhoog. En als het slecht gaat, is het Leiden in last.” ‘Het is belangrijk om de financiële architectuur van Nederland te herzien’ “Het is belangrijk om de financiële architectuur van Nederland te herzien, maar daar zie ik in het regeerakkoord onvoldoende van terug. We gaan voort op de weg die het kabinet Rutte tijdens de crisis is ingeslagen. De financiële sector wordt niet verder hervormd, de woningmarkt evenmin en of de pensioenhervormingen doorgaan, moet worden afgewacht.” Woningmarkt De financieringsverstoringen rond de eigen woning nemen volgens Jacobs nauwelijks af. “De financiële prikkels om NOAB hypotheken af te lossen worden marginaal kleiner. Zo gaan we voor wat betreft de maximale renteaftrek van 38 naar 37 procent. Echter, de hoge hypotheekschulden in ons land gaan door de snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek nauwelijks structureel omlaag. Het is overigens wel goed dat het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek sneller omlaaggaat. Zeker nu de huizenmarkt booming is en de hypotheekrente laag. Het eigenwoningforfait gaat daarentegen omlaag van 0,75 procent naar 0,60 procent. De totale fiscale subsidie op het eigen huis wordt niet kleiner. Huishoudens blijven blootstaan aan te grote risico’s op de woningmarkt en daarmee indirect op onze economie.” Jacobs vervolgt: “Ik had gehoopt dat het eigen huis eindelijk naar box 3 zou gaan, maar dat is helaas weer niet gebeurd. Dan was het eigen huis fiscaal gelijkgesteld met spaargeld en waren alle fiscale prikkels voor overmatige hypotheekfinanciering verdwenen.” Pensioenen Op het gebied van pensioenen sorteert het kabinet voor op de omschakeling van een collectief naar een individueel pensioenstelsel. Dit doet men door het doorsneepremiesysteem af te schaffen. “Er is onder economen discussie gaande over hoe we het pensioenstelsel moeten inrichten,” zegt Jacobs. “Het voordeel van een collectief stelsel is dat je financiële risico’s over verschillende generaties kunt verdelen. Ga je over op een individueel systeem, dan kan dat niet meer. Dan kunnen mensen worden geconfronteerd met grote risico’s, bijvoorbeeld als er een beurscrash zou optreden, waardoor ze een deel van hun pensioenvermogen in rook zien opgaan.” Activa | Nummer 4 - 2017

Bas Jacobs Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

20 “We praten inmiddels al bijna tien jaar over de hervorming van het pensioenstelsel. Ik acht de kans nog altijd groot dat deze hervorming niet gaat lukken. De werkgevers- en vooral de werknemersorganisaties willen hun invloed op de pensioenfondsen niet opgeven. Het probleem van alle maatschappelijke instituties die over heel veel geld gaan is dat ze gaan denken dat het geld van hen is. Dat is natuurlijk niet zo.” Financiële sector Jacobs vindt dat we gegijzeld worden door de financiële sector. “Onze banken zijn nog steeds te groot, te complex, te ondoorzichtig en politiek te invloedrijk om te falen. Als de politiek daar iets aan dreigt te doen, wordt er meteen geroepen dat de kredietkraan dichtgaat of dat men naar het buitenland vertrekt.” “De meeste economen vinden dat de kapitaaleisen van banken naar 15 procent moeten,” gaat hij verder. “Het regeerakkoord suggereert nu dat als Europa niet naar 4 procent gaat, wij teruggaan naar 3 procent. Dat is lachwekkend. We durven het nog altijd niet aan om de banken te confronteren met veel hogere kapitaaleisen. Wat dat betreft hebben we niets geleerd van de crisis.” Knoppen Jacobs constateert dat het kabinet tegelijk aan alle belastingknoppen draait, zonder dat dit tot noemenswaardige resultaten leidt. “Netto levert het vrijwel niets op.” Met 6,4 miljard lastenverlichting, onder andere als gevolg van de invoering van het tweetarievenstelsel, zou de werkgelegenheid moeten groeien. Echter, het tegendeel is waar. “Gezien de lastenverlichting is het verbazingwekkend dat de structurele werkgelegenheid helemaal niet toeneemt,” stelt Jacobs. “Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste komt er nauwelijks structurele lastenverlichting. De regering haalt de geplande lastenverlichting – om de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek terug te geven – naar voren. Maar op de lange termijn waren de belastingen sowieso omlaaggegaan. Ten tweede worden er nauwelijks maatregelen genomen die het belastingstelsel doelmatiger maken. De invoering van het tweeschijvenstelsel heeft nul effect op de werkgelegenheid. Enerzijds gaan de tarieven in de eerste drie schijven omlaag. Anderzijds komen er tegelijkertijd veel meer mensen terecht in het hoogste tarief. Deze effecten heffen elkaar op.” NOAB Vlaktaks “Het tweeschijvenstelsel maakt het belastingsysteem zelfs ondoelmatiger,” vindt Jacobs. Het behoeft geen nader betoog dat de econoom tegenstander is van een vlaktaks. En het maakt volgens hem niet uit vanuit welke politieke signatuur je dit bekijkt. “Stel dat je echt één tarief zou invoeren, met een algemene heffingskorting. Als je de lage inkomens gemiddeld evenveel belasting wilt laten betalen als nu, dan moet je de belastingtarieven hoger zetten. Die gaan omhoog, omdat iedereen de heffingskorting ontvangt. Kun je de heffingskorting daarentegen uitfaseren met het inkomen, waardoor de effectieve tarieven per inkomensniveau kunnen variëren, dan gaan de belastingtarieven gemiddeld omlaag, terwijl de laagste inkomens toch dezelfde belasting betalen.” ‘De vlaktaks is een economisch onzinnig idee’ “Het gevolg van een vlaktaks is dat je altijd gemiddeld hogere belastingtarieven hebt bij iedere maatschappelijke voorkeur voor inkomensherverdeling. Een vlaktaks veroorzaakt daarmee meer economische schade dan een niet-lineair stelsel. Daarom is de vlaktaks een economisch onzinnig idee.” “Het belangrijkste voordeel van een echte vlaktaks is dat er niet langer belastingarbitrage optreedt tussen personen, tussen verschillende perioden en tussen verschillende belastinggrondslagen. Maar dit voordeel treedt alleen op wanneer de effectieve marginale tarieven, inclusief de effecten van de inkomensafhankelijke regelingen, heffingskortingen en toeslagen hetzelfde zijn voor alle mensen, alle perioden en alle grondslagen. Maar, zolang de inkomensafhankelijke regelingen, heffingskortingen en toeslagen blijven bestaan, zullen de effectieve belastingtarieven nooit gelijk worden en leidt een vlak statutair tarief niet wezenlijk tot minder belastingarbitrage.” “Zouden we daarentegen alle aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen afschaffen, dan zou dit leiden tot enorme inkoActiva | Nummer 4 - 2017

21 menseffecten. Niet alleen tussen mensen met een verschillend inkomen. Maar ook tussen mensen met hetzelfde inkomen, maar die alleenstaand of samenwonend zijn, alleenverdiener of tweeverdiener, of ze kinderen hebben of niet, of ze wel of geen gebruik maken van kinderopvang, enzovoorts. Over de wenselijkheid daarvan wil ik me als econoom niet uitlaten, maar iedereen die een echte vlaktaks bepleit, moet nadenken over de gigantische inkomensgevolgen.” Discussie “In plaats van de discussie over één tarief, ga ik liever de discussie aan over aftrekposten, toeslagen en heffingskortingen en hoe we die kunnen vereenvoudigen en stroomlijnen. Je zou de heffingskortingen moeten kunnen verzilveren. Dan heb je geen toeslagen meer nodig om arme huishoudens te bereiken. Je kunt dan mogelijk de heffingskortingen en toeslagen samenvoegen in één heffingskorting of toeslag op basis van individueel inkomen, partnerinkomen, vermogen, of mensen werken en of ze kinderen hebben,” geeft Jacobs aan. BTW De lastenverschuiving van arbeid naar de BTW stimuleert de werkgelegenheid ook niet, wat vaak wordt gedacht. Jacobs: “Mensen werken om te kunnen consumeren. De prikkel om te werken wordt bepaald door hoeveel mensen kunnen kopen als ze (meer) gaan werken. De prikkel om te werken neemt in beginsel niet toe als je arbeid minder zwaar belast en tegelijkertijd de BTW verhoogt, zolang je precies evenveel kunt kopen met je verdiende inkomen. Een lastenverschuiving is dan lood om oud ijzer.” ‘Box 3 is in internationaal opzicht een fiscaal curiosum’ “Tenzij je stiekem de belastingdruk afwentelt op de mensen die niet werken, wat nu deels gebeurt. De overheid verlaagt dan eigenlijk via de achterdeur de uitkeringen. Dat kan een politieke wens zijn, maar het is dan het verlagen van de uitkeringen dat de werkgelegenheid stimuleert, niet de lastenNOAB Activa | Nummer 4 - 2017 verschuiving van arbeid naar consumptie.Ik vind de hogere BTW op noodzakelijke goederen wel wenselijk, omdat er dan minder economische verstoringen zullen zijn in de goederenmarkt. Mensen worden minder door de fiscus gestuurd om meer goederen te kopen die onder het lage tarief vallen.” Belastingen op kapitaal Volgens de econoom is het een gemiste kans om de heffingen op sparen, beleggen, eigen huis, pensioen en onderneming niet consistenter en economisch minder verstorend te maken. “We moeten toe naar een uniform regime voor rente, dividend en vermogenswinst uit alle vormen van kapitaal. Dit betekent onder andere dat het eigen huis en het pensioen, wat beide vermogen is, naar box 3 gaat. Daarnaast zou in box 3 een echte vermogenswinstbelasting moeten worden ingevoerd waar werkelijke vermogensinkomsten worden belast, niet een vermogensbelasting. Box 3 is in internationaal opzicht een fiscaal curiosum. Nergens in de westerse wereld worden rente en dividend vrijgesteld bij huishoudens. De meeste landen belasten ook vermogenswinst. Dat we dat in Nederland niet doen, is niet iets om trots op te zijn.” Lange adem Al met al is de roep om de economie stabieler en minder fragiel te maken niet ter harte genomen. Jacobs: “De financiële inrichting van de economie is zo complex, het gaat over zoveel geld, dat grote hervormingen ingewikkeld zijn. Al was het maar omdat de systeemovergangen decennia kunnen kosten en daarom een zeer lange adem vereisen. Daarnaast moet de overheid systeemoverschrijdend denken. De woningmarkt, de pensioenen, de financiële sector, de fiscaliteit, het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar we hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat we het niet meer simpel kunnen maken. Het is daarom nog steeds een grote uitdaging om de financiële systemen in Nederland beter op elkaar in te regelen.” ■

22 Adver torial ‘Automatisch boeken met OCR hoeft niets te kosten’ Elektronisch factureren komt nog altijd niet goed van de grond. Om toch te voldoen aan de robotisering van administraties, gaat Asperion daar iets aan doen. “Door het OCR-proces geheel te integreren in de software, wordt de techniek onzichtbaar in de boekhouding.” Dat zegt Pascal van Bakkum van Asperion. Door: Henk Poker Veel boekhoudpakketten beschikken niet zelf over een OCR-mogelijkheid, waardoor er een hele industrie is ontstaan van bedrijven die zich er buiten de boekhoudpakketten om op toeleggen om de tekst op scans via OCR (optical character recognition, red.) te kunnen lezen. Uiteraard is dit niet gratis. Van Bakkum: “Sommige bedrijven vragen enkele dubbeltjes per scan, terwijl er nog steeds door mensen in achterkamertjes boekstukken worden overgeklopt.” Professionalisering Van Bakkum spreekt in dit kader van een professionalisering van de branche, waarbij softwareleveranciers elkaar vinden op gebieden die de gehele branche aangaan. “Natuurlijk zijn we concurrenten van elkaar, maar we hebben ook gezamenlijke belangen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Daarin hebben we een gemeenschappelijk belang. Mocht er namelijk ergens iets misgaan, dan straalt dit op de hele branche af. Dat willen we voorkomen.” Niet voor niets sluiten steeds meer bedrijven zich aan bij de Stichting Zeker Online, die online dienstverlening veiliger wil maken voor gebruikers. Aangesloten softwareleveranciers moeten voldoen aan strenge selectiecriteria op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de dienstverlening. NOAB Elektronisch factureren Asperion is UBL-ready en kan zowel elektronische facturen inlezen als versturen. “Maar,” vervolgt Van Bakkum, “in de praktijk komt het erop neer dat er nog veelvuldig met papier wordt gewerkt.” UBL (universal business language, red.) is tegenwoordig de standaard bij elektronisch factureren, maar ook daarin bestaan allerlei smaken, zoals van Bakkum dat noemt. “Er wordt veelal nog gewerkt met pdf-bestanden, dus ook met UBL loopt het nog niet zo’n vaart, waardoor ‘papieren’ boekstukken bij het documenteren van financiële transacties nog steeds de overhand hebben.” ‘Het wordt voor de klant veel gemakkelijker en de tijdwinst is enorm’ Inmiddels gaan steeds meer kantoren over op OCR, de techniek om een scan van een document om te zetten in door de computer leesbare tekst. Van Bakkum: “Het gebruik van elektronische facturen of OCR heeft hetzelfde doel: beide zorgen ervoor dat veel handwerk in de boekhouding gaat verdwijnen.” Tijdwinst Zoals aangegeven zijn er vele bedrijven ontstaan die de tekst op scans kunnen lezen en dit tegen betaling aanbieden. “Dat gaat verdwijnen,” geeft Van Bakkum aan. “Asperion is bezig een techniek te ontwikkelen, waarmee deze handeling ‘onder de motorkap’ verdwijnt en de klant er geen omkijken meer naar heeft. Oftewel, de techniek wordt onzichtbaar in de boekhouding. Alle scans die naar de boekhouding worden gestuurd, ondergaan hiermee in real time een geautomatiseerd OCR-proces waarvan de resulterende boeking direct wordt voorgesteld tijdens het boeken. Dat komt dan neer op het, waar nodig, nog toevoegen van ontbrekende informatie en/ of het met een muisklik accepteren van een boekingsvoorstel. Het wordt voor de klant veel gemakkelijker en de tijdwinst is enorm.” Zelflerend systeem Uiteraard speelt de kwaliteit van het herkenningsproces hierbij ook een rol, want deze is niet overal hetzelfde. “OCR is niet feilloos,” voegt Van Bakkum Activa | Nummer 4 - 2017

Pascal van Bakkum toe. “Asperion heeft daarom een ‘zelflerend systeem’ ontwikkeld, waarmee in de historie kan worden gekeken. Dit interpretatie-algoritme heeft toegang tot historische boekings- en administratiespecifieke informatie, waardoor een nieuwe boeking zo nauwkeurig mogelijk kan worden geformuleerd. Over alle boekingen worden derhalve gemiddelden berekend, die bijvoorbeeld tien procent naar boven en naar beneden mogen afwijken. Een boeking die bijvoorbeeld elke maand voor bijna of helemaal hetzelfde bedrag voorbijkomt, krijgt groen. Maar, is er twijfel dan blijft de boeking staan en moet hij worden gefiatteerd. Een goede implementatie van OCR kan daarmee leiden tot belangrijke schaalvoordelen en tijdwinst.” Keuze De kosten per scan gaan daarmee dus verdwijnen. “Die zitten voortaan verwerkt in de maandelijkse abonnementskosten,” legt Van Bakkum uit. “Ongeacht het volume aan scans. Bovendien, en dat is ook van belang, minder NOAB handwerk betekent minder kosten en minder menselijke fouten.” Op de vraag of dit ook automatisch leidt tot een beter en sneller resultaat, antwoordt Van Bakkum: “Nieuwe technieken inzetten tegen zo laag mogelijke kosten is geen garantie voor succes. Het gaat erom of, alle kosten overziend, er per saldo belangrijk minder uitgegeven hoeft te worden om alle periodieke administratieve handelingen te verrichten. Iedereen moet daar zelf een keuze in maken, Asperion meent hiervoor een goede weg gevonden te hebben.” Het hele proces bevindt zich in de laatste testfase en Van Bakkum geeft aan dat de eerste kantoren die meedoen aan de pilot dit nu in hun administraties implementeren. “De introductie moet in één keer goed, is onze overtuiging. Die zekerheid willen we hebben. Voorop staat dat we de klant straks niet meer willen belasten met onduidelijke variabele kosten. Asperion gaat voor eenvoud, daar zijn we continue mee bezig. Asperion gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” Asperion Gooimeer 4−35 1411 DC Naarden T 088−511 11 55 E info@asperion.nl I www.asperion.nl Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

24 Afdeling in beeld ‘De helft van de leden zie je nooit op een vergadering, dat is jammer’ Met circa 140 kantoren heeft de Regio Randstad Noord-West een behoorlijke omvang. Na het jarenlange voorzitterschap van Han Maas is Theo Kruijver sinds december 2016 de nieuwe preses. “Er is veel gaande, ook binnen NOAB,” vindt Kruijver. “Ik hecht eraan om het geluid van de kleine kantoren te laten horen. Sterker nog, dat was voor mij een belangrijke reden om voorzitter te worden.” Door: Henk Poker Als opvolger van Han Maas kreeg Theo Kruijver grote schoenen te vullen. “Han is natuurlijk vele jaren voorzitter geweest, volgens mij zestien jaar, en dan krijg je automatisch te maken met vaste patronen binnen een afdeling. Nee, ik stond daar nooit bij stil. Ik moet nu, samen met het bestuur, invulling gaan geven aan een nieuwe periode van de afdeling, maar merk ook dat er ontzettend veel kennis van zaken bij Han zit, die ik dan ook nog regelmatig raadpleeg.” Betrokkenheid Goed luisteren naar leden, wat vinden ze goed, wat behoeft verbetering, is volgens Kruijver een belangrijke voorwaarde om betrokkenheid te creëren. “Een beetje reuring is goed,” zegt hij. “Zo heb ik goede contacten met de Belastingdienst, die kunnen tijdens een vergadering bijvoorbeeld uitleggen waar ze mee bezig zijn. Daarmee maak je het voor leden wellicht interessanter om eens een vergadering te bezoeken.” ‘Een beetje reuring is goed’ De afdeling komt vier keer per jaar in vergadering bij elkaar en om meer leden te trekken probeert het bestuur daarnaast activiteiten te bedenken die interessant zijn voor de kantoorhouders. “Zo zijn we al een keer naar een stoomgemaal geweest en hebben we een rondvaart in Haarlem georganiseerd. Een vergadering wordt dan een uitje, waarop je kunt netwerken en ideeën met elkaar kunt uitwisselen. Die uitjes organiseren we meestal begin juli, als afsluiting van het seizoen.” NOAB Verder staat de afdeling elk jaar op de KvK Startersdag in de Amsterdam Arena. “Een grote happening, waar altijd veel starters op af komen. Het is altijd weer interessant om daarbij aanwezig te zijn, ook voor de naam van NOAB, hoewel de follow-up mij nog wel wat tegenvalt.” Volle agenda’s De vergaderingen van de afdeling Randstad Noord-West worden gemiddeld door 20 à 25 mensen bezocht, inclusief bestuur. “Dit is vaak wel in wisselende samenstelling,” geeft Kruijver aan. “Mijn inschatting is dat we de helft van de leden eigenlijk nooit zien. Als bestuur willen we daar wel verandering in brengen, maar gemakkelijk is dat niet. En ik snap het ook wel, want de agenda’s zijn over het algemeen behoorlijk vol. Onze verwachting is dat de opkomst niet heel veel hoger zal worden, ook al trek je er nog zo hard aan. Blijkbaar is de behoefte er niet bij een aantal leden en daar moet je dan vrede mee hebben.” Meepraten over het beleid van NOAB verloopt via de ledenraadsvergaderingen. Kruijver: “De ledenraadsleden hebben wat dat betreft de lead. Zij praten mee over zaken die NOAB aangaan en kunnen daarin hun standpunt bepalen. Natuurlijk proberen we dat op de afdelingsvergaderingen wel op elkaar af te stemmen, dat is duidelijk. Maar, ook binnen de regio heb je verschillende standpunten en belangen, daar ontkom je niet aan.” Automatisering Waar kantoren elkaar vinden is op het gebied van de steeds verdergaande digitalisering. “Daar worstelt iedereen mee en daar wordt ook ontzettend veel over gepraat. Ik zit zelf ook in diverse gespreksgroepen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Activa | Nummer 4 - 2017

25 Theo Kruijver Enerzijds geven ze daarin aan hoe belangrijk wij voor hen zijn, maar ik hoorde laatst ook dat de Belastingdienst bezig is software te ontwikkelen waarmee de ondernemer zelf aangifte kan doen. Dat verbaast mij en ik vraag me af wat onze rol in hun ogen dan nog is. Ja, advisering, dat blijft natuurlijk altijd, maar de aangifte zou dan gaan verdwijnen.” Eénpitter Zo maakt Kruijver zich ook zorgen over de positie van de éénpitter. “En daarom wil ik het geluid van de kleine kantoren laten horen. Naar mijn idee is er een trend gaande die niet goed is voor de éénpitter. Dit proces heet de ‘wheel of retailing’. NOAB In de retailmarkt zie je dat winkelketens de neiging hebben om steeds verder te gaan upgraden. Dat gevaar dreigt ook bij NOAB. Men schroeft de eisen steeds verder op, waardoor met name éénpitters zouden kunnen afhaken. Ik vind dat NOAB de belangen van álle kantoren, groot en klein, moet blijven behartigen. Ik kan het mis hebben, maar naar mijn idee is daar steeds minder aandacht voor. Ja, ik heb het prima naar mijn zin bij NOAB en vind het goed dat ze het vak op een hoger plan willen brengen. Maar, je kunt niet alles, zeker als éénpitter niet. Ik hoop dan ook dat we daar met elkaar uit kunnen komen en dat er ook in de toekomst bij NOAB plaats blijft voor de kleinere kantoren.” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

