0

J a a r g a ng 32 - Nummer 3 - 2019 Vier voorzitters in 25 jaar NOAB

SINDS 1983 DE ACCOUNTANT ALS BUSINESS PARTNER Geef je klant inzicht en verwerk je administratie 3x sneller Wil jij ook? Naadloze maatwerk samenwerking tussen accountant en ondernemer Financieel inzicht voor je klant met de RGS Analyzer, klantspecifieke dashboards Door middel van de Minox community heeft iedereen toegang tot de “Wisdom of the Crowd” De formules worden gebaseerd op standaard RGS codes voor een universele werking in alle administraties Nieuwsgierig: 085 0643060 Xtra Accountant: 40 administraties, €57,- per maand Pro Accountant: Gebruiken jouw klanten zelf Minox (vanaf €7,50 per maand)? Dan werk jij gratis met Minox! Gemak en efficiëntie door innovatie. Kijk op onze website www.minox.nl/RGS-Analyzer RGS Ready Gecertificeerd!

3 Inhoud Harry van der Voet: een trotse eerste voorzitter blikt terug 7 ‘Onderneem nu stappen om straks klaar te zijn’ 14 Nieuwkomer schudt boekhoudmarkt op met bravoure en data 22 8 ‘Van een rebellenclub naar een professionele organisatie’ 10 ‘Het overleg mag niet ondersneeuwen’ 12 ‘Het tempo van de veranderingen is adembenemend’ 17 ‘Vallen is niet erg, blijven liggen wel’ 21 Belasting plannen als een investering 25 ‘Om cijfers te ‘ontcijferen’ moet je de klant door en door kennen’ 27 ‘Maak de klant zelf eigenaar van het digitale dossier’ 28 ‘Een informeel kantoor, dat past in deze regio’ 30 ‘Imponeren door kennis is niet van deze tijd’ 32 ‘ICT vormt de rode draad binnen mijn kantoor’ 34 Het einde van de boekhouder 36 ‘PSD2 versterkt de voorspellende waarde van de boekhouding’ 38 Samen met de klant ondernemen 40 ‘Gebrekkige controle fiscus ondermijnt NOAB-keurmerk’ COLOFON Activa magazine is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Activa verschijnt 4x per jaar. Jaargang 32, nr. 3, oktober 2019 ISSN 1384-2676 NOAB Postbus 2478 5202 CL ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 614 14 19 www.noab.nl mail: info@noab.nl Redactie Ed de Vlam (hoofdredacteur), Loft 238 Tekst & Media (eindredactie), Henk Poker, Chris Wolters, Hans Pieters Bladmanagement Michel Hamer, Chantal van Pelt, Janine Molin Acquisitie NOAB, 073 - 614 14 19 Advertentietarieven Op aanvraag bij de uitgever Contactpersoon Michel Hamer Vormgeving Stephan Lerou ‘s-Hertogenbosch Opmaak Repro Design Zutphen Druk Dekkers van Gerwen ‘s-Hertogenbosch, 088-0280900 Abonnementenadministratie Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Abonnementskosten € 45,- per jaar (incl. BTW). Coverfoto Vier voorzitters in 25 jaar NOAB, fotografie Paul Tolenaar ■

‘Twinfield deelt veel kennis en luistert écht naar mij als klant’ Twinfield: hét boekhoudpakket voor accountants en boekhoudprofessionals Professionele boekhouders gebruiken Twinfield al jaren vanwege: • Rijke functionaliteit voor de professional • Uitgebreide trainingen, consultancy en support • Onze kennisdeling en evenementen Meer weten? Ga naar: twinfield.nl

5 Voorwoord Martien Hermans Voorzitter van NOAB Voor elkaar opkomen Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter van NOAB. Het is, en vanaf 27 november 2019 was, mij een groot genoegen om uw voorzitter te mogen zijn. Zoals ik het kortgeleden tijdens een bijeenkomst verwoordde: het voorzitterschap van NOAB heeft enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en daar ben ik u allen zeer dankbaar voor. Solidariteit Meerdere beleidsplannen zijn de afgelopen jaren binnen onze vereniging tot uitvoering gebracht. Deze plannen droegen altijd bij aan uw eigen ontwikkeling als kantoor en meer in zijn algemeenheid aan de ontwikkeling van onze vereniging. De ene keer gericht op maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld integriteit en kwaliteit, en nu recent op de toekomst van ons kantoor. Altijd bracht het veranderingen met zich mee voor alle aangesloten leden. Ik ben er trots op dat vrijwel al deze veranderingen door onze vereniging in zijn geheel gedragen zijn. Solidariteit onder leden staat bij NOAB hoog in het vaandel. Voor elkaar opkomen, klein of groot, iedereen is lid, betaalt dezelfde contributie en heeft ook recht op evenveel aandacht. Die solidariteit is ook het bestaansrecht van onze vereniging. Ik spreek de wens uit dat dit ook de komende jaren zo zal blijven. NOAB Uitdagingen Er komen grote uitdagingen als gevolg van vooral Fintech-ontwikkelingen op ons af. Onze traditionele core business van reactief werken – boeken, verwerken, controleren en rapporteren – zal geleidelijk overgaan naar proactief werken. Naast de ondernemer, uw klant, staan en hem of haar helpen met de business en tegelijkertijd zorgen dat diezelfde ondernemer ook op latere leeftijd de vruchten kan plukken van zijn of haar ondernemerschap. Kortom, een langdurige relatie met uw klant die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Familie NOAB zal ook de komende jaren u daar waar het kan begeleiden op weg naar een toekomst als vertrouwd adviseur. Ik ben ervan overtuigd dat u samen met uw bestuur, directie en medewerkers van NOAB, maar vooral ook samen met uw collega-kantoorhouders een mooie toekomst tegemoet gaat. NOAB is wat mij betreft een familie waar iedere adviseur in de breedste zin van het woord graag bij wil horen. Velen van u zal ik gezien hebben op de NOAB Ledendag, anderen zal ik wellicht zien op 27 november. Voor degenen die ik niet meer zie, zeg ik BEDANKT! en alle succes op weg naar een mooie toekomst. Stilstaan is geen optie! Activa | Nummer 3 - 2019

6 Harry van der Voet Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

7 Harry van der Voet: een trotse eerste voorzitter blikt terug Noem hem een verbinder, een rol die zeker in de begintijd van NOAB goed van pas kwam. We hebben het over Harry van der Voet, de eerste voorzitter van NOAB. Een functie die hij bijna zeven jaar met veel elan vervulde. Zijn grootste verdienste noemt hij het bij elkaar krijgen én houden van drie organisaties met een verschillend DNA. Door: Henk Poker “We hebben vanaf het begin gestreefd naar een saamhorigheidsgevoel, dat kostte tijd, maar daar zijn we wel in geslaagd,” aldus Van der Voet. “Met als hoogtepunt destijds de viering van het vijfjarig bestaan op Paleis Het Loo. En zo zijn er vele mooie momenten geweest.” Harry van der Voet was bijna zeven jaar voorzitter van NOAB. Een hectische, drukke tijd, waar hij met veel plezier op terugkijkt. Het kostte ongeveer twee jaar om NOAB, voortgekomen uit de NVGA, NIVAK en NVAK, op te richten, wat destijds tijdens een slotvergadering in De Meern werd geconcretiseerd. ‘Er moest geld verdiend worden, zodat we vet op de ribben kregen’ “Het moeilijkste in die beginperiode was dat de bestuursleden die uit de verschillende organisaties afkomstig waren hun eigen ideeën en identiteit moesten loslaten. Vanaf het begin was het van belang om NOAB goed te positioneren, dat het erkenning kreeg bij allerlei instanties en de wereld om ons heen.” Meerwaarde Ook intern moest er veel gebeuren, de kantoren moesten de meerwaarde van NOAB gaan ondervinden. De educatie werd opgepakt, net zoals de NOAB Adviesgroep en ook met de Nieuwsbrief en het magazine Activa ging de jonge vereniging NOAB zich onderscheiden. “En er moest geld verdiend worden, zodat we vet op de ribben kregen,” merkt Van der Voet op. Dit gebeurde onder andere via de educatie, wat er vervolgens toe leidde dat NOAB vennootschapsbelasting moest gaan betalen. In eerste instantie was dat een tegenvaller, “maar,” benadrukt Van der Voet, “het zorgde ook voor een enorme bevrijding. Het gaf ons als vereniging de vrijheid om te ondernemen, waardoor we een gezonde vereniging konden opbouwen.” Daarnaast legde NOAB haar leden strenge normen op, waarmee men zich nadrukkelijk wilde onderscheiden. Harry: “Dit kostte ook wel leden, want niet iedereen wilde daarin mee. Maar, het zorgde er ook voor dat NOAB écht in de markt werd gezet, het elan groeide en na een paar jaar zag je het ledental groeien. We stelden iets voor, we waren een kwaliteitsorganisatie geworden.” Sfeer En niet onbelangrijk, in het bestuur ontstond een sfeer om er met elkaar de schouders onder te zetten. “De vergaderingen waren vaak hectisch, maar na verloop van tijd zag je dat veranderen. Wat daar ook aan bijdroeg was dat we korter gingen vergaderen en na afloop steevast met elkaar gingen eten. Dan leer je elkaar echt kennen en dat kwam de sfeer ten goede.” Die goede sfeer werd meegenomen naar Paleis Het Loo waar een schitterend feest naar aanleiding van het vijfjarig bestaan werd gehouden. “Het kostte wat, maar ik heb daar geen seconde spijt van gehad. Het betekende een extra impuls naar de toekomst toe.” Op 1 december 2000 nam Harry van der Voet afscheid als voorzitter, met een lintje, hij werd namelijk Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Ik was klaar, mijn tijdperk was voorbij. Als ik zie waar NOAB nu staat, dan kan ik alleen maar trots zijn en ben ik blij dat ik daar deel van uit heb gemaakt.” ■ Activa | Nummer 3 - 2019

8 ‘Van een rebellenclub naar een professionele organisatie’ “Het was niet mijn ambitie om voorzitter te worden.” Maar… uiteindelijk werd ze het wel. We hebben het over Ingrid Rosink. Vier jaar lang was ze secretaris in het bestuur en in de vier jaren die volgden hanteerde ze de voorzittershamer, als opvolger van Harry van der Voet. “In die periode streefde ik vooral naar bestuurlijke harmonie en ik heb het gevoel dat ik daarin geslaagd ben.” Door: Henk Poker En dat zegt Ingrid niet voor niets. Immers, als secretaris was ze getuige van de, noem het rustig, hectische beginjaren van NOAB. “Ellenlange vergaderingen en heel veel discussie over de koers van de club,” herinnert Ingrid zich. Een drukke tijd, ook omdat ze vanuit Hengelo moest komen. “Het kostte mij altijd veel tijd om in Den Bosch aanwezig te zijn. Nee, dat vond ik niet erg, integendeel. Ik was jong en dan kun je veel aan. Maar, ik had ook nog een eigen kantoor en tijdens mijn bestuursperiode ben ik bevallen van twee kinderen, dus het woord hectisch past hier goed.” Op de kaart Maar, ze had het niet willen missen. “Het was een uitdaging, een kans om mijn horizon te verbreden en samen NOAB op de kaart te zetten. En met samen bedoel ik het bestuur en zeker ook Ed de Vlam en Fia Lutgens, die in de beginjaren het secretariaat vormden.” Ingrid noemt de helpdesk, de educatie en het kwaliteitskeurmerk als belangrijke pijlers onder het succes van NOAB. In 2004 werd ze op het eerste nationale congres opgevolgd door Berry Welten en uiteraard is ze NOAB daarna altijd blijven volgen, al was het alleen maar omdat haar eigen kantoor, AccountAdvies BV, daar de revenuen van plukte. “Een lidmaatschap van NOAB biedt voordelen, mede daarom ben ik altijd lid geweest en gebleven. Met NOAB Next slaat NOAB nu een nieuwe weg in, een andere visie en dat is wel belangrijk. Met mijn eigen kantoor, dat ik samen met mijn NOAB medevennoot Richard Agterbos aanstuur, doe ik dat al jaren. Klanten loggen zelf in, ik bespreek niet alleen jaarcijfers uit het verleden, het gaat vooral om een visie naar de toekomst, om klantgericht advies.” En beleving is daarbij voor haar het sleutelwoord. ‘Ik was jong en dan kun je veel aan’ “Ik vind het superleuk om ondernemers bij te kunnen staan, dat is waar het in dit vak om draait.” Toegevoegde waarde En dat vond Ingrid ook terug tijdens haar bestuursperiode bij NOAB. “Collega’s ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren, is een belangrijke toegevoegde waarde die NOAB biedt. Kijk naar de ledendagen zoals die de laatste jaren worden georganiseerd, daar ga ik altijd met veel plezier naartoe. En ja, bij NOAB past ook een kritische noot, dat mag. Ik heb geen moeite met kritische leden, want dat toont hun betrokkenheid. Dat heb ik nooit als vervelend ervaren, integendeel. Het heeft NOAB daar gebracht waar het nu staat, een organisatie die ertoe doet.” ■ Activa | Nummer 3 - 2019

9 Ingrid Rosink N Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

10 ‘Het overleg mag niet ondersneeuwen’ “Belangenbehartiging is en blijft nodig vanwege de tegenstrijdige belangen van financiële dienstverleners als accountants, belastingen administratiedeskundigen, fiscalisten enzovoorts.” Berry Welten is een ervaren bestuurder, maar blijft soms heel beslist in zijn uitspraken. Door: Chris Wolters Het is alweer even geleden dat Welten de NOAB-voorzittershamer overdroeg aan Martien Hermans. Van 2004 tot en met 2013, inderdaad ruim negen jaar, was Welten ‘chef’ van de NOAB-brigade. Hij was aanvankelijk liever kok geworden. Toch bezocht hij het theoretisch onderwijs, wat begin jaren zeventig uitmondde in de MEAO. De horecakeuken verdween geleidelijk uit beeld. “We probeerden de belangen van de kleine kantoren scherp in de gaten te houden en waar mogelijk krachtig te behartigen.” Die taak slurpte ruim 50% van zijn beschikbare tijd op. Welten verklaart die bevlogenheid uit zijn opvoeding. “Besturen is mij werkelijk met de paplepel ingegoten. Geen vraagtekens, dat doe je gewoon.” Recept voor een krachtige organisatie In de vijftien jaar na de MEAO raakte Welten meer en meer vertrouwd met de vele verschillende facetten van het administratieve vak en volgde diverse studies waaronder Belastingrecht voor het Hoger Onderwijs SPD. Tamelijk recent nog volgde hij de opleiding tot Fiscaal Adviseur (2013–2014). ‘Besturen is mij met de paplepel ingegoten. Geen vraagtekens, dat doe je gewoon’ Genoeg ingrediënten om zijn eigen ideeën over administratie en fiscale zaken in praktijk te brengen. Belangrijk daarbij is in de ogen van Welten het samenbrengen en samenwerken, het bundelen van krachten en het wegnemen van tegenstellingen. NOAB Bij zijn afscheid werd zijn niet aflatende inspanning op dat terrein nog eens onderstreept door de heer Poolen, lid van het managementteam van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Hij memoreerde dat Welten een actieve bijdrage had geleverd aan een betere samenwerking. Anders gezegd: aan het verminderen van het wij-en-zij-gevoel. Welten zegt het met ingehouden trots. “En daartussen probeerde ik nog het belang van NOAB stevig in beeld te houden.” Van achteren naar voren “Vijftien jaar geleden was NOAB nog een organisatie van circa 640 kantoren met individuele leden. In de loop der jaren is dat veranderd in een kantorenorganisatie met inmiddels circa 1.000 leden.” Welten schetst: “We waren een relatief kleine organisatie die destijds nog geen overweldigende invloed kon uitoefenen. Dat ligt op dit moment wel anders. Het verschil is dat het accent destijds lag op belangenbehartiging en nu meer ligt bij de interne kantoororganisatie, zoals de ondersteuning in vakkennis en bij de automatisering.” Welten maakt een punt van overleg. “Dat mag niet ‘ondersneeuwen’. Goede contacten met de Belastingdienst, met het ministerie, moeten structureel zijn én blijven. Dat moet niet beperkt blijven tot het moment als zaken dreigen mis te lopen. Je moet je realiseren dat, net als bij vertrouwen en reputatie, goed en open overleg te voet komt en te paard vertrekt. Zo’n overleg, daar moet je in mijn ogen zuinig op zijn en ook structureel onderhouden. Wat dat aangaat zijn de contacten bij de Belastingdienst ook afstandelijker geworden. Je hebt minder snel de juiste persoon aan de lijn, dus zijn zaken minder snel op te lossen. Ik zie die contacten liever directer verlopen. Dat is een aandachtspunt in mijn ogen.” Met hart en ziel Welten toonde zich naast kantooreigenaar ook een bevlogen bestuurder. Op lokale en nationale schaal bekleedde hij tal Activa | Nummer 3 - 2019

11 Berry Welten van functies, variërend van voorzitter van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Deurne tot en met vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel Brabant en lid van het SBR-Beraad. Welten bouwt inmiddels zijn bestuurlijke taken af. Het kantoor vergt zijn dagelijkse aandacht. Zowel Berry als zijn vrouw en dochter zijn werkzaam in het bedrijf. Het lijkt erop dat het bedrijf uiteindelijk zal overgaan in andere handen. Daar zal in de klantenkring ook wisselend op worden gereageerd, zo meent Welten. “Kijk, de veranderingen mogen in het algemeen snel gaan, in deze omgeving (Noord-Brabant, red.) hebben we te maken met een grote groep tamelijk traditionele klanten.” ‘Dat er veel gaat veranderen, valt niet te ontkennen’ “Mensen die alles eens in de drie maanden verzamelen en daarna de boekhouder de ordners, met facturen en bonnen, overhandigen met het verzoek het maar in orde te maken. Moeten ze het zelf gaan doen, dan gaan ze weg. Die periode van vier jaar dat iedereen overgaat naar digitaal boekhouden lijkt mij erg optimistisch.” Gevraagd naar het beeld van de nabije toekomst, antwoordt Welten: “Het zou goed zijn als NOAB ook NOAB sterk blijft inzetten op belangenbehartiging. Hard nodig vanwege de tegengestelde belangen in de beroepsgroep financiële specialisten. De kracht van NOAB is de breedte van de organisatie, de kennis en kunde om de groep kleine en middelgrote kantoren steeds goed van dienst te blijven. Al in de tijd van de NIVAK werd gesteld dat het beroep in zijn huidige vorm zou verdwijnen. Dat is niet gebeurd. Dat er veel gaat veranderen, valt niet te ontkennen.” Terugkijken op successen Welten kijkt met tevredenheid terug op de inspanningen van NOAB. “Positief is, om maar iets te noemen, de controle op de dossiers. Die zijn nu echt goed in orde, zeker als je dat vergelijkt met zo’n vijftien jaar geleden. Dat moet aandacht blijven krijgen.” Dat geldt naar de mening van Welten ook voor de omgang met de klant. “Die is mondiger geworden, heeft ook de gelegenheid om heel kritisch te zijn. Sterker, er wordt eerder met juridische stappen gedreigd om zaken uit te vechten. Daar moeten we als branche zeer alert op blijven.” Welten wijst nog op een ander punt, een punt waar de organisatie zeker trots op kan zijn: “We ondersteunen maar liefst 150.000 ondernemers. Door verdergaande automatisering is dat ook haalbaar. Sterker, de verdergaande automatisering biedt ruimte om dat nóg beter, nóg sneller te realiseren.” Ten aanzien van NOAB besluit Welten met een heel persoonlijke wens: “Het bundelen van de krachten zorgt voor het bijeenblijven van de club, tot in lengte van jaren. Een goede zaak.” Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

12 ‘Het tempo van de veranderingen is adembenemend’ “Ik ben bestuurder geworden, dat is heel wat anders dan ondernemer zijn.” Martien Hermans, sinds juni 2013 voorzitter van NOAB, zegt het met een glimlach. “Dat proces van wennen aan verschillende rollen heeft zich snel voltrokken, maar het was een even leerzame als heftige ervaring.” Door: Chris Wolters “In een bedrijf kun je de lijnen uitzetten, eisen dat die worden gevolgd en controleren of ernaar wordt gehandeld. Dat is iets wat je in een organisatie als NOAB echt anders moet aanpakken. Daar moet je belangen afwegen, weten wat er speelt onder de leden, de vertaling maken naar de praktijk en zorgen dat het beleid wordt gesteund. Dat is een uitdagende opgave.” Steeds in beweging “Toen ik de voorzittershamer overnam van Berry Welten lag het accent op de verenigingsstructuur. De jaren die volgden stonden in het teken van thema’s als ethiek en integriteit en uiteraard op de kwaliteit van het geleverde werk en de controleerbaarheid daarvan. Nu ligt het accent op hoe gaan we onze kantoren helpen klaar te zijn voor hun toekomstige rol als vertrouwd adviseur. Dat hebben we inmiddels vertaald in ‘stilstaan is geen optie’, een aanpak die NOAB toekomstbestendig moet maken. Administratie- en belastingdeskundigen kun je typeren als een tamelijk traditionele branche.” ‘Ik zie het als onze hoofdtaak de veranderingen te faciliteren’ “Tegelijk weten we dat de ICT-mogelijkheden exponentieel toenemen en dat die ontwikkelingen iedereen in meer of mindere mate bezighouden.” Het tempo van de veranderingen is adembenemend, zo geeft Martien Hermans aan. “Wij moeten die veranderingen faciliteren, dat is mijns inziens de hoofdtaak NOAB van de organisatie. Hoe dan ook zullen we van cijfergedreven naar ICT- en mensgedreven moeten veranderen.” NOAB pakt dat ook heel concreet aan. Te beginnen met vijfentwintig ambassadeurs van die nieuwe aanpak en het aanhaken bij het (NOAB-)kantoor van de toekomst. “Dat kantoor is niet alleen onderdeel van het nieuwe beleidsplan, het is een voorbeeldkantoor uit de eigen achterban. Een kantoor dat aansluit bij de toekomstvisie van NOAB op het nieuwe beroepsprofiel. Het gaat er dus om dat een kantoor de overgang maakt naar meer advies en een andere toegevoegde waarde voor de klant. Dan heb je het over een ander businessmodel in alle facetten: dienstverlening, klantenbestand, medewerkers, IT en processen, vaardigheden, marketing, et cetera. De deelnemende kantoren krijgen coaching en training verzorgd door NOAB. Onderdeel van die aanpak is NOAB Next, bedoelt om IT- en werkprocessen te optimaliseren. Daarnaast loopt een bredere ondersteuning op andere vlakken van de bedrijfsvoering. We beginnen met vijfentwintig ‘ambassadeurskantoren’, dat aantal moet uitgroeien naar honderd in de komende periode en naar vijfhonderd kantoren in 2023.” Niet tegen te houden Dat de branche van administratiekantoren, belastingdeskundigen en boekhouders sterk gaat veranderen, is voor Martien Hermans ook geen punt van discussie. “We gaan van boekhouder naar vertrouwd adviseur. Uiteraard zal een klein percentage ondernemers zich blijven melden met ordners en schoenendozen. Toch behoort die categorie tot een uitstervend ras. De grote groep andere ondernemers zullen gecoacht moeten worden. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen stellen andere eisen aan de ondernemer en aan de groep dienstActiva | Nummer 3 - 2019

13 verleners daaromheen.” Martien Hermans toont grote betrokkenheid bij met name de klimaatopwarming. “Ik heb met eigen ogen gezien dat die opwarming grote invloed heeft op het leven op de Noordpool. Dat we de ogen niet kunnen sluiten voor de gevolgen, zoals grote waterwerken, opvangen van klimaatvluchtelingen en ga zo maar door. Tegelijk is voor mij duidelijk dat de financiële sector een aanjager kan zijn. We moeten kijken naar de kosten. Groen is duur, maar is níet groen doen op den duur niet nóg duurder? Deze keuze heeft ook gevolgen voor het ondernemen, de aanpak van milieuvraagstukken vraagt om gedegen plannen, om de verwerking van kosten van recycling en opruimen in producten en processen. Los van de cijfers zullen we moeten kijken hoe bij te dragen aan die andere eisen. NOAB van de toekomst zal zich ook bezig (moeten) houden met circulariteit en duurzaamheid. Daarin zullen we op bepaalde vlakken zelfs het voortouw moeten nemen.” Beeld van morgen Zonder al te idealistisch te klinken, geeft Martien Hermans de wens aan dat NOAB die uitdagingen aangaat om duurzaamheid, digitalisering en automatisering in te passen in NOABnieuwe stijl. ‘We gaan van boekhouder naar vertrouwd adviseur’ Martien Hermans “We hebben lange tijd te maken gehad met redelijk geleidelijke ontwikkelingen. Het ziet ernaar uit dat we als, voorzichtig gezegd, vrij traditionele beroepsgroep, niet ontkomen aan die scherpe koerswijzigingen en ook nog eens op vrij korte termijn. We hebben in november 2018 de visie neergelegd hoe die toekomst eruit zou kunnen zien. Het is nu zaak om alle stromingen binnen NOAB, van tamelijk behoudend tot zeer vooruitstrevend, te binden aan de plannen. Dat lukt naar mijn vaste overtuiging. In dat kader zijn de ambassadeurs ook belangrijk. Kantoren die kunnen laten zien wat ze deden, doen en gaan doen om de ontwikkelingen het hoofd te bieden. Daarmee laten we zien dat niet alleen achteraf resultaten kunnen worden NOAB geduid, maar ook vooruitlopend op actuele ontwikkelingen. Als adviseur heb je meer softskills nodig, bijvoorbeeld als je krediet- of ondernemerscoach wordt. Dat betekent dat je concreet werkt om het label vertrouwd adviseur erop te kunnen plakken. Dat ondernemers ervaren dat je inderdaad naast ze staat en dat je alles wat met cijfers heeft te maken, kunt overlaten aan dat NOAB-kantoor.” Martien Hermans valt niet stil, is een bewogen bestuurder en toont zich ook een boeiend verteller. Dus de vraag wat hij gaat doen als zijn tweede termijn als voorzitter er straks opzit, beantwoordt hij zuinigjes met “Dat zal beslist behoorlijk wennen zijn, maar ook voor mij geldt dat stilstaan geen optie is….” ■ Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

14 ‘Onderneem nu stappen om straks klaar te zijn’ Het thema van de NOAB Ledendag 2019 luidt ‘Ondernemerschap, verandering en vitaliteit’. Niet geheel toevallig ook drie thema’s uit het nieuwe beleidsplan van NOAB. Kantoren moeten een antwoord hebben op de technologische ontwikkelingen die het vak ingrijpend veranderen. “We staan op een T-splitsing,” aldus NOAB-directeuren Michel Hamer en Ed de Vlam bij de viering van 25 jaar NOAB. Door: Hans Pieters Gevraagd naar 25 jaar NOAB antwoordt Ed de Vlam: “Ik ben niet zo van terugkijken.” Zijn reactie zal insiders niet verrassen. In het dubbelinterview wordt niet teruggeblikt omdat de toekomst te belangrijk is. “Ons credo luidt: onderneem nu stappen om straks klaar te zijn.” Intrinsieke motivatie “Je kunt niet om de technologische ontwikkelingen heen. Ze staan letterlijk voor je neus. Het enige wat je niet met zekerheid weet is hoe snel het gaat. Het zou een intrinsieke motivatie moeten zijn om te wíllen veranderen,” stelt Michel Hamer. Later in het gesprek gebruikt hij precies dezelfde formulering bij de uitleg van de begrippen ondernemerschap en vitaliteit. “Bij ondernemerschap draait het met name om de intrinsieke wil om iets anders te willen betekenen voor de klant. Niet omdat je uiteindelijk gedwongen wordt door de marktontwikkelingen.” ‘De NOAB-adviseur heeft een ‘blauwe kant’’ Kantoren zijn gedwongen om na te denken over hun toegevoegde waarde, aldus Hamer. “Waarom heeft een ondernemer mij straks nog nodig als de BTW gewoon op transactieniveau wordt verrekend met de Belastingdienst? Als je niet meer biedt dan het verwerken van de administratieve last ben je ten dode opgeschreven.” De Vlam vult zijn collega aan: “Kunstmatige NOAB intelligentie gaat de rol van de adviseur voor een deel overnemen, maar het staat of valt met de kwaliteit van de data. Ik denk dat daar nog wel een belangrijke rol voor de kantoren is weggelegd. Alleen heb je een ander soort kennis nodig dan je nu hebt. Je moet leren om data te interpreteren. Waarom klopt iets niet? Waarom is de informatie niet logisch?” Vertrouwensband Bij veel kantoorhouders is het kwartje gevallen, stellen beiden. “Men begint zich te realiseren dat je moet oppassen dat je de boot niet mist. Ze zien dat de veranderingen sneller komen dan ze hadden ingeschat. Als je wacht tot de crisis intreedt of giganten als Google, de banken of softwarepartijen met een dienst komen, maar dan efficiënter en goedkoper, ben je te laat.” “Het zijn de koplopers die nu de stappen gaan zetten. Leden staan meer open voor informatie. Wat betekenen Peppol, SBR en RGS voor mij? De behoefte aan duiding en absorberen van kennis is erg groot.” Hamer en De Vlam vervolgen: “De stap naar vertrouwd adviseur 2.0 heeft tijd nodig, maar moet op korte termijn worden gezet.” “De NOAB-adviseur heeft een ‘blauwe kant’. Hij is van nature gefocust op de inhoud en het proces. Als vertrouwd adviseur 2.0 moet je een vertrouwensband met je klant opbouwen. Van een hoofd-tot-hoofdrelatie veranderen naar een hart-tothartrelatie. Weten waar je klant van wakker ligt en waar ze van dromen. Doordringen tot zijn gedrevenheid en drijfveren. We denken dat de adviseur ook een spiegelfunctie heeft. De ondernemer weet over het algemeen donders goed wat hij aan het doen is. Waar hij behoefte aan heeft is bevestiging en spiegelen van vraagstukken die hem of haar bezighouden.” Activa | Nummer 3 - 2019

15 Parallel traject “Je kunt je klanten niet proactief adviseren in de bedrijfsvoering als je dat niet ook voor je eigen onderneming doet en je krampachtig vasthoudt aan je oude businessmodel. Je hebt ruimte nodig om creatief na te denken en ondernemerschap te tonen. Daarom zal een groot deel van de kantoren het moeilijk krijgen,” stelt De Vlam. Het is een bruggetje naar de rol van NOAB: een gidsfunctie en het bieden van tools en faciliteiten om de verandering daadwerkelijk in gang zetten. “We willen niet alleen de transitie begeleiden, maar ook de inhoud en tools bieden om de rol van vertrouwd adviseur 2.0 te kunnen vervullen. Die opgave hebben we voor ons liggen.” Hamer benadrukt dat dit een parallel traject is naast de vertrouwde diensten. “Wat we in de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd – zoals de kwaliteitsborging – krijgt een accentverschuiving, maar geven we niet zomaar op.” Aan de slag Hamer en De Vlam benadrukken dat de leden aan de slag moeten. “De vraag die je jezelf moet stellen luidt: hoe zit ik in de wedstrijd? Het begint bij de visie en overtuiging die je hebt. Dat is waar we als NOAB ook tegenaan lopen.” Ed de Vlam en Michel Hamer ‘De knop moet worden omgezet’ “Op het moment dat je niet hetzelfde beeld hebt bij de ontwikkelingen en de rol die jij als kantoor zou moeten vervullen NOAB in de toekomst, scheiden de wegen. Dat is de T-splitsing. Dat merken we ook in de discussies met leden. Als de knop niet is omgezet naar de veranderende rol heb je over alles wat daarna komt – ondernemerschap, vitaliteit, verandering, soft skills etc. – een meningsverschil. Dat is op zich juist goed. Het houdt ons scherp en voorkomt dat we niet meer aansluiten bij de achterban. We hebben gekozen voor de weg naar voren. Degenen die daar niet in meewillen, zijn nog steeds van harte welkom en die bedienen we met onze dienstverlening. Alleen is de vraag of ze zich in de toekomst ook nog thuisvoelen bij NOAB.” ■ Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

16 NOAB Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

17 NOAB Ledendag ‘Vallen is niet erg, blijven liggen wel’ Van vitaliteit tot artificial intelligence, van Kantoor van de Toekomst tot social media, van omdenken tot Tai Chi en van een kleedkamersessie met Bo Kramer tot rasondernemer Arko van Brakel; ziedaar in een notendop de diversiteit aan onderwerpen waar NOAB-kantoorhouders en -medewerkers tijdens de NOAB Ledendag van konden genieten. Het was inspirerend, uitdagend, vol humor en nooit saai. Precies datgene waar je op dit soort dagen naar op zoek bent. Door: Henk Poker Ook de locatie sprak boekdelen, want Papendal is hét sportcentrum van Nederland, waar elke dag vele tientallen sporters zich voorbereiden op hun wedstrijden, toernooien en vooral de Olympische Spelen. ‘Winnen doen we samen’ stond er bij de ingang en dat vond NOAB-voorzitter Martien Hermans perfect bij de 7e NOAB Ledendag passen. NOAB had groots uitgepakt, omdat tegelijkertijd ook het 25-jarig jubileum werd gevierd. Team Met de openingsspreker loste NOAB een schot in de roos. Want, als je ergens moet samenwerken, als een team moet opereren, dan is dat wel aan boord van een zeiljacht. Simeon Tienpont nam ons mee op het schip dat deelnam aan de Volvo Ocean Race. Enkele quotes: ‘Je hebt specialisten nodig’, ‘Deze sport is continu aan veranderingen onderhevig, daar moet je op inspelen, anders kun je nooit winnen’, ‘Je kunt alles wel meten, maar ook dan zit je er nog wel eens naast’, ‘De race win je nooit alleen, dat doe je als team’. Kortom, zo’n zeiljacht lijkt verdacht veel op een modern NOAB-kantoor. Veranderen Daar sloot Colin Cleeren met het onderwerp vitaliteit perfect op aan. “Een omgeving die fit is werkt beter en aanstekelijk,” meldde hij. En dat kon wel eens kloppen. Het leidt tot minder ziekte, medewerkers die gelukkiger en dus productiever zijn, meer tevreden klanten en je bent beter in staat om te veranderen. En dat is precies waar menig NOAB-kantoor naar op zoek is. “Elke geïnvesteerde euro in vitaliteit verdien je twee à drie keer terug,” is de overtuiging van Cleeren. Hij adviseerde ook om in gesprek te gaan met medewerkers die niet of minder goed functioneren. “Wacht daar niet te lang mee.” En opvallend, Cleeren vindt ook dat je niet te radicaal moet veranderen. “Denk als een Duitse hitmachine, zoals Modern Talking. Het NOAB was baggermuziek, maar ze scoorden wel vele hits, omdat ze niet te veel aan hun toon, aan hun muziek, veranderden.” Aandacht Een conclusie waar Tim van der Wiel, oprichter van GoSpooky, zich absoluut niet in kon vinden. Hij zoomde juist in op de grote veranderingen die ons te wachten staan en waarin we mee moeten, “anders is het over pakweg tien jaar gebeurd met de business.” Is dat een doemscenario of wordt het waarheid? Het draait volgens Tim tegenwoordig allemaal om aandacht en aandacht genereer je vooral via je mobiele telefoon. “De jonge generatie is veel visueler ingesteld. Sterker nog, over tien jaar typen we niet meer, maar doen we alles met spraak en video, waarbij het gemak vooropstaat.” En daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Martien Hermans vertelde dat hij voorafgaand aan de NOAB Ledendag zijn eerste vlog vanaf Papendal de wereld instuurde en dat naar aanleiding daarvan zich nog 40 NOAB-leden aanmeldden voor de Ledendag. Do I need to say more? Arko van Brakel maakte duidelijk dat juist nú een ondernemende manier van denken en werken noodzakelijk is. “De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit.” En daar ontkomt het NOAB-kantoor ook niet aan. Het is derhalve de vraag hoe je je organisatie voorbereidt op het onvoorspelbare. Van Brakel is een rasondernemer, zat ooit aan de grond, maar werd ook internetmiljonair. Ieder succes, elke mislukking, is een opmaat naar een nieuwe leerervaring, zo heeft hij ondervonden. Omdenken Daar wisten ze bij de mannen van Omdenken wel raad mee. “Je begint niet met ja-maar, maar met ja-en.” Oftewel, met omdenken probeer je het probleem niet weg te werken, je proActiva | Nummer 3 - 2019

18 NOAB Ledendag NOAB Activa | Nummer 3 - 2019

19 beert het te gebruiken. “Met geduld en creativiteit ontstaat een nieuwe mogelijkheid, die je business verder kan brengen.” De testjes die de heren met de zaal deden leidden tot veel hilariteit. “Het is ons doel jullie opgewekter de zaal uit te laten gaan dan dat jullie binnenkwamen. Dat moet lukken,” vertelden de heren met enige ironie. ‘De uitdaging ligt in het toekomstperspectief, het durven opzetten van andere ‘brillen’’ In de kleedkamersessie met Bo Kramer, we waren immers op Papendal, liet ze zien dat elk nadeel een voordeel heeft. En dat je eruit moet halen wat erin zit. Dat lijkt een cliché, maar Bo weet waar ze over praat. Op haar 11de werd er bij haar botkanker geconstateerd. Haar grote ambitie in voetballen was voorbij. Maar bij de pakken neerzitten was er echter niet bij. Ze bleek talent te hebben voor rolstoelbasketbal en sinds 2015 woont en traint ze fulltime op Papendal. In 2016 pakte ze met het Nederlands team een bronzen plak tijdens de Olympische Spelen in Brazilië, gevolgd door het Wereldkampioenschap in 2018 in Hamburg. Ze wil de beste speelster van de wereld worden. Nooit opgeven dus, er is altijd meer mogelijk dan je denkt. Clinics Tijdens de clinics konden de leden kennismaken met Tai Chi, een Chinese bewegingskunst, gericht op de bevordering van de lichamelijke gezondheid en het geestelijk welzijn. Over vitaliteit gesproken. Opvallend veel aanwezigen volgden de lessen Tai Chi. Ook het luchtgeweerschieten sprak tot de verbeelding. Dit is een Olympische Sport, waarbij je moet beschikken over de juiste schiethouding, ademhalingstechniek en trekkerstechniek. En dat bleek voor vele deelnemers nog moeilijker dan gedacht. Tenslotte was er de mogelijkheid voor een rondleiding op Papendal, met onder andere bezoekjes aan de Olympische BMX-baan, atletiekbaan, de multifunctionele sporthal, kortom het domein waarop onze toppers vele uren trainen, in de hoop en met de absolute wil om later te presteren tijdens de diverse kampioenschappen. NOAB Nieuw dit jaar waren de informele walk-in sessies. Een leuk idee, met aansprekende onderwerpen. Wat te denken van NOAB Next, met uitleg hoe dit werkt en helpt om uw IT en processen optimaal te automatiseren. Het ‘Kantoor van de Toekomst’ is daar al in geslaagd en Tim Hoogveld en Ferdinand den Hartog legden graag uit hoe ze dit hebben gedaan en vooral wat de voordelen zijn. Bovenal is het natuurlijk van belang wat de klanten ervan vinden en ook daarover traden ze graag naar buiten. “De uitdaging ligt in het toekomstperspectief, het durven opzetten van andere ‘brillen’ en het echt verbinden met de klant.” Het was mede om die reden uitermate interessant om even bij Marcel Worring aan te schuiven en te horen wat artificial intelligence is en hoe het werkt. AI bestaat namelijk al tientallen jaren, maar de laatste jaren is het in een stroomversnelling geraakt. “De mogelijkheden zijn legio, AI gaat ervoor zorgen dat elke bedrijfstak in de komende jaren gaat veranderen, ook de uwe”, zo liet Worring optekenen. Klantintiem kantoor En dan was er nog de inloopsessie Vertrouwd adviseur/MKB Ondernemerscoach, waarbij werd ingegaan op een andere relatie met de klant, de eerste stappen om adviesgesprekken aan te gaan en de soms onverwachte ontwikkelingen die dat met zich meebrengt. Hugo Knape en Suzanne Tetteroo volgen de opleiding bij NOAB en vertelden over hun ervaringen, aangevuld door Life Plannings-docent Marc Wilhelmus. En ja, dat gaat allemaal op weg naar een klantintiem en adviesgericht kantoor. Let the games begin. Het slot was voor Michiel Muller. Ja, die van Tango, Route Mobiel en Picnic. Kortom, een luis in de pels van veel bedrijven. Hij adviseerde om vooral met jonge mensen te gaan werken, die anders tegen bepaalde zaken aankijken. “Dat is verfrissend.” En verder: “Zeg een maand lang alleen maar ‘ja’ tegen alles wat voorbijkomt.” Dat hadden we bij de jongens van het Omdenken ook al gehoord. En ook het gebruik van social media is een ontwikkeling waar we niet meer onderuit kunnen, zo besloot Muller. En hadden we dat ook al niet eerder voorbij zien komen? Kortom, geen enkele business staat stil, dus ook de onze niet. Verander mee en bedenk één ding: vallen is niet erg, blijven liggen wel, om met de woorden van de heren van Omdenken af te sluiten. ■ Activa | Nummer 3 - 2019

20 NOAB Ledendag NOAB Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

21 Adver torial Belasting plannen als een investering “Met de fiscale software van Visionplanner is het mogelijk belasting te plannen in plaats van nattevingerwerk te leveren. Daarmee is het plaatje compleet.” Productmanager Karst Janssen is sinds september 2018 verantwoordelijk voor Visionplanner Fiscaal. “Je weet precies waar je aan toe bent als je zaken up-to-date houdt.” Door: Chris Wolters “Met de komst van de fiscale module van Visionplanner zijn kantoren ook in staat om hun klanten te voorzien van tussentijdse financiële en fiscale informatie. Daarnaast kunnen ze met deze module in Visionplanner fiscale aangiften en jaarrekeningen afronden,” vertelt Karst Janssen enthousiast. “Natuurlijk sluit ook de fiscale module naadloos aan op het credo ‘in het jaar aan het jaar werken’. Hiermee is Visionplanner het enige pakket dat het complete plaatje aanbiedt.” Samen werken aan resultaten Het ontwikkelingsproces van de module verloopt uitstekend omdat Visionplanner goede contacten heeft met experts uit de praktijk. “Dat zijn namelijk de kantoren,” geeft Karst Janssen aan. Hij is een man uit de praktijk en stelt: “Door co-creatie kunnen uiteenlopende wensen en pijnpunten worden opgespoord. Door een brede groep gebruikers van verschillende kantoren uit de fiscale praktijk samen te brengen, zoals assistenten, fiscalisten, klantbeheerders, relatiemanagers en partners, is co-creatie zeer productief gebleken! Samen kijken we naar processen in de fiscale praktijk zoals de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting, het kantoorproces en het geven van advies. De pijnpunten die daaruit naar voren komen, lossen we op.” Ruimte scheppen voor meerwaarde De ontwikkeling van de module Fiscaal schept ruimte voor een pro-actieve rol NOAB op fiscaal gebied en maakt, zoals gezegd, het plaatje compleet. “Visionplanner onderstreept steeds de meerwaarde die kantoren zichtbaar kunnen maken door het geven van tussentijdse financiele en fiscale informatie, zowel zakelijk als privé.” Janssen onderstreept nog eens dat door actuele informatie fiscale verrassingen verleden tijd zijn. “Met onze software zijn belastinguitgaven, net zoals investeringsbeslissingen, gewoon te plannen. Een benadering die borg staat voor het snel en efficiënt opstellen van aangiften. Janssen vervolgt: “Alles staat of valt met een aantrekkelijke, begrijpelijke en leesbare presentatie van de informatie. Vanuit de adviesfunctie wil men begrijpelijke taal en heldere visualisaties kunnen presenteren. Ondernemers krijgen direct inzicht in de eigen fiscale situatie. In één oogopslag is vast te stellen wat de adviseur voor hen betekent. Dit sluit naadloos aan op onze visie, zoals we die al hebben voor tussentijdse rapportage en het samenstelproces.” Wanneer klaar Het past allemaal in de eigen visie van Visionplanner die gebaseerd is op snel kunnen schakelen met de klant en via het dashboard realtime inzicht geven in de financiële situatie van een bedrijf. En ze zijn nog niet klaar. Karst Janssen: “Helaas kan ik nog niet vertellen wanneer de eerste versie live komt, want daar is het nog te vroeg voor. Wel weet ik zeker dat dit het wachten waard is.” Janssen adviseert alle kantoren dan ook om te wachten op de fiscale module als ze van plan zijn op korte termijn over te stappen. Karst Janssen Visionplanner BV Brouwersgracht 156 3901 TM Veenendaal T 0318–545 020 E info@visionplanner.com I www.visionplanner.com Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

22 Nieuwkomer schudt boekhoudmarkt op met bravoure en data RS Finance is op geen enkele manier een standaard boekhoudkantoor. De slogan van het bedrijf: boekhouders met lef. Meer precies: ‘digital native’ boekhouders. ‘Eindbaas’ en oprichter Arjan Schipperus: “We willen laten zien hoe leuk ons vakgebied is en wat de techniek mogelijk maakt vanuit de financiële kolom.” Met jaarlijkse groeicijfers van vijftig procent bewijst hij het gelijk van de aanpak. Door: Hans Pieters Bij binnenkomst op het kantoor in Amsterdam waan je je te gast bij een hippe start-up. Een grote, open ruimte zonder muren. Jonge medewerkers zitten aan grote werktafels met frames van steigerbouw. Al twee jaar op rij is RS Finance uitgeroepen tot FD Gazelle. Het belangrijkste criterium voor die titel is een onafgebroken omzetgroei van minimaal 20% over een periode van drie jaar. Aan ambities geen gebrek: “In 2025 bepaalt RS Finance het smoel van het Nederlandse boekhoudlandschap, zoals de Brooklyn Bridge dat doet voor New York. Een ‘Rock Solid’ icoon dat staat voor innovatie, ambitie en verbinding.” Vrij speelveld “We hebben een soort van vrij speelveld. Kantoren die kleiner zijn dan wij, gaan richting een fiscale of efficiencygedreven praktijk. Accountants in het mkb zijn vooral met jaarrekeningen bezig. Multidisciplinaire dienstverlening, zoals wij dat kunnen, lukt bijna geen partij.” ‘We hebben een soort van vrij speelveld’ In een interview met de Engelse website AccountingWEB noemt Schipperus RS Finance een ‘mini CFO’. Het is een passende, maar ook gewaagde uitspraak. “Zodra ik mezelf afficheer als CFO of adviseur denkt zo’n ondernemer ‘ik heb helemaal geen behoefte aan een boekhouder met een veel te grote broek’. Wat dat betreft moeten we ons bescheiden opstellen. We geven inzicht en helpen een ondernemer keuzes te maken.” NOAB De goede tools Schipperus omschrijft RS Finance als het ‘instituut voor goed ondernemerschap’. “Ondernemingen gaan meestal niet stuk aan een slecht businessplan, maar aan slecht management of management met gebrekkig inzicht. Als je ondernemers daarmee kunt helpen en ze de goede tools aanreikt, is er een wereld te winnen.” Opnieuw volgt de vergelijking met de cfo. “Een goede cfo zorgt dat je de keuzes van gisteren kunt maken met de cijfers van morgen. Het mkb maakt de keuzes van morgen nog te vaak op basis van hun bankrekening en de BTW-aangifte. Onze heilige graal is zó veel informatie over een onderneming en de omgevingsfactoren van de onderneming verzamelen dat we de toekomst van die onderneming kunnen voorspellen. Dan benchmarken we de onderneming ten opzichte van de meest succesvolle bedrijven in zijn peergroep.” Buitengewone bijdrage “We maken geen software. We implementeren deze. Voor ons zit de lol erin dat we, als de gegevens zijn ingevoerd en we een goed afgesloten administratie hebben, iets kunnen doen met de data.” De focus ligt op het interpreteren van de informatie. “Het testen van software is een permanent onderdeel van onze bedrijfsvoering. We besteden veel tijd aan het leren kennen van nieuwe software. Het gaat erom dat mensen leren hoe ze programma’s toepasbaar kunnen maken voor het succes van de ondernemer. Hoe maak je informatie inzichtelijk? Bij een nieuwe opdrachtgever is vraag nummer één: welke informatie heb je nodig om het bedrijf succesvol te kunnen leiden? We interviewen de klant, richten de software in en leiden onze klanten op om de software te gebruiken en doen vervolgens de nazorg.” “Uiteindelijk willen we een buitengewone bijdrage leveren aan Activa | Nummer 3 - 2019

23 de groei en het succes van ondernemers. Het leukste aan ons vak is met een ondernemer om tafel te zitten. Hem of haar iedere maand te volgen en vanuit je vakgebied bij te dragen aan zijn of haar ontwikkeling. Dat betekent dat je je opdrachtgever regelmatig moet spreken. Wij willen dat onze mensen de ruimte krijgen om de klant te kennen. Dat is voor ons ‘continuous monitoring’.” Precies op dat vlak missen veel administratie- en accountantskantoren de slag, stelt hij. “Mijn visie op het vak is dat er in ons vak heel veel heel goede professionals rondlopen. De kwaliteit van de accountants in Nederland is fenomenaal. Alleen gaat – naar mijn indruk – in de praktijk van de middelgrote en kleine kantoren het gros van de tijd verloren aan het vullen van dossiers en het afvinken van werkprogramma’s, waardoor er geen budget resteert om het gesprek met de klant te voeren.” Opleiden “We zijn een opleidingsinstituut. Wat we uiteindelijk doen is mensen in onze branche opleiden om de software te kunnen gebruiken en implementeren. Dat is de kern. Het proces van ‘on boarding’ – het leren begrijpen van wat we doen en het goed uitleggen van de techniek is heel belangrijk. Wij leiden klanten en nieuwe medewerkers op.” Arjan Schipperus ‘Om technologie goed ‘aan te zetten’ moet je eerst begrijpen wat het doet’ Technologie kan heel krachtig zijn, maar je hebt mensen nodig om de technologie te implementeren, benadrukt Schipperus. “We hebben kennis van boekhouden, software en ondernemen. Maar het begint met de vraag: wat heeft de opdrachtgever nodig? Om technologie goed ‘aan te zetten’ moet je eerst begrijpen wat het doet. Een onderzoek doen om te snappen wat de software kan en hoe het precies werkt.” Als voorbeeld noemt hij de koppelingen van een webshop met een boekhoudpakket. NOAB “Je moet weten wat mogelijk is. Het is voor ons zoeken hoe je van verschillende deelsystemen één coherent systeem maakt. Daar hebben we onze neus wel eens mee gestoten.” Keuzestress Bij veel top-30 kantoren zie je dat budgetten worden vrijgemaakt voor innovatie en gerichte investeringen, constateert Schipperus. Innovatie kost veel tijd, is zijn ervaring. “Collegaondernemers hebben keuzestress in de hoeveelheid deeloplossingen die heel specifiek zijn voor wat een kantoor er al dan niet mee kan. Alleen al voor scan & herken- functionaliteit zijn er al 15 gangbare oplossingen. Dan moet je wel meteen de juiste keuze maken. Wij testen al vijf jaar software en vinden inmiddels de weg wel.” Hij is niet bang voor de concurrentie van techreuzen als Google en Microsoft, zoals geschetst in een rapport van de NBA-beroepsorganisatie. “We moeten niet onderschatten wat de impact kan zijn, maar qua interpreteren van cijfers is er de komende twintig jaar nog werk zat.” ■ Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

24 NOAB Mattheus Budak Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

25 ‘Om cijfers te ‘ontcijferen’ moet je de klant door en door kennen’ Het Enschedese Loyal Consultants is sinds afgelopen jaar aspirant NOAB-lid. Mattheus Budak voelt zich thuis in de open cultuur. De NOAB-organisatie is een welkom klankbord als het gaat om de koers van het kantoor. Budak en zijn collega’s presenteren zich niet als boekhouder, maar als mkb-consultant. “Het is belangrijk om als adviseur daarin de leiding te nemen.” Door: Hans Pieters Mattheus Budak komt uit een ondernemersfamilie. Als eerstejaarsstudent van de opleiding bedrijfseconomie, in 2009, vroeg zijn vader hem het ondernemingsplan te schrijven voor een tweede vestiging van diens bedrijf. “Dat was gelijk praktijk en theorie naast elkaar. Dat merkte je ook in mijn plan, dat tot op detail was uitgeschreven. Ik wist al dat ik adviseur wilde worden. Hoe kan ik mijn vader helpen bij het ondernemerschap?” Grijze pakken Bij het meelopen met accountants van de grotere kantoren, tijdens zijn studie, viel het hem op dat het vooral oudere mannen in grijze pakken waren. “Jonge ondernemers die in deze tijd voor zichzelf beginnen moeten een klik hebben met hun adviseur. Bij mijn vader was het vroeger ‘de accountant komt langs’. Dan moesten de mappen klaarstaan. Die werden vervolgens meegenomen en dan zag je de adviseur vervolgens pas drie maanden later weer terug.” ‘Soms moet je de klant hard aanpakken’ Vanaf dag één dat Budak in 2012 zijn eigen kantoor begon, was de insteek: wij moeten advies geven. “Inboeken is het basisproces. Dat moet gebeuren om de cijfers inzichtelijk te krijNOAB gen. Maar de cijfers zeggen iets.” Hij vervolgt: “Om de cijfers te ‘ontcijferen’ moet je inzicht hebben en de ondernemer kennen. Hoe kijken ondernemers aan tegen het leven en hoe kijken ze aan tegen adviseurs? Dat vond ik een belangrijk punt. Ik ga altijd bij de klant langs. Ik wil een goed beeld van hem hebben, zodat ik advies op maat kan geven.” Leiding nemen Standaardisatie werkt niet bij advies, stelt Budak. “We denken op maat mee met de ondernemer – in de tijd van het jaar en in de tijd van zijn leven. We kijken naar zijn doel. De klant wil iets bereiken.” Daarbij moet je streng durven zijn: “We zeggen vaak ‘you can’t have the cake and eat it’. Je kunt niet beide hebben. Soms moet je de klant hard aanpakken. De klant is koning, maar je moet weten wanneer een klant behoefte heeft aan advies en je moet doorpakken. Ik houd klanten vaak een spiegel voor: wat verwacht je van mij als adviseur en wat wil je dan dat ik voor je doe?” “We kijken heel sterk naar vragen als ‘wanneer moet je investeren?, ‘wanneer moet je uitbreiden?’, ‘wanneer is het verstandig om over te stappen op een BV?’. We bieden het complete plaatje aan. Dat betekent niet dat we direct ook het antwoord hebben, maar we hebben wel een heel breed samenwerkingsverband van specialisten op het gebied van fiscale zaken, hypotheken, financiering, verzekeringen en testamenten. Het is belangrijk om als adviseur de leiding te nemen,” benadrukt Budak. “Dat moet. Sommigen hebben daar ook behoefte aan. Dan moet je dwingend zijn. Dat waarderen ze ook.” Als voorbeeld noemt hij gesprekken die hij voert over estate planning. Activa | Nummer 3 - 2019

26 “Dat is een moeilijk gesprek. De dood is een onderwerp waar je niet graag over praat. De manier waarop je dat onderwerp ter sprake brengt is belangrijk. Net als pensioen is dat een onderwerp dat ondernemers voor zich uitschuiven. Als adviseur moet je zeggen: we gaan nu een stappenplan maken, dit jaar de BV, volgend jaar de eigen woning en het jaar erop het pensioen en eigen testament.” Keuze voor NOAB Naast advies zijn loyaal en laagdrempelig de andere kernwaarden. “We hebben ons bewust Loyal Consultants genoemd. We zijn een adviseur die loyaal is aan de klant, zowel in goede tijden als in mindere tijden. Als adviseur moet je je zo open opstellen, dat de klant alles kan vertellen. Je bent coach en vertrouwenspersoon. Soms vertelt iemand dingen die de partner bij wijze van spreken nog niet weet.” “We zijn een open organisatie. We werken graag samen met andere kantoren. Sinds we ons bij NOAB hebben aangemeld, begin vorig jaar, zien we vaak collega’s. Je kunt vaak vaktechnische casussen met elkaar bespreken. En wat de laatste tijd speelt, welke softwarepakketten goed passen en wat de ervaringen ermee zijn.” Als voorbeeld noemt hij gesprekken met andere kantoorhouders welke scan & herken-software het beste past bij een bepaald type klant. “De kennis en ervaring die je deelt als kantoren is goud waard. Die saamhorigheid, dat je elkaar niet ziet als concurrent, is mooi.” ‘je bent coach en vertrouwenspersoon’ Budak vergelijkt zijn kantoor met een hybride. “We zijn gedeeltelijk elektrisch, deels benzine. Maar we willen naar volledig elektrisch. NOAB kan ons daarin helpen. Waar staat je kantoor over een aantal jaren? NOAB begeleidt kantoren bij de digitalisering, met name met NOAB Next.” Hij vervolgt: “De boekhouding kan iedereen doen. Begeleiding en advies is de toekomst.” NOAB is daarin een klankbord. “Ze denken verder. Ze weten wat er in de markt speelt en je hoort waar collegakantoorhouders mee bezig zijn. Het is een toegankelijke organisatie, geen vraag is te gek.” ■ adviesgroep Partners in kwaliteit MARREE & VAN UUNEN BELASTINGADVISEURS Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk T. 013 - 577 34 81 E. info@marree-cs.nl VOOR UW FISCALE VRAAGSTUKKEN NOAB DIjKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl E. vandenende@de-advocaten.nl VOOR UW jURIDISCHE VRAAGSTUKKEN Activa | Nummer 3 - 2019 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

27 Adver torial ‘Maak de klant zelf eigenaar van het digitale dossier’ Goede dossiervorming vormt één van de kernwerkzaamheden van het administratiekantoor, waarbij de informatie meer en meer in een digitaal dossier wordt bewaard. Het is een goed en veilig alternatief voor het uitvragen van stukken via e-mail, benadrukt Kees Schaap van Pro Management. Het laatste is onder de regels van de nieuwe AVG in principe niet meer toegestaan, waarschuwt hij. Door: Hans Pieters Het advies van Kees Schaap is kort maar krachtig: Weg met het permanente dossier! “U kent dat wel. Een kantoor verzamelt bij de start van het verzorgen van de administratie voor een nieuwe klant allerlei stukken van de onderneming, die voor lange tijd van belang zijn. Deze slaat hij ook voor lange tijd op in een zogenoemd permanent dossier.” Daar begint vaak de ellende. Veelal blijkt dat belangrijke stukken niet zomaar door de opdrachtgever worden ingestuurd of dat de klant zijn documentatie niet op orde heeft. “Hij is zich niet bewust waar deze opgeslagen zijn en vraagt ze, als hij ze op een later tijdstip nodig heeft, gewoon bij u op. Vaak komt het voor dat alléén de intermediair over de originele stukken beschikt en deze voor zeer lange tijd moet bewaren omdat ze gebruikt zijn voor adviezen en diverse controles. Er is altijd de onzekerheid of de gegevens wel volledig zijn, terwijl de opdrachtgever wel die verwachting heeft.” Het persoonlijk klantdossier Het moet én kan tegenwoordig anders, waarschuwt Schaap. “Steeds meer intermediairs kiezen voor het online delen met hun klanten van een digitaal dossier (zie Digirecord.nl), waarin goed NOAB gestructureerd de documenten zijn opgeslagen. Je kunt met de klant afspreken dat wijzigingen of aanvullingen alleen in dat dossier worden opgeslagen. Ideaal! De verantwoordelijkheid berust bij de klant en je beschikt 24/7 over de gegevens.” ‘Weg met het permanente dossier!’ Meestal stelt het kantoor het digitale dossier ter beschikking aan haar klanten. Dit is de verkeerde route, meent Schaap. “Het is beter om over te stappen op het persoonlijk klantdossier, waarbij de klant zich abonneert op één of meer digitale dossier(s) en dan toegang geeft aan de (medewerkers van de) intermediair.” Daarmee is de verantwoordelijkheid helemaal duidelijk. “Het grote voordeel voor de klant is dat bij een wisseling van intermediair het gehele dossier met één of twee muisklikken volledig kan worden overgedragen en dat het dossier compleet blijft.” Digirecord.nl Pro Management biedt als eerste partij in Nederland deze mogelijkheid aan met de oplossing digirecord.nl, met een vergoeding per dossier, waarbij het niet uitmaakt hoeveel personen toegang hebben tot dat online dossier. Het lost meteen één van de knelpunten op onder de nieuwe AVG-regelgeving, stelt Schaap enthousiast. “In de huidige praktijk worden stukken meestal gewoon via e-mail uitgevraagd. Intermediairs lopen daarmee veel risico’s. De regels van de AVG staan dit in principe niet toe. Met de online dossiers via digirecord.nl, waarvan de opdrachtgever eigenaar is én blijft, is de toegang beveiligd via een multifactorsysteem en wordt volledig voldaan aan de huidige wet- en regelgeving.” Pro Management Software Lijstersingel 15 2902 JD Capelle aan den IJssel T 010–451 76 76 E info@promanagement.nl T www.promanagement.nl Activa | Nummer 3 - 2019

28 NOAB-kantoor in beeld ‘Een informeel kantoor, dat past in deze regio’ In 1995 begon Hans Lenderink zijn eigen kantoor, “op de slaapkamer”, en in 2014 nam zoon Peter de zaak over. Wat niet wil zeggen dat Hans toen op z’n lauweren ging rusten. Daar was geen tijd voor, want sinds de overname groeide het kantoor met 60%. Het kantoor heeft veelal regionale klanten, die het prettig vinden om op informele wijze hun financiële en fiscale zaken te regelen. Door: Henk Poker Hans, 73 jaar, heeft nooit voor een baas gewerkt. “Voordat ik een eigen kantoor begon was ik boekhouder van twee autobedrijven die van mijn broers waren.” De stap naar een eigen kantoor kwam eigenlijk als vanzelf. “Ik heb daar nooit over nagedacht en er ook geen minuut spijt van gehad.” Dertien jaar geleden kocht hij een fraai huis in de bossen vlakbij Haaksbergen, waar hij ook zijn kantoor vestigde. “Ik vind het heerlijk om ’s morgens om vijf uur te beginnen. Dan is het aangenaam stil en kun je veel doen.” Vak leren Peter werkte voor verschillende kantoren, voordat hij ruim vijf jaar geleden het kantoor van zijn vader overnam. “Hans vertelde me dat ik het vak maar ergens anders moest leren en dat heb ik gedaan, bij een klein administratiekantoor tot en met een kantoor behorend tot de Big Four. Toen ik daar wegging, kwam er een aantal klanten mee.” Het zegt iets over de manier waarop men bij Lenderink met klanten omgaat. “We staan altijd klaar en zijn informeel in de omgang. Sommige klanten zie Peter en Hans Lenderink Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

29 je maar eens per jaar, waar anderen juist strategisch bezig willen zijn. Wij denken graag aan de voorkant mee.” ‘We staan altijd klaar en zijn informeel in de omgang’ Met een klein kantoor, drie parttimers en één fulltimer, en een groeipercentage van 60% in de laatste vijf jaar, speelt automatisering bij Lenderink een belangrijke rol. “We zijn vorig jaar overgestapt naar een nieuwe provider en dat bevalt uitstekend. We kunnen daardoor niet alleen sneller werken, maar ook nog eens goedkoper. De grootste efficiencyslag die we hebben gemaakt is de bankenkoppeling en digitaal factureren, dat scheelt ook veel tijd. 50% van de facturen wordt binnen acht dagen betaald, dus daar zijn we heel tevreden over. Verder doen we alles in de cloud en is de server eind vorig jaar de deur uitgegaan, dat scheelt enorm in het stroomverbruik.” Hobby Naast het werken, wat hij nog steeds met plezier doet, geniet Hans van zijn grote hobby de mensport, waarmee hij in 2016 reserve kampioen Vaardigheid sulky klasse werd. “Ik vind het werken nog leuk en zolang dat het geval is, blijf ik het doen. Ik kan alle ontwikkelingen nog bijbenen, dat is een voorwaarde om door te kunnen gaan.”Peter vindt het prima en juicht het toe dat zijn vader actief blijft. “Hans is voor veel klanten nog het gezicht van Lenderink en die klanten heb ik in de loop van de tijd ook leren kennen.” Het huis in Haaksbergen staat inmiddels te koop. “We willen kleiner wonen,” zegt Hans. Waar het kantoor in de toekomst gehuisvest wordt, durft Peter nog niet te zeggen. “Ik hoop in elk geval dat we in Haaksbergen kunnen blijven.” ■ Helpdesk WVO ADVOCATEN EN MEDIATORS Jan van Galenstraat 14 3115 JG Schiedam Tel. 010 426 19 56 info@mraccountants.nl BTW-INSTITUUT BELASTINGADVISEURS Merwedestraat 86, 3313 CS Dordrecht T. 078 - 622 54 52 E. info@vandrielfruijtier.nl PUNT & VAN DE WEERDT, BELASTINGADVISEURS Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag T. 070 - 302 58 25 E. info@defiscalisten.nl NOAB DIjKSTRA & VAN DEN ENDE ADVOCATEN Wagenweg 12-b 1442 BX Purmerend T. 0299 - 42 30 35 E. secretariaat@de-advocaten.nl of vandenende@de-advocaten.nl KRC VAN ELDEREN ACCOUNTANTS | BELASTINGADVISEURS Kanaalpad 77 | 7321 AN Apeldoorn T. 055 - 522 33 77 E. apeldoorn@krcvanelderen.nl Met vestigingen in: Ommen 0529 - 46 96 00 Wezep Zwolle 038 - 444 62 44 038 - 423 15 83 MARREE & VAN UUNEN BELASTINGADVISEURS Sprendlingenstraat 61 5061 KM Oisterwijk T. 013 - 577 34 81 E. info@marree-cs.nl Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl Activa | Nummer 3 - 2019

30 ‘Imponeren door kennis is niet van deze tijd’ “Tot het uiterste automatiseren waardoor de financiële administratie minder tijd en moeite kost voor zowel de ondernemer als voor ons kantoor.” Zo vat Sjoerd Heijmans een belangrijk ondernemingsdoel van Ik Ben Een Ondernemer (IBEO) samen. Door: Chris Wolters De automatisering is inmiddels ver doorgedrongen en veel accountants- en administratiekantoren hebben al vele mogelijke processen geautomatiseerd. “Dat was bij onze start wel anders. Toen klopte 80% van de kantoren allerlei gegevens nog handmatig in.” Gezonde samenwerking IBEO is een accountants- en administratiekantoor met wortels in de horeca. Het kantoor ontwikkelde zich snel tot een bedrijf met een heel eigen en opvallende aanpak. Het bedrijf is naar eigen zeggen ook een pionier op het gebied van softwareontwikkeling en automatisering. Daardoor kan de administratie van een onderneming worden overgenomen op basis van een bescheiden en vast bedrag per maand. Ondernemers kunnen in de relatie met IBEO zelf bepalen wat ze willen bekijken, bijvoorbeeld openstaande facturen, beschikbaar werkkapitaal of de debiteurenposities. Zijn inkomende facturen of belastingaangiftes akkoord, dan handelt IBEO de transacties af. ‘We streven naar een informele sfeer waarin heel hard wordt gewerkt’ Oprichters Geert Leijen en Sjoerd Heijmans vinden teamspirit, cultuur en een goede sfeer belangrijk. “We streven naar een informele sfeer waarin heel hard wordt gewerkt. Laagdrempeligheid is voor ons belangrijk. Klanten moeten makkelijk kunnen binnenstappen en hun vragen stellen. We zijn een jong team, de klant moet echter niet de indruk krijgen met veredelde NOAB studenten te maken te hebben of te krijgen. Bij IBEO werken uitsluitend goed opgeleide mensen, dat moeten de klanten op waarde weten te schatten. Iedereen die bij ons werkt is afgestudeerd. In ons bedrijf selecteren we niet op het aantal boekingen of kennis van systemen. Als er een klik is en we hebben de indruk dat dit ook met de klanten het geval is, gaan we met kandidaten in zee.” Betrouwbaarheid uitstralen Veel financiële dienstverleners werken, naast het afleveren van goede en betrouwbare verslaglegging, aan een degelijke en betrouwbare uitstraling. Heijmans deelt de kwalificaties wel, maar kiest om dat te bereiken een wezenlijk andere route: ‘Ondernemers willen een reëel beeld van de actuele situatie’ “We merken dat onze informele aanpak veel ondernemers aanspreekt. We hoeven daarbij niet de indruk te wekken alles te weten en de materie volledig te beheersen. Imponeren door kennis te ventileren is niet meer van deze tijd.” Heijmans merkt in de praktijk dat ondernemers zich goed voorbereiden op een gesprek met hun adviseur, dat ze veel relevante informatie zelf al hebben opgespoord en dat ze niets moeten hebben van nodeloos ingewikkeld taalgebruik. Ze willen, aldus Heijmans, een reëel beeld van de actuele situatie. “We houden het daarom simpel. Net zoals het feit dat we aangeven wat we wel en niet doen en heldere tarieven hanteren voor het werk dat de dienstverlener voor ze doet. Dat alles moet leiden tot een gezonde en langdurige samenwerking met de klant.” Activa | Nummer 3 - 2019

31 Sjoerd Heijmans Verleggen van de aandacht Ten aanzien van de discussies rond de veranderende taak van de financiële dienstverlener, neemt Heijmans een eigen positie in: “Ondernemers gingen in het verleden al voor advies naar de boekhouder. Die beschikte over bijvoorbeeld branchebrede cijfers en dat inzicht hadden veel ondernemers nou juist niet.” Financiële dienstverleners kunnen uitstekende adviezen geven, meent Heijmans. Met een voorbeeld uit de praktijk illustreert hij de verschillen: “Marges verhogen is soms mogelijk door kostenreductie, maar in andere gevallen in een betere presentatie.” We gaan nog even terug naar de automatisering. Heijmans: “Het klinkt haast arrogant, zo is het zeker niet bedoeld, maar wij bepalen voor de klant de te gebruiken software. De achtergrond is heel eenvoudig: iedere medewerker moet in principe al onze klanten kunnen bedienen. Dus moet je ervoor zorgen dat de kennis van de software bij al onze medewerkers aanwezig is.” Dat klinkt heel aannemelijk en lijkt in de praktijk te worden ondersteund door een niet te stuiten groei van het aantal klanten. Dat leidt tot een ander probleem: het vinden van geschikt en gekwalificeerd personeel. Outsourcing naar India bleek in de praktijk niet de ideale oplossing. Die oplossing is wel gevonden in Belgrado, Servië. Heijmans: “De universiteit daar levert veel mensen af met veel kennis en ervaring. Die kunnen bij ons de markt bedienen en tegelijkertijd bijdragen aan de modernisering en automatisering ter plaatse.” Grote veranderingen Sjoerd Heijmans geeft aan dat service die de financiële dienstverleners kunnen bieden, nog steeds kan worden opgeschroefd. IBEO zal zich daar de komende tijd verder in ontwikkelen. Al NOAB eerder gaf hij aan dat de ervaring uit de horeca met service en gastvrijheid daarin leidend is. Ook het verder analyseren van data, dus wat eten klanten, wat willen ze daarvoor betalen, welke smaken hebben hun voorkeur? Gegevens waarop bedrijven enorm kunnen inspelen. Een andere ontwikkeling is volgens Heijmans de verdere specialisaties, dus mensen die vooral letten op automatisering, fiscaliteit, pensioenen of automatisering. “Die disciplines moeten we koppelen. Vervolgens is het zaak de juiste data op te halen en vervolgens de ondernemersplannen daarop af te stemmen.” ‘Het klinkt haast arrogant, maar wij bepalen voor de klant de te gebruiken software’ Heijmans besluit: “Die ontwikkelingen zullen in een versnelling raken, waardoor het personeelsprobleem alleen maar groter zal worden. Want wil je ook voor de klant tijdig goede suggesties doen of praktische adviezen afgeven, dan heb je niet alleen data en tools nodig, maar ook goed opgeleide mensen die de getallen kunnen interpreteren en die vervolgens omzetten in praktische adviezen waarmee de ondernemer zijn bedrijf verder kan ontwikkelen en/of uitbreiden. De toekomst ziet er goed uit, maar het is en blijft hard werken.” ■ Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

32 ‘ICT vormt de rode draad binnen mijn kantoor’ “Ik heb altijd al het idee gehad om voor mezelf te beginnen.” Dat zegt de 22-jarige Jonathan Oudshoorn van OIG Bedrijfs- en Belastingadvies B.V., die op 24 januari van dit jaar zijn eigen kantoor heeft opgericht, zich meteen aanmeldde bij NOAB en een eigen mening over de branche heeft. Hij heeft in de afgelopen periode een goed beeld gekregen van zijn collega’s en verbaast zich over het feit dat met name de automatisering achter blijft bij wat de markt vraagt. “Kantoorhouders vergeten in welke tijd we leven.” Zelf kent hij dat probleem niet, “ICT staat voorop.” Door: Henk Poker Dat wil niet zeggen dat hij de menselijke kant vergeet, integendeel. “Ik doe meer dan alleen maar boekhoudingen, juist de rol van adviseur staat centraal. Ik ga graag het gesprek met mensen aan, wil ze leren kennen. Waarom? Omdat je dan leert welke reis je met iemand aan kunt gaan. Vergelijk het met een supermarkt. Je neemt iemand daar niet mee naartoe om hem vervolgens zelf uit te laten zoeken wat hij nodig heeft. Je gaat met elkaar shoppen, zodat het mandje vervolgens gevuld is met datgene wat hij daadwerkelijk nodig heeft. Je moet klanten binden, in gesprek gaan, dat vind ik het leukste aan het vak.” ‘Papieren dossiers zijn echt verleden tijd’ “Als je dat goed doet, dan blijft die klant nog jarenlang bij jou. Verder kan ik dankzij mijn optimale automatisering cijfers analyseren en daarmee kun je zelf werk creëren waar je klanten daadwerkelijk behoefte aan hebben.” Opleiding Oudshoorn werkte voorheen in de auditpraktijk en miste de adviesrol, het echte contact met de klant. “Het was voor mij dé aanleiding om een eigen kantoor te starten.” Daarnaast volgt hij aan Nyenrode de opleiding tot registeraccountant, een opNOAB leiding van minimaal 7 jaar, maar hij verwacht uiteindelijk op 9 à 10 jaar uit te komen. “Is een opleiding goed te combineren met een eigen bedrijf? Nee. Had ik dat wel verwacht? Ja.” Hij kan er om lachen. “Met name bij spoedklussen, en die heb ik nog wel eens, schiet de opleiding erbij in. Sterker nog, het is bijna onmogelijk, dus tot nu toe gaat het heel moeizaam sinds ik een eigen bedrijf heb.” Het mag best opvallend worden genoemd dat hij al op jonge leeftijd een eigen kantoor heeft. “Het was voor mij geen optie om bij een bestaand kantoor aan de slag te gaan”, merkt Oudshoorn op. “Wanneer je dat doet, blijf je tegen dezelfde problemen aanlopen. Er moet iets gebeuren in de branche en verandering krijg je vooral wanneer je je eigen cultuur kunt creëren. De cultuur die ik nu realiseer binnen mijn kantoor, bepaalt hoe ik er over tien jaar voor sta, daar ben ik me heel bewust van. Bijvoorbeeld, voer ik een 9 tot 5 cultuur in, of ga ik voor vrijheid, met een harde werkmentaliteit. Ik kies voor het laatste.” Omzetten In de afgelopen periode sprak Oudshoorn vele collega kantoorhouders. “Er zijn zeker NOAB-kantoren die hard werken en snel groeien, waar anderen stil blijven staan. Ik ben geschrokken van het benchmarkonderzoek, met name wat betreft de omzetcijfers. Zelf kom ik uit de accountancy en misschien vergelijk ik de cijfers te veel met die beroepsgroep en moet ik dat loslaten, maar het is wel het niveau waar ik zelf naar streef. En een optimale automatisering vormt daarin de bepalende factor.” Activa | Nummer 3 - 2019

33 Jonathan Oudshoorn “En juist daarin blijven te veel NOAB-kantoren achter. Ik hoor te vaak dat men tevreden is met hoe het gaat en dat de automatisering op orde is en werkt. Ik ben het daar niet mee eens, vooral omdat men de waarde ervan, van de investering in automatisering, niet ziet. Ja, het kost op de korte termijn veel geld, maar je verdient dat, zeker op de lange termijn, terug.” En geïnvesteerd heeft Oudshoorn. Hoewel hij zelf de nodige kennis van ICT heeft, schakelde hij consultants in die de basis voor zijn automatiseringssysteem hebben gelegd. “Vervolgens heb ik het zelf uitgewerkt en toegespitst op hetgeen ik nodig heb. Vooral voor startend kantoor vergde dit een behoorlijke investering, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.” Optimaal van dienst zijn Zijn kantoor is papierloos, “papieren dossiers zijn echt verleden tijd”, werkt hij als één van de weinigen in de branche met een Apple computer, omdat de kans op virussen kleiner is. Gebruikt hij geen muis, maar een trackpad, “dat werkt zoveel gemakkelijker”, en heeft hij steevast een draadloos oortje in, “dat maakt je veel efficiënter, want dan kun je tijdens een telefoongesprek gewoon doorwerken en de klant optimaal van dienst zijn.” Het zijn maar enkele voorbeelden van de manier waarop Oudshoorn werkt. “Als er technisch iets mogelijk is en mijn klanten hebben er voordeel van, dan schaf ik het aan.” Neemt hij dan geen klanten meer aan die nog een schoenendoos komen inleveren of vooruit, een ordner met hun administratie? “Ja, dat doe ik één jaar, daarna moet de klant automatiseren, anders wordt het een pdv, ‘prettige dag verder’, en ga ik er geen zaken mee doen.” NOAB Als starter wilde hij zich zo snel mogelijk aansluiten bij een overkoepelende organisatie. “Anders sta je er alleen voor en dat wilde ik niet.” De snelle groei heeft er voor gezorgd dat hij binnenkort z’n eerste medewerker in dienst neemt. “Ik vind dat NOAB kwalitatief goede cursussen aanbiedt. Daarnaast krijg je bepaalde inkoopvoordelen en hebben ze diverse voorbeelddocumenten die uitstekend van pas komen. Al met al biedt NOAB een bepaalde richtlijn voor mijn kantoor. Verder is het goed dat NOAB strenge normen hanteert, bijvoorbeeld ten aanzien van de Wwft. Ik vind dat prima. Al met al vormt NOAB voor mijn kantoor een goede opstap in de branche, waarmee ik een goede basis kan leggen.” ■ Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Kijk voor meer informatie en vrijblijvende premieberekening www.bavverzekering.nl Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

34 Het einde van de boekhouder “Het aantal ondernemers neemt nog verder toe, het aantal echte boekhouders daalt binnen twee jaar naar een fractie van het huidige aantal. Daar waar een oudere ondernemer vaak zijn ondernemersavontuur begon bij een boekhouder, zal de nieuwe lichting ondernemers deze stap overslaan.” Een uitspraak van Hilco de Roo, één van de oprichters van softwareleverancier Jortt. Ontegenzeggelijk een aanbieder met een eigen visie. Door: Chris Wolters “In mijn ogen is het onlogisch dat duizenden boekhouders kennis moeten opdoen, aanvullen en bijhouden, terwijl je het geheel van wetten en regels ook in een softwareprogramma kunt stoppen.” Hilco de Roo geeft zijn visie op het moderne boekhouden. “Er zijn in het Burgerlijk wetboek 2, titel 9, 455 artikelen waaraan een administratie moet voldoen. Daar weet een computer sneller, beter en efficiënter de weg in dan de mens.” Simpel houden Het boekhoudprogramma Jortt verwerkt niet alleen realtime alle bankmutaties (met Bunq), maar zorgt er ook voor dat alle mutaties correct in de boekhouding komen, zelfs als de gebruiker niet aan het boekhouden is. De Roo: “Je zou kunnen zeggen boekhouden, maar dan zonder menselijke handelingen. In plaats daarvan is een server actief die 24 uur per dag vele duizenden boekingen per uur automatisch kan verwerken. ‘Een eenvoudige lunchbon wordt complex vanwege de verschillende niet-aftrekbare delen’ ”De Roo vat de verschillen met traditionele systemen kort samen: “Minder boekhouden en toch meer kwaliteit en een boekhouding die consequent én waterdicht is.” Als voorbeeld noemt hij een eenvoudige lunchbon. “Die wordt complex vanwege de verschillende niet-aftrekbare delen die gelden voor een BV of een eenmanszaak. De ondernemer weet dat hij heeft geluncht, NOAB maar is niet op de hoogte van alle regels omtrent de lunchbon die een boekhouder wél kent. Toch kan de ondernemer deze boeking in Jortt foutloos maken. Hij selecteert de banktransactie namelijk als lunch. Klaar. Jortt maakt vervolgens zelf een kostenboeking, zonder BTW en met een deel van 26,5 resp. 20% niet-aftrekbare kosten. Dit is in de kern het verschil van Jortt met alle traditionele systemen. Je geeft aan wát er is gebeurd, niet hóe je iets moet boeken. Vervolgens komen de BTW-berekening, de winst-en-verliesrekening, de balans en zelfs de volledige jaarrekening (samenstellingsverklaring) automatisch uit het boekhoudprogramma. Bovendien voorkomt dit ook de bekende ergernissen,” stelt De Roo. “Als een ondernemer in juni van het lopende boekjaar hoort dat met een kleine investering in december van het vorige boekjaar een investeringsaftrek mogelijk was geweest, dan krijg je daar geen applaus voor. Een geautomatiseerde boekhouding geeft die melding al ruim vooraf.” Met betrekking tot de verwerking van banktransacties voegt De Roo daaraan toe: “De nieuwe PSD2wetgeving zorgt dat Jortt de banktransacties van alle banken nóg sneller in de boekhouding gaat verwerken. Dan wordt het pas echt gaaf: 20 seconden na een betaling is je boekhouding dan weer helemaal bijgewerkt.” Terug naar de basis De Roo wijst er vervolgens op dat ondernemers heel vaak uitstekend weten hoeveel winst en verlies ze (moeten) boeken, maar de weg kwijtraken met bijvoorbeeld een lunchbon, Google-facturen of boetes. “Met Jortt heb je daar geen boodschap aan. Boekhoudkundige kennis is niet nodig, de resultaten zijn direct duidelijk. Al deze ‘lastige’ boekingen worden geheel automatisch verwerkt. De ondernemer ziet ze pas in de winsten-verliesrekening terug. “De mens heeft, zoals gezegd, die race verloren van de computer en ik verwacht dat binnen twee jaar de traditionele boekhouding nog slechts door een enkeling Activa | Nummer 3 - 2019

35 zal worden uitgevoerd.” De taak van de financiële deskundigen zal, als we de gedachtegang van De Roo volgen, die van sparringpartner zijn als het gaat om investeringen, fiscalist als het gaat om belastingzaken en ter zake kundig adviseur door kennis van de branche. Andere aandachtsgebieden De automatisering en digitalisering hebben gevolgen voor de branche. De Roo meent ook dat moderne ondernemers geen basis voor ondernemerschap leggen met een middenstandsdiploma, waarin onder meer zijn opgenomen verkooptechniek en boekhouden. “De generatie die nu van een opleiding komt, is goed in het vak dat ze doen. Het zijn vakspecialisten. Met moderne hulpmiddelen kunnen ze veel zelf. Hebben ze toch hulp nodig, dan roepen ze die in. Dan worden er andere vakspecialisten bijgehaald die op de hoogte zijn van belastingen, pensioenen, verzekeringen, investeringsbeslissingen, marktontwikkelingen, kortom alles buiten hun eigen vakgebied.” De Roo scherpt aan: “Het aantal ondernemers neemt nog verder toe, het aantal echte boekhouders daalt binnen twee jaar naar een fractie van het huidige aantal. Daar waar een oudere ondernemer vaak zijn ondernemersavontuur begon bij een boekhouder, zal de nieuwe lichting ondernemers deze stap overslaan.” ‘Als vakspecialisten toch hulp nodig hebben, dan roepen ze die in’ De Roo gaat ervan uit dat Jortt zeer waarschijnlijk, en niet eens op lange termijn, concurrentie zal krijgen. Dan is de intrigerende vraag wat Jortt méér is dan andere systemen. De Roo: “Het is een applicatie die de boekhouding voor je doet, geen boekhoudprogramma. Het programma ziet er dus er steeds minder als een boekhoudprogramma uit en steeds meer als andere applicaties. Terugkomend op de concurrentie, als andere leveranciers hetzelfde gaan doen, dan verdwijnen de verschillen snel.” Hoe gaan ze daar bij Jortt mee om? “Voor ons begint het echt leuke werk pas nu. Boekhoudkundig is de automatisering in Jortt nu verder en betrouwbaarder (>98%) dan een boekhouder (ca. 90%) die de boekhouding voor je Hilco de Roo NOAB Activa | Nummer 3 - 2019 doet. De jaarafsluiting gaat automatisch en een samenstellingsverklaring maakt Jortt in gemiddeld vier seconden per bedrijf. Voorlopig staan we nog voor. Stukje bij beetje worden alle ‘boekhoudachtige dingen’ weggehaald. En komen daar allerlei extra mogelijkheden bij. Jortt is nu geschikt voor bedrijven in de categorie ‘Klein en Micro’, bedrijven met een omzet tot € 12 miljoen per jaar. Maar de ontwikkelingen staan ook hier niet stil. We leven in een tijdperk waarin we ‘voor de lol’ Tesla’s naar Mars schieten. Alles is mogelijk.” ■ Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

36 Adver torial ‘PSD2 versterkt de voorspellende waarde van de boekhouding’ PSD2, de tweede generatie bankkoppelingen, verplicht banken toegang tot betaalrekeningen te geven. John Dijns van Twinfield is blij met de nieuwe wetgeving. “Het dwingt iedereen de volgende stap te zetten. PSD2 helpt ons om de transitie van de boekhouding te maken van proactief naar predictief. Voor die transitie moet je goede, up-to-date informatie hebben. Alléén dan kun je goede voorspellingen doen.” Door: Hans Pieters “We willen de partner zijn van de boekhouder/accountant en hen helpen om hun dienstverlening naar een volgend niveau te tillen. Wij denken dat PSD2 daarin een belangrijke stap is,” verklaart John Dijns, associate director of product management, verantwoordelijk voor productstrategie. “Kantoren willen hun processen zo veel mogelijk standaardiseren en zo veel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd. De bankkoppeling speelt daar een belangrijke rol in.” Integratie Robert Baars is binnen Twinfield (boekhoudsoftware van Wolters Kluwer) verantwoordelijk voor het bankdomein. De integratie van PSD2 – van het aanvragen van de licentie tot het klaarmaken van de software voor de gebruikers van de boekhoudapplicatie – vormt een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden. “De belangrijkste toegevoegde waarde van PSD2 voor accountants- en administratiekantoren en hun klanten is dat ze de bankkoppelingen kunnen blijven gebruiken.” De oude bankkoppeling verdwijnt op termijn. “De techniek en veiligheid van de huidige bankkoppeling is gedateerd. Plus dat er een aantal beperkingen NOAB op zitten, zoals het type bankrekeningen, de hoeveelheid data en hoe vaak de data binnenkomt. Dat zijn allemaal dingen die binnen PSD2 verbeteren.” ‘je hebt zometeen up-to-date info en totale controle op één plek’ “Niet alle leveranciers in boekhoudpakketten kunnen mee met de investeringen die PSD2 vragen,” is de overtuiging van Baars. “Een groot deel gaat over veiligheid van de IT-systemen, risicobeheersing en procedures die moeten voorkomen dat de PSD2-dienstverlening voor bijvoorbeeld criminele praktijken gebruikt zou kunnen worden. Dit vergt flinke investeringen, zowel eenmalig als terugkerend en het is de vraag of kleinere partijen dat blijvend kunnen opbrengen.” Centralisatie “Twinfield heeft de PSD2 type 8-licentie aangevraagd om de eigen klanten laagdrempelig de diensten te kunnen blijven aanbieden,” vertelt Baars. Een belangrijk voordeel is dat klanten van accountantsen administratiekantoren makkelijker een bankkoppeling kunnen aanvragen. Dat hoeft niet meer via de bank, maar kan direct vanuit de boekhoudapplicatie. Een tweede belangrijk voordeel is de centralisering van de data, stelt Dijns. “Wij geloven erin dat PDS2 de weg van de toekomst is om data zo veel mogelijk samen te brengen naar de boekhouding toe. Waar de accountant of boekhouder nu nog op verschillende plekken een stukje van de administratie doet – in het boekhoudpakket, bij de bank zelf – gaat dat steeds meer vanaf één centrale plek gebeuren.” Zijn overtuiging is dat boekhoudsoftware daar straks die rol gaat vervullen. “De boekhouding is dé plek waar de ondernemer en zijn accountant en boekhouder de controle, de grip, blijft houden op de bankzaken van de ondernemer.” Activa | Nummer 3 - 2019

37 Totale controle Baars vult aan: “Je hebt zometeen up-todate info en totale controle op één plek. Bankgegevens synchroniseren met de boekhouding is één aspect daarvan. In de toekomst gaat het ook om het initiëren van betalingen vanuit de boekhouding, zonder dat toegang nodig is tot de interface van de bank. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Geautomatiseerde betalingsafhandeling zal gemeengoed worden.” Hij vervolgt: “Het belangrijkste verschil is niet zozeer dat je een betaling kunt initiëren, maar dat je de feedback sneller terug hebt. Je krijgt vier keer per dag data binnen en bent real time bij met je administratie. Als je een belangrijke betaling ontvangt, zijn je saldo en cashflow meteen bijgewerkt en heb je inzicht in je liquiditeit.” Een ander voorbeeld is een betaalafspraak voor een achterstallige factuur. “Doordat je vier keer op een dag – of vaker – de bankbetalingen binnenhaalt, kun je direct controleren of iemand zich aan de afspraak heeft gehouden en een debiteur erop aanspreken dat hij zijn afspraken niet nakomt.” Meerwaarde Twinfield werkt bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties nauw samen met kantoren, vertelt Dijns. “We hebben regelmatig een klantinspraaksessie. Daarnaast hebben we klanten in drie dagen op een interactieve manier betrokken bij de productontwikkeling. Op die manier ontwerpen we de software samen.” Eén van de hete hangijzers rondom PSD2 is het geven van de toestemming (door ondernemers) om rekeninginformatie door te geven. Die toestemming NOAB moet elke 90 dagen worden vernieuwd. De regel is ingegeven vanuit consumentenbescherming .“Dat is iets waar kantoren tegenop zagen. We hebben gezamenlijk gekeken hoe we die verplichting zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor zowel de accountant/boekhouder als de ondernemer. Bijvoorbeeld door het automatiseren van de herinneringen.” Dijns ziet de verplichting naast een administratieve last vooral als een kans om de ondernemer meer te betrekken bij de boekhouding. “Wij willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken om in te loggen en meerwaarde voor de ondernemer te creëren. Als hij inlogt, ziet hij meteen ook de stand van zijn bankrekeningen en een overzicht van debiteuren en crediteuren. Hij ziet eigenlijk in één oogopslag hoe het met zijn onderneming gaat. Uiteindelijk hopen we te bereiken dat hij, in plaats van in te loggen bij de bank, naar zijn boekhoudomgeving gaat.” Verleiden De relatie tussen de accountant/boekhouder en de klant wordt door de komst van PSD2 versterkt, verwacht Dijns “Door PSD2 en de negentigdagenregel wordt de ondernemer nauwer bij zijn boekhouding betrokken. Traditioneel worden veel administraties puur en alleen op het accountants- of administratiekantoor gevoerd. De ondernemer levert al dan niet geautomatiseerd zijn bonnen en facturen aan, maar komt niet zelf in de boekhouding. Wij zien PSD2 als een kans om de ondernemer te verleiden om meer betrokken te zijn bij de boekhouding, waardoor je meer contact hebt. Op die manier verdiept de samenwerking zich en kun je als accountant/ John Dijns boekhouder beter en vaker advies geven aan de ondernemer.” Twinfield De Beek 9–15 3871 MS Hoevelaken T 033–467 70 10 E NL-TAA-advies@wolterskluwer.com I https://taxnl.wolterskluwer.com/ Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

38 Kantoor van de toekomst Samen met de klant ondernemen “We zijn in onze branche de laatste jaren een beetje verwend.” Een uitspraak van Tim Hoogveld van kantoor Den Hartog & Hoogveld in Heteren. “In de samenwerking met de klant is nog veel te winnen op ons vakgebied.” Prikkelende uitspraken die passen bij een voorbeeldkantoor van de nieuwe NOAB-aanpak. Door: Chris Wolters Samen met Ferdinand den Hartog is Tim Hoogveld eigenaar en stuwende kracht achter Den Hartog & Hoogveld Administratie en Belastingadvies, gevestigd in Heteren. De prozaïsche straatnaam Hooiland vind je op een goed bewaakt industrieterrein vlak langs de A50. Het past wel in moderne kantoren die de toekomst van NOAB helpen vormgeven. Strak, modern, maar wel met een zeer persoonlijk tintje. Goede ondersteuning “Automatisering dringt steeds verder door. Er zijn kantoren die dat zien als een doel op zich. Wij plaatsen een en ander in het perspectief van de verbinding met de klant. Beperk je je tot automatiseren, dan degradeer je je product tot een proces. En het is juist noodzakelijk samen met je klant een meerwaarde te leveren. Je moet je klant niet alleen kunnen (en willen) adviseren in financiële vraagstukken. Je moet het in onze visie breder trekken naar samen ondernemen. Daar valt veel te ‘halen’. Wat wij vaak terugkrijgen van de klant is de behoefte van een stok achter de deur om samen plannen neer te zetten. Dat kan strategisch zijn, commercieel of de balans privé en werk betreffen. Daarbij is het succes van de klant ook ons succes.” ‘Het succes van de klant is ook ons succes’ Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hoogveld: “De klant is gebaat bij goede ondersteuning. Als die goed is, dan versterk je de binding, zullen ze je sneller inschakelen bij bepaalde vragen en heeft men vaak ook meer over voor de dienstverlening. Dat werkt ook fijner.” NOAB Drive vanaf het begin Tim Hoogveld is al vanaf zijn vierentwintigste actief in de branche. Na negen jaar is zijn enthousiasme alleen maar groter geworden. “Het lijkt inderdaad een tamelijk saai vak en de toevoeging ‘administratie en belastingadvies’ aan de kantoornaam is ook niet echt sexy. Maar weet wel, ons vak is veel meer dan boekhouden en accountancy. Ik ben dan ook veel meer ondernemer dan een boekhouder, administrateur of accountant. We sparren met de klant. Zoeken samen naar goede en zo mogelijk betere oplossingen. We delen de passie met de klant en dat werkt gewoon heel mooi.” De ontwikkelingen staan niet stil en lijken de branche op bepaalde punten in te halen. Hoogveld daarover: “Wij zijn blij met die ontwikkelingen. Je moet als ondernemer innoveren, niet alleen in bedrijf, maar ook in persoon en in visie. Mijn innovatie is iedere dag dichtbij de klant te staan en samen met die klant iets neer te zetten.” In die benadering past ook het gebruik van het softwarepakket van Yuki. Daarin zijn samenwerken en adviseren sleutelbegrippen. “Die begrippen sluiten naadloos aan op onze benadering. Traditionele producten en dienstverlening verdwijnen steeds meer naar de achtergrond.” Verbinden en de manier waarop “Naar mijn idee gaat het niet alleen om het verbinden, maar ook om de manier waarop.” Hoogveld schetst: “Verbinden vereist een heel andere manier van opstellen. De behoefte daaraan groeit, we zien dat aan de jonge ondernemers die nu bij ons aankloppen.” Hij legt uit dat alles makkelijker en sneller kan, maar dat een aantal kantoren blijft vasthouden aan de oude tarieven. “En dat terwijl men digitaal kan aanleveren. Dat ervaren klanten als niet logisch. Juist door die snelheid kun je meer doen in dezelfde tijd en dus je meerwaarde aantonen. Als je daarentegen vasthoudt aan de oude manier van berekenen, dan moet je omlaag in prijs of er rekening mee houden dat die klant steeds minder bereid is daarvoor te betalen. Dat is nog Activa | Nummer 3 - 2019

39 Ferdinand den Hartog en Tim Hoogveld even vol te houden, maar het is geen overdreven voorspelling dat dit zo niet door zal gaan.” Hoogveld gaat ook in op de iets andere invulling van uren. “Wij werken allemaal 80 procent, ofwel vier dagen per week. Balans is belangrijk, tussen je werk en privé. Doe je je werk niet met plezier of word je er gespannen door, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van het werk. Minder werken bevordert de productiviteit, is onze ervaring.” Generalisten, geen specialisten “Wij maken gebruik van een palet aan specialisten. Die moeten echter komen uit het netwerk. Bij ons werken generalisten.” Hoogveld geeft aan dat de kennis binnen het kantoor aanwezig is, maar wanneer specialisten nodig zijn dan kan het netwerk van het kantoor daarin voorzien. Het gaat om het analytisch vermogen om in te zien waar klanten tegenaanlopen. En nog belangrijker: beter luisteren dan leiden! Dat illustreert Hoogveld met een eenvoudig voorbeeld. “De klant stelt een vraag en vaak komt de branche dan direct met de oplossing. Dat is typerend. Het moment waarop wij écht iets kunnen betekenen voor de klant in de toekomst is verdiepen met die klant. Daar heb je ‘softskills’ voor nodig. Luisteren naar de klant, doorgronden wat de achterliggende vraag is en naast de oplossing ook sugNOAB ‘Luisteren schept ruimte voor creativiteit’ “Dooddoeners als ‘mijn klant zit daar niet op te wachten’ of ‘wij weten wat goed is voor onze klanten’, daar moeten we echt vanaf. Daarom bieden wij als kantoor onze klanten de keuze uit drie pakketten: reactief, actief, proactief. Het verschil daarin is de mate van samenwerking met de klanten. Zijn we aan het signaleren, aan het coachen of aan het vormen?” Activa | Nummer 3 - 2019 gesties, adviezen en voorstellen doen waardoor de toekomst nog beter kan worden gewaarborgd. Luisteren schept ruimte voor creativiteit. De klant gaat steeds meer vertellen en je komt als adviseur veel meer te weten. Einddoel is dat de klant ziet wat je kunt betekenen en dat dit verder gaat dan cijfers te ordenen, een beetje oneerbiedig uitgedrukt.” Hoogveld weet dat die benadering niet door iedereen wordt gedeeld. Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

40 ‘Gebrekkige controle fiscus ondermijnt NOAB-keurmerk’ Eric van Uunen van Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft, als lid van de adviesgroep, het gemiddelde kennisniveau van NOAB-kantoren in de loop der jaren zien groeien. Hij heeft kritiek op de focus op ‘big data’ bij de Belastingdienst. “Ogen zien andere zaken dan algoritmen. Inspecteurs worden ten onrechte als een kostenpost beschouwd.” Door: Hans Pieters Er wordt door NOAB-leden veel gebruikgemaakt van de helpdesk, vertelt Van Uunen. “NOAB-leden mogen ons bellen zonder dat ze daarvoor een rekening krijgen. Daardoor ben je een sparringpartner op heel veel terreinen. Vaak is het een kwestie van checken ‘zit ik op de goede lijn?’. Of echt een vraag hoe je iets moet aanpakken.” ‘Wie gaat vrijwillig betalen, als er geen stok achter de deur is?’ Van Uunen is positief over het gemiddelde kennisniveau van de NOAB-kantoren. “Of dat komt door toetsing waar de mindere kantoren niet doorheen komen? Dat weet ik niet. We merken het wel. Er zijn minder zwakke kantoren en de grotere kantoren doen qua expertise en management vaak niet onder voor een mkb-accountant.” NOAB-kantoren onderscheiden zich door de sterke binding met hun klanten, stelt hij. “De meeste NOAB-leden weten bij wijze van spreken wanneer de kinderen van een klant jarig zijn. Die betrokkenheid is voor ons prettig werken omdat we daardoor meer achtergrondinformatie over een klant krijgen.” Fiscaliteit Van Uunen “kickte vroeger op fiscale grappen en grollen”. Tegenwoordig focust hij op eenvoud in de aangifte. Zo heeft hij voor zichzelf eerder de Reserve Uitgesteld Salaris prijsgegeven en zijn eigen hypotheek afgelost. “Misschien heeft het met de NOAB leeftijd te maken. Uiteindelijk willen mensen gewoon ‘hun kamer opruimen’. Eenvoud en overzicht.” “Als je adviseur bent, moet je kennis hebben over fiscaliteit. Dat is het uitgangspunt. Je hebt basiskennis nodig. Anders kun je never-nooit goed functioneren.” Hij legt het belang van goede fiscale kennis uit aan de hand van een casus. “Stel, je hebt € 10.000 over. Dan is het voor de keuze wat je met dat geld gaat doen megabelangrijk om de fiscaliteit te kennen. Als je zo’n lage rentebetaling hebt ten opzichte van je eigenwoningforfait dat de rente niet meer aftrekbaar is, moet je die € 10.000 simpelweg aanwenden voor de aflossing van je hypotheek. De gederfde rente op je spaarrekening is vaak lager dan de bespaarde rente op je hypotheek en je ontloopt box 3-heffing. Voor ons is dat laaghangend fruit. De enige vraag die dan nog speelt is over hoeveel liquide middelen iemand nog wil beschikken.” Rotte appels Van Uunen maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Belastingdienst – “kwalitatief en kwantitatief” – en de eenzijdige focus op ‘big data’. Ook belangrijk, maar hij ziet regelmatig zaken langskomen waarbij hij zich afvraagt waarom er bij de Belastingdienst geen alarmbellen afgaan. “De overheid kijkt naar belastinginspecteurs als kosten in plaats van investering. Als je ‘ogen’ naar een aangifte laat kijken, komen er andere dingen uit dan bij een geautomatiseerd systeem. Al zou een topinspecteur € 200.000 per jaar kosten, hij verdient zichzelf tiendubbel en dwars terug. Alleen past € 200.000 niet in het salarisgebouw van de Belastingdienst.” Hij vervolgt: “Want als je wet- en regelgeving invoert, en er vindt geen controle plaats, dan ondermijnt dat de moraliteit. Wie gaat vrijwillig betalen, Activa | Nummer 3 - 2019

Eric van Uunen NOAB Activa | Nummer 3 - 2019 Fotog r a f i e Pau l To lenaa r

42 als er geen stok achter de deur is? Iedereen heeft ermee te maken. We krijgen vaak van een klant de vraag ‘wie ziet dat nou?’. Dat mag helemaal geen vraag zíjn. Alleen al het stellen van de vraag is onethisch. Maar ik begrijp hem wel.” De falende kennis en controle bij de fiscus is nadelig voor NOAB en accountantsorganisaties, meent hij. “De pakkans is klein voor rotte appels. Dat is vervelend voor de kwaliteitskantoren. Het zou voor elke beroepsorganisatie beter zijn als er meer controle plaatsvindt op de kwaliteit van advies en de aangifte. Als de fouten niet worden gecontroleerd en gecorrigeerd, waarom zou die klant dan met een gekwalificeerd kantoor in zee gaan?” Rechtvaardigheid De belastingwetgeving is te complex geworden, stelt Van Uunen. Onlangs hield hij op verzoek van een klant een lezing. “Ik heb het wetboek uit 1986 gepakt. Het jaar waarin ik als adviseur begon: 800 pagina’s met een groot lettercorps. Kijk je naar de wetbundel van 2019, dan is dat toegenomen tot 2.368 pagina’s en het lettertype is verkleind.” Zijn conclusie: “Er is niet meer doorheen te komen.” In de belastingwetgeving is sprake van een spanningsveld tussen eenvoud en rechtvaardigheid, doceert hij. “Hoe meer eenvoud je creëert, hoe onrechtvaardiger de wetgeving. In het parlement hoor je de hele tijd ‘je moet wel denken aan die doelgroep’ en ‘daar moet ook een uitzondering voor komen’. De rechtvaardigheid is doorgeslagen ten koste van de eenvoud. Waardoor het te complex wordt om uit te voeren en het juist niet meer rechtvaardig is. De wetgever heeft zich in de eigen voet geschoten.” ‘Het zou voor elke beroepsorganisatie beter zijn als er meer controle plaatsvindt’ Hij neemt de eigenwoningregeling als voorbeeld. “Die is dermate ingewikkeld, dat hooguit een handjevol mensen de regeling uit het hoofd beheerst. Hoe kun je dan van de maatschappij verwachten dat je de regels correct naleeft? Als er op de Helpdesk een vraag over de eigenwoningregeling binnenkomt, slaat de schrik me om het hart. De regeling is dermate complex dat die niet uitvoerbaar meer is.” Idem met de wetgeving rond de fiscale eenheid: “Veertig pagina’s wettekst, nog los van jurisprudentie en interpretaties.” Hij vindt de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting een mooi voorbeeld hoe je de wetgeving kunt vereenvoudigen. “De fiscus kon de pensioenproblematiek bij eigen BV’s niet meer aan.” ■ adviesgroep Partners in kwaliteit PUNT & VAN DE WEERDT, BELASTINGADVISEURS Parkstraat 20 2514 JK Den Haag T. 070 - 302 58 25 E. info@defiscalisten.nl VAN ELDEREN ACCOUNTANTS | BELASTINGADVISEURS Kanaalpad 77 | 7321 AN Apeldoorn T. 055 - 522 33 77 E. apeldoorn@vanelderen.nl Met vestigingen in: Ommen 0529 - 46 96 00 Wezep Zwolle NOAB 038 - 444 62 44 038 - 423 15 83 Activa | Nummer 3 - 2019 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

DIGIRecord www.digirecord.nl/30dagen Documenten | Werkstromen | Taken | Herinneringen | Delen | Dashboard | Cloud | Persoonlijk | Snel | Veilig | AVG Proof | Koppelbaar | Standaardisatie |Efficient Ervaar het zelf Je jaarrekening met Visionplanner. Efficiënt waar het kan. Uitgebreid waar het moet. Meer dan 2100 accountants - en administratiekantoren, waaronder vele NOAB-leden, gebruiken al Visionplanner voor het maken van de jaarrekening en het verstrekken van tussentijdse cijfers aan hun klanten. Wil je ook ondernemers succesvoller maken? Document management made easy Gebruik je Visionplanner? Of ben je geïnteresseerd in onze oplossing? Samen maken we ondernemers succesvoller. Bezoek onze klantendag op 26 november 2019. Meld je aan op: Visionplanner.com/klantendag

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication