Nederlands English
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentritichtste jiergong, nûmer 4, 22 septimber 2020

Grutte Gelf nûmer 4, 22 septimber 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentritichste jiergong, nûmer 4, 22 septimber 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Eerste lustrum Dorpsbibliotheek Surhuizum Vorige maand was het alweer vijf jaar geleden dat de Dorpsbibliotheek van Surhuizum officieel werd geopend. Wat begon met een paar kasten met boeken en een enthousiaste vrijwilligster is inmiddels uitgegroeid tot een heuse bibliotheek. Het voormalige muzieklokaal van het dorpshuis is nu een zaal met stellingen vol met boeken. Er is voor ieder wat wils. Romans, thrillers en Fryske boeken. Ook kunt u er terecht voor legpuzzels. Sinds de opening is Janet Elzinga als vrijwilligster wekelijks in de bieb te vinden om dorpsgenoten van leesvoer te voorzien. Janet is zeer sociaal betrokken, zelfs bij ziekte brengt ze de geleende boeken bij langs. Ook in deze tijd van corona is de bieb geopend. Janet heeft de nodig maatregelen getroffen door ruimte te scheppen en eenrichtingsverkeer in te stellen. Ook zijn er desinfecteermiddelen aanwezig. Om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan, werd Janet door het bestuur van Plaatselijk Belang verrast met een bloemetje en een fles wijn. De Dorpsblibliotheek Surhuizum is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. En iedere eerste donderdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Heeft u overtollige boeken en puzzels? Deze kunt u inleveren tijdens de openingstijden van de bieb.
Page 4
4 5 Nijs fan Pleatslik Belang Wy hawwe in mail krigen mei deryn de folgjende oprop: “De Friese Milieufederatie (FMF) is bezig met het opstellen van een nieuwe Meerjarenvisie 2021-2024. In deze visie staat haar visie en missie en de acties die ze komende jaren gaat ondernemen om Fryslân nog mooier en duurzamer te maken. Wij zoeken mensen die met ons mee willen denken en willen reflecteren op het nieuwe plan. Wat zoeken wij: • Mensen die dit najaar 2x bij elkaar willen komen (digitaal of fysiek) om te reflecteren op de nieuwe Meerjarenvisie. • Mensen uit diverse geledingen uit de Friese samenleving: jong, oud, wetenschappers, kunstenaars. Alles kan, zolang ze zich maar betrokken voelen bij Fryslân en passie hebben voor duurzaamheid. • Een groep van maximaal 10 mensen. Daarbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.” Foar wa’t der nocht oan hat: lit it ús witte, dan kinne wy jo fierdere ynformaasje jaan. Spitichernôch is “Slimste Doarp fan Fryslân” ôfsein troch de organisaasje. It is net ferantwurde yn ferbân mei korona. Ha jo in dream foar yn jo buert? Wolle jo in saneamde pluktún as boartersplak realisearje? Dan kin dat no! Jo kinne jo dan ynskriuwe foar “Kern met Pit”. Ek at der oare saken spielje binnen it doarp dan wurde wy graach op de hichte stelt. Dit kin bygelyks in stoeptegel wêze dy’t dwars leit, mar ek oerlest fan de buorlju, swierichheden troch korona, it opsetten fan in idee foar ús doarp of sok iets. Lit it ús witte, wy tinke graach mei jo mei! Mochten jo minsken kinne dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang dan hearre wy dat fansels graach. Groetnis, Pleatslik Belang
Page 16
16 17
Page 20
20 21 Vier jaar later, als de baan van koster vrijkomt, gaan ze wonen in het huis dat daarbij hoort, aan het Langpaed. Vanaf het begin met veel genoegen. Feike heeft als wegenbouwer overdag zoal zijn bezigheden, terwijl Hennie al haar aandacht aan het kosteren kan besteden. Wat niet wegneemt dat Feike overal waar dat maar nodig is, bijspringt. Vijftien jaar lang blijven ze dit doen, maar vragen dan aan het kerkbestuur ontheffing omdat ook hun gezin, intussen bestaande uit Jetze, Tiemen, Pieter-Simon, Boukje en Tjitske meer en meer hun aandacht vraagt. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, want in 2006, intussen wonend aan de Doarpsstrjittte, pakken ze samen de draad van het kosterschap weer op. Als geen ander weten ze dat deze baan veel meer behelst dan het kosteren voor de kerk alleen. Koster voor het hele dorp zou ook een benaming kunnen zijn. De lokaliteiten werden immers eerder ook gebruikt als stembureau. Vergaderingen en begrafenissen worden er gehouden en jubilea gevierd. Daarnaast zijn er nog zoveel andere festiviteiten. Het geheel geeft vaak zoveel drukte dat het soms maar net bij te houden is. Maar het verschaft hen tegelijk ook veel arbeidsvreugde. Het gezellige “nazitten” met anderen, bijvoorbeeld. Zoveel persoonlijks ook, dat hun wordt toevertrouwd... Een treffende anekdote van de hectiek waarin soms gewerkt moest worden is die keer dat Hennie één van haar kinderen die maar niet wil ophouden met huilen, in een laken voor haar eigen lichaam vastbindt. Om in de eerste plaats de kleine tot bedaren te brengen en bovendien het noodzakelijke werk op tijd klaar
Page 30
30 31
Page 32
32 Zoekplaatje De ballen! Zo eindigden we de vorige editie van het zoekplaatje en dat alles met het bordje te maken waarnaar gezocht moest worden: “Naar binnen zonder bellen, is naar buiten zonder ballen”. Daarmee was de lezer aan de bal en was het een kwestie van zoeken. Jappie en Bettie schoten meteen raak: “Ja er zijn er vele honden in Surhuizum, dus ook nogal wat bordjes met “hier waak ik”. Zo was het nog wel even zoeken om het juiste bordje te vinden. We vonden het bij de fam. Veenstra aan de Rysloane no 7.” Saapke Mozes-Hofstede stuurde een whatsapp bericht: “Het bord uit jullie dorpsblad staat bij de Rysloane 7 in Surhuizum” Bedankt voor deze goede oplossing! De blije fietser bracht niet alleen de wielen, maar ook de bal aan het rollen richting goede oplossing: Het zoekplaatje, héé dacht ik, wacht eens even. Volgens mij is dat op de Rysloane nummer zeven. Dus: hup, fiets onder de ... En ja hoor! Ik was weer een bof /// Naar binnen zonder bellen! Is naar buiten zonder ballen!! En ook nog betreden op eigen risico, dus geen man durft dat dacht ik zo. Als je daar dus het erf op gaat, zal het je berouwen. Maar!!! Hoe zit het dan met de vrouwen??? Want we weten toch met z’n allen, vrouwen hebben geen ballen!! Dus zou er voor vrouwen een andere tekst moeten staan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan: zou je hier zonder bellen naar binnen willen, dan ga je naar buiten met een hap in je billen. Dit was het voor deze keer, tot het volgende zoekplaatje maar weer. 33 Voor Jelle de Vries was het ook een bal voor open doel: “Bijna dezelfde locatie maar in tegenstelling tot het zoekplaatje PEB, was het dit keer een makkie. Dit soort waarschuwingsborden zie je wel vaker, alleen deze tekst in mindere mate. Dit bijzondere bord is gespot aan de Rysloane. Ze zeggen wel eens: je moet niet harder blaffen dan de hond groot is en sommigen zeggen ook als groet “de ballen”! Dan nog een gezegde: Iedereen spreekt met je... behalve ik Iedereen lacht naar je... behalve ik Maar op een dag zullen sommigen je teleurstellen... behalve ik” Daar gooit Jelle een mooi balletje op, met dat gezegde. En ook de oplossing was al raak. En dan tot slot hadden Jacob en Maaike ook weer de ballen om hun idee over het zoekplaatje in te zenden: “Dit waarschuwingsbord staat bij de ingang van het pad bij de fam. R. Veenstra een de Rysloane 7”. Ze zeggen wel eens dat de bal raar kan rollen, maar dat geldt niet voor dit zoekplaatje, want daarin ging het helemaal goed! Dat kunnen we niet over het coronavirus zeggen. De gevolgen daarvan ondervinden we nog dagelijks en tijdens een ritje op de fiets door het dorp naar Augustinusga (hint!), was het door een bewoner zelfs goed zichtbaar gemaakt dat we goed aan de maatregelen moeten denken. Met het idee er op de terugweg een foto van te maken, kwam er daarvoor al een appje binnen van één van de vaste zoekplaatje-leveranciers met een foto van... hetzelfde mondkapje dat wij nog zouden fotograferen. Mocht u de oplossing vinden of juist hints nodig hebben, geef die dan door of vraag die aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwooord: e-pi-de-mi(e)
Page 36
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentritichtste jiergong, nûmer 3, 25 augustus 2020

Grutte Gelf nûmer 3, 25 augustus 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentritichste jiergong, nûmer 3, 25 augustus 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Nijs fan Pleatslik Belang Simmer yn Fryslân! Hooplik hat eltsenien in noflike fekânsje hân en wer enerzjy opdien hat foar de kommende tiid. Dit jier is ús sekretaris stoppe mei syn wurksumheden. Gewoanwei soenen wy ús tank útsprekke tidens de jiergearkomst. Spitigernôch is dit troch Corona útstelt. Om’t hy fansels net ivich trochgean kin, wolle wy André Barwegen lâns dizze wei tank sizze foar syn ynset! Ek sille wy soargje dat hy in geskikt presintsje oanbean kriget. It konsept “woonvisie” (2020-2025) leit ta digitaal ynsjen klear by de Gemeente Achtkarspelen. De wenningmarktanalyse en de byhearende doarpenatlas kinne jo fine op de webside van de Gemeenteriid: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ ViewListEntry/Achtkarspelen/30d262eb-2ef8-4429-9ffc-3334b170fedb It konsept leit oant en mei 3 septimber ta ynsjen. Jo kinne tidens dizze termyn reaksje jaan op it plan. Dat kin skriftlik (richte oan’t kolleezje fan Boargemoaster en wethâlders fan de Gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost) as troch in email te stjoeren oan gemeente@achtkarspelen.nl . As jo fragen ha dan kinne jo skilje: 14-0511 (eltse wurkdei fan 9.00-16.30). It bestjoer fan Pleatslik Belang wurdt stadich oan wer wat lytser. Wy soenen it prachtich fine at der mear minsken binne dy’t sich oanslúte wolle by it bestjoer fan Pleatslik Belang. Fansels kinne jo earst ris in gearkomst bywenje om te sjen at it wat foar jo is. Binne of kinne jo ien dy’t graach wat foar de mienskip betsjutte wol en dy’t nocht hat oan in (frijwilligers)funksje binnen ús bestjoer? Lit it ús dan gau witte! At wy allegear in bytsje dogge, hat hiel Surhúzum der wat oan! Groetnis, Pleatslik Belang Bedankt Wat een gelukwensen hebt u ons toegestuurd, toen wij 60 jaar getrouwd waren. Per telefoon en een niet voor te stellen hoeveelheid kaarten. Klein en groot hebben we van jullie ontvangen. Beste mensen onze hartelijke, hartelijke dank. Jannes en Lieske Brouwer-van der Hoek
Page 6
6 de riedseal fan de gemeente Achtkarspelen. Neidat wy ûntfongen waarden mei oranjekoeke en kofje of tee, hjitte de boargemaster de dekorearren en gasten fan herte wolkom. De boargemaster sei dat de frijwilligers dy’t oars nea yn’e skynwerpers steane hjoed huldige wurde foar har bûtengewoane ynset foar de maatskippij. “Frijwilligers steane midden yn’e mienskip. Hja hawwe in each foar elkoar en dogge mear foar in oar. Hja binne it semint fan de maatskippij”. Foar dizze gelegenheid hie Arjan Hut, de Wâlddichter fan Achtkarspelen, in gedicht makke neamd “Minsken”, dy’t hy dizze middei sels foardroech. Minsken Kom wat tichterby, minsken en wês in freon myld as storein, tear as snie wês in freon, as hasto gjin namme wês in ûnsichtbere hân dy’t helpt in mûle dy’t betrouwen jout tonge dy’t suver sûnder bewegen seit, ‘de ierde draait’. Kom tichterby, en wês in streamke troch in gea dat út it sicht leit noch wês de boarne dy’t de maitiid fuorret wês it wetter wetterfluch en wettersêd dat om ús hinne troch ús hinne guorrelet, slacht en sjongt. Kom tichterby en wês yn de stilte it leven yn de romte tusken minsk en minske it longerjen. Kom en draach in tekken wês fan in tekken de waarmte, it sêfte, it stiksel tusken de lapen. Kom los fan pronk en los fan klagen krekt as de earms dy't drage ek as net ien dat yn de gaten hat. Minsken, kom wat tichterby. 7 Harmen fertsjinne syn lintsje, sa’t jimme earder yn’e Grutte Gelf lêze koene, mei syn jierrenlange frijwilligerswurk foar doarpsblêd Grutte Gelf, de Johannes Looijengaskoallen en de Pypketsjerke. Om’t de boargemaster noch hieltyd 1,5 meter ôfstân yn acht nimme moast waard it lintsje, ûnder tasjend each fan har bern en pake- en beppesizzers, troch dochter Hetty by har heit opspjelde. Harmen ferteld dat hy der bliid mei is en tankber dat elkenien der by wêze koe. En dat hy dit net dwaan kinnen hie sûnder de stipe fan syn frou Tsjitske. De keninklike ûnderskieding bestiet njonken it lintsje út in spjeldsje foar deistich gebrûk en in oarkonde. Kornelis van Dekken
Page 22
22 Mar der bestiet fansels mear yn'e wrâld as wurk allinne. Sadwaande makket Kornelis sûnt 1997 diel út fan de redaksje fan’e “Grutte Gelf” it ferneamde doarpsblêd fan Surhuzum. Dat er dêr foar frege waard wie net sa ferwûnderlik want fan him wie bekind dat er fan jongsôfoan al nocht hie oan it meitsjen fan in eigen krante. Utfierd mei nijsgjirrige ferhalen út de omkriten en opmakke mei selsmakke foto’s. Beppes omkes en tantes, mei noch wat oare kunde, wiene syn fêste lêzers. As er by de GG syn start makket, bestiet de redaksje út sân persoanen. Neffens de fjouwermansterke redaksje fan no, omtrint it dûbele, mar yn dy perioade wie fan it kompjûter tiidrek doe noch lang gjin sprake. Hielfolle hannelingen moasten doe noch hantmatich útfierd wurde. Mar fan it begjin ôf docht bliken dat dit jongste redaksjelid him sa thús fielt yn alles dat mei digitale kommunikaasje te meitsjen hat, dat er him al gau yn'e groep ûnmisber makket. Sok nijs giet fansels oer hûzen en beammen. Ek by oaren yn in doarp falt op hoe feardich as er mei de kompjûter omgean kin. Al gau is Kornelis de ferantwurdelike man dy’t de eigen Surhúster webside fersoarget. Op fragen dêroer, hat er altyd in pasklear antwurd, ek al wennet er al jierren op it Hearrenfean. Boppedat is er sa feardich as it mar kin as der oer it ien of oar in stikje skreaun wurde moat. Troch de jierren hinne hat hy him sels nammentlik ûntwikkele as wied er in echte sjoernalist. Kornelis hat lykwols ek syn sportive kanten. By ien fan soksoarte aktiviteiten, de bekinde “Slach om’e Toer”, tusken Kryst en Nijjier, is er altyd fan de partij. Dat er dêr tagelyk in ferslach fan makket foar de grutste nijsboarne fan Surhuzum, falt fansels ek de minsken op dy't dit hiele barren op poaten sette. Gefolch is, dat Kornelis tsjintwurdich ek bestjoerslid is fan dizze organisaasje. Dit binne samar in pear fan syn frijetiids beuzichheden. 23 Ek yn syn deistich wurk hat Kornelis troch de jierren hinne syn spoaren wol fertsjinne. In oantal jierren is er, noch altyd by itselde bediuw, ôfdielingshaad fan in fiifmansterke seksje. Opdrachtjouwers komme tsjintwurdich meastal út’e suvelsektor. Inkele wapenfeiten fan syn kantoar binne bygelyks de wér-opbou fan it molkfabryk fan Gerkeskleaster, nei de grutte brân yn 2014. Ek de útwreiding fan’e grutste tsiisfabryk fan Europa yn Warkum, stiet op harren namme. Krektsa mei de mânske suvelfabryk fan A-ware en Fonterra op it Hearrenfean en dy fan Danone Nutricia yn Haps ûnder Nimwegen. It binne allegearre grutte opdrachten dêr’t Kornelis mei nocht en fakmanskip syn oandiel yn hân hat. Wurdt nammentlik mei nocht en fakmanskip wurke dan is faakgenôch de sturt fan de iene opdracht de kop fan de oare. Hoe dan ek, mei it opskrift hjirboppe oer dy bears mei syn ekstra fin is fêstgenôch neat te folle sein. Harmen Scheepsma Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.
Page 26
26 27 Nierstichting Nederland De Collecteweek van de Nierstichting is dit jaar van 15 t/m 19 september. Na overleg met enkele collectanten lijkt het ons, i.v.m. het corona-virus, nu niet verstandig om huis aan huis te collecteren. U kunt natuurlijk altijd een bedrag doneren. Kijk voor meer informatie hierover op www.nierstichting.nl Volgend jaar hopen we weer een collecte voor de Nierstichting in Surhuizum te kunnen organiseren. Gryt Wijma MS collecteweek (16-21 november 2020): collectanten gezocht in Surhuizum! Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Surhuizum. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Onderzoek hard nodig Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. Word collectant Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
Page 28
28 29 S.v. ASC'75 in voorbereiding op het seizoen 2020/2021 Na het abrupte einde van het vorige seizoen, is de selectie van ASC 1 inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met bijna dezelfde selectie(gestopt zijn Remko Hofman en Dennis de Haan, terugkomend van een langdurige blessure is Marco de Haan) als het afgelopen seizoen maar met een nieuwe trainer: Arend de Boer, overgekomen van WWS, zal ASC het komende seizoen wederom aantreden in de 5e klasse C. De klasse waarin ASC uitkomt is dezelfde als het voorgaande seizoen, maar wel met een aantal andere teams. Zo is VCR verdwenen en zijn Jistrum en Surhuisterveen de nieuwkomers in een mooie competitie, met daarin een aantal echte derby's als gevolg. De doelstelling van ASC en de hoofdtrainer zijn eveneens bijna onveranderd: meedraaien in de sub-top en zo mogelijk een periode pakken. Na een uitermate ongelukkige competitiestart van het afgelopen seizoen maar met een sterk herstel in het vervolg, onder voormalig trainer Cor Elzinga, lijkt er van alles mogelijk. In de technische staf, buiten de komst van een nieuwe hoofdtrainer, zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een toevoeging aan de staf is, 'oude bekende' Atze de Haan, die na een jaar afwezigheid, zijn taken als assistent trainer weer oppakt. Dennis Kolthof blijft aan als grensrechter/leider. Arjen Vries neemt afscheid als leider en zal worden opgevolgd door Hans Westra, die overkomt van het 2e elftal, waardoor de staf weer op volle sterkte is. Onder leiding van hoofdtrainer Arend de Boer en assistent Atze de Haan, is de selectie, na de versoepelingen in het beleid rond het coronavirus, begonnen aan de voorbereiding van het seizoen 202/2021. De voorbereiding wordt op donderdag 27 augustus met een training afgesloten, waarna op 29 augustus de eerste bekerconfrontatie op het programma staat en het seizoen 2020/2021 dan ook officieel begint. Rondje Kunstzinnig Een weekend lang genieten van de kunst van 24 kunstenaars op 11 lokaties in de gemeente Achtkarspelen op 12 & 13 september 2020 van 11.00 tot 17.00 uur. Wie belangstelling heeft voor de kunstroute Achtkarspelen kan een boekje hierover ophalen bij Djoeke Postma, Bonhommestrjitte 2.
Page 32
32 Activiteiten bij De Spitkeet Fietstochten Wij hebben voor onze fietsliefhebbers in juli en augustus acht leuke, korte fietsroutes uitgezet. Elke zaterdag tot en met 29 augustus kan er aan een tocht deelgenomen worden. De afstanden zijn steeds tussen de 30 en 40 km en de starttijd is tussen 10.00 en 14.00 uur bij De Spitkeet. De prijs is € 3,- per tocht, maar wie een strippenkaart koopt voor 4 tochten betaalt € 10.Harmonicafestijn We gaan op herhaling, op veler verzoek gaan we op zaterdag 29 augustus nog een harmonica-/accordeondag houden bij De Spitkeet. Door het coronavirus zijn dit jaar helaas veel trefdagen afgelast en bij De Spitkeet is de ruimte bij droog weer zo groot dat er wel iets georganiseerd kan worden. De muzikanten kunnen zich namelijk over het hele terrein verspreiden. Het is de bedoeling om van 11.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur in de namiddag het museum open te stellen voor deze happening. Mensen met een instrument hebben vrij entree en komt men luisteren dan betaald men de normale entree voor het museum. Even Er Op Uit In verband met coronacrisis kan de traditionele oude ambachtendag dit jaar niet doorgaan. Daarom organiseert De Spitkeet een alternatief onder de titel ‘Even Er Op Uit’. Wat is er zoal te doen en te zien: • boerenboelgoed • spellencircuit voor kinderen • speurtocht voor volwassenen • pannenkoeken eten • muzikanten • schapen drijven • oldtimers • rode poon roken • eendenkorfvlechter • creatief met JAS • wol spinnen Het evenement duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Fruitdag Op zaterdag 26 september wordt op het park van De Spitkeet van 11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Op het terrein van het museum staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen waaronder sinds kort ook enkele oude 33 Friese rassen. Om meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt ieder jaar in september door de ‘Vrienden van het Oude Fruit’ in samenwerking met museum De Spitkeet deze dag georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo is er een tentoonstelling van een groot aantal oude fruitrassen waar bezoekers ook eigen fruit kunnen laten determineren als ze van elke soort vijf stuks meenemen. Bovendien kan men van de oude rassen proeven en informatie krijgen over de aankoop van deze bomen. Van dit fruit worden allerlei producten gemaakt zoals jam, compote en appelmoes. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud, want we moeten rekening houden met (eventueel nieuwe) maatregelen in verband met de coronacrisis. Muziekinstrument bespelen? Gratis proefles bij de Wâldsang! Op ruim 30 leslocaties in Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel geven muziekdocenten van cultuurcentrum wekelijks muzieklessen. Belangstellenden kunnen er terecht voor lessen op allerlei instrumenten. Van pop tot klassiek, voor jong en oud, alleen of met anderen: het kan bij de Wâldsang! Wie nog twijfelt over welk instrument, eerst de docent wil leren kennen of meer wil weten over de lessen kan zich aanmelden voor een gratis proefles. Dit kan via www.cultuurcentrumdewaldsang.nl. Deze site geeft volop informatie over muziekschool, docenten, lesplaatsen, aanbod voor scholen, enz.
Page 34
34 35 Zoekplaatje We kunnen we u vertellen dat u opnieuw uit moet kijken voor de drukte en het juiste pad én letter moet kiezen. Mocht u er toch niet uit kunnen komen, dan kunt u altijd nog om bijstand vragen. Met die hint lieten we u voor de vakantie achter en die bleek te helpen. De blije fietser begint er zelfs mee: Kinderen weer naar school, vakantie voorbij, ook het zoekplaatje is weer van de partij. We moesteen uitkijken voor de drukte en het juiste pad, bedankt voor de hint, ik het heb nodig gehad. Oversteken bij de Uterwei en op het pad na zo’n meter of twee, daar vond ik het bord van E.J. Postma op 4E. Toch was het een vreemde vakantie tijd, vanwege de regels in de coronatijd. De wandelvrouwen konden wel mooi wandelen want ze wandelden keurig op 1,5 meter afstand! Nadat ze de “Koaisreed” weer eens waren omgegaan, hield een bewoner hun staande en sprak hun aan. Ze zei: als ik jullie zo zie lopen is het net of ik jullie ouders zie lopen. De één loopt net als heit Bouma en de ander als mem Luimstra. Ook de fietsclub ging een poos niet fietsen, heel apart, maar sinds een paar weken zijn we weer gestart. Dat wil zeggen op één na, want deze dame had een probleem, het dinsdagavond fietsen zat niet in haar systeem!! Na een aantal kilometers gingen we op zoek naar een softijs in Drogeham bij “de âlde boek”. Gesloten! Het zat ons deze avond niet mee. Wat ons wel meezat was een mooie fietstocht van de spitkeet, één heer ging mee met ons, vijf vrouwen (zijn “harem” zoals dat heet). Omdat het zeer warm was op deze tocht, hebben we om wat water te drinken een bankje opgezocht. Maar…. voor één van de vrouwen was dit bankje heel laag. Oeps, hoe kom ik straks weer overend was haar vraag! Gelukkig hadden we onze redder in nood: onze heer!!! Hij hielp haar overeind en toonde zich een echte heer! Daarna weer verder gefietst en belandden “samar” voor een biertje in het centrum van “Eastermar”! Omdat er dit jaar geen spelweek is geweest, bouwden we maar met z’n allen ons eigen feest. Dit was even korte “fietsflits” van mijn vakantie tijd., ondanks alles hadden we met z’n allen toch een fijne tijd! Maike spotte het plaatje onderweg en stuurde samen met Jacob de oplossing in: “Tijdens mijn krantenroute zag ik het bord hangen boven de brievenbus van Mr. E.J. Postma aan de Uterwei 4E .”
Page 36
36 Ook Jelle de Vries was heer en meester over dit zoekplaatje. Hij stuurde de oplossing in op een mooi vakantiekaartje, met natuurlijk een mooi aansluitend gezegde: De wandelvrouwen hadden nog steeds de nodige wille en vonden natuurlijk ook de oplossing. Ervaring is immers ook de beste leermeester en dat hebben ze inmiddels: “Begin juli werd de laatste Grutte Gelf van vóór de grote vakantie met de Feanster bezorgd. Ditmaal geen dikke Gelf met nieuws over de spelweek in augustus, die helaas niet doorgaat, vanwege corona. Dan maar lezen, wat de zoekplaatje rubriek schrijft? Het leek een moeilijk zoekplaatje te zijn maar op een vraag aan huisgenoot: “ weet jij waar het nieuwe zoekplaatje te vinden is?” Ja, “dat moest daar en van die een logo zijn.” Het klopte ook precies zoals het in de hint stond: drukte en het juiste pad en bijstand vragen. Nou daar hebben we, dachten wij, maar één van in Surhuizum. Wij hebben richting Uterwei meegenomen tijdens onze wandeling. Doen we niet vaak, vanwege de drukte en het vele verkeer. Maar het bord konden we vanaf de weg niet zien en daarom moesten we de drukke weg wel oversteken om het juiste bord te vinden. Nee, het was niet te zien! Net toen we teleurgesteld terug wilden lopen, draaide één van ons zich nog maar een keer om, en zag toch nog het bord aan de “reed”! Wij weer blij dat de zoektocht geslaagd was. (Gevonden dus bij Mr. Eerde.Jan Postma aan de Uterwei). Voor de krantenvrouw en postvrouw is het een makkie om dit te vinden. Nu hebben we dus 6 weken geen (ont)spanning meer, om het zoekplaatje te 37 vinden en kunnen we rustig weer onze wekelijkse wandelingen gaan maken. We zijn nu niet vaak meer met een groep, maar af en toe nog maar met zijn tweeën/ drieën. Er zijn wat “pijntjes” hier en daar bij de froulju en wat andere activiteiten maar “de wille “is er niet minder om vanwege onze groepsapp waar dat dan in vermeld wordt.” Aan het werk herkent men zijn meester en de speurders hebben weer goed werk geleverd deze keer. We zijn benieuwd hoe het ze vergaat met het volgende plaatje. Het zoeken hiervan kan enig gevaar opleveren, zoals de tekst beloofd, al zullen de wandelvrouwen daar iets minder last van hebben waarschijnlijk. Het is even een gemakkelijke om er in te komen, zo na de vakantie, want vele dorpsgenoten zullen deze tekst zijn tegengekomen op hun vaste wandelrondje. Meer hints geven we dan ook niet. De ballen! Mocht u de oplossing vinden of juist hints nodig hebben, geef die dan door of vraag die aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Spreuk van de maand (gezien tijdens de vakantie) Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwooord: zee-meer-min
Page 40
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentritichtste jiergong, nûmer 2, 30 juny 2020

Grutte Gelf nûmer 2, 30 juny 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentritichste jiergong, nûmer 2, 30 juny 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Nijs fan Pleatslik Belang Corona, alle dagen begjint it nijs dermei. En no ek dit stikje. It liket allegear wat nofliker te wurden gelokkich! Hooplik kinne wy goed op inoar passen bliuwe lykas wy de ôfrûne tiid mei ús allen dien ha. De jiergearkomste fan Pleatslik Belang is fanwege corona ek net trochgien. Wy ha besletten om it kommend jier te hâlden. Fansels wolle wy jo wol op ’e hichte bringe fan de gong fan saken. De ôfrûne tiid ha wy ús dwaande hâlden mei ferskate saken. Bistepôle Sa at wy earder ek wol ris neamt ha nimt de Bistepôle in grutte slok fan ús mienskipsjild yn. Dat wol net sizze dat dit it net wurdich is, mar it moat al opbrocht wurde. Underwilens ha wy by ferskate winkeliers in potsje delsetten en hoopje wy sa wat ekstra jild binnen te heljen. It sil fêst gjin grutte bedragen opleverje, mar it skeelt samar wer in slok op de buorrel. N358-Fietstunnel Sa at it no liket, sille de wurksumheden kommende hjerst plak fine. Op de webside fan Provinsje Fryslân kinne jo sels it lêste nijs werom fine. Doarpsfyzje Ek binne wy noch altyd dwaande mei in doarpsfysje foar Surhuzum. Wy wolle graach witte at hjir genôch draachflak foar is. Troch corona is it wat útstelt, mar wy hoopje nei de fakânsjes mei in enkête te starten. Balkenspringer Dan fansels noch de Balkenspringer. Wy besykje al skoften om de Balkenspringer te ferpleatsen nei de tsjerke. Spitigernôch is dit noch net slagge. It bal(ts)kje leit op ’t stuit by de gemeente, wy wachtsje op berjocht oer wat de mooglike kosten wêze sille. De finânsjes kinne op oanfraach ynsjoen wurde by de ponghâlder. Groetnis, Pleatslik Belang
Page 4
4 5 Nieuws ‘It hummelhoekje’Peuterspeelzaal Augustinusga/Surhuizum Op 11 mei mocht ook peuteropvang ’t Hummelhoekje weer open na 8 weken. Wat waren wij, en de kinderen weer blij om elkaar weer te zien en lekker als vanouds te spelen! Ook fijn voor de kinderen die in deze periode nog 4 jaar worden, en zo de peuterspeelzaal tijd toch goed af kunnen sluiten. We blikten terug op afgelopen periode: moederdag, de lente die ook gewoon weer was begonnen en natuurlijk het coronavirus. We begonnen met het nieuwe thema: Ziek en gezond (siik en sûn) en hier paste ook het coronavirus goed bij. We legden dit uit aan de peuters via een boekje ‘het verhaal van Noor en het coronavirus’ Het verhaal vertelt wat een virus is en wat er tegen te doen is in Nederland. Zo moeten we op de peuterzaal nu exta vaak onze handjes wassen. En dat kunnen de peuters inmiddels al heel goed! Verder zongen we liedjes en maakten we mooie knutsels over dit thema. Knutsels die zeker leuk zijn om te bewaren voor later, aangezien de peuters zich deze tijd niet meer zullen herinneren. Inmiddels zijn we begonnen met het nieuwe thema: water (wetter) De komende weken gaan we het hebben over de zomer, het strand en het water. De kinderen maken tijdens dit thema kennis met het strand en met wat daar allemaal te zien en te doen is. En als je nu een dagje naar het strand gaat, of gaat picknicken, wat neem je dan allemaal mee? Ook zullen we een mooi werkje maken voor vaderdag op 21 juni. Nog een paar weken en de zomervakantie staat alweer voor de deur. De laatste twee dagen zullen we dit afsluiten met een leuke juffen-dag! Op peuterspeelzaal ‘It Hummelhoekje’ in Augustinusga zijn peuters vanaf 2 jaar van harte welkom! U kunt contact opnemen met: (ook in de zomervakantie) TIKO Kinderopvang Telefoon: 0511-543017 E-mail: info@tikokinderopvang.nl Peuterspeelzaal ‘it Hummelhoekje’ Augustinusga/Surhuizum Telefoon: 0512-351783 E-mail: psz-hummelhoekje@tikokinderopvang.nl Juf Gerrie en juf Ellen
Page 6
6 7 Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle In de vorige editie schreven we dat de school verbouwd wordt, intussen is er alweer heel wat veranderd en zitten de kinderen weer in de lokalen die bij de groepen horen. Ook is het plein is weer bestraat op de plaats waar we een lokaal moeten missen, waardoor we extra speelruimte hebben. In de hal moet nog wel wat gebeuren, maar er zit al een plafond in. We zijn blij dat de balken nog deels in het zicht zijn. Ook hebben we nu ramen in de hal, waardoor we meer licht binnen krijgen. De zomervakantie is in zicht en dat betekent ook dat we de laatste schooldag tegemoet gaan. Een bijzondere dag ook voor juf Annelies, want zij neemt afscheid die dag. Juf Annelies gaat een nieuwe uitdaging aan op de basisschool in Metslawier. We vinden het jammer dat ze ons gaat verlaten, maar wensen haar ook veel plezier! Omdat de school na de zomervakantie de verbouwing achter de rug heeft, willen we ons ook zo snel mogelijk weer inzetten voor de talentenmiddagen op vrijdag. Hier krijgen de kinderen de kans om in te schrijven voor een workshop waar zij vier weken op vrijdagmiddag aan werken. Dit kan variëren van koken tot kleien en van hout bewerken tot papier maché. We zouden het leuk vinden als we meer gebruik kunnen maken van vrijwilligers (ouders, familieleden, dorpsgenoten) die op vrijdagmiddag een groepje willen begeleiden. Lijkt het u leuk om hieraan mee te werken, dan horen we dit graag via de mail: sanne. denhartogh@noventa.nl Onderstaand leest u een stukje, geschreven door Jelke van Kammen: Beste mensen van Surhuizum, De JLS is bovendien ook de enige school in Surhuizum! Maar ook deze school heeft goede regels en leerkrachten de corona maatregelen zijn hier ook gewoon het zelfde als in andere dorpen. aardige leerlingen enzo de meeste kinderen gaan met plezier naar school en dat is ook van belang. de school is nu aan het verbouwen maar de school heeft over een paar weken/maanden heel wat verbeteringen. Gelukkig is de jls ook weer open maar dat heb je vaak bij kleine dorpjes. Na school mag je ook wel op het plein spelen maar ga niet naar het bouwvakkers gedeelte. Want ze zijn hard aan het werk en anders kunnen ze opnieuw beginnen. De meeste van de school doen hun best ook al is er bijna vakantie, de school moet blijven knallen. Iedereen luistert goed. Tot de volgende keer maar weer. Jelke van Kammen Een fijne vakantie voor iedereen!
Page 12
12 13 Protestantse Gemeente Surhuizum Beste inwoners van Surhuizum. Voor dit zomernummer van de Grutte Gelf nog even de laatste stand van zaken uit de kerkelijke gemeente. In juni zijn er voor de kinderen en voor de tieners nog een paar ‘live’-activiteiten geweest, waarin ze elkaar weer konden ontmoeten en samen dingen konden doen. Voor de tieners moest dat wel onder de 1,5 meter regel, maar dat is al beter dan elkaar alleen zien op een beeldscherm. Ook de kerkenraad is weer een keer - op gepaste afstand - bij elkaar geweest. In die vergadering is besloten dat we in de zomermaanden de kerkdiensten nog niet hervatten. Wel zal er - net als de laatste maanden - elke zondag een uitzending zijn vanuit de doarpstsjerke. Deze is - alleen met geluid - te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. De rechtstreekse uitzending begint zondagochtend om 09.30 uur, maar kan ook later worden beluisterd. Van verschillende kanten hoor ik dat mensen behoorlijk genoeg hebben van het hele ‘corona-gebeuren’. We missen vooral de onderlinge contacten, niet alleen in de kerkelijke gemeente, maar ook in het dorp. Want al kom je op straat wel eens iemand tegen om een praatje mee te maken, dat is toch maar mondjesmaat. Nu zijn er gelukkig al weer wat meer mogelijkheden dan in het begin van de crisis. En daar willen we gebruik van maken door elke twee weken op donderdag een kleinschalige ontmoeting te organiseren in ’t Gebou aan het Langpaed tegenover de doarpstsjerke. De invulling van die ontmoetingen is open en kan gezamenlijk worden vastgesteld. Het gaat om de volgende data: 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september, ’s morgens van 10.00 - 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom, maar in de 1,5 meter-setting er is slechts beperkt ruimte. Daarom is het fijn als u of jij mij laat weten dat je komt. Maar even langs komen om te zien of er nog ‘plaats is in de herberg’, kan natuurlijk ook. Zelf zal ik - bijzondere omstandigheden daar gelaten - in ieder geval aanwezig zijn. Als blijkt dat er veel belangstelling is, misschien ook wel voor ontmoetingen in de avond, dan kunnen we de mogelijkheden uitbreiden*. Uw reacties zie ik graag tegemoet. ds. Guda Borger tel. 355485 / e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl * Informatie daarover komt dan op onze website www.pknsurhuizum.nl
Page 18
18 19 “ASC’75 is belangrijk voor de leefbaarheid in Augustinusga en Surhuizum” In de rondgang van De Streekkrant langs de vijftien voetbalclubs in het verspreidingsgebied van de krant stond onlangs s.v. ASC’75 in de spotlights. De club speelde het afgelopen en voortijdig afgebroken seizoen in de 5e klasse C. Een seizoen eerder lukte het niet om in de 4e klasse te blijven. In een beslissend duel werd verloren van Ezinge en werd degradatie naar de ‘kelderklasse’ een feit. De doelstelling om in het linker rijtje te eindigen, leek dit jaar zeker haalbaar. De vraag of er meer in had gezeten bleef door de coronacrisis echter onbeantwoord. Op sportpark ‘Easterbourren’ werd met de 41-jarige voorzitter Arie Brandsma zowel terug- als vooruitgeblikt. “Wij zitten hier wat ingeklemd tussen dorpen als Surhuisterveen, Harkema en Buitenpost en we zien regelmatig dat talentvolle jeugdspelers er voor kiezen om bij de grotere clubs uit die dorpen te gaan voetballen”, vertelt Brandsma. “Onze hoop is er daarbij op gevestigd dat ze op enig moment weer terug komen om bij ASC’75 te gaan voetballen. Wij hebben zelf geen teams in de leeftijdscategorie van 16 tot 19 jaar en dat maakt het lastig om een goede doorstroming naar de senioren mogelijk te maken. In Augustinusga en Surhuizum is al enige tijd geen sprake meer van nieuwbouw en daardoor komen er eigenlijk weinig tot geen nieuwe leden bij. Het is nu met de coronacrisis ook maar afwachten of iedereen wel blijft voetballen. Het kan zijn dat er bij de senioren spelers zijn,
Page 20
20 die het wel prettig vinden dat ze op zaterdag geen verplichtingen hebben. Maar ik heb goede hoop dat het toch weer zal lukken om drie seniorenteams op de been te houden. Het voetbal leeft hier namelijk wel en de sfeer en de onderlinge verbinding is één van de sterke punten van ASC’75”. Naast de drie seniorenteams heeft ASC’75 ook 7-tallen bij de 35+ en is er een damesafdeling. Bovendien zijn er onder de 16 jaar verschillende jeugdteams. “Ons ledental ligt zo rond de 150”, gaat Brandsma verder. “Om de club ook financieel gezond te houden, moeten we vindingrijk zijn. Zo hebben we met dank aan de gemeente Achtkarspelen sinds kort de beschikking over ledverlichting en zonnepanelen, waardoor de energiekosten omlaag gebracht kunnen worden. Door de coronacrisis lopen we uiteraard inkomsten mis, maar zoals het er nu uitziet komt de KNVB de clubs met een bijdrage van € 4000,- tegemoet. Daardoor kunnen we de financiële schade beperkt houden. We delen het complex overigens met de tennisvereniging en de loopgroep. Bestuurlijk doen we het ook samen, ik ben algemeen voorzitter van de drie verenigingen”. Komend jaar gaat er met hoofdtrainer Arend de Boer een nieuwe trainer met de eerste selectie aan de slag. Dit betekent dat er aan de samenwerking met Cor Elzinga na één seizoen al weer een einde komt. Brandsma benadrukt dat dit in goed overleg is besloten en dat de selectie daarin een belangrijke stem heeft gehad. Volgens de spelers ontbrak het toch wel wat aan de echte klik. De Boer, inwoner van Opeinde, komt over van WWS (Wirdum), waar hij twee seizoenen hoofdtrainer is geweest. De doelstelling van ASC’75 blijft hetzelfde. De voorzitter daarover: “We gaan weer voor het linker rijtje en hopen op een periode titel. In onze klasse spelen een aantal zeer sterke teams, zoals Noordbergum en VCR. Zij zullen denk ik gaan uitmaken wie er kampioen wordt. Onze selectie blijft zoals het nu lijkt intact en op basis van de aanwezige kwaliteit mag ASC’75 het vizier op de subtop richten. Maar dan moet wel alles mee zitten. De selectie is smal en daardoor wel kwetsbaar”. Brandsma maakt al bijna zijn hele leven deel uit van ASC’75. Hij was jarenlang doelman en stond circa twaalf seizoenen bij het eerste elftal onder de lat. Naast voorzitter is hij leider van het team, waar zijn zoon in speelt en bekleedt hij ook de functie van keeperstrainer. Daarnaast neemt hij tweewekelijks het onderhoud van het kunstgrasveld voor zijn rekening. Brandsma vindt dat niet zo bijzonder. “Zo werkt het nou eenmaal bij een kleine club. Je bent en blijft afhankelijk van een beperkte groep mensen, die ziel en zaligheid aan de club verbindt. Mijn familie is nogal met de club en met voetbal verbonden. Zo speelt mijn broer Nico Brandsma op zijn 44e jaar nog steeds als laatste man in het eer21 ste elftal. Zijn zoon Armando (22 jaar) is voorstopper. Prachtig toch, dat vader en zoon samen het hart van de verdediging vormen. Mijn broer Martin Brandsma is trainer van Friese Boys. Onze hoofdsponsor is Nicolai’s verzekeringen. De eigenaar van dat bedrijf is een broer van mijn moeder. We zijn als ASC’75 eigenlijk één grote familie. Het sociale aspect is dan ook minstens zo belangrijk als de prestaties op het veld. Voor de leefbaarheid in de onze dorpen is ASC’75 erg belangrijk. Er wordt nu gelukkig weer getraind, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Uiteraard doen we dit met inachtneming van de geldende richtlijnen. Onze hoofdtrainer Cor Elzinga doet dit belangeloos. Toen alles werd stilgelegd, liet hij weten van zijn salaris af te zien. Een mooi gebaar vind ik dat”. Op de vraag of hij nog een wens of boodschap heeft, reageert Brandsma als volgt: “Zowel bij het voetbal als bij het tennis hebben we behoefte aan nieuwe leden. Ik hoop dat zich in de aanloop naar het nieuwe seizoen mensen als lid zullen gaan aanmelden. Ook wil ik de ouders van onze jeugdleden oproepen om mee te helpen om onze club goed te laten functioneren. We moeten het met elkaar en voor elkaar doen. We kunnen niet eindeloos blijven leunen op een beperkt groepje vrijwilligers”. Zwerfvuilactie SVS Vrijdag 19 juni zijn deze kanjers met een aantal ouders in 3 groepjes door Surhuizum gegaan om het zwerfafval op te ruimen. Goed gedaan toppers!
Page 24
24 25 Activiteiten bij De Spitkeet Harmonicafestijn Harmonicamuziek in en om openluchtmuseum De Spitkeet te Harkema, hoeveel mooier kun je het krijgen. Het instrument, in de omgeving beter bekend als de trekzak, is iets wat vroeger veel in de armere streken werd gebruikt bij bruiloften en feesten, maar ook werd er veel door de mensen thuis op gespeeld. De Loekpoedels, bekend van het harmonicafestijn in de Lantearne te Surhuisterveen, organiseren op 4 juli 2020 in samenwerking De Spitkeet een open harmonicadag. Deze dag is bedoeld voor harmonica (trekzak), Steirische harmonica en accordeons. Op het terrein en in het museum kan men muziek maken zoveel als men wil. Bij dit gebeuren is er geen open podium, zoals bij de vele harmonicadagen, maar is het alleen vrij spelen. Door het coronavirus zijn hier dit jaar helaas wel beperkingen aan. Voor diegenen die mee willen doen, geldt dat men zich voor 1 juli bij Pieter van der Veen moet aanmelden. Dit kan via facebook, mail (veen-139@hotmail.nl) of bellen naar 06-13973856. We moeten ons er wel bewust van zijn dat voor de bezoekers de coronaregels gelden (anderhalve meter afstand). Het is de bedoeling om van 11.00 uur ‘s morgens tot 17.00 uur in de namiddag het museum open te stellen voor deze happening. Mensen met een instrument hebben vrij entree en komt men luisteren dan betaalt men de normale entree voor het museum. Fietstochten Wij hebben voor onze fietsliefhebbers in juli en augustus acht leuke, korte fietsroutes uitgezet. Wij zijn van plan om de eerste tocht te houden op zaterdag 11 juli en willen zo t/m 29 augustus elke zaterdag een tocht aanbieden. De afstanden zijn steeds tussen de 30 en 40 km en de starttijd is tussen 11.00 en 14.00 uur bij De Spitkeet, De Dunen 3 in Harkema. Er zijn onderweg geen vaste rustplaatsen. De prijs is € 3,- per tocht, maar wie een strippenkaart koopt voor 4 tochten betaalt € 10.
Page 26
26 27 Zomeractiviteiten voor thuisblijvende kinderen en jongeren Thuisblijvende kinderen en jongeren hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen: Bibliotheken Noord Fryslân biedt zes weken lang activiteiten aan op het gebied van digitale technologie. Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken. Scholieren en studenten die kennis hebben van de digitale wereld, denk aan programmeren en 3D printen, kunnen een zomer lang aan het werk in de bibliotheek. Programmeren, online ontwerpen en coole foto’s en video’s maken met behulp van een green screen. Het zijn slechts een paar activiteiten die deze zomervakantie georganiseerd worden in de bibliotheek. Iedere woensdag- en vrijdagochtend vinden er in de vestigingen Hallum, Dokkum, De Westereen, Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen workshops plaats. De activiteiten worden gegeven door medewerkers van de bibliotheek en digitale-toppers: scholieren en studenten die veel weten over digitale programma’s als Scratch en Tinkercad en het platform Bloxels. ‘Een win-winsituatie. Kinderen en jongeren maken kennis met verschillende computerprogramma’s of verbeteren hun digitale vaardigheden in een zomervakantie die mogelijk voor velen in het teken staat van thuisblijven. De wat oudere scholieren en studenten delen hun kennis, verdienen een zakcentje bij en doen werkervaring op,’ vertelt Marike Wiggers van de bibliotheek. De activiteiten gaan, binnen de maatregelen die het RIVM stelt, van start op 8 juli en eindigen op 14 augustus: vijf deelnemers per workshop en op anderhalve meter afstand van elkaar. Wiggers: ‘Binnenkort maken we het volledige programma bekend op onze website, social media en op de scholen.’
Page 32
32 We weten niet of zo’n jager net zo modern is als de vrouwen en ook gebruik maakt van Strava, maar dat worden dan vast mooie routeplaatjes als die kriskras door het land dwaalt achter z’n prooi aan. Ook de blije fietser had deze keer de prooi weer te pakken. We waren even bang dat ze zich weg had laten jagen door onze plagerij, maar gelukkig is ze er weer met de oplossing: “Als u dit leest, ben ik terug van weggeweest. Naar het vorige zoekplaatje zocht ik een hele poos, maar ik had Pech En (was) Boos! Kreeg van de wandelvrouwen wel enige uitleg je moet het zoeken aan een recht eind weg. Helaas, heb het niet gevonden en dus ook geen oplossing ingezonden. Gelukkig las ik de oplossing in de Gelf dus dat het zoeken was voor iedereen een grote klus!! Maar van dit zoekplaatje werd ik weer blij want dit was weer een makkie voor mij. Ik dacht: dit is aan de ene kant van de “feart” en aan de andere kant van de “sleat”. Dus fietste ik langs beide en vond het jachttafereel bij de fam. v.d. Heide. Oftewel: op het hok bij Pieter en Trien daar is het zoekplaatje te zien!” Zo kennen we de blije fietser weer, die heeft het vizier weer goed gericht en loopt weer als ge”smeard” (de fiets). Wie ook altijd als gesmeerd loopt, is natuurlijk Maike Mulder. Samen met Jacob stuurt ze nooit zomaar wat losse flodders: “Dit mooie jagers tafereeltje zie je vanaf het fietspad en de Uterwei op het hok bij de familie v.d. Heide aan de Schuurmanwei 18”. Ze laten zich door niets en niemand op de kast jagen, blijkt wel weer en komen altijd weer met de juiste oplossing als resultaat. En ook Jappie en Bettie jaag je niet zomaar de stuipen op het lijf, al vonden ze dit plaatje wel gemakkelijker dan de vorige, blijkt wel uit hun reactie: “Een jachttafereel als windwijzer is prachtig, zie je niet vaak. Dus weer goed om je heen kijken en vooral omhoog. Maar dit gaat wel beter dan in de berm zoeken naar een P E B paaltje. Het is te vinden bij de fam. P van der Heide achter op de schuur aan de Schuurmanwei nr 18.” 33 En dan tot slot nog Jelle de Vries. Altijd op jacht naar de juiste oplossing, hoe dan ook. En natuurlijk lukte het hem deze keer ook weer om erachter te komen: “Ook nu ben ik in het geweer gekomen om dit zoekplaatje zo snel mogelijk te traceren en dat is helemaal gelukt. Dit “kijkspel” is te bewonderen op het bijgebouw van de familie v.d. Heide, wonende aan de S. Schuurmanwei, wat heel mooi past in deze omgeving. Jagen is de oudste manier om aan voedsel te komen. Tegenwoordig is de jacht geregeld door middel van nationale, regionale of provinciale regelgeving. Dan nog een gezegde: Tijd moet je maken, maar daar moet je wel tijd voor hebben.“. In het geweer komen om iemand met een geweer op te zoeken, Jelle schiet weer met scherp zoals altijd. De vakantieperiode komt weer aan, dus het jachtige leven kan even aan de kant worden gezet en er kan ook weer extra lang naar het nieuwe zoekplaatje worden gezocht. Omdat de hints zo worden gewaardeerd en we ze deze keer ook kunnen geven omdat we zelf weten waar dit plaatje zicht bevindt, kunnen we u vertellen dat u opnieuw uit moet kijken voor de drukte en het juiste pad én letter moet kiezen. Mocht u er toch niet uit kunnen komen, dan kunt u altijd nog om bijstand vragen. Mocht u de oplossing vinden of juist hints nodig hebben, geef die dan door of vraag die aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de. brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Spreuk van de maand “Je bent nooit zo aan vakantie toe, dan de week erna” Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwooord: apo-stel
Page 36
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentritichtste jiergong, nûmer 1, 2 juny 2020

Grutte Gelf nûmer 1, 2 juny 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentritichste jiergong, nûmer 1, 2 juny 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Nijs fan Pleatslik Belang It is in frjemde tiid. Korona. It hâld ús alle dagen dwaande. Samar is alles oars. It gewoan is net mear gewoan. Fanút it bestjoer fan Pleatslik Belang kaam it idee om wêr nedich minsken help oan te bieden. Dit kin bygelyks in boadskipke wêze. Gelokkich hawwe wy oant no ta noch gjin oanfragen hân, mar wol in soad oanmeldings fan minsken dy’t wol helpe wolle. Tige tank derfoar! Surhuzum soe Surhuzum net wêze as wy net njonken elkoar stean. Skouder oan skouder. Mei oardel meter ôfstân fansels. Mei inoar troch de tiid, wy moatte sterk wêze, goed op ús sels passe, mar yn dizze tiid noch mear nei elkoar omsjen. Op de krusing fan It Langfâl/It Súd ynt lân fan Albert Veenstra stiet no in grut spandoek “met elkaar, voor elkaar”. Hjirmei wolle wy alle Surhústers in hert ûnder de riem stekke. Mochten der Surhústers wêze dy’t help nedich ha, lit it ús witte. Troch de maatregels hawwe wy as Pleatslik Belang ek de ledengearkomst útstelle moatten. Wannear dit krekt plak fine sil, is noch net dúdlik. Fierder bin der op’t stuit gjin bysûnderheden. Groetnis, Pleatslik Belang
Page 26
26 27 Protestantse gemeente Surhuizum Beste inwoners van Surhuizum, Wie had kunnen bedenken dat ons ‘gewone’ leven zolang plat gelegd zou worden door het coronavirus? We zijn inmiddels al bijna drie maanden in de ban van het virus en het wordt steeds duidelijker dat we voorlopig niet van de beperkingen af zijn. Gelukkig is er al wel wat meer vrijheid, zeker voor de kinderen en daarmee ook voor hun ouders. Ook voor de zogeheten contactberoepen en voor sport zijn er weer mogelijkheden, maar het blijft allemaal aftasten en uitproberen wat wel en niet verantwoord is. Dat geldt ook voor de kerk. Zoals het er nu uitziet, mogen er vanaf 1 juni weer 30 mensen in een gebouw samenkomen en vanaf 1 juli 100. Maar dan wel onder de voorwaarde van 1,5 meter afstand tussen mensen die niet in eenzelfde huis wonen. Kortom, er moeten in de kerk allemaal ‘eilandjes’ worden gevormd waar mensen kunnen plaatsnemen. Dat is in een kerkgebouw waar vaste banken staan een grote uitdaging. Om te weten of een eilandje uit één of meer zitplaatsen moet bestaan, is het nodig om van tevoren te weten wie er van plan zijn te komen. Dat is een behoorlijke aanslag op het openbare karakter van de erediensten! Tot aan de afkondiging van de eerste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, was de kerkdienst vrij toegankelijk voor iedereen. Nu lijkt het een soort besloten bijeenkomst te worden, waarvoor je toegangskaartjes moet reserveren. Tegelijkertijd is dat al weer een vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Op dit moment worden er op zondag vanuit de doarpstsjerke alleen uitzendingen verzorgd. Daarbij zijn een voorganger, de ouderling van dienst en de kosters aanwezig en soms één of meer muzikanten. Géén gemeenteleden. Deze uitzendingen zijn - alleen met geluid - te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. De rechtstreekse uitzending begint zondagochtend om 9.30 uur, maar kan ook later worden beluisterd. Zo spoedig mogelijk wordt een plan opgesteld voor het gebruik en een herindeling van de doarpstsjerke en It Gebou, zodat kerkdiensten en andere bijeenkomsten op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden. Een heftige beperking daarbij is dat er tijdens samenkomsten voorlopig niet gezamenlijk gezongen mag worden. Te zijner tijd kunt u op de website* nadere informatie vinden over de hervatting van de kerkdiensten en het gebruiksplan. Voor het onderling contact moeten we het op dit moment vooral hebben van de telefoon, whats-app of andere digitale middelen, en van ontmoetingen op straat of bezoekjes in de tuin. Het is goed om aan de vlaggen in het dorp te zien dat
Page 32
32 33 Corona treft ook De Bazuin! Op de foto De Bazuin in betere tijden zonder Corona. Net als de meesten van u treft het Coronavirus ook fanfare De Bazuin. Sinds half maart kunnen we niet meer repeteren en staan alle activiteiten on hold. Geen begeleiding van kerkdiensten, niet spelen bij bevrijdingsdiensten of de wandeltocht, geen tripje naar het concours op het Duitse eiland Borkum en geen Nederlandse fanfare kampioenschappen voor de muzikanten. We hadden ons verheugd op mooie optredens richting de zomer maar helaas. Het meeste missen we de wekelijkse repetities en het gezellige samenzijn wat hoort bij zo’n vereniging als De Bazuin. Via de Bazuin-groepsapp blijven we contact met elkaar houden en brengen we elkaar op de hoogte van allerlei nieuwtjes. Maar ja, het is toch anders dan live-contact! Maar gelukkig hebben we wel een zeer succesvolle bloemenaktie gehad. We hebben geen deur-aan-deur-verkoop gedaan dit jaar maar van te voren konden de planten gereserveerd worden en zijn in de week van 6 mei bij u op de stoep thuis bezorgd. We zijn super blij met deze financiële steun want we hebben nu geen inkomsten maar een groot gedeelte van de kosten loopt wel gewoon door. Ook kijken we heel voorzichtig vooruit want we hopen dat we op een gegeven moment weer bij elkaar kunnen komen om muziek te maken. En hoe gaat dat er dan uitzien? Anderhalve meter afstand tussen elke muzikant? Waar vind je een repetitieruimte die groot genoeg is om dit realiseren? Extra schoonmaak-maatregelen, looproutes, eigen lessenaar mee, geen bladmuziek van elkaar lenen, speeksel in de toeters en op de vloer, eigen koffie/thee mee en wanneer kunnen we weer gezamenlijk optreden of een concert geven? Heel wat om over na te denken en te onderzoeken! Mocht u hierover ideeën hebben dan houden we ons aanbevolen. Voor nu wensen wij u een goede zomer, pas op uzelf, blijf gezond en hopelijk tot heel snel ziens! (www.fanfaredebazuin.nl)
Page 34
34 Herstart Maandag 4 mei mochten de korfballers van k.v. DTS weer het veld op. Op sportpark Woudlust werd door de jeugd weer voorzichtig met de trainingen begonnen. 35 Zoekplaatje Tsja, veel moeilijker als die in de vorige Gelf hebben we ze nog niet gehad, zo te horen aan de reacties. De telefoon stond roodgloeiend voor het vragen van extra tips, een duidelijk geval van voor het Plaatje Even Bellen. En zelfs met een hint viel het nog niet mee. Er stond PEB op het bordje, het lag aan de route die in de vorige Gelf stond en het stond aan een recht eind weg. Dat waren de hints, maar die bleken niet voldoende. Sommigen waren zelfs het Plaatje Even Beu. Gelukkig blijkt dan weer de saamhorigheid in het dorp en blijkt dat de zoekers onderling hun ervaringen uitwisselen waardoor ze toch weer op het juiste spoor kwamen. Zij waren dus bij het zoeken van het Plaatje Erg Behulpzaam. Wij vonden het Prachtig En Bewonderenswaardig dat er zoveel inzet werd getoond om het plaatje te vinden. Een mooie bijkomstigheid van dat fanatieke zoeken kwam via Jelle aan het licht. Hij vond maar liefst 4 PEB-paaltjes in het dorp, maar dat bleken allemaal niet de juiste. Dit schreef hij in zijn inzending: “Het vinden van dit zoekplaatje heeft wel de nodige stress opgeleverd. Uiteindelijk is het gelukt om dit PEB-paaltje door middel van vele verkregen aanwijzingen te vinden. Het eigenlijke probleem was het vinden van 4 andere PEB-paaltjes in en buiten het dorp, maar de goeie zat er helaas niet bij. Ik had beet bij nummer 5, tegenover de familie Bouma, wonende aan de Rysloane. Zoekt en gij zult vinden. Zo zie je maar weer, de aanhouder wint! PEB betekent: Provinciaal Elektrisch Bedrijf. De meeste PEB’s waren in die tijd naamloze vennootschappen, waarvan de aandelen van de provincie waren. Elke provincie had zo’n bedrijf, te weten: Groningen de EGD, Drenthe de EGB, Gelderland de EGPM, Zeeland de PZEM, Limburg de PLEM, Utrecht de PUEM en Friesland dus de PEB. Dan nog even een gezegde: De kunst van het weten is het weten te negeren.”
Page 36
36 Maar Jelle weet er veel van, blijkt wel weer en weet tevens van geen opgeven. Geen wonder dat hij het Broekenhuis ook nog steeds runt, al is hij de pensioengerechtigde leeftijd al even voorbij. Een winkel waar u Prima Een Broek kunt aanschaffen, maar dat terzijde. Ook Jacob en Maike wisten het plaatje te vinden, ook al ging dat ook deze keer niet vanzelf. Maar ja, bij zo’n bordje bezorg je normaal gesproken ook geen krant of iets dergelijks, daarvoor heb je nou Precies Een Brievenbus nodig. Ze schreven dit: “Deze keer was het niet makkelijk te vinden, maar met een tip en enig speurwerk is het toch gevonden aan de Rysloane bij de familie Bouma.” Helemaal goed! En met het Corona virus in de lucht, is het misschien wel Prima En Beter dat iedereen zoveel tijd in de buitenlucht heeft doorgebracht, want daar is de kans op besmetting toch weer een stuk kleiner. Dat vonden de wandelvrouwen ook, al is hun groepje nu wel wat kleiner: “In deze tijd van de corona tijd lopen we maar met z’n drieën, (10 paar ogen zien meer dan 6). Omdat we er al zo vaak langs hadden gelopen en het maar niet konden vinden, liepen we van de week maar weer eens het rondje van Tanja en Niek, en nadat we de hint nog eens goed hadden gelezen dat het op een recht eind weg was, viel ons oog opeens op het PEB-paaltje verscholen achter een boom en struikgewas, het staat scheef tegenover het huis van de gebroeders Bouma, Rysloane 9.”. “Wat ruist er door het struikgewas” was ooit een bekend liedje van Toon Hermans, maar het zijn dus de wandelvrouwen. En dan vind je dus het zoekplaatje als je je best doet. Of Jappie en Betty op het ruisen zijn afgekomen weten we niet, maar wij hebben zo’n vermoeden wie de vriendelijke dames waren die zij tegenkwamen en die hen de plaats van het Plaatje Een Beetje onder de aandacht brachten: “Hallo redactie. Nou dit was wel even zoeken, al een paar keer op stap geweest maar geen P E B bordje te vinden. Toch nog maar een keertje op de fiets gestapt en toen kwamen we enkele vriendelijke dames tegen die ons wat waardevolle tips gaven. We waren in de goede richting en kwamen op de Rysloane aan. We vonden het bordje bij een boom tegenover de gebroeders Bouma op nr 9.” Heel goed gedaan natuurlijk. Het plaatje werd ingestuurd door Fransje Bouma en later ook nog door Tanja en Niek. Fransje vertelde er het volgende nog bij: “Sa grappig! Arjen en ik ha dat pealtsje twa wike lyn (begjin maart, red.) ontdekt terwyl it al wol 60 jier tsjinoer de Rysloane 9 stiet, yn de barm.” 37 En Tanja vertelde dit: “Tijdens onze zoektocht hebben we ook gekeken naar een nieuw zoekplaatje. We stonden in de Mieden en toen kwam Arjen bij ons staan. Hij vertelde over deze foto. Het is tegenover zijn huis. Hij wist er ook wel iets over te vertellen. Dat weet ik niet meer. Hij vertelde wel dat ze vergeten waren die er weg te halen. Ken je dit?” Nou inmiddels wel, maar Probeer (het) Even (bij) Bouma als u er nog meer van wilt weten, dat is de conclusie! Dan op naar het volgende plaatje. Waar vindt u dit jachttafereel? Blijf buiten schot, al hangt het van de wind af of u op de korrel wordt genomen, maar kijk vooral uit voor de drukte (al is die tijdens deze coronatijd wel behoorlijk minder) als u omhoogkijkt en raak niet van de wal in de sloot, al zal dat wel niet zo’n vaart lopen. Dat is wat wij u als bescheiden hint mee willen geven deze keer. Mocht u de oplossing vinden of juist hints nodig hebben, geef die dan door of vraag die aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Spreuk van de maand Met geluk is het net als met gezondheid: als je er niets van merkt, betekent dat dat het er is. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwooord: een-L-in-G (eenling)
Page 40
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 12, 5 maaie 2020

Grutte Gelf nûmer 12, 5 maaie 2020


Page 0
Page 10
10 11 Ernst Oosterveld van onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga houdt samen met stagiair Chris de nestkasten voor de gekraagde roodstaart goed in de gaten. “Uit het onderzoek tot nu toe wel ontdekt dat vooral de ouderdom, de oude bomen belangrijk zijn voor broedvogels. Maar ook de aanwezigheid van meidoorns, en de aanwezigheid van brandnetels en bramen in de onderbegroeiing. Dus dat wil zeggen dat er niet al te intensief onderhoud gepleegd moet worden. Dat is het beste.” De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is heel blij met het onderzoek. “Dit ûndersyk is gewoan hiel moai. Wêr wy grutsk op binne, de readstut, dat is eigenlik de keninginne fan de wâlden. De skries is de kening fan de greide, mar de readstut is de keninginne fan de wâlden. En hoe kinne wy dy helpe. Wer docht dy it beste, hoe moatte wy dan it ûnderhâld dwaan. Dêrom finne wy it hiel belangryk dat it ûndersyk plak fynt om te sjen wêr gedijt it fûgeltsje it bêste. En hoe kinne wy it bêste helpe.”, aldus Albert van der Ploeg. “We volgen het hele broedseizoen.”, verteld Ernst Oosterveld, “De roodstaart overwintert in Afrika en komen zo begin april binnen in het broedgebied. Wij proberen ze dus te verleiden om in de nestkasten te broeden en dan gaan we iedere week bij de nestkasten langs om te zien hoe het broeden is, hoeveel eieren ze hebben, hoeveel jongen er uitvliegen. Daar gaan we mee door tot de laatste jongen zijn uitgevlogen. En dat is zo in de tweede helft van juni. We kijken ook wel naar anderen, maar we lichten deze soort uit omdat het een soort gidssoort is, daar waar de roodstaart zit zitten ook veel insecten, nachtvlinders en vleermuizen.” Inmiddels zijn de eerste gekraagde roodstaarten al weer in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden gezien. Veel gekraagde roodstaarten betekent dat het goed gaat met de natuur in de Noardlike Fryske Wâlden.
Page 12
12 13 In memoriam Frans Geertsma We hadden als DTS’ers heel graag dicht om Tine, Anneke en Aize, Henk en Jolanda, Nynke en Jan en hun kinderen willen staan bij het afscheid van Frans. Helaas kunnen we dat nu niet fysiek doen maar in gedachten staan we om jullie heen. Op onze ledenvergadering van 6 maart j.l. zijn de bloemen voor ‘actieve DTS’er in beeld’ met instemming van alle leden naar Frans gegaan als een eerbetoon voor alles wat hij voor de club heeft gedaan. Dit gebaar werd door Frans zeer op prijs gesteld. Wobbe heeft de bloemen bij Frans gebracht en zij hebben samen in een gezellig uurtje nog wat oude herinneringen opgehaald. Wij hadden er geen rekening mee gehouden dat zijn gezondheid vlak daarna zo hard achteruit zou gaan. Frans was DTS, zoals de hele familie Geertsma altijd zeer nauw betrokken was en is bij DTS. Van zijn jonge jeugd af was Frans lid bij DTS. Hij heeft jaren in de hoofdmacht van DTS gespeeld en ook op een hoog niveau. Zijn liefde lag in het aanvalsvak. Hij kreeg de beste verdedigers bij zich, maar met zijn vermaarde afstandsschot was er geen houden aan. Hij heeft zijn plek in de selectie tot zijn 40ste volgehouden. Dat hij het zolang heeft volgehouden had hij wel een verklaring voor: op zaterdagmorgen eerst een putsje, om half 12 een pilske en dan naar Tine voor het warme eten, een half uurtje knipperen en dan naar het veld. Daarna heeft hij nog jaren genoten van het korfbalspel op een lager niveau. Toen de benen niet wilden wat het hoofd nog wel wilde, had Frans wel een oplossing. Als sportman fietste hij als warming-up naar Britsum om vervolgens daar een wedstrijdje te spelen en terug met de auto. Achteraf bleek dat hij altijd in een veel te hoge versnelling fietste waardoor de benen snel vol liepen. Als sportman gaf hij op de training en in de wedstrijd alles. Hij kon het eigenlijk niet verkroppen dat teamgenoten de kantjes er af liepen of om elk wissewasje een training of zelfs een wedstrijd afzegden. Frans kon ook een echte mopperkont zijn. Als het niet liep ging het kopje nog weleens hangen of moest de scheidsrechter het ontgelden, maar daar hadden wel meer Geertsma’s last van. Frans was geen bestuurder, hij was meer een doener. Bestuur en commissiefuncties liet hij aan anderen over. Maar bij de bouw en de diverse verbouwingen konden we op hem rekenen. Na zijn actieve carrière heeft hij zich jaren
Page 14
14 15 beziggehouden met het dagelijks onderhoud van onze sportaccommodatie. Om gasten te ontvangen moest het er wel en beetje netjes bijliggen. Ook de organisatie van de DTS kaartavonden was bij Frans in goede handen. Jarenlang heeft hij deze avonden verzorgd. Op zaterdag was Frans een vaste supporter bij bijna alle teams van DTS. In elk team speelde eigenlijk wel een nazaat van Frans en Tine. Daar was hij zeer trots op. Hij had gehoopt daar nog wat langer van te kunnen genieten, mar it mocht net sa wêze. Wy moatte ôfskie nimme. Hij gaf mij in ons laatste gesprek nog een boodschap mee; pas goed op DTS, it is een mooie club. Wy hoopje dat dizze mooie club, Tine, Anneke en Aize, Henk en Jolanda en Nynke en Jan en de pakesizzers helpe kin it ferlies fan Frans te ferwurkjen. Bestuur DTS, Wobbe de Haan (maart 2020) Heel veel dank In het Friesch Dagblad van 24 april stond te lezen: “Landelijk gold het advies om alle decorandi te bellen. Een van de Friese burgemeesters vult dat op een creatieve manier in: die gaat bij de decorandi langs en belt ze vanuit hun eigen voortuin.” Dat blijkt onze eigen burgemeester te zijn want inderdaad ging bij ons de telefoon met de vraag: “Kinne jo eefkes by de foardoar komme?” En daar staat in onze voortuin, in vol ornaat, onze eigen burgemeester Oebele Brouwer, met de geheel onverwachte mededeling dat het Zijne Koninklijke Hoogheid de Koning heeft behaagd... Wy wiene der stil fan, koene sa gau gjin wurden fine. Mar wy binne der fansels wol hiel bliid mei. Wat ek in ear! Voor alle belangstelling daarna willen wij beiden, iedereen heel hartelijk bedanken. Het is al met al, overweldigend. Harmen en Tjitske Scheepsma Spreuk van de maand De zon komt op en gaat onder, maar nooit uit!
Page 24
24 25 En sa waard dizze moarn de 84-jierrige Harmen Scheepsma troch de boargemaster ferrast mei de meidieling dat hy troch Syn Majesteit de Kening ta ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ wie beneamd. It opspjeldzjen fan it lintsje bart op in letter momint. Lanlik wurdt dêrfoar in nije datum bepaald. Lykas jimme witte is Harmen Scheepsma fanôf it begjin yn 1988 belutsen by de Grutte Gelf, en dêrmei ek it langst aktyf fan alle frijwilligers. Harmen Scheepsma is net allinne redaksjelid, mar ek aktyf as besoarger en fersprieder fan it doarpsblêd. Nei achttjin jier aktyf west te wêzen as redaksjelid, gy hy fjirder mei it meitsje fan fraachpetearen. Hy fersoarget noch hieltyd de fersprieding fan ’e Grutte Gelf nei de besoargers en nei de adressen bûten de doarpsgrinzen. Hy hat jierrenlang wyks in soad oeren bestege oan it redaksjewurk. De kompjûter hie syn yntree noch net dien, dus moast elk stikje mei de typmasine typt wurde. Harmen Scheepsma hat ek de omslach fan ’e Grutte Gelf betocht, dy’t oant de dei fan hjoed noch giel mei swart is. Hy wie de oanjager fan ’e redaksje en soarge derfoar dat der mei elkoar in moai blêd ôflevere waard. It doarpsblêd hat bliken dien fan grutte betsjutting te wêzen foar it doarp. It blêd hat in ferbinend karakter en dat is yn oerienstimming mei it karakter fan Harmen. Nei it ferlitten fan ’e redaksje hat Harmen tsientallen fraachpetearen holden mei doarpsgenoaten en soarge der ek foar dat minsken mear oer elkoar wisten en har (foar)oardielen oan ’e kant setten. Yn ’e jierren ’60 en ’70 wie Harmen Scheepsma foarsitter fan it skoalbestjoer fan ’e kristlike legere skoalle dy’t yn 1971 de namme Johannes Looijenga krige. Doedestiids wie de skoalle noch selsstannich en hie it skoalbestjoer in hiel ferantwurdlike en bepalende rol. Harmen Scheepsma krige dingen dien en spile in wichtige rol yn ’e ûntwikkeling fan ’e skoalle en dêrmei ek yn ’e foarútgong fan Surhuzum. Foar de Grifformearde Tsjerke Stynsgea-Surhuzum hat Harmen Scheepsma trije perioades sitting hân yn ’e ‘Kommisje fan behear’ fan ’e Pypketsjerke. Hy hat jierrenlang mei in soad ynset en belutsenens syn bekwamens as ferbiner en foarsitter toand. Harmen siet yn ’e boukommisje dy’t yn 1971 tafersjoch hie op in grutte ferbouwing. Mei, tank sij it wurk fan Harmen, is der in gebou ûntstien dat in grutte ynfloed hie op it tsjerkelibben, yn sawol Stynsgea as Surhuzum. Bedankt Hallo, via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaartjes telefoontjes en bloemen tijdens mijn verblijf in Nei Bertilla na mijn val j.l. Het deed mij en de familie goed dat er aan gedacht werd. Met vriendelijke groet, mevrouw A. van Schepen-Graansma, Lustenburg 35
Page 28
28 29 Een boomwal als apotheek voor de koeien De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) is een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen om boomwallen in het landschap te verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit zorgt voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee, biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden. Het project met de naam ‘De boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ doet VANLA samen met Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrâldfrucht. Op 3 februari vond de aftrap van het project plaats bij Mts. Bloemhoff in Surhuisterveen, waarbij Eerste Kamerlid Joop Atsma de eerste ‘projectboom’ plant. Het blijkt dat een landbouwsysteem waarbij vee, naast gras, ook bladeren en twijgen van bomen en struiken tot zich neemt, veel voordelen oplevert. Deze bomen en struiken dienen dan als apotheekfunctie voor het vee, want de dieren krijgen extra en gevarieerdere plantstoffen, mineralen, sporenelementen en vitamines binnen. “Vergelijk het met de mens. Die eet ook niet elke dag spinazie als ontbijt, lunch en avondeten en dat 7 dagen per week. Nee, eet gevarieerd adviseert de Schijf van Vijf. Hetzelfde geldt voor het vee”, aldus Dictus Hoeksma, secretaris van de VANLA. Gezonder vee betekent in de regel minder ziekte en zorgt voor een beter dierenwelzijn, maar levert tegelijkertijd ook een economisch voordeel op voor de boer. Ook op ecologisch vlak levert een biodiverse boomwal voordelen op, zoals het verminderen van stikstof- en CO2-uitstoot en verfraaien van het cultuurlandschap in De Wâlden.
Page 36
36 Gallagher gespot heeft. En die wordt ook altijd even op beeld vastgelegd. We hebben al een aardige verzameling. Wat er met deze verzameling gedaan wordt, is ons nog niet bekend. Helaas ook niks op het Ophûs. Dus op naar de Surhuzumer Mieden. En ja daar zagen we het plaatje op Miedwei nr 18. Dit hebben we even vastgelegd op de foto. Wie weet kan het bij de verzameling. Maar goed ook dat we een foto hebben genomen, want toen Niek een week later langs de Miedwei 18 fietste zag hij dat het hekje inclusief plaatje van Gallagher weg was. De reden daarvan weten we niet. We zijn wel benieuwd. Het was geen nieuw hekje meer, maar misschien waren de bewoners het ook wel zat dat iedereen stopte bij het zoekplaatje. In ieder geval waren wij nog op tijd. We hebben nog even genoten van het mooie weer en hebben het rondje Surhuizum even afgemaakt.” Het mysterie van de Mieden. Zo is het er, en zo niet meer. En doen bedoelen wij natuurlijk niet de Mieden, maar het zoekplaatje. Wij hopen dat er niet veel mensen tevergeefs om hebben gezocht, dat is ons al eens eerder overkomen. Hoe dan ook, ons advies dat het zoeken van het plaatje een lekkere frisse neus kan opleveren in deze tijden van Corona is in ieder geval door Niek en Tanja ter harte genomen. Bijna 20 kilometer fietsen en ook nog met een hoogteverschil van 4 meter. Dat sommige mensen in Surhuizum dus 4 meter hoger wonen dan anderen, heeft ons ook wel weer verbaasd. Maar goed, zo lang ze niet uit de hoogte doen, is dat geen probleem. Dat doen de wandelvrouwen zeker niet, zij waren de leveranciers van dit zoekplaatje: “Nu in deze “corona tijd” zoals iedereen het zegt, moeten wij volgens de RIVM regels veel binnen zitten om niet tegen het coronavirus aan te lopen, Ook wij, de wandelvrouwen horen bij risico groepen “kwetsbare ouderen”. Bewegen buitenshuis is gelukkig niet verboden (is zelfs zeer goed en voor iedereen een aanrader) en zolang wij niet snotteren of verkouden zijn en ons redelijk goed voelen, willen we graag een frisse neus halen en lopen we onze wekelijkse rondjes wel, in en om Surhuizum maar wel met gepaste 1,5m afstand. 37 Buitengebieden zijn voor ons een must, zo mooi en vooral het fluiten van de vogels in de natuur is een leuke ontspanning voor ons. Tijdens deze routes hebben wij de foto gemaakt van het zoekplaatje in de vorige “grutte gelf” “ PAS OP schrikdraad” bij mevr v.d. Kant aan de miedwei nr 18. Schrikdraad was over haar pad getrokken, dat bedoeld is voor haar hond en dat dat de bezoekers waarschuwt om er over heen te stappen. Zorg goed voor elkaar en je medemens. Blijf gezond en blijf binnen en wil je een frisse neus halen: Houd afstand!” Kijk, het is dus voor de hond, misschien wordt er nu anders in voorzien. En neem het advies van de vrouwen ter harte, zouden wij zeggen! Dan nog de inzending van Jelle de Vries, met een mooie afsluitende en bijpassende spreuk: “Dit schrikaanjagende zoekplaatje is te vinden in het relatief open weidegebeid van de Surhuizumer Mieden. Te weten aan de Miedwei 18. Tot slot: eerlijkheid; beter een korte schrik dan een lang misverstand.” Nou, er is geen misverstand over dat Jelle het weer bij het rechte eind heeft. En over recht eind gesproken: het nieuwe zoekplaatje, dat door maar liefst twee personen afzonderlijk van elkaar werd ingestuurd, staat aan een relatief recht eind weg. Maar ja, die zijn er vele in Surhuizum. Wel kunnen we nog vertellen dat het aan de route ligt die Tanja en Niek hebben afgelegd (zie het kaartje hiervoor). Dan hoeft u nog hoogstens 19,78 km af te leggen om het te vinden. Genoeg voor alweer een frisse neus en wie weet krijgt u er, juist van die inspanning, veel energie van. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@ hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.
Page 40
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 11, 7 april 2020

Grutte Gelf nûmer 11, 7 april 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentritichste jiergong, nûmer 11, 7 april 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 460 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 #blijfthuis Nadat de regering donderdag 12 maart in verband met het coronavirus heeft besloten alle bijeenkomsten te verbieden waar meer dan honderd personen worden verwacht, zijn de afgelopen tijd rondom in Surhuizum heel wat activiteiten afgelast. Een overzicht van de afgelastingen heeft u kunnen lezen op onze dorpswebsite Surhuzum.nl. Drie dagen later werd door de overheid besloten om ook alle scholen en horecagelegenheden t/m 6 april te sluiten. Door de sluiting van sportpark Woudlust, MFC De Delfeart en het pannenkoekenhuis Landzicht is het openbare leven in Surhuizum grotendeels stilgelegd. Op maandag 23 maart werden verscherpte maatregelen door de regering afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Alle samenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Gold dit tot 6 april alleen voor samenkomsten vanaf honderd personen, nu zijn ook kleinere samenkomsten verboden. Dit betekent dat er dit jaar geen optocht met versierde wagens door Surhuizum zal rijden, de leden van SVS geen eindshow geven in De Delfeart en ook de klaverjassers dit seizoen niet meer bij elkaar zullen komen. Op 31 maart werd bekendgemaakt dat de maatregelen die golden t/m 6 april zijn verlengd t/m 28 april. Vandaar dat u in deze Grutte Gelf ook geen Wurklist aantreft met activiteiten voor de komende weken, deze zijn er namelijk niet. We wensen jullie een goede gezondheid en pas goed op elkaar. Redactie Grutte Gelf
Page 10
10 11 De brommerfreonen út Surhuzum e.o. Troch de coronamaatregels fan it regear komt de start fan it nije seizoen fan de brommerfreonen letter op gong dan oare jierren. “Normaal begjinne wy no wer te riden”, fertelt Janet van der Veer út Harkema. It begûn allegearre twa jier lyn, doe’t Janet en har man Folkert nei in ritsje op harren brommers, noch efkes oanstutsen by d’ Ade Boek yn Droegeham. “Dêr rekken wy oan ’e praat mei in pear mannen út Surhuzum. Dy wienen lid fan de brommerploech fan Gerkeskleaster, mar dêr moast it altyd sa hurd mooglik en sa fier mooglik. En dizze mannen woenen gewoan in eintsje ride en dan eefkes sitte mei in bakje kofje en appelgebak. Wy ha ôfpraat foar de tiisdeis dêrnei en doe ha wy foar it earst der op út west, mei acht man.” Sûnt dy tiid meitsje de brommerfreonen, soms wol mei tritich man, fanút Surhuzum elke tiisdeitejûn in rûntsje op har brommer. As it teminste moai waar is, wat ryde yn de rein is neat oan. Wa mei wol, dy komt en wa gjin sin hat bliuwt thús. Ofmelde hoecht net, mar as immen te let is en efkes appt, wurdt der wachte. “De measten wenje yn Surhuzum. Om healwei sânen komme der in pear út oare plakken wei by ús oan yn ’e Warmoltsstrjitte en dan ride wy mei-inoar nei Surhuzum”, fertelt Janet. De tochten geane bygelyks nei Eastermar, Beetstersweach as Visvliet en ûnderweis is der steefést kofje mei appeltaart. In kear waard sels oanstutsen by restaurant De Wâldwei ûnder Ljouwert. “Bist ek samar in ein fuort op ’e brommer,
Page 12
12 13 mar wy ride der noait tsjinoan. En it is gjin doel om sa fier mooglik te kommen, as ien ûnderweis in moai fûgeltsje sjocht, dan stopje wy ek samar eefkes. De rûte wurdt faaks foarôf útset mei help fan ’e knooppuntroute. De foarste rider bepaalt it tempo en de rjochting. Hy hat ek in earke yn, lykas de efterste rider. Sa kinne hja bygelyks oerlizze as de groep brekt by it oerstekken fan in dyk. Dan kinne de foarsten eefkes wachtsje. It binne net fan dy healwize mannen”, seit Janet laitsjend. De measte mannen komme út Surhuzum, mar der ride ek guon út De Tille, De Harkema, It Fean, Droegeham en Doezum mei. De brommerfreonen binne gjin klup as feriening, hja hawwe gjin foarsitter as ponghâlder en nimmen betellet kontribúsje. Der is gjin ledenadministraasje en der jilde gjin regels as foarskriften. Offisjeel bestiet de groep dus net. En dat wolle hja graach sa hâlde. Dat hja no dochs keazen ha foar klupklean, is fanwege de feiligens. “Wy hienen de lêste kear hast in ûngelokje en doe ha wy sein dat wy foar de feilichheid mar opfallende hesjes ha moasten. Dan wit it oare ferkear ek fuort dat wy by mekoar hearre as groep”, leit Janet út. Doe’t de fraach kaam hokker namme der op de hesjes komme moast, frege immen: “Hoe hite wy eins!”. It antwurd wie: “We hite net.” En sa stiet der no koartwei op ’e hesjes te lêzen: “brommer vrienden surhuizum”. Dus at jo meikoarten immen mei in giel hesje op in brommer riden sjogge, dan is it fest ien fan ’e brommerfreonen út Surhuzum. Foto’s: Janet van der Veer
Page 16
16 17 Protestantse gemeente Surhuizum| Beste inwoners van Surhuizum. Alles gaat anders dan anders. Het coronavirus legt niet alleen het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar ook het persoonlijke leven van mensen. Sociale contacten worden tot een minimum beperkt. Mensen zijn vrij en voelen zich toch opgesloten. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid of over de gezondheid van naaste familie of vrienden. Een deel van de bevolking wordt getroffen door een acute stop in het inkomen en zo is er nog meer te noemen. Als kerkelijke gemeente laten we u het volgende weten. Hoewel de kerkdiensten geen doorgang vinden, zal er de komende zondagen wel om 9.30 uur een korte uitzending zijn via www.kerkdienstgemist.nl.* Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven via onderstaande mailadressen. Aan het einde van de uitzending worden berichten doorgegeven met het oog op de komende tijd. Daarnaast is het mogelijk om bij vragen of behoefte aan contact te bellen of te mailen naar onderstaande personen. We wensen alle inwoners van Surhuizum sterkte toe en sluiten af met een bemoediging uit de bekende Psalm 23 uit de Bijbel. Een Psalm van David die zegt: De Heer is mijn herder. Ook al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Namens de kerkenraad: scriba Gryt Wijma, tel. 352510, e-mail scriba@pknsurhuizum.nl ds. Guda Borger, tel. 355485, e-mail dsborger@pknsurhuizum.nl *) Zie voor nadere informatie onze website: www.pknsurhuizum.nl
Page 24
24 25 Nieuws van World Servants Surhuizum-Buitenpost 2020 Kort geleden kwamen wij erachter dat Thomas helaas in verband met zijn medicatie de verplichte gele koorts-vaccinatie niet kan krijgen voor Sierra Leone. Dit betekent dat wij de afgelopen tijd druk op zoek zijn gegaan naar alternatieven! Een enorme lijst met alternatieven werd steeds kleiner, en toen kwam Myanmar in ons vizier. Een project om mee te helpen met de bouw voor gastenverblijven en een werkplaats waar protheses en orthopedisch schoeisel gemaakt worden. Door mee te bouwen aan deze werk- en verblijfsplaats, kunnen wij in dezelfde periode aan het werk voor de toekomst van mensen met een beperking in het plaatsje Taungoo! Meer informatie over de reis kunt u hier vinden: https://www.worldservants.nl/myanmar/MY120 Onze groepspagina zal binnenkort ge-update worden. Voor nu hebben we het positieve nieuws dat de tussenstand boven de 6000 euro is! Hartelijk bedankt allemaal! Natuurlijk zijn we er nog niet. Daarom hieronder nogmaals de link naar onze groepspagina, waar u een bijdrage kunt leveren aan onze reis! https://www.worldservants.nl/surhuizumbuitenpost Omtrent het coronavirus is er nog niet veel duidelijkheid. Voor nu hopen we dat onze reis door mag gaan en we houden de informatie vanuit World Servants in de gaten! Het coronavirus slaat ook toe bij De Bazuin! En ineens was het stil op het Abrahamsplein; geen wekelijkse repetitie voor de leden van De Bazuin. Het coronavirus zette een dikke streep door de muziek. We lagen zo mooi op koers voor onze deelname aan de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en waren op weg naar een mooi resultaat. Maar helaas, het kampioenschap werd afgelast, repetities werden stil gelegd en de muzikanten zitten op maandagavond thuis. Ook andere muzikale activiteiten zijn on hold gezet, zijn geschrapt of worden verplaatst. Heel erg jammer want we laten graag onze klanken horen tijdens de kerkdiensten, 4 mei-herdenkingen en wandeltocht. Aan de andere kant is dit maar een klein dingetje als je kijkt naar de invloed wat het coronavirus heeft op het dagelijkse leven. Heel veel mensen, scholen, ondernemers, ZZP-ers en bedrijven zijn getroffen door de genomen maatregelen en dat zal nog een lange nasleep krijgen. Iedereen heel veel sterkte daarmee! We hopen jullie allemaal in de zomer weer in goede gezondheid te treffen en dat we dan weer vreugde en plezier mogen brengen met onze muzikale klanken!
Page 36
36 De wandelvrouwen hebben voor een hele bewuste aanpak gekozen: “Met ons gezond verstand en frisse blik en nog kunnen tellen gingen we achter de aanwijzing aan nl: het is niet voor de “poes”. Dus moest het in de “poes” zijn. Bovendien nog het cijfer “610” waar we rekening mee moesten houden. Dus het was voor ons niet moeilijk om de groene bakjes te volgen tot wanneer je op de juiste plek met het juiste cijfer bent aangeland. Enigszins verborgen tegen de muur van de fam. Weening, Loanekampen 3, stond de oplossing. Tsjakaa!! En nu was de vraag van ons: waar dienen deze groene kastjes voor. Nu even opgezocht op Internet en het volgende gevonden: Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw zuivert. Er bestaan verschillende soorten IBA-systemen, maar ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater kleinschalig zuiveren. Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een IBA is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken. Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, maar biedt geen garantie voor het verwijderen van ammonium. De verwijdering van ammonium en andere vormen van stikstof is afhankelijk van de temperatuur, zodat de zuiveringsefficiëntie van een IBA varieert per seizoen. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren. De eenvoudigste vorm van IBA is een septische put ontworpen voor de behandeling van uitsluitend sanitair afvalwater. Een septische put verwijdert hoofdzakelijk zwevende stoffen en maakt deze vaste stoffen vloeibaarder. Hoewel een septische put ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder ver doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die gebruiken maken van in het water opgeloste zuurstof.” Kijk, daar krijgen we zomaar les in groene kastjes van de wandelvrouwen! Zij sturen je niet van het kastje naar de muur, maar doen boter bij de vis. Zo zijn we weer een stuk wijzer geworden! En alsof het nog niet genoeg is, krijgen we ook nog de nodige (levens)wijsheid van Jelle de Vries mee in zijn oplossing: “Voor het zoeken van dit plaatje, door middel van een duidelijk aangegeven hint, sprint je gelijk naar de “Poes” om tot een goed resultaat te komen. Dit kastje met nummer 610 is te traceren in Wijk 02 Zuid, of buurtschap Ophûs, Loanekampen 3. Tenslotte nog een wijsheid: Om vooruit te komen is soms volledige STILSTAND nodig om verborgen emoties te ontdekken, te erkennen, te 37 doorvoelen en te uiten zodat onze levensenergie weer gaat stromen en je weer in BEWEGING kunt komen.” Nou, het lijkt erop alsof Jelle als filosoof uit de (groene) kast is gekomen, want hoe toepasselijk kan een wijsheid in deze tijden van corona zijn. Stilstaan doen nu velen en we hopen dat na deze crisis de beweging voor volop in gang wordt gezet. Anderen zijn weer volop in beweging en we hopen dat die straks even stil kunnen staan bij wat er allemaal om hen heen of met ze is gebeurd. Dan naar de oplossing van Jappie en Betty IJtsma, die zich niet lieten weerhouden door corona en gewoon op zoek gingen naar het zoekplaatje (ongetwijfeld met inachtneming van de maatregelen): “Ondanks het Corona gebeuren zijn we toch maar even op zoek gegaan. Als dan de hint is dat de opdracht niet voor de poes is, eerst maar richting Pûsterwei en dan ontdek je dit kastje op de Loanekampen no3 op de zijgevel. Het zit wat verscholen in de bosjes, maar toch gevonden!” Zij zagen door de bosjes het kastje nog wel, dat is duidelijk! Maar goed, poppetje gezien, kastje dicht voor wat dit zoekplatje betreft. Voor het nieuwe zoekplaatje kunnen wij u helaas niet een hint geven, ook niet in welke Wijk en of het noord of zuid is, want deze is ingezonden en ook nog niet door ons ontdekt! Maar dat geeft u in deze tijden van beperkte bewegingsvrijheid vanwege corona misschien wel een reden om even een frisse neus in en rond Surhuizum te halen. Doe het wel volgens de voorschriften, want als u zich er niet aan houdt kan het misschien wel net zoveel gevaar opleveren als op dit plaatje. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: op-één-ho-p-in-g
Page 40
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 10, 10 maart 2020

Grutte Gelf nûmer 10, 10 maart 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentritichste jiergong, nûmer 10, 10 maart 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 460 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Bibliotheek nieuws Houdt u van een legpuzzel maken. Sinds kort hebben we ook legpuzzels, u kunt net als de boeken ook een puzzel lenen. De bibliotheek is open elke dinsdag van 10.00-12.00 uur. En elke eerste donderdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur. In de vakanties van de kinderen is de bieb gesloten. Janet Elzinga S.v. ASC’75 heeft nu een ‘Gezondere kantine’ Sinds 1 februari heeft s.v. ASC’75 het certificaat ‘Gezondere kantine’. Met de gezondere kantine wil ASC een omgeving creëren waar gezond eten en drinken gemakkelijk is. “Zo dragen we bij aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. In onze kantine bieden we daarom in iedere productgroep minimaal één gezondere keuze aan en stimuleren we het drinken van water”, aldus de voetbalvereniging. In de kantine zijn al een tijdje nieuwe producten verkrijgbaar zoals flesjes water, popcorn, mueslirepen en tijdens de jeugdwedstrijden ook tosti’s en broodjes. De keukengroep van ASC heeft de afgelopen periode getest of er afname was voor deze producten, en dat bleek zo te zijn. Tijdens de winterstop zijn de laatste puntjes op de i gezet en kon de kantinescan worden uitgevoerd door TeamFit (een onderdeel van Jongeren op Gezond Gewicht). De kantine van ASC bleek op alle punten goed te scoren, wat goed is voor een bronzen certificaat. Dit certificaat wordt nog officieel overhandigd tijdens een feestelijke dag voor de jeugd die medio april wordt georganiseerd. Deurcollecte voor de Hartstichting van 6 t/m 11 april In de week van 6 t/m 11 april a.s. wordt er weer door vrijwilligers van deur tot deur in Surhuizum gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. We hopen dat we weer op u mogen rekenen voor een bijdrage. Alvast heel hartelijk dank! Namens de Hartstichting, Henny van der Veen
Page 8
8 9
Page 10
10 11 Hulpactie in 1919 Honderd jaar geleden, aan het begin van het jaar 1920 waren de Roaring Twenties nog ver weg. De Eerste Wereldoorlog had Europa uitgeput en lamgeslagen. En men was bang voor nieuwe gevaren, zoals het bolsjewisme. Samenlevingen waren ontwricht en overal in Europa deden groepen van verschillende pluimage een greep naar de macht. In een artikel in het Friesch Dagblad over deze tijd, dat Harmen Scheepsma bij de redactie onder de aandacht bracht, wordt ook een hulpactie vanuit Surhuizum beschreven. In totaal 1881 gulden, tien paar klompen en zeven logeeradressen voor kinderen. Dat was de opbrengst van de hulpactie in Surhuizum voor hulpbehoevenden in Oostenrijk en Hongarije. Het waren de laatste dagen van 1919 en hoewel de Eerste Wereldoorlog nu echt voorbij was, was de stemming verre van optimistisch. Het geld en de klompen uit Surhuizum waren vast welkom in Oostenrijk, want de situatie was er eind 1919 slecht. ‘Elke tocht naar de stad was toen een schokkende belevenis; voor het eerst keek ik de hongersnood in de dreigende roofdierogen’, schreef de Oostenrijks-Joodse schrijver Stefan Zweig (1881-1942) later in zijn autobiografische ‘De wereld van gisteren’. Het hele artikel ‘Oud jaar 1919. Vele boze geesten waren losgelaten’ dat verscheen op 28 december 2019 in het Friesch Dagblad, is na te lezen op de website www.dekrantvantoen.nl. Skûtelbank In memoriam Annie Postma-Rutten Drachten (voorheen Surhuizum) Overleden 2 maart 2020 Leeftijd 93 jaar Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl
Page 12
12 13
Page 14
14 15
Page 18
18 19 Streeksette en Trochrinne Op de 29ste jannewaris 1947, as er te genietsjen falt fan de stilte en de romte fan it wide fjild en de skientme fan de beferzen Surhúster dreven, sjocht Pieter Loonstra it libbensljocht. As er as in sûne setter opgroeid mei âldere susters boppe- en in jongere broer ûnder him en nei skoalle sil, moat er in sânreed del dy’t út eastlike rjochting wei, útkomt op'e Doarpsstrjitte. Rjocht op it hûs oan fan Simon Zuidersma, dêr’t no de famylje Nijboer wennet. Fan de Uterwei, sa’t dy der nó hinne leit, is dan noch hielendal gjin sprake. It mei sa wêze dat syn berte by’t winter ynfloed hân hat op syn hâlden en dragen fan letter want sadree’t der froast yn’e loft sit, betinkt Piter oan hokker tocht oft er no wol of net mei dwaan sil. It reedriden as sadanich is him dan ek mei de breileppel yngetten. Achterhûs lei by’t winter nammentlik faak in grutte iisflakte dêr’t mar raak riden wurde koe. Syn tsien jier âldere broer Johannes wie dêrby in goede learmaster, krektlyk as buorman Melle Buruma. “Begûn it jûns te donkerjen, dan mochten wy de beide stâllampen fan ús heit brûke. Dy kamen elk op in ein fan’e baan te stean en dan koene wy mar taride salang’t der mar peteroalje yn’e lampe siet”. Piter wie noch mar in jongfeint fan fjirtjin, doe’t er him ynskriuwe liet as dielnimmer oan de Achtkarspelentocht op redens dy’t organysearre waard op 2812-1961. Hoefolle tochten oft Piter neityd ek riden hat op redens, op’e fyts of rinnendewei oer paden en troch lannen omdat er no ienkear in natuerminske is, oan dizze earste tocht tinkt er noch altyd mei it grutste nocht werom. “Wy
Page 20
20 21 wiene fiifman sterk”, seit Piter, “myn twa jier âldere broer Sietse en dy syn kammeraten Karst van der Vaart, Fokke Alma út Stynsgea en ik mien te witten, Ludzer van der Schors en iksels dan noch mei as junior”. Syn eagen begjinne op foarhân al te glinsterjen as er fertelt hoe't se nei Blauforlaet fytsten om by de start te kommen. “Wy koene doe, yn dy winter, dat sûnt net wer sa west hat, oer it kanaal ride. Want al wiene it allinne mar skossen sadat it mear op klunen as op riden like, it wie hynste-iis. Sa sterk! Wy gongen rjochting Gerkeskleaster-Stroobos dêr't wy ús earste stimpel ophelje koene. Doe werom oer dat minne iis nei Stynsgea ta om in stimpel. Sa gong dat fia de feart hinne en werom nei de doarpen fan Achtkarspelen. Nei Harkema, nei Bûtenpost, nei Droegeham dêr’t wy in útsmiter krigen en yn Jistrum/ Skûlenboarch in fleske gaseuze. In fleske gaseuze noch wol... Mar yn Twizel nei de finish fan’e 45 km lange tocht kamen wy yn in kroegje telâne dêr't it sa mâl gong fanwege de drank en de wille fan’e dielnimmers dat de hekjekachel op’t lêst oer de flier lei. Ik fûn it prachtich dat ik der by wêze mocht en as oantinken krigen wy ek noch in soarte fan medalje mei dêrop in ôfbylding fan de Surhúster tsjerke mei syn bysûndere toer!”. It oantal tochten dy’t Piter dêrnei riden hat, binne amper te tellen. Mar wol moat yn dy rige de Weissensee eefkes neamd wurde en de 11stêdetochten fan 1985 en 1986 dy’t er riden hat tegearre mei syn omkesizzer Arjen van der Veen. Soks bliuwt no ienkear foar elk dy’t meidocht in prestaasje fan de boppeste planke.
Page 26
26 27 Activiteiten bij De Spitkeet NL doet Voor aanvang van het nieuwe seizoen van Openluchtmuseum ‘De Spitkeet’ zijn er diverse klussen om er voor te zorgen dat alles er weer piekfijn uitziet voor onze eerste gasten.Helpers zijn welkom op 13 en 14 maart. Spitkeet Paasactiviteiten Paasmaandag, 13 april, is het bij De Spitkeet zoals gewoonlijk weer paasfeest. Dat betekent in de eerste plaats natuurlijk eieren zoeken voor de jeugd. Er worden op het terrein houten eieren verstopt. Wanneer iemand vijf van deze eieren heeft gevonden kunnen die bij de paashaas worden geruild voor een echt ei. Dat kan dan prachtig worden beschilderd. Ook kunnen de kinderen zichzelf laten schminken. Daarnaast kunnen ze een klompje deeg aan een stok krijgen en daar boven een kolenvuurtje een lekker broodje van bakken. Met wat bruine suiker een lekkernij. In de huisjes zitten vrijwilligers die uitleg willen geven over het wonen en werken rond 1900 in deze streek. Bovendien wordt daar suikerbrood en roggebrood aangeboden. Spitkeet wandeltocht Op zaterdag 2 mei organiseert De Spitkeet de jaarlijkse spitkeetwandeltocht. De wandelaars kunnen kiezen uit vier afstanden nl. 40, 25, 15 en 7 km. Deelnemers aan de 40 en 25 km starten vanaf 8.00 uur, die voor de 15 en 7 km vanaf 9.30 uur, de sluitingstijd is voor alle afstanden 17.00 uur. Kunstweek / Kunst & Kitsch Van 23 t/m 30 mei wordt door de Keunstkrite de Kunstweek georganiseerd. Een deel van de activiteiten vindt plaats bij De Spitkeet. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. Een onhebbelijke toehoorder De zangvereniging had honderd jaar geleden een onhebbelijke toehoorder, zo viel te lezen in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland: “De christelijke zangvereening te Surhuizum die als gewoonlijk hare repetities houdt in de school had de eer de vorige week een toehoorder, A.P. aldaar in haar midde te zien. De onhebbelijke bezoeker spoog het tabaksvocht tegen den witten muur, waarom het gezelschap hem buiten de deur zette. Na afloop van de repetitie zijn H. v. Schepen en B. Hoogsteen door P. met een klomp geslagen. Proces verbaal is opgemaakt.”
Page 28
28 29 Zoekplaatje U mag uw geluk nu beproeven met een nieuw zoekplaatje dat weer binnen de bebouwde kom is te vinden. Als u het eenmaal heeft gevonden, is er geen bal meer aan. Zo luidde de opdracht bij het vorige zoekplaatje en die was niet negatief bedoeld, met geen bal aan. Integendeel, hier was sprake van een hint. De bal, daar draaide het om deze keer en de wandelvrouwen hadden dat in de gaten: “Wij, de wandelvrouwen, de naam zegt het al, maken op vaste dagen 2x per week stevige wandelingen door en om Surhuizum heen. Het is vaak geen blokje om, maar een BLOK om. Ons passie is dan ook om onderweg wat te kwebbelen en om ons heen te kijken hoe de natuur voor onze ogen weer gaat ontluiken en natuurlijk als de grutte gelf uitkomt om dan even de tijd nemen, om het zoekplaatje te vinden. Voor iedereen een aanrader om ook te gaan wandelen. Bij ons is het als de grutte gelf uit is gekomen, de 1e vraag: kent iemand of weet iemand het zoekplaatje te vinden? De één weet dit en de ander dat te vertellen en dat is dan wel gemakkelijk zo, want je hoeft het niet alleen op te lossen. Dit zoekplaatje was voor ons allemaal een goed geheugen opsteker, want alleen in de zomermaanden komen we hier elke week wel langs, ook omdat wij allemaal grote fan en supporters zijn van onze plaatselijke korfbalvereniging DTS, De Tûke Smiters. Daardoor staat het pijltje dan ook nog altijd goed in ons geheugen gegrift, want het verwijst nl naar het scheidsrechter hokje achterom. Dus ook voor ons was er geen BAL meer aan, want we hoefden het niet op te zoeken en zodoende ook geen extra kilometers te maken, maar vertrouwen op ons eigen, gelukkig nog goed geheugen.”
Page 30
30 31 Wie kaatst kan de bal verwachten, en dat regelen de wandelvrouwen dan ook met een mooie return in de vorm van een goed antwoord. Of in korfbaltermen: een raak schot, feilloos door de korf. Jappie en Bettie IJtstma hebben ook een goed balgevoel, want ook zij vonden de goede plek: “Hallo, als er geen bal aan is gaat het al gauw richting korfbalveld. Kom je dan voor het hek en ja, dan ontdek je een bordje op de muur van de kleedruimtes-kantine waar volgens ons een gedeelte van de foto is.” Je kunt in ieder geval niet zeggen dat ze er geen bal vanaf weten, dat is zeker. En het lijkt er zelfs op dat de inzenders elkaar deze keer de bal een beetje toespelen, want dit is wat Jelle de Vries schrijft: “Deze locatie heeft gezien de aangegeven hint inderdaad veel met een bal te maken. dan kom je al snel met de gedachte om bij een speelveld of een sportveld te gaan zoeken. Zo gedacht, zo gedaan. Het zoekplaatje is gespot op de muur van de kleedruimtes van kv DTS, op het sportpark Woudlust. Deze naam is ontleend aan Luvius Suffridus van Haersma. Hij stichtte in 1766 een boerenplaats met heerenhuis dat de naam Woudlust krijgt. In 1975 werd door de toenmalige burgemeester van de gemeente Achtkarspelen het sportpark Woudlust geopend voor korfbalvereniging DTS. Dit was historie, nu weer naar het nu met een spreuk (dit is een korte zin met jarenlange ervaring): Laat achter wat was, laat gaan wat moet, laat zijn wat is.” Nou, bij Jelle is het balletje wel aan het rollen gebracht en hij leeft zich uit met allerlei interessante informatie die zelfs sommige DTS-ers nog nieuw in de oren zal klinken. Maar goed, we laten het zijn wat het is. We laten trouwens niet achter wat was, want wat bleek: in de vorige aflevering hebben we een trouwe inzender niet vermeld. We kregen er een telefoontje over en maar een geluk dat we geen beeldtelefoon hebben, want dan was het schermpje aan de andere kant rood van schaamte geweest. We hadden de bal behoorlijk misgeslagen, zeg maar. De familie Hofstede had namelijk een bericht gestuurd over het zoekplaatje aan de Suderheawei en uiteraard weer de juiste oplossing gevonden. Misschien kwam het door het app-geweld met postbode Klaske (we moeten toch iemand de schuld geven 😉), maar deze app werd over het hoofd gezien. Daar BALen we wel van en hierbij dan ook onze excuses aan de familie Hofstede. We hopen dat ze trouw hun oplossingen blijven sturen, we zijn er blij mee! Om nog even in die familiesfeer te blijven, volgt nu nog de oplossing van het zoekplaatje dat Jacob en Maike inleverden: “Dit bordje met de pijl hangt aan de muur van de sportkantine aan de Olivierstraat
Page 34
34 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Klaas Pool Abdoul van der Meer MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: Rianna van der Veen, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Uitvaartverzorgsters: Nynke Bouma, tel. 0512-352167, mob. 06-57422073 en Hiltsje van der Brug, mob. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen 35 Wurklist 15 maart 16 maart 20 maart 20 maart 22 maart 28 maart 3 april 6 april 6 t/m 11 april 14.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 20.30 uur 14.30-16.00 uur 21.00 uur 19.30 uur 20.00 uur Drumcirlce bij Land van Eén. Ledenvergadering “De Laatste Eer” in De Delfeart. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs k.v. DTS. Whisky proeverij in De Delfeart. Soundhealing. Klankschalen ligconcert door Freek Kroon bij Land van Eén. Voute party met The Crazy 2 in De Delfeart. Klaverjassen in De Delfeart. Ledenvergadering Plaatselijk Belang in pannenkoekenhuis Landzicht. Deurcollecte Hartstichting. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 30 maart 2020 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 36
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 9, 11 febrewaris 2020

Grutte Gelf nûmer 9, 11 febrewaris 2020


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentritichste jiergong, nûmer 9, 11 febrewaris 2020 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 460 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Nijs fan Pleatslik Belang De earste twa gearkomsten hawwe wy as Pleatslik Belang alwer hân. Op it stuit binne wy drok dwaande mei in mooglike doarpsfisy, hjir oer sille wy meikoarten mear fertelle, dit sil ek oan bod komme tidens de ledegearkomste op moandei 6 april oansteande yn it Pannekoekenhuis Landzicht fanôf 20.00 oere. Efkes foarstelle: Myn namme is Ab van der Meer, 26 jier âld en ynmiddels alwer hast 5 jier ynwenner fan it prachtige Surhuzum. Ik wurkje as ferkeapadviseur by de Opel dealer yn Drachten. Yn oktober 2019 haw ik plak naam yn it bestjoer fan Pleatslik Belang en hoopje hjirmei ek wat foar de mienskip fan Surhuzum betekenje te kinnen. Kommende simmer sil de hjoeddeistige sekretaris ôfskied nimme fan it bestjoer. Dêrom binne wy dan ek op syk nei in bestjoerslid dy’t him/har ynsette wol as sekretaris. Yn dizze funksje soargest der ûnder oaren foar dat de mailtjes goed beäntwurde en wêr nedich trochstjoert wurde. Ek hâldst dy dwaande mei bygelyks oanfragen fan subsydzjes en oare administrative wurksumheden. Eltse 4 wiken hawwe wy in gearkomst en soargest derfoar dat der in aktuele aginda is. We soenen it hartstikke moai fine ast ris oanskowe wolst om te sjen at it wat foar dy wêze kin. Groetnis, Pleatslik Belang Opsporing verzocht Wij van de verzamelkring De Poolster zoeken voor de website ‘Schaatshistorie. nl’ medailles. Op deze site staan allerhande wetenswaardigheden over o.a. toertochten in Friesland en bijbehorende medailles. Nu zijn wij opzoek naar oude en recente medailles, tegeltje en bordjes van verenigingen en tochten of jubilarissen, die nog niet gevonden zijn en waar geen foto’s van zijn. Deze twee hier naast als voorbeeld, zouden met deze afbeel
Page 4
4 5 dingen het voor u makkelijker maken zo dat u zegt van die heb ik of daar weet ik wat van. De medaille met de acht is van 14-2-1956 en de tweede is van 8-2-1954. Ook zijn wij opzoek naar mensen die nog een leuk verhaal van verschillende tochten kunnen vertellen. Mocht u deze, of een van deze, medailles in bezit hebben, laat van u horen. Men wil ze fotograferen en eventueel overnemen voor in het archief. De schaatshistorie zal er blij mee zijn en schaatsend gemeente Achtkarspelen e.o. zal duidelijker in kaart worden gebracht. U kunt eventueel contact opnemen met mij, Henk van de Wetering, tel. 0614997898, mail: endris@home.nl. Of de redactie van dit blad. Debuutroman uit Surhuizum In Surhuizum blijkt een schrijfster te wonen. Ze heeft de afgelopen jaren geschreven aan haar debuutroman en deze laten drukken in Surhuisterveen. Haar naam is Hilda Meines en het verhaal gaat over een meisje op een schilderij van Leonardo da Vinci. Iedereen kent de glimlachende Mona Lisa, maar er is ook een serieuze Mona Gina, die in Florence woonde. Rondom haar persoon en portret hangen nog veel mysteries. Dit boek brengt het meisje weer tot leven, waardoor je in gedachten samen met Gina loopt door het Italiaanse Toscane van vroeger en je na het lezen details van het schilderij opmerkt die je eerder niet zag. Het allereerste exemplaar van het boek “Leonardo’s Mona Gina” werd vorige week uitgereikt aan de landelijk bekende schrijfster Yvonne Kroonenberg. Die prees het doorzettingsvermogen van Hilda Meines en zei dat ze altijd al had geweten dat dit boek er zou komen. De schrijfsters kennen elkaar van workshops die Yvonne Kroonenberg gaf. Het boek is te koop via Marktplaats en Marketplace van Facebook.``
Page 8
8 9 Collecteweek ReumaNederland van start In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij. Geen contant geld? Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te doneren. Meer weten over de impact van reuma? Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes die u meenemen in het leven met reuma. Red levens in jouw buurt en word burgerhulpverlener Binnen onze gemeente zijn er nog niet voldoende (geregistreerde) burgerhulpverleners. Maar deze hebben we wel nodig! Daarom doen wij als Dorpsbelangen een oproep aan onze inwoners. In samenwerking met de gemeente bieden wij een cursus reanimeren aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij om je na afloop van de cursus aan te melden als burgerhulpverlener. Elke seconde telt Stel je eens voor dat iemand die jou lief is een hartstilstand krijgt. Hoe mooi is het dan als er mensen in de buurt zijn die kunnen helpen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat iemand in je omgeving onwel raakte of is het je zelf overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut. De overlevingskans van een slachtoffer is het grootst als mensen binnen 6 minuten 112 bellen, starten met reanimeren en een AED aansluiten. Wat houdt burgerhulpverlener in Op het moment dat er een 112 melding binnenkomt over een hartstilstand verstuurt het HartslagNu oproepsysteem automatisch een melding naar de mobiele telefoon van de geregistreerde burgerhulpverleners in de buurt. Je krijgt een routebeschrijving naar het adres en het verzoek om te straten met reanimatie, of om een bepaalde AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Het oproepsysteem is vrijwillig en je verleent alleen hulp als je kunt en daartoe in staat bent.
Page 14
14 15 De Bazuin trekt ten strijde! Op zaterdag 4 april a.s. worden voor de 11de keer de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen georganiseerd. Dit evenement trekt jaarlijks veel fanfares naar De Lawei in Drachten waar gestreden wordt om de titel Nederlands fanfarekampioen. En De Bazuin Stynsgea is ook nu van de partij! Dit jaar staat het stuk Variations on HEEG op de lessenaar. Dit stuk is geschreven door componist Thom Zigterman en vertelt het verhaal over het dorp Heeg waar Thom zijn jeugdjaren doorbracht. En de titel van het muziekstuk verraad wat er in de muziek terug te horen is; allerlei variaties over de geschiedenis van Heeg zoals het dorpsfeest, het volkslied van Heeg en een koraal. Het is geen gemakkelijk te spelen stuk en de leden van De Bazuin zullen er dan ook alles aan doen om goed voor de dag te komen op het strijdtoneel. Extra repetities, thuisstudie, een studieweekend en een try out moeten de Stynsger muzikanten en dirigent Gerk Huisma tot een goed resultaat leiden. Bent u benieuwd naar dit bijzondere muziekstuk dan bent u van harte welkom om op zondag 22 maart a.s. de try out te bezoeken. Locatie: Lauwers College in Buitenpost (ingang cultuurcentrum De Wâldsang), aanvang 13.30 uur. En natuurlijk zouden we het heel gaaf vinden wanneer u ons komt aanmoedigen tijdens de kampioenschappen. Deze worden gehouden op zaterdag 4 april a.s. in De Lawei in Drachten. De Bazuin zal via een loting weten wanneer ze moeten spelen (ergens tussen 12.30 en 16.30 uur). De strijd barst los, the game is on!!
Page 22
22 23 stadich oan op, de lêste blêden falle fan de beammen en de wyn wurd kâlder en kâlder. Dan kriget Andreas ûnferwachte besite; Froulike figueren dy Andreas narje, manipulearje en besiikje te brekken. Binne it hallusinaasjes? Geasten? Demoanen?, as fleis wurden gedachten en betinksels fan lang lyn dy Andreas fier weistoppe hat? Krekt as at dit noch net genôch is komt Andreas yn de kunde mei ‘n mountainbiker “Rachel” dy per ûngelok Andreas syn hutte ûntdutsen hat. De tiid tikket troch en de tastân wurd hieltyd swierder. Mar Andreas set troch. Sels al komt it lûd fan de polysje sirenes tichter by, en kin hy it ljocht fan de blauwe swaailjochten yn de beamtoppen sjen. In letste krêftsynspanning om alles te hâlden wat him leaf is, los en fier fan de bewenne wrâld. Iensum en allinnich. Frij fan alles en eltsenien. In striid yn syn holle op libben en dea. ‘De Frou Fan It Wâld’ is in nij toanielstik, basearre op it wier barde ferhaal fan “Cristopher Knight” dy as bynamme “The North Pond Hermit” hie. Hermit Knight libbe 26 jier lang djip yn de bosken fan Maine, yn it noardeasten fan Amearika. Hielendal allinnich op ‘n sels makke kampearplak, sûnder ‘n inkele foarm fan minsklik kontakt. Foar iten en dingen dy hy brûke moast, hat Knight mear dan tûzend kear ynbrutsen yn wenningen, simmerhûzen, kantines fan sportferienigingen ensfh. Knight waard úteinlik snapt en oppakt yn 2013. It nijs fan syn arrestaasje wie grut lânlik - en sels ynternasjonaal nijs. Tekst en rezjy: Klaas-Jaap van der Heide Einredaksje tekst: Theun Runia Spilers: Thea Boorsma (Giel), Frederik Dillema (Andreas), Gea Doddema (Rachel), Astrid ten Kate (Swart), Inge Postmus (Read) Lûd & Ljocht: Theun Runia Grime: Trees Fokkinga, Joukje Gjaltema De Jûnen Dit alles fynt plak op freed 6, sneon 7, freed 13 en sneon 14 maart, alle jûnen om 20.00 oere yn Café Stynsgea. De Kaartferkeap Binne jo nijsgjirrich wurden en wolle jo der by wêze. Dan kinne jo fanôf 26 febrewaris fan 4 oere middeis kaarten á € 7,50 besette by: Fam. Gjaltema: Boskkamp 49, Stynsgea, till. 0512-352192.
Page 26
26 27 Line-up Surhuzum Open Air bekend Na het succes van de eerste twee uitverkochte edities van SOA is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in een behoefte voorziet. Net als in 2019 is SOA ook in 2020 weer een tweedaags festival. Vrijdagavond 5 juni is omgedoopt tot Classic Rock Night. De bands Wieke Rocks, Conehead en Tess & her Highway Patrol spelen nagenoeg uitsluitend herkenbare rockcovers. Op zaterdag 6 juni zullen er, naast enkele bands met eigen werk (Steelshock en Incursion Dementa), een viertal Tributebands optreden. Uit Duitsland komt Europa’s meest opmerkelijke (all female) AC/DC tributeband “She’s got balls”. Deze geheel uit vrouwen bestaande band speelt op onnavolgbare wijze het repertoire van AC/DC. Voor de fans van Slayer heeft de organisatie het Duitse Slayensemble gecontracteerd. De derde tributeband die is vastgelegd is “the Art of Pantera”. Deze band heeft de afgelopen jaren met onder meer optredens op het bekende Graspop in Belgie haar sporen ruimschoots verdiend. Het Nederlandse Van Hagar is met haar tribute to Van Halen de vierde tributeband die op SOA 2020 zal optreden. Net als de eerste beide edities wordt SOA ook dit jaar weer op dezelfde unieke locatie in het buurtschap Ophûs, in de volksmond ‘de Pûs’ (fonetisch: de Poes) genoemd, gehouden. Dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk om zowel de entree als ook de consumpties relatief goedkoop te houden. Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 20 euro per stuk en zijn, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online verkrijgbaar. De voorverkoop is inmiddels gestart. Kijk voor meer informatie op www.soa.frl.
Page 28
28 29
Page 30
30 31 Activiteiten bij De Spitkeet Help Pake en Beppe de vakantie door In de voorjaarsvakantie van 18 februari t/m 21 februari is De Spitkeet in Harkema speciaal geopend voor pakes en beppes die met hun kleinkinderen iets leuks willen doen op het gebied van knutselen en timmeren (ook vaders en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom). De Spitkeet is open van dinsdag t/m vrijdag. Kinderen t/m 12 jaar hebben op vertoon van pake en/of beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de normale toegangsprijs. Donateurs hebben vrije toegang. Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en betalen daar een bijdrage voor. Hun werkstuk mogen ze meenemen naar huis. NL doet Voor aanvang van het nieuwe seizoen van Openluchtmuseum ‘De Spitkeet’ zijn er diverse klussen om er voor te zorgen dat alles er weer piekfijn uitziet voor onze eerste gasten.Helpers zijn welkom op 13 en 14 maart. Spitkeet Paasfeest Paasmaandag, 13 april, is het bij De Spitkeet zoals gewoonlijk weer paasfeest. Dat betekent in de eerste plaats natuurlijk eieren zoeken voor de jeugd. Er worden op het terrein houten eieren verstopt. Wanneer iemand vijf van deze eieren heeft gevonden kunnen die bij de paashaas worden geruild voor een echt ei. Dat kan dan prachtig worden beschilderd. Ook kunnen de kinderen zichzelf laten schminken. Daarnaast kunnen ze een klompje deeg aan een stok krijgen en daar boven een kolenvuurtje een lekker broodje van bakken. Met wat bruine suiker een lekkernij. In de huisjes zitten vrijwilligers die uitleg willen geven over het wonen en werken rond 1900 in deze streek. Bovendien wordt daar suikerbrood en roggebrood aangeboden. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.
Page 32
32 33 Zoekplaatje Tsja, het vorige zoekplaatje leverde een behoorlijke zoektocht op. En dat had een reden. Het was er eentje met getallen, maar opnieuw bleek de werkelijkheid ons te hebben ingehaald. Op het moment van de foto was het er nog en op het moment van zoeken nog maar gedeeltelijk. Een hele zoektocht dus, en dat vonden Jappie en Bettie ook: “Hallo redactie, het was deze keer echt een zoekplaatje. Alle buitengebieden verschillende keren doorgezocht en kwamen steeds weer bij het ene punt aan de Suderheawei 1 en 3 uit. Nadat we alles zijn nagegaan zijn volgens ons de stenen (keien) van de foto en klopt het bordje niet meer.” Echte keien in het zoeken, die Jappie en Bettie. Maar wat ontbrak er nou eigenlijk precies? De wandelvrouwen weten het wel: “Wij, wandelvrouwen, waren al pratend weer op zoek naar het zoekplaatje. In het buitengebied kwamen we erg veel bordjes met 60 tegen maar die met ook nog een 1 en 3 erop kwam niet op ons pad.Toch dacht één van ons het te weten!Een poos geleden hadden we dit bordje al eens gezien en ons zelfs afgevraagd of je daar wel 60 km. kon rijden. Het stond n.l. bij een “reed” aan de Suderheawei bij Anne Hamstra en Joop Tabak. Toch maar even hier langs gelopen en wat zagen we: de keien leken hetzelfde de 1 en 3 waren er ook maar nu was de 60 verdwenen... Wij vonden in onze ogen een goede oplossing: bordje kapot, nieuw bordje geplaatst...... Zou toch kunnen!!!! Hoorden nog in de wandelgangen dat een bijna 60 jarige fotograaf deze foto een (voor hem) toepasselijke plaatje vond.. Maar helaas... zoekplaatje verdwenen???” Het gaat dus om het bordje 60 dat weg was. Maar in het vermoeden dat de fotograaf er iets mee te maken heeft, staan de vrouwen niet alleen. Dit schrijft de blije fietser: “Met dit zoekplaatje ben ik ooit begonnen en daarna vele gedichten verzonnen Dit herhalingszoekplaatje was dus niet zo moeilijk voor mij de cijfers 1 en 3 zijn de huisnummers op de Suderheawei
Page 34
34 35 Wat al eens eerder met het zoekplaatje is gebeurd is ook met dit zoekplaatje gebeurd!!! Ook hier is een klein mysterie… want met het bord 60 is was aan de hand In z’n totaal is het wel in de Gelf verschenen maar bij de oplossing was het bord 60 verdwenen. Ik durf het bijna niet te zeggen toch wil ik wel een kleine link leggen Ik weet het niet zeker en heb het ook niet gezien, maar heeft Meindert Brouwer het bord 60 misschien??? Want Meindert wordt namelijk 60 dit jaar!! en dacht hij: dan heb ik het bord 60 alvast klaar. Want zijn verjaardag wordt natuurlijk een grote viering met het bord 60 in de tuin als versiering! Ik denk dat Meindert deze dag menig gast verwacht en voor wie het niet weet: zijn adres is de Iennen 8 Haha, Meindert jouw verjaardag wordt vast een heel groot feest zoals er nog nooit één is geweest!!!” Kijk, dat drukt onze neus in meerder opzicht op de feiten. Ten eerste dat de 60e verjaardag aan zit te komen. Nu is dat voor ons niet zo’n heel groot probleem. Het kan zelfs een feest worden zegt de blije fietser, maar dan is het alleen even kijken hoe er 60 kaarsjes op één taart gaan passen. Maar dan ten tweede: de blije fietser geeft aan dat dit zoekplaatje al eerder is gebruikt en een herhalingsopdracht is. En dat wisten wij niet. Als dat het gevolg is van die bijna 60, dan wordt het wel wat zorgelijk. En zorgelijk is ook, ten derde, dat wij ervan worden beschuldigd openbare voorwerpen oneigenlijk tot ons te nemen. Alhoewel, het gezegde is niet voor niets: hoe ouder hoe gekker. Nu krijgen wij in ons zoekplaatje, misschien ook wel vanwege die leeftijd, vaak hulp van plaatselijke speurneus en postbode Klaske. Via de app hadden wij het volgende gesprek: Klaske: Zoekplaatje stiet op Suderheawei 1 en 3 Meindert: Dankje, hast ek sjoen dat de 60 fuort is, tafallich? Klaske: Dat dwar ik net te sizzen. Sil efkes sjen! Altijd behulpzaam, die Klaske. Maar toen, een dikke week later: Klaske: Ik soe nog efkes een foto meitsje fan it zoekplaatje, mar dot kin net mear. Lis yn de lappenmand. Juster fâllen mei de fiets op de Schuurmanswei (mos op de stoep) dus myn rûndsjes bûtenût binne gebeurd. Enkel sit in breuk yn.
Page 36
36 37 Meindert: Och nee! Net sa moai, dat ferrekte mos ek altyd. Mar bist moai klear mei, betterskip mar dan! (En fan dizze foto kinne wy ek altyd noch in zoekplaatje meitsje) Klaske: Ik hâld de foet foar it raam. Nou, mocht u langs het huis van de familie Beukema komen, dan weet u wat u achter het raam kunt verwachten. Wij wensen Klaske natuurlijk een snel herstel. Misschien heeft ze nu even tijd om op de inzending van Jelle de Vries te studeren, want ons voorstel om van al die bordjes een rekensom van te maken, werd door Jelle letterlijk opgevat. Hij begint met de woorden: oplossing (on)vindbaar zoekplaatje. Dat zegt op zich al heel wat. Zo gaat het verder: “Toch een uitdaging om van dit (on)vindbare zoekplaatje een rekensom te maken in de vorm van een éénvoudige breuk. Boven de streep is de teller, onder de streep de noemer: 18/90 + 12/90 = 30/90 = 1/3 en 90 – 30 = 60 . 1/3: dit zijn de huisnummers aan de Súderheawei 60: verklaart de toegestane snelheid Mocht er toch een foutje in zitten, geen probleem, want een foute rekensom is ook een rekensom. Tot slot een toepasselijk gezegde: “Geluk is ook een rekensom, om het te vermenigvuldigen moet je het delen”” Wij zijn maar geluksvogels dat we elke maand worden verwend met zo’n prachtige spreuk van Jelle. Tot slot hebben ook Jacob en Maike Mulder de oplossing gevonden en geven daar nog even uitleg bij: “Dit paaltje stond voorheen aan de Suderheawei 1-3. Maar nu staat er een houten paaltje met de nummers 1 en 3.” U mag uw geluk nu beproeven met een nieuw zoekplaatje dat weer binnen de bebouwde kom is te vinden. Als u het eenmaal heeft gevonden, is er geen bal meer aan. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.
Page 38
38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Klaas Pool Abdoul van der Meer MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: Rianna van der Veen, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Uitvaartverzorgsters: Nynke Bouma, tel. 0512-352167, mob. 06-57422073 en Hiltsje van der Brug, mob. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen 39 Wurklist 16 februari 16 februari 21 februari 21 februari 23 februari 1 maart 6 maart 10.00 uur 10.00-16.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 14.00-16.30 uur 11.00 uur 19.30 uur Evangelisatiedienst in de Doarpstsjerke m.m.v. gospelband Chosen uit Veenwouden. Workshop hooggevoeligheid met Gerjan van Willigen bij Land van Eén. Ook op 8 maart. Bingo-avond World Servants in It gebou. Klaverjassen in De Praetkoer. Voor leden en donateurs k.v. DTS. Workshop Labyrint bij Land van Eén. Jeugddienst in de Doarpstsjerke. Klaverjassen in De Delfeart. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand Als de kat in februari in de zon ligt, moet zij in maart weer achter het vuur. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: pr-op-er-s (proppers) Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 2 maart 2020 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 40
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 8, 14 jannewaris 2020

Grutte Gelf nûmer 8, 14 jannewaris 2020


Page 0
Page 4
4 5 De balkespringer Het oude jaar staat, op een paar dagen na, op het punt om afgesloten te worden als de bel gaat. Deze keer geen mensen van Plaatselijk Belang voor de deur, zoals vorig jaar toen er een noodoproep werd geplaatst. Of het daaraan heeft gelegen of niet, dat maakt niet uit, maar feit is wel dat het bestuur is versterkt met een aantal jeugdige dorpsgenoten. Geweldig dat zij zich hebben gemeld, het cliché is immers dat de jeugd de toekomst heeft en laten clichés nu meestal op waarheid berusten. Frisse ideeën, daar is behoefte aan. Maar dat die niet alleen zijn besteed aan jongeren, blijkt wel uit het idee dat de man aan de deur heeft en graag wil delen met de rest van Surhuizum. Als de deur openzwaait, staat daar namelijk Roel Nicolai. Hij is de zoon van Luitzen en Wijke Nicolai en woont tegenwoordig in Drogeham. Zijn moeder Wijke is afgelopen jaar op 100-jarige leeftijd overleden. Na de herdenkingsdienst die onlangs in de Doarpstsjerke werd gehouden voor alle overledenen van dat jaar, raakte Roel in gesprek met een andere aanwezige en kwam het onderwerp op het verhaal van de balkespringer. Zou dat nu écht gebeurd zijn en kan dat eigenlijk wel, op zo’n grote hoogte van balk naar balk springen met ook nog eens die grote afstand daartussen? Volgens Roel is maar één manier om daar achter te komen: uitproberen! Maar hoe? Roel liet daarover zijn gedachten de vrije loop: Tijdens de Spelweek wordt er een nieuwe activiteit georganiseerd, getiteld: balkespringen. Op het veld worden de balken in de vorm van lijnen uitgezet. Vervolgens wordt gekeken of het iemand lukt om de vereiste sprongen te maken. Als dat het geval is, kan de activiteit worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met planken in plaats van lijnen. Planken kunnen daarna balken worden en misschien kunnen die zelfs op (opbouwende) hoogte worden ingesteld. Mocht blijken dat dit lukt en een succes wordt, dan kan de stap naar de kerk worden gemaakt. Zonder vangnet zal het lastig worden, maar mét kan het uitdraaien op een groot evenement dat veel publiciteit zal opleveren en Surhuizum flink op de kaart zal zetten. Nu is zijn vraag of deze gedachten waarheid kunnen worden. Een oproep in de Grutte Gelf levert misschien mensen en/of organisaties op die zijn idee steunen en willen proberen of dit in de praktijk uitvoerbaar is. Hij wil daarbij zelf ook graag van betekenis zijn, mocht er hulp nodig zijn. Het eerste deel van zijn ideeën is hierbij al uitgekomen: de oproep is geplaatst! De volgende vraag is: vindt hij medestanders, zijn er mensen en organisaties (PB/Spulwike) die hierin willen springen? Wij zijn benieuwd. Reacties kunnen naar ondergetekende of iemand anders van de redactie van de Grutte Gelf, op
Page 6
6 7 welke manier dan ook (post/mail/telefoon/mondeling). Wie weet draait het uit op “Heel Surhuizum springt!”. Meindert Brouwer Pleidooi voor langere trekkerstroken Uterwei De gemeente Achtkarspelen gaat bij de provincie Fryslân pleiten voor de aanleg van langere landbouwpasseerstroken op de provinciale Uterwei (N358). De stroken komen deze maand aan bod in een overleg tussen de gemeente en de provincie. De Uterwei staat aan de vooravond van een reconstructie. Ook het gedeelte van de provinciale weg tussen de rotondes bij Koartwâld onder Surhuisterveen en De Piramide bij Opende wordt meegenomen in de werkzaamheden. De aanpak van de N358 tussen de afslag Augustinusga en de rotonde bij De Piramide volgt op een reconstructie van het gedeelte van de provinciale weg tussen buurtschap Lutkepost en Blauforlaet. Ook hier werden landbouwpasseerstroken aangelegd. De trekkerstroken moeten voor een betere doorstroming van het verkeer zorgen. Binnen de politiek van Achtkarspelen zijn regelmatige kritische geluiden te horen over de landbouwpasseerstroken tussen Lutkepost en Blauforlaet. Tractorbestuurders laten de stroken links liggen en de stroken zijn te kort, zo luiden de reacties. Ook fungeren de stroken volgens de gemeenteraadsfracties vaak als parkeerplaats wat niet de bedoeling is. In het overleg met gedeputeerde Avine Fokkens zal wethouder Max de Haan van Achtkarspelen medio januari (de lengte van) de trekkerstroken op de N358 aankaarten. Tevens moet een reconstructie de Uterwei veiliger maken. Ter hoogte van de kruising met de Rysloane wordt een fietstunnel aangelegd. De aansluitingen van de Rysloane en de Suderheawei op de Uterwei verdwijnen. Beide wegen worden verbonden met een ovonde, die bij het kruispunt met It Langfâl verrijst. Over de opknapbeurt van de Uterwei wordt al sinds 2015 gesproken. Nieuwjaarswens Vanuit Haersmahiem in Buitenpost wens ik iedereen een gezond en gelukkig 2020. Hennie Kats
Page 8
8 9 MFC De Delfeart Als bestuur van MFC De Delfeart blikken wij terug op een jaar waarin we er voor onze dorpsbewoners mochten zijn. Er is weer volop gebruik gemaakt van het dorpshuis. Zowel voor eigen georganiseerde feesten en evenementen, als ook voor veel families die hun feest hebben kunnen vieren in de prachtige ruimte van de foyer. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de grote inzet van onze vrijwilligers. Wat zijn we er trots op dat we dit iedere keer toch weer voor elkaar krijgen. We zien het komend jaar onze kosten wel weer stijgen. De inkoop van onze dranken, de energielasten, maar ook zal hier en daar de iets duurdere inventaris vervangen moeten worden. Maar ondanks dat hebben we besloten de prijzen van onze consumpties niet te verhogen. Wel is er een wijziging in de huur van de zalen. De huur voor onze vaste wekelijkse of maandelijkse gebruikers blijft € 17,50, maar de incidentele huur voor feesten en partijen gaat naar € 25,00. Voor feesten en partijen met een maximale tijdsduur van 6 uur kan nu onbeperkt gedronken worden voor € 15,00 per persoon. Hapjes kunnen zelf aangeleverd worden, of tegen betaling worden afgenomen. Wordt er gebruik gemaakt van de keuken om eigen eten te bereiden (oven, e.d.), dan rekenen we een extra huur van € 25,00. Let op, de sluitingstijd voor feesten en partijen op vrijdag en zaterdag is maximaal 01.00 uur. Dus als u optimaal gebruik wilt maken van de tijdsduur van 6 uur kunt u het feest prima wat eerder beginnen. Omdat het dorpshuis er voor en door dorpsbewoners is, gaan we er vanuit dat een ieder het netjes achterlaat. En gelukkig gebeurt dit ook, een compliment voor ons allemaal. Standaard wordt één keer per week het dorpshuis schoongemaakt door onze vrijwilligers. Maar na ieder gebruik van de zaal zal deze ook weer bezemschoon opgeleverd moeten worden. Meestal gebeurt dit door de huurders wel of niet samen met de barvrijwilligers. Als huurder kun je er ook voor kiezen om dit niet te doen. Je kunt dit afkopen door een bedrag van € 75,00 extra te betalen, zodat wij daar een schoonmaker voor in kunnen huren. Komend jaar zullen wij voor de warme en koude buffetten vaker samenwerken met de lokale horeca, waaronder met Pannenkoekenhuis Landzicht in Surhuizum. We zijn blij dat we op deze manier wat voor elkaar kunnen betekenen.
Page 16
16 dizze Surhúster noch kenne as de eigner fan de meubel- en wenningynrjochtingsaak hjir yn it doarp. Twa fan syn bern, hikke en tein yn Surhuzum, wenje hjir noch. Janny de middelste dochter en soan Henk. Troch de oprop fan Tresoar yn de foarige Grutte Gelf om mei te dwaan oan it skriuwen fan in koart ferhaal oer “75 jaar vrijheid” ûntstie it idee om as in soarte fan earbetoan oandacht te besteegjen oan it feit dat wy ús frijheid mei te tankjen ha oan dyselde Goffe Hoogsteen. Syn heit, Hindrik Hoogsteen, hie hjir doedestiids in timmerbedriuw. Dy die syn uterste bêst om wêr't er mar koe de Dútsers dwers te sitten. Sa joech er ûnderdak oan minsken dy’t foar harren op’e flecht wiene en koe er bonkaarten bemachtigje sadat dizze minsken te iten hiene. Sa krige ek Goffe, in goeie tweintiger, alderhanne kerweikes te dwaan dy’t mei it ferset te meitsjen hiene. Rôle er ûngemurken fan it iene yn it oare. Yn 1942 komt de Arbeitseinsatz op gong en wurdt Goffe goedkard om yn Dútslân tewurk steld te wurden. Hy wol dat net; dûkt ûnder, komt sadwaande by kunde yn Haarlem telâne. Dêr wurdt syn ôfkear en haat tsjin de Dútsers nammerste grutter as er sjocht wat de razzias tsjin ûnderdûkers en joaden, teweech bringe. Op 16 april 1943 is it de bedoeling fan de Ingelsen om de wurkpleats fan de Spoarwegen te fernielen mar bombardearje per fersin de Amsterdamsebuert yn Haarlem. It gefolch is in drama dat 85 minsken it libben kostet. Ek syn hospita oerlibbet it net en har hûs leit yn pún. Tegearre mei Wim Leistra ek in ûnderdûker, giet Goffe dan werom nei Surhuzum. Begjin 1944 ûntstiet der yn ús doarp in saneamde Knokploech dy’t bestiet út Ale Ytsma, Jakob Abels en Hepke Pauw fan Gerkeskleaster, Wim Leistra en Goffe Hoogsteen, mei Hindrik Hoogsteen as de natuerlike lieder. Goffe syn beide susters Aal en Geartsje hantlangje wêr’t se mar kinne. Sa lit de Surhúster KP in trein ûntspoare, plege se in ynbraak yn it molkfabryk, stelle fytsbannen en hawwe noch folle mear fersetsdieden op har namme stean. Mar de aksje om yn Harkema in terskmasine yn’e brân te stekken kriget in tragysk gefolch. It doel wie nammentlik om te behinderjen dat boeren foar de Wehrmacht oan it wurk gean soene. Mar in ûnderdûker, dy’t yn in skuorke dêrneist leit te sliepen, komt yn’e flammen om. Lammert de Haan is amper 20 jier âld. By elke ûndernimming fan de ûndergrûnse moat de ôfwaging makke wurde oft de fijân ek represailles nimme sil. Mar fêst stiet dat de oerfal op de Blokhúspoart troch de provinsjale KP ûnder lieding fan Pyt Oberman, wól útfierd wurde moat omdat der binnen en bûten de finzenis minskelibbens yn gefaar binne. De aksje, dêr’t gjin skot by lost wurdt, slagget bjusterbaarlik goed. De 17 Dútsers sels fûnen it nei ôfrin miskien ek wol sá’n huzarestik, dat represailles útbleaun binne. Nei ôfrin is de blydskip oer it slagjen fan de Oerfal wol sa grut dat dy mei gjin pinne te beskriuwen is. Mar leit it foar de hân dat der no wol ûnderdûkt wurde moat. De Surhúster Knokploech wurdt dêrnei opsplitst nei Aldegea en Ljouwert. Goffe Hoogsteen hat wol hiel folle maleur want hy wurdt oppakt troch de SD as er mei syn lettere frou Antje Baukje Riedstra in kuierke makket yn’e stêd. Sa belânet er yn’e Blokhúspoart dy’t er krekt dêrfoar sels oerfallen hat. Aldergelokst wurdt er net werkend as dielnimmer fan de oerfal. Hy wurdt mishannele, simulearret in maachkwaal, leit seis wiken yn it sikehûs, mar komt wer frij. Finzenis de Blokhús poart yn 1944. (Foto: Fries Verzetsmuseum) Nei de befrijing wurdt er op de Wilhelminahoeve yn de Grinzer-Peen as Militêrkommandant oansteld om op NSB froulju te passen. Dêr soene oars wraaknimmings op útoefene wurde kinne. Dêrnei begjint it gewoane boargerlibben wer. Syn skûlnamme “Theo” hoecht er net mear te brûken. Yn’e oarlochsjierren wie, hast net te sjen, yn’e apelhôf achter it hûs fan Hindrik Hoogsteen oan’e Bartemerwei, in hoale útgroeven dêr’t ûnderdûkers yn oernachtsje koene. Op it hûs kaam nei de befrijing yn kreaze letters de earenamme te stean: “De Skûlkelder”. Harmen Scheepsma
Page 18
18 19 Slach om ’e Toer live op de radio in Fryslân fan ’e moarn Voor het radioprogramma Fryslân fan ’e moarn van Omrop Fryslân was verslaggeefster Maaike van der Hoek vrijdag 27 december in Surhuizum voor de wandeltocht Slach om ’e Toer. In het voorgesprek met presentator Hans Koster vroeg Maaike zich af of mensen wel zin hadden om na de kerstdagen aan een wandeltocht mee te doen. Immers, veel mensen doen juist op tweede kerstdag al mee aan een wandeltocht. “Te kuierjen fan ’e moarn begryp ik”, vraagt Hans Koster aan Maaike van der Hoek. “Ja, dat kloppet yndie. It wie juster al yn it nijs dat it hartstike populêr is om op twadde krystdei in kuiertocht te rinnen, mar ek hjoed wurdt der noch in kuiertocht rûn en dy is yn Surhuzum. En dy skynt ek hiel populêr te wêzen. Ferline jier wiene der sa’n alvehûndert dielnimmers.” “It is wol goed foar de kaloryen, mei al dat iten fan ’e krystdagen” zegt Van der Hoek. “Ik tink dat in hiel soad minsken dêrom ek starte, soe it net”, aldus Koster. “En it is hjoed moai waar om te kuierjen.” Even later is Maaike van der Hoek live vanuit Surhuizum te horen op de radio. “Hjir yn it doarpshûs fan Surhuzum binne de earste dielnimmers al binnen”, zegt Van der Hoek. “Neist my stiet Pieter Loonstra en jo binne organisator fan de kuiertocht Slach om ’e Toer yn Surhuzum. Wat kinne jo fertelle oer de tocht?” “It is in echte winterkuiertocht, mei fan alles der op en der oan. Dit jier giet de tocht fan Surhuzum nei Surhústerfean, in stikje fan ’e Kompenije en
Page 20
20 dan yn de rjochting fan Trimunt”, vertelt Pieter Loonstra. De tocht loopt over gewone wegen, maar ook over oude paden en routes die anders dicht zijn voor het publiek. De tocht eindigt weer in De Delfeart aan de Bartemerwei. “Hoefolle minsken dogge der mei hjoed?”, vraagt Van der Hoek aan Loonstra. “Dat witte wy net”, zegt Loonstra. “Wy hawwe in frije ynskriuwing. Der is gjin foarynskriuwing. Dus dat moatte wy ôfwachtsje.” “It is dus in ferrassing”, zegt Van der Hoek. “Ja, wy geane foar tûzen, mar it kinne der ek mear wêze sa as ferline jier. Doe diene der mear as alvehûndert mei”, vertelt Loonstra. “Op fiif plakken steane minsken fan ús op de rûte. Yn in gebou fan Steatsboskbehear komt alles wer byinoar, dêr binne oaljekoeken en sûkelarjemolke.” Wanneer de eerste wandelaars onderweg zijn, spreekt verslaggeefster Maaike van der Hoek met Nynke Kloosterman, één van de oprichters van de tocht. Kloosterman opende de tocht en had een aantal leuke feitjes, want de tocht bestaat tien jaar. “En yn dy tsien jier binne der hiel wat dielnimmers west?”, vraagt Van der Hoek. “It begûn oait mei 400 oant 500 minsken”, vertelt Kloosterman. “Wy hawwe ek wolris 300-400 minsken hân, mar doe wie it echt hiel min waar. Mar de ôfrûne jierren al faak oer de 1.000.” “Us tocht stiet bekend om de oaljekoeken en snert. Yn de ôfrûne njoggen jier hawwe der sa’n 6.300 minsken meidien”, vertelt Kloosterman. Daar moet genoeg snert voor gemaakt worden. “Der is no 300 liter snert, dus der wurde no ek wol 1.000 minsken ferwachte.” Hoeveel snert is er dan in al die jaren doorheen 21 gegaan? “Yn ien liter snert sitte sa’n trije oant fjouwer kopkes snert, dus yn de rin fan de jierren is der wol 12.000 oant 14.000 liter snert trochhinne gien”. Ondertussen is het bij het startbureau ook een drukte van belang. “Jim hawwe it der mar drok mei”, zegt Van der Hoek. “Der komme alle jierren in tûzen, alvehûndert kuierders”, zegt Jan Pool, vrijwilliger bij het startbureau. “Wy begjinne om in oere of healwei achten te skriuwen. Mar de earsten meie pas om in oere of healwei njoggenen fuort. It is krekt sa as mei tsjerkefolk, se wolle earst efkes by elkoar sitte foardat hja fuortgeane. Se prate earst efkes mei-inoar. Om healwei njoggenen giet de langste rûte fuort”. Ook zoon Ieme (15) is vrijwilliger bij het startbureau. “De kuierders moatte in kaartsje ynfolje en dêr skriuw ik it startnûmer op. Mocht der dan wat barre, dan witte wy of hja al werom binne of net”, vertelt hij. “Ik tink dat as daliks de 20 kilometer begjint, ik mar in stikje meirinne moat”, zegt Maaike van der Hoek. “En wa noch meirinne wol is fan herte wolkom.” “Yn Surhuzum dus, by de kuiertocht Slach om ’e Toer”, besluit presentator Hans Koster de reportage over de Surhúster kuiertocht. Uiteindelijk deden er 1221 wandelaars mee aan de tiende editie van de wandeltocht Slach om ’e Toer. Meer dan de organisatie en zeker verslaggeefster Maaike van der Hoek van te voren hadden gedacht. Wandelen blijft dus een zeer populaire activiteit, en dat niet alleen op tweede kerstdag! Kornelis van Dekken
Page 24
24 Meer dan 1200 wandelaars lopen tiende Slach om ’e Toer Vrijdag 27 december stond voor het tiende jaar op rij de wandeltocht Slach om ’e Toer op de wandelagenda. Deze Surhúster kuiertocht kan elk jaar op meer belangstelling rekenen. Mede door de voortreffelijke weersomstandigheden waren er weer veel wandelaars naar Surhuizum gekomen. De eerste wandelaars hadden zich ruim voor de start al verzameld in MFC De Delfeart. De start van deze jubileumeditie werd om half negen verricht door Nynke Kloosterman, één van de oprichters van de wandeltocht. De eerste wandelaars aan de route van 30 kilometer waren nu onderweg door een nog wit berijpte wereld. Een half uur later vertrokken de wandelaars aan de tocht van 20 kilometer en vanaf half tien konden ook de wandelaars aan de tocht van 10 km op weg naar de Doarpstsjerke met haar gemetselde markante kerktoren waar de wandeltocht haar naam aan dankt. 25 Na een rondje om de kerk ging de route verder naar Koartwâld. De route van de 20 km en 30 km voerde door Surhuisterveen op weg naar de eerste controlepost, terwijl de 10 km over de Kaleweg en langs de provinciegrens richting Peebos liep. Op industrieterrein Lauwerskwartier was bij sportcentrum Fit-Now! de eerste controlepost ingericht. Hier was het ondertussen al gezellig druk. Het was dan ook even in de rij staan voor een stempel en een kop koffie of thee met een stukje kerstbrood. Vanaf het industrieterrein ging de route verder door het Wildveld richting de Folgerster Loane. Onderweg was bij de familie Couperus nog een controlepost ingericht. Na de Skieding over te zijn gestoken ging de route over de oude trambaan en de natuurpaden bij Trimunt. De wandelaars aan de 30 km kwamen twee keer onder de A7 door om net even Marum aan te doen. Bij manege Westernstable Westerkwartier was de volgende controle. De wandelaars van de 20 km liepen over de Jilt Dijksheide richting Opende. Bij het Vrijzinnige Gebouw kwamen de wandelaars van de 20 km en 30 km weer bij elkaar bij de voorlaatste controlepost voor de finish.
Page 26
26 Met het sluiten van het startbureau om 12.00 uur waren er 1221 wandelaars onderweg in het zuidelijke Westerkwartier, onder hen waren er ook wandelaars uit Duitsland en Denemarken. Vanuit de Peebos bereikte de 10 km de laatste controlepost voor de finish, terwijl de 20 en 30 km dit punt vanuit tegenovergestelde richting bereikten. In Theetuin Blotevoetenhof bij ’t Blôde Fuottenpaad werden de wandelaars ontvangen met warme chocolademelk en oliebollen, alvorens de laatste kilometers door de Surhuizumermieden af te leggen. Door de weilanden en over de erven van de families Van der Veen en Veenstra werd uiteindelijk Surhuizum weer bereikt. Met de laatste meters door het parkje was de finish in zicht. Nadat de wandelaars zich bij de finish hadden afgemeld stond er in De Delfeart voor hen nog een heerlijke kop snert met rookworst klaar. Door de onverwachte deelname grote keerde (helaas) niet iedereen met een medaille huiswaarts, maar deze herinnering aan een prachtige wandeldag wordt later per post toegestuurd. Nadat even voor half vijf ook de laatste wandelaars binnen waren, kon het bestuur terugzien op een zeer geslaagde jubileumeditie van de Surhúster kuiertocht, die ook dit jaar door de inzet van de vele vrijwilligers weer in goede banen werd geleid. Mede door hun inzet en de bijdrage van de vele sponsoren is deze wandeltocht uitgegroeid tot een vaste waarde op de landelijke wandelagenda. 27 Mocht u ook eens mee willen lopen of weer mee willen doen, dan kan dat op woensdag 30 december 2020. Hou voor meer informatie en foto’s van de tocht onze website in de gaten: www.slachometoer.frl of volg ons op Facebook en Twitter via slachometoer. Namens Slach om ’e Toer, Kornelis van Dekken Surhúster kuiertocht bedankt alle wandelaars, vrijwilligers en sponsoren Het bestuur van de Surhúster kuiertocht ‘Slach om ’e Toer’ kan terugzien op een zeer geslaagde wandeltocht. Bij het startbureau in MFC De Delfeart mochten we een record aantal van maar liefst 1221 wandelaars welkom heten voor een wandeltocht door Surhuizum en wijde omgeving. Door de inzet van de vele vrijwilligers en de sponsoren van dit wandelevenement is ook de tiende editie van de ‘Slach om ’e Toer’ weer een groot succes geworden. Als bestuur willen we dan ook alle wandelaars, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk bedanken. In het bijzonder dank aan de families Couperus, Van der Veen en Veenstra voor het openstellen van hun boerenbedrijven. Zonder jullie deelname, inzet en/of bijdrage zou de Surhúster kuiertocht niet zijn uitgegroeid tot het wandelevenement wat de ‘Slach om ’e Toer’ nu is. Graag zien we jullie dan ook terug in Surhuizum op vrijdag 30 december 2020 voor de 11de editie van de ‘Slach om ’e Toer’. Bestuur ‘Slach om ’e Toer’
Page 40
40 41 Jeugd-, dorpen- en participatieteams samen verder in gebiedsteam Soms komt u er zelf even niet uit en heeft u ondersteuning nodig. Afhankelijk van uw vraag had u hierover contact met het dorpenteam, participatieteam of jeugdteam van Achtkarspelen. Sinds 1 januari 2020 gaan deze teams samen verder in een gebiedsteam en kunt u daar terecht met al uw vragen. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners uit de gemeente van jong tot oud. Voor alle leeftijden De medewerkers van de gebiedsteams werken voor het welzijn van onze inwoners. De teams zijn er voor alle inwoners van de gemeente om te helpen met vragen of kwesties op allerhande terreinen. De gebiedsteams bieden begeleiding of ondersteuning op het gebied van: • Opvoeding en ontwikkelen • Geld • Daginvulling (werk, school, vrijwilligerswerk etc.) • Mobiliteit • Omgaan met elkaar (sociale relaties) • Rouwverwerking • Wonen • Huishouden • Lichamelijke gezondheid • Psychische gezondheid • Enzovoorts. Waarom zou u bellen? Als u zelf niet meer tot een passende oplossing kunt komen, neemt u contact op met het gebiedsteam. Samen met u en uw netwerk wordt gezocht naar de beste oplossing met de middelen die u samen hebt, dichtbij huis aansluitend op uw situatie. Als het nodig is, wordt passende hulp ingeschakeld. Het gebiedsteam werkt nauw samen met allerlei organisaties. Er is direct persoonlijk contact en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Hoe kunt u hen bereiken? Medewerkers van het gebiedsteam in Achtkarspelen kunt u bereiken via tel.nr. 0511-460767. Wilt u weten wat het gebiedsteam voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak bij u thuis of op kantoor bij het gebiedsteam. Had u al contact met een medewerker in het dorpen-, jeugd- en participatieteam? Dan houdt u contact met uw eigen contactpersoon. Kijk voor meer informatie op www.achtkarspelen.nl/gebiedsteam8k
Page 42
42 Sing Zing Sjong Na het succes van vorig jaar organiseren we op 1 februari nogmaals een keer; Sing Zing Sjong. Dit betreft een éénmalig groot koor. We oefenen die avond de nummers en gaan na de pauze knallen. We gaan net als vorig jaar vier liedjes instuderen onder begeleiding van twee dirigenten en een heuse band. Het thema van het zanggebeuren van dit jaar is filmmuziek. De liedjes die we gaan zingen zijn: Shallow van Lady gaga, uit de film A star is born Circle of live van Elton John, uit de film The Lion King Somebody to love van Queen, uit de film Bohemian Rhapsody Zij gelooft in mij van Andre Hazes, uit de gelijknamige film. Ook dit jaar zullen er weer twee dirigenten zijn, dit zijn Lutske Pilat en Rinze Ytsma. De muzikale begeleiding wordt deze avond verzorgd door de Coverband Maelox. Als we uitgezongen zijn, zal Maelox ook nog een set spelen, kunnen dan de voetjes nog even van de vloer. Kaarten voor deze avond zijn te koop via de site van het barontheater (via Van Plan). Kom geef je op en doe mee op 1 februari in het Barontheater. Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie. 43 Goede voornemens door en met De Bazuin! Er ligt een prachtig 2019 achter ons bij Fanfare De Bazuin! We gaven hele mooie en goed bezochte concerten, gingen naar 2 concoursen waarbij de saxsectie werd uitgeroepen tot de beste Nederlandse saxofoonsectie in onze divisie en we goud met onderscheiding behaalden, we speelden in Stynsgea bij de wandeltocht, monumentendag, lichtjesavond, tijdens de Kerstdagen en tijdens de begeleiding van kerkdiensten op de zondagochtend. We mochten muziekexamens begeleiden en speelden in het gemeentehuis. Een druk maar prachtig jaar waar we u voor willen bedanken! Want publiek en fans hebben we nodig om bestaansrecht te hebben en uw steun daarin doet ons erg goed. Bedankt! Ons goede voornemen is om ook in 2020 van ons te laten horen en weer lekker te gaan knallen. Heeft u goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Misschien heeft u nog nooit een concert van ons bezocht en bent u van plan om dat komend jaar te gaan doen. Of gaat u ons financieel steunen door donateur te worden? Heeft u in 2020 een feestje of een andere bijzondere gelegenheid waarbij een ensemble van De Bazuin kan komen spelen? Wilt u nu eindelijk eens een muziekinstrument leren bespelen of heeft uw zoon/dochter daar belangstelling voor. Op de website www.fanfaredebazuin.nl vindt u alle informatie, of informeer eens bij het bestuur of de leden naar de mogelijkheden. Er is meer mogelijk dan u denkt. Ook kunt u ons terug vinden op Facebook en Instagram. Een muzikale groet van iedereen van De Bazuin en tot ziens! Help Pake en Beppe de vakantie door In de voorjaarsvakantie van 18 t/m 21 februari is De Spitkeet in Harkema speciaal geopend voor pakes en beppes die met hun kleinkinderen iets leuks willen doen op het gebied van knutselen (ook vaders en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom). De Spitkeet is open van dinsdag t/m vrijdag. Kinderen t/m 12 jaar hebben op vertoon van pake en/of beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de normale toegangsprijs. Donateurs hebben vrije toegang. Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en betalen daar een bijdrage voor. Hun werkstuk mogen ze meenemen naar huis. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.
Page 44
44 Zoekplaatje In plaats van omhoog, nu naar beneden kijken, was ons advies in het vorige jaar. Dat gold voor het zoekplaatje van hiernaast, waarvan al duidelijk was dat het een mooie boomstronk vlak bij de grond was. Afgezaagd, dat is duidelijk te zien. Maar door wie en waar? Een mooi onderwerp om een boompje over op te zetten en dat doen we dan ook in dit stukje. Van de eerste inzending werden we meteen een stuk wijzer. Die werd telefonisch doorgegeven aan Djoeke op het moment dat de Grutte Gelf nog maar net door de brievenbus was gevallen. Aan de telefoon was Freke Bouma en dit is het verslag daarvan van Djoeke: “Lachend kreeg ik iemand aan de telefoon die eigenlijk nooit een reactie plaatste op ons zoekplaatje. Toen ze het plaatje zag wist ze direct waar en wie die boom omgezaagd had, namelijk haar man Piet. Dit deed hij niet voor de lol, maar omdat de bomen ziek waren. Ze vond dit zo leuk dat ze direct heeft gereageerd. Freke, ga vaker op zoek, wij zullen dit zeer waarderen!” Dat waarderen wij dan weer zeer, dat Djoeke mensen aanspoort om vaker te gaan zoeken. Overigens kwamen ook wij Freke nog tegen en toen voegde ze nog toe dat er vele zweetdruppels waren gevallen. Hij is in ieder geval grondig te werk gegaan. Dat was Jappie en Bettie IJtsma ook al opgevallen: “Om een afgezaagde boom in deze boomrijke omgeving te vinden valt niet mee. maar bij deze stam komen we regelmatig langs. Hij is te vinden aan de achterkant van de garage van Piet en Freke Bouma aan It Langpaed. Ook nog de beste wensen voor 2020!” Nou, daar sluiten wij ons natuurlijk bij aan, die beste wensen. Voor Jappie en Bettie, maar ook voor alle andere trouwe lezers van dit zoekplaatje. Maak er een mooi en vindingrijk jaar van! Dat deden de wandelvrouwen ook: “Tijdens onze wekelijks wandeltochten gingen we vanzelf weer op zoek naar het bewuste zoekplaatje. Valt niet altijd mee om onze aandacht hier op te fo45 cussen, want we wisselen nogal wat woorden met elkaar.Toch was één van ons zo helder om deze prachtige boomwortels te ontdekken aan It Langpaed. We vonden ook nog een gedicht over een gevelde boom: Er is een forse boom geveld Een ziekte sloeg met grof geweld De sterke stam aan stukken De wortels raakten zeer bekneld, Een harde hand wist ze versneld Aan d’aarde te ontrukken.” Al zitten de wortels er nog wel, verder is het toch een zeer toepasselijk gedicht, waar Piet Bouma eigenlijk wel een exemplaar van op de schoorsteenmantel heeft verdiend. Dan kan hij nog vaak met trots aan deze prestatie terugdenken. Ook Jelle en Hennie de Vries wisten het plaatje te vinden, met gemak zelfs: “Het vinden van dit zoekplaatje ging toevalligerwijs. We liepen op 1e kerstdag op It Langpaed. We constateerden dat nog één parkeerplek leeg was. Laat nou net bij deze parkeerplek het betreffende zoekplaatje zicht bevinden. Met dank aan Hennie, die dit constateerde. Aldus boter bij de vis. Zo zie je maar weer, zonder geluk vaart niemand wel. Dan nog even het volgende toepasselijke gezegde: Een afgezaagde boom is niet met de eerste slag gevallen. (Bedoeld wordt dat men een moeilijk karwei niet in één keer kan afmaken). Nu weten wij niet hoeveel ruimte er is op de schoorsteenmantel van Piet en Freke, maar ook deze zou daar zomaar bij gezet kunnen worden. Prachtige oplossingen, met al die mooie spreuken en gedichten. We sluiten af met Jacob en Maike die het uiteraard ook weer op de juiste plek vonden: “De afgezaagde boomstronken zijn te vinden bij de parkeerplaats bij de kerk.” Dan het nieuwe plaatje, eentje met getallen. We zouden er een rekensom van kunnen maken, maar dan wordt het nog moeilijker. Wat we wel kunnen zeggen is dat u het weer eens buiten de bebouwde kom moet zoeken. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.
Page 46
46 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Klaas Pool Abdoul van der Meer MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: Rianna van der Veen, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Uitvaartverzorgsters: Nynke Bouma, tel. 0512-3521677, mob. 06-57422073 en Hiltsje van der Brug, mob. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen 47 Wurklist 19 januari 24 januari 24 januari 26 januari 7 februari 10.00-16.30 uur 18.00 uur 19.30 uur 14.00-16.30 uur 19.30 uur Workshop hooggevoeligheid met Gertjan van Willegen bij Land van Eén. Ook op 2 en 15 februari. Aanschuiftafel bij Land van Eén. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs k.v. DTS. Workshop Labyrint bij Land van Eén. Klaverjassen in De Delfeart. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken met hun oude gewoonten. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: t-op-punten Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 3 februari 2020 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 48
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 7, 10 desimber 2019

Grutte Gelf nûmer 7, 10 desimber 2019


Page 0
Page 4
4 5 Nijs fan Pleatslik Belang 2019 is al hast wer oan syn ein. Wy kinne wol sizze dat wy as Pleatslik Belang tige wiis binne dat wy no wer mei in foltallich bestjoer sitte meie. Wy hawwe it gefoel dat wy no wer foarút kinne en wer stappen meitsje kinne. Ien dêrfan is bygelyks it útsykjen nei subsydzje mooglikheden foar de Bistepôle. Sa as jo elk jier op de jiergearkomste fan Pleatslik Belang ynsjen kinne, binne dizze kosten net om ’e nocht. Mar wat hat Surhuzum in soad wille fan de Bistepôle. It is in plak wêr dochs in protte âlders, omkes, muoikes, pakes en beppes komme mei de (berns)bern. Wy binne no oan’t ûndersykjen as der in subsydzje foar te krijen is, as dat der bygelyks bedriuwen binne dy’t in bydrage leverje wolle. Mar wa wit kinne wy ek wol in berop dwaan op ús ynwenners, lykas by oare doarpen. Net te ferjitten, de Doarpsjûn wie tige slagge! It wie in folle bak. It stik fan Hymphamp Theater hat foar in soad wille soarge. Al mei al wie it in gesellige jûn en fine wy it moai dat it dochs slagge is om dit yn 2019 noch te realisearjen. Wy binne alwer drok dwaande mei de folgjende Doarpsjûn. Mear ynformaasje folget sa gau as mooglik. De Boargemaster en Wethâlders binne op 29 oktober lêstlyn op besite west yn Surhuzum. It giet er by san besite foaral om dat wy oanjaan kinne wat der sa al yn it doarp spilet en om it kontakt mei de kolleezjeleden te ûnderhâlden. Wy ha oer ferskillende saken prate kint en wy ha in rûntsje troch it doarp makke. Wy binne derby fansels lâns de fernijde Doarpsstrjitte rûn en binne wy by Wiebina Top en Klaas Holthuis oan west om hun prachtige B&B ’t Strunerke te bewûnderjen. Wat de Uterwei oanbelanget is de provinsje Fryslân drok dwaande mei de tarieding fan de wurksumheden. Dêrfoar stelt de provinsje no in saneamd bestek op. Binnen dit bestek sil de fytstunnel tafoege wurde. Wannear’t de oannimmer bekend is sil der nei ferwachting 10 moanne oan rekkene wurde kwa “engineering”. Nei ferwachting sil de oannimmer dan ein 2020 begjin 2021 starte mei de wurksumheden. By de measten sil wol bekend wêze dat Pleatslik Belang al in hiel skoft dwaande is om de Balkespringer te ferpleatsen, dan wol op te knappen. Dit is net samar klear. Op it stuit wachtsje wy noch op de gemeente oft it no noch mooglik is de Balkespringer nei de tsjerke te ferpleatsen en wat hjir dan de kosten fan binne. Om’t ús net altyd bekend is as der nije ynwenners binne dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang, wolle wy jimme by dizze freegje om in mailtsje te
Page 6
6 7 stjoeren nei pbsurhuizum@gmail.com. Wy besykje jo fia de Grutte Gelf sa folle mooglik op ‘e hichte te hâlden fan wat der yn en om Surhuzum spilet. Wy winskje jim goeie krystdagen ta en in noflik 2020! Oant oar jier. Groetnis, Pleatslik Belang Oranjevereniging zoekt nieuwe bestuursleden Hallo dorpsgenoten! Wij van het oranjebestuur willen graag jullie aandacht voor het volgende. Wij organiseren al vele jaren met heel veel plezier diverse activiteiten op Koningsdag. Maar nu zouden we het stokje graag willen doorgeven aan nieuwe bestuursleden. Het is erg moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden en we vissen al jaren in dezelfde vijver voor nieuwe aanwas. Met als gevolg dat een aantal bestuursleden al meer dan 14 jaar in het bestuur zitten. Lijkt het jou leuk ( mag ook met een groep) om deze dag te organiseren meld dit dan tijdens de komende ledenvergadering of bij de bestuursleden van de Oranjevereniging. Wil je eerst meer informatie neem gerust contact op met ons. Als niemand het van ons over wil nemen zijn wij helaas genoodzaakt om te stoppen met de Oranjevereniging. Koningsdag 2020 zullen wij nog wel voor ons rekening nemen, volgend jaar zal er weer een optocht met versierde wagens worden georganiseerd. Het thema zal bekend worden gemaakt tijdens de ledenvergadering. Samen zullen we er weer een fantastische dag van maken en we hopen dat we dit mogen overdragen aan een nieuwe groep enthousiaste mensen. Mochten er nog vragen zijn dan bent u van harte uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 22 januari 2020, tijd 20.00 uur, locatie Pannenkoekenhuis Landzicht. Vriendelijke groeten, bestuur Oranjevereniging Froukje Brandsma, Ieme van der Veen, Klaas Holthuis, Sonja Postma en Gerdy Lettinga Mailadres: gerdylettinga51@hotmail.com of app 0623920759
Page 10
10 11 Zoekplaatje: Sinterklaas Special En ja hoor, bijna 5 december en daar was het weer zover: cadeautjes in de brievenbus! Mooi ingepakt en vervolgens ook mooi uitgepakt. Het bewijs ziet u hier: En met natuurlijk een prachtig gedicht erbij! Lieve allemaal, groot en klein Het was weer fijn om in Surhuizum te zijn Het blijft voor mij altijd een groot feest Als ik weer in Surhuizum ben geweest Het is en blijft apart Maar Surhuizum heeft een speciaal plekje in mijn hart In een mooie koets, waar ik achter op kon staan Ben ik door alle straten gegaan Al mijn zwarte pieten strooiden pepernoten Ik heb weer ontzettend genoten Waat ik ook van het genoten, waren weer de zoekplaatjes van het afgelopen jaar En velen kregen de oplossingen weer voor elkaar Eén keer een oplissing van Jacob Hooghiemstra Hij had het over Frankrijk, bla bla bla Het verhaal klonk mij helemaal niet vertrouwd Ik kreeg het daarvan zelfs Spaans benauwd. En van Hilda Meines aan de Ald Feart 4 in de mieden Had dezelfde heks op de schoorsteen als op de Iennen Zij kwamet2 oplossingen en had gelijk Haha, jullie dorp is 2 heksen rijk. Detsje had naar de oplossing ook maar een keer gegist Dacht dat het bij hun zelf was, maar toch niet helemaal zeker wist!! Douwina gaf ook een keer de oplossing voor het zoekplaatje Hetging over het bij hun in de tuin verdwenen zoekplaatje!! Ook Jappie en Betty kwam in vaak tegen Die hebben ook plezier in het zoeken gekregen De familie Hofstede, Jacob en Maike, gaan het ook altijd proberen En blijven met hun oplossingen steevast reageren Dan Klaske onze “vliegende postbode” is ook altijd van de partij Maar: “vliegende postbode” is per 1 december voorbij
Page 12
12 13 Frl. stopt, dus kan Klaske de post niet meer bezorgen helaas!! Klaske: BEDANKT!! dit is een klein troostwoord van Sinterklaas! En dan de Blije Fietser, ook atijd van de partij Nog altijd fietsend, vrolijk en blij En als zij een keer de oplossing niet vindt Zorgt ze er wel voor dat ze via via die wel krijgtmet een hint!! En zo geeft ze dus de oplossing door aan Meindert elke keer Altijd in de vorm van een gedicht, steeds maar weer!! Blijf doorgaan Blije Fietser met je gedichten, dan kan ik ze mooi weer lezen Als ik volgend jaar weer in Surhuizum moet wezen Wie ook altijd in zend, alert is en paraat U weet vast wel over wie het gaat Natuurlijk hek ik het over meneer De Vries Altijd een oplossing, gepaard met een spreuk (meestal) in het Fries. En dan als laatsten, de vijf vrouwen Ik heb het natuurlijk over de wandelvrouwen Ze wandelen door regen en harde wind En vinden altijd het zoekplaatje, met of zonder hint Ze wandelen nog elke week 2 keer stevig door En dat op die leeftijden!! mijn complimenten hoor!! Ook mijn complimenten voor de redactie van de Grutte Gelf Altijd het “doarpsblêd” en zoekplaatjes voor elkaar, en dat gaat niet vanzelf!! Toch kom ik nog even terug op vorig jaar Want die ene zin van M.B., die vond ik maar raar Hij schreef: het mag van ons wel iedere jaar Sinterklaas zijn Maar het is toch ieder jaar Sinterklaas!! Voor GROOT en klein?? Rare kwiebus die M.B.!! Ik neem toch ieder jaar een cadeautje voor het mee?? Lieve allemaal, ik kreeg niet de oplossig maar wel mijn gedicht voor elkaar Dit was het voor dit jaar, tot volgend jaar Ja, Sinterklaas, u neemt inderdaad ieder jaar een cadeautje mee! En daarmee zijn wij uitermate tevree! Dat van die rare kwiebus dat staat vast, sommigen noemen het ook een rare kwast. Maar dat het ieder jaar maar Sinterklaas mag zijn, had natuurlijk iedere Grutte Gelf moeten zijn! Gelukkig beperkt Sinterklaas het per jaar tot eenmaal, want anders kregen we het nooit op, zo’n grote baal. Al is het een verrassing wie dit geschreven heeft, wij hebben er in ieder geval veel plezier aan beleefd. Aan dit gedicht, eigenlijk een soort jaaroverzicht, maar ook aan het zoekplaatje dit afgelopen jaar, dus hartstikke bedankt Sinterklaas en inderdaad: tot volgend jaar dan maar!
Page 14
14 15 De Bazuin & popkoor Akkoord vieren samen Kerst Op zondag 22 december a.s. vieren Fanfare De Bazuin Augustinusga & Popkoor Akkoord Surhuizum samen Kerst. Ze organiseren dan namelijk een kerstconcert in de Kruiskerk in Buitenpost. Zowel de fanfare als het koor spelen en zingen mooie kerstmuziek om alvast in de stemming te komen voor de naderende kerstdagen. Het is voor de eerste keer dat de muzikanten en de koorleden gezamenlijk een optreden verzorgen terwijl de beide clubs al jaren gebroederlijk in de buurdorpen gevestigd zijn. Tijd om samen uit te pakken in een mooi en sfeervol concert. Het popkoor staat onder leiding van Rinze IJtsma en heeft een breed repertoire. Klassiekers, gedragen stukken en natuurlijk popmuziek staat op hun lessenaar, voor elk wat wils dus. Bij De Bazuin staat Gerk Huisma op de dirigentenbok en iedereen die hen een beetje kent weet dat zij een lastig concertstuk maar ook populaire muziek niet uit de weg gaan. De Kruiskerk zal zich dan ook vullen met prachtige kerstmuziek waarbij ook solisten en het saxkwartet van De Bazuin te beluisteren zijn. Ogen dicht en luisteren of zachtjes meezingen; een fijnere start van de feestdagen is er niet! Toegangskaarten (7,00 p.p.) kunt u kopen bij de leden of reserveren via popkoorakkoordsurhuizum@gmail.com of www.fanfaredebazuin.nl. Aanvang is 20.00 uur. Diabetes Fonds Eind oktober / begin november was er weer een diabetes collecte! Ook in Surhuizum werd er gecollecteerd middels intekenlijsten. Deze collecte heeft het geweldige bedrag opgeleverd van: € 909,85! Gulle gevers hartelijk dank voor jullie giften en collectantes jullie ook nogmaals ontzettend bedankt voor jullie tijd en inzet. Namens het Diabetes Fonds. Henk Wijnsma Verse oliebollen kv. DTS Zaterdag 28 december gaan de leden van onze korfbalvereniging DTS weer overheerlijke oliebollen verkopen. Vanaf 9.30 uur beginnen we met de deur aan deur verkoop in Surhuizum en de buitengebieden. Via deze weg willen we iedereen een gezond en sportief jaar toewensen. Activiteitencommissie kv.DTS
Page 16
16 17 Vrijdag 27 december 10de editie Slach om ’e Toer Op de laatste vrijdag van het jaar wordt vanuit Surhuizum alweer voor de 10de keer de wandeltocht ‘Slach om ’e Toer’ georganiseerd. Elk jaar benutten ruim duizend wandelaars de vrije dag tussen Kerst en Nieuwjaar om naar buiten te gaan en lekker het jaar uit te stappen in de omgeving van Surhuizum. Even lekker ontspannen in de buitenlucht om de ingenomen calorieën tijdens de kerstdagen te verwerken. Dit jaar wordt er ten zuidoosten van het dorp gelopen. Er kan gekozen worden uit drie afstanden van 10, 20 of 30 km. Vanuit MFC De Delfeart in Surhuizum gaan de drie routes richting Surhuisterveen en Houtigehage, waar de provinciegrens wordt overgestoken. Een deel van de route voert dit jaar namelijk ook door het Westerkwartier. Net als voorgaande jaren lopen de wandelaars ook dit jaar over ‘oude paden en nieuwe wegen’, met enkele passages over onverharde paden en door weilanden die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Alle drie de routes eindigen weer in De Delfeart. Tijdens dit jubileumjaar hoopt de organisatie weer veel wandelaars aan de start te mogen begroeten. “Het is een leuke tocht die je samen met familie en vrienden kunt ondernemen, zo aan het einde van het jaar”, aldus de organisatie. “Heerlijk om even een frisse neus te halen en ondertussen even bij te praten of andere mensen te leren kennen”. De Surhúster kuiertocht is niet alleen een tocht voor de doorgewinterde loper, maar met name de kortere afstanden zijn ook uitermate geschikt om met het gezin te lopen. Bovendien kunnen kinderen tot 12 jaar voor slechts € 3,00 deelnemen aan de wandeltocht. Slach om ’e Toer
Page 18
18 19 is een goed verzorgde tocht met versnaperingen en voldoende rustpunten. Bovendien krijgt iedereen na afloop een warm bord snert en ligt er voor iedereen een fraaie herinnering klaar. De 10de editie van deze midwintertocht bestaat uit drie verschillende routes met afstanden van 10, 20 en 30 kilometer. Het inschrijfgeld is respectievelijk € 6,00, € 7,00 en € 8,00. Kinderen tot 12 jaar € 3,00. De start en finish van de tocht is in MFC De Delfeart aan de Bartemerwei 21a in Surhuizum. De starttijden zijn: 30 km tussen 8.30 en 9.30 uur, 20 km tussen 9.00 en 10.00 uur en 10 km tussen 9.30 en 12.00 uur. Het startbureau sluit om 16.30 uur. Meer informatie en het laatste nieuws kunt u vinden op www. slachometoer.frl of volg ons op Facebook en Twitter via slachometoer. Tot slot hebben we nog een oproep aan alle inwoners van Surhuizum die in het bezit zijn van een Surhúster flagge. Omdat het de 10de keer is dat de Slach om ’e Toer wordt gelopen, zouden we het leuk vinden als iedereen op vrijdag 27 december de vlag uit steekt voor de wandelaars die aan de Surhúster kuiertocht meedoen. Zo geeft u aan het jubileum van Slach om ’e Toer een extra feestelijk tintje. Alvast bedankt! Bestuur Slach om ’e Toer Frl! Een berichtje van ús Klas. Allereerst, tige by tige, voor het mooie eerbetoon in de vorige Grutte Gelf! Ben er even stil van! Misschien een beetje vreemd overgekomen het vorige stukje, dus bij deze een betere uitleg! Per 1 december gaat de brievenbus weg, en de postzegels eruit. Ik mag tot eind december nog mijn rondes doen. Misschien ietsjes langer omdat ze bij Frl nog niet weten of alle post in 1x weggaat of in gedeeltes. Deze beslissing ligt bij Sandd en Postnl, en niet bij Frl. Frl tast ook volledig in het duister. Tot die tijd fiets ik met veel plezier nog mijn rondje. En helemaal afscheid nemen doe ik niet. Ik heb gelukkig wat meer uurtjes bij Postnl gekregen. Oproep Heel graag zou ik in het bezit komen van een foto van vroeger. Deze foto heb ik vroeger op de Johannes Looijengaskoalle gezien in een foto (dia) quiz met foto’s van plekjes in Surhuizum. Het gaat om een foto van de oprit van mijn ouders met hierop de palen met tekst Pire Beloe op de Pûsterwei. Beitske Tjeerdsma-de Vries
Page 22
22 23
Page 32
32 33 Activiteiten bij De Spitkeet Winterfair Op het themapark wordt van 11 t/m 14 december vier dagen lang een gezellige winterfair gehouden. In een ongedwongen gezellige sfeer wordt u welkom geheten met een heerlijk glaasje glühwein om te genieten van deze bijzondere winterfair met diverse activiteiten. Met o.a. workshops kerststukjes maken voor volwassenen en kinderen en er zijn prachtige kerstcreaties, kerststukjes en winterartikelen te koop. Ook de winterse lekkernijen ontbreken niet op deze winterfair zoals de zelfgebakken oliebollen en zelfgemaakte erwtensoep. Het park is tijdens de winterfair voorzien van sfeervolle kerstverlichting en gezellige kerstmuziek. Snertkuiertocht Op tweede kerstdag organiseert De Spitkeet traditiegetrouw een snertkuiertocht. Er worden drie tochten uitgezet van tussen de 7 en 20 km. De routes gaan door de mooie natuur en over zandpaden rondom Harkema. Na afloop kunt u bij De Spitkeet terecht voor een heerlijke kop snert met roggebrood en spek. Start 10.00 uur, maar u mag ook later starten bijvoorbeeld op de middag. Wij verwachten de deelnemers uiterlijk om 17.00 uur weer terug. De kosten bedragen € 6,00 per persoon. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. Maatje gezocht Hallo allemaal. Ik ben Pieter. Ik ben een man met een beperking. Ik zoek een maatje om mee te leren lezen. Ik kan zelf niet goed lezen. Ik loop dan de hele tijd vast. Ik kom soms woorden tegen waardoor ik vast loop. Ik heb een pagina nieuwsbegrip die ik elke dag moet lezen. Dat is een online pagina waar ik op kan leren. Het is voor mij lastig een maatje te vinden die me kan helpen. Dus ik vraag jullie of jullie mij willen helpen. Liefst op woensdagmiddag of donderdagavond. Woensdagmiddags heb ik van 14.00 uur tot 14.30 uur tijd en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Is er een mogelijkheid? Pieter de Zwart De Vang 41, Buitenpost, tel. 0682077508
Page 38
38 39 Zoekplaatje Dan de opgave van de vorige keer! Té lastig zonder hint waarschijnlijk, zeiden we erbij en die hint was: om u een beeld te vormen, zoek het midden en kijk meer naar rechts dan links, dat geeft een beter beeld. Een beetje een dubbelzinnige hint, want het is rechts van het midden van het dorp als je met de rug naar de kerk staat, maar het beeld is rechts ook letterlijk beter dan links, wat bijgaande foto bewijst. Toch was het weer gemakkelijker dan we dachten en we kregen zeer specifieke oplossingen binnen, zoals die van Jacob en Maike: “Deze keer was het niet moeilijk te vinden, dit kastje hangt aan de lantaarnpaal nr 0423 bij Dorpsstraat 36”. Of zoals die van de wandelvrouwen, die er zelfs een complete productbeschrijving bij geven: “Bij dit zoekplaatje moest je letterlijk omhoog kijken, Het staat nl op een lantaarnpaal ter hoogte van Doarpsstritte 34. Het kastje is van Luminext. Met dit kastje biedt men dimsystemen aan voor elke situatie, met deze outdoor lamp controllers kunt u de openbare verlichting aan sturen, dimmen, en op afstand beheren.” Zo zijn wij ook weer op de hoogte, hartstikke mooi! En als iemand roept “effe dimmen!”, dan weten wij waar diegene naar toe gaat: de Doarpsstrjitte. Jelle de Vries had ook zijn oplossing, maar voordat we daar naar toe gaan, moeten we even terugkomen op zijn Friese wijsheid van de vorige keer. Jelle had deze prima aangeleverd, maar wij slaagden erin deze enigszins te verprutsen door het onjuist over te typen in dit stukje. We typten dit: dy’t de lere bongelje lit, kin noch mei in mâl hynder op’e rin reitsje. Harmen Scheepsma viel dat meteen op en stuurde dan ook deze reactie: “By de Fryske wiisheid oan it slot is tinkmy sprake fan in pear drukflaterkes. As der nammentlik komt te stean: dy’t de LEIE bongelje lit, kin noch mei in MAK
Page 40
40 Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie. 41 hynder op’e rin reitsje, is it dúdlik wat de bedoeling is. Oars allinne mar lof.” Tige tank Harmen, foar dyn feedback (frettenjaan-werom yn it Frysk?) ek foar dyn lof, en dy flaterkes wienen dus Jelle net te ferwiten mar ús (MB). Het gaat maar mal, want Sinterklaas wees ons ook al op een flaterke immers. Maar ja, het is ook bewezen, hoorden wij laatst: de meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel. Eens kijken hoe het met de inzending van Jelle van deze keer gaat, want uiteraard heeft hij er weer een mooie wijsheid in opgenomen: “Van de aangegeven hint géén gebruik gemaakt, omdat in eerste instantie de gedachte bij me opkwam, dat het de snelheidsmeting op de Doarpsstrjitte wel eens kon zijn. Dit bleek dus van niet en tegelijkertijd werd het gezochte zoekplaatje gespot aan een lantaarnpaal nr. 0423 bij huisnummer 34. A la Ramses Shaffy met het liedje “Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy...”. Gezegde van deze keer: Mensen die in het leven omhoog willen klimmen, moeten vooral goed kunnen kruipen.” Voor de zekerheid geen Fryske wiisheid meer denken wij zo, maar deze mag er ook ook zijn. Jelle stuurde zijn oplossing in op een kerstkaartje en schreef daar op: “Foar eltsenien fan de redaksje: noflike krystdagen en in lokkich nijjier!”. Toch nog in het Fries dus. Nog meer wensen komen van de Blije Fietser, maar ook een oplossing natuurlijk: Moesten we de vorige keer zoeken naar een beeld, nu moesten we ons vormen naar een beeld! We moesten toch zoeken naar een kastje aan een paal Ik begrijp het ook niet allemaal! De hint: zoek het midden en kijk meer naar rechts dan links maar kom je van de andere kant, dan is het toch links? Ik fietste over de van Haersmastrjitte, sloeg linksaf en zag het zoekplaatje links!! op de Doarpsstrjitte Wat het grijze bakje voor moet stellen, ik heb geen idee, misschien stuurt iemand daarover wel een uitleg mee. Eén van de wandelvrouwen zat zich op een dag te vervelen en ging een spelletje “woordsnack” spelen. Helaas waren al haar punten op,
Page 42
42 Meint Beukema Classic MTB Toertocht Op zaterdag 28 december wordt de eerste Meint Beukema Classic MTB toertocht georganiseerd door het Surhúster Fyts Ploechje. Het belooft een schitterende tocht door de omgeving van en rond Surhuizum te worden. Je komt op plaatsen waar je waarschijnlijk nog nooit bent geweest en die alleen voor deze tocht worden opengesteld. Er zijn 2 uitgepijlde routes, één van ± 50 km en één van ± 25 km. De start is bij het MFC De Delfeart aan de Bartemerwei te Surhuizum. Er is gelegenheid om te starten tussen 9.30 en 11.00 uur. De kosten voor deelname inclusief heerlijke snert na afloop! zijn: € 5,00. • Iedere deelnemer is tijdens de tocht een gewone verkeersdeelnemer, en dienen zich dan ook stipt te houden aan de verkeersbepalingen; • Het dragen van een fietshelm is verplicht! • Elke deelnemer rijdt voor EIGEN RISICO en kan op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel, verlies van bezittingen en materiële en of immateriële schade. Houd voor de actuele ontwikkelingen www.surhusterfytsploechje.nl in de gaten! 43 en kwam ze maar niet op het goede woord, wat een strop!! Via de app heeft ze om hulp geroepen en hup... daar waren de hulptroepen. Alle wandelvrouwen in het spier en in rep en roer om het juiste woord te vinden was nog een hele toer. Uiteindelijke is het gelukt, we kregen het voor elkaar! Dit was alweer het laatste zoekplaatje van dit jaar, dat er weer vele mogen volgen volgend jaar. Ik wens iedereen gezegende kerstdagen met elkaar en een gezond, gelukkig en liefdevol nieuwjaar! Wij danken allen voor deze wensen en sluiten ons daarbij aan voor iedereen die dit zoekplaatje leest. We zien u weer in 2020. Voordat het zover is, heeft u vast nog wel even tijd om het volgende plaatje te zoeken. In plaats van omhoog, nu naar beneden kijken, is ons advies. Verder kunnen wij er niet veel van zeggen, want deze foto werd ons op een presenteerblaadje aangereikt. We zullen u de volgende keer vertellen door wie, maar nu eerst maar op zoek! Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@ hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Spreuk van de maand Veel geluk willen wij u voor het nieuwe jaar wensen, en fijn gezelschap van de allerliefste mensen! Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: min-i-ster
Page 48
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 6, 12 novimber 2019

Grutte Gelf nûmer 6, 12 novimber 2019


Page 0
Page 8
8 9 Nieuws van Plaatselijk Belang Even voorstellen Mijn naam is Gerrit de Jong en ben vanaf oktober 2019 penningmeester van Plaatselijk Belang Surhuizum. Geboren en getogen op It Langfal 3 en daarom zullen de meesten mij wel kennen. Enkele weken geleden heb ik mijn diploma voor de HBO-opleiding Accountancy aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden mogen ontvangen. Momenteel werk ik vier dagen per week bij De Jong Accountancy & Financieel Management in Drachten en ga ik één dag per week naar de post-HBO opleiding Accountancy-MKB. In mijn vrijetijd fitness en game ik graag, daarnaast ben ik een liefhebber van metal muziek. Door deze liefhebberij ben ik ook penningmeester van het festival Surhuzum Open Air geworden. Een jaarlijks georganiseerd hardrock/metal festival in Surhuzum dat aankomend jaar op 5 en 6 juni wordt georganiseerd. Stront vervelend... Beste dorpsgenoten, er komen bij Plaatselijk Belang nog regelmatig klachten binnen met betrekking tot hondenpoep. Helaas kunnen wij als Plaatselijk Belang hier weinig aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is hondeneigenaren wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Wij weten ook wel dat de goedwillenden het van de kwaadwillende moeten ontgelden. Inmiddels is er wederom een afvalbak weggehaald door de gemeente, omdat een vrijwilliger, die de afvalbak met regelmaat leegde, de sleutel heeft ingeleverd. Laat ook dit geen reden zijn om het dan maar achter te laten. Wij hopen op uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang
Page 10
10 11 Sinterklaas komt zaterdag 23 november naar Surhuizum Lieve kinderen, Het is weer bijna zover. Sinterklaas gaat binnenkort weer met de stoomboot richting Nederland. Dit is zowel voor mij als voor alle kinderen weer een geweldig spektakel. Dit jaar zullen we op 16 november aankomen met de trein in Apeldoorn. De agenda-piet heeft met Surhuizum afgesproken dat we een week later de kinderen in Surhuizum gaan bezoeken. Sinterklaas komt samen met zijn pieten op zaterdag 23 november om ongeveer 13.30 uur aan bij het dorpshuis De Delfeart. Vervolgens gaan we samen met de bern en de heiten, memmen, pakes en beppes een rondrit door Surhuizum maken. De route-piet had nog een verzoek aan de bewoners van de Bonhommestrjitte. Omdat we dit jaar ook door de Bonhommestrjitte gaan, wil hij ze vragen de straat zo vrij mogelijk te houden van auto’s. Hoe we binnenkomen blijft nog even een grote verrassing. Nadat Sinterklaas een rondrit gemaakt heeft door Surhuizum is er voor de kinderen t/m groep 4 nog een feestje in De Delfeart. Alle kinderen zullen hiervoor op school een toegangsbewijs ontvangen. Kinderen die op het speciaal onderwijs zitten kunnen zo'n toegangsbewijs halen bij Rianne van der Veen (0638504601). Ook dit jaar mogen de kinderen t/m groep 4 hun schoentje komen zetten in De Delfeart op vrijdag 22 november vanaf 19.00 tot 19.30 uur. Sinterklaas vindt het altijd leuk om een kleurplaat van jullie te krijgen, dus doe een leuke kleurplaat met voor- en achternaam en welke groep je zit in je schoen. Ik hoop jullie allemaal te zien op 23 november om 13.30 uur in Surhuizum bij het dorpshuis, ik ga nu verder met de voorbereidingen voor het grote feest. Sinterklaas en zijn Pieten
Page 16
16 17 Introductieles seniorenfit Vindt u bewegen ook belangrijk en zou u dit graag met een groepje willen doen? Dat kan!! Kom op woensdag 20 november naar de introductieles van seniorenfit. Onder begeleiding van Merwin krijgt u trainingen om fitter te worden. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en gezelligheid. Dus ga de uitdaging aan en kom langs. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. De introductieles is op woensdag 20 november van 18.45-19.45 uur in de gymnastiekzaal bij MFC De Delfeart. En om te ontdekken of dit bij u past, dan mag u hierna nog 2 keer vrijblijvend een les meedoen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Mozes, tel. 351103. Tige tank Bêste minsken fan Surhuzum, tige tank foar alle kaarten, blommen, fruitmand en tillefoantsjes nei oanlieding fan ús heit syn siikwêzen en ús mem dy’t har heup brutsen hie. Dat docht in minske hiel goed! It giet no hiel goed mei ús mem, se rint al wer hast sûnder rollator yn ‘e hûs om en ús heit fielt him op’t momint ek wer wat better. Hy rint al wer in blokje om. Wy hoopje dat it sa noch even troch gean mei... In hertlike groet fan, Jan en Lutske Rypma Betty en Hilly Bedankt Heel fijne herinneringen hebben wij aan onze 25 jarig huwelijks jubileum,daar hebben jullie voor gezorgd! Hartelijk bedankt voor de mooie wensen, attenties, kaarten, appjes en bloemen. “Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,wind ze om je hals, schrijf ze in je hart” Spreuken 3 vers 3. Hartelijke groet van Auke en Sijtine Oldenburger
Page 18
18 19 Stil staan wij bij wat jij in beweging bracht In hart, in lijf, in leven Bewogen worden wij door tranen om wat niet meer is En door liefde die is gebleven Licht maken wij voor jou Stil en bewogen Samen. 8 december: lichtjesavond op de begraafplaats te Surhuizum Elk jaar, op de tweede zondag van december is het Wereld Lichtjesdag. Samen staan we stil bij allen, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Op deze manier hopen we een lichtpunt te bieden in donkere dagen. Samen eren en herinneren we hen door een kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. Meedoen? Jullie zijn van harte welkom Als je iemand hebt veloren ben je van harte uitgenodigd. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen. Broertjes, zusjes, grootouders en andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.15 uur in De Delfeart Aansluitend krijgt men een graflicht uitgereikt en kan het graf van de overledene(n) op eigen gelegenheid worden bezocht. Daarnaast is er een stiltetafel ingericht, waar men een kaarsje kan aansteken, indien men iemand wil herdenken die elders is begraven of gecremeerd. Thuis herdenken Mocht je de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kun je ook thuis om 19.00 uur een kaars branden. Wij stellen het op prijs als je anderen wilt oproepen om hetzelfde te doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaars aan om zo hun medeleven te tonen. Samen zorgen we ervoor dat er in de gehele wereld een lint van lichtjes ontstaat. Indien u een gedicht wilt voorlezen, zowel kinderen of volwassenen, dan dient u dit vóór 1 december door te geven aan onze voorzitter Jurjen Dijkstra of bij één van de bestuursleden. Tel. 0512-351872, email: jurjendykstra52@gmail. com of info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Namens het bestuur van de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” bent u van harte welkom op deze lichtjesavond.
Page 22
22 23
Page 30
30 31 November Winds Water Earth Fire op 23 november, door fanfare De Bazuin Augustinusga! Het is bijna zover; de November Winds zal waaien door de Fryske Wâlden en dit jaar al weer voor de 10de keer! We wisten in al die jaren grote namen te strikken om mee te werken aan onze concerten. Een historisch rijtje: in 2010 - Oedo Kuipers (zanger, nu een gevierd musicalster in Duitsland) en Richard Visser (trompetist bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Friso), in 2011 - Charli Green (jazz-trompetist), in 2012 - Wilbert Zwier (trombone) en Rients Gratama (Fryske zanger/verteller), in 2013 - Brigitte Heitzer (musicalster), in 2014 - Rianne Botma (zang), in 2015 - het Syrène Saxofoonkwartet met Femke IJLstra, in 2016 - Gerd Wensink (euphonium, onze gewonnen prijs omdat we Nederlands fanfarekampioen waren), in 2017 - Iris Kroes (zang en harp) en vorig jaar de Queen-coverband (met o.a. Freerk en Pieter Runia). Dit keer gooien we het over een andere boeg en zal Johan Timersma (zang/ toetsen) uit Surhuisterveen samen met ons zingen en spelen. De 4 elementen wind, water, aarde en vuur staan centraal en dirigent Gerk Huisma heeft toepasselijke muziek uitgezocht geheel in stijl en passend bij het thema van de avond. Herkenbare popnummers, muziek met een klassiek tintje maar ook meezingers staan op het programma. Bent u nog nooit geweest? Dan is het echt tijd om te komen en een avond heerlijk te genieten! November Winds Water Earth Fire De Bazuin & Johan Timersma Zaterdag 23 november Jacob Tsjerke Drogeham Aanvang 20.00 uur www.fanfaredebazuin.nl Sipelaktie De onlangs gehouden sipelaktie heeft € 487,50 opgebracht. Een heel goed resultaat. Iedereen wordt heel hartelijk bedankt, die hieraan heeft meegewerkt om dit resultaat tot stand te brengen. Jeugdclubs PKN Surhuizum
Page 32
32 33 Activiteiten bij de Spitkeet Bijzondere verhalen vertellen Vrijdagavond 15 november ontmoet heel Friesland elkaar in de winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren. In huiskamers, musea, cafés, bijzondere gebouwen, op scholen, bij verenigingen, bedrijven en misschien wel bij jou! Ook openluchtmuseum De Spitkeet doet weer mee. Op 7 plekken op het park worden verhalen verteld. We doen dit in twee rondes. Tijdens beide rondes worden dezelfde verhalen verteld. De eerste ronde begint om 19.00 uur en de tweede ronde om 20.30 uur. U kunt dus kiezen om vroeg op de avond langs te komen of later op de avond. Om op tijd te starten vragen wij u om een kwartier van tevoren aanwezig te zijn. De avond wordt muzikaal omlijst door accordeonmuziek van Oebele Wagenaar. Winterfair Op het Themapark wordt van 11 t/m 14 december vier dagen lang een gezellige winterfair gehouden. In een ongedwongen gezellige sfeer wordt u welkom geheten met een heerlijk glaasje glühwein om te genieten van deze bijzondere winterfair met diverse activiteiten. Met o.a. workshops kerststukjes maken voor volwassenen en kinderen en er zijn prachtige kerstcreaties, kerststukjes en winterartikelen te koop. Ook de winterse lekkernijen ontbreken niet op deze winterfair zoals de zelf gebakken oliebollen en zelf gemaakte erwtensoep. Het park is tijdens de winterfair voorzien van sfeervolle kerstverlichting en gezellige kerstmuziek. Snertkuiertocht Op tweede kerstdag organiseert ‘De Spitkeet’ traditiegetrouw een snertkuiertocht. Er worden drie tochten uitgezet van tussen de 7 en 20 km. De routes gaan door de mooie natuur en over zandpaden rondom Harkema. Na afloop kunt u bij De Spitkeet terecht voor een heerlijke kop snert met roggebrood en spek. Start 10.00 uur, maar u mag ook later starten bijvoorbeeld op de middag. Wij verwachten de deelnemers uiterlijk om 17.00 uur weer terug. De kosten bedragen € 6,00 per persoon. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. Opbrengst collecte Nierstichting 2019 Dit jaar heeft de collecte voor de Nierstichting € 965,50 opgebracht. Alle Surhúster collectanten en gevers heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Gryt Wijma
Page 36
36 Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie. 37 Bedankt voor deze oplossing en blijf scherp! Dat zijn de wandelvrouwen ook, tenzij ze zoveel praten dat ze alles om zich heen vergeten. Dat schijnt nog wel eens te gebeuren. Gelukkig bleef hun oplossing nog wel in beeld deze keer: “Dit zoekplaatje was niet zo moeilijk als je maar niet loopt te kletsen, maar goed om je heen kijkt. Het ligt op onze korte wandelroute langs de Koaiwei nr. 1”. Langs de vaste (maar wel korte) wandelroute dus, en dat zal voor veel Surhuisters gelden. Een blokje De Koai om is toch wel een begrip in ons dorp voor vele bewoners. Al kan het ook op de fiets natuurlijk en dat deden Jappie en Bettie: “Tijdens een fietstochtje buiten de bebouwde kom van Surhuizum zagen we dit mooie beeld in de tuin van de bewoners van de Kooiwei 1.” Zij hadden zich er dus een goed beeld van gevormd en dat terwijl de fiets er toch nog een stuk sneller voorbijrijdt dan wandelende vrouwen. Dat was natuurlijk ook het geval bij de Blije Fietser: “Het zoekplaatje is een rubriek die nooit verveelt, deze keer moesten we zoeken naar een beeld. Uit betrouwbare bron kreeg ik door: het zoekplaatje is gevonden hoor!! Daar was ik natuurlijk heel erg blij mee, echt waar verder werd er niks bij verteld, dus ik dacht: ja, maar waar? Eerst was ik daarover nogal verbolgen, maar ik begreep al gauw: gewoon onze korte route volgen! Tsja, als je dan iets moet bezorgen in de Mieden, dan ga je natuurlijk overal loeren en spieden. Sorry, bewoners van de Mieden dat ik zo heb gegluurd maar ja, ik moest het wel zoeken bij jullie in de buurt. Ik denk dat het beeld gemaakt is van marmer of steen, ik heb het gevonden aan de Koawei één. Helaas weet ik niet hoe de bewoners heten, misschien dat de wandelvrouwen het wel weten, want ik denk dat het bij iedereen wel bekend zal zijn, dat de wandelvrouwen in zoiets nogal nieuwsgierig zijn! Haha, grapje dames!! Even goede vriend(inn)en toch?? Want we helpen elkaar waar nodig is! Ja toch?? Dit was het voor deze keer, tot een volgende keer maar weer. Hoe Jelle de zoektocht deed, dat weten we niet, wel dat hij er weer goed over nadacht en er een plan van aanpak in beeld kwam:
Page 38
38 39 “Géén hint deze keer, was ook niet nodig! Als je het zoekplaatje goed bekijkt, zie je een grasveld en tegels. Dus als je op zoek gaat, dan komen er al heel veel tuinen niét in aanmerking. Dus bij deze gedaan en al spoedig resultaat op de Koaiwei 1. Nog even een Fryske wijsheid tot slot: Dy’t de lere bongelje lit, kin noch mei in mâl hynder op’e rin reitsje!”. Nou, Jelle gaat in ieder geval voor geen opgave op de rin, nog sterker: hij heeft dus geen hints meer nodig. Hij stuurde de oplossing op een ansichtkaart met ook weer een beeld erop. Wij herkenden dat, maar u ook? Het is niet de opgave van deze week, maar even een bonusvraagje tussendoor. Jelle doet het zonder hints, maar wij geven er toch eentje: het staat in een “buur”dorp, waarvan we de naam niet zeggen, maar begint met een T en eindigt op wijzel. Wandelen lijkt ons te ver, maar op de fiets is dit wel te vinden. Dan nog even terug naar ons “eigen” beeld. Ook Jacob en Maike vonden dit zonder problemen en zonder hint dus: “Moeder en kind staan in de tuin aan de Koaiwei 1.” Dan de nieuwe opgave! Té lastig zonder hint waarschijnlijk. Om u een beeld te vormen: zoek het midden en kijk meer naar rechts dan links, dat geeft een beter beeld. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@ hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Spreuk van de maand “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal!” Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: na-Ge-nieten
Page 42
Meint Beukema Classic MTB Toertocht Op zaterdag 28 december wordt de eerste Meint Beukema Classic MTB toertocht georganiseerd door het Surhúster Fyts Ploechje. Het belooft een schitterende tocht door de omgeving van en rond Surhuizum te worden. Je komt op plaatsen waar je waarschijnlijk nog nooit bent geweest en die alleen voor deze tocht worden opengesteld. Er zijn 2 uitgepijlde routes, één van ± 50 km en één van ± 25 km. De start is bij het MFC De Delfeart aan de Bartemerwei te Surhuizum. Er is gelegenheid om te starten tussen 9.30 en 11.00 uur. De kosten voor deelname inclusief heerlijke snert na afloop! zijn: € 5,00. • Iedere deelnemer is tijdens de tocht een gewone verkeersdeelnemer, en dienen zich dan ook stipt te houden aan de verkeersbepalingen; • Het dragen van een fietshelm is verplicht! • Elke deelnemer rijdt voor EIGEN RISICO en kan op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel, verlies van bezittingen en materiële en of immateriële schade. Houd voor de actuele ontwikkelingen www.surhusterfytsploechje.nl in de gaten! 43 Wurklist 16 november 16 november 17 november 20 november 22 november 22 november 23 november 23 november 30 november 6 december 8 december 14.30-17.00 uur 19.30 uur 11.00 uur 18.45-19.45 uur 19.30 uur 19.00-19.30 uur 13.30 uur 14.30-16.00 uur 14.30-17.00 uur 19.30 uur 18.15 uur Jeugdhonk Us Stek is open. Doarpsjûn met cabaret van Hymphamp Theater in De Delfeart. Jeugddienst in de Doarpstsjerke met medewerking van de ‘All you need is love band’. Introductieles seniorenfit in De Delfeart. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Schoen zetten voor kinderen t/m groep 4 in De Delfeart. Intocht Sinterklaas. Aansluitend feest voor kinderen t/m groep 4 in De Delfeart. Sinterklaasbloopers marathon in jeugdhonk Us Stek. Jeugdhonk Us Stek is open. Klaverjassen in De Delfeart. Lichtjesavond. Bijeenkomst in De Delfeart. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 2 december 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 44
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 5, 15 oktober 2019

Grutte Gelf nûmer 5, 15 oktober 2019


Page 0
Page 6
6 7 Functie penningmeester MFC De Delfeart Mag ik mij voorstellen? Wiebina Top, penningmeester van dorpshuis MFC De Delfeart in Surhuizum. Dat klinkt als een baan, maar het is gewoon vrijwilligerswerk. Erg leuk om te doen en zeker niet ingewikkeld. ‘Mooi prater’, zul je denken, ‘jij zit elke dag in de cijfers’. Dat klopt, het is mijn dagelijkse werk. Voor mij is het inderdaad niet moeilijk, maar dat hoeft het voor jou ook niet te zijn! Als bestuur hebben we namelijk de functie als penningmeester vereenvoudigd, zodat het voor heel veel mensen prima te doen is. De administratie is namelijk al volledig geautomatiseerd en wordt door een extern administratiekantoor bijgehouden. Wat blijft er dan over aan taken voor de penningmeester? (Twee)wekelijks: Kas halen, brengen, tellen en kasboek bijhouden Verkoopfacturen opstellen Scannen en doorsturen van inkoopfacturen naar digitale administratie Betalen van inkoopfacturen Maandelijks: Financiële overzichten opvragen en bespreken in de vergadering Jaarlijks: Subsidies aanvragen en bewaken Samen met het bestuur een (financiële) begroting opstellen Uiteraard is er de mogelijkheid om de taken uit te breiden met het voeren van de administratie. Natuurlijk wordt je ingewerkt en zal ik er alles aan doen om de overdracht zo makkelijk mogelijk te maken. Ben jij al enthousiast? Laat het dan snel weten. Via mail, app, telefoon, facebook of nog beter persoonlijk bij één van de bestuursleden. De functie is per 1 januari 2020 vacant. Namens het bestuur, Johan, Marten, Jelly, Jan en Wiebina
Page 8
8 9 November Winds 2019! Dit jaar organiseert De Bazuin voor de 10de keer het bekende November Winds-concert! Wat begon als een enigszins eenvoudig concert in De Pypketsjerke is in de loop der jaren steeds professioneler geworden met licht, geluid, een groot podium, bekende en goede gastsolisten en een andere dirigent en locatie. In 10 jaar is er echter niets verandert wat betreft de inzet en het enthousiasme waarmee de leden van De Bazuin het concert telkens organiseren. Alles bedoeld om u een geweldige avond te bezorgen. November Winds Water Earth and Fire is het thema van deze 10de editie; de 4 elementen staan centraal tijdens het concert, een thema waarbij muziek en beelden een prachtige toevoeging zullen zijn. Johan Timersma (zang/piano) is de support act. Hij zal solo maar ook met begeleiding van De Bazuin bekende (pop)muziek ten gehore brengen. Johan is geen onbekende in deze regio; hij treedt regelmatig op tijdens feesten en partijen en zingt even gemakkelijk tijdens een feest in de plaatselijke voetbalkantine als ook in de genodigden-tent tijdens de wielerronde. Met een breed repertoire weet hij overal een sfeer te creëren die iedereen aan spreekt. November Winds Water Earth Fire beloofd dan ook een spetterend concert te worden waar de wind zal blazen, de waterdruppels vloeien, de aarde rond zal draaien en waar het vuur van afspat! Wilt u alvast tickets reserveren dan kan dat via de website www.fanfaredebazuin.nl of via Tiny Huizenga, 06-1976 5370. Skûtelbank Geboren : 3 oktober 2019; Isabella Anja, dochtertje van familie Dirven, Deutechemstrjitte 12. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Betanke! Foar alle bliken fan belanstelling dy ’t wy ûntfange mochten by it ferstjerren fan ús leave mem, beppe en oerbeppe Wijke Nicolai-IJtsma sizze wy jimme tige tank! Bern, beppe- en oerbeppesizzers Surhuzum, oktober 2019
Page 12
12 13
Page 20
20 21
Page 26
26 27 dy’t mei syn model puntdak skildere is yn rêstich oandwaande pasteltinten. Mei in mânsk bêd, dat daliks de oandacht lûkt. By de eigen foardoar wurdt foar de gasten de rojale moarnsbrogge oanbean. Om de fingers der by ôf te slikjen, sa lekker en streksum sjocht dy der faak út. is Wiebina saakkundich op it gebiet fan Administraasje en Accountensy. Ienkear ynwenner fan Surhuzum, stie dalik it beslút fêst om har der hjir by te jaan. Al ridlikgau wie hja sadwaande belutsen yn it tsjerkewurk en makke se ek diel út fan it bestjoer fan doarpshûs de Delfeart. Doe’t dat mei help fan frijwilligers sa yngreven ferboud waard, hat Wiebina wis wól har part wurk dêr oandien, har paadsje sa’t hjit, wol skjinfage. As dan it hûs fan Rochert en Conny Notebomer te keap oanbean wurdt, wurde Klaas en Wiebina de nije eigners. In lyts jier letter wurdt lytse Anne berne. Sy is no dus fjouwer jier, wylst Corné fan alve nei it fuortset ûnderwiis giet. Wiebina komt oarspronklik fan Kollumersweach hat yntusken op ferskate plakken wenne lykas yn Droegeham, Bûtenpost en ek op in almeugend grutte Nieuw-Beerta. Hjir koe hja elke Doe’t hja yn 2011 kunde krige oan Klaas Holthuis fan’e Bonhommestrjitte kaam se yn 2013 yn Surhuzum te wenjen, tegearre mei har soantsje Corné Kloppenburg. Fan profesje dei pleats it yn ferskil priuwe tusken it libben yn’e Wâlden en it wide Grinzer lân. Geregeld makke se eartiids gebrûk fan in Bed and Breakfast gelegenheid. By Wiebina kaam doe ek al it plan nei boppe om ea sels sa'n bedriuwke mar
Page 28
28 29 te runnen. Tegearre mei Klaas, dy’t se al gau ek waarm krige foar dizze wize fan rekreaasje, like it wol oft se der net genôch fan krije koene. “Elke kear wer,” fertelt Wiebina,”meitsje wy mei, hoe bysûnder oft it is dat jo by minsken dy't jo noch net earder sjoen ha, oer de flier komme, yn har eigen dwaan en litten ûntfongen wurde en diel útmeitsje fan harren privé-libben. Sa wiene wy in kear yn Seist by de Ashton-Brothers dêr’t it gehiel yn sa’n lytse romte ûnderbrocht wie, en elke fjouwerkante sentimeter sá syn eigen nut hie, dat wy der fersteld fan stiene. Wy seine doe tsjin elkoar: Soe soks by ús thús ek net kinne? Us hûs is net sa rom dat wy hiel folle fjouwerkante meters beskikber hawwe, mar wa wit... Ferhúzje wie ek gjin opsje want Klaas wol net út Surhuzum wei. Wol bysûnder eins dat syn trije broers hjir ek in hûs fûn ha om te wenjen, dat dus alle fjouwer jonges fan Riekele en Anne Holthuis sá fêst oan eigen grûn sitte. Hoe dan ek, wy ha fan ús garaazje in Bêd en Brochje ûnderkommen makke en ûnderfine no beide dat it in hiel moaie hobby is om te dwaan. Wy gongen der fan út dat fyftich boekings yn it earste jier wol in moai begjin wêze soe, mar dat oantal binne wy no al oerhinne. Us gasten komme út, neist ús eigen Nederlân, dan ek oeral wei lykas út België, Dútslân Eastenryk Frankryk en sels ien kear út Saüdie-Arabië. As wurdearring krije wy fan ús gasten gemiddeld foar de omkriten in 7½. Dat sil wol wêze omdat wy hjir oars net folle te bieden ha as de moaie natuer, mar foar de fasiliteit dêr’t wy sels wat oan dwaan kinne, elke kear in 9 of in 10. Wy meie dus tefreden wêze mei dit risseltaat.” Tefreden binne wy ek, omdat wy eefkes om’e hoeke sjen mochten. Wy winskje Wiebina mei har ûndernimming dy’t ek har hobby is, alle sukses ta. Harmen Scheepsma
Page 32
32 Na de enige herendubbel wedstrijd op zaterdag was bekend wie zondag voor de overwinning zouden strijden. Op papier een stevige pot, we gaan zien wat de heren er zondag van maken. Op de zondag meteen een finale partij in de herendubbel, De gebroeders Geert en Roel van der Meulen treden deze finale aan tegen Jorrit Pasma en Aart Jan Reinsma. De eerste game gaat naar Roel en Geert, waarna de service van Jorrit meteen wordt gebroken en Roel en Geert meteen een break voor staan. Hierna haken Jorrit en Aart Jan wel aan maar het duo Roel en Geert zijn te constant om een re-break te plaatsen. De set wordt door Roel en Geert uitgeserveerd en wordt gewonnen met 6-3. In de tweede set zijn de heren aan elkaar gewaagd en weten Jorrit en Aart Jan bij de stand 3-2 breakpunten te krijgen. Echter weten ze deze niet te verzilveren en wordt de game toch binnen gesleept door Roel en Geert. Dit is wel een waarschuwing dat ze de wedstrijd nog niet hebben gewonnen. Bij de stand 4-3 komen Jorrit en Aart Jan weer dicht bij een break maar ze kunnen hem maar niet bemachtigen. Bij de stand 4-4 komen Jorrit en Aart Jan zelf onder druk en krijgen Roel en Geert hun eerste breakpunt in deze set. Met een dubbele fout wordt deze game ingeleverd en kunnen Roel en Geert gaan serveren voor de titel. De heren laten dit ook niet na en winnen in de categorie Heren Dubbel 7. Heren van harte met deze overwinning en we zien jullie graag volgend jaar om jullie titel te verdedigen. Baan twee is een walk-over voor Martin en Herma in de categorie Gemengd dubbel. 6-0, 6-0 en verzekeren zich hiermee een wedstrijd die gaat om plek 2. De eerste plek is al bekend bij het spelen van de laatste partij. Jorrit en Fimmy waren het sterkste koppel in deze poule en wisten alle partijen te winnen. Alleen Sjoerd en Marjolein wisten goed tegen gas te geven. De partij waar het om gaat is dus die van de 2e plek waar Sjoerd en Marjolein het opnemen tegen Martin en Herma. Dit zal gezien het verloop van het toernooi een mooie partij worden. De wedstrijd start om 10.30 uur. Beide koppels laten zien dat ze toch wel graag voor de winst willen gaan. Alle games gaan tot 3-2 naar de serverende partij. In de 6e game weten Martin en Herma de service van Sjoerd en Marjolein te doorbreken. Waarna ze op eigen service op een 5-2 voorsprong komen. De laatste twee games gaan weer naar de serverende partij. Martin en Herma weten de eerste set te winnen met 6-3. In de tweede set is het weer een gelijk opgaand duel. Met mooie rally’s worden de toeschouwers getrakteerd op een mooie pot tennis. Maar dan gaat het wederom voor Sjoerd en Marjolein fout bij een 4-4 stand. Martin en Herma weten weer de servicebeurt van Sjoerd en Marjolein te breken en Bij een 5-4 mogen Martin en Herma voor de winst serveren. Dat het duo Sjoerd en Marjolein zich niet snel gewonnen geven blijkt wel, want in plaats van de winst te pakken leveren Martin en Herma de service 33 in en is het weer gelijk. Dit geeft Sjoerd en Marjolein een boost en weten hun eigen gamen makkelijk binnen te slaan. Op 5-6 serveren Martin en Herma om de set te laten uitlopen op een tie break. Echter komt het zover niet. Sjoerd en Marjolein weten nogmaals de service te breken en weten de tweede set binnen te slepen met 7-5. De derde set wordt beslist in een zogeheten super tie break, deze gaat tot 10 punten. In deze beslissende tie break is het al snel duidelijk dat Sjoerd en Marjolein de overwinning niet meer uit handen willen geven. Martin en Herma doen wat ze kunnen maar kunnen geen vuist meer maken tegen het goede spel wat Sjoerd en Marjolein weten te spelen tot het eind. De super tie break wordt een overwinning voor Sjoerd en Marjolein. Van harte met deze tweede plek Sjoerd en Marjolein. Jorrit en Fimmy gefeliciteerd met de overwinning in deze poule. Na de kraker om plek twee in de gemengd dubbel krijgt Martin een half uurtje rust en mag zich dan gaan opmaken voor een finale waarin zijn partner Alex Borger is. Ze nemen het op in de categorie heren dubbel 8 tegen Sjoerd en Wybo. Dit kan dus een revanche worden voor Martin, of zal de wedstrijd in de gemengd dubbel teveel hebben gevraagd. Door de directie is deze wedstrijd bestempeld als een kraker, deze zal dan ook op het center court worden gespeeld zodat de toeschouwers geen slag hoeven te missen. Sjoerd en Wiro mogen deze wedstrijd beginnen met serveren. Alex en Martin weten dat ze de rally’s niet te lang moeten houden omdat dat in het straatje ligt van Sjoerd en Wybo. Na wat matige services van Sjoerd en nog matiger returns gaat deze game vrij eenvoudig naar Sjoerd en Wiro. In de servicebeurt van Martin en Alex gaat het in de rally’s meteen fout, te veel
Page 34
34 fouten van zowel Martin als Alex zorgen ervoor dat ook de tweede game een prooi is voor Sjoerd en Wybo. In de derde game gaan de returns prima, en weten Martin en Alex de ballen lekker te plaatsten, diep tegen de baseline waardoor de heren Sjoerd en Wiro onder druk komen te staan en Martin bij het net de ballen direct kan afmaken. De derde game is weer een break en zorgen ervoor dat Martin en Alex weer in de set zitten. Martin en Alex lijken het zelfvertrouwen weer te hebben gevonden en Alex serveert voor de vierde game. Deze game is een moeilijke game, Martin en Alex goede services worden afgewisseld met matige returns. Zes maal wordt de stand deuce gehaald in deze game. De laatste twee services zijn goed geplaatst waardoor Martin bij het net zijn spel kan spelen en de returns kan afmaken. Het wordt dus uiteindelijk toch 2-2. Het zijn Martin en Alex die steeds beter beginnen te spelen en ze weten weer de service te breken en de voorsprong te nemen in de set. De eigen services worden gemakkelijker gewonnen en Sjoerd en Wybo worden goed onder druk gezet. Sjoerd en Wybo kunnen geen vuist meer maken tegen het goed spelende duo Martin en Alex en leveren keer op keer de service in. De eerste set wordt door Martin en Alex gewonnen met 6-2. Een matige start voor Martin en Alex maar na de twee nul achterstand alle games gewonnen. De tweede set gaat in de games vrij gelijk op maar Martin en Alex weten uiteindelijk de games te winnen. De tweede set is dan ook een prooi voor Martin en Alex als Sjoerd en Wybo na de 4-0 geen vuist meer weten te maken. Met 6-0 gaat de set naar Martin en Alex die tevreden terug kijken op deze finale die op voorhand ook voor de heren zelf niet als gemakkelijk werd beschouwd. Ongetwijfeld komt er nog wel eens een revanche op deze wedstrijd. Martin en Alex van harte met de winst in de herendubbel 8 en we zien jullie graag de titel verdedigen volgend jaar. Dan is er nog één categorie te gaan. De damesdubbel, ook hier zou de laatste wedstrijd niet gaan om de 1e en 2e plek. Die was achteraf al gespeeld in de aller eerste partij in de damesdubbel. De 2e plek moest nog wel voor worden gespeeld en de wedstrijd ging tussen Rian en Chantal tegen Ida en Hanneke. Weten Ida en Hanneke te winnen dan hebben we drie koppels met 2 punten en gaan de voor- en tegengames tellen voor de 2e plek. Rian en Chantal willen het niet tot die telling laten komen en gaan vol voor de overwinning. Hiervoor zijn ze dan ook goed begonnen en weten de tegenstanders meteen te breken om vervolgens met redelijke overtuiging hun eigen games te behouden. Ook de derde game is een prooi voor Rian en Chantal, welke tot nu toe er niet aan te pas komen. Ida en Hanneke peppen elkaar nog wel even flink op maar het mag niet baten. Ook de vierde game gaat eenvoudig 35 naar Rian en Chantal, waarna op nieuw de service van Ida en Hanneke wordt gebroken. De zesde game gaat daarna weer vrij eenvoudig naar Rian en Chantal en de 6-0 prijkt op het bord. De tweede set weten Ida en Hanneke de service te houden en hopelijk kunnen ze nog terug komen in deze partij. De service voor 1-1 is niet eenvoudig voor Rian en Chantal en Ida en Hanneke krijgen kansen. Uiteindelijk weten Rian en Chantal de game te pakken en is de stand 1-1. De daarop volgende game spelen Rian en Chantal weer als in de eerste set en weten ze de service te breken. Met deze break lijkt ook het vertrouwen van Ida en Hanneke gebroken. In de volgende servicebeurt van Rian en Chantal wordt het eenvoudig 3-1, en lijkt de overwinning een formaliteit. De aanmoedigingen van de toeschouwers worden vriendelijk ontvangen door Ida en Hanneke maar helpen de dames niet weer in de wedstrijd te komen. De uitslag van de tweede set is 6-1. Een mooie tweede plek voor Rian en Chantal, waar we jullie van harte mee willen feliciteren. De 1e plek ging naar Catrien en Sjoukje die de nummer twee van het toernooi versloegen in de aller eerste partij in het schema van de damesdubbel. Catrien en Sjoukje van harte gefeliciteerd en ook jullie verwachten we weer volgend jaar om de titel te verdedigen. Gezien het enthousiasme van de deelnemers die allemaal aangaven het een zeer geslaagd toernooi te vinden, organiseren we volgend jaar wederom het tweede weekend van september de tweede editie van de Stynsgearder Iepen. De organisatie kijkt ook terug op een zeer geslaagd toernooi en wil iedereen die heeft meegespeeld, geholpen of toeschouwer is geweest hartelijk bedanken en op naar volgend jaar. Zet hem maar vast in de agenda, tweede weekend van september.
Page 40
40 41 Activiteiten bij de Spitkeet Ferdivedaasje wike bij de Spitkeet Tijdens de herfstvakantie van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 oktober 2019 organiseert Themapark de Spitkeet weer allerlei leuke & mooie activiteiten voor de jeugd t/m 12 jaar. Dinsdag t/m donderdag ben je van 11.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom om samen met je ouders, pakes en beppes, vriendjes en vriendinnetjes naar ons museum te komen om mee te doen aan een leuke speurtocht of voor het maken van een mooi knutselwerkje met het thema dieren. Op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur komen de vrijwilligers van de dierenambulance en kun je van alles te weten komen over hun diverse werkzaamheden en een blik werpen in de ambulance. Vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur organiseren wij de Coole Grimm Night. Op deze avond opent het museum zijn deuren en hebben wij het park omgetoverd tot een waar sprookjespark. Ga jij mee op reis door deze magische wereld? Voor kinderen is de entree dinsdag t/m donderdag gratis. Wel wordt er € 2,00 per activiteit gevraagd. Volwassenen betalen de normale entreeprijs van € 5,50. Entreeprijs voor de vrijdagavond bedraagt € 2,- p.p. Stamppotfiets- en wandeltochten Zoals gewoonlijk sluiten wij ons zomerseizoen ook dit jaar weer af met de stamppotwandel- en fietstochten. Deze vinden plaats op zaterdag 26 oktober a.s. Ieder jaar neemt de belangstelling om aan deze tochten deel te nemen toe en wij verwachten ook dit jaar weer veel deelnemers. De wandelaars kunnen deze keer kiezen uit drie afstanden, nl 8, 15 en 25 km. Voor de fietsers zijn er twee afstanden beschikbaar nl ongeveer 34 en 50 km. De start is voor alle afstanden tussen 10.00 en 14.00 uur. Wij verwachten een ieder uiterlijk om 17.00 uur weer terug. Het is een stamppottocht. Dat betekent dus dat er voor de fietsers en wandelaars na afloop een bord heerlijke stamppot klaar staat. Thuis eten koken is die dag dus niet meer nodig. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.
Page 42
42 Ondernemers opgelet! De btw-tijd is weer aangebroken. Wilt u liever uw tijd zinvol besteden? Wilt u een persoonlijke benadering? Laat ons dan die btw-aangifte invullen, dan kunt u tenminste weer door ondernemen. Bel voor vrijblijvende informatie: 0594-659996 Of ga naar: tax-ed.nl Tax-ed is een klein kantoor, hierdoor hebben we persoonlijke aandacht voor al onze klanten. Al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in zowel startende ondernemers, als reeds bestaande zzp-ers/ondernemers. 43 Programma Stichting Oud-Achtkarspelen seizoen 2019-2020 Lezing: Hannekemaaiers door mevrouw Gerhild van Rooij dinsdag 5 november 2019, 19.45 uur locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost Lezing: Gevangenen in Friesland door de heer Willem Helfrich dinsdag 14 januari 2020, 19.45 uur locatie: Bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen Cursus stamboomonderzoek dinsdag 18 februari 2020, 19.30 uur locatie: Bibliotheek, Kerkstraat 51, Buitenpost Lezing: De omschakeling van hout naar ijzerboten bij de Friese skûtsje-werven door de heer Jelmer Kuipers dinsdag 17 maart 2020, 19.45 uur locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost Inloopspreekuren woensdag 9 oktober: Bibliotheek Buitenpost woensdag 15 november: Bibliotheek Surhuisterveen Van 15.00 tot 17.00 uur wordt een inloopspreekuur gehouden. U kunt langs komen om onze collectie te komen bekijken, vragen te stellen over de geschiedenis of foto’s en documenten aan ons ter beschikking te stellen. Voor meer informatie zie: www.oudachtkarspelen.nl www.facebook.com/oudachtkarspelen Sipelactie Net als voorgaande jaren gaat ook dit jaar de jeugd weer op pad voor de sipelactie. Deze actie zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober vanaf 17.00 uur. De opbrengst van deze actie komt ten goede van het jeugdwerk. Dus, beste mensen, stel hen niet teleur en koop aan de deur. Jeugdclubs PKN Surhuizum
Page 44
44 Zoekplaatje We zochten ons een bult, schreven we in het vorige zoekplaatje, want die hadden we via Klaske Beukema binnen kregen. We wisten het zelf niet en konden dus ook geen hint geven. Achteraf bleek de hint gewoon onderaan de tekst te staan: Meindert Brouwer. Al ging het hier om een andere dan van uw zoekplaatje, maar om een familielid aan de Doarpsstrjitte. Jelle had dat meteen door en viel met de deur in huis: “Deze zoekactie viel niet in de categorie “inspanning”. Al snel kon dit gezochte ornament, in de voordeur, als gevonden worden bestempeld, te weten bij de familie M. Brouwer aan de Doarpsstrjitte. Tot slot een gezegde: Als een deur voor jou niet opengaat, hoe oneerlijk dat ook valt, wees niet verdrietig, wordt niet kwaad, die deur was niet voor jou bedoeld”. Een goede oplossing en wederom een mooie spreuk. Zeker geen open deur, daar kan nog wel even over worden nagedacht, lijkt ons. Misschien iets voor de wandelvrouwen om over te mijmeren tijdens hun wandeltochten, al is ons ter ore gekomen dat er van mijmeren dan niet al te veel komt, maar van praten des te meer. Dat levert vaak wel weer de nodige contacten op en zo kwamen de vrouwen via een achterdeurtje aan de oplossing: “Dit keer kregen we een “stille” hint binnen via een appje: “ik weet het niet zeker maar het lijkt erop dat het in de deur van Meindert en Marijke Brouwer aan de Doarpsstrjitte zit”. En ja hoor, even gekeken, het is hem!!! Dus gevonden! Groetjes van de wandelvrouwen” Ook Jappie en Bettie deden een oplossing de deur uit en lieten meteen even merken dat hun straat bijzonder actief is: “Op de Doarpsstrjitte wordt nogal wat geklust aan deuren ramen en kozijnen, maar deze deur met glas in lood siert de Doarpsstrjitte al een hele tijd. Hij is te vinden bij de familie Brouwer op nummer 48.” Maike Mulder heeft natuurlijk de deuren in ons dorp al vele malen van dichtbij bekeken en kunnen natuurlijk niet ontbreken in de lijst met goede oplossingen, die ze samen met Jacob instuurde: 45 “Dit glas in lood raam kun je vinden in de voordeur bij de familie Brouwer aan de Doarpsstrjitte 48.” En dat allemaal herkend zonder de mooie kleuren die op de originele foto, die Klaske instuurde, zijn te zien. Groen, geel en rood. Wij dachten dat glas in lood vooral voor de sier werd gemaakt en om mooie afbeeldingen in te verwerken, maar wij kwamen erachter dat vroeger juist geen grote oppervlakten glas gemaakt konden worden en dat daarom werd gekozen voor klein glazen ruitjes in loden strips om toch maar licht in huis te krijgen. Het werd vooral gebruikt voor kerken en herenhuizen. Dit geeft de status van de Doarpsstrjitte wel aan, de kerk staat er en zoals hieruit blijkt, de herenhuizen ook. Goed, genoeg gepocht over die straat, het kan tenslotte ook worden overdreven al houdt het ons wel van de straat. Eens kijken in welke straat u het volgende zoekplaatje kunt vinden. Het is opnieuw een ingezonden foto, waarvan we de maakster in de volgende Gelf bekend zullen maken. Dit betekent dat we alweer geen hint kunnen geven en u geheel blanco op pad sturen om dit kunstzinnige en tevens liefdevolle beeld te vinden. Wij wensen u een succesvolle en hartverwarmende zoektocht. Mocht u de oplossing vinden, geef die dan door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Spreuk van de maand Menigeen die de verkeerde weg is ingeslagen, geeft de weg de schuld. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: ka-na-rie
Page 46
46 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Iedere dinsdagochtend van 10.0012.00 uur en elke eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door via email: gemeente@ achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof en Klaas Pool MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jelly Posthumus en Jan Rodenhuis Informatie, vragen en reserveringen: Rianna v.d. Veen, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisver. “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Nynke Bouma, bode, tel. 352167 of 06-57422073. 47 Wurklist 15 oktober 16 oktober 18 oktober 18 oktober 19 oktober 19 oktober 22 oktober 25 oktober 25 oktober 26 oktober 2 november 8 november 16 november 19.30 uur 19.00-22.00 uur va. 17.00 uur 18.00 uur 14.30-17.00 uur 21.00 uur 14.00-15.30 uur 19.00-21.00 uur 19.30 uur 21.00-02.00 uur 14.30-17.00 uur 19.30 uur Herfstbloemstuk maken met Flowers by Leentje in De Delfeart. Workshop Familie-opstellingen bij Land van Eén. Sipelactie jeugdclubs PKN Surhuizum. Aanschuiftafel bij Land van Eén. Jeugdhonk Us Stek is open. 60’s & 70’s Party met Wooden Moons in Café Stynsgea in Augustinusga. Pompoen snijden in jeugdhonk Us Stek. Halloweendisco met DJ Markie in jeugdhonk Us Stek. Klaverjassen in De Praetkoer. Oktoberfest in De Delfeart. Jeugdhonk Us Stek is open. Klaverjassen in De Delfeart. Doarpsjûn met cabaret van Hymphamp Theater in De Delfeart. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 4 november 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 48
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 4, 17 septimber 2019

Grutte Gelf nûmer 4, 17 septimber 2019


Page 0
Page 10
10 11 Nieuws van Fanfare De Bazuin De vakantie is voorbij, de toeters zijn uit het vet gehaald en De Bazuin is weer van start gegaan met een nieuw seizoen. De agenda voor het nieuwe jaar staat vol met allerlei evenementen en activiteiten en dat is prachtig vanzelf. Want wat moet het dorp en de omliggende regio zonder muziek? Muziek maakt blij, biedt troost, maakt vrolijk of weemoedig, geeft een boost en zorgt voor emotie. Een leven zonder muziek is voor (bijna) iedereen ondenkbaar en moet toch zeker in stand gehouden worden. Dat geldt ook voor Fanfare De Bazuin; in het dorp, tijdens Kerst of de 4 mei-herdenking, bij de wandeltocht, concerten of uitvaartdienst... wij leveren graag onze bijdrage maar we kunnen daarbij niet zonder uw steun! Dit jaar heeft De Bazuin zich ingeschreven voor Rabo ClubSupport waarbij de leden van Rabobank Drachten Noordoost Friesland een stem mogen uitbrengen op een vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. Stemmen kan van 27 september tot en met 11 oktober a.s. en de Rabobank-leden ontvangen daarover bericht in de brievenbus. Elke stem telt en de Rabobank zet elke stem om in een geldbedrag die gebruikt gaat worden voor een speciaal doel. Voor De Bazuin is dat doel: Instrumenten en de jeugd. Wij kunnen niet zonder beiden! Onze vereniging is met een gemiddelde leeftijd van 39 zeker geen grijze club, maar mensen houden een keer op en nieuwe leden komen niet vanzelf. Daarom besteden we veel aandacht en tijd aan het zoeken van nieuwe leden en aan het werven van jeugdleden. Toeteren zonder toeter kan niet, maar ook niet op een oud ding! We moeten van tijd tot tijd vervangen en daarom is investeren in het instrumentarium nodig om actief te blijven. Mogen wij straks op uw stem rekenen? Alvast onze hartelijke dank! Enkele komende activiteiten willen we hierbij onder uw aandacht brengen: • 27 september tot en met 11 oktober, stemmen op Fanfare De Bazuin Augustinusga via Rabo ClubSupport • 23 november, November Winds-concert met een verrassende gastsolist • 22 december, Kerstconcert samen met popkoor Akkoord Surhuizum Tige tank Wy wolle eltsenien bedanke foar alle blommen, kaertsjes, appkes, tillefoantsjes, kado’s en neam mar op dy’t wy krige hawwe op ús folslein ûnferwachte, prachtige 40-jierrige houliksfeest. Dit sille we nea ferjitte Hindrik en Lutske Pilat
Page 16
16 17
Page 18
18 19
Page 20
20 21 Cursus ‘Wilde kruiden in de herfst’ bij Land van Eén In vijf lessen en twee excursies maak je kennis met eetbare wilde planten en kruiden in de herfst. De theorie komt aan bod maar ook de praktijk. Je leert de eetbare planten van de herfst kennen en gebruiken. Hoe kun je de planten herkennen? Welke giftige planten zijn er? En waar moet je op letten bij het plukken? We gaan planten determineren, bespreken meegebrachte planten en maken heerlijke gerechtjes, ook vegan en glutenvrij. Gedurende de lessen besteden we aandacht aan eetbare en geneeskrachtige paddenstoelen: welke paddenstoelen zijn eenvoudig te herkennen? Hoe kun je ze bereiden en wat is hun medicinale werking? Ook voor de gevorderde wildplukker komen interessante onderwerpen aan bod. We behandelen bekende maar ook minder bekende planten. Laat je inspireren door nieuwe toepassingen en lekkere recepten. Onderwerpen Herkennen van planten De belangrijkste plantenfamilies Eetbare planten in dit seizoen Lekker en gezond eten bereiden met de planten Geneeskrachtige werking van planten Eetbare en geneeskrachtige paddenstoelen Data: Woensdag 25 september 19.15-21.45 uur Zaterdag 28 september 10.30-13.00 uur (excursie Lauwersmeer) Zaterdag 12 oktober Maandag 14 oktober Maandag 28 oktober 10.30-13.00 uur (excursie Bakkeveen) 19.15-21.45 uur 19.15-21.45 uur Maandag 4 november 19.15-21.45 uur Maandag 11 november 19.15-21.45 uur Locatie: Land van Eén, Rysloane 5, 9283 XS Surhuizum Prijs: € 140,00 per persoon Opgeven bij: Leah Groeneweg, tel. 06-14136734 of info@inhetwildeweg.nl
Page 24
24 25
Page 26
26 27
Page 30
30 31
Page 36
36 37 Activiteiten bij De Spitkeet Gezond Natuur Wandelen Wilt u regelmatig met een groep langs een natuurrijke route wandelen? Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week gratis wandelingen van een uur in het groen. Tijdens iedere wandeling wordt één à twee keer kort iets verteld over de natuur en het landschap waar op dat moment gelopen wordt. Meestal vertelt een van de begeleiders iets, soms ook een deelnemer. Het zijn geen natuurexcursies, maar door even aandacht te besteden aan natuur en landschap hopen we nog meer mensen bewust te maken van de waarde ervan voor de samenleving, de gezondheid en het welzijn. Eén van de locaties die als startpunt voor deze wandelingen wordt gebruikt is De Spitkeet. Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur wordt er gewandeld vanaf het themapark. Na afloop kan nog even gezellig nagezeten worden in de ontvangstruimte van De Spitkeet. Inwoners die meer willen bewegen of gewoon gezellig met een groep de natuur in willen kunnen gratis mee wandelen. Opgeven is niet nodig. Spitkeet Fruitdag Op zaterdag 28 september wordt op het park van De Spitkeet in Harkema van 11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Op het terrein van het museum staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen waaronder sinds kort ook enkele oude Friese rassen. Om meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt ieder jaar in september door de “Vrienden van het Oude Fruit” in samenwerking met museum De Spitkeet deze dag georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo is er een tentoonstelling van een groot aantal oude fruitrassen waar bezoekers ook eigen fruit kunnen laten determineren als ze van elke soort vijf stuks meenemen. Bovendien kan men van de oude rassen proeven en informatie krijgen over de aankoop van deze bomen. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. Spreuk van de maand Na de zomer moeten we zelf maar weer het zonnetje in huis zijn. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: d-op-je-s
Page 38
38 Zoekplaatje Het zoekplaatje van voor de vakantie bent u vast alweer vergeten, dus die laten we hier nog maar even weer zien. De hint was dat u ze daar niet ziet vliegen, u er weer niet het dorp voor uit hoeft, maar dat de eigenaar van het betreffende object dacht dat we zijn vrouw op de foto hadden gezet is duidelijk geen hint: ze lijkt er niet op! Die hint was duidelijk genoeg voor Jappie en Bettie IJtsma: “Het was deze keer niet zo moeilijk want een heks op een bezem zie je niet zo vaak en we hadden hem al eens gadegeslagen. Maar ja, waar was dat ook al weer. Dus maar even door de straten van Surhuizum en ja: op de schoorsteen van de Iennen 17 is hij te zien.” Helemaal goed dus. Toch? Als je bijgaande foto ziet wel, maar toch kwam er een andere oplossing binnen... “Het zoekplaatje van deze keer heeft volgens mij twee oplossingen : op ons huis aan de Ald Feart 4 zit dezelfde windhaan! Volgens de vorige bewoners was het de 1e windhaan die smederij Rijpma gemaakt had.” En we kregen er de vriendelijke groeten nog bij van Hilda Meines, die daar dus woont. Uiteraard krijgt zij vele vriendelijke groeten terug en een blij verraste reactie, want Hilda zorgt met haar oplossing meteen voor een primeur. Voor zover wij na kunnen gaan, is er nog nooit een dubbele oplossing mogelijk geweest. Maar ja, wij worden ook ouder, dus wij kunnen ook niet meer zo heksen, dat wij hebben ook niet echt ons best gedaan om het te checken. Wel erg mooi, dat er zo meegedacht wordt vanuit de Mieden! Niet alleen vanuit daar trouwens, ook vanaf de Doarpsstrjitte: 39 “De heks kinst fyne op de Iennen 17 by de fam. Veenstra”, schreef Klaske Beukema die ze ook overal wel ziet vliegen (de zoekplaatjes dan) en Jacob en Maike Mulder hadden de heks ook in het oog gekregen (gelukkig niet de bezemsteel): “Deze heks op de bezemsteel vliegt bij de fam. Veenstra aan De Iennen 17 over de schoorsteen.” De blije fietser vliegt nog even langs de soms zelfs spectaculaire vakantie herinneringen: Hallo allemaal, de vakantie is weer voorbij, kinderen naar school, velen weer aan het werk volgens mij. Ook de fietsclub is weer uit fietsen gegaan en gingen voor een bakje koffie bij het zwembad in Buitenpost aan want één van de dames werkt namelijk bij het zwembad en van haar hebben we lekkere thee, koffie en cappuccino gehad. Eén van de dames vertelde dat ze ging op een camping naar de wc en dan nam ze altijd haar tasje met wc benodigdheden mee We vroegen haar wat ze zoal meenam in het tasje bij elk bezoekje, dat was vooral een zeepje, een geurtje en een wc-bril doekje. Bij twee dames sloeg de fantasie op hol dat daar ook nog wel in kon: wc borstel, wc eend en een wc rol. U begrijpt, we hadden daarover heel veel lol, maar dat dit alles niet mee kon, het tasje was vol!! Ook de spelweek is weer geweest en net als altijd weer een mooi feest. Ook mooi was “ik hou van Fryslân” op de woensdagavond vooral omdat ik mij zelf ook in één van de groepen bevond. Lange tijd stonden we met de punten op nummer één maar volgens ons ging het niet helemaal eerlijk, een “beetje” gemeen. Daarom hebben we een protest ingediend want we hadden echt nog vijf punten verdiend!!! Op een gegeven moment was onze “captain” vrouw verdwenen, we wisten niet waar ze was gebleven, ineens nam ze de benen. Achteraf bleek dat ze buiten in gesprek was met een andere vrouw, achteruit liep, struikelde over een aan de tent gebonden touw! De elleboog helemaal open, allemaal bloed, hellup!!!: EHBO Van hun kreeg ze toen een hele grote pleister cadeau. We hebben haar daarna met een biertje getroost en op de goede afloop geproost! Na de vakantie het zoekplaatje ook alweer,
Page 40
40 het was niet zo moeilijk deze keer. De heks op de schoorsteen heb ik gezien, bij de familie Veenstra op de Iennen zeventien. Nou, de volle punten voor deze oplossing meteen, want aan bij het zoekplaatje doen we niet aan gemeen. De wandelvrouwen hebben niet zomaar even wat ingestuurd, nee, die hebben er diep over nagedacht en vervolgens de volgende weloverwogen oplossing ingediend: In de Europese folklore is een heks een lelijke en kwaadaardige oude vrouw die hekserij beoefent. Zij heeft ook het vermogen tot allerlei bovennatuurlijke handelingen. Zo kan zij op een bezemsteel door de lucht vliegen, met de grootste snelheid over het water varen in een zeef of melktobbe. Zij rijdt ’s nachts op een paard enz. De kunst van het heksen is vaak aangeboren, die vererft van moeder op dochter en wordt vaak via een toverboek doorgegeven. Een specifiek soort heks uit de volksverhalen is de boterheks, die de karn van slachtoffers behekst, zodat de melk geen boter gaf. De heks maakt door heksenkringen het gras dor. Enz. enz. Er zijn ook middelen tegen heksen: • Een vleermuis boven schuur of stal gespijkerd • Een paardenhoofd aan de stalmuur • Een hoefijzer • Een vlierstruik bij stal en schuur • Van alles wat men te eten of te drinken krijgt iets weggooien • Enz. enz. En nu is onze vraag: waar zijn de bewoners van de Iennen 17 bang voor, m.a.w. wat is de reden van die heks op hun schoorsteen. Heksengroet van de wandelvrouwen. Nu hebben wij niet de indruk dat Auke en Rennie bang zijn aangelegd, maar als er binnenkort weer een paardenhoofd in het zoekplaatje verschijnt, weet u alvast waar u moet zoeken. En dan als uitsmijter nog de inzending van Jelle de Vries, bij wie ook witte rook uit de schoorsteen kwam, omdat hij de goede oplossing vond: Een heks op een bezemsteel zie je tegenwoordig niet zoveel meer. Toch heb ik er nog één gevonden op de Iennen 17. Ze bestaan dus toch nog. Heet beeld bestaat reeds 565 jaar. Zo’n zoekactie gaat redelijk vlot, omdat veel huizen niet dit type schoorsteen hebben. Dat vergemakkelijkt de situatie. Tot slot nog een Fries spreekwoord: “Ik leau net yn mearkes, sei se en se fleach fuort op har biezem.” (p.s. mearkes zijn sprookjes). 41 Dan de nieuwe opdracht, die we via Klaske Beukema binnen kregen. Wij hebben ons alweer een bult gezocht, de spiegeling in het plaatje bekeken, maar niet kunnen achterhalen waar dit zich bevindt. Dus deze keer geven we niets weg, ook geen hint, maar vragen we juist om iets, namelijk alle hulp om dit op te sporen. Geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Libbensferhalen skriuwe/Levensverhalen schrijven Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat oer it eigen libben fêst te lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. Elkenien wit fan it belang fan fotoalbums, plakboeken en deiboeken. By it âlderwurden giet in minske op syk nei syn woartels, nei de ferhalen dy’t achter him lizze. It libbensferhaal wurdt fan libbensbelang. Yn Ljouwert, by Tresoar, is sûnt jierren de kursus Levensverhalen schrijven/ Libbensferhalen skriuwe te folgjen. Dielnimmers skriuwe en werskriuwe (yn it Nederlânsk of it Frysk), en reflektearje op hichte- en djiptepunten út har libben. In soad minsken knappe op fan prate en skriuwe oer it ferline. It jout grip op it deistich libben en sin oan de dagen. Yn de rin fan de lessen docht faak bliken dat neat ûnbetrouberder is as it eigen ûnthâld en dat der mear as ien wierheid bestiet. Dy ûntdekking is fan belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout yn de betreklikens fan it eigen ‘gelyk’. Al mear as tweintich jier jou ik kursussen Libbensferhalen skriuwe. Dit jier wer by Tresoar yn Ljouwert. As der yn it eigen doarp in groep belangstelling hat, kom ik ek graach nei de minsken ta. (Yn it kafee fan Winsum is der fjouwer kear jiers op tongersdei in ‘weromkom-moarn’, foar wa’t nei de kursus noch graach in stok(je) achter de doar hâldt.) Op myn webside fine jo mear ynformaasje: www.margaclaus.nl Yn oktober begjin ik mei nije groepen. Jou jo gau op, der is no noch plak!
Page 42
42 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, en iedere eerste donderdag van de maand van 19.0020.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Hilly Holthuis-Rijpma, notuliste Cora Groenhof MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jelly Posthumus Jan Rodenhuis Informatie, vragen en reserveringen: Rianna v.d. Veen, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisver. “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Nynke Bouma, bode, tel. 352167 of 06-57422073. 43 Wurklist 21 september 22 september 22 september 22 september 25 september 27 september 28 september 11 oktober 13.30 uur 9.00-9.45 uur 10.00 uur 9.00-13.00 uur 19.15-21.45 uur 19.30 uur 9.00-16.00 uur 19.30 uur Startweekend: Kindermiddag met beeldend verteller Theo Theunissen in It gebou. Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Startweekend: Ontbijtbuffet in It gebou. Startweekend: Startdienst in de Doarpstsjerke. Thema: Een goed verhaal. Tijdens de startzondag is er een tentoonstelling met goede verhalen in It gebou. Start cursus ‘Wilde kruiden in de herfst’ bij Land van Eén. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Burendag met en gezamenlijk ontbijt in De Delfeart. Klaverjassen in De Delfeart. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 7 oktober 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 44
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 3, 23 july 2019

Grutte Gelf nûmer 3, 23 july 2019


Page 0
Page 14
14 15 Succesvol weekend voor Fanfare De Bazuin! Op dit moment genieten de leden van De Bazuin van een welverdiende zomervakantie, maar man oh man wat was er nog een succes vlak voor de vakantie! Terwijl heel Stynsgea en omstreken dik in het feest zat van het dorpsfeest waren de muzikanten met hele andere dingen bezig. Op vrijdagavond 28 juni deden Annet Bouma en Marijke Brandsma, beide lid van De Bazuin, hun openbaar muziekexamen. Dit maakt onderdeel uit van het muziekdiploma en bestaat uit het spelen van een solo, en wij mochten ze daarbij begeleiden. Nou, ga daar maar eens staan op het podium in de Flambou in Surhuisterveen; publiek, zenuwen, spanning, in een mooie jurk, op hoge hakken en haar in de krul, je hebt er hard voor geoefend maar het zweet breekt je ter plekke uit en je wilt het liefst in een groot gat verdwijnen. Maar de beide dames bliezen zich zeer knap door alles heen en wisten een prachtige solo neer te zetten. Onder luid applaus mochten ze aan het eind van de avond hun C-diploma in ontvangst nemen. We zijn trots op dizze famkes! De volgende dag was het vroeg dag want de Rasteder Musiktage stonden op het programma. Dit jaarlijkse 3 daagse muzikale Duitse concours-evenement trekt altijd veel deelnemers vanuit de hele wereld en De Bazuiners wilden daar ook wel eens naar toe. Er moest natuurlijk ook geslapen worden en dus werd het kampement opgeslagen bij het gastvrije Fokkinga-gezin. Douwe, Gerda en hun 3 meiden woonden vroeger in Stynsgea en zijn een aantal jaren geleden
Page 20
20
Page 22
Page 24
Page 26
Page 28
Page 30
Page 36
36 37 Randstad verruilen voor Friesland In dit artikel uit de Leeuwarder Courant van 1 juni 2019 wordt beschreven waarom gezinnen er soms voor kiezen de drukke Randstad in te ruilen voor een rustiger plek. In dit geval Friesland. We hebben besloten om het verhaal van één van die gezinnen in de Grutte Gelf over te nemen, omdat er een link naar Surhuizum is. Het gaat om het gezin van Lutske Kusters uit Rotterdam, inmiddels verhuisd naar Leeuwarden. Lutske heeft Bouma als meisjesnaam, een achternaam die in ons dorp veelvuldig voorkomt. Zij is de dochter van Hein en Rennie Bouma, die voordat ze naar Opende verhuisden, aan de Doarpsstrjitte woonden. Lutske heeft daar een groot deel van haar jeugd doorgebracht en kan daarom gerust ervaringsdeskundige worden genoemd wat het Friese platteland en ons dorp betreft. Met dit beeld in uw achterhoofd wensen wij u veel plezier bij het lezen van het artikel dat geschreven is door Ines Jonker en Rutger van der Meij. Lutske, Folkert, Adam (10) en Rinske (7) Kusters Uit: Rotterdam Nu: Leeuwarden Sinds: Najaar 2017 Folkert (37) en Lutske (40) groeiden allebei op in Friesland, maar ontmoetten elkaar in Rotterdam waar ze door studie en werk waren terechtgekomen. Lutske (opgegroeid in Surhuizum): “Ik werkte bij Randstad en Folkert kwam langs op zoek naar een bijbaantje. Op zijn CV zag ik dat hij uit Friesland kwam.” Het stel ging samenwonen en kocht een huis in Katendrecht, een oude stadswijk in Rotterdam-zuid die de laatste jaren steeds hipper werd. Lutske: “Een superleuke plek, ook voor onze twee kinderen. Maar het werd er wel steeds drukker.” De toenemende drukte en het gemis van natuur maakten dat ze steeds vaker terugverlangden naar Friesland, waar ook hun familie nog woonde. Folkert (opgegroeid in Bakhuizen): “We hadden altijd wel het idee dat we ooit nog
Page 38
38 39 eens terug wilden, maar dan wel in een nieuwe omgeving.” Door een locatievoorstelling in Ferwerderadiel raakten ze beiden gecharmeerd van de waddenkust, een gebied dat ze amper kenden. Konden ze daar geen bed & breakfast beginnen? Lutske: “Een soort ‘Ik vertrek’ maar dan in eigen land. Uiteindelijk vonden we dat we dit onze kinderen niet aan konden doen.” Hun oog viel op de omgeving van Leeuwarden. Folkert: “We waren een paar keer in de stad geweest en zagen dat het er steeds leuker werd. Bovendien kwam Culturele Hoofdstad eraan.” Het huis in Katendrecht was zo verkocht, en qua werk was de verhuizing ook geen probleem. Lutske, die adviseur gezondheid & werk bij Randstad is, kon switchen naar Regio Noord. Folkert, die lange tijd in Amsterdam had gewerkt bij een marketing/pr-bureau, vond een baan als communicatieadviseur bij Keunstwurk. Na de verhuizing in het najaar van 2017 woonde het gezin eerst nog een half jaar in het huis van Folkerts moeder in Woudsend. Het plan was om een huis te laten bouwen in Wergea. Toen dat onverhoopt niet door kon gaan, viel hun oog op een nieuwbouwproject met pakhuisachtige huizen aan de Harlingervaart in Leeuwarden, volgens de twee een stukje Rotterdam in Leeuwarden’’. Tot het huis wordt opgeleverd, huren ze een woning in Huizum. Lutske bekent dat het wel even duurde voordat ze hun draai hadden gevonden. “Rotterdam is echt een stad van doeners, het glas is altijd halfvol. Ik vond de mensen hier in het begin wat zeurderig, altijd overal het negatieve van inzien.” Inmiddels ervaart ze dat anders. “Door ‘2018’ heeft de stad wel meer schwung gekregen.” Ook voor de kinderen, nu 7 en 10, was het wennen in het begin, zeker op de dorpsschool van Wergea waar ze het eerste jaar naartoe gingen. Folkert: “Maar Leeuwarden is heel behapbaar, ook voor kinderen. Dus onze oudste vindt het prachtig dat hij nu alleen naar school kan fietsen.” Folkert heeft zo nu en dan nog steeds heimwee. “Dit weekend waren we in Hamburg. Die stad deed me echt aan Rotterdam denken. Ik hou van de levendigheid van de grote stad, die mis ik een beetje in Leeuwarden.” Lutske: “Ik vind het juist fijn dat het hier wat rustiger is. Ik moet veel autorijden voor mijn werk, en vind het heerlijk dat hier geen files zijn.’’ Bedankt Langs deze weg willen we alle Surhústers bedanken voor alle kaartjes en cadeautjes die we mochten ontvangen na de geboorte van onze tweeling Owen en Finne. Marten & Sietie, Dave en Shannon Thompson, It Súd 20
Page 40
40 41 Het Surhúster Fyts Ploechje doet mee aan Tour For Life Van 25 augustus tot en met 1 september vindt de 11e editie van Tour for Life plaats. Deelnemers fietsen in 8 dagen van Italië (Bardonecchia) naar Nederland (Sittard) en genieten van 8 verbluffende etappes, in totaal 1300 km met 19.000 hoogtemeters! Samen of alleen, zijn zij hoe dan ook verzekerd van een onvergetelijke week vol saamhorigheid en fantastische wielermomenten. Het “Surhúster Fyts Ploechje” is één van de weinige Friese ploegen dat deelneemt aan deze uitdaging met zware etappes van gemiddeld 160 km per dag. Het team bestaat uit 5 personen: 3 renners en 2 begeleiders: Fré van der Veen (52) uit Surhuizum, Meint Beukema (65) uit Surhuizum, Bert Adema (53) uit De Westereen (renners) en Marten Cuperus (66) uit Franeker en Keimpe Roedema (72) uit De Westereen (begeleiders). De motivatie voor de deelnemers is soms erg persoonlijk. “Ik ben ervaringsdeskundige, hersteld van prostaatkanker. Ik help graag mee om deze ploeg de eindstreep te laten halen!”, vertelt Marten Cuperus. “Zoals iedereen zie ook ik deze ziekte overal om mij heen. Ook van dichtbij. Gelukkig zie je ook dat er steeds betere en succesvollere behandelmethoden komen waardoor de genezingskans stijgt”, aldus Fré van der Veen. Met hun deelname wil het Surhúster Fyts Ploechje zoveel mogelijk geld ophalen voor het Daniel den Hoed Fonds, daarom haalt iedere renner minimaal € 2.500 op. Maandenlang keihard trainen, gecombineerd met sponsorwerving, maakt de uitdaging compleet. Inmiddels heeft de ploeg al meer dan € 10.000 binnen.
Page 48
48 Zoekplaatje Voor dit plaatje hoeft u het dorp niet uit, dat was de hint die we bij dit zoekplaatje gaven. Eigenlijk had er nog het woordje nét tussen moeten staan, want het scheelt niet veel. De man die sinds kort niet meer in Plaatselijk Belang zitting heeft, maar zich wel jaren vol heeft ingezet voor o.a. de reconstructie van de Doarpsstrjitte, wist het meteen. Dit is de informatieve oplossing van Jacob Hooghiemstra: “Ik herken het zoekplaatje direct. Het wapen van Surhuizum, uit cortenstaal gesneden, te vinden op de plantenbakken bij de ingang van het dorp. De bakken die als een Brexit-referendum besproken zijn in het dorp. Vele voor en vele tegen vooral de omvang van de bloembakken. Bijna iedereen maakt er kennis mee tijdens de vakantie in Frankrijk, rijdend over provinciale wegen van dorp naar dorp: de kwalificatie ‘Ville Fleurie’, trots aangegeven onder een plaatsnaambord. Als snel waan je je in een bloemenzee van versierde perken en hanging baskets aan lantarenpalen. De meer oplettende kijker ziet onder de naam ‘Ville Fleurie’ ook een aantal sterren staan. Hoe meer bloemen op het bordje, des te groter de bloemenpracht. Met de reconstructie van de Doarpsstrjitte waarbij veel aandacht voor het groen is geweest waan ik me bijna in Frankrijk. 5 sterren Wâlden.” Een andere Jacob had ook een motief om de oplossing in te sturen, samen met zijn Maike (Mulder): “Deze keer was het makkelijk te vinden. Dit motief staat nl op de smalle kanten van de bloembakken op het It Noard en It Súd.” En dat het vinden van de goede oplossing in de familie zit, dat blijkt wel uit de oplossing van de familie Hofstede: “Het plaatje is te vinden op de bloembakken waar je het dorp in- of uitgaat (Súd en Noard). Tsja, het kan op verschillende plaatsen gevonden worden inderdaad, deze foto is toevallig gemaakt bij de uitgang van het dorp aan It Súd, maar natuurlijk rekenen we ook de andere goed. De blije fietser was ook weer van de partij en nog mooier, ze is ook nog blij: “Hier even weer een kattebelletje van mij Het zoekplaatje gevonden! Dus u weet dan ben ik weer blij! Het is het wapen van Surhuizum op de nieuwe bloembakken maar de de onzekerheid kreeg mij te pakken! Was het de bloembak in het Noord of in het Zuid maar ik dacht, het maakt toch ook niet zoveel uit. 49 Het zoekplaatje is gevonden en daar gaat het om. Grappig is dat er ook nog op staat: oant sjen en wolkom. De dames van de de fietsclub op dinsdagavond gaven aan dat wat meer gekleurde blomen in de bakken niet zou misstaan!! De kinderen hebben van school al vrij, dus de vakantie komt naderbij. Voor velen een tijd van rust en plezier met hier en daar een terrasje met een glaasje bier. Ik wens iedereen die op vakantie gaat een fijne tijd en de thuisblijvers natuurlijk thuis ook een fijne tijd. We zien elkaar vast in de Spelweek wel weer, tot het volgende zoekplaatje maar weer!” Mooie woorden waar wij ons natuurlijk geheel bij aansluiten! Ook de wandelvrouwen gingen weer volle (bloem-)bak aan de slag en kwamen hier op uit: “Wanneer je ons mooie dorp Surhuizum vanaf It Sûd of It Noard binnenkomt dan zie je deze tekens op de bloembakken. Deze tekens (lelies) zijn onderdeel van het wapen van Surhuizum. Sinds 1991 heeft Surhuizum een dorpswapen en tevens een dorpsvlag. Dit wapen is in opdracht van het bestuur van Plaatselijk Belang ontworpen.” Kijk, elke keer steken we weer wat op of wordt ons geheugen even opgefrist, dankzij al die geweldig oplossingen die binnen komen. Jelle de Vries noemt dan wel geen lelie, maar een bloemrijke oplossing is het zeker: “De aangegeven hint bleek bij het vinden van dit zoekplaatje zeer waardevol. Inderdaad bevond zicht het zoekplaatje rond de bebouwde kom, te weten op de nieuwe bloembakken, zowel op ’t Súd als It Noard. Het zijn er zelfs meerdere. Toch lastig om deze te traceren. Tot slot nog een Chinees gezegde: Geen mens kan 1000 dagen achtereen gelukkig zijn, zoals een bloem geen 1000 dagen achtereen kan bloeien.” Ook al mooie en wijze woorden van Jelle. Daar kunt u in de vakantie even mooi over nadenken! Hoe dan ook: we hopen dat u van de zomer geniet, vakantie of niet en willen u de volgende opdracht daarbij meegeven. Waar vindt u dit zoekplaatje? Een hint is dat u ze daar niet ziet vliegen, u er weer niet het dorp voor uit hoeft, maar dat de eigenaar van het betreffende object dacht dat ik zijn vrouw op de foto had gezet is duidelijk geen hint: ze lijkt er niet op! Geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.
Page 50
50 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, en iedere eerste donderdag van de maand van 19.0020.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Plaatselijk Belang Openingstijden Dinsdag Donderdag Vrijdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur Verder op afspraak Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Hilly Holthuis-Rijpma, notuliste Cora Groenhof MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jelly Posthumus Jan Rodenhuis Informatie, vragen en reserveringen: Brenda Sanderman, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisver. “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Nynke Bouma, bode, tel. 352167 of 06-57422073. 51 Wurklist 3 augustus 13.30-17.00 uur 21 t/m 24 augustus 25 augustus 13 september Tsjerkepaad. De Doarpstsjerke is open voor belangstellenden. Ook op 17, 24 en 31 augustus en 7 en 14 september. Spulwike Surhuzum 2019. 16.00 uur 19.30 uur 21 en 22 september Zie programmaboekje elders in deze Gelf. Tentdienst m.m.v. Band “Soon Return” en kinderkoor “The Yoing Source”. Klaverjassen in De Delfeart Startweekend van de Protestantse gemeente Surhuizum. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand “Het enige waar ik de komende tijd aan werk, is mijn vrije tijd.” Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: op-d r-in-k en Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 9 september 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 52
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 2, 2 july 2019

Grutte Gelf nûmer 2, 2 july 2019


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentritichste jiergong, nûmer 2, 2 july 2019 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 475 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Nijs fan Pleatslik Belang Sa’t eltsenien sjen kin sit de rekonstruksje fan de Doarpsstrjitte yn de ôfslútende fase. In grut komplimint foar de wurkgroep Doarpsstrjitte dy’t dêr drok mei dwaande west binne! De blombakken moatte noch oanfolt wurde mei bloeiende planten. De “hangingbasketgroep” sil der foar soargje dat der binnen koarte tiid moaie planten yn dy bakken by komme. Sy sille ek noch sjen oft de Doarpsstrjitte noch mear opfleure wurde kin. Mar dat nimt noch wat tiid. De doarpsjûn wurdt sa’t it no liket 16 novimber holden yn it Doarpshûs. De groep HympHamp út Rottefalle sil dan in foarstelling fersoargje: “Op portret” is in foarstelling mei ferskes, sketskes en oare nuveraardichheden dy’t troch in ferskaat oan typkes en karakters oer it fuotljocht brocht wurde. Dan is “Kearn” dwaande mei it gearstallen fan in list mei alle aktiviteiten yn Achtkarspelen, formeel en ûnformeel. Sa wolle se oersicht krije fan alles wat der te dwaan is. Sy kinne al hiel wat fan Surhuzum.nl helje , mar wa’t dêr net op stiet en dochs graach op dy list komme wol kin dit by Theo van der Veen fan Kearn oanjaan. Ek binne wy as bestjoer nei ferskillende gearkomsten west. Yn ’t koart folget hjir wat oer. Natuerlik Ferskaat: der wienen 3 jûnen organiseare oer biodiversiteit yn túnen, greidelân/akkerbou, bermen, wetter ensf. Wy binne nei ien jûn ta west. It wie hiel ynteressant en miskien kinne wy dêr nochris wat mei dwaan yn gearwurking mei feriening Noardlike Fryske Wâlden, om sa mear ferbining tusken bygelyks de boeren en burgers te krijen. It soe ek nijskjirrich wêze om te witten wat de boeren fan Surhuzum al mei biodiversiteit dogge. Ek foar de minsken yn it doarp soe ynformaasje oer biodiversiteit yn eigen tún ynteressant wêze kinne. Der wie ek noch in gearkomste oer Wenjen yn Achtkarspelen. Sy wolle by de gemeente in nije fyzje op wenjen ûntwikkelje en de ynwenners wurde dêr by belutsen. In ûndersykburo hat dwaande west om saken as fergrizing, it oantal sosjale hierwenningen/keapwenningen, de yn- en út-bewegingen yn de gemeente ensf. yn kaart te bringen. De Pleatslik Belangen fan de ferskillende doarpen koene harren miening dêr oer dúdlik meitsje. Mear nijs hjir oer folget noch. We geane fan no ôf mear gebrûk meitsjen fan de rubryk dy’t PB hat op Surhuzum.nl. Om eltsenien better op de hichte te bringen fan wat wy allegearre by’t ein hawwe, werom at wy bepaalde dingen dogge en foto’s dy’t dêr eventu
Page 24
24 25 Belang dy’t fêststeld wie en trochgean moast, siet ûnferwachte sûnder foarsitter. Troch de oerbleaune PB-leden moast hastich ried skaft wurde. him op as nij bestjoerslid? In tweintiger, Klaas Pool! Sa’t de kaarten der no hinne lizze moast der in ferdieling komme fan de ferskillende taken. Dat sjocht der no sa út: Sita Dotinga foarsitter, Hilly Holthuis notulist, André Barwegen siktaris, Cora Groenhof en Klaas Pool binne sûnder portefúlje, wylst der noch muoite dien wurd om in ponghâlder te finen. Mei inoar ha se noch in soad wurk te fersetten want der stiet hiel wat Sita soe, wie elk fan miening, it bêste de jiergearkomste foarsitte kinne. Dêr skoarre dizze frou wol raar tsjinoan mar sy krige de fersekering fan alle oare bestjoersleden dat se har der mei-inoar troch skuorre soene. De sitewaasje lei der no ienkear sa hinne. “Dat stelde my sadanich gerêst,” seit Sita no, “dat ik it oandoarste. De opkomst wie grut en ek de fragen en kwestjes dy’t oan’e oarder kamen wiene grut yn oantal,mar alles gong dat it slydjage. Nei ôfrin reinde it kompliminten en krige ik applaus. Dêr wie ik wol hiel bliid mei.” Oan alles is te fernimmen dat it wurk fan it Pleatslik Belang libbet by de ynwenners fan Surhuzum. Sels by de jongerein fan it doarp want wa jout op priemmen, lykas de fernijing fan de N358 de oanlis fan de fytstunnel, de ovonde en net te ferjitten, it ferpleatsen fan de balkespringer. Dan de mânske blombakken noch, dy’t der om freegje it hiele simmerskoft foarbyld te wêzen fan de blommepracht dêr’t Sita eartiids fan dreamde. Alles oersjende, stiet har as foarsitter fan it Pleatslik Belang noch genôch te wachtsjen. Har deistich wurk, de soarch foar Femke en de ôfbou fan har nije wenplak tegearre mei Martin. Sita sjocht lykwols de takomst fol moed en fleurich temjitte. Folle sukses tawinske! Harmen Scheepsma
Page 36
36 Ondernemers opgelet! De btw-tijd is weer aangebroken. Wilt u liever uw tijd zinvol besteden? Wilt u een persoonlijke benadering? Laat ons dan die btw-aangifte invullen, dan kunt u tenminste weer door ondernemen. Bel voor vrijblijvende informatie: 0594-659996 Of ga naar: tax-ed.nl Tax-ed is een klein kantoor, hierdoor hebben we persoonlijke aandacht voor al onze klanten. Al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in zowel startende ondernemers, als reeds bestaande zzp-ers/ondernemers. Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie. 37 “Binnen de bebouwde kom ben ik deze afbeelding nog nooit tegengekomen, vandaar gelijk een zoektocht door het buitengebied om te toetsen of deze redenering ook klopt. Zo gezegd, zo gedaan. Inderdaad bevond dit zoekplaatje zich in de Pûs, oftewel Loanekampen 5.” Ook Jelle heeft de juiste plek gevonden. Hij voegt er nog een volkse wijsheid aan toe, zoals hij het zelf noemt: “Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren”. We zullen niet kunnen veranderen dat er niet meer inzendingen binnen zijn gekomen, dus volgen we Jelle’s wijsheid maar op en accepteren we dat het zo is. En we proberen met een wat gemakkelijker plaatje of we de mailbox/ brievenbus weer vol kunnen krijgen met oplossingen. In deze vakantietijd heeft iedereen vast wel even tijd, al is de Gelf er over drie weken alweer en is de zoektijd dus een week korter. En dan natuurlijk nog een hint: voor dit plaatje hoeft u het dorp niet uit. Geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.
Page 38
38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, en iedere eerste donderdag van de maand van 19.0020.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Plaatselijk Belang Openingstijden Dinsdag Donderdag Vrijdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur Verder op afspraak Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Hilly Holthuis-Rijpma, notuliste Cora Groenhof MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jelly Posthumus Jan Rodenhuis Informatie, vragen en reserveringen: Brenda Sanderman, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisver. “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Nynke Bouma, bode, tel. 352167 of 06-57422073. 39 Wurklist 6 juli 7 juli 20 juli 3 augustus 13.30-17.00 uur 9.30 uur 13.30-17.00 uur 13.30-17.00 uur Tsjerkepaad. De Doarpstsjerke is open voor belangstellenden. Overstap- en slotdienst in de Doarpstsjerke. M.m.v. begeleidingsband Foar Jo. Tsjerkepaad. De Doarpstsjerke is open voor belangstellenden. Tsjerkepaad. De Doarpstsjerke is open voor belangstellenden. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand Men hoeft de wereld niet rond te reizen om te begrijpen dat de hemel overal blauw is. Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: p-op-ster Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 15 juli 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 40
Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentritichtste jiergong, nûmer 1, 4 juny 2019

Grutte Gelf nûmer 1, 4 juny 2019


Page 0
Page 2
2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentritichste jiergong, nûmer 1, 4 juny 2019 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 475 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. 3 Nijs fan Pleatslik Belang Wy binne as bestjoer hiel bliid om jim te fertellen dat Klaas Pool fan it Noard lid wurden is fan ús bestjoer. Fan herten wolkom! We sykje noch in ponghâlder. Minsken dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang kinne dit oanjaan troch in mail te stjoeren nei it mailadres fan it sekretariaat: pbsurhuizum@ gmail.com. Jim krije dan in presintsje as wolkom. Wy binne drok dwaande om foar elkoar te krijen dat der ein fan dit jier dochs noch in toanieljûn holden wurde kin. Wy hoopje dat it lûkt en oars wurdt it kommend jier. Fierder hawwe wy de punten fan de jiergearkomste fan maart oer de ynfrastruktuer (bygelyks parkeare op de stoep) by de gemeente dellein. Dan noch wat oer “zwerfvuil” yn en rûnom Surhuzum: Wy hawwe kontakt hân mei de MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen). Dizze minsken soargje der foar dat it bûtengebiet fan Surhuzum skjin holden wurd. Sy geane meardere kearen yn’t jier troch dat gebiet. Ek kinne jim sels nei dhr. Gjaltema (fan de MOA) maile at jim sjogge dat der earne hiel folle troep leit. Syn mailadres is: g.gjaltema@moa-werkt.nl. De minsken fan de MOA wolle it graach opromje! Yn Surhuzum sels wurdt de rommel opromme troch leden fan SVS en DTS. Sa hâlde we Surhuzum en omkriten moai skjin. Wy kinne sels natuerlik ek de romte foar hûs en oer de wei skjin hâlde. It is gjin wurk om in blikje of stikje plastik op te pakken en yn de kontainer te goaien! Groetnis, Bestjoer Pleatslik Belang Surhuzum Efkes foarstelle Myn namme is Klaas Pool. Ik bin 22 jier en ik sit op dit stuit yn it lêste jier fan myn oplieiding Europese Studies. In funksje binnen Pleatslik Belang Surhuzum liket my in moaie útdaging. Ik wenje al myn hiele libben yn it doarp en ik bin noch net fan doel om te ferhûzjen. It liket my leuk om aktyf te wurden in it bestjoer fan Pleatslik Belang en ik hoopje dat ik in positive bydrage leverje kin. Stalling te huur Bij deze bied ik stalling te huur aan voor caravan, boot, auto etc. Interesse? Neem contact op met Sipke Bouma via 0651779341.
Page 16
16 17
Page 20
20 21 Het ontwerp van de zuivelfabriek was van de hand van architect J.C. Velding uit Buitenpost. Het was een langgerekt gebouw met een zadeldak met een topgevel met sierspant en makelaar en aan de zijkanten versierde gootlijsten. Aan de rechterzijkant was de melkontvangst met een bordes voor het onderkelderde gedeelte. De fabriek kwam aan ’t Súd te staan. Met deze eigen fabriek wilde Surhuizum de andere dorpen naar de kroon steken. Met een oproep in de Leeuwarder Courant van 3 mei 1900 ging het bestuur opzoek naar een directeur-botermaker. Deze werd gevonden in de persoon van de heer H. Nanninga. Voor een salaris van 450 gulden per jaar inclusief woonruimte neemt hij de dagelijkse leiding in de nieuwe fabriek voor zijn rekening. In de boterfabriek krijgt Nanninga hulp van vier medewerkers. Uit de verhalen van de fabriek is bekend dat het niet goed draaide. Omdat in die jaren niet op vet werd gecontroleerd schroomden enkele boeren niet om water bij de melk te doen. Met als gevolg dat er geen goede boter werd bereid. En dan zijn er de verhalen dat er geknoeid is met margarine door de boter. In de Leeuwarder Courant van 11 december 1902 lezen we het relaas over de ‘Botervervalsching door een coöperatieve fabriek’ te Surhuizum: “Zaterdag is voor het Kantongerecht te Meppel behandeld een zaak van botervervalsching, waarin aan den directeur der coöperatieve zuivelfabriek te Surhuizum, H. N., het volgende werd ten laste gelegd: “dat beklaagde op den 4en Maart 1902 aan de mijn te Meppel een vat geleverd had, gemerkt no. 108, waarin margarine geweest was, zonder dat het woord margarine op het vat voorkwam.” Als overtuigingsstukken werden o.a. overgelegd proces-verbaal, vrachtbrief, rapport deskundigen en een verslag van het verhoor van beklaagde. Getuigen waren de rijksbotervisiteur Grommers (standplaats Zutfen) en de di
Page 22
22 23 recteur van de botermijn te Meppel, Raymakers. Getuige Grommers was naar Meppel gekomen om een monster te nemen op verzoek van de directeur de mijn, die vermoedde, dat er geknoeid werd. Het monster werd genomen uit een vat, gemerkt no. 108. Getuige wist niet, dat de fabriek Surhuizum weer boter leverde te Meppel, wel te Zutfen. Monsters nemen van boter van coöperatieve fabrieken wordt niet vaak gevraagd, omdat aangenomen wordt, dat deze niet knoeien. Getuige Raymakers, de directeur der mijn, verklaarde, dat deze een vereeniging is, die boter verkoopt voor anderen. Onder de personen of vereenigingen, die boter ten verkoop opzonden, behoorde ook de coöperatieve zuivelfabriek te Surhuizum en deze zond geregeld in. Getuige wist niet meer welke reden er bestond om deze fabriek te verdenken, doch hij vermoedt dat hij op verzoek van een kooper aan den rijksbotervisiteur gevraagd heeft een monster te willen nemen. De rijksbotervisiteur is toen gekomen en heeft een monster genomen uit een vat boter, ingezonden door H. N. Getuige verklaarde uit den vrachtbrief te weten dat het boter van H. N. was, hoewel hij niet kon bewijzen, dat de daarop voorkomende handtekening van H. N. was, omdat het geld voor de boter altijd per brief met aangegeven geldswaarde verzonden wordt, zoodat hij geen quitantie heeft waarop de handtekening van H.N. voorkomt. Het geld voor met dergelijken vrachtbrief ingezonden boter is echter steeds door de coöperatieve zuivelfabriek Surhuizum in ontvangst genomen. Op vragen van het O. M. antwoordde getuige Raymakers nog, dat noch hij, noch de rijksbotervisiteur de bestuursleden van de fabriek kennen. Getuige had alleen één van hunner een brief gekregen, toen de zaak aan het rollen kwam. Het was hem bekend, dat producten van coöperatieve zuivelfabrieken den naam hebben, zuiver te zijn. Het O. M. nam na dit verhoor het volgend requisitoir: “Mijnheer de kantonrechter, we hebben hier een geval van groot belang aan uw oordeel onderworpen. Het betreft hier een coöperatieve zuivelfabriek, waarvan de directeur aan de mijn te Meppel een zekere waar ten verkoop aangeboden heeft, die voor boter doorging. Door onderzoek is echter het tegendeel gebleken en bij nader onderzoek heeft de beklaagde aan de rijksveldwachter te kennen gegeven, dat hem door het bestuur gelast was deze vervalsching te plegen. Op grond van dit laatste moet tegen beklaagde eenigszins verschoonend opgetreden worden, doch ik wensch bij deze krachtig te brandmerken de houding van het bestuur van de coöperatieve zuivelfabriek te Surhuizum, omdat dit de oorzaak is van een gepleegde groote fraude.” Op grond van een en ander werd f. 10 boete, subs. 4 dagen hecht. geëischt.”
Page 24
24 25 Het bestuur ontkwam maar ternauwernood aan strafrechtelijke vervolging en met de coöperatie was het gedaan. Het was een schande voor het hele dorp. Na ruim een jaar stil gestaan te hebben wordt de zuivelfabriek met directeurswoning op 30 december 1904 in veiling gebracht en ingezet voor ongeveer 1300 gulden. Dit hoogste bod viel toen zeer tegen. “Het was heel wat minder dan de som, waarvoor het gebouw tegen brandschade verzekerd is”, lezen we in de Schager Courant van 8 januari 1905. De krant meldt nl. het feit dat in de oudejaarsnacht “te Surhuizum de zuivelfabriek onder verdachte omstandigheden is afgebrand” en dat “de justitie streng onderzoek doet”. Het Nieuwsblad van het Noorden vertelt ons verder dat “de bewoners van een deel der fabriek zóó vast sliepen, dat men de ruiten moesten inslaan om hen nog tijdig te kunnen redden.” De brandweer van Surhuisterveen wist niet op tijd bij de brand te geraken. “Men kwam echter bij de brand aan, toen de zaak al tegen de grond lag.” Een week later komt het Nieuwsblad van het Noorden met het bericht dat “in zake den geheimzinnigen brand, die de boterfabriek te Surhuizum in asch legde, reeds verscheiden personen door de justitie zijn gehoord. Vrij zeker is het, dat de brand aangestoken is in het houten dak onder de pannen.” Kornelis van Dekken Dit venster maakt deel uit van de ‘Kanon fan Surhuzum’ en is onderdeel van het project Friese Dorpscanons. Kijk voor meer vensters op www.aldsurhuzum.nl/doarpskanon
Page 28
28 29
Page 30
30 31 Zoekplaatje Het vorige zoekplaatje eindigde zonder hint, maar wel met de volgende tekst: wij wensen u veel succes met zoeken en hopen dat u niet aan een dood paard gaat trekken. (Nee niet letterlijk, maar figuurlijk: aan een opdracht beginnen die gedoemd is tot mislukken). Nou, dat mislukken viel behoorlijk mee! Maar ja, sommige mensen bleken dan ook bijna letterlijk op het paard te zitten, zoals Jelle: “Om de goede oplossing te bewerkstelligen, hoefde ik deze keer niet veel energie te gebruiken. Het beoogde zoekplaatje, een Fries paard, kon ik vanuit onze woning waarnemen op Lustenburg 13 bij de familie Rispens. Misschien leuk om te weten: Het Friese paard is het oudste raspaard van Nederland. Reeds in de 13e eeuw werd het al gebruikt. Het duurste (dressuur)paard ooit was Totilas. Dit paard werd indertijd verkocht voor 21 miljoen dollar aan Schockemöhle, een bekende Duitse springruiter en fokker. Friese paarden worden zelfs in films gebruikt. Een toepasselijk gezegde: benader een bok nooit van voren, een paard nooit van achteren en een dwaas van geen enkele kant!” Weinig PK’s voor het zoeken gebruikt, maar des te meer voor het schrijven van de oplossing. Wat dat betreft is Jelle wel het beste paard van stal, al zijn er meer raspaardjes, zoals de wandelvrouwen: “Het zoekplaatje was deze keer niet zo moeilijk om te vinden, Er zijn heel wat paarden in Surhuizum te vinden op muren of schuren. Maar dit paard is de overbuurman of (-vrouw) van het paard dat in nr 11 stond in de Gelf . Het staat nl op het huis van de fam Rispens op Lustenburg 13.” Lustenburg begint bijna op een paardenstalling te lijken, als je het zo bekijkt. De wandelaarsters hebben er oog voor, dat is wel duidelijk. Al dachten we eerst dat de Blije fietser daar anders over dacht: “Tsjongejonge, wat een stelletje dwazen Nee…. Niet de wandelvrouwen, maar van de vorige keer de hazen! Helaas heb ik ze toen niet gevonden en dus ook de oplossing niet in gezonden Jelle de Vries was voor het zoeken vast niet veel tijd kwijt want ik denk dat hij misschien
Page 32
32 33 vanuit zijn achtertuin het zoekplaatje wel kon zien. Omdat ik de wandelvrouwen heeeel aardig vind gaf één van hen mij een goede hint over het zoekplaatje, namelijk het zwarte paard U begrijpt, vriendschap is heel wat waard. Zodoende heb ik het gevonden en gezien bij familie Rispens op Lustenburg dertien. Eigenlijk was het een makkie deze keer tot een volgende keer maar weer! Nou dat viel dus reuze mee en goed om te horen dat de blije fietser niet het zwarte schaap is tussen de wandelvrouwen. Ook Jappie en Bettie Ytsma hebben niet op het verkeerde paard gewed: “Natuurlijk was het wel even zoeken waar dit mooie Friese paard aan de gevel zit, maar we hoefden niet zo ver want we zagen hem op lustenburg 13 bij de Fam. Rispens.” Kijk, zij moesten nog wel even hun best doen om het plaatje te vinden en dat ze die moeite hebben genomen, dat stellen we uiteraard zeer op prijs. Ook Jacob en Maike Mulder hebben hun inzet gepaard met de goede oplossing: “Dit mooie Friese paard staat bij de familie Rispens aan de Lustenburg op de muur te pronken.” Werkpaarden, want zo kun je degenen die altijd maar weer zoeken naar de oplossing wel noemen, die een sierpaard vinden, hoe mooi wil je het hebben. De vlag kun je er bijna voor uitsteken. En dan komen we alweer bij het volgende plaatje, dat we van Klaske binnenkregen. Natuurlijk zonder hint, want de plaatjes van Klaske zijn altijd weer een verrassing, ook voor ons. Maar gelukkig is het ’s avonds alweer lang licht en heeft u alle tijd om er na het avondeten nog even op uit te gaan en te zoeken naar deze bijzondere vlaggenhouder. Eens kijken of u ook met vlag en wimpel slaagt voor deze zoekopdracht. Geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.
Page 34
34 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, en iedere eerste donderdag van de maand van 19.0020.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Hilly Holthuis-Rijpma, notuliste Cora Groenhof Klaas Pool Openingstijden Dinsdag Donderdag Vrijdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur 9.00-12.00 uur Verder op afspraak MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jelly Posthumus Jan Rodenhuis Informatie, vragen en reserveringen: Brenda Sanderman, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisver. “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Nynke Bouma, bode, tel. 352167 of 06-57422073. 35 Wurklist 8 juni 14 juni 21 en 22 juni 29 juni 30 juni 14.30-17.00 uur 19.00 uur 9.30 uur Seizoensafsluiting jeugdhonk Us Stek met allerlei activiteiten en aansluitend een BBQ voor groep 1t/m 8. Eindshow Streetdans SVS in De Delfeart. Surhuzum Open Air in de Pûs. Fietstocht van het Surhúster Fyts Ploegje, start bij De Delfeart. Surhúster Kuier - Ite & geniet in de Surhuizumermieden. Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com. Spreuk van de maand “Als je naar morgen verlangt, gooi je vandaag weg.” Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: d-onder-slag Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 24 juni 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl
Page 36