26 ‘In deze tijd is een wendbare organisatie essentieel’ “Bij veel kantoren ontbreekt de tijd, kennis en capaciteit om de juiste keuzes te maken op het gebied van IT.” Dat zegt Reindert Doorn, partner bij DOCCO, een toonaangevend IT-advies en innovatiebureau en lid van de NOAB-Adviesgroep. De veranderingen in de branche gaan snel, het is van belang om bij te blijven en mee te gaan in die ontwikkelingen. Dat vinden veel kantoorhouders lastig. Door: Henk Poker Reindert Doorn kan het weten. Ruim vier jaar geleden werkte hij nog met zijn huidige compagnon Dirk Kreijkes bij een accountantskantoor, waar ze een digitaliseringsproject goed op de rit moesten zetten. “Daarbij hebben we een concept, een formule ontwikkeld waardoor we dit project goed konden neerzetten,” vertelt Doorn. Dat werd een groot succes, met name omdat de medewerkers heel direct in het traject werden meegenomen. “Het succes werd in de markt opgepikt en we kregen daarna de vraag van andere kantoren of we wilden helpen met hun IT-vraagstukken.” Juiste keuze Beide heren trokken de stoute schoenen aan, zegden hun baan op en begonnen DOCCO. Wat destijds startte met twee kantoren als klant is inmiddels uitgegroeid tot 160 kantoren. “Van éénpitter tot grote administratie- en accountantskantoren,” geeft Doorn aan. ‘Kantoren zijn vaak op zoek naar een sparringpartner’ “Kantoorhouders vinden het belangrijk om op het gebied van IT de juiste keuzes te maken. Bij grotere kantoren stelt men daarvoor meestal een IT-coördinator aan. Die vindt het nuttig om een strategisch IT-adviseur als DOCCO te hebben. Kleinere kantoren kunnen vaak geen IT-coördinator aanstellen en daar zien we dan eveneens een vraag naar onze diensten.” NOAB Verandering “Softwareleveranciers leveren vaak software, maar slagen er niet in om organisaties mee te laten bewegen. Als je als kantoor affiniteit hebt met IT en software, kom je er meestal wel uit om zelf die vertaalslag te maken. Toch zijn kantoren vaak op zoek naar een sparringpartner, naar tips, naar een organisatie die kan meedenken of een contract kan reviewen. Kortom, een partij die kan helpen bij dat veranderingsproces.” DOCCO doet dit met een doordachte aanpak en een goede businesscase. “ICT is een middel om doelen te halen, wij helpen bij het schetsen van de context. Daarin past bijvoorbeeld ook out of the box-denken. Verandering zit vaak in kleine dingen.” Cloud Volgens Doorn worstelen kantoren met een aantal zaken. Eén daarvan noemt hij het toewerken naar de actualiteit. “Traditionele kantoren leveren één keer per kwartaal de BTW aan en één keer per jaar de rapportages. Maar, wanneer de klant vaker ‘bij’ wil zijn, dan vraagt dat een andere werkmethodiek en moet je de IT-inrichting aanpassen. Vergeet niet dat de actualiteit van cijfers ook (advies)kansen voor het kantoor geeft. Verder zien we dat er steeds meer in de cloud wordt gewerkt. De softwareleveranciers gaan naar online proposities, dat stelt kantoren voor keuzes.” “Over de kosten van software bestaat veel onduidelijkheid, want die nemen vaak toe,” vervolgt Doorn. “Kantoorhouders, maar ook klanten, denken vaak: alles is gedigitaliseerd, dus dalen de kosten, dat blijkt vaak niet zo te zijn. Tenslotte zien we vooral kleine kantoren worstelen met allerlei ontwikkelinActiva | Nummer 4 - 2017

27 gen in de branche, die amper zijn bij te houden. Beveiliging, privacy, de grote regeldruk, het moet er vaak even bij, wat grote gevolgen kan hebben.” Dilemma’s Doorn begrijpt de dilemma’s waar kantoorhouders mee zitten. Als voorbeeld noemt hij de kosten. “Je kunt inkoopfacturen op twee manieren verwerken: automatisch boeken of handmatige verwerken. Software kost geld, dat klopt. En als je een medewerker op kantoor hebt die niets anders doet dan inboeken, dan is die persoon ‘over’ als je overstapt op scan en herken. Is er voor hem of haar dan geen ander werk, dan kiest de kantoorhouder er meestal voor om op de oude voet verder te gaan. De vraag is wel of je daarmee de ontwikkelingen in de markt voor kunt blijven en de wedstrijd kunt blijven winnen. Hier zit een paradox in en zo zijn er wel meer voorbeelden te geven.” ‘De complexiteit van de branche is groot, dat staat vast’ Doorn constateert dat kantoren daarin verschillende keuzes maken. “En dat is niet erg, iedereen moet daarin zijn eigen afweging maken. Ik kan me voorstellen dat er bij sommigen berusting is en ze geen zin hebben in forse investeringen, waar anderen het juist een uitdaging vinden.” Wendbaar “De markt van IT-aanbieders wordt er ook niet eenvoudiger op. Zo is het aantal aanbieders die zich binnen de branche begeven in een paar jaar tijd verdubbeld. En er zijn allerlei ontwikkelingen waar de meeste kantoorhouders nog niet eens aan willen denken, zoals blockchain en PSD2, dat per 3 januari aanstaande ingaat. De complexiteit van de branche is groot, dat staat vast.” “Het is belangrijk dat kantoren zich voorbereiden op zaken die nu nog niet duidelijk zijn,” vervolgt Doorn. “Hoe? Door vooral wendbaar te zijn en te blijven, zodat je snel kunt schakelen. NOAB Reindert Doorn Zit je vast in bepaalde patronen, in lange contracten, dan is je wendbaarheid beperkt. Natuurlijk zijn korte contracten meestal wel duurder, maar je koopt dan wel flexibiliteit. Een wendbare organisatie is een organisatie die is voorbereid op de toekomst.” ■ DOCCO maakt deel uit van de NOAB-Adviesgroep, partners in kwaliteit. Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

28 Wegwijs door de data “Veel mensen zijn blij als je concrete tips en adviezen geeft. Vooral als je ze presenteert als aandachtspunten en niet als heilige graal.” Claudia de Graauw is gespecialiseerd in effectmeting en doelbereik. “Vaak zijn er veel gegevens voorhanden. De vraag is wat je daarmee kunt doen?” Door: Chris Wolters Over praktijkonderzoeken is Claudia de Graauw duidelijk: “Veel onderzoekers stoppen te vroeg. Er worden onderzoeksvragen geformuleerd, data verzameld en conclusies getrokken.” Daar stoppen veel praktijkonderzoeken. Juist op dat punt is volgens haar meerwaarde voor een dienstverlener te realiseren. “Na de conclusies van een onderzoek kun je actiepunten formuleren om concreet met onderzoeksgegevens dingen te doen. Onderzoek doe je niet voor de lol, maar omdat je met de verzamelde informatie verbeteringen, veranderingen of uitbreiding van de activiteiten wil realiseren.” Slim gebruikmaken van data “Administratie- en belastingdeskundigen zitten mijns inziens op een schat van informatie met alle administratieve bestanden die ze beheren. Ze kunnen kengetallen, trends en ontwikkelingen destilleren en zo hun relaties adviseren.” ‘Veel data zijn al verzameld. Maak daar slim gebruik van’ Volgens De Graauw kun je, zonder de privacy van klanten aan te tasten, heel veel vergelijkingen trekken en daarmee klanten aan het denken zetten. “Het is hiervoor niet nodig om zelf data te verzamelen. Je kunt gebruikmaken van bestaande bronnen. SCP of CBS verkopen data. Daarnaast is heel veel te halen uit de administratieve gegevens waar je tenslotte bovenop zit. Wel moet je heel gericht op zoek gaan. Gemeenplaatsen zijn er genoeg te vinden, het gaat om bijvoorbeeld sector- of regiospecifieke gegevens. Denk ook kassaregistratiesysteem van bijvoorbeeld winkeliers en groothandel. Als basis uiterst geschikt NOAB om daar ontwikkelingen en gedrag uit te halen. Veel data zijn al verzameld. Maak daar slim gebruik van.” Niet verdwalen in gegevens Meerwaarde creëren door data anders te vergelijken is volgens De Graauw interessant, maar ze waarschuwt ook niet in de valkuil te stappen door te veel gegevens te verzamelen. “Beperk jezelf tot de relevante gegevens, anders wordt het een brei waar vervolgens geen conclusie aan te verbinden is.” Belangrijk zijn in haar visie de onderzoeksvragen. “Wees gericht, maak er geen eindeloze reeks van en weet wat je met de vragen aan de weet wil komen. Kijk hierbij vooral naar wat je straks met de resultaten wil gaan doen: je proces verbeteren, gericht klanten adviseren of een nieuwe dienst opzetten. Te veel, te uitgebreid geformuleerd en vooral te algemeen geformuleerd maakt het moeilijk resultaat te boeken.” Zij illustreert dat gegeven met het voorbeeld van stagiaires die verdwalen in de hoeveelheid gegevens. “Het probleem is dat je gaandeweg steeds meer tegenkomt wat op zich allemaal interessant is, maar helaas niet relevant. Je moet schiften en schrappen om het doel in de gaten te houden.” Factuur? Geboekt! Slim online boekhouden Probeer 30 dagen gratis op: www.samenhetbesteresultaat.nl Activa | Nummer 4 - 2017

Claudia de Graauw mogen best wat nieuwsgieriger zijn, maar misschien moet je ze ook iets meer prikkelen. Stel jezelf vragen als: ‘Wat drijft mijn klanten?’ en ‘Wat kan ik voor ze betekenen?’” Uit eigen ervaring meldt ze: “Accountants, administratie- en belastingdeskundigen moeten vooral betrouwbaar zijn. Ze hoeven ook niet heel erg op te vallen, maar er is naar mijn smaak veel te winnen door gegevens en cijfers te interpreteren. Zoiets gaat vaak het beste als je die als suggesties en tips presenteert.” Op de vraag of onderzoek meestal tijdrovend en duur is, reageert ze met: “Dat hangt ervan af. Wat wil je met een onderzoek en wat kan de klant met de uitkomsten? Als je er tijd, geld en aandacht Belangrijk is ook wat je daarna met je resultaten doet. “Je kunt ze schriftelijk communiceren, maar ook cliënten/ondernemers uitnodigen om conclusies mee te delen.” Met een bijeenkomst kun je je klanten slimmer maken, maar ze kunnen ook elkaar en jou voeden. De Graauw brengt hen af en toe samen om van elkaar en haar te leren. “Als je onzeker bent of je relaties kunt interesseren voor dergelijke bijeenkomsten, leg dan een voorbereidende vraag voor bij een aantal cliënten, die je toch al spreekt: ‘Wat zou u interessant vinden om te horen?’, ‘Zou u naar een bijeenkomst over … komen?’ Vaak krijg je daar een heel goed beeld van de belangstelling en voorkom je teleurstellingen bij jezelf en bij de klant door een lage opkomst of door een mislukte bijeenkomst.” Heldere doelen formuleren De Graauw heeft van nieuwsgierigheid haar vak gemaakt en dat gaat haar goed af. Niet alleen het onderzoek telt, geeft ze aan. Ook de verwerking van de gegevens telt. “Ondernemers NOAB insteekt, is het ook zaak vooraf vast te stellen wat je met de uitkomsten gaat doen.” ‘Ondernemers mogen best wat nieuwsgieriger zijn’ “Dat moet ook duidelijk zijn bij de opdrachtformulering, voor stagiaires en voor professionals. Baken het terrein af, laat duidelijk zijn waarom bepaalde vragen en antwoorden van belang zijn.” Nog even terug naar het uitgangspunt: administratie- en belastingdeskundigen beschikken over veel data, wat kunnen c.q. moeten ze ermee? “Mits je zaken anoniem houdt, kun je toch zeer servicegericht adviseren.” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotogr a f i e Mo Ba r end s

30 Gratis vraagbaak in financiële zaken Kandoor.nl is een nieuw online platform waar consumenten kosteloos vragen over pensioen, hypotheek, belastingen en meer beantwoord krijgen. Anderhalf jaar na de lancering trekt de site al meer dan 100.000 bezoekers per maand. Tom Romanowski van Kandoor.nl benadrukt dat het platform een andere rol speelt dan de reguliere adviseur. Door: Hans Pieters Kandoor.nl is een initiatief dat wordt gefinancierd en ondersteund door pensioenuitvoerder APG. Het platform focust op de voorfase van betaald advies. De organisatie heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd door APG. De laatste doet dit vanuit maatschappelijk belang, het helpen bij financiële beslissingen, vertelt Romanowski. Daarnaast is Kandoor.nl een platform waarmee APG kan experimenteren met digitale technieken. “Het is een model waarbij je aan de voorkant laagdrempelige hulp verstrekt en aan de achterkant nieuwe technieken en vaardigheden leert.” Innovatiefabriek Het platform is in 2015 opgestart als een project binnen de innovatiefabriek van APG. De startup heeft een laagdrempelige methodiek in de markt gezet, waarmee consumenten in de oriëntatiefase financiële vragen beantwoord krijgen. “Vanuit de financiële branche overschatten we keer op keer de kennis op financieel gebied van consumenten en kleine ondernemers. Veel mensen vinden financiën én te moeilijk én saai. Ze zijn er gewoon niet mee bezig,” constateert Romanowski. ‘Veel mensen vinden financiën én te moeilijk én saai’ “We zien dat een grote groep verkeerde keuzes maakt of niet eens een keuze overweegt, omdat ze geen idee hebben wat ze moeten doen of omdat ze duiken.” Kandoor.nl mikt op twee doelgroepen: de mensen die zelf niet in staat zijn om hun geldzaken te overzien en daarbij hulp nodig hebben en de groep die willen sparren en een duwtje in de rug nodig heeft. Inmiddels NOAB trekt de site over de 100.000 bezoekers per maand. Er worden zo’n vier- à vijfduizend vragen per maand beantwoord, naast de content die de site biedt. “Begin 2017 was dat nog maar een zesde hiervan. Daaruit blijkt dat er een grote behoefte is aan wat wij doen.” Laagdrempelig Consumenten hebben een aantal mogelijkheden om zich te laten informeren over financiële vraagstukken en de keuzes die ze daarbij hebben. Ze kunnen zelf googlen of hun omgeving om advies vragen. Voor het inschakelen van een financieel adviseur is de drempel vaak te hoog, stelt Romanowski. “Ik geloof heel erg in financieel advies, maar wel op het juiste moment. Voor een simpele vraag is dat ook duur. Het is dan ook heel waardevol dat je de vraag zonder kosten online kunt stellen en met iemand kunt sparren. Dan voel je je ook comfortabeler om de vervolgstap te zetten.” De domeinen waar de meeste vragen over binnenkomen, zijn pensioen, hypotheek en belastingen. Vaak zijn de vragen gestuurd door de actualiteit. Bijvoorbeeld over het oversluiten van de hypotheek in verband met de lage rente. “Veel mensen denken dat dit voor hen niet geldt vanwege de hoge oversluitboetes. Zo iemand kun je geruststellen dat het in veel gevallen lucratief is om het toch te doen. Dat hij weet dat het kán, is al een megastap.” Kandoor.nl is onafhankelijk en adviseert niet. “We hebben geen banden met commerciële partijen.” De drempel is bewust laag gehouden. De enige persoonlijke informatie die een vragensteller achter hoeft te laten, is een e-mailadres. “Dat hebben we nodig om contact met je op te nemen. We informeren belangeloos. Er is niks in ons businessmodel dat sturing heeft. We werken met vrijwilligers, zijn onafhankelijk, geven geen advies.” Activa | Nummer 4 - 2017

31 Tom Romanowski Gidsen De methodiek die wordt gehanteerd om vragen op financieel gebied te beantwoorden, is drieledig. Een ‘bot’, gebaseerd op kunstmatige intelligentietechnologie en tekstontleding, beantwoordt de eerste vragen. Op het gebied van pensioenen kan de bot de helft van de vragen herkennen. Inmiddels kan ongeveer een kwart van de vragen volledig geautomatiseerd worden afgehandeld, vertelt Romanowski trots. “Je kunt de bot ‘trainen’, waardoor deze de generieke vragen herkent en kan beantwoorden. Vragen die we bijvoorbeeld heel vaak krijgen, zijn ‘wanneer gaat mijn AOW in?’ of ‘hoe zit het met mijn nabestaandenpensioen?’.” Met blogs word actuele thema’s en praktische onderwerpen behandeld, zoals de vergeten pensioenen en pensioensparen. NOAB Vrijwilligers, zogenoemde ‘gidsen’, beantwoorden de interessantere, iets complexere vragen. Inmiddels zijn er al meer dan 150 ‘gidsen’ actief. “Dat zijn mensen met financiële kennis in verschillende domeinen, die het fijn vinden om mensen te helpen met hun kennis.” Hij vervolgt: “We monitoren heel erg de kwaliteit van de antwoorden van onze gidsen. De klanten kunnen beoordelingen geven, de gidsen beoordelen elkaars antwoorden en we zitten er zelf ook strak bovenop. Dat zien we in de cijfers terug.” De gidsen krijgen niet betaald voor hun werk, maar krijgen wel allerlei vormen van ondersteuning. “We sparren over inzichten in de markt, houden bijeenkomsten en hebben contact via een community-app.” Hij hoopt vanuit NOAB nieuwe gidsen te kunnen verwelkomen, die consumenten en kleine ondernemers kunnen helpen bij vragen over belastingen. Gidsen kunnen zich aanmelden op Kandoor.nl. ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

32 Adver torial Data- en privacybescherming is relevanter dan ooit De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dwingt NOAB-kantoren na te denken over het beveiligingsniveau en de interne protocollen van databeheer. De branche beschikt over extreem privacygevoelige informatie van klanten. Wolters Kluwer wil als kennispartner kantoren ondersteunen bij het inregelen van de eisen waaraan ze moeten voldoen. Door: Hans Pieters De AGV is een vertaling van de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR). Doel van deze EU-richtlijn is het beter beschermen van persoonlijke informatie in een wereld die meer en meer is gedigitaliseerd. De nieuwe regelgeving heeft ingrijpende gevolgen voor het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens. Dataverwerking Nathanja de Kruijff is binnen Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe verantwoordelijk voor de Privacy Impact Assessments. In gewone taal: zij en haar team inventariseren welke stappen moeten worden gezet om op 25 mei 2018 aanstaande te voldoen aan de nieuwe privacyrichtlijn. De regelgeving is complex. “De vereisten staan niet in marmer gebeiteld,” verklaart ze. “Standaarden zijn er nog niet. In de AGV staan voornamelijk principes. Als bedrijf moet je daar je eigen standpunt in innemen. Bijvoorbeeld ‘wat vinden wij voldoende met betrekking tot de beveiliging van de gegevens die wij verwerken?’. Dat moet je vervolgens incorporeren in je bedrijfsprocessen.” De Kruijff en haar team hebben onderzocht wat de gevolgen van de AVG zijn voor de organisatie en dataflows. NOAB “Vragen die aan de orde komen zijn: ‘wat kunnen we qua beveiliging verder verbeteren?’, ‘welke data slaan we op?’, ‘hoe lang slaan wij het op, etc.?’.” Dat betreft niet alleen de eigen producten, zoals Twinfield en Basecone, maar ook externe applicaties die intern worden gebruiken. De Kruijff: “Je moet de hele dataverwerking, van het begin tot het eind, onderhanden nemen.” ‘Digitale’ bewaarplicht Gezien de aankomende regelgeving is het voor accountants- en administratiekantoren zaak om na te denken over de veiligheid en protocollen, benadrukt De Kruijff. De administratie die NOABkantoren bijhouden voor hun klanten valt onder de fiscale bewaarplicht en is vermoedelijk volledig digitaal verwerkt. ‘Kun je als kantoor iemand ‘vergeten’?’ De fiscale bewaarplicht verandert hierdoor steeds meer in een digitale bewaarplicht, waarbij de gegevens in de cloud zijn opgeslagen. “De accountant is zelf verantwoordelijk voor het selecteren en verwijderen van informatie die de termijn van de bewaarplicht overschrijdt. Als kennispartner willen we daar graag meer in betekenen,” aldus De Kruijff. “Onder meer door te adviseren over de stappen die kantoren kunnen en moeten nemen. Die rol zijn we aan het ontwikkelen.” Tienstappenplan De nieuwe privacyrichtlijnen hebben nog niet de aandacht van accountants- en administratiekantoren, is de ervaring van De Kruijff. “Mijn ervaring is dat lang niet iedereen al actie onderneemt. Als je al een vraag krijgt over de AVG, gaat het om een proactief kantoor.” Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland is bezig met het optuigen van een campagne om de bewustwording bij klanten te vergroten. “Wij willen proactief kennis aan onze klanten aanbieden, om de last bij hen weg te nemen, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk de verantwoordelijkheid van het kantoor zelf. We bieden op onze website op https://taxnl. wolterskluwer.com/gdpr-glossy dan ook een uitvoerige, gratis brochure inclusief checklist voor kantoren aan.” Uitgangspunt voor de eigen privacy- en beveiligingassessment van Wolters Kluwer is het tienstappenplan van de AutoriActiva | Nummer 4 - 2017

