0

EDITIE 1 • JAARGANG 26 • MAART 2016 CENTRECOURT CLUBS • COACHES • COMPETITION • COURTS EEN UITGAVE VAN: NEDERLAND TENNIST EDITH SCHIPPERS: “HET IS BELANGRIJK DAT VERENIGINGEN GASTVRIJ ZIJN” MÉÉR TENNISSERS, HOGER TOPSPORTNIVEAU

Wij kennen het servicevak als geen ander. Why settle for less? Bij Bilderberg verstaan we ons vak. Het servicevak, welteverstaan. Met oog voor detail verrassen we onze gasten met een perfecte service. Alleen het beste is goed genoeg voor ons. De mooiste locaties. De beste koffie. Het lekkerste ontbijt. De zachtste bedden. De vriendelijkste medewerkers. De beste service. Zo scoren we eigenlijk altijd. Bovendien zijn wij trotse partner van de KNLTB. Een perfect match wat ons betreft… www.bilderberg.nl Bilderberg. Trotse partner van de KNLTB.

CENTRE COURT 3 KNLTB RICHT BLIK NAAR BUITEN In deze eerste editie van Centre Court van 2016 gaan we uitgebreid in op het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de KNLTB: Nederland Tennist. Dit is alweer het derde meerjarenbeleidsplan sinds 2012. Hoe dat kan, behoeft een korte toelichting. Zoals bij vele andere bonden – sportkoepel NOC*NSF incluis – was het bij de KNLTB de gewoonte om een meerjarenbeleidsplan op te stellen voor een termijn van vier jaar. En hoe de wereld en de omgeving ook veranderden, wij bleven het plan uitvoeren; het was voor die vier jaar in steen gebeiteld. Het gaf – vooral aan de uitgavenkant – zekerheid. Dat was prettig voor de afdelingen, die de activiteiten en programma’s voor meerdere jaren konden plannen en uitvoeren. En voor bonden die voor een belangrijk deel van subsidies van NOC*NSF afhankelijk zijn, gaf het ook aan de inkomstenkant zekerheid: die subsidies lagen eveneens voor vier jaar vast. Het opstellen van een nieuw jaarplan was een kwestie van copy and paste van dat van het voorgaande jaar. Omdat we ons als KNLTB vooral willen richten op die omgeving en de buitenwereld, past het veel beter om elk jaar te bepalen of we ons meerjarenbeleidsplan dienen bij te sturen en aan te passen aan die sterk veranderende ‘grote, boze buitenwereld’. Daarom heeft de KNLTB in 2011 besloten deze systematiek aan te passen. Onze eerste twee nieuwe meerjarenbeleidsplannen waren vooral voor intern gebruik bedoeld: de organisatie klaarmaken voor de omslag in denken en doen. Het nu vastgestelde beleidsplan is veel meer geschreven voor onze leden en alle andere tennis-enthousiasten. En ook vooral voor u als clubbestuurder: u kunt direct zien wat de beleidsprioriteiten van de KNLTB zijn. Het is veel overzichtelijker geworden, makkelijker. Prettiger leesbaar en met voorbeelden gelardeerd. U vindt het meerjarenbeleidsplan op KNLTB.nl (www.knltb.nl/over-knltb/wat-doet-de-knltb/). En we hopen natuurlijk ook te bereiken dat u ziet dat wij als KNLTB niet stilzitten, met de goede dingen bezig zijn en luisteren naar wat er in de tenniswereld leeft. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. U kunt uw reacties sturen naar rolf@thung.eu. Rolf Thung Voorzitter KNLTB

4 INHOUD 8 DE CLUB ALS TWEEDE THUIS TENNISSEN BIJ EEN VERENIGING DOE JE VOOR JE PLEZIER. VOOR DE BINDING MET DE CLUB EN EEN LEVEN LANG TENNISPLEZIER IS HET VAN GROOT BELANG DAT LEDEN ZICH THUIS VOELEN OP DE CLUB. HOE KRIJG JE DAT VOOR ELKAAR? Korte berichten 16 Clubs 36 Coaches 46 Competition 64 Courts 28 Columns 35 Marcella Mesker 62 Janneke van der Horst 74 Erik Poel Partners KNLTB NEDERLAND TENNIST: MÉÉR NEDERLANDERS MEER LATEN TENNISSEN DE UITDAGINGEN WAAR DE TENNISSPORT VOOR STAAT ZIJN HELDER: LEDENTERUGLOOP EN TEGENVALLENDE TOPSPORTPRESTATIES. MET ZIJN NIEUWE STRATEGISCHE DOORKIJK FORMULEERT DE KNLTB EEN STRIJDPLAN WAARMEE HET DEZE PIJNPUNTEN DE KOMENDE JAREN TE LIJF GAAT. BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN: EEN STERKE WISSELWERKING TUSSEN TOP- EN BREEDTESPORT EN VEEL AANDACHT VOOR DE TENNISVERENIGING OP DE HOEK.

5 COLOFON EDITIE 1 • 2016 CENTRECOURT CLUBS • COACHES • COMPETITION • COURTS 58 COMPETITIE NIEUWE STIJL TENNISSEN WANNEER JE MAAR WILT, EEN COMPETITIEVORM DIE WAT MINDER TIJD OPSLURPT, MEER SPANNING IN DE STRIJD – MET NIEUWE COMPETITIEVORMEN BEDIENT DE KNLTB DE TENNISSER OP MAAT. EEN STAND VAN ZAKEN. En verder... 6 Tennis in beeld 18 Uitkomsten Afmeldmonitor 2015 22 Alles over de KNLTB ClubApp 38 Gestructureerd naar de top 41 Vakmanschap: En de winnaar is… 43 Permanente Ontwikkeling: voor én door tennisleraren 48 Bespanning: van kattendarm tot hybridesnaar 56 Tenniskids Feest: de jeugd op wereldtournee 66 Invoering padel gouden zet Partners Centre Court Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDACTIE Friso Schotanus E-mail: friso@hetsportbureau.nl Vivian van Niekerk E-mail: v.vanniekerk@knltb.nl EINDREDACTIE Janeke de Zeeuw KORTE BERICHTEN Remco Tervoort MET REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN Robert Barreveld, Jeroen Haarsma, Janneke van der Horst, Jan Koning, Marcella Mesker, Erik Poel, Friso Schotanus, Edward Swier en Rolf Thung FOTOGRAFIE Bilderberg, Brug8, Rien Hokken, Henk Koster Fotografie, Christiaan Kouwels, Rijksoverheid/ Arenda Oomen, Jarno Schurgers, Shutterstock en Tennis Vlaanderen UITGEVER Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl REDACTIEADRES/LEZERSSERVICE Arko Sports Media Postbus 393 3430 AJ Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 Fax. 030 605 26 18 E-mail: info@sportsmedia.nl VORMGEVING EN ONTWERP Wielaard Media, Belfeld OPMAAK Wielaard Media, Belfeld DRUKWERK PreVision, Eindhoven MARKETING EN SALES Voor meer informatie over partnerships en/of adverteren kunt u contact opnemen met Wendy Coppers. Advertorials vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en uitgever. E-mail: wendy@wielaard.nl ABONNEMENT Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn districten en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bestellen voor € 19,95. Een los nummer kost € 7,95. De prijzen zijn inclusief 6% btw. Voor abonnees in het buitenland geldt een toeslag van 50%. Coverfoto: Rijksoverheid/Arenda Oomen ©2016 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

6 TENNIS IN BEELD NEDERLANDS FED CUPTEAM DOOR NAAR HALVE FINALE WERELDGROEP In het weekend van 6 en 7 februari heeft het Nederlands Fed Cupteam onder leiding van captain Paul Haarhuis voor een stunt gezorgd in Rusland. In het Olympisch Stadion in Moskou wist Oranje op sensationele wijze met 3-1 te winnen van verliezend Fed Cupfinalist Rusland. Kiki Bertens bracht Nederland op 1-0 voorsprong door Ekaterina Makarova te verslaan. Richèl Hogenkamp won na bijna vier uur de partij van Svetlana Kuznetsova. Deze marathonwedstrijd gaat de boeken in als de langste wedstrijd in de Fed Cupgeschiedenis. Op zondag sloeg Bertens Oranje naar de historische zege door overtuigend te winnen van Kuznetsova. Het Fed Cupduel werd afgesloten met de dubbelpartij tussen de koppels Cindy Burger/Arantxa Rus en Daria Kasatkina/ Ekaterina Makarova. Het team van Paul Haarhuis is hiermee acht landenontmoetingen op rij ongeslagen. Dit is de langste zegereeks ooit van het Nederlands Fed Cupteam. Nederland speelt op 16 en 17 april de halve finale uit tegen Frankrijk. FOTO: HENK KOSTER FOTOGRAFIE

CENTRE COURT 7

8 INTERVIEW NEDERLAND TENNIST: MÉÉR MENSEN MEER LATEN TENNISSEN “ZORG VOOR LEVEN IN DE BROUWERIJ, ER MOET IETS TE DOEN ZIJN OP DE TENNISCLUB” De uitdagingen waar de tennissport voor staat, zijn klip en klaar: ledenterugloop en tegenvallende topsportprestaties. In zijn nieuwe strategisch beleidsplan heeft de KNLTB duidelijke doelstellingen geformuleerd om deze uitdagingen te lijf te gaan. Helder is dat de top- en breedtesportambities samenhangen. Duidelijk is ook dat alles begint bij de tennisvereniging op de hoek: dat moet een plek zijn waar mensen graag zijn. De vraag is: Hoe zorg je ervoor dat het clubhuis ook echt aanvoelt als tweede thuis? | Door: Friso Schotanus | De feiten zijn al enkele jaren bekend: tennis is nog altijd een zeer populaire sport, die jaarlijks door ongeveer 1 miljoen mensen wordt beoefend. Feit is echter ook dat het ledenaantal van de bond al jaren met zo’n 90.000 leden per jaar afneemt. Waar voorheen ongeveer hetzelfde aantal jaarlijks lid werd, is dat nu niet meer het geval, waardoor het ledental begin 2016 blijft steken op zo’n 600.000 leden. Om deze trend te doen keren ging de KNLTB op zoek naar de motieven van deze groep om hun lidmaatschap op te zeggen. Het is duidelijk dat de Nederlandse sporter anno 2016 andere wensen en behoeften heeft dan pakweg twintig jaar geleden. Tijd is schaars, het recreatieaanbod is groot. De sporter wil tennissen wanneer dat hem of haar uitkomt en beoefent daarnaast vaak meerdere sporten. Clubs en de KNLTB moeten hierop inspelen. Deze uitdagingen vormen de basis voor het ambitieuze strategisch plan dat de KNLTB voor de periode 2015-2020 heeft geformuleerd, getiteld Nederland Tennist. De doelen die in dit plan voor de komende jaren zijn gesteld, zijn klip en klaar: zorgen dat meer mensen meer gaan tennissen en dat Nederland een plek in de mondiale top tien verwerft. BELEVING Door de uitdagingen te benoemen en de oorzaken ervan bloot te leggen, denkt de KNLTB te weten hoe deze doelen waargemaakt kunnen worden. Daarbij heeft de bond er om te beginnen voor gekozen zich voortaan niet alleen te

CENTRE COURT 9 “Hak die coniferen om, zorg dat je zichtbaar bent! Laat zien dat mensen plezier hebben in hun mooie sport” ERIK POEL maken voor leden en de buitenwereld”, zegt Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB. “Daaraan kan ook op een heel praktische manier invulling worden gegeven. Tijdens het jaarcongres hebben we bijvoorbeeld een aantal cursussen gegeven over gastvrijheid op de vereniging. Hoe zorg je ervoor dat iemand het bezoek aan een vereniging ervaart als een fijne beleving? Dat begint ermee dat hij gezien wordt en bij binnenkomst een kopje koffie aangeboden krijgt. Dat iemand hem welkom heet. Maar verplaats je als bestuurder ook zelf eens in je leden: Wat is de sporters-experience? Welke ervaringen en belevingen hebben zij? En wat kun je daarmee doen of ervan leren? We streven naar actieve en krachtige verenigingen, zij vormen de basis voor dit soort nieuwe initiatieven. Dus: verenigingen die duidelijk communiceren met hun leden en die flexibel zijn, net zo flexibel als de sporter van vandaag de dag. Die bedenkt een uur van tevoren dat hij zin heeft om te tennissen. Dan moet je als vereniging online kunnen laten zien welke banen er beschikbaar zijn.” richten op de leden, maar er ook te zijn voor ongebonden tennissers die wel eens een los baantje huren en ex-leden. “Het is namelijk gebleken dat deze groep ongebonden tennissers absoluut nog wel te bedienen is door de tennisvereniging, dat de vereniging voor hen nog toegevoegde waarde kan hebben”, vertelt Rolf Thung, voorzitter van de KNLTB. “We weten dat een groot deel van deze mensen zeker nog wel overgehaald kan worden om bij de vereniging te gaan tennissen, aan aantrekkelijke teamwedstrijden of toernooien mee te doen of goede trainingen te krijgen. Daarom hebben wij onze horizon verbreed: wij richten ons nog meer dan voorheen op het behoud van bestaande leden en op alle tennissers in Nederland.” Beleving, dat is een van de sleutelwoorden als het gaat om het vergroten van het aantal tennissers in Nederland. Als je mensen aan je wilt binden, moet je ervoor zorgen dat er iets te doen is op de vereniging, dat er reuring is. In dit kader heeft de bond het concept Masters of Fun ontwikkeld, dat erop is gericht om de jeugd van dertien tot achttien jaar zich thuis te laten voelen op de vereniging. De gedachte achter dit plan is dat ‘het randgebeuren’ even belangrijk is als het spel op de baan. Verenigingen die eraan meedoen, zorgen voor goede muziek, wifi en een paar Fatboy-zitzakken voor een gezellige vrijdagavond (zie ook pagina 46). WELKOM “Onze verenigingsadviseurs hebben nog veel meer tips & tricks om clubs aantrekkelijk te CONIFERENHAAG Daarnaast, zo is te lezen in het strategisch plan, is het slim de samenwerking te zoeken met organisatoren van andere sporten, zodat er meer activiteiten worden aangeboden dan alleen tennis. Vanuit deze ‘openclubgedachte’ kunnen clubaccommodaties ook worden gebruikt voor heel andere activiteiten, zoals kinderopvang of activiteiten voor ouderen. Verenigingsadviseurs van de KNLTB kunnen verenigingen helpen door aan ze te vertellen hoe ze deze sociale rol kunnen vervullen of door middel van samenwerking kunnen vergroten. Op Centrecourt.nl stelt de bond informatie beschikbaar die verenigingen helpt om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Daarnaast is de bond structureel op zoek naar succesverhalen. Iedere club met een goed verhaal kan dit insturen via www.centrecourt.nl/ bestpractices.

10 INTERVIEW BLAUWDRUK “Voor die verenigingen waarmee het goed gaat, zijn er gemene delers te benoemen”, zegt Thung. “Het zijn allemaal verenigingen met bekwame, actieve bestuurders, met goede trainers, mensen die een visie hebben. En met prima banen, voor competitiespelers. Zo kun je dus een blauwdruk geven van een succesvolle vereniging. En die blauwdruk proberen wij bij zo veel mogelijk andere verenigingen neer te leggen, door succesverhalen, de best practices, te delen. Zodat ook andere verenigingen een visie ontwikkelen op ledenwerving en -behoud. Het gaat daarbij soms om heel eenvoudige ideeën of kennis. Regelmatig hoor ik nog dat clubs wijzen naar externe factoren, zoals vergrijzing, krimp, minder kinderen in de wijk enzovoort. Dat speelt zeker een rol, maar zelfs in deze omstandigheden kun je vaak meer doen dan je in eerste instantie denkt.” Om nieuwe doelgroepen aan te spreken is het van belang dat verenigingen zich openstellen voor de buitenwereld. Poel: “Op veel tennisverenigingen is het stil en rustig. Een voorbijganger hoort alleen het geluid van een geslagen bal, maar ziet niks. Hij heeft geen idee wat er achter die coniferenhaag gebeurt. Daarom zeggen we: ‘Hak die coniferen om, zorg dat je zichtbaar bent in je lokale gemeenschap. Letterlijk en figuurlijk. Laat je clubhuis zien. Laat zien dat mensen plezier hebben in hun mooie sport.’ De tennisclub moet een plek zijn waar iets gebeurt, waar leven in de brouwerij is. Er moeten meer mensen over de vloer komen en zij moeten zich er welkom voelen. Voor leden moet er regelmatig iets te beleven zijn, denk hierbij aan competities, toernooien, eendagsevenementen en Tenniskids@school [voorheen Schooltennis, red.]. Daarnaast zal een club zijn deuren ook moeten openzetten voor bijvoorbeeld de gelegenheidstennisser of misschien wel het hardloopclubje dat zich voorafgaand aan de training bij de tennisvereniging verzamelt en daar een kop koffie drinkt.” “Actieve en krachtige verenigingen weten bijvoorbeeld dat er enkele factoren zijn die samenhangen met de uitstroom”, vertelt Poel. “Zoals de duur van het lidmaatschap en de leeftijd: hoe korter iemand lid is, of hoe jonger, des te groter is de kans op uitstroom. Speelt iemand competitie of staat hij of zij als vrije speler vaak op de baan? Dan is de kans op uitstroom juist kleiner. Ook geldt: hoe meer leden uit één gezin lid zijn, hoe minder snel het lidmaatschap door een individueel gezinslid opgezegd wordt. Dat zijn misschien niet heel verrassende inzichten, maar als je dit weet, kun je daarop inspelen en “Geef mensen een aanleiding om naar jouw vereniging te komen en er langer te blijven” ERIK POEL AAN DE SLAG Hoe zorg je voor reuring en een gastvrije sfeer op de club? En hoe leg je contact met andere lokale partijen? Bezoek ter inspiratie Centrecourt.nl en bekijk daar de workshop ‘Thuis op de club’. Daar vind je ook praktijkvoorbeelden van de Open Club en kun je de publieksversie lezen van de strategische doorkijk Nederland Tennist.

11 “Wij hebben onze horizon verbreed: wij zijn er niet langer alleen voor de leden, maar voor alle tennissers in Nederland” ROLF THUNG zo de uitstroom beperken. Neem ook de afmeldmonitor [zie pagina 18 en verder, red.]. Wat is de reden geweest voor leden om op te zeggen? Wat is ervoor nodig om hem of haar weer terug te halen? Dat kun je nagaan door één simpel mailtje te versturen. En dat kan een hoop opleveren. Als je je leden een klein beetje bij de hand neemt, hen uitnodigt voor toernooien, dan zijn ze veel meer geneigd om te blijven dan wanneer je alleen maar contributiegeld int en nooit meer van je laat horen.” AANJAGER Naast deze missie van de KNLTB om verenigingen te inspireren als aanjager te fungeren om actief te worden, streeft de bond zelf ook een mentaliteitsverandering na. “We willen de buitenwereld meer naar binnen halen: inzicht verkrijgen in wat er echt speelt in de tenniswereld én de wereld daarbuiten”, zo staat het verwoord in de strategische doorkijk. En: “Binnen de hele bond moet een prestatiecultuur heersen; net als binnen onze topsport. Door meer samen te werken in multidisciplinaire teams op basis van duidelijke afspraken creëren we een krachtige, slagvaardige KNLTB.” “Elke verandering begint bij jezelf”, zo licht Poel deze formuleringen toe. “Misschien zijn we in het verleden wel te weinig inspirerend geweest, hebben we verenigingen niet genoeg geprikkeld om zichzelf te vernieuwen. Nu we intern de koers duidelijk hebben, is het moment daar om deze vernieuwingen naar buiten te brengen. We hebben verenigingen die daarvoor openstaan veel te bieden.” TOPSPORT En dan is er de topsportambitie. Een plaats in de mondiale top tien, dat is nogal een streven. “Onze doelstellingen blijven niet beperkt tot het aantal spelers in de top honderd. We hebben duidelijke doelstellingen gedefinieerd voor al onze vertegenwoordigende teams en spelers. Ook voor de Davis Cup, Fed Cup, grandslamtoernooien en European Tennis Trophy. Daarnaast willen we ook op het gebied van rolstoeltennis, jeugd, veteranentennis, coaching en arbitrage tot de top van de wereld behoren.” Daarvoor is een cultuurverandering nodig, concludeert de bond. Er wordt gestreefd naar een prestatiecultuur waarin jonge spelers elke dag opnieuw worden gestimuleerd om zich te verbeteren en hun grenzen te verleggen. Om het beste uit de jeugd te halen is de KNLTB twee jaar geleden gestart met het decentraliseren van de Bondsjeugdopleiding (BJO). Daarmee samenhangend verschuift de rol van de KNLTB op het gebied van talentbegeleiding van uitvoerder naar regisseur. Verder moet het niveau omhooggebracht worden door actief te leren van internationale toptennislanden, het betrekken van oud-topspelers en het professionaliseren van trainingstechnieken. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het spelervolgsysteem KNLTB TennisLife. Dat heeft als doel optimale begeleiding van de spelers te

NEDERLAND’S No.1 TENNISBAL www.dunloptennis.nl

CENTRE COURT 13 garanderen en zo de ideale trainings- en wedstrijdprogramma’s te bepalen. Thung: “Cultuurverandering en topsportmentaliteit zijn begrippen die je moeilijk concreet kunt maken, maar denk hierbij aan keihard werken, heel veel willen laten voor je sport, constant willen leren en verbeteren. Dit kan alleen maar als je helemaal bezeten bent van tennis. En met ouders die de juiste instelling bezitten. Of een talent de top haalt of niet, hangt van heel veel factoren af. We hebben vooral gekeken naar onze eigen rol, wat we wél in de hand hebben en kunnen sturen. En dat hebben we nu vastgelegd. Dit beleid zal zich niet op korte termijn vertalen naar succes, en topsportsucces zorgt natuurlijk ook niet meteen voor nieuwe leden. Maar onze ledendoelstellingen en topsportdoelstellingen hangen wel samen. Zoals topsportsucces stimuleert en inspireert, zo kan een goed georganiseerde breedtesport, die zorgt voor een grote kweekvijver van talent, waarmee op een goede manier wordt omgegaan, een enorme impuls zijn voor de topsport. Het een beïnvloedt het ander, en wij fungeren als bond graag als katalysator van beide processen.” DE SPORT VERENIGING ALS ONTMOETINGS PLAATS Berend Rubingh, directeur en senior organisatieadviseur van Manage to Manage, over Nederland Tennist De tennisbond richt zich in zijn nieuwe strategisch beleidsplan voor het eerst ook expliciet tot niet-leden. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het dat ook? “In het verleden gingen organisaties bijna blindelings af op die ene bindingvorm: het lidmaatschap. Met het uitgangspunt: je bent lid of je bent niet-lid, je gaat voor het hele pakket of niet. Nu werken sportbonden vaker aan verschillende lidmaatschapsvarianten. Het past in de huidige samenleving, waarin veel keuzevrijheid is, dat je verschillende producten tegen verschillende voorwaarden aanbiedt. De ene consument neemt één product af, bijvoorbeeld een tennismagazine, de ander gaat voor het volledige lidmaatschap. En ook alles wat daartussen zit, is mogelijk. Het is eigenlijk een logische ontwikkeling. Het enige lastige daarbij is dat organisaties daar vaak niet op ingesteld zijn. En ook de klanten moeten eraan wennen: heel Nederland is opgevoed met het idee dat je niets kunt afnemen als je geen lid bent. Volhard je als organisatie in het dichttimmeren van het lidmaatschap, dan gaat de concurrent met een meer flexibele dienstverlening er wel met je klanten vandoor. Dat kun je je als bond niet permitteren.” Daarnaast is het de bedoeling dat het clubhuis gaat functioneren als het tweede thuis van tennisliefhebbers. “Ook dit is een maatschappelijke ontwikkeling. De kerk en de buurthuizen hebben we verlaten, wat zijn nu de ontmoetingsplaatsen in onze samenleving? Ik denk dat terecht geconstateerd wordt dat de sportverenigingen dat zijn. Het is slim om rond de sportclubs community’s te creëren, omdat men ziet dat er een groeiende behoefte is aan ontmoetingsplaatsen, waar mensen zich thuis voelen. Daarbij is het logisch om ook andere activiteiten naar de club te halen, zodat je daadwerkelijk een ontmoetingsplek wordt voor de lokale gemeenschap. Als dat je lukt, snijdt het mes natuurlijk aan twee kanten: meer mensen op de club betekent uiteindelijk ook dat meer mensen gaan tennissen. Op deze manier kom je weer tot de essentie van een sportvereniging. Want we zijn verenigingen te veel als instituties gaan zien. ‘De vereniging wil een nieuwe hal’, ‘De vereniging is het niet eens met het subsidiebeleid van de gemeente’. Dan denk ik: Wie is dat dan, de vereniging? Wie zegt dat dan? Dat zegt de voorzitter, maar hij is niet de vereniging. Een vereniging is een verzameling mensen. Mensen die zich verzamelen rond een bepaalde interesse of thema. En de essentie is dat je je verzamelt rond vrienden, niet met wildvreemden. De vereniging is in de hoofden van mensen echter een soort bedrijf geworden, een Albert Heijn waar je naartoe gaat. Terwijl verenigingen een veel diepere lading hebben. Alleen die lading hebben we afgebroken. Dat moet je weer opbouwen. Dat doe je niet door het tennis centraal te stellen. Het is wel tennis dat mensen bindt, maar je accentueert vooral de gemeenschap, de community. De KNLTB is die essentie van de vereniging aan het herontdekken: je komt niet alleen om te sporten, je komt om een balletje te slaan in een sociale context. En dat gedijt het beste als je dat doet met gelijkgestemden. Tot slot is het natuurlijk best ingewikkeld om je tennisclub als ontmoetingsplek te versterken. Dat is niet even een kwestie van de knop omdraaien, daarin moet je tijd steken: investeren in kennisuitwisseling, elkaar ontmoeten, goede voorbeelden uitlichten en vergroten en dat vooral met elkaar delen via de nieuwe media.”

14 INTERVIEW “SPORT VERENIGINGEN HEBBEN DE FACILITEITEN, HET IS ZAAK DE JUISTE SNAAR TE RAKEN” DE KIJK VAN EDITH SCHIPPERS, MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Tennis is een sport die door heel veel mensen in Nederland wordt beoefend, onder wie uzelf en uw dochter. Bent u lid van een vereniging en komt u nog wel eens aan spelen toe? “Wij zijn inderdaad allebei lid van een tennisvereniging, een gezellige club op een prachtige locatie. We maken in de praktijk veel te weinig gebruik van ons lidmaatschap. Zien spelen doet spelen. Dat is de reden dat mijn dochter graag met ons meespeelt. Het meest tennissen we tijdens onze vakanties, als er in de buurt een baan te vinden is en de temperatuur niet van tropische proporties is.” Veel sportbonden en -verenigingen staan onder druk, in meerdere opzichten. Terwijl mensen wel willen blijven sporten en dit ook meer doen. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van het sporten in verenigingsverband, als lid van een club? “Een vereniging heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Sociale contacten worden op verenigingen opgedaan, er zijn tennispartners te vinden, er wordt lesgegeven en competitie gespeeld. De huidige samenleving heeft echter ook steeds meer behoefte aan ‘sportmogelijkheden op maat’. Het is de uitdaging voor verenigingen die draaien op vrijwilligers om daarop in te spelen. Dat kan of lukt helaas niet altijd. Zo zie ik aan de ene kant vereenzaming van ouderen als toenemend probleem, terwijl aan de andere kant sportverenigingen vaak wel de faciliteiten hebben om hierop in te spelen, maar nog niet altijd de juiste snaar raken om eenzame mensen, die van oudsher affiniteit hebben met deze sport, naar de club te trekken.” De KNLTB heeft als missie om de sportvereniging ‘het tweede thuis’ van mensen te laten zijn, ofwel dé plek waar mensen samenkomen, samen sporten en samen leven. Een plek waar iedereen zich welkom en thuis voelt en waar je altijd terechtkunt. Hoe zou de vereniging deze sociale rol c.q. betekenis in uw ogen kunnen versterken, zodat deze ambitie kan worden waargemaakt? “Het is belangrijk dat verenigingen gastvrij zijn naar nieuwkomers, opdat mensen zich welkom voelen en snel worden opgenomen. Een veilige omgeving is daarvoor een vereiste. Sport is leuk en moet dat vooral ook blijven. Een gevarieerd aanbod is eveneens belangrijk, zodat er voor elk wat wils is. De samenleving verandert en dat stelt verenigingen voor uitdagingen. Mensen worden ouder, hebben gezondheidsklachten. Speel daar als vereniging op in. Zoek de samenwerking met verenigingen in de buurt, nodig wijkbewoners uit om van het clubhuis gebruik te maken voor inloopkoffieochtenden, bied fietsclubs aan om vanaf het clubhuis te starten met trainingstochten. Kijk wat leeft onder de eigen leden en ga in gesprek!”

CENTRE COURT 15 De bond richt zich bij het streven niet alleen op zijn leden (600.000), maar met name ook op de niet-gebonden tennissers (400.000) die ons land telt. Dat is een belangrijke koerswijziging. Hoe kijkt u tegen deze keuze aan? “Ik denk dat dit een verstandige keuze is. De trend is dat steeds meer mensen los van een vereniging sporten. Belangrijk is om te weten hoe deze mensen toch betrokken kunnen worden bij een vereniging, bijvoorbeeld door verschillende soorten lidmaatschappen en een divers aanbod. Niet iedereen zoekt hetzelfde bij een vereniging. Interesse in de sport kan al op jonge leeftijd ontstaan. Het kan daarom ook interessant zijn om te kijken hoe tennis een rol kan spelen in het gymonderwijs van scholen in de buurt. Of als onderdeel van naschoolse opvang bijvoorbeeld.” Ziet u graag dat andere sportbonden zich ook meer op de niet-leden richten of moeten ze zich juist op hun corebusiness en hun vaste, trouwe doelgroep concentreren? “Op beide. Vasthouden van de trouwe leden en openstaan voor en inspelen op nieuwe vragen vanuit de samenleving. Dat laatste lijkt me ook nodig als je in de toekomst slagvaardig wilt blijven en voldoende inkomsten wilt genereren om de sport waar een bond voor staat zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en stimuleren.” “Kijk wat leeft onder de eigen leden en ga in gesprek!” Hoe ziet u de toekomst van de georganiseerde sport in Nederland? Hoe houden we de meer dan honderd jaar oude verenigingscultuur in stand? Welke rol ziet u daarbij weggelegd voor de KNLTB? En voor uw eigen departement? “Sport is heel belangrijk voor een mens en voor een samenleving. Werk- en vrijetijdspatronen veranderen en ook de samenleving verandert qua samenstelling, behoeften en prioriteiten. De uitdaging is ervoor te zorgen dat we de aansluiting tussen verenigingen en de nieuwe vragen en behoeften kunnen blijven maken. Daarom zie ik ook graag dat mijn departement verder kijkt dan deze Haagse kilometer en juist in gesprek blijft met partijen in het veld, zowel met de gevestigde orde als met nieuwkomers met frisse ideeën. Ook vooruitkijken hoort daarbij. Zo werken we nu aan de eerste Sporttoekomstverkenning. Ik hoop van harte dat ook de KNLTB daaruit inspiratie kan gaan opdoen.” t Edith Schippers: “Mijn departement moet in gesprek blijven met partijen in het veld, zowel met de gevestigde orde als met nieuwkomers met frisse ideeën.” FOTO: RIJKSOVERHEID/ARENDA OOMEN

16 CLUBS TENNISKIDS@SCHOOL WEGENS SUCCES UITGEBREID NAAR ARNHEM Na het grootschalige Tenniskids@school-project in Enschede van 2015 richt de KNLTB zijn pijlen in 2016 – wederom in samenwerking met jeugdtennispartner Menzis – op de gemeente Arnhem. Het succes van het Tenniskids@school-project in Enschede was enorm. Het uiteindelijke doel, het structureel laten tennissen van de jeugd in Enschede, is bereikt met een verhoogde instroom van tien procent nieuwe jeugdleden onder de deelnemende tennisverenigingen. In de maanden maart en april zullen de basisschoolkinderen van Arnhem massaal gaan tennissen. De eerste kennismaking met de tennissport vindt plaats tijdens de gymles op school. Vervolgens worden de basisscholen uitgenodigd op een van de tennisverenigingen in Arnhem en omstreken, waarna alle kinderen deelnemen aan de tennisactiviteiten tijdens de Arnhemse Spelen, van 30 mei tot en met 3 juni. Ook aan de slag met Tenniskids@school? Ga naar Centrecourt.nl/ stappenplanschooltennis of neem contact op met jouw KNLTB Verenigingsadviseur. TENNISCLUB JOY JAAGPAD EN VRIJWILLIGER ARIE STOETEN WINNEN KNLTB JAARPRIJS Tennisclub A.L.T.C. Joy Jaagpad in Amsterdam en verenigingsvrijwilliger Arie Stoeten van tennisvereniging Ready Again in Lemmer zijn uitverkozen tot respectievelijk KNLTB Vereniging van het Jaar en Verenigingsvrijwilliger van het Jaar 2015. Dat is bekendgemaakt tijdens het KNLTB Jaarcongres op 28 november in Omnisport Apeldoorn. De Zwarte Tulp-award voor de Vereniging van het Jaar en de Verenigingsvrijwilliger van het Jaar gaat naar een tennisclub en een vrijwilliger van een tennisvereniging die in 2015 iets bijzonders hebben gedaan en daarmee een goed voorbeeld zijn voor anderen. De KNLTB is onder de indruk van de vele initiatieven en activiteiten die Joy Jaagpad organiseert op het gebied van ledenwerving en -behoud. Joy Jaagpad vervult door zijn omvang en succesvolle beleid bovendien een grote maatschappelijke rol. Arie Stoeten was in 2015 25 jaar actief voor TV Ready Again. Arie heeft in diverse commissies gezeten en was van 2003 tot en met 2008 voorzitter van TV Ready Again. Hij nam afgelopen jaar de leiding in verscheidene duurzaamheidsprojecten op de club. INFORMATIE JAARBOEK VOORTAAN ONLINE Vanaf 2016 staan alle gegevens uit het KNLTB Jaarboek alleen nog online. Het boek wordt niet langer in gedrukte vorm uitgegeven. Graag verwijzen wij je naar de verenigingszoeker op www.knltb.nl voor de adresgegevens van onze verenigingen. Daarnaast kunnen KNLTBfunctionarissen via MijnKNLTB.nl de adresgegevens en het telefoonnummer van andere functionarissen opzoeken. Wil je weten welke personen er in de Ledenraad of in het Bondsbestuur zitten, dan verwijzen we je graag naar www.knltb.nl>Over de KNLTB>Wat doet de KNLTB?>Organisatiestructuur. Hier vind je ook een overzicht van alle mensen met een KNLTB landelijke - of districtsonderscheiding.

CLUBS 17 Centre Court Partnernieuws LE CREDIT SPORTIF COMBINEERT NUT MET EXTRA INKOMSTEN Le Credit Sportif ontzorgt al acht jaar bestuurders en vrijwilligers in de sport. Hun kassasysteem zorgt voor inzicht en leidt tot meer marge. Vrijwilligers kunnen zonder uitleg werken en leden kunnen gemakkelijk en snel betalen. Zo heb je meer plezier van je kantine! Maar dat is nog niet alles! Clubs kunnen nu hun voordeel doen met twee nieuwe mogelijkheden die nut en extra inkomsten voor de club combineren: een digitale prijslijst en een klantendisplay waarop je sponsorlogo’s kunt tonen. Dit zorgt voor extra inkomsten voor je club. De digitale prijslijst toont de prijzen van de producten en kan weergegeven worden op elke tv. Het klantendisplay toont duidelijk de bestelling aan de klant. Meer weten? Bekijk de website via www.lecreditsportif.nl. NIEUWE VERENIGINGEN District: West Brabant Vereniging: Tennispark Princenhage Verenigingsnummer: 44900 District: Gelderland Vereniging: Tennisvereniging Lentseveld Verenigingsnummer: 15350 District: Utrecht Vereniging: T.V. in Zon en Wind Verenigingsnummer: 81612 District: West Brabant Vereniging: Tennisvereniging ’t Ei Verenigingsnummer: 44944 NIEUW WEDSTRIJDCOMITÉ District: West Brabant Wedstrijdcomité: W.C. Metsj Point Nummer: 53300 OPGEHEVEN VERENIGINGEN District: Limburg Vereniging: T.V. Berenbos Nummer: 36889 District: Overijssel Vereniging: T.V. Slagvaardig Nummer: 64865 District: IJmond Vereniging: DeNeBa Nummer: 01255 OPGEHEVEN WEDSTRIJDCOMITÉS District: West Brabant Wedstrijdcomité: W.C. De Stok Nummer: 53165 District: Gelderland Wedstrijdcomité: SSTON Nummer: 10082 NAAMSWIJZIGING District: Rotterdam Vereniging: Reyerbos Nieuwe naam: Tennisvereniging Ridderkerk Verenigingsnummer 73650 HOGE SCORE VOOR KNLTB JAARCONGRES een enquête hebben trainers en bestuurders laten weten hoe zij het evenement hebben ervaren. Het KNLTB Jaarcongres, dat plaatsvond op 28 november 2015 in Apeldoorn, is door het aanwezige publiek goed beoordeeld: deelnemers waardeerden het congres met een 7,9. Via Over het algemeen was iedereen tevreden met de sprekers tijdens de plenaire gedeeltes van het KNLTB Jaarcongres. Het gebruik van BuzzMaster blijkt een goede toegevoegde waarde om de interactie met het publiek te vergroten. Tachtig procent gaf aan ook bij het volgende Jaarcongres aanwezig te willen zijn. Ook de combinatie met de AFAS Tennis Classics viel in de smaak. De workshops Competitie Nieuwe Stijl, Ledenwerving en -behoud en Op klantreis met VODW werden het best beoordeeld. District: Gelderland Vereniging: V.T.C. Nieuwe naam: Veenendaalse Tennisclub V.T.C. Verenigingsnummer 18705 District: Limburg Vereniging: V.T.C. Nieuwe naam: Venlose Tennisclub V.T.C. Verenigingsnummer 41327 FUSIE District: Limburg Verenigingen: Tegelse LTC (40725) en TC de Poelder (34488) Nieuwe vereniging: T.c. de Snelle Sprong Verenigingsnummer: 40700 District: Noord-Holland Noord Verenigingen: Marine Tennis Club (MTC) Animo (59923) en LTC Mooc (60046) Nieuwe vereniging: Marine Tennisclub Verenigingsnummer: 59900 District: Overijssel Verenigingen: T.V. Juliana (65144) en Enschedese L.T.C. (65086) Nieuwe vereniging: Enschedese L.T.C. Verenigingsnummer: 65086

18 CLUBS UITKOMSTEN AFMELDMONITOR 2015 In 2015 deed de KNLTB onderzoek naar mensen die hun lidmaatschap in dat jaar opzegden. Wat zijn de voornaamste afmeldredenen? Hoe lang waren deze mensen lid van een tennisvereniging en bestaat de kans dat zij in de toekomst weer lid worden? Wat zijn/waren voor jou de belangrijkste redenen om te tennissen? (meer antwoorden mogelijk) (n=3.502) Leuke activiteit/plezier Gezelligheid/sociale contacten Lichaamsbeweging/gezondheid/afslanken Buiten sporten Flexibel/kan het spelen wanneer ik wil Opbouw van conditie, kracht en /of lenigheid Prestatie, jezelf verbeteren Spelen van competitie Spelen van toernooien Meten met anderen Niet duur Advies opvolgen van arts/fysiotherapeut Anders 67% 58% 52% 43% 21% 14% 10% 8% 4% 2% 1% 1% 2% Wat was voor jou de voornaamste reden om het tennislidmaatschap op te zeggen? (n=3.863) Gezondheidsklachten/-redenen Blessures Tijdgebrek Verhuizing Andere sport(en) Het plezier in tennis is afgenomen 18% 16% 14% 8% 6% 5% Geen tennispartner van hetzelfde niveau 4% Sfeer op de vereniging begint tegen te staan/niet gezellig meer 4% DE BELANGRIJKSTE REDEN OM TE TENNISSEN IS PLEZIER

CENTRE COURT 19 Wat was voor jou de voornaamste reden om het tennislidmaatschap op te zeggen? Naar leeftijd (8 meest genoemde redenen) (n=3.863) 21 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 51 tot en met 60 jaar Ouder dan 60 jaar 5 8 14 23 43 7 11 19 21 21 17 20 17 10 4 22 10 5 5 2 8 6 6 4 3 3 5 6 6 3 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 Naar speelsterkte (8 meest genoemde redenen) (n=3.863) 1-4 5-6 7-9 12 10 19 6 13 16 16 21 14 22 14 8 5 9 5 4 7 5 7 4 4 3 4 4 Gezondheidsklachten/ -redenen Blessures Tijdgebrek Verhuizing Andere sport(en) Gezondheidsklachten/ -redenen Blessures Het plezier in tennis is afgenomen Tijdgebrek Geen tennispartner van hetzelfde niveau Verhuizing Sfeer op de vereniging begint tegen te staan/ niet gezellig meer Andere sport(en) Het plezier in tennis is afgenomen Geen tennispartner van hetzelfde niveau Sfeer op de vereniging begint tegen te staan/ niet gezellig meer

20 CLUBS Wat was voor jou de voornaamste reden om het tennislidmaatschap op te zeggen? Naar tenniservaring (8 meest genoemde redenen) (n=3.863) 0-2 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar 11-20 jaar Meer dan 20 jaar 9 13 14 23 35 13 13 18 17 22 18 19 16 12 5 8 8 11 9 5 7 6 5 4 5 3 5 4 7 5 6 5 4 5 2 5 3 4 4 4 Naar tennisfrequentie (8 meest genoemde redenen) (n=3.863) Niet Eén keer per jaar Een aantal keren per jaar Eens per maand Eens per week Meerdere keren per week 29 16 10 15 16 31 23 15 11 14 17 20 6 12 17 20 19 13 12 10 11 5 2 2 3 5 9 7 6 5 2 5 5 6 5 5 2 4 7 5 6 5 4 4 4 4 5 5 Gezondheidsklachten/ -redenen Blessures Tijdgebrek Verhuizing Andere sport(en) Gezondheidsklachten/ -redenen Blessures Geen tennispartner van hetzelfde niveau Tijdgebrek Verhuizing Sfeer op de vereniging begint tegen te staan/ niet gezellig meer Het plezier in tennis is afgenomen Andere sport(en) Het plezier in tennis is afgenomen Geen tennispartner van hetzelfde niveau Sfeer op de vereniging begint tegen te staan/ niet gezellig meer

CENTRE COURT 21 Wat was voor jou de voornaamste reden om het tennislidmaatschap op te zeggen? Wel/geen competitie (8 meest genoemde redenen) (n=3.863) Wel Niet 15 18 19 15 12 15 14 7 5 6 6 4 3 5 5 4 Hoe groot is de kans dat je in de toekomst weer lid zal worden van een tennisvereniging? 8% 19% 29% 14% 16% Zeer groot Groot Niet groot/niet klein Klein Zeer klein 56% VAN DE ONDERVRAAGDEN ZIET EEN LIDMAATSCHAP IN DE TOEKOMST MISSCHIEN WEER ZITTEN Gezondheidsklachten/ -redenen Blessures Tijdgebrek Verhuizing Andere sport(en) Het plezier in tennis is afgenomen Geen tennispartner van hetzelfde niveau Sfeer op de vereniging begint tegen te staan/ niet gezellig meer

22 CLUBS Afhangen, het vinden van een speelmaatje en het inboeken van trainingen; het kan allemaal met een simpele handeling op je telefoon of tablet ALLES OVER DE KNLTB CLUBAPP Het is de harde realiteit. Van de drie mensen die lid worden van een tennisvereniging zeggen er twee binnen drie jaar weer op. Het is een hele klus om nieuwe leden vast te houden. De KNLTB is al enige tijd bezig met de clubs om het tij te keren. Het is, daarvan is iedereen nu wel doordrongen, zaak meer binding te kweken: tussen lid en club, en natuurlijk ook tussen leden onderling. De introductie van de KNLTB ClubApp vormt een belangrijke stap; het maakt het ‘verbinden’ makkelijker én leuker. | Door: Edward Swier |

CENTRE COURT 23 Niet alleen biedt de applicatie bestuurders veel hulp bij het onderhouden van een goede ledenadministratie, de leden zelf zullen – vanwege de vele functionaliteiten van de KNLTB ClubApp – ook veel meer gaan genieten van hun lidmaatschap. Afhangen, het vinden van een speelmaatje en het inboeken van trainingen; het kan allemaal met een simpele handeling op je telefoon of tablet. Vanaf maart 2016 hebben de eerste clubs de KNLTB ClubApp tot hun beschikking. LISA, dat namens de hockeybond eerder een dergelijke app – die bij ruim negentig procent van de hockeyclubs in gebruik is – ontwikkelde, zal de tennisverenigingen intensief begeleiden bij de introductie ervan. De voorbije maanden zijn diverse nieuwsbrieven over de voortgang gestuurd, op het KNLTBcongres werd een presentatie gehouden. Beide hebben hun uitwerking niet gemist: nog voor de daadwerkelijke introductie van de KNLTB ClubApp hadden al een kleine duizend verenigingen interesse getoond in de applicatie. Om de KNLTB ClubApp letterlijk nog dichter bij de club te brengen is de tennisbond half januari begonnen met een uitgebreide rondreis langs de verenigingen. In het land is een vijftigtal roadshows ingepland (op www.knltb.club is de meest actuele informatie te vinden over de roadshows, alle functionaliteiten en kosten). Namens appontwikkelaar LISA en de KNLTB staat bij elke roadshow een handvol medewerkers en verenigingsadviseurs klaar om, na de “Nu pakken we door! We moeten én willen meegaan met de tijd” MARISKA KOOLS plenaire zitting, iedereen persoonlijk van dienst te kunnen zijn. Anders Dielessen, online strateeg van de KNLTB, was na de eerste drie bijeenkomsten erg enthousiast. “We kunnen wel van een succes spreken. Veel verenigingen hadden naast een bestuurslid vaak ook de webredacteur of ledenadministrateur meegenomen. Er wordt binnen de verenigingen duidelijk over de ClubApp gesproken. We merkten nadrukkelijk dat onze presentatie aanslaat, dat de clubs de meerwaarde van de app en het onderliggende ledenpakket zien. De meeste verenigingen spreken zonder schroom uit dat hier de toekomst ligt.” DOORPAKKEN Mariska Kools van TV Eemnes heeft hoge verwachtingen van de KNLTB ClubApp en het bijbehorende ledenpakket. “We zijn al langere tijd ontevreden over ons ledenadministratiesysteem. We willen alles nu niet alleen heel efficiënt, maar ook effectief gaan inrichten. Na de presentatie op het KNLTB-congres hebben we gezegd: ‘Nu moeten we doorpakken!’ En dat gaan we ook doen, we moeten én willen meegaan met de tijd.” De vereniging, die kampt met een krimpend ledenbestand, wil met de app de binding met de leden gaan verbeteren. “Voor ons zijn werving en behoud van leden belangrijke thema’s. Ook wij zien dat nieuwe leden vaak snel weer afhaken, omdat ze geen aansluiting vinden. Dat willen we veranderen. Vanzelfsprekend maken wij, zoals iedere vereniging, een NOG GEEN OFFICIËLE NAAM, NOG GEEN OFFICIËLE CLUB, MAAR WEL AL BIJNA DE APP Ze vormen een bijzonder stel, de mensen achter TV (of TC) TOM. Of het TV of TC wordt, moeten ze nog beslissen. Maar Tennis Op Maat gaat de club sowieso heten. TOM wordt een nieuwe vereniging in Boskoop, met minder traditionele lidmaatschappen dan elders. “We denken dat de tijd daar rijp voor is. Het standaardlidmaatschap is uit de tijd. Mensen willen wel betalen voor een lidmaatschap op maat. De KNLTB riep verenigingen vorig jaar op out of the box te denken, wij doen dat”, aldus Mariska Agten. Het gebeurt nog maar zelden dat zich een nieuwe vereniging bij de KNLTB meldt, maar met Mariska Agten heeft een aantal enthousiastelingen in Boskoop de stoute schoenen aangetrokken. Er moeten weliswaar nog enkele hobbels worden genomen – zo is er nog een bestuur te kiezen en dient de aanstaande club nog een aansluitingsverzoek bij de KNLTB in te dienen –, maar de vereniging in oprichting wil sowieso meteen met de KNLTB ClubApp aan de slag. Agten: “De introductie ervan had niet op een beter moment kunnen plaatsvinden. We moeten alles nog opzetten: een boekhouding, de ledenadministratie, een systeem om de banen te bespreken. Nu hoeven we niets te bedenken, hebben we alles in één keer tot onze beschikking. Hoewel er in maart een roadshow dichter bij Boskoop in de buurt is, zijn we expres al in januari naar Amsterdam gegaan omdat we, als we ons bij de KNLTB hebben aangesloten, ook direct met de app en het ledenpakket willen beginnen. We zien er de meerwaarde van. Mensen van nul tot veertig, de doelgroepen waarop wij ons richten, kunnen tegenwoordig lezen en schrijven met apps. We vinden het allemaal erg spannend, maar hebben enorm veel zin om te beginnen.”

TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING TENNISHALLEN & OVERKAPPINGEN BIJ ELK WEER DE IDEALE OPLOSSING ZOMER - OPEN ZOMER - OPEN ZOMER - OPEN ZOMER - OPEN WINTER - GESLOTEN WINTER - GESLOTEN WINTER - GESLOTEN WINTER - GESLOTEN TURNKEY OPLOSSING TURNKEY OPLOSSING TURNKEY OPLOSSING TURNKEY OPLOSSING TURNKEY OPLOSSING TURNKEY OPLOSSING TURNKEY OPLOSSING Industrieterrein Vostert 1220 | 3960 Bree (België) T +32 (0)89 47 31 31 | F +32 (0)89 47 37 77 E sport@veldemangroup.com W www.veldemangroup.com W www www.v.v Veldeman Structure Solutions Veldeman Structure Solutions Veldeman Structure Solutions Veldeman Structure Solutions Industrieterrein Vostert 1220 | 3960 Bree (België) T +32 (0)89 47 31 31 | F +32 (0)89 47 37 77 E sport@veldemangroup.com W www.veldemangroup.com T +32 (0)89 47 31 31 | F F +32 (0)89 47 37 77 T +32 (0)89 47 31 31 | +32 (0)89 47 37 77 T +32 (0)89 47 31 31 | +32 (0)89 47 37 77 T +32 (0)89 47 31 31 | eldemangroup.com WE sport@veldemangroup.com E sport@v F eldemangroup.com E sport@veldemangroup.com WW www.v www.veldemangroup.comeldemangroup.com Industrieterr Veldeman Structure Solutionsein Veldeman Structure Solutions Industrieterrein V Vostert 1220 | 3960 Bree (België) Industrieterrein V Vostert 1220 | 3960 Bree (België) Industrieterreinostert 1220 | 3960 Bree (België) E sport@v F +32 (0)89 47 37 77 Veldeman Structure Solutions ostert 1220 | 3960 Bree (België) Industrieterrein Vostert 1220 | 3960 Bree (België) T +32 (0)89 47 31 31 | F +32 (0)89 47 37 77 E sport@veldemangroup.com W www.veldemangroup.com

CENTRE COURT 25 DE MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN “De meeste verenigingen spreken zonder schroom uit dat hier de toekomst ligt” ANDERS DIELESSEN kosten-batenanalyse, maar ik weet nu al dat we kunnen concluderen dat dit voor ons een toegevoegde waarde zal hebben.” Met TV Eemnes spreken nog vele andere verenigingen van een goed initiatief. Als beheerder van het afhangbord bij TC Ugchelen is John Nijst vooral heel erg benieuwd. Bij TV Nieuwkoop is men met name zeer geïnteresseerd in de ladder. En TC de Rhijenhof uit Den Haag ziet veel heil in de functionaliteit die mogelijk maakt dat leden onderling tennisafspraken kunnen maken. Het stimuleren van vrijspelen, afhangen en een laddercompetitie wordt door vele verenigingen als positief omschreven. Zij zien dat daarmee de band tussen (vaak tot voor kort nog voor elkaar onbekende) leden sterk verbeterd kan worden. LEDENPAKKET De KNLTB maakte half januari de prijzen voor de app en het ledenpakket bekend. Er zijn meerdere versies en pakketten, elk met zijn eigen kostenplaatje. Verenigingen die de standaardapp willen, betalen daarvoor vijftien euro per maand (exclusief btw). Een ‘gepersonaliseerde’ app, met eigen iconen en in de kleuren van de club, kost de vereniging per maand veertig euro (exclusief btw). Bij de app hoort een zogeheten ledenpakket, KNLTB.Club geheten. Wil je als vereniging de Hoe wordt de app ‘gevuld’? Samen met de app biedt de KNLTB de verenigingen een web-based clubapplicatie met onder meer de ledenadministratie die gekoppeld is aan de KNLTB. Binnen deze applicatie kun je ook het clubnieuws, de agenda en de sponsoren van de vereniging beheren. Op termijn komen daar modules bij, zoals een responsive verenigingswebsite. De applicatie zelf wordt zo ingericht dat je je vereniging ook via een tablet of telefoon kunt beheren. Welke kosten zijn aan de app verbonden? Voor de mobiele app zal er een maandelijkse bijdrage komen voor de vereniging. De club kan kiezen voor een generieke variant van vijftien euro per maand (de speler downloadt de KNLTB ClubApp uit een van de app-stores om vervolgens haar of zijn club te kiezen) of voor een eigen variant, specifiek voor de club. Deze kost veertig euro per maand. De club komt dan met eigen naam in iTunes en Google Play. TOP VIJF VAN GEBRUIKSGEMAKKEN 1. De app maakt directe(re) communicatie met leden mogelijk. 2. We maken het afhangen véél makkelijker: dit leidt tot meer mensen op je park. 3. De app opent veel nieuwe mogelijkheden voor (lokale) sponsoring en leidt daarmee tot extra inkomsten. 4. Vind een speelmaatje: mensen leren meer mensen kennen om mee te tennissen en blijven dus langer lid. 5. De app maakt het veel gemakkelijker om actuele informatie van leden te vergaren (onder andere correcte telefoonnummers, e-mailadressen, huisadressen). Welke functionaliteiten gaat de app bieden? De belangrijkste elementen van de app worden het mobiel afhangen (geïntegreerd met Afhangbord.nl), het zoeken van een tennismaatje, clubnieuws, clubagenda, ruimte voor sponsoren en competitie-informatie. Met betrekking tot het zoeken van een maatje: vooralsnog is dit binnen de eigen club, later uit te breiden naar (alle) andere clubs. Met pushberichten kun je je leden bovendien goed informeren over nieuws of evenementen. Met de mobiele app wordt het mogelijk om mensen snel, gratis en met hoge attentiewaarde te informeren. We bouwen dit onder meer voor nieuwsberichten (bij bijvoorbeeld onverwacht uitvallen van banen), het afhangen (‘Over een halfuur heeft u baan 8 afgehangen. Zorg dat u op tijd komt’), de bardienst (‘Morgen heeft u zich ingedeeld van 10-14u. Controleer uw mail voor meer info’). Een pushbericht heeft een heel hoge attentiewaarde, veel meer dan e-mail. De vereniging bepaalt natuurlijk zelf wanneer er berichten worden verstuurd. De app wordt naar onze overtuiging het informatie- en communicatieplatform van de vereniging. In de hockeywereld is dit al een feit: meer dan tachtig procent van al het verkeer komt uit de app van de hockeyclubs. De overige twintig procent komt van de verenigingssite. Ook heel handig: een geïntegreerde ledenadministratie in KNLTB.Club, met gratis versie en gekoppeld met de KNLTB zelf. Op die manier kan, als de ledenadministrateur een lid opvoert, het nieuwe lid direct gebruikmaken van de app. En een tennismaatje zoeken! Met dit alles gaan we het de clubs zo makkelijk mogelijk maken.

GRAVEL PLUS PREMIUM OOK INTERESSANT VOOR UW TENNISPARK? Waarom Gravel Plus Premium banen op afschot en geen gewone gravelbanen? Normale gravel, gemaakt van baksteen, heeft een grovere en hardere korrel dan Gravel Plus Premium (GPP), welke gemaakt wordt van gemalen dakpannen. Waar normale gravel minder vast blijft om waterdoorlaatbaar te zijn en dus ook eerder zal uitslijten, heeft u dat probleem bij GPP banen niet. Het verschil: GPP en water binden samen tot een zeer sterke, stabiele toplaag. Voordeel hiervan is dat de speelschade beduidend minder snel toeslaat. GPP is door zijn fijnere en zachtere structuur veel meer verdicht, met water als bindmiddel. Hierdoor verdampt het water minder snel. Voor informatie en advies over uw situatie maakt u een afspraak met een van onze gecertificeerde banenbouwers. Tel. 0113-612322 KENMERKEN NORMALE GRAVEL 0-2 • Moet waterdoorlaatbaar zijn • 100 % vlak aangelegd • Elk voorjaar opnieuw frezen • Door bevriezing in het voorjaar pas laat te frezen of walsen • Droogt na een regenbui minder snel UW VOORDELEN VAN GRAVEL PLUS PREMIUM • Geen grote voorjaarsbeurt meer noodzakelijk om de banen gereed te maken voor het nieuwe tennisseizoen • Zeer snel bespeelbaar na een regenbui • Levensduur ca. 2025 jaar, afhankelijk van onderhoud en bespelingsintensiteit • Gebruiksvriendelijk in onderhoud • Aangelegd op een afschot van 8 cm REFERENTIES (reeds meer dan 160 banen) Onder andere de volgende parken hebben reeds gekozen voor Gravel Plus Premium: • TV ’t Hofland - Schoonhoven • TV Ready Again - Lemmer • LTC Dash - Dordrecht • TV Dijkzicht - Volendam • ATC t Veldje - Ammerstol • OTV - Oosterbeek • Deuce Again - Rotterdam • ATV - Alblasserdam Tel. 0650-203250 www.tegra-gravel.nl Tel. 0592-541404 Uw leveranciers voor Gravel Plus Premium Tel. 0343-453757 Tel. 0492-359111

CENTRE COURT 27 KNLTB CLUBAPP De KNLTB ClubApp is beschikbaar in twee varianten die qua functionaliteiten niet van elkaar verschillen. KNLTB-VERSIE CLUBAPP (€15,- per maand) CLUBVERSIE CLUBAPP (€40,- per maand) KNLTB ClubApp gebruiken, dan moet de ledenadministratie in dit pakket plaatsvinden. KNLTB.Club is beschikbaar in één gratis variant en twee betaalde varianten. In de gratis variant zitten de online ledenadministratie, een communicatiesysteem en een afhangbord. Wie onder meer ook contributiebeheer, facturatie, incasso, de bardienstplanner en laddercompetitie aan de app wil koppelen, betaalt daar op jaarbasis één euro per lid voor. De meest uitgebreide variant, met onder meer een complete website, trainingsplanner en sponsormanagement, kost tweeënhalve euro per lid. Bij TVHB (Tennis Vereniging Haagse Beemden) beseffen ze dat het ontwikkelen van de app slechts dankzij inspanningen van de KNLTB te realiseren was. “Alleen de bond heeft daar de middelen voor”, aldus Tobias Spoor. Dat de makers van de LISA-hockeyapp zorgdragen voor de ontwikkeling heeft veel vertrouwen gewekt. “Die is echt enorm handig”, aldus enkele tennisbestuurders met kinderen die op hockey zitten. Met name penningmeesters en ledenadministrateurs zien veel heil in de functionaliteiten en sommige clubs kunnen niet wachten. “We willen ons na de lancering van de app graag zo snel mogelijk aansluiten”, meldt LTC Deventer. Het moment is daar, beseffen veel clubs. t “We willen ons na de lancering van de app graag zo snel mogelijk aansluiten” LTC DEVENTER VAN MIJNKNLTB NAAR KNLTB.CLUB De KNLTB zet in 2016 alle clubs die nu de ledenadministratie doen in MijnKNLTB over naar KNLTB.Club. Dit systeem werkt – in tegenstelling tot MijnKNLTB – op alle apparaten en is veel gebruiksvriendelijker. Net zoals MijnKNLTB blijft KNLTB.Club voor clubs gratis in het gebruik. Wel zijn er tegen betaling (één euro per lid per jaar of tweeënhalve euro per lid per jaar) additionele modules te verkrijgen. De KNLTB stuurde begin februari gedetailleerde informatie over deze overstap naar de verenigingen. DE FUNCTIONALI TEITEN VAN KNLTB.CLUB In KNLTB.Club worden in de loop van 2016 de volgende zaken aangeboden: • online ledenadministratie: met online inschrijfformulier en koppeling KNLTB; • contributie-inning: betalen via automatische incasso, iDeal en digitale facturatie; • responsive website: je website geschikt voor desktop, tablet en mobiel; • sponsorbeheer: online inzicht in alle sponsorzaken; • communicatie en nieuwsbrief: makkelijk en mooi je leden via de mail bereiken; • narrowcasting: met onder andere clubnieuws, sponsoring, ladders, competitie en integratie van sociale media; • bar- en andere diensten: beheer diensten, via de app inschrijven; • integratie afhangbord: direct gekoppeld met bestaand afhangbord; • competitie KNLTB: met onder andere standen, programma en uitslagen; • tennisladder(s): digitale ladder, digitaal uitdagen en publiceren; • trainingen & evenementen: online inschrijven voor trainingen en evenementen; • online boekhouding: directe koppeling met je bank. VRAGEN? Heb je nog vragen over de KNLTB ClubApp of KNLTB.Club? Stuur dan een e-mail naar info@knltb.club.nl.

28 CLUBS THUIS OP DE CLUB HOE ZORG JE DAT LEDEN ZICH WELKOM (BLIJVEN) VOELEN? Het clubgebouw van een tennisvereniging hoort voor leden te voelen als een warm bad. In de praktijk blijkt dat warme gevoel echter niet altijd aanwezig. In twee workshops en een clubhuisscan, waarbij de KNLTB de hulp van experts inzet, wordt verenigingen inzicht gegeven in het begrip ‘gastheerschap’. Daniel Klijn: “Het is van belang om eerst uit te zoeken wat een vereniging op dit moment uitstraalt en wat zij wíl uitstralen. Bewustwording is ons doel.” | Door: Jeroen Haarsma | Natuurlijk is het fijn om op een windstille tennisbaan te spelen. Wat dat betreft doen de coniferen rondom het complex hun werk uitstekend. Maar de hoge bomen maken de tennisvelden ook nagenoeg onzichtbaar van buitenaf. En zijn op die manier een symbool voor een besloten genootschap. Het is die ‘beslotenheid’ die clubs parten speelt. Terwijl het ook anders kan, vindt de KNLTB. De tennisbond gaat verenigingen actief opzoeken om voorlichting te geven over ‘gastheerschap’. Ofwel: Hoe creëer je een sfeer op de club die maakt dat zowel leden als (nog-)niet-leden zich welkom voelen? De campagne komt voort uit het feit dat veel clubs leden verliezen. “Met name nieuwe leden weten hun draai niet te vinden bij een vereniging en zeggen hun lidmaatschap al vrij snel weer op”, weet Henk Schut, manager Verenigingsondersteuning van de KNLTB. Zijn statement komt voort uit een onderzoek onder ‘afmelders’, uitgevoerd door zowel de bond als verenigingen. Vijftig procent van de leden die zich in eerste instantie vol enthousiasme aanmeldden, is na drie jaar alweer weg. Het lukt verenigingen niet om hen vast te houden en dat is volgens Schut bijzonder vervelend. “Zeker als je weet dat de verenigingen het sinds 2008 sowieso een stuk “Een eigen clubhuis is iets waarvan je maximaal moet profiteren. Die luxepositie wordt nog te weinig uitgebuit” HENK SCHUT

CENTRE COURT 29 zwaarder hebben. Tijdens de crisis zegden veel mensen hun lidmaatschap bij een tennisvereniging op, ook omdat het voor een vrij grote groep de ‘tweede sport’ was. Nu zie je dat mensen zich weer aanmelden, maar niet lang genoeg lid blijven.” OPEN Het is de reden dat de KNLTB verenigingen aanspoort iets opener te worden. “Veel tennisclubs hebben hun eigen accommodatie. Liefst 75 procent! Dat is vergeleken met andere sporten behoorlijk hoog. Een eigen clubhuis is natuurlijk iets waarvan je maximaal moet profiteren. Je kunt alle kanten op. Volgens ons wordt die luxepositie nog te weinig uitgebuit. Wij willen verenigingen stimuleren om iets met die luxepositie te doen en méér uit hun clubgebouw te halen.” Hoe kan het dat een tennisclub dat open karakter niet als vanzelfsprekend heeft? Schut: “Op zich is dat niet zo vreemd. Alleen al het feit dat je het hebt over een ‘club’, zegt al iets. Die term brengt een zekere vorm van beslotenheid met zich mee. Maar bij een tennisvereniging uit zich dat vaak ook nog heel erg. Bijvoorbeeld door die coniferen: hoge bomen die de club afscheiden van de rest van het dorp of de stad.” Bedoeld als beschutting tegen de wind, maar nu een natuurlijk scherm tussen de tenniswereld en de rest. “Het komt voor dat mensen uit een wijk niet eens weten dat er een tennisvereniging in hun buurt is. Zij hebben de club nog nooit gezien. Letterlijk! Dat hoort natuurlijk niet. En het helpt al helemaal niet.” VERRAST De KNLTB start dit voorjaar met een serie workshops op het gebied van gastvrijheid. Over de mogelijkheden voor deelname krijgen de clubs nog bericht. Deze workshops worden gehouden door het hele land. Bestuurders krijgen bij de bijeenkomsten inzicht in het begrip ‘gastheerschap’, uiteraard met het doel om nieuwe leden zich meer op hun gemak te laten voelen. De bond benaderde voor deze klus het bedrijf Brug8, “Met name nieuwe leden weten hun draai niet te vinden bij een vereniging en zeggen hun lidmaatschap al vrij snel weer op” HENK SCHUT dat is gespecialiseerd in veranderingen binnen organisaties. Daniel Klijn is directeur en werkt als verenigingsadviseur. Hij geeft eerlijk toe dat de vraag vanuit de bond hem enigszins verrast heeft. “Het is een bijzondere en vooruitstrevende stap. Je gaat echt de cultuur van verenigingen proberen te veranderen. Het is knap dat de bond zelf inzag dat bepaalde fundamentele zaken bij verenigingen anders moeten op het gebied van ‘open zijn’. Die zelfkritiek was er blijkbaar. Ja, daarmee stelt de tennissport zich kwetsbaar op. Ik begrijp het ook wel. De sport worstelt al een paar jaar met het probleem van dalende ledenaantallen. Dan wil je iets doen. En dan kun je iedereen op een managementcursus zetten, maar dat is een oppervlakkige oplossing. Met de workshops hoopt de bond tot de kern van de verenigingen te komen en daar zaken te verbeteren.” THUISGEVOEL En daarbij helpt Klijn de KNLTB. “Dit jaar willen we al beginnen. We gaan vijf verschillende verenigingen uit een bepaalde regio op twee avonden

Met Le Credit Sportif meer plezier van je kantine! Geschikt voor betalen met KNLTB Pas Stijging bruto Uitermate winstmarge 5% - 10% gebruiksvriendelijk Diverse betaalmogelijkheden: PIN, KNLTB pas, mobiel, cash, bonnen en representatie 24/7 service, telefonische ondersteuning en omruilservice op locatie www.lecreditsportif.nl info@lecreditsportif.nl 030 - 27 67 770

CENTRE COURT 31 “Met de workshops hoopt de bond tot de kern van de verenigingen te komen en daar zaken te verbeteren” DANIEL KLIJN bij elkaar brengen. Die avond gaat over interactie. Hoe gaat het er bij jullie aan toe? Waarom doet de vereniging even verderop het op die manier? Daarnaast gaan we bij elke vereniging apart op bezoek om met de mensen van de club, de vrijwilligers, te spreken. Hoe kijken zij tegen bepaalde zaken aan? Dat is heel belangrijk om te weten.” Voorafgaand aan de workshop wordt een scan gemaakt van de tennisverenigingen. Wat valt op als je als nieuweling het sportpark opkomt? Is het duidelijk welke kant je op moet? Word je in het gebouw welkom geheten door iemand, of met een welkomstbord? Spreken mensen je aan? Ziet het er uitnodigend uit? Staat er iemand achter de bar? Klijn: “Die bevindingen leggen we voor aan de mensen van de club. Maar uiteindelijk is de grote vraag natuurlijk: Wat willen de leden van de vereniging? Het grote doel is een thuisgevoel creëren bij de clubs. Maar dat thuisgevoel kan van alles betekenen. Je moet er dus met z’n allen uitkomen wat dat thuisgevoel inhoudt.” Klijn onderscheidt vier onderdelen die op een bepaalde manier bijdragen aan het thuisgevoel. “Ten eerste heb je natuurlijk het visuele aspect. Hoe ziet het eruit? Is alles netjes en opgeruimd of is het een rommeltje? Wat dat betreft verwacht ik van alles aan te treffen bij de verschillende verenigingen die we bezoeken. Ik verwacht diversiteit. Je kunt dan ook meteen zien dat een opgeruimde omgeving niet automatisch betekent dat mensen zich thuis voelen. Je hebt clubs met de mooiste biertaps, een eigen sauna en noem het maar op – en tóch gaat iedereen weg. En er bestaan natuurlijk ook verenigingen met meubilair uit de jaren zestig, waar het een bende is, maar waar wél een wachtlijst geldt.” Kortom: uiterlijk zegt niet alles. “Ook belangrijk bij het creëren van een thuisgevoel zijn de faciliteiten die je aanbiedt. Is er goede koffie, mogen de leden gratis gebruikmaken van wifi? Verder speelt interactie een grote rol. Dan heb ik het over omgangsnormen. Hoe gedraagt men zich tegenover elkaar?” Tot slot noemt Klijn nog een aspect dat volgens hem behoorlijk wordt onderschat: “Persoonlijke vrijheid is heel belangrijk. Het thuisgevoel brengt met zich mee dat je jezelf moet kunnen zijn. Hoezeer mensen die vrijheid ervaren, speelt een grote rol bij het creëren van een thuisgevoel.” Vooral bij jeugdleden is dit een belangrijke pijler. “Als je zestien bent, hecht je enorm aan die vrijheid. Mensen moeten je vooral niet de hele dag vertellen wat je moet doen, want dat heeft een averechts effect.” Een bloedfanatieke tennistrainer die dat niet snapt, bewijst een vereniging geen goede dienst. “Terwijl een ‘toffe trainer’ die gasten wel aan het sporten krijgt. En laat ze vooral eens een ‘eigen avond’ organiseren op een vrijdag, waaraan zij invulling mogen geven.” WINKELSTRATEN De boodschap van Klijn aan al zijn klanten: zet niet de dienst centraal, maar de beleving. “Lege winkelstraten krijg je doordat het niet goed zit met de beleving. Ook als er prima winkels in de straat zitten. Je krijgt een goed gevoel bij een restaurant omdat de mensen zo aardig zijn en het er zo gezellig is; niet alleen omdat het eten goed is. In de kroeg betaal je in beginsel voor het biertje dat je drinkt. Maar betaal je ook écht voor dat biertje? Of betaal je voor de interactie met de mensen om je heen, voor het sociale aspect? Dat laatste, denk ik, dáár heb je geld voor over. Een biertje kun je ook in de supermarkt kopen, en dat is nog goedkoper ook. Zo kun je ook naar sportverenigingen kijken. Niet het spelen van een bepaalde sport is bepalend voor een lid, maar de beleving op de vereniging.” “Niet het spelen van een bepaalde sport is bepalend voor een lid, maar de beleving op de vereniging” DANIEL KLIJN CULTUURVERANDERING De kans bestaat dat sommige verenigingen na de workshop iets in de kern van de club zullen veranderen om gastvrijer te zijn. Dat is nogal wat. “Klopt. Wat wij met Brug8 doen, is het in beweging brengen van mensen. Kijk, als het probleem binnen de club is dat de koffie niet smaakt, dan valt dat makkelijk op te lossen. Maar als het probleem is dat mensen zich niet vrij voelen op de club en gemiddeld binnen twee jaar alweer weg zijn, dan wordt het al wat lastiger. Daarom is het van belang om eerst eens uit te zoeken wat een vereniging op dit moment uitstraalt en wat zij wíl uitstralen. Bewustwording is ons doel.’’

32 CLUBS In eerste instantie komen er zo’n zestig clubs in aanmerking voor deelname aan de workshops. “Misschien worden het er wel meer”, aldus Klijn, die aangeeft dat clubs niet moeten rekenen op direct resultaat. “We zullen het zeker benadrukken tijdens de avonden met de clubs: dit gaat om cultuurverandering. Iedereen wil natuurlijk het liefst direct resultaat zien, maar wij willen juist dat er oprecht wordt gewerkt aan het creëren van een thuisgevoel.” En zo’n gevoel krijg je niet door alleen een muurtje in een andere kleur te verven. Het gaat toch vooral om de mensen. “En dat heeft tijd nodig. Je kunt natuurlijk ook allerlei ledenacties op poten zetten. Dan zie je waarschijnlijk al snel resultaat op de korte termijn. Maar de problemen op de lange termijn voorkom je er niet mee.” Een cultuurverandering dus. Dat klinkt beladen en zwaar. Klijn: “Je moet het zo zien: je kunt als organisatie ook trainingen geven aan mensen van wie je denkt dat ze het anders moeten doen. Maar dan richt je je op de oppervlakkige lagen van de verandering binnen een organisatie. Terwijl je juist aandacht moet hebben voor de kern, voor de diepere laag. Wij gaan ons niet bezighouden met het beleid van een club, maar met de identiteit “Dit is volgens mij de eerste bond die het aandurft om zo de diepte in te gaan” DANIEL KLIJN en de waarden.” Er rolt dus niet steevast hetzelfde model uit waarbij een club het meest is gebaat. “Nee, iedere vereniging heeft zijn eigen beeld bij een thuisgevoel. Bij hoe het zou moeten.” Klijn heeft al veel organisaties geholpen met verandertrajecten, maar hij ging nooit eerder zo de diepte in met een sportbond. “Dit is volgens mij de eerste keer dat een sportbond dit aandurft. Meestal geven we in de sportwereld trainingen over ledenwerving of hospitality-training, maar dit is echt een stap verder. Ik ben heel erg benieuwd.” t Handboek marketing voor sportverenigingen 5 pijlers om jouw club effectief in de markt te zetten Leden- en sponsorwerving kost vaak veel tijd van vrijwilligers en lang niet alle acties leveren het gewenste resultaat op. Met dit marketinghandboek helpt auteur Danny Rijnhout vrijwilligers anders naar leden- en sponsorwerving te kijken en biedt hij praktische tips die direct toepasbaar zijn. En niet onbelangrijk: het lezen van dit boek kost maar één vrije avond! De sportmarkt is de afgelopen jaren veranderd van intern gericht denken naar extern en klantgericht denken. Vrijwilligers staan voor de uitdaging om op nieuwe sportbehoeftes in te spelen en het binden van leden en sponsoren is een stuk lastiger. Iedereen lijkt het te druk te hebben en mensen zijn moeilijker te bereiken. Vaak wordt er www.sportsmedia.nl zelfs gezegd dat lidmaatschappen geen langdurig bestaan meer hebben, maar is dat wel zo? Danny Rijnhout zegt hier het volgende over: “Ik denk dat behoeftes veranderen en als dat zo is, dan kun je twee dingen doen: afscheid nemen of opnieuw op die behoeftes proberen in te spelen. In dit boek bied ik stapsgewijs een aanpak aan om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeftes van de gekozen doelgroep. Ik help vrijwilligers om een effectieve campagne op te zetten waarin je stuurt van zichtbaarheid naar een lidmaatschap. Een wervingsactie gaat niet om het laten zien van je sport, het gaat om het verzamelen van gegevens (naam, telefoonnummer, etc.) van je doelgroep, zodat je daarna een vervolgactie kunt doen.” € 24,95 incl. btw

CENTRE COURT 33 KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ DE VAANDELDRAGERS VAN GASTVRIJHEID Wie denkt aan een gastvrije ontvangst, denkt al snel aan (goede) hotels. Er zijn weinig sectoren waar goed gastheerschap van groter belang is dan in het hotelwezen. Bij Bilderberg, dat achttien hotels heeft in Nederland, weten ze er alles van. De keten is sponsor van de KNLTB en heeft al meer dan honderd jaar ervaring met het gastvrij ontvangen van gasten. Arlette Gilbert is commercieel directeur van Bilderberg en staat te popelen om tennisverenigingen te helpen met het verbeteren van hun gastvrijheid. “Het liefst geef ik tennisbestuurders straks een kijkje in onze keuken. Dat mensen met eigen ogen kunnen zien hoe wij het doen, hoe wij mensen ontvangen. Ik zeg niet dat wij het perfect doen, maar als je wilt innoveren, is het altijd goed om bij andere branches te kijken. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk wel wat te bieden.” Gilbert beseft dat je een tennisvereniging nooit met een hotel kunt vergelijken. “Neem alleen al het feit dat een clubgebouw wordt bemand door vrijwilligers. Voor ons is het een beroep. Dat is natuurlijk al een groot verschil. Wij willen dan ook zeker niet vertellen hoe het allemaal moet. We willen vooral inspireren.” Vooruitlopend op de workshops geeft Gilbert alvast tips die verband houden met gastvrijheid en waarmee een tennisvereniging al direct aan de slag kan: een bepaalde opstelling van meubilair te kiezen. Als je ‘groepjes’ wilt voorkomen, kies dan niet voor al die losse tafeltjes, waar mensen dan gewoon omheen zitten. Je kunt het zo inrichten dat mensen niets anders kunnen doen dan bij elkaar aanschuiven. Ik zou nog een stapje verder gaan: kijk of je iemand binnen de vereniging hebt die mensen met elkaar in contact kan brengen op bepaalde momenten. Dat het je rol is om mensen aan elkaar voor te stellen. Nee, dat hoeft geen bestuurder te zijn. Gewoon iemand die daar talent voor heeft.” 4. Mise-en-place: “Een begrip in de hotelwereld. Dit is een heel praktische tip: zorg dat alles goed voorbereid is in de keuken. Als je je gasten eten en drinken aanbiedt, wil je ook gastvrijheid uitstralen en de tijd hebben voor mensen. Dat gaat makkelijker als de voorbereiding goed is. Als alles achter de schermen goed is geregeld, maakt dat de omgang met gasten of kantinebezoekers vóór de schermen een stuk makkelijker.” 1. Aankomst: “Besef goed wat gasten zien als ze het parkeerterrein betreden. Wat is de eerste indruk, hoe ziet het eruit? Een keurige ontvangst doet een hoop. Heel belangrijk: Is het makkelijk om de weg naar binnen te vinden? Mensen horen niet te zoeken naar de juiste weg.” 2. Binnenkomst: “Zodra er een gast binnenkomt, is deze persoon het allerbelangrijkste. Ongeacht wat je op dat moment aan het doen bent, de aandacht gaat dan meteen uit naar de gast. Oprechte aandacht. Oogcontact maken, een hand geven, een vraag stellen. Er moet echt sprake zijn van een warm welkom.” 3. Verbinden: “Gastvrijheid heeft ook te maken met de vraag: Hoe verbind je mensen? De organisatie van het interieur van een ruimte doet heel veel. De inrichting, de opstelling van de tafels… Ja, zo kun je als organisatie regisseren wat er gebeurt. Dit is voor tennisverenigingen denk ik heel belangrijk. Je kunt de drempel voor mensen om elkaar aan te spreken aanzienlijk verlagen door voor

VERKRIJGBAAR BIJ SJENG SPORTS

COLUMN 35 TENNISWERELD MAAKT ZICH STERK VOOR FAIR PLAY Hoe bewijs je dat iemand een punt, game, set of wedstrijd weggeeft als er wel 68 weddenschappen per wedstrijd kunnen worden afgesloten? De afgelopen periode ging er geen dag voorbij zonder dat er iets over matchfixing in tennis is gezegd of geschreven. De nieuwsbom explodeerde op de eerste dag van de Australian Open, toen de gerenommeerde nieuwsdienst van de BBC bekendmaakte dat zestien topvijftigspelers zich de afgelopen tien jaar schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. De beschuldigingen hingen meteen als een zware deken over het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Maar matchfixing is niet nieuw. Vanaf 2008 kwamen er mondjesmaat berichten binnen over spelers die wegens matchfixing geschorst waren. Dertien spelers in acht jaar. Dat is bar weinig en het betrof vooral spelers met een lage ranking die op kleine toernooitjes ergens in Verweggistan hadden gerommeld met hun wedstrijd. De poppen waren echter aan het dansen toen bekend werd dat een grandslamkampioen en acht deelnemers van de Australian Open verdacht werden. Ook op Wimbledon zou een wedstrijd zijn weggegeven. Het waren nu geen kruimeldieven meer, maar serieuze spelers en serieuze toernooien. Of niet? Maar wie dan? Dat wilden de topspelers weten. Harde bewijzen wilden ze zien, namen wilden ze horen, maar die kon de BBC hen niet geven. De speculaties barstten los en overal gingen lijstjes met namen rond. Zeer slecht voor het mondiale tennis, dat na alle schandalen in de sport flink aan de beurt kwam. De media probeerden met grote koppen in de kranten te scoren. De spelers verdedigden hun sport en de internationale tennisbonden moesten met de billen bloot. Wat hadden zij al die jaren dan gedaan? Nou, best wel veel. De ATP investeerde vanaf 2008 14 miljoen dollar in de zogenoemde TIU, de Tennis Integrity Unit. Die moest zorgen voor een anticorruptieprogramma binnen de tennissport. De TIU stelt bij grote toernooien speciale rechercheurs aan. Bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam controleert die inspecteur de organisatie, het publiek en de spelers. Toeschouwers met een laptop of iPad worden van de tribune gehaald. In de spelerslounge worden alle goksites geblokkeerd en op het toernooi worden personen die op een zwarte lijst staan, soms oud­spelers die voor goksyndicaten werken, geweerd. Maar matchfixing bestaat nog steeds en deze uitwas totaal uitbannen, is een illusie. Want hoe kunnen zes mensen van deze integriteitseenheid 120.000 partijen per jaar contoleren? Hoe bewijs je dat iemand een punt, game, set of wedstrijd weggeeft als er wel 68 weddenschappen per wedstrijd kunnen worden afgesloten? Een onmogelijke opgave. Dus ga er maar van uit dat matchfixing blijft bestaan. Hopelijk op de piepkleine schaal waar het zich nu bevindt en waar het in de kiem gesmoord kan worden. Alle publiciteit en al het onderzoek dat daaraan bijdraagt, is nuttig. Want een individuele sport als tennis is kwetsbaar en daardoor staat de geloofwaardigheid van onze sport op het spel. Marcella Mesker Tenniscommentator NOS en Ziggo Sport Meer weten over de maatregelen die de KNLTB neemt om matchfixing te bestrijden? Ga naar www.knltb.nl/fairplay.

36 COACHES BOEK SLAGEN – TIPS VOOR TENNISOUDERS ONMISBAAR VOOR IEDERE TENNISLERAAR Een kind speelt tennis en wint wedstrijden, of zelfs wel eens een toernooi. Misschien fantaseert het over een carrière als toptennisser. Dat is leuk en spannend, maar het roept ook vragen op. Hoe vaak moet je kind trainen, wat doe je als het eens geen zin heeft, welke tennisschool is de beste? Wat doe je als je als ouder van mening verschilt met de trainer, hoe ga je om met je enthousiasme tijdens wedstrijden en met een teleurgesteld kind als het verloren heeft? Daarover gaat het boek Slagen – tips voor tennisouders. Tijdens het KNLTB Trainerscongres, afgelopen december, werd het boek uitgereikt aan Richard Krajicek. Sportpsychologen Gerald Weltevreden en Ivo Spanjersberg begeleiden al vele jaren de geselecteerde jeugd in de Bondsjeugdopleiding in hun mentale ontwikkeling. Naast hun focus op de jeugd richten zij zich ook op de tennisouders. Samen met klinisch psycholoog Jeroen Otten schreven zij het boek. Tennisleraren bestellen Slagen – tips voor tennisouders tegen de speciale actieprijs van € 12,95 via Centrecourt.nl/slagen.

COACHES 37 KNLTB TRAINERSCONGRES GEWAARDEERD MET EEN 7,2 De eerste editie van het KNLTB Trainerscongres, dat plaatshad op 18 december 2015 in Rotterdam, is door het aanwezige publiek beoordeeld met een 7,2. Via een enquête hebben trainers en bestuurders laten weten hoe zij het evenement hebben ervaren. Vooral over de aanwezigheid van toptrainer Magnus Norman als gastspreker was men zeer te spreken. Ruim tachtig procent van de ondervraagde tennisleraren gaf aan tijdens het volgende Trainerscongres weer aanwezig te zijn. De aanwezigen waren met name tevreden over de workshops Fysiek, Ledenwerving en -behoud en Visual skills. De praktische toepasbaarheid van een aantal van de workshops is volgens de respondenten nog een puntje van aandacht. ONLINE CURSUS WEDSTRIJDSPANNING: MAAK JE NIET DRUK Wedstrijdspanning – welke sporter heeft er niet mee te maken? Een gezonde dosis spanning kan geen kwaad, maar er zijn genoeg voorbeelden te noemen van sporters die zijn bezweken onder de druk. Voor tennisleraren die willen leren om de wedstrijdspanning van een tennisser te reguleren, is de online cursus wedstrijdspanning een geschikte bijscholing. De cursus heeft zowel een theoretisch als een praktisch karakter. Via een persoonlijk account leer je online hoe je wedstrijdspanning kunt optimaliseren, welke interventies je hiervoor kunt inzetten en welk effect deze hebben. Vervolgens ga je de baan op. Op camera leg je de uitgevoerde opdracht vast. Trainers kunnen kiezen uit één van drie beschikbare opdrachten: een tennisser laten trainen onder druk, een leerling laten ontspannen of het aanleren van persoonlijke routine. Aan het einde ontvang je een printrapport waarin de hoofdlijnen van de cursus staan weergegeven. Je kunt de cursus zelfs tijdelijk onderbreken om op een ander moment verder te gaan. De cursus is ontwikkeld door Sportpsycholoog VSPN®. Sportpsycholoog Matthijs Kruk en Pons-Jan Vermeer, voormalig tenniscoach van de Nationale Jeugdselectie, voorzien je van praktische tips. De kosten voor deze cursus bedragen € 49,95 (inclusief btw). Deelname aan de cursus zal ongeveer twee uur in beslag nemen en levert je twee PO-punten op. Inschrijven kan eenvoudig via Centrecourt.nl/permanente-ontwikkeling.

38 COACHES GESTRUCTUREERD NAAR DE TOP KNLTB ZOEKT SAMENWERKING MET BESTE TENNISSCHOLEN Nederland weer structureel laten behoren tot de tien beste tennislanden in de wereld. Dat is het streven van de KNLTB en daarvoor heeft de bond de beste tennisscholen van het land met dezelfde ambitie nodig. “Samen kunnen wij het Nederlandse toptennis weer op de kaart zetten.” | Door: Jan Koning | “Vanuit de doelstelling te behoren tot de tien beste tennislanden ter wereld heeft de KNLTB alle tennisscholen en tennisleraren [met geldige licentie tot vijf jaar geleden, red.] uitgenodigd om samenwerkingspartner van de KNLTB te worden en een selectietoets te maken”, vertelt Jan Siemerink, Directeur Sportief bij de KNLTB. “Tot en met 29 februari 2016 konden zij reageren. Dit is voor tennisscholen en -leraren, gespecialiseerd in het opleiden van onderbouwjeugd ofwel kinderen jonger dan twaalf jaar, dé mogelijkheid om onderdeel te worden van een landelijk netwerk van de beste tennisscholen van Nederland. We slaan de handen ineen om de grootste talenten van Nederland voort te brengen.” VOORDELEN Een samenwerking met de KNLTB brengt tal van voordelen met zich mee. Zo kun je als gecertificeerde tennisschool beschikken over de kennis, kunde en faciliteiten van de KNLTB”, aldus een enthousiaste Alex Reijnders, Prestatiemanager bij de KNLTB. “Er vindt een intensieve samenwerking plaats met de gecertificeerde (bovenbouw)tennisscholen en de KNLTB. We zijn nu op zoek naar zo’n veertig tot zeventig tennisopleiders voor de jeugd in de onderbouw. Het predicaat ‘opleidingspartner van de KNLTB’ zal de aantrekkingskracht voor getalenteerde jeugd in de regio zeker bevorderen.” Naast de eerdergenoemde voordelen kunnen gecertificeerde tennisscholen ook gebruikmaken van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het meerjarenopleidingsplan met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten in de verschillende leeftijdsfasen. Siemerink: “In het landelijk netwerk trainen de beste spelers met elkaar onder begeleiding van de beste coaches en ex-topspelers. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen. Verder biedt de KNLTB financiële ondersteuning aan alleen de allerbeste spelers en speelsters die uitkomen voor gecertificeerde tennisscholen.” “Dit is voor tennisscholen en -leraren dé mogelijkheid om onderdeel te worden van een landelijk netwerk van de beste tennisscholen van Nederland” JAN SIEMERINK CRITERIA De selectietoets vormt een belangrijke eerste stap voor tennisscholen om hun interesse in een samenwerking kenbaar te maken. Siemerink: “Hiermee toetsen we de kwaliteit binnen de vier domeinen Spelers, Technisch kader, Trainings- en wedstrijdprogramma en Accommodatie. In samenwerking met onafhankelijk adviesbureau NMC Bright beoordelen we alle inschrijvingen. De beste scholen gaan verder het proces in, waarna contractbesprekingen volgen. Uiteindelijk certificeren we tientallen onderbouwtennisscholen.”

Deze scholen gaan de scouting en eerste opleiding van de kinderen tot en met twaalf jaar voor hun rekening nemen. Het idee is dat talentvolle tennisjeugd doorstroomt van de onderbouwschool naar de bovenbouw. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding. De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. BOVENBOUWSCHOLEN Vorig jaar startte de KNLTB het certificeringtraject voor bovenbouwtennisscholen. De criteria zijn dusdanig streng dat er op dit moment nog maar dertien tennisscholen in aanmerking komen voor certificering. Reijnders: “We zitten nog midden in het certificeringproces voor de bovenbouwscholen. In samenwerking met NMC Bright zijn audits uitgevoerd bij dertien tennisscholen. Op basis van de uitkomsten zullen we er dus maximaal dertien certificeren. Deze bovenbouwscholen hebben straks een sturende en coördinerende rol binnen de regio en werken intensief samen met de onderbouwscholen en de KNLTB. In maart starten de contractbesprekingen en medio april maken we de gecertificeerde bovenbouwscholen bekend.” PROMINENT De scholen met het predicaat ‘Opleidingspartner KNLTB’ krijgen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers. Er zal onderling intensief samengewerkt worden (door de scholen onderling en samen met de KNLTB) en de rol van de KNLTB verandert van uitvoerder naar regisseur. Hierbij heeft de KNLTB als taak en doel het waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen op de scholen. Reijnders: “Het is de bedoeling dat alle partijen elkaar beter maken en scherp houden. Uiteindelijk willen we toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking.” In het najaar van 2016 is het landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen operationeel. Reijnders: “Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst nog wel een optie. De certificeringovereenkomsten hebben namelijk een looptijd van twee jaar.” t

KANAAL 14 TECHNIEK FYSIEK HET PLEZIER VAN DE MOOISTE DUELS GRATIS VOOR ALLE ZIGGO KLANTEN. GEEN ZIGGO KLANT? WTA TOUR · ATP TOUR · DAVIS CUP · FED CUP BEL 0900-1884 OF GA NAAR ZIGGO.NL/ZIGGOSPORT Voor gratis Ziggo Sport heb je digitale televisie nodig. Nog geen digitale televisie? Kijk op ziggo.nl/ziggosport of bel 0900-1884.

CENTRE COURT 41 “DEZE VERKIEZING BENADRUKT DAT DE LERAAR EEN HEEL BELANGRIJKE ROL VERTOLKT BINNEN DE VERENIGING” VAKMANSCHAP: EN DE WINNAAR IS… NIELS VAN HAL VERKOZEN TOT VERENIGINGSLERAAR VAN HET JAAR De gestructureerdheid waarmee hij te werk gaat en zijn kracht op het gebied van samenwerking, in combinatie met zijn betrokkenheid bij en aansturing van de verschillende commissies en collega-trainers gaven de doorslag. Niels van Hal, tennistrainer bij HLTC Leimonias, is verkozen tot Verenigingsleraar van het Jaar 2015. Met zijn verkiezing wint hij een cheque van de KNLTB ter waarde van duizend euro, vrij te besteden aan materiaal voor de tennisvereniging. De Nederlandse opleidingen tot tennisleraar horen bij de beste ter wereld en er zijn maar weinig landen waar zo veel tennisleraren betaald aan het werk zijn als in ons land. Jaarlijks wordt de verkiezing van de verenigingsleraar van het jaar gehouden, een gezamenlijk initiatief van de KNLTB en VNT. Spelers, commissieleden, tennisscholen en collega’s kunnen via het bestuur van de vereniging waar de persoon lesgeeft hun leraar voordragen. GENOMINEERDEN De genomineerden van dit jaar waren Niels van Hal, werkzaam voor HLTC Leimonias, en Bjorn Graven van Lewabo. De jury nomineerde deze twee vakmensen omdat zij beiden een enorme passie voor de sport tonen. Daarnaast zijn ze actief betrokken bij de club, ondanks dat ze niet in dienst van de vereniging zijn. Na veel wikken en wegen heeft de jury, bestaande uit Frank van Fraayenhoven (Beroepsopleidingen KNLTB), Mark Verra (bestuurder VNT), Celia van der Ree (tennisvereniging NVLTB) en Bart Kooijman (projectleider verkiezing en eigenaar Tennisschool Fit), Niels van Hal verkozen tot Verenigingsleraar van het Jaar 2015. Van Hal voelt zich vereerd met de verkiezing. “Het feit dat ik gestructureerd werk, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Dat is leuk om te horen. Tennisleraren staan over het algemeen niet echt bekend om hun structuur”, lacht Van Hal. “Verder hoorde ik na afloop dat de jury het een meerwaarde vond dat ik mezelf inzet als voorzitter van het trainersteam en zitting heb in verschillende commissies binnen de vereniging. Ik ben blij dat mijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging worden gewaardeerd.” Van Hal geeft al geruime tijd les bij Leimonias. De vraag is natuurlijk of er anders tegen hem

42 COACHES WINNAARS aangekeken wordt, nu hij verkozen is tot beste tennisleraar van 2015. Van Hal: “Of ze anders tegen me aankijken, weet ik niet. Ik vind het sowieso al geweldig dat de club mij heeft voorgedragen voor de verkiezing. Wel krijg ik tal van leuke reacties van leerlingen, mensen van de vereniging en van de tennisschool. Daarnaast heb ik tijdens de nieuwjaarsreceptie een aardig presentje ontvangen van de vereniging. Al met al hartstikke leuk.” Of de titel meer klandizie oplevert, durft Van Hal nog niet te zeggen. “Daar is het nog te vroeg voor, denk ik. We zullen het zien.” KRACHT Waarop de jury haar oordeel heeft gebaseerd, is al eerder genoemd. Maar waar denkt Van Hal zelf dat zijn kracht ligt? “Wat mijn kracht is? Dat ik altijd bereikbaar ben, is zeker een ding. Hierdoor weten de leerlingen dat ze altijd bij me terechtkunnen. Daarnaast – en misschien ook wel daarom – heb ik veel persoonlijk contact met de leerlingen. Ik probeer iedereen als individu te zien en maak een persoonlijk plan voor alle leerlingen. Op deze manier wil ik het beste uit de leerlingen halen, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, op welk vlak dan ook. Verder heb ik een duidelijk doel voor ogen en zie de weg voor me die ik wil bewandelen om er te komen. Daar geloof ik heilig in en ik probeer de leerlingen uiteraard te overtuigen waarom bepaalde dingen het beste voor ze werken. Maar wanneer de situatie erom vraagt, kan ik mijn eigen dingen goed opzijzetten, om de leerling vooruit te helpen. Hetzij op de tennisbaan, hetzij ernaast.” “WAT MIJN KRACHT IS? DAT IK ALTIJD BEREIKBAAR BEN” AMBITIE Het winnen van de titel Verenigingsleraar van het Jaar betekent niet dat Van Hal op zijn lauweren gaat rusten. Hij is altijd bezig om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. “Uiteraard probeer ik mezelf door te ontwikkelen. Ik lees sowieso veel en heb veel overleg met collega’s om ook hun visie op bepaalde vlakken aan te horen. Het is altijd goed om eens een kijkje te nemen in andermans keuken. Hierdoor krijg je vaak nieuwe inzichten en die neem je mee in je eigen lessen. Dit komt de trainingen enkel ten en waar ik uiteindelijk terechtkom, zie ik dan wel weer. Zolang ik op tennisgebied mijn ding kan doen en op verschillende lagen met de leerlingen interactie kan houden, zit ik nog op mijn plek. Dat vind ik namelijk het leukst.” VERKIEZING Tot zijn nominatie volgde Van Hal de verkiezing tot beste tennisleraar van Nederland niet echt. “Het blijkt toch echt een grote, aansprekende goede. Deze verkiezing zal niets veranderen aan mijn leergierigheid. Wellicht zal deze enkel worden versterkt, omdat blijkt dat het gewaardeerd wordt.” Ook zijn ambitie blijft hetzelfde. “Momenteel heb ik het ontzettend naar mijn zin bij mijn club. Zolang ik mezelf kan ontwikkelen op verschillende vlakken, ben ik gelukkig. Het mooie van Leimonias is dat er leerlingen zijn van alle niveaus. Van beginners tot spelers van eredivisieniveau. Het is dus niet nodig om elders te gaan kijken, aangezien wij binnen de vereniging alles hebben wat nodig is om jezelf als tennisleraar door te ontwikkelen. Ik blijf ambitieus, maar wil vooral groeien bij Leimonias.” Of Van Hal ooit nog voor een andere club zal lesgeven, laat hij in het midden. “Zoals ik zei: er is binnen Leimonias alle ruimte voor ontwikkeling, het is een ontzettend brede vereniging. Dat is wat ik het mooiste vind aan mijn vak: dat het zo divers is. Dat ik mezelf in alle lagen van het tennisspel kan ontwikkelen. Natuurlijk zijn er ambities, maar het moet wel een vooruitgang zijn ten opzichte van wat ik nu heb. Daarnaast denk ik dat zoiets op mijn pad moet komen. Ik heb niet een heel duidelijk toekomstplan. Zo van: ik moet dat en dat bereiken voor die en die leeftijd. Nee, zo is het niet. Ik doe mijn werk met veel plezier en passie, blijf mezelf ontwikkelen VERENIGINGSLERAAR VAN HET JAAR • 2015: Niels van Hal; • 2014: Rinus van Leeuwen; • 2013: Yovanny van der Veek; • 2012: Patrick Visser; • 2011: Johan Wannemakers; • 2010: Honzik Pavel; • 2009: Karien Theeuwes; • 2008: Remco van Reek; • 2007: Cock Snoei; • 2006: Stephan Mulder. LERAAR VOORDRAGEN Met de inschrijving voor de verkiezing geeft de tennisclub de leraar erkenning voor de kwaliteit van zijn of haar lessen en trainingen en de wijze waarop hij of zij een positieve bijdrage levert binnen de vereniging. Behalve het feit dat zij zich wellicht een jaar lang verenigingsleraar van het jaar mogen noemen, maken de deelnemende trainers én hun clubs ook nog eens kans op tal van andere mooie prijzen. Ook in 2016 kunnen verschillende doelgroepen weer tennisleraren voordragen. Een leraar inschrijven kan via de website www.tennisleraren.nl onder het tabblad verkiezing-verenigingsleraar-van-hetjaar. In december wordt de winnaar bekendgemaakt. verkiezing te zijn. Ik vind het dan ook een ongelooflijke eer dat ik überhaupt in aanmerking ben gekomen voor de titel. Dat je deze dan uiteindelijk ook nog wint, is natuurlijk helemaal waanzinnig. Ik vind het ontzettend leuk dat de aandacht zo gevestigd wordt op de verenigingsleraar. Dan wordt ingezien dat de leraar een heel belangrijke rol vertolkt binnen de vereniging en het niet enkel gaat om je lessen afdraaien. De aandacht die de verenigingsleraar met deze verkiezing krijgt, is van grote waarde.” t

COACHES 43 PERMANENTE ONTWIKKELING: VOOR ÉN DOOR TENNISLERAREN AANDACHT VOOR HET TECHNISCH CONCEPT, MAAR OOK VOOR EIGEN IDEEËN Sinds 1 januari jongstleden is het een feit: de Permanente Ontwikkeling voor tennisleraren, kortweg PO genoemd. Dit systeem maakt het voor tennisleraren mogelijk nieuwe doelen te stellen en zo te blijven werken aan specifieke competenties. De belangrijkste component van PO is de bijscholing: een tennisleraar is verplicht in twee jaar 24 bijscholingspunten te halen om zijn of haar licentie te kunnen verlengen. Er is een eerste PO-cursusaanbod beschikbaar, maar als het aan de KNLTB ligt, wordt dit aanbod snel uitgebreid. En zeker niet alleen vanuit de bond zelf. Tennisscholen en -leraren worden opgeroepen vooral met eigen ideeën voor cursussen en andere bijscholingen te komen om zo snel mogelijk een breed, aantrekkelijk aanbod te hebben dat voor alle leraren voldoende uitdaging biedt. | Door: Robert Barreveld | De rol van de tennisleraar in het Nederlandse tennislandschap is essentieel, zo beseft de KNLTB. De leraar is immers niet alleen grotendeels bepalend voor het plezier dat mensen aan de tennissport beleven, hij (of zij) is in deze en andere rollen een bindende factor op de club. En dus belangrijk voor het succes van een vereniging. Om te zorgen dat de kennis en kwaliteiten van leraren op peil blijven en zij deze belangrijke rol kunnen blijven vervullen, is PO in het leven geroepen. De lijst met goedgekeurde bijscholingen bevat nu zeventien workshops en cursussen, waarvan een aantal uit meerdere delen bestaat. “Het gaat nu inderdaad om zeventien onderwerpen waarvoor wij PO-bijscholing beschikbaar hebben”, zegt Honzik Pavel, Coördinator Beroepsopleidingen bij de KNLTB. “Die lijst is te vinden op Centrecourt.nl. De hoeveelheid cursussen verschilt erg per onderwerp. Voor belangrijke thema’s als ledenwerving en ledenbehoud staan bijvoorbeeld al zo’n veertig data gepland.” ERKEND EXPERT Nu is het zaak de lijst met bijscholingen snel te gaan uitbreiden, zodat het aanbod het brede, veelzijdige karakter krijgt dat de KNLTB voor ogen heeft. Of het nu een cursus mentale vaardigheden betreft of een workshop om administratieve taken naar behoren te leren vervullen, als het aan de eisen voldoet, maakt het kans om op de PO-lijst te komen. De bond streeft daarbij naar een lijst met bijscholingen die niet alleen vóór, maar ook zeker dóór de tennisleraren tot stand gekomen is. Wie van plan is een cursus aan te bieden, dient deze ter beoordeling voor te leggen aan de KNLTB en zo te toetsen of en hoeveel PO-punten de bijscholing waard is. Kijk op Centrecourt.nl/po-aanvraag voor de richtlijnen voor accreditatie en het aanvraagformulier.

“Dankzij de Cree LED Floodlights hebben we geen strooiverlichting meer” Wim Harwijne Voorzitter LTC ’t Harde 06-573 497 75 “Philips Lumileds LED Floodlights zijn de beste leds die er zijn: klasse 1 verlichting en vijf jaar garantie” Hans Stoker Penningmeester TC Vaassen – Koekoek 06-215 479 29 DE BESTE EN GOEDKOOPSTE VERLICHTING VOOR UW TENNISBAAN • LICHTPLAN EERST MAKEN WE EEN LICHTPLAN OP MAAT • BUSINESSCASE BEREKENING VAN TERUGVERDIENTIJD EN ENERGIEBESPARING Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van led-verlichting. “80 nieuwe leden dankzij de padelbaan met dimbare LED-verlichting” Loek Kuijpers voorzitter TV LTVL 06-512 348 45 BERGWEIDEDIJK 2 | 7418 AD DEVENTER 085-401 2359 | WWW.SPORTVERLICHTING.COM

COACHES 45 ontwikkeling van tennisleraren heeft de KNLTB een belangrijke plek ingeruimd voor wat het zelf het ‘Technisch Concept’ noemt. Het concept is kort gezegd een technische blauwdruk gebaseerd op analyse van topspelers. Door goed te kijken naar de techniek van toppers kunnen voor elke slag enkele aandachtspunten worden opgesteld die voor elke tennisleraar praktisch bruikbaar zijn. Natuurlijk zie je ook bij topspelers verschillen, maar veel principes in de bewegingen zijn hetzelfde. Zo kunnen uiteindelijk alle tennisleden profiteren van wat de toppers zo goed doen en wordt de basistechniek van heel tennissend Nederland naar een hoger plan getild. Dit doel is de KNLTB veel waard. Het Technisch Concept moet dan ook concreet vorm krijgen in een workshop Internationale Tennistechniek die tennisleraren maar liefst twaalf PO-punten oplevert en die gegeven zal worden door een aantal aansprekende namen uit de technische staf van de KNLTB, onder leiding van Directeur Sportief Jan Siemerink. Overeenkomsten in techniek. Bij de bond zal een commissie zich over elke inzending buigen en een zorgvuldige afweging maken. De commissie houdt daarbij in gedachten dat de te beoordelen bijscholing een leuke, attractieve toevoeging aan het aanbod moet zijn, maar gaat natuurlijk ook uit van een aantal heldere kwaliteitseisen. “Daarbij wordt grofweg uitgegaan van twee pijlers”, aldus Pavel. “Een workshop of cursus moet allereerst duidelijke leerdoelen hebben. Het moet dus volkomen helder zijn wat de deelnemers er kunnen leren en of de deelnemers hun kennis ook werkelijk uitbreiden. Verder moet de spreker, de persoon die de workshop geeft, een erkend expert zijn op het gebied van het onderwerp. Via een curriculum vitae van de persoon in kwestie moet aangetoond worden welke kennis diegene binnen het onderwerp heeft opgedaan en welke ervaring hij of zij heeft.” KOSTENNEUTRAAL Bijscholingstrajecten kosten geld en ook de KNLTB ontkomt er meestal niet aan van deelnemers aan cursussen inschrijfgeld te vragen. Het is echter geen doel van de bond om met het POcursusaanbod geld te verdienen. “We streven ernaar de KNLTB-bijscholingen kostenneutraal te houden”, verklaart Pavel. “Om een idee te geven: de workshop Tenniskids 1 duurt twee volle dagen, is twaalf punten waard en kost deelnemers 75 euro. Bijscholing van externe partijen zijn meestal wel iets duurder. Dan kan een cursus van vier punten toch ook al snel tegen de zeventig of tachtig euro lopen. Wij zitten als KNLTB ook wel eens iets hoger, maar dat heeft er vaak mee te maken dat wij zelf weer iemand moeten inhuren om de bijscholing mogelijk te maken. Dan gaan de kosten omhoog.” Pavel benadrukt overigens ook dat er meerdere manieren zijn om bij de KNLTB aan te haken op het gebied van PO. “Zo zijn er soms tennisscholen die intern een cursus aanbieden voor hun medewerkers en daar wel PO-punten aan willen hangen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld iemand met voldoende kennis inhuren, maar wel zelf zaken als accommodatie, maaltijden en koffie regelen. Het is in dat geval vooral een service naar hun leraren toe. Voor die acht of vijftien leraren in dienst betaalt de school een gehele bijscholing en dat kost de leraren zelf dus niks. Het kan wel zijn dat wij de school vragen de bijscholing, eventueel tegen een kleine vergoeding, ook open te stellen voor andere leraren. Dan kunnen wij direct ons aanbod uitbreiden.” TECHNISCH CONCEPT Dat aanbod moet in de nabije toekomst in ieder geval nog worden uitgebreid met een workshop op het gebied van tennistechniek. Bij de “DE TOPPERS DOEN ALLEMAAL HETZELFDE” Martin Bohm, Hoofdbondscoach bij de KNLTB, stond mede aan de basis van het Technisch Concept. Tijdens het KNLTB Trainerscongres in december liet hij videobeelden van enkele topspelers tegelijkertijd afspelen om zo de overeenkomsten in techniek te tonen. “Neem bijvoorbeeld de fore- en de backhand”, zegt een bevlogen Bohm. “In mijn presentatie heb ik beelden laten zien van Roger Federer, Thomas Berdych, Gaël Monfils en Stan Wawrinka: ze doen allemaal min of meer hetzelfde. Ze draaien allemaal snel hun schouder in en beginnen de slag van achteren allemaal met het racketblad boven de hand waarmee ze slaan. Dat is geen toeval. Deze jongens hebben allemaal minimaal de kwartfinales van een grandslamtoernooi bereikt.” De beelden (zie ter illustratie ook de stills linksboven) tonen dat genoemde spelers ook in het vervolg van hun slag vrijwel hetzelfde doen om tot een goede, krachtige slag te komen. Bohm: “Er is bij allemaal ook sprake van een zogenoemde cross-over. Het blad mag niet achter de bal blijven. Als je dat wel doet, levert dat bij de forehand een soort ruitenwisserbeweging op. Dat leidt misschien tot veel spin, maar in modern tennis moet je doorslaan, een echte klap kunnen geven. Zo werkt het op internationaal niveau. Ze spelen zeker met veel spin, maar ze slaan ook verschrikkelijk hard. We willen tennisleraren meekrijgen in deze denkwijze.” t

46 COMPETITION MASTERS OF FUN MOET TIENERS BINDEN De uitstroom van leden in de categorie dertien tot en met achttien jaar is relatief groot. De KNLTB ging op zoek naar mogelijkheden om deze doelgroep beter te bedienen en organiseerde eind 2015 verschillende brainstormsessies met de jeugdleden van onder andere TV Alkemade in Roelofarendsveen en TV Carolus in Helmond. Wat zouden zij graag op hun club willen, op welk tijdstip, hoe vaak en willen zij daar dan ook iets bij eten en drinken? Op basis van de resultaten start medio 2016 een pilot om te kijken of het programma Masters of Fun aanslaat. De pilot wordt georganiseerd door een aantal clusters verdeeld over het hele land waarin een vijftal verenigingen samenwerken. Eén keer per maand is een van deze verenigingen de organisator. Masters of Fun moet zorgen voor een aantrekkelijk tennisprogramma op de club, waardoor tieners tennis en de gehele sfeer eromheen weer leuk vinden en dus lid blijven. Eén keer per maand een vrijdagmiddag helemaal naar de wensen van de jeugd, met verrassende, nieuwe tennisvormen, muziek, internet, een ‘happy hour’ met gezonde, laaggeprijsde drankjes... Kortom, een toptennisfeestje voor iedereen! MET FAIR PLAY WIN JE ALTIJD! De KNLTB is gestart met een nieuwe integriteitsaanpak, waarmee we bewustwording willen creëren bij iedereen binnen de tennissport en willen voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. De nieuwe aanpak moet er ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De bond wil samen met verenigingen optrekken om ongewenst gedrag tegen te gaan en de tennissport eerlijk en sportief te houden. Met die reden is er voor de vereniging een Model Tuchtreglement voor Verenigingen opgesteld, speciaal ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen de verenigingen. Alle verenigingen hebben een informatiepakket ontvangen over fair play, met uitleg over de aanpak en een informatiebord. Meer informatie over het fairplaybeleid, het downloaden van de gedragscodes en het Model Tuchtreglement en de meldpunten zijn te vinden op: www.centrecourt.nl/fairplay.

COMPETITION 47 WEEK VAN HET SPORTPLEZIER BOND ACTIEF IN STRIJD TEGEN MATCHFIXING Binnen het project Fair Play zet de KNLTB zich in tegen matchfixing. Vanzelfsprekend keurt de bond elke vorm van matchfixing ten zeerste af. Je inlaten met matchfixing op wat voor manier dan ook gaat in tegen een eerlijke sportbeoefening en vormt daarmee een gevaar voor de tennissport. De KNLTB heeft het project Fair Play opgezet om onder andere matchfixing in de tennissport tegen te gaan. Er worden verschillende maatregelen genomen om de voorlichting aan spelers te verbeteren (bewustwording creëren), te voorkomen dat misdragingen plaatshebben, meldingen te vergemakkelijken en overtredingen daadwerkelijk aan te pakken. Zo zijn er voor alle betrokkenen in de tennissport, onder wie (top)spelers en officials, gedragscodes opgesteld die zij moeten ondertekenen. Op deze manier kunnen in voorkomende gevallen overtreders worden aangesproken op hun gedrag en eventueel worden gestraft via het Reglement Fair Play. De KNLTB heeft daarnaast contact met de Tennis Integrity Unit (ofwel TIU), een internationale organisatie die matchfixing in tennis opspoort en aanpakt. Na het succes van vorig jaar staat van 5 tot en met 13 maart 2016 opnieuw het sportplezier van vooral kinderen centraal in de Week van het Sportplezier. Vanuit Veilig Sport Klimaat doen de sportbonden hieraan mee. De KNLTB haakt graag aan bij de campagneweek: de bond zet aansprekende filmpjes, foto’s en banners in om iedereen ervan te overtuigen dat tennissen leuk is! Doet jouw vereniging ook mee? Voor tennisclubs is de Week van het Sportplezier een mooi moment om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het plezier in en om de baan! Dat verhoogt niet alleen de sfeer, maar draagt ook bij aan de betrokkenheid van leden en hun ouders bij de club. BINNENKORT ONLINE: INDELING KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE Langzamerhand begint het bij een aantal competitiespelers al te borrelen: de KNLTB Voorjaarscompetitie staat voor de deur! Op dinsdag 1 maart maakt de KNLTB de indeling en het programma bekend. Houd dus goed onze website (www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie) en de sociale media in de gaten! Er zijn legio mogelijkheden om mee te doen. Voor de invulling kun je bijvoorbeeld denken aan een ouder/ kind-toernooi, gezamenlijk eten voorafgaand aan een wedstrijd of training of het laten meetrainen van ouders met hun kind. Natuurlijk kun je ook zelf een mooie actie verzinnen. Wees creatief!

48 COMPETITION VAN KATTENDARM TOT HYBRIDESNAAR OVER HET BELANG VAN DE JUISTE BESPANNING Juiste bespanning van het racket is essentieel voor de kwaliteit van het tennisspel en, minstens zo belangrijk, het tennisplezier. Een te harde of te zachte bespanning kan het spel ontzettend beïnvloeden. Nog belangrijker: het kan zorgen voor nare blessures, denk aan de beruchte tenniselleboog. Tijd om de bespanning onder de loep te nemen. | Door: Jan Koning | De snaarspanning wordt uitgedrukt in kilo’s: des te meer kilo’s op de bespanning, des te meer controle. Terwijl je met minder kilo’s juist meer power hebt. De hoeveelheid kilo’s op de snaren kan dus bepalend zijn voor het optimale spelplezier. Maar behalve het technische aspect is ook het medische gedeelte voor zowel toptennissers als recreanten van groot belang. Babette Pluim, bondsarts van de KNLTB, weet hier alles van. Zij schreef, speciaal voor internationale tennisfederatie ITF, al eens over het verband tussen ‘verkeerde’ bespanning en het ontstaan van een tenniselleboog: “Bij de snaren heb je vier aspecten: materiaal, dikte, spanning en bespanpatroon. Wanneer we kijken naar het materiaal, zou het ideaal zijn om met darmsnaren te spelen. Deze zorgen voor een optimale bescherming van je arm. Maar deze snaren zijn ontzettend duur. De synthetische snaar is – geïntroduceerd in de jaren dertig van de vorige eeuw – inmiddels dusdanig

CENTRE COURT 49 Paul Haarhuis koos voor controle en liet zijn racket bespannen met 32 kilogram. doorontwikkeld, dat deze de speleigenschappen van de darmsnaar het meest benadert. Deze snaar werd na 1976, toen de eerste oversized rackets op de markt kwamen, pas echt populair.” DE DIKKE OF DE DUNNE? “Wat de dikte van de snaar betreft,” gaat Pluim verder, “kijken we vooral naar de flexibiliteit. Recreatiespelers kiezen veelal voor een dikkere snaar. Deze heeft een langere levensduur en is dus voordeliger. Een dunnere snaar is flexibeler. Daarnaast heeft deze ook meer vermogen om schokken te dempen. Kortom, prettiger voor de arm. Deze snaar zal helaas ook sneller breken en is derhalve kostbaarder. Het is dus verstandig om een goed compromis te vinden in de dikte van de snaren. Hetzelfde geldt voor de snaarspanning. Snaren zijn ontwikkeld om 90 tot 95 procent van de energie die zij ontvangen van de bal ook daadwerkelijk te retourneren. Ter vergelijking: wanneer een bal op een harde ondergrond stuitert, komt niet meer dan vijftig procent van de energie terug. Daarbij komt nog dat hoe lager de snaarspanning is, en dus hoe flexibeler de snaar, hoe langer de contacttijd FOTO: STRINGER IMAGE / SHUTTERSTOCK.COM

best David Guetta Taylor Swift Altijd de non-stop! altijd Sam Smith Adele Facebook.com/SkyRadio

CENTRE COURT 51 Jean-Julien Rojer heeft twintig kilogram in zijn bespanning. Een gevoelsmens... is van de bal op het racket. Dit is prettig voor je arm en voorkomt blessures als een tenniselleboog. Daarbij heb je meer power, omdat er meer impact wordt geretourneerd, zonder dat het je veel kracht kost.” Waarom kiezen mensen dan voor een hardere bespanning? Pluim: “Heel simpel: een hardere of hogere snaarspanning geeft meer controle. Hierdoor maak je minder fouten, wat het speelplezier zeker ten goede komt. Ook op het gebied van snaarspanning zul je dus welvaren bij een middenweg. Het bespanpatroon wordt vaak door het racket zelf bepaald en varieert niet zo veel. Het is wel zaak je goed te laten voorlichten door een specialist, wanneer je een racket aanschaft.” DE EXPERT In 1999 wordt Ralph Pieterman namens Pacific Nederland B.V. gevraagd om de rackets van de Nederlandse Davis Cupspelers te gaan bespannen. Dit voor zowel uit- als thuiswedstrijden. Pacific is gevestigd in 89 landen, verspreid over de hele wereld. Ze zijn gespecialiseerd in tennis, squash en badminton. Zo hebben ze een groot assortiment aan snaren en grips. Ook op het gebied van accessoires, bespanmachines en kleding is Pacific Nederland B.V. een gerenommeerd merk. Sinds 2009 zijn de tennisrackets daaraan toegevoegd. Pieterman: “Inmiddels bespan ik al ruim vijftien jaar voor het Nederlands Davis Cupteam. Mijn eerste wedstrijd was in en tegen Ecuador. Dat was in september 1999. De huidige bondscoach Jan Siemerink was in die tijd nog actief als speler. Wat ooit begon als een mooie en spannende uitdaging, is uitgegroeid tot een langdurige samenwerking. De spelers voor wie ik in de loop der jaren de meeste rackets heb bespannen, zijn denk ik Edwin Kempers, Richard Krajicek, Thiemo de Bakker en Robin Haase. Het is niet zo dat zij per se de meeste snaren kapotslaan. Deze “Laat je goed voorlichten door een specialist, wanneer je een racket aanschaft” BABETTE PLUIM spelers spelen ook graag iedere wedstrijd met een verse bespanning. Dit is per speler verschillend.” Iedere tennisser heeft zo zijn eigen wensen op het gebied van bespanningen. “En die wensen probeer je in te vullen”, gaat Pieterman verder. “Op deze manier zorg je ervoor dat de speler zijn beste tennis kan laten zien. Ik heb de meest

B VERENIGING VAN TENNISBAANBOUWERS NEDERLAND Tennisbanen met VTN-keurmerk VTN is de branchevereniging van tennisbaanbouwers. Binnen de VTN zijn de beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van tennisbanen vertegenwoordigd. De VTN behartigt hun belangen en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VTN naar een optimale beleving van de tennissport, op tennisbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden. Alle tennisbanen opgeleverd door VTN-leden krijgen het VTN-keurmerk. VTN-aannemers aanbevolen door de KNLTB Antea Group • BTL • Ceelen Sport Constructies • FieldTurf • Grontmij Rekre Sport • Rooden • Tennisbouw Nederland • Uithol Ton de Rooij Tennis • Wijnbergen Sportbouw www.vtn-tennisbanen.nl W W W . V T N - N T E N N N N I S A E . L

FOTO: STRINGER IMAGE / SHUTTERSTOCK.COM CENTRE COURT 53 “Darmsnaren zijn niet voor iedereen weggelegd: een setje kost zo’n veertig tot zestig euro” RALPH PIETERMAN verschillende voorkeuren voorbij zien komen. Van twintig kilo op de snaren van Jean-Julien Rojer tot maar liefst 32 kilo voor Paul Haarhuis. Overigens variëren deze wensen ook vaak afhankelijk van de diverse omstandigheden. Hierbij kun je denken aan temperatuur, speel je binnen of buiten, de baansoort, het merk ballen en ga zo maar door.” PRETTIG De snaren blijven een interessant gespreksonderwerp. Pieterman krijgt er dan ook geregeld vragen over. “De vraag met hoeveel kilo de toppers spelen, is de meest gestelde. Maar wat ook wel grappig is, is dat mensen nog steeds denken dat darmsnaren gemaakt worden van kattendarmen. Die tijd is inmiddels wel voorbij hoor! Inmiddels gebruikt men hiervoor darmen van runderen en schapen.” De darmsnaar is nog steeds favoriet bij de toppers. Het waren de Hollanders die – rond de vijftiende eeuw – als eerste op het idee kwamen om kattendarmen te benutten als bespanning. Een darmsnaar is echter ontzettend kostbaar en daarom niet voor iedereen weggelegd. “Vroeger speelde men vooral met darmsnaren. Als een snaar brak, werd deze enkele snaar vervangen door bijvoorbeeld twee nieuwe snaren. Met de moderne rackets is dit niet meer mogelijk. En daarbij zijn darmsnaren erg kostbaar. De prijs? Zo’n veertig tot zestig euro per bespanning. Je kunt je wel indenken dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Daarom zijn het vooral de spelers uit de top honderd van de ATP World Tour die nog profiteren van de ideale speleigenschappen die darmsnaren bieden, zoals beste elasticiteit, beste comfort en beste power.” Een alternatief is de synthetische snaar. “De synthetische snaar bespant erg prettig. Deze snaren zijn erg elastisch en soepel. Voor de recreatieve speler is een goede synthetische snaar zeker aan te bevelen”, aldus Pieterman. OEFENING BAART KUNST De KNLTB houdt ook dit jaar weer workshops materiaalkennis en racket tuning. Tijdens deze bijeenkomst wordt van alles verteld over de technische eigenschappen van snaar, bespanning en frame. Aan bod komt onder andere het begrijpen van het meten van de rek van de snaar, hardheid van de bespanning, stijfheid en massatraagheid (swingweight) van het frame. In het kader van de bijscholing voor tenniscoaches door de KNLTB dragen docenten Fred Timmer en Timo van Driel bij aan de verhoging van de deskundigheid en het verdienmodel van de tennisschool. Timmer: “Wij vinden dat de coach de racket- en bespanadviseur behoort te zijn voor zijn spelers, omdat hij als enige de speler en zijn techniek kan beoordelen.” Behalve een adviserende rol gaat Timmer nog een stapje verder. “Als een coach of trainer advies geeft, is de volgende stap snel gezet. Waarom zou deze de rackets niet leveren en eventueel bespannen of tunen? Hierdoor straalt de coach meer vakkunde uit en wordt hij ook geadviseerd als expert op het gebied van rackets en benodigdheden.” Timmer en Van Driel zijn van mening dat een coach behoort te weten welke swingweight en stijfheid van het racket en welke snaar en bespanhardheid optimaal zijn voor ieder type speler en voor jong en oud. “Verder moet hij het racket en de bespanning kunnen doormeten, zodat zeker is dat de speler niet met een verkeerde tuning speelt. Het belang van een optimale bespanning is namelijk veel groter dan gedacht. Het is de motor van het racket en bepaalt hoe hoog het slagrendement is. Veel jeugdspelers hebben last van blessures, doordat ze veel uren maken met een te harde bespanning. Vaak ook nog met een te stugge, ‘moderne’ snaar. Zaak is dus om de trainers goed in te lichten en op te leiden, zodat zij dit kunnen voorkomen.” SEMINAR De eerste workshop van Timmer en Van Driel is inmiddels achter de rug. Op zaterdag 5 maart is de volgende, in Doorn. Timmer is sinds 1983 betrokken bij de ontwikkeling van bespanapparatuur en het geven van instructies op het gebied van bespannen. Van Driel is sinds 1993 actief in de tennis- en detailhandel. Daarnaast is “De coach behoort de racket- en bespanadviseur te zijn voor zijn spelers: hij kan als enige de speler en zijn techniek beoordelen” FRED TIMMER

54 INTERVIEW SNAREN DOOR DE JAREN De darm vormt het uitgangspunt voor alle typen snaren: elk merk probeert zijn snaar dusdanig te ontwikkelen dat deze de eigenschappen van een darmsnaar benadert. Er zijn verschillende soorten snaren. Zo zijn er de polyester-, hybride-, kevlar- (deze worden nog zelden gebruikt) en nylonsnaren. Hieronder de ins en outs van de verschillende snaarsoorten. De polyestersnaar heeft als belangrijkste eigenschap de uitzonderlijk lange levensduur. Dit komt door het hardere materiaal, in vergelijking met nylon- of darmsnaren. Een nadeel van deze snaEen handmatige bespanmachine. hij de laatste vijf jaar actief op de ATP/WTA Tour als bespanner en customizer en werkt hij als manager Benelux voor de European Racquet & Stringers Association (ERSA), waar hij workshops en examens verzorgt. Tijdens het seminar komen alle technische eigenschappen van een racket – rekeigenschappen van snaren, hardheid van de bespanning, buigstijfheid van het frame en swingweight van het racket (combinatie van balans en gewicht) – en het meten/testen daarvan aan de orde. Ook het verband tussen racketeigenschappen en het speelgevoel wordt toegelicht. PUNTEN PERMANENTE ONTWIKKELING Sinds 1 januari 2016 is het voor tennisleraren verplicht zich te laten bijscholen. Dit is een voorwaarde voor het verlengen van de tennisleraarlicentie. Voor het volgen van de workshop materiaalkennis/racket tuning ontvang je drie PO-punten. Kosten voor deelname bedragen 49 euro (exclusief btw). Meer informatie en inschrijven voor de workshop kan via Centrecourt.nl/permanente-ontwikkeling. t “Veel jeugdspelers hebben last van blessures, doordat ze veel uren maken met een te harde bespanning” FRED TIMMER ren is dat ze minder gevoel en power geven dan bijvoorbeeld een nylonsnaar en sneller spankracht verliezen. Overigens is er op het gebied van polyestersnaren de laatste tijd veel vooruitgang geboekt. Een nieuwe trend is de copolymeersnaar: deze snaar kent een hogere soepelheid waardoor de speleigenschappen comfortabeler worden. Voor een tennisser met een hoog snarenverbruik is het aan te raden om een polyestersnaar te gebruiken. Voor optimaal speelplezier is het overigens wel verstandig om je gebruikelijke spanning dan met tien procent te laten zakken. Wanneer je normaal met 28 kilogram op je snaren speelt, doe je dat nu dus met 25 kilogram. Bij hybridesnaren wordt altijd een andere snaar gebruikt voor de breedtesnaren dan voor de lengtesnaren. Omdat de lengtesnaren meer bewegen dan de breedtesnaren, ‘zagen’ de breedtesnaren kleine gaatjes in de lengtesnaren, met als gevolg dat de lengtesnaren sneller de geest geven. Daarom kiest men bij hybride voor de lengte een snaar die duurzaam is, zoals polyester of kevlar, en voor de breedte meestal een natuurlijke darmsnaar of een multifilamentsnaar. Hierdoor krijgt de snaar toch de nodige touch en comfort. Een hybridesnaar kent een redelijk lange levensduur en er zijn vele combinaties mogelijk. Nylonsnaren zijn de meest gebruikte snaarsoort. De meeste recreatieve tennissers spelen met een nylon snaartype. De snaar heeft een nylon kern met rondom verschillende omwikkelingen. Deze omwikkelingen verhogen de soepelheid. Hoe meer omwikkelingen, des te hoger de kwaliteit vaak is. Nylonsnaren hebben een langere levensduur dan natuurlijke darmsnaren, maar een kortere dan polyester- of kevlarsnaren. Binnen de nylonsnaren zijn er verschillende categorieën, waarvan de bekendste zijn: • multifilamentsnaren: dit type tennissnaar benadert de natuurlijke darm het dichtst. Tientallen, honderden, vaak duizenden fijne, individuele filamenten ofwel heel dunne draden, worden samengewikkeld tot een tennissnaar. Zo’n flinterdun multifilament breekt natuurlijk erg snel. Daarom wordt er een beschermende coating omheen aangebracht. De voordelen van dit type snaar zijn: veel balgevoel, hoge elasticiteit, speelcomfort en een grote balversnelling. Nadeel in vergelijking met polyester snaren is de kortere levensduur van de snaar. Zodra de buitenste beschermcoating is versleten, gaat de snaar rafelen, waarna de snaar breekt; • meerlaagse multifilamentsnaren: net als de gewone multifilamentsnaren zijn deze tennissnaren opgebouwd uit vele fijne filamenten die met elkaar verweven zijn. Om de kernfilamenten liggen meestal meerdere mantels dikkere filamenten, die in tegengestelde richting draaien. Hierdoor zijn de speleigenschappen beter en is de elasticiteit hoger. Een voorbeeld van deze snaar is de Head Rip Control-snaar; • multifilamentsnaren met vaste kern: dit is de bekendste nylontennissnaar. Deze snaar kom je ook veel tegen als ‘synthetic gut’. Een vaste nylon kern wordt omgeven door een mantel van filamenten. Doordat de kern massief is, hebben deze snaren een hogere duurzaamheid. Vrijwel alle bekende tennismerken hebben wel een synthetic gut-snaar in hun assortiment. Deze snaren zijn vaak relatief goedkoop. Dunlop heeft allerlei snaren in het assortiment, waaronder de synthetic gut.

advertorial Aemstelburgh kiest voor Prestige Gravel Het water stond tennisvereniging A.L.T.C. Aemstelburgh uit Amstelveen eind vorig jaar aan de lippen. Letterlijk en figuurlijk. De veertien banen op het tennispark stonden na een buitje in ‘no time’ onder water. In augustus werden ze zelfs niet meer droog; er kon niet meer gespeeld worden. Voorzitter Victor Frequin: ‘Onderzoek wees uit dat al onze banen aan renovatie toe waren. De gemeente stelde hiervoor een subsidie beschikbaar, als vereniging mochten wij zelf invulling geven aan de vernieuwing. We kozen voor het Prestige Gravel-systeem van Antea Group. Banen op afschot met fijner gravel: beter voor de drainage én met uitstekende speleigenschappen. Antea Group zette alles op alles om per 1 april tien banen speelklaar te krijgen. Dankzij een goede voorbereiding en een intensieve samenwerking is dit gelukt. We stonden jarenlang bekend als de vereniging waar je na een regenbui het langst moest wachten. Nu is dat andersom. Na Denkt u na over nieuwbouw of renovatie van tennisbanen? Win vrijblijvend advies in bij één van onze specialisten. Contactpersonen: Flevoland, Utrecht en Noord-Holland Jaap Schuurman T: (06) 53 41 87 47 E: jaap.schuurman@anteagroup.com Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg Aaldert Hooijer T: (06) 51 20 03 42 E: aaldert.hooijer@anteagroup.com een buitje kun je soms binnen 10 minuten de baan weer op. Daarnaast kunnen we dankzij Prestige Gravel ons seizoen met twee maanden verlengen. Een enorme sprong voorwaarts die ons zeker nieuwe leden op gaat leveren.’ Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant Floor Groeneveldt T: (06) 20 13 45 10 E: floor.groeneveldt@anteagroup.com Meer dan 40 jaar ervaring maken dat aanleg, onderhoud, ombouw en renovatie perfect en effi ciënt worden uitgevoerd. Tennis, Padel & Multicourts Of het nu gaat om Tennis, Padel of multicourts. Bij Tennis Totaal bent u aan het juiste adres als het gaat om Totaal concepten. Van A tot Z Wij zijn bij uitstek specialist in alle soorten playgrounds en ondergronden. Doordat wij alles in eigen beheer realiseren, zijn wij snel, compact en fl exibel. De ideale partner als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en ontzorgen! Sinds 1969 De derde generatie is in het familiebedrijf Kroesen (sinds 1969) actief in de tennisbanen. De fusie Tennis Totaal - Tennisservice Noord heeft in 2011 haar beslag gekregen. De daarbij verkregen zeer brede ervaring, kennis en het machinepark is nog steeds van belang om in deze tijd de kwaliteit te waarborgen en in de behoefte te voorzien. Padel Totaal.nl Voor de snelst groeiende sport van dit moment is onze KroPor+ de meest geschikte ondergrond. Door ingenieuze innovatie is deze zelfs goedkoper dan de traditionele lava-kunstgras opbouw! Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met ons op. De geprefereerde KorpPor+ opbouw > Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de normeringen van NOC*NSF, ISA-KIWA & KNLTB. • Gravel • Gravel onder afschot; KroAf® • Kunstgras • Rood kunstgras (bijv. Smash Court® ) • KroPor® • KroPor+® +31 (0)6 20 53 84 36 +31 (0)524 - 29 12 22 info@tennistotaal.nl WWW.TENNISTOTAAL.NL Aanleg • Onderhoud • Ombouw • Renovatie

56 COMPETITION DE JEUGD OP WERELDTOURNEE HET GROTE TENNISKIDS FEEST KOMT NAAR NEDERLAND Kinderen tot en met twaalf jaar doen tegenwoordig massaal mee aan hét tennisprogramma voor de jeugd van de KNLTB: Tenniskids. Door het werken met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen krijgt zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel onder de knie. Dit jaar wordt het Tenniskids-seizoen voor het eerst afgesloten met een groots Tenniskids Feest. Onze Zuiderburen organiseren dit afsluitende feest al sinds jaar en dag en het is er uitgegroeid tot een begrip: “Hier kijken de kinderen het hele jaar naar uit.” | Door: Jan Koning | Net als in Vlaanderen draait het bij Tenniskids in Nederland allemaal om plezier en samenspel. Zodra de kinderen zich aanmelden, worden ze direct opgenomen in een team met kinderen van dezelfde leeftijd. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Het programma zorgt ervoor dat de kinderen op “Naast dat het ontzettend leuk is, is het een stimulans voor kinderen om deel te nemen aan de Tenniskids-World Tour” ROGIER HOFF een juiste manier de juiste techniek aangeleerd krijgen. Kinderen ontwikkelen zich overigens niet alleen met het racket, maar in hun algehele coördinatie en sportbewustzijn. Naast de uitdagende trainingen is er een gevarieerd wedstrijdaanbod waaraan kinderen het hele jaar door en vaak in teamverband kunnen deelnemen. Onderdeel van het wedstrijdaanbod is de zogeheten World Tour. Deze bestaat uit elf speelmomenten verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Hierdoor komen de kinderen vrijwel jaarrond in aanraking met tennis. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de echte tennisprofs aandoen binnen de ATP World Tour. In de weken dat er geen World Tour is, organiseren verenigingen vaak een event of open toernooi. TENNISKIDS FEEST Aan het einde van de World Tour organiseert de KNLTB dit jaar voor het eerst het grote Tenniskids Feest. In België is het Feest van de Jeugd, zoals onze zuiderburen het noemen, al langer een begrip en een succes. Ruben Neyens, medewerker van de Belgische tennisbond, heeft het Feest van de Jeugd zien uitgroeien tot een immens spektakel. “We organiseren het feest inmiddels alweer tien jaar. Eigenlijk vanaf het begin werd het door bijna alle clubs in België omarmd. Van de 450 clubs

CENTRE COURT 57 SPEELDATA WORLD TOUR 2016 De inschrijving voor het voorjaar van de World Tour is inmiddels gesloten, maar die voor het najaar is open van 10 tot 30 juni 2016. De inschrijving voor de Winteroutdoorcompetitie loopt van 1 tot 20 september 2016. De World Tour doet alle steden aan die de toppers ook aandoen tijdens de ‘echte’ World Tour. Voorjaar Najaar Periode 1 Zondag 6 maart 2016 (Indian Wells) Zondag 11 september 2016 (New York) Zondag 20 maart 2016 (Miami) Zondag 3 april 2016 (Monte Carlo) Zondag 24 april 2016 (Barcelona) Periode 2 In België is het Feest van de Jeugd een groot succes. Zondag 22 mei 2016 (Parijs) Zondag 12 juni 2016 (Rosmalen) Zondag 26 juni 2016 (Londen) Tenniskids Feest Zondag 3 juli 2016 in België doet ruim 85 procent mee aan de Kids Toer of de Kids Masters. Dit zijn onderdelen van het Feest van de Jeugd. Het is dan ook een tennisproject speciaal opgezet voor de clubs en dan met name de kinderen op die clubs. Het biedt de kinderen houvast en structuur en het is een stok achter de deur. Wanneer de kinderen vijf keer in de zomer en vijf keer in de winter deelnemen aan de Toer of Masters, mogen ze aanwezig zijn bij De Wereld van Kastaar [Kastaar is de mascotte van het Feest van de Jeugd, red.] en daar kijken ze allemaal het hele jaar naar uit.” STIMULANS De data van het grote Tenniskids Feest staan nog niet helemaal vast, maar zoals het er nu naar uitziet, zal dit plaatsvinden op zaterdag 2 en zondag 3 juli 2016. Houd hiervoor de website van de KNLTB en Centre Court in de gaten. Rogier Hoff, marketeer bij de KNLTB, vertelt: “Het Tenniskids Feest zal net als in België een geweldige afsluiter zijn van een prachtige sportieve periode. Er zit weinig tot geen wedstrijdelement in, het is vooral bedoeld voor puur plezier. Er lopen verschillende mascottes rond, er zullen optredens zijn van bekende artiesten en de kinderen kunnen tijdens het feest leuke prijzen winnen. Naast dat het vooral ontzettend leuk is, is het een stimulans om deel te nemen aan de World Tour. Kinderen die in 2016 minstens drie keer hebben meegespeeld in de World Tour of Groene Competitie, zijn van harte welkom op het Tenniskids Feest.” t Groene Competitie Voor groene spelers is er een voorjaars- en najaarscompetitie. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan de Winteroutdoorcompetitie. De Groene Competitie heeft plaats op woensdagmiddagen. Voor groene spelers worden het hele jaar door open toernooien georganiseerd. De speeldata voor de Groene Competitie voor seizoen 2016-2017 zijn: Voorjaar 6 april 2016 13 april 2016 20 april 2016 11 mei 2016 18 mei 2016 25 mei 2016 1 juni 2016 Inhaaldagen 4 mei 2016 (optioneel) 5 mei 2016 (optioneel) 16 mei 2016 8 juni 2016 15 juni 2016 Events Naast de World Tour en de Groene Competitie zijn er op het gebied van Tenniskids ook vele events te spelen in rood, oranje en groen. Deze evenementen zijn wedstrijdactiviteiten die clubs organiseren. Ze duren een dagdeel, zijn laagdrempelig en veel minder prestatief opgezet dan de open toernooien. De inschrijving voor events verloopt via www.tenniskids.toernooi.nl. Najaar 14 september 2016 21 september 2016 28 september 2016 5 oktober 2016 12 oktober 2016 19 oktober 2016 26 oktober 2016 Inhaaldagen 2 november 2016 9 november 2016 16 november 2016 Winteroutdoor 16 november 2016 23 november 2016 7 december 2016 14 december 2016 4 januari 2017 11 januari 2017 18 januari 2017 Inhaaldagen 30 november 2016 25 januari 2017 1 februari 2017 8 februari 2017 Zondag 25 september 2016 (Kuala Lumpur) Zondag 9 oktober 2016 (Sjanghai) Zondag 6 november 2016 (Parijs) FOTO: TENNIS VLAANDEREN

58 COMPETITION NIEUWE COMPETITIEVORMEN BEDIENEN DE TENNISSER OP MAAT “AANVULLINGEN, GEEN VERANDERINGEN” Dat de competitie toe is aan verandering, is al langer bekend. De KNLTB is volop aan het onderzoeken hoe deze veranderingen eruit moeten zien en hoe deze vormgegeven dienen te worden. Duidelijk is dat er veel potentie zit in de competitie en dat het aanbod voor vooral de categorie 8-spelers beter kan, wat de kans op afhakers verkleint. De tennisser is in ieder geval gebaat bij gedegen informatie, zodat hij of zij zich kan voorbereiden op de te verwachten ontwikkelingen. | Door: Jan Koning | De KNLTB is de laatste tijd bezig met het creeren van draagvlak onder de leden. Draagvlak dat ervoor moeten zorgen dat geleidelijk aan nieuwe competitievormen hun intrede kunnen doen. Sanne Meijer, manager Wedstrijdtennis bij de KNLTB, is een van de verantwoordelijken voor het geleidelijk invoeren van de nieuwe plannen. Meijer: “Het gaat hier veelal om verkorte spelvormen. Hierbij kun je denken aan het invoeren van het zogeheten ‘deuce, beslissendpuntsysteem’ en de wedstrijdtiebreak [tot de tien, red.] die de derde set vervangt. Deze ideeën zijn in de kern zeker niet slecht. Alleen wat we zien, is dat de huidige competitiespelers de competitie zoals deze nu gespeeld wordt heel fijn vinden. Zij willen niet dat hieraan getornd wordt. We hebben dan ook een enquête gehouden onder de leden die nog geen competitie spelen en zij blijken juist wel open te staan voor deze nieuwe vormen. Het is dus zaak dat we op zoek gaan naar aanvullende vormen en niet direct heftig gaan veranderen.” VERANDERING Naarmate de leden ouder worden, veranderen hun behoeftes. Zo ook op het gebied van competitie. “Ik merk het aan mezelf”, gaat Meijer verder. “Dit jaar word ik 36 en dan wil ik niet meer een hele dag kwijt zijn aan competitie. Dan wil ik graag weten hoe lang het ongeveer gaat

CENTRE COURT 59 “Het is zaak dat we op zoek gaan naar aanvullende vormen en niet direct heftig gaan veranderen” SANNE MEIJER duren, zodat ik mijn dag kan plannen. Wanneer de verkorte spelvormen daadwerkelijk worden ingevoerd, is het veel makkelijker om hiervan een inschatting te maken. Nu komt het nog wel eens voor dat een game – waarin het zo’n tien keer voordeel of nadeel wordt – meer dan tien minuten duurt. Dat is dan verleden tijd. Ook de derde set zal niet meer vervloekt worden door de wachtende spelers, omdat deze ingekort wordt. Daarbij levert ieder deucepunt een extra spanningselement op. Al met al zijn deze opties dus helemaal niet zo gek. Ik denk dat de huidige competitiespelers het vooral niet willen omdat veranderingen sowieso altijd eng zijn. Wanneer we beginnen bij de leden die voor het eerst competitie willen gaan spelen, kunnen we de leden die al tijden competitie spelen langzaam laten wennen aan het idee. Zij zullen dit op een gegeven ogenblik normaal gaan vinden en wellicht willen ze het uiteindelijk ook graag gaan spelen. Al was het alleen maar vanwege de eerdergenoemde voordelen die het met zich meebrengt.” NIEUWE VORMEN De competitievormen die er nu zijn – het zijn er maar liefst 341 – zullen voorlopig blijven bestaan. Uit onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Hypercube, is echter gebleken dat er weldegelijk vraag is naar nieuwe vormen. Deze worden, als het aan Sanne Meijer ligt, in het voorjaar van 2017 ingevoerd, naast de huidige competitievormen. “Elk district heeft zo zijn eigen wensen en dus ook zijn eigen competitievormen. Iemand in Limburg heeft wellicht andere wensen dan iemand in Zeeland. Terwijl diegene zijn competitiedag weer anders invult dan iemand uit Drenthe. Daarom zijn er ook zo veel verschillende vormen van competitie. We hebben echter gemerkt dat er nog steeds behoefte is aan nieuwe vormen. Er zit namelijk nog een enorme potentie in de competitie en er zijn nog zo veel leden die we willen overtuigen van het spelen van competitie. Dit zijn met name de categorie 8-spelers. Hiervoor zijn we momenteel andere vormen aan het bedenken, maar zoals gezegd zullen dit altijd aanvullende vormen zijn. We halen niets weg, er komen alleen vormen bij. Wat je wel zult zien, is dat de marktwerking zijn intrede zal doen en dat we afhankelijk van de behoefte enkele minder populaire competitievormen laten afvallen.” LEEFTIJD De wensen van de competitiespelers zijn daarnaast sterk leeftijdsgebonden. Wanneer je jong bent, heb je er geen enkele moeite mee een hele dag op de vereniging te hangen. Mensen met jonge kinderen, zoals Sanne Meijer, denken hier wellicht heel anders over. Ook daarover hebben ze binnen de KNLTB goed nagedacht. Meijer: “Uiteindelijk is het zo dat je als team – of als individuele speler – moet kunnen kiezen welke vorm van competitiespelen het beste bij je past. We hebben verschillende heisessies gehad met competitiespelers, maar ook niet-competitiespelers, uit de categorie 8 [dit zijn maar liefst 360.000 leden, red.] en daarin zijn heel belangrijke zaken naar voren gekomen. Je hoort vaak dat mensen wel competitie willen spelen, maar het een beetje eng vinden. ‘Straks moet ik tegen iemand die heel erg goed is of de spelregels veel beter kent dan ik’, zijn dingen die we dan horen. Of dat ze de mensen nog niet zo goed kennen en daarom dan maar geen competitie gaan spelen. Bij hockey en voetbal is het vanzelfsprekend dat je direct competitie gaat spelen, maar bij tennis is dit niet het geval. Daarom zitten we bijvoorbeeld te denken aan een soort starterspakket voor beginnende leden. Dat je bij een lidmaatschap direct competitie gaat spelen. Je komt in een team met een begeleider, je leert andere leden kennen en zo word je sneller bekend met de vereniging. Je speelt uiteraard in een starterscompetitie waar geen prestatieve 8-spelers inzitten en waar je dus vooral met veel plezier kennismaakt met het spelen van wedstrijdjes. Zo kunnen we de recreatieve 8- en 9-spelers een beetje beschermen en ervoor zorgen dat ze plezier in het spelletje houden.” DRAAGVLAK STAKEHOLDERS Belangrijk bij dit project is dat we alle stakeholders spreken. Dit zijn alle doelgroepen die te maken hebben met de tenniscompetitie. Denk hierbij aan: (niet-)competitiespelers, districtsraden, trainers, sponsoren, tennisiconen, ledenraad, clubbestuurders. Alle wensen en behoeftes van deze doelgroepen worden in kaart gebracht, waarna onafhankelijk adviesbureau Hypercube berekeningen maakt. Aan de hand van alle binnengekomen data rekenen zij de slagingskans van een nieuwe aanvullende competitievorm door. Om een duidelijk kader te schetsen worden deze competitievormen opgedeeld in vier categorieën: deelnemers, tijd, geografie en vorm. “We halen niets weg, er komen alleen vormen bij” SANNE MEIJER METEN IS WETEN Naast de sportieve voordelen van een starterscompetitie zijn er ook de sociale voordelen. Als veertigplusser zit je niet te wachten op een tegenstander die na de wedstrijd nog zijn huiswerk moet maken. Liever word je omringd door leeftijdsgenoten met wie je een klik hebt.

60 COMPETITION “Dat is onder andere naar voren gekomen uit het onderzoek van Hypercube”, vertelt Meijer. “Ze kunnen aan de hand van alle verzamelde data voorspellingen doen. Ze hebben een slagingspercentage van 95 procent. We vinden het dan ook ontzettend fijn dat we niet meer hoeven te zeggen: ‘We denken dat deze competitievorm het heel erg goed gaan doen’. Nu kunnen we ons bogen op gedegen onderzoek, dat onze vermoedens overigens bevestigt. Want uit het onderzoek is inderdaad naar voren gekomen dat mensen graag tegen leeftijdsgenoten spelen en tegen spelers van dezelfde speelsterkte. Of in ieder geval niet tegen iemand die véél beter of véél minder is.” STAND VAN ZAKEN Om te zorgen voor draagvlak zijn er gesprekken gevoerd met verschillende mensen uit diverse doelgroepen. Competitiespelers en niet-competitiespelers, clubbestuurders, trainers, mensen van de ledenraad, leden uit de districtsraad, Vereniging Competitie Leiders en sponsors – iedereen heeft zijn of haar mening kunnen geven. Uit deze gesprekken zijn handvatten naar voren gekomen waarmee de tennisbond verder kan. “We denken aan een soort starterspakket voor beginnende leden, ofwel dat je bij een lidmaatschap direct competitie gaat spelen” SANNE MEIJER Meijer: “We zijn nu klaar met de eerste gespreksrondes met alle stakeholders. De aankomende tijd beginnen we met ronde twee. In deze gesprekken willen we de alternatieve spelvormen introduceren, zodat de stakeholders hierop kunnen schieten. Aan de hand van die data kunnen we weer berekeningen gaan maken en verder doorontwikkelen. Het is de bedoeling dat we dan in maart met een eindrapport komen. Vanaf maart/april zullen de nieuwe vormen in de markt worden gezet. Dit betekent niet dat ze direct worden geïntroduceerd. Op deze manier kunnen de competitiespelers er alvast een beetje aan wennen. Ze kunnen het bespreken met hun teamleden of leden van het bestuur. Ze hebben vervolgens tot november 2016 de tijd om zich in te schrijven voor de nieuwe competitievormen. Uiteindelijk doen deze nieuwe spelvormen tijdens de voorjaarscompetitie 2017 hun intrede.” POSITIEVE GELUIDEN Nadat het tennis – en zeker ook de competitie – jarenlang ‘op slot’ heeft gezeten, lijken er nu dan eindelijk aanvullingen aan te komen. Positieve aanvullingen welteverstaan. “Zeker positief. Het fijne is vooral dat iedereen nu zijn mening heeft kunnen geven over de nieuwe ideeën. Handboek Communicatie voor sportverenigingen Presteren met communiceren Eerdere uitgave van Martin van Berkel: Handboek Social media voor sportverenigingen (2012) Het Handboek Communicatie voor sportverenigingen geeft antwoorden en praktische tips voor de communicatievraagstukken van sportclubs. Het handboek helpt bestuurders en pr- en communicatiefunctionarissen de communicatie van hun vereniging naar een hoger niveau te tillen, zowel in strategie als in de concrete, dagelijkse uitvoering. Vele tips en voorbeelden van kansrijke content maken het handboek praktijkgericht. MEER DAN Het handboek bestaat uit vier delen. In ‘De basis’ komen de strategische afwegingen aan bod. praktijkgericht in op ruim twintig potentievolle communicatiemiddelen voor sportverenigingen. Het deel ‘Themacommunicatie’ zorgt voor verdieping op thema’s zoals wervings-, sponsor- en crisiscommunicatie. In ‘Achter de schermen’ komen ten slotte onder meer de organisatie van de communicatie, monitoring, onderzoek en handige programma’s aan bod. 250 PAGINA’S VOOR ‘Het middelenpalet’ gaat €27,50 excl. btw BESTEL OP WWW.SPORTSMEDIA.NL HANDBOEK Communicatie voor sportverenigingen Martin van Berkel Presteren met communiceren Martin van Berkel HANDBOEK Communicatie voor sportverenigingen

CENTRE COURT WAT VINDEN DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN VAN DE COMPETITIE NIEUWE STIJL? “Goed om te zien dat KNLTB verschillende doelgroepen vraagt mee te denken. Bij Competitie Nieuwe Stijl denk je al snel aan allerlei veranderingen en beperkingen op het gebied van spelregels die de bond oplegt. Veel realistischer is het dat er competitievarianten bijkomen, en dat er dus een aanbod komt voor iedereen.” WILLEM LIESHOUT, TRAINER TV BOKT EN TC DE VIJFHUIZEN “Competitie is heel populair in district Den Haag, maar er is te weinig ruimte om alle ploegen te laten spelen. Dus probeer als KNLTB ruimte te creëren voor de verschillende doelgroepen. Ruimtegebrek mag nooit de reden zijn om niet te kunnen tennissen in competitieverband. Neem een voorbeeld aan de vrijdagavondcompetitie, die is compact en duidelijk. Doelgroepen zijn op zoek naar die duidelijkheid en willen een competitie die past binnen hun agenda. En een tip: ga je de competities optimaliseren, vergeet dan zeker de toernooien niet.” PETER SMIT, DOCENT VCL & VTL (DISTRICT DEN HAAG) “Bij TC Domstad is de vraag naar competitie groter dan onze baancapaciteit toelaat. Vooral de Voorjaarscompetitie is erg populair, maar de Najaarscompetitie loopt daar niet ver bij achter. Wij hopen dat het project nieuwe maatregelen of vormen introduceert die het aanbod vergroten met behoud van de kwaliteit.” CLUBBESTUURDER SANNE VAN BRUIJNSVOORT “Het grootste probleem is dat mensen verandering eng vinden. Als je veranderingen wilt gaan doorvoeren, is het verstandig om de mensen voor te bereiden. Wat de bond nu doet, is de goede aanpak. Je maakt de leden deelgenoot van de plannen.” COMPETITIESPELER JASPER DE REGT “Het is belangrijk dat het huidige competitieaanbod behouden blijft. Het invoeren van een wedstrijdtiebreak – in plaats van een derde set – en van de mogelijkheid om gelijk te spelen, zou een mooie aanvulling zijn.” DISTRICTRAADSLID JACK BURM (WEST-BRABANT) “Het project Competitie Nieuwe Stijl is weloverwogen opgestart. Dat betekent dat er niet overhaast zaken worden doorgevoerd, maar dat men de tijd neemt om zaken goed te overdenken. Door te starten met het verzamelen van data en informatie, hier vervolgens een analyse op uit te voeren en daarna te bekijken welke soorten en vormen van competitie een goede aanvulling geven, is dit structureel aangepakt. Het is goed dat er focus ligt op doelgroepen die relatief weinig competitie spelen. Zeker voor beginnende tennissers is het belangrijk dat zij laagdrempelig toegang krijgen tot het spelen van competitie. Als je alleen tennisles neemt zonder dat je het geleerde in de praktijk toepast, zoals in een competitievorm, kan de lol er snel afgaan. Uitdaging blijft echter om baanbeschikbaarheid te vinden/creëren voor aanvullende competitievormen. Verder zou het goed zijn als er meer eenduidigheid kwam in het competitieaanbod. Lastig hierbij is het om competitievormen te veranderen waarvan tennissers al jarenlang gewend zijn om deze in de vorm te spelen zoals die nu wordt gespeeld.” DISTRICTRAADSLID DICK HOLT (IJMOND) “Belangrijkste kenmerk van de Competitie Nieuwe Stijl is dat de tennisser zelf kan bepalen hoe, wanneer en op welke wijze hij of zij het leuk vindt om competitie te spelen.” DISTRICTRAADSLID RINY MAAS (LEIDEN) 61 STAND VAN ZAKEN – RECENTE RESULTATEN Wat zijn de belangrijkste conclusies van de data-analyse? Het aanpassen van het competitieaanbod kan daadwerkelijk leiden tot verhoogde deelname aan de competitie, waarbij aanpassing kan geschieden door te verbreden en te vergroten. Kwantitatief • competitieaanbod ontbreekt voor jongvolwassenen (18-27 jaar); • spreiding van zowel de speelsterkte als leeftijd van de deelnemers heeft een negatief effect op de bezettingsgraad; • competitieaanbod sluit niet goed aan bij de behoeftes van met name 8- en 9-spelers; • knelpunt is de beschikbaarheid van voldoende banen om de wedstrijden in een acceptabele tijd te spelen; • reisafstand is een beperkende factor. Kwalitatief • competitiespanning verhogen; • overwegen om Voorjaarscompetitie later te starten; • verkorte spelvormen kunnen interessant De heisessies en brainstormsessie werden goed bezocht. Alle doelgroepen zijn enorm betrokken en willen er graag over meepraten. Het is voor ons heel duidelijk geworden dat het tijd is voor verandering. Aan ons de taak om draagvlak te creëren, zodat we nu daadwerkelijk de veranderingen kunnen gaan doorvoeren. We kijken er dan ook ontzettend naar uit om de nieuwe competitievormen te introduceren en de markt zijn werk te laten doen.” t zijn om lange dagen in te perken: • beslissendpuntsysteem, wedstrijdtiebreak, verkorte sets; • bij huidige competitiespelers bestaat hier veel weerstand tegen.

62 COLUMN OP BEZOEK BIJ MIJN OUDE CLUB Het was geen kroeg in de Jordaan, maar een clubhuis in Het Gooi. Dus het moest anders. Witter. Schoner. Strakker Hoeveel uren ik op de tennisclub in Blaricum doorbracht weet ik niet, maar het waren er meer dan ik er ooit aan mijn huiswerk heb besteed. Ik trainde, speelde vrij, speelde competitie in het voorjaar en stond ook nog twee keer per week achter de bar. In de zomer en in de winter. Anders dan op de meeste clubs was dit geen vrijwilligerswerk, maar een heuse bijbaan. En ook als ik niet werkte, trainde of speelde, was ik er. Twee van mijn beste vriendinnen tennisten en werkten daar ook, en met hen kon ik uren praten. Zij schoven aan bij mijn diensten, ik kwam bij hen. We woonden alle drie vlak bij de tennisbaan en de bar in het clubhuis werd een verlengstuk van onze huizen. Vrienden die niet tennisten, kwamen soms ook langs. Maar het bleef toch een wereld die ik niet echt deelde met mijn andere goede vriendinnen. Als vriendinnen me vroegen wat ik ging doen die avond of dat weekend, riep er altijd wel iemand: “Naar de tennisclub…” Hoe ik het voor elkaar kreeg om én zo veel tijd met hen door te brengen én eigenlijk altijd op de tennisclub kon zijn, weet ik nog steeds niet. Ik begrijp nu wel waarom ik zakte voor mijn eindexamen. De meeste mensen vonden de inrichting van ons clubhuis ouderwets. Het was nogal jaren zeventig. Er werden grappen over gemaakt. Voor mij was het het mooiste clubhuis van het land. Na elke uitspeeldag was ik blij als we weer ‘thuis’ waren. Hier wist ik zonder te kijken waar het lichtknopje van de wc zat. Op elke kruk had ik wel eens gezeten. Ik was hier de allereerste keer dronken in mijn leven. Voor een puber heeft dat dezelfde waarde als de eerste stapjes van een kind voor een moeder. Ik had er biertjes leren tappen, fusten verwisselen en hoofdrekenen. Ik draaide er muziek op competitiedagen. Op feestavonden, of gewoon als iemand er zin in had, dansten we op de oude tegels rond de bar. Mensen kenden mijn voornaam en mijn achternaam. Ze kenden mijn broer, mijn vader en vaak ook mijn zus en mijn moeder. Het clubhuis deed me soms meer aan Cheers denken dan de meeste kroegen die ik kende. Maar zoals dat gaat met alles waar je aan gehecht bent, de dingen gaan voorbij. Veel mensen willen dat dingen veranderen. Met de tijd meegaan. Bewegen. Voor anderen mag het leven soms even op pauze. Maar die zijn in de minderheid. Het clubhuis was geen kroeg in de Jordaan, maar een clubhuis in Het Gooi. Dus het moest anders. Witter. Schoner. Strakker. De bar werd er volledig uitgesloopt. De kleedkamers werden niet alleen verbouwd, ook de indeling werd anders. Er zal vast over nagedacht zijn. Ik weet het niet, want sinds de verbouwing heb ik nooit meer een bardienst gedraaid. Die oude bar met het bruine blad dat altijd een beetje naar bier stonk, is weg. Alles is wit. En schoon. Zelfs de frituurpan lijkt te blinken. Ik ben daar al lang niet meer lid, dus het gaat me allemaal niks aan. Ik weet niet wie ervoor gekozen heeft om het zo te doen en ik weet niet hoe het de mensen bevalt. Ik weet niet of er nog altijd jongeren voor het eerst dronken worden en of er wel eens mensen gaan dansen zonder dat daar een feestavond voor wordt georganiseerd. Ik heb geen idee waar het lichtknopje in de wc tegenwoordig zit. Je hoort wel eens dat mensen zich niet meer thuis voelen in hun ouderlijk huis wanneer de ouder die daar nog woont op een dag hertrouwt. Dat ze dan niet meer zelf iets uit de ijskast durven te pakken. Als ik nu op mijn oude club kom, ben ik echt op bezoek. Janneke van der Horst Columniste van Het Parool

Claytech: De nieuwe definitie van gravel Gravel brengt tennissers meer plezier en minder blessures. Hardcourt is altijd bespeelbaar en vraagt weinig onderhoud. Claytech combineert het beste van deze baansoorten in één product. Claytech bestaat uit een vochtregulerend membraan dat wordt vastgelijmd aan een harde ondergrond. Vervolgens wordt de baan ingestrooid met gravel. Met Claytech behoort het voorjaarsonderhoud definitief tot het verleden. Claytech biedt tennissers de mogelijkheid te spelen wanneer, zo vaak en zo lang als ze willen. Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe baansoort? Neem dan contact met ons op. Wij laten je graag de voordelen van Claytech ervaren. Ton de Rooij Tennis (071) 58 02 491 tennis@tonderooij.nl www.claytech.nl ERKEND EN GECERTIFICEERD DOOR NOC*NSF EN KNLTB

64 COURTS CONVENANT KNLTB EN VTN BIEDT CLUBS NOG MEER STEUN BIJ AANLEG BANEN Eind vorig jaar ondertekenden de tennisbond en de Vereniging Tennisbaanbouwers Nederland op het KNLTB Jaarcongres in Apeldoorn een nieuw convenant. Met dit convenant willen beide partijen verenigingen nog beter ondersteunen bij de aanleg en het onderhoud van tennisbanen. De voornaamste redenen voor de intensievere samenwerking zijn het borgen van een nog hogere kwaliteit van aanleg, goede informatievoorziening en adequate nazorg van projecten, zodat verenigingen meer zekerheden hebben tijdens en na de aanleg van nieuwe banen. Ook kennisdeling en kennisbevordering zijn daarbij van groot belang. De betere ondersteuning van de verenigingen op dit gebied krijgt onder meer concreet vorm in de zeer controleerbare werkwijze van de bij de VTN aangesloten aannemers. Zij verplichten zich tot meer diensten dan alleen het opleveren van banen die voldoen aan de door NOC*NSF voorgeschreven minimale kwaliteitseisen. VTN-aannemers werken volgens een door de vereniging gehanteerd reglement, waarin met name de kwaliteit van uitvoering en de betrouwbaarheid van handelen worden bewaakt. Ze stellen zich bovendien open voor controle van deze werkwijze. De KNLTB adviseert verenigingen bij de aanleg van banen te kiezen voor een van deze aannemers. STEEDS MEER CLUBS KIEZEN VOOR GRAVELBANEN Steeds meer tennisverenigingen zien de waarde van gravel voor de ontwikkeling van jonge spelers en realiseren zich bovendien dat gravelbanen lang meegaan. Een veilige investering dus! Clubs kiezen dan ook in toenemende mate voor gravelbanen. Daarmee is een einde gekomen aan de neerwaartse trend in het aantal gravelbanen in Nederland, die vijftien jaren gaande was. Het percentage gravelbanen is nu stabiel en ligt tussen de 39,5 en 40 procent. De stabilisering van het aantal gravelbanen is mede het resultaat van verbeterde en intensieve voorlichting over onderhoud en vervanging van banen door de KNLTB. SWS: STEUN BIJ AANLEG, RENOVATIE EN VERDUURZAMING ACCOMMODATIE Onderhoud en aanleg van banen en clubhuis zijn belangrijke aangelegenheden voor verenigingen. Ze kosten nu eenmaal veel geld en kunnen soms alleen gerealiseerd worden met een lening. In dat geval kan Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) vitale steun bieden. Voor aanleg en renovatie van sportaccommodaties kon altijd al steun worden gevraagd bij SWS. “Het is een weg en een procedure die de meeste tennisverenigingen ook wel kennen”, zegt Henk Schut, manager Verenigingsondersteuning van de KNLTB. “Voor de financiering van een project kan SWS een borgstelling afgeven, zodat de bank bereid is een lening te verstrekken. SWS overlegt dan met de betreffende gemeente en de gemeente biedt op haar beurt ook een gedeeltelijke garantie. En natuurlijk wordt vooraf goed gekeken naar de financiële positie van de club.” SWS staat garant voor maximaal vijftig procent van de totale investering tegen een gelimiteerde hoofdsom.

COURTS 65 Centre Court Partnernieuws OPNIEUW TWEE GRAVEL PLUS PREMIUM-BANEN OP AFSCHOT BIJ ATV De Alblasserdamse Tennisvereniging heeft naast de reeds bestaande Gravel Plus Premium-banen gekozen voor nog eens twee Gravel Plus Premium-banen op afschot. Na flinke regenbuien kan er op de Gravel Plus Premium op afschot weer snel worden gespeeld en onderhoud is beperkt. Dat komt omdat de wijze van afvoer van hemelwater anders is bij gravel onder afschot en het gravel een iets andere samenstelling heeft. Tennisbouw BV realiseert momenteel de plaatsing. Centre Court Partnernieuws VOLOP MOGELIJKHEDEN VOOR RECLAME LANGS TENNISBANEN Spandoeken zijn een prima middel om je bedrijf onder de aandacht te brengen van je doelgroep. Veel tennisverenigingen krijgen kleur door de vele doeken op de club. Maar heb je er ook wel eens aan gedacht om je bedrijf op de kaart te zetten langs de tennisbaan door middel van een bankje langs de baan of een parasol op terras? Tennisdoek.nl levert in meerdere kleuren dan de welbekende groene kleur. De tennisdoeken van duurzaam polyethyleen bieden bescherming tegen de wind en afscherming van het tenniscomplex. Een ontwerp op maat behoort tot de mogelijkheden. Tennisdoek.nl, een bedrijf met jarenlange ervaring in de sign-branche, richt zich sinds de overname van Hendrik tennisdoeken twee jaar geleden meer en meer op reclame langs de tennisbaan. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw club? Kijk dan eens op www.tennisdoek.nl. Centre Court Partnernieuws INNOVATIEF ONDERHOUDSCONTRACT VOOR SPORTVELDEN In Nederland tekent zich een duidelijke trend af: gemeenten leggen meer verantwoordelijkheden neer bij de sportvereniging en nemen zelf een regierol aan in het sportveldenonderhoud. Dat is goed nieuws voor de sport: hiermee krijgen de experts op het gebied van sportvelden(onderhoud) – de vereniging en de aannemer – meer invloed en is de gemeente minder tijd kwijt met sturen op zaken als het dagelijks onderhoud. In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is men zeer te spreken over het nieuwe onderhoudscontract tussen gemeente, vereniging en aannemer. Voorheen bepaalde de gemeente welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. De aannemer voerde deze uit. De verenigingen communiceerden hun wensen aan de gemeente, die deze beantwoordde of doorstuurde naar de aannemer. “Hierdoor was de gemeente volledig leidend”, aldus Bas den Haan, cultuurtechnisch adviseur bij de gemeente. “De verenigingen willen als gebruiker actiever betrokken worden bij het onderhoud en meer in contact staan met de aannemer. Wij willen de expertise van de aannemer beter benutten en minder sturen op het dagelijks onderhoud.” Het uiteindelijke doel van alle partijen: goede en bespeelbare sportvelden. Evelien van Schadewijk, Adviseur Omgevingsbeheer bij BTL Advies, ziet het innovatieve onderhoudscontract als een belangrijke stap voorwaarts: “Na uitgebreid onderzoek zijn in dit contract niet de gewenste werkzaamheden voorgeschreven, maar het gewenste kwaliteitsniveau.” De aannemer en de verenigingen communiceren rechtstreeks over werkzaamheden en planning. De verenigingen voeren ook zelf onderhoud uit. “Door deze gedeelde verantwoordelijkheid en korte communicatielijnen ontstaat ruimte voor maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit op lange termijn, de bespeelbaarheid en een langere levensduur van de velden.” Een toekomstbestendige contractvorm dus. Ook voor de tennisvereniging is dit een actuele kwestie. Wil je meer informatie over het UAVgc-contract en ben je benieuwd wat het voor jouw club kan betekenen? Neem dan contact op met BTL Advies en laat je voorlichten over de mogelijkheden.

66 COURTS GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN INVOERING PADEL GOUDEN ZET VAN TENNISVERENIGING UTV Alternatieve vormen van tennis worden steeds populairder. Dat geldt zeker voor padel: een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. De combinatie van deze twee sporten staat garant voor snelle en spannende rally’s. Padel sluit aan bij een groeiende behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid en biedt, net als een aantal andere vormen van tennis, kansen voor verenigingen. Bij UTV uit Ulvenhout zijn ze voorloper op het gebied van padel. De club hakte twee jaar geleden al de knoop door en legde een tweetal padelbanen aan. Het duurde even, maar daarna sloeg het geweldig aan bij de leden. “We zijn daar min of meer blind ingestapt”, blikt UTV-bestuurslid Pieter de Leijer terug. “Het was zeker niet zo dat wij leden hadden die uit zichzelf aangaven dat zij graag padel wilden spelen. In het begin vonden ze het ook wel een beetje vreemd. Toen ze een keer geproefd hadden van padel, werden ze echter heel enthousiast. Leden ervoeren de kick en wilden niks anders meer.” PADELVIRUS Toegegeven, er was ook nog een andere reden om padel een kans te geven. UTV moest nodig de druk op de reguliere banen verlichten. Zeker in de avond waren er geregeld wachttijden. Bovendien gaf de gemeente, vanwege het risico op oneerlijke concurrentie ten opzichte van nabijgelegen clubs, geen toestemming voor uitbreiding van het aantal reguliere banen. De vereniging verdiepte zich vervolgens in padel, ging langs bij een aantal padellocaties en werd zogezegd bevangen door het padelvirus. Er werden twee padelbanen aangelegd à 50.000 euro per baan. “Maar tegenwoordig zijn die banen veel goedkoper”, haast De Leijer zich te zeggen. Het was de investering voor UTV meer dan waard. “Per baan konden wij

67 “JE KUNT PADELBANEN INZETTEN ALS BADMINTONVELD, ALS TENNISVELD VOOR KINDEREN EN WELLICHT ZELFS ALS SQUASHBAAN” PIETER DE LEIJER

Tennis & Padel Aanleg, onderhoud en materialen TENNIS SURFACE SYSTEMS 071 - 522 35 35 info@rekresport.com • www.rekresport.com

69 “IK ZOU ELKE CLUB ADVISEREN PADEL OP TE NEMEN IN HET TENNISAANBOD” PIETER DE LEIJER negentig extra leden kwijt”, legt De Leijer uit. “Dat betekent dus ruimte voor 180 extra leden. Verder blijven bestaande leden door het vernieuwde aanbod over het algemeen langer aan de club verbonden en kunnen wij door de padeltoernooien en -competities die wij organiseren, rekenen op een hogere baromzet. Padel brengt dus meerdere positieve effecten met zich mee. Wij hebben nu zelfs een ledenstop moeten invoeren en zijn dus aan het kijken naar uitbreidingsmogelijkheden. Het plan is om op korte termijn twee extra padelbanen aan te leggen. Wij hebben daar nog ruimte voor op ons complex. Wij proberen de extra banen op een zo functioneel mogelijke manier op te zetten, zodat het ook bruikbaar is voor andere onderdelen. Je kunt padelbanen bijvoorbeeld inzetten als badmintonveld, als tennisveld voor kinderen en wellicht zelfs als squashbaan. Door de glazen wanden is het voor tennistrainers heel relaxed tennisles geven. De ballen rollen zo ook niet weg.” DE WEG NAAR SUCCES Nu de KNLTB de waarde van padel onderkent en de nieuwe tennisvorm nadrukkelijk ondersteunt, geldt UTV, mede door de forse ledengroei, als een geweldig voorbeeld van wat padel voor een club kan betekenen. De Leijer: “Nu zijn wij zover dat wij ons verhaal vertellen aan andere verenigingen die met padel aan de slag willen. Verder hebben we padel inmiddels ingezet voor een maatschappelijk project voor mensen met een beperking en bieden we geregeld cursussen aan. En we hebben de ambitie om met padel de top van Nederland te halen! Ik zou elke club adviseren padel op te nemen in het tennisaanbod. Daarbij wil ik twee zaken benadrukken. Ten eerste moet er een doordacht plan opgesteld worden voor de financiering van de banen. Het is namelijk een behoorlijke investering. Daarnaast is het verstandig om direct een padelcommissie op te richten die actief aan de slag gaat met padel op de club. Die commissie regelt alles op het vlak van de organisatie, marketing, competities en toernooien. Op die manier wordt padel bij iedere club een succes.” t

CENTRE COURT LEVERANCIERSINDEX AUTOMATISERING EN SOFTWARE Totaaladministratie voor verenigingen en clubs BANEN AANLEG EN ONDERHOUD SPECIALIST in het onderhouden van alle soorten tennisbanen. Ook Canada Tenn en gravel onder afschot. Koppeling met KNLTB ÉÉN SYSTEEM OM AL UW CLUBZAKEN TE REGELEN Wij verzorgen voor u het: • Dagelijks onderhoud • Voorjaars speelklaar maken • Winterklaar maken • Jaarlijks groot onderhoud • Baselijn correctie met CourtFix® • Verkoop Canada Tenn • Ombouw Aanleg Renovatie • Advies aan uw groundsman • Tijdelijke vervanging van uw groundsman De Vierde Hoeve 47 2676 CP Maasdijk WWW.CLUBWEBWARE.NL BANEN AANLEG EN ONDERHOUD VERENIGING VAN TENNISBAANBOUWERS NEDERLAND Europaweg 1A 2381 GR Zoeterwoude-Dorp 071 58 02 491 www.tonderooijtennis.nl tennis@tonderooij.nl Al ruim 40 jaar dé specialist in: • Aanleg • Onderhoud • Ombouw • Renovatie 0524 - 29 12 22 info@tennistotaal.nl TENNISTOTAAL.NL Werkzaamheden conform normeringen van NOC*NSF, ISA-KIWA & KNLTB. Diepertseweg 40 5424 TA Elsendorp Tel. 0492 35 91 11 info@tennisbouw.nl www.tennisbouw.nl Tennisbanen met VTN-keurmerk www.vtn-tennisbanen.nl Vind uw VTN-aannemer op B info@sportparkservice.nl 06-5331 2850 Peet Rodenburg www.sportparkservice.nl Als het gaat om superieure tennisbanen Tennisbouw werkt met moderne bouwmethoden en duurzame materialen. We doen veel research en alle banen worden gekeurd door ISA Sport. Een investering in een Tennisbouw-baan is een verantwoorde beslissing. Reeds vele gemeenten, verenigingen en particulieren gingen u voor. Gespecialiseerd in • ontwerp • advies • begeleiding • aanleg • onderhoud • materialen • informatie Ons concept: • scherpe prijzen • snel te leveren • goede service W W W . V T N - N T E N N N N I S A E . L

71 GRAVEL LEDVERLICHTING Groener sporten Innovatief in gravel Tegra Nederland BV Wisselseweg 50 8162 RN Epe 06 502 032 50 www.gravelpluspremium.nl Offerte, lichtplan en subsidie www.sportverlichting.com KASSA EN BETAALSYSTEMEN Le Credit Sportif Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht 030 276 77 70 www.lecreditsportif.nl info@lecreditsportif.nl Gravel, kunstgras of SmashCourt. BTL geeft advies op maat, want iedere vereniging, speler en trainer heeft zijn eigen voorkeur en verdient een tennisbaan die aan de hoogste eisen voldoet. Wij leveren Gravel Advantage: vermeld op de Sportvloerenlijst en erkend en gecertifi ceerd door Kiwa ISA Sport en de KNLTB. BTL Realisatie B.V. Rijksweg 11 5076 PB Haaren 0411 62 20 36 BTL voert projecten uit voor o.a. gemeente Eersel en Breda Future. Wij zijn lid van de Vereniging van Tennis baanbouwers Nederland. Kijk op www.btl.nl voor meer informatie. VERENIGING VAN TENNISBAANBOUWERS NEDERLAND B Toegangscontrole met uw eigen KNLTB pas Verhoging van het comfort Vrijblijvend persoonlijk advies op locatie Systeem op maat met eenvoudig beheer en veel gebruiksgemak rd 13 ELST 713 ijdorptennis.nl ijdorptennis.nl Le Credit Sportif. Kassa voor elke vereniging MATERIALEN TENNISBAAN Europaweg 1A 2381 GR Zoeterwoude-Dorp 071 58 02 491 www.tonderooijtennis.nl tennis@tonderooij.nl Leverancier gecertificeerde gravel Sint Jorisstraat 48 5954 AP Beesel 077 474 4430 www.sportenrekreatie.nl info@sportenrekreatie.nl Ambachtstraat 14, 4261TJ Wijk en Aalburg www.hs-pas.nl 0416 820 300 | info@hs-pas.nl W W W . V T N - N T . E N N E N N I S A L

sparen met SamenGezond uw steuntje in de rug Werken aan uw gezondheid is veel waard. Daarom is er Menzis SamenGezond. Met dit spaarprogramma ondersteunen we u bij een gezonde leefstijl. U verzamelt bijvoorbeeld punten met apps als Runkeeper en Strava. En zo spaart u voor sportoutfi ts, leuke uitjes of korting op uw aanvullende verzekering. Kijk snel hoe het werkt en begin met sparen! samengezond.nl

73 TENTEN EN HALLEN Tennishallen en overkappingen sport@veldemangroup.com www.veldemangroup.com WINDDOEKEN Molenpad 58 5281 JV Boxtel E-mail: info@windscreens.nl Mobiel: 06 – 53 24 67 28 www.windscreens.nl Europaweg 1A 2381 GR Zoeterwoude-Dorp 071 58 02 491 www.tonderooijtennis.nl tennis@tonderooij.nl

74 COLUMN LAAT JE INSPIREREN! Een van de charmes van tennis is dat de sport in Nederland een zeer lange historie kent. We zijn trots op onze verenigingen, waarvan een groot aantal een zeer rijke traditie heeft. Tegelijkertijd kunnen deze tradities beperkend werken voor het behouden en werven van nieuwe leden. Op die punten is modernisering dus vereist. Om clubs hierbij te helpen lanceren we met onze verenigingen dit jaar de KNLTB ClubApp. Via de ClubApp bieden we – voor die verenigingen die dat willen – een alternatief voor de soms nog wat ouderwetse onderdelen van het verenigingsleven. Een voorbeeld: Waarom moet je in veel gevallen nog fysiek naar de vereniging toe om te kijken of je überhaupt kunt spelen? Via de ClubApp maken we het mogelijk om op afstand te zien of er een baan vrij is en deze te reserveren, zodat je zeker weet dat je kunt spelen. De KNLTB ClubApp, een win-winsituatie voor club en lid! Een ander probleem waarmee tennissers kampen, is het vinden van clubleden om mee te spelen. Zeker voor nieuwe leden is het vaak een hele opgave om tennismaatjes van ongeveer dezelfde leeftijd en speelsterkte vinden. Met de app wordt dit veel makkelijker: je vindt leden die passen bij jouw ‘profiel’ en je krijgt de mogelijkheid om ze uit te nodigen om samen te tennissen. Heel laagdrempelig dus. Voor de vereniging is dit goed nieuws: leden komen vaker naar het park, ze leren sneller en meer mensen kennen en doordat ze meer spelen, krijgen ze meer binding met de club, waardoor ze langer lid blijven. Een win-winsituatie dus voor club en lid! Ook komt het regelmatig voor dat leden belangrijk clubnieuws missen. Hierin brengt de ClubApp verandering. Met de app blijven leden heel makkelijk op de hoogte van alles. Clubs kunnen pushberichten versturen en foto’s delen van bijvoorbeeld het open toernooi, de afsluitende barbecue of de clubkampioenschappen. Dit zijn slechts drie voorbeelden van de grote meerwaarde die we zien in de KNLTB ClubApp. Om de verenigingen alle mogelijkheden van de app uit te leggen organiseren we vijftig roadshows door heel Nederland op onze verenigingen. Op het moment van schrijven hebben we er een aantal gehad en de reacties zijn zeer positief. Schrijf je ook in via www.knltb.club als je dat nog niet hebt gedaan en laat je inspireren! Erik Poel Algemeen Directeur KNLTB

10%korting met KNLTB-ledenpas* * Kijk op intersport.nl/voorwaarden official supplier

SPEEL LOTTO VOOR DE SPORT! ÉN NATUURLIJK VOOR DE JACKPOT. Met Lotto maak je elke zaterdag kans om de Jackpot van minimaal € 7,5 miljoen te winnen. Maar wist je dat je ook automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto aan de sport wordt de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, verenigingen en de top- en breedtesport ondersteund, wordt talent ontwikkeld en worden lokale trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als je van tennis houdt, speel je Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel. SPEEL BEWUST LOTTO.NL

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
Home


You need flash player to view this online publication