0

2020 ONDERZOEK: jonge ambtenaren willen impact hebben COLUMN: Wees niet alleen ambtenaar, blijf burger Feiten, weetjes & cijfers PORTRETTEN van jonge ambtenaren De overheid als datafabriek Werkstudenten, trainees en starters Een gesponsorde uitgave van Binnenlands Bestuur EXTRA

Bastiaan Portfoliomanager IT Elliot geleidehond Diversiteit op de kaart Talent kent geen grenzen. Het Kadaster ziet de mogelijkheden van iedereen. Ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of beperking. Benieuwd hoe we diversiteit op de kaart zetten? Kijk op: kadaster.nl/diversiteit

ECHT LUISTEREN NAAR INWONERS H BRANDON POUW JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR 2019 LEEFTIJD: 26 jaar FUNCTIE: Beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken BIJ: Provincie Zuid-Holland OPLEIDING: Politicologie & International Organization Radboud Universiteit & Universiteit Leiden et is kwart voor zeven ’s ochtends: de wekker gaat, je ergert je aan het geluid van de grofvuilwagen, een nieuwe werkdag staat op het punt te beginnen. Je bent iets langer onderweg door een plotselinge wegafzetting en het is inmiddels kwart voor acht. Hoe dichter je bij kantoor komt, hoe professioneler je gedachten en houding worden. Eenmaal gearriveerd, ga je aan de slag. In de afgelopen anderhalf uur, tussen het afgaan van de wekker en het inloggen op je computer, heb je een complete gedaanteverwisseling doorgemaakt. Van een slaperige forens, ben je getransformeerd tot een professionele ambtenaar die juist verantwoordelijk is voor de schema’s de grofvuilophaal en het plannen van wegonderhoud. Herkenbaar? Nee? Goed zo! Het verschil tussen de inwoner en de professionele ambtenaar in ons zou namelijk helemaal niet zo groot moeten zijn. Toch zie ik te vaak dat we als ambtenaar ineens een ander mens lijken te zijn. We blijken lang niet altijd in staat om ons in te leven in de ander. Plots gebruiken we woorden als ‘borgen’, ‘zwaluwstaarten’, ‘deelproducten’ en ‘eigenaarschap’, die aan de keukentafel niet eens half voorbijkomen. Ook communiceren we niet altijd naar inwoners dat informatie langer op zich laat wachten. Terwijl we dit wel doen bij onze partner als er aan het eind van de dag een ongeplande borrel ontstaat en we daardoor later thuis zijn. En juist nu is dat harder nodig dan ooit. We zien bijvoorbeeld dat de steun voor het aanpakken van de grote uitdagingen rondom energie, klimaat en de economie onder grote druk staat (en misschien wel terecht). Retorische vraag: hoeveel inwoners waren er nu echt vanuit die hoedanigheid uitgenodigd voor de klimaattafels? Willen we hier werk van maken, dan zullen we echt moeten willen luisteren naar mensen. Vertrouwen opbouwen, op basis van helder taalgebruik, duidelijke afspraken en vooral gelijkwaardigheid. Durf mensen met een andere mening aan tafel te zetten en kijk verder dan alleen de belangenorganisaties. De overheid van de toekomst is voor mij een overheid die weet wat er speelt onder groepen waar beleid direct effect op heeft, in staat is om verschillende groepen te bedienen op een manier die past bij hun specifieke wensen. Digitale middelen zijn hierbij essentieel, maar ook niet meer dan een hulpmiddel. We moeten als ambtenaren snappen welke middelen we waarom en op welk moment inzetten. Wat is daarvoor nodig? Persoonlijk contact, oprechte interesse, willen begrijpen wat de ander zegt. Gewoon even de tijd nemen om te kijken hoe jij, of desnoods je ouders of vrienden, zouden reageren op jouw eigen acties. Geloof me: juist dan is het mooi om, in deze snelle tijden, ons vak als ambtenaar uit te oefenen en maken we het verschil waar de meesten van ons het bed voor uitkomen. Want uiteindelijk blijft het supergaaf om voor de overheid te werken. 3

INHOUD 8 IMPACT HEBBEN OP NEDERLAND 34 BEROEPSGAMER Jonge ambtenaren willen de wereld graag mooier, beter en efficiënter maken. En liever wat minder bureaucratie. 25 ERFGOEDCHICK Bovenop een berg met schatten zitten: hoe is dat? Annemiek Jonker vlogt over al haar avonturen. De Kansspelautoriteit strijdt tegen gokverslaving en illegale spelletjes. Maar Adviseur Toezicht Jork Netten moet eerst wel weten hoe alles werkt. EN VERDER 20 FOTODAGBOEK van milieujurist. 46 ESSAY Hoe houd je de jeugd? 52 ESSAY HARTMANS NETWERK Toekomstvormers met een missie. 20 FOTODAGBOEK van handhaver. 67 VOLOP EUROPESE KANSEN Brussel wil jonge Nederlanders. 110 NETWERKEN PORTRETTEN: 14 LUBNA BOUZARIAT Waakt over privacy Groningse burgers. 16 CHERN JANSEN EN LUDO HERMANS Rijp en groen in Tilburg. 28 BAS REUSSIEN Werken aan een groenere Zuidas. 31 JACO HUISMAN Handhaver in de wijken. 42 SOPHIE VAN VELZEN Globetrotter in Helmond. 4 45 JIKKE VAN DE POLL Mensen helpen in Apeldoorn. 49 RENÉ STUUT Op zoek naar het verhaal achter de cijfers. 50 CARLSON BOOM EN LENE BÖHNKE ’Dataillisten’ in Stichtse Vecht. 56 IRIS BOERS Breekt het ijs in het ruimtelijk domein. 72 WESLEY KOCKEN Jeugd en jongeren betrekken. JONG&AMBTENAAR

EXTRA JONG&AMBTENAAR 39 UIT EIGEN KWEEK Vakantiewerk doen en invallen. Zo krijg je in Amstelveen het ambtelijk ambacht in de vingers. 62 GEODATA Nieuwe gebouwen en woningen, balkons of dakterras, vergunningen. Alles digitaal in kaart gebracht. 70 DE MAN VAN 22 MILJOEN Maarten Benthem peuterde voor Venlo een hoog bedrag los bij het rijk. 73 JESKE DE VRIES Eurohengelaar. 75 ANNE JET PLAT Op de bres voor weerbare bestuurders. 76 KLAAS KRAMER Nieuwsmaker. 77 NINA LENTING Kunst als communicatiemiddel. 78 MARTIJN WILLEMS Meer ruimte voor sport. 79 KATJA JOOSTEN Op zoek naar het grotere plaatje. 83 BOB VAN WOESIK Elke dag een ander verhaal. 97 ESTHER SNEEKES In de voetsporen van Pippi Langkous. 87 KLAAS JAN MULDER De mooi maker van Staphorst. 88 WIM VAN DER MEER Maakt het waterbeheer datagedreven. 91 LEONI DOMMERHOLT Pal voor mensen met een beperking. 92 TARA RIKKERS Modelleert haar eigen carrière. 103 MARIEKE VAN DEN BERG Gaat armoede te lijf. 104 MARTIJN ZEEGERS Liever gezellig dan een leasebak. 109 TOM BEENING Tussen ondernemer en gemeente. 5

JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR JONG&AMBTENAAR INHOUD PRESENTATIES PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE NISSEWAARD VOOR ELKAAR ontwikkelingen buiten het stadhuis. Daarom streven wij ernaar een “lerende” organisatie te worden. We betrekken elkaar bij ons werk en vinden samen de beste oplossing. Met spelregels en eigen verantwoordelijkheid vult iedereen zelf zijn werk in. We leren hiermee om te gaan met vallen, maar vooral met weer opstaan. W e willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Een plek die geborgenheid biedt en waar je je talenten durft te ontwikkelen, ook als je hiermee een risico neemt. Zo’n plek wil Nissewaard zijn: schoon, heel en veilig. Nissewaard heeft een unieke ligging en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Grote steden als Rotterdam en Den Haag zijn dichtbij. Bovendien heeft Nissewaard veel recreatiemogelijkheden, vaak op een steenworp afstand. Deze unieke ligging en het karakter van het gebied willen we behouden, en waar mogelijk beter benutten. Dit doen we uiteraard niet alleen. VALLEN EN OPSTAAN Netwerken wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Hierdoor wordt ook ons werk steeds ingewikkelder. We moeten ons meer aanpassen aan de MEESTER IN JE WERK We stimuleren het ontwikkelen van talenten en focussen op samenwerken. Voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers en onze organisatie vinden we belangrijk. Er is steeds meer ruimte om talenten daar in te zetten waar nodig, zonder dat het per sé tot je functie behoort. Jaarlijks staat er een hele week in het teken van ontwikkeling; de Meester in je Werk Week. Door en voor onze collega’s, van organisatie tot het geven van workshops. PLEZIER We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten. Plezier op het werk vinden wij ook erg G Stichtse Vecht is een jonge gemeente met lef, die sterk gelooft in de kracht van innovatie en daar alle ruimte voor biedt. ONTDEK STICHTSE VECHT emeente Stichtse Vecht is met 64.000 inwoners de derde gemeente in de provincie Utrecht. We zijn nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Van breed tot zeer toegespitst: onze functies zijn divers. We bieden een fijne werksfeer in een flexibel kantoorconcept aan de Vecht. In ons gemeentehuis werken ruim 400 ondernemende collega’s. De lijnen zijn kort en de mogelijkheden groot. WERKEN MET EN VOOR DE SAMENLEVING Door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners maken we onze plannen voor de toekomst waar. Daarvoor zoeken wij betrokken medewerkers, die durven uit te blinken. Je krijgt de vrijheid om aan doelen te werken die er voor jou toe doen. Er is hierbij volop ruimte voor ontwikkeling. Volgens het 70-20-10 principe mag je 70 procent van je tijd aan je functie besteden, 20 procent aan teamoverstijgende projecten en 10 procent aan innovatie. STAPHORST BIEDT KANSEN VOOR JONGE AMBTENAREN N ederland staat, en zo ook de gemeente Staphorst, de komende tijd voor een groot aantal uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transitie naar duurzame energie en de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Deze opgaven beperken zich niet tot de gemeentelijke grenzen. Bij de gemeente Staphorst liggen er dan ook meer dan genoeg uitdagingen en mogelijkheden om je als jonge ambtenaar te ontwikkelen. DIVERSITEIT VAN FUNCTIES EN TAKEN Diversiteit kan in één adem worden genoemd bij de functies die in Staphorst door jonge ambtenaren worden vervuld. Neem als voorbeeld de functie van Allround beleidsadviseur fysieke leefomgeving (Mirande Kremers Ma) en de functie van Juridisch adviseur omgevingsrecht (mr. Sietske de Wijs). “We hebben dagelijks een volle agenda. Mirande leidt projecten als de implementatie van de Omgevingswet, het herijken van de Omgevingsvisie en de Woonvisie. Sietske geeft advies aan verschillende teams, het management team en bestuurders op alle deelgebieden van het omgevingsrecht en voert onderzoek uit naar de verschillende (juridische) vraagstukken die ontstaan binnen energie, klimaat, duurzaamheid en de komst van de Omgevingswet.” Het is juist die verscheidenheid in de functies en het takenpakket die deze jonge ambtenaren zo aanspreekt. Geen dag is hetzelfde. Je leert over de meest uiteenlopende thema’s: van natuur en milieu tot bestuurlijke sensitiviteit en communicatie en van volkshuisvesting en de Wabo tot duurzaamheid. Dat geeft heel veel energie. Er is veel ruimte om buiten je vaste taken projecten op te pakken die je interessant vindt. Die moeten immers ook gebeuren. De kaders van je functie worden steeds meer los gelaten. Dat past bij waar we als Staphorst voor staan: er moet veel werk worden verzet, en dat werk doen we samen. NIET SAAI, NIET LUI EN SUFFIG, MAAR WEL FLINK WAT RUIMTE VOOR EIGEN(WIJZE) IDEEËN EN IDEALEN! N atuurlijk willen we in Moerdijk die befaamde vooroordelen over ambtenaren maar al te graag onderuit trappen! Werken bij ons is echt niet saai, je collega’s zijn niet lui en suffig, er is wel degelijk stevige humor op de werkvloer te vinden. En je kunt echt wel hard werken bij ons, met ruimte voor lef en eigen initiatieven. En nee, zeker niet in een stroperige organisatie. Dus wat houdt je tegen? En laten we eerlijk zijn: we hebben jou gewoon ook nodig. Maar: daar zetten we echt wel wat tegenover! Er ligt een flink pakket interessante en uitdagende projecten en beleidsmaatregelen op tafel, waarmee we in Moerdijk de komende jaren aan de slag gaan. Grote en kleinere woningbouwprojecten, de aanleg van een complete zoetwaterverbinding tussen West-Brabant en Zeeland, energietransitie en verduurzaming, jongere en oudere inwoners de zorg verlenen die ze verdienen. Om maar wat te noemen. En binnen de muren gebeurt er ook van alles: we zijn bijvoorbeeld volop bezig met datagedreven werken en met nieuwe en eigentijdse werkplekken. VOLOP KANSEN EN MOGELIJKHEDEN Daar kunnen we jong en fris bloed met eigen(wijze) ideeën en idealen erg goed bij gebruiken! Volop kansen en mogelijkheden voor jou dus. Met veel ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt alle ruimte om jouw werkterrein zo in te richten dat het voor jou het beste werkt. We bieden je ook een stevige organisatiestructuur en collega’s met ervaring waar je altijd bij kunt aankloppen. En de befaamde korte lijnen: je loopt zo binnen bij burgemeester of een 12 18 22 PRESENTATIE DE BUCH BOEIT! G a je straks solliciteren dan valt je vast iets op. Er wordt gezocht naar mensen met wethouder en met vragen of ideeën stap je gewoon direct op je betrokken projectleider of collega af. Werken in Moerdijk betekent trouwens niet dat je (letterlijk en figuurlijk) vast zit op je werkplek en in je functie. Je krijgt volop mogelijkheden om mee te kijken met en bij collega’s en als je goede ideeën hebt kun je aanhaken bij andere projecten en initiatieven. En omdat Moerdijk onderdeel is van verschillende samenwerkingsverbanden zijn er ook genoeg mogelijkheden om bij zustergemeentes in de keuken te kijken. PERSOONLIJK BUDGET VOOR EXTRA INKOMEN, OPLEIDINGEN OF VERLOFUREN Plus volop mogelijkheden om verder te leren en je te (blijven) ontwikkelen. We hebben zelfs een eigen Moerdijk Academie: ons ‘opleidingscentrum’ met een mooi aanbod van trainingen en workshops. En we bieden je veel ruimte om je secundaire arbeidsvoorwaarden zelf vorm te geven. Met flexibele werktijden en thuiswerken bijvoorbeeld. Maar ook met een persoonlijk budget; geld dat je kunt inzetten als aanvulling op je inkomen, voor extra opleidingen, of voor het kopen van extra verlofuren. Veel is bespreekbaar. Mocht je nou willen solliciteren bij ons? We gebruiken het liefst geen berucht jar24 WERKEN BIJ MOERDIJK IN CIJFERS: • Moerdijk ligt tussen Breda en Dordrecht en telt bijna 37.000 inwoners. Het is de op een na grootste gemeente van Nederland, qua grondoppervlakte. Moerdijk bestaat uit elf dorpen en stadjes; • Moerdijk ligt behoorlijk strategisch. Met steden als Breda, Rotterdam en Antwerpen in de buurt, snelwegen A16, A17 en A59 vlakbij en goede openbaar vervoerverbindingen met de omgeving; • In totaal werken er 267 mannen en vrouwen bij de gemeente Moerdijk. Daarvan zijn er 35 onder de 35 jaar (13%); • Het startsalaris van een jong professional HBO/WO is bij ons gemiddeld € 2606,-. Dit verschilt uiteraard wel per functie; • We starten met een jaar op proef en als het klikt bieden we je graag een vast contract aan. 2 tot 5 jaar werkervaring en kennis van bepaalde applicaties die je eigenlijk pas kan hebben als je aan het werk bent. Dan kan je denken: ‘dat gaat ‘m nooit worden, dus ik zoek wel verder.’ Maar dat moet je niet doen. Vind jij de functie en de werkgever leuk? Reageer! En vertel in jouw motivatie waarom jij juist wél geschikt bent. Zo kwam Marsha de Waard (29) bij de BUCH. Zij ging bij ons aan de slag als junior beleidsmedewerker plannen en projecten. Onze eerste! Hiervoor hadden we namelijk geen junioren bij deze afdeling. Van beide kanten vraagt dit om een beetje lef. En het bevalt. Marsha is inmiddels doorgegroeid tot medior en Mark Groot (31) is dit jaar bij ons gestart als junior. Martijn Knol (30) was eerst bij één van onze gemeenten gedetacheerd. Toen er een vacature was voor beleidsmedewerker plannen en projecten kon hij het niet laten om te reageren. Deze drie vertellen jou waarom de BUCH boeit. IEDEREEN WAS NIEUW BIJ DE BUCH Marsha: ‘Ik ben begonnen bij de BUCH in 2017. Toen het net bestond. Juist dat leek me leuk. Je bent niet de enige nieuweling, iedereen was eigenlijk nieuw bij de BUCH. Nog steeds worden alle processen opnieuw bekeken en dit zorgt voor een hoop dynamiek. Tegelijkertijd vind ik stabiliteit ook belangrijk. Vooral als het gaat om het hebben van leuk werk. Dat vind ik belangrijker dan dat het altijd maar meer moet zijn. Qua salaris zit je hier namelijk prima.’ Martijn: ‘Als gedetacheerde heb ik bij verschillende gemeenten gewerkt. Zo kwam ik ook bij de gemeente Uitgeest terecht. Dit voelde meteen goed. Toen er een vacature vrij kwam dacht ik: ‘ik ben niet goed bij mijn hoofd als ik dit niet doe’. gon meer als ‘inregelen’, ‘faciliteren’, ‘uitrollen’, ‘in je kracht staan of zetten’, ‘verbinden’ en meer van deze jeuktermen. Oké, soms zie je zo’n term ook bij ons nog weleens langskomen, maar daarom ook hopen we dat jij bij ons komt werken. Zodat jij in elk geval kunt zorgen dat we daar zo snel mogelijk definitief vanaf zijn! JE BENT WELKOM Kijk voor vacatures, stage- en afstudeerplekken op werkenbij.debuch.nl. Benieuwd hoe het werken bij de BUCH gaat? Dan ben je altijd welkom. Stuur een appje naar 06 25756009. En vertel wat je wilt. BUCH IN HET KORT : Bij de BUCH werk je voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit is een nieuwe organisatie. Nog niet alles is af. Maar dat geeft volop kansen. Pak die kansen. Haal het beste uit jezelf en maak het beste van de BUCH! Inwoners: 101.000 Medewerkers: 750 Startsalaris: afhankelijk van functie, opleiding en ervaring Netwerk Jonge Ambtenaren: de BUCH Jong! Dicht bij huis, zekerheid, een vaste baan en leuke collega’s. En juist ook de variatie en afwisseling, die ik zo fijn vond als gedetacheerde, heb ik hier ook. Onze teammanager kijkt goed naar dat je werk doet wat je leuk vindt. En we werken voor vier verschillende gemeenten, die soms dan weer bestaan uit verschillende kernen. Elk dorp heeft echt een eigen karakter.’ Mark: ‘Dit is mijn eerste baan binnen de Ruimtelijke Ontwikkeling. Ik was zelfs nog bezig met mijn afstudeerscriptie. Ik heb er bewust voor gekozen om te werken bij een gemeente. Als enige van mijn studiegenoten bij Planologie. Vooral na mijn stage bij een gemeente wist ik het zeker: het is fantastisch. Politiek vind ik heel interessant. En dan meer het spel. Zelf heb ik namelijk niet zo’n politieke voorkeur. Ik heb hier een heel breed werkveld. En wie betaalt, bepaalt. Dus wij werken hier voor 26 12-13 Nissewaard voor elkaar 18-19 Ontdek Stichtse Vecht 22-23 Staphorst biedt kansen voor jonge ambtenaren 24 Moerdijk biedt ruimte voor (eigen)wijze ideeën en idealen 26-27 De BUCH boeit COLOFON Binnenlands Bestuur Extra - JONG & ambtenaar is een uitgave van Binnenlands Bestuur BV, onderdeel van Sijthoff Media Groep. Uitgaven onder de titel Binnenlands Bestuur Extra vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenlands Bestuur. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Martin Hendriksma Yvonne Jansen REDACTIE Yvonne Jansen Dave Schut Simon Trommel Aart Verschuur VORMGEVING VRHL Content en Creatie FOTOGRAFIE Sake Rijpkema MARKETING EN DISTRIBUTIE Lindsay Duijm SALES Sandra de Vries TRAFFIC Gerda Bruggeman Annet van Vliet VERSPREIDING JONG & ambtenaar wordt verspreid via hogescholen en universiteiten, uitgereikt op beurzen en congressen en verstuurd naar de abonnees van Binnenlands Bestuur die student zijn en/of jonger dan 35 jaar. BESTELLEN Bel 020-5733663 of mail: lduijm@binnenlandsbestuur.nl ADVERTENTIES EN PRESENTATIES Bel 020-5733634 mail naar sales@binnenlandsbestuur.nl ABONNEMENT BINNENLANDS BESTUUR www.binnenlandsbestuur.nl/ abonnementen Deze uitgave is gratis verkrijgbaar voor laatstejaarsstudenten aan hogescholen en universiteiten. 6

30 32-33 In Amersfoort telt talent echt Helmond (b)en ik 36-37 Ben jij de toekomst van Fryslân? 44 Zet je in voor mens, milieu en omgeving 54-55 Tilburg is 'booming'! Zet jezelf op de kaart Start een carrière bij het Kadaster en werk met jong en oud samen aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken. Met de nieuwste technologieën en een schat aan data over vastgoed en ruimte. werkenbijhetkadaster.nl/vacatures 60-61 64-65 Meteen volwaardig collega Nu kijk ik anders naar mijn carrière 66 Werken voor Woerden en Oudewater: wow! 74 Zet jezelf op de kaart bij het Kadaster 80-81 Hilversum biedt ruimte voor initiatief 82 84-85-86 Ontdek de wereld van het water Midden in het hart van Rotterdam 94-95 Oosterhout: meer voor elkaar 96 Voor de vijfde keer 'Drentalenten' 98-99 De Ronde Venen 102 Toekomst met jongeren in Oldambt 105-106-107 Blij met Barneveld 7 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR Jonge ambtenaren overwegend tevreden over werkinhoud MEER IMPACT, MINDER BUREAUCRATIE 8

Impact hebben wil tegenwoordig bijna iedereen. Ambtenaren tot 35 jaar met wie redacteuren van dit magazine spraken, noemen dit opvallend vaak als drijfveer om te werken bij een gemeente, net zoals medewerkers van andere overheidsorganisaties. A&O fonds Gemeenten, de partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en zaken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kwam het woord ‘impact’ ook regelmatig tegen in onderzoeken en gesprekken en besloot erop door te (laten) vragen. ‘I mpact’ blijkt een wat diffuus begrip. Is het sexy newspeak voor wat vroeger ‘de wereld verbeteren’ heette (op welke schaal dan ook)? Wie je het ook vraagt, bijna iedereen geeft er een eigen invulling aan. Als de invloed/het effect van een actie/persoon op iets of iemand anders. Wat specifieker, bij de overheid: op de samenleving, de inwoners van een gemeente, een bepaalde doelgroep, een wijk, het leven van of de belangen van individuele burgers, of de eigen collega’s en/of organisatie. INVLOED OP BELEIDSNIVEAU Volgens het recent verschenen Jong@Gemeenten, een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, blijkt impact hebben een belangrijke reden te zijn om voor een gemeente te werken. Tegelijk wringt het daar. Circa een vijfde van de jonge ambtenaren geeft aan dat de invloed die zij hebben op beleidsniveau niet naar verwachting is. Deze teleurstelling is er ook bij de verwachte impact op het dagelijkse leven van burgers en op collega’s. Juist ruimte geven aan impact is kennelijk belangrijk om jonge ambtenaren te binden. Volgens het onderzoek heeft zo’n een op de vijf van de ondervraagde jonge ambtenaren echt een keus gemaakt om te werken bij een gemeente. Een derde koos voor een baan bij de overheid, waarbij een gemeente op het lijstje stond. En bijna de helft was helemaal niet gericht op zoek. Het aantal ‘maatschappijbewuste ontplooiers’ was sterk vertegenwoordigd: jonge ambtenaren die hun eigen ontwikkeling én die van de wereld om hen heen belangrijk vinden. Samen vormen ze ruim 40 procent van de jonge ambtenaren. Tegenover krap 15 procent onder hun generatiegenoten. Maar liefst 18 procent van de ondervraagden gaf aan dat een gebrek aan invloed een reden is om te vertrekken. Daar tegenover staat dat een derde van de ondervraagden zegt in de huidige baan te willen blijven, juist vanwége invloed op de eigen gemeente. En andersom geeft een vijfde aan dat een gebrek aan invloed een reden zou zijn om naar iets anders uit te kijken. Jonge ambtenaren die hun werk(omgeving) toch al minder zien zitten, geven vaker aan dat de invloed die zij hebben op het werk en/of het functioneren van collega’s, tegenvalt. 9 SERIEUS PROBLEEM Nu lijkt 18 procent potentiële jonge vertrekkers (niet elke jonge gemeenteambtenaar zal de daad bij het woord voegen) als percentage mee te vallen, maar zo’n dreigende uitstroom vormt wel degelijk een serieus probleem voor gemeentelijke organisaties. Die vergrijzen en willen alleen al vanuit een naderende of al spelende vervangingsvraag verjongen. Van de jonge ambtenaren stroomde in 2018 11 procent uit; ongeveer een op de negen. Probeer die vacatures maar weer eens opgevuld te krijgen in een krappe arbeidsmarkt, waarin overheden bij het werven en behouden van medewerkers moeten opboksen tegen de marktsector. Twee derde van de werknemers in de publieke ’Je kunt leren omgaan met het systeem en tóch je doelen bereiken’ sector is hoog opgeleid, en juist daar zal de vraag naar hoger opgeleiden het aanbod overtreffen, zodat grote knelpunten te verwachten zijn. Hoe ben en blijf je als werkgever aantrekkelijk voor deze gewilde jonge werknemersgroep, waar bedrijven ook op azen? En waarmee jaag je jonge talenten de deur van het gemeentehuis (of het provinciehuis of ministerie) uit? Voor gemeenten zijn dat belangrijke vragen. Omdat ze niet scherp op het netvlies hebben wat de achterliggende oorzaken zijn, hielden ze het op aannames en generalisaties. Voor A&O fonds Gemeenten en het jonge ambtenarennetwerk FUTUR aanleiding om te pogen hier meer inzicht in te krijgen. Door het de jongeren zélf te vragen in het onderzoek Jong@Gemeenten.

JONG&AMBTENAAR ONDUIDELIJKHEID OVER TAKEN Mogelijke verklaringen voor het gebrek aan impact dat jonge ambtenaren ervaren, liggen volgens het fonds bij het bureaucratische karakter van gemeenten, onduidelijkheid over taken en wat er van hen wordt verwacht. Verreweg de meest genoemde vertrekreden is bureaucratie. Het duurt jonge ambtenaren te lang om iets voor elkaar te krijgen. Ligt dit aan de organisatie, of is het een kenmerk van millennials dat ze niet lang ergens blijven en ongeduldiger zijn? Voor een deel klopt laatstgenoemde hypothese, denkt Mireille Stuart, programmanager Arbeidsmarkt bij het fonds. ‘Het verloop is deels te verklaren vanuit het feit dat het jonge mensen zijn, waarvan een deel nog ongebonden. Daardoor hebben ze wat minder de behoefte om ergens lang te blijven.’ Als (te) hoog wil Stuart het in de loop der jaren gestegen uitstroompercentage niet kwalificeren. ‘Maar jammer is het wél als ze snel weer uitstromen, gezien de moeite die het kost om ze binnen te krijgen. Vanuit die invalshoek bekeken is het goed om er gericht aan bij te dragen dat ze behouden blijven voor de organisatie.’ INVLOED OP BURGER OF ORGANISATIE? Volgens Stuart blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek, dat door de deelnemers vaak een eigen invulling wordt gegeven aan de impact die zij zelf voor ogen hebben. ‘Er zijn er die zeggen dat ze het belangrijk vinden om intern impact te hebben en worden daar blij van. Maar een andere groep wil liever direct impact hebben op de samenleving. Ook daar heb10

JONG&AMBTENAAR ben we op doorgevraagd: is dat op hoofdlijnen, of moet er ook echt sprake zijn van invloed op het leven van burgers? Op die vraag hebben we geen heel duidelijk antwoord gekregen. Daar wil ik het de komende periode met gemeenten en met jonge ambtenaren over hebben. Als je de wens hebt om invloed te hebben, maar je weet niet zo goed waarop, met wie, op welke manier en in welke mate, dan wordt het lastig dat doel te bereiken.’ Met stip op nummer één staat als afhaker de al genoemde bureaucratie. Het is verreweg de meest genoemde vertrekInvloed hebben op beleid, de organisatie of het leven van inwoners weegt zwaar voor 35-minners reden van zowel startende als nieuwe ambtenaren, van ambtenaren die al bij meer dan één gemeente gewerkt hebben en bij ‘gevestigde’ ambtenaren (minimaal een jaar in dienst bij huidige gemeente; mogelijk eerder bij andere gemeente gewerkt). Het duurt té lang om iets voor elkaar te krijgen, vindt 55 procent. VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT Een vooralsnog ontembaar monster, die bureaucratie. Maar voldoende reden om maar niet bij een gemeente (of een andere overheidsorganisatie) te solliciteren? Stuart wijst erop dat gemeenten daarmee tekort worden gedaan en dat genoeg jonge ambtenaren juist de voordelen van het werken bij een gemeente benadrukken. Hoewel een gemeente als werkgever misschien niet altijd hun meest voor de hand liggende keuze was, blijken de jonge ambtenaren vaak juist behoorlijk tevreden over hun werk. De vrijheid die ze krijgen bij het invullen van hun werk (autonomie) wordt door hen zeer gewaardeerd en in Jong@ Gemeenten specifiek benoemd. ‘Verder leiden ook contact met leeftijdsgenoten en goede begeleiding tot tevreden ambtenaren. Uiteindelijk heeft 81 procent het uitstekend naar de zin’, aldus Stuart. Daarnaast roemen zij ook de inhoud en de afwisseling die zij ervaren bij hun bezigheden; iets wat ook telkens terugkeert in 11 de interviews die Binnenlands Bestuur zelf hield. Tweederde van de jonge ambtenaren verwacht volgens A&O fonds Gemeenten over een jaar nog steeds werkzaam te zijn bij de gemeente. Vooral beginnende ambtenaren en ‘mobiele ambtenaren’ die maximaal een jaar bij hun huidige gemeente werken, maar bij een andere gemeente vandaan komen. ‘FACT OF LIFE’ Terugkomend op het fenomeen bureaucratie: volgens Mireille Stuart is dat ‘een fact of life’ bij de overheid. Het is een systeem waarin voor veel zaken vaste procedures, rechtmatigheidseisen en toekenningscriteria gelden. Daarmee vervalt het idee van de bureaucratie als ‘slecht’ of ‘goed’. Bureaucratie ís er en heeft een reden. ‘Niet altijd de beste’, erkent Stuart. Maar beslist ook goede, volgens haar: ‘Bijvoorbeeld uit oogpunt van zorgvuldigheid, risicomanagement, objectiviteit, het politieke speelveld. Ik kan me voorstellen dat je daar aan moet wennen of dat het frustreert. Maar hopelijk is dat niet het einde van het verhaal.’ De frisse blik of de wat meer onorthodoxe aanpak die jongeren vaak meenemen is meer dan welkom en soms zelfs wat er van hen verlangd wordt. Jonge ambtenaren (en trainees) stellen vragen die anderen niet stellen (‘waarom doen we dat zo?’), doorbreken vaste patronen en gebruiken daar digitale handigheidjes bij, die elders in de organisatie vaak niet nog niet gebruikelijk zijn. En iets anders wat ze meebrengen: nieuwe energie. Ze zijn nog niet ‘verandermoe’. IN DE VINGERS KRIJGEN Wat Stuart beslist niet bedoelt: dat jonge medewerkers zich zo snel mogelijk conformeren aan de heersende cultuur, waarin het soms lijkt of krampachtig wordt vastgehouden aan regels en procedures. Maar ambtenaar zijn is volgens haar ook een ambacht: ‘Het werk bij een gemeente moet je in de vingers krijgen. Je kunt leren hoe je met bureaucratie kunt omgaan en tóch je doelen kunt bereiken. En het helpt natuurlijk, als doelen realistisch zijn. Als ik een advies zou mogen geven: zoek anderen in de organisatie, die kunnen helpen om dingen voor elkaar te krijgen. Of spreek over je frustratie met andere jonge ambtenaren, om te zien hoe je iets in beweging kunt krijgen of aanpakken. Bijna zou ik zeggen: omarm de bureaucratie, probeer hem te doorgronden en er een sport van te maken toch je je doelen te bereiken, in plaats van haar uitsluitend als hinderpaal te ervaren en je erdoor te laten ontmoedigen.’ Het onderzoek Jong@Gemeenten is in opdracht van A&O Fonds Gemeenten uitgevoerd door Motivaction en tot stand gekomen in samenwerking met het landelijke jonge ambtenarennetwerk FUTUR. Het is een vervolg op eerdere onderzoeken in opdracht van het fonds, onder meer de Personeelsmonitor Gemeenten 2018.

JONG&AMBTENAAR NISSEWAARD VOOR ELKAAR ontwikkelingen buiten het stadhuis. Daarom streven wij ernaar een “lerende” organisatie te worden. We betrekken elkaar bij ons werk en vinden samen de beste oplossing. Met spelregels en eigen verantwoordelijkheid vult iedereen zelf zijn werk in. We leren hiermee om te gaan met vallen, maar vooral met weer opstaan. W e willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Een plek die geborgenheid biedt en waar je je talenten durft te ontwikkelen, ook als je hiermee een risico neemt. Zo’n plek wil Nissewaard zijn: schoon, heel en veilig. Nissewaard heeft een unieke ligging en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Grote steden als Rotterdam en Den Haag zijn dichtbij. Bovendien heeft Nissewaard veel recreatiemogelijkheden, vaak op een steenworp afstand. Deze unieke ligging en het karakter van het gebied willen we behouden, en waar mogelijk beter benutten. Dit doen we uiteraard niet alleen. VALLEN EN OPSTAAN Netwerken wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Hierdoor wordt ook ons werk steeds ingewikkelder. We moeten ons meer aanpassen aan de MEESTER IN JE WERK We stimuleren het ontwikkelen van talenten en focussen op samenwerken. Voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers en onze organisatie vinden we belangrijk. Er is steeds meer ruimte om talenten daar in te zetten waar nodig, zonder dat het per sé tot je functie behoort. Jaarlijks staat er een hele week in het teken van ontwikkeling; de Meester in je Werk Week. Door en voor onze collega’s, van organisatie tot het geven van workshops. PLEZIER We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten. Plezier op het werk vinden wij ook erg 12

JONG&AMBTENAAR LEA STOK: Lea Stok is 24 jaar en werkt sinds anderhalf jaar bij de gemeente Nissewaard. Lea is adviseur interne communicatie. “Toen ik hoorde dat ik was aangenomen, kon ik mijn oren niet geloven. Ik kwam nog maar net van school, en bovendien was ik zwanger. Inmiddels ben ik van een fulltime functie overgestapt naar een parttime duo-functie. Ik ben ontzettend blij dat de gemeente zo flexibel met mij heeft meegedacht. Ik heb misschien wel 800 collega’s, maar ik voel mij absoluut geen nummer. Want wat is het fijn om hier te werken. Iedere dag mag ik een bijdrage leveren om de gemeente nog mooier te maken. Ik leer nieuwe collega’s kennen, ik ben op de hoogte van de mooie projecten die we draaien. En bovendien wordt onze werkomgeving steeds moderner! Het leukste aan mijn werk? Fouten bestaan niet. We hebben het liever over briljante mislukkingen. Dingen die mis gaan, zijn leermomenten. Zo worden we steeds slimmer en gaan we anders met problemen om. Daarvoor zoeken we elkaar op, en gaan we in gesprek.” belangrijk! Collega’s met een gevoel voor humor zijn bij ons aan het juiste adres. “Wij hebben informele overlegplekken en meer traditionele kantoorruimtes, keuze genoeg dus. Bovendien hebben we jaarlijks een groot zomerfeest en een kerstborrel. Leuk om je collega’s eens op een andere manier te leren kennen.” RIK MERK: Rik Merk is 30 jaar en werkt al bijna tien jaar voor de gemeente Nissewaard, zijn eigen woonplaats. Rik startte als combinatiefunctionaris, maar is doorgegroeid naar leidinggevende van het klantcontactcentrum. “Ik krijg veel energie van leidinggeven en coachen, als sinds ik klein was. Daarom begon ik aan de studie Management en Leidinggeven. De gemeente Nissewaard faciliteerde dit, als onderdeel van mijn loopbaantraject. In 2016 kwam een ultieme kans voorbij: ik werd “leidinggevende in de dop”. Zo kon ik de theorie ook direct toe passen in de praktijk. Inmiddels werk ik negen jaar met veel plezier voor de gemeente Nissewaard. Ik zet mij dagelijks in voor een optimale dienstverlening voor onze inwoners. Dit doe ik samen met 26 medewerkers die net zo’n groot hart hebben voor onze inwoners als ikzelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw loopbaan en werkgeluk. Ga het gesprek aan met collega’s en leidinggevenden. Samen creëer je kansen, en grijp deze dan ook met beide handen aan. Ook dat is Nissewaard.” DE GEMEENTE NISSEWAARD: Ontstaan in 2015 Fusie Spijkenisse en Bernisse 85.000 inwoners 800 medewerkers Foort van Oosten, burgemeester Wil je weten wat onze collega’s vinden van het werken bij de gemeente Nissewaard? Bekijk dan de video ‘Werken bij gemeente Nissewaard’ op YouTube. 13

JONG&AMBTENAAR LUBNA WAAKT OVER DE PRIVACY VAN STADJERS Lubna Bouzariat is privacy-specialist bij de gemeente Groningen. Vanuit dat perspectief maar ook als burger vindt ze het van belang dat de overheid zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. ‘Ik zeg altijd: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.’ at minder onregelmatige werktijden en een betere werk-privébalans. Die wens deed Lubna besluiten om van een freelance-bestaan als jurist over te stappen naar een baan bij de gemeente Groningen. Kort na haar aanstelling kreeg ze het verzoek of ze zich wilde gaan bezighouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de aangescherpte Europese privacywet. ‘Ik zie heel scherp het belang van privacy in deze digitale wereld. Een universeel mensenrecht, een vrijheid en een grondrecht. En naar mijn overtuiging een van de meest bedreigde van vandaag. Dus ik wil mij er graag voor inzetten die rechten en verworvenheden te bewaken.’ Het privacybewustzijn van de meeste mensen is gering, beseft Lubna: ‘We geven vrij makkelijk onze gegevens weg, met smartphone en apps die we downloaden, op inschrijf- of bestelformulieren, via sociale media. We hebben geen idee wat tech-giganten als Facebook en Apple over ons verzamelen. Best zorgwekkend. Door alle technologische ontwikkelingen zijn we ook als publiekrechtelijke organisatie in een stroomversnelling gekomen. Je moet mee, maar dan wel op de juiste manier.’ W NNAAAMA : Lubnna Bouzaarriaat-t-FaFarraaouounin EFFICIËNTER WERKEN MET DATA Groningen maakt de omslag naar een digitale en data-gedreven organisatie. Een goede ontwikkeling, vindt Lubna, ‘omdat je op basis van data gerichter en efficiënter kan werken.’ Maar er zitten risico’s aan. ‘We verwerken als gemeente in het kader van onze dienstverlening en uitvoerende taken zoveel persoonsgegevens van burgers. Als overheidsorganisatie hebben we een extra grote verantwoordelijkheid daar zeer zorgvuldig mee om te gaan.’ Over haar eigen rol daarin vertelt Lubna: ‘Ik informeer en adviseer medewerkers over alle privacygevoelige aspecten. Ik geef workshops, presentaties en trainingen. Een groot deel van mijn tijd zit in het kweken van bewustwording, een beetje heropvoeding zelfs. Soms kost het even om medewerkers die al lang in dienst zijn mee te nemen in zo’n proces.’ Bewustwording staat structureel op onze agenda. Liefst herinneren we medewerkers aan het belang van privacy op een 14 LLEEFTIT JD: 3300 jaaaar FFUUNNCCTTIIE:E p prrivivaaccy offficec r enn juru iddisischh add iviv ses urr B BIIJ:J gemmeenntete Grronninngen OPLEEIDIDINNG:G: R Reecchhtet n RRijkksuus nniiveev rssr iteit Gr Groonninngegen

JONG&AMBTENAAR leuke manier. Bijvoorbeeld in de vorm van een game die we samen met de ICT-afdeling ontwikkelden. Alle medewerkers moeten dat spel elk half jaar geheel uitspelen. Bij een fout antwoord gaan ze terug naar af. Daarin zit het leerproces.’ KOFFIEDRINKEN MET COLLEGA’S Een deel van Lubna’s tijd gaat zitten in ‘koffiedrinken met collega’s’, om besef te krijgen van de praktijk. ‘Je kunt pas iets verbeteren als je weet hoe processen lopen. Ik spreek met veel uitvoerende medewerkers, en verder met teamleiders, afdelingshoofden en de mensen van het beleid. Samen beoordelen we hoe we processen kunnen verbeteren.’ Vooral in het sociaal domein heeft Groningen volgens Lubna een grote verbeterslag gemaakt met betrekking tot privacy. ‘Op zich niet zo gek, omdat daar zo veel informatie omgaat. Tegelijk zijn dat vaak de meest privacygevoelige en bijzondere gegevens. Denk aan BSN en gegevens over gezondheid in het kader van hulp en zorgverlening. Of over trajecten waarin cliënten zitten.’ Dataminimalisatie is een vereiste vanuit de privacywetgeving. Lubna’s vraag aan collega’s luidt vaak: ‘Hebben we die gegevens echt nodig om ons werk te doen, is het need to know of nice to have?’ 15

JONG&AMBTENAAR LIEFDE OP HET TWEEDE GEZICHT ‘Een stad van liefde op het tweede gezicht’ noemen Chern Jansen en Ludo Hermans ‘hun’ Tilburg, de stad waar ze werken. Samen in één projectteam proberen ze de openbare ruimte beter en toekomstbestendiger te maken. ‘We zijn bezig het stedelijk weefsel te heel te maken’ L udo, zelf 65, is geboren op het randje van de ‘protestgeneratie’. Hij heeft van nabij gezien hoe zijn afdeling de afgelopen jaren vergrijsde. Tot zijn genoegen steekt Tilburg er veel energie in om jongeren aan te trekken en die in teams met senior collega’s te laten samenwerken. Die combinatie van verschillende generaties en disciplines vindt hij zeer geslaagd. ‘Die jongelui brengen een ander soort dynamiek mee, en aanstekelijke energie. Veel van wat ik denk en vind, draait op ervaring en niet altijd meer op verwondering. De inbreng van jonge collega’s helpt om op een frisse en verkwikkende manier naar dingen te kijken en van zaken ook de luchtigheid te zien. Dat herinnert mij eraan hoe belangrijk een open blik is om naar een probleem te kijken. Wij hebben het eigenlijk nog nooit zo uitgesproken naar elkaar, hè Chern? Maar hoe werkt dat bij jou?’ Chern: ‘Ludo kent Tilburg heel goed. We hebben die kennis hard nodig bij de ontwikkeling van onze binnenstad. Hij heeft eraan bijgedragen dat ik me hier thuis ben gaan voelen en nam de tijd om dingen uit te leggen. Hij leerde me hoe belangrijk de historie van een stad is, en dat je de eigenheid moet zien te bewaren. Die kennisdeling en bereidheid om van elkáár te leren maakt het speels.’ RAFELIG IS INTERESSANTER Tilburg ziet er niet gelikt uit maar is, zoals Chern het uitdrukt, hier en daar wat ‘rafelig’. ‘Veel interessanter.’ Niet voor niets verwijst ook de titel van een boek over de voormalige textielstad dat inhoudelijk onder leiding van Ludo tot stand is gekomen naar een weefsel: ‘Verweven Stad’. Ludo vertelt hoe dat zo komt en waar het team mee bezig is: ‘Het wegvallen van de textielindustrie was niet alleen een economische 16 aderlating, maar heeft ook de openbare ruimte aangetast. Ten dele is dat wel gerepareerd. Maar er zijn nog altijd veel gehavende bouwblokken die tegen openbare ruimtes aan liggen. We zijn bezig het stedelijk weefsel te heel te maken.’ Het genezingsproces speelt zich onder meer af in de Spoorzone, bij de Piushaven, in het tot ‘Museumkwartier’ omgedoopte gebied en het kernwinkelgebied. ‘Het mooie is dat deze stad onwijs in beweging is’ VERDEDIGEN Bijzonder is dat Chern noch Ludo geworteld is in de stad. Toch zegt Chern, die oorspronkelijk uit Weert komt, zonder terughoudendheid dat ze ‘verliefd’ is geworden op Tilburg. Al was het geen liefde op het eerste gezicht. ‘Vaak moet je Tilburg een klein beetje verdedigen. Het mooie is dat deze stad onwijs in beweging is. Wandelend zie je precies gebeuren waar je als team aan werkt.’ Ludo, van oorsprong een Vlaming, die wekelijks enkele dagen van woonplaats Antwerpen naar het werk in Tilburg pendelt, noemt zijn werkstad eerder Vlaams dan Nederlands. ‘Open en een beetje rommelig. In de genoemde stadsdelen wordt stevig geïnvesteerd, op een manier die de stad versterkt. Dat proces loopt nu al zo’n 15 jaar. Het aangezicht verandert, maar ook de waardering van de Tilburger voor zijn eigen stad. Prachtig om mee te maken.’

JONG&AMBTENAAR NAAM: Ludo Hermaansn NAAM: CChhere n Jansen LEEFTIIJD: 65 Jaar FUNCTIE: Stedennbouuwkunddigg onntwwerper BIJ: Gemeente Tilburg OPLEIDING: Architectuur LEEEFTIIT JDD: 2 24 Jaaar FFUNCCTIE: Prrojo ecctmmannagemennt Onnddersteunu err BIJ: Gemeente Tilburg OPLEIDING: Master Public Governance 17

JONG&AMBTENAAR Stichtse Vecht is een jonge gemeente met lef, die sterk gelooft in de kracht van innovatie en daar alle ruimte voor biedt. ONTDEK STICHTSE VECHT G emeente Stichtse Vecht is met 64.000 inwoners de derde gemeente in de provincie Utrecht. We zijn nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Van breed tot zeer toegespitst: onze functies zijn divers. We bieden een fijne werksfeer in een flexibel kantoorconcept aan de Vecht. In ons gemeentehuis werken ruim 400 ondernemende collega’s. De lijnen zijn kort en de mogelijkheden groot. WERKEN MET EN VOOR DE SAMENLEVING Door samen te werken met inwoners, ondernemers en partners maken we onze plannen voor de toekomst waar. Daarvoor zoeken wij betrokken medewerkers, die durven uit te blinken. Je krijgt de vrijheid om aan doelen te werken die er voor jou toe doen. Er is hierbij volop ruimte voor ontwikkeling. Volgens het 70-20-10 principe mag je 70 procent van je tijd aan je functie besteden, 20 procent aan teamoverstijgende projecten en 10 procent aan innovatie. 18

JONG&AMBTENAAR Op zoek naar een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid? Wil jij werken aan maatschappelijke vraagstukken, waarbij jouw werk invloed heeft op de dagelijkse leefomgeving van onze inwoners? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Onze medewerkers werken dagelijks aan de ontwikkeling van onze groene, diverse gemeente. Daarbij vinden we ambitie en eigen initiatief erg belangrijk. ONTWIKKELEN EN INNOVEREN Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie: we werken vanuit vertrouwen. Bij ons krijg je de ruimte om te leren. Zo hebben we het ‘appeltaartmomentje’. Wie lef toont en fouten durft te maken, eet taart met de burgemeester. Met innovatieve oplossingen willen we de inwoners nog beter van dienst zijn. Een goed voorbeeld is het programma Datagestuurd werken. Inwoners en bedrijven kunnen nog sneller betrouwbare keuzes maken, door data te vertalen naar bruikbare informatie. Nieuwsgierig geworden naar onze organisatie? Kijk op onze LinkedInpagina voor meer informatie en vacatures. Of ga naar www.werkenbijstichtsevecht.nl 19

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN MILIEUJURIST Marie-Sophie Hoffman ‘Als milieujurist van de afdeling Toezicht en Handhaving voer ik de wettelijke milieutaken uit. Als er naar aanleiding van klachten of tijdens een controle overtredingen van de milieuwetgeving worden geconstateerd, ben ik onder andere verantwoordelijk voor de juridische afhandeling. Dit betekent afstemmen met de betrokken partijen en andere bestuursorganen en voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen.’ NAAM: Marie-Sophie Hoffman LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: Milieujurist BIJ: Omgevingsdienst Haaglanden OPLEIDING: HBO rechten OP NAAR DE RECHTBANK, VOOR EEN BEROEPSZAAK BIJ DE BESTUURSRECHTER 20 JONG&AMBTENAAR

AAN TAFEL MET MIJN VASTE LUNCHCLUBJE MILIEUJURISTEN REGELMATIG GA IK MEE MET TOEZICHTHOUDERS. DAT IS BELANGRIJK OM MIJN KENNIS UP TO DATE TE HOUDEN. HIER CONTROLEREN WE OF DE REGELS OP HET GEBIED VAN GEVAARLIJKE STOFFEN WORDEN NAGELEEFD ACHTER HET SCHERM, BEZIG MET HET SCHRIJVEN VAN EEN VERWEERSCHRIFT EVEN CHECKEN WAAR MIJN COLLEGA’S UITHANGEN. WE ZIJN REGELMATIG ONDERWEG EN ONTMOETEN ELKAAR WEER OP KANTOOR ELKE DAG KOMEN ER WEL EEN PAAR KEER TOEZICHTHOUDERS AAN MIJN BUREAU OM LOPENDE ZAKEN TE BESPREKEN. LEKKER PRAKTISCH ZO. 04_body 21 JONG&AMBTENAAR

STAPHORST BIEDT KANSEN VOOR JONGE AMBTENAREN N ederland staat, en zo ook de gemeente Staphorst, de komende tijd voor een groot aantal uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transitie naar duurzame energie en de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Deze opgaven beperken zich niet tot de gemeentelijke grenzen. Bij de gemeente Staphorst liggen er dan ook meer dan genoeg uitdagingen en mogelijkheden om je als jonge ambtenaar te ontwikkelen. DIVERSITEIT VAN FUNCTIES EN TAKEN Diversiteit kan in één adem worden genoemd bij de functies die in Staphorst door jonge ambtenaren worden vervuld. Neem als voorbeeld de functie van Allround beleidsadviseur fysieke leefomgeving (Mirande Kremers Ma) en de functie van Juridisch adviseur omgevingsrecht (mr. Sietske de Wijs). “We hebben dagelijks een volle agenda. Mirande leidt projecten als de implementatie van de Omgevingswet, het herijken van de Omgevingsvisie en de Woonvisie. Sietske geeft advies aan verschillende teams, het management team en bestuurders op alle deelgebieden van het omgevingsrecht en voert onderzoek uit naar de verschillende (juridische) vraagstukken die ontstaan binnen energie, klimaat, duurzaamheid en de komst van de Omgevingswet.” Het is juist die verscheidenheid in de functies en het takenpakket die deze jonge ambtenaren zo aanspreekt. Geen dag is hetzelfde. Je leert over de meest uiteenlopende thema’s: van natuur en milieu tot bestuurlijke sensitiviteit en communicatie en van volkshuisvesting en de Wabo tot duurzaamheid. Dat geeft heel veel energie. Er is veel ruimte om buiten je vaste taken projecten op te pakken die je interessant vindt. Die moeten immers ook gebeuren. De kaders van je functie worden steeds meer los gelaten. Dat past bij waar we als Staphorst voor staan: er moet veel werk worden verzet, en dat werk doen we samen. 22 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR STAPHORST IN HET KORT: GEMEENTE STAPHORST • Drie kernen: Staphorst, IJhorst en Rouveen. • 17.006 inwoners per 1 januari 2019. • Het Slagenlandschap en Reestdallandschap zorgen voor een weidse omgeving met veel natuur. • Vijf bedrijventerreinen: de Baarge, de Bullingerslag, de Esch I, II en III. • Veel activiteiten, waaronder de jaarlijkse Staphorstdagen. • Centrale ligging tussen Zwolle en Meppel. ORGANISATIE • 145 medewerkers. • 52% van de medewerkers werkt fulltime. • Gemiddelde leeftijd van de medewerkers: 46,6 jaar. JONGE AMBTENAAR IN STAPHORST • Opleidingsbeleid: er zijn uitgebreide opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, die aansluiten op de talenten en wensen van medewerkers. • Algemeen profiel: je bent een aanpakker, maar je kunt ook grenzen aangeven. Je kan en durft verantwoordelijkheid te nemen. • Indicatie startsalaris: schaal 8 of 9 voor een HBO functie. • Netwerk: Staphorst maakt onderdeel uit van het netwerk Talentenregio. • Jongeren netwerk: aansluiting bij een jongerennetwerk of het oprichten ervan wordt gestimuleerd. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Wie je naast je werk bent, is in Staphorst net zo belangrijk als wie je op je werk bent. Daarom is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ook naast je werk. Staphorst gaat uit van de gedachte dat je alleen optimaal je werk kunt doen, als je persoonlijk ook goed in je vel zit. Het staat in verbinding met elkaar. “Sinds we in Staphorst werken, voelen we onszelf met de dag groeien. Dat zit hem in de verscheidenheid van de werkzaamheden, maar ook in de mogelijkheden die de organisatie biedt om jezelf te ontwikkelen. Mirande heeft inmiddels een post HBO programma en verschillende cursussen gevolgd en start met een executive master. Sietske heeft haar eigen programma samengesteld en volgt opleidingen die verbreding en verdieping brengen bij de verschillende kennisvelden van het omgevingsrecht en het doen van onderzoek.” De manier waarop Staphorst jonge ambtenaren kansen gunt, de win-win hiervan inziet en je als individu vertrouwen en ruimte geeft– en hier ook daadwerkelijk wat voor over heeft – is bewonderingswaardig. Het vergt als organisatie lef, vertrouwen in je mensen en verder kijken dan alleen de kennis die iemand op zijn CV heeft staan. Wie je als persoon bent, is net zo belangrijk. Als je jezelf wilt ontwikkelen, zit in je in Staphorst dan ook op de juiste plek. Je moet het wel zelf doen en zelf het initiatief tonen, maar dan is er ook veel mogelijk. SAMEN, VOOR ELKAAR In Staphorst werken, betekent ook een persoonlijke drijfveer hebben om op verschillende manieren het algemeen belang en de samenleving te dienen. Staphorst is een trotse gemeente, en terecht! De samenleving en de gemeentelijke organisatie kenmerken zich door een harde werkers-mentaliteit, een sterk innovatievermogen, ondernemersdrang en authenticiteit. Ook is er een sterk gevoel voor saamhorigheid. “Als jonge ambtenaar maak je soms dingen mee die best impact hebben. In de gemeentelijke organisatie van Staphorst is er ruimte om dat te delen en met elkaar te bespreken. De collega’s zijn er voor elkaar.” Samen werken, betekent ook veel contact met andere overheden, organisaties en inwoners. Als jonge ambtenaar moet je in Staphorst ook extern gericht zijn en ben je vaak buiten de deur te vinden. Deze contacten zijn erg belangrijk. Als kleinere, zelfstandige gemeente staan we voor een aantal fikse (verander)opgaven. Dit heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Het zijn pittige vraagstukken. Ga er maar eens aan staan. In Staphorst doen we dit door overheden, organisaties en inwoners op te zoeken en te verkennen waar we elkaar kunnen helpen. Dit correspondeert weer één op een met de titel van ons coalitieprogramma en onze Omgevingsvisie: ‘Samen, voor elkaar!’. 23

JONG&AMBTENAAR NIET SAAI, NIET LUI EN SUFFIG, MAAR WEL FLINK WAT RUIMTE VOOR EIGEN(WIJZE) IDEEËN EN IDEALEN! N atuurlijk willen we in Moerdijk die befaamde vooroordelen over ambtenaren maar al te graag onderuit trappen! Werken bij ons is echt niet saai, je collega’s zijn niet lui en suffig, er is wel degelijk stevige humor op de werkvloer te vinden. En je kunt echt wel hard werken bij ons, met ruimte voor lef en eigen initiatieven. En nee, zeker niet in een stroperige organisatie. Dus wat houdt je tegen? En laten we eerlijk zijn: we hebben jou gewoon ook nodig. Maar: daar zetten we echt wel wat tegenover! Er ligt een flink pakket interessante en uitdagende projecten en beleidsmaatregelen op tafel, waarmee we in Moerdijk de komende jaren aan de slag gaan. Grote en kleinere woningbouwprojecten, de aanleg van een complete zoetwaterverbinding tussen West-Brabant en Zeeland, energietransitie en verduurzaming, jongere en oudere inwoners de zorg verlenen die ze verdienen. Om maar wat te noemen. En binnen de muren gebeurt er ook van alles: we zijn bijvoorbeeld volop bezig met datagedreven werken en met nieuwe en eigentijdse werkplekken. VOLOP KANSEN EN MOGELIJKHEDEN Daar kunnen we jong en fris bloed met eigen(wijze) ideeën en idealen erg goed bij gebruiken! Volop kansen en mogelijkheden voor jou dus. Met veel ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt alle ruimte om jouw werkterrein zo in te richten dat het voor jou het beste werkt. We bieden je ook een stevige organisatiestructuur en collega’s met ervaring waar je altijd bij kunt aankloppen. En de befaamde korte lijnen: je loopt zo binnen bij burgemeester of een wethouder en met vragen of ideeën stap je gewoon direct op je betrokken projectleider of collega af. Werken in Moerdijk betekent trouwens niet dat je (letterlijk en figuurlijk) vast zit op je werkplek en in je functie. Je krijgt volop mogelijkheden om mee te kijken met en bij collega’s en als je goede ideeën hebt kun je aanhaken bij andere projecten en initiatieven. En omdat Moerdijk onderdeel is van verschillende samenwerkingsverbanden zijn er ook genoeg mogelijkheden om bij zustergemeentes in de keuken te kijken. PERSOONLIJK BUDGET VOOR EXTRA INKOMEN, OPLEIDINGEN OF VERLOFUREN Plus volop mogelijkheden om verder te leren en je te (blijven) ontwikkelen. We hebben zelfs een eigen Moerdijk Academie: ons ‘opleidingscentrum’ met een mooi aanbod van trainingen en workshops. En we bieden je veel ruimte om je secundaire arbeidsvoorwaarden zelf vorm te geven. Met flexibele werktijden en thuiswerken bijvoorbeeld. Maar ook met een persoonlijk budget; geld dat je kunt inzetten als aanvulling op je inkomen, voor extra opleidingen, of voor het kopen van extra verlofuren. Veel is bespreekbaar. Mocht je nou willen solliciteren bij ons? We gebruiken het liefst geen berucht jar24 WERKEN BIJ MOERDIJK IN CIJFERS: • Moerdijk ligt tussen Breda en Dordrecht en telt bijna 37.000 inwoners. Het is de op een na grootste gemeente van Nederland, qua grondoppervlakte. Moerdijk bestaat uit elf dorpen en stadjes; • Moerdijk ligt behoorlijk strategisch. Met steden als Breda, Rotterdam en Antwerpen in de buurt, snelwegen A16, A17 en A59 vlakbij en goede openbaar vervoerverbindingen met de omgeving; • In totaal werken er 267 mannen en vrouwen bij de gemeente Moerdijk. Daarvan zijn er 35 onder de 35 jaar (13%); • Het startsalaris van een jong professional HBO/WO is bij ons gemiddeld € 2606,-. Dit verschilt uiteraard wel per functie; • We starten met een jaar op proef en als het klikt bieden we je graag een vast contract aan. gon meer als ‘inregelen’, ‘faciliteren’, ‘uitrollen’, ‘in je kracht staan of zetten’, ‘verbinden’ en meer van deze jeuktermen. Oké, soms zie je zo’n term ook bij ons nog weleens langskomen, maar daarom ook hopen we dat jij bij ons komt werken. Zodat jij in elk geval kunt zorgen dat we daar zo snel mogelijk definitief vanaf zijn!

JONG&AMBTENAAR ERFGOEDCHICK HELPT GEMEENTE Eigenlijk heeft Annemiek Jonker uit Kampen zelf haar baan gecreeerd. Door zich eerst in te zetten als lid van de Monumentenraad, en zich daarna bij de gemeente te melden. Haar werk was dusdanig belangrijk dat de gemeente haar toch wel een traineeschap kon geven? Nu werkt Annemiek met een collega op de afdeling monumentenzorg van de gemeente Kampen. N a haar opleiding tot cultureel-erfgoedspecialist aan de Reinwardt Academie in Amsterdam wil Annemiek graag terug Kampen. Haar geboorteplaats staat bol van de historische gebouwen, maar in de regio zijn niet veel banen te vinden voor erfgoedspecialisten. Daarop besluit ze lid te worden bij de Monumentenraad van Kampen. ‘Daar hoorde ik over een gemeentelijk depot aan de Graafschap in Kampen, vol historische spullen waarvan niemand precies wist wat er lag. Het leek mij geweldig om de inhoud te inventariseren.’ Via detacheringsbureau Erfgoedtalent kan Annemiek in februari 2018 aan de slag als trainee bij de gemeente Kampen. De gemeente is blij dat eindelijk iemand het historisch depot professioneel in kaart wil brengen. Daar liggen veel spullen die met Kampen te maken hebben, zoals eeuwenoude gevelstenen. Annemiek komt uiteindelijk terecht op de afdeling monumentenzorg, met een contract tot april 2020. Heeft zij nog iets aparts aangetroffen, waar Nederland blij van wordt? Annemiek: ‘Het meest bijzondere vind ik een koffiemolen uit 1898 die ooit uit de VS is gekomen. Die staat, gerestaureerd, op zijn oorspronkelijke plek in het vroegere Gasthuis, nu een verzorgingshuis. Dat heb ik zelf geregeld. Ik vind het belangrijk dat je spullen kunt zien op de plekken waar ze ooit vandaan kwamen.’ VLOGS Enthousiast besluit Annemiek in haar vrije tijd vlogs te maken over de vondsten in het gemeentelijk historisch depot. Onder haar vlognaam ErfgoedChick toont ze die in korte video’s en 25 NNAAAMAM: AAnnnenemimiekke Jononker LE EEFTIJDTIJD: 25 jaar 25 a FUNCTIE FUNCTIE: Adviseur monumentenzorg BIJ: Gemeente Kampen OPLEIDING: Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie Amsterdam vertelt wat zij erover weet. Vooral oudere bewoners van Kampen en professionals reageren daar op, vaak met aanvullende informatie. De inmiddels bijna dertig vlogs zijn zo succesvol dat de gemeente het goedvindt dat Annemiek ze nu onder werktijd maakt. Eigenlijk zouden alle ambtenaren moeten vloggen, vinden sommige wethouders zelfs. Ook een groot succes voor Annemiek is een pitch bij de provincie Overijssel, waarmee zij in 2018 een Stadscheque wint. De pitch gaat over een pop-up depot. Een leegstaande winkel, tijdelijk gevuld met spullen uit het historische depot, maakt de schatten van Kampen voor iedereen zichtbaar. ‘Daarna heb ik dit omgetoverd tot een hele route’, vertelt Annemiek. ‘De Kamper Schattenroute toonde deze zomer in etalages van winkels, zoals Blokker en een chocolaterie, allerlei spullen uit het depot. Mensen die de route lopen, kunnen verhalen lezen en foto’s bekijken die door het Stadsarchief in een app zijn geplaatst.’ Het zal geen verwondering wekken dat Annemiek zich helemaal op haar plek voelt bij de gemeente Kampen. ‘Ik ben blij met mijn baan, mag een opleiding en cursussen volgen en krijg volop kansen om me te ontplooien. Ik had nooit gedacht dat ik bij een gemeente zou werken, eerder in een museum of zo.’

JONG&AMBTENAAR DE BUCH BOEIT! G a je straks solliciteren dan valt je vast iets op. Er wordt gezocht naar mensen met 2 tot 5 jaar werkervaring en kennis van bepaalde applicaties die je eigenlijk pas kan hebben als je aan het werk bent. Dan kan je denken: ‘dat gaat ‘m nooit worden, dus ik zoek wel verder.’ Maar dat moet je niet doen. Vind jij de functie en de werkgever leuk? Reageer! En vertel in jouw motivatie waarom jij juist wél geschikt bent. Zo kwam Marsha de Waard (29) bij de BUCH. Zij ging bij ons aan de slag als junior beleidsmedewerker plannen en projecten. Onze eerste! Hiervoor hadden we namelijk geen junioren bij deze afdeling. Van beide kanten vraagt dit om een beetje lef. En het bevalt. Marsha is inmiddels doorgegroeid tot medior en Mark Groot (31) is dit jaar bij ons gestart als junior. Martijn Knol (30) was eerst bij één van onze gemeenten gedetacheerd. Toen er een vacature was voor beleidsmedewerker plannen en projecten kon hij het niet laten om te reageren. Deze drie vertellen jou waarom de BUCH boeit. IEDEREEN WAS NIEUW BIJ DE BUCH Marsha: ‘Ik ben begonnen bij de BUCH in 2017. Toen het net bestond. Juist dat leek me leuk. Je bent niet de enige nieuweling, iedereen was eigenlijk nieuw bij de BUCH. Nog steeds worden alle processen opnieuw bekeken en dit zorgt voor een hoop dynamiek. Tegelijkertijd vind ik stabiliteit ook belangrijk. Vooral als het gaat om het hebben van leuk werk. Dat vind ik belangrijker dan dat het altijd maar meer moet zijn. Qua salaris zit je hier namelijk prima.’ Martijn: ‘Als gedetacheerde heb ik bij verschillende gemeenten gewerkt. Zo kwam ik ook bij de gemeente Uitgeest terecht. Dit voelde meteen goed. Toen er een vacature vrij kwam dacht ik: ‘ik ben niet goed bij mijn hoofd als ik dit niet doe’. JE BENT WELKOM Kijk voor vacatures, stage- en afstudeerplekken op werkenbij.debuch.nl. Benieuwd hoe het werken bij de BUCH gaat? Dan ben je altijd welkom. Stuur een appje naar 06 25756009. En vertel wat je wilt. BUCH IN HET KORT : Bij de BUCH werk je voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit is een nieuwe organisatie. Nog niet alles is af. Maar dat geeft volop kansen. Pak die kansen. Haal het beste uit jezelf en maak het beste van de BUCH! Inwoners: 101.000 Medewerkers: 750 Startsalaris: afhankelijk van functie, opleiding en ervaring Netwerk Jonge Ambtenaren: de BUCH Jong! Dicht bij huis, zekerheid, een vaste baan en leuke collega’s. En juist ook de variatie en afwisseling, die ik zo fijn vond als gedetacheerde, heb ik hier ook. Onze teammanager kijkt goed naar dat je werk doet wat je leuk vindt. En we werken voor vier verschillende gemeenten, die soms dan weer bestaan uit verschillende kernen. Elk dorp heeft echt een eigen karakter.’ Mark: ‘Dit is mijn eerste baan binnen de Ruimtelijke Ontwikkeling. Ik was zelfs nog bezig met mijn afstudeerscriptie. Ik heb er bewust voor gekozen om te werken bij een gemeente. Als enige van mijn studiegenoten bij Planologie. Vooral na mijn stage bij een gemeente wist ik het zeker: het is fantastisch. Politiek vind ik heel interessant. En dan meer het spel. Zelf heb ik namelijk niet zo’n politieke voorkeur. Ik heb hier een heel breed werkveld. En wie betaalt, bepaalt. Dus wij werken hier voor 26

JONG&AMBTENAAR het algemeen belang van onze inwoners. Je merkt de gevolgen van dat wat je maakt. Het geeft dan ook een kick als jouw plan omarmd wordt door iedereen.’ JOUW WERK DOET ERTOE Marsha: ‘Klopt. Je bent maatschappelijk meer betrokken. Je krijgt zelf ook achteraf de vragen als het niet goed uitpakt. Dus daarom betrek je mensen bij wat je doet. Het voelt ook echt wel dat je meebouwt aan Nederland. Je bent niet zo maar een pionnetje. Jouw werk doet ertoe.’ Martijn: ‘Omdat je zo betrokken bent, vat je daarom bezwaren die je krijgt op je plannen ook wel eens persoonlijk op. Dit heb ik echt moeten leren relativeren. Gelukkig is dit een grote organisatie, met veel mensen waar je van kunt leren.’ Mark: ‘Zit je in vijf projecten, dan werk je met vijf projectleiders en zie je ook vijf verschillende inzichten. Er is een mooie mix tussen ouderen, jongeren, mannen en vrouwen. Een mix tussen eigen personeel en externen. Die nemen juist weer een specialisme mee waar je veel van kan leren. Doordat je bij een gemeente werkt, leer je ook van collega’s met een compleet ander vakgebied, bijvoorbeeld juristen.’ Marsha: ‘Het maakt je ook kritisch. Je ziet dat mensen hetzelfde werk op hun eigen manier doen. Daardoor neem je niet zo maar een werkwijze over en kijk je juist goed wat jouw werkwijze wordt. Om die reden worden we vaak ook gevraagd bij projecten waar wordt nagedacht over processen en werkwijzen.’ JE GROEIT DOOR, DOOR JE KENNIS TE VERBREDEN Mark: ‘Je kan doorgroeien door hoger op de ladder te komen, maar ook door je kennis te verbreden. En juist dat laatste zit goed bij de BUCH. Door te werken aan verschillende projecten, met verschillende mensen verbreed, je je kennis. En we hebben ook nog eens vier totaal verschillende gemeenten qua karakter en werkgebied, wat voor mij dan weer heel interessant is. Bij doorgroeien denk je vaak aan meer geld. Maar hier ligt de focus op plezier in je werk, het werk wat je doet goed doen en je kennis verbreden.’ 27

JONG&AMBTENAAR Biodiversiteit creëren op de Zuidas BIOLOOG IN EEN BETON- EN GLASWOESTIJN Een bioloog op de Zuidas, je verwacht het niet. Bas Reussien, werkzaam voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, krijgt vaak verraste reacties als hij over zijn baan als adviseur biodiversiteit in het zakendistrict vertelt. ‘Eigenlijk is het logisch dat we in dit gebied veel werk maken van soortenrijkdom. Als ergens winst te behalen is, dan hier.’ E en woestijn van beton en glas, waar de menselijke maat wat verloren ging. Dat gevoel bekroop je aanvankelijk op het oudste deel van de Zuidas. Door de bouwactiviteiten sneuvelden veel bomen en de kap is nog niet afgerond. Er worden bomen terug geplant, maar per saldo resteert een min. Wie met tussenpozen in de wijk komt, ziet desondanks verandering. Onder meer door grote bakken vol aangeplant groen en bomen die niet meer zo schriel zijn, met aardige kronen. VARIËTEIT TIKT AAN Amsterdam zoekt de vergroening vooral in de kwaliteit, legt Bas uit. ‘Ik ken weinig stedelijke ontwikkelgebieden met zo’n ambitieuze groenvisie. Als je een strakke grasmat aanlegt heb je ook groen, maar vanuit ecologisch oogpunt niet zeer waardevol. Variëteit, dat tikt aan. Verschillende boomsoorten, bij voorkeur op plaatsen waar ze lang kunnen doorgroeien, tussen de 50 en 80 jaar. Met een zoom van kruiden en grassen, liefst inheemse. Het idee is dat de Zuidas een parkachtige omgeving wordt. We hebben ervaren groenontwerpers en boomspecialisten die daarop letten.’ In het zakendistrict doet Bas natuuronderzoek ten behoeve van onder andere vergunningverlening. ‘Ik adviseur juristen 28 welke onderzoeken gedaan moeten worden en begeleid dat proces. De Wet Natuurbescherming is best strikt.’ De befaamde korenwolf en de rugstreeppad lijken even ons verhaal in te kruipen; soorten waar bouwprojecten voor zijn stilgelegd. Bas: ‘In Amsterdam betreft het vooral vleermuizen en vogels.’ ‘Ik kijk naar al die hoge gebouwen als naar een berglandschap’ FAMILIE SLECHTVALKEN ‘De focus bij bedrijven en bouwpartijen ligt vaak op duurzaamheid: energiezuinigheid en zonnepanelen, dat soort zaken’, is Bas’ ervaring. Voor meer biodiversiteit moet hij soms flink praten. Dieren zijn er wel, vertelt hij met de verrekijker in de aanslag. Zo huist er een familie slechtvalken op de toren van het ABN Amro-hoofdkantoor. ‘Ik kijk naar al die hoge gebouwen als naar een berglandschap, met zon

NANAAMMA : Bas RReeuusssiiene nige en schaduwkanten, met daken en gevels waar van alles op kan groeien. Sommige stadssoorten maken graag gebruik maken van steile, harde constructies. Voor gierzwaluwen bijvoorbeeld zouden de kantoortorens een aantrekkelijke nestelplaats kunnen zijn. Op de toppen, de daken dus, kun je tuinen aanleggen die de insecten van voedsel voorzien.’ Zijn overtuiging is dat biodiversiteit al in de ontwerpfase moet worden meegenomen. ‘Niet als sluitstuk, door hier en daar nestkasten op te hangen. Maar door vanaf de aanbesteding zoveel mogelijk aspecten van biodiversiteit op te nemen. Het is niet meer van deze tijd om gebouwen te ontwerpen zonder daar aandacht aan te geven. Zowel voor de mensen die op de Zuidas wonen als degenen die hier werken vergroot een groene omgeving de leefbaarheid. Ik noem graag het voorbeeld van een kind dat een vlinder ziet. Zo’n gebeurtenis kleurt zijn dag. Groen maakt gelukkig, dat is aangetoond. Vogelgefluit tijdens je lunchpauze; je beseft het misschien niet eens, maar het doet wat met je.’ VAN IDEE TOT UITVOERING Daarnaast heeft Bas een andere rol binnen het Ingenieursbureau, als projectmanager Openbare Ruimte voor ‘Groen 29 LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: Adviseur Biodiversiteit en projectmanager Openbare Ruimte BIJ: Gemeente Amsterdam OPLEIDING: HBO Toegepaste Biologie, met aanvullend vakken over evolutie, ecologie en geologie aan Universiteit Utrecht en Spelen-projecten’. ‘Denk aan renovatie of aanleg van parken, vergroening van wijken, verbinden van ecologische zones. Als ecoloog ben ik vaak kort betrokken in projecten, terwijl ik in de rol van projectmanager van idee tot uitvoering betrokken ben.’ Waar het binnen zijn takenpakket ook op aankomt, zegt hij: ‘Goed monitoren. Leveren onze inspanningen voldoende op? Mijn ideaal is dat we stedelijke natuur straks net zo normaal vinden als draadloos internet. Dat je denkt als het ontbreekt: shit, ik mis het!’

JONG&AMBTENAAR AMERSFOORT: EEN PLEK WAAR TALENT ECHT TELT I n een eerdere editie van dit magazine schreven we: “Amersfoort doet het goed. Het is de beste stad om te wonen en werken, de bewoners zijn het gelukkigst van Nederland en het heeft de meest vitale binnenstad. Dat gaat niet vanzelf. Veel mensen maken dagelijks het verschil. Frisse ideeën en een nieuwe aanpak zijn nodig om de vraagstukken van vandaag en morgen aan te gaan”. En weet je? Dat is nog steeds zo! Wie we daarvoor nodig hebben? Misschien ben jij dat wel! JE TALENT ONTWIKKELEN MET DE STAD Binnen de gemeente Amersfoort werken we talentgericht. De focus ligt op waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Dat doen we bijvoorbeeld door onze medewerkers deel te laten nemen aan ChangeLab van Matchpoint. ChangeLab verbindt ambitieuze mensen met denk- en doekracht, aan maatschappelijke vraagstukken in de stad Amersfoort. Binnen ChangeLab werken nieuwsgierige en ambitieuze professionals uit verschillende Amersfoortse organisaties samen aan oplossingen. “Het is een persoonlijk ontwikkeltraject waarbij we ook persoonlijke doelen hebben moeten stellen. Naast het maatschappelijke aspect lag de nadruk ook op onze persoonlijke ontwikkeling. Ons boek met de titel “grote mensen pesten niet” is ons eindproduct geworden.” (Sule, medewerker gemeente Amersfoort en deelnemer van ChangeLab ‘pesten op de werkvloer’) TALENT VROEG ONTDEKKEN Als talentgerichte organisatie helpen we jou dan ook graag om je talent vroeg te ontdekken, bijvoorbeeld door bij ons stage te komen lopen. “Werken bij een gemeente was niet waar ik aan dacht toen ik opzoek ging naar een leuke en uitdagende stageplek. Toch heeft de gemeente Amersfoort mijn aandacht getrokken. Vanaf het moment dat ik binnenstapte ben ik terecht gekomen in een organisatie waar naar mijn idee vernieuwing en verbetering centraal staan, maar waar het werken voor stad en mens nooit uit het oog verloren gaat. Aan het begin was het wel even wennen, maar ik ben met open armen ontvangen. Ik merkte al snel dat - ondanks de drukke agenda’s - iedereen altijd tijd voor je vrij wil maken. Ook al ben ik een stagiair, ik heb het idee dat ik hier serieus wordt genomen om wat ik kan en dat mijn talenten en input er toe doen.” (Anna, Stagiaire gemeente Amersfoort) WIST JE DAT: • Er bijna 1000 mensen in dienst zijn van de gemeente Amersfoort. • Er net iets meer vrouwen werken dan mannen . • 13 % van de medewerkers jonger is dan 35 jaar. • Het ons niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan, waarin je gelooft of van wie je houdt, dat wij vooral nieuwsgierig zijn naar jouw talent. • Amersfoort bruist van de initiatieven, en dat de gemeente ook barst van de ambities? • Je voor meer vacatures kan kijken op www.amersfoort.nl/ vacatures of ons kan volgen op social media • Je voor meer informatie over ChangeLab en matchpoint kan kijken op www.matchpointamersfoort.nl 30

JONG&AMBTENAAR HANDHAVEN IN DE WIJKEN Jaco Huisman van de gemeente Hilversum is volop bezig met ‘tweebenig beleid’. Aan de ene kant werkt hij, in het stadskantoor, binnen de gemeentelijke organisatie. Met zijn andere been staat hij met zijn team midden in de samenleving. NAAAMM: JJaacoco Huiiu smms aann LEEEFTTIJDD: 34 jaaarr FUUNCTIT E:E: teaammmaannagerre Tooeeziz chhc t een Hanna ddhhavvinng BBIIJJ: gemmeeeenttn e HHiilvlveerrsuum OOPLEIDINNG:G Poollitti ieei aacadda emme iee e enn Integraar lee Veieillighgheeidskukunddn e aaa n de HU aco is in 2003 begonnen bij de politie in Hilversum. In 2010 werd hij wijkagent, daarna buurtcoördinator. Sinds 2018 is hij teammanager en leidt hij een team van 29 mensen. In zijn team zitten zogeheten integrale wijkboa’s (‘bijzondere opsporingsambtenaren’), bouwinspecteurs, milieu-inspecteurs en enkele regionale controleurs drank en horeca. BOA’S KENNEN WE WEL. MAAR WAT ZIJN “INTEGRALE WIJKBOA’S”? ‘Dat zijn teamleden die in de verschillende wijken van Hilversum werken, en in de samenleving staan. Zij handelen klachtenmeldingen van bewoners af en zoeken oplossingen voor problemen in de wijk. Zij trekken op met de wijkagent en kennen de netwerken.’ OVERZIE JIJ HUN WERK, OF MOGEN ZE NAAR EIGEN INZICHT HUN GANG GAAN? ‘Een boa weet zelf bij eenvoudige meldingen het beste wat de buurt nodig heeft. Maar gecompliceerde meldingen brengen ze in bij hun wijkteam. Daarvan hebben we er in Hilversum vier. Zelf ben ik voorzitter van één van die teams. Alles wat in de buurt speelt op de gebieden leefbaarheid, zorg, welzijn en parkeren pakken de wijkteams in samenhang aan.’ 31 J HOE HOU JE ALS TEAMLEIDER CONTACT MET JE MENSEN? EN WAAR LOPEN ZE TEGENAAN? ‘Ik houd functioneringsgesprekken en ben altijd aanwezig voor mijn team. In de ruimte van waaruit zij zelf dagelijks werken, dus niet in een apart kamertje. Ik wil altijd aanspreekbaar zijn voor mijn mensen en zelf kunnen zien hoe ze er elke dag bij zitten en lopen.’ ‘Agressie is altijd wel onderwerp van gesprek. Net als de “bewapening” van boa’s. Moeten ze bij risicovolle situaties een wapenstok, pepperspray, handboeien, of bodycams kunnen gebruiken? Daarover denk ik dan weer mee in een werkgroep van de veertig grootste gemeenten, de G40. Met elkaar proberen we daar een standpunt te formuleren over gebruik van geweldsmiddelen.’ HOOR IK HIER EEN IMPLICIET PLEIDOOI VOOR MEER BEWAPENING VAN BOA’S? ‘Nee. Boa’s moeten worden uitgerust voor de taak die zij moeten uitvoeren. Verschillende taken brengen verschillende risico’s met zich mee. Een horecanacht is bijvoorbeeld risicovol. Feit is dat boa’s – landelijk gezien – steeds meer taken krijgen die vroeger door de politie werden uitgevoerd. Bij die verschuiving van taken hoort dan ook de discussie over een verschuiving qua geweldsmiddelen.’

JONG&AMBTENAAR HELMOND (B)EN IK FEITEN AANTAL MEDEWERKERS: 735 AANTAL INWONERS: 91.524 H elmond is in 2022 een duurzame, sociale en economisch vitale stad. Goed bereikbaar en aantrekkelijk om in te wonen en werken en met een cultureel aanbod voor jong en oud. Helmond is een stad in beweging. Er wonen mensen met een uiteenlopende achtergrond of overtuiging en dat is zeer waardevol. Met elkaar maken de mensen onze stad. Samen maken we als Gemeente Helmond het verschil door onze inwoners zelf aan zet te laten en daar waar nodig ondersteuning te bieden. Daarnaast hebben we onze bescheidenheid achter ons gelaten en zijn we trots op onze stad. En daar is alle reden voor! De Gemeente Helmond ontwikkelt zich en zit boordevol ambitie. Dat moet ook. Want, ook al hebben we mooie dingen bereikt, de samenleving ver andert. Bijvoorbeeld in hoe we met elkaar willen leven, wonen en werken en hoe we voor elkaar en voor onze stad zorgen. Als Gemeente Helmond denken wij goed na over wat voor organisatie wij willen zijn. En wat dat van ons als ambtenaar vraagt. Want Helmond zijn wij! HELMOND Met ruim 90.000 inwoners is Helmond één van de vijf grootste steden van Noord-Brabant. In Helmond maken we de toekomst. Als tweede stad van Brainport (economisch een van de sterkst groeiende regio’s van Nederland) dragen we fors bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Daarbij ligt onze focus vooral op Slimme Mobiliteit en Food. Thema’s met mondiale uitdagingen waarvoor in Helmond de oplossingen van de toekomst worden bedacht! Naast de vele economische ontwikkelingen beweegt Helmond zich ook op andere fronten. De afgelopen decennia is de stad flink gegroeid. Wijken groeien en vernieuwen, maar houden vaak ook hun eigen identiteit. Dat is mooi, maar biedt ook de nodige uitdagingen. Als gemeente werken we er hard aan om verschillen tussen wijken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en veiligheid, terug te brengen. Tevens willen we voor onze inwoners en bezoekers een aantrekkelijke stad zijn. Cultureel is er in Helmond veel te beleven, met theater Het Speelhuis (gevestigd in een oude kerk), film- en poptempel de Cacaofabriek en ontelbaar veel mooie evenementen. Ook de ontwikkeling van ons centrum houdt ons bezig. In alles wat we doen staat de toekomst centraal. Immers, we willen ook dat de generaties van straks fijn in Helmond kunnen leven. Daarom bouwen we aan de nieuwe campus De Braak, waar sport, gezondheid en onderwijs met elkaar worden gecombineerd. We leggen in de hele stad glasvezel aan, bedoeld om moderne zorg en onderwijs voor iedereen bereikbaar te maken. En in Brandevoort verrijst Brainport Smart District, de ‘slimme wijk’ waarin de techniek gaat helpen in de woon- en leefomgeving van mensen. Bovendien, last but not least, zijn we begonnen met de ontwikkeling van het nieuwe Huis van de Stad. Geen traditioneel gemeentehuis, maar een nieuwe, dynamische plek waar we met de stad gaan werken aan de uitdagingen van de toekomst. Het is niet meer van deze tijd dat overheden alles voor inwoners regelen. Dat is ook niet nodig, want mensen kunnen veel zelf. Natuurlijk hebben we soms te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is 32

JONG&AMBTENAAR “Ik ervaar bij de Gemeente Helmond, ruimte voor flexibiliteit, vrijheid en er is een prettige onderlinge samenwerking“ Marjolein Verge, Hoofdbeheerder Gemeentewerf “Gemeente Helmond is groot genoeg om aansluiting te vinden en klein genoeg om op persoonlijke basis zaken voor elkaar te krijgen” Lia van Beek, recruiter er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Daarom overleggen we met inwoners, ondernemers en organisaties en werken we met ze samen. Dat betekent een manier van werken die daarop aansluit: van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’. Bij onze collega’s staan de volgende kernnormen centraal: We bouwen aan vertrouwen in mensen. Je werkt vanuit vertrouwen in elkaar. Je bent nieuwsgierig naar wat een inwoner, ondernemer of collega wil en gaat er vanuit dat de ander het goed bedoelt. Zo kom je samen tot goede ideeën en mooie plannen. We presteren. Je kijkt eerst naar wat de ander nodig heeft. Pas dan kun je het resultaat bepalen én behalen. Dát is van buiten naar binnen werken. Daarvoor is het belangrijk om geïnteresseerd te luisteren naar anderen. En te luisteren naar hun ideeën om vervolgens te onderzoeken wat je ermee kunt. Zonder meteen te denken: ‘Ja, maar dat werkt tóch niet.’ We zijn niet bang om te veranderen. Je bent wendbaar en weerbaar. Wendbaar door jezelf en je rol aan te passen als de situatie daarom vraagt. De ene keer denk je met mensen mee, of breng je ze in contact met anderen. De andere keer handhaaf je een wet of hak je een knoop door. Daarbij ben je weerbaar door duidelijk te maken wat je te bieden hebt en aan te geven waar je grens ligt. En niet te vergeten: door weer op te staan wanneer je een keertje valt. We zijn (vak)intelligente professionals. Je bent zelfbewust, altijd nieuwsgierig naar ontwikkelingen en past deze toe waar mogelijk. En je vraagt door, totdat je weet wat de behoefte van je klant écht is. Je houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. Ook al is dat vaak best complex. Herken je jezelf al (voor een groot deel) in dit verhaal? Dan passen we mogelijk heel goed bij elkaar! Wat ons betreft, bouw jij binnenkort samen met ons verder aan Helmond. Kijk snel voor onze vacatures op: www.helmond.nl/werkenbij. 33

JONG&AMBTENAAR De Kansspelautoriteit houdt toezicht op kansspelen in Nederland om gokverslaving, illegaliteit en criminaliteit te bestrijden en de consument te beschermen. Jork Netten is Adviseur Toezicht. Hij leidt onder meer het onderzoek naar zogeheten “lootboxes”. ‘ Beboeten is nu nog dweilen met de kraan open’ GAMEN OP KOSTEN VAN HET RIJK L ootboxes zijn virtuele pakketjes met “goederen” waarmee de spelervaring verrijkt kan worden. Zoals leuke aankleding of de nieuwste wapens voor het personage van de game. Als lootboxes met echt geld gekocht kunnen worden, is er een mogelijkheid dat het de kant van gokken op gaat. ‘Om te beoordelen of een spel een kansspel is, moet ik mij erin verdiepen,’ vertelt Jork. ‘Ik moet het zelf spelen.’ Hij knikt lachend in de richting van zijn kantoor. ‘Naast mijn computer heb ik een PlayStation staan.’ VRIJUIT SPELEN ‘In eerste instantie kijk ik even hoe het spel in elkaar zit. En dan ga ik gewoon vrijuit spelen. Dat moet ik formeel vastleggen – onder andere door foto’s en filmpjes te maken – en op een gegeven moment kom ik tot een oordeel: dit is een illegaal kansspel of niet.’ Zodra een game meer om gokken draait dan om vaardigheid, wordt het voor Jork interessant. ‘Bij regulier online gokken weten de aanbieders: wij zijn fout bezig. Want online gokken is momenteel nog verboden. Maar bij een game verschilt de wetgeving heel erg per land. Wij willen daarom niet direct grote boetes opleggen. De vraag is ook of dat effectief is. Aanbieders verdienen natuurlijk klauwen met geld – miljoenen euro’s. Die gaan heus niet zomaar even hun plannen wijzigen. We moeten die partijen meekrijgen, bijvoorbeeld door ze op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen.’ HACKERS Ook de technische kant van een kansspel speelt een essentiële rol. ‘De IT-processen moeten in orde zijn,’ benadrukt Jork. Als voorbeeld noemt hij loterijen. ‘Wanneer 34

JONG&AMBTENAAR NAAM: Jork Netten LEEFTIT JD: 30 jaar FUNCCTIE: Adviseeur Toezicht OPPLEIDING: M MBO: ICTC -behe eerdere ; HBH O: Be B drijfskkuunde; WO:O Businesss AdAdministrationn het trekkingsresultaat kan worden beïnvloed door hackers, dan is de trekkingsprocedure niet veilig. Dat kan dan betekenen dat niet de terechte winnaar de prijs krijgt, maar dat Pietje wint, omdat die toevallig in het systeem kan inbreken. Dat moet natuurlijk koste wat kost worden voorkomen.’ Begin dit jaar heeft de Eerste Kamer de Wet Kansspelen op Afstand aangenomen, die waarschijnlijk in 2020 actief wordt. Hierdoor wordt online gokken in Nederland voor het eerst legaal, maar alleen voor bedrijven met vergunning. 35 En die vergunningen worden – onder strikte voorwaarden – uitgegeven door de Kansspelautoriteit. ‘Door die wet kan eindelijk een slag worden gemaakt om illegaliteit tegen te gaan,’ zegt Jork. ‘Nu delen we ook al boetes uit, maar dat is nog dweilen met de kraan open. Straks kunnen we ervoor zorgen dat mensen die nu nog gokken bij illegale aanbieders, uiteindelijk bij legale partijen terechtkomen. Met de vergunninghouders kunnen we namelijk praten. Samenwerken. En tegelijkertijd kunnen we de illegale aanbieders nóg beter aanpakken.

JONG&AMBTENAAR BEN JIJ DE TOEKOMST VAN FRYSLÂN? W erken bij de overheid saai? Echt niet! Als trainee bij provincie Fryslân werk je aan allerlei uitdagende en innovatieve projecten en ontwikkel je jezelf in no-time tot professional. Je bent breed inzetbaar en vindt het leuk om verschillende werkzaamheden te doen. Geen dag is hetzelfde! Je werkt met veel externe partijen en zit zeker niet alleen achter je bureau. Je krijgt meteen verantwoordelijkheid en ons vertrouwen, waardoor je je eigen werk organiseert. Je traineeship is een mooie kans om te verkennen welk type werk jou het beste ligt. VEEL LOL EN HARD WERKEN In je werkzaamheden heb jij de ruimte om kansen te grijpen. Naast je opdrachten, volg je een uitgebreid opleidingsprogramma. Dit doe je samen met andere trainees die werkzaam zijn bij de provincie en andere Friese overheden. Je hebt de mogelijkheid om je snel en breed te ontwikkelen. Je werkt vanuit een dynamische club van onder meer andere (oud)trainees. Je werkt samen aan gezamenlijke opdrachten en wisselt ervaringen uit in bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten. En uiteraard is een vrijdagmiddagborrel ons ook niet onbekend! Kortom een goede mix van werken, leren en plezier. CULTURELE HOOFDSTAD EN ANDERE HOOGTEPUNTEN In Fryslân heeft de tijd niet stil gestaan. Zo waren we vorig jaar Culturele Hoofdstad van Europa, wekken we blue energy op bij de Afsluitdijk en stimuleren we burgerinitiatieven als het Iepen Mienskipsfûns. Nationaal en ook internationaal is er interesse naar de Fryske aanpak van onze vraagstukken. Friese inwoners staan centraal Werken bij de provincie Fryslân bete36

JONG&AMBTENAAR DE PROVINCIE FRYSLÂN: MIENSKIP OP 1 Samen met gemeenten en andere partners pakken we maatschappelijke vraagstukken aan en werken we met hart en ziel voor Fryslân. Het doel van onze organisatie is om de Friese inwoners op de eerste plaats te hebben. Dit houdt concreet in dat we het belang van de Friese Mienskip meenemen bij het maken van beleid. kent werken bij een uitgesproken organisatie. Met als hoofddoel: samen werken aan een mooi en sterk Fryslân. Samen met ruim 750 collega’s werk je mee aan het bouwen van een mooie woon-, werk- en leefomgeving. De provincie Fryslân werkt opgavengestuurd. Op deze manier spelen we flexibel in op vraagstukken die ontstaan bij inwoners van Fryslân. In de praktijk betekent dit dat veel medewerkers vanuit een pool op verschillende projecten en programma’s worden ingezet, passend bij de maatschappelijke vraagstukken en hun ambities en kennis. Als trainee ga je ook werken in deze pools en houd je je bezig met verschillende opdrachten. TRAINEE VOOR FRYSLÂN Trainee ben je voor heel Fryslân. Wij maken al 7 jaar gebruik van de kennis en frisse blik van trainees. Ook werken wij samen met andere Friese overheden aan een traineeprogramma en het opleidingsprogramma. We werken toe naar een traineeprogramma voor de Friese overheden samen. Trainee voor Fryslân! BEN JIJ DE TOEKOMST VAN FRYSLÂN? Kijk voor vacatures en meer info op www.fryslan.nl/trainees. Daar vind je ook de ervaringen van trainees die je voorgingen. Vragen? Mail naar trainee@fryslan.frl of bel met 058 - 292 5925, bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. 37

Bijzonder instroomtraject: tijdelijk ervaring opdoen of blijven ‘hangen’ UIT EIGEN KWEEK Amstelveen heeft naast de ‘gewone’ werving- en selectieprocedures en traineeships een bijzonder instroomtraject. De gemeente vult uit ‘eigen kweek’ regelmatig vacatures in met medewerkers die naast hun studie parttime en op flexibele basis aan de slag gaan. Bij sommige van deze werkstudenten bevalt het werk over en weer zo goed, dat ze blijven ‘hangen’. 39 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR Als werkstudent word je serieus genomen bij de gemeente Amstelveen. Net als alle andere medewerkers van de gemeentelijke organisatie krijg je de kans jezelf te ontwikkelen. En doorgroeien naar een vaste baan hoort ook tot de mogelijkheden. We praten met vijf (ex)werkstudenten: Yannick, Maya, Robin, Sophie en Jim. YANNICK, JIJ BENT JURIDISCH MEDEWERKER OP DE AFDELING HANDHAVING. HOE BEN JE HIER TERECHTGEKOMEN EN WAT ZIJN JOUW TAKEN? YANNICK: ‘Sinds enkele weken heb ik een jaarcontract als juridisch medewerker. Voordat ik mijn hbo-studie rechten afrondde heb ik mbo gedaan. Als mbo-stagiair ben ik, via een sollicitatieprocedure, bij de afdeling burgerzaken terechtgekomen. Nadat mijn stage was afgelopen kreeg ik een contract als werkstudent.’ ‘Nu hou ik me vooral met wonen bezig, specifiek illegale Airbnb-verhuur en illegale woningdeling en onder andere hennepplantages. Airbnb is een prioriteit van de gemeente. Wij reageren op overlastmeldingen en we gaan langs op eigen initiatief.’ MAYA EN SOPHIE, JULLIE WERKEN ALS WERKSTUDENTEN OP HET KLANTCONTACTCENTER ALS CONSULENTEN PUBLIEKSINFORMATIE. BEN JE DAN VOLWAARDIG MEDEWERKER, EN WAT MAG JE DOEN? MAYA: ‘Ik zit achter de telefoon. Maar niet alleen om door te verbinden. Het is de bedoeling dat onze afdeling zoveel mogelijk binnenkomende gesprekken inhoudelijk zelf afhandelt. De bedoeling is dus om te achterhalen wat de klant of burger wenst. Ik mag alleen bellen, omdat ik hier pas een half jaar parttime werk. Pas als je langer werkt, krijg je extra taken. Dan mag je ook mails beantwoorden en webcare doen.’ SOPHIE: ‘Dat zijn mijn taken, omdat ik hier langer werk. Ook heb ik een half jaar fulltime gewerkt in het kcc, tijdens een tijdelijke studiestop. Het is leuk en afwisselend werk, maar niet altijd makkelijk. Mensen merken dat we jong zijn en vragen soms botweg of ze kunnen worden doorverbonden met “de afdeling verstand van zaken”.’ MAYA: ‘Mensen denken nogal eens dat je dom bent, als je achter de receptie zit of de telefoon aanneemt. Ze beseffen niet dat wij ook inhoudelijk mensen te woord moeten staan en niet zomaar mogen doorverbinden. Wij kunnen de mensen met een heleboel helpen zonder door te verbinden.’ ROBIN, JIJ BENT OOK ALS WERKSTUDENT IN HET KLANTCONTACTCENTRUM BEGONNEN OOIT, NU WERK JE IN VASTE DIENST ALS PROJECTMANAGER ECONOMISCHE ZAKEN. WAT DOE JE DAN? ROBIN: ‘Na acht jaar kcc ben ik eerst twee jaar klantmanager geweest bij werk & inkomen. Nu zit ik twee jaar bij economische zaken en hou me bezig NAAAMMA : JJim Uddo LLEEFTIT JDDJ : 28 jaaa r FFUUNCTIE:: kwwaliteiie tstsaaddviseeuru werrk & inkomen, voooorzzittet r Ondernemingsraaada OPLEIDINNG:G HBO toeggepaste psyychhc oologgie, Hooggeescchoolo van Ammssteerdrdaamm NAAMM: Mayaay Berrttolilino LEEEFTIT JDJD: 220 jaaaa r FFUUNCTIIE:: c connssulleent publb ieksinformmatta ieie OPLEIDING: 4e jaaarssr sppoortr , mam nanageeg mementtn en en ondnderre nen meem n,, Hoggese chhoooo l vaan Amsmsteterdrdamm 40

JONG&AMBTENAAR met amsterdam inbusiness. Dat is een samenwerkingsverband van Amstelveen, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer. We proberen internationale bedrijven naar onze regio te trekken en bedrijven te behouden.’ MAG JE OOK REIZEN DAN?! ROBIN: ‘Nee, helaas niet. Mijn werk bestaat uit marketing, communicatie, relatiebeheer en ondersteuning van onze twee acquisiteurs, voor Japan en de VS. En ik maak en onderhoud de Engelstalige website, zodat internationals in onze gemeenten hun weg weten te vinden.’ EN JIM, JIJ WERKT NU IN VASTE DIENST OP DE AFDELING WERK & INKOMEN ALS KWALITEITSADVISEUR. WAT IS DAT VOOR FUNCTIE? ‘Ik ben deels klantmanager en begeleid mensen met een uitkering richting werk, verstrek informatie en uitkeringen. Maar mijn grootste taak is andere klantmanagers ondersteunen in hun werk, en ik ben een vraagbaak voor collega’s. Verder hou ik jurisprudentie over de Participatiewet in de gaten.’ DE ECONOMIE IS BOOMING. MENSEN DIE NU NOG NIET AAN HET WERK ZIJN, HEBBEN VAAK PERSOONLIJKE PROBLEMEN. IS HET WEL LEUK WERK OM DIE MENSEN TE DWINGEN RICHTING WERK? JIM: ‘Het is eigenlijk zoals in elke baan. voor mij. Je hebt leuke, maar ook minder leuke mensen. Boze mensen ook, als ze ergens geen recht op hebben. We doen ook huisbezoeken, maar nooit zonder aanleiding. We komen, onaangekondigd, op huisbezoek bij vermoeden van fraude. Als mensen dan niet meewerken, kunnen er gevolgen aan vast zitten voor de uitkering.’ ROBIN: ‘Ik ben twee jaar klantmanager werk & inkomen geweest en vond het emotioneel zwaar. Ik was goed in mijn werk en heb veel mensen geholpen, maar het kostte me enorm veel energie. Je krijgt zoveel negativiteit over je heen, als je een uitkering moet intrekken. Ik ben echt wel eens huilend thuisgekomen.’ NAAM: Robiin Heinni s LEEFTIIT JDJ : 292 jaaaa r FUF NNCTIIE: proojjectmmannageerr ecoonomischhe z zaken OPPLEEIDDINNGG:: cuultl uurrele mmaatsscchahapppp elelijke vormmiinngg, HooH gegescschool vaan Ammststeerddaam NAAAMM: SSophhiei Meeeekel LEEEFTITIJDJ : 200 jaar FUNCCTIIEE: consuleennt publieekkssinni fof rmatie OPLEEL IDI ING: 2e jaaars como mum nicatiewetenschaah p, Univeev rsiteie t van Amstteerdad m NAAAMM: YaYannnn iick ded Meijeere LLEEEFTIT JDJD: 232 jaar FFUUNCN TIT E: juuriridiscs h medewere ker, haanddhhaaviv ngg OOPPLELEIDIDING:G H HBBO rer chten, Hogeschhooo l vaan AAmsterrdad m JIM, HOE BEN JIJ AL ZO JONG VOORZITTER VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEWORDEN? JIM: ‘Ik ben in 2016 in de ondernemingsraad gekozen, een collega vond het echt iets voor mij. Ik ben sinds maart 2019 voorzitter, na de laatste or-verkiezingen. En ik vind het leuk! De gemeente Amstelveen is een relatief grote organisatie, en ik kende eigenlijk alleen het sociaal domein. In de ondernemingsraad leer je de hele organisatie kennen. Verder is het goed voor je netwerk, kun je iets betekenen voor je collega’s en de organisatie én staat het goed op je cv.’ SOPHIE: ‘Ik heb op je gestemd.’ JIM: ‘Dank je, dat heb je al zes keer gezegd de laatste tijd.’ SOPHIE: ‘Ik moet ook aan mijn netwerk bouwen. Zeker met de voorzitter van de ondernemingsraad.’ 41

JONG&AMBTENAAR ‘Wereldwijd onze gemeente profileren’ VAN HELMOND NAAR BRUSSEL, BILBAO EN BORDEAUX Van de nieuwste snufjes in auto’s tot slimme verkeersmanagementsystemen. Veel kennis daarover wordt geboren en getest in en rondom Helmond. Gemeenteambtenaar Sophie van Velzen mag er als ‘projectmanager Smart & Green Mobility’ op uit om de wereld daarop te wijzen. I n twee weken van Helmond naar Brussel naar Bilbao en Bordeaux. En nu weer terug in Helmond. Sophie van Velzen komt nog eens ergens door haar werk. Om te lobbyen, te spreken met Europarlementariërs of vertegenwoordigers van de Europese Commissie, congressen te bezoeken, delegaties te ontvangen en waar ze ook komt te netwerken. Haar internationaal georiënteerde achtergrond komt haar goed van pas, want Helmond heeft ambities die tot ver over de grens reiken. ‘Ik had dezelfde verwondering als veel anderen, toen ik ontdekte welke positie Helmond in de Europese netwerken heeft. Door mijn functie zat ik opeens dicht bij het vuur.’ De basis van die internationale ambities: de Automotive Campus die zich in de Brabantse gemeente heeft ontwikkeld. ‘Met onderzoeks- en kennisinstellingen, de overheid en bedrijven, waaronder veel innovatie start-ups. Tegelijk heeft Helmond als ‘living lab’ een faciliterende en initiërende rol om allerlei nieuwe mobiliteitsoplossingen in de stad en op de campus te testen’, legt Sophie uit. De campus bestaat nog niet eens heel lang. ‘Volvo is daar gestart na de overname van de personenautodivisie van DAF. TNO sloot bij de campus aan in 2003. Uit de combinatie groeide een hotspot op het gebeid van automotive en mobiliteit. Helmond hoeft geen inleiding meer in Washington of Berlijn, als het gaat om smart mobility. Ontzettend leuk dat ik in de positie ben om eraan bij te dragen.’ ALLEENSTAANDE MOEDER Indirect is Sophie’s baan het gevolg van het feit dat ze haar opleiding aan de dansacademie door een rughernia moest stoppen. Daarna zocht ze het in de politicologie in Antwerpen, waarna ze haar master haalde in internationale betrekkingen en diplomatie. ‘Tijdens mijn master heb ik als alleenstaande moeder mijn dochter op de wereld gezet. Een jaar werkte ik voor een intermediair op het gebied van innovatie-subsidies. Van daar ging ik naar Helmond. Sinds begin 2019 ben ik officieel in dienst.’ Van verkeer en mobiliteit had Sophie aanvankelijk geen verstand. ‘Misschien is het juist een voordeel als je in een func42

JONG&AMBTENAAR NNAAAM: SoS phie van Velzen LLEEFTIJD: 27 27 FFUUNCTIT E: PPrroojece tmmanager Smart & Green Mo Mobbility BIIJ: Ge G memeente Helmmond OPPLEEL IDING: Master Internationale Betrekkingen & Diplomatie tie als de mijne bewust onbekwaam begint op bepaalde vlakken. Belangrijker is dat je gretig en leergierig bent.’ Inmiddels zit vertelt ze met het grootste gemak over het ‘living lab’ dat Helmond voor verkeersoplossingen is. Een voorbeeld: interactie tussen voertuigen en met sensoren uitgeruste verkeerslichten. Sophie: ‘Die geven chauffeurs snelheidsadviezen om optimaal aan het verkeer deel te nemen. Logistieke partijen krijgen net iets langer groen, om te voorkomen dat ze bij iedere stop moeten afremmen en weer accelereren. Ook krijgen ze bijvoorbeeld waarschuwingen als er een ambulance of brandweerauto nadert. Voor die hulpdiensten kunnen wij regelen dat zij groen krijgen op het moment dat ze met blauw licht rijden. Samen met de provincie, maar ook met omliggende gemeenten kijken we 43 hoe we zo’n ecosysteem kunnen uitbreiden. Een project als dit heeft impact als het verder gaat dan de stadsgrenzen’. VEILIGHEID Sophie ziet voldoende carrièremogelijkheden bij de overheid, al is ze geenszins niet uitgekeken op haar huidige werk. Op de langere termijn denkt ze haar kennis kwijt te kunnen in een context met veiligheidsvraagstukken. ‘Ik ben afgestudeerd op internationale veiligheid en terrorisme en sterk geïnteresseerd in vraagstukken rondom macht, politiek en impact. Als je het hebt over autonoom rijden en digitalisering van voertuigen, heb je het ook over mogelijke moderne manieren van oorlog voeren. Ik vul nu mijn rugzak met zoveel mogelijk kennis en ervaring voor later.’

JONG&AMBTENAAR OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN ZET JE IN VOOR MENS, MILIEU EN OMGEVING B ij Omgevingsdienst Haaglanden werk je aan vergunningverlening, toezicht en handhaving in een gebied met ruim 1 miljoen mensen. In ons werkgebied Haaglanden vallen 31.000 bedrijven en instellingen onder milieuregels en vind je 1.400 glastuinbouwbedrijven en 3.100 horecabedrijven. In Zuid-Holland zien wij toe op ruim 500 bodemenergiesystemen, 20 drinkwaterwinningen en veel prachtige natuur. Of je nu als vergunningverlener, jurist, toezichthouder of milieuspecialist werkt: je werkt met je voeten in de klei, met je hart in de natuur en je blik op de toekomst. ZIEN WE JOU TERUG ALS STARTER? HART IN DE NATUUR Je verdiepen in de natuur? Toetsers en vergunningverleners werken bij Omgevingsdienst Haaglanden aan uiteenlopende onderwerpen, zoals gebiedsbescherming, soortenbescherming, houtopstanden, jacht, beheer en schadebestrijding. Ze toetsen en beoordelen of de aanvragen voldoen aan alle wettelijke vereisten. Waar mogelijk zorgen zij voor vergunningen en ontheffingen om gewenste activi teiten in onze provincie mogelijk te maken. En waar nodig voor het beschermen van kwetsbare natuur waarden. VOETEN IN DE KLEI Werken als toezichthouder? In december controleert een team van tien toezichthouders alle vuurwerkverkooppunten in Haaglanden. Dat doen ze elke dag dat er vuurwerk verkocht mag worden. Twee juristen zijn in deze periode doorlopend beschikbaar voor advies en het starten van een handhavingstraject als dat nodig is voor een veilige leefomgeving. BLIK OP DE TOEKOMST Werken in overeenstemming met ondernemers en ketenpartners? Bij Omgevingsdienst Haaglanden wacht je niet af tot de milieucontrole om nieuwe wetgeving bekend te maken. We werken samen met partners en instellingen uit het werkveld. Met het hoogheemraadschap, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland investeren we in advies en voorlichting. En als deskundige toezichthouders gaan we in gesprek met de ondernemer. Zodat bijvoorbeeld glasteeltbedrijven tijdig hun maatregelen kunnen nemen voor waterzuivering. Enthousiast over ons werk? Bij Omgevingsdienst Haaglanden ontwikkel je jouw kennis en vaardig heden in samenwerking met ruim 230 deskundige collega’s. Naast glastuinbouw, vuurwerkverkoop en natuur zetten wij onze expertise op nog veel meer milieu-onderwerpen in. Draag bij aan onze ambitie om vandaag mee te denken over duurzame oplossingen van morgen. Net als de acht starters die in september hun loopbaan bij ons zijn begonnen. Denk eens na over een start bij Omgevingsdienst Haaglanden. omgevingsdiensthaaglanden.nl/ jouwplek Omgevingsdienst Haaglanden werkt voor de negen gemeenten in Haag landen en voor de Provincie Zuid- Holland aan een betere leef omgeving voor iedereen. 44

JONG&AMBTENAAR ‘ NIET IN MIJN VEILIGE VIERKANTJE BLIJVEN’ Al jong maakte Jikke van de Poll een keus die de rest van haar leven raakt. Na de ‘rijdende school’ mavo doen en met het gezin mee reizen. Of naar het vwo, en dan onderdak bij familie of in een internaat. Een consequentie van het beroep van haar ouders, kermisexploitanten. K ermisexploitanten hebben hun eigen cultuur, vertelt Jikke met warmte. Met gevoel van saamhorigheid, een hecht familieleven en veel zorg voor elkaar. Concurrenten, maar goede buren op het woonwagenterrein. Een gemeenschap waarin het nauwelijks denkbaar is dat kinderen niet voor hun bejaarde (groot)ouders zorgen, en andersom. Kinderen worden meestal vroeg klaargestoomd voor het ondernemerschap. Zoals Jikkes jongere zus, die haar eigen attractie heeft. GAAN VOOR ZORG Jikke koos niet voor het reizigersleven. Wonend bij haar oma ging ze naar het vwo en daarna naar de universiteit. ‘Ik wil iets betekenen voor de maatschappij. Dan kom je eerder uit in de publieke dan de private sector.’ Met haar bachelor op zak klopte ze aan bij de gemeente Apeldoorn, de stad die thuisbasis van het gezin is. ‘Ik kon als trainee aan de slag met smart city-concepten en duurzaamheid, of met zorg. Het eerste paste naadloos bij mijn minor milieu-maatschappijwetenschappen. Mijn gedachte: ik kan in mijn veilige vierkantje blijven, maar dat is niet het pad dat ik tot dan toe bewandelde. Zo ging ik voor zorg.’ Haar master voltooide ze tijdens haar traineeship. De decentralisaties in het sociale domein waren net uit de startblokken aan het begin van Jikkes ambtelijke loopbaan. ‘Een mooi instapmoment, met veel veranderingen tegelijk. Bijvoorbeeld samenwerking met zorgverzekeraars. Met de projectleider en de verzekeraars stelde ik een samenwerkingsagenda op. Wat zijn jullie verantwoordelijkheden, wat de onze? Wat zijn prioriteiten in onze regio? Daar kwamen twee doelgroepen uit: ouderen met een zorgbehoefte en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.’ GGZ-CLIËNTEN Een bijkomende opdracht, voor de zorgverzekeraars, maar met veel consequenties voor de gemeente: een derde van 45 NANAAMA : J kk van de Pol Jiikke va de LELEEFTITIJDJD: 27 jaaj arr FUFUNCNCTIT E:E: Sociaal Domein Orgarganisatie (Bache Sociaa D m in OPL DI G: B stuur- en isatieweteetenschachappen PLEIDING: Bestuu Ba helor) Pub iek Management r , Publ e nagement (Mast r ster) Beleiie dsad adviise o l seur de “bedden” in de GGZ moest afgebouwd. ‘Voorheen was de filosofie dat als we mensen met GGZ-problematiek wegstopten in de bossen, ze veilig konden herstellen. Nu zien we dat het waardevol is als mensen hun vertrouwde thuis niet hoeven op te geven en hun werk nog gedeeltelijk doen.’ Jikkes vervolgklussen hadden ook een relatie met de GGZ, onder meer meeschrijven aan een aanpak voor personen met verward gedrag, en projectleider van een meld- en adviespunt Verward Gedrag. Verder deed ze onderzoek naar de “opstapregeling”, om mensen na verblijf in een instelling met voorrang een woning te geven, mét begeleidingsovereenkomst. Jikke is nu subsidie-accounthouder en beoordelaar van het zogeheten “Herstelplein”. ‘Mensen met psychische of verslavingsproblemen kunnen hier trainingen en cursussen volgen en zich ontwikkelen. Ervaringsdeskundigen gaven aan dat het fijn is dat er niet alleen plekken zijn voor behandeling, maar ook voor lotgenotencontact.’ Jikke benadrukt hoe belangrijk het is dat er niet alleen gepraat wordt óver mensen, maar ook mét mensen. ‘Een groot misverstand is het altijd gaat om kwetsbare mensen zonder mening, die niets kunnen zonder hulp. Nou, dat is echt niet zo!’

HEBBEN IS NOG GEEN HOUDEN ’Jonge ambtenaren hebben behoefte aan verbinding en begeleiding’ Het is een mooie combinatie: jonge professionals die bewust kiezen voor een baan in de publieke sector en overheidsorganisaties die talent herkennen en oog hebben voor verjonging en vernieuwing. Deze combinatie helpt de vergrijzing van de overheidsorganisatie tegen te gaan en garandeert dat overheidsorganisaties ook in de toekomst kunnen werken aan hun maatschappelijke opgaven. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat die jonge ambtenaren na binnenkomst ook blijven werken bij dezelfde overheidsorganisatie, of zelfs in de publieke sector. D NAAM: Tim Smit LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: Landelijk voorzitter bij FUTUR; beleidsregisseur Sociaal Domein; presentator en dagvoorzitter BIJ: Gemeente Amersfoort OPLEIDING: Sociologie en uitgebreide minor Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen e afgelopen jaren is er, onder meer door FUTUR, gewezen op het belang van de instroom van jonge ambtenaren. Gemeenten hebben op dat gebied mooie stappen vooruit gezet: ruim acht op de tien gemeenten voeren actief wervings- en selectiebeleid om jonge ambtenaren binnen te halen (Personeelsmonitor van het A&O Fonds Gemeenten 2018). De meeste gemeenten (69 procent) voeren echter geen actief beleid om jonge ambtenaren te behouden. De uitstroom van medewerkers onder de 35 jaar neemt elk jaar iets toe: in 2014 bestond nog 13 procent van de uitstroom uit jongeren; in 2018 was dat 16 procent. Het is daarmee een urgent thema. Zonde van de investering in het werven en opleiden van jonge ambtenaren en net zo jammer dat zo energie en vernieuwingsdrang uit de organisatie ‘weglekken’. FUTUR en A&O Fonds Gemeenten hebben onderzoek gedaan naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren om zicht te krijgen op de redenen om te blijven of te vertrekken. De resultaten van het onderzoek Jong@Gemeenten worden elders in deze Jong&Ambtenaar gepresenteerd. In deze beschouwing worden signalen van jonge ambtenaren uit de gehele publieke sector verzameld en van context voorzien. Hoe houden organisaties jonge ambtenaren binnen? KENNISUITWISSELING EN BEGELEIDING Jonge ambtenaren hebben behoefte aan verbinding en begeleiding. Veel 46 JONG&AMBTENAAR

overheidsorganisaties werken met traineeships en stageplekken om de instroom te bevorderen. Als de trainees eenmaal binnen zijn, worden zij dikwijls – onbewust – letterlijk en fi guurlijk op afstand van de rest van de organisatie geplaatst. Er ontbreekt bijvoorbeeld simpelweg fysieke kantoorruimte en/of verbinding met de meer ervaren collega’s. Wil een organisatie uitstroom tegengaan, dan ligt hier een kans: stimuleer en faciliteer samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van buddysystemen, mentorschappen en/of een aanspreekpunt. Maak gebruik van enerzijds de fantastische hoeveelheid kennis en ervaring van de ervaren medewerkers en anderzijds de wil van de jonge medewerkers om te leren en te groeien. Het is belangrijk dat beide kanten bereid zijn om van elkaar te leren. En dat stopt niet aan het einde van een traineeship of na een jaar in functie. CONTACT TUSSEN JONGE AMBTENAREN Naast de behoefte aan begeleiding, zoeken jonge ambtenaren ook naar collega’s waarmee zij zich kunnen identifi - ceren (denk aan ervaringen delen over hobby en weekeinde). Nu blijkt na binnenkomst nogal eens dat er weinig leeftijdsgenoten zijn. Investeer en faciliteer daarom als werkgever in mogelijkheden voor jonge ambtenaren om elkaar op te zoeken, zich te verenigen of activiteiten te ondernemen in de eigen organisatie of in de regio. FUTUR helpt bijvoorbeeld bij het opzetten van lokale jonge ambtenaren netwerken en brengt met evenementen jonge ambtenaren samen voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis en ervaringen, en vernieuwing. Zo’n netwerk van jonge collega’s kan ook binnen de organisatie meerwaarde hebben door bijvoorbeeld te functioneren als denktank die onconventionele oplossingen aandraagt of te assisteren bij het werven van nieuwe mensen. DOORGROEIEN EN ONTWIKKELEN De formatieruimte en doorgroeimogelijkheden blijken nogal eens beperkt. Is een traineeship succesvol doorlopen, dan is er lang niet altijd een formatieplek beschikbaar. Een traineeship is van korte duur, maar vraagt van de organisatie ook beleid voor op de lange termijn. Ook vanuit andere functies is er vaak geen ruimte om door te groeien. Jonge ambtenaren hebben vaak een idee over de termijn waarop zij willen doorgroeien. Een jonge ambtenaar gaf laatst aan dat zij werkte bij een kleine gemeente en goed contact had met ervaren collega’s. De enige manier om door te groeien, was echter als die ervaren collega’s plaats voor haar zouden maken. Daar zag het voorlopig niet naar uit. En dat waren juist de collega’s waarvan zij zoveel geleerd had en waar zij goed mee samenwerkte. Dat voelde wrang en zette de relatie onder druk. Uiteindelijk is de jonge ambtenaar vertrokken. Verder helpen meer tijd en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talenten om uitstroom te voorkomen. Er moet aandacht worden besteed aan vragen als: wat breng je de organisatie? Wat kun je leren? Op welke wijze kun je ervaring opdoen? En hoe kun je groeien? Het is soms onduidelijk wat vereist is aan vaardigheden en kennis om een volgende carrièrestap te maken. Er wordt nogal eens beweerd dat nieuwe generaties snel verveeld zijn. Een carrière binnen de overheid betekent echter vaak dat een lange weg afgelegd moet worden. VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJHEID Een belangrijke reden om te blijven is ook een cultuur waarin een jonge ambtenaar verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om te leren, te laten zien wat zijn of haar sterke kanten zijn en het werk zelf in te richten. Een belangrijke reden om te kiezen voor een baan in de publieke sector is betekenisvol werk bij een organisatie die een positieve impact heeft op de wereld. Geef daarom de ruimte en verantwoordelijkheid om impact te hebben en creëer een veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden. Dat klinkt paradoxaal: enerzijds heeft de jonge 47 JONG&AMBTENAAR

ambtenaar behoefte aan begeleiding, anderzijds aan verantwoordelijkheid en vrijheid. Een behoefte aan autonomie, zelfstandig werken en zelforganisatie betekent echter niet automatisch dat er geen behoefte is aan begeleiding door een leidinggevende of mentor. Geef kaders en laat vervolgens los. Het is een utopie dat jonge ambtenaren na binnenkomst ineens voor vernieuwing zullen zorgen. Geef hen ruimte, maar help hen ook om de weg in de organisatie te vinden. IMPACT HEBBEN IN EEN BUREAUCRATISCHE ORGANISATIE Tenslotte lopen jonge ambtenaren nogal eens vast in de bureaucratische organisatie. Er wordt veel vergaderd. Nieuwe, verfrissende ideeën blijven steken in de verkokerde en stroperige organisatie. Zo is het goed mogelijk dat een jonge ambtenaar een goed en doordacht plan heeft, dat bovendien zorgvuldig tot stand is gekomen en op draagvlak kan rekenen van inwoners of belangenorganisaties die in de beleidsvoorbereiding meegenomen zijn, maar dat het plan toch sneuvelt. Bijvoorbeeld in de route richting de bestuurder, bij bespreking in het bestuur of bij bespreking met de oppositie. Omdat er geen politiek draagvlak is voor het plan of omdat de politiek vindt dat niet de ambtenaar, maar volksvertegenwoordiging over het contact met de inwoner gaat. Het is dan van belang dat de jonge ambtenaar het proces begrijpt en niet teleurgesteld raakt wanneer er minder (snel) concrete resultaten worden geboekt. Het is daarom essentieel om tijdig te starten met het begeleiden van jonge medewerkers: maak hen vertrouwd met de politieke context, de route in de organisatie en de gedachte hierachter. Het is belangrijk om aan de jonge ambtenaar te laten zien wat zijn of haar toegevoegde waarde is. Vaak is dat een onderdeel van een groter proces. Dit inzicht vergroot het gevoel van meerwaarde. Sta daarnaast open voor kritische vragen bij voor velen vanzelfsprekende patronen. MAAK WERK VAN BINNENHALEN EN BEHOUDEN Uitstroom is niet altijd onwenselijk, bijvoorbeeld wanneer jonge ambtenaren kiezen voor de stap naar een andere overheidsorganisatie. Talent blijft dan gelukkig wel behouden voor de publieke sector en de jonge ambtenaar doet werkervaring op in een andere omgeving. Werkgevers maken het echter zelden mogelijk om tijdelijk elders een kijkje te nemen in de keuken. Belangrijk is in ieder geval dat iedere organisatie de kans krijgt om zowel jong talent als meer ervaren professionals in te zetten en dat de uitstroom naar de private sector beperkt blijft om de vergrijzing in de publieke sector tegen te gaan. Willen we het ambtelijk vakmanschap vernieuwen, dan kunnen we daar tot op zekere hoogte wat aan doen: door werk te maken van zowel binnenhalen als behouden! OVER FUTUR FUTUR is het landelijke netwerk van en voor jonge ambtenaren tot 36 jaar, werkzaam bij overheidsorganisaties in Nederland. FUTUR vertegenwoordigt de jonge ambtenaren, brengt hen samen, werkt aan vernieuwing van de publieke sector en wil jonge professionals inspireren om hun werk nog beter te doen. Daarvoor agendeert FUTUR signalen uit de achterban bij strategische partners. Daarnaast organiseert het netwerk evenementen, met als bekendste de verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar. 48 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR ‘ACHTER DE CIJFERS ZIT EEN VERHAAL’ Accountants, ze hebben een wat kleurloos imago en dat beeld is nogal hardnekkig. Het weerhield René Stuut er niet van met volle overtuiging voor zijn vak te kiezen. ‘Ik zie niet alleen de cijfers, maar vooral het verhaal erachter.’ K lopt, zegt René over het idee dat anderen van accountants hebben. ‘Je trekt er geen volle zalen mee. Anders dan mijn vriendin die wijkverpleegkundige is, kom ik niet elke dag thuis met spannende verhalen.’ René werkte achtereenvolgens bij een middelgroot regionaal accountantskantoor, een Big Four-vestiging en nu is hij controller bij de gemeente Oldambt. ‘Toen ik op de havo een meeloopstage deed bij een accountantskantoor, beviel mij dat zo goed, dat ik besloot deze richting op te gaan.’ VEEL PERSOONLIJK CONTACT De cijfers goed verwerken in de boekhouding en daarover praten met ondernemers: in dat samenspel kon René zijn ei prima kwijt. ‘De boekhouding en de jaarrekening moeten natuurlijk kloppen; dat is een wettelijke plicht. Maar dat is niet de boeiendste kant van het beroep. Als accountant heb je veel persoonlijk contact, met mensen van de financiële administratie en ondernemers uit allerlei branches. Je komt bij allerlei bedrijven over de vloer. De klant komt niet alleen voor de jaarrekening of de bw-aangifte, maar is vooral geïnteresseerd in de verwachtingen voor de komende periode. De administratie is het hart van de organisatie. Van daaruit kun je als accountant helpen een bedrijf beter te maken.’ Waar een accountant te maken krijgt met veel verschillende bedrijven, richt de controller zich op één organisatie. Bij PwC, dat als externe accountant werkt voor gemeenten, had René al aan de overheid gesnuffeld. ‘Heel toevallig kwam ik de vacature in Oldambt tegen, juist in een fase dat ik open stond voor iets anders. De manier waarop tijdens mijn sollicitatiegesprek de functie werd omschreven vond ik wel bij mij passen.’ ‘De gemeentelijke taken zijn zo verschillend en zo complex, dat ik voortdurend met nieuwe onderwerpen te maken heb’, aldus René. Zo hebben onder meer de decentralisaties in het sociale domein veel taken verlegd naar gemeenten en is er naast kennis van financiën en planning & control ook kennis 49 NNAAAMAM: RReenéné Sttuuut LELEEFTIT JDJ : 28 Jaar FFUNCCN TITIE:E: Coontn roor llllere BIJI : geg mem enntete Olddl amambtbt O OPLEEIDI INING: HBO AcAcccoouuntancy Haanzze HHoogeg scchool Gror ninnggenne , mmasteerr Accoounntancyyc & Co onttrorollinng,, Rijjksk univiveerrsis tteeiitt Grroonninggenn, popostts - mmaassteer Accouunnttanncyyc van de wet- en regelgeving nodig. Verder heeft de politiek veel invloed op de gang van zaken. Never a dull moment: ‘Soms zijn we betrokken bij vraagstukken rondom grondexploitatie en dan weer eens bij de Wmo.’ BREED ORIËNTEREN Met twee collega’s ondersteunt en adviseert René het management bij financiële, bedrijfskundige en strategische vraagstukken. ‘Wij hebben het iets anders ingericht dan de meeste gemeenten, waar de interne controleafdeling steekproefsgewijs allerlei processen onder de loep neemt. In Oldambt ligt die verantwoordelijkheid bij de afdelingen. Zo’n kleine gemeente biedt alle kans om je heel breed te oriënteren. Ik denk dat ik me uiteindelijk wil specialiseren, bijvoorbeeld in het sociale domein. Maar vooralsnog is deze baan een prachtige opstap voor de toekomst.’

JONG&AMBTENAAR VAN DATA NAAR INZICHTEN Schonere straten, veiliger buurten, kortere wachttijden, eenzaamheid terugdringen, minder uitkeringsfraude, betere ondersteuning van inwoners die hulp of zorg nodig hebben. Het slim combineren van data gaat gemeenten bij het maken van beleid steeds meer helpen, vertellen Carlson Boom en Lene Böhnke. ‘Een startup-gevoel’ was wat hij proefde toen hij in 2018 kwam kennismaken met Stichtse Vecht. Het voelde meteen goed en ook vertrouwd, blikt Carlson Boom terug. De voormalige ondernemer is geboren en opgegroeid op Curaçao, waar hij een klein data- en marketingbedrijf had. ‘Ik heb de beslissing genomen om langere tijd in Nederland te blijven, toen ik in Stichtse Vecht aan het werk kon.’ 50 PIONIERSGEEST De gemeente was kort daarvoor begonnen met het opzetten van een datateam, wat volgens Lene Böhnke de pioniersgeest verklaart onder de directe collega’s. Zelf trad zij een jaar later toe tot het team van vijf collega’s. Net zoals voor Carlson waren de nieuwe mogelijkheden die data bieden bekend terrein voor Lene: ‘Voor ik naar Stichtse Vecht kwam heb ik gewerkt bij het

JONG&AMBTENAAR ‘ Meer duurzaamheid en betere dienstverlening’ NNAAAMA : LeL nene Böhö nke LEEEFTIT JDD: 303 jaaar FUUNCCTITIEE:: Projece tlleie deder DDatatageesttuuurddr Wee krkenen BBIJ:J geemem ente Stichtse VeV cht OOPLEL IDING: Mastts ere Ontn wikkkele inngsg - eccononommo iiee V irir jjee U inin evev rrssiitteieit AAmstere daamm. inwoners en bedrijven te verbeteren en onze collega’s te ondersteunen bij het nemen van betere beslissingen.’ NANAAMMA : CaCarllr soson BoBoomom LEEFTTF IJJI DD:: 3333 jaaaar FFUUNCNCTIT E:E: A Addviiv seseurru Datta agesestuururd Werre ken BIIJ:J ge g meeente Stichhtsst e VeeV chcht OPLEIDING: Bachelor Business Admmini isi tration Universiteit v vaan CuC raraçao STAPELEN VOORZIENINGEN Wat kan en doet de gemeente met al die data? Als voorbeeld noemt Carlson een onderzoek in samenwerking met de Utrecht Data School naar het gebruik van stapeling van voorzieningen in het sociaal domein die door de gemeente worden verstrekt. ‘De uitkomsten van dat onderzoek kunnen nuttig zijn voor de collega’s die zich bezighouden met schuldhulpverlening, die hierdoor hun cliënten beter begrijpen.’ Lene, er meteen bovenop: ‘Waarbij we natuurlijk de privacy van onze inwoners respecteren. We kijken niet op persoonsniveau, maar altijd naar grotere groepen. We proberen patronen te herkennen om de eigen dienstverlening voor de inwoner te verbeteren.’ ‘Inwoners kunnen bij ons zelf meldingen doen over losse takken op straat, een kapotte lantarenpaal of een seizoens-specifiek probleem als overstroming van straten’, is een voorbeeld waar Carlson mee komt. ‘Op basis van meldingen kijken we of een bepaalde straat of gebied meer aandacht nodig heeft. Om deze informatie op een overzichtelijke manier op te slaan en weer te geven, bouwde ons team een dashboard. Ook dit is een vorm van datagestuurd werken, die laat zien hoe belangrijk de samenwerking tussen de gemeente en onze inwoners is.’ KLANTCONTACTCENTRUM Amsterdam Health & Technology Institute, dat zich toespitst op de zorg. In die periode werkte ik veel voor de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft een grote data-afdeling en veel meer middelen. Mij leek het spannend om te kijken wat in een middelgrote gemeente de uitdagingen zijn. In een andere rol: niet meer als data-analist, maar als projectleider.’ ‘Als organisatie wil Stichtse Vecht voortaan datagestuurd werken, en minder beleidsbeslissingen baseren op buikgevoel. Voorheen gebeurde dat ook wel, maar nu de waarde van data veel meer wordt onderkend en het door nieuwe software gemakkelijker is geworden die te combineren, doen we dat nu heel gestructureerd. Met als doel de dienstverlening aan onze 51 Lene komt met een ander voorbeeld: op het klantcontactcentrum werken medewerkers met een live dashboard, waarop ze kunnen zien wie van de collega’s aan het bellen is, wat de langst wachtende is, wat het aantal dagelijkse oproepen is en waar de pieken zitten. ‘Aan de hand van die informatie kunnen ze bijvoorbeeld zien of ze meer mensen moeten inschakelen of roosters veranderen. Dat is niet alleen belangrijk voor de interne organisatie, maar ook voor onze inwoners. Die hoeven dan minder lang te wachten. Ook dat is datagestuurd werken.’ In 2030 wil Stichtse Vecht als organisatie klimaatneutraal zijn. ‘Daarvoor moeten we zicht hebben op het energieverbruik van onze eigen gebouwen. Uit de data kunnen we afleiden welke aanpassingen wij aan ons vastgoed moeten doen. En met de hulp van een algoritme, een soort Google Earth, zien we hoeveel zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven liggen. Zo krijgen we inzicht in het moment waarop een wijk gasloos kan zijn.’

TOEKOMSTVORMERS MET EEN MISSIE Menig ambtenaar krijgt ze over zich heen tijdens verjaardagen: ambtenarengrappen, meestal over hun ‘luizenbaantje’. Maar als ik andere ‘Hartmanners’ spreek over hun dagelijkse werkzaamheden, hoor ik vaker ‘druk’, ‘uitdagend’ en ‘dynamisch’, dan ‘traag’, ‘eentonig’ en ‘bureaucratisch’. VAN KENNIS NAAR VAARDIGHEDEN Parate kennis en de juiste papieren zijn niet langer (zo) belangrijk, hooguit als toegangsticket om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Werken in netwerken, belangen van feiten onderscheiden en communiceren op een manier die inwoners wél bereikt, dát zijn de vaardigheden die je in het openbaar bestuur anno 2019 nodig hebt. Vaardigheden die je niet leert met een avondje studeren. Doen, evalueren, refl ecteren en opnieuw doen – dat is hoe je deze skills onder de knie krijgt. Doen, evalueren, reflecteren en opnieuw doen Als jonge ambtenaar kom je vaak in een omgeving terecht met eigen structuren, hokjes en vertrouwde routines. Een cultuur waar verandering niet zomaar van de grond komt. Dat maakt het voor een enthousiaste en ambitieuze jonge ambtenaar niet altijd even makkelijk om met vernieuwende werkwijzen aan de gang te gaan die beter passen bij de behoefte van de samenleving. Hoe ik als jonge ambtenaar dan toch zorg dat ik de juiste competenties bezit en onderhoud? Door gelijkgestemden op te zoeken en zelf voor die ontwikkeling te zorgen! MINDER INHOUD, MEER TOEGEVOEGDE WAARDE In 2017 werd ik geselecteerd voor het Hartmans Netwerk, een netwerk van twintig jonge ambtenaren die zo’n zes keer per jaar samen komen om tijdens zelf georganiseerde congressen nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Veelal rond een inhoudelijk thema. Vanaf het begin merkte ik dat de Hartmanners aan het zoeken waren waar ze als netwerk voor staan en hoe ze zoveel mogelijk uit hun drie jaar lidmaatschap kunnen halen. Dat bleek minder inhoud en meer ontwikkeling in vaardigheden en netwerk te zijn. NAAM: Carla Saris LEEFTIJD: 29 FUNCTIE: beleidsmedewerker Sociaal Domein BIJ: Gemeente Stein OPLEIDING: WO Master Gezondheidswetenschappen Universiteit MaastrichtLeiden. 52 JONG&AMBTENAAR

OVER ONS Hartmans Netwerk bestaat uit VIA PAARDEN NAAR EEN NIEUWE MISSIE Het moest dus anders. Zo kwam het dat paarden ons een spiegel voorhielden over effectief communiceren, we kennis maakten met de invloed van energie op ons werk en welzijn, leerden debatteren en strategieën bepaalden met behulp van scenario’s gebouwd in Lego. Ook voerden we intensieve gesprekken met elkaar in intervisiegroepen, over persoonlijke ervaringen in ons werk. Door nieuwe dingen uit te proberen, samen te sparren en te refl ecteren hebben we bepaald waar we anno 2019 als netwerk voor staan en wat we zijn, namelijk hét netwerk zijn voor talent dat verschil wil maken in het openbaar bestuur. Ons jaarprogramma 2019 had dan ook geheel toepasselijk het thema ‘Toekomstvormers’. Als sterk netwerk werken we aan onze persoonlijke ontwikkeling om toegerust te zijn voor de uitdagingen in het openbaar bestuur van de toekomst. Zodat we niet alleen kunnen reageren op de vele ontwikkelingen, maar daar ook in kunnen sturen. Net als in onze eigen ontwikkeling. Over een paar jaar heeft verjaardagbezoek het niet meer laatdunkend jonge ambtenaren met hart voor de publieke zaak. Nieuwsgierig en enthousiast geworden? Het netwerk zoekt voor 2020 weer nieuwe leden! Meer informatie op www.hartmansnetwerk.nl. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.hartmansnetwerk.nl over ons luizenbaantje, maar zijn ze trots dat ze een jonge ambtenaar in hun netwerk hebben! Carla Saris Namens Hartmans Netwerk 53 JONG&AMBTENAAR

Fotografie Beeldbank gemeente Tilburg - John Davids JONG&AMBTENAAR TILBURG IS ‘BOOMING’! ilburg is ‘booming’. Er komen steeds meer toffe plekken bij. In de binnenstad, rond de Piushaven en in de Spoorzone bijvoorbeeld. Tilburg is een stad waar mensen gemakkelijk samenwerken en oog hebben voor elkaar. Waar verfrissende, nieuwe ideeën ontstaan. Waar we de schouders eronder zetten en samen ervan leren als iets anders uitpakt dan verwacht. Waar mensen zich thuis voelen in een ietwat ongepolijste omgeving. Deze combinatie van eigenschappen geeft de stad een ongekende charme. Spreekt dit jou aan? Dan is werken voor Tilburg misschien wel iets voor jou! Mogelijkheden genoeg. Want met 217 duizend inwoners is Tilburg groter dan je denkt. En de gemeente is genomineerd als beste Overheidsorganisatie van 2019. T GEZOND EN GELUKKIG Als gemeente Tilburg werken wij voor deze bruisende stad. Met zo’n 2.750 collega’s zijn we dagelijks aan het werk om resultaten te boeken, iets toe te voegen. We werken aan zaken die goed zijn voor de stad. Bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid, werkgelegenheid en passende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Dit kunnen we als gemeente Tilburg niet alleen, daarom doen we het samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Dat is zeker niet altijd een makkelijke taak, maar wel een om trots op te zijn. We maken ons sterk voor een stad waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Ons werk doet er toe. Wij doen het met liefde. Natuurlijk brengt elke ambtenaar zijn of haar eigen karakter en talenten mee, maar we vinden elkaar in onze gezamenlijke kernwaarden. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend, dat is typisch Tilburgs. GROOTSTE BURGERINITIATIEF Ons werk begint en eindigt in de stad. Een mooi voorbeeld is het dit jaar geopende Spoorpark. Met 10 hectare het grootste burgerinitiatief van Nederland. Maar liefst 80 ideeën zijn hiervoor aangeleverd. 9 plannen haalden de eindstreep en zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Het resultaat is dat Tilburgers in hoog tempo hun eigen ‘Central Park’ hebben ontwikkeld. Daarmee leverden ze letterlijk een grote bijdrage aan hun eigen leefomgeving. TILBURGS VERTROUWENSEXPERIMENT Binnen de gemeente Tilburg is luisteren en samenwerken op basis van data een belangrijk uitgangspunt. Neem het Tilburgs Vertrouwensexperiment. Hierin onderzoeken we wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk of participatie, zodat zij weer actief mee kunnen doen in onze samenleving. Kortom: minder regels in de bijstand, meer begeleiding en meer keuzevrijheid - werkt dat? 54

Fotografie Beeldbank gemeente Tilburg - Anja van Eersel JONG&AMBTENAAR De proef wordt uitgevoerd met wetenschappers van Tilburg University. Inmiddels zijn er landelijk 9 gemeenten aangehaakt, nemen er bijna 6500 mensen deel aan het experiment en besluit het kabinet op basis van de resultaten of de voorschriften voor de bijstand worden aangepast. LEKKER WERKEN Tilburg krijgt in 2020 een vernieuwd stadhuis. Later volgt de vernieuwde stadswinkel. Dit zijn fijne, duurzame en toegankelijke kantoren, waar je de werkomgeving kiest die past bij de klus waar je mee bezig bent. Ook krijgen we een nieuw ‘digitaal huis’ in de vorm van moderne ICT-voorzieningen. Zo kun je makkelijk samenwerken met inwoners, partners en collega’s. Op kantoor, in de stad, bij partners, thuis of elders. VOLOP KANSEN Leren en ontwikkelen staat binnen de gemeente Tilburg centraal. Via het GEMEENTE TILBURG IN CIJFERS: • In totaal telt gemeente Tilburg ruim 2.750 mede werkers (ambtelijk/ niet- ambtelijk). • De verdeling man-vrouw is ongeveer 50-50 %. • 63 % van de ambtelijke collega’s werkt fulltime. Tilburgs Leerhuis heb je de keuze uit verschillende trainingen, waarmee je je kennis op peil houdt. En krijg je volop kansen om je door te ontwikkelen. In de leergang Urban Professional (UP) leer je hoe je het ‘werken in en met de stad’ nu eigenlijk doet. En het ‘potential programma’ stoomt talentvolle collega’s klaar voor een leidinggevende functie. JONGERENNETWERK Collega’s tot 36 jaar zijn vanzelf lid van Jonge Ambtenaren Tilburg (JAM). JAM organiseert het hele jaar door activiteiten: interessante bedrijfsbezoeken, evenementen waar je je netwerk kunt uitbreiden, sportactiviteiten... Ook vertegenwoordigt JAM de stem van jonge ambtenaren bij belangrijke organi satieontwikkelingen. 55

JONG&AMBTENAAR NNAAAMA : Irrissi Boeeo rsr LLEEFTITIJDJ : 2 29 jaar FFUUNCCTIT E: aacccooc unnthhouo der RuR immtete BIJIJ: pprrovovinni ciie OvvO errijjssel O OPPLEL IDDINI G: Maststere Psychholo oggie U Unnivivere siteeitt Twew ntte

JONG&AMBTENAAR Psychologe in de ruimtelijke ordening ‘ IK BEN EEN ECHTE IJSBREKER’ Een psychologe op de afdeling ruimtelijke ordening van een provincie, wie verwacht dat? Iris Boers werkt als accounthouder Ruimte bij de provincie Overijssel. Zij blijft niet hokken op haar kantoor, maar trekt graag de provincie in. ccounthouder Ruimte, dat klinkt vaag. Wat zijn de aken van Iris? ‘Ik hou me bezig met de ruimtelijke ontwikkelingen in Overijssel. Hoe richten we onze ruimte in en wat krijgt daarbij prioriteit? Daarnaast ben ik actief met de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 ingaat. Het is belangrijk dat gemeenten en provincies beginnen met de voorbereidingen. ‘Verder hou ik me bezig met woon-zorgprojecten en vitale binnensteden. Zo ben ik, samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten, bezig met het opstellen van een monitor wonen en zorg. Die moet duidelijk maken wat de woonvraag is van mensen met een lichte tot zware zorgbehoefte, zowel nu als in de toekomst. Want de bevolkingssamenstelling verandert door de vergrijzing dramatisch snel.’ A ENERGIEKE INITIATIEVEN Meedoen in een netwerk als de Stadsbeweging hoort eveneens bij de taken van Iris. De Stadsbeweging is begonnen vanuit het idee dat bewoners en ondernemers gezamenlijk strijden tegen leegstand in stedelijke gebieden. Iris: ‘Hier zijn al mooie resultaten mee geboekt, maar we gaan verder. Want ook opgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie moeten “landen” in de steden. In mijn rol als accounthouder weet ik al bij de start van zulke ruimtelijke ontwikkelingen meerdere opgaven en partners aan elkaar te verbinden.’ Dat klinkt hartstikke leuk allemaal. Maar begeeft zij zich als provincieambtenaar niet op het terrein van de gemeenten, beginnen die niet te fronsen als ze langskomt? 57 OMGEVINGSWET Daarnaast kunnen gemeenten haar hulp goed gebruiken, vertelt ze. De nieuwe Omgevingswet slokt veel praktische aandacht op, en hetzelfde geldt voor het sociale domein. Iris: ‘Ik heb zelf bij twee gemeenten gewerkt en weet hoe lastig het is. Bezuinigingen, in combinatie met de dagelijkse gang van zaken, vragen alle aandacht. Dan is het moeilijk om even afstand te nemen en te kijken naar waar je als gemeente eigenlijk naartoe werkt. Hoe pakken andere gemeenten het aan, welke creatieve oplossingen zijn beschikbaar? Op deze punten leveren wij als provincie een belangrijke bijdrage.’ ‘Ja, ik werk inderdaad ook op het lokale vlak, daar experimenteren we mee als provincie’, vertelt Iris. ‘Maar wel in samenwerking met de gemeenten, als gelijkwaardige partners. We hebben elkaar – en al die andere partners – nodig om Overijssel toekomstbestendig te maken en houden.’ EXTRA HANDEN Als net afgestudeerde psycholoog was het in het begin wel zoeken naar haar toegevoegde waarde in het ruimtelijk domein, vertelt Iris. ‘Gelukkig blijkt mijn minder gebruikelijke achtergrond juist erg handig. Ik kijk op een andere manier naar ruimtelijke ordening en heb altijd een positieve grondhouding. Dat breekt het ijs. Ik ben een echte verbinder. Juist door mijn open houding vraag ik altijd door, en samenwerken met specialisten is mijn kracht.’

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN HANDHAVER Luca van Antwerpen ‘Ik wilde aanvankelijk bij de politie, maar koos voor dit werk omdat ik het fi jn vind om buiten te werken en onder de mensen te zijn. Mijn taak is het bevorderen van de leefb aarheid in de openbare ruimte en het bestrijden van kleine en grote ergernissen van de inwoners en bezoekers van de gemeente Amersfoort. In mijn houding en opstelling probeer ik me altijd open te stellen. En iedereen is voor mij gelijk.’ EVEN IEMAND HELPEN BIJ HET KOPEN VAN EEN PARKEERTICKET NAAM: Luca van Antwerpen LEEFTIJD: 23 jaar FUNCTIE: Handhaver openbare ruimte, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving BIJ: Gemeente Amersfoort OPLEIDING: MBO 3, Handhaver Toezicht en Veiligheid 58 JONG&AMBTENAAR

HE, IEMAND DIE IK NOG KEN VAN MIJN VORIGE STANDPLAATS. EVEN GROETEN! EEN GEHANDICAPTENKAART ACHTER HET RAAM. MAAR WEL EEN TICKET GEKOCHT? DAT HOEFDE NIET. IK SCHRIJF DAT OP EEN BRIEFJE, VOOR DE VOLGENDE KEER ONZE DAGELIJKSE WERKBESPREKING, VOOR WE OP PAD GAAN SAMEN MET MIJN COLLEGA HET STADSHART IN FIETSEN IN HET VOETGANGERSGEBIED. DIE MEVROUW GAAT OP DE BON. OMDAT ZE GEEN NEDERLANDS BEGRIJPT, ROEP IK DE HULP VAN EEN TOLK IN OM HET UIT TE LEGGEN 59 JONG&AMBTENAAR

TRAINEESHIPS A ls trainee bij de Rijksoverheid ga je aan de slag voor Nederland. Voor vrijwel elke studieachtergrond zijn interessante traineeships beschikbaar voor academici. Traineeships duren meestal 2 jaar. Wil je je ontwikkelen als breed inzetbare beleidsmedewerker? Of ga je aan de slag in een specifiek vakgebied, bijvoorbeeld ICT’er, jurist, inkoper of financieel specialist? het buitenland. Er is bijna geen onderwerp te bedenken of de Rijksoverheid speelt er een rol in. KENGETALLEN: Er zijn meer dan 15 verschillende traineeships bij de Rijksoverheid. Trainees zijn enthousiast over de vrijheid en verantwoordelijkheid die ze meteen krijgen. ‘Als trainee ben je een beginnend medewerker en krijg je echt veel verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd heb je de voordelen van trainee-zijn. Ik ben nu 3 keer met een inspecteur op pad geweest, bijvoorbeeld naar de 2e Maasvlakte om containers te controleren. Leuke uitstapjes, die ik in een vaste baan waarschijnlijk niet zo snel had gemaakt.’ Aldus Rijkstrainees Norika en Janis. Als trainee bij de Rijksoverheid krijg je de vrijheid om jouw eigen keuzes te maken. Zet je tanden in maatschappelijke onderwerpen, ga aan de slag op verschillende werkplekken en ontwikkel je binnen het vakgebied waarin jij wilt excelleren. Wat ga je dan precies doen? Werk bijvoorbeeld mee aan de regelgeving rondom de energietransitie. Of aan het ontwikkelen van applicaties voor tienduizenden rijksmedewerkers. Of doe ervaring op bij de Europese Unie of in Tijdens je traineeship is er tijd en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en volg je een opleiding. En, de Rijksoverheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect. En met jou starten jaarlijks vele andere trainees, ieder met een eigen verhaal. Maar gezamenlijk hebben ze hetzelfde doel: Nederland elke dag een stukje beter maken. Op 2 maart 2020 wordt Traineeplaza georganiseerd. Tijdens dit evenement kun je de verschillende traineeships ontdekken. Wil je je mogelijkheden ontdekken en op de hoogte blijven over alle traineeships? Kijk op WerkenvoorNederland. nl/starters. Hier vind je ook ervaringsverhalen, interessante evenementen en kun je trainees volgen via Trainee TV. Naast het breder georiënteerde Rijkstraineeprogramma, zijn er ook traineeships op het gebied van inkoop, ICT, finance, auditing, recht en techniek. Jaarlijks starten er meer dan 250 trainees bij de Rijksoverheid. Vanuit alle academische studierichtingen kun je instromen. De meeste traineeships duren rond de 2 jaar. Tijdens deze periode werk je binnen verschillende Rijksorganisaties, maar krijg je ook de mogelijkheid om bij andere overheidsorganisaties ervaring op te doen. Je start in schaal 10.0. Je salaris is ongeveer 2700 euro voor een 36-urige werkweek. Tijdens je traineeship krijg je diverse opleidingen aangeboden. Deze kunnen zich richten op persoonlijke ontwikkeling, maar ook op jouw specifieke vakgebied. Ook worden er werkbezoeken en studiereizen georganiseerd in binnen- en buitenland. Trainees vormen een hecht netwerk tijdens en ook vaak na het traineeship. Er zijn diverse jongerenclubs bij de Rijksoverheid. Startdata en functie-eisen zijn te vinden op werkenvoornederland.nl/ starters 60 JONG&AMBTENAAR

METEEN VOLWAARDIG COLLEGA ls Rijkstrainee word je uitgedaagd en je krijgt veel vertrouwen. Dat hebben Esra Demir, Kimberley Klein Meulekamp en Rèdjinald Lichtenberg in korte tijd gemerkt. Zij zijn drie boegbeelden van ‘lichting 2019’ en vertellen en vloggen over hun werk. ‘Zeer verschillende taken en functies uitproberen’, zegt Kimberley (26, master Informatierecht en bachelor IT-Recht) over wat haar aantrok in een Rijkstraineeship. ‘Niet als stagiair maar meteen als collega, zo werd ik ontvangen bij OCW. Vanaf dag één ben ik uitgedaagd door mijn leidinggevenden en begeleiders om mijn kennis en ervaring in te zetten om de Nederlandse OCW-belangen op de Europese agenda te behartigen.’ Dat doet ze bij de Directie Internationaal Beleid op de afdeling EU van het Ministerie van OCW. Kimberley landde er ‘in een warm bad.’ ‘De sportdag, in mijn eerste werkweek, zal me altijd bij blijven. Van jong tot oud, van nieuwkomer tot directeur: één groot team, niks was te gek. In het werk is dat niet anders.’ A Voor een jurist als zij lag de advocatuur voor de hand. ‘Maar wat kriebelde is dat ik graag maatschappelijk een bijdrage wil leveren’, aldus Kimberley. ‘Dan zit je bij de overheid goed. Wat ik precies wil weet ik nog niet, maar het traineeship is een uitgelezen manier om dat uit te vinden.’ ‘Word je ambtenaar??’ In de omgeving van Esra (master Verandermanagement) gingen de wenkbrauwen van verbazing omhoog. ‘Bij overheid denk je niet echt: dynamisch. Maar dat imago klopt niet, weet ik inmiddels. Mijn eerste klus is op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daar merk ik niks van stoffigheid. Generaties werken prima samen en alle collega’s helpen je. De lijntjes zijn kort en de cultuur is open,’ aldus Esra. Op een informatiedag over traineeship deed Esra clinics en toen was ze om. ‘De mensen die ik ontmoette waren super enthousiast. Ze legden uit dat in een traineeship veel ruimte is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Na 6 weken merk ik dat al; dat ik mezelf aan het ontplooien ben, met elke dag iets nieuws en veel feedback.’ Ook Rèdjinald (28, masters Technology & Operations Management en Leraar Economie) roemt de manier waarop zijn collega’s hem in hun midden opnemen. Hij werkt als ICT-trainee ‘onder de digitale motorkap’ van verschillende ministeries en overheidsorganisaties. Zijn uitvoeringsorganisatie DICTU zorgt ervoor dat die hun werk op een goede manier digitaal kunnen doen. Rèdjinald levert o.a. een bijdrage aan het ‘opschonen’ van verouderde systemen, zogeheten ‘legacy’. Hij heeft geleerd dat het er in de praktijk iets anders aan toegaat dan in de collegebanken. ‘Ik dacht dat ik vooral kennis zou moeten toepassen uit mijn studie. Maar dat menselijke competenties in mijn vakgebied ook zwaar wegen, leer ik vooral hier. Vooral in de communicatie met mensen die géén bèta zijn.’ Over bèta’s gesproken, vertelt Rèdjinald: ‘Het sociale aspect is ook niet onbelangrijk: van lunchwandelen tot samen uit eten. We zijn ICT-ers, maar het gaat heus niet altijd over computers en applicaties. We hebben het ook over andere interesses, zoals salsadansen.’ Je kunt Esra, Kimberley en Rèdjinald volgen op Trainee TV (youtube) 61 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR Van webwinkelformulier tot vastgoedinformatie GEODATA ZETTEN NEDERLAND DIGITAAL OP DE KAART Isabella Tonioli en Nisreen Huweil hebben beiden een stedenbouwkundige achtergrond en werken samen op de afdeling Geo-informatie en Erfpachtbedrijf van de gemeente Den Haag. Maar de manier waarop ze met data werken verschilt nogal. G evraagd naar het belang van open data, moet Isabella even zoeken naar de juiste woorden. ‘Het doel is heel breed en daarom soms een beetje ongrijpbaar. Maar neem transparantie van de overheid. Of gelijkheid van informatie tussen overheid en burger. De overheid vraagt burgers vaak om mee te denken, en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Maar burgers hebben veel minder informatie ter beschikking dan wij. Open data kunnen dat verschil verkleinen.’ BUIENRADAR Naast burgers kunnen ook projectontwikkelaars en techbedrijven van open data gebruikmaken. ‘Buienradar,’ noemt Isabella, verwijzend naar de populaire mobiele app die de kans op regen voorspelt. ‘Dat is helemaal bedacht en gemaakt op basis van open data.’ En ze geeft nog een voorbeeld: ‘Wanneer je op een website als bol.com je huisnummer en postcode invoert, verschijnt automatisch je volledige adres. Dat scheelt tijd. Webwinkels gebruiken hiervoor de open data die gemeenten beschikbaar stellen.’ Nisreen noemt als voorbeeld de belastingaangifte. ‘Tegenwoordig wordt heel veel informatie automatisch gegeven. Hoewel niet al deze data volledig open zijn, worden ze wel door overheidsinstanties onderling gedeeld. De gemiddelde burger hoeft alleen nog te controleren of het allemaal klopt. Vroeger moest je alles handmatig doen, dat kostte veel tijd. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden allemaal documenten nodig had. Na twee uur was ik dan nog steeds niet klaar 62 omdat ik een fout had gemaakt. Nu gaat het binnen tien minuten.’ BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN Beide vrouwen hebben in hun werk met open data te maken, de een wat directer dan de ander. Isabella is daadwerkelijk verantwoordelijk voor open data. Nisreen houdt zich bezig met de registratie van gegevens. ‘Ik doe veel met de BAG,’ zegt ze. ‘De Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Wij houden onder andere bij waar nieuwe gebouwen en woningen komen. We noteren de bouwjaren, behandelen nieuwe vergunningen, beoordelen woningen die WAT ZIJN OPEN DATA? Gemeenten hebben veel verschillende soorten digitale gegevens onder hun hoede: financiële data, personeelsdata en geodata. Een groot deel bevindt zich achter slot en grendel. Sommige data worden gedeeld met specifieke organisaties, zoals andere overheidsinstanties of projectontwikkelaars waarmee wordt samengewerkt. En dan zijn er nog data die openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn, 100 % ‘open data’.

JONG&AMBTENAAR NNAAMMA : NNiisrsreeeen HuHuweweilil NNAAAMMA : IIssabba elle laal Tononioiolil LEEFTIJD: 30 jaar FUNCTIE: Medewerker Vastgoedinformatie OPLEIDING: HBO Urban Design & Planning, Hogeschool Rotterdam LEEFTIJD: 37 jaar FUNCTIE: Adviseur geo-informatie OPLEIDING: WO; Architectuur aan Università degli Studi di Ferrara gesplitst worden. Heeft de gesplitste woning een nieuw huisnummer nodig? Dan registreer ik dat. Of iemand vraagt een balkon of dakterras aan. Dan moeten wij nagaan of onze gegevens nog kloppen.’ ‘En ik gebruik die gegevens dan weer,’ zegt Isabella. ‘Wij nemen de BAG weleens als basis voor onze kaarten en analyses.’ De BAG, geodata, open data – al die jargontermen maken de communicatie met buitenstaanders weleens lastig, vertelt Nisreen. ‘Onderling weten we waar we het over hebben, maar als ik dan met iemand van een andere afdeling samenwerk, moet ik mijn taal aanpassen. Dan moet ik uitleggen waar ik het precies over heb. Voor hen is een woning gewoon een woning. Voor ons is een woning een verblijfsobject. Dat is altijd even zoeken.’ 63 OPEN DATA EN PRIVACY Hoe verhouden open data zich tot privacygevoeligheid? De gemeente houdt hier altijd rekening mee, zegt Isabella. ‘Wij hebben een beslisboom. Een soort screening waarmee we bepalen wat we wel en niet kunnen publiceren. En soms gaan we met juristen van de gemeente om tafel zitten. De gemeente is eigenlijk altijd aan de voorzichtige kant. Soms wel héél voorzichtig.’ Isabella is geboren in Italië en kwam tien jaar geleden naar Nederland. Ze koos er bewust voor om bij een gemeente te werken. ‘Ik voelde mij te gast, en ik had de ambitie om iets te betekenen voor het land waar ik mijn kinderen laat opgroeien.’ Ook Nisreen werkt met plezier bij de gemeente. ‘Ik ben nog lang niet uitgekeken op mijn werk. Uiteindelijk wil ik hier het management in.’

JONG&AMBTENAAR ‘ SPRING KEEK ANDERS NAAR MIJ EN NU KIJK IK ANDERS NAAR MIJN CARRIÈRE’ ‘Trainees zijn in overheidsinstanties een frisse wind, dat horen we vaak althans. Dat komt omdat er veel mensen werken die ouder zijn en er al lang werken. Trainees kijken anders tegen zaken aan en dat is goed voor de balans. Doordat we geen achtergrond hebben in het vak en er nog niet door gevormd zijn, doorbreken we makkelijker patronen,’ aldus Rien en Anike. Ze zijn beiden een jaar trainee bij een Regionale Uitvoeringsdienst en een gemeente. Spring Professional is partner van de overheid voor instroom van jong talent en via hen ontdekten ze wat bij hen past. R ien werkt voor de Regionale Uitvoeringsdienst in Utrecht. Hij googelde naar vacatures als beleidsmedewerker in het sociaal domein en las dat hij door een traineeship via Spring Professional op zo’n plek terecht kon komen. METEEN IETS TERUGGEVEN ‘Als jongeling kijk je anders naar situaties en kan je meteen iets teruggeven aan het bedrijf dat de moeite neemt om in je te investeren, dat vind ik prettig. Er werken hier meerdere trainees en het management doet er alles aan om het voor ons een aantrekkelijke werkomgeving te maken. We mogen bij alle afdelingen meekijken, ze staan open voor onze inbreng en verwachten dat we meedenken. DE ERVARING EN HET NETWERK Ik heb geluk gehad dat deze opdracht meteen zo goed bij me paste. Ik mag verschillende rollen op me nemen in het leiden van projecten, het verbeteren van processen en een set vaardigheden opdoen in een leerzame omgeving. Via Spring Professional blijf ik constant in contact met trainees die bij andere bedrijven werken, maar hetzelfde doormaken als ik. Voor veel mensen is dit hun eerste baan en er komt veel op je af. Spring voorziet in trainingen in hoe je je moet voorstellen en hoe je je kan presenteren op de werkvloer bijvoorbeeld. Dat geeft een zekerder gevoel en zo ontwikkel ik me continu.’ 64

JONG&AMBTENAAR ‘ HIGH POTENTIAL MOET JE BINDEN EN BOEIEN’ KLAAR VOOR DE TOEKOMST Anike heeft een bachelor taalwetenschappen en een master Nederlands maar wilde niet voor de klas. Ze solliciteerde veel maar werd steeds afgewezen. Het leverde een deuk in haar zelfvertrouwen op totdat Spring haar kunnen anders benaderde. ‘Spring keek naar wat voor persoon ik ben en wat ik kan, niet zozeer naar wat ik gestudeerd heb.’ ‘Naar aanleiding van de gesprekken met Spring ging ik nadenken over een carrière in informatiemanagement. Procesmatig denken en de mensenkant van systemen vind ik interessant: waar vallen efficiëntieslagen en resultaten te behalen? En hoe beweeg je mensen om te werken met systemen? Als projectondersteuner bij de gemeente Coevorden kreeg ik de taak om ervoor te zorgen dat iedereen met een nieuw systeem ging werken. GROOT GEWIN Vanuit de gemeente en Spring krijg ik handvatten. Ik zie mijn Talent Manager regelmatig. Die bewaakt mijn voortgang maar ook hoe het met me gaat. Het eerste jaar van mijn traineeship heeft mijn zelfvertrouwen weer helemaal hersteld. Vroeger was ik best jaloers op mensen die vanaf hun zesde wisten dat ze dokter wilden worden. “Waarom heb ik dat niet?” dacht ik dan. Maar inmiddels zie ik het als een ontdekkingsreis. Spring keek anders naar mij en nu kijk ik anders naar mijn carrière.’ DIGITALE OVERHEDEN ‘De rol van de overheid is veranderd. De gemeente moet naar de burger toe bijvoorbeeld, want de burger verwacht een digitale dienstverlener. Dat vraagt om een andere houding en een andere manier van werken van de ambtenaar. Jongere generaties zijn opgegroeid in een digitale wereld. Zij stellen hele andere vragen en kijken anders naar materie. En dat is hard nodig in deze rollen. Vakinhoud en vakkennis zijn minder relevant dan competenties en affiniteit met de materie’, aldus Pascal Alberts, Director Spring Professional. DUURZAAM INVESTEREN ‘Overheden kunnen moeilijk ver vooruit investeren vanwege een gelimiteerd budget, maar je kunt niet wachten met het aantrekken van jong talent tot een ambtenaar met pensioen gaat. En belangrijker nog: de maatschappij verandert. Hoe langer je wacht met het Spring Professional voorziet al sinds 1987 in de vraag naar talentvolle trainees. Dit doen we met onze kennis van strategie en bedrijfsvoering en onze ervaring met het reilen en zeilen van alle disciplines binnen de publieke sector. We dagen overheidsinstanties uit om anders naar talent te kijken, om niet te denken aan wat je nu nodig hebt, maar in de toekomst. Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek via info@springprofessional.nl of 033-4600020. aantrekken van de jongere generatie, hoe groter de afstand tussen de overheid en de maatschappij. In sollicitatieprocessen kijken mensen vaak naar wat iemand al kan. Ze zijn continu op zoek naar jong talent dat alles moet kunnen, en die combinatie bestaat niet. Wij kijken niet zozeer naar het verleden van een kandidaat maar naar de persoonlijke ambitie, denkstijl en het leervermogen. Wij zien dat als een duurzame investering omdat je binnen twee jaar iemand hebt die perfect voldoet aan je vraag. TALENT BEHOUDEN We zijn letterlijk de springplank voor een maatschappelijke carrière. Het is ons doel om een trainee na het traineeship in dienst te laten treden. Daarom is ieder traineeship op maat gemaakt. In het persoonlijk ontwikkeltraject I-Motion vragen we de trainees om zich continu buiten hun comfortzone te begeven. High potential moet je continu boeien en binden. Dan willen ze blijven en daar pluk je als overheid de vruchten van.’ 65

JONG&AMBTENAAR Fotograaf: Lucas van der Wee WERKEN VOOR WOERDEN EN OUDEWATER: WOW! W ij werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden. Wij geloven in de kracht van de samenleving en werken samen met het bestuur aan de maatschappelijke vragen en taken die hier uit voortkomen. Onze kracht zit in onze medewerkers. Hard werken en gezelligheid gaan bij ons hand in hand; samen denken we altijd nét even een stapje verder. Dit zorgt voor een innovatieve, dynamische en informele werksfeer. De lijntjes binnen onze gemeente lopen altijd kort. Talent, ontwikkeling en brede inzetbaarheid staan centraal: naast specialiseren binnen je eigen vakgebied krijg je volop ruimte om jezelf in andere delen van de organisatie te ontwikkelen. Je kunt de invloed van je werk dus net zo groot maken als jij zelf wilt. Je krijgt hierbij alle vrijheid om je werk flexibel in te delen en te kijken hoe jij het maximale uit jezelf haalt. Wij willen young professionals de kans geven om te ontdekken waar hun passies en talent liggen. Bijvoorbeeld in de vorm van een traineeship, stage, werkervaringsplek of een uitdagende startersfunctie. Je ontwikkelt je tot een volwaardig professional met een groot en divers netwerk en je leert de plek in een complexe organisatie kennen. Een basis waar je de rest van je carrière wat aan hebt! Er werken ruim 530 medewerkers bij onze organisatie en we zijn nog steeds groeiende. Optimaal gebruikmaken van deze diversiteit aan talenten en vermogens, daar staan de gemeente Woerden en Oudewater voor. Als inclusieve organisatie vinden wij het dan ook belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich optimaal te kunnen inzetten. Zo geloven wij in het belang van een leven lang leren. Om dit kracht bij te zetten, zijn we gestart met de Groene Hart Academie. Op dit professionele leerplatform kun je online trainingen volgen en je opgeven voor aanvullende cursussen. Via onze interne en externe trainers bieden wij een uitgebreid opleidingsaanbod. Wij geloven ook in de kracht van elkaar versterken, zowel professioneel als sociaal. Zo zijn er veel projectgroepen waar je aan kunt deelnemen en hebben we een betrokken personeelsvereniging (organiseert bijvoorbeeld meerdaagse stedentrips) en een netwerk voor en door jongeren. HEB JIJ NET ALS ONZE MEDEWERKERS DE WOW-FACTOR? AVONTUUR Je toont lef en durft innovatief te zijn in je werk. Je kijkt kritisch naar processen, denkt in oplossingen en bent proactief. Je bent zichtbaar en treedt naar buiten. EIGENAARSCHAP Jij voelt je verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en je loopbaan. Je neemt die verantwoordelijkheid door betrokken en resultaatgericht te werken. Je durft anderen aan te spreken en verwachtingen communiceer je helder. SAMENSPEL Jij weet dat je samen sterker staat en verder komt. Je weet de mensen in de organisatie te vinden. Je gaat het gesprek aan met het bestuur en de samenleving. Samen ga je het avontuur aan en werk je naar resultaat. 66

JONG&AMBTENAAR Nederland in Europa ondervertegenwoordigd VOLOP KANSEN VOOR JONGEREN IN BRUSSEL Half zoveel jonge Nederlanders bezetten momenteel ambtelijke functies binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement als zou moeten. Volop mogelijkheden dus voor jonge Nederlandse ambtenaren in Brussel. H et aantal jonge Nederlandse ambtenaren in Brussel bedraagt nu 1,9 procent, terwijl de gewenste bezettingsgraad 3,9 procent is. De Europese Commissie spreekt van een significante ondervertegenwoordiging als het onder de 2,8 procent ligt. Nederland maakt zich – met de Europese Commissie – grote zorgen om de instroom van jongere ambtenaren (tot 35 jaar) en een generation gap, zeggen bronnen in Brussel. Nederland heeft zelf bij de Europese Commissie ook al vaak aan de bel getrokken en zegt dat er suggesties zijn gedaan om de instroom te vergroten, zoals aantrekkelijkheidsmaatregelen het organiseren van selectieprocedures voor specifieke lidstaten, in plaats van of aanvullend aan de EU-brede wervingen. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de instroomcijfers zorgelijk zijn, juist met het oog op de toe67 komst: ‘Er is een groot risico dat dit structureel wordt. Ook zorgt het voor een geografische disbalans. We geloven dat de organisatie een afspiegeling moet zijn van de rijkdom en diversiteit van alle EU-lidstaten.’ STIJGING WERKUREN In het Europees Parlement signaleren medewerkers nu al een gebrek aan Nederlanders op managementposities. ‘Ik ken er niet een’, zegt een medewerker off the record. Ook ziet een medewerker dat bij bezoek van Nederlandse studenten de animo voor een loopbaan in de EU laag is. ‘Studenten die hier op bezoek zijn, ook al studeren ze Europese Studies, steken maar af en toe hun vinger op als gevraagd wordt wie een Europese carrière ambieert.’ In het Europees Parlement werken ongeveer zestig Nederlandse beleidsambtenaren op een totaal van 4.800.

JONG&AMBTENAAR De geringe Nederlandse animo komt volgens diplomatieke bronnen ook door de lengte van de sollicitatieprocedures voor een EU-functie. Dat zou zorgen voor de geringere deelname aan de selectie van EPSO, het Europees Bureau voor Personeelsselectie uit landen als Nederland. Mensen die een Europese carrière ambiëren en een vaste aanstelling, moeten eerst een door het EPSO georganiseerd assessment doorlopen voordat ze kunnen solliciteren. Ook speelt een rol dat de Europese salarissen al jaren zijn bevroren. Dat betekent overigens niet dat salarissen laag zijn. Een secretaresse start met 2.000 euro bruto per maand, een beleidsmedewerker met 4.700 euro. Dat betekent niet dat je in een gouden kooi komt, wat veel mensen denken. Europese ambtenaren kennen bijvoorbeeld geen dertiende maand, zoals de Nederlandse overheid, en de koopkracht van de Europese ambtenaren is met 10 procent gedaald door een UITFASERING BRITTEN, MEER FUNCTIES VOOR NEDERLANDERS Voor de Europese instellingen wijst nog niets op een uittocht van de Britten als gevolg van Brexit, alhoewel de Europese Commissie zegt dat hun aantal wel is teruggelopen sinds de aankondiging van de uittreding uit de Europese Unie in 2016. Na de Brexit blijven de meeste Britse ambtenaren gewoon in dienst van de Europese instituties en de 44 agentschappen van de Europese Unie. Via natuurlijke uitstroom zullen ze op termijn echter wel geleidelijk verdwijnen en dat kan betekenen dat er op termijn meer functies voor de overblijvende lidstaten zijn te verdelen, ook voor Nederlanders. Ook Britse contractanten worden in principe niet meer aangenomen. Voor Nederlandse ambtenaren – ook met gemeentelijke achtergrond – betekent dat dus op termijn mogelijk wat meer mogelijkheden om een baan bij de EU te vinden. Al begin 2019 heeft de Europese Commissie besloten dat het criterium van Europees Unie-onderdaan voor Britse functionarissen bij de Europese Commissie ruimhartig zal worden toegepast en Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker herhaalde dat afgelopen najaar. Alleen voor contracten waarbij Britse nationaliteit leidt tot belangenconflicten of waar internationale verdragen eisen stellen aan medewerkers, geldt die uitzondering niet. De Europese instituties kunnen niet melden of dat al is gebeurd. Nederland vindt het in dienst houden van de Britten een Europese zaak en heeft er geen opvatting over. Het belangrijkste voor ons land is dat de Europese instellingen goed blijven functioneren en daarvoor is ervaren personeel nodig. solidariteitsheffing, er is sprake van stijging van werkuren en gestegen pensioenleeftijd. Daardoor zijn banen buiten de Europese instellingen vaak interessanter, is de verwachting bij ingewijden. GEMEENTELIJKE AMBTENAREN Gemeentelijke of provinciale ambtenaren maken zelden de stap naar Brussel. ‘Ik zie ze eigenlijk nooit voorbij komen’, zegt de coördinator van het Huis der Nederlandse Provincies, Rob van Eijkeren. Het Huis der Nederlandse Provincies is de lobbyorganisatie van het Interprovinciaal Overleg IPO in Brussel en verspreidt regelmatig vacatures voor bijvoorbeeld gedetacheerden als nationaal expert in het Brusselse en geeft ook informatie. ‘Maar gemeentelijke ambtenaren bellen of mailen daar eigenlijk nooit voor, terwijl de mogelijkheid er wel is’, aldus Van Eijkeren. Ook jonge gemeentelijke ambtenaren kunnen prima de stap naar Europa wagen. Ze kunnen bijvoorbeeld gedetacheerd worden door hun eigen organisatie als nationaal expert, op het gebied van regionale ontwikkeling, landbouw of milieu. Dat kan dan zonder een EU-assessment, maar je wordt wel geselecteerd. De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU in Brussel biedt hier ondersteuning voor aan. In dat geval moeten ze aan hun werkgever vragen of ze gedetacheerd kunnen worden voor een aantal maanden en de eigen organisatie (in dit geval de gemeente) betaalt dan het salaris door. Als de werkplek in het buitenland is, vergoedt de detacheerder een buitenlandtoeslag. Het helpt daarbij – net als bij carrièreswitches als temporary agent of voor een vast contract – als ambtenaren al Europese ervaring hebben in projecten bij de eigen organisatie of tijdens hun studie. ‘Dus als je als gemeentelijk ambtenaar internationale samenwerkingsprojecten doet, dan heb je al een basis.’ Mensen die definitief over willen stappen, blijven voor de eigen organisatie trouwens ook interessant, zegt Jasper de Boer van WerkenbijdeEU. ‘We zien vaak dat de Nederlanders in de Europese instellingen contact blijven houden met hun oude werkgevers. Die hebben dan gelijk een netwerk in Brussel.’ JUNIORPROGRAMMA’S Het kabinet onderkent volgens Roy Kenkel, woordvoerder van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, het belang op alle niveaus voldoende Nederlanders in dienst bij alle Europese instellingen te hebben en zal zich inzetten voor de maatregelen die daarvoor nodig zijn. ‘Om een goede Nederlandse vertegenwoordiging bij de EUinstellingen te behouden, is en blijft de in- en doorstroom van Nederlandse ambtenaren een belangrijk punt van aandacht’, zegt hij. De Permanente Vertegenwoordiging onderhoudt daarom 68

JONG&AMBTENAAR TIEN FOCUSLANDEN Naast Nederland zijn er nog negen landen met te weinig instroom van jongeren binnen de Europese instellingen. De andere landen zijn Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Finland en Zweden. De tekorten van jonge ambtenaren uit die landen zorgen voor een geografische disbalans: oververtegenwoordiging van sommige landen en ondervertegenwoordiging van anderen. In Duitsland is de richtlijn qua bezetting van jonge Europese ambtenaren 12,8 procent en de werkelijke bezetting is 8,1 procent. De Belgen zijn juist goed vertegenwoordigd: zij hebben 7,1 procent van de posten van jongere medewerkers, hun richtlijn is 2,2. Ook Grieken, Spanjaarden en Italianen doen het qua bezetting goed in de EU. In de laatste instroomcijfers, daterend van juni 2018, is het Verenigd Koninkrijk vanwege haar exit uit de Europese Unie niet meegenomen. Er werken op dit moment 917 Britten bij de Europese Commissie. Na de Brexit worden de cijfers opnieuw berekend. nauw contact met de ministeries in Den Haag over kandidaturen en over een goede implementatie van strategisch personeelsbeleid om de instroom van Nederlanders te bevorderen. In samenwerking met Werken bij de EU maakt de Permanente Vertegenwoordiging zich daarnaast op vele manieren sterk voor Nederlanders die zijn geïnteresseerd in een EU-functie. Zo wordt uitgebreide begeleiding en ondersteuning geboden aan Nederlandse kandidaten. De mogelijkheden voor zo’n EU-functie zijn divers: vaste functies via het EPSO, maar ook tijdelijke functies, detacheringen, juniorprogramma’s en traineeships. Deze functies worden aangeboden bij de Europese Commissie, maar ook bij het Europees Parlement, de Raad van de EU en bij de bijna vijftig EU-agentschappen. Kenkel: ‘Wat ons betreft gaat de instroom zo snel mogelijk omhoog.’ Intussen brengt de Europese Commissie momenteel stakeholders bij elkaar om na te denken over effectieve acties om meer mensen te interesseren voor een Europese carrière. Er zijn al activiteiten op scholen en universiteiten om zichtbaar 69 te maken hoe werken in Europa eruit ziet, en er zijn EUbrede social media campagnes. Ook zijn er voor tien zogeheten focuslanden [zie kader boven] carrière-events. De Europese instituties, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Rekenkamer en het Hof van Justitie voeren allen hun eigen HR-beleid maar volgen de Europese Commissie in de selectieprocedure. 28 CULTUREN Het beeld dat mensen vaak hebben van de EU is dat het bureaucratische kolossen zijn. Een EC-woordvoerder: ‘Banen binnen de Europese instellingen zijn heel aantrekkelijk. We hebben niet zulke fancy kantoren als in Silicon Valley. Maar je krijgt de mogelijkheid om direct de besluiten te helpen vormgeven die Europa’s toekomst beter maken en een positieve invloed te hebben op het leven van meer dan 500 miljoen Europeanen. Bovendien werk je met 28 verschillende culturen. Daardoor heb je de gelegenheid persoonlijk enorm te groeien.’

JONG&AMBTENAAR Bestrijding sociale problematiek DE MAN VAN 22 MILJOEN Binnen het ambtelijk apparaat van Venlo noemen sommigen Maarten Benthem zowel gekscherend als trots ‘de man van 22 miljoen’. ‘Een bijnaam waar ik waarschijnlijk nooit vanaf kom’, lacht de beleidsadviseur. enlo kreeg dat bedrag (om precies te zijn 21,7 miljoen euro) uit de zogeheten ‘stroppenpot’ voor gemeenten met grote financiële tekorten. Vooral veroorzaakt door uitgaven voor zorgtaken en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Venlo kreeg de hoogste rijksbijdrage van alle Nederlandse gemeenten en Maarten speelde bij de toekenning van dat geld een prominente rol. Hij omschrijft zijn aandeel als ‘een verbinding maken tussen wat landelijk en in Venlo speelt. Zeker binnen lokale overheden wordt op zo’n compensatieregeling soms sceptisch gereageerd: je moet aan zo veel voorwaarden voldoen dat het niet de moeite loont een poging te doen. Wij werkten hard om de juiste gegevens uit de systemen te krijgen en te zorgen dat we de aanvraag konden onderbouwen.’ Niet dat het rijk bij het doorschuiven van geld uit de stroppenpot Sinterklaas speelde, zegt Maarten er nadrukkelijk bij, ‘Je moet het wel in perspectief zien. Er lijkt iets in de verdeelsystematiek van zorg- en Wmo-geld vanuit het rijk te zitten, waardoor onze gemeente er ongunstig uitspringt. Sociaaleconomisch is Venlo geen uitblinker. Er zijn relatief weinig hoogopgeleiden en er is relatief meer armoede en sociale problematiek. Tussen zulke factoren en het aantal kinderen in jeugdzorg is een correlatie.’ V ACHTERLIGGENDE PATRONEN Maarten bijt zich graag vast in wicked problems. ‘In onze regio zien we dat relatief veel jongeren te maken hebben met de kinderrechter, in aanraking komen met jeugdreclassering of jeugdbescherming, of worden opgenomen in justitiële 70 inrichtingen. Meer dan in een vergelijkbare stad als bijvoorbeeld Helmond. Zorgaanbieders, huisartsen, scholen en andere partijen zeggen: dat was in de jaren zeventig en tachtig niet anders. Ik wil graag de achterliggende patronen ontdekken. Om te bekijken hoe we dit met onze partners duurzaam kunnen doorbreken, zodat die oververtegenwoordiging over tien jaar voorbij is. Het mag niet zo zijn dat kinderen in Venlo een grotere kans hebben gedwongen in een jeugdinstelling terecht te komen dan in Helmond.’ Maarten heeft van nabij gezien hoe problemen van generatie op generatie kunnen overgaan. ‘Als professionals weten we dat, maar het lukt ons niet om dat te doorbreken. Vraag een basisschoolleraar welke leerlingen richting volwassenheid wel eens in de problemen zouden kunnen komen, dan kan hij of zij die negen van de tien keer aanwijzen. Die voorspellingen komen negen van tien keer uit. Dan is het niet gelukt om er met elkaar voor te zorgen dat die jongeren hun diploma halen of te voorkomen dat ze in aanraking komen met drugs of andersoortige problemen.’ Soms verwachten gemeenten te veel van hun inwoners, vindt Maarten: ‘Ze moeten reëel zijn. Je moet kleine stappen ook als vooruitgang zien. We willen altijd 10 procent, maar 0,1 procent verbetering is ook winst.’ Optimistisch: ‘Ik geloof er in dat mensen en gemeenschappen veel kunnen. Het is aan overheden, zeker lokale, om de inwoners die ruimte ook te geven en de juiste faciliteiten te scheppen. Als gemeente staan we dicht bij inwoners om te kijken wat we moeten organiseren en wat nodig is. En eraan bij te dragen dat iedereen lekker kan opgroeien en samenleven.’

NAAM: Maara ten Benthheem LEEFTIJD: 34 jaar FUNCTIE: beleidsas dviseur JJeuugd BIJ:: gemeenntte Venlo OPLEIDDING: bachelor gescchieddenis, Master Poliittiek & Parrllemem nt Radboud Unin versiteit NiN jmegen

JONG&AMBTENAAR ‘ NIKS VERZINNEN OVER DE HOOFDEN VAN INWONERS’ Een nieuw soort functie, die illustreert hoe de moderne ambtenaar van alle markten thuis moet zijn: combinatiefunctionaris. De droombaan van Wesley Kokken, waarin hij zijn ervaring en talent kwijt kan en tegelijk anderen helpt die te ontwikkelen. ls ‘combinatiefunctionaris’ houdt Wesley zich in de gemeente Nissewaard vooral bezig met het vrijetijdsaanbod. Een dienstbare rol, legt hij uit, waarin hij zijn best doet om het sport- en cultuuraanbod beter te laten aansluiten bij wensen die inwoners hebben. Want dat vindt hij belangrijk: dat er niet van alles verzonnen wordt over de hoofden van inwoners heen. Waar lacunes zitten, ontwikkelt hij samen met hen nieuwe activiteiten. Van festival tot talentenjacht tot jeugdpanel. A VOORUITSTREVENDE GEMEENTE Nissewaard is vooruitstrevend, zegt Wesley. ‘Ze proberen hier echt domein-overstijgend te werken, zodat je niet alleen met sport of cultuur bezig bent, maar ook met natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk werk, participatie en het onderwijs. Dat was precies wat ik eerder als zzp’er bij andere gemeenten voor elkaar probeerde te krijgen.’ Als zelfstandige kreeg hij in diverse gemeenten mooie activiteiten onder zijn hoede. ‘Een boekenmarkt, de sportieve opening van het parlementaire jaar in Den Haag, en verschillende activiteiten voor de Haagse stichting de Sportbank, die goed georganiseerde verenigingen verbindt aan kwakkelende verenigingen.’ Ook zette Wesley zich in om sportclubs een maatschappelijke rol te laten vervullen als ‘buurthuis van de toekomst’. En hij mocht snuffelen aan het fenomeen privaat-publieke samenwerking. ‘Met onder meer de Rabobank als partner hielp ik mee om verenigingen te ondersteunen met kennis en menskracht. In Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben we gekeken welke onderwerpen daar in de wijken speelden. In Wassenaar waren er veel overlastmeldingen en tegelijk kon een voetbalvereniging daar wel wat extra jeugdleden gebruiken. Samen met de gemeente heb ik gekeken hoe we iets konden betekenen voor jongeren. Die mogen nu een avond naar de sportclub en een potje voetballen. In plaats van dat ze de hekken slopen, gaan die nu voor hen open.’ De baan als verenigingsontwikkelaar die zich bijna twee jaar geleden aandiende in Nissewaard was een cadeautje, vindt hij. ‘Mijn eigen bedrijfje heb ik er zonder aarzeling voor opgegeven.’ AMATEURKUNST De ondersteuning van sportverenigingen die Wesley in Nissewaard met collega’s van de grond kreeg bleek zo goed uit te pakken dat de werkzaamheden zijn uitgebreid naar de amateurkunstsector. ‘Nu ondersteunen we ook popbandjes, dans-, muziek- en toneelverenigingen en binnenkort is er een korenbijeenkomst.’ Wesley voelt zich in Nissewaard echt op zijn plek met zijn job. ‘Een gemeente van deze omvang is groot genoeg om iets te bereiken, maar tegelijk overzichtelijk genoeg om te experimenteren en iets uit te proberen.’ NA M 28 jaa NAAM: We Wesley Kok LE EEFTIJDTIJD: a r FUNCT E: FUNCTIIE ve en gi gsontwikkellaa en projjectontwikkelaar jejeugd-ugd- en jongerenpartici patie, ul laar patie, cultuur BIJIJ: gem gemeente Nissewaard geme nte Nisi sewaar OPLEIDING: HBO Hospitality en Evenementenmanagement EuroCollege Rotterdam verenigingsontwikke aar en ro ectontwik jongerenparticiur en emancipati emancipatie okken 72

JONG&AMBTENAAR EURO’S BINNEN HENGELEN VOOR DE BV NEDERLAND Het is niet altijd de soepelste binnenkomer op een verjaardag, vertellen dat je bij de Belastingdienst werkt. Die zit nogal in de hoek waar de klappen vallen. Maar invorderingsspecialist Jeske de Vries vertelt met verve over het belang van belastinginning en -invordering, en hoe zij daarin haar kennis en talent kwijt kan. ‘H et zal niet gauw gebeuren dat iemand zegt: die Belastingdienst heeft weer mooi werk verricht en nu moet ik 5.000 euro betalen. Maar er wordt er weinig bij stilgestaan dat we veel terugkrijgen voor dat geld’, vindt Jeske. ‘Dat van belastinginkomsten onderwijs betaald wordt bijvoorbeeld, evenals de brandweer en politie, huur- en zorgtoeslagen, en gezondheidszorg. Het maatschappelijk belang is groot.’ Dat laatste aspect speelde zeker mee toen ze solliciteerde bij de overheid: maatschappelijke meerwaarde. Ze zag daar op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder waar ze eerder werkte een stuk minder van terug. ‘Het werk was onder mijn niveau en ik was beperkt in mijn ontwikkelingsmogelijkheden. Toen ik een vacature zag bij de Belastingdienst, heb ik daar meteen werk van gemaakt.’ NIET KUNNEN OF NIET WILLEN In haar nieuwe functie haalt Jeske letterlijk de euro’s binnen voor de BV Nederland, van bedrijven en ondernemers die niet of niet tijdig belasting betalen. Na aanmaning en dwangbevel worden dossiers overgedaan aan haar afdeling. ‘Eerst bekijken we de situatie. Kan deze belastingschuldige niet betalen, of wil hij niet? Indien nodig kunnen we een betalingsregeling treffen, kwijtschelding verlenen, of dwanginvordering toepassen. Dat laatste pas als een bedrijf echt niet beweegt.’ Negen maanden kreeg Jeske een interne opleiding, waarin ze werd klaargestoomd voor werkzaamheden. ‘Van cijfers wist ik weinig, maar nodig is die kennis wel. Als invorderaar krijg ik jaarrekeningen en andere stukken op mijn bureau. Ervaren invorderingsspecialisten schrijven verder ook verweerschriften en voeren soms procedures.’ De Invorderingswet is het belangrijkste instrument waar Jeske mee werkt, maar van het Algemeen Bestuursrecht en verschillende belastingwetten heeft ze ook het nodige opgestoken. ‘Ik kan overal zo diep in duiken als ik wil. Spannend is mijn werk ook, want van tevoren weet ik 73 NNAAMM: JJeeske ddee Vririese LLEEEFTITIJDDJ : 26 jaar FUFUNNCCTIT E:E IInnvvoordrderinngsssppecce iaialliistts bij de Diirer cctie Invorderir nggn MKB van de Belastingdiensts OPLEIDING: HBO Rechten, bezig aan universitaire pre-master Rechten, specialisme Strafrecht nooit hoe mensen reageren, boos of wanhopig. Ik zie mezelf als een menselijke invorderaar, niet als een harde. De beste uitkomst is als het lukt samen tot een oplossing te komen.’ MONDIGHEID Behalve met belastingschuldigen heeft Jeske contact met hun professionele vertegenwoordigers, zoals boekhouders, belastingadviseurs en advocaten. Mondigheid is nodig, om zulke partijen goed te woord te staan. ‘En ook besluitvaardigheid, standvastigheid en klantgerichtheid.’ Voordat Jeske bij de Belastingdienst kwam wilde ze verder gaan met strafrecht, in een universitaire master. ‘Daar kan ik later mooi mee uit de voeten als ik verder wil komen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld in een anti-witwasteam, de FIOD of een combiteam met de politie. Dat heb ik in mijn hoofd, maar die volgende stap hoeft voorlopig niet. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en heb goede, fijne collega’s. Eerst op deze functie veel bijleren en mijn master afronden. Daarna zien we verder.’

Zet jezelf op de kaart Start een carrière bij het Kadaster en werk met jong en oud samen aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken. Met de nieuwste technologieën en een schat aan data over vastgoed en ruimte. werkenbijhetkadaster.nl/vacatures

JONG&AMBTENAAR ‘ BESTUUR ZONDER DWANG EN DRANG’ Politieke ambtsdragers staan in toenemende mate onder druk. Anne Jet Plat is ‘trekker’ van het Netwerk Weerbaar Bestuur dat hun weerbaarheid moet vergroten en integriteit bevordert. NAAM: Anne Jet Plat LEEFTIJD: 33 jaar FUNCTIE: Senior beleidsmedewerker Weerbaarheid en Integriteit van Politieke Ambtsdragers BIJ: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties OPLEIDING: WO Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken L ang was het acceptabel dat alle bestuurders een dienstauto hadden, je standaard eersteklas reisde en je je partner mee op dienstreis nam’, vertelt Anne Jet. Tegenwoordig wonen bestuurders, volksvertegenwoordigers en topambtenaren in een glazen huis. ‘De meetlat waar we ambtsdragers tegenaan houden op het gebied van integriteit is veranderd. Wat is de norm? Waar zitten dilemma’s? Zaken die net op het randje of erover zijn, kunnen het functioneren van de democratie beïnvloeden. Van niet vrijuit durven spreken, tot chantage of als bestuurder onder druk het veld moeten ruimen. Het netwerk waar Anne Jet trekker van is, spant zich met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke en andere ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen. Het leukste aan haar werk vindt ze haar rol, waarin ze telkens schakelt binnen een diverse groep van bijna dertig netwerkpartners, zoals het Genootschap van Burgemeesters, de Politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. ‘Ik praat met veel verschillende organisaties en zij blijken vaak meer met elkaar gemeen te hebben dan ze dachten. Het vergroten van de weerbaarheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers is een complexe opgave, waar we als rijk niet als enige de oplossing voor kunnen bieden. We willen hen bewust maken van hun kwetsbaarheden. Dat betekent het gesprek aangaan, ook onderling met ambtsgenoten, col75 lege en raads- of Statenleden.’ De afgelopen jaren is er veel aandacht voor gewelddadige ondermijning van het openbaar bestuur, door criminelen, activisten en ontspoorde burgers. ‘Lang niet altijd is duidelijk of achter ervaren agressie en geweld criminele motieven zitten, verwarde personen of boze burgers. Dan is het ook lastig om de oorsprong aan te pakken en de juiste middelen in te zetten. Bij criminelen werkt een open gesprek niet, bij anderen kan dat de angel er uit halen.’ ONEIGENLIJKE DRUK Lokale bestuurders voelen zich regelmatig alleen staan als ze oneigenlijke druk ervaren, zegt Anne Jet. Het gesprek moet volgens haar om die reden gaan over grenzen. ‘Uitingen op sociale media zijn vaak ongenuanceerd. Wanneer worden ze intimiderend of bedreigend? Als je er moeilijk van slaapt, is het goed dat te bespreken en er wat aan te doen. Het openbaar bestuur moet zonder dwang en drang opereren. Een zoektocht waar de producten en diensten van ons netwerk bij helpen. Dat gaat van handreikingen integriteit met “dilemmakaarten” tot “veiligheidspakketten” voor nieuwe burgemeesters.’ Haar functie raakt sterk aan wat Anne Jet motiveert, ‘namelijk in gezamenlijkheid publieke waarde toevoegen. Dat kun je bij de overheid en binnen mijn huidige werk op veel verschillende manieren doen.’

JONG&AMBTENAAR ‘ HIER WORDT HET NIEUWS GEMAAKT’ Klaas Kramer wordt bij de provincie Fryslân – officiële naam van Friesland – opgeleid tot algemeen projectleider. Als trainee werkt hij mee aan verschillende grote projecten tegelijkertijd. ‘Ik zit dus niet op één afdeling. Zo leer ik de provincie beter kennen.’ E en van die projecten betreft de aanbesteding van het busvervoer, vertelt Klaas. ‘Het bedrijf Arriva heeft nu het alleenrecht op het openbaar busvervoer in Friesland, maar dat contract loopt in 2022 af. Wij bedenken nu al de eisen waaraan de nieuwe opdrachtnemer moet voldoen.’ Die lange aanloop is er niet voor niks, zegt hij. ‘Zo’n contract heeft een waarde van ongeveer 350 miljoen.’ De nieuwe eisen hebben vooral betrekking op duurzaamheid. ‘Wij willen bijvoorbeeld minder CO2-uitstoot. Maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het vervoer. Daarnaast moeten er meer verbindingen komen. Oftewel: meer duurzaamheid en snellere bussen.’ INKLINKEN VEENGROND In een ander project speelt het klimaat eveneens een belangrijke rol. ‘In Friesland ligt veel veengrond,’ vertelt Klaas. ‘Die grond is aan het inzakken, vooral wanneer het droog is. En daar komt CO2 bij vrij.’ Om de omvang van het probleem te schetsen, trekt hij een vergelijking: ‘Alle CO2 die in Friesland wordt uitgestoten door het inklinken van veengrond, staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van 165.000 huishoudens.’ Een oplossing is er nog niet, zegt Klaas. ‘We kunnen het niet voorkomen, dat staat vast. Maar we kunnen het wel vertragen, bijvoorbeeld door de grond onder water te zetten. Dan komt er minder CO2 vrij. Maar als je een weiland onder water zet, kunnen de boeren het niet meer op de normale manier gebruiken. Dus wat gaan we daar dan weer aan doen?’ Hij durft al wat opties te noemen. ‘Misschien dat er andere verdienmodellen voor boeren mogelijk zijn, met zonnepanelen bijvoorbeeld, en met subsidies voor circulaire landbouw. Boeren zijn absoluut bereid om mee te werken. Zij zien het probleem ook echt wel. Maar de normale veeteelt levert nu nog gewoon meer geld op dan andere vormen. Dus daar moeten we iets op bedenken.’ VAN BROKJES NAAR SOEP Zulke projecten zijn zo groot dat journalisten er vaak kort op zitten, zegt hij. ‘De media zijn altijd geïnteresseerd. Ze 76 hebben altijd vragen. De provincie is een soort nieuwsfabriek. Als hier iets gebeurt, staat het de volgende dag in de krant.’ Volgens Klaas is het voor deze functie van groot belang om het hoofd koel te houden. ‘Als projectleider krijg je veel op je af. Allemaal kleine brokjes. En al die brokjes moet je samenvoegen om er een soep van te maken. Ja, daar heb je rust en overzicht voor nodig.’ NAAAMM: KKlaaaa s KrK amer LEEFTIT JD: 244 Jaar FFUUNCTIE:E Traia neee BIJI : Provincie Friesland OPLEIDING: HBO Integrale Veiligheid

JONG&AMBTENAAR NINA GAAT VIA BREDA Nina Lenting komt tijdens de Cultuurnacht in Breda toevallig een ambtenaar van de gemeente tegen. Vanuit de kunstacademie toont zij die nacht met medestudenten ideeën over de invulling van leegstaand vastgoed. Daar kan de gemeente wel wat mee. Via een werkervaringsplek heeft Nina nu een vaste baan bij de gemeente Breda. O p de Bredase Cultuurnacht toont Nina een oprolbaar grasmatje. Handig voor mensen die anti-kraak wonen in troosteloze gebouwen. ‘Je kunt er zelf een soort “buitenruimte” mee creëren. Het is een matje van één bij één meter, dat je water kunt geven, maar waar je ook droog op kunt zitten. Je kunt het opvouwen en op je rug meenemen’, vertelt Nina. ‘Na enkele gesprekken en een presentatie ben ik de afdeling Ruimte & Vastgoedontwikkeling binnengerold. Op mijn eerste werkdag wist niemand – waaronder ikzelf – wat ik als ruimtelijk ontwerper kwam doen. Daarom ben ik gekoppeld aan drie enthousiaste collega’s, met wie ik mocht meedenken.’ LEVENDIG BUURTPARK En dat weet Breda inmiddels. Samen met bewoners en collega’s heeft Nina een verwaarloosde groene ruimte omgetoverd tot een levendig buurtpark, en naast het station staan op een braakliggend terrein grote metalen letters, ogenschijnlijk door elkaar. De verrassing: vanuit één gezichtspunt, in de trein, lees je daar het zinnetje ‘Ik ga via Breda’. Een interactief kunstwerk van Nina, op het braakliggende CSM-terrein naast het station, een warm welkom voor treinreizigers. De letters staan dertig meter uit elkaar en vullen het hele terrein. De kleinste op een paal van vier meter hoog, de grootste op de grond, zodat ze allemaal even groot lijken en een driedimensionaal effect wordt bereikt. ’s Avonds worden ze verlicht, waardoor ze lijken te zweven. Bezoekers en inwoners zijn enthousiast, velen klimmen illegaal over het hek om met de letters op de foto te gaan. LEGE PLATTEGRONDEN PRINTEN Tijdens haar eerste grote klus bezoekt Nina met haar collega’s bewonersavonden over de invulling van buurtpark Geeren-Zuid. ‘We hebben lege plattegronden uitgeprint en foto’s van sferen, thema’s en speelplekken uitgedeeld. Bewoners hebben per thema de plattegronden ingevuld. 77 Zo bleek het belangrijk te zijn dat oude bomen bleven staan en er goede plekken voor kinderen en jongeren kwamen’, vertelt Nina. Zelf heeft zij, met bewoners, een multifunctioneel object gemaakt voor het park, voor alle leeftijden. Het is een soort gedrapeerd tapijt over een heuvel, waar kinderen kunnen spelen en jongeren elkaar ontmoeten. ‘Er moest van de kinderen van een naburige school ook een klok in, want die wilden kunnen zien hoe laat ze naar huis moesten. Iets waar je als volwassene niet meteen aan denkt.’ Momenteel is Nina bezig met het thema ‘fijn ouder worden in Breda’. Met bewoners wandelt zij door de stad. Er blijkt vooral behoefte aan bankjes. ‘Ik maak nu een ontwerp voor ontmoetingsplekken, waar mensen tegenover elkaar zitten en met elkaar in gesprek kunnen gaan.’ NAAMMA : Nina Lenttinngg LEEFTIT JD: 2 27 jaaa r FFUNCN TIT E:E ruimte r t lijk k ontwetwer d per affded ling vastggoeoed BIJIJ: ge g mmeenenttee Brreedaad O OPPLEL IDDI INNI G: ruiimtel jk ntw eliijk ontwerp, A Akaddeme iee voooo r K eenn Vorro mgmgevinni g SStt. JooJ osso t Kunst

JONG&AMBTENAAR RUIMTE GEVEN AAN ONDERWIJS EN SPORT Tijdens zijn afstudeeronderzoek over burgerparticipatie en buitenspeelplekken in de Brabantse gemeente Landerd komt Martijn Willems er achter dat hij werken bij de gemeente leuk vindt. Het liefst wil hij iets doen in combinatie met zijn opleiding sport- en gezondheidsmanagement. Dat kan, bij de gemeente Beuningen. M artijn heeft een gevarieerde functie. De helft van zijn werktijd is hij bezig met onderwijs, de rest wordt gevuld met de portefeuille sport en accommodaties. Voor dit laatste is hij drie jaar geleden aangenomen, maar als er later een vacature vrijkomt bij de afdeling onderwijs grijpt Martijn deze kans. ‘Ik heb affiniteit met accommodaties, dus het leek me fijn onderwijs “erbij” te doen’, vertelt hij. Gemeenten hebben een zorgplicht voor onderhuisvesting, zij zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. Scholen zelf zijn verantwoordelijk voor exploitatie, beheer en onderhoud. Beuningen telt negen basisscholen, waarvan er acht onder dezelfde onderwijskoepel vallen. De negende is een Montessori-school. TECH-LAB Nu klaagt het onderwijs vaak over geldgebrek bij gemeenten voor nieuwbouw. Het slechte binnenklimaat van de vaak te oude gebouwen is ook berucht, betere huisvesting is belangrijk. Moet Martijn vaak ‘nee’ verkopen tijdens het overleg met schoolbesturen? Martijn: ‘Ik vind het mooi om samen te werken met interne collega’s, schoolbestuurders en kinderopvangdirecteuren. Ik wil graag betrokken zijn bij het maken van goede plannen voor accommodaties. Interessant is ook dat we te maken hebben met bevolkingskrimp, veel schoollokalen staan leeg. Daar kan bijvoorbeeld kinderopvang gebruik van maken. Ook hebben we een tech-lab gerealiseerd, een ruimte waar kinderen in aanraking kunnen komen met techniek. Dat vinden we belangrijk.’ Vorig jaar ontstond in de gemeenteraad van Beuningen discussie ontstond over vervangende nieuwbouw voor een school. Raadsleden klaagden dat zij geen goed overzicht hebben van de gemeentelijke kosten in de jaren erna, en eisen een integraal huisvestingsplan en een goede begroting. Een mooie taak voor Martijn. Samen met collega’s, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heeft hij zo’n plan voor het 78 NAAAM: Martr ijn WiWillleemms LELEEFTITIJDJ : 2266 jaaaar FUNCTIE: beleidsadviseur onderwijs, sport en accommodaties BIJ: gemeente Beuningen OPLEIDING: sport- en gezondheidsmanagement Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) onderwijs afgerond, dat in de gemeenteraad wordt behandeld. Spannend, omdat de werkgroep hoog inzet: ‘We willen dat basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang samenwerken, liefst in één gebouw.’ KINDEROPVANG ‘In Beuningen zijn we druk bezig met de kindcentra-ontwikkeling, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Elke school is gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. In een kindcentrum werken alle verschillende partners vanuit één team en één pedagogische visie aan de ontwikkeling van kinderen, zonder “leeftijdsknip”. Ook het sociaal team van de gemeente willen we in deze samenwerking een rol geven.’ Best gecompliceerd: jaarplannen van verschillende organisaties moeten op elkaar worden afgestemd, teams moeten elkaar leren kennen en samenwerken. Ook al omdat een grote kinderopvangorganisatie én een eenpitter beide graag willen meedoen. Dan speelt nog het verschil in financiering. Onderwijs wordt publiek gefinancierd, kinderopvang kent marktwerking. Wie betaalt huur aan wie, en waarvoor? Martijn: ‘Een boeiende puzzel als je, zoals ik, een hart hebt voor accommodaties en de bijbehorende regelgeving.’

JONG&AMBTENAAR VOORTDUREND HET GROTE PLAATJE IN HET VIZIER Katja Joosten heeft de leiding over tien mensen bij de gemeenten Woerden en Oudewater. Hoewel deze gemeenten zelfstandig zijn, vallen ze onder dezelfde organisatie. Katja begeleidt het uit ambtenaren van beide gemeenten samengestelde communicatieteam. olgens haar is de taak van dit team om het contact tussen de gemeenten en hun inwoners continu te verbeteren. ‘Dat doen we bijvoorbeeld door onze burgemeester en wethouders strategisch advies te geven,’ vertelt Katja. ‘De vraag is dan hoe we de buitenwereld zo goed mogelijk kunnen bereiken. Als dit onze boodschap is, hoe gaan we die dan naar buiten brengen?’ Terwijl de communicatieadviseurs inhoudelijk op die vragen ingaan, is het aan Katja als manager om voortdurend het grotere plaatje te zien. ‘Zo heb ik laatst met de burgemeester om tafel gezeten om een onderzoek naar de journalistiek te bespreken. Wij merken namelijk dat de lokale journalistiek uitdunt. We vragen ons af of onze inwoners nog wel goed geïnformeerd worden. Moeten we dit helemaal aan de markt overlaten, of heeft de lokale journalistiek een zetje nodig? Misschien zijn daar mogelijkheden voor die niet de onafhankelijkheid van de pers aantasten. Die bespreek ik dan met de burgemeester.’ V Ook als ze met haar eigen mensen werkt, behoudt Katja een brede blik. ‘Mijn team is heel zelfstandig. Als ik een keer niet bij een overleg kan zijn, gaat alles gewoon door. Ik zie mezelf ook meer als iemand die inspireert en motiveert. Ik wil het overzicht bewaren, stel de prioriteiten en zet de lijn uit voor de komende jaren. De inhoud laat ik over aan mijn team.’ Als tussenpersoon staat ze weleens onder druk. ‘Ik heb te maken met mijn eigen team, maar ook met andere teams binnen de gemeenten, met twee colleges van burgemeester en wethouders – en ook met de directie. Die moet ik allemaal met elkaar verbinden.’ PERSOONLIJKE COACHING Vooral in de persoonlijke coaching heeft Katja haar roeping gevonden. ‘Ik wil uitvinden waar ik mensen het meest gelukkig mee maak. Als ik bijvoorbeeld denk dat iemand ergens heel goed in is, maar die persoon is zelf een beetje bescheiden, dan stel ik voor om er toch iets mee te doen. Dan benoem ik de kwaliteiten die hij of zij in huis heeft.’ Voor een functie als deze is het vermogen om snel te handelen onmisbaar, zegt Katja. ‘Je hebt geen tijd om alles tot in de details uit te zoeken. Je kunt een vraag of verzoek niet drie dagen laten liggen. Dus je moet ervan houden om snel je mening te vormen en dan een keuze te maken. En daarna moet je het loslaten.’ NANAAMMA : Katja Joosten JD: LEEFTTIJIJ 28 E: communi S ommunic E: FFUUNCCN TITI Teammanager catie STUDIE Master Rechten 79

JONG&AMBTENAAR BIJ GEMEENTE HILVERSUM VEEL RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EVA FEENSTRA (30) EN THALITA VAN DEN HOEK (27) ZIJN BEIDEN AL EEN TIJDJE WERKZAAM BIJ DE GEMEENTE HILVERSUM EN HET BEVALT DE TWEE TOT NU TOE UITSTEKEND. EVA IS SINDS EEN AANTAL JAREN HR-MEDEWERKER EN THALITA IS UITVOEREND BELEIDSMEDEWERKER PARKEREN. MAAR WAT WAS HUN BEELD VAN DE OVERHEID VOORDAT ZE ZELF BIJ GEMEENTE HILVERSUM KWAMEN TE WERKEN? HADDEN ZE BEPAALDE VOOROORDELEN? WAT ZIJN DE UITDAGINGEN IN HUN WERK? EN WAT IS ZE VERDER OPGEVALLEN? DE TWEE BEVRAAGDEN ELKAAR TIJDENS EEN KENNISMAKING NAAR HUN ERVARINGEN. Eva: “Leuk je te ontmoeten, Thalita! Hoe ben jij bij de gemeente terechtgekomen?” Thalita: “Eerlijk gezegd heb ik gekeken op gemeentebanen.nl. Ik wilde wat anders doen en had duidelijk in mijn hoofd dat ik bij de gemeente wilde werken en dan wel bij mijn eigen gemeente. Dat wat je doet, zie je terug op straat. Dat leek me leuk en geeft mij energie. Je ziet echt resultaat van je werk. Ik kon gelijk op gesprek komen, dus het waren korte lijntjes. Ik ben wel benieuwd hoe jij het werken binnen de gemeente Hilversum ervaart. Wat was jouw beeld van de overheid voor je begon en hoe is dat nu?” Eva: “Ik dacht dat er vooral ouderen zouden werken en het een stoffige bedoeling was. Veel mensen denken dat ambtenaren niet veel doen. Dat is echt niet waar, haha. Daar maken kennissen wel grappen over. Ik houd me vooral bezig met de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Ik schrijf teksten, spreek kandidaten en nodig mensen uit. Ook ben ik bezig met de participatiewet. Daarbij nemen we mensen met een afstand tot de arbeids markt aan. Soms heb je iemand nodig die je een stap kan helpen en wij willen daarin het goede voorbeeld zijn. Wat doe jij precies?” Thalita: “Ja, dat kan ik begrijpen. Ik geef onder andere advies over parkeren bij nieuwe projecten, beheer het budget en begeleid participatietrajecten om parkeeroplossingen te realiseren. Mijn beeld was ook wel dat de overheid traag werkt. Maar ik merk nu dat alles gewoon echt netjes en juridisch juist moet gebeuren. Het verschil met het bedrijfsleven voor mij is, dat je je eigen werkvoorraad moet ‘managen’.” Eva: “Hoe is voor jou de werk-privé balans?” Thalita: “Dat gaat wel redelijk door elkaar. Iedereen is heel collegiaal en thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Gemeente Hilversum is een flexibele werkgever. Heb jij veel vrijheid?” Eva: “Ja, absoluut. Ik kan veel zelfstandig doen, mijn eigen projecten initiëren en oppakken. Ik voel me totaal niet geremd. Ik doe er ook een hboopleiding naast en dat wordt gestimuleerd door de werkgever. Er zijn veel ontwikkelmogelijkheden.” Thalita: “Ja precies. Er is ook niet echt een vast stramien waarin alles moet en je kunt best wat experimenteren binnen je werk. Tegelijkertijd worden adviezen ook echt wel overgenomen. Dat is voor mij het tweede verschil met het bedrijfsleven: je doet het echt samen en niet alleen voor jezelf. Tegelijkertijd moet je wel kunnen relativeren en realiseren dat je niet iedereen tevreden kunt houden in verband met wet- en regelgeving als je bij de overheid werkt. Als je dat kunt, dan is dit de ideale werkplek.” Eva: “Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Het is leuk om te horen hoe iemand van een andere afdeling dat ervaart. Er is bij de gemeente geen competitie en je probeert samen iets goed te laten functioneren.” 80

JONG&AMBTENAAR JUDOK JUDOK IS HET JONGEREN NETWERK BINNEN DE GEMEENTE HILVERSUM. JUDOK STAAT VOOR JONG DUDOK, WAT WEER VERWIJST NAAR DE ARCHITECT WILLEM DUDOK DIE KENMERKEND IS VOOR HILVERSUM. WAT BEGON ALS EEN ONTWIKKELPROGRAMMA VANUIT HR, IS NU EEN NETWERK MET EEN BESTUUR VAN 8 MEDEWERKERS. 1. Wat was het doel om met JUDOK te starten en wat heeft het tot nu toe bereikt? JUDOK was eerst een pilot vanuit HR en wordt vanaf 2019 door medewerkers zelf georganiseerd. De pilot kende in het begin 30 leden. Op dit moment hebben we 125 leden. JUDOK streeft naar vernieuwing van de organisatie en draagt actief bij aan het aantrekkelijk maken en houden van de gemeente Hilversum als werkgever voor jonge ambtenaren. JUDOK’ers zijn jong, ambitieus en betrokken. Via JUDOK kunnen jonge ambtenaren hun horizon verbreden. Verbinding, ontwikkeling en een betrokken werknemerschap zijn kernwaarden bij JUDOK. Dit was ons eerste jaar met een bestuur waarbij we de focus hebben gelegd op het ophalen van thema’s waar de jonge ambtenaren als werknemer tegenaan lopen. Volgend jaar zullen gaan we met de input aan de slag. Zoals het organiseren van een interne banen-en stagemarkt, een sportmiddag en daarna uiteraard een borrel. 2. Hoe kijken de JUDOK-leden naar JUDOK sinds het bestaan ervan? De vernieuwde JUDOK wordt positief ontvangen door de jonge ambtenaren. Dat komt onder andere doordat de doelgroep is verruimd en door de activiteiten die worden georganiseerd. De activiteiten brengen collega’s in contact met elkaar en helpen bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Activiteiten zijn vrijblijvend, laagdrempelig en onder werktijd. Daardoor is deelnemen ook aantrekkelijk. We zijn continu bezig om nieuwe activiteiten te bedenken. Dit geeft ons energie. 3. Wat zijn momenteel actuele thema’s die spelen binnen JUDOK? Afgelopen jaar hebben we bijeenkomsten georganiseerd die vooral gericht waren rondom het thema (werk)stress en mentale gezondheid.Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat mensen, vooral millennials, last hebben van werkdruk, overspannen zijn of zelfs in een burn-out komen. Tijdens de pilot is naar voren gekomen dat dit onderwerp ook bij onze medewerkers speelt. Bij de eerste bijeenkomst hadden we Thijs Launspach te gast die vertelde over stress en hoe je dit de baas kunt zijn. Met Erik Scherder willen we in onze volgende bijeenkomst nog verder ingaan op dit onderwerp. Door dit thema te bespreken willen we de medewerkers mentaal gezond houden. 4. Wat zijn jullie successen of mijlpalen? Successen zijn onder andere dat door JUDOK mogelijk werd gemaakt dat medewerkers gratis konden deelnemen aan de Jonge Ambtenarendag (JAD) 2019. Hierdoor was het gemakkelijker om met een grote groep deel te nemen. We hopen dat onze themadag in oktober “Hoe word je succesvol gezond?” met gastspreker Erik Scherder, ook een succes wordt. 5. Wat willen jullie nog bereiken of wat is jullie doel/stip op de horizon? Meer bekendheid van JUDOK binnen de gehele organisatie. Momenteel bestaat het bestuur voornamelijk uit collega’s van het Sociaal Domein. Wij willen graag een bestuur dat een afspiegeling is van de organisatie. Hierdoor krijgen we een vollediger beeld van de wensen en ideeën van de jonge ambtenaren binnen de gemeente Hilversum. 6. Wat brengt het voorzitterschap met zich mee? Deelnemen aan het bestuur is geheel vrijwillig en doen we naast onze normale werkzaamheden. Het bestuur bedenkt en plant de activiteiten voor een kalenderjaar. Als voorzitter zorg je ervoor dat deze activiteiten goed verlopen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de rest van de organisatie. JUDOK schuurt tegen HR, de ondernemingsraad en de personeelsvereniging aan, maar het is net niet hetzelfde. Daarom zijn we ook uniek. En dat we met een klein clubje iets kunnen bereiken voor een grote groep medewerkers, geeft het voorzitterschap een waardevolle positie. Naast het bedenken en organiseren van activiteiten voor de jonge ambtenaren, is het leuk om als bestuur actief bezig te zijn met de input die we krijgen om de organisatie verder te ontwikkelen. Je kunt in gesprek gaan met collega’s, en de input van hen gebruiken om de organisatie te blijven vernieuwen. 81

JONG&AMBTENAAR Zet jij je talent graag in voor een duurzame toekomst? ONTDEK DE WERELD VAN HET WATER EN KOM AAN BOORD! Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan de duurzame wereld van morgen. Met ruim 500 medewerkers werken we iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen we voor 1,1 miljoen mensen die wonen in ons gebied verspreid over 37 gemeenten. Wij werken in de provincies Utrecht en Gelderland. Ons werkgebied ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren. Waterschap Vallei en Veluwe is een moderne organisatie die zich continu ontwikkelt. Veerkrachtig reageren op veranderingen in de omgeving en op veranderingen in het werk is de uitdaging. Wendbaar spelen we in op de vraag en actualiteit van ketenpartners, burgers en de maatschappij. Zo verbinden we ons met onze omgeving en werken we duurzaam en digitaal. We streven naar sociale en technische innovatie en zoeken daarbij de samenwerking met partners om gezamenlijke oplossingen te vinden voor uitdagingen die het klimaat ons biedt. Wij zijn dan ook opzoek naar collega’s die zich inzetten om de waterschapstaken continu te verbeteren, waarbij het waterschapswerk ook betaalbaar blijft. Als jonge ambtenaar bij het waterschap houdt je je onder andere bezig met: • het creëren van meerwaarde voor inwoners; • het verbeteren van co-creatie in de leefomgeving; • het concreet maken van de klimaat opgave; • het zorgen voor een omslag van denken in kosten en resultaten naar denken in toegevoegde waarde en maatschappelijke effecten. Het waterschap verbindt meerdere functies en verbetert de kwaliteit van de leefomgeving met haar kennis over klimaat en water. Voor meer informatie: www.bovi2050.nl en www.vallei-veluwe.nl/kennisapps Nederland en daarmee ons waterschap staat voor steeds belangrijker wateropgaven. Dit vraagt van onze organisatie en medewerkers flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Wij ondersteunen de ontwikkeling van onze professionals, zodat we ook in de toekomst onze meerwaarde kunnen blijven leveren. Bij het waterschap hechten we waarde aan veiligheid, hebben we flexibele werktijden, bieden we afwisselend werk. Daarnaast zijn we een informele organisatie in een dynamische wereld waarbij je echt iets kunt bijdragen aan de samenleving. Als medewerker ‘meander’ je door de organisatie. Met een heldere focus op je eigen ontwikkeling én een helder doel voor de organisatie laat jij jouw talenten en passie tot z’n recht komen. We hebben een actief beleid voor leren en ontwikkelen. In onze organisatie zijn professionals werkzaam in uiteenlopende werkvelden en met verschillende opleidingsachtergronden. Zo hebben we collega’s met een procesgerichte opleiding op MBO4 niveau, HBO’ers land- en watermanagement, academici met Bestuurs- of organisatiekunde, HBO’ers met Hrm-opleiding en meer. Van beleid tot uitvoering. Ontdek de wereld van ons waterschap zelf en kom aan boord! 82

JONG&AMBTENAAR ‘ ELKE DAG ALS IK THUISKOM HEB IK EEN VERHAAL’ Als je contact opneemt met de gemeente Alkmaar, is er een goede kans dat je Bob van Woesik (26) te spreken krijgt. ‘Veel gemeenten hebben van tevoren een keuzemenu. Wij niet. Mijn gesprekken kunnen dus letterlijk over alles gaan. Echt álles.’ NAAM: Bob van Woesik LELEEFTIJD: E 2266 jaar FUFUNCTIE: MMedewerker Klantcontactcentrum (KCC) OPLEIDING: HBO Management, Economie e enn Recht Hogeschool ININHOLLAND V ier jaar geleden begon Bob in Alkmaar bij Facilitaire Zaken, toen HR, en nu werkt hij zo’n anderhalf jaar voor het Klantcontactcentrum. Het KCC is het eerste aanspreekpunt voor burgers met vragen. ‘Ik heb het hier het meest naar mijn zin tot nu toe, omdat ik iets wilde doen waar ik mijn sociale kwaliteiten in kwijt kon.’ Die kwaliteiten zijn bij het KCC onmisbaar, vertelt hij. ‘Je moet een soort golf zijn en kunnen meebewegen met een situatie. Als mensen bijvoorbeeld gefrustreerd zijn, moet je de angel er een beetje uit proberen te halen. Je moet dus tactvol zijn, de-escalerend kunnen werken.’ Toch zijn mensen een stuk aardiger dan velen misschien denken. ‘Het vooroordeel is dat veel mensen boos zijn. Maar dat valt in de praktijk echt heel erg mee. De meeste mensen zijn redelijk.’ ONVOORSPELBAARHEID Wat hij het meest waardeert in zijn werk, is de onvoorspelbaarheid. ‘Soms krijg je hele levensverhalen te horen. Ik had laatst een mevrouw en haar vuilnisbak was niet geleegd. Daar had ze een vraag over en na een kwartier vertelde ze snikkend dat haar moeder wel van haar zus hield en niet van haar. 83 En ik krijg geboorteaangiftes van nieuwe vaders in tranen van geluk. Er gebeurt van alles. Je weet nooit wat je kan verwachten.’ Bob heeft binnen het KCC veel verschillende taken, zoals ook webcare en het maken van afspraken voor aanvragen van een burgerservicenummer. Tussen de telefoon en social media zit nogal een verschil, zegt hij. ‘Je hebt online sowieso veel gezeur dat je moet filteren. Veel meer dan aan de telefoon, want de drempel is lager. En als een gesprek echt een beetje uit de hand loopt en er ophef ontstaat, moet er even een berichtje naar de afdeling communicatie.’ CHATFUNCTIE De huidige website van de gemeente Alkmaar vergt nog wat verbetering, zegt Bob. Daar wordt momenteel achter de schermen aan gewerkt. ‘Ik hoop dat veelgestelde vragen in de toekomst veel vaker worden afgevangen met heldere antwoorden die al op de site staan.’ En als het goed is, komt er dan ook een chatfunctie. ‘Daar kijk ik al een tijdje naar uit. Dat zou ik gewoon heel erg leuk vinden, ook omdat je dan weer in rechtstreeks contact kunt staan.’

JONG&AMBTENAAR Modern, innovatief en een tikkie rauw, dat is Rotterdam. Een stad die vooroploopt als het gaat om vernieuwing. Daar hoort een eigentijdse, frisse overheid bij die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil de gemeente Rotterdam zijn en daar kunnen we jouw jonge talent goed bij gebruiken. MIDDEN IN HET HART VAN ROTTERDAM D e afgelopen jaren hebben we een flinke inhaalslag gemaakt naar betrokken, modern en flexibel werkgeverschap. Maar verandering kost tijd en we zijn er nog niet. Jong talent geeft onze organisatie de energie om het ritme van de stad bij te benen. Met allerlei programma’s zorgen we ervoor dat jonge mensen de vrijheid krijgen zichzelf te ontwikkelen. Een diverse groep ambitieuze jongeren wordt in korte tijd ondergedompeld in de organisatie. Vaak met een veelvoud aan leerzame opdrachten op verschillende afdelingen, met de daarbij behorende begeleiding en verantwoordelijkheid. Val je buiten het profiel, maar ben je wel gemotiveerd en heb je talent? Dan maken we gewoon plek voor je. RUIMTE In Rotterdam vind je de ruimte om te leren, in actie te komen en ambities waar te maken. We zijn benieuwd naar jouw bijdrage. Jij voelt je verbonden met de stad en je wilt je daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld door mee te denken aan een oplossing voor zwerfafval. Of door mee te werken aan nieuwe perspectieven op de energietransitie. Misschien heb je ideeën hoe we eenzaamheid kunnen bestrijden. Er liggen uitdagende, complexe maatschappelijke onderwerpen klaar voor jou om je tanden in te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat je doet waar je hart ligt. Dat je samenwerkt met collega’s voor en mét 645.000 Rotterdammers. Dat je contact maakt met inwoners en vraagstukken aanpakt die je dagelijks tegenkomt. Bij een organisatie die je de vrijheid biedt om Rotterdam vooruit te helpen. En waar je aan de slag kunt met onderwerpen waar jij van bent en van wilt zijn. Welkom in het hart van Rotterdam. 84

JONG&AMBTENAAR GEMEENTE ROTTERDAM – EEN KORTE SCHETS • Met bijna 645.000 inwoners is Rotterdam de op een na grootste gemeente van Nederland. • De gemeente Rotterdam heeft 12.230 medewerkers in dienst. • De man-vrouwverdeling is zo goed als gelijk bij de gemeente Rotterdam, met 49% vrouw en 51% man. • Jongeren blijven graag bij ons werken. Ruim 14% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar. In 2018 was 58% van de instroom jonger dan 35 jaar en slechts 13% van de uitstroom. • Van de trainees die de afgelopen tien jaar gestart zijn, werkt nog 83% bij de gemeente Rotterdam. • 27% van de medewerkers is parttimer. In de groep ambtenaren jonger dan 35 is dit slechts 9%. Van de parttimers is 81% vrouw. • JongR is het gemeentelijke jongerennetwerk van Rotterdam. Ga gelijk naar onze vacatures op www.werkenvoorrotterdam.nl. LEF, KANSEN EN EERLIJK BLIJVEN Voormalig young professional Hanae Baghou (28) en gemeentesecretaris Vincent Roozen (56) delen een verhaal. Beiden pasten niet in het geijkte profiel van de gemeente Rotterdam maar toonden lef en kregen toch een kans. “Die hebben we natuurlijk met beide handen aangegrepen.” H anae en Vincent kennen elkaar goed; ze begroeten elkaar hartelijk bij binnenkomst. Het is één van de dingen die Hanae, nu adviseur Public Affairs, leuk vindt aan werken voor Rotterdam. “Toen ik in 2018 als young professional binnenkwam, merkte ik snel dat er een open 85

JONG&AMBTENAAR werkcultuur heerst waar ik kan zeggen wat ik denk. Dat wordt gewoon gewaardeerd en vind ik belangrijk. Ook mocht ik meteen met verschillende collega’s een dag meelopen. Voor ik het wist zat ik met allerlei hoge piefen aan tafel!” “Dat komt omdat je mensen om je heen hebt die zien wat je in je mars hebt”, zegt gemeentesecretaris Vincent. “Wat ik nu tegenover me zie, is slim en enthousiast. Ook ben je niet op je mondje gevallen. Dat heeft iets ontwapenends. Je hebt geen gedrag afgeleerd, zoals je vaak ziet. Juist daarom kun jij hier veel leren én toevoegen.” Een goed voorbeeld van die toegevoegde waarde zijn de organisatiebrede werkbezoeken die Hanae opzette voor Vincent. “Dankzij Hanae wachtten de medewerkers mij niet op in hun zondagsjurk, maar werd ik eventjes onderdeel van de afdeling. Bij een training van Toezicht & Handhaving werkte een jonge meid me plat op de judomat. Alleen zo kom ik dicht bij de werkelijkheid van het echte werk.” NIET BREED Een jaar geleden leek het er nog op dat Hanae niet voor Rotterdam zou werken. “Ik viel eerst buiten de boot, maar gelukkig gaf de gemeente de kans aan een tweede groep talentvolle jongeren. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik kom uit een groot gezin met zes kinderen dat het niet breed had. Vanuit deze positie hoop ik iets te veranderen in Rotterdam en iets te betekenen voor de inwoners.” Hanae’s verhaal is herkenbaar voor Vincent. “Ik kom uit een gemiddeld gezin waar mijn ouders alles opzijlegden om de kinderen een betere toekomst te bieden. En dertig jaar geleden werd ik eerst afgewezen voor mijn sollicitatie bij de gemeente. Omdat er geen mooiere stad is om voor te werken, ging ik verhaal halen. Dat heeft me een baan opgeleverd. Bij Hanae zie ik die mondigheid terug. Die pure, ongedwongen houding helpt Rotterdam nog beter te worden.” Daarnaast ziet de gemeentesecretaris hoe jonge talenten energie brengen in de Rotterdamse organisatie. “Een mix van ervaren medewerkers en jonge professionals is goud waard. We hebben mensen nodig die streetwise zijn, die begrijpen hoe het werkt op straat. Maar ook mensen met werkervaring die nieuwe talenten 86 k unnen begeleiden – waar ze zelf dan weer energie van krijgen.” CONTRASTEN Hanae woont in Den Haag, maar kiest bewust voor werken in Rotterdam. “Hier vind je alles. De grootste contrasten komen samen: eenzaamheid en armoede, maar ook internationale evenementen en toffe innovaties.” De jonge ambtenaar kijkt uit naar de toekomst. “Ik geloof in de gemeente Rotterdam als netwerkorganisatie. Daar werken we hard aan. Dat je dus niet alleen per afdeling kijkt wat je kunt doen, maar afdelingen met elkaar verbindt en nauwer met elkaar samenwerkt. En dat je naast je eigen werk binnen de organisatie iets extra’s doet met je talent en ontdekt: waar ben ik goed in?” Maar wat voor het jonge talent vooral telt, is eerlijk blijven. “Naar jezelf en je collega’s. We moeten vragen blijven stellen en kritisch blijven.” Trots bekijkt Vincent zijn protegé: “Gaaf als je over vijf jaar hetzelfde zegt. Dan komt het helemaal goed met deze organisatie.”

JONG&AMBTENAAR KLAAS JAN MAAKT ZIJN EIGEN DORP MOOIER Klaas Jan Mulder is bij de gemeente Staphorst – zijn geboortedorp – medewerker civiele techniek. ‘Daar valt alles onder wat met de openbare ruimte te maken heeft,’ zegt hij. Dus van straatverlichting tot fietspaden: als er iets stuk is, komt Klaas Jan in actie. H ij legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ‘Stel dat er schade is aan een weg,’ vertelt hij. ‘Een scheur bijvoorbeeld. Dan krijg ik dat te horen van de weginspectie, of door een melding van een burger. Vervolgens ga ik erheen om te bepalen welke onderhoudsmaatregel geschikt is. Dat doe ik op basis van mijn ervaring en praktische kennis. Daarna overleg ik met de aannemers en stellen we de kosten vast. En als we het eens zijn, gaan ze aan de slag.’ VERGUNNINGEN Naast het onderhoud is Klaas Jan eveneens verantwoordelijk voor vergunningen. Nog een voorbeeld: ‘Wanneer bedrijven een kabel of een leiding in de grond willen leggen, moet ik beoordelen of dat wel kan. In Nederland worden alle gelegde kabels en leidingen geregistreerd. Dus voor zo’n aanvraag kan ik een tekening opvragen. Ook kijk ik of er toevallig plannen zijn, want wie weet gaat volgend jaar het hele gebied op de schop. Een goede ordening van de ondergrond is dus heel belangrijk.’ Ook behandelt Klaas Jan speciaal transport. ‘Dat zijn vervoermiddelen die opvallend zwaar of groot zijn, zoals een stacaravan van vier meter breed en vijftien meter lang. Bedrijven vragen de vergunning in eerste instantie aan bij de Rijksdienst voor het wegverkeer.’ Afgekort de RDW, een landelijke bestuursorgaan van de Nederlandse overheid. ‘De RDW benadert vervolgens alle wegbeheerders waar het transport langsgaat.’ En als dat transport door Staphorst moet, komen ze bij hem terecht. KLEIN EN PRAKTISCH Klaas Jan is zeer te spreken over zijn werk. ‘Met 17.000 inwoners is Staphorst een relatief kleine gemeente,’ zegt hij, ‘en daarom heb ik uiteenlopende taken. Ik ben niet alleen maar bezig met kabels of alleen maar met wegenbeheer. Het is niet zo’n ambtelijk apparaat waar je helemaal in verdwaald raakt. Staphorst is lekker klein en praktisch, dat vind ik leuk.’ 87 NAAM NAAM: KlKlaas Jan Mulder J M ld LEEFTIJD: 33 jaar FUNCTIE: Medewerker civiele techniek STUDIE: MBO Bouw en Infra Eerder was Klaas Jan uitvoerder bij een wegenbouwbedrijf. Hij ziet duidelijke verschillen tussen overheid en bedrijfsleven: ‘Bij bedrijven ligt de focus op productie. Er moet gewoon geld verdiend worden, zo veel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd. Bij de gemeente krijg ik juist de ruimte voor een goede voorbereiding.’ Dus hij blijft er nog wel even? ‘Het werk is mooi, mijn team is leuk, de sfeer is prettig. Dus ja’, zegt hij. ‘Ik zit hier goed.’

JONG&AMBTENAAR Data-analyse helpt waterbeheer VEILIG, VOLDOENDE EN SCHOON WATER Zoals veel kinderen was Wim van der Meer vaak in de weer met water: vissen en dammetjes bouwen. Bij hem ging de fascinatie net iets verder dan gemiddeld. En zo is het niet verwonderlijk dat hij na zijn opleiding is gaan werken bij een waterschap. Hoewel een buitenmens, kwam hij uiteindelijk tóch binnen achter het bureau te zitten. N og geen tien jaar geleden gingen er stemmen op om provincies en waterschappen samen te voegen. Die suggestie hoor je eigenlijk nooit meer, zegt Wim. Met de klimaatverandering en het weer dat steeds onberekenbaarder wordt, ziet Nederland meer dan ooit het belang in van waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor veilig, voldoende en schoon water. ‘Als waterschap leveren we een flink aandeel in de kwaliteit van de leefomgeving van Nederland. We zijn een hele andere partij dan vroeger, we doen nu meer dan zorgen voor water in de landbouw en een goede conditie en hoogte van dijken.’ NATTE VOETEN ‘Als wij ons werk goed doen, merken mensen daar niet zoveel van’, vertelt Wim. ‘Maar zouden we bijvoorbeeld stoppen met dijkbeheer, dan bestaat de kans dat veel mensen natte voeten krijgen. Vanouds waren de watersystemen ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van teveel water. Je ziet nu steeds meer dat wij een systeem moeten ontwikkelen dat bij piekbuien het water vasthoudt, om het ten tijde van droogte te kunnen inzetten. We zijn hard bezig die omslag te maken en technologie helpt ons daarbij.’ Als voorbeeld van modern waterbeheer noemt Wim zijn eigen Waterschap Vallei & Veluwe, met als standplaats de gemeente Apeldoorn. De Veluwse beken en sprengen zijn daar weer bovengronds gehaald. Niet alleen om de stad te verfraaien en voor koele oases te zorgen, maar ook om in de 88 stroompjes overtollig regenwater op te vangen en af te voeren naar het landelijk gebied. NIEUWE TAKEN WATERSCHAP Allerlei ontwikkelingen – we noemden al de klimaatverandering – hebben de taken en werkzaamheden veranderd. Zo speelt het waterschap volgens hem ook een groeiende rol in de energietransitie en het streven naar een circulaire economie. ‘Rioolwater van particulieren en bedrijven zuiveren wij. We halen daar grondstoffen uit, zoals stikstof en cellulose en we verwijderen medicijnresten. En slib vergisten we, om groene energie op te wekken.’ Volgens Wim is het waterschap ‘een zeer kennisintensieve organisatie’. Onder meer dat heeft hem ertoe doen besluiten een andere weg in te slaan dan watertechniek. ‘Nieuwe technologie, zoals big data en data-analyse hebben grote impact. Ze maken het mogelijk om slimmer en efficiënter met waterbeheer om te gaan. Dat is waar ik in mijn huidige werk vooral mee bezig ben.’ Nieuwe activiteiten van het waterschap hebben volgens hem bijna altijd een ICT-component, van ‘realtime’ controle over het watersysteem tot snel signaleren van vreemde stoffen op basis van data-analyse. ‘Door grote sets data samen te brengen met die van bijvoorbeeld gemeenten, Rijkswaterstaat of het KNMI kunnen we inzichtelijk maken waar in het gebied de grootste opgaven liggen. Dat is waar we nu steeds sterker naartoe groeien: een datagedreven netwerkorganisatie.’

NAAAMMA : WWim vavan deder MeeM erre LEEEFTITIJDJD: 313 jaar FFUUNNCCTIIE:E Chhieef DiD gitaat l Offif cec r BIJIJ: W Wateerschhc app Valleei & VeVeluuwew O OPPLEEIDDI INNG: BBachc eleloror Lanna d ene Waatere - mmaananagegemementt, BaB chc eloro Manaan geg meentn ecoonommie enne Re R chht

JONG&AMBTENAAR STEUN EN TOEVERLAAT VAN COLLEGA’S MET EEN BEPERKING Een beet van een besmette teek zorgde er indirect voor dat Leoni Dommerholt nu op de stoel zit waar ze zit. Bij het Kadaster, waar ze met haar werk een bijdrage levert aan diversiteit en een inclusief personeelsbestand. ‘ I k ben een beetje afgedwaald’, zegt Leoni met gevoel voor understatement over haar loopbaan. De afgestudeerde taalwetenschapper moest haar master onderbreken. Compleet gevloerd door de bij haar lang onopgemerkte ziekte van Lyme. ‘Toen er nog weinig zicht op verbetering was, ben ik een thuisstudie Human Resources gaan doen. Zodra ik me iets beter begon te voelen, ben ik me gaan oriënteren op de arbeidsmarkt.’ Leoni klopte aan bij Emma at Work, een arbeidsbemiddelaar voor jonge werkzoekenden met een chronische ziekte. Het Kadaster werkt onder meer met deze sociale onderneming samen bij personeelsvraagstukken. WISSELEND ENERGIENIVEAU Leoni’s beperking manifesteert zich vooral in een wisselend energieniveau, dat maakt dat ze soms gas terug moet nemen. Vol gas in uren kan niet, maar wel als het gaat om toewijding en inzet. Leoni: ’Als je lange tijd zo teruggeworpen bent op jezelf als ik toen ik thuis zat, heb je alle tijd om na te denken over wat je wilt. Mijn beperking kon ik prima omdenken in mogelijkheden. Op de arbeidsmarkt worden vaak juist onmogelijkheden gezien. Dat leek me een mooie arbeidsuitdaging: anderen helpen die in hun werk of bij het zoeken naar een baan tegen vergelijkbare hindernissen aanlopen.’ Via Emma at Work vernam Leoni dat het Kadaster actief zoekt naar kandidaten met een chronische ziekte of beperking en dat de medewerker die nu op personeelszaken leiding geeft aan het diversiteitsbeleid, ondersteuning zocht. ‘Die functie sluit goed aan bij het deel van het vakgebied waar ik mijn ei in kwijt wil en kan. Binnen het Kadaster houd ik mij nu voornamelijk bezig met de invulling van de Participatiewet, bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Bij ons vooral mensen met een Wajong-uitkering of met een andere uitkering.’ PRAKTISCHE ONDERSTEUNING Wat Leoni concreet doet in haar werk: ‘Vooral begeleiding van medewerkers in de doelgroep die al bij ons werken en 91 daarnaast werving van nieuwe kandidaten. Die kunnen soms wat extra hulp gebruiken. Mijn ondersteuning is soms heel praktisch. Een voorbeeld? Het Kadaster wil dat medewerkers zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar voor sommige collega’s met een chronische aandoening kan reizen met het ov er stevig inhakken. In zo’n geval ga ik praten aan over de mogelijkheid van een vaste parkeerplek. Verder zorg ik waar nodig voor coaching, en ik ontlast de directe leidinggevende of begeleider van medewerkers met een beperking.’ Zoals de meeste overheidsorganisaties wil het Kadaster mensen met een beperking aannemen en voor hen passende maatwerkplekken creëren. Bij dat werkwoord fronst Leoni even: ‘Het gaat wel om écht en zinvol werk, niet om werk dat geschapen wordt. Dat biedt de meeste garantie op duurzame arbeid.’ NNAAMM: LLeoonni DooD mmmmererholtl LLEEEFTIJDDJ : 28 jaaa r FFUUNCNCTIIT E:E DDiiveverssr iitteie tsst ada vviisees urr BIJJI : Kadadasstterre O OPPLELEIDDI INING: BBaachchelelorro Taaaalwwetetenensccs hahap;p Mastts erer Intnteerrcuullturru elle e CoCom-mmmuuninicaac titie;e; Thuhuissi stts ududieei HRMMR

JONG&AMBTENAAR ‘ REGISSEUR VAN MIJN EIGEN CARRIÈRE’ Van tiny houses tot bijdragen aan de ontwikkeling van een energie- en gezondheidscampus: het werk van Tara Rikkers is geen dag hetzelfde. W anneer de gemeente Schagen een gebied wil transformeren tot iets nieuws, komt Tara Rikkers in actie. Als projectleider Gebiedsontwikkeling is het haar verantwoordelijkheid om van alle belanghebbenden de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Neem het moderne fenomeen van de tiny houses: kleine, duurzame, vrijstaande woningen. De gemeente kreeg hierover verschillende aanvragen van inwoners, die wilden weten of zoiets ook in Schagen mogelijk was. Tara ging er op verzoek van de gemeente mee aan de slag. ‘Eerst had ik geen idee waar ik moest beginnen’, vertelt ze. ‘Dat was dus wel even zoeken.’ Maar toen ging de knop om. ‘Ik heb voorgesteld om met de inwoners en collega’s het experiment aan te gaan en daarbij eerlijk aangegeven dat het voor ons ook nieuw is. Samen verkennen we nu de mogelijkheden en gaan we zien waar het experiment ons brengt.’ Op de foto poseert Tara met een microhuisje in Alkmaar. Transparantie naar inwoners werkt heel goed, zegt ze. ‘Ik denk dat het een valkuil is om als ambtenaar te denken dat je alles moet weten. Ik vind het belangrijk om daar eerlijk over te zijn.’ LEIDER Gesprekken voeren maakt een groot deel uit van Tara’s werk. ‘Ik schrijf bijvoorbeeld niet het bestemmingsplan, maar zorg dat degene die dat wel doet, is bijgepraat. Dat hij of zij actief meedoet in de vergadering en ook echt een rol krijgt.’ Tara zegt zich als een vis in het water te voelen in deze rol. ‘Ik ben meer een leider dan iemand op de achtergrond. En ik houd niet van verzanden in onderzoek. Er moet natuurlijk wel 92 een duidelijke strategie achter zitten, maar als die er is, dan ben ik gewoon praktisch.’ Heel af en toe moet ze in deze functie ook minder leuke gesprekken voeren. ‘Bijvoorbeeld als iemand een afspraak niet nakomt. Dan vraag ik hoe dat komt en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we wel de voortgang erin houden. Niet altijd leuk, maar erg leerzaam.’ De sfeer is voor haar van groot belang. ‘Mijn stijl is om het vooral gelijkwaardig te houden. En gezellig. Hard werken, maar met ruimte voor een geintje.’

JONG&AMBTENAAR NNAAAMAM: TTaarraa Rikki kersrs LLEEEFTITIJDJD: 3311 jaaaar FFUUNCNCTITIE:E: PPrrojojecce tltleiie deed r GeGebiib de sosonttn wiwikkkk elelinni g OOPPLEEL IDDI INING:G: WWO;,O; babachhc elle oorr Mediaai en CuCultltuuuur,r, maasstteer CuC lttururelle e Informatiewetenschappen Universiteit van Amsterdam ENERGY & HEALTH CAMPUS Een ander project waaraan ze bijdraagt is de ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten, waar gewerkt wordt aan nucleaire geneeskunde. De hoop is dat bedrijven en studenten hier nog meer kennis met elkaar gaan delen. Ook wordt er gewerkt aan een bijbehorend Experience Center. Een soort interactief informatiecentrum. ‘Een beetje 93 zoals Nemo in Amsterdam,’ zegt Tara. Binnen dit project werkt ze veel samen met de burgemeester. ‘Zij is voor mij wel een rolmodel. Onze samenwerking geeft een uniek kijkje in de keuken van een bestuurlijke functie. Als je het hebt over ambities op de lange termijn, kan ik van haar veel leren.’ Als projectleider is Tara niet gebonden aan een bepaald vakgebied. ‘Dat is het mooie van dit werk – en van de gemeente Schagen: ik kan me heel breed ontwikkelen. En ik kan aangeven wat ik leuk vind. Zo blijf ik de regisseur van mijn eigen carrière.’

JONG&AMBTENAAR Werken bij gemeente Oosterhout: MEER VOOR ELKAAR W anneer je denkt aan werken bij een gemeente, schiet het thema ‘ruimte’ je waarschijnlijk niet het eerste te binnen. En toch is dat nou net wat de Brabantse gemeente Oosterhout bijzonder maakt. Hier vind je ruimte om je eigen ontwikkeling te regisseren. IDEALE GROOTTE Deze ontwikkelruimte heeft Oosterhout deels te danken aan haar ideale schaalgrootte. Zo zijn we in Oosterhout met ruim 55.000 inwoners en bijna 500 medewerkers flink genoeg om alle thema’s, dynamiek, ambities en groeimogelijkheden in huis te hebben die grotere gemeenten aantrekkelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan inhoudelijke thema’s als revitalisering van de binnenstad, de energietransitie, huisvesting van arbeidsmigranten of innovatie binnen het sociaal domein. Tegelijk zijn we overzichtelijk genoeg om via onze korte lijntjes verbonden te blijven met elkaar. Medewerkers kunnen snel aan de slag met hun idee. Tijdens de hittegolf zetten we bijvoorbeeld onze deuren open voor ouderen. Ruim honderd inwoners genoten van de airco, een hapje, drankje, gezelschapsspellen en elkaar. Een spontaan idee bedacht en in een paar dagen uitgevoerd door enkele enthousiaste collega’s. Ook worden we steeds beter in het faciliteren van inwoners en ondernemers om zelf aan de slag te gaan met hun ideeën. Onze schaalgrootte is dus het beste van twee werelden. Daardoor kan jij in korte tijd veel zien en leren. Je ervaart dagelijks hoe ons werk onze inwoners en ondernemers direct raakt in hun dagelijks leven. En hoe we samen met hen de stad en de drie kerkdorpen nog beter maken. GEZOND GROEIEN We investeren in al onze medewerkers met cursussen of opleidingen. Onze Young Professionals krijgen een ontwikkelassessment, een mooi vertrekpunt voor hun persoonlijke ontwikkeling. Met het persoonlijke opleidingsbudget breiden zij hun kennis en vaardigheden uit. Persoonlijke begeleiding binnen de teams waar zij werken hoort erbij. En ze maken gebruik van elkaars kwaliteiten door bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten. Of draaien mee bij andere teams als ze daar behoefte aan hebben. Maar we hebben ook oog voor de ruimte die jij nodig hebt voor alle andere zaken die belangrijk zijn in je leven. Naast je werk dus. Als mens. Als vriend. Vriendin. Vrijwilliger. Als levenspartner of familielid. Flexibele werktijden horen daarbij, maar ook verlofregelingen als jij bijvoorbeeld aan een gezin wilt beginnen of mantelzorger bent. We zijn erkend mantelzorgvriendelijk werkgever. Daarnaast heeft elke medewerker een individueel keuzebudget dat zij kunnen inzetten voor extra vrije dagen of inkomen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. En we zorgen ervoor dat onze oudere werknemers naar hun pensioen kunnen afbouwen. Zodat jij en wij zo lang mogelijk kunnen profiteren van hun kennis en ervaring. Zo bewaren we een gezonde balans tussen werk en privé. Zodat jouw topprestaties op professioneel vlak nooit in de weg staan van het leveren van topprestaties op alle vlakken die daarnaast nog belangrijk zijn. MEER VOOR ELKAAR Zo krijgen we meer voor elkaar. Want we doen dit allemaal om resultaten met 94

JONG&AMBTENAAR KENGETALLEN EN FEITELIJKE INFORMATIE OPLEIDINGSBELEID Medewerkers kunnen groeien in hun vakgebied en loopbaan en blijven daardoor duurzaam inzetbaar. Dat doen we met behulp van o.a. coachende teamleiders, cursussen, opleidingen en leerlabs voor en door collega’s. KARAKTER GEMEENTE OOSTERHOUT Inwoners omschrijven hun woonplaats als dorps en stads, groen, betrokken, gastvrij en gemoedelijk. De bekende Oosterhoutse spreuk ‘Eerst eten’ kenmerkt het bourgondische karakter. Het rijke verenigingsleven uit zich in vele grote en kleine evenementen. Gelegen tussen A27 en A59, met Breda, Rotterdam en Antwerpen om de hoek, is Oosterhout een logistieke hotspot. ONTWIKKELING De organisatie ontwikkelt zich naar een plattere organisatie met zelforganiserende teams en opgaven. Met je collega’s organiseer je het werk en neemt teamontwikkeling in eigen hand. PROFIEL MEDEWERKER Betrokken en deskundige medewerkers met hart voor hun vakgebied die in verbinding staan met inwoners en ondernemers. KENGETALLEN • 479 medewerkers • 254 mannen • 225 vrouwen • Gemiddelde leeftijd 47,1 jaar. INDICATIE STARTSALARIS Afhankelijk van de functie. JONGEREN Meeloopdagen, stages, afstudeeropdrachten, Young Professional programma: neem contact op met Kim Tax voor de mogelijkheden, k.tax@oosterhout.nl. LINKS • www.oosterhout.nl/ meervoorelkaar /company/ gemeenteoosterhout /gemeenteoosterhout /oosterhoutgemeente @Gem_Oosterhout en voor onze inwoners te bereiken. ‘Meer voor elkaar’ betekent dus ook dat je werkt aan zaken die er echt toe doen. Waarmee je impact realiseert in echte mensenlevens. ‘Meer voor elkaar’ staat ook symbool voor de warme en verbonden cultuur van onze organisatie. Voor samenwerken, teamwork, betrokken zijn en oog hebben voor elkaar. En ook dat vind je als je in Oosterhout komt werken; een organisatie die verbonden is. Dat sluit aan bij wat onze inwoners de sterke punten van hun woonplaats vinden: gemoedelijk en gezellig. DURF DOOR TE BREKEN Maar teamwork en verbondenheid betekent ook eerlijk zijn. Dus zeggen we ook: je moet wel durven. Want ruimte op zichzelf is nog niks, zolang jij er niet iets van maakt. Dat betekent dat je in Oosterhout ook lef moet hebben om kansen te zien en te grijpen. Om verder te kijken dan wat er aan de oppervlakte ligt. Want de kracht van gemeentewerk is natuurlijk ook haar grootste uitdaging. Je vindt hier de grootste thema’s en de kleinste tegelijk. Daardoor werk je ook in een omgeving met veel verantwoordelijkheid, grote belangen en veel partijen. Zo’n werkveld komt vanzelfsprekend met lagen, structuren of muren. Muren die sommige mensen zouden ontmoedigen, maar ons juist motiveren. Omdat we weten wat daar achter ligt. Ruimte om te bewegen en te groeien. Daar vinden wij blije gezichten en onvergetelijke momenten. Dus vragen wij ons af: kom jij bij ons doorbreken? 95

JONG&AMBTENAAR ‘ DRENTALENTEN’ VOOR DE VIJFDE KEER VAN START Inmiddels zijn ze een vast begrip binnen de provincie Drenthe: de ‘Drentalenten’. Voor de vijfde keer investeert de provincie in een traineeship voor young professionals. In september 2019 is een groep enthousiastelingen gestart en aan de slag gegaan met een aantal actuele opdrachten, waaronder de omgevingswet en het energievraagstuk. Z o ook Cato Bontekoe, trainee programma aanpak stikstofproblematiek. “Toen de boeren kwamen bij het provinciehuis, zat ik er middenin. Van dichtbij heb ik het protest meegemaakt.” De Drentalenten zijn pas afgestudeerde, ambitieuze HBO- en WO’ers met een frisse blik. Als trainee maken zij deel uit van een team, van waaruit ze hun dagelijkse werk doen. Ondertussen werken ze als groep samen aan projecten. Daarnaast kijken ze wat er zich in het veld, bij de gemeente en het Rijk afspeelt. Het werk speelt zich namelijk niet alleen op kantoor af, maar ook daarbuiten. “Sinds ik bij de provincie werk, zie ik pas op hoeveel terreinen ze actief zijn,” zegt Anna Jonkman, trainee Verkeer en Vervoer. “Het leuke is ook dat we als jongeren binnen de provincie samenkomen en activiteiten ondernemen. Zo hebben we laatst een netwerkborrel gehad met jong Friesland en Groningen.” Dat merkt ook Cleo Offers, trainee Projecten Wegen en Vaarwegen. “Ik word net zo serieus genomen als een meer ervaren collega. Super leerzaam en fijn!” Als vrouw is zij toch wel een uitzondering in de civieltechnische wereld. “Maar gelukkig voelde ik mij al snel thuis,” lacht ze. Het traineeship, dat anderhalf jaar duurt, is een mooie mix van leren binnen en buiten de organisatie. Niels Annema werkt voor het Datateam Drenthe. “Voor het Datateam mag ik voor allerlei thema’s data verzamelen en analyseren. Het eerste ontwerp van ‘Drenthe in feiten en cijfers’ is in ontwikkeling en ik draag daaraan bij. Voor mij is dit traineeship een droombaan!” WIST JE DAT BIJ DE PROVINCIE DRENTHE: De jonge ambtenaren volgen gedurende het traineeship een aantal trainingen, zoals gesprekstrategieën en hoe zij het beste om kunnen gaan met weerstand. WAAROM EEN TRAINEESHIP? Ook in Drenthe krijgen we de komende jaren te maken met uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Het is belangrijk om te investeren in de nieuwe generatie. Met dit traineeship doen we dat! Circa 600 medewerkers in dienst zijn Voor bijna een half miljoen inwoners van Drenthe gewerkt wordt 14,5% van de mannen en 20,9% van de vrouwen jonger is dan 35 jaar Veel evenementen worden georganiseerd voor en met jonge ambtenaren Een nieuw traineeship start naar alle waarschijnlijkheid weer in het voorjaar van 2021. Meer informatie? Mail naar werkenbij@drenthe.nl. 96

JONG&AMBTENAAR TRAINEE MET PIPPI LANGKOUS-LEF Een frisse blik is wat er verwacht wordt van trainees. Ze stellen vragen en zijn nog niet verandermoe. Esther Sneekes, kort geleden begonnen als trainee en Wmo-consulent in opleiding, vult die rol graag in. N a een open sollicitatie is Esther als trainee aangesteld door de BUCH, de gezamenlijke werkorganisatie van Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo. ‘Toen ik binnenkwam, is benadrukt dat mijn collega’s de frisse blik van trainees waardevol vinden. Omdat wij vragen stellen: hoe werkt dit, en waarom doen we het zo en niet anders? Soms is dat voor collega’s een eyeopener, waardoor ze ook weer zelf anders naar een probleem of werkwijze gaan kijken.’ Esthers traineeship is specifiek gericht op het sociale domein, en dan ook nog voor het Wmo-consulentschap. ‘Wij werken vanuit een sociaal team. Die zijn er om waar mogelijk problemen vroeg te ontdekken, zodat ze kunnen opgelost als ze nog klein zijn. Onze teams houden zich bezig met werk en inkomen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Er zitten ook collega’s in van zorg- en welzijnsorganisaties, zodat we kunnen samenwerken in plaats van langs elkaar heen. Soms wordt een team aangevuld met een wijkverpleegkundige of huisarts. Binnen het team heb ik ook een buddy die mij begeleidt.’ ‘Generalistisch’ is in sociale teams een sleutelwoord, legt Esther uit. Ze moeten de situatie van een inwoner die een probleem heeft of vastloopt, in z’n geheel bekijken en dan beoordelen of die inwoner het zelf kan oplossen of hulp nodig is. Soms moet er een specialist met meer kennis van een vakgebied aan te pas komen. PSYCHIATRIE EN LOGEERHUIS Waarom wil Esther Wmo-consulent worden? ‘Ik werkte eerder in de volwassenenpsychiatrie en op een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Maar ik was toe aan een nieuwe richting en uitdaging. Na enig onderzoek leek Wmo-consulent wel bij mij te passen. SPH is breed georiënteerd. Ik heb de geschikte achtergrond, maar nog niet alle kennis.’ Met Pippi Langkous-lef (‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik 97 N NAAAAM: Essththere Snneeeke eses LLEEEFTIIJJD: 2662 FFUNCN TIT E:E trt aaiinenee Wmmo-o c coonsnsululeennt BBIJ:J: wweerkoro ganisaas titie BUB CH OPO LEIDDINNGG: Soociic aal Pedagogische Hulpverlening denk dat ik het wel kan’) schreef Esther een paar open sollicitaties. ‘Ervaring zou ik wel krijgen door het werk gewoon te gaan doen. Na een open sollicitaties liet de gemeente Castricum mij weten dat zij intern een traineeship opstartten en ik kreeg een uitnodiging. Ik ben voor een jaar aangenomen. Het is hartstikke leuk om me te verdiepen in een hele ander deel van het vakgebied.’ Als Wmo-consulent gaat Esther straks beoordelen wat inwoners van de genoemde gemeenten nodig hebben aan hulp. Dat kan een rolstoel of traplift zijn, maar ook huishoudelijke hulp of ondersteuning van mantelzorgers. Esther: ‘Ik vind het belangrijk iets te kunnen betekenen voor een ander. Het geeft mij voldoening en plezier als ik kan helpen iemands leven net een stukje beter en mooier te maken.’

DE RONDE VENEN WIJ ALS GEMEENTE Wij maken onze organisatie ondernemend en schrappen onnodige bureaucratie. We bieden ruimte aan initiatieven en zorgen dat die initiatieven er ook echt komen. We zijn scherp op onze opgaven, luisteren naar onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en zijn duidelijk over wat wanneer gebeurt en wat wel en niet mogelijk is. Dit alles doen we omdat wij vinden dat onze inwoners recht hebben op een toegankelijke, goed communicerende en samenwerkende gemeente. JIJ ALS JONGERE Jij wil een leuke, interessante baan die er écht toe doet. Een baan die het verschil maakt en de lokale maatschappij een stukje beter maakt. Je vindt dat inwoners van De Ronde Venen goed moeten kunnen leven, werken en ondernemen in hun gemeente. Waar iedereen meedoet en kan komen waar ENTHOUSIAST? ENTHOUSIAST GEWORDEN EN WIL JE MEER WETEN? WE HOREN GRAAG VAN JE! NEEM CONTACT OP MET BRITT VERSTEEG VIA 0297 29 1616 OF HR@DERONDEVENEN.NL EN ZIE WWW.WERKENVOORDERONDEVENEN.NL hij of zij wil. Je snapt dat de veranderende maatschappij een andere manier van werken vraagt. Daarom is jouw specialisme continu in ontwikkeling. En die ontwikkeling is precies wat je zoekt. Want jij bent van nature nieuwsgierig, houdt van dynamiek en bent communicatief sterk. Je denkt in oplossingen en pakt makkelijk de regierol op. Daarnaast is investeren in jouw persoonlijke groei een vanzelfsprekendheid net als goede arbeidsvoorwaarden. WIJ ALS ORGANISATIE De acht kernen binnen één gemeente, de verschillende aandachtsgebieden en uiteenlopende belangen zorgen voor dynamiek. We werken binnen vijf domeinen: concernstaf, omgevingsontwikkeling, dienstverlening, sociaal domein en ruimte. Onze organisatie is volop in ontwikkeling. We hebben onlangs onze visie en opgave herzien en voeren opgavegericht werken door. We kijken naar wat onze lokale maatschappij nodig heeft en richten daar onze organisatie op in. Op die manier zijn én blijven we toekomstbestendig. Dit alles doen we vanuit onze waarden ‘durf’, ‘respect’ en ‘verbindend’. Onze opgaven liggen op het gebied van duurzaamheid, economisch klimaat, leefbaarheid en mobiliteit. We zetten ons in voor het zijn van een klimaatneutrale gemeente, verkeers98 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR veiligheid, bereikbaarheid en inclusiviteit op het gebied van ondernemen, wijken en arbeidsmarkt. Zo’n 322 bevlogen medewerkers zetten zich elke dag in voor een hogere kwaliteit van leven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Onze organisatie kent korte lijnen en heeft een informele werksfeer. JOUW VRIJHEID EN ONTWIKKELING Jij krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw ideeën te realiseren. Jouw leidinggevende vertelt niet wat te doen, maar waarnaartoe te gaan. Jij zorgt dan voor het beste resultaat en de juiste route. Jouw ontwikkeling en die van je team vinden we belangrijk. Daar investeren we dan ook graag in. We hebben volop opleidingsmogelijkheden en bieden naar behoefte coaching en loopbaanbegeleiding. Als je bij ons start, ga je gelijk aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling door middel van het Insights Discovery Profiel. Een profiel dat inzicht geeft in jouw persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren en die van je collega’s. Ook doen we mee aan de jaarlijkse Meester in je Werk Week. Je kunt dan deelnemen aan workshops, trainingen en diverse activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfleiderschap, creatieve communicatie en digiminderen. DE RONDE VENEN Gemeente De Ronde Venen telt circa 43.000 inwoners en ligt in een groen en waterrijk gebied tussen Amsterdam en Utrecht. De Ronde Venen bestaat uit de kernen: Mijdrecht, De Hoef, Wilnis, Amstelhoek, Waverveen, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude. ONZE ORGANISATIE IN CIJFERS 179 vrouwen 143 mannen 61 medewerkers 18-34 jaar 152 medewerkers: 35-54 jaar 109 medewerkers: 55->65 jaar NETWERKEN VOOR JONGE AMBTENAREN Laagdrempelig kennis en ervaring delen en maandelijks een activiteit ondernemen. Dat is de insteek van het platform voor jonge ambtenaren De Jonge Venen. Voorbeelden van de activiteiten zijn intervisie-sessies, workshops, bedrijfsbezoeken, borrels, lunches of sportactiviteiten. Daarnaast zijn we aangesloten bij ambtenarennetwerk JOIN. Zij organiseren, met achttien organisaties, activiteiten binnen en buiten de eigen regio. Ook kun je je aansluiten bij FUTUR, het landelijke netwerk voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij de overheid. MAAK KENNIS MET LIEKE, JOHAN EN DESMOND! LIEKE VISSER (25) Projectmedewerker Gemeente De Ronde Venen https://nl.linkedin.com/in/ liekeamaranthevisser JOHAN KINNEGIN (30) Teamleider Communicatie & Juridische Zaken Gemeente De Ronde Venen https://nl.linkedin.com/in/ johankinnegin MOND YWEMA (27) Privacy adviseur Gemeente De Ronde Venen DESM Privac De Ro https: desmo https://nl.linkedin.com/in/ desmondywema 99

‘Sinds kort werk ik bij de gemeente en ben ik verzekerd bij IZA. Daardoor krijg ik korting op mijn zorgverzekering. En ik maak gebruik van de Mindfulness app. Nu heb ik meer energie!’ Al ruim 640.000 keer gedownload!

Meer ontspannen met de Mindfulness coach app van IZA Werk, studie, sport, sociale activiteiten. Het leven is druk en zonder dat door hebt ren je vaak van hot naar her. Ontspannen en tot rust komen is belangrijk om jezelf niet voorbij te renen. Mindfulness kan helpen! De Mindfulness coach app helpt om meer zelfbewust, ontspannen en rustig te zijn. je het Gratis oefeningen Voor beginners én gevorderden Ook als je niet bij IZA verzekerd bent Mindfulness programma van 5 weken Meer weten over mindulness of de andere voordelen van IZA? www.iza.nl/mindfulness

EEN TOEKOMST MET JONGEREN IN OLDAMBT M et traineeships voor pas afgestudeerden, een netwerk voor jonge ambtenaren en een jeugdraad voor jongeren met goede ideeën, maakt gemeente Oldambt zich op voor de toekomst. Een toekomst waarin jongeren een belangrijke rol spelen. TRAINEESHIPS Sinds 2016 draaien trainees mee in onze organisatie. Twee jaar lang mogen ze Oldambt leren kennen en ontdekken of ze zich thuis voelen bij de overheid. Ze krijgen een opleiding en werken zowel gezamenlijk als individueel aan verschillende opdrachten. Trainees die uiteindelijk doorstromen in een vaste baan, blijven we motiveren om door te groeien. Ze kunnen, net als alle medewerkers in Oldambt, gebruik maken van verschillende opleidingsen doorstroommogelijkheden. WIST JE DAT OLDAMBT… • Een fusiegemeente in Oost-Groningen is; • Iets meer dan 38.000 inwoners heeft, verspreid over 15 kernen; • Ruim 380 ambtenaren heeft, waarvan 1 op de 7 jonger is dan 35 en de man-vrouwverhouding nagenoeg gelijk is; • De tweede winkelstad van de provincie Groningen heeft: Winschoten; • Een vriendelijke werkomgeving heeft waar mensen elkaar kennen. JONGE OLDAMBTSTER AMBTENAREN Steeds meer jongeren werken voor onze organisatie. Zij zoeken elkaar op en delen ervaringen. Sinds 2018 is er een jongerennetwerk: de Jonge Oldambtster Ambtenaren (JOA). Dit jaar focust JOA zich op de jonge ambtenaar als professional. Want waar kom je terecht als je bent aangenomen bij de overheid? Hoe ontwikkel je jezelf? En hoe laat je jouw frisse ideeën landen in de organisatie? JOA organiseert inhoudelijke en ontspannende evenementen om jonge ambtenaren aan te trekken én te behouden. JEUGDRAAD Veel jongeren in Oldambt hebben verfrissende ideeën over hun omgeving en willen die graag delen. Dat blijkt uit onderzoek van onze trainees. Daarom werkt een projectgroep aan het opzetten van een jeugdraad. De eerste enthousiaste jongeren hebben zich al aangesloten. Zij denken mee over de vorm, want daarin is erg veel mogelijk. Zodra de vormkeuze is gemaakt, gaat de jeugdraad zich bezighouden met het wonen, werken en leven in Oldambt, voor nu en in de toekomst. VISIE OP DE ORGANISATIE Een toekomst met jongeren in Oldambt wordt mogelijk gemaakt door onze eigentijdse visie op de organisatie: • We gaan eerst naar buiten en halen daar informatie op. Deze informatie vertalen we naar ons beleid. We gaan van burgerparticipatie (de inwoner denkt met ons mee) naar overheidsparticipatie (wij denken met de inwoner mee). • We stimuleren zelfredzaamheid door niet meer te ‘zorgen voor’, maar te ‘zorgen dat.’ We maken initiatieven mogelijk, maar nemen de verantwoordelijkheid niet over. Leidinggevenden stimuleren de zelfredzaamheid van medewerkers. • We verbinden partijen en initiatiefnemers, faciliteren waar nodig en werken integraal. 102 JONG&AMBTENAAR

JONG&AMBTENAAR LEVEN IN ARMOEDE GRIJPT DIEP IN Armoede is als een octopus, die z’n tentakels uitstrekt naar meerdere leefgebieden. Bij gemeente De Ronde Venen zet Marieke van den Berg zich in om dit schrijnende probleem vanaf de kop aan te pakken. E en inspirerende docent. Zoals bij veel jongeren met duidelijke interesses begon het zo bij Marieke, bij de leraar maatschappijleer in haar geval. Zelf zag ze het ook wel zitten om voor de klas te staan in dit vak. Bestuurskunde was daarvoor een mooie basisstudie, al was dat niet het beroep dat ze na haar master koos. ‘Gaandeweg kwam ik erachter wat mij wel en niet aantrok als eventuele latere loopbaanrichting. Niet naar de Europese Unie of het rijk bijvoorbeeld, omdat je dan geen directe betrokkenheid hebt bij de samenleving. Juist dat laatste past bij mij.’ MEERDERE PAPERS Nieuwe wetgeving op het gebied van werk en inkomen, het overhevelen van jeugdzorg van provincies naar gemeenten, extra gemeentelijke taken op het gebied van begeleiding en ondersteuning. Over zulke onderwerpen schreef Marieke meerdere papers. En tijdens haar master koos ze expres voor een afstudeerstage bij Sociaal Werk Nederland, naar de kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘Zo kreeg ik al een beeld van het werkveld: gemeenten, inwoners, maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties en andere partijen die mensen ondersteunen. Ik zag mijzelf hierin wel aan de slag gaan. Bij een gemeente, liefst niet een al te grote. Al vlot na mijn master kwam de vacature in De Ronde Venen op mijn pad.’ De werkdagen van Marieke, op de foto tijdens een bezoek aan de Voedselbank, draaien nu om armoedeen schuldenvraagstukken. ‘We maken een nieuw beleidsplan rondom deze thema’s. Ik adviseer, samen met een senior collega, de wethouder. Daarnaast ben ik ‘armoederegisseur’, een functie waarin ik samenwerk met maatschappelijke organisaties. Ik overleg over minimabeleid en houd ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.’ CHRONISCHE STRESS Leven in armoede doet veel met mensen, heeft Marieke gemerkt. ‘Zij gebruiken in de regel meer zorg en raken geïsoleerd door omstandigheden. Ze hebben vaak last van chronische stress en slapen er niet van dat hun kind niet mee kan op schoolreisje, of geen behoorlijke fiets heeft. Uit de hersenwetenschappen weten we dat hun geheugen achteruit gaat, dat ze het overzicht verliezen en niet meer in staat zijn hun problemen op te lossen. De drempel om hulp te zoeken is daarnaast veelal te hoog. Heel schrijnend allemaal en voor mij een sterke drijfveer om de ondersteuning te verbeteren. In de hoop natuurlijk dat die mensen uiteindelijk uit hun situatie bevrijd worden.’ Een van Mariekes wapenfeiten is het organiseren van een armoedeconferentie, waar behalve professionals ‘ervaringsdeskundigen’ aan tafel zaten. ‘Een paar zijn nu zo stoer om hun verhaal te delen tijdens een lokale armoedebestrijdingscampagne. Zij moedigen lotgenoten aan hulp te zoeken.’ NNAAAMMA : Marriiekke vvaan ddeen BeBergrg LEEEFTTIJDJD: 25 Jaaaar FFUUNCTIIT EE:: BeBeleel iidssaadvd isiseur Soocciiaaal Dommeinn BIJJ: GGemeem enentete De RRoonddn e VeVenneen OPLEIDDINNI G: BBaachc elloorr Besse tuurru skunnu dede U Unnivvi errsiis tet itit Leieided nn, master BBeestts uuuurrss -enn Orggr annissi atta ieei weew teet n-nscchhaappp enn Unniveev rssiit ieie t Utreer chhc t 103

JONG&AMBTENAAR GEZELLIGHEID IN PLAATS VAN LEASEBAK Werken bij de afdeling bedrijfsvoering, unit interne dienstverlening. Taak: functioneel beheer. Niet iets waarvan je zegt als jongere: goh, dat ga ik doen. Maar Martijn Zeegers heeft er bij de gemeente Oosterhout een hartstikke leuke baan aan. M artijn is functioneel beheerder van alle digitale applicaties in het sociaal domein. Hij zorgt dat zijn tachtig collega-ambtenaren goed kunnen werken. Martijn zorgt dat processen goed verlopen, richt het digitale systeem in, maakt documenten voor zijn collega’s en is het eerste aanspreekpunt bij problemen. ‘Dat betekent veel overleggen met gebruikers, beleidsmedewerkers en systeembeheerders’, vertelt hij. ‘Samen met gebruikers kijk ik hoe we omgaan met updates van de softwareleverancier. Die intensieve samenwerking met collega’s vind ik fijn. Ik ben wel iemand van de gezelligheid.’ Bij nieuw beleid moet hij ook in actie komen. Zo is de loonkostensubsidie de laatste jaren populair geworden. Werkgevers kunnen die bij de gemeente aanvragen voor werknemers die niet het minimumloon kunnen verdienen. Martijn: ‘Mijn afdeling richt dan een systeem in voor de verwerking van aanvragen, met tools voor berekeningen, beschikkingen en managementrapportages. Dat kost tijd, maar is erg leuk om te doen.’ VEEL VRIJHEID Voordat Martijn in Oosterhout aan de slag ging, werkte hij bij een automatiseringsbedrijf. Van daaruit werd hij gedetacheerd bij de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Oosterhout. Maar het vele reizen begon tegen te staan. ‘Dus toen in Oosterhout een vacature vrijkwam, heb ik meteen gereageerd. Ik moest dan wel mijn lease-auto inleveren, maar heb er vaste collega’s, gezelligheid en veel vrijheid voor teruggekregen.’ Bijvoorbeeld de vrijheid om vier dagen van negen uur te maken. Of om projecten ‘naar zich toe te trekken’. Martijn is nu bezig met de invoering van een “mid-officesysteem”, gekoppeld aan de backoffice. ‘Als een inwoner van Oosterhout vanaf internet een aanvraag doet, bijvoorbeeld voor een rolstoel of een uitkering, dan start in ons systeem meteen een werkproces. Dat zorgt dat de aanvraag bij de juiste ambtenaar komt, maar ook dat de aanvrager online kan zien waar en bij wie de aanvraag in ons systeem “gebleven” is. Dat is erg klantvriendelijk.’ NNAAAMA : Martrtijjn ZZeeegeers LLEEEFTIT JDDJ : 27 27 Jaaaar FFUUNNCTIIEE: ffuunctiionno eeee l beheerdeer ini tterrne dienne stveerlenne inng BIJIJ: ggeemmeeentee Oostet rhout OP OPLEEIDDINNG: HHBBO BeB ssttuuurrsskuk ndde YOUNG PROFESSIONALS Ook op andere vlakken biedt de gemeente ruimte. Met enkele jongere collega’s zit Martijn in een young professional program, waarin “onboarding” centraal staat. Tijdens introductiedagen leren de weg te vinden binnen de gemeente, de bedrijfscultuur begrijpen, stadswandelingen maken. ‘Maar wij jongeren vinden het een beetje oubollig, dus we willen het aantrekkelijker maken voor onze generatie.’ Persoonlijke ontwikkeling wordt door Martijns werkgever belangrijk gevonden en ook daar is opleidingsbudget voor. ‘Zelf vind ik het moeilijk om voldoende assertief te zijn tegenover leidinggevenden of beleidsmedewerkers. De omgang met directe collega’s gaat goed, maar ik kijk op tegen leidinggevenden. Om meer gelijkwaardig te kunnen werken, volg ik nu een coachingstraject. De eerste competentietesten en rollenspellen heb ik al gehad. Met de uitkomsten wil ik nu doorpakken.’ 104

JONG&AMBTENAAR VAHIDE, JACOB EN THIJS ZIJN BLIJ MET BARNEVELD ‘ Wij zijn groot genoeg voor interessante projecten en klein genoeg om je collega’s te kennen.’ Vahide Tuncer-Keles, Thijs Verkaik en Jacob Hardeman gaan met elkaar in gesprek over hun werk in Barneveld. Over kansen pakken, vertrouwen krijgen, ertoe doen en hard werken voor de inwoners en bedrijven in Barneveld. WAT IS LEUK AAN JE BAAN? Vahide: ‘Ik ben heel breed bezig met cijfers en geef financieel advies aan verschillende afdelingen. Geen fabriekswerk dus, maar enorm afwisselend.’ Thijs vindt het vertrouwen dat hij krijgt fijn. ‘Als junior trek ik zelfstandig Ruimtelijke Ontwikkeling-projecten en kan ik aangeven hierbij heb ik wel hulp nodig en hierbij niet.’ Jacob herkent dat vertrouwen. ‘Niemand bemoeit zich met je uren bijvoorbeeld. We weten wie je bent en wat je kunt, anders hadden we je niet aangenomen. Dat is heel tof.’ WAT HAD JE NIET VERWACHT EN KWAM JE WEL TEGEN IN DE ORGANISATIE? ‘We zijn een gastvrije gemeente. Welk beeld heb jij van Barneveld? Een plattelandsgemeente op de Biblebelt waar kerken en kippenschuren het decor vormen? Onze jonge ambtenaren weten beter. In Barneveld wonen ruim 58.000 mensen met diverse culturele achtergronden en religies. De gemeente maakt deel uit van Foodvalley (tweede aanbieder van food producten na de VS) met veel innovatieve bedrijven. We zijn goed bereikbaar via snelwegen en zelfs drie treinstations, maar grenzen ook aan de prachtige bossen van de Veluwe. Wereldwijd bekend is onze internationale Ballonfiësta. De gemeente is diverse keren bekroond als beste werkgever en MKB-vriendelijkste gemeente. werkenbij.barneveld.nl 105

JONG&AMBTENAAR Als de deur open is, loop je gewoon bij een wethouder naar binnen’, zegt Thijs. ‘Dat geldt trouwens ook voor onze inwoners. We zijn toegankelijk en mensen krijgen snel antwoord.’ ‘Dat zag ik al tijdens mijn sollicitatiegesprek’, lacht Vahide, ‘Ik dacht, wacht eens even. Ik zie helemaal geen dichte deuren. Mensen zijn met elkaar verbonden en kennen elkaar. Er zijn korte lijnen. Ik had trouwens ook niet gedacht dat Barneveld zo’n moderne organisatie is. Er wordt geanticipeerd op trends en het is makkelijk om collega’s mee te krijgen als je iets nieuws hebt bedacht.’ Jacob werkte eerst bij een commercieel bedrijf. ‘Ik had het typerende beeld van de ambtenaar die ’s middags op de klok kijkt, omdat hij niet zoveel te doen heeft. Ik zie nu al mijn collega’s verschrikkelijk hard werken om het voor onze inwoners en bedrijven beter te maken.’ ‘Mijn vrienden uit de Randstad hadden de bekende vooroordelen over Barneveld. Kippenschuren en kerken’, vult Thijs aan. ‘Die zijn er ook, maar er is meer. Barneveld werkt aan grote opgaven, zoals de energietransitie of heel concreet een nieuwe rondweg om sluipverkeer tegen te gaan.’ ‘Op de nieuwe bedrijventerreinen vestigen zich veel bedrijven die als ZZP-er in de gemeente zijn begonnen. Wist je dat in Kootwijkerbroek het hoogste percentage ZZP-ers is gevestigd?’, vraagt Jacob. ‘De gemeente is als organisatie heel ondernemend, waardoor bedrijven worden gestimuleerd om zich hier te vestigen.’ ‘En beleid is niet in beton gegoten. Als we een andere weg moeten inslaan, omdat het beter is, dan doen we dat. De organisatie is wendbaar’, besluit Thijs. HET MEEST BIJZONDERE WAT JE HEBT BEREIKT? Vahide: ‘Dat ik als trainee, een jong broekie van 21 jaar, binnenkwam en snel ben geaccepteerd als adviseur en al na één jaar in dienst kon komen.’ Thijs: ‘De manier waarop ik kan samenwerken met het bestuur, de raad en inwoners. Samen brainstormen over de behoeften van mensen.’ Jacob: ‘Laatst had ik een jonge klant, waar geen land mee te bezeilen viel. Week in week uit, zat hij ineengedoken tegenover mij. Uiteindelijk volgt hij nu een vorm van dagbesteding. Dan ben ik trots en blij.’ Vahide Tuncer-Keles (27 jaar/HBO Bedrijfseconomie/adviseur Bedrijfs voering) ‘Tijdens mijn sollicitatiegesprek dacht ik, wacht eens even. Ik zie helemaal geen dichte deuren.’ Jacob Hardeman (30 jaar/HBO Rechten/ gespreksvoerder Re-integratie) ‘Niemand bemoeit zich met je uren. We weten wie je bent en wat je kunt, anders hadden we je niet aangenomen. Dat is heel tof.’ Thijs Verkaik (23 jaar/ WO Spatial Planning/ junior projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling) ‘Ik krijg de ruimte om zelfstandig mijn werk te doen in een organisatie die intern én extern gastvrij is.’ 106

JONG&AMBTENAAR BARNEVELD IN BEELD Barneveld. Een bruisende combinatie van culturen die elkaar binnen en buiten inspireren. Met één duidelijke missie die alle collega’s onderschrijven. Het beste doen voor de mensen die in Barneveld wonen, werken en ontspannen. Een fraaie en duurzame woon- en leefomgeving, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Daar worden we blij van. Als organisatie hebben we collectief een aantal kernwaarden onderschreven die onze manier van werken typeren. Aan de hand van deze kernwaarden nemen we je graag mee naar Barneveld. GASTVRIJ Met open armen ontvangen we jaarlijks een groot aantal toeristen uit alle windstreken van Nederland en daarbuiten. In Barneveld zelf wonen en werken mensen met een mix van verschillende culturen en religies. Bij de gemeente werkt ook een diversiteit aan mensen. Geaardheid, religie, achtergrond en cultuur worden gerespecteerd én de overeenkomsten benadrukt. Iedereen is welkom. VERBINDEND We zijn een organisatie, waar mensen makkelijk bij elkaar naar binnen lopen. Ook inwoners en bedrijven weten ons via verschillende kanalen te vinden. Steeds vaker trekken we met elkaar op. We luisteren oprecht, brainstormen in een vroeg stadium en bouwen samen aan het Barneveld van de toekomst. ONDERNEMEND We hebben veel grote, innovatieve (food)bedrijven binnen onze grenzen, maar ook kleine zelfstandige ondernemers. Bedrijven vestigen zich graag in Barneveld en krijgen daarvoor alle ruimte van onze ondernemende collega’s. Zij denken vooral in mogelijkheden en zien zelden beren op de weg. WENDBAAR Als plan A niet (meer) werkt, schakelen we soepel over naar plan B. We handelen snel en passen ons slim aan als de omgeving daarom vraagt. Elke verandering is een uitdaging, waar we graag voor gaan. werkenbij.barneveld.nl barneveld.nl 107

JONG&AMBTENAAR TUSSEN GEMEENTE EN ONDERNEMERS Naast z’n haven en grote industrieterreinen heeft Moerdijk veel agrarische bedrijven en twee toeristische trekpleisters, de historische kernen van Willemstad en Klundert. Een zeer ondernemende gemeente dus. Tom Beening is accountmanager bedrijven bij de gemeente. Hij doet vooral aan relatiebeheer. oms werk bestaat uit drie onderdelen. Allereerst is hij vanuit de gemeente het aanspreekpunt en gezicht van de gemeente. Bedrijven met plannen of problemen die hun weg binnen de gemeente niet kennen, kunnen een beroep doen op Tom of zijn naaste collega. ‘Wij koppelen de bedrijven aan de juiste persoon of afdeling binnen de gemeente. Denk aan ondernemers die informatie willen over vergunningen of subsidiemogelijkheden. Het is onze taak om de dienstverlening zo optimaal te laten verlopen, zodat ondernemers snel kunnen “schakelen” met de gemeente. Ik ben dus echt de verbinding tussen ondernemer en gemeente.’ Het bezoeken van bedrijven is een tweede belangrijk onderdeel van zijn werk. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek bespreekt Tom diverse onderwerpen, waarbij hij ook dwarsverbanden tussen ondernemers onderling legt. ‘Aan de hand van een zelfgemaakt schema bespreek ik tijdens mijn bezoeken de actualiteit. Ik neem dan bijvoorbeeld informatie mee van collega’s van de afdeling duurzaamheid, over investeringen in duurzame oplossingen. Ook bied ik ondernemers een energiescan of milieuscan aan, die worden uitgevoerd door samenwerkingspartners van de gemeente.’ En tot slot organiseert Tom, samen met zijn collega, twee keer per jaar ondernemersbijeenkomsten in Moerdijk. Daar kunnen zomaar driehonderd mensen op afkomen. ‘Ik praat dan alles aan elkaar. Meestal houdt de wethouder een openingswoordje, daarna kondig ik sprekers aan. Bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van marketing. Of ik geef plaatselijke ondernemers het woord die ik tijdens mijn bezoeken ben tegengekomen, en waarvan andere ondernemers kunnen leren. Zo heeft één ondernemer in Moerdijk zijn enorme dak vol gelegd met zonnepanelen, en een ander hergebruikt restproducten, waardoor een echt circulair bedrijf is ontstaan. Inspirerende verhalen.’ T NNAAM: TomBeening LEEFTIJD: 226 jaaar FUNCTIT E: accounu tmmt anagerer bedrir jjvvenn, aaffded lilingng ecoc nomimie BBIJ:J: g geemem enentet Moeeo rddr iji k OPPLEEL IDDINNI G:G c coommmm ererciic ëllë e ecce ononommo iee, Hogeschool Avans in Breda PLATTE ORGANISATIE Tom heeft een vrije baan. ‘Ik heb op de afdeling economie een teamleider, maar verder heb ik veel vrijheid. Ik heb mijn eigen strategische accountplan opgesteld, waarin ik mijn functie, doelen en aanpak omschrijf. Zo heb ik mijn werk ingevuld, en het is een drukke baan geworden.’ Als vooropleiding heeft Tom commerciële economie gedaan, aan de Avans hogeschool in Breda. Daarna heeft hij drie jaar in het bedrijfsleven gewerkt, als logistiek accountmanager. ‘Maar daar lag mijn hart niet’, vertelt Tom. ‘Het bij elkaar brengen van mensen met elkaar ligt me beter dan producten aan de man brengen.’ Hij is met zijn commerciële achtergrond meteen geaccepteerd door zijn nieuwe gemeentelijke collega’s toen hij in 2018 in Moerdijk kwam werken. ‘Mensen bij de overheid zijn open en vriendelijk. Het is echt aangenaam werken, ook omdat er minder hiërarchie is dan in het bedrijfsleven. De gemeente Moerdijk is een heel platte organisatie, er zitten maar twee mensen tussen mij en de gemeentesecretaris.’ 109

NETWERKEN VOOR JONGE AMBTENAREN GEMEENTE A Apeldoorn Alkmaar Almere Amersfoort Amsterdam NAAM E-MAIL JAN jongbeleg alkmaar jongalmere jongamersfoort jan amsterdam B Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk jongbar Barneveld JAN Bernheze Best Bronckhorst Bronckhorst Buch (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) C D CGM (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) De Bilt Delft Den Haag Den Haag Diemen Dordrecht Drechtsteden (Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) E Ede Eindhoven Emmen m.swanenberg bernheze n.vander.heijden best jongbronckhorst m.vrijdag jongbuch jongcgm built youngprofessionals delft jongdenhaag mail den haag jong diemen mj.geerts dordrecht jongddpsz poemas 040volt eindhoven j.admiraal JAN@apeldoorn.nl jongbeleg@alkmaar.nl jongalmere@almere.nl jongamersfoort@amersfoort.nl jan@amsterdam.nl jong@bar-organisatie.nl JAN@barneveld.nl m.swanenberg@bernheze.org n.vander.heijden@gembest.nl jongbronckhorst@bronckhorst.nl m.vrijdag@bronckhorst.nl buchjong@debuch.nl danny.vandelaarschot@cgm.nl built@debilt.nl youngprofessionals@delft.nl jongdenhaag@denhaag.nl mail@youngthehague.nl jong@diemen.nl mj.geerts@dordrecht.nl da.ensink@drechtsteden.nl poemas@ede.nl 040volt@eindhoven.nl j.admiraal@emmen.nl 110 JONG&AMBTENAAR

G H GEMEENTE Enschede Gorinchem NAAM E-MAIL p.breukers Groningen Haarlem Haarlemmermeer Harderwijk Heerlen Helmond Heuvelrug Hoorn Houten L Leiden M N O R S Leidschendam-Voorburg Maastricht Midden-Delfland Nieuwegein Nijmegen Oldambt Ommen-hardenberg Roosendaal Rotterdam ‘s-Hertogenbosch Schiedam Sittard-Geleen Soest T U V W Z Stichtse Vecht Tilburg Twenterand Uden Utrecht Veghel Voorst Waalwijk Westland Zaanstad Zoetermeer Zwolle jagg gorinchem jongerennetwerk jonghaarlem haarlem JAM haarlemmermeer jongeambtenaren hyp hyp helmond paul.minken p.breukers@enschede.nl jagg@gorinchem.nl jongerennetwerk@groningen.nl jonghaarlem@haarlem.nl JAM@haarlemmermeer.nl jongeambtenaren@harderwijk.nl hyp@heerlen.nl hyp@helmond.nl paul.minken@heuvelrug.nl jongesteen jongesteen@hoom.nl jonghouten jongleiden leiden jonglv yam jongmd nieuwegeineratie jongerennetwerk nijmegen joa jong jong roosendaal jongr jonghouten@houten.nl jongleiden@leiden.nl fam.matveld@leidschendam-voorburg.nl yam@maastricht.nl jongeambtenaren@middendelfland.nl nieuwegeineratie@nieuwegein.nl jongerennetwerk@nijmegen.nl joa@gemeente-oldambt.nl jong@ommen-hardenberg.nl jong@roosendaal.nl jongr@rotterdam.nl jongbosch ‘s-hertogenbosch jongbosch@s-hertogenbosch.nl jonge-ambtenaren jongsg jans jongsv jam tilburg jagt jong uden jau jongvoorst vooruit@stichtsevecht.nl jam@tilburg.nl jagt@twenterand.nl jong@uden.nl jau@utrecht.nl Jong-smaakmakend veghel Jong-smaakmakend@veghel.nl jongvoorst@voorst.nl dna@waalwijk.nl dna waalwijk jongwestland westland zaansgroen zaanstad sweet zoetermeer jongzwolle jongwestland@gemeentewestland.nl zaansgroen@zaanstad.nl sweet@zoetermeer.nl jongzwolle@zwolle.nl jonge-ambtenaren@schiedam.nl insight@sittard-geleen.nl jans@soest.nl 111 JONG&AMBTENAAR

HOOGHEEMRAADSCHAP Schieland en de Krimpenerwaard LEEFOMGEVING NAAM E-MAIL jongsk NAAM E-MAIL bestuur bestuur@jongleefomgeving.nl MINISTERIE Buitenlandse Zaken Defensie Economische Zaken en Klimaat Financiën Infrastructuur en Waterstaat Justitie en Veiligheid Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Onderwijs, Cultuur, Wetenschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport NETWERK Hype netwerk Interbestuurlijke trainees Interdepartementaal Trainee Overleg (ITO) Rijkstrainees Jong Rijk Sociaal Domein YoHoCo; vereniging voor jonge medewerkers van de Hoge Colleges van Staat. ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAU Platform 31 OVERHEIDSORGAAN Belastingdienst CBS Gezondheidsraad NAAM E-MAIL jongbz jongdefensie defensie jong E&L jongfinancien financiën jongiw jongjv jong E & L jongocw jongszw jongvws vers@hhsk.nl verybz@minbuza.nl jongdefensie@mindef.nl jongE&L@minez.nl jongfinancien@minfin.nl jiw@minienw.nl nextjenv@minjenv.nl jongE&L@minez.nl jongocw@minocw.nl IBruggers@minszw.nl jongvws@minvws.nl NAAM E-MAIL contact contact jongitoitor jongjr jongsd jongyhchcs contact@hypenetwerk.eu contact@interbestuurlijketrainees.nl ito@werkenvoornederland.nl communicatie@jongrijk.nl jongsociaaldomein@gmail.com bestuur.yohoco@gmail.com NAAM E-MAIL yurps platform 31 yurps@platform31.nl NAAM E-MAIL jong belanstingdienst jong cbs info gezondheidsraad jong@belastingdienst.nl jong@cbs.nl info@gr.nl 112 JONG&AMBTENAAR

OVERHEIDSORGAAN Interprovinciaal overleg (IPO) Kadaster Koninklijke Bibliotheek NAAM E-MAIL jongiipo jong.kadaster jongkb Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit jongnvwa Nederlandse ZorgAutoriteit Onderwijsinspectie jongnza join owinsp Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Rijksvastgoedbedrijf Rijkswaterstaat UWV VNG Waternet PERS Nieuwspoort POLITIE Rijnmond PROVINCIE Brabant Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland jongplpbl postbus.rvb.jong rijksvastgoedbedrijf chris.klunder jong uwv gemeentetrainee vng jong waternet communicatie@ipo.nl jong.kadaster@kadaster.nl jongkb@kb.nl jongnvwa@nvwa.nl aberg@nza.nl join@owinsp.nl PBLYoung@pbl.nl postbus.rvb.jong@rijksoverheid.nl chris.klunder@rws.nl jong@uwv.nl gemeentetrainee@vng.nl jong@waternet.nl NAAM E-MAIL jongnieuwspoort nieuwspoort jongnieuwspoort@gmail.com NAAM E-MAIL jongblauw NAAM E-MAIL youngatheart brabant aanz margreet.clemens jongeambtenaren jong.gelderland jongerenplatform linkjongeren jongnh mojo jongstleden jatzee jongzh jongblauw@rijnmond.politie.nl youngatheart@brabant.nl aanz@drenthe.nl margreet.clemens@flevoland.nl jongeambtenaren@fryslan.nl jong.gelderland@gelderland.nl jongerenplatform@provinciegroningen.nl linkjongeren@prvlimburg.nl fris@noord-holland.nl mojo@overrijssel.nl jongstleden@provincie-utrecht.nl jatzee@zeeland.nl prozha@pzh.nl 113 JONG&AMBTENAAR

REGIO NAAM E-MAIL Achterhoek Twente STICHTING Jonge Ambtenarendag UITVOERINGSORGANISATIE UBR UNIVERSITEIT Delft Rotterdam VAKBOND CNV Jongeren FNV Jong WATERSCHAP Delfland Hollandse Delta Rivierenland Rivierenland Vallei en Veluwe Vechtstromen Zuiderzeeland Bron: Stichting FUTUR jongeambtenaren achterhoek info@jongeambtenarenachterhoek.nl info@twentsejongeambtenaren.nl twentsejongeambtenaren NAAM E-MAIL jongja NAAM E-MAIL ubr.jong ubr ubr.jong@rijksoverheid.nl NAAM E-MAIL youngdelft delft timmermans rotterdam info@jongeambtenarendag.nl youngdelft@tudelft.nl timmermans@abd.eur.nl NAAM E-MAIL jongcnvj jongfnvj s.eski@cnvjongeren.nl info@fnvjong.nl NAAM E-MAIL jongdelfland jongdelfland@hhdelfland.nl jonghd waterhoos@wshd.nl stroom rivierenland h.merks jong vallei veluwe jong vechtstromen jongzzl info@stroom-rivierenland.nl h.merks@wsrl.nl jong@vallei-veluwe.nl jong@vechtstromen.nl jongzzl@zuiderzeeland.nl 114 JONG&AMBTENAAR

Klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Wil jij jezelf onmisbaar maken? Blijf dan continu in ontwikkeling met de opleidingen en trainingen van de Bestuursacademie Nederland! Al meer dan 50 jaar de grootste opleider voor én door de overheid. Op ieder niveau, van trainingen tot aan MBO, HBO en Master opleidingen. Onder andere voor de volgende segmenten: BURGER- EN PUBLIEKSZAKEN SOCIAAL DOMEIN RUIMTELIJK DOMEIN BELEID, BESTUUR EN MANAGEMENT BEDRIJFSVOERING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN VAARDIGHEDEN INFORMATIEMANAGEMENT OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 29-03-2018 Meld je aan via www.bestuursacademie.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
Home


You need flash player to view this online publication