33 teit Persoonsgegevens, waarmee je je als organisatie kunt voorbereiden op de AVG. “Iedereen zou hetzelfde moeten doen, ook al is voor elk bedrijf de impact weer anders,” stelt De Kruijff. Stap één is ‘awareness’: “Weten wat de wet voor jouw bedrijf betekent, maar ook zorgen dat het personeel op de hoogte is. Ze moeten weten wanneer sprake is van een datalek. Bijvoorbeeld dat dit ook het geval is bij een USB-stick die een medewerker kwijtraakt. Maar ook dat ze weten wat persoonsgegevens zijn en dat ze daar voorzichtig en zorgvuldig mee moeten omgaan.” Nathanja de Kruijff Dataportabiliteit De hele wetgeving is geënt op het beschermen en afschermen van de rechten van een betrokkene wiens gegevens worden gebruikt. Bijvoorbeeld het recht om vergeten te worden en het recht om dataverwerking te beperken. ‘Een klant heeft het recht om over te stappen’ Het zogenoemde recht op dataportabiliteit heeft direct invloed op de werkwijze van kantoren, constateert De Kruijff. “Als een klant wil overstappen van accountants- of administratiekantoor, heeft hij het recht dat zijn hele administratie NOAB en de persoonsgegevens worden overgedragen naar het nieuwe kantoor.” Die relatie moet goed worden geregeld, benadrukt ze: “Kun je als kantoor iemand ‘vergeten’? Kun je op een makkelijke en geautomatiseerde manier al de gegevens van iemand verwijderen?” Hierbij komt ook de relatie met de softwareleverancier om de hoek kijken, aldus De Kruijff: “Het kan gebeuren dat een klant ons benadert om gegevens te verwijderen, omdat wij een stukje van de data in onze software hebben. Dat moet goed geregeld zijn in de contractuele relatie met het accountants- en administratiekantoor. Gaan we dat faciliteren voor de ondernemer of loopt het verzoek via zijn accountant? Dat moet worden vastgelegd.” Compliant De nieuwe regels vormen een extra administratieve last. De werkprocessen en het documentbeheer moeten dan ‘compliant’ zijn ingericht. Kantoren moeten kunnen aantonen dat de gegevensverwerking voldoet aan de wettelijke grondslagen, stelt De Kruijff. “Je moet in kaart brengen welke gegevens van wie je verwerkt en waarom?” Dat moet allemaal in een register staan. Daarbij gaat het niet alleen om de gegevens die je in je boekhoudsysteem verwerkt, maar ook om de papieren dossiers.” Alle stappen moeten herleidbaar zijn, net als bij belastingcontroles. Het is een extra systematiek die kantoren moeten opzetten, benadrukt De Kruijff. “Je zult er als kantoor je eigen standpunten in moeten vinden. Je moet echt nadenken ‘wat vinden wij voldoende, gezien de gegevens die wij verwerken?’ en dat incorporeren in je bedrijfsprocessen.” Twinfield International NV De Beek 9−15 3871 MS Hoevelaken T 033−467 70 00 E info@twinfield.com I www.twinfield.nl Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f ie Go f fe St r u i k sma

34 Mobiliteitsvormen strijden om voorrang Elektrisch rijden en het mobiliteitsbudget zijn in opkomst binnen de zakelijke mobiliteit. Bij één op de drie werkgevers is een mobiliteitsbudget inmiddels het alternatief voor de leaseauto. Volgens sommigen zijn de dagen van de leaseauto geteld. Door: Chris Wolters Het mobiliteitsbudget zou het alternatief kunnen zijn voor de kilometervergoeding van de leaseauto. Op zich een goed streven, maar de praktijk is als altijd weerbarstig. Een aantal automobilisten vreest, en niet zonder grond, de administratieve rompslomp. De aantrekkende economie zorgt in ieder geval op dit moment voor groei van het Nederlandse wagenpark. Dat park was in 2016 goed voor 118,5 miljard kilometer, met 2,2 procent meer dan in 2015 tegelijk de sterkste groei deze eeuw. Bedrijfsauto’s gingen voorop, maar ook particulieren reden veel meer. Die reden in 2016 gemiddeld 13.200 kilometer (bron: CBS). Opkomst elektrische auto Frank van Klink, directeur van XLLease, voorziet op grond van de e-ontwikkelingen dat de leaseauto op vrij korte termijn een stevige ‘boost’ krijgt. Van Klink: “Elektrische auto’s worden betaalbaarder met modellen tussen de 30 en 50.000 euro en een grotere actieradius (zo’n 400 kilometer, red.).” ‘Werknemers willen meer flexibiliteit in tijdstip en manier van reizen en werken’ Gecombineerd met een bijtelling van slechts 4%, lijkt de elektrische leaseauto een prima alternatief. Dat het bedrijfsleven actief kijkt naar andere mogelijkheden, blijkt uit de vele proefprojecten. Zo vervangt Ergon 25% van het wagenpark door 100% elektrische auto’s. Fastned opende eind 2015 haar 49ste snellaadstation langs de Nederlandse autosnelwegen. De Dierenbescherming is dankzij een gift van de Nationale Postcode NOAB Loterij in staat om dertig elektrische voertuigen aan te schaffen. Op Schiphol rijden vijfendertig elektrische bussen voor het vervoer van reizigers van vliegtuigen naar de gate. Het is maar een greep uit de vele voorbeelden. De vonk slaat over De meeste organisaties geven ieder jaar opnieuw forse bedragen uit aan woon–werk- en zakelijke reizen van hun medewerkers. De directe kosten bedragen jaarlijks gemiddeld tussen circa € 2.000 per medewerker en kunnen oplopen tot ruim € 10.000. Indirecte kosten zijn vaak nog een veelvoud hiervan. Bijvoorbeeld productiviteitsverlies door files en lange reistijden, bijkomende kosten voor parkeren en beheer- en administratiekosten. Tegelijkertijd veranderen de behoeftes van werknemers sterk, mede door de opkomst van Het Nieuwe Werken. Werknemers willen meer flexibiliteit in tijdstip en manier van reizen en werken, onder meer om werk en privé beter op elkaar af te kunnen stemmen. Daarnaast willen werkgevers in toenemende mate dat bedrijfsdoelstellingen zoals duurzaamheid, flexibilisering of kostenbesparing ook in het reisgedrag van werknemers tot uiting komen. Mobiliteitsbudget Eén van de manieren waarop werkgevers dat in beleid opnemen, is een mobiliteitsbudget. Dit budget is een financiële afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zijn of haar zakelijke mobiliteit bekostigt. “De auto blijft onderdeel van de zakelijke mobiliteit, maar het is niet noodzakelijkerwijs voor iedere reis de belangrijkste component,” zegt Paul Dam, mede-eigenaar en -oprichter van Mobility Concept, dienstverlener voor de zakelijke mobiliteit. Hij is ook initiatiefnemer en bestuurslid van het Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit. Dam: “Het mobiliteitsbudget geeft werknemers de flexibiliteit en vrijheid om vervoer naar eigen inzicht optimaal in te vullen. Kiest de werknemer voor een leaseauto, dan biedt het budget flexibiliteit in reismogelijkheden en stimuleert het kosten- en milieubewust gedrag van leaserijders.” Activa | Nummer 4 - 2017

van mobiliteit en de gehele administratieve afhandeling vaak over aan gespecialiseerde Paul Dam Uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017 blijkt dat de populariteit van het mobiliteitsbudget onder de ‘verstokte’ leaserijders daalt. Werkgevers echter gaan er juist steeds vaker toe over om een mobiliteitsbudget aan te bieden. Bij bedrijven die het mobiliteitsbudget introduceren, kan het aandeel van leasegerechtigden dat voor het mobiliteitsbudget kiest, oplopen tot 20-25%. Succesfactoren bij een mobiliteitsbudget zijn een goede administratieve inrichting, overzicht en goede communicatie. Daar schort het beslist aan. De angst voor papieren rompslomp en de onbekendheid met de mogelijkheden remmen veranderingen af. Draagvlak Dam geeft aan dat de beheersbaarheid van de kosten grote voordelen voor de werkgever kan bieden. Dat is een verklaring voor de grote toename van het aantal werkgevers dat een mobiliteitsbudget aanbiedt. De werkgever laat daarbij het aanbieden NOAB dienstverleners zoals Mobility Concept. Dam: “Vergoedingen voor andere vervoersvormen, zoals openbaar vervoer en fietsen, zijn volledig instelbaar. Daarmee is het werkelijke gebruik van openbaar vervoer en fietsen te stimuleren en kan invulling worden gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen.” Van Klink is met zijn organisatie XLLease ook steeds op zoek naar mogelijkheden om aan te sluiten op de overheidsdoelstellingen en de wens van de klant om uit meerdere alternatieven te kunnen kiezen. “We kijken ook naar combinatiemogelijkheden.” Hij wijst er wel op dat met name grote organisaties zich kunnen veroorloven om een mobiliteitsbudget in de mobiliteitsregeling op te nemen en deze professioneel kunnen inrichten. “Het mobiliteitsbudget speelt met name bij grote bedrijven met 250 leaseauto’s plus. In het MKB speelt het absoluut niet. Veel te bewerkelijk als je bijvoorbeeld zo’n 25 auto’s hebt rijden en de leasemaatschappij een budget ook niet ondersteunt. ‘In het MKB speelt het mobiliteitsbudget absoluut niet’ Er wordt ons inziens nog niet voldaan aan de kritische factoren om een mobiliteitsbudget succesvol in te voeren. Het draagvlak bij de medewerkers is vaak nog te smal, het budget is te vaak aan de krappe kant en de mogelijkheden om van andere vervoersvormen gebruik te maken zijn (nu) nog te beperkt.” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f ie Edwin Wal v i s ch

36 Branche in beeld Onstuimige groei kenmerkt advieswereld De organisatieadviesbranche heeft zich ontwikkeld tot een miljardenindustrie. De laatste dertig jaar is het aantal organisatieadviseurs wereldwijd met 1.600 procent gegroeid. In Nederland behartigt de Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs (Ooa) de belangen van deze beroepsgroep. Door: Chris Wolters Jan Willem Kradolfer is al een jaar of zes voorzitter van de Ooa. “De vereniging staat voor de professionalisering van het vak, het realiseren van een exclusief netwerk voor leden, internationaal erkende certificering en het verbinden van het vak aan maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s.” Kradolfer is sinds 2017 ook Director of the Board/Vice Chair van de International Council of Management Consulting Institutes. “Wij zijn een club van zowel praktikanten als hooggeleerde mensen in de organisatiekunde. Daarbij slaan we een brug tussen theorie en praktijk.” De Ooa is als nationaal instituut Member of the International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI), waarin zo’n 51 landen zijn verenigd. Borgen van kwaliteit “De Ooa is met bijna 80 jaar de oudste beroepsvereniging voor adviseurs in de wereld,” stelt Kradolfer. “Professionaliteit en effectiviteit zijn sleutelbegrippen. Personen en organisaties hebben onder meer de unieke mogelijkheid om een certificaat te behalen. Daarmee is het mogelijk je als adviseur te onderscheiden. Afnemers kunnen vertrouwen op gecontroleerde kwaliteit.” ‘Professionaliteit en effectiviteit zijn sleutelbegrippen’ Certificaathouders mogen de beschermde titel Certified Management Consultant (CMC) voeren en zijn opgenomen in een openbaar register. Kradolfer: “Ruim een derde van onze Ooaleden is CMC-gecertificeerd. Lid worden betekent dat je het kwaliteitskeurmerk van de vakvereniging kunt voeren. Je geeft NOAB een soort waarborg af voor effectieve adviezen. Leden krijgen toegang tot een uitgebreid netwerk. Daarnaast is er vanuit de beroepsvereniging veel aandacht voor opleiding, bijscholing en verdieping, zeg maar het blijvend leren. Bovendien is de Ooa een bron van informatie.” Vak in beweging Eén van de eerste managementboeken draagt de titel: ‘The Principles of Scientific Management’. Auteur Frederick Taylor legde er zijn ideeën in vast. Zo betoogde hij dat organiseren een vak apart is waarvoor je moest beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Taylor is, zo blijkt uit deskresearch, niet geheel en al onomstreden. ‘Smart technology vraagt steeds dringender implementatie’ Na zijn dood lichtten diverse wetenschappers zijn praktijkstudies door. Ze vonden dat Taylor nogal creatief was omgegaan met zijn eigen onderzoeksgegevens. Dat verwijt treft organisatiedeskundigen wel vaker in de media. Kradolfer gaat die opmerking niet uit de weg, maar geeft aan dat het vak steeds in ontwikkeling is. “Waar het om gaat is het versterken van bedrijven, mensen opleiden en een ‘fit’ met de markt.” Naar zijn oordeel blijven organisatieadviseurs in het huidige en toekomstige tijdsgewricht haast onmisbaar. “Neem de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence. Dat fenomeen zal organisaties en bedrijven in toenemende mate beheersen. Dat vraagt om een heel andere benadering van organiseren en besturen. Activa | Nummer 4 - 2017

Jan Willem Kradolfer Smart technology vraagt steeds dringender implementatie. Dat wordt een enorme kluif.” Kopiëren is niet voldoende “De adviespraktijk is in vergelijking met zo’n 25 jaar geleden drastisch veranderd. Toen had je als organisatieadviseur na het voltooien van je studie een enorme voorsprong op directie en management van bedrijven. Je gaf, bij wijze van spreken, de weg aan. Nu ben je sparringpartner waar men nieuwe ideeën tegenaan houdt. Men verwacht alternatieve oplossingsrichtingen en nieuwe perspectieven.” De bestaanshorizon van bedrijven is ook dichterbij gekomen. ‘Copy-catten’ zal volgens Kradolfer niet het gewenste resultaat opleveren. “Net als accountants-, administratie- en belastingdeskundigen moeten de bakens worden verzet. Automatisering, artificial intelligence en smart technology vragen om een andere invulling van taken. ‘De bakens moeten worden verzet’ Daarvoor bestaan geen receptenboeken. En haast nog belangrijker, als je al een methode hebt gevonden om een ander te ‘outperformen’, dan moet je nog steeds als een haas op zoek naar nieuwe kansen om niet weer achterop te raken.” Gek genoeg is het boek ‘Excellente ondernemingen’, inmiddels NOAB meer dan 30 jaar oud, één van de best verkochte managementboeken. Peters en Waterman benoemden daarin acht thema’s die succesvolle bedrijven gemeen hebben. Ondanks dat veel van die bedrijven niet meer of niet meer in de huidige vorm bestaan, blijven opmerkingen als ‘Niet te veel plannen maar doen’, ‘Luisteren naar je klanten’, ‘Vertrouwen en geloven in medewerkers’ en ‘Groeien daar waar het echt nodig is’ weinig aan actualiteitswaarde te hebben ingeboet. De revolutie der ‘dingen’ Kradolfer wijst vanuit zijn professie ook op de revolutie die eraan komt: IOT ofwel het Internet of Things. “Net als mensen, zijn ‘dingen’ online, allemaal verbonden met ‘the cloud’. Een enorme range aan machines, auto’s, keukenapparatuur, verwarming en ga zo maar door. Die vormen samen een enorm ‘internet der dingen’. Naast onuitputtelijke mogelijkheden neemt de kwetsbaarheid toe. De smartphone als afstandsbediening gebruiken is mooi, maar we zetten ook de deur open voor mensen met minder goede bedoelingen. De verwachtingen zijn dat het IOT in de (nabije) toekomst productieprocessen zal verbeteren en dat het oplossingen kan bieden voor problemen rondom energie en milieu, criminaliteit, gezondheidszorg en onderwijs. Daar kun je niet omheen. Organisaties en bedrijven zullen moeten inspelen op nog ongekende technologische ontwikkelingen. Dat vraagt veranderingen van werkzaamheden, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en de hernieuwde inzet van arbeid, maar dan op andere terreinen dan voorheen. Daarbij voelen ook wij sterk de verantwoordelijkheid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f ie Go f fe St r u i k sma

 Makkelijk online samenwerken Visma eAccounting De slimste software voor optimale samenwerking met uw cliënten Online samenwerken met uw cliënten Visma eAccounting is een complete cloudoplossing voor ondernemers. Voor slechts € 15 per maand beschikt uw cliënt over een compleet pakket voor boekhouden en factureren. En met een paar simpele stappen kan hij bovendien gratis zijn eigen website maken met Visma eAccounting. Wil uw cliënt alleen factureren? Dan sluit u hem voor € 9 per maand aan op Visma eAccounting Factureren. Wilt u Visma eAccounting gratis proberen? Kijk op eaccounting.nl/accountant

39 ‘Het gevoel was na het eerste gesprek al goed’ NOAB startte onlangs een marketingcampagne. Onderdeel daarvan zijn ‘testimonials’ van bedrijven die gebruikmaken van een NOABkantoor. In deze Activa laten we een klant aan het woord die al langere tijd verbonden is aan een NOAB-kantoor. Door: Henk Poker “Wij kwamen al een paar maanden voordat we met ons bedrijf begonnen in contact met Gert Verseput van Administratiekantoor Verseput,” zegt Anita Holthuis van Prosos. “Een toegankelijk kantoor, met de voetjes in de klei, dat ons meteen een goed gevoel gaf, al na het eerste gesprek dat we met elkaar hadden. En,” voegt Anita eraan toe, “het allerbelangrijkste vond ik wel dat Gert ons niet in verlegenheid bracht. Ik bedoel, voordat wij met Prosos begonnen, had ik nul kennis van het Anita Holthuis ondernemerschap, laat staan van een administratie. Gert heeft ons wat dat betreft snel op weg geholpen en geen vraag was hem te veel. Dat voelde goed en dat doet het nog steeds.” Alles uit handen Prosos is een full service marketing- en communicatiebureau. “Wij kunnen op dit gebied de klant alles uit handen nemen, van online tot social media en van het schrijven van teksten tot en met het drukken van folders,” legt Anita uit. Met name online neemt momenteel een enorme vlucht. “Er komen regelmatig bedrijven binnen die als eerste vraag hebben: ‘wij willen online, kun je ons helpen?’. Dat kunnen we, waarbij we niet alleen advies geven en dan weer weg zijn. Nee, wij helpen de klant écht op pad en dat leidt ertoe dat we voor een aantal opdrachtgevers inmiddels de gehele marketing verzorgen.” Toen Prosos ruim vier jaar geleden begon, startte de echtgenoot van Anita eveneens met een eigen bedrijf. “Ook hij laat zijn boekhouding door Gert verzorgen. We stapten destijds samen bij Gert naar binnen,” herinnert Anita zich. Overigens was de keuze voor Administratiekantoor Verseput een toevallige. “Wij kenden Gert niet en zijn gewoon bij hem naar binnen gegaan. Ook van NOAB had ik nog nooit gehoord. We zochten een gedegen partner en die hebben we in dit kantoor gevonden. Gert heeft ons altijd met raad en daad bijgestaan. Met de administratie heb ik niets, maar Gert heeft de juiste tools aangeboden om toch bepaalde onderdelen zelf op te pakken.” “Als er iets is, dan bel ik graag met Gert,” besluit Anita. “Het gevoel is goed en daar gaat het om in het zakendoen.” Doet Gert ook zaken met Prosos? Anita: “Jazeker, hij heeft de social media van zijn kantoor bij ons ondergebracht. En ook daarin is Gert Gert, hij wil het voor iedereen goed doen. Wat dat betreft passen we goed bij elkaar.” ■ N Activa | Nummer 4 - 2017 Fotogr a f i e Pau l To lenaa r

40 Beïnvloeding van het beslissingsproces Ons brein laat ons denken dat we al onze eigen beslissingen op rationele gronden nemen. De linkerhelft (ratio) van onze hersenen voorziet de rechterhelft (emotie) namelijk razendsnel van argumenten om de keuze te rechtvaardigen. Iets om over na te denken. Door: Chris Wolters In de complexe maatschappij van vandaag is de hoeveelheid aangeboden informatie en het aantal mogelijkheden overstelpend. Desiree van der Horst, online gedragsmarketeer van Fingerspitz, is specialist in online marketing. Ze geeft als voorbeeld de uitgebreide keuzemogelijkheden bij de selectie van een energiemaatschappij of zorgverzekering. Er zijn minstens achttien sites voor het vergelijken van de meer dan vijftig zorgverzekeringen. “Veel keuzes hebben leidt nogal eens tot uitstelgedrag. Als we dan toch een keuze maken, zijn we bovendien vaak minder tevreden met de beslissing dan wanneer we minder opties hadden gehad.” Het verschil tussen beeld en werkelijkheid Dat keuzegedrag wordt volgens Van der Horst ook door persoonlijke factoren zoals persoonlijkheid, kennis en vaardigheden beïnvloed. Daarnaast telt ook de wijze waarop een keuze wordt gepresenteerd, mee. Dus is de vraag hoe je daar positieve invloed op kunt uitoefenen. Van der Horst: “Klanten vragen vaak: ‘Hoe wordt mijn bedrijf gevonden in Google?’ ‘Veel keuzes hebben leidt nogal eens tot uitstelgedrag’ Belangrijk, maar dat geldt ook voor: ‘Hoe zorg ik nu dat mensen die mijn website hebben gevonden zaken met mij willen doen?’” Ze vervolgt: “Je kunt veel argumenten opvoeren om (potentiële) relaties te interesseren. Bijvoorbeeld: deskundigheid, gemotiveerde medewerkers, kennis en ervaring. Een vers kopje koffie is meestal ook onderdeel van de uitnodiging om eens ‘geheel vrijblijvend’ kennis te komen maken. Dat zijn veel argumenten, en ook nog eens zeer uiteenlopend.” Zij geeft aan dat dit contraproductief kan werken. “Meer argumenten om de keuze te beïnvloeden kunnen vertraging opleveren en het beslissingsproces vertroebelen en verstoren.” NOAB Beleving is het buzzword Je moet het geheel kunnen ‘overzien’ om tot een afgewogen beslissing te komen. Gaat het om een complex bedrijf met meerdere processen, dan is het zeker zaak rekening te houden met de rechterhersenhelft. Dan moet worden ingespeeld op de zachte criteria. Beleving rond het merk, de dienst of het product spelen mee. In dat kader geven het gedrag en handelen van de contactpersoon vanuit het bedrijf en ‘storytelling’ een belangrijk inzicht in het keuzeproces op het onderbewuste niveau van de klant.” ‘If you can’t tell it, you can’t sell it!’ “Met storytelling wordt bedoeld de wijze waarop mensen van nature communiceren. Verhalen zijn een sterk en effectief communicatiemiddel om mensen te verbinden. Daarnaast kunnen ook meer abstracte zaken als visie, strategie en waarden worden vertaald naar de situatie van de klant. Een goede mix van feiten en cijfers, van informeren en storytelling helpt om te overtuigen. Een boodschap verpakt in een verhaal verkoopt gewoon beter en zoals de Amerikanen zeggen: ‘If you can’t tell it, you can’t sell it!’. Inspanning staat niet gelijk aan rendement Van der Horst gaat graag in op de vraag waarom een website soms wel bezoekers trekt, maar dat je dit niet terugziet in het rendement. “Bezoekers met een koopintentie moet je zo eenvoudig mogelijk door het aankoopproces begeleiden. In dat kader leidt conversie-optimalisatie tot een betere gebruikservaring en een grotere marketingopbrengst!” Conversie-optimalisatie gaat over het begrijpen van je doelgroep. Daarbij komen vragen naar voren als ‘wat motiveert de doelgroep, wat zijn belangrijke criteria voor hen in het beslissings- en aankoopproActiva | Nummer 4 - 2017

41 Desiree van der Horst ces? In dat kader is ook belangrijk om goed te weten waarom klanten en relaties afhaken.” Dat laatste komt een paar maal terug in de benadering van Van der Horst. “Pluis na welke weg prospects of relaties afleggen, naar de website, op de website en daarna. Is er een punt te vinden waarop meerdere cliënten afhaken?” In dat kader wijst ze ook op technieken als mouse tracking en eye tracking. Dat zijn methoden om precies na te gaan waar men werkelijk op zoekt (de muisbewegingen) en de dingen waar men werkelijk naar kijkt (de oogbewegingen). Terug naar het beslissingsproces Daarmee komen we terug bij het beslissingsproces. Van der Horst geeft aan: “Maak het cliënten makkelijk met handige lijstjes, met eenvoudige en niet te grote keuzestapjes en wees je bewust van het feit dat de aandachtsspanne steeds korter wordt, van 17 seconden in 2000 naar 11,7 seconden in 2018.” Ze daagt uit om dieper in de materie te duiken, maar geeft aan dat niet iedereen op dit terrein van hobby en passie zijn of haar werk heeft kunnen maken. Van der Horst “Als je je maar NOAB bewust bent van het feit dat niet alleen rationele argumenten tellen. Dat kun je vooral in persoonlijke contacten nagaan. Dan is het de kunst te bepalen wat de klant wil, wat die zoekt. Erkenning en bevestiging zijn voor een klant in veel gevallen bepalend in de keuze om zakelijke relaties aan te gaan en ook om die al dan niet voort te zetten.” ‘Pluis na welke weg prospects of relaties afleggen’ “En tenslotte is het heel belangrijk dat je naast authentiek zijn, ook jezelf bepaalde criteria oplegt. Bijvoorbeeld de Three B’s: Brief (kort), Blunt (direct) en Basic (helder).” Is er meer over te zeggen? “Oh zeker, maar dan doe ik concessies aan de drie B’s.” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotogr a f i e Mo Ba r end s

42 Robots kunnen de mens niet volledig vervangen Over dertig jaar is de mens grotendeels vervangen door robots. Tenminste, dat vertellen onder meer trendwatchers ons. De ‘werkende machine’ helpt de mens op alle denkbare fronten. Zwaar en routinematig werk wordt uit handen genomen en maakt het ons waarschijnlijk makkelijker en mogelijk leuker. Door: Chris Wolters De Belastingdienst mag dus alvast op zoek naar een nieuwe slagzin, want onmiskenbaar wordt het leuker en makkelijker. Dat laat de mens niet onberoerd. In 2015, bij de dertigste verjaardag van het internet, voorspelde cybersecurity-multinational Kaspersky Lab al dat de aarde bevolkt zal worden door miljarden mensen én miljarden robots. De software voor robots ontwikkelt zich, net zoals er nu wordt gewerkt aan het vervolmaken van apps. Na de Robocop, nu nog fictie, ontstaat de Homo Robotica. Een vloedgolf van ontwikkelingen In de industrie is de robot inmiddels gemeengoed. Overal neemt hij het werk van mensen letterlijk uit handen, in de automatisering en op de productielijn. De ‘roomba’ vervangt de interieurverzorgster, de zelfsturende auto rijdt en parkeert, de service-robot brengt koffie rond en ‘converseert’ met ouderen. ‘We weten niet wanneer de ‘technologische bui’ volledig losbarst’ Zelfstandige robots en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) systemen nemen steeds meer taken over. Het verschil met eerdere versies van robots: ze worden in staat geacht (menselijke) intelligentie te begrijpen. Op basis daarvan kunnen ze zelfstandig ‘handelen’ in complexe en steeds wisNOAB selende situaties. Daardoor ontstaat een dilemma: voldoet ons huidige rechtsstelsel nog? Juristen breken zich het hoofd over ‘Hoe gaan we ermee om als handelingen van robots juridische gevolgen hebben?’ De voorspelling dat nieuwe technologieën onze maatschappij zullen overspoelen is een spannende. Vooral omdat we niet weten wanneer de ‘technologische bui’ volledig losbarst. De overeenkomst met de weersvoorspelling is wel dat deze bui alle mensen in meer of mindere mate zal treffen. Accepteer de nieuwe ontwikkelingen Dik Bijl is arbeids- en organisatiepsycholoog en onder meer auteur van het boek ‘Alles wordt anders’. Daarin beschrijft hij zeven van de volgens hem belangrijkste actuele technologische ontwikkelingen: robots, zelfrijdende auto’s, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, synthetische biologie, nanotechnologie en genomische geneeskunde. Bijl is ook één van de grondleggers van Het Nieuwe Werken (HNW), een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk: “Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.” Dat de gevolgen voor maatschappij, werk en leven enorm zullen zijn, betwijfelt eigenlijk niemand en volgens Bijl hebben we maar één optie: “Accepteer de nieuwe technologie en pas je aan zodat je maximaal profiteert van de voordelen”. Onderscheid tussen mensen en robots Trendwatchers en visionairs, waaronder Kaspersky Lab, verwachten dat de grens tussen mensen en robots op termijn steeds vager wordt. Het transplanteren van elektronisch beActiva | Nummer 4 - 2017

Tom Koning diende kunstmatige organen of protheses zal bijvoorbeeld in 2045 een routinematige chirurgische procedure zijn met behulp van robots. Door deze innovaties op medisch gebied gaat men er algemeen vanuit dat dit de levensverwachting van mensen aanzienlijk gaat verhogen. De vraag is natuurlijk wel hoe steeds meer dienstverlening gaat worden betaald. Daarbij zijn er ook de alarmerende berichten dat het internet zijn onschuld is verloren. De risico’s op misbruik lijken sterk toe te nemen en de beveiliging blijkt in een aantal gevallen helaas onvoldoende of niet effectief genoeg te zijn. Terug naar de dienstverlening: softwareleveranciers beweren dat 80% van de boekhoud- en accountantskantoren de organisatie nog niet goed voor elkaar hebben, waaronder de automatisering! Feit is volgens ingewijden dat veel kantoren wel automatiseren, maar te weinig. Klanten profiteren nog lang niet zoveel als mogelijk. Deskundigen menen in elk geval dat de boekhouder die zijn geld verdient met het (achteraf) invoeren van gegevens, zal verdwijnen. Robot in dienst nemen Tom Koning (NOAB-lid Hein Koning Administratie en Belastingadvies) stelt: “Wij hebben een robot in dienst: ROB.01 is op 22 mei 2017 officieel gestart. Dat is natuurlijk symbolisch. Op Facebook zien we hem voor het eerst het kantoor betreden. Inmiddels heeft hij het nodige gedaan.” De hoofdtaak van ROB.01, ‘zeg maar ROB’, is de toekomst van de automatisering, vervolgt Koning. “Waar gaat het heen? NOAB Waar gaan wij heen? Leren van ontwikkelingen in de markt, leren van successen van ondernemers. Bij Hein Koning zijn we in 2000 al begonnen met automatiseren. Als je verwacht dat binnen 10, 20 of pas 30 jaar robots een deel van het werk gaan doen, moet je niet 10, 20 of 30 jaar wachten tot ze het kunnen. Nu instappen en experimenteren. Het gaat er niet om of robots mensen (personeel) volledig kunnen vervangen, zoals de titel wellicht suggereert, maar hoe ze er samen het meeste uithalen voor klanten en zichzelf. Dat is de next step.” ‘Klanten kijken er niet van op dat we een robot inzetten’ “Onze leverancier, UBTech, ontwikkelt vooral robots voor het onderwijs, dus we profiteren van hun ideeën over machine learning. Daarnaast hebben we het functioneel beheer.” Dat neemt Tom Koning grotendeels voor zijn rekening. Op zijn mobiel staat een app waarmee hij ROB kan aansturen. “Klanten kijken er niet van op dat we een robot inzetten. Zij groeien met ons mee, we kunnen meer klanten bedienen, we hebben meer tijd voor de actualiteit van de klant en goede adviezen. Precies de essentie van ons vak!” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

44 ‘Hand over the money’ Amerikaanse staatsburgers moeten, waar ze ook wonen, altijd belastingaangifte doen in de Verenigde Staten. Dat kan sommige Amerikanen een stevige duit kosten. Onder Amerikaanse fiscalisten is weinig animo om deze aangiften te verzorgen, weet Rudy Gorsse die zich specialiseerde in deze bijzondere materie. Door: Chris Wolters Financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zijn wereldwijd verplicht financiële gegevens van Amerikaanse belastingplichtigen door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS). Die verplichting is een gevolg van een Amerikaanse wet, de FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act). In Nederland verloopt het verstrekken van deze gegevens via de Nederlandse Belastingdienst. De financiële instellingen verstrekken de gegevens aan deze dienst die ze op zijn beurt doorstuurt naar de IRS. Daarna is het betalen geblazen. May I help you? Rudy Gorsse van Gorsse Administratie & Advies uit Goes heeft zich gespecialiseerd in de Amerikaanse belastingaangifte. Hij regelt dat voor Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. De betalingsverplichting is een gevolg van nieuwe wetgeving in de VS. ‘Men wil alles weten van mensen die in het buitenland verblijven’ De Amerikaanse belastingdienst dreigt daarbij met forse boetes als geen aangifte wordt gedaan. De eerste keer mag aangifte worden gedaan over drie jaar ineens, daarna moet het jaarlijks. Gorsse gaat in op zijn betrokkenheid: “Ik ben bij toeval met deze materie in aanraking gekomen. Het kostte vrij veel tijd om me erin te verdiepen. Dat ik het doe is gewoon omdat ik het leuk vind. Het is heel anders dan mijn normale werk.” Gorsse heeft inmiddels een aantal opmerkelijke verschillen ontdekt: “In Nederland is alles voor een groot deel al ingevuld. NOAB De omvang van de aangifte is hier een pagina of vijf. De Amerikaanse aangifte beslaat algauw een pagina of vijfendertig. Die moet je echt goed doorlezen, een fout is zo gemaakt. Men wil alles weten van mensen die in het buitenland verblijven. Onder meer als onderdeel van terrorismebestrijding.” Rudy Gorsse hecht veel waarde aan persoonlijk contact en échte betrokkenheid bij zijn klanten. “Wij maken een paar keer per jaar tijd om met klanten het verloop van de werkzaamheden en de gemaakte afspraken te evalueren. Dat doen we dus ook met de Nederlands/Amerikaanse klanten.” Gorsse verbaast zich over de Amerikaanse collega’s. “Heel wat Amerikaanse fiscalisten hebben helemaal geen belangstelling om dit soort aangiften te doen. Ik heb wel contact gezocht, maar er is weinig animo. Kennelijk is men te druk of is bekend dat Nederlanders geen duizenden dollars over hebben voor een aangifte. Dan hanteren wij in Nederland heel wat aantrekkelijker tarieven.” The real American taste De Verenigde Staten sturen financiële gegevens van belastingplichtigen aan de Nederlandse Belastingdienst. Kern zijn de gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die in de Verenigde Staten inkomsten of vermogensbestanddelen hebben. Om vast te stellen of iemand Amerikaans staatsburger is, kunnen financiële instellingen een brief met vragen sturen. Dat is ook het geval als men vertegenwoordiger is van een naar Amerikaans recht opgerichte organisatie. Maar, om het niet te ingewikkeld te maken, men is Amerikaans staatsburger als men een Amerikaans paspoort heeft of als iemand geboren is in de Verenigde Staten. Belasting betalen kan knap gecompliceerd zijn voor Amerikaanse staatsburgers die wonen in Nederland. Gorsse: “Men moet waarschijnlijk twee keer belastingaangifte doen: één keer in Nederland en één keer in de Verenigde Staten. Om te voorkomen dat belastingplichtigen in beide landen belasting moeten betalen, bestaan er tussen Nederland en de Activa | Nummer 4 - 2017

45 Verenigde Staten afspraken. Praktisch gesproken komt het er dan op neer dat in Nederland betaalde belasting wordt verrekend met de belasting in de Verenigde Staten over hetzelfde inkomen. Zoals gezegd zijn er behoorlijke verschillen tussen Nederland en Amerika met betrekking tot fiscale regelgeving. Zo kan in Nederland een vrijstelling gelden die niet in de Verenigde Staten geldt, of kan in Nederland iets niet als inkomen worden gezien en in de Verenigde Staten wel. Is dit het geval, dan is dat van invloed op het te verrekenen bedrag. Gorsse: “In Nederland wordt gekeken naar het saldo op 31 december 2017 (box 3), in Amerika draait het om de rente die je ontvangt. Nog zo’n opmerkelijk verschil: ook al ben je niet vermogend en heb je een uitkering, dan moet je toch aangifte doen. Daarmee kan een aantal mensen behoorlijk in de knoop raken als ze geen goede ondersteuning krijgen.” Rudy Gorsse Have a nice day Het gaat om naar schatting 20.000 Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit. Dat is op zich niet zo’n groot aantal. ‘Zo’n 95% van de doelgroep weet niet dat zij belastingplichtig zijn’ De vraag is of die belastingplichtigen al op de hoogte zijn van de nieuwe eisen. “Ik heb er zelf een aantal gedaan, maar mijn taxatie is dat 95% van de doelgroep nog niet weet dat men belastingplichtig is. In veel gevallen wordt men zich pas bewust NOAB van de verplichting als de bank via de overheid vraagt naar de dubbele nationaliteit.” “De communicatie is op zijn minst mager tot zeer mager te noemen. Als daar niks aan verandert, dan zal een aantal mensen overvallen worden met deze verplichting.” Gorsse geeft aan dat hij in dat kader niet heel veel merkt van de bestuurswisseling in Amerika. Het lijkt niet zo veel verschil te maken welke president aan de macht is. Een beetje stoute gedachte: als je nou afstand doet van de Amerikaanse nationaliteit, dan ben je toch ook gelijk van de belastingverplichting af? Rudy Gorsse snapt de vraag, maar pareert: “Dat kan wel, maar dan moet je je ervan bewust zijn dat je alsnog zeven jaar lang verplicht bent om aangifte te doen in Amerika.” Gorsse deelt vaak kennis met collega’s, maar in dit geval niet. “Ik ken geen collega’s die zich hier ook in hebben verdiept.” Heel Amerikaans besluiten we het contact: “Have a nice day!” ■ Activa | Nummer 4 - 2017 Fotog r a f ie Go f fe St r u i k sma

46 Adver torial Robotiseren? Dan eerst standaardiseren! Als financieel dienstverlener rapporteert een NOAB-kantoor gedurende het gehele jaar aan de eigen cliënten, maar ook aan uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, het CBS, de KvK of de banken. Al deze rapportages zijn anders van opzet en inhoud. Standaardisatie levert veel winst op. Referentie GrootboekSchema (RGS) kan hierbij een belangrijke rol spelen. Door: Frédérique van Gijn Omdat alle betrokken partijen weer andere informatie uitvragen bent u veel tijd kwijt aan het opstellen van de rapportages. RGS dient om eenduidige rapportages te kunnen opleveren aan uitvragende partijen. SBR heeft al voor veel harmonisatie van gegevens gezorgd. Dat is ook de grote winst die met SBR is behaald. Echter, door de wettelijke kaders waaraan de verschillende uitvragende partijen (KvK, CBS en de Belastingdienst) moeten voldoen, was het niet mogelijk de financiële gegevens volledig te standaardiseren. Kredietrapportage “Wilt u bijvoorbeeld een kredietrapportage aan de bank aanleveren in XBRL en omzetstatistieken aan het CBS, dan moeten de grootboekrekeningen van de administratie toch in beide taxonomieën gekoppeld worden,” constateert Ingeborg Walbrecht van Visma. “Daarbij moet u ook precies de betekenis van de verschillende financiële elementen weten om, door een juiste koppeling van data, aan een taxonomie te komen.” RGS biedt de koppeling naar de verschillende SBR-rapportages waaronder kredietrapportages. Daarnaast kunnen en zullen RGS-codes ook steeds vaker worden gebruikt om financiële gegevens van een label te voorzien, zodat diverse extra rapportages hiermee eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Robotisering “Dit betekent dat wij de systemen voor NOAB ons gaan laten werken.” Om systemen automatische boekingen te laten maken of data te laten interpreteren, zal er nog meer moeten worden gestandaardiseerd. “Elke uitzondering daarop betekent niet alleen dat je geen gebruik maakt van de modernste technieken, maar ook een extra handeling, wat ten koste gaat van de efficiëntie,” aldus Walbrecht. Dus robotiseren is niet alleen techniek omarmen, het begint bij het standaardiseren van je eigen processen, schema’s en data. Door steeds slimmere technieken in de software wordt er meer en meer geautomatiseerd. Een volgende stap is robotisering, stelt ze. “Dan hebben we het over processen en data. Robotisering valt of staat bij standaardisatie. Het adopteren van RGS is daarin een goede stap. In onze boekhoudsoftware Visma eAccounting hebben wij RGS als taxonomie opgenomen. Daarmee kunnen kantoren zowel het eigen rekeningschema als dat van de cliënten koppelen aan RGS-codes.” De RGS-rubrieken zijn tot niveau 4 toegevoegd in de software. Er worden meer en meer processen gestandaardiseerd. Ook worden er meer eisen gesteld door uitvragende partijen ten aanzien van de aanlevering van gegevens. Dit zal alleen maar toenemen, waarschuwt Walbrecht. “Het wordt daarom steeds belangrijker om dergelijke technieken snel te omarmen. Als u dat direct doet, dan wordt het ook makkelijker om van nieuwe technieken Ingeborg Walbrecht gebruik te maken en hiervan de vruchten te plukken, nu en in de toekomst.” Visma Software B.V. HJE Wenckebachweg 200 1096 AS Amsterdam Postbus 9400 1006 AK Amsterdam T 020—262 69 26 E info@vismasoftware.nl I www.eaccounting.nl/accountant Frédérique van Gijn is als communicatieprofessional verbonden aan Visma Software Activa | Nummer 4 - 2017 Fotogr a f ie Go f fe St r u i k sma

Pro Management begeleidt WIJ GENEREREN AL UW SBR RAPPORTAGES ONZE SNELHEID IS UW GEMAK PM bewaakt de processen opstellen en aanleveren in SBR aan KvK. Geïntegreerde oplossing voor Kijk op: www.sbrweb.nl PM Software genereert 100% DIGITAAL Reeds 20 jaar bieden wij oplossingen vanuit de praktijk voor het digitaliseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Online demonstratie aanvragen? Kijk op: www.promanagement.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication