0

VOOR ONDERNEMERS ADV I SEURS IN DE ADMINI S T RAT IE VE EN FI S C A LE SEC T OR PAGINA 14 Omgaan met stress in onrustige tijden PAGINA 32 Loslaten, vertrouwen én richting geven PAGINA 5 “ Samen kunnen wij impact maken” JAARGANG 3 UITGAVE 2. 2022

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 2, uitgave 3, september 2021 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker, Eveline aan de Wiel VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Bart van Dieken, Paul Tolenaar, Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 Rol als poortwachter serieus nemen IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 ”Samen kunnen wij impact maken” 08 Duurzaam ondernemen, waar begin je? 10 Meer aandacht voor toenemende ondermijning 14 Omgaan met stress in onrustige tijden 16 Van marketingbaan naar eigen administratiekantoor 2 &GO magazine 20 Verduurzamen? Gun jezelf een deskundige! 44 Robotic accounting 24 De mens als sleutel voor succes van robotic accounting 26 De accountant van de toekomst… 30 Kantoren en diversiteit, onbewust bewust 32 Loslaten, vertrouwen én richting geven 34 De meerwaarde van financiële planning 40 Rol als poortwachter serieus nemen 10 Meer aandacht voor toenemende ondermijning Van marketingbaan naar eigen administratiekantoor 14 INDEX

Nog even geduld Kantoorhouders klagen steen en been over te veel druk op de ketel. Ze komen om in het werk en er zijn te weinig mensen om het te verzetten. Dit naast de psychische druk om te moeten veranderen. Denk daarbij aan procesoptimalisatie, nieuwe businessmodellen en soft skills. Eind dit jaar komt er een begin aan de onvermijdelijke hoos aan faillissementen die het gevolg is van het moeten terugbetalen van terecht en onterecht verkregen ‘coronasteun’. Veel bedrijven zijn door de steunmaatregelen in leven gehouden, terwijl ze het zonder corona niet hadden gered. Dat heeft ook onze branche geen windeieren gelegd. Om nog maar niet te spreken over de toename aan administratieve lasten (lees: werk) die dat met zich meebracht. Als steuntje in de rug wordt een wereldwijde recessie voorspeld, die verder aangewakkerd wordt door oorlog, stagnering van de logistiek en toenemende migratie. De hoge inflatie en het niet kunnen betalen van noodzakelijke verduurzaming zijn de kersen op de taart. De gevolgen zijn minder bedrijven (lees: werk) door faillissementen en meer beschikbaar personeel vanwege de toenemende werkeloosheid (lees ook: lagere lonen). Dit geeft onze branche eindelijk weer lucht. Over een paar jaar heeft het niemand meer over robotisering en blockchain. Dat zijn dan nog slechts initiatieven uit een vervlogen verleden, toen we van gekkigheid niet wisten wat we met ons geld moesten doen. Nog even geduld en het wordt voor ons weer zoals het ooit was. Over de rest ben ik minder optimistisch. Ed de Vlam, directeur NOAB NOAB.NL 3 VOORWOORD

DOOR: EVELINE AAN DE WIEL DE KRACHT VAN NOAB: “SAMEN KUNNEN WIJ IMPACT MAKEN” Met de benoeming van Ertuğ Koşmaci kreeg NOAB eind vorig jaar versterking van een gedreven bestuurslid met een duidelijke visie. Koşmaci valt op door zijn sterke affiniteit met innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Thema’s waar hij zich ook binnen het bestuur voor wil inzetten. “Niet alleen onze leden maken een transitie door, maar ook de vereniging zelf.” NOAB.NL 5 COVERARTIKEL

“WEES KRITISCH OP JE INKOPEN, MET WELKE KLANTEN JE ZAKENDOET EN HOE JE OMGAAT MET JE MEDEWERKERS” Hard werken zit Koşmaci in het bloed. Na een carrière bij Deloitte en EIFFEL richtte Koşmaci in 2012 samen met zijn vrouw kantoor Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies op. Drie jaar geleden was het tijd voor bezinning. “Zelf ben ik opgegroeid in een achterstandswijk. Vanuit een soort bewijsdrang heb ik altijd hard gewerkt, maar de échte drijfveer ontbrak. Ik wilde iets terugdoen voor de kansen die ik heb gekregen. Hoe we nu omgaan met de wereld, is volgens mij niet de juiste manier. Ik wil iets moois achterlaten voor mijn kinderen, en voor toekomstige generaties.” Sanacount formuleerde een duidelijke missie: ondernemers helpen om hun prestaties duurzaam te verbeteren. Het team reageerde enthousiast. “Sommige medewerkers sprongen meteen in een denkmodus: wat kunnen we doen om klanten te helpen een maatschappelijke bijdrage te leveren? De meer ‘blauwe’, taakgerichte medewerkers waren terughoudender. Zij vroegen: hoe gaan we dat dan doen? Die wilden dat precies weten. Maar een concreet antwoord had ik nog niet.” MAATSCHAPPELIJKE ROL Het kantoor startte een ontdekkingsreis om de aanpak te bepalen. “We zijn gestart met kritisch naar onszelf te kijken. Als kantoor hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om betrouwbare aangiftes en jaarstukken. Wij zorgen ervoor dat onze klanten krijgen waar zij recht op hebben, maar ook voldoen aan hun verplichtingen. Die beroepsethiek is heel belangrijk.” Ook de footprint van het kantoor werd kritisch bekeken. Duurzaam ondernemen begint bij jezelf, vindt Koşmaci. Het woord ‘duurzaam’ heeft een negatieve connotatie, merkt het bestuurslid. “Het heeft ‘duur’ in zich. Sommige ondernemers zijn alleen geïnteresseerd als er ergens subsidie te halen valt. In mijn beleving is dat niet duurzaam ondernemen. Ik denk dat je als ondernemer jezelf de vraag moet willen stellen: wat is mijn rol in de maatschappij? Als wij als NOAB-leden onze klanten kunnen inspireren om die vraag te stellen, dan kunnen we veel impact maken.” TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN Zelf aan de slag? Begin klein, adviseert Koşmaci. “Wees kritisch op je inkopen, met welke klanten je zakendoet en hoe je omgaat met je medewerkers. Als je dat doet, kun je al veel bereiken. Vervolgens kun je met ondernemers meedenken. Hoe kunnen zij hun businessmodel verbeteren en de waarde die zij hebben gecreëerd beschermen? Vraag een ondernemer naar zijn doelstellingen en lever goede managementinformatie aan, zodat jouw klant de juiste beslissingen kan nemen. En faciliteer de verbinding tussen ondernemers en diverse stakeholders. Ook dat is duurzaam ondernemen.” In zijn bestuurdersrol wil Koşmaci de bewustwording van NOAB-leden vergroten. ”Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, in de breedste zin van het woord. Welke diensten en producten lever ik, wie zijn mijn klanten, maar ook: hoe zorg ik goed voor mijn mensen? De nieuwste generatie is vooral 6 &GO magazine

purpose-driven: jonge talenten willen werken voor organisaties die ertoe doen. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel. We verzamelen steeds meer data. Die informatie kun je inzetten om bedrijven een stapje verder te helpen.” Ook voor NOAB ziet het bestuurslid een duidelijke rol weggelegd. “Als vereniging willen wij onze leden ontzorgen en vooruit helpen. Hoe bestendig je jouw businessmodel? Welke competenties zijn hiervoor nodig? En we zijn natuurlijk een belangenvereniging. Samen kunnen we ons geluid laten horen aan de Belastingdienst en andere stakeholders.” BINDING MET DE LEDEN Om de belangen te kunnen vertegenwoordigen, is een goede binding met de leden essentieel, beseft Koşmaci. “Daar werken we als bestuur hard aan,” vertelt het bestuurslid. “Met het organiseren van discussiebijeenkomsten en het bijwonen van afdelingsvergaderingen zijn we op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We willen onze zichtbaarheid vergroten.” In zijn eerste maanden als bestuurslid is Koşmaci vooral de bevlogenheid van de organisatie opgevallen. “De medewerkers zijn enorm betrokken. NOAB zit in hun hart. Dat inspireert en geeft energie. Maar er komen veel uitdagingen op ons af, terwijl NOAB eigenlijk maar een kleine club is. Dat maakt het lastig om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. We hebben grote plannen, maar onze middelen zijn schaars. Dat betekent dat we als club keuzes moeten maken. Dat maakt een goede binding met de leden extra belangrijk. Daar blijven we ons als bestuur voor inzetten.” “ IK WIL IETS MOOIS ACHTERLATEN VOOR MIJN KINDEREN, EN VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES” Ertuğ Koşmaci NOAB.NL 7 COVERARTIKEL Fotografie: Bart van Dieken

BLOG noabkeurmerk.nl Duurzaam ondernemen, waar begin je? DOOR: EVELINE AAN DE WIEL De aarde warmt sneller op dan verwacht, en de gevolgen zijn desastreus. Het nieuwste klimaatrapport is een wake-upcall: klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging voor onze samenleving. En dus is er dringend actie nodig. Ook voor jou als ondernemer kan het rapport een goede aanleiding zijn om na te denken over het verduurzamen van je bedrijf. Om jouw steentje bij te dragen aan een beter milieu, maar ook omdat je goed voor je medewerkers wil zorgen én omdat een duurzaam imago steeds belangrijker wordt voor consumenten en medewerkers. Vooral de jongere generaties willen het liefst werken voor een organisatie die ertoe doet en producten kopen of diensten afnemen van een onderneming die haar verantwoordelijkheid neemt. Niet alleen ten aanzien van het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar waar begin je? Hoe verduurzaam je jouw onderneming? WAT IS DUURZAAM ONDERNEMEN? Duurzaam ondernemen wil zeggen dat je als bedrijf op zoek gaat naar een gezonde balans tussen de 3 p’s: people, planet en profit. Je kijkt naar de impact van jouw bedrijf en maakt bewuste keuzes, waarbij je oog hebt voor zowel sociale, ecologische als economische belangen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een elektrische bedrijfsauto, een veilige werkomgeving te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of zonnepanelen te laten installeren op het dak van je bedrijfspand. HOE PAK JE HET AAN? Duurzaam ondernemen is hard nodig. Weet je niet waar je moet beginnen? Start dan klein, want alle beetjes helpen. Denk bij iedere keuze voor jouw onderneming na over de gevolgen. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe zakelijke bankrekening openen? Kies bewust voor een duurzame bank. Schakel de verlichting op kantoor buiten werktijd uit, maak jouw kantoor toegankelijk voor mensen in een rolstoel en geef je werknemers een fiets of een OV-abonnement cadeau. Ook in kleine stapjes kun je impact maken. Wil je het groter aanpakken? Maak duurzaam ondernemen onderdeel van de missie en visie van jouw onderneming en formuleer duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen. 8 &GO magazine

WELKE SUBSIDIES ZIJN ER VOOR DUURZAME INVESTERINGEN? De overheid wil duurzaam ondernemen aanmoedigen. Daarom zijn er verschillende financiële regelingen in het leven geroepen voor duurzame investeringen. Een greep uit de mogelijkheden: • Wil je als mkb-ondernemer energie besparen? Dan kun je met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat en voor ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De SVM eindigt op 30 september 2022. • Wil je een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen aanschaffen voor jouw bedrijfspand? Dan kun je de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) aanvragen. • Koop of lease je als ondernemer een nieuwe emissieloze bedrijfsauto om goederen te vervoeren? Dan kan de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) interessant zijn. • Investeer je in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Bekijk de Subsidie- en financieringswijzer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer subsidiemogelijkheden. MEER WETEN? Zoek een betrouwbare partner voor financieel en fiscaal advies die met je meedenkt. Vind een NOAB-kantoor bij jou in de buurt. In de kennisbank op NOABkeurmerk.nl delen we geregeld blogs voor ondernemers. NOAB-leden kunnen deze blogs delen met hun (potentiële) klanten, bijvoorbeeld via social media. NOAB KEURMERK

Meer aandacht voor toenemende ondermijning Minder accountants doen melding van ongebruikelijke transacties, terwijl er tegelijkertijd een toename van witwasonderzoeken is en ook een toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties. Volgens Rinus Beumer van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) moeten we daar geen conclusies aan verbinden. “De aantallen variëren per jaar. Het kan allerlei oorzaken hebben waarom minder accountants in 2021 melding deden, terwijl het aantal meldingen vanuit die branche juist toenam.” 10 &GO magazine DOOR: HENK POKER

“WANNEER WE BIJ EEN KANTOOR GERICHT ONDERZOEK HEBBEN GEDAAN, NEEMT HET AANTAL MELDINGEN DOOR DAT KANTOOR VERVOLGENS TOE” Eerst maar eens de cijfers op een rijtje. Volgens het Openbaar Ministerie is het aantal witwasonderzoeken vorig jaar toegenomen van 4.354 naar 5.820. Verder is er voor 368 miljoen euro beslag gelegd, wat ten opzichte van 2019 en 2020 een stijging is, toen respectievelijk op 258 miljoen en 303 miljoen beslag werd gelegd. De banken, maar ook accountants, spelen daarin een belangrijke rol. Het OM stelt dat in 60 procent van de gevallen gebruik is gemaakt van de bij de FIU (Financial Intelligence Unit) verstrekte verdachte transacties. Daarbij speelt ook mee dat steeds vaker wordt ingezet op onderzoek naar (crimineel) vermogen dat op onverklaarbare wijze is ontstaan. Volgens het OM frustreert een toename van dergelijke witwasonderzoeken criminele activiteiten op een zeer efficiënte manier. Het OM is dan ook blij met de goede samenwerking binnen de keten. CRYPTOVALUTA Wat verder opvalt is de stijging van het beslag op cryptovaluta. Werd in 2019 nog 1,1 miljoen euro cryptovaluta in beslag genomen, in 2020 liep dit bedrag op naar 8,3 miljoen en vorig jaar naar 34,6 miljoen. Ook de coronapandemie zorgde voor extra uitdagingen, zoals het OM het noemt. Fraude met de uitgekeerde zorgbonussen en steunmaatregelen bracht extra werk met zich mee, maar ook oplichting met valse testen en COVID-beschermingsmiddelen. Een voorbeeld daarvan hoeven we hier niet te geven. MELDINGEN Uit het jaarverslag van het BFT blijkt dus dat in 2021 minder accountants melding hebben gedaan van ongebruikelijke transacties, terwijl het aantal meldingen wel toenam. In 2021 werden er door instellingen die onder toezicht van het BFT staan 4.166 meldingen gedaan bij de FIU, terwijl dat cijfer in 2020 nog 3.911 bedroeg. Waar in 2020 nog 752 accountants een melding deden, daalde dit cijfer in 2021 miniem, naar 740. Beumer geeft aan dat het aantal meldingen van boekhoudkantoren ongeveer gelijk is gebleven. “Wat wel opvalt is dat wanneer we bij een kantoor gericht onderzoek hebben gedaan, het aantal meldingen door dat kantoor vervolgens toeneemt,” vervolgt Beumer. “Het is mede daarom van belang om goede voorlichting te blijven geven.” ONDERMIJNING Zoals het er nu naar uitziet zal het aantal medewerkers bij het BFT in de loop van dit jaar worden uitgebreid. “Het is nog niet bekend hoeveel mensen erbij komen, maar we gaan uitbreiden,” geeft Beumer aan. Volgens hem heeft dat onder andere met de toenemende ondermijning in de maatschappij te maken. “Daar is veel meer aandacht voor dan voorheen, plus het groeiende besef dat we deze ontwikkeling moeten bestrijden.” “Als Bureau Financieel Toezicht blijven we zoveel mogelijk voorlichting geven”, besluit Beumer. “Via onze website, maar tegenwoordig ook via podcasts. Daarnaast blijven we in contact met de brancheorganisaties en willen we zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Samenwerking is de sleutel tot succes.” NOAB.NL 11 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN]

“KANTOREN ZIJN VOOR DE WWFT POORTWACHTER EN DIENEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES VERPLICHT TE MELDEN BIJ DE FIU” POORTWACHTERSFUNCTIE Wellicht ten overvloede, kantoren (accountantsen administratiekantoren) zijn voor de Wwft poortwachter en dienen ongebruikelijke transacties verplicht te melden bij de FIU. Wat er gebeurt als daarin wordt verzuimd, blijkt uit bijgaand voorbeeld. ‘Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het melden van diverse ongebruikelijke transacties. Bij de behandeling ter zitting in hoger beroep stelde het Hof dat instellingen, zoals het accountantskantoor, een poortwachtersfunctie hebben. Poortwachters hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de bestrijding van witwassen. Het strafdossier was gericht op meerdere contant betaalde facturen van een aannemersbedrijf. De accountant werd verweten onvoldoende onderzoek naar de contante afdoening – in totaal ruim honderdduizend euro – te hebben gedaan. Desgevraagd had de cliënt de accountant meegedeeld dat het om spaargeld van een DGA ging. De accountant nam genoegen met deze – niet met documenten onderbouwde –mededeling en liet nader onderzoek na. Ten laste gelegd was het niet c.q. niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties. Op basis van de feiten van dat moment had, aldus het Hof, conform de objectieve meldindicator (contante transacties van 15.000 euro en hoger) onverwijld gemeld moeten worden. Pas een jaar later vond alsnog een melding plaats, eerst nadat de accountant van de curator van het inmiddels failliet verklaarde bedrijf had vernomen dat er mogelijk een connectie met het kweken van hennep had bestaan. Het Hof stelde dat het kantoor door haar handelen de overheid de mogelijkheid had ontnomen (tijdig) zicht te krijgen op geldstromen die konden duiden op criminaliteit en achterliggende strafbare feiten op te sporen. Daardoor had de accountant in ernstige mate haar verantwoordelijkheid miskend. Het Hof legde het kantoor een onvoorwaardelijke boete van € 20.000 op.’ 12 &GO magazine

STILSTAAN IS GEEN OPTIE 13 NOAB.NL 13

Cirkel van Invloed hierop heb ik invloed Sinds de Russische hierop heb ik geen invloed inval in Oekraïne volgen de ontwikkelingen op het wereldtoneel elkaar razendsnel op. Stevige sancties, dreigende oorlogstaal en snel stijgende prijzen van energie, benzine en voeding. “Er sluimert een gevoel van angst en machteloosheid door onze maatschappij,” merkt leiderschapscoach Linda van Valkenhoef. Hoe blijf je functioneren bij zoveel slecht nieuws? 14 &GO magazine DOOR: EVELINE AAN DE WIEL

Oorlog en inflatie: omgaan met stress in onrustige tijden Veel Nederlanders volgen de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. De oorlog voelt relatief dichtbij, denkt Van Valkenhoef. In haar coachpraktijk Inner Compass Coach merkt ze dat mensen soms verkrampt raken door alle negatieve berichten. Zijn mijn kinderen nog wel veilig? Kan ik straks de energierekening nog wel betalen? “Er wordt getornd aan ons gevoel van veiligheid, een van onze basisbehoeften,” duidt de coach. “Maar door continu je nieuwsfeed te checken, wakker je die angst alleen maar meer aan. Zo blijf je continu op scherp staan.” Een paar minuten slecht nieuws volgen in de ochtend, leidt acht uur later nog steeds tot een slechtere stemming en een lagere productiviteit, blijkt uit onderzoek van Harvard Business University. Hoe voorkom je dat je meegezogen wordt door slecht nieuws? ZO PAK JE DE REGIE TERUG Kijk naar de cirkel van invloed van Stephen R. Covey, auteur van de bestseller ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’, adviseert Van Valkenhoef. “Richt je aandacht en energie op zaken die binnen jouw invloed vallen. Jij bepaalt bijvoorbeeld wanneer je het nieuws volgt, of je hulp aanbiedt en of je goed voor jezelf zorgt. Heb je ergens geen invloed op? Probeer het los te laten en laat jezelf niet gek maken.” EEN AANTAL CONCRETE TIPS: • Beperk het aantal berichtgevingen rondom de oorlog, bijvoorbeeld door geen liveblogs te volgen. Kies alleen voor betrouwbare bronnen. • Blijf goed voor jezelf zorgen, met voldoende slaap, voeding en beweging. • Bedenk hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan de situatie. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp, geld of middelen. • Verplaats je aandacht naar het nu. Sluit de dag positief af door drie dingen te benoemen waar je dankbaar voor bent. • Raak je overmand door angst? Blijf er niet mee rondlopen en raadpleeg je huisarts. Door te kijken naar de cirkel van invloed en je te richten op zaken waar je invloed op hebt, verschuif je jouw focus van het probleem naar een oplossing die voor jou werkt. Zo herpak je jezelf en krijg je een gevoel van regie terug. “ RICHT JE AANDACHT EN ENERGIE OP ZAKEN DIE BINNEN JOUW INVLOED VALLEN” NOAB.NL 15 VITALITEIT

DOOR: FEMKE HELLINGS In 2014 begon hij samen met zijn moeder een belastingadvieskantoor, naast zijn baan als marketingmedewerker. Acht jaar later staat de 32-jarige Nick van der Wolde zelf aan het roer van Belastingadvies Groningen en timmert hij als ondernemer flink aan de weg. Een kantoor runnen, opleiding volgen, scriptie schrijven over strategievorming en een Smart Data Tool bouwen? Aan uitdagingen geen gebrek! 16 &GO magazine Fotografie: Maarten van der Wal VAN MARKETINGBAAN NAAR EIGEN ADMINISTRATIEKANTOOR

Nick van der Wolde MARKETING, SALES & ORGANISATIE Nicks moeder werkte als aangiftemedewerker bij een kantoor, maar wilde voor zichzelf beginnen. De marketingtechnisch logische en Google-vriendelijke bedrijfsnaam Belastingadvies Groningen verzon Nick, want als marketing- en communicatiemedewerker was dit zijn tak van sport. De eerste maanden kon hij Belastingadvies Groningen prima combineren met zijn andere werk. “Totdat ik op een gegeven moment elke dag mee aan het regelen was en steeds vaker met ondernemers aan de lijn hing. We moesten dit maar eens serieus gaan aanpakken, vonden we… We besloten op ondernemers in plaats van particulieren te focussen, ik zei mijn baan op en we huurden een kantoor.” Vanaf moment één deed Nick de sales. “Eerst nog samen met mijn moeder, later alleen. Ook alle processen moesten ontwikkeld en bedacht worden. Hoe gaan we werken? Welke software gebruiken we? Hier ging veel tijd in zitten, ook om dat ik groen was in de branche. Uiteraard heb ik ook data zitten inkloppen. Ik ben redelijk goed met computers, dus die basis was snel gelegd. Sinds 2017 volg ik de deeltijdopleiding HBO Bedrijfseconomie en vorig jaar ben ik begonnen met het NOAB Next-traject. Voorlopig ben ik niet uitgeleerd.” INVESTEREN IN MEDEWERKERS In 2017 was het tijd voor het eerste vaste personeelslid en tegenwoordig zijn ze met z’n tienen. “We hebben mazzel gehad met de mensen die we nu hebben zitten. Zo re-integreerden we twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat gaat supergoed. Verder geloof ik enorm in stagiaires, zeker bij krapte op de arbeidsmarkt. Als je mensen intern goed opleidt, zijn ze na één of twee maanden al productief. Ik onderhoud de banden met mbo- en hbo-instellingen dan ook actief. Werkt het goed, dan vraag ik studenten na hun stage aan boord te blijven. Onze allereerste stagiaire? Die zit er nog steeds.” SCRIPTIE MET EEN MISSIE Met zijn eigen hbo-opleiding is Nick bijna klaar. “Genoeg tijd voor de scriptie vinden is nog even een uitdaging, het is drukker dan het ooit geweest is op kantoor,” lacht hij. “Het onderwerp van mijn scriptie, daar was ik zo uit. Ik doe onderzoek naar strategievorming en het meetbaar maken van die strategie. Hoe formuleer je KPI’s om op te sturen? Hoe krijgen we met behulp van strategisch management en control meer grip? De antwoorden op deze vragen kunnen bedrijven helpen bij te blijven en bij te sturen. En dus ga ik zelf een tool bouwen in PowerBI. Over één à twee jaar hoop ik deze te kunnen uitrollen bij klanten.” “ HAD ME TIEN JAAR GELEDEN VERTELD DAT IK EEN ADMINISTRATIEKANTOOR ZOU HEBBEN, EN IK HAD JE NIET GELOOFD” MINDER FINANCE, MEER CONTROL “Als ik kijk naar alle veranderingen waar we de laatste jaren mee te maken hebben gehad… na vijf jaar verwachten klanten iets compleet anders van ons. Naast boekhouding en samenstelling is ook dossiervorming steeds verder geautomatiseerd. SnelStart heeft al een directe koppeling met de Belastingdienst. Dit soort innovaties zorgt ervoor dat je als adviseur en ondernemer een andere rol moet aannemen. Je moet tijdig inhaken en ik ben ervan overtuigd dat dit beter gaat als je je strategie helder hebt. Daarom willen we ons dienstenpakket uitbreiden met management dashboarding en strategische advisering. Daar worden klanten sowieso blijer van. Ja, het is fijn als hun aangifte of jaarrekening af is. Maar met coaching en advisering voegen we veel meer waarde toe.” NOAB.NL 17 COMMUNITY

“HELPEN WIJ BEDRIJVEN GOED, DAN KOMT DAAR DUURZAME BETROKKENHEID VAN EN CREËREN WE SAMEN IETS MOOIS” KANTOOR MET EEN MISSIE Over de kern van hun eigen missie is Nick nog volop aan het nadenken. Waarom gaan ze elke dag naar kantoor? “Ik vraag het personeel wat ze vinden, doe extern onderzoek bij klanten en kijk wat andere kantoren in de markt doen. Ook praat ik met andere deelnemers van het NOAB Next-traject en laat ik me graag inspireren door bedrijven als Tony’s Chocolonely en Patagonia. Iedereen in de keten kan hun missie uitleggen, dat wil ik ook! Nu zijn we natuurlijk geen sociale onderneming die een maatschappelijk probleem moet oplossen, maar ik geloof wel dat geld slechts een middel is om je missie te bewerkstelligen. Helpen wij bedrijven goed, dan komt daar duurzame betrokkenheid van en creëren we samen iets moois.” IN DE GLAZEN BOL In 2020 is Nicks moeder gestopt als mede-eigenaar van Belastingadvies Groningen. “Ze is nog wel betrokken en maakt nog aangiftes, maar ik hoef niet meer alles te overleggen voordat ik dingen beslis. Ga jij maar bouwen, zei ze. Dan doe ik een stap terug. Dit werkt voor ons beiden goed. Ook al ben ik niet met een passie voor het financiële vak begonnen, ik vind het een mooi vak omdat ik mensen en bedrijven mag helpen groeien. Economie is breed en in de ondernemers die ik help, zie ik terug waar ik het allemaal voor doe. Kijk ik verder in de toekomst, dan lijkt het me wel een uitdaging ooit een ander kantoor over te nemen. Of een master MKB Ondernemerschap te gaan doen. Eén ding is zeker: ik ben nog lang niet klaar met het spelletje!” De medewerkers van Belastingadvies Groningen 18 &GO magazine

Grip op compliance met de cloudoplossing van Dapas DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Voldoen mijn klanten aan de wet- en regelgeving? Als financieel dienstverlener moet je weten met wie je zaken doet. Niet het leukste klusje, maar wél belangrijk. Met de Dapas Compliance Manager toets je klanten en opdrachten snel en gestructureerd aan de actuele wet- en regelgeving. Zo houd je grip op de compliance van jouw kantoor. Tom Wanzing Voordat je als financieel dienstverlener een zakelijke relatie aangaat of continueert, moet je een cliëntenonderzoek en een risicobeoordeling uitvoeren. Vaak worden hiervoor aparte lijstjes bijgehouden, vertelt Tom Wanzing, salesmanager bij IT-dienstverlener Dapas. “De cliëntacceptatie zit bijvoorbeeld in het CRM-pakket en de opdrachtacceptatie in het werkprogramma. Voor een fiscale opdracht wordt weer een aparte Excellijst bijgehouden. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.” Dat moet makkelijker kunnen, dachten de ervaringsdeskundigen van Dapas. Zij ontwikkelden de Dapas Compliance Manager, een laagdrempelige applicatie waarmee elke klant en opdracht getoetst kan worden aan de eisen uit actuele wet- en regelgeving, zoals de Wwft, zowel bij de acceptatie als de continuatie van een zakelijke relatie. NOAB-leden kunnen kiezen voor speciale vragenlijsten met up-to-date NOAB-content. Verandert de wetgeving? Dan worden de vragen aangepast. DIRECT STARTEN De applicatie is door iedereen te gebruiken. “Zonder training of implementatie, want het is een laagdrempelige cloudoplossing tegen een aantrekkelijke prijs,” vertelt Wanzing. Na de eventuele koppeling met een CRM-pakket log je in en kun je meteen aan de slag. “Als je een kwartiertje de uitlegfilmpjes bekijkt, dan weet je precies hoe de applicatie werkt. En heb je vragen? Dan helpen we je snel weer op weg. Zo wordt een lastige klus een stuk eenvoudiger.” De collega’s van Wanzing komen zelf uit de kantoorpraktijk. “Zij kennen de kantoorprocessen en spreken dezelfde taal. Soms komen onze klanten zelf met ideeën. De continuaties zijn een mooi voorbeeld. Bij een continuatie van een opdracht zijn de nieuwe vragen op basis van gewijzigde regelgeving en de conclusievragen blanco, omdat je opnieuw een oordeel moet vellen over de risico’s. Maar de standaardgegevens kunnen een-op-een worden overgenomen van de lijst die je eerder hebt ingevuld. Dat scheelt veel tijd.” “ JE HOEFT NOOIT MEER TE STARTEN ZONDER DAT JE WEET MET WIE JE IN ZEE GAAT” PEP- EN SANCTIECHECK Dapas blijft de applicatie doorontwikkelen. Nieuw is bijvoorbeeld de PEP- en sanctiecheck, waarmee onder meer wordt gecontroleerd op landenrisico, internationale sancties en politiek prominente personen (PEP’s). “Op basis van de uitkomst kun je besluiten of je een cliënt accepteert,” vertelt Wanzing. “Dus je hoeft nooit meer te starten zonder dat je weet met wie je in zee gaat. Je weet dat je de compliance op orde hebt. Dat geeft een gerust gevoel.” www.dapas.nl NOAB.NL 19 Fotografie: Maarten van der Wal ADVERTORIAL

Verduurzamen? Gun jezelf een deskundige! DOOR: HANS PIETERS Duurzaamheid móet! Om relevant en concurrerend te blijven, omdat je als ondernemer het verschil wil en kúnt maken. Kim van den Anker van MeerwAarde helpt ondernemers die stappen willen zetten naar een meer duurzame bedrijfsvoering én ze probeert ondernemers die nog niet bezig zijn met het thema in beweging te krijgen. Winst als ultiem doel van de onderneming is gewoon niet meer vol te houden, constateert Kim van den Anker. Ondernemers worden gedwongen om na te denken over de maatregelen die ze moeten en kunnen nemen. “Ik kan me niet voorstellen dat een kleine ondernemer denkt ‘ik ga eens bewust de wereld kapotmaken’. Dat is de reden waarom ik ze zo graag wil helpen. Ik wíl dat de kleine ondernemer, de zelfstandige detailhandel, blijft bestaan.” Zij put uit onder andere de purpose economy en de betekeniseconomie. “Dat gaat verder dan verduurzamen, het realiseren van winstgevende oplossingen voor mens en planeet.” ONDERNEMEN VANUIT DE KERN Van den Anker heeft een achtergrond als businessconsultant, vanuit de opleidingen small business & retail management en bedrijfskunde en een sterke voorliefde voor het ondernemerschap. “De insteek tijdens mijn studie was ‘hoe kun je zo snel mogelijk winst maken?’. Alles moest goedkoper en sneller. Steeds maar meer. Het was een tijd dat bedrijven zo veel mogelijk outsourceten naar lagelonenlanden, waarbij afbreuk werd gedaan aan de mens, de natuur en de wereld waarin we leven.” Veel ondernemers willen het roer omgooien en verduurzamen, maar weten niet hoe, stelt Van den Anker. “Er zijn tal van initiatieven, maar er zijn nog weinig consultants die de ondernemer die zijn zaak wil verduurzamen bij de hand nemen. Brancheorganisaties schieten tekort, komen niet veel verder dan ‘toolboxen’. En dat is jammer! Je kan niet zomaar tegen een kleinere onderneming zeggen ‘jij moet nu het hele roer omgooien’. Ondernemers moet je in de praktijk helpen, niet door heel hard te roepen of te wijzen naar nieuwe wetten en adviesrapporten, nee, door te dóen. Bij kleinere organisaties kun je sneller stappen maken en aan de slag en zie je direct resultaat, met andere keuzes die je kunt maken, in de hele keten.” IN HARMONIE MET OMGEVING Een groeiende groep ondernemers wil niet langer mee in de vluchtige manier van ondernemen, waarbij je moet opboksen tegen de snelle ketens en online concurrentie, stelt Van den Anker vast. “Die tweede groep is zich al bewust van het feit dat het roer om moet. Die groep denkt vanuit het hart en wil impact maken. ‘Dat kan ik doen via mijn onderneming.’ Die ondernemer kun je informeren met kennis hoe je end-to-end de keten en het eigen bedrijf kan verduurzamen.” Ze gaat voor deze ondernemers aan de slag en doet veldonderzoek om ze te helpen bij de zoektocht naar samenwerking en duurzame alternatieven. Van den Anker maakt een onderscheid in drie soorten van ondernemen. De ‘traditionele’ ondernemer die voor winst 20 &GO magazine

“MENSEN LATEN ZICH BEÏNVLOEDEN DOOR EXTERNE FACTOREN. IN PLAATS DAARVAN MOET JE TERUG NAAR JEZELF. TERUG NAAR DE BASIS” gaat; de ‘hippe’ ondernemer die ziet dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een extra afzetmarkt is en tot slot de ondernemer die bewust onderneemt, in harmonie met de omgeving, de natuur en de mens. Alle drie helpt ze, maar de één is zich al bewust en gelooft intrinsiek in eerlijk en duurzaam ondernemen, de ander wil ze daar nog in meenemen. “De eerste groep ondernemers is nog helemaal niet bezig met het onderwerp duurzaamheid. Ziet het als een nieuwe belasting die op ze afkomt. Ondernemen is vaak onwijs eenzaam. Veel ondernemers zitten vooral in een overlevingsmodus, versterkt door het effect van twee jaar coronamaatregelen.” Bovendien staat de kleine, zelfstandige ondernemer onder druk van onlineverkoopkanalen als Bol. com, AliExpress en platforms als Uber en Helpling. Hier geldt: “De concurrentie op prijs kun je nooit winnen. Mensen laten zich beïnvloeden door externe factoren. In plaats daarvan moet je terug naar jezelf. Terug naar de basis.” THEATERSESSIES Van den Anker meent dat ondernemers zich minder moeten laten (af)leiden door het woord concurrentie. “Ik geloof daar niet in, zeker niet bij kleine ondernemers. Iedereen is uniek. Zelfs al zitten er tien kappers in dezelfde straat, je hebt áltijd je eigen onderscheidend vermogen.” Met theatersessies voor ondernemers probeert ze ondernemers te activeren. “Je moet werken met de energie van de ondernemer. Zodat hij of zij vanuit de eigen energie ‘aan’ gaat. Hoe sta je op dit moment in de zaak? Door je angst te erkennen en uit te spreken, voel je dat je met elkaar bent. De externe invloeden gaan je niet helpen. Dat zijn verkeerde raadgevers. In de theatersessies laat ik ondernemers met hun eigen drijfveren aan de slag gaan. Terug naar de eigen kracht waarmee je de stap hebt gezet om je in te schrijven bij de KvK. Waarom ben je begonnen als ondernemer? Dat moet je weer voelen! Zodat je geïnspireerd raakt.” Van den Anker adviseert ondernemers gewoon te beginnen en over het product te vertellen. “Daarvoor moet je een drempel over. Concentreer je je liever op je core business? Ga dan op zoek naar iemand die je daarbij kan helpen. Gun jezelf een deskundige in te huren om je te helpen bij verduurzamen. Net zoals je een boekhouder hebt of het onderhoud aan je website uitbesteedt, moet je daar niet op beknibbelen. Het frappante is ook nog, dat uit onderzoek is gebleken dat als je eenmaal de stappen zet, je vaak ook nog winstgevender blijkt te zijn.” LANGETERMIJNDENKEN Het stukje ‘storytelling’ – de klant en werknemers meenemen in je visie – is ontzettend belangrijk, benadrukt Van den Anker. “Ga kijken wie je daarbij kan helpen en durf erin te investeren, want je krijgt het gewoon terug.” Ze verwijst naar de ‘start with the why?’-theorie van Simon Sinek. “Duurzaamheid zit in de verbinding die je legt. Het zit in het langetermijndenken. Het geeft je een stuk zekerheid om te vertellen waarin je gelooft, wat je visie is. Als je een visie hebt, moet die eruit, of je dat wilt of niet. Dat is waarom je onderneemt. Het brengt het plezier in het ondernemen terug. Het geeft je hoop voor de toekomst.” NOAB.NL 21 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Gevoel bij de cijfers: ‘Speedbooks biedt ons inzicht’ DOOR: EVELINE AAN DE WIEL In de zoektocht naar een tool om de jaarrekening digitaal te kunnen aanleveren, kwam Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland zes jaar geleden uit bij de rapportagesoftware van Speedbooks. Tijdens een presentatie van de software zag financieel directeur Gert-Jan Mulder nog meer mogelijkheden die zijn interesse wekten. Inmiddels kan hij niet meer zonder. “Zonder Speedbooks zou ik veel meer tijd kwijt zijn aan het maken van rapportages. Dat werk neemt de software mij uit handen. Dat scheelt enorm.” Met zo’n vijftig medewerkers is Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland geen enorm groot bedrijf, erkent Mulder, maar wél ‘redelijk uniek’ in koffieland, omdat het twee merken vertegenwoordigt. “Met Tiktak bedienen we de meer traditionele klanten, terwijl de hippere tenten over het algemeen meer naar Segafredo Zanetti neigen. We maken deel uit van een wereldconcern dat het hele productieproces, van plant tot kopje koffie, in eigen beheer heeft. Die dynamiek maakt mijn werk heel interessant. En daar helpt Speedbooks ook weer bij.” FLEXIBEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK De vraag van de Nederlandse markt kan weer heel anders zijn dan de behoefte aan informatie vanuit de groep, merkt Mulder. “Aan de Massimo Zanetti Beverage Group in Italië rapporteren we in een heel ander grootboekschema dan binnen Nederland. Met Speedbooks kun je de rapportages makkelijk aanpassen. Het rubriceren van verschillende grootboekrekeningen is eenvoudig in te regelen. Die flexibiliteit is heel fijn. We kunnen nu rapporteren zoals we graag zouden willen.” “ DE RETURN ON INVESTMENT IS HOOG, OMDAT DE SOFTWARE VEEL TIJD BESPAART EN INZICHT BIEDT” 22 &GO magazine De implementatie van de software was destijds in één dag gepiept, herinnert Mulder zich. En ook het onder de knie krijgen van de software kostte weinig moeite. De rapportages worden opgesteld in Excel en zijn naar wens aan te passen. “Als er dingen veranderen, kunnen we makkelijk wijzigingen aanbrengen. Dat maakt het een gebruiksvriendelijke tool. De term ‘agile’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt. Dat is Speedbooks zeker. De software deint mee op de golven van alledag, waardoor je grip houdt – ook bij veranderingen.” INZICHT IN DE FINANCIËN Mulder gebruikt de rapportagesoftware niet alleen om te kunnen rapporteren aan het moederbedrijf

in Italië, maar ook om een goede winst-en-verliesrekening en balans te kunnen maken op basis van de Nederlandse wensen. “Daardoor weet ik op elk gewenst moment precies hoe ons bedrijf er financieel voor staat. Ik hoef zelf geen rapportages meer op te stellen; dat doet Speedbooks voor mij. Daardoor kan ik me focussen op het maken van analyses en andere belangrijke taken binnen het bedrijf. Met Speedbooks wordt mijn werk een stuk makkelijker.” De software geeft meer gevoel bij de cijfers, vertelt Mulder. “Het biedt inzicht. Hoe beter de rapportage en de mogelijkheid van een top-downbenadering, hoe beter je kunt sturen. Dat biedt volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor management by exception. We kunnen precies zien wat in lijn zit en wat afwijkt, om vervolgens de diepte in te kunnen gaan.” Inmiddels gebruikt het Nederlandse koffiebedrijf Speedbooks ook voor het maken van de jaarrekening. “Met één druk op de knop staat er een stevig raamwerk om vervolgens de jaarrekening verder in uit te werken. Er wordt een goed sjabloon meegeleverd dat je als basis kunt gebruiken en naar wens kunt aanpassen. Die aangepaste versie kun je bewaren en een volgende keer weer gebruiken als je een nieuwe jaarrekening gaat maken.” Gert-Jan Mulder SERVICE EN MEERWAARDE Ook over de organisatie achter Speedbooks is Mulder goed te spreken. “We hebben de helpdesk niet vaak nodig, maar áls we vragen hebben, dan worden we altijd goed te woord gestaan en adequaat geholpen. Dat vinden we ook belangrijk. In bijna alle gevallen is een oplossing snel voorhanden, ook omdat het team makkelijk mee kan kijken en veel ervaring heeft met Excel. Die ondersteuning is heel waardevol voor ons.” Mulder kan andere bedrijven de rapportagesoftware van Speedbooks absoluut aanraden. “De verhouding tussen de kosten die ermee gemoeid zijn en de toegevoegde waarde die de tool biedt, is heel gunstig. Je hebt de investering zo terugverdiend, of je nu een kleine of grote onderneming hebt. De return on investment is hoog, omdat de software veel tijd bespaart en inzicht biedt. Zelf zouden we niet meer zonder kunnen. Speedbooks is onmisbaar geworden in de financiële huishouding van ons bedrijf.” www.speedbooks.nl NOAB.NL 23 Fotograaf: Maarten van der Wal Fotografie: Paul Tolenaar ADVERTORIAL

De mens als sleutel voor succes van robotic accounting DOOR: HENK POKER Het is op de meeste kantoren niet meer weg te denken. Het gebruik van geautomatiseerde accountancyoplossingen om het verwerken van cijfers sneller en efficiënter vorm te geven én fouten te voorkomen. Ook wel robotic accounting genoemd. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de rol van de medewerker een andere invulling gaan krijgen. Dit kan als een bedreiging worden gezien, maar dat is niet nodig, zo schreef Mark Huijzers van Minox in een blog eerder dit jaar. “De klantenkennis, ervaring en kunde van de medewerker is waardevoller dan ooit.” MEERWAARDE Sterker nog, hij stelde dat juist de mens ‘verrassend genoeg’ de sleutel is voor het succes van robotic accounting. Dat vraagt om een nadere uitleg. “Met het traditionele periodieke verwerken hebben kantoren een manier gevonden om gestructureerd te werken ten behoeve van planbaarheid en kwaliteit. Echter, deze kantoren missen hierdoor wel de boot om op basis van actuele informatie meerwaarde voor klanten te bieden. De uitdaging is om los te komen uit het oude stramien en dat lukt alleen als de medewerkers vast kunnen houden aan de principes van planbaarheid en kwaliteitsborging. Er zijn legio voorbeelden van kantoren die wel de technologie in huis hebben, maar door gebrek aan vertrouwen in de robot terugvallen op volledige periodecontroles, waarmee alle voordelen teniet worden gedaan.” TRANSITIE Volgens Huijzers moeten medewerkers stap voor stap worden meegenomen in de transitie naar volledig uitzonderingsgericht boekhouden. “Vergelijk het met een zelfsturende auto, waarbij je het stuur steeds langer los durft te laten. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de softwarebedrijven. Het is heel waardevol om te streven naar 100 procent robotic accounting, maar medewerkers voorzien van inzicht en controle is cruciaal om daar te komen.” “Een andere belangrijke factor is de klant,” gaat Huijzers verder. “Zijn medewerking is essentieel om te zorgen dat documenten snel en volledig worden aangeleverd. Klanten die gewend zijn om 24 &GO magazine

“KLANTEN ZIJN NIET ALLEEN OP ZOEK NAAR CIJFERS, MAAR VOORAL NAAR EEN VERTROUWENSPERSOON, EEN SPARRINGPARTNER” periodiek achter de broek aangezeten te worden, hebben doorgaans weinig reden om te veranderen. Het levert ze niets op, dus verdient het ook niet hun aandacht als ondernemer.” Dat is jammer, want een actuele boekhouding is als het ware een spiegel van een organisatie. “Daar kun je als financieel dienstverlener veel meerwaarde creëren voor je klant. Het is van belang om de waarde hiervan heel duidelijk aan te tonen.” Daarom is het belangrijk dat kantoren eerst met klanten bedrijfsdoelen en KPI’s vaststellen. “Indien je dit inzichtelijk maakt in een app, wordt de klant veel meer betrokken bij cijfers en heeft aanleveren een directe koppeling met de waarde van actuele cijfers. Natuurlijk zijn er altijd klanten die niet meewillen of kunnen en kantoren kunnen kiezen of ze daar een alternatief proces voor blijven aanbieden of dat ze afscheid nemen. Het mag in elk geval nooit een reden zijn om alles bij het oude te laten.” ANDERE INVULLING Door robotic accounting gaat de rol van de medewerker een andere invulling krijgen. Huijzers: “Dit kan inderdaad als een bedreiging worden gezien, maar dat is onnodig. Immers, de klantenkennis, ervaring en kunde van de medewerker worden waardevoller dan ooit. Het leeuwendeel van het invoerwerk komt te vervallen, waardoor er ruimte ontstaat om de rol als dienstverlener nog beter uit te dragen. De rol van ‘adviseur’ klinkt misschien zwaar, maar het gros van de klanten is vaak al enorm geholpen met enige operationele ondersteuning, waar de kennis van de medewerker zonder meer toereikend is. In de praktijk blijkt vaak dat een nieuw elan het plezier in het werk vergroot. En een blije medewerker leidt tot blije klanten. Bovendien bied je meer en betere service aan de klant en dat wil toch elk kantoor?” “Medewerkers vinden verandering soms lastig,” aldus Huijzers. “Dat komt onder andere omdat ze bang zijn om controle over kwaliteit en planning kwijt te raken. Een goed veranderproces binnen het kantoor wordt ondersteund door software die vertrouwen geeft in een graduele transitie.” KLANTENBINDING “Daarnaast kan een kantoor klanten meekrijgen in de nieuwe manier van werken door juist aan het begin vraagstukken van klanten boven tafel te krijgen en daar met actuele data antwoord op te geven. Een zelfverzekerde medewerker met actuele inzichten kan echt naast de klant zitten en hem of haar telkens iets dichter bij zijn of haar doelen brengen. Dit vergroot niet alleen de klantenbinding, maar biedt tevens ingang tot verdere samenwerking.” “Kortom, dit geeft aan dat robotic accounting niet alleen een efficiencyslag is, met een race to the bottom als resultaat. Integendeel, het biedt juist een opstap naar een breder dienstenaanbod. Waarbij de rol van de medewerker evident is, men kan klanten meer waarde bieden voor hetzelfde geld. Daar worden klanten blij van. Ze zijn niet alleen op zoek naar cijfers, maar vooral naar een vertrouwenspersoon, een sparringpartner. Robotic accounting is daarmee een fantastische ontwikkeling, maar de mens bepaalt het succes.” NOAB.NL 25 ICT & INNOVATIE

“ DE TIJD VAN ‘IK BEN GOED MET CIJFERS, DUS IK WORD ACCOUNTANT’ IS VOORBIJ. OF JE ANALYTISCH STERK BENT, KUNT COMMUNICEREN, ANDEREN AANVOELT EN CREATIEF DENKT. DÁT DOET ERTOE” Door automatisering en digitalisering verandert de aard van ons beroep. En dus hebben we 21steeeuwse vaardigheden nodig om succesvol te blijven. Het is heus niet zo dat we 1-2-3 vervangen worden door robots. Maar dat ons takenpakket in rap tempo verandert, kunnen we niet ontkennen. Welke wenselijke future skills springen eruit voor beroepen in de financiële sector? DOOR: EFEMKE HELLINGS

De accountant van de toekomst… … IS ANALYTISCH STERK We gingen online op onderzoek uit. En wat blijkt? Ook al gebeurt het nog vaker dan je denkt, sturen op historische data is verleden tijd. Vandaag de dag verwachten ondernemers toegang te hebben tot actuele of zelfs voorspellende data. Voor jou als financieel adviseur betekent dit dat je moet weten hoe je data omzet in inzichten die nodig zijn voor strategiebepaling en besluitvorming. Het gaat te ver om te zeggen dat je je moet laten omscholen tot data-analist, maar enige bijscholing op dit gebied kan geen kwaad. Natuurlijk kun je jezelf ook laten ondersteunen door de juiste software. Een combi van theoretische en praktische kennis, dat heb je nodig. … IS EMOTIONEEL INTELLIGENT Mensen die zich goed kunnen inleven in anderen en zowel hun eigen als andermans emoties herkennen zijn betere adviseurs, effectievere leidinggevenden en fijnere collega’s. Als je je zintuigen optimaal gebruikt en begrijpt wat de ander bedoelt, kun je beter samenwerken en inspelen op behoeftes. Ben jij iemand die in klantgesprekken te snel ter zake komt en ongemakkelijk wordt van prietpraat? Weet je juist niet wanneer je even je mond moet houden of hoe je nee kunt zeggen en wil je dat veranderen? In al deze situaties is het zaak je emoties de baas te worden. En dat kun je leren. Bijvoorbeeld door bewust veranderingen, samenwerkingen en gesprekken aan te gaan. Je kunt je emotionele intelligentie ook trainen door wat vaker in de schoenen van de ander te gaan staan en over de dag eens bij te houden welke positieve en negatieve emoties je voelt, hoe sterk je deze voelt en waarom. … HEEFT GOEDE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN Járen terug zat de accountant nog wel eens verstopt in een kantoortje achteraf en bleef het contact met anderen beperkt tot een beleefd ‘goedemorgen’. Nou, tegenwoordig wordt verwacht dat je contactuele vaardigheden het koffieautomaatniveau overstijgen. Zeker nu automatisering de uitvoerende taken meer en meer overneemt, moet je het hebben van relatiebeheer, je manier van vragen stellen en hoe je adviezen mondeling en schriftelijk overbrengt op anderen. De klant overtuigen een coachingsabonnement af te sluiten? Belangrijke financiële informatie in begrijpelijke taal overbrengen of achterhalen waar de klant naartoe wil met zijn bedrijf? Door open vragen te stellen, krijg je meer informatie op tafel en voer je betere gesprekken. Kijk dus eens naar je natuurlijke gesprektechnieken als je beter wilt leren communiceren. Stel je veel gesloten vragen? Doe je misschien aannames vooraf? Effectief communiceren is een onmisbare skill voor iedere adviseur en (ondernemers)coach. … DENKT CREATIEF In een tijdperk waarin we als financieel adviseur meedenken over missies, bedrijfsdoelen en KPI’s worden klanten blij als je kansen spot, risico’s signaleert en met originele ideeën komt. Zie een out-of-the-box mindset als een belangrijke strategische tool. De gemiddelde klant wil voelen dat jouw kantoor niet vastroest maar met de tijd meegaat. Accountants die creativiteit combineren met kennis van de organisatie en de branche, zijn bovendien sneller en beter in staat complexe financiële en niet-financiële problemen op te lossen en winnen eerder het vertrouwen van de klant. Verzin dus eens een innovatieve oplossing voor een alledaags probleem en probeer buiten kaders te denken. NOAB.NL 27 SKILLS

Slimmer samenwerken met de ondernemer door intuïtieve boekhoudsoftware DOOR: FEMKE HELLINGS Waar AFAS vroeger focuste op de interne organisatie van administratie- en accountantskantoren, is hun blik tegenwoordig meer naar buiten gericht. Op de samenwerking tussen de accountant en de ondernemer wel te verstaan. SB+, de nieuwste webbased boekhoudoplossing, is een one-stop-shop voor zowel de interne als de externe processen. “We waren altijd al sterk in belastingaangiften en interne automatisering van kantoren,” legt salesmanager Jelmer Schepers uit. “Maar een online oplossing voor accountants- en boekhoudkantoren, waarin ze kunnen samenwerken met hun klanten? Die hadden we nog niet. AFAS SB+ is speciaal ontworpen en vormgegeven vanuit die behoefte.” EÉN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING “Als accountant werk je in een geïntegreerde oplossing. Naast een pakket voor je eigen kantooradministratie en facturatie, is het een CRM-systeem met klantgegevens erin. Je beheert er de fiscale en financiële administratie van je klanten, houdt het centrale dossier bij en werkt in een gedeel28 &GO magazine de omgeving met de ondernemer samen. Hierdoor krijg je meer grip op alle ondernemers die je bedient.” ACTUEEL & COMPLEET De ondernemer of zzp’er op zijn beurt heeft real time inzicht in de financiële status van zijn bedrijf. Niet alleen van de facturen, omzet, aangiftes en jaarrekeningen, maar ook van de kosten, winst en KPI’s. Vanuit SB+ doet hij de administratie, stuurt hij zaken naar de accountant door en downloadt hij zelf aangiftes en andere relevante info. Hij ziet de actuele cijfers en waar hij naartoe gaat. Juist op dat vlak gaat het nu nog vaak mis, volgens Jelmer. “Er zijn (te) veel ondernemers die nog sturen op cijfers van de voorgaande drie maanden. Zij sturen op hun bankrekening, in plaats van dat ze beslissingen kunnen maken op basis van de actualiteit.” “ ZELFS IEMAND DIE NIKS MET BOEKHOUDEN TE MAKEN WIL HEBBEN, SNAPT SB+” HET VERSCHIL MAKEN Steeds meer accountantskantoren van de nieuwe generatie snappen dat je met het verwerken van administraties het verschil niet maakt. “Met een realtime overzicht van de cijfers, meer sturing en een dashboard waarin omzet en kosten te zien zijn, maak je klanten wél succesvoller

“MET EEN REALTIME OVERZICHT VAN DE CIJFERS, MEER STURING EN EEN DASHBOARD WAARIN OMZET EN KOSTEN TE ZIEN ZIJN, MAAK JE KLANTEN WÉL SUCCESVOLLER EN GELUKKIGER” en gelukkiger.” Door als accountant jouw kwaliteit te benutten en advies te geven vanuit een actuele administratie, creëer je toegevoegde waarde. Je verzet met minder mensen dezelfde hoeveelheid werk of bedient meer klanten in minder tijd. “Dit zorgt voor natuurlijke groei en hiermee los je meteen een ander probleem op: het giga wervingsprobleem.” KLANTAFHANKELIJK OF KLANTGERICHT? Een actuele online administratie gaat dus boven losse Excelletjes, PDF’jes en Word-bestanden. En de tools om te automatiseren zijn al eventjes voor handen. Toch zijn veel administratiekantoren nog niet zover. “Bij digitalisering moet je in eerste instantie zorgen voor een stip op de horizon en het interne kantoor begeleiden bij de transitie. Vervolgens kunnen deze medewerkers dit enthousiasme overbrengen op de ondernemer. Verandering heeft tijd nodig, alleen niets doen is ook geen optie. Ben je klantafhankelijk of klantgericht? Het antwoord op die vraag zegt alles.” GEMAK + LAGE PRIJS = SB+ AFAS heeft een compleet product ontwikkeld dat toegevoegde waarde biedt en eenvoudig werkt. “We zetten maximaal in op de doorontwikkeling van SB+ en zetten hiermee gebruikersgemak centraal. Zelfs iemand die niks met boekhouden te maken wil hebben, snapt SB+. De ondernemer kan er zijn administratie aanleveren en verwerken; van offertes en facturen maken tot aanmaningen, betalingen en incasso’s doen. Dankzij de handige scan & herkenapplicatie uploadt hij zelfs direct zijn inkoopfacturen en bonnetjes. Dit alles scheelt veel tijd en energie, die de ondernemer voortaan kan besteden aan… ondernemen. De accountant of administrateur zorgt voor de juiste kwaliteit en borging. Een ideale samenwerking dus!” FUTUREPROOF WERKEN SB+ past helemaal bij de werkwijze van accountantskantoren die met abonnementen werken in plaats van uurtje-factuurtje. “Je kunt meer administraties verwerken en realiseert meer omzet in minder tijd. Sturen op een efficiëntere verwerking van de administratie wordt hiermee automatisch een kernactiviteit. Bovendien krijg je dankzij het actuele overzicht van al je klanten meer rust binnen je kantoor. Hoeveel BTW-aangiftes moeten er nog de deur uit in een aangifteperiode? Je ziet het met één blik op je scherm.” IETS VOOR JOU? AFAS maakt graag kennis met de eigenaren van accountantskantoren om de dialoog aan te gaan. “Soms zitten we zelfs samen met de accountant en zijn klant aan tafel,” aldus Jelmer. “We laten mensen zichzelf altijd de volgende vragen stellen. Wil jij leven in de actualiteit, ben je niet bang voor verandering en wil je naar een efficiëntere werkwijze? Is het antwoord drie keer ja? Super, wij zijn je partij. Blijkt uit het antwoord dat het kantoor meer klantafhankelijk dan klantgericht is, en de tijd liever stopzet omdat alles goed is zoals ’t is? Dan spreken we uit dat de match met AFAS er niet is. “Wij zijn er echt voor mensen die mee willen!” kleinzakelijk.afas.nl NOAB.NL 29 ADVERTORIAL

DOOR: HENK POKER Kantoren en diversiteit, onbewust bewust Hoe staat het in een branche die over het algemeen bekendstaat als conservatief en behoudend als het gaat om onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit? En zijn kantoorouders daar überhaupt mee bezig? &GO ging te rade bij twee grote NOAB-kantoren. Wordt er rekening gehouden met leeftijdsopbouw, de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen op kantoor, maar ook met verschillen in kennis en opleiding? Krijgt iedereen een kans om zich binnen de organisatie te ontwikkelen? En is iedereen welkom? Kortom, is er sprake van een gevarieerd personeelsbestand en wat betekent dit voor de dynamiek op het kantoor? EEN GOEDE MIX Trippel AAA is geworteld in Noord-Nederland en telt vier kantoren, in Stadskanaal, Emmen, Hoogezand en Meppel. Er werken bijna vijftig medewerkers en er is ruimte voor meer. “De leeftijdsopbouw liep wat scheef, daar zijn we de laatste jaren actief mee aan de slag gegaan,” valt directeur Wietze Hulshof met de deur in huis. “Inmiddels zit de gemiddelde leeftijdsopbouw beneden het landelijk gemiddelde. We hebben tien à vijftien nieuwe medewerkers aangenomen, waarvan een groot deel jonger dan 30 jaar. Daardoor hebben we nu qua leeftijd en het aantal mannen en vrouwen binnen de organisatie een goede mix.” 30 &GO magazine

“WE KIJKEN VOORAL NAAR KWALITEITEN EN DE PERSOON ZELF EN NIET NAAR DE ACHTERGROND” GEEN BELEID “Diversiteit is geen doel op zich, bij ons is iedereen welkom: man, vrouw, jong, oud, kleur of geen kleur, seksuele geaardheid, geloof, mensen met een beperking; het maakt ons niet uit, maar we maken er bewust geen beleid op. Dat hoeft ook niet, we hebben nog verschillende vacatures openstaan die we niet eens kunnen invullen. Dus, als er belangstellenden voorbij komen zijn ze welkom. Sterker nog, wij vinden diversiteit prettig, omdat het de organisatie sterker en soepeler maakt en meer een afspiegeling is van de samenleving. En dat zijn onze klanten ook.” Neem nu de verschillen tussen jong en oud. Wietze: “Ik ben van de generatie die de eerste televisie, telefoon en auto nog heeft meegemaakt. De jongeren weten niet eens wat dat is en kunnen niet meer zonder hun mobiel. Dat merk je binnen de organisatie. Er is een categorie ouderen die denkt dat ze goed met computers zijn, daar zijn ze min of meer ingerold. Maar, als er dan een jongere voorbijkomt, dan blijkt het tegenovergestelde. Dat is niet erg, integendeel, zo leren we van elkaar. De huidige generatie denkt en doet anders. Ik vind dat mooi, dat is een positief gevolg van diversiteit, het geeft dynamiek binnen je organisatie. Ik probeer zo vrij mogelijk te denken en dit soort processen zoveel mogelijk hun gang te laten gaan. Laat mensen vrij in denken en doen.” De vraag of het nodig is dat de branche diverser en inclusiever wordt, antwoordt Wietze met een gedecideerd ‘ja’. “Ik denk dat dit een kwestie van tijd is. Ik merk dat mensen in bepaalde denkpatronen zitten, we hebben allemaal aangeleerd gedrag. Hoe ga je daar mee om? Laat elkaar in de waarde en probeer je te verplaatsen in elkaars standpunten, dat blijkt in de praktijk op onze kantoren prima te werken.” NIET BEWUST Management Begeleiding Vrije Beroepen, kortweg MBV, is gevestigd in Nijkerk en heeft 26 medewerkers, 18 vrouwen “Dat is zo gegroeid, daar hebben we niet bewust op gestuurd. Misschien heeft het te maken met ons klantenbestand, de medische wereld en dan met name veel verloskundigen.” MBV mag met recht een diverse organisatie worden genoemd. Verschil in opleiding, sociale achtergrond, maar ook fysieke beperking, het maakt niet uit, bij MBV zijn ze aan het werk. “We willen vooral ieders kwaliteiten benutten,” legt Muijs uit. “Wij streven ernaar dat elke medewerker de werkzaamheden doet die bij zijn of haar niveau passen. En dat er daarnaast nog genoeg uitdaging is om het leuk te houden. ”Uiteraard zorgt de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen voor een andere dynamiek… Of is dat nou juist een cliché? Muijs: “Het is wel anders ja, maar niet minder dynamisch of zo. We hebben het misschien wat minder over mannenzaken zoals voetballen of Formule 1. Maar, deze onderwerpen worden zeker in de kantine bij het koffieapparaat besproken. Eigenlijk komen alle onderwerpen hier voorbij en alles is bespreekbaar, met respect voor elkaars mening en standpunt. Diversiteit is op die manier vooral een waarde en zeker geen probleem binnen ons kantoor.” TOEVALLIG Vacatures heeft MBV op dit moment niet, er zijn onlangs twee nieuwe medewerkers aangenomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de huidige samenstelling van het team. “Het is al moeilijk genoeg om vacatures ingevuld te krijgen, dus we zijn blij wanneer we nieuwe mensen kunnen aannemen. Toevallig zijn het nu een man en een vrouw geworden, maar elke andere invulling was ook welkom geweest.” “Wij hebben geen bewust beleid op het gebied van diversiteit. We kijken vooral naar kwaliteiten en de persoon zelf en niet naar de achtergrond. Zo zijn we gekomen tot een samenstelling van ons team die je een afspiegeling van ons klantenbestand kunt noemen. En die is inderdaad divers.” NOAB.NL 31 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

DOOR: HANS PIETERS Loslaten, vertrouwen én richting geven Twee jaar corona hebben er fysiek en emotioneel zwaar ingehakt. We zijn er nog niet van bekomen of de oorlog in Oekraïne barst los. In plaats van door te denderen en nieuwe plannen te maken, is het belangrijk om als organisatie stil te staan bij de opbrengsten en impact van corona. Hoe geef je hieraan leiding? De flexibiliteit is vergroot. Nu we de coronamaatregelen achter ons hebben gelaten, hebben we de neiging om weer snel terug te keren naar de orde van de dag. Tegelijkertijd is hybride werken min of meer standaard geworden. Thuiswerken is dankzij de coronatijd geïntegreerd in de werkwijze. Het betekent dat je als leidinggevende minder zicht hebt op je medewerkers. TEAMBUILDING Organisatiepsycholoog Diederik Steeman van Scenter, bureau voor organisatieontwikkeling in Driebergen-Rijsenburg, is auteur van het boek ‘Teams in flow’. Wat hem in veel gesprekken met opdrachtgevers opviel tijdens de coronacrisis was hoeveel aandacht en energie er was voor het welzijn van de medewerkers. “Er waren heel veel initiatieven om het contact te onderhouden, zoals wandelingen met elkaar, om te polsen hoe het met mensen gaat.” Nu iedereen weer zonder restricties naar de werkvloer mag, willen we die nieuwe verworvenheden niet zomaar opgeven. “Het hybride werken is standaard geworden.” Voor leidinggevenden is het de uitdaging om het team bij elkaar te houden, dat vraagt om leiderschap. Steeman houdt zich al vrijwel zijn hele werkzame leven bezig met leiderschap en teamontwikkeling. Hij relativeert meteen zijn eigen leiderschapskwaliteiten en expertise. “Als je naar boeken zoekt met de zoekterm ‘leiderschap’ krijg je 30.000 hits.” Tegelijkertijd ligt daar ook zijn fascinatie in verscholen. Wat maakt iemand een goede leider? Of beter gesteld, hoe word je een goede leider? Als startpunt voor de beantwoording van deze vraag komt Steeman met een kraakheldere definitie.

“ ALS JE VERTROUWEN GEEFT, KRIJG JE HET VAAK OOK TERUG. VEEL LEIDINGGEVENDEN VINDEN DAT LASTIG” “Leiderschap houdt in: de ander inspireren in de context van een doel of taak. Dat vraagt om zelfkennis en inzicht in je persoonlijkheid. Als je je eigen persoonlijkheid snapt, dan begrijp je ook jouw aandeel in de dynamiek. Dan kun je keuzes maken in je reactie en is het duidelijk je of je reageert vanuit je ego, vanuit de behoefte van de ander of in het belang van het doel dat je wilt realiseren.” VERGROOTGLAS Elke manager weet dat hij of zij het draagvlak voor verandering moet verdienen. “Als je het druk hebt dan moet je even stil gaan staan,” adviseert Steeman. “Een boeddhistische wijsheid. Loslaten en vertrouwen. Dat is voor ongeduldige leidinggevenden een hele uitdaging. Als je vertrouwen geeft, krijg je het vaak ook terug. Veel leidinggevenden vinden dat lastig.” Het vraagt om een andere manier van supervisie. “Het loslaten zit in het proces. Niet in het doel. Het doel is de stip aan de horizon waar je strak op moet sturen en dat je moet monitoren. Je moet je niet alleen met de doelen, maar ook met het hoofd, hart en buik verbinden met je medewerkers. Als je irritatie of ongeduld laat merken, gooien de medewerkers hun kont tegen de krib. Als leidinggevende moet je iets vinden – onder het vergrootglas leggen – waar het team zich achter kan scharen. Dat kan een omzetdoel zijn of een hogere klantbeoordeling of iets anders. Het helpt als je een richting geeft die verbindt.” Steeman gebruikt de coronacrisis als voorbeeld. “Met corona had je een gemeenschappelijke vijand. Dat boorde creativiteit aan en werkte verbindend.” Hij legt de link naar de adviesrol van het administratiekantoor. “Corona maakte de toegevoegde waarde scherp. Ondernemers hadden zorgen. Ze hadden behoefte aan een sparringpartner. Dat vraagt om een ontwikkeling, een andere rol dan alleen die van fiscaal-financieel expert. Het is een kans, maar dan moet je wel in gesprek blijven.” NOAB.NL 33 IN GESPREK

De meerwaarde van financiële planning DOOR: EVELINE AAN DE WIEL “ EEN CIJFER ALLEEN ZEGT NIET ZOVEEL. MET EEN FINANCIEEL PLAN KUN JE DAT CIJFER VERBINDEN AAN DE MENS” Sinds 2019 kunnen NOAB-leden de verkorte leergang Financieel Planner volgen. “NOAB-leden adviseren hun klanten vaak al op financieel gebied,” vertelt Mark Dukers, directeur van de Federatie Financieel Planners (FFP). “Als je als NOAB-lid leert hoe je naar de langere termijn kijkt en een goed financieel plan maakt, dan kun je als vertrouwd adviseur nóg dichter naast je klant gaan staan.” 34 &GO magazine

Administratie- en belastingdeskundigen kijken nu vooral terug, bijvoorbeeld naar de omzetcijfers in het afgelopen jaar. Bij financiële planning richt de adviseur zich samen met de klant juist op de toekomst, legt Dukers uit. “Wat zijn jouw wensen en doelen in het leven en wat heb je nodig om die te bereiken? Een financieel planner vertaalt die wensen in een financieel plan, zodat je als klant precies weet wat haalbaar is en wat je nodig hebt. Dat biedt inzicht.” Verkorte NOAB-leergang Financieel Planner In samenwerking met opleidingsinstituut Dukers & Baelemans biedt NOAB exclusief voor haar leden de verkorte leergang Financieel Planner aan. Omdat NOAB-leden al over de basiskennis beschikken die nodig is om een financieel plan te maken, zijn de fiscaal-juridische aspecten grotendeels uit de leergang gehaald en wordt er vooral aandacht besteed aan onderwerpen zoals testamenten, pensioen en huwelijksvermogensrecht. COMPLEET KLANTADVIES Gecertificeerd financieel planners kunnen hun klanten een compleet en persoonlijk advies geven, vertelt Dukers. “Als je advies geeft over één onderwerp, heeft dat vaak weer impact op een ander thema. Als jij bijvoorbeeld adviseert over trouwen onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen, dan heeft dat ook weer gevolgen voor je pensioensituatie. Het haakt allemaal op elkaar in. Het is écht een vak om dat allemaal goed op een rijtje te kunnen zetten. En dat maakt het ook zo waardevol.” Volgens Dukers is financieel planner een van de belangrijkste beroepen van Nederland, vanwege de impact die financiële planning heeft op het leven van mensen. En het beroep wordt alleen maar relevanter. “Vroeger was het heel gewoon om je hele leven voor dezelfde werkgever te werken of als mkb-ondernemer jarenlang dezelfde klanten te bedienen. Nu is de wereld heel veranderlijk. Dat maakt goede financiële planning onmisbaar, ook omdat mensen zelf minder overzicht hebben.” Als voorbeeld noemt Dukers het nieuwe pensioenstelsel. “De overheid zet een stapje terug, en mensen moeten straks zelf actiever aan de slag met hun pensioen. Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen dat kan of wil, omdat het een behoorlijk complex onderwerp is. Een financieel planner kan een klant persoonlijk adviseren en daarmee rust bieden.” CIJFERS DUIDEN Ook softwarepartijen springen in op de veranderingen, merkt Dukers. “Er zijn tools die jouw pensioengegevens ophalen, daar berekeningen op loslaten en vervolgens een cijfer laten zien: als jij 67 bent, dan is dit jouw pensioen. Maar ik denk dat de meeste mensen dat bedrag zien en denken: en nu? Wat betekent dat? Kan ik eerder stoppen met werken? Moet ik extra sparen als ik een verre reis wil maken? Een cijfer alleen zegt niet zoveel. Met een financieel plan kun je dat cijfer verbinden aan de mens, op basis van zijn persoonlijke wensen. Daarmee kun je als adviseur écht toegevoegde waarde leveren – nu en in de toekomst.” Sinds 1 januari 2022 gebruikt de beroepsorganisatie FFP alleen nog de internationale titel Certified Financial Planner (CFP®). Na het volgen van de verkorte leergang Financiële Planning voor NOAB-leden kun je bij Dukers & Baelemans een certificaat aanvragen. Wil je jezelf laten certificeren als financieel planner? Dan dien je het CFP-examen te behalen. Op de website van de FFP – www.ffp.nl – vind je meer informatie. NOAB.NL 35 EDUCATIE

DOOR: MR. E.A. (ERIC) VAN UUNEN Partner bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en lid van de NOAB-Adviesgroep. De vraag of een dga werknemer is of niet is onder andere van belang voor het antwoord op de vraag of hij sociaal verzekerd is. En of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. De regel voor een dga als het gaat om sociale verzekeringen lijkt zo eenvoudig: een (indirect) bestuurder van een bv die via een personal holding een minderheidsbelang in een werkmaatschappij heeft, is sociaal verzekerd. Tenzij hij een beroep kan doen op de Regeling aanwijzing dga 2016, Stcrt. 2015, nr. 19073 (vooral van belang bij familie en nevengeschiktheid). Maar niets is minder eenvoudig. HOOFDREGEL SOCIALE VERZEKERINGEN Voor de sociale verzekeringsplicht geldt de hoofdregel dat een werknemer in dienstbetrekking sociaal verzekerd is. Als geen sprake is van een dienstbetrekking, is ook geen sprake van sociale verzekeringsplicht. Een dienstbetrekking kent drie cumulatieve eisen: 1. de verplichting van de werknemer tot het persoonlijk verrichten van arbeid; 2. de verplichting van de werkgever tot het betalen van loon; 3. een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. In de adviespraktijk wordt vaak gefocust op de derde eis: de gezagsverhouding. Dat vertaalt zich in de praktijk in de regel dat degene die de arbeid verricht aan een zeker gezag van de wederpartij onderworpen moet zijn. En dat impliceert een bevoegdheid van de wederpartij tot het geven van opdrachten en instructies en de mogelijkheid van die wederpartij om controle uit te oefenen op de voortgang en de resultaten van het werk. Bij een bestuurder wordt dan vaak gekeken naar onderworpenheid aan de algemene vergadering (AV). Maar voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet worden gekeken naar alle elementen. Bij de beantwoording van de vraag of een verhouding tussen een natuurlijk persoon en een werkmaatschappij is aan te merken als een arbeidsovereenkomst, moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, in hun onderling verband bezien. En ook niet alleen 36 &GO magazine OVER MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS EN WERKNEMERS

kijken naar de beoogde rechtsverhouding bij het aangaan van de overeenkomst, maar vooral hoe partijen daar feitelijk uitvoering aan geven. Daarbij is niet één enkel kenmerk beslissend, maar moeten alle verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun relatie hebben verbonden in hun onderling verband worden bezien. Daarbij kunnen veel feiten en omstandigheden een rol spelen. Ofwel, eerst zal moeten worden vastgesteld welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen, daarna zal moeten worden beoordeeld of die overeengekomen rechten en verplichtingen kenmerken hebben van een arbeidsovereenkomst. PERSONAL HOLDING In de praktijk zie je regelmatig dat een natuurlijk persoon X een personal holding heeft, die op haar beurt weer bestuurder is van en (minderheids) aandeelhouder in een werkmaatschappij. X heeft dan een arbeidsovereenkomst met zijn personal holding, de personal holding een managementovereenkomst met de werkmaatschappij. In dat geval hoeft het beslist niet zo te zijn, dat je dit mag vertalen naar een arbeidsovereenkomst tussen X en werkmaatschappij. Want er hoeft geen verplichting te zijn van X jegens de werkmaatschappij om arbeid te verrichten. En de werkmaatschappij betaalt keurig managementfees aan de PH, die op haar beurt salaris aan X betaalt. Het is niet zo dat de werkmaatschappij salaris aan X betaalt. De bewijslast dat dan sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen X en de werkmaatschappij, ligt overigens bij de Belastingdienst. HR 18-02-2022, ECLI:NL:HR:2022:282 In de situatie van HR 18-02-2022 hadden natuurlijke personen A en B ieder een 100% belang in respectievelijk personal holdings C Ltd en D Ltd. Ieder was ook enig bestuurder van zijn eigen holding. Zowel C Ltd als D Ltd had een aandelenbelang van 24% in werkmaatschappij X BV (een ICT-bedrijf). Er waren nog twee aandeelhouders meer in die werkmaatschappij, met een belang van 37% en 15%. A had een arbeidsovereenkomst gesloten met C Ltd, B met D Ltd. En C Ltd en D Ltd hadden een managementovereenkomst met X BV. A en B verrichtten als enige werknemers van hun personal holdings de managementwerkzaamheden zoals omschreven in de managementovereenkomst zelfstandig en voerden de dagelijkse leiding over X BV. Het Gerechtshof oordeelde eerder dat sprake was van een dienstbetrekking tussen A en B met X BV, vooral omdat de kennis van A en B onontbeerlijk was voor de bedrijfsvoering in X BV, waardoor feitelijk geen vervanging van A en B binnen die bedrijfsvoering van X BV mogelijk was. X BV zou ook nooit akkoord gaan met een vervanging van A of B. NOAB.NL 37 ADVIES

“NIET ÉÉN ENKEL KENMERK IS BESLISSEND, MAAR ALLE VERSCHILLENDE RECHTSGEVOLGEN DIE PARTIJEN AAN HUN RELATIE HEBBEN VERBONDEN, MOETEN IN HUN ONDERLING VERBAND WORDEN BEZIEN” Daaruit was naar mening van het Hof voldaan aan het vereiste dat A en B gehouden waren hun arbeid persoonlijk te verrichten. Verder vond het Hof dat aan het vereiste van betaling van loon als tegenprestatie voor de verrichte arbeid was voldaan omdat vaststaat dat X BV de overeengekomen managementfee met instemming van A en B heeft betaald aan de personal holdings. En er is sprake is van een gezagsverhouding, omdat A en B hun werkzaamheden verrichtten (als indirecte minderheidsaandeelhouders) onder gezag van de AV van X BV. De Hoge Raad vond dit een onbegrijpelijk oordeel en maakte hier vervolgens korte metten mee: - onmisbaarheid van A en/of B geeft geen antwoord op vraag of zij jegens X BV verplichting op zich hadden genomen om persoonlijk arbeid te verrichten; - de omstandigheid dat A en B hebben ingestemd met betalingen van de managementfee aan de personal holdings werpt geen licht op het antwoord op vraag of X BV jegens A en B om loon te betalen; - het is niet begrijpelijk waarom het Hof aannam dat A en B hun werkzaamheden uitvoerden onder gezag van AV van X BV. X BV heeft namelijk alleen contractuele relatie met de personal holdings. Kortom, als sprake is van een zorgvuldig geredigeerde overeenkomst van opdracht en ook daadwerkelijk conform wordt gehandeld, 38 &GO magazine is geen sprake van een arbeidsovereenkomst en dus geen sociale verzekeringsplicht. Ook niet bij een minderheidsaandeelhouder. Zie verder o.a. Hof Den Haag 15-01-2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:98) en Hof Leeuwarden 17-08-2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:7822). RECHTBANK GELDERLAND 13-01-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:116 Ook een procedure die collega Frank Onstwedder recent voor de Rechtbank Gelderland voerde, is in dit kader relevant. Ook daar ging het om het antwoord op de vraag of een dga werknemer was. Niet in het kader van de sociale verzekeringen, maar in het kader van de gebruikelijkloonregeling. Een natuurlijk persoon A had weer een arbeidsovereenkomst met zijn personal holding, H BV. En die holding had weer een minderheidsbelang in werkmaatschappij X NV. A verrichtte zijn werkzaamheden als (enig) lid van de raad van bestuur van X NV in het kader van een overeenkomst van opdracht. Daarnaast was hij als natuurlijk persoon onbezoldigd statutair directeur van X NV. Iets wat de Belastingdienst betwistte, maar goed. Ook hier oordeelde de Rechtbank dat geen sprake was van een dienstbetrekking: • verrichtte al hetzelfde management van X NV op basis van een overeenkomst van opdracht tussen zijn personal holding H BV en X BV, voordat X enig bestuurder van X NV werd; • de personal holding heeft al die tijd facturen voor de fee met BTW verstuurd, die ook door de X NV zijn betaald. X NV heeft nooit loon aan

A betaald. Het loon van A was ook fors lager dan de managementfee; • in de uitvoering van de overeenkomsten zitten geen aanwijzingen dat sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst tussen A en X NV; • er is ook nooit een wil geweest om een arbeidsovereenkomst tussen A en X NV tot stand te brengen. Waarom is deze uitspraak ook voor de sociale verzekeringsplicht zo belangrijk? Als sprake is van een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst, kom je zelfs niet eens toe aan sociale verzekeringsplicht voor de dga. CONCLUSIE Je dient twee zaken uit elkaar te houden: is een aandeelhouder via een management in loondienst of niet? En zo ja, dan pas kom je toe aan de vraag of hij sociaal verzekerd is. De enkele omstandigheid dat een natuurlijk persoon via zijn eigen personal holding een indirect minderheidsbelang in een werkmaatschappij heeft, houdt dan ook niet per se in dat die natuurlijk persoon voor zijn werkzaamheden sociaal verzekerd is. Los van de vraag of je wel of niet sociaal verzekerd zou willen zijn. Als de natuurlijk persoon een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met zijn personal holding en de personal holding op haar beurt een overeenkomst van opdracht met de werkmaatschappij, kan onder omstandigheden sociale verzekeringsplicht worden uitgesloten. Ook al is geen sprake van familiebanden of nevengeschiktheid. Dan is het wel belangrijk om die overeenkomsten zorgvuldig te redigeren en uiteraard ook daadwerkelijk zo te handelen. Voor de praktijk een erg belangrijk aspect. NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl Advocatuur Dijkstra & Van den Ende Advocaten T: 06 - 22 56 85 66 Hilmar Dijkstra 06 - 53 45 92 98 Lilian van den Ende E: secretariaat@de-advocaten.nl W: www.de-advocaten.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP NOAB.NL 39

Rol als poortwachter serieus nemen DOOR: HENK POKER ‘Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen van de monitoringsverplichting, het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek en het niet (onverwijld) melden van vier ongebruikelijke transacties.’ 40 &GO magazine Aldus een nieuwsbericht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in februari van dit jaar. Het betreffende kantoor kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd, die na een beroep door de rechtbank werd bekrachtigd. Het geeft maar weer eens aan dat accountants- en administratiekantoren hun rol als poortwachter uiterst serieus dienen te nemen, en gelukkig doen de meeste kantoren dat ook. Desondanks kan er rond het woord monitoringsverplichting enige onduidelijkheid ontstaan, want wat houdt dat nu precies in? We vroegen het aan Rinus Beumer van het Bureau Financieel Toezicht, de onafhankelijke integrale toezichthouder die toeziet op het werk van onder andere notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepsgroepen, waaronder accountants- en administratiekantoren.

TOEZICHT HOUDEN Monitoren is niets meer of minder dan controleren, toezicht houden op. Beumer: “Monitoring door accountants- en administratiekantoren is onderdeel van het cliëntenonderzoek, dat in het kader van de wet Wwft wordt uitgevoerd. Daarbij kijk je naar wat je klant doet en wat je mag verwachten.” Als voorbeeld noemt hij een zorgkantoor. “Wat doet het kantoor en wat moet hij doen als zorgverlener? Kloppen de gelden die binnenkomen en worden die besteed aan datgene waarvoor ze bestemd zijn? Gebeuren er andere dingen met het geld, dan dien je dit in de gaten te houden en eventueel te melden. Dat is monitoren.” Het kantoor dat de boete van 10.000 euro kreeg opgelegd, heeft onder andere dit onderdeel verzuimd. Beumer vervolgt: “Als er bepaalde signalen zijn, bij welke klant dan ook, dan wordt verwacht dat je dit als kantoor goed in de gaten houdt, waarbij met name de nadruk ligt op de transacties die plaatsvinden. Is daar geen redelijke verklaring voor dan bespreek je dat in eerste instantie met de klant. Zie dit als een eigen voorportaal voor meldingen. Gebeurt daar vervolgens niets mee en je kunt bepaalde uitgaven niet goed onderbouwen, dan moet je een melding doen bij de Financial Intelligence Unit.” GOEDE RELATIE Het komt volgens Beumer regelmatig voor dat kantoren ‘vergeten’ hun klanten afdoende te controleren. “Het zit vaak niet tussen de oren. Je hebt als kantoor een goede relatie met je klant, de zaken lopen allemaal en de aandacht wordt minder. Dat gebeurt, maar een klant kan in de tussentijd hele andere dingen gaan doen en het is je plicht als kantoor om dat in de gaten te houden. Daar moet je altijd scherp op zijn. Kortom, monitoren bij klanten met een hoog risico is vaak vanzelfsprekend, maar monitoren moet ook gebeuren bij klanten met een laag risico. Past hetgeen wat ze doen bij wat je mag verwachten dat ze doen? Dat kun je uit de cijfers halen, maar ook het klantcontact is belangrijk. Dat is een moment waarbij je kunt zien of horen wat zich afspeelt bij zo’n klant en of het allemaal nog klopt.” “ KANTOREN ZIJN DE EERSTE PARTIJ DIE ZOU KUNNEN ZIEN WANNEER ER IETS NIET VOLGENS HET BOEKJE GAAT” Beumer bevestigt dat er veel verantwoordelijkheid bij de kantoren ligt. “Ze zijn door de wetgever als poortwachter aangewezen en daarom moeten ze zich houden aan allerlei voorschriften. Ze zijn de eerste partij die zou kunnen zien wanneer er iets niet volgens het boekje gaat. De meeste kantoren nemen deze taak uiterst serieus. Al was het alleen maar omdat ze op geen enkele manier te maken willen hebben met eventuele criminele activiteiten van hun klant.” Het kost soms extra tijd om de activiteiten van klanten goed te volgen. Volgens Beumer kunnen kantoren de extra kosten in rekening brengen bij hun klanten. “Notarissen doen dit bijvoorbeeld ook, zij moeten immers ook vooronderzoek doen voordat bepaalde transacties tot stand mogen komen. Dat wordt door iedereen geaccepteerd.” NOAB.NL 41 Fotografie: Paul Tolenaar TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

“ALS ER BEPAALDE SIGNALEN ZIJN, BIJ WELKE KLANT DAN OOK, DAN WORDT VERWACHT DAT JE DIT ALS KANTOOR GOED IN DE GATEN HOUDT” vaak sprake van zwaardere of meerdere overtredingen. “Wanneer een kantoor bij verzuim in beeld is kan bij een enkele of lichte overtreding de afdeling handhaving een waarschuwing opleggen. Zoals gezegd kunnen bij zwaardere of meerdere overtredingen boetes worden opgelegd. Het BFT doet vooral bijzonder onderzoek (op basis van signalen) en dan kom je bij de bevindingen ook vaker uit bij zwaardere en/of meerdere overtredingen.” WAARSCHUWING Terug naar de zaak waarbij het betreffende administratiekantoor een boete van 10.000 euro kreeg opgelegd. Volgens Beumer worden er vaker boetes uitgedeeld, maar dan is wel Volgens Beumer is het de bedoeling dat boetes in de loop van dit jaar gepubliceerd gaan worden op de website van het BFT. “Dat is wettelijk vastgelegd, daarmee willen we laten zien dat er consequenties zitten aan het niet opvolgen van de wettelijke verplichtingen. We willen de naleving van de Wwft verbeteren, dat heeft continue onze aandacht. Daarom adviseren we kantoren om de wijzigingen in de Wwft goed in de gaten te houden.” Op 8 juli 2019 startte het BFT het onderzoek naar de naleving van de Wwft door het betreffende administratiekantoor. Een jaar later volgde het onderzoeksrapport, waarin de conclusie werd getrokken dat het kantoor artikel 2a, 2b en 2c van de Wwft had overtreden, maar ook onvoldoende invulling gaf aan het risicobeleid en -management. En dat het kantoor niet had voldaan aan de monitoringsverplichting en geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht. Tenslotte waren er vier ongebruikelijke transacties niet bij het FIU gemeld. Het kantoor spande een rechtszaak aan tegen het BFT, maar de rechter ging daar niet in mee. ‘De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het boetebedrag onevenredig is aan de aard en de ernst van de overtredingen of de mate van verwijtbaarheid.’ 42 &GO magazine

Het nieuwe gezicht van Wolters Kluwer DOOR: HANS PIETERS Marjolein van Loo-Daeseleer is de nieuwe salesdirecteur van Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland. De komende periode gaat ze bij kantoren langs om kennis te maken en kennis te delen. Marjolein van Loo–Daeseleer Een belangrijke persoonlijke overweging voor Marjolein van Loo–Daeseleer’s keuze voor Wolters Kluwer is de aandacht voor diversiteit, vertelt ze enthousiast. “Voor mij zijn inclusiviteit en vertrouwen heel erg met elkaar verbonden. Een inclusieve organisatie draait om respect voor elkaar. Elkaar waarderen omdat je verschillend bent en elkaar aanvult en zo samen met elkaar beter wordt. Binnen Wolters Kluwer word je aangemoedigd om je mening te laten horen. Op die manier kun je elkaar versterken, waardoor je nog betere producten en diensten kunt leveren aan je klant.” KENNIS DELEN “Voor mij is kennis bedoeld om gedeeld te worden. Wolters Kluwer is bij uitstek een partij waarbij het draait om de klant beter te maken met haar kennis en expertise. Samen met het accountantsen administratiekantoor kunnen we de mkb’er ontzorgen, waardoor deze zich kan bezighouden met datgene waar hij of zij goed in is. Dat is over het algemeen niet het financiële en fiscale stuk,” voegt ze daaraan toe. “De gemiddelde mkb’er wordt over het algemeen niet heel erg blij van de boekhouding en financiën. Dat kunnen we gezamenlijk voor hem verzorgen, waarbij we gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.” “ VOOR MIJ IS KENNIS BEDOELD OM GEDEELD TE WORDEN” VERBETERSLAGEN Vertrouwen is de basis van alles, benadrukt Marjolein van Loo-Daeseleer. “Het belang daarvan groeit alleen maar door de complexiteit van de wet- en regelgeving. Als ondernemer moet je kunnen laten zien dat je grip hebt op de cijfers. Als je direct de informatie kunt produceren die een bank of instantie vraagt, schept dat vertrouwen. En bij vertrouwen hoort ook transparantie. Vertrouwen gaat twee kanten op, is een wisselwerking. Onze producten Twinfield, Basecone, Alure, Avanzer en Samenwerken nemen veel van het handmatige werk er tussenuit, wat tijd vrijmaakt voor de accountant en mkb’er om samen te kijken waar in de onderneming nog verbeterslagen zijn te halen. De accountant krijgt veel meer tijd om zijn adviesrol te pakken en daar kunnen wij met onze producten en diensten ondersteuning in bieden.” FACE-TO-FACE “Maar ik wil ook mijn gezicht laten zien en de drempel laag houden voor als er vragen zijn. Zodat mensen mij kunnen vinden en weten dat ze bij mij terechtkunnen. Daarnaast hebben we een flink aantal accountmanagers die gelukkig weer ook echt bij de accountant aan tafel kunnen aanschuiven. Face-to-face is uiteindelijk toch fijner. We gaan graag het gesprek aan, delen onze visie en horen ook graag vanuit onze klant over de thema’s die voor hen belangrijk zijn. www.wolterskluwer.com/nl-nl/ solutions/tax-accounting-software Fotografie: Paul Tolenaar ADVERTORIAL

AANB220015 Denk je aan je kantoor? Dan denk je Exact Online De voordelen van Exact Online Accountancy: + Altijd en overal inzicht in de actuele cijfers + Verminder de piekbelasting + Werk slim samen met je klanten + Kies zelf wat je nodig hebt Ontdek alle andere voordelen van onze software op exact.nl/accountancy

